FW: mening Landelijke vereniging dak- en thuislozen over keuzevrijheid in de AWBZ

woensdag 14 april 2010
FW: mening Landelijke vereniging dak- en thuislozen over keuzevrijheid in de AWBZ

From: kingkong1621@live.nl
To: c.berden@seo.nl
Subject: FW: mening Landelijke vereniging dak- en thuislozen over keuzevrijheid in de AWBZ
Date: Thu, 21 Jan 2010 13:21:28 +0100

Aan de geachte Mevr. C. Berden,SEO te Amsterdam,

Ik ontving van de Hr. T. de Vries van de landelijke vereniging voor thuislozen deze mail en waar uw economisch onderzoeksinstituut een belangenbehartiger vraagt uit de dak en thuislozengroep i.v.m. de bezuinigingen en bestedingen vanuit de AWBZ die gericht is op kwetsbare doelgroepen zoals daklozen,psychiatrische en psychische patienten en clienten.
Ik kan u mededelen dat ik zelf uitvoering onderzoek doe naar wat er misgaat in de bestedingen van de AWBZ gelden en de fraudes en misstanden rondom het oneigenlijk gebruik en misbruik van AWBZ gelden door opvanginstellingen en dit zijn feiten die liegen er niet om omdat ik daar al 10 jaar mee geconfronteerd word en daar tweede kamerfracties,ministeries en de algemene Rekenkamer en de Nationale Ombudsman over aanschrijf en ik al zoveel belastende informatie heb verzameld die ik u graag toezend met die verstande dat het ook goed gebruikt word,helaas onvang ik alleen maar afschuifbrieven van genoemde instanties etc.en het ontlopen van verantwoordelijkheden.
Ik ben geen door de Rijksoverheid gesubsideerd onderzoeksinstituut en betaal alles uit eigen zak vanwege het feit dat ik ik al die opvanginstellingen van o.a. het leger des heils,Arcuris en hier in Zwolle een illegale opvang achter de WRZV hallen in 2002-2003 nog nooit zorg en hulpverleninhg op maat en begeleidng heb ontvangen,laat staan dat er naar mijn correcte hulpvraag werd geluisterd maar waar je door de opvanginstellingen hun nietszeggend zorgaanbod maar heb te slikken anders is er geen opvangplek voor je.
En duizenden daklozen durven en kunnen niet meer hun mond open doen en klachten neerleggen,want zij worden niet gehoord door de lokale en landelijke politiek waar ik meerdere malen mee in aanvaring ben gekomen en waar dit geleid heeft tot een onterechte woningontruiming aan de Walstr. 9a hier in Zwolle op 10 september 2008 door valse informatie verstrekt door RIBW Vecht-IJssel en woningstichting Openbaar Belang aan een kantonrechter omdat ik volgens mijn advocaat de Hr. Mr. A. Damminga van Driehoek advocaten te Zwolle een lastpak en een klokkenluider ben van misstanden en het aankaarten van fraudepraktijken met AWBZ gelden.
Het blijft gewoon voor dak en thuislozen gedwongen gijzeling volgens artikel 273 f van het wetboek van strafrecht en waar geen alternatief of keuze is voor de dakloze,binnen de opvang word je financieel uitgekleed zonder tegenprestatie en via onrechtmatig verkregen indicaties voor zogenaamde psychische stoornissen waar daklozen aan zouden lijden volgens de ongekwalificeerde hulpverleners die de daklozen indiceren of laten indiceren door een psychiater verbonden aande organisatie om zo via het CIZ en reginale zorgkantoor AWBZ ondersteuning te claiemen voor niet geleverde begeleidng/hulpverlening.
Uberhaupt komt al zowat 20 jaar de AWBZ gelden niet rechtstreeks terecht bij de clienten maar word gebruikt om de organisatie,werkgelegenheid en inkomsten van de opvanginstelling/stichting overeind te houden plus het vastgoed en wagenpark etc. zoals bij de stichting het leger des heils maar dat heeft al jaren geleden een dagblad/weekblad na diepgaand onderzoek vast gesteld en bij vele andere instellingen is het niet anders gesteld zoals de landelijke RIBW”s en waar nu de Nederlandse zorgautoriteit onderzoek naar doet naar de snelle uitbreiding van de RIBW’s en hun vraag naar duurdere zorgzwaartepakkeetten die bestaan uit gebakken lucht,en daar heb ik ook nog interresante informatie over i.v.m. de loklae situatie in relatie tot de zogenaamde opvanginstelling de Herberg aan de Nijverheidstraat hier in Zwolle met veel bombarie geopend november 2009 en waar ook fraudes plaats vinden met AWBZ gelden en dak en thuislozen die daar verblijven ook niet op weg worden geholpen door RIBW Vecht-IJssel en de gemeente Zwolle het college van B&W dit een particulier inititiatief noemt zonder er toezicht op de houden op beleid volgens prestatieveld 7-8 en correcte besteding van subsidies en aWBZ gelden.
Ik geef u toestemming om navraag te doen bij Mevr. Jetty Alberts van de LVT woonachtig te Emmen die ruim op de hoogte is van wat mij overkomen is en die ik regelmatig op de hoogte hou van mijn bevindingen.
Ik kan u per mail belastende informatie opsturen en aan geven hoe de AWBZ wel doelmatig kan worden besteed want ik weet precies de kelpunten aante geven en ga ervan uit dat er miljarden AWBZ gelden in een bodemloze put zijn verdwenen en die eerst maar eens achterhaald moeten worden en de waarheid boven tafel komt van falend politiek welzijnsbeleid in relatie tot de gestoorde vrij marktwerking en zelfregulering (de ondernemerskat op het subsidiespek binden)in de zorg en welzijnssector.
Er kan ook een afspraak gemaakt worden voor een ontmoeting,maar ik geef aan dat ik door mijn armoedig bestaan en veblijf in een opvanginstelling niet in staat ben om dure reizen te ondernemen.
Ik geef wel aan dat ik een gigantisch veelheid aan informatie en bevindingen heb opgeslagen die u goed van pas kan komen om zicht te krijgen op de AWBZ bestedingen.

Met vriendelijke groeten de Hr. R. Donker te Zwolle
Alleen s ávonds te bereiken op nachtopvang Nel banninkhuis
Luttenbergstr.4
8012 EE Zwolle

——————————————————————————–
From: lvt@thuisloos.nl
To: C.Berden@seo.nl
CC: kingkong1621@live.nl
Subject: RE: mening Landelijke vereniging dak- en thuislozen over keuzevrijheid in de AWBZ
Date: Wed, 20 Jan 2010 11:43:44 +0100

Geachte heer-mevrouw Berden,

Uiteraard kunnen wij u wel een mogelijke kandidaat doelgroeper voorstellen, maar in het blad van de NPCF `Vraag in Beeld` van Juni 2009, waarin opgenomen een uitgebreid interview met Jet Bussemaker over de veranderingen in de AWBZ, kunt u wellicht meer informatie hierover vinden.
Wat de directe praktijk betreft kunt u evt. dhr Ruud Donker benaderen, hij woont in Zwolle en maakt gebruik van de Maatschappelijke Opvang aldaar.
U kunt hem bereiken via 038 4548145 of via de CC.
En verder wil ik wijzen op de bijeenkomst van Zorg en Zekerheid d.d. 29 januari a.s. met als onderwerp `Positie van de Cliènt` waarin de keuzevrijheid uiteraard centraal staat. (Tel. 071 5825911)
Wat betreft de mantelzorgers, vallen deze tegenwoordig niet allen onder de WMO, m.n. de gemeenten?

In afwachting van uw reactie,

Ton de Vries, voorzitter

——————————————————————————–

Van: Berden, C. [mailto:C.Berden@seo.nl]
Verzonden: dinsdag 19 januari 2010 12:03
Aan: lvt@thuisloos.nl
CC: Houkes, A.
Onderwerp: mening Landelijke vereniging dak- en thuislozen over keuzevrijheid in de AWBZ

Geachte heer/mevrouw,

Ons verzoek: Graag zouden wij iemand binnen uw organisatie interviewen over de wenselijkheid van al of niet meer keuzevrijheid voor patiënten en mantelzorgers binnen de AWBZ.

Wie zijn wij: Wij zijn onderzoekers van de stichting economisch onderzoek, gelieerd aan de universiteit van Amsterdam. (http://www.seo.nl/) We doen een onderzoek in opdracht van het ministerie van economische zaken naar keuzevrijheid voor patiënten en hun mantelzorgers in de AWBZ.

Waarover willen we met u praten: Het ministerie van economische zaken wil graag meer keuzevrijheid voor patiënten in de AWBZ, maar hoort tegelijkertijd vaak dat dat niet bij iedereen zomaar kan. Dit geldt dan met name voor de AWBZ omdat dit deels “kwetsbare groepen” betreft. Het gaat dan met name over sommige mensen met een verstandelijke beperking, sommige mensen met Alzheimer en sommige mensen met een psychiatrische aandoening. Die groepen zijn echter vrij breed. Personen uit deze groepen verschillen. Sommigen zullen dit (wellicht met hulp van mantelzorgers) wel kunnen en anderen niet. Het ministerie van economische zaken wil graag weten welke persoonlijke en omgevingsfactoren mensen al dan niet te kwetsbaar maken om zelf zorg te kunnen kiezen. Moeten er groepen beschermd worden van keuzevrijheid en zo ja welke groepen? Of is maximale keuzevrijheid altijd beter? Naast de mening van patiëntenverenigingen hierover, zijn we ook geïnteresseerd in de mening van een belangenbehartiger als de Landelijke vereniging dak- en thuislozen. Dit omdat sommige dak- en thuislozen een psychische of psychiatrische aandoening hebben waarmee ze een hele kwetsbare groep zijn. Graag zouden we hierover willen praten met iemand van de Landelijke vereniging dak- en thuislozen.

Is dit mogelijk? En zo ja, wie van uw organisatie zouden we hiervoor kunnen vragen?

met vriendelijke groet, Caroline Berden en Aenneli Houkes (projectleider)

___________________________________________
dr. C.D.A.M. Berden
Onderzoeker Cluster Zorg en Zekerheid

SEO Economisch Onderzoek
Roetersstraat 29
1018 WB Amsterdam

T +31 20 525 1664
F +31 20 525 1686
E c.berden@seo.nl
I http://www.seo.nl/

Over anaconda15

1.80 meter lang blauwe ogen Nederlands Techneut en gek op wetenschap Erg handig en visionair
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized en getagged met . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s