Hostel voor verslaafde daklozen in Zwolle zodat zij gedwongen “vrijwillige”euthanasie kunnen plegen wegens gebrek aan daadwerkelijke hulpverlening

Weblog Zwolle in Actie

Hoofdpagina Hostel voor verslaafde daklozen in Zwolle

dinsdag 22 januari 2008
Met ingang van maart 2008 komt er een speciaal hostel voor ernstig verslaafde dak- en thuislozen. In het hostel krijgen de bewoners een eigen kamer waar ze drugs mogen gebruiken. Ze krijgen 24 uur per dag zorg en begeleiding van Tactus verslavingszorg met als doel ze toe te leiden naar meer reguliere vormen van huisvesting. Met de komst van het hostel kan de gemeentelijke nachtopvang voor verslaafden teruggebracht worden van twintig naar vier bedden. Dit levert voor andere vormen van zorg een bedrag op van ruim € 400.000,-.

Het Leger des Heils gaat met dit geld onder andere meer doen aan het voorkomen van dak- en thuisloosheid. Dan gaat het onder meer om opvang en begeleiding van gezinnen in crisissituaties. Doel is om deze gezinnen eerder hulp te bieden en, als huisuitzetting onvermijdelijk is, tijdelijke opvang te bieden op een plek waar de kinderen zo veel mogelijk zichzelf kunnen zijn. Daarnaast gaat het Leger des Heils verder aan de slag met de intensivering van bemoeizorg en dagbesteding.

Nieuwbouw Roelenweg Oost

Het hostel krijgt een plek in de nieuwbouw aan de Roelenweg Oost. Tot de nieuwbouw klaar is, naar verwachting medio 2011, zal tijdelijk ruimte worden gemaakt in de bestaande nachtopvang aan de Pannenkoekendijk. Het hostel wordt gefinancierd door Achmea zorgkantoor Zwolle.

In Utrecht zijn inmiddels goede ervaringen opgedaan met hostels. Waar enkele jaren geleden veel daklozen hun heil zochten in een tunnel onder winkelcentrum Hoog Catharijne, verblijven de meesten nu in de verschillende hostels verdeeld over de stad. De Utrechtse hostelbewoners blijken hun druggebruik te minderen en te reguleren. Hun behoefte aan meer hulp groeit (met name op het vlak van dagactivering) en de overlast en crimineel gedrag vermindert.

Verruiming openingstijden gebruiksruimte

Een deel van de huidige bezoekers van de gebruiksruimte kan met ingang van maart 2008 overdag terecht in het hostel. In overleg met Tactus is besloten dat de gebruiksruimte dan ook ´s ochtends open gesteld wordt. Dit betekent dat de bezoekers niet langer elders hun heil hoeven te zoeken, zoals op straat.

Stedelijk Kompas Zwolle

De komst van het hostel en de extra zorgverlening door het Leger des Heils passen in de doelstellingen van het Stedelijk Kompas. De gemeente wil met het Stedelijk Kompas Zwolle alle dak- en thuislozen tussen 2007 en 2014 in een passend hulpverleningstraject plaatsen. Het is er op gericht de leefomstandigheden van daklozen te verbeteren en een einde te maken aan hun zwervende bestaan. De daarmee gepaard gaande overlast wordt eveneens aangepakt. Verder wordt gewerkt aan het voorkomen van dakloosheid bij de naar schatting 250 personen die zich in een zeer kwetsbare positie bevinden. Het Stedelijk Kompas Zwolle is op 26 maart 2007 goedgekeurd door de gemeenteraad.

Markeer als favoriet Bookmark E-mail dit artikel
Reacties (4)
RSS-feed Reacties
Bericht door R. Donker, op 2 februari 2009 om 14:22
Hostel aan de Pannenkoekedijk,het nieuwe speeltje van wethouder Zorg em kwelzijn Zwolle de Hr. E. Dannenberg.
Met veel bombarie geopend door publiciteitsbeluste grijze muizen maar aan de clienten word niets gevraagd hoe zij het hulpaanbod zien.
Veiligheid op straat!wegstoppen die verslaafde handel in wat hokjes en gewoon aan hun lot overlaten en dat doen zij ook met dakloze mensen in de nachtopvang Nel Banninkhuis en dagopvang Bonjour waar de stress en frustaties de mensen de strot uitkomt om genegeerd te worden door egoistische Nederland (gereformeerde blinden en doven )en opgejaagd worden op straat door gesubsidieerde blauwe oppassers en nachtwachten (stads) die zich thuis vervelen.

Bericht door R. Donker, op 6 februari 2009 om 14:27
Ik ben als dakloze niet aan de drank of durgs verslaafd geraakt want zover krijgen corrupte politci mij niet met hun smerige beloftes en huichelachtige koppen.
Maar ik kom nogal wat “jongens”tegen die te maken hebben met de PKD en het beeld word iedere keer weer bevestigd van de “hulpverlener”met de zieke geest en het daaruit puilend machtsgevoel tegenover de clienten en hun als oud vuil behandelen. Ik hoop dat het zover mag komen dat zij zelf in zo”n situatie terecht komen en dan nog niet tot het besef komen dat er niemand om hun geeft tenzij je met een zak euromunten klaar staat en dan blijkt zo’n SPH opgeleide schaap vol van liefde en hulpvaardigheid bol te staan tot zover het hun uitkomt.
Bussemaker wil falende en graaiende zorgbestuurders voor de rechter te slepen,maar dan ook die”hulpverleners”die geen enkele verantwoordelijkheid en gevoel tonen tegenover hun medemens en alleen voor hun eigenbelangen en burgerlijke status of wat dat dan ook voorstelt opkomen.

Bericht door R. Donker, op 18 februari 2009 om 16:46
In het artikel word ook nog gesproken over de bemoeizorg van het leger des heils met verslaafde dak en thuislozen.
Ik noem het gesubsidieerde inbreuk op de persoonlijke levenssfeer en priveleven van burgers die door overheidsbeleid en een ontbrekend stabiel gezinsleven in hun jeugd in deze situatie beland zijn.
Wat geeft een door de CDA regering gesubsidieerde Evangelische sektebeweging als het Leger des Heils het recht om zich op te dringen in andermans leven met die doelstelling om via subsidies en AWBZ gelden en opbrengsten van een kledinglijn en soepmerk en het azen op nalatenschappen en aandelenemissies een organisatie in stand te houden met hun vastgoed,autopark en uniformpjes en legerstructuur en waar aan clienten totaal geen zorg en hulpverlening word geboden,maar zich toch presenteerd als een zorgaanbieder met DNV opleidingen en HKZ certificaten die totaal nietszeggend zijn.
Dit geldt ook voor RIBW Zwolle achter de WRZV sporthallen die bezig zijn met dezelfde praktiken en hevige concurrenten zijn met de Zwolse sektebeweging en allebei hebben zij een missie en dat is oplichterij.
Kom kijken in de nachtopvang Nel Banninkhuis en dagopvang Bonjour en spreek met de mensen maar gan niet uit van wat de lokale politiek u vertelt nog de media of de zogenaamde hulpverleners met hun SPH opleidingen maar niets uitvoeren.
Bedenk wel dat u voor de oplopende kosten opdraait en de daklozen niet verder geholpen is.

Bericht door R.Donker, op 29 april 2009 om 14:06
Het Stedelijk kompas Zwolle is ontwikkeld door ene Remko de Paus die een of ander adviesbureautje heeft net als Ella Vogelaar en waar hij kennis heeft van het verkijgen van AWBZ gelden via allerlei onduidelije omwegen.
Remko de Pausmobiel is een slim mannetje (voor eigenbelang ) maar een ding is hij doelbewust vergeten en dat is een naald te plaatsen in het Stedelijk Kompas oftewel regievoering vanuit de ambtenarij en gemeenteraad van Zwolle.
Maar dat komt nooit van de grond gezien de keuze van ambtelijke kneuzen die niets weten van democratische beginselen en wet en regelgeving en de omgang met dak en thuislozenproblematieken of normen en waarden.
Hier geld het befehl van het college van B&W van Zwolle en dat is je voert onze opdrachten uit of anders vlieg je eruit,schijt aan de burgerbelangen.

Over anaconda15

1.80 meter lang blauwe ogen Nederlands Techneut en gek op wetenschap Erg handig en visionair
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized en getagged met . Maak dit favoriet permalink.