Politici en bondsbestuurders zijn marionetten ,daarom ligt de Nederlandse samenleving economisch op zijn kont ook dankzij een naieve bevolking die zich blind staren op mooie beloftes en omkoopsubsidies

 
donderdag 9 november 2006 0:06 door louis

fotoMijn God, kan die man niet weg, wanthij is wel het LAATSTE waar we op zitten te wachten toch want die man heeft er WEL voor gezorgd dat vele huurders straks hun huur niet meer op kunnen brengen en wie weet welke achterlijke plannen die ……. nog meer heeft t.a.v integratie. Er zitten al MARIONETTEN genoeg in de Tweede Kamer ! Winsemius wil minister van Integratie worden Pieter Winsemius (VVD), die in september Sybilla Dekker (VVD) opvolgde als minister van VROM, ziet het wel zitten om in een volgend kabinet terug te keren als minister, maar dan alleen voor Vreemdelingenzaken en Integratie. Winsemius wil de baan van Verdonk wel hebben in een volgend kabinet Dat zei Winsemius zondag in het televisieprogramma Buitenhof. ‘Mijn passie ligt bij de oude wijken, bij integratie.’ Afgelopen week sloeg Winsemius alarm vanwege de situatie in de Nederlandse probleemwijken. De witte middenklasse is uit de wijken vertrokken, alleen witte senioren zijn achtergebleven en die ‘wanen zich in een verloren wereld’, zei de minister woensdag. Met de nieuwe allochtone bewoners van de wijken gaat het niet goed. Zij zijn vaak werkloos, jongeren hangen doelloos rond op straat en ‘ontsporen’ op grote, anonieme VMBO-scholen. ‘We hebben het probleem niet onder controle,’ waarschuwde Winsemius. MBO-scholen. ‘We hebben het probleem niet onder controle,’ waarschuwde Winsemius. EN NU EFFE VERDER LEZEN OVER DIE AKELIGE MARIONET : Huurbeleid door de 2e kamer: toen werd het stil, en het was al stil Uitgegeven: 1 november 2006 DEN HAAG – Op de valreep heeft de Tweede Kamer in de nacht van dinsdag op woensdag ingestemd met de kabinetsplannen voor een vrijer huurbeleid. Er waren 72 stemmen voor en 63 stemmen tegen. Vorige week trok minister Pieter Winsemius van Volkshuisvesting al enkele twijfelende fracties, met voorop de LPF, met extra toezeggingen definitief over de streep. Daarmee loodste hij dit lastige dossier, dat hij erfde van zijn voorgangster Sybilla Dekker, door het parlement. Kern van het nieuwe beleid (per 2007) is het liberaliseren van de huren als oplossing voor de vastzittende woningmarkt. Huurwoningen Dekker was zelf in de Kamer tijdens de stemming aanwezig, om de afronding van de door haar ingediende plannen bij te wonen. Zij trad vorige maand af, in de nasleep van het Schipholbranddossier. Met het nieuwe beleid mogen verhuurders over drie jaar de huren van een kwart van de huurwoningen, tegen nu 5 procent, zelf bepalen. De WOZ-waarde speelt daarbij mee. Voorwaarde is wel dat er genoeg is bijgebouwd. Tot 2010 blijft de huurstijging beperkt (tot 4 procent boven inflatie). Voor driekwart van de woningen is en blijft de jaarlijkse huurstijging een zaak van de overheid. Volgens tegenstanders is de huurwet veel te complex en dreigen ellenlange procedures tussen verhuurders en huurders. Winsemius maakte op dat punt een gebaar richting huurders die de WOZ-beschikking 2005 wilden kunnen aanvechten. Door een hogere WOZ-waarde zou hun huurhuis tot de geliberaliseerde sector kunnen behoren. Effe een interessant gegeven wat ik in mijn eerder logs VOOR de verkiezingen 7 Maart j.l. al aangaf dat dat hele 2e kamergedoe gewoon POPPENKAST is Macht: de bepalende mensen in Nederland Nederland is van oudsher een regentenland. Een kleine club van mensen, onder leiding van het Huis van Oranje bepaalt de koers. De BV Nederland behartigt de belangen van ons koningshuis en daarom is de relatie tussen de Multinationals en het Huis van Oranje intiem. Al eerder schatte ik dat een club van circa 100 mensen de werkelijke macht in Nederland uitoefenen. Parlementaire democratie klinkt leuk, maar als het er echt op aankomt dan zijn de beslissingen achter de schermen allang genomen. Een leuke metafoor is het toneelstuk. Op de bühne wordt de show opgevoerd. De acteurs – bijvoorbeeld leden van de Tweede Kamer, ministers, etc. – mogen het gezicht bepalen. De regisseurs zitten natuurlijk achter de schermen, hebben het toneelstuk geschreven en controleren nauwlettend de uitvoering. Onlangs schoot De Volkskrant te hulp om de mensen met de meeste invloed in kaart te brengen.Zij publiceerden een top 200, gebaseerd op een netwerkanalyse van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ik betwijfel of iedereen erop staat, want Koningin Beatrix zou met stip op één moeten staan. Anyhow, het geeft een aardige indicatie van de machtsfactor in Nederland. Volgens het onderzoek is oud-CDA-minister Elco Brinkman, voorzitter van Bouwend Nederland, is de invloedrijkste Nederlander. De aankomende voorzitter van de Sociaal Economische Raad (SER), Alexander Rinnooy Kan, bekleedt de tweede plaats, gevolgd door oud-ING-topman Aad Jacobs. FNV-voorzitter Agnes Jongerius is op plaats veertien de eerste vrouw op de lijst van invloedrijke personen. De 200 invloedrijkste volgens De Volkskrant/Erasmus Universiteit: 1 Elco Brinkman, 58, CDA-prominent en voorman van Bouwend Nederland 2 Alexander Rinnooy Kan, 57, Voorzitter Sociaal- Economische Raad 3 Aad Jacobs, 70, Oud-topman ING Groep 4 Rijkman Groenink, 56, Voorzitter raad van bestuur ABN Amro 5 Bernard Wientjes, 63, Voorzitter VNO-NCW 6 Ruud Lubbers, 67, Oud-minister president CDA 7 Coen Teulings, 47, Directeur Centraal Planbureau 8 Paul Schnabel, 57, Directeur Sociaal en Cultureel Planbureau 9 Gerard Kleisterlee, 59, President Koninklijke Philips Electronics 10 Jeroen van der Veer, 58, Chief executive officer Royal Dutch Shell 11 Herman Tjeenk Willink, 64, Vice-president Raad van State 12 Gerlach Cerfontaine, 59, President-directeur Schiphol Group 13 Peter Bakker, 44, Voorzitter raad van bestuur TNT 14 Agnes Jongerius, 45, Voorzitter FNV !!! 15 Ad Scheepbouwer, 61, Voorzitter raad van bestuur KPN 16 Aad Veenman, 58, Bestuursvoorzitter Nederlandse Spoorwegen 17 Hans Smits, 56, President-directeur Havenbedrijf Rotterdam 18 Pieter van Vollenhoven, 67, Voorzitter Onderzoeksraad voor Veiligheid 19 Nout Wellink, 62, President De Nederlandsche Bank 20 Hans Alders, 53, Commissaris der Koningin Groningen 21 Bert Heemskerk, 63, Bestuursvoorzitter Rabobank 22 Wim van de Donk, 44, Voorzitter WRR 23 Arthur Docters van Leeuwen, 61, Voorzitter AFM 24 Kees van Lede, 63, Oud-bestuursvoorzitter Akzo Nobel 25 Jhr. Aarnout Loudon, 69, Oud-bestuursvoorzitter Akzo Nobel 26 Peter Elverding, 57, Voorzitter raad van bestuur DSM 27 Loek Hermans, 55, Voorzitter MKB Nederland 28 Anton Westerlaken, 51, Oud-voorzitter vakcentrale CNV 29 Dolf Collee, 53, Lid raad van bestuur ABN Amro 30 Victor Halberstadt, 66, Econoom, invloedrijk adviseur 31 Karel Vuursteen, 64, Oud-voorzitter raad van bestuur Heineken 32 Herman Wijffels, 64, Oud-topman Rabobank, voormalig SER-voorzitter 33 Wim Kok, 67, Oud-PvdA-premier en minister van staat 34 Jan Hommen, 63, Oud-vicevoorzitter RvB Philips Electronics 35 Fokko van Duyne, 64, Oud-topman Corus Group en Kon. Hoogovens 36 Rein Willems, 60, President-directeur Shell Nederland 37 Trude Maas-de Brouwer, 59, President Hay Vision Society 38 Cees van Woudenberg, 57, Bestuurder Air France-KLM 39 Yvonne van Rooy, 54, Voorzitter College van Bestuur Universiteit Utrecht 40 Kees Storm, 62, Oud-voorzitter raad van bestuur Aegon 41 Prins Willem-Alexander, 39, Prins van Oranje en troonopvolger 42 Jan Kalff, 69, Oud-voorzitter raad van bestuur ABN Amro 43 Pieter Bouw, 64, Oud-president-directeur KLM 44 Joost Kuiper, 58, Lid raad van bestuur ABN Amro 45 Ton Risseeuw, 69, Oud-president-directeur Getronics 46 Willem Stevens, 68, Senior counsel Baker & McKenzie 47 Eli Leenaars, 45, Lid raad van bestuur ING Groep 48 Frits Bolkestein, 73, Voormalig VVD-leider en eurocommissaris 49 Ad Verhoeven, 57, Voorzitter Vakcentrale MHP 50 Joan Leemhuis-Stout, 59, Oud-commissaris der koningin Zuid-Holland 51 Dolf van den Brink, 58, Oud-lid raad van bestuur ABN Amro 52 Paul van der Heijden, 56, Rector magnificus Universiteit Amsterdam 53 Morris Tabaksblat, 68, Oud-bestuursvoorzitter Unilever 54 Ben van der Veer, 55, Bestuursvoorzitter KPMG 55 Tom de Swaan, 60, Oud-lid raad van bestuur ABN Amro 56 Ewald Kist, 62, Oud-bestuursvoorzitter ING Groep. 57 Paul Overmars, 60, Oud-bestuursvoorzitter Achmea 58 Hans Wijers, 55, Bestuursvoorzitter Akzo Nobel. 59 Cor Herkströter, 68, Oud-president-directeur Koninklijke Olie. 60 Antony Burgmans, 59, Oud-bestuursvoorzitter Unilever 61 Maarten van den Bergh, 64, Oud-president-directeur Koninklijke Olie 62 Ton Nelissen, 57, Vice-voorzitter Bouwend Nederland 63 Jacqueline Cramer, 55, Kroonlid SER 64 Frank Schreve, 64, Oud-bestuursvoorzitter Koninklijke Ten Cate 65 Kees van der Waaij, 55, Directievoorzitter Unilever Nederland 66 Ronald de Leeuw, 57, Directeur Rijksmuseum 67 Lense Koopmans, 62, President-commissaris Rabobank 68 Hans Dijkstal, 63, Oud-minister VVD 69 Niek Hoek, 49, Bestuursvoorzitter Delta Lloyd. 70 Ella Vogelaar, 56, Zelfstandig adviseur 71 Godfried van der Lugt, 66, Oud-bestuursvoorzitter ING Groep 72 Leo van Wijk, 59, Vice-voorzitter Air France. 73 Hans Wiegel, 64, Voorzitter Zorgverzekeraars Nederland 74 George Verberg, 63, Oud-hoofddirecteur Gasunie 75 Els Swaab, 59, Advocaat en bestuurder 76 Johan van der Werf, 54, Directievoorzitter Aegon Nederland 77 Niek Jan van Kesteren, 53, Algemeen directeur VNO-NCW 78 René Dahan, 64, Oud-vice-president Exxon Mobil 79 Marike van Lier-Lels, 46, Commissaris en adviseur 80 Jan Kamminga, 59, Voorzitter FME-CWM. 81 Ton Heerts, 39, Vice-voorzitter FNV 82 Ton van de Graaf, 70, Commissaris De Nederlandsche Bank 83 Ben Verwaayen, 54, Chief executive British Telecom 84 Jan-Michiel Hessels, 63, Oud-voorzitter hoofddirectie Vendex KBB 85 Cees Maas, 59, Vice-voorzitter ING Groep 86 René Paas, 39, Voorzitter CNV 87 Roelf de Boer, 56, Wethouder Rotterdam 88 Mich van der Harst, 58, Voorzitter Transport en Logistiek Nederland (TLN) 89 Jan Hovers, 62, Ex-bestuursvoorzitter Océ, Stork 90 Simon Kuipers, 62, Voorzitter CvB universiteit Groningen 91 Annemiek Fentener-Van Vlissingen, 45, Pres. commissaris SHV 92 Rob Abrahamsen, 67, Oud-bestuurder KLM 93 Jan Maarten de Jong, 60, Oud-bestuurder ABN Amro 94 Frans Leijnse, 58, Lid Eerste Kamer PvdA 95 Douwe Breimer, 62, Rector Magnificus Universiteit Leiden 96 Peter Nijkamp, 60, Voorzitter NWO (Ned. Org. Wetensch. Onderz.) 97 Truze Lodder, 57, Zakelijk directeur Nederlandse Opera 98 Gert-Jan Kramer, 63, Oud-directeur Fugro 99 Floris Maljers, 72, Ex-bestuursvoorzitter Unilever 100 Rob van Oordt, 70, Ex-bestuursvoorzitter KNP BT 101 André Olijslager, 62, Ex-topman Friesland Coberco 102 Erica Terpstra, 62, Voorzitter NOC*NSF 103 Hans Zwarts, 65, Oud-topman Randstad 104 Edith Snoey, 49, Voorzitter Abvakabo FNV 105 John Neervens, 60, Voorzitter directie- raad ABP 106 Anne Willem Kist, 61, Bestuurslid AFM 107 Paul van den Hoek, 67, Advocaat Stibbe 108 Annie Brouwer-Korf, 59, Burgemeester van Utrecht 109 Pauline Meurs, 53, Hoogleraar en bestuurder 110 Bart-Jan Constandse, 59, Voorzitter LTO 111 Jan Maarten Boll, 63, Lid Raad van State en bestuurder 112 Louise Gunning-Schepers, 54, Voorzitter RvB AMC 113 Joop Sistermans, 63, Bestuurder in technologiesector 114 Wim van den Goorbergh, 58, Oud-topman Rabo 115 Tof Thissen, 48, Lid Eerste Kamer GroenLinks 116 Rudy Rabbinge, 59, PvdA-senator en bestuurder 117 Marius Jonkhart, 56, Financieel adviseur en commissaris 118 Margo Vliegenthart, 47, Beleidsadviseur en bestuurder 119 Ed d’Hondt, 61, Voorzitter VSNU 120 Adri Baan, 63, Oud-Philipsman en bestuurder 121 Lilian Gonçalves-Ho Kang You, 59, Bestuurder 122 Wim Meijer, 66, PvdA-coryfee en bestuurder 123 Robin Linschoten, 49, Kroonlid SER 124 Herman Hazewinkel, 56, Baas VolkerWessels. 125 Martijn Sanders, 61, Directeur Concertgebouw 126 Kees van Dijkhuizen, 50, CFO NIB Capital. 127 Hans v.d. Broek, 69, Oud-minister van Buitenlandse Zaken 128 Bert van Delden, 64, Voorzitter Raad voor de Rechtspraak 129 Geert Jansen, 59, CdK Overijssel 130 Lodewijk de Waal, 55, Oud-voorzitter FNV 131 Ad Geelhoed, 63, Advocaat-generaal Eur. Hof van Justitie 132 Prinses Margriet, 63, Bestuurder Rode Kruis 133 Job Cohen, 58, Burgemeester Amsterdam 134 Jan Dekker, 66, President Kivi-Niria 135 José van Eijndhoven, 59, Voorzitter CvB Erasmus Universiteit 136 Hans van Luijk, 63, Voorzitter CvB TU Delft 137 Piet van Schijndel, 55, Lid Raad van Bestuur Rabobank 138 Joep Brentjens, 66, Ex-bestuursvoorzitter VNU 139 Maarten Dekker, 67, Oud-directeur NPM Capital 140 Thony Ruys, 58, Ex-bestuursvoorzitter Heineken 141 Jacques Schraven, 64, Oud-voorzitter VNO-NCW 142 Jan Willem Oosterwijk, 54, SG ministerie van EZ 143 Dick Dees, 61, Lid Eerste Kamer VVD 144 Jan Bank, 65, Emeritus hoogleraar 145 Hans Borstlap, 59, Lid Raad van State 146 Onno Ruding, 66, Oud-minister van Financiën 147 Hans Ouwerkerk, 64, Voorzitter Vereniging Gehandicaptenzorg 148 Irene Asscher-Vonk, 61, Hoogleraar sociaal recht 149 Ralph Pans, 54, Directeur VNG 150 Frits Korthals Altes, 74, Oud-VVD-minister 151 Sijbolt Noorda, 60, Voorzitter CvB Univ. van Amsterdam 152 Boele Staal, 58, Commissaris der Koningin Utrecht 153 Rein Jan Hoekstra, 64, Lid Raad van State 154 Doekle Terpstra, 50, Voorzitter HBO-Raad 155 Winnie Sorgdrager, 58, Lid Raad van State 156 Rijnhard van Tets, 59, Oud-bestuurder ABN Amro 157 Paul Rosenmöller, 49, Programmamaker bij de IKON 158 Marc Bolland, 47, Lid Raad van Bestuur Heineken 159 Hannie van Leeuwen, 80, Senator CDA 160 Leo Berndsen, 63, Ex-bestuursvoorzitter Koninklijke Nedlloyd 161 Sjoerd Eisma, 57, Advocaat De Brauw Blackstone Westbroek 162 Pieter Winsemius, 64, Lid WRR 163 Henk Brouwer, 59, Directeur De Nederlandsche 164 Frans van Vught, 55, Adviseur Europese Commissie 165 Pim Vermeulen, 58, Baas Bank Nederlandse Gemeenten 166 John Jaakke, 51, Partner Boer & Croon 167 Inge van der Vlies, 57, Hoogleraar staats- en bestuursrecht UvA 168 Jo Ritzen, 60, Voorzitter CvB Universiteit Maastricht 169 Uri Rosenthal, 60, Fractievoorzitter VVD Eerste Kamer 170 Ad Havermans, 71, Oud-burgemeester Den 171 Joris Voorhoeve, 60, Lid Raad van State 172 Jos Streppel, 56, Lid raad van bestuur Aegon 173 Berend-Jan baron Van Voorst tot Voorst, 62, Oud-CdK Limburg 174 Louise Groenman, 65, VoorzitterAids Fonds 175 Rik baron Van Slingelandt , 59, Bestuurder Rabo 176 Willem Vermeend, 57, Oud-PvdA-bewindsman 177 Maarten van Veen, 71, Voormalig topman Hoogovens 178 Karel Noordzij, 59, Ex-directievoorzitter pensioenfonds PGGM 179 Hedy d’Ancona, 68, Oud-PvdA-bewindsvrouw 180 Tineke Bahlmann, 55, Lid Commissariaat voor de Media 181 Lien Vos-van Gortel, 74, Oud-burgemeester van Utrecht 182 Jos Werner, 63, Lid Eerste Kamer voor het 183 René Kottman, 60, Bestuursvoorzitter Ballast Nedam 184 Jan Hendrikx, 65, Oud-CdK Overijssel 185 Ernst Veen, 59, Directeur De Nieuwe Kerk, Hermitage 186 Jan Zuidam, 57, Lid Raad van Bestuur DSM 187 Wolter Lemstra, 70, Lid Eerste Kamer voor CDA 188 Piet Moerland, 57, Bestuurder Rabobank 189 Marinus Minderhoud, 59, Oud-bestuurder ING 190 Jan Aalberts, 66, Bestuursvoorzitter Aalberts Industries 191 Henk Bodt, 67, Ex-bestuurder 192 Jan Bennink, 49, Bestuursvoorzitter Numico 193 Sadik Harchaoui, 33, Directeur Forum 194 Yvonne Timmerman-Buck, 49, Voorzitter Senaat 195 Nicoline van den Broek-Laman Trip, 68, VVD-senator 196 Jan van Zijl, 53, Voorzitter Raad voor Werk en Inkomen 197 Ruud Vreeman, 58, Burgemeestervan Tilburg 198 Harry Pennings, 71, Oud-topman Océ commissaris 199 Geert Dales , 54, Burgemeester van Leeuwarden 200 Rob Zwartendijk, 66 jaar Oud-bestuurder Ahold Commissaris

 

Over anaconda15

1.80 meter lang blauwe ogen Nederlands Techneut en gek op wetenschap Erg handig en visionair
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized en getagged met . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s