De toekomstige zorgboulevard in Zwolle,een failliete zorgsupermarkt voor “bijzondere doelgroepen”eigenaar de gemeente Zwolle

Evaluatieonderzoek_Subsidiebeleid Zwollebijlagenboek_Evaluatieonderzoek_Subsidiebeleid
De gemeente Zwolle en de leger des heils sinterklazen,lees het subsidiebeleid en zie de belangenverstrengelingen.

09003012-7 definitief PvE deel 3 ontwerpuitgangspunten 1-12-2009

Dit is nu de documentatie van de Brink groep die beschrijft het opzetten van een zorgboulevard in Zwolle in een geclusterde voorziening waar daklozen en de verslavingszorg word ondergebracht.
In dit gebouw kunnen dus als het ooit gebouwd zal worden de deelnemers leger des heils en Tactus ruimtes huren voor hun zogenaamde doelgroepen en “hulpverleners”of wat dat ook mag voorstellen.
Het zal wel dezelfde kant op gaan als het hostel aan de Pannenkoekedijk in Zwolle waar een gebruikersruimte en een nachtopvang voor zwaar verslaafden is gesitueerd en waar verslaafden de mogelijkheid word geboden om “vrijwillige euthanasie” te plegen onder begeleiding van sp4 opgeleide hulpverleners die niet in staat of willen zijn om verslaafde daklozen puur onder deskundige begeleiding te laten afkicken van hun verslavingen en hen te herleiden naar een normaal bestaan want dat kost teveel geld volgens de “deskundigen” bij de hulpverlenende instanties die meer belang hebben in het in stand houden van hun pseudo-werkgelegenheid en maatschappelijke status.
Het is gewoon een feit dat verslaafden aan de methadonverstrekking word gehouden want daar verdient de pharmacheutische industrie een belegde boterham aan en voor de kosten laat je gewoon de werkende burgers opdraaien.een kwart van de zorguitgaven gaat naar de verslavingszorg en dat bedraagt ongeveer 15 miljard euro op jaarbasis.
De gesubsidieerde hulpverlening is gewoon een onmenselijke industrie geworden en waar het de rijksoverheid kan worden aangerekend dat zij de maatschappelijke problematieken hebben doen laten ontstaan want is het niet zo dat de drugshandel in vroegere tijden in handen was van de Opiumregie die deel uitmaakte van het ministerie van financien.
En daar vond de zoveelste deskundige organisatie Creating Balance een gat in de markt en die stuurt zwaar verslaafde daklozen richting Thailand om daar bij boeddistische monnikken af te kicken maar waar ook een luchtje aan kleeft.
En alweer is er geen keuzemogelijkheden voor dak en thuislozen en verslaafden om zelf een instelling te kunnen uitkiezen waar zij gehuisvest worden en op weg geholpen naar de reguliere samenleving.
Zij worden iedere maal geconfronteerd met een evangelische zorginstelling/sekte die geen zorgaanbod heeft op maat en waar naar de hulpvraag van de client niet word geluisterd. ondanks alle DNV opleidingen HKZ certificaten.
Dit is de zorgboulevard van de Hr. E. Dannenberg CDA wethouder Zorg en Welzijn en WMO Zwolle die de belangen van het leger des heils voor 100% behartigd ook als lid van de raad van advies van het regionale zorgkantoor Achmea die de AWBZ gelden verdeelt.
Even ter herinering de Hr. E. Dannenberg was vanaf 2000 tot 2003 directeur van CMO leger des heils Zwolle aan de burgemeester Walsumlaan 1 en is doelbewust in het wethouderschap zwolle geparkeerd door het CDA Over-IJssel dankzij voorzitster Mevr. A. Kastelein die toen zij CDA gemeenteraadslid Zwolle was ook nog als raadsgriffier van Zwartewaterland functioneerde wat ook niet is toegestaan volgens artikel 13 van de gemeentewet.
Het is allemaal mogelijk in Zwolle en andere gemeentes omdat er geen toezicht is vanuit de rijksoverheid op het beleid van gemeentes en waar men af gaat op de zuivere integriteit van politieke bestuurders al zitten zij in gemeentebesturen of op ministeries.
Misschien is de oorzaak te vinden in de geschiedenis van Nederland als koloniale mogenheid met imperialistische ambities en de VOC mentaliteit waar onze Nationale Ideoloog de Hr. J. P. Balkenende zo hoge pet van op heeft maar niet beseft dat de Gouden Eeuw allang voorbij is en wij ons moeten gaan aanpassen aan deze tijdgeest maar niet onze waardigheid en menselijkheid uit het oog moeten verliezen ook richting onze medemens uit andere streken die als uitgeprocedeerde asielzoekers zo de straat op worden gedonderd zonder onderdak en geld.
Want wat zijn wij toch barbaren geworden en hypocriet als er gesproken word over de christelijke normen en waarden.
Waar zijn die dan gebleven?
Waar een land zo klein op de wereldkaart nog kleiner is geworden door de geldbuidel tussen de oren wandelend met de handel en sjacherkoffer.

IPv6 ready

daklozenopvang

Zorgen over plannen nieuwe daklozenopvang
maandag 12 november 2007
AddThis
De Swollwacht fractie begint zich zorgen te maken voor wat betreft de planning van de te realiseren geclusterde voorziening aan de Pannekoekendijk  / Burgemeester Roelenweg Oost ten behoeve van daklozen.

Vanuit diverse bronnen heeft de fractie de afgelopen dagen het vernomen dat de onderhandelingen over de aankoop – door een private partij – van de grond in bezit van de Taxicentrale in een dieptepunt zijn beland. Swollwacht is van mening, dat het vrijkomen van deze gronden belangrijk zijn voor de vestiging van zowel de nieuwe als ook de tijdelijke geclusterde voorziening, welke in 2009 gerealiseerd dient te zijn. Dit ter vervanging van de voorzieningen aan de Pannekoekendijk,  het Nel Banninkhuis en Bonjour.

Elke vorm van vertraging c.q. afstel heeft naar het oordeel van Swollwacht consequenties voor de toegezegde sluiting van Bonjour en het Nel Banninkhuis, als ook de harde afspraken die hierover zijn gemaakt met de wijkbewoners van Dieze West en Assendorp.

De Swollwacht fractie is van mening, dat de gemaakte afspraken en gedane toezeggingen in de genoemde wijken, betreffende de sluiting ook nagekomen dienen te worden. “Immers, de eerder gedane toezeggingen over de eerdere sluiting van deze tijdelijk opvangvoorzieningen zijn inmiddels allang verstreken.”

Swollwacht wil tot slot – indien bovengenoemde juist is –  de gerezen situatie en de consequenties hiervan in een openbare vergadering te bespreken.

De Swollwacht fractie heeft naar aanleiding van bovengenoemde de volgende vragen aan wethouder Danneberg:

–          Is het juist dat de onderhandelingen over de aankoop van de grond aan de Burgemeester Roelenweg Oost op dit moment zijn gestaakt?

–          Zo ja, kunt u aangeven wat hiervan de consequenties zijn voor de planning van de tijdelijk te realiseren geclusterde voorziening?

–          Kunt u tevens aangeven wat dit betekent voor de gemaakte afspraken – betreffende de sluiting van Bonjour / Nel Banninkhuis – met de wijkbewoners van Dieze West en Assendorp en wanneer de consequenties aan de wijkbewoners worden gecommuniceerd?

Freddy Eikelboom

Fractievoorzitter Swollwacht

 
Reacties (2)add

0

Bericht door Henk, op 13 november 2007 om 00:50

De zorg over de toekomst van Bonjour is denk ik terecht. Alleen waarom nu pas weer hierbij vraagtekens zetten? Dit was eigenlijk bij de eerdere besluitvorming al duidelijk, want er werd niet bepaald haast gemaakt met de planvorming van de zorgboulevard en de noodzakelijke bodemsanering.Daarnaast even een onoplettendheidje van Swollwacht danwel RTV Oost, want Nel Banninkhuis is nergens in de stukken terug te vinden als onderdeel van de zorgboulevard, maar juist bewust steeds vermeld als aparte nachtopvang voor de minder of niet verslaafde dak- & thuisloze.

 

Bericht door R.Donker, op 31 januari 2009 om 14:07

Wat betreft de nachtopvang Nel banninkhuis vermeld door Henk 13 november 2007 is dit de afvalput van Zwolle waar iedereen in een laagdrempelige opvang op een kluitje zit en waar criminelen geld staan af te persen van clienten die niet geestelijk sterk in de schoenen staan en waar niet tegen op word getreden door de leidinggevenden,politie of justitie dit in opdracht van het College van B&W van Zwolle die zelf niet zo zuiver op de graat zijn en wetten staan te overtreden.
Zij laten toe dat artikel 255 van het wetboek van strafrecht aangaande verlating van hulpbehoevenden volop word geschonden door clienten uit andere regio”s de toegang te weigeren zelfs als het buiten 10 graden vriest met als argument de verboden regiobinding die overal in het land word toegepast.
Het 4de protocol lid.2 van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden vertaalt letterlijk dat iedere burger van een Staat aangesloten bij de Europese Unie zich vrijelijk mag bewegen en vestigen overal binnen de grenzen van deze Staat met uitzondering van bij de wet bepaalde gebieden.
Maar Zwolle is niet de enige gemeente waar Nederlandse staatsburgers die de dakloze groep vertegenwoordigd letterlijk de stad word uitgejaagd en de toegang tot de opvanginsteling word geweigerd.
Nederlanders zijn wat dat betreft zakelijke lui en een hartverwarmend volkje wat plichtsgetrouw doet wat de gezagdragers hun opdraagt,het mag geen geld kosten ten gevolge van het gemeentebudget en een dode medemens meer of minder maakt hun niets uit.
Dit artikel is vergrendeld: u kunt hier geen reacties (meer) plaatsen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IPv6 ready

daklozenopvang

 
 
 

Over anaconda15

1.80 meter lang blauwe ogen Nederlands Techneut en gek op wetenschap Erg handig en visionair
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized en getagged met . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s