Tekort aan nachtopvang voor daklozen in Zwolle

Weblog Zwolle in Actie

Hoofdpagina Agenda Tekort aan nachtopvang voor daklozen in Zwolle
vrijdag 28 maart 2008
In Zwolle is er momenteel een tekort aan vaste plaatsen in de nachtopvang voor daklozen. In de nachtopvang van het Nel Banninkhuis en bij De Herberg waren er donderdagavond geen plaatsen meer om daklozen op te vangen.

Via de tussenkomst van de politie IJsselland moesten er crisisplaatsen bij de crisisopvang CMO aan de Van Walsumstraat aangesproken worden. Deze ‘bedden’ worden normaliter gebruikt bij crisissituaties zoals bijvoorbeeld een zeer strenge winter. De oorzaak van het tekort aan nachtopvang voor daklozen zou de verbouwing van de nachtopvang voor verslaafde daklozen aan de Pannenkoekendijk zijn.

Markeer als favoriet Bookmark E-mail dit artikel
Reacties (32)
RSS-feed Reacties
Bericht door dick, op 28 maart 2008 om 08:55
Hoe lang gaat de verbouwing, lees: situatie nog duren?

Bericht door Harry Plantinga, op 28 maart 2008 om 11:25
Ter info

De grootscheepse ombouw van de voorzieningen voor maatschappelijke opvang en verslavingszorg in Zwolle krijgt langzaam maar zeker meer gestalte. De realisatie van de nieuwe Herberg aan de Nijverheidstraat start deze zomer. De verslavingszorg en alles wat daarmee annex is wordt ondergebracht in de nieuwbouw aan de burgemeester Roelenweg. Zoals het er nu naar uitziet kan dat eind 2011 in gebruik worden genomen. Naast voorstellen om dit te realiseren legt het college van B&W de gemeenteraad een pakket voorstellen voor voor tijdelijke huisvesting van voorzieningen, vooruitlopend op de verwezenlijking van de nieuwbouw.

De aandacht in Zwolle verschuift in samenwerking met Achmea Zorgkantoor van laagdrempelige nachtopvang langzamerhand naar 24-uurs opvang (Hostel Tactus en RIBW plekken Herberg). In de nieuwbouw aan de burgemeester Roelenweg worden de volgende functies ondergebracht: gebruiksruimte, nachtopvang verslaafde dak- en thuislozen, methadonverstrekking, dagopvang Bonjour en Hostel. Ook de centrale toegang wordt hier geregeld . Dit is n punt waar bekeken wordt welk zorg en hulpaanbod nodig is en welke instelling dit het beste kan bieden. Zeg maar de toegangspoort naar de op de persoongerichte voorzieningen voor maatschappelijke opvang en zorg.

Minder dak- en thuislozen
Het college stelt in de voorstellen aan de raad dat de overlast van dak- en thuislozen in de stad afneemt. Mede door die ontwikkelingen is het college in gesprek gegaan met de wijk Dieze west om te bekijken of en onder welke voorwaarden dagopvang Bonjour langer open kan blijven aan de burgemeester Drijbersingel. Met de wijk zijn daarover onder meerde volgende afspraken gemaakt:

Jaarlijks wordt met de wijk gesproken over de voortgang van de ontwikkeling van de nieuwbouw aan de Burgemeester Roelenweg.

De wijk wordt tijdig betrokken bij de herontwikkeling van de locatie Bonjour.

De inzet van de politie blijft op z?n minst het huidige niveau.

Het gebouw van Bonjour en de omgeving krijgen een opknapbeurt.

Voor de verbetering van de speelplekken aan de Vermeerstraat en de Hobbemastraat wordt een bedrag van ?130.000,– uitgetrokken.

Gebruiksruimte
Tegelijk met het zoeken naar oplossingen voor de tijdelijke huisvesting van Bonjour is ook gezocht naar andere mogelijkheden voor de huisvesting van de voorziening aan de Pannekoekendijk. De containers die dienst doen als gebruiksruimte zijn geplaatst met een tijdelijke bouwvergunning. Er zal een tijdelijke e bouwvergunning worden aangevraagd voor een periode van vijf jaar. De containers blijven voor die periode staan tot de locatie moet worden ontruimd voor de nieuwbouw. Daarna wordt een tijdelijke plek gezocht voor de periode dat de bouwactiviteiten plaats vinden. Een en ander is tot stand gekomen in overleg met de begeleidingscommissie voor de voorzieningen en de ontwikkelaar van de locatie. De bovenverdieping van de voorziening, waar nu de nachtopvang voor verslaafde dak- en thuislozen plaats vindt, wordt momenteel verbouwd tot een aantal tijdelijke hostelplaatsen. De plaatsen zijn bedoeld voor alcohol- en drugsgebruikers die met intensieve begeleiding in staat zijn om te wonen en deel te nemen aan de samenleving.

Gemeente Zwolle

Bericht door dick, op 28 maart 2008 om 11:31
Het lijkt alsof ze allemaal tijdelijk een plekkie hebben.

Bericht door R. Donker, op 21 januari 2009 om 15:57
Eind april 2002 kwam ik dus aan bij de illegale opvang achter de WRZV sporthallen en mocht zowat een jaar lang de valse beloftes aan horen van zorgen voor hulpverlening en een huisje van een praktisch opgeleid hulpverleners plus de zielige verhalen uit zijn jeugd waar Joop van Ommen bij de gemeenteraad op emotionele wijze subsidies wist los te kloppen voor zijn flamboyante levenswijze dat moest zelf wethouder Zorg en welzijn bekennen dat de gemeentraad teveel luisterde naar Joops verhaaltjes met bijbehorend tranendal. Om dakloze zwervers,kansarmen en gehadicapten geeft hij geen ene moer,wel om Mercedessen,dure vakantiereisjes naar Las Vegas en New York en Honolulu en met zijn”vrouw”uitgebreid eten in hotel Wientjes en de Kooperen Hoogte op kosten van de gemeentelijke begroting.
Oh ja tegenwoordig bezoekt hij ook Europese landen om zo zijn American Dream een beetje af te vlakken op advies van zijn PvdA aanhang anders loopt het teveel in de gaten zoveel mediagebeuren,slimme jongens hoor met gevoel voor marketing op het juiste moment.
Maar op een goede dag in februari 203 ging ik 600 handtekeningen ophalen bij de winkeliers van de Diezepoort en Assendorp en voorbijgangers voor het woonhotelconcept voor dak en thuislozen en waar ik later een afspraak maakte met toenmalig wethouder Zorg en Welzijn Hr. Jaap Hagedoorn om hem dit plan voor te leggen wat iki nsociaalepension Arcuris in Almere uitgedacht had een 24 uursopvang met de juiste zorg en hulpverlening op maat met echte begeleiders.
De Hr. Jaap Hagedoorn bleek later op het Stadhuis van Zwolle geen belangstelling te hebben voor dit plan.
In mei vroeg ik zelf een woning aan in zwolle met 20 jajar woonduur uit Almere en ging na inrichten etc. in juni 2003 op mijzelf wonen tijdelijk want ik hoopte met hulp terug te kunnen keren naar Almere waar ik gewoon een inwoner van ben.
Maar er was geen hulpverlening van RIBW Zwolle voor terugkeer,uberhaupt was er totaal geen zorg en hulpverlening aanwezig hoewel zij hardnekkig anders beweren, ja, zij zorgen zeer goed voor zichzelf over de ruggen van de belastingbetalers.
In augustus 20003 deed ik mijn mond open over de wantoestanden bij de WRZV sporthallen en de illegale opvang en waar andere daklozen ook hun mond open deden ook over het feit dat er fraude gepleegd word met gemeenschapsgelden door creatief boekhouden in de WRZV begroting bij het toenmalig SP gemeenteraadslid Mevr. M. Twisterling maar dat bleek allang bekend bij haar te zijn plus bij de andere raadsfracties.
In oktober 2003 stelde zij toen vragen daarover aan het College van B&W van Zwolle en kreeg daar onduidelijke antwoorden op en de dooddoener dat dit beschuldigingen waren van derden,maar het gebeurde wel binnen de gemeentegrenzen van Zwolle.
Kort daarna gaf het gemeentebestuur opdracht aan de drie Zwolse woningcorporaties om de bouwvallige keetjes te verwijderen en er gloednieuwe units te plaatsen en te financieren en RIBW Zwolle zou zogenaamd hulpverlening en begeleiding bieden mmaar dat is een fabel.
En toen werd in november 2003 met veel mediatamatam en actualiteitenprogramma Netwerk de Herberg gepresenteerd door Joop van Ommen en Margriet Meindertsma ex-wethouder van Zwolle en vanouds als PvdA er goed bevriend met rode salonsocialist Joop van Ommen.
Deze Herberg werd opgevoerd in het kader van de PvdA hype “iedereen onderdak in 2007” een imitatie van het actieplan onderdak van de landelijke SP,tja je moet toch wat om in het oog te springen van de kiezer.
Maar toen dacht ik aan het woonhotelconcept dat ik liet zien aan een PvdA wethouder Jaap Hagedoorn en concludeerde dat deze Herberg overgenomen was van het woonhotel als dekmantel voor de jarenlange fraudes en verduisteringen in de WRZV begroting toe te dekken met dit PvdA plan en zo via public relations mooie sier te maken en de aandacht af te leiden.
Ik heb later ook nog Mevr.A. Kastelein van het CDA fractie,Jan Zelle van D”66 en de Hr. Van Daalen van de VVD fractie op de hoogte gebracht over de wantoestanden bij de WRZV sporthallen maar daar werd niets mee gedaan en achteraf blijkt dat iedereen een grote klont boter op hun hoofd heeft en strafbare feiten hebben begaan door deze fraudes niet te melden bij het FIOD-ECD of OM en sommige hoge politiefunctionarissen stapten maar bijtijds op omdat zij teveel contact hadden met Joop van Ommen en zijn duistere aanhang.
Tussen haakjes ik lichtte het FIOD-ECD wel in mei 2005 en kreeg een ontvangstbrief waarin stond dat gedurende het onderzoek geen verdere mededelingen konden worden gedaan richting mijn persoon,vreemd genoeg heb ik verder geen acties zien gebeuren of aanhoudingen zie verrichten en onderhand kan de belastingbetalers opdraaien voor de graaiculturen in Fraudeland nr.1
Maar ik zweer dat alles naar buiten zal komen op de korte termijn en dan hopen dat iedereen wakker word en blijft!
En de Herberg in de Nijverheidstr. is een illussie voor dak en thuislozen wat betreft de weg naar puur zelfstandig wonen en voorgoed wegraken uit die viceeuze cirkel waar je financieel uitgeplukt word en belazerd word door “hulpverleners”en last heeft van de supervisor Joop van Ommen die deze Herberg gaat beheren zoals hij dit nu al doet achter de WRZV sporthallen.

Bericht door R.Donker, op 27 januari 2009 om 12:04
In de nachtopvang Nel Banninkhuis word iedereen gepropt die als dakloze zwerver van de straat is gehaald of van elders komt maar na paar dagen weer word weggestuurd naar de plaats van herkomst vanwege de verboden regiobinding.
als je als client mogelijk doordraaid van de gekte veroorzaakt door clienten die afwachten dat alles voor hun word aangedragen door de zogenaamde hulpverleners binnen de nachtopvang dan komen de begeleiders aan met een alternatief een kamertje voor je geestelijk rust en privacy plus een “woonbegeleidingstraject”bij het CMO Leger des Heils aan de Walsumlaan 4 in Zwolle.
Kosten kamertje en woonbegeleiding 550 euro per maand aan eigen bijdrage die verplicht moet worden gestort op rekening van de opvang, 10 euro zakgeld per week en een verplichte keuring bij een psycholoog of psychiater voor onrechtmatig verkregen indicaties voor psychische stoornissen die de client aangepraat word door de begeleiders om zoveel mogelijk AWBZ ondersteuning aan te vragen bij het CIZ met een SIP(standaard indicatie protocol )en dan AWBZ gelden te innen bij het regionale zorgkantoor voor ondersteunende begeleiding/hulpverlening die de client nooit ontvangt.
Volgens de zorgaanbieder is de client geestelijk niet in staat om zelf zijn of haar hulpvraag te formuleren en zelf de indicatie aan te vragen voor “”ondersteunende begeleiding” en die bestaat uit gebakken lucht.
En het CIZ of zorgkantoor gaat niet na bij de client of zijn of haar hulpvraag wel overeenstemt met het “zorgaanbod” en of de zorgaanbieder wel bekend is met de dak en thuislozenproblematiek.
Ieereen kan met paar man en een bestuursstructuur een opvang/GGZ instelling opzetten en AWBZ gelden claimen bij het zorgkantoor want er zijn geen richtlijnen of criteria opgenomen in de gebrekkige wet en regelgeving. En daarom lopen er zoveel “gestoorde dakloze zwervers” rond die doelbewust afhankelijk worden gemaakt van malafide derde personen en hun graaiculturen.
Samen maken we de Stad volgens de Hr. Henk Jan Meijer

Bericht door dick, op 27 januari 2009 om 12:23
Anders maak je er een boek van R.?

Bericht door john, op 27 januari 2009 om 14:21
Ik lees alleen een R die gefrustreerd is dat hij geen subsidie voor zijn eigen opvang kon krijgen en vervolgens een kruistocht begint tegen mensen die hem telleur hebben gesteld. Beetje sneu vind je ook niet R? Waaro vraag je subsidie voor een 24 uursopvang in ALmere in Zwolle aan?
Waar had jij dat jaar geslapen dan als je niet bij Joop was? HOe was het dan met jou afgelopen?
Er klopt ook niet veel van jouw beweringen.
Indien een indicatie word aangevraagd kan die ondersteinende begeleiding omgezet worden in een PGB. De client kan dan zelf keizen waar hij de zorg wilt onderbrengen.
De eigenbijdrage van 550 euro is ook absurt aangezien deze mensen helemaal geen inkomen hebben dus dat word dan ook meegenomen bij de vaststelling er van bijd e SVB volgensmij.
Natuurlijk proberen de begeleiders er een zo ruim mogelijke indicatie uit te krijgen. Zodra er geen indicatie is er geen geld en geen begeleiding als je op je zelf gaat wonen.Dit is helaas wel waar.

Bericht door R.Donker, op 27 januari 2009 om 15:15
Je weet helemaal niets John! en dat zal voor de rest van je leven wel zo blijven.Je kan alleen een behoorlijke geestelijke ontwikkeling krijgen als je leert en niet oordeelt over personen of dingen die je niet kent.
maar je zal net als miljoenen anderen alleen je eigenbelangen beschermen en in een geblindeerde kooi blijven leven.

Bericht door WFvN, op 27 januari 2009 om 15:23
En wie garandeert dat jij wel spreekt en oordeelt over personen en/of dingen die je wel kent (of zegt te kennen?)

Bericht door dick, op 27 januari 2009 om 17:41
Filosofisch gezien en qua lengte, vind ik R.’s bijdrage van 15.15 nog de sterkste. Als je in deze trant blijft doorgaan ben ik best bereid je stukJES te gaan lezen.

Bericht door degi, op 27 januari 2009 om 18:37
Mensen die zelf in een vorm van hulpverlening zitten krijgen wel vaker neigingen voor hulpverlenerte spelen. Als je zelf werkelijk terecht bent gekomen in de herberg door (noodgedwongen) dakloosheid, doe je iets echt niet goed. En ik vind het een zorgwekkende ontwikkeling als iedere willekeurige dakloze met een idee over hoe het beter moet, zelf z’n eigen opvangplek waar ook nog anderen moeten worden ondergebracht, stuk voor stuk risicogevallen, kan gaan beginnen.
Gewoon omdat ie doorheeft dat er subsidiegelden beschikbaar zijn.
Ik persoonlijk vindt dat als je je met hulpverlening gaat bezighouden, je anders moet beginnen (netjes gezegd …), en niet uit eigen frustratie mag reageren !!!

Bericht door john, op 27 januari 2009 om 20:22
Pfff, je moet tegeltjes gaan schrijven R.

Eerst:
Je weet helemaal niets John! en dat zal voor de rest van je leven wel zo blijven

En dan:
Je kan alleen een behoorlijke geestelijke ontwikkeling krijgen als je leert en niet oordeelt over personen of dingen die je niet kent.

Hoe kan ik leren als ik toch voor altijd niets zal weten, oh grote R.?
Ben ik dan echt zo blind en jij zo wijs met jouw kruistocht in je spijkerbroek?

Gelukkig kijk ik verder en en weet ik ,net zoals alle mensen die het allemaal mis hebben volgens jou ,dat Joop ook goede dingen doet.

En wat ik over dit topic zeg is allemaal gebaseerd op waarheden.
Precies wat Degi zegt. Mensen die in de hulpverlening hebben gezeten willen vaak zelf de hulpverlening in omdat ze graag wat terug willen doen, maar hulp krigen is iets anders dan verlenen.
Natuurlijk ben je een ervaringsdeskundige, maar heb je bijvoorbeeld ook een diploma?

Even een paar tips als je nu eens praat ipv te schreeuwen zijn mensen misschien wat eerder geneigd naar je te luisteren.

Wat heb jijzelf intussen gedaan om je leven weer op de rails te krijgen. ik lees alleen verwijten naar anderen, maar wat is jouw actieve of misschien wel juist passieve rol in alles geweest?

Bericht door joop, op 27 januari 2009 om 20:33
fijn dat er tenminste nog 1 iemand is die doorheeft waar de heer van O. al jaren mee bezig is. door de linkse cultuur in de media is het not done om over asielzoekers of herbergiers te praten. tof dat deze persoon die van binnenuit de situatie kent weet hoe de het kan dat het opperhoofd lekker binnen is gelopen,en en passant ook nog bekende zwollenaar/”weldoener” is geworden. maar ja de politiek brandt zn vingers niet aan de barmahartige samaritaan. tijd dat zembla er is aandacht aan besteed.

Bericht door dick, op 27 januari 2009 om 20:44
Vergis je je niet Joop? Bedoel je niet Peter Rudolf, Hart van Nederland, of de TROS? Zembla is nota bene van …. de VARA

Bericht door joop, op 27 januari 2009 om 21:11
nee dick, kees driehuis is buitengewoon onafhankelijk en uiterst betrouwbaar, hopenlijk verdiept zijn team zich eens in deze materie want eerst dat verhaal met wrzv waar jarenlang bakken (gemeenschaps)geld is in gekieperd en nu weer die verhalen over werkzaamheden die verricht worden door “daklozen”. mensen zoals john die hem door dik (het opperhoofd ziet er bourgondisch uit)en dun steunen en mensen zoals r. donker staan lijnrecht tegenover elkaar ben benieuwd wat er uit een diepgaand onderzoek zou komen.

Bericht door WFvN, op 27 januari 2009 om 21:18
Tjonge, ik ben het toch weer een keer eens met joop. Ben ik ook best benieuwd naar.
R. Donker heb ik weinig vertrouwen in (met z’n dubieuze clubje hopjesvla) maar Joop van O. heb ik toch ook niet echt direct een gevoel bij van ‘jah…. die vertrouw ik voor de volle 100%’

Ik vind het jammer dat ik bepaalde gesprekken van 15 jaar geleden niet meer kan herinneren. Ik werkte toen bij een groothandel als parttimer. Joop v. O. kwam daar ook wekelijks langs. Toen al in Mercedes. Ik meen dat hij toen nog taxichauffeur was want zo werd hij destijds nogal eens genoemd. Het ondertoontje in de gesprekken die over hem gingen, kreeg ik niet echt de indruk dat m’n collega’s enorme bewondering voor hem hadden.
Maar laat zo’n onderzoek maar komen. Blijkt dat hij goed werk doet: mooie promotie voor hem en terecht dan. Mocht hij minder fraai werk leveren dan hij wil doen geloven, dan… tja, dan minder goed promotiemateriaal uiteraard.

Bericht door boyd, op 27 januari 2009 om 21:19
toen die van O op de taxi zat was het ook altijd binnenhalen wat ik kan. en de rest bekijkt het maar. ik denk niet dat de heren jhon en dick weten waar ze het over hebben.de heer van O heeft nog nooit wat voor niks gedaan

Bericht door dick, op 27 januari 2009 om 21:42
Mooie objectieve opinie Joop. Fijn voor Kees D. dat hij, al werkt hij bij de VARA, niet door jou als Linksmensch wordt bestempeld.

Tot nu toe heb ik enkel meningen over Joop gelezen en feiten gezien. Door de jaren heen.

Bericht door john, op 27 januari 2009 om 21:51
Mwah, door dik en dun steunen. Ik heb geen ervaringen met Joop, maar om nu van julie meningen uit te moeten gaan dat hij zich alleen met duistere zaken bezig houd vind ik ook te ver gaan.
Ik mag toch aannemen dat budgetten die verstrekt worden onder de loep genomen worden voordat ze verstrekt worden? Kan iemand als Joop dit decenia lang doen? Slimmer dan alle wethouders zijn?Maw is hij zo slim en is de rest zo dom?
Mocht hij zo sluw zijn zou hij dan niet rekening met zo’n onderzoek houden?

Boyd, grappig dat met mijn naam zo. Dat deed Joop ook altijd, maar die is er na een jaar ook over heen gegroeid. Keep it up!

@WFvN,

je vertrouwd hem niet voor de volle 100%. Basseer je dat op ervaringen of feiten of een ongefundeerd gevoel.Misschien ‘a gutfeeling’ ofzo? Vind je dat een onderzoek dan niet wat meer bodem moet hebben?

Bericht door WFvN, op 27 januari 2009 om 21:59
@john:
Niet op feiten helaas. Het is puur een stukje gevoel wat ik bij hem heb. Mogelijk mede gevormd door de toon die destijds heerste bij collega’s onderling.
Vandaar ook dat ik graag een gedegen onderzoek zou zien. Er zijn zoveel felle aanhangers als felle tegenstanders, dat mag wel eens een keer breeduit opgehelderd worden.

Bericht door john, op 27 januari 2009 om 22:23
Waar ik liever een onderzoek naar heb zij de mensen die er niet zo bij lopen als Joop, maar gewoon in hun drie delig pak de beslissingen maken na een potje golfen…
Verantwoording voor de toegekende budgetten en of de toegekende budgetten het vereiste resultaat behalen.

Bericht door dick, op 27 januari 2009 om 22:31
Misschien kunnen we wel stellen dat als Joop de boel zou hebben bedonderd, dat onze volksvertegenwoordiging bij monde van de gemeenteraad, ernstig heeft liggen pitten.
Tot het tegendeel bewezen is geven de feiten mij (tenminste) aanleiding om te constateren dat Joop veel goeds deed. Dat gezanik over die Mercedes vind ik wel zo flauw.

Bericht door dick, op 27 januari 2009 om 22:33
Eens John 22:23 de gladnekken die ook heel goed witte boorden criminelen zouden kunnen zijn. In een ons kent ons setting, amice voor en amice na. Het netwerkt lekker de hele toko bij elkaar.

Bericht door boyd, op 28 januari 2009 om 07:53
kom eens met feiten dick want daar hoor ik jou ook niet over, veel schreeuwen op het weblog weinig feiten, .

Bericht door WFvN, op 28 januari 2009 om 07:58
Feit is dat Joop in Mercedessen rondrijdt (maar dat deed hij al ruim voordat hij met de herberg bezig was voor zover ik het kan volgen)

Ik ben op zoek gegaan en kwam op dit stuk uit. Ik heb het even hapsnap doorgelezen:
klik

Bericht door dick, op 28 januari 2009 om 08:48
Kom bij elke discussie het liefst met feiten. Over Joop v.O. kan ik enkel op mijn eigen indrukken afgaan.
Maar verbaas me eens met feiten….

Bericht door dick, op 28 januari 2009 om 08:49
@ WFvN: Link is helaas niet klikable.

Bericht door WFvN, op 28 januari 2009 om 08:52
Ik doe nog een poging in de hoop dat hij nu welk lukt:
klikkerdeklik

voor de zekerheid een niet klikbare link:

http://www.mosterman.com/Van het Putje tot De Herberg.pdf

Bericht door WFvN, op 28 januari 2009 om 08:53
Goed, weer niet klikbaar dus. De software van Weblog Zwolle knipt een deel om n of andere reden weg.

De tweede (niet klikbare) link kan je gewoon kopiren en plakken naar een adresbalk. Dat werkt wel.

Bericht door dick, op 28 januari 2009 om 08:59
Zeer interessante link WFvN: ga ik zeker nog eens goed bekijken. Zag dat Co Verdaas er achter stond. Dan moet het goed zijn; heb eens op hem gestemd. Volgens mij stem je alleen op iemand waarin je vertrouwen hebt.

Bericht door john, op 28 januari 2009 om 09:06
Pfff, boyd, lees je geen kranten en kijk je geen nieuws? Hoe vaak lezen we niet dat er weer een instantie onder de loep genomen word en de betreffende RvB dan aftreed om vervolgens bij een andere organisatie weer te gaan zitten?

Waar boeroeper R. gelijk aan kan hebben is dat de budgetten van de provincie vaak aan dezelde instanties gaan en er sindskort een HKZ certificering aan een organisatie moet zitten om erkend te worden. Nu is hiermee in ieder geval een start gemaakt om de kwaliteit van de zorg te verbeteren en hoop ik dat deze certificering jaarlijks aangescherpt word om de commercie in de zorg tegen te gaan zoals de stopwachtzorgverlening bijvoorbeeld.

Verder zien grote organisaties steeds minder in tijdelijke opvang en gaan zie liever voor de langere zwaardere indicaties. Dit houd in dat ze liever mensen of jongeren binnen hebben die langer afhankelijk zijn van zorg dus ook na hun 18e. Bij grote organisaties in de jeugdzorg zie je al verschuivingen van de doelgroepen.

Bericht door R. Donker, op 7 februari 2009 om 18:49
En het blijft een bende in de nachtopvang waar elke doorgedraaide en onbeschaafd lied van dit volk maar kan binnekomen omdat dat inkomsten oplevert voor het leger des heils.
Ja Zwolle is een beschaafde stad met een betrokken gemeentebestuur die veel om mensen geeft.

Dit artikel is vergrendeld: u kunt hier geen reacties (meer) plaatsen.

Over anaconda15

1.80 meter lang blauwe ogen Nederlands Techneut en gek op wetenschap Erg handig en visionair
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized en getagged met . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s