De zorgfraude in Nederland

De laatste jaren word meer berichtgeving in de media weergegeven over de zorgfraudes bij instellingen zoals de thuiszorg en de gehandicapten en ouderen die verblijven in door de rijksoverheid gesubsidieerde instellingen die daarnaast ook een toelating hebben voor AWBZ ondersteuning via indicatiestellingen voor begeleiding etc. en waar nu deze ook vallen onder de WMO wetgeving. Maar wat opvalt is dat de opvanginstellingen voor dak en thuislozen die beheert worden door stichtingsvormen buiten beschouwing
worden gelaten terwijl juist daar de grootste fraudepraktijken plaats vinden met onrechtmatige indicatiestellingen ook bij de woonbegeleidingstrajecten die deze opvanginstellingen ondergebracht hebben in aparte stichtingen en dan hebben we het over stichtingen zoals het Leger des heils W&G,Limor en Iriszorg,Rehoboth etc. en de landelijke RIBW”s. De landelijke RIBW”s zijn vanaf de jaren 90 van de vorige eeuw zo snel uitgebreid en waar deze meer duurdere zorgzwaartepakketten aanvragen bij het CIZ en zorgkantoor voor zogenaamde begeleiding dat de Nederlandse Zorgautoriteit besloot om een onderzoek daar naar in te stellen,maar waar deze onderzoeken allang geleden opgestart had moeten worden omdat vanaf 2001 al bekend was dat de zorgkantoren geen materiele controles uitvoeren bij de zorgaanbieders nog dat zij weten of het zorgaanbod aansluit op de zorgvraag van de client en dit gold zeker voor de opvanginstellingen voor dak en thuislozen die totaal geen keuzevrijheid heeft in het kiezen van de juiste zorgaanbieder die hun meestal meervoudige problematieken( in de meeste gevallen veroorzaakt door a sociaal-economisch politiek wanbeleid) mee helpen oplossen,uberhaupt zijn de zowat alle opvanginstellingen op de hoogte van de juiste werkmethodes zoals de prestatievelden 7,8 en 9 maar voeren deze niet uit in samenwerking met woningcorporaties en andere instellingen omdat er een woningtekort is in de sociale huursector ook doelbewust opgezet politiek beleid na de zogenaamde ontdekking in 1986 van de fraude met de bouwsubsidies en de verzelfstandiging van de landelijke woningcorporaties en waar burgers met een vaste baan en inkomen voorrang genieten bij het aanvragen van een huurwoning. Dus worden de dakloze burgers die echt geen overlastgevers of zorgwekkende zorgmijders zijn systematisch weggehouden van de woningmarkt wegens te laag inkomen en worden zij langdurig gegijzelt binnen de opvanginstellingen in een uitzichtloze situatie met opzet waardoor zij ernstige geestelijke schade en het hospitalisatie syndroom oplopen ook dankzij de onbeschofte behandelingen die zij ondergaan binnen deze instellingen waar veiligheid en rust,een goede voedselvoorziening en medische zorg en sanitaire hygiene ontbreekt en door het achterlijke laagdrempelige opvangbeleid er ook tuig word binnen gelaten die geen enkele eigen verantwoordelijkheid kennen en de opvang als een goedkoop hotel zien en andere normale goedwillende dakloze clienten lopen te terroriseren,plus het feit dat de dakloze clienten volkomen financieel uitgekleed en opgelicht worden via hun inkomsten zoals uitkeringen of salaris ondanks alle extra AWBZ inkomsten die de instellingen ontvangen van het regionale zorgkantoor,en dat gebeurt allemaal in opdracht van de Kroon die bepaalde aan de rijksoverheid gelieerde instituties in stand willen houden als een soort huurlingenleger die de landelijke bestuurlijke elite in het zadel moet houden ten koste van de democratische inspraak van burgers.Er moet niet worden vergeten dat de meeste dakloze burgers die jarenlang hebben gewerkt en hun rekeningen hebben voldaan na verlies van baan en inkomen in naam van de Kroon hun woningen zijn uitgezet en aan hun lot overgelaten.Opvanginstellingen waarvan de medewerkers geen doelgerichte opleidingen hebben genoten of zoals bij de evangelische stichting het Leger des Heils uit alle lagen van de beroepsbevolking worden aangenomen zolang zij maar een christelijke geloof aanhangen en dus dak en thuislozen niet resocialiseren of laten doorstromen naar de reguliere samenleving betekent dit behoud van de organisatie via inkomsten en werkgelegenheid. En de werkende burgers kunnen hiervoor opdraaien middels de belastingen en verhoogde AWBZ premies maar krijgen niet te weten waar deze gelden aan besteed worden,de staatssecretaris van het ministerie van volksgezondheid weet precies waar o.a. de AWBZ gelden aan besteed worden maar deze komen niet rechtstreeks ten goede aan de groepen  burgers waar zij voorbestemd. En hier geld dus bij christelijke regeringsvormen dat er een malafide belangenverstrengelingen plaats vind waar christelijke welzijnsorganisaties vanuit de Rijksoverheid worden bevoordeelt een bevoorrecht en waar dus ook bij is geregelt dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Nederlandse Zorgautoriteit geen toezicht houden op deze christelijke evangelische instellingen nog onderzoek plegen bij fraude- verschijnselen of misstanden want dan zouden zij in het eigen vlees snijden daar waar zij  het “christelijke sociale” gezicht ten behoeve van de kiezersbelangen hoog moeten houden,zouden zij wel onderzoek plegen dan komen de fraudepraktijken en misstanden in het nieuws,en dan zijn gelijk ook de niet-christelijke instellingen en de landelijke RIBW”s aan de beurt die in een domino-effect mee om vallen en daarom worden door politici onderlinge afspraken gemaakt om al deze instellingen buiten het gezichtsveld te houden en misstanden via gemanipuleerde niet onafhankelike clientenraden en klachtencommissies stil te houden of te bagataliseren en de klagende client/patient in diskrediet te brengen via de media of geestelijke terreur in de anonimiteit van de publieke opinie. En vanuit gemeentelijke overheden vind dus natuurlijk ook geen controles of toezicht plaats op deze instellingen omdat daar ook op politieke-religeuze gronden belangenverstrengelingen aanwezig zijn die niet openbaar gemaakt mogen worden anders zouden dat de partijbelangen en politieke invloeden bij besluitvorming schaden. En dat tast het minderwaardigheidscomplex van deze politieke grijze muizen nog verder aan als zij publiek te kijk worden gezet wegens schandalen in de media.

Ps.De Nederlandse Zorgautoriteit heeft nog steeds niet bekend gemaakt hoe deze onderzoeken naar de landelijke RIBW”s zijn verlopen en wat de uitslag hiervan is.    Maar zijn er wel onderzoeken gepleegt?
Ik verwijs naar de blog “”donkeredagen kingkong” waar belastende informatie op staat!

Over anaconda15

1.80 meter lang blauwe ogen Nederlands Techneut en gek op wetenschap Erg handig en visionair
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized en getagged met . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s