Tevredenheid over beheersplan De Herberg


dinsdag 28 oktober 2008
Zwolle – Het beheersplan voor de Herberg heeft de goedkeuring van de gelijknamige klankbordgroep, die zich daar de afgelopen tijd onder regie van de gemeente intensief mee heeft bezig gehouden. Het plan moet nog worden besproken in de zogeheten driehoek (burgemeester, politie en justitie), waarna het uiteindelijk door de gemeenteraad wordt vastgesteld. `We zijn erin geslaagd met alle betrokken partijen sluitende afspraken te maken`, aldus een van de leden van de klankbordgroep.

De klankbordgroep, die sinds november 2007 actief is, heeft naast het adviseren over het beheersplan op constructieve wijze voorstellen voor de nieuwbouw en de inpassing van het gebouw in haar omgeving besproken en heeft voorstellen gedaan voor een aantal te nemen maatregelen. Doel van het beheersplan is om door middel van een samenhangend pakket maatregelen overlast te voorkomen en terug te dringen binnen, rond en in de omgeving van De Herberg. Als er sprake is van overlast is duidelijk beschreven welke partijen welke actie dient te nemen gericht op het voorkomen of terugdringen van de overlast.

In het beheersplan voor De Herberg is de functie, de doelgroep en de werkwijze van de voorziening beschreven. Daarnaast zijn in het beheersplan maatregelen, regels en sancties vastgelegd ten aanzien van het voorkomen en terugdringen van overlast en ander ongewenst gedrag van de doelgroep van de voorziening. Tot slot wordt per betrokken partij beschreven welke taak zij vervult.

Ten tijde van het locatiebesluit in 2006 voor de nieuwbouw van de voorziening voor dak- en thuislozen De Herberg aan de Nijverheidstraat heeft de gemeenteraad aangeven dat belanghebbenden nauw betrokken moeten worden bij de bouwplannen. Al eerder had de wijk Holtenbroek aangegeven hierin een actieve bijdrage te willen leveren.

Breed vertegenwoordigd

De klankbordgroep De Herberg is samengesteld uit een brede vertegenwoordiging van belanghebbenden: vertegenwoordiger(s) van de bewoners Holtenbroek en Dieze, de Kamer van koophandel namens de ondernemers van de Burgemeester Roelenweg, de winkeliersvereniging Holtenbroek, het Deltion College, Politie IJsselland (district Midden) en het CIBAP Vakcollege. Daarnaast hebben de initiatiefnemer, Stichting De Herberg (het RIBW en de samenwerkende corporaties -) en de gemeente zitting in de klankbordgroep.

Met het advies over het beheersplan zijn werkzaamheden van de klankbordgroep beëindigd. Kort voor de opening van De Herberg in het nieuwe gebouw zal een begeleidingscommissie worden ingesteld, die toeziet op het actueel houden van het beheersplan en de uitvoering van het beheersplan. Op dat moment zal een eventueel al geactualiseerd beheersplan worden besproken in een overleg tussen de burgemeester (als korpsbeheerder), de officier van Justitie en de commissaris van de Politie en worden vastgesteld door het college. Dan zal ook een publieksversie van het beheersplan worden gemaakt.

Website

Donderdag 30 oktober wordt de eerste paal geslagen voor de bouw van De Herberg. In het 3e kwartaal van 2009 zal de Herberg haar deuren openen in een nieuw gebouw aan de Nijverheidstraat. Gedurende de bouw kunt u via de website http://www.herbergzwolle.nl op de hoogte blijven van de voortgang.

Markeer als favoriet Bookmark E-mail dit artikel
Reacties (3)
RSS-feed Reacties
Bericht door R. Donker, op 18 februari 2009 om 15:55
Als dat zogenaamde beheersplan voor de Nepberg hetzelfde inhoud wat betreft de situatie bij de WRZV sporthallen en de nachtopvang Nel Banninkhuis dan is er sprake van bedrog en schijnveiligheid.
Dakloze zwervers worden bij de Nepberg achter de WRZV hallen financieel afgeperst door RIBW Zwolle want zorg en hulpverlening is er niet.
Als de dakloze man of vrouw door het lint gaat door dit bedrog dan krijgt hij of zij een Time Out en komt dan terecht bij de nachtopvang Nel Banninkhuis waar dezelfde situatie heerst geen zorg en geen hulpverlening plus ook bilderberghotelpraktijken geen 5.45 euro voor verblijf dan geen toegang tot de nachtopvang.
Binnen deze nachtopvang gasten met een gestoordde bajesmentaliteit dito het ontbreken van fatsoen en respect tegenover andere clienten en denken de opvang naar hun hand te zetten en normale clienten onder druk te zetten om hun geld af te geven en absoluut te lui zijn om hun problemen op te lossen en de achterbakse leidinggevenden met “Christelijke”” inslag treden niet op tegen dit soort etters en denken alleen aan hun eigen hachje en staan het laagdrempelige opvang beleid nog goed te praten maar zijn te stom om te beseffen dat zij strafbare feiten plegen namelijk gijzeling van burgers en beroving van de persoonlijke vrijheden met dit oogmerk om hun inkomen af te persen,want een ander alternatief is er niet.
En deze gijzeling van burgers word nog gesubsidieerd door de Rijksoverheid middels de specifieke uitkeringen die verstrekt worden aan de 43 centrumgemeentes waar de opvang onder valt en de AWBZ gelden.
Dus de Nederlandse bevolking helpt mee om hun medelanders te gijzelen in concentratiehuizen ver van hun sociale rechten en hun gezondheid zowel geestelijk als lichamelijk te ondermijnen en te bestelen van hun geldelijke inkomsten.
Het lijken wel de NSB praktijken uit de jaren 40 van de vorige eeuw toen Nederland leed onder de Duitse bezetting en andersdenkenden als Untermenschen werden beschouwd en als zodanig behandeld door Duitsers en Nederlanders.
Dus de bezetting is nooit opgehouden en de samenleving in Nederland is niet beschaafder geworden maar eerder hard achter uit gegaan,ikke,ikke,ikke en de rest kan stikke.

Bericht door College, op 18 februari 2009 om 15:59
Nu weten we het wel Ruud

Bericht door R.Donker, op 11 maart 2009 om 13:29
Ergens in 2002 hield ik een spreekbeurt voor de gemeenteraad van Zwolle en ik stelde de vraag aan de Hr. Henk Jan Meijer burgemeester van Zwolle,wie dient nu wie Meneer Meijer?
Dient de Rijksoverheid nu de burger of dient de burger de Rijksoverheid?
Uw antwoord Meneer Meijer was na enige gedachtengang de rijksoverheid dient de burger Meneer Donker.
Meneer Meijer, ik stel na 8 jaar deze vraag niet meer want onderhand weet ik de antwoorden wel.
En by the way,het word vermeld in de schrijvende media en op Rtv Oost 24 december 2008 waar 4 Zwolse daklozen werden gevolgd door Rtv Oost dat ik een inwoner van Zwolle ben.
Misgerekend, ik ben een inwoner van Almere waar ik 20 jaar zelfstandig woonde maar waar ik geen juridische ondersteuning kreeg van een vakbond waar ik 28 jaar arbeid verrichte voor een en dezelfde werkgever die na een geheime overname mijn arbeidsvoorwaarden en arbeidsovereenkomst begon te schenden. En waar ik van de gemeente Almere al helemaal geen hulpverlening kreeg toen ik hun voortijdig waarschuwde voor het slechte werkgeverschap van de firma.
Met mij zijn vele collega”s de dupe geworden van het malafide optreden van de directie en waar ik 3 jaar tervergeefs de vakbond benaderde waar ik 27 jaar lid van was.
En na mijn ervaring in Almere en Zwolle weet ik nu wie wie dient.
Weet jullie het nu ook college van B&W Zwolle?

Over anaconda15

1.80 meter lang blauwe ogen Nederlands Techneut en gek op wetenschap Erg handig en visionair
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized en getagged met . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s