RE: De bevolking kan zich afvragen waar kamerleden met hun vele nevenfuncties zich mee bezig houden i.p.v. politiek gekuip,vriendjespolitiek in het maatschappelijk middenveld en het benadelen van burgers of het controleren op wet en regelving op uitvoering van rechtmatigheid en rechtvaardigheid maar die in Nederland ver te zoeken is.

 
Op bezoek bij …. het afvoerputje van de Zwolse samenleving.

Door Ans Zwerver op 2 januari 2002 12:39 | 3 reacties
Op 2 januari ben ik met VVD Tweede Kamerlid Els Meijer en Margriet Meidertsma op bezoek geweest bij de opvang van Zwolse zwervers. Margriet, voormalig wethouder in Zwolle en nu Eerste Kamerlid voor de PvdA, had ons uitgenodigd om een kijkje te nemen bij de opvang van daklozen in Zwolle achter de plaatselijke sporthallen, de WRZV hallen.
Het gaat niet goed in Zwolle. Het huidige gemeentebestuur onderschat het werk van de vrijwilligers in de sporthal en denkt er zelfs aan de sporthal dicht te gooien. Joop van Ommen verzorgt hier al jaren de opvang voor ontheemden. Voor mensen die nergens anders terecht kunnen, mensen die tussen de wal en het schip vallen, psychiatrische patiënten die om wat voor reden dan ook afgehaakt zijn bij de reguliere opvang, drugsverslaafden, alcoholisten en daklozen, die te lastig zijn voor het Leger des Heils. En tegenwoordig komen daar ook mensen die uit asielzoekerscentra verwijderd zijn bij. Het college van B&W Zwolle ziet de meerwaarde van deze opvang niet. Margriet vond het daarom tijd dat de landelijke politiek een kijkje in Zwolle kwam nemen.
Het was een ontluisterende ervaring om te zien hoe de daklozen en verslaafden in Zwolle letterlijk in het afvoerputje gestopt worden. In “Verweggistan”, ver weg van de bewoonde wereld. Schizofrenen, psychoten en andere psychische patiënten slapen samen met verdwaalde asielzoekers achter de sporthal in een bouwkeet en in een container. Het ziet er armoedig, triest en troosteloos uit. Zwolle’s ‘ontheemdenopvang’ doet me denken aan de vluchtelingenkampen in Tsjetsjenië en Azerbeidjaan. Er is niet veel verschil tussen een treinwagon en een container. En overal ter wereld vinden mensen wel onderdak in een bouwkeet.
Er is wel een verschil:de stank in de container, een mengsel van urine, zweet, bier en sigarettenrook. In de vluchtelingenkampen was het in de tenten en treinwagons toch schoner.In de sporthal ruikt het lekker. In de kantine wordt de wekelijkse maaltijd op de tafels gezet: bami vandaag.
Het is goed om te zien dat er mensen zijn zoals Joop van Ommen en zijn vrijwilligers. Mensen die de boel bij elkaar proberen te houden.
Het is kortzichtig dat de gemeente Zwolle er serieus over denkt de sporthal te sluiten. De mensen achter de sporthal zijn niet ‘verdwenen’ als de sporthal er niet meer is. Ze zullen elders in de stad opduiken en echt overlast gaan veroorzaken. Structurele oplossingen met structureel geld van de gemeente zijn nodig.
De gemeenteraad heeft eind vorig jaar, mede op initiatief van Groenlinks Zwolle, tienduizend gulden beschikbaar gesteld voor hulp aan de allerergste gevallen. Tienduizend gulden is niet veel, maar met dit geld heeft de gemeente het werk van Joop van Ommen wel erkend. Dat is winst en een begin voor een structurele subsidie
GroenLinks Zwolle heeft meer dan voldoende argumenten om met de PvdA en de VVD in debat te gaan over het a-sociale beleid van die partijen in deze gemeente. Trouwens, hoe verhoudt deze opstelling zich tot de verkiezingsleuzen van de PvdA en de VVD? “Samen voor de toekomst” zonder “ruimte en respect” voor zwervers en daklozen is toch geen “vooruitgang”?Link naar de Herberg in de Nijverheidstraat de opvang voor daklozen zonder zorg en hulpverlening en menselijke bejegening beheert door o.a. RIBW Vecht en waar voorheen Mevr. M.Meindertsma toezichthouder over was.

Categorieën:

3 reacties

Henk Gelderman | 12 maart 2002 9:23 | Antwoorden
Beste Ans,
Direct na de verkiezingen wilde het scheidend college waarschijnlijk nog proberen het vege lijf te redden. Ze waren ineens zonder horten en stoten bereid om de WRZV toekomst te geven. Wel frappant dat dit besluit net valt als blijkt dat GroenLinks/De Groenen, Swollwacht en de Socialistische Partij, de voorstanders van behoud vanaf het eerste uur, tijdens de verkiezingen winst geboekt hebben. Eigenlijk nog even snel van het bord van de ander meeëten dus….Maar goed, de WRZV kan weer naar lucht happen en daar ging het om!
ik vindt deze website zeer goed.
ik vindt dat meer mensen moeten opkomen voor de armen.
ik ben zeer opgewonden van wat u allemaal zei.
nu wil ik zelf ook zwerver worden.
bedankt voor u informatie.
(wilt u ook wat naar mijn e-mail adres sturen??)
alvast bedankt.
groeten Dorien Disberg
ik ben al 4 dagen zwerver.
ik heb er een heel goed gevoel over.
ik wou u nogmaals bedanken voor u advies.
mijn e-mail adres is gebakkenblondje@hotmail.com
alvast bedankt.
de vriendelijke groeten Dorien Disberg
Prominente PvdA’ers beticht van vuil spel in Zwols bouwbedrijf
 

 

 
     
 

                       

 
 

 

 
 

 

      
   

     
Cees Camphuis  
Profiel weergeven  

 
 
Nieuwsgroepen: nl.politiek
Eerste Kamerleden Margriet Meindertsma en Han Noten beschuldigden
haar niet alleen valselijk van verraad, maar klapten ook nog eens doodleuk
uit de vertrouwelijke klokkenluidersregeling. De rechter stelde Baetsen
onlangs volledig in het gelijk, maar nu vindt zij dat ook de buitenwereld
zicht krijgt op hoe deze socialistische bobo’s opereren.
       Als 26-jarige kwam Renee Baetsen in 1982 binnenlopen bij de bouwgroep
Moes in Zwolle. Begonnen als bedeesde uitzendkracht, groeide zij door naar
een directiefunctie met verantwoordelijkheid voor onder meer personeelszaken
en automatisering. Het waren roerige jaren, met 2002 als dieptepunt, toen
het bouwbedrijf met bijna 900 werknemers op het randje van een faillissement
balanceerde..
       Afgelopen jaren gaat de onderneming opnieuw door zwaar weer. Dit komt
onder meer door het aannemen van een ongelukkige bouwopdracht voor het
nieuwe FC Zwolle-stadion. De bouwkosten daarvan pakken ettelijke miljoenen
duurder uit dan de aanneemsom van 24 miljoen euro.
Somber
              Hoewel uit een onderzoek blijkt dat het bedrijf in feite al
jarenlang geen winst meer maakt en dat de vooruitzichten al even somber
zijn, grijpt de top van de onderneming niet in. In plaats daarvan wordt een
vriendje van de bestuursvoorzitter aangesteld als financieel directeur. „Die
man was regelmatig onvindbaar, maakte meer snelheidsovertredingen in één
week dan ik in een heel jaar en gebruikte zijn creditcard extreem royaal”,
zegt Baetsen.
        Directeur Baetsen maakt zich inmiddels zúlke grote zorgen over de
gang van zaken bij het bedrijf en het disfunctioneren van
collega-bestuurders, dat zij besluit bij de raad van commissarissen aan de
bel te trekken. In meerdere vertrouwelijke gesprekken met commissaris
Margriet Meindertsma, vallend onder de interne klokkenluidersregeling, lucht
zij haar hart. „Ik heb haar gezegd: ‘Je moet ingrijpen!’ Maar ze deed
helemaal niks.”
       Pas jaren later lijkt ook commissaris Meindertsma in te zien dat er
echt iets moet gebeuren bij Moes. „Ze stelde een oud-directeur aan, die de
zittende bestuursvoorzitter tijdelijk moest helpen orde op zaken te stellen
bij het bedrijf. De man verdiende driemaal de Balkenendenorm, maar dat vond
Margriet normaal. Bovendien stuurde hij fiscaal onjuiste facturen in voor
zijn salaris, waardoor Moes in conflict met de fiscus dreigde te raken. Toen
ik daar wat van zei, kreeg ik van Meindertsma te horen dat ik me met m’n
eigen zaken moest bemoeien. Schandalig natuurlijk, want dit wáren mijn
zaken.”
       Ondertussen kreeg Baetsen het eveneens aan de stok met een andere
prominente socialist: Han Noten, die naast voorzitter van de Eerste
Kamerfractie van de PvdA óók voorzitter was van de stichting die de aandelen
van het bedrijf Moes beheerde. „Ik ontdekte dat meneer Noten mijn personeel
achter mijn rug werkopdrachten gaf, hoewel hij daar niet bevoegd toe was.
Ook kondigde hij doodleuk aan namens Moes met de vakbonden te gaan
onderhandelen, terwijl dat míjn taak was. Die man ging gewoon op mijn
directiestoel zitten. Dus ik heb hem een brief geschreven waarin ik hem
vroeg om daarmee op te houden. Nou, dat viel niet goed.”
        Volgens betrokkenen blijkt dat Noten na de bewuste brief uit is op
het hoofd van Baetsen. Hij roept in vergaderingen dat hij alles in het werk
zal stellen om haar ontslagen te krijgen. PvdA’er Noten gaat hierbij
voortvarend te werk. Hij laat een brief aan de raad van bestuur van Moes
sturen waarin uit de school wordt geklapt over het klokkenluidersgesprek dat
Baetsen had met Meindertsma. Een gesprek waarin Baetsen juist negatief had
gesproken over het functioneren van datzelfde bestuur. „Laakbaar gedrag van
meneer Noten, vind ik. Maar ook van Meindertsma, want Noten kon die geheime
informatie uitsluitend van haar hebben gekregen. Die twee reisden wekelijks
samen in de trein.”
       De positie van Baetsen wordt door het uitlekken van de vertrouwelijke
informatie onhoudbaar. Margriet Meindertsma, die door de wankele situatie
van het bedrijf tijdelijk zélf bestuursvoorzitter van Moes wordt, ontslaat
Baetsen in de eerste week van haar aantreden op staande voet. „Ik zou”, zegt
het slachtoffer, „geheime bedrijfsinformatie naar buiten hebben gebracht.
Pure flauwekul. Ze wilde me gewoon weg hebben.”
       Ook de rechter die moet oordelen over haar ontslag, hecht geen geloof
aan de beschuldiging van Meindertsma. De rechtbank stelde Baetsen daarom
volledig in het gelijk en veroordeelt het bedrijf Moes tot het betalen van
een enorme schadevergoeding aan hun ontslagen directeur.
       Han Noten laat in een reactie weten nooit op het vertrek van Baetsen
te hebben aangedrongen. „Dat de directie het vertrouwen in haar opzegde, was
voor mij een volslagen verrassing”, stelt Noten, die inmiddels is opgestapt
bij Moes. Meindertsma ontkent ooit de vertrouwelijke informatie te hebben
gedeeld met haar fractiegenoot Noten. „Ik heb die gesprekken als
vertrouwelijk beschouwd en ben er ook op die manier mee omgegaan”, aldus de
PvdA-senator.Zoeken | Site-navigatie | Inhoud

M.C. Meindertsma (PvdA)

Connecties met directies Woningstichting SWZ,Delta Wonen en Openbaar Belang Zwolle
Margriet Meindertsma (1943) is sinds 8 juni 1999 lid van de PvdA-fractie in de Eerste Kamer.

Zij is beleidsadviseur wonen, plattelands- en stedelijke ontwikkeling. Ze was wethouder van Zwolle.

Mw. Meindertsma is voorzitter van de vaste commissie voor VROM/WWI.

——————————————————————————–

Personalia

geboren te Midwolda (Oldambt); gem. Midwolda, Gr., 21 januari 1943

samenwonend
woonplaats

Zwolle

——————————————————————————–
Opleidingen

kunstgeschiedenis (2 jaar) Kunsthistorisch Instituut, Rijksuniversiteit Groningen

voortgezette opleiding opbouwwerk te Rotterdam, van 1973 tot 1975

opbouwwerk “Academie voor Sociale en Culturele Arbeid” te Groningen, tot 1966

Chr. “Willem Lodewijk Gymnasium” te Groningen

——————————————————————————–
Loopbaan

tijdelijk statutair directeur van Moes Holding BV, van 14 oktober 2009 tot 1 april 2010

waarnemend burgemeester van Zwolle, van 25 april 1994 tot 16 augustus 1994

wethouder (van volkshuisvesting, stadsvernieuwing, sociale vernieuwing, grondbedrijf, grondbedrijf, woonwagenzaken, monumentenzorg en archeologie, vinexlocatie Stadshagen) van Zwolle, van april 1994 tot april 1998; tevens loco-burgemeester

wethouder (van volkshuisvesting, stadsvernieuwing, sociale vernieuwing, grondbedrijf, emancipatie, kinderopvang, monumentenzorg en archeologie) van Zwolle, van april 1990 tot april 1994; vanaf 1993 tevens loco-burgemeester

wethouder (van ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, grondbedrijf, openbare werken, monumentenzorg en archeologie) van Zwolle, van 1985 tot april 1990

lid gemeenteraad van Zwolle, van september 1978 tot april 1998

directeur Provinciaal Bureau Volwasseneneducatie te Zwolle, werkgebied Overijssel (inclusief N.O.P.), van 1976 tot 1985

coördinator Stedelijk Orgaan voor Samenlevingsopbouw te Purmerend, van 1972 tot 1976

medewerkster (een jaar preses en tweeënhalf jaar verantwoordelijk voor het studentenwerk, m.n. Oost-Europa-activiteiten), Nederlandse Christen Studenten Vereniging, van 1968 tot 1972

——————————————————————————–
Nevenfuncties
huidige


lid Raad van Toezicht Woningstichting Domesta Emmen

lid Raad van Toezicht Gelreziekenhuizen (Apeldoorn/Zutphen), vanaf 2008

lid Raad van Toezicht Stichting Reclassering Nederland, vanaf 2007

voorzitter Raad van Toezicht woningstichting PWS Rotterdam, vanaf januari 2007

voorzitter Raad van Commissarissen Moes Holding B.V., vanaf 1 oktober 2009

voorzitter Raad van Commissarissen woningcorporatie Nijestee te Groningen, vanaf 1 oktober 2003

commissaris Nimwegen & Partners (organisatie- en adviesbureau op terrein van bouwen en wonen)
vorige


commissaris woningstichting SWZ Zwolle

voorzitter Stichting Vrienden van de WRZV (stichting voor ondersteuning daklozen)

voorzitter ARK (Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit Leiden), van 2004 tot 2007

lid bestuur Stichting Reclassering Nederland, vanaf 2004

lid Raad van Toezicht NIZW (Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn), van 2001 tot 2007

lid sociaal-economisch forum, regio Zwolle-Kampen, van 2000 tot 2004

voorzitter landelijke Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW)

voorzitter Raad van Toezicht RIBW (Regionaal Instituut Begeleid Wonen), regio Zwolle

commissaris Mitros Wonen te Utrecht

lid programmacommissie Masteropleiding ‘Management van locatieontwikkeling’ in Nijmegen

lid bestuur Stichting Habitat Platform

ad-hoc adviseur provincie Overijssel

lid Raad van Toezicht IWA (Instituut voor Werkloosheid- en Achterstandsvraagstukken)

adviseur voor stedelijke ontwikkelingen in Enschede, Zeist en Zwolle

lid bestuur van het PvdA Verwey-Jonker Instituut

voorzitter Europlan voor het NIROV, vanaf 2000

voorzitter Stichting Innovatie Veenkoloniën

lid Commissie structuurversterking veenkoloniën, van 2000 tot 2001

lid Rijkscommissie voor de volkshuisvesting en de stadsvernieuwing

lid VROM-raad

adviseur SFB-vastgoed met betrekking tot stedelijke ontwikkelingen belast met organisatie landelijk debat over de toekomst van de opgaven waar de steden voor staan (hoofdsponsor Wilma Bouw)

voorzitter Woningschap regio Zwolle (Zwolle, Hattem, Heino, Nieuwleusen, Wijhe, Hasselt)

lid Provinciale Planologische Commissie

lid Provinciale Woonwagencommissie

lid begeleidingscommissie Landelijk Centrum Veiligheid door Leefbaarheid

adviseur VNG-commissie Volkshuisvesting


lid redactieraad tijdschrift “Vitale Stad”

columnist NCIV-blad “Corporatiemagazine”

lid Raad voor de Volkshuisvesting

lid Raad van Commissarissen GAZO (Gasbedrijf Zwolle en Omstreken)

lid werkgroep Ruimtelijke Kwaliteit, Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening

lid bestuur Stichting Experimenten Volkshuisvesting

lid bestuur Raad Europese Gemeenten

lid bestuur ’t Oversticht’, provinciaal orgaan voor welstandstoezicht en welstandsbevordering

lid Commissie bevoegdheden basiseducatie

lid ministeriële adviescommissie m.b.t. volwasseneneducatie

lid bestuur Bureau voor Rechtshulp

landelijk voorzitter Vormingswerk Jonge Volwassenen

voorzitter overleg 23 middelgrote gemeenten m.b.t. stadsvernieuwing, vanaf 1986

——————————————————————————–

Partijpolitieke functies

lid redactie ‘Proeflokaal’, blad voor lokale bestuurders in de PvdA

lid partijbestuur PvdA; vier jaar

fractievoorzitter PvdA gemeenteraad van Zwolle, van 1982 tot 1985

——————————————————————————–
Onderscheidingen
ridderorden

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, april 1998
overige

erepenning stad Zwolle

——————————————————————————–
Anciënniteit
4350 dagen
(8 juni 1999 tot heden)

Over belangenverstrengelingen en gesproken is dit wel een goed geval hoe een politiek persoon het slechte voorbeeld geeft en waar integriteit een aanfluiting is,maar zo word de schijn opgehouden in Nederland met valse “sociale bevlogenheid”.

—————————————————————————-
[Ster reclame] NetwerkHomeDossiersUitzendingen
Home » Uitzending van 2003-11-17 » Iedereen Onderdak
Iedereen OnderdakUitzending van 17 november 2003

Een reportage over een opmerkelijk initiatief: ‘Iedereen Onderdak’, van twee PvdA-kamerleden. In 2007 hoeft niemand meer tegen zijn zin op straat te slapen. In het plan worden concrete acties voorgesteld om de toenemende verkokering in dak- en thuislozenzorg het hoofd te bieden.

Tussen wal en schip
Nederland bevat ongeveer 80.000 ‘dak- en thuislozen’ – een brede benaming voor een diffuse groep, waar zowel drugsverslaafden en psychiatrische patiënten als illegale gezinnen en zwerfjongeren onder kunnen vallen. De hulpverlening voor dak- en thuislozen in ons land is erg ‘verkokerd’ – diverse instanties werken weinig samen, waardoor mensen tussen de wal en het schip vallen.

Plan
PvdA-kamerleden Co Verdaas en Margriet Meindertsma hebben met een aantal anderen in de dak- en thuislozenzorg een plan opgesteld, met als hoofddoel: iedereen onderdak in 2007. Het plan is onderaan deze pagina te bekijken.

Daklozen in sporthal
Netwerk spreekt met de samenstellers en maakt een portret van Joop van Ommen: al vijftien jaar lang vangt hij in Zwolle belangeloos vele dak- en thuislozen op in een sporthal.

« Nog twee ingezonden brieven over de parkeergarage aan de Van Schaeck Mathonsingel | Hoofdmenu | Verdaas kreeg toestemming om één jaar buiten Gelderland te wonen »

4 augustus 2010
Gedeputeerde Verdaas overtrad provinciewet

Persbericht


Gedeputeerde Verdaas overtrad provinciewet

De Gelderse gedeputeerde Co Verdaas (PvdA) woonde een deel van zijn ambtsperiode buiten Gelderland. Daarmee overtrad hij de provinciewet. Het is wettelijk verplicht dat een provinciebestuurder woont in de provincie waarin hij werkt.

Statenlid Toine van Bergen ( Groep van Bergen/ Democratische Partij voor Solidariteit) ontdekte dit feit op de website van de provincie Gelderland. Daarop staat een CV van Verdaas met de vermelding dat hij medio 2009 in Zwolle ( Overijssel) woonde. Sinds 2007 is Verdaas Gelders gedeputeerde.

Gedeputeerde Co Verdaas (PvdA)

Van Bergen heeft hierover schriftelijke vragen gesteld. Volgens de provinciewet moet een gedeputeerde die niet ( meer) in zijn provincie woont onmiddellijk ontslag nemen, of moet het college van GS een voorstel doen aan Provinciale Staten om tijdelijk ontheffing te verlenen voor de woonplaats- eis. Hij verbaast zich erover dat geen van beide wegen zijn bewandeld. Van Bergen: ” de indruk wordt nu gewekt dat het College van GS zich niet aan de wet hoeft te houden. Dat is een slecht voorbeeld voor de inwoners van Gelderland “.

Inmiddels zou Verdaas overigens wel in Gelderland wonen.

Lees het CV uit 2009 van Co Verdaas
Personalia
Naam Verdaas, Johannes Cornelis (Roepnaam: Co)
Plaats Nijmegen
Telefoon mobiel: 0650273540
E-mail: verdaas@home.nl
Geboren 5 augustus 1966
Burgerlijke staat ongehuwd
Opleiding
31 oktober 1996 Promotie tot doctor in de Beleidswetenschappen
1984-1990 Faculteit der Beleidswetenschappen, K.U.Nijmegen
diploma Planologie
specialisatie: geografische informatiesystemen (GIS)
Huidige werkkring
Lid van Gedeputeerde Staten in de provincie Gelderland voor de PvdA. De
portefeuille omvat Ruimtelijke Ordening, Onderwijs en Arbeidsmarktbeleid en
Buitenlandse Zaken
Werkervaring
feb 2003 – dec 2006 Lid van de Tweede Kamer voor de PvdA
aandachtsgebieden: ruimtelijke ordening en infrastructuur
sep 2002 – feb 2003 SWZ (woningcorporatie)
functie manager woondiensten/beoogd directeur
taak met ruim 30 medewerkers verantwoordelijk voor verhuur, verkoop en
sociaal
beheer van zo’n 8000 woningen
feb 2000 – sep 2002 K.U.Nijmegen, Stichting UOBN
functie directeur (15 medewerkers)
taak het UOBN verzorgt de postacademische opleidingen van de Nijmegen
School of Management. Naast de algehele dagelijkse leiding was ik tevens
verantwoordelijk voor de productontwikkeling
april 1999 – juni 2000 gemeente Zwolle, Afdeling Ontwikkeling
functie hoofd strategie en projectbureau
taak verantwoordelijk voor visieontwikkeling en initiëren en coördineren van
strategische projecten
jan-sept 2000 (1 dag) Universiteit Utrecht, Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen
functie docent/adviseur
taak verstevigen praktijkoriëntatie van de opleiding
het begeleiden van afstudeerprojecten
apr 1997-apr 1999 gemeente Zwolle, Afdeling Ontwikkeling, sectie Strategie
functie creatief strateeg
taak het signaleren van maatschappelijke veranderingen, deze vertalen naar de
situatie in Zwolle en het initiëren en coördineren van strategische projecten
Nevenactiviteiten
Lid Raad van Toezicht SJF/De Reeve, instelling voor licht verstandelijke
gehandicapte jongeren (bezoldigd)
Lid Bestuur Habiforum, kennisnetwerk ruimtelijke ordening
Lid Raad van Toezicht Twinning Companies, een stichting die het
ondernemerschap in Oost Europa probeert te bevorderen
Lid Raad van Advies Nijmegen School of Management
Lid Bestuur Stichting Kwaliteitsscan Bedrijventerreinen
Lid Curatorium Praktijkleerstoelen VROM
Voorzitter RvT RIBW Overijssel (bezoldigd)
Lid Maatschappelijke Adviesraad Onderzoekprogramma’s Klimaat voor
ruimte en Kennis voor Klimaat
Hobby’s gitaar spelen/zingen in rock ‘n’ rollband, hardlopen
Bijlage: tekst schriftelijke vragen

Over anaconda15

1.80 meter lang blauwe ogen Nederlands Techneut en gek op wetenschap Erg handig en visionair
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized en getagged met . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s