De klokkenluider die tegengewerkt word door de politiek is een roepende in a sociaal Nederland als het om overleven gaat,zelfs de SP is alleen bezig met hun christelijke eigenbelangen

——————————————————————————–
From: kingkong1621@live.nl
To: bureau@nationaleombudsman.nl; denkmetkoosmee@gmail.com; gvdkooy@hetnet.nl; i.y.tan@chello.nl; info@kafkabrigade.nl; k.vaartjes@amnesty.nl; postbus@eerstekamer.nl; straatadvocaten@gmail.com; w.tonissen@tweedekamer.nl; zembla@vara.nl; cda.publieksvoorlichting@tweedekamer.nl; cdja.maastricht@gmail.com; christenunie@tweedekamer.nl; cie.vws@tweedekamer.nl; d66@tweedekamer.nl; g.wilders@tweedekamer.nl; groenlinks@tweedekamer.nl; groephopzoetermeer@hans-zijlstra.nl; info@laatjenietkisten.nl; js@js.nl; juliuscenter@umcutrecht.nl; nieuwsdienst@trouw.nl; pvda_voorlichting@tweedekamer.nl; pvv@tweedekamer.nl; redactie.elsevier@elsevier.nl; redactie@eenvandaag.nl; redactie@nd.nl; redactie@volkskrant.nl; redactie@parool.nl; sdn@planet.nl; sgp@tweedekamer.nl; tips@leeuwardercourant.nl; voorlichting@minvws.nl; voorlichting@rekenkamer.nl; voorzitter@dwars.org; vvdvoorlichting@tweedekamer.nl; zwolle@sp.nl
Subject: RE: Weer dakloos in Zwolle na terugkeer 21 mei 2011
Date: Thu, 26 May 2011 14:32:22 +0200

Gericht aan genoemde mailadressen,

Ik zit nu ook zonder postadres in Zwolle maar ik weiger deze aan te vragen bij burgerzaken omdat ik niets meer met het leger des heils of de herberg nog budgetbeheer daklozen te maken wil hebben.
Het gevolg zal zijn dat ik kom te overlijden door hartproblemen en hoge bloeddruk etc.en wegens gebrek aan voedsel o.a. warm eten en fruit en drinken en gebrek aan onderdak en nachtrust.
Want bij de dagopvang Leger des Heils Bonjour sta ik niet meer op de poflijst en geld heb ik al weken niet meer en ik zit hier in zwolle zonder familie,kennissen of vrienden en van de bevolking hoef ik niets te verwachten want die staan toe dat daklozen jarenlang gegijzeld worden zonder zorg en hulpverlening in de dagopvang Bonjour en nachtopvang Nel Banninkhuis.
Ik ga niet bedelen of smeken of ik alsjeblief wat te eten krijg of geld,ik heb daarvoor 28 jaar gewerkt en belastingen en premies betaald en criminelen en asielzoekers worden sneller aan woningen geholpen dan de Nederlanders als je maar met smoesjes aan komt of je laat bekeren tot het schijnheilige christelijk geloof.
Ik heb nog steeds geen bericht ontvangen van de sociale dienst Zwolle waar het leger des heils ook al medewerksters van hun hebben geplaatst en die de orders opvolgen van het college van B&W (CDA wethouder Zorg en Welzijn E. Dannenberg,vroeger directeur leger des heils Zwolle) om daklozen niet op weg te helpen.

Gegroet de Hr. R. R. Donker te Zwolle

——————————————————————————–
From: kingkong1621@live.nl
To: bureau@nationaleombudsman.nl; denkmetkoosmee@gmail.com; g.vanittersum@platformggz.nl; groephopzoetermeer@hans-zijlstra.nl; gvdkooy@hetnet.nl; i.y.tan@chello.nl; info@kafkabrigade.nl; k.vaartjes@amnesty.nl; postbus@eerstekamer.nl; straatadvocaten@gmail.com; w.tonissen@tweedekamer.nl; zembla@vara.nl
Subject: RE: Weer dakloos in Zwolle na terugkeer 21 mei 2011
Date: Wed, 25 May 2011 15:03:00 +0200

Ter kennisgeving

Ik R. Donker ben terug gekeerd naar Zwolle omdat de kamer en postadres bij het stel in Hasselt een illusie is en het alleen maar om mijn uitkering te doen was omdat dit stel zelf niet uit hun problemen kan komen daar waar zij in 2009 verbleven bij het CMO leger des heils aan de Walsumlaan in Zwolle zonder hulpverlening. en de mannelijke wederhelft van het stel meer op zijn geloof en God vertrouwt dan zelf praktisch te werk te gaan daar waar hij vanaf 1992 in conflict is met het UWV vanwege verkeerde diagnosestelling en het UWV besliste dat hij weer aan het werk moet gaan maar dit niet kunt vanwege nier disfunctioneren en waar hij steun ontvangt van de nierstichting.
Maar na twee weken verblijf in Hasselt kom ik iedere keer weer tot dezelfde conclusie dat er geen goede 24 opvang in met zorg en hulpverlening en dat daklozen na het betrekken van eigen woonruimte buiten het reguliere ” zorgcircuit” om toch blijvend problemen hebben met nazorg en de financiele kant wat betreft tegenwerking door schuldhulpverlening en ontbrekende begeleiding en het Leger des heils Zwolle bekent dat zij geen hulpverlening kunnen bieden nog doorverwijzen omdat het bij de opvanginstellingen alleen maar om geld gaat.
IK zit nu 3 weken zonder leefgeld voor levensonderhoud en moet mij in leven houden middels bezoek aan de soepbus en waar ik tijdens verblijf in de busabri bij de Sassenpoort door voorbijgangers en buurtbewoners van eten en drinken word voorzien omdat ik weiger van de postadressen van het leger des heils en de herberg gebruik te maken met bijbehorende AWBZ oplichtingspraktijken en waar de gemeente Zwolle mij niet bij staat en ik mijn WWB consulente bij de sociale dienst Zwolle Mevr. H. Klaver die afkomstig is van het budgetbeheer leger des heils Zwolle om uitsluitsel heb gevraagd maar nog steeds geen bericht heb ontvangen via mail en waar ik er vanuit ga dat zij opdracht heeft van het College van b&W Zwolle om mij niet te helpen omdat ik als klokkenluider en lastpak word beschouwd door deze gemeente en hun corrupte ambtenaren en raadsleden en wethouders met hun aanverwante belangenverstrengelingen met zorg en welzijnsinstellingen.
Ik heb 28 jaar arbeid verricht en belastingen en premies betaald die uitgegeven worden door de Rijksoverheid aan allerlei megaprojecten en uitvreters die dit land binnen komen met zielige verhalen en ik en vele daklozen met mij kunnen gaan bedelen om geld bij de SoZA maar ik weiger te gaan smeken ok geld vor levensonderhou daar waar het gewoon een recht is om een uitkering te ontvangen en waar ik opmerk dat ik geen inwoner ben van de gemeente Zwolle maar afkomstig ben uit Almere waar ik 8 januair 1981 naar toe verhuisde met ons bedrijf mee.Maar ik kan wel blijven schrijven zowat 10 jaar lang maar er word geen aandacht aan mijn zaak besteed nog dat de opvanginstellingen worden gesloten en subsidies en AWBZ gelden worden stopgezet.
Bij de gemeente Zwolle gaat men ook bezuinigen met als gevolg dat de soepbus leger des heils nog een dag minder gaat rijden maar waar daklozen alleen worden voorzien van soep en senden slecht brood met elke dag hetzelfde beleg en waar geen fruit word uitgedeeld en de daklozen nog steeds afhankelijk zijn van de Aanloop op donderdagavond in de Spoelstraat waar kerkorganisaties een eetcafe hebben waar daklozen en kansarmen gratis kunnen eten en na afloop om de oren worden geslagen met bijbelteksten net als bij het eetcafe “Er is Hoop” van het VEZ dat woensdagmiddag kookt in de WRZV sporthallen al 15 jaar lang en kansarmen en daklozen daar worden afhankelijk gemaakt van het kookteam en waar zij na afloop braaf moeten applaudiseren voro het kookteam maar voor het eten met verwijten om de oren worden geslagen van geen drank en drugsgebruik en geen mobieltjes aan etc. dit is zeer vernederend en haalt de menselijke waardigheid omlaag van volwassen mensen die betutteld worden en gekleineerd alleen omdat de gemeente Zwolle deze zogenaamde christelijke organisaties financieel ondersteund maar zelf geen armoedebeleid en schuldhulpverlening opzet maar wel de bijdrages via gemeentefonds daar voor ontvangt en vanuit de Den Haag word ervan uitgegaan dat wet en regelgeving braaf worden opgevolgd door de 489 gemeentes in Nederland maar de waarheid is helaas anders omdat de gemeentes geen toezicht hebben vanuit de Rijksoverheid en de mogelijkheid hebben om autonoom beleid te voeren en er is geen enkel organisatie die daklozen in deze bijstaat als zij door gemeentes worden benadeeld.
Gegroet de Hr. R. Donker te Zwolle alweer buiten verblijvend en met postadres Luttenbergstr.4 maar waar het Leger des heils er voor gezorgd heeft dat mijn WWB uitkering is stopgezet
Geboren:30-12-1954 te Amsterdam

——————————————————————————–

From: kingkong1621@live.nl
Date: Wed, 18 May 2011 17:10:08 +0200

Gericht aan kamerleden etc,.

Ik kan i.v.m. mijn eerdere mail over mijn verblijf in Hasselt geen contacten meer leggen per mail of via mobiel,want het ziet er naar uit dat ik weer in een uitzichtloze situatie ben beland wat betreft het beeindigen van mijn verblijf bij het stel dat een slaapplek aanbood maar zelf niet meer uit hun conflicten komt en daarom verblijf ik binnenkort in Hasselt op straat.

Gegroet de Hr. R. Donker
mobiel:0617849902

Beste Tjitske,

Ik verbleef de afgelopen tijd s”nachts in een busabri en bij een kennis waar ik alleen daar bleef slapen en overdag ging ik de straat op.De afgelopen winter heb ik 8 nachten buiten overnacht bij min 10 graden vorst waar een voorbijganger mij een slaapzak bracht en een dame mij koffie en wat te eten bracht en zelfs de politie Zwolle mij op een gegeven moment oppikte en naar bureau Koggelaan brachten waar ik in de ontvangsthal kon verblijven en gebruik kon maken van de koffieautomaat en het toilet maar waar ik om half negen weer naar buiten moest gaan.
Nu ben ik verleden week een stel tegen gekomen die ook uit CMO aan de Walsumlaan is vertrokken en waar dit stel elkaar ontmoet hadden en steun bij elkaar zochten en die hebben een woning zelfstandig kunnen bemachtigen in Hasselt en die hebben mij eem slaapplek en kamer aangeboden omdat zij het niet normaal vonden dat ik in een busabri bij de Sassenpoort ging overnachten.
Zij boden mij dan gelijk ook een postadres aan zodat ik een uitkering kon aanvragen maar waar Hasselt onder de gemeente Zwartewaterland valt en toen heb ik het UWV opgebeld en gevraagd waar ik de WWB uitkering opnieuw moest aanvragen en dan blijkt dat ik naar werkplein de Lure in Zwolle daar de uitkering moet aanvragen en zo kom ik dan weer terecht bij mijn WWB consulente Mevr. H. Klaver die als ex-werkneemster van de leger des heils budgetbeheer nu in dienst is getreden bij de sociale dienst zwolle maar in feite nog steeds de belangen behartigd van het leger des heils Zwolle net als diegene die bij budgetbeheer daklozen gemeente Zwolle zit de dames H. Hoeve en Pavlova en waar leefgeld en het betalen van rekeningen van daklozen nog steeds problemen oplevert.
En ik weer de tegenwerking tegenkwam en doelbewust mijn WWb uitkering is stopgezet omdat ik de nachtopvang Nel Banninkhuis uit de weg ga want je wil niet weten wat ik daar de afgelopen 24 maanden heb meegemaakt.
Maar zoals ik al melde dat ik verblijf bij het stel wat ook uit de onmogelijke omgeving van het CMO aan de Walsumlaan kwam en niet is geholpen en waar nazorg ontbreekt,die zitten ook nog met geestelijke problemen ook wat hun financiele situatie betreft proberen zij als zij onderling onengheid hebben mij daarin te betrekken maar waar ik geen partij kies want ik weiger voor hulpverlener te spelen en zo zit ik weer tussen twee vuren waar het ogenschijnlijk goed beedoelt is om mij een slaapplek te bieden en postadres maar het werkt gewoon niet als je intrekt bij ex-daklozen.
Ik hou afstand maar zoals ik opmerkte ik kan nergens anders terecht want er is geen keuzevrijheid in mijn situatie dan anders het ontbrekende zorgaanbod van het leger des heils of de Herberg te accepteren en de agressieve sfeer daar die er heerst en dat heb ik achter mij gelaten,het is al verwonderlijk dat ik het na al die jaren van heen en weer geslinger tussen gemeentes en opvanginstellingen nog overleef met mijn gedachten en het overzicht erbij maar ik word er niet jonger op maar ik laat mij niet koeieneren of betuttelen want daar heb ik in Almere 20 jaar zelfstandig genoeg voor gewoond en geleefd zonder problemen maar door het arbeidsconflict na een geheime overname van ons bedrijf en de volgende reorganisaies en schendingen van mijn arbeidsovereenkomst en voorwaarden dak en thuisloos ben geworden.
Ik zit nu dus in Hasselt weer in een uitzichtloze situatie waar tussen dit stel ook niet echt botert maar dat is bekend als ex-daklozen elkaar ontmoeten en steun bij elkaar zoeken maar verblijven in een onstabiele geestelijke situatie met een achtergrond die niet is opgelost en dan gaan samenwonen en dan als er een bewoner onzeker is die hulpverlener wil gaan spelen en mij dan gaat lopen commanderen en betuttelen als ik mij niet naar zijn “normen” ga gedragen in zijn woning want daar komt het op neer de mannelijke wederhelft is de baas in huis en vriendin en inwoner hebben zich maar te voegen naar zijn grillen.
En dan zie je gelijk daklozen die op dat moment zelfstandig wonen terug vallen in de oude situatie daar waar zij het vrije dakloze wereldje moeilijk kunnen ontvluchten en ik zit daar tussen.
Ik kan dit wereldje wel onvluchten maar de kans word mij niet geboden omdat ik als AWBZ opbrengst werd beschouwd voor de opvanginstellingen en hun onrechtmatige indicatiestellingen voor zogenaamde psychische stoornissen en de werkwijzes van het leger des heils Zwolle en landelijk gewoon doorgang blijven vinden na de uitzending van EenVandaag “financiele onduidelijkhijd leger des heils zwolle “”in 2007.
De zorgkantoren en zorgverzekeraars controleren na 10 jaar nog steeds niet wat “zorgaanbieders” presenteren en spelen niet in op de hulpvraag van de dakloze client en het CIZ en zorgkantoor controleren niet de persoonlijke gegevens van de dakloze client die zelf niet in staat word geacht door de medewerkers van de zorgaanbieder om zelf de indicatie aan te vragen en in te vullen zodat er onterechte informatie terecht komt bij het CIZ die daarop als maar AWBZ gelden toekent aan niet geleverde begeleiding en als gemeentes in het kader van de WMO dit overnemen veranderd er nog niets aan de huidige situatie omdat gemeenteraadsleden en wethouders nog steeds belangenverstrengelinen hebben met o.a. het leger des heils en RIBW vecht en de Herberg en ook dat speeltin andere gemeentes.
Ik zit nu in Hasselt en heb geen leefgeld meer nog beltegoed en kan dus geen kant meer op als het hier goed mis gaat bij het stel wat al het geval is want de heer des huizes is na een discussies met zijn vriendin die uit ook uit het CMO kwam kwaad het huis uit gevlucht maar als hij terug komt dan treed er geen verbetering op en zal ik toch gedwongen op eigen verantwoording op moeten stappen met tassen vol met spullenal met als gevolg dat ik in Hasselt op straat moet gaan rondzwerven.

Groetjes Ruud Donker

18-5-2011
Weergeven
Beantwoorden ▼
Beantwoorden
Allen beantwoorden
Doorsturen
Verwijderen
Ongewenste e-mail
Markeren als ongelezen
Markeren als gelezen
Alles van deze afzender verwijderen
Bericht afdrukken
Berichtbron weergeven
Berichtgeschiedenis weergeven
Berichtgeschiedenis verbergen
Details weergeven
Details verbergen
Tjitske Siderius Toevoegen aan contactpersonen
Beste Ruud, In antwoord op uw mail geef ik je het volgende advies. Je kunt inderdaad opnieuw een bijstandsuitkering aanvragen. Je kunt de uitkering aanvragen in de gemeente waar je jouw nieuwe postadr
Aan ‘Ruud Donker’
Van: Tjitske Siderius (tjitske.siderius@gmail.com)
Verzonden: woensdag 18 mei 2011 9:47:18
Aan: ‘Ruud Donker’ (kingkong1621@live.nl)

Bijlagen, foto’s en links in dit bericht zijn ter beveiliging geblokkeerd.
Inhoud weergeven | Inhoud van tjitske.siderius@gmail.com altijd weergeven
Beste Ruud,

In antwoord op uw mail geef ik je het volgende advies. Je kunt inderdaad opnieuw een bijstandsuitkering aanvragen. Je kunt de uitkering aanvragen in de gemeente waar je jouw nieuwe postadres hebt/kiest. Het is niet noodzakelijk dat jouw postadres verbonden is aan een (opvang)instelling. Een postadres bij bijvoorbeeld familie of vrienden is ook mogelijk.

Je zegt dat je momenteel verblijft in de regio Overijssel. Je kunt een postadres kiezen in de gemeente Zwolle, maar ook in een andere gemeente. Je dient echter wel de bijstandsuitkering aan te vragen in de gemeente waar je jouw postadres hebt. Dit moet ook de gemeente zijn waar je in de praktijk verblijft. Het is dus voor jou van belang om te bepalen in welke gemeente in Overijssel je de komende tijd hoofdzakelijk zult verblijven en dáár een uitkering aan te vragen.

Over de hoogte van de uitkering of de manier waarop deze zal worden uitbetaald kunnen wij je op voorhand niets zeggen. Dit zal worden bepaald op basis van jouw persoonlijke situatie. We raden je dus aan opnieuw een uitkering aan te vragen in de gemeente naar keuze en de beslissing hierop af te wachten. Doen zich bij de aanvraag problemen voor dan kan je contact met ons opnemen.

Met vriendelijke groet,

Tjitske Siderius
Fractievoorzitter SP Zwolle

——– Original Message ——–
Subject: RE: stopzetting R. Donker WWB uitkering en opnieuw aanvragen
Date: Tue, 17 May 2011 11:10:52 +0200
From: Ruud Donker
To:

Gericht aan de SP fractie Zwolle,

Ik ben geconfronteerd met stopzetting van mijn WWB uitkering april 2011 omdat ik niet meer gebruik maak van de nachtopvang Nel banninkhuis die als postadres word beschouwd voor het aanvragen van een uitkering.
Mijn WWB consulente bij de sociale dienstr Zwolle is Mevr. H. Klaver die vreemd genoeg na de uitzending van EenVandaag over de financiele onduidelijkheid bij het leger des heils Zwolle 2007 is overgestapt van budgetbeheer leger des heils zwolle naar de sociale dienst Zwolle evenzo als de medewerkers van budgetbeheer gemeente zwolle en waar daklozen nog steeds worden geconfronteerde met tegenwerking als het op tijd betalen van het leefgeld en de betaling van hun rekeningen waardoor zij problemen krijgen met incoassobureaus etc.
Ik ben de situatie in de nachtopvang zat geworden na zowat 24 maanden verblijf waar ik agressieve gewelpdadigheden moest meemaken en ontbrekende zorg en hulpverlening en dit ook aan de politie zwolle heb medegedeelt en heb dit diverse malen met uitleg doorgezonden o.a. naar de tweedekamerfractie SP Den Haag vanwege het onmogelijke verblijf aldaar mijd ook de dagopvang omdat ik steeds met tegenwerking werd geconfronteerd om mijn zaken op te lossen en ben in zwolle buiten gaan overnachten en waar de eisen werden gesteld dat ik Nel Banninkhuis als postadres moet blijven gebruiken en de zaak met de ambulante woonbegeleiding waar ik in Zwolle geen keuzevrijheid heb in deze.
Na rondvraag bij diverse gemeenteraadsleden buiten zwolle en de regio blijkt er voor normaal functionerende daklozen totaal niets geregeld aan correcte hulpverlening en opvang en word alle pogingen ondernomen door het leger des heils en andere opvanginstellingenom dakloze clienten te parkeren in AWBZ doelgroepen met onrechtmatige indicatiestellingen en ik werk daar niet aan mee en dat is ook bekend bij de landelijke SP in Den Haag.
Ik verblijf nu buiten zwolle maar nog steeds in de regio Over-IJssel en daarom wil ik een intakegesprek voor het opnieuw aanvragen van een WBB uitkering op korte termijn omdat ik zonder leefgeld zit en waar ik op een ander postadres mijn WWB uitkering op mijn eigen ING rekening wil ontvangen en dat mijn uitkering dan niet meer op rekening van budgetbeheer zwolle terecht komt.
Ik verwacht dat de sociale dienst Zwolle hier mij snel uitsluitsel over kan geven.
Kan de SP fractie zwolle hier nog iets in betekenen.

Ps.Ik zit nu twee weken zonder leefgeld maar wonderlijk genoeg sta ik nog steeds ingeschreven op het postadres Luttenbergstraat 4 8012 EE in Zwolle,maar haalde daar niet meer mijn post op zodanig dat ik de rechtmatigheidsformulieren voor het ontvangen van mijn WWB uitkering niet meer invulde en zodoende mijn uitkering is stopgezet,ik vermelde het al ik wil niets meer met het leger des heils te maken hebben.

Gegroet R.R. Donker

17-5-2011
Weergeven
Beantwoorden ▼
Beantwoorden
Allen beantwoorden
Doorsturen
Verwijderen
Markeren als ongelezen
Markeren als gelezen
Alles van deze afzender verwijderen
Bericht afdrukken
Berichtbron weergeven
Berichtgeschiedenis weergeven
Berichtgeschiedenis verbergen
Details weergeven
Details verbergen
Ruud Donker
Gericht aan de SP tweede kamer,Den Haag, Ik ben geconfronteerd met stopzetting van mijn WWB uitkering april 2011 omdat ik niet meer gebruik maak van de nachtopvang Nel banninkhuis die als postadres wo
Aan kamer@sp.nl
Van: Ruud Donker (kingkong1621@live.nl)
Verzonden: dinsdag 17 mei 2011 11:19:09
Aan: kamer@sp.nl

Gericht aan de SP tweede kamer,Den Haag,

Ik ben geconfronteerd met stopzetting van mijn WWB uitkering april 2011 omdat ik niet meer gebruik maak van de nachtopvang Nel banninkhuis die als postadres word beschouwd voor het aanvragen van een uitkering.
Mijn WWB consulente bij de sociale dienstr Zwolle is Mevr. H. Klaver die vreemd genoeg na de uitzending van EenVandaag over de financiele onduidelijkheid bij het leger des heils Zwolle 2007 is overgestapt van budgetbeheer leger des heils zwolle naar de sociale dienst Zwolle evenzo als de medewerkers van budgetbeheer gemeente zwolle en waar daklozen nog steeds worden geconfronteerde met tegenwerking als het op tijd betalen van het leefgeld en de betaling van hun rekeningen waardoor zij problemen krijgen met incoassobureaus etc.
Ik ben de situatie in de nachtopvang zat geworden na zowat 24 maanden verblijf waar ik agressieve gewelpdadigheden moest meemaken en ontbrekende zorg en hulpverlening en dit ook aan de politie zwolle heb medegedeelt en heb dit diverse malen met uitleg doorgezonden o.a. naar de tweedekamerfractie SP Den Haag vanwege het onmogelijke verblijf aldaar mijd ook de dagopvang omdat ik steeds met tegenwerking werd geconfronteerd om mijn zaken op te lossen en ben in zwolle buiten gaan overnachten en waar de eisen werden gesteld dat ik Nel Banninkhuis als postadres moet blijven gebruiken en de zaak met de ambulante woonbegeleiding waar ik in Zwolle geen keuzevrijheid heb in deze.
Na rondvraag bij diverse gemeenteraadsleden buiten zwolle en de regio blijkt er voor normaal functionerende daklozen totaal niets geregeld aan correcte hulpverlening en opvang en word alle pogingen ondernomen door het leger des heils en andere opvanginstellingenom dakloze clienten te parkeren in AWBZ doelgroepen met onrechtmatige indicatiestellingen en ik werk daar niet aan mee en dat is ook bekend bij de landelijke SP in Den Haag.
Ik verblijf nu buiten zwolle maar nog steeds in de regio Over-IJssel en daarom wil ik een intakegesprek voor het opnieuw aanvragen van een WBB uitkering op korte termijn zonder onmogelijke voorwaarden omdat ik zonder leefgeld zit en waar ik op een ander postadres mijn WWB uitkering op mijn eigen ING rekening wil ontvangen en dat mijn uitkering dan niet meer op rekening van budgetbeheer zwolle terecht komt.
Ik verwacht dat de sociale dienst Zwolle hier mij snel uitsluitsel over kan geven.
Kan de SP tweede kamerfractie hier nog iets in betekenen,want omdat ik nu buiten zwolle verblijf maar nog steeds in de regio Over-IJssel word ik door het UWV verwezen naar werkplein de Lure in Zwolle om opnieuw een WWB uitkering aan te vragen en kom ik weer in hetzelfde cirkel/systeem terecht wat betreft postdressen van het leger des heils en hun opvang zonder zorg en hulpverlening etc.

Ps.Ik zit nu twee weken zonder leefgeld maar wonderlijk genoeg sta ik nog steeds ingeschreven op het postadres Luttenbergstraat 4 8012 EE in Zwolle,maar haalde daar niet meer mijn post op zodanig dat ik de rechtmatigheidsformulieren voor het ontvangen van mijn WWB uitkering niet meer invulde en zodoende mijn uitkering is stopgezet,ik vermelde het al ik wil niets meer met het leger des heils te maken hebben.

Gegroet R.R. Donker

Volledige weergave
|

|
Terug naar Berichten
nu met inhoud‏

19-4-2011

Beantwoorden ▼
Beantwoorden
Allen beantwoorden
Doorsturen
Verwijderen
Ongewenste e-mail
Markeren als ongelezen
Markeren als gelezen
Alles van deze afzender verwijderen
Bericht afdrukken
Berichtbron weergeven
Berichtgeschiedenis weergeven
Berichtgeschiedenis verbergen
Details weergeven
Details verbergen

Advocatenkantoor Fischer
Aan kingkong1621@live.nl

Van: Advocatenkantoor Fischer (fischer@balienet.nl)
Verzonden: dinsdag 19 april 2011 11:25:38
Aan: kingkong1621@live.nl

Geachte heer Donker,

Gisteren sprak ik u telefonisch. U stuurde opnieuw drie dikke enveloppen met een groot aantal stukken naar ons kantoor en verzocht ons u te helpen omdat uw WWB uitkering door de gemeente is gestopt. Al in februari van dit jaar spraken wij elkaar hierover en sprak ik met u af dat u alleen de beslissingen waar bezwaar tegen mogelijk is aan ons kantoor zou sturen.

Nu heeft u wel een aantal beslissingen gestuurd maar de termijnen zijn al lang en breed verstreken. Dat betekent helaas dat wij u hiermee niet kunnen helpen.

Ik begrijp dat uw situatie heel erg moeiljik is en dat de gemeente veel onmogeljike voorwaarden aan u stelt zoals verplicht verblijven in de door hun aangewezen nachtopvang. Wij zien in meer gemeenten dat er steeds meer eisen worden gesteld aan uitkeringsgerechtigden en met name mensen zonder vast adres hebben het moeilijk. Ik sluit zeker niet uit dat we u zouden kunnen helpen.

Dat kan echter alleen als u nu eerst een nieuwe aanvraag doet voor een WWB uitkering. Wanneer er een probleem ontstaat met de aanvraag of wanneer er afwijzend wordt beslist kunt u contact opnemen met ons kantoor.

Ik verzoek u geen andere stukken meer naar ons kantoor te sturen. U kunt de portokosten beter gebruiken om wat te eten te kopen.

Voor alle duidelijkheid: wij hebben nu geen zaak voor u in behandeling. Ik wens u veel sterkte de komende tijd.

Vriendelijke groet, judith rumke (fischer advocaten)

——————————————————————————–

Subject: Betr.: stopzetting WWB uitkering en opnieuw aanvragen
To: kingkong1621@live.nl
From: H.Klaver@zwolle.nl
Date: Wed, 18 May 2011 08:30:50 +0200

Geachte heer Donker,

Ik overleg uw situatie intern. Daarna zal ik aan u mijn reactie geven.

Met vriendelijke groet,

Harlien Klaver
casemanager Dak- en Thuislozen / Veelplegers

Gemeente Zwolle
Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Afdeling Werk, Re-integratie en Participatie
Postbus 10007
8000 GA Zwolle

E: H.Klaver@zwolle.nl
T: 038 – 498 40 69
F: 038 – 498 26 49

op dinsdag afwezig

Ruud Donker

Ruud Donker 17-05-2011 10:49

Aan

Cc

Onderwerp
stopzetting WWB uitkering en opnieuw aanvragen

Gericht aan Mevr. H. Klaver,

Ik ben geconfronteerd met stopzetting van mijn WWB uitkering april 2011 omdat ik niet meer gebruik maak van de nachtopvang Nel banninkhuis die als postadres word beschouwd voor het aanvragen van een uitkering.
Ik ben de situatie in de nachtopvang zat geworden vanwege het onmogelijke verblijf aldaar mijd ook de dagopvang omdat ik steeds met tegenwerking werd geconfronteerd om mijn zaken op te lossen en ben in zwolle buiten gaan overnachten en waar de eisen werden gesteld dat ik Nel Banninkhuis als postadres moet blijven gebruiken en de zaak met de ambulante woonbegeleidng waar ik in Zwolle geen keuzevrijheid heb in deze.
Ik verblijf nu buiten zwolle maar nog steeds in de regio Over-IJssel en daarom wil ik een intakegesprek voor het opnieuw aanvragen van een WBB uitkering op korte termijn omdat ik zonder leefgeld zit en waar ik op een ander postadres mijn WWB uitkering op mijn eigen ING rekening wil ontvangen en dat mijn uitkering dan niet meer op rekening van budgetbeheer zwolle terecht komt.
Ik verwacht dat de sociale dienst Zwolle hier mij snel uitsluitsel over kan geven.

Gegroet R.R. Donker
te Zwolle

Over anaconda15

1.80 meter lang blauwe ogen Nederlands Techneut en gek op wetenschap Erg handig en visionair
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized en getagged met . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s