RE: Stopzetting WWB uitkering Zwolle als reactie op het geen medewerking verlenen aan AWBZ/WMO fraudes door het Leger des Heils of RIBW Vecht-IJssel onder regie van de gemeente Zwolle.Dus geen geld,geen eten en al meer dan 10 jaar geen eigen onderdak meer dankzij de landelijke en lokale politiek

 
From: kingkong1621@live.nl
To: ad@ad.nl; agnes.jongerius@fnv.nl; almere@sp.nl; amsterdam@sp.nl; ben.bloem@digiwel.nl; bureau@nationaleombudsman.nl; cda.publieksvoorlichting@tweedekamer.nl; cdja.maastricht@gmail.com; christenunie@tweedekamer.nl; cie.az@tweedekamer.nl; cie.bzk@tweedekamer.nl; cie.vws@tweedekamer.nl; d66@tweedekamer.nl; denhaag@sp.nl; denkmetkoosmee@gmail.com; g.vanittersum@platformggz.nl; g.wilders@tweedekamer.nl; groenlinks@tweedekamer.nl; groephopzoetermeer@hans-zijlstra.nl; groningen@sp.nl; gvdkooy@hetnet.nl; haarlem@sp.nl; i.y.tan@chello.nl; info@devrijspreker.nl; info@laatjenietkisten.nl; info@zwerfjongeren.nl; jvwzakelijk@gmail.com; k.vaartjes@amnesty.nl; kamer@sp.nl; l.hartings@tweedekamer.nl; leeuwarden@sp.nl; lelystad@sp.nl; maatschappelijkeopvang@loc.nl; meldjezorg@platformggz.nl; meldpuntcorporaties@minvrom.nl; nieuwsdienst@trouw.nl; no.reply@nos.nl; politiek@nd.nl; postbus@eerstekamer.nl; pvda_voorlichting@tweedekamer.nl; pvv@tweedekamer.nl; redactie.elsevier@elsevier.nl; redactie@eenvandaag.nl; redactie@parool.nl; redactie@telegraaf.nl; redactie@volkskrant.nl; rotterdam@sp.nl; sdn@planet.nl; sgp@tweedekamer.nl; straatadvocaten@gmail.com; tip@at5.nl; tips@leeuwardercourant.nl; utrecht@sp.nl; voorlichting@minvws.nl; voorlichting@rekenkamer.nl; vvdvoorlichting@tweedekamer.nl; w.tonissen@tweedekamer.nl; zembla@vara.nl; zmag@xs4all.nl; zonde04@gmail.com; zorgvisie@reedbusiness.nl;

Ruud Donker is de luis in de pels van politici
hulpverleners in Zwolle en het Leger des Heils

Link:http://wwwdonkeredagennl-kingkong.blogspot.com/2011/01/re-maak-kennis-met-mijn-blog_11.html

Wel ik kan u mededelen dat mijn WWB uitkering is stopgezet door de sociale dienst Zwolle want zo gaat men om met klokkenluiders van misstanden en AWBZ fraudes met ingang van vandaag omdat ik niet langer mee wenst te doen met de chantagepraktijken van het Leger des Heils wat betekent dat ik verplicht word om in de nachtopvang Nel Banninkhuis te verblijven dat tevens als postadres dient om een uitkering te kunnen aanvragen en waar totaal geen hulpverlening en zorg word geboden en je rust en veiligheid niet word gegarandeerd en waar je als dakloze zelf 5.60 euro moet betalen voor stinkende slaapzalen, en krappe woonkamer waar 22 man verblijven en een slechte voedselvoorziening en waar je spullen niet veilig zijn net als bij de Herberg en waar het personeel van beide opvang stellen dat de daklozen zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigendommen en waar alleen kleine kluisjes aanwezig zijn om je spullen in op te bergen.en en er is geen alternatief of keuzevrijheid
Ook wens ik niet opgezadeld te worden met verplichte  AWBZ/WMO vergoede ambulante woonbegeleiding door woonbegeleiders van het Leger des Heils met evangelische missiepraktijken die ervoor zorgen dat als je niet naar hun gedrag schikt je dan de woning word uitgewerkt met medewerking van de drie zwolse woningcorporaties en bestuursdwang van de gemeente Zwolle al gedraag je nog zo nog zo  fatsoenlijk  wat pure oplichtingspraktijken zijn zoals ik dat ondervonden heb met RIBW Zwolle nu Vecht-IJssel toen ik juni 2003 een woning aan de Walstr. 9a in Zwolle betrok met de voorwaarden van RIBW Zwolle woonbegeleiding en schuldhulpverlening die in zwolle niet word toegepast ondanks de miljoenen die zij van het Rijk krijgen waar ik 10 september 2008 met opzet werd uitgezet omdat ik RIBW Zwolle woonbegeleidsters duidelijk maakte dat zij geen zorg en hulpverlening boden en zij zelf de indicatiestelling opstelden voor 3.9 uur per week woonbegeleiding maar 1 uur per week kwamen opdraven en waar niet naar mijn precieze hulpvraag is geluisterd.
Vreemd genoemd is na de EenVandaag uitzending in 2007 met de titel “Financiele onduidelijkheid bij het leger des heils Zwolle niet veel veranderd en zijn  financiele medewerksters van budgetbeheer daklozen in dienst genomen door de gemeente Zwolle voor budgetbeheer daklozen en waar veel mis gaat net als voorheen en waar mijn WWB consulente Mevr. Harlien Klaver hoofd was van de finaciele administratie leger des heils en nu er zorg voor heeft gedragen dat mijn WWB uitkering is stopgezet omdat ik niet meer langer wenst deel uit te maken van de wanpraktijken van het Ldh en daarom de nachtopvang Nel Banninkhuis tevens postadres vermijd omdat je toch niet geholpen word door medewerkers/sters die door het leger des heils overal vandaan word geplukt van timmerman tot ex-militair als zij maar een christelijke achtergrond hebben en zich schikken naar het regime en criminele werkwijzes van het leger des heils zoals de ambulate woonbegeleiding kosten eigen bijdrage client 550 euro per maand,een tientje zakgeld per week en nog steeds een verplichte keuring bij een door hun uitgezochte psychiater waar de dakloze client door begeleiders/sters allerlei geestelijke stoornissen word aangepraat om zo onrechtmatige indicaties te verkrijgen om bij het regionale Achmea zorgkantoor AWBZ/WMO gelden los te peuteren voor niet geleverde begeleiding/hulpverlening maar die gelden besteed worden om de eigen organisatie en werkgelegenheid in stand te houden net als bij RIBW Zwolle maar daar pas ik voor met als gevolg stopzetten van mijn WWB uitkering waardoor ik tot de hongerdood en gijzeling in Zwolle ben veroordeeld plus controles door politiedienst ZZwolle-IJsselland want elke dakloze burger is een potentieel gevaar voor de samenleving omdat de welvarende burgers dan geconfronteerd worden met de waarheid rondom rechtstaat,democratie en welvaartstaat.
Deze oplichtingspraktijken heb ik doorgegeven aan alle tweede kamerfracties en de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Nederlandse Zorgautoriteit maar er werden geen onderzoeken opgestart wat inhoud dat tussen genoemde controlerende instanties afspraken zijn gemaakt om bij klachten geen onderzoek te plegen omdat het regionale Achmea zorgfraudekantoor deze opvanginstellingen AWBZ/WMO gelden toekent zonder toezicht op de bestedingen ervan en waar de lokale wethouder Zorg&Kwelzijn de Hr. E. Dannenberg lid is van de adviesraad van het Achmea zorgkantoor en hij vroeger vanaf 2000 tot 2003 directeur was van het Leger des Heils Zwolle en dus belangenverstrengelingen heeft met genoemde organisatie en daarom daklozen dwingt van de leger des heils opvang gwebruik te maken met repressiebeleid vanuit politie en justitie.
Als ik buiten ging overnachten deze winter 2010/2011 bij min 10 graden op straat omdat ik deze horror-opvang vermijd word je gegarandeerd aangesproken door patrouillerende politie- agenten in dienstauto”s en gemaand naar de opvang te gaan maar er zijn genoeg politieagenten die coulant zijn en op de hoogte van de wantoestanden en ik ben zelfs een keer meegenomen naar het hoofdbureau aan de Koggelaan waar ik in de hal mocht  verblijven en gebruik mocht maken van het toilet en de koffieautomaat als ik maar er voor zorgde dat ik om half negen het gebouw verliet want dan gaat volgens hun de winkel weer open.

R.Donker al 122 nachten buiten slapend in Zwolle wegens slechte opvang daklozen

Maar wat een menselijkheid bij sommige voorbijgangers als ik overnachte in de busabri bij de Sassenpoort waar de een een slaapzak kwam brengen en een jongedame koffie en patat en een broodje hamburger en jongeren die midden in de nacht uit de cafe”s kwamen soms dronken maar zeer beleefd vroegen waarom ik buiten overnachten en waar politieagenten mij vroegen om op te passen dat ik niet dood zou vriezen ik hun mijn situatie uitlegde hoe ik in Almere dakloos ben geworden en door een vakbond en advocaten en opvanginstellingen niet op weg ben geholpen maar waar ik meer als financiele opbrengst word gezien door managers en gemeentes die specifieke uitkeringen ontvingen voor de maatschappelijke opvang maar deze aan andere projecten besteden.
Het College van B&W van Zwolle subsidieert deze Leger des Heils opvanginstellingen plus de Herberg aan de Nijverheidstraat waar RIBW Vecht-IJssel ook geen zorg en hulpverlening bied  met dezelfde onrechtmatige indicatiestellingen werkt zonder controle of toezicht vanuit het zorgkantoor,maar de gemeente Zwolle heeft nooit enig correct welzijnsbeleid opgezet en besteed deze nog steeds uit aan onbevoegde en malafide organisaties die het niet zo nauw neemt met de rechten van dakloze clienten en waar zij lopen reclame te maken met DNV opleidingen en HKZ certificaten maar als de dagopvang Bonjour en de nachtopvang Nel Banninkhuis in ogenschouw word genomen dan komt er een heel ander verhaal naar buiten.
Waar daklozen het hospitalisatiesyndroom oplopen en aan de drank en drugs geraken om de pijn te doen vergeten door de constante verwaarlozing en waar zij door het winkelende consumentenvee met de nek worden aangekeken en beschimpt als zij hun straatkrantjes proberen te verkopen maar waar zijn al die AWBZ miljaren gebleven die voor hun bestemd waren
De gemeente Zwolle huurt een gedeelte van het Dominicanerklooster in Zwolle aan de Luttenbergstraat 4 die onder een stichting valt en verhuurt deze aan het Leger des Heils om deze als nachtopvang te gebruiken al vanaf 1997 maar waar deze ruimte totaal ongeschikt is om daklozen op te vangen en te laten overnachten en waar daklozen zonder vooruitzichten al 2 jaar verblijven of langer zoals ik maar waar ik deze opvang al vorig jaar november/december heb verlaten omdat je daar geestelijk en lichamelijk eraan onder door gaat tussen doorgedraaide daklozen en daar is de politie Zwolle-IJsselland ook van op de hoogte omdat die daar verschillende malen heb moeten ingrijpen om gewelddadige daklozen eruit te verwijderen en dat heb te maken met het misdadige laagdrempelige opvangbeleid van de gemeente Zwole waar politiediensten gedwongen worden omdat dakloze zwervers die op straat of in parken overnachten daar met dwang heen te brengen of naar de Herberg aan de Nijverheidstraat waar dezelfde toestanden heersen hoewel het leger des Heils en RIBW Vecht-IJssel anders beweren en aan de controlerende instanties door geven dat alles goed verlooopt want waarom heeft RIBW Zwolle dan het signaleringsrapport zo laat in geleverd over het jaar 2008,ook hier heeft de politie Zwolle-IJsselland diverse malen moeten ingrijpen.
Daklozen die ergens verborgen in Zwolle buiten overnachten gebruiken s”winters op een gevaarlijke manier sterke drank om warm te blijven en hun ellendige bestaan te vergeten en kunnen daarom gauw in coma raken en overlijden en neem maar van mij aan dat er al velen vroegtijdig zijn overleden maar dat word niet geregistreerd of openbaar gemaakt of afgeschoven op eigen verantwoordelijkheid.,hup hun lijken worden in een goedkope kist gelegd en op Kranenburg crematorium de verbrandingsoven ingeschoven met een eredienstje van het leger des heils erbij en de gemeente Zwolle is weer van een zogenaamde overlastgever plus kosten af met een klein berichtje in de lokale media die opdracht krijgt van de lokale politiek om de wantoestanden binnen de opvang niet te publiceren en vooral zwolle af te schilderen als de gemeente waar alles goed geregeld is voor dak en thuislozen.Niet dus.
En waarom worden diegenen die op de soepbus Leger des heils en de daklozen en kansarmen van soep en brood voorzien opgedragen om geen rapportages op te maken van doorgedraaide daklozen die het personeel van soepbus bedreigen of andere daklozen lasting vallen?
Ik melde u het al ik word hier in zwolle al vanaf eind april 2002 gegijzeld toen ik door het toenmalige VVD tweede kamerlid Elisabeth Meijer richting Zwolle werd gestuurd naar de illegale opvang achter de WRZV sporthallen daar waar ik officieel inwoner ben van Almere waar ik vanaf januari 1981 ben komen wonen met ons bedrijf boekbinderij v. Lennep bv.meeverhuisd tot 24 oktober 2000 toen ik onterecht mijn woning aan de Dokkumlaan 59 1324 AD Almere Stad ben uitgezet door de “christelijk” woningbouwvereniging Goede Stede en waar ik ook geen hulpverlening heb ontvangen nog van de gemeente Almere toen ik in 1999 de wantoestanden melden bij de sociale dienst van Almere die hiervan allang op de hoogte waren maar niet ingrepen,dit bedrijf v. Lennep bv. is in 2002/2002 failliet verklaard en heeft een doorstart gemaakt met Aldipress maar waar dit pand nu vokomen leeg staat.
Ik vraag mij af hoelang ik het volhoud zonder voedsel, drinken eigen onderdak in Zwolle waar ik in stinkende en oude kleren rondloop omdat ik weiger kleding te kopen in de winkel van het leger des heils waar zij kleren gratis krijgen van particulieren bestemd voor de daklozen daar waar ik in Almere ook al  6 maanden zonder geld zat toen mijn ziektegeld onterecht werd ingehouden door de werkgever v. Lennep bv. en waar ik een externe advocaat de Hr. Mr. R. F. Vogel van bureau Mr. Uit de Fles moest inschakelen om het ziektegeld te vorderen bij de kantonrechter in Lelystad 20 december 2000 omdat mijn vakbond FNV kiem het liet afweten na 27 betalende lidmaatschap toen ik hun vroeg om juridsche ondersteuning en waar zij o pde hoogte waren dat dit bedrijf nooit een democratische functionerende ondernemingsraad heeft gekend.
Dankzij een goede vriend van mij die een surinaamse snackkraam “Robbys Roti”beheerde kon ik 6 maanden overleven omdat hij mij elke dag paar broodjes en een kop soep gaf zonder er geld voor te vragen en waar ik deze ware christenen eeuwig dankbaar voor ben en  na vordering van mijn ziektegeld de kosten terug heb betaald omdat hij ook in financiele nood kwam door tegenwerking van de gemeente Almere wat betreft een goede standplaats bij het CS station en hij duizenden gulden kwijt was aan advocaatkosten in procedures tegen deze gemeentes en uiteindelijk toch werd benadeeld.
Ik heb geen andere keus want er is geen enkele keuzevrijheid nog hier in Zwolle nog elders ook wat beheer betreft van mijn uitkeringen,ik word letterlijk gedwongen hier te blijven en kan nergens anders heen reizen,maar ik heb onderhand wel contact gezocht met advocaten in de hoop vdat zij wat voor mij kunnen betekenen.
 
Groetjes Ruud Donker te Zwolle

door R. Donker, op 19 januari 2009 om 13:54

Ik melde het al dat ik tijdelijk dakloos ben nadat ik op 10 september 2008 mijn woning aan de Walstr.9a ben uitgezet op de valse beschuldiging van lawaaioverlast die door mijn boven buurvrouw doelbewust werd veroorzaakt maar waar Openbaar Belang de zaak op een vuile manier omdraaide en de kantonrechter van onjuiste informatie voorzag via een advocatenbureau en waar RIBW Zwolle beweerde dat ik geen woonbegeleing meer wilde ontvangen maar waar ik van de woonbegeleidsters geen enkele begeleiding of hulpverlening heb ontvangen vanaf het moment dat ik in de WRZV hallen hun medewerkster duidelijk maakte dat ik geen inwoner van Zwolle ben maar tijdelijk onderdak genoot in de WRZVsporthallen dankzij het VVD kamerlid Elisabeth Meijer die mij richting Zwolle stuurde omdat ik in Almere ook geen hulpverlening heb ontvangen tijdens mijn verblijf in crisisopvang Perspectief van het Leger des Heils aan de spoordreef 14b en tijdens verblijf in crisisopvang de Valk Arcuris in Lelystad en Sociaal pension Arcuris in Almere.
Link:http://www.binnenlandsbestuur.nl/crisis-bij-flevolandse-daklozenopvang.141373.lynkx
En hier in Zwolle heb ik ook geen hulpverlening ontvangen van RIBW Zwolle en die “”socaal bevlogen hulpverlener” Joop van Ommen waar ik en andere daklozen alleen maar stond voor te werken.
Joop van Ommen die wekelijks contact heeft met de drie Zwolse woningcorporaties SWZ,Delta wonen en openbaar Belang waar ik de woning van huurde.
Ik woonde vanaf juni 2003 tot 10 september 2008 op de Walstr.9a zonder iedereen tot overlast te zijn en vanaf februari 2007 begon in verloop van tijd boven mij herrie door het plafond te klinken en waar diverse malen Openbaar Belang van op de hoogte stelde plus de politie en waar tegen niets werd ondernomen en dan word je geconfronteerd met de valse beschuldigingen ingebracht door de bovenbuurvrouw en aanhang en Openbaar Belang en dan ben je via een kantonrechter je woning zo weer kwijt en ga je je af vragen wie hier achter zit om zo mij de mond te snoeren in de acties om de malafide praktijken in de opvang en de herberg aan het licht te brengen en je advocaat laat het in dit geval gewoon afweten en verblijf je in de nachtopvang Hel Banninkhuis tot voor kort.

‘Dokter Bibber’ moet appartement aan Walstraat uit na burengerucht

De man die zich Dokter Bibber noemde, had de gewoonte om ’s nachts urenlang een schuur- machine/trilapparaat tegen de muren te houden. De buren van het appartementencomplex aan de Walstraat waren de overlast zo spuugzat, dat woningstichting Openbaar Belang geen andere keuze zag dan om naar de rechtbank in Zwolle te stappen, en ontruiming te eisen. De Zwollenaar was al talloze malen gewaarschuwd, maar trok zich nergens iets van aan.
De man was in het kader van begeleid wonen in 2003 in de Walstraat beland. De afgelopen tijd was er steeds vaker overlast in het gehorige gebouw. De man belde bij iedereen aan (ook ’s nachts), hing briefjes op, maakte veel herrie, liep te schreeuwen en was al meermalen dreigend geweest tegen een bovenbuurvrouw. Vooral het slaan tegen de muren en het nachtelijk gebruik van een gonzend trilapparaat maakte de buren stapelgek.
In reactie op alle klachten kaatste de man de bal terug. Hij beweerde dat juist zijn buurvrouw allerlei overlast veroorzaakte en dat hij niks anders deed dan daarop reageren. Maar Openbaar Belang vond dat de man wel wat verder was gegaan dan ‘reageren’. Ook de politie ziet de man als ‘doorgedraaid’. Allemaal reden voor Openbaar Belang om ontruiming van de woning te eisen bij de kantonrechter. Mede omdat de overlast niet lijkt te stoppen en de man ook de hulp van het RIBW (begeleid wonen) niet meer accepteert, ziet de kantonrechter geen andere mogelijkheid dan de man uit het appartement te zetten. Hij krijgt een week om zijn biezen te pakken

01.03.2005, 23:28
Minder Opvallend

“Wim Hamhuis” schreef

> ik zit er zelfs over te denken om een schadevergoeding in te dienen.
> Wie weet wat me had kunnen overkomen in een “beschermde woonvorm” zonder
> enig toezicht (gevaarlijk hoor) de begeleiders hadden vanalles met me
> kunnen uitspoken (hebben ze gelukkig niet bij mij gedaan)

> Ik ben uit de beschermde woonvorm gegaan en ik ben god zij dank
> uitbehandeld. Ik kan prima voor mezelf zorgen. Ik ben blij dat ik een
> zekere mate van vrijheid weer terug heb.

Ik dien een aanklacht in, omdat de beschermde woonvormen al die tijd geen
goed toezicht hadden en er dus van alles met me had kunnen gebeuren zonder
dat ik daar wat over te zeggen zou hebben gehad. Vandaar. Bij deze aanklacht
neem ik dit uitgeprinte bericht mee.

> niet uit welke) want dan zijn misstanden veel beter opgelost. En het kan
> ook geen kwaad om beide partijen (bewoners en begeleiders) eventjes te laten
> afkoelen als ze ruzie hadden gehad.
>
> Mocht daardoor een bewoner op straat gezet worden, dan moet er toch elders
> tijdelijk opvang zijn, omdat het buiten soms vriest en er moet een eind
> komen aan het vinden van doodbevroren mensen op straat in de ochtend.
>
> m.v.g.
> Wim Hamhuis

Ik vroeg me al af “waar komen al die lijken vandaan waar ik ’s chtend
m’n benen over breek”.

(Nooit van Legers des Heils, Schefferstichting, e.v.a. gehoord?)

>> > Soft gedoe allemaal, en die begeleiders, inclusief de jouwe,
>> > worden allemaal van belastinggeld betaald.
>>
>> Mis. Dat wordt betaald door AWBZ kosten. Daar betalen we met z’n allen
>> premie voor.
>
> Niks mis! Het potje waaruit betaald wordt is niet relevant.

Jawel, want er moet natuurlijk wel geld genoeg in dat potje zitten anders
zal het opraken. Dus het geld moet wel ergens weg komen.

> Jan-met-de-Pet mag’t allemaal ophoesten.

#22 15.02.2005, 23:27
AnToNio

> Daklozen krijgen gewoon een (bijstands)uitkering. Ik las dat sinds kort de
> gemeente Haarlem een postadres van ze eist, hetgeen nogal op weerstand
> lijkt te stuiten bij de betrokkenen…(Dat suddert maar aan, jaar na
> jaar..)
> [..]
> Fwww.haarlemsdagblad.nl%2FPagina%2F0%2C7100%2C10-1-6456—1488–%2C00.html

Daklozen kunnen alleen een uitkering krijgen als ze tenminste een
postadres hebben.

Wat (helaas!) maar weinigen weten (en de gemeente ambtenaren strikt
verzwijgen) is dat elke dakloze zich bij elke gemeente naar keuze kan
laten inschrijven op een zogeheten “punt adres” ook wel “nul adres”
genoemd
. E.e.a. is volledig in de wet geregeld maar je moet letterlijk
lullen als brugman om de dienstdoende ambtenaar te overtuigen.
Hoort dit niet thuis in nl.psychiatrie ofzo?
Weblog Zwolle in Actie

Hoofdpagina Categorieën Zwols Nieuws Prima resultaat waarderingsonderzoek RIBW Zwolle

donderdag 05 februari 2009
Zwolle – Eind 2008 is onder de cliënten van de RIBW Zwolle een cliëntwaarderings­onderzoek gehouden, de GGZ-thermometer genaamd. De thermometer is algemeen van opzet en wordt ook gebruikt in andere GGZ-instellingen. Het voordeel hiervan is dat de resultaten landelijk met elkaar vergeleken kunnen worden.

Inmiddels heeft het onderzoeksbureau, Triqs, de resultaten gepresenteerd aan de directie en het management van de RIBW Zwolle. En deze resultaten mogen prima genoemd worden. De afdeling Arbeid en Dagbesteding scoorde gemiddeld een 7,3 en de afdeling Wonen een 7,5. Volgens de onderzoekers mag de RIBW Zwolle trots zijn op dit resultaat. Uit de cijfers blijkt dat cliënten met name heel tevreden zijn over de deskundigheid van de medewerkers van de RIBW Zwolle. Hierop werd een 8,6 gescoord.

Uiteraard zijn er ook verbeterpunten uit het onderzoek te halen. In overleg met de Cliëntenraad van de RIBW Zwolle wordt een plan van aanpak opgesteld om de verbeterpunten op te pakken.

De RIBW Zwolle biedt in de regio Noord-West Overijssel begeleiding aan mensen met een psychiatrische beperking. De RIBW Zwolle heeft vestigingen in Hardenberg, Ommen, Steenwijkerland, Lemelerveld, Raalte, Kampen en Zwolle. Hier wordt door zo’n 350 medewerkers aan ruim 1600 cliënten begeleiding geboden op het gebied van wonen, werken en dagbesteding. Kijk voor meer informatie op: http://www.ribwzwolle.nl.

Markeer als favoriet E-mail dit artikel
Reacties (4)
RSS-feed Reacties
Bericht door kaatje, op 6 februari 2009 om 07:17
Ja hoor, nou ik hoor wel andere geluiden!
Chronisch personeelsgebrek en verloop, kortom de mensen krijgen niet waar ze recht op hebben. ( net als thuiszorg).
Maar goed bovenstaand staat niet in het onderzoek.

O ja het gaat natuurlijk over het onderzoek.

Bericht door R. Donker, op 19 februari 2009 om 14:15

Gelukkig is er een echt onderzoek gaande door de Nederlandse Zorgautoriteit naar de groei van RIBW”s en hun vraag naar duurdere zorgpakketten verkregen via onrechtmatig verkregen indicaties voor psychische stoorniisen die clienten niet hebben.
De RIBW””s hebben dezelfde missie als die van het Leger des Heils en andere instellingen die zich bezig houden met “””psycho-sociale “” problemen van dak en thuislozen en opvang en dat is geldklopperij en roof uit de AWBZ ruif ten koste van de dak en thuislozen en de belastingbetalers.
Zorg en hulpverlening word niet geboden en het zogenaamde zorgaanbod is niet afgestemd op de simpele hulpvraag van de client.
RIBW Zwolle is overdag niet bereikbaar en in het weekend ook niet en tijdens de feestdagen en de zogenaamde woonbegeleiders,woonzorgco-ordinators of hoe dat spul ook mag heten bellen niet naar de client in een noodsituatie maar er word verwacht dat de client naar hun belt,ook als hij of zij stervende of dood in de woning ligt.
Zij indiceren de client voor bv. 3.9 uur ondersteunende begeleiding per week,maar komen maar voor 1 uur langs en praten meer over zichzelf of hun zwangerschappen maar nog steeds word er niet naar de hulpvraag van de client geluisterd en die geestelijk beter alles op een rijtje heeft in hun hoofd dan de acteur/hulpverlener van RIBW Zwolle.
Tja,die RIBW”s is “booming business”” dankzij de ontbrekende wet en regelgeving en de vrije marktwerking en gebrek aan Rijkstoezicht en de uitbreiding van de AWBZ voorzieningen in 1989 dankzij de CDA regering van LUBBERS III.
Je komt van de opleidingen zorg en Welzijn en solliciteert bij een RIBW en je heb het gemakkelijkste baantje wat er is en je speelt machts en psychologische spelletjes met de client als die tegenstribbelt bij de opgedrongen nietszeggende hulpverlening die bestaat uit burgers doelbewust te houden in een armoedig bestaan en vooral de eigen organisatie in stand te houden en komt er een telefoontje van een Inspectiedienst,dan geeft je gewoon valse informatie door ook via de clientenraden dat alles naar wens is want men weet dat de IGZ mensen tekort komt om een diepgaand onderzoek in te stellen maar misstanden en fraudes met gemeenschapsgelden.
En de client met de klachten die haal je onderuit samen met de verhuurder en werk je de woning uit met behulp van de kantonrechter die een verkeerd beeld krijgt voorgeschoteld over de werkelijke situatie,namelijk dat er geen zorg en hulpverlening is,alleen maar puur eigenbelangen.
Af en toe een public relationsstunt via de media dat een regionale RIBW weer een prijs hebben gewonnen en die ingesteld is door de overkoepelende organisaties van RIBW”s en woningcorporaties die een flinke financiele vinger in de pap hebben maar waar woningcorporaties zich niet bezig mogen houden met zorg en welzijn volgens de woningwet.
En zo hou je het grote publiek zoet en dom.

Bericht door R. Donker, op 19 februari 2009 om 14:21
Voor ik het vergeet,type op de googlezoekfunctie in Donkeredagen google en u krijgt een leuke uitleg over hoe fraudes in de zorg en welzijnssector worden gepleegd.
Het welzijnskind kan de witwasserij doen!

Bericht door R.Donker, op 21 april 2009 om 17:13

Op 10 september 2008 ben ik mijn woning uitgezet door valse informatie verstrekt door RIBW Zwolle en woningstichting Openbaar Belang aan een kantonrechter.
Verblijf nog steeds vanaf 16 september in de nachtovang Nel banninkhuis tussen dakloze hyena”s die elkaar en zichzelf opvreten in de hang naar egocentrisme en mijn woning aan de Walstr. 9a in Zwolle staat nog steeds leeg en mijn naambordje prijkt nog op de brievenbus en daaronder de naam van de persoon die medeverantwoordelijk is voor de zoveelste ellende die mij overkomt doelbewust opgezet dit na 28 jaar arbeid,premies en belasting betalen en dan afgedankt worden door onze Rijksoverheid omdat je fraudes in de zorg en welzijnssector ontdekt in relatie tot die zogenaamde Herberg.
En de blauwvingerbevolking van Zwolle is in slaap gesukkeld en blijft maar giften geven en vals eerbetoon.

RIBW denkt met je mee

Scriptie
afstudeerproject: deze conclusies over woonbegeleiders bij RIBW Vecht IJssel gelden ook voor woonbegeleiders Leger des Heils Zwolle en andere landelijke stichtingen etc. dankzij ontbrekende staatstoezicht.
Zij zijn alleen aangesteld voor de inkomsten om de organisaties en directies overeind te houden niet om clienten te helpen.

RIBW denkt met je mee in het benadelen en betuttelen van hun clienten/AWBZ/WMO inkomsten.

Geschreven door: Beshay Saad en Sarah van de Velde
Hogeschool: Hogeschool Windesheim
Opleiding: School of Social Work (Integraal Maatschappelijk Werk)

Opdrachtgever: RIBW IJssel-Vecht
Beoordelaar: Gert Jan Peters
Begeleider: Peter Zijsling

Zwolle, juni 2009

Voorwoord.

Tijdens de deeltijd opleiding Social Work – aan Hogeschool Windesheim te Zwolle – hebben
wij elkaar leren kennen. Beiden besloten we in 2006 te starten met de opleiding tot
maatschappelijk werker. Sinds maart 2007 werken wij samen bij de Regionale Instelling voor
Begeleiding bij Wonen, Werken en Welzijn (RIBW) IJssel-Vecht, team Beschermende
Woonvorm (BW) Jongeren. Vanaf de start verloopt het contact tussen ons prima, mede
omdat we een zelfde manier van denken en handelen hebben en we beide kritisch zijn. We
besloten om samen een afstudeeronderzoek te gaan doen.

In opdracht van de RIBW IJssel-Vecht te Zwolle hebben wij de afgelopen maanden
onderzoek gedaan naar de begeleidingsbehoefte van haar cliënten die woonachtig zijn in
beschermende woonvormen te Zwolle. De leeftijd van deze cliënten ligt tussen de 16 en 74
jaar. Het onderzoek dat hier wordt gepresenteerd geeft een inventarisatie van de
begeleidingsbehoeften van haar cliënten, gericht op het functioneren als volwaardig burger
in de maatschappij.

Het onderzoek is uitgevoerd onder cliënten van de RIBW IJssel-Vecht die woonachtig zijn in
beschermende woonvormen te Zwolle. Door middel van interviews zijn gegevens van
cliënten verzameld. Daarnaast is een interview gehouden met de Cliëntenraad van de RIBW
IJssel-Vecht.

Wij danken de cliënten en de Cliëntenraad voor de door hun geleverde bijdrage aan de
totstandkoming van dit rapport. Ook willen wij de medewerkers van de RIBW IJssel-Vecht
bedanken die ons tijdens dit onderzoek hebben ondersteund. Onze dank gaat vooral uit naar
onze praktijkbegeleider Johan van Aalderen.

Daarnaast willen wij Peter Zijsling bedanken voor het begeleiden en ondersteunen tijdens
ons afstudeerproces. Wij konden bij hem terecht met vragen of onduidelijkheden. Hij wist
ons te informeren, te adviseren en te stimuleren tijdens dit proces.

Zwolle, juni 2009

Beshay Saad
Sarah van de Velde

Samenvatting.

Dit rapport is geschreven in opdracht van de RIBW IJssel-Vecht (voorheen RIBW Zwolle). Het
doel van dit behoeftenonderzoek is inzicht te krijgen in de begeleidingsbehoefte van de
cliënten van de RIBW IJssel-Vecht, die woonachtig zijn in beschermende woonvormen te
Zwolle – gericht op het als volwaardig burger functioneren in de maatschappij. De centrale
vraag van ons onderzoek is als volgt:

“Welke begeleidingsbehoefte hebben de cliënten van de RIBW IJssel-Vecht om als
volwaardig burger te kunnen functioneren in de maatschappij?”

Deze hoofdvraag beantwoorden we vanuit de volgende deelvragen:
1. Ondersteunt de RIBW IJssel-Vecht haar cliënten om als volwaardig burger te kunnen
functioneren?
2. Is de gekozen rehabilitatiemethodiek de best passende methodiek bij de hulpvragen
– gericht op het functioneren als volwaardig burger in de maatschappij – van de
cliënten?

Het onderzoek is gebaseerd op een studie van literatuur op het gebied van
rehabilitatiemethodieken, beleidsdocumenten van de organisatie en onderzoeksrapporten.
Centraal stonden vooral de twaalf interviews met cliënten van de RIBW IJssel-Vecht en het
interview dat met haar Cliëntenraad is gehouden. De uitkomsten van het onderzoek staan in
dit rapport verwoord.
Het onderzoek moet een adviesrapport opleveren ten aanzien van de begeleidingsbehoefte
van de cliënten van de RIBW IJssel-Vecht om als volwaardig burger te kunnen functioneren
in de maatschappij.

Dit onderzoek heeft geresulteerd in de volgende conclusies:
– De cliënten van de RIBW IJssel-Vecht willen op gelijkwaardig niveau benaderd
worden en niet betutteld worden.
– De cliënten van de RIBW IJssel-Vecht willen meer ondersteuning bij het opbouwen
en/ of het vergroten van hun sociale netwerk.
– De cliënten van de RIBW IJssel-Vecht willen dat er in de maatschappij meer begrip is
voor hun situatie.
– De cliënten van de RIBW IJssel-Vecht willen dat de begeleiding hen open en directief
benaderd.
– De cliënten van de RIBW IJssel-Vecht willen meer betrokken worden bij hun
begeleidingsproces en zelf beslissen over de invulling van hun leven.
– De cliënten van de RIBW IJssel-Vecht vinden dat de medewerkers hun gemaakte
afspraken beter en tijdig moeten nakomen.
– De cliënten van de RIBW IJssel-Vecht willen meer ruimte krijgen om fouten te maken
en uitdagingen in de omgeving aan te gaan.
– De cliënten van de RIBW IJssel-Vecht willen dat er meer gewerkt wordt vanuit de
doelen die in hun begeleidingsplan zijn opgenomen.

Naar aanleiding van bovenstaande conclusies zijn de volgende aanbevelingen
geformuleerd:
– De RIBW IJssel-Vecht moet minder beschermend zijn naar de cliënten, zodat de
cliënten minder afhankelijk van hulpverlening zijn.
– De medewerkers van de RIBW IJssel-Vecht moeten minder betuttelend zijn, zodat de
cliënten zich gelijkwaardig voelen.
– De RIBW IJssel-Vecht moet de cliënten ondersteunen bij het opbouwen en/ of het
vergroten van hun sociale netwerk.
– De RIBW IJssel-Vecht moet de maatschappij meer voorlichten over haar doelgroep.
– De medewerkers van de RIBW IJssel-Vecht moeten meer gebruik maken van de
directieve begeleidingsstijl uit de SRH-methodiek.
– De medewerkers van de RIBW IJssel-Vecht hebben niet alleen een signalerende rol,
zij moeten sneller ingrijpen en zaken niet laten liggen.
– De medewerkers van de RIBW IJssel-Vecht moeten de cliënten meer betrekken bij
hun begeleidingsproces en hen zelf laten beslissen over de invulling van hun leven.
– De medewerkers van de RIBW IJssel-Vecht moeten hun gemaakte afspraken
nakomen.
– De medewerkers van de RIBW IJssel-Vecht moeten de cliënten de ruimte geven om
fouten te maken en uitdagingen in de omgeving aan te gaan.
– De medewerkers van de RIBW IJssel-Vecht moeten de cliënten helpen bij het
(positief) versterken van het eigen zelfbeeld.
– De medewerkers van de RIBW IJssel-Vecht moeten meer werken vanuit de doelen die
in de begeleidingsplannen zijn opgenomen.
– Cliënten moeten een vorm van dagbesteding hebben.

Inleiding.
In dit adviesrapport wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de begeleidingsbehoefte
van de cliënten van de RIBW IJssel-Vecht, die woonachtig zijn in beschermende
woonvormen te Zwolle – gericht op het als volwaardig burger functioneren in de
maatschappij. Het onderzoek betrof het interviewen van twaalf cliënten, het interviewen
van de Cliëntenraad en het bestuderen van literatuur.
De centrale vraag van het onderzoek was als volgt:
“Welke begeleidingsbehoefte hebben de cliënten van de RIBW IJssel-Vecht om als
volwaardig burger te kunnen functioneren in de maatschappij?”
Aanleiding van het onderzoek.
De directie van de RIBW IJssel-Vecht heeft de afgelopen tijd een aantal signalen gekregen
waarbij zij dacht; begeleiding waar zijn jullie mee bezig? Sterk vervuilde of op zijn minst niet
zulke hygiënische en brandgevaarlijke situaties binnen cliëntenkamers van woonvormen.
Soms is er door toedoen van anderen ontdekt dat er hoge schulden zijn bij een cliënt en is
aangegeven dat de begeleiding soms een aantal weken niet binnenkomt bij een cliënt.
Bovenstaande voorbeelden werden verantwoord vanuit het principe van; respecteren van
de keuze van de cliënt. De directie is hiervan geschrokken en vind de situaties volstrekt
onaanvaardbaar.
Conclusies.
– De cliënten van de RIBW IJssel-Vecht willen op gelijkwaardig niveau benaderd
worden en niet betutteld worden.
– De cliënten van de RIBW IJssel-Vecht willen dat de begeleiding grenzen aangeeft als
de cliënt deze zelf onvoldoende in kan schatten.
– De cliënten van de RIBW IJssel-Vecht willen meer ondersteuning bij het opbouwen
en/ of het vergroten van hun sociale netwerk.
– De cliënten van de RIBW IJssel-Vecht willen dat er in de maatschappij meer begrip is
voor hun situatie.
– De cliënten van de RIBW IJssel-Vecht willen dat de begeleiding hen open en directief
benaderd.
– De cliënten van de RIBW IJssel-Vecht willen meer betrokken worden bij hun
begeleidingsproces en zelf beslissen over de invulling van hun leven.
– De cliënten van de RIBW IJssel-Vecht vinden dat de medewerkers hun gemaakte
afspraken beter en tijdig moeten nakomen.
– De cliënten van de RIBW IJssel-Vecht willen meer ruimte krijgen om fouten te maken
en uitdagingen in de omgeving aan te gaan.
– De cliënten van de RIBW IJssel-Vecht willen dat er meer gewerkt wordt vanuit de
doelen die in hun begeleidingsplan zijn opgenomen.
Discussiepunten.
– Volwaardig burger:
Voor het functioneren als volwaardig burger ligt er een grote verantwoordelijkheid bij de
cliënt zelf. De begeleiding kan hierbij ondersteuning bieden, maar uiteindelijk zal de cliënt
zelf stappen moeten ondernemen. Hoe ver moet de begeleiding gaan in de ondersteuning
als de cliënt zelf geen moeite doet om aansluiting te vinden bij de maatschappij? Wij zijn van
mening dat de cliënt hier wel gemotiveerd voor moet zijn.
– Dagbesteding:
Wij vinden het belangrijk dat iedere cliënt een vorm van dagbesteding heeft. In hoeverre kan
en mag de RIBW IJssel-Vecht haar cliënten verplichten om een vorm van dagbesteding te
hebben? Vanuit reacties van enkele geïnterviewde cliënten blijkt dat het hebben van
dagbesteding voldoening geeft. Niet alleen om ‘iets te doen te hebben’, maar ook om iets te
kunnen beteken voor – en in – de maatschappij.
Door dagbesteding is de cliënt meer betrokken bij de samenleving en hebben zij de
mogelijkheid om hun sociaal netwerk te vergroten. Het is wel belangrijk dat er goed gekeken
wordt naar de individuele mogelijkheden van de cliënt.
– Onderschatten cliënten:
Voor het houden van de interviews met cliënten van verschillende beschermende
woonvormen van de RIBW IJssel-Vecht te Zwolle, zijn desbetreffende teams benadert via e-
mail. Van twee teams kregen we een reactie die ons zeer verbaasde. Het ene team gaf als
reactie: “Dat wordt lastig voor onze cliënten. De meesten hebben geen inzicht in de
begeleiding die zij nodig hebben. Daardoor zouden jullie een heel ander beeld krijgen dan de
werkelijkheid is. Dus… helaas…”. Wij schrokken van deze uitspraak en wij vonden dit niet
acceptabel. In hoeverre kan de begeleiding voor de cliënt bepalen dat hij/ zij geen inzicht
heeft in de begeleiding die hij/ zij nodig heeft? Daarbij vinden wij dat ‘werkelijkheid’ een
relatief begrip is.
Het andere team gaf als reactie dat ze eerst meer inhoudelijk wilde weten waar het
interview betrekking op had en dat ze ons verzoek tot interviewen eerst met de cliënten
moesten bespreken. Het bespreken ervan met de cliënten is logisch, maar het team gaf aan
dat de cliënten minstens een week voorbereiding nodig hadden. Zonder voorbereiding
zouden hun cliënten het niet kunnen. Ook dit vonden wij niet acceptabel, omdat uitgegaan
werd van de beperkingen in plaats van de mogelijkheden van de cliënt.
– Overschatten cliënten:
Cliënten die geen zorgvraag aangeven en/ of geen problemen veroorzaken kunnen door de
begeleiding ‘vergeten’ worden. Doordat deze cliënten geen zorgvragen aangeven gaat de
begeleiding ervan uit dat het wel goed met hen gaat. Daardoor bestaat het gevaar dat de
cliënten teveel eigen verantwoordelijkheid krijgen die zij (nog) niet aankunnen.
– Ethisch dilemma:
Wij hebben het idee dat medewerkers van de RIBW IJssel-Vecht bang zijn om in te grijpen.
Zij lijken teveel vast te houden aan de beschikbare protocollen en daardoor lijken zij niet te
durven handelen vanuit eigen inzicht. Houden medewerkers niet teveel rekening met de
beperkingen van de cliënten? Als wij de cliënten als volwaardig burger willen laten
functioneren, dan moeten wij ze ook als zodanig benaderen.
– Niet zonder de RIBW IJssel-Vecht?
In de interviews kwam duidelijk naar voren dat de cliënten zichzelf niet goed zien
functioneren zonder de RIBW IJssel-Vecht. Zij verwachten de rest van hun leven afhankelijk
te zijn van de RIBW IJssel-Vecht. Bovenstaande kunnen we van twee kanten belichten. Ten
eerste kan het gezien worden als het te beschermd begeleiden van de cliënten en hen te
afhankelijk maken van de hulpverlening. Ten tweede kan het gezien worden als positief; de
cliënten voelen zich veilig bij de RIBW IJssel-Vecht.
Aanbevelingen:
– De RIBW IJssel-Vecht moet minder beschermend zijn naar de cliënten, zodat de
cliënten minder afhankelijk van hulpverlening zijn.
– De medewerkers van de RIBW IJssel-Vecht moeten minder betuttelend zijn, zodat de
cliënten zich gelijkwaardig voelen.
– De RIBW IJssel-Vecht moet de cliënten ondersteunen bij het opbouwen en/ of het
vergroten van hun sociale netwerk.
– De RIBW IJssel-Vecht moet de maatschappij meer voorlichten over haar doelgroep.
– De medewerkers van de RIBW IJssel-Vecht moeten meer gebruik maken van de
directieve begeleidingsstijl uit de SRH-methodiek.
– De medewerkers van de RIBW IJssel-Vecht hebben niet alleen een signalerende rol,
zij moeten sneller ingrijpen en zaken niet laten liggen.
– De medewerkers van de RIBW IJssel-Vecht moeten de cliënten meer betrekken bij
hun begeleidingsproces en hen zelf laten beslissen over de invulling van hun leven.
– De medewerkers van de RIBW IJssel-Vecht moeten hun gemaakte afspraken
nakomen.
– De medewerkers van de RIBW IJssel-Vecht moeten de cliënten de ruimte geven om
fouten te maken en uitdagingen in de omgeving aan te gaan.
– De medewerkers van de RIBW IJssel-Vecht moeten de cliënten helpen bij het
(positief) versterken van het eigen zelfbeeld.
– De medewerkers van de RIBW IJssel-Vecht moeten meer werken vanuit de doelen die
in de begeleidingsplannen zijn opgenomen.
– Cliënten moeten een vorm van dagbesteding hebben.
Tot slot.
We hopen dat de uitkomsten van dit onderzoek voor de RIBW IJssel-Vecht bouwstenen
zullen zijn voor kwaliteitsverbetering op die punten waarvan cliënten hebben aangegeven
dat dit belangrijk is.
Mocht u geïnteresseerd zijn in de totstandkoming van onze conclusies en aanbevelingen
verwijzen wij u naar het onderzoeksrapport “RIBW denkt met je mee”.

Ps.Dit artikel over mij stond na de woningontruiming aan de Walstraat 9a waarbij het slot van de voordeur werd uitgeboord in de Stentor,de huissleutels heb ik nog steeds in mijn bezit.
Allerlei valse beschuldigingen en ik noemde mijzelf geen dokter Bibber en waar de Stentor geen wederhoor heeft toegepast net als in 2003 en waar ik een klacht neerlegde bij de Raad voor de Journalistiek die toen gegrond werd verklaard.Zoals gezegd,ik had geen schuurmachine in mijn bezit maar mijn bovenbuurvrouw met het pseudoniem N.S. alias A. M. ging daar in de ochtend om 8 uur wel mee aan de slag.
Een jaar lang klachten neerleggen bij woningstichting Openbaar Belang contactpersoon Mevr/ Dianne Bosschloo en de politie Zwolle over de lawaaioverlast veroorzaakt door mijn bovenbuurvrouw en waar niet of amper op werd gereageerd maar toen werd de zaak op een smerige manier omgedraaid en werd ik van lawaaioverlast beschuldigd en de woning uitgewerkt maar er zit meer achter want ik kwam erachter dat er opzet in het spel was.
Ik zou bij alle buren hebben aangebeld maar dat verhaal klopte ook niet en een wijkagent de Hr. B. B.van politie Zwolle-centrum verklaarde namens de politie dat ik totaal geestelijk doorgedraaid was maar Mevr. Kooy psychiater bij Dimence zal een andere verklaring afleggen die ik op papier heb dat ik geestelijk goed in orde ben.
De wijkagent B.B. van bureau Zwolle-centrum belde mij twee maanden voor ik de dagvaarding kreeg om ter zitting te verschijnen voor de woningontruiming op met de mededeling dat ik maar beter kon gaan verhuizen en uit Zwolle vertrekken anders zou woningstichting Openbaar Belang mij de woning uitzetten.
Ik zei hem dat hij meer wist dan ik en toen was dat de bevestiging dat de politie Zwolle samenwerkte met de zwolse woningcorporaties in het onder druk zetten van daklozen die teveel wisten en hun mond daarover open deden.
Wijkagent B.B. is niet lang na mijn woningontruiming op 10 september waar mijn persoonlijke eigendommen zo de container in werd gedonderd en na 3 maanden vernietigd zonder dat ik daar bericht over kreeg overgeplaatst en de politie Zwolle -Ijsselland moest tot de ontdekking komen dat er nu een dakloze was die niet wegvlucht voor geestelijke terreur.
Maar ik ben niet de enigste dit dit is overkomen.
Ik kwam er ook snel achter dat Zwolle geen stad is maar een roddeldorp want nadat ik mij op 16 september 2008 had aangemeld bij de leger des heils nachtopvang en ik mijn postadres moest veranderen ging ik naar het daklozenteam van de gemeente Zwolle om de adreswijziging door te geven en een van de medewerkers de Hr. Henri v/d Brink stond mij lachend in het gezicht te vertellen dat de bewoners van de Walstraat blij waren dat ik opgerot was mar gezien de louche figuren waar hij contact mee had verbaas ik mij nergens meer over en ik zei hem kalm maar zijn werk te doen anders kon hij in de problemen komen en zijn collega Remco Tijhuis waarschuwde hem om mij serieus te nemen.

Mijn woning heeft na de ontruiming ruim 8 maanden leeg gestaan met mijn naamplaat op de brievenbus vermeld en een aantal maanden na de ontruiming zijn bouwlieden aan de slag gegaan om isolatieplaten aan te brengen in de woning Walstraat 9 dat is bevestigd door een getuige die daar weekkranten aan de deur bracht.
Mijn advocaat de Hr. A. Damminga van Driehoek advocaten te Zwolle die ik ingelicht heb over de misstanden tijdems mijn verblijf in de illegale opvang achter de WRZV sporthallen verklaarde tegen mij dat ik een klokkenluider ben en dus als lastpak word beschouwd zowel door de gemeente Zwolle als de drie zwolse woningcorporaties en opvanginstellingen omdat ik een tijd heb doorgebracht bij de illegale opvang achter de WRZV sporthallen en daar de misstanden en fraudepraktijken mocht aanschouwen gepleegd door de directeur de Hr. Joop van Ommen en consorten maar dit is allang een publiek geheim hier in zwolle waar veel burgers van op de hoogte zijn.
RIBW ZWolle en woningstichting Openbaar Belang hebben in samenwerking met advocatenkantoor Arslan,Wiekeraad en Terwee valse informatie verstrekt aan de kantonrechter de Hr. Mr. Moorman die daarop besloot om tot woningontruiming over te gaan samen met de gemeente Zwolle i.v.m.bestuurlijke dwang.
De Hr.Mr. A. Damminga zou een bodemprocedure aanspannen tegen de woningonruiming maar dat is ook niet gebeurd en toen begreep ik hoever de macht van de lokale politiek reikt.
Gevolg is dat ik 24 maanden verbleef in de leger des heils nachtopvang en al die maanden door het heen en weer lopen mijn enkels kapot zijn en mijn gezondheid is aangetast en nog steeds verstoken van zorg en hulpverlening en moest verblijven tussen gewoon tuig die zich niet kan gedragen en chronisch slaapgebrek heb opgelopen en die criminelen gaat gewoon door met hun zorgmaffiapraktijken.
Ik heb de opvang van het leger des onheils verlaten en overnacht wel buiten.

Foto met mijn naamplaat R.R.Donker op de brievenbus en daaronder de naam Nouk Star pseudoniem voor de ware naam Anouk Murre de bovenbuurvrouw die in samenwerking met Openbaar Belang en RIBW Zwolle met valse verklaringen aan de kantonrechter Moorman en bestuurlijke dwang van de gemeente Zwolle mij de woning hebben uitgewerkt zoals vermeld en isolatieplaten voor de ramen van de lege woning Walstraat 9a Zwolle 8 maanden na mijn onterechte woningontruiming en waar een persoon die de Swollenaer rondbrengt een weekkrant mij vertelde dat bouwlieden in opdracht van Openbaar Belang bezig waren de woning te isoleren.

De brief van mij naar woningstichting Openbaar Belang over de lawaaioverlast van mijn bovenbuurvrouw Nouk Star

De ontvangstbrief van woningstichting Openbaar Belang na het sturen van mijn klacht over lawaaioverlast.

De ontvangstbevesting van het Ministerie van VROM nadat ik verzocht om een onderzoek naar de gang van zaken over de integriteit van zwolse woningcorporaties in relatie tot hun huurders die zij met opzet de woning uit laten zetten zonder rekening te houden met de gevolgen en waar sprake is van samenwerking met de Hr. Joop van Ommen directeur van de WRZV sporthallen die het bestuurlijk beleid bepaalt in Zwolle en niet het College van B&W en de gemeenteraad.
Deze malafide en rechtstaat ondermijnende praktijken zijn nog steeds gaande maar komen niet naar buiten omdat de lokale media hier met opzet geen aandacht aan besteed door politieke invloeden(censuur)

Brieven naar het Brieven naar het Ministerie van VROM waar ik verzocht om een onderzoek naar mijn onterechte en met opzet Brieven naar het ministerie van VROM waarin ik verzocht om een onderzoek naar mijn onterechte en met opzet uitgevoerde woningontruiming en naar de duistere praktijken rondom de Herberg voor dak en thuislozen in relatie tot de zwolse woningcorporaties en RIBW Zwolle,waar ik volledig van op de hoogte ben daarom moest ik uit Zwolle verdwijnen zoals vele daklozen die hun mond open deden Zwolle uitgetreiterd zijn met medewerking van het gemeentebestuur.
Een volledig onderzoek werd er niet gepleegd en er was alleen maar telefonisch contact tussen de partijen,maar laten we het maar houden op partij-politieke belangen en prestige-objecten zoals de luchtbel de krachtwijken en de miljoenen die er mee gemoeid zijn want dat grote grut bijt elkaar niet.
Een dakloze meer of minder de dood injagen daar maken de directies van de corporaties e.a. zich niet druk om ondanks hun sociale toneelspel.
Ik leef op straat of hoe dat ook genoemd mag worden.
En als je dakloos bent dan is de gangbare gedachte onder de zogenaamde hulpverlenende instanties en het politieke bestuur met hun ziekelijke maatschappelijke statussen dat je dan een psycho-sciaal probleem heb en geestelijk niet in orde,maar ik heb daar geen last van,het enigste is dat ik door de gangbare maatschappelijke praktijken en het ” systeem” geen onderdak heb en sociaal leven.Ik toon wel verantwoording middels zelfstandig denken en handelen en laat mij dit niet afnemen door chantagepraktijken met behulp van subsidies en stopzetten van een uitkering voor levensonderhoud waar ik niet om gevraagd heb maar letterlijk in gedwongen omdat ik voor mijn arbeidsrecht en sociale rechten opkwam in Almere mijn oorspronkelijke woonplaats waar ik in januari 1981 naar verhuisde vanuit Amsterdam.

http://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID=2571073036192691587&blogName=De+praktijken+van+het+Leger+des+Heils&publishMode=PUBLISH_MODE_BLOGSPOT&navbarType=BLUE&layoutType=LAYOUTS&searchRoot=http%3A%2F%2Fleger-des-heils.blogspot.com%2Fsearch&blogLocale=nl&homepageUrl=http%3A%2F%2Fleger-des-heils.blogspot.com%2F

 
skip to main | skip to sidebar

 

Inleiding / Doelstelling

Het leger des heils is een stichting met als primaire doel het verspreiden van haar visie op het christendom. De organisatie is voor 80% financieel afhankelijk van subsidies, in 2006 een bedrag van 178,9 miljoen. Deze website is opgericht op 28 december 2007, het doel is het aan de kaak stellen van bepaalde zaken rondom het leger des heils. Zolang het leger doorgaat met het uitsluiten van een deel van de samenleving voor met samenlevingsgeld geschapen banen, zal deze website een kritische blik blijven geven. Dit met als doel het teweeg brengen van positieve en eerlijke veranderingen binnen het leger des heils zelf, of de manier waarop met samenlevingsgeld wordt omgesprongen.

Voor de officiële website van het Leger des Heils kunt u terecht op http://www.legerdesheils.nl

 

 

In het nieuws

20-02-2008 Leger des Heils zag mishandeling niet (RTL Nieuws)
06-01-2008 Woning moet snel worden opgeknapt (omroep flevoland)
05-01-2008 Enkeltje Zelfstandig werkt niet goed (omroep flevoland)
24-01-2008 B en W maandag gesprek met Leger (deStentor)
24-01-2008 Leger wist wél van meting (deStentor)
16-01-2008 Woede om plan korpsgebouw (Ede Stad)
07-01-2008 Problemen Leger des Heils Zupthen gebed zonder eind (deStentor)
30-11-2007 Pensionbewoners Leger opeens ‘probleemgevallen’ (Haarlems Dagblad)
 

 

zaterdag 9 februari 2008

Leger des Heils: Wanbeleid Lelystad

 
Een woning van het leger des heils in Lelystad heeft ernstige gebreken. De woning is onderdeel van een project om jongeren met ernstige gedragsproblemen te helpen zelfstandig te wonen. Voor de woning waarvan hieronder enkele door omroep flevoland gemaakte beelden zijn te vinden ontvangt het leger subsidie van de gemeente Lelystad en AWBZ gelden.De verantwoordelijke wethouder Arie Slob van de gemeente Lelystad geeft in de uitzending van omroep Flevoland aan jarenlang goede ervaringen gehad te hebben met leger des heils. Hij geeft het leger een waarschuwing en legt het probleem bij slecht management.

Volgens bewoner Remy Martha heeft het leger de belofte gedaan de woning voor eind vorig jaar in orde te maken. Het leger gaat de woning alsnog spoedig een grondige opknapbeurt geven.

De woning:


Bronvermeldingen
Woning moet snel worden opgeknapt
Enkeltje Zelfstandig werkt niet goed

 
Geplaatst door Zonde op 21:11 0 reacties

 
 
 
 

vrijdag 4 januari 2008

Politiek spel ChristenUnie en SGP

 
 
In oktober 2007 tekenden Christenunie en SGP protest aan tegen het toekennen van subsidies voor organisaties met als doel het verspreiden van een bepaalde geloofsrichting.

Tweede kamerlid Ed Anker van de ChristenUnie zei: “Ik vind het ongewenst dat de overheid een bepaalde geloofsinterpretatie gaat stimuleren”. Het SGP-Tweede Kamerlid Kees van der Staaij stelde: “Je komt in een mijnenveld terecht van welke stroming wel en niet wenselijk is.” en tevens: “We moeten geen overheidstempeltjes op bepaalde stromingen gaan plakken ter goedkeuring”.

Verwacht wordt dat zowel de Christenunie en SGP momenteel bezig zijn met de voorbereiding van een politiek offensief om de jaarlijks groeiende subsidie aan het leger des heils een halt toe te roepen. Geruchten doen de ronde over een intern conflict binnen de CU tussen Ed Anker en partijleider Rouvoet. Laatstgenoemde gebruikte begin 2007 zijn positie als minister van jeugd en gezin om driehonderdduizend euro toe te kennen aan Youth for Christ.

Bovenstaande tekst is gebaseerd op waarheid, de uitspraken door kamerleden werden gedaan met betrekking tot subsidie aan een islamitische website. Hoewel dit natuurlijk niet uit te sluiten valt, is het gedeelte over een intern conflict tussen Ed Anker en Rouvoet verzonnen.

Wat is er wel waar?
De primaire doelstelling van het leger des heils is het verspreiden van haar visie op het christendom. De doelstelling van het leger des heils, zoals beschreven in haar jaarverslag van 2006: “Doelstelling: Het Leger des Heils in Nederland heeft tot doel om op welke daartoe geschikte plaats, tijd en wijze het Evangelie van Jezus Christus in woord en daad uit te dragen. In de ontmoeting met de medemens wordt ook aandacht gegeven aan diens maatschappelijke noden en behoeften. Het Leger des Heils zal daarin trachten te voorzien, hetzij vanuit de eigen organisatie hetzij door anderen.”
De uitspraken van Ed Anker en Kees van der Staaij lijken dus volledig van toepassing op het leger des heils.

Het leger des heils gaat echter verder, door het merendeel van de samenleving uit te sluiten terwijl het om met samenlevingsgeld geschapen banen gaat. In een nota identiteit stelt het leger: “Voor alle medewerkers, ongeacht hun functie, zowel voor hen die in loondienst zijn als voor de vrijwilligers, geldt dat zij moeten voldoen aan de aanstellingseis van een christelijke levensovertuiging.”

Uiteraard mogen we van deze christelijke politieke partijen niet verwachten dat ze ineens overgaan tot het behartigen van belangen van andere groepen binnen de samenleving. Helaas blijkt ook consequentie teveel gevraagd voor de ChristenUnie en SGP.

 
Geplaatst door Zonde op 02:56

 
 
 
 

zaterdag 29 december 2007

Leger des Heils: Subsidie

 

Het leger des heils geeft maatschappelijke hulpverlening aan zij die in de samenleving buiten de boot vallen. Prachtig, zullen de meeste Nederlands denken. Minder bekend is dat het leger voor ruim 80% van haar inkomsten afhankelijk is van subsidies. De primaire doelstelling van het leger is de verspreiding van het christendom, is het wenselijk dat de overheid indirect bijdraagt aan de verspreiding van een bepaalde geloofsovertuiging? Moeten we willen dat met samenlevingsgeld geschapen werk slechts toegankelijk is voor mensen met een bepaalde religie?

Er zijn meer groepjes die net als het leger een bepaalde religie of ideologie willen verspreiden. Ook in het verspreiden van een boodschap van liefde, met als onderdeel een eindeloze straf voor iedereen die daar geen behoefte aan heeft, staat het leger niet alleen. Waar het leger wel alleen in staat, is de 178,9 miljoen aan samenlevingsgeld, die ze het afgelopen jaar van de overheid ontving.

In de leerstellingen die alle heilssoldaten volgens het leger onderschrijven, is het geloof in een “eindeloze straf van de goddelozen” opgenomen. Zonder deze heilssoldaten hetzelfde toe te wensen, vraag ik mij af of het eerlijk is samenlevingsgeld, waar ook deze ongelovigen hard voor moeten werken, af te dragen aan een organisatie die dergelijk gedachtengoed wil verspreiden.

Een ander probleem met het leger des heils is dat het slechts christenen toe laat voor met samenlevinsgeld geschapen banen. Was het leger des heils geen kerk geweest, dan zou dit discriminatie zijn, en verboden bij Nederlandse wet. De overheid zou hier niet aan mee moeten werken, niet direct of indirect.

De hoeveelheid subsidie die het leger ontvangst is sinds 2001 verdubbeld. Met in achtneming van eerdergenoemde argumenten ben ik van mening dat de overheid de geldkraan geleidelijk aan dicht zou moeten draaien in plaats van jaarlijks tientallen miljoenen toe te voegen.

Bronvermeldingen
[1] Overzicht subsidies cbf.nl

[2] Leerstellingen leger des heils
[3] Leger des heils jaarverslag 2006
 

 
Geplaatst door Zonde op 20:29

 
 
 
 

Leger des Heils: Fraude

 
Het Leger des Heils is inmiddels verschillende keren beticht van fraude. Hoewel het leger de beschuldigingen ontkent gaat het om een aanzienlijke groep klagenden. Gezien de positie waarin een groot deel van deze mensen verkeerd, mogelijk het topje van de ijsberg.Op 30 november 2007 verscheen een bericht in het Haarlems dagblad. Ik citeer: “Het Leger des Heils heeft bewoners van zijn sociale pension De Hoeksteen aan de Zijlsingel zonder uitdrukkelijke instemming van een aantal betrokkenen begin dit jaar in de AWBZ laten indiceren. Cliënten waren van de ene op de andere dag geen pensionbewoners meer, maar patiënten met psychische aandoeningen en verslaafden die specialistische hulp nodig zouden hebben.” Dit zou volgens de vertegenwoordiger van betrokken cliënten zijn gedaan om “de financiële nood van het leger op te lossen”.

“Op een gegeven moment kregen alle bewoners een ingevulgd formulier van het Leger. We hoefden het alleen nog maar te ondertekenen. Het was een aanvraag voor zorg. Ik heb geweigerd mijn handtekening te zetten. Ik heb geen zorg nodig.” zo vertelde Rebecca van Roodselaar, toenmalig bewoner van een pension van het Leger des Heils in het Haarlems Dagblad. “Huisbaas Leger des Heils wilde met de aanvragen een beroep doen op de AWBZ om daaruit alle hulpverlening te betalen. Maar ik vraag niet om hulp. Bovendien wil ik niet zomaar geindiceerd worden als zorgebehoevende, zondat dat me iets gevraagd is.” “Toch werd Rebecca’s aanvraag, zonder haar handtekening, aan het zorgkantoor CIZ gestuurd. Aan die instantie moest ze voortaan haar huur overmaken” aldus het Haarlems Dagblad.

Na eerdere beschuldigingen van fraude aan het adres van het leger des heils liet het een onafhankelijk onderzoek instellen om de onterechte beschuldigingen te ontkrachten. De onderzoekscommissie kwam in een in acht weken samengesteld rapport tot de conclusie dat er geen enkele aanwijzing is voor het met opzet benadelen van clienten of misbruik van collectieve voorzieningen door het leger des heils in Zwolle, en noemt de klachten om die reden ongegrond. Hoe de onderzoekscommissie tot deze conclusie heeft kunnen komen, zonder zelfs de boekhouding van het leger des heils te bekijken of controleren, blijft de vraag. Een medewerker van de landelijke vereniging voor thuiszorg, die eigen onderzoek heeft gedaan onder clienten van het leger des heils, komt in het rapport tot de volgende schokkende uitspraak: “Als de leiding van het leger des heils merkt dat een client uit de school klapt, wordt deze op straat gezet.”. Het onderzoek staat vol met meningen, waarop uiteraard moeilijk enige conclusie kan worden gebaseerd. Behalve dat het leger des heils al wist dat de beschuldigingen onterecht waren, blijven er nog veel vragen over.Bronvermeldingen
Haarlems dagblad: Pensionbewoners Leger opeens ‘probleemgevallen’
Haarlems dagblad: Mitch zoekt een veilige haven
SP Zwolle: Rapport Goossens spreekt van fraude door Leger des Heils
Eenvandaag: Financiele onduidelijkheid Leger des Heils
Rapport Mosterd: Opvang naar waarde geschat
Rapport over CWZW niet compleet

 
Geplaatst door Zonde op 16:37

 
 
 
 

Paul de Leeuw en het Leger des Heils

 

Paul de Leeuw, iedereen kent hem wel, hij is televisiepresentator, komiek, cabaretier, en homoseksueel. In december 2007 was het leger des heils meerdere keren te gast in zijn televisieprogramma: “Mooi! Weer De Leeuw”.

Wat niet besproken mocht worden op het forum van het leger des heils:

Enkele dagen geleden werd er door een bezoeker van het forum van het leger des heils een onderwerp geplaatst met daarin de vraag of het leger des heils op haar plek was in zijn “niet onomstreden show”. En of anderen van mening waren dat heilssoldaten de missie van het leger des heils goed uitdraagden tijdens de uitzending.

Zelf heb ik daarbij een aantal bijbelteksten aangehaald om mijn mening over het onderwerp te onderbouwen. In de eerste leerstelling van het leger des heils is te lezen:

“Wij geloven, dat de Heilige Schrift, de boeken van het Oude en het Nieuwe Testament, door goddelijke ingeving geschreven is en dat alleen hierin de goddelijke richtlijnen voor het christelijk geloof en leven te vinden zijn.”

Zoals vermeld is Paul de Leeuw praktiserend homoseksueel, naar mijn mening prima, in de bijbel echter lezen we er het volgende over:

Leviticus 18 22-25:

“Je mag niet het bed delen met een man zoals met een vrouw, dat is gruwelijk.”

Leviticus 20 13:

“Wie met een man het bed deelt als met een vrouw, begaat een gruweldaad. Beiden moeten ter dood gebracht worden en hebben hun dood aan zichzelf te wijten.”

Romeinen 1 26-27:

“De vrouwen hebben de natuurlijke omgang verruild voor de tegennatuurlijke, en ook de mannen hebben de natuurlijke omgang met vrouwen losgelaten en zijn in hartstocht voor elkaar ontbrand. Mannen plegen ontucht met mannen; zo worden ze ervoor gestraft dat ze van God zijn afgedwaald.”

Volgens de leerstellingen van het leger des heils, die alle heilssoldaten moeten ondertekenen, is bovenstaande onderdeel van goddelijke richtlijnen voor het christelijk geloof en leven. Homoseksualiteit is gruwelijk en tegennatuurlijk, en op homoseksualiteit staat de doodstraf. In mijn reactie op het forum van het leger heb ik daarom aangegeven dat het inderdaad niet op haar plek is in de “omstreden” show.

Gezien het gedachtengoed van het leger zou het aan Paul de Leeuw geweest zijn om het leger niet toe te laten in zijn uitzending.

Het leger des heils heeft besloten dit onderwerp zonder enig bericht van haar forum te verwijderen. 

 
Geplaatst door Zonde op 16:23

 
 
 
 

vrijdag 28 december 2007

Leger des Heils: Censuur

 
Hoe het Leger des Heils, na het zonder enige reden of uitleg verwijderen van complete discussies en forum accounts. In een ultieme poging tot censuur, besloot haar gehele discussieforum te verwijderen.Een e-mail verzonden aan forumbeheer@legerdesheils.nl en postmaster@legerdesheils.nl:

Geachtte heer, mevrouw,

In het licht van de gebeurtenissen op het officiële forum van het Leger des Heils heb ik de volgende vragen:

1) Hecht het Leger des Heils enig belang aan vrijheid van meningsuiting?
2) Met welke reden bent u overgegaan tot het verwijderen van het discussie onderwerp over de deelname van het Leger des Heils aan het televisie programma van Paul de Leeuw?
3) Wat was de reden voor het herhaaldelijk verwijderen van mijn forum account en het zetten van een IP ban op mijn internet verbinding?
4) Waarom zijn vragen van andere forumleden over de gang van zaken op het forum verwijderd?
5) Wat was de reden om op 28 dec 2007 over te gaan tot de sluiting van het discussieforum?

Alvast bedankt voor uw reactie.

Met vriendelijke groet,

Tot nog toe is enige reactie op mijn e-mail uitgebleven.

De taal die het Leger des Heils spreekt:

Onderstaande berichten zijn geplaatst op het publieke forum van het Leger des Heils. Met uitzondering van mijzelf (Zonde), hebben de auteurs geen relatie tot deze website. Op verzoek zijn enkele berichten anoniem gemaakt.

Bericht van Blacky:

Gerben, Waar is de discussie over Paul de Leeuw? Gebleven? Groet, Tom

Bericht van Nadenker:

Het is zeker een gevoelig onderwerp Paul de Leeuw. Tekenend voor het leger om zo iets te verwijderen. Binnen het leger is zeker een niet eerlijke mening over het onderwerp. Nogmaals, waarom verwijderd???? hw

Bericht van Zonde:

Hoi Tom,
Vanmorgen heb ik dezelfde vraag geplaatst. Gerben heeft besloten ook dat bericht te verwijderen en als reactie mijn account en verbinding verbannen van dit forum.

“Je bent verbannen op dit forum. Neem contact op met de webmaster of forum beheerder voor meer informatie.”

Hier is het bericht van vanmorgen, gelukkig had ik het voor de zekerheid opgeslagen:

“Beste Gerben,
Helaas zie ik dat het onderwerp over de deelname van het Leger des Heils aan een televisie programma van Paul de Leeuw verdwenen is. Bij mijn weten zijn er geen forum regels overtreden, in ieder geval niet bewust of met die intentie. In het onderwerp vond een inhoudelijke discussie plaats.
Hooguit zouden de door mij geplaatste bijbel teksten als kwetsend geclassificeerd kunnen worden, dat lijkt me echter geen reden om het hele onderwerp te verwijderen. Als u het als toezichthoudend moderator niet eens bent met een geplaatst iets. Wellicht kunt u dat dan aangeven in een bericht? Dit in plaats van de hele discussie te verwijderen met een druk op de knop.
Een goed onderbouwde reactie schrijven kost al snel een half uur of meer, het is niet prettig als die vervolgens ineens zonder enig bericht verdwenen is.
Alvast bedankt!
Groetjes, Zonde”

Is het verboden kritiek te hebben op de moderator? Geeft het Leger des Heils de voorkeur aan censuur boven vrijheid van meningsuiting? Of is het tijd voor een andere moderator?

Ik ben benieuwd of ook dit bericht van het forum zal verdwijnen. Maar misschien mogen we een wonder aanschouwen in een reactie met “meer informatie” van de moderator.

Groetjes, Zonde02

Bericht van Blacky:

Ja dit is niet goed, ik ben het zeker niet eens met wat je zegt en schrijft, totaal niet, maar schuttingwoorden of andere beledigende teksten heb je m.i. niet gebruikt.

Dit is dus de tweede keer dat er een onderwerp verdwijnt, de eerste was volgens de beheerder per ongeluk gewist. Dit zou het Leger niet moeten willen, dit is n.l. beknotten van vrijheid van menings uiting.

Nee Leger, hier moet u eens goed over nadenken, dit is niet zuiver.

Tom

Bericht van Keljoy:

Blacky, Ik ben het helemaal met je eens, er zijn geen verkeerde woorden gebruikt, jammer dat er zo gereageerd word op een discussie. Ik dacht dat we in een vrij land woonden, waar je inderdaad voor je eigen mening kon uitkomen. Dan moet dat zeker tot uiting komen op deze site waar we gewoon kunnen discussieren over een onderwerp als Paul de Leeuw en het leger.
Jammer maar helaas.
Lieve groet, Jolande

Bericht van Nadenker:

Beste mensen,
Waar is het leger bang voor?
Dat het bekend wordt dat er in de organisatie zowel lesbi als homo’s zijn, zelfs onder officieren, en dan maar schijnheilig doen en in de voor soldaten als soldaat verkoren hoofdstuk 8 afd 5 blz 50 en 51. Dat zijn de regelementen die de stichter en ook de generaal heeft samen gesteld op grond van de bijbel.
Geef nu eens een duidelijk antwoord waarom Paul de Leeuw van het forum is verwijderd. Misschien zou de pers of het nieuws eens aandacht kunnen besteden aan dit onderwerp.
gr hw

Bericht van Nadenker:

Beste zonde03,
Met verbazing heb ook ik gezien dat ook mijn berichten zijn verwijderd.
Daarom heb ik een nieuw bericht geplaatst dit kan niet en mag niet gebeuren.
De jurist met wie ik goed bevriend ben zal dit uitzoeken hoever het leger mag en kan gaan.
gr hw

Bericht van [anoniem]:

Mmm ik weet niet wat er allemaal gebeurd maar het gebeurd wel erg vaak. Overigens (niet om de moderator te verdedigen want dat moet hij zelf doen) gebeurd het wel altijd als er weer van die bagger op het forum is verschenen en verwijderd.
Overigens ben ik erg teleurgesteld in de forum beheerders aangezien zij regelmatig niet reageren op mail welke ik aan hen verstuur met suggesties. Ik heb slechts 1x een reactie gekregen. Jammer, jammer, jammer.
Ik spreek overigens de hoop uit dat dit forum een ander opzet krijgt want op deze wijze is het niets en zeker niet een leuke plek om eens een discussie te starten.
Ik ben bereikbaar voor suggesties.
[anoniem]

Bericht van Blacky:

Gerben,
Is dit het je nu allemaal waard? ik weet ook wel dat jij gestuurd wordt maar geef dan enige opheldering . Zo ken ik het Leger niet hoor.
Tom Wight

Bericht van Zonde04:

Hoi [anoniem],

Het is duidelijk dat het hier niet gaat om het per ongeluk verwijderen van berichten. Deze optie heb ik de eerste keer opengehouden, maar dit is nu uitgesloten. Ten eerste ging het (net als de vorige keer) om een onderwerp dat kritiek geeft op het Leger des Heils, of schadelijk is/kan zijn. Inmiddels zijn er drie complete topics verwijderd, dit is bewust gedaan, even bewust als het verwijderen van inmiddels vier van mijn accounts en het blokkeren van mijn internetverbinding. De moderator komt wel steeds op het forum om mijn account te verwijderen (inmiddels Zonde04), ik mag aannemen dat hij de berichten en vragen gelezen heeft, maar niet wenst te reageren.

Beste moderator, dit mag een privaat forum zijn, ik laat me niet op deze manier behandelen. Het keer op keer verwijderen van berichten is geen optie, ik sla ze op en zal ze opnieuw plaatsen, eventueel op een andere website waar censurering niet mogelijk is. Pogingen om het geheel in een doofpot te stoppen werken niet, accounts blijven verwijderen ook niet.

Overtuig mij dat het niet meer dan logisch is geweest de berichten en mijn account te verwijderen en ik zal wegblijven.

Toen ik mij hier registreerde was mijn mening over het Leger des Heils gemengd. Aan de ene kant zag (en zie) ik het verspreiden van bijbels gedachtengoed als verkeerd. Zeker als dit met gemeenschapsgeld gefinancieerd wordt en het geld wordt gebruikt om banen te scheppen die slechts toegankelijk zijn voor christenen.

Aan de andere kant had ik het idee dat het Leger des Heils mensen helpt die het moeilijk hebben.

Er zijn ongetwijfeld veel leden die dit ook werkelijk oprecht als doel hebben, de overkoepelende organisatie lijkt het opzuigen van zoveel mogelijk geld als doel te hebben. Niet alleen sleept het Leger des Heils (inmiddels) jaarlijks bijna 180 miljoen aan subsidie binnen, ook is het leger inmiddels verschillende keren op haar vingers getikt wegens zaken die wijzen op frauduleus handelen.

http://www.eenvandaag.nl/index.php?module=PX_Story&func=view&cid=2&sid=31265
http://zwolle.sp.nl/weblog/2007/04/17/rapport-mosterd-over-leger-des-heils-biedt-perspectief/
http://www.haarlemsdagblad.nl/nieuws/regionaal/haarlemeo/article2812835.ece

Het laatste bericht is van deze maand, hierin staat: “Cliënten waren van de ene op de andere dag geen pensionbewoners meer, maar patiënten met psychische aandoeningen en verslaafden die specialistische hulp nodig zouden hebben.”

Blijkbaar heeft het leger er geen problemen mee om zowel de samenleving als haar eigen clienten financieel leeg te zuigen en te misbruiken voor zelfverrijking.

Ook de huidige gang van zaken op dit “officiele forum van het Leger des heils” geeft voor mij aan dat de stichting niet te vertrouwen is. Het leger heeft veel teveel geld en macht, laat het haar boodschap verspreiden met eigen middelen in plaats van gemeenschapsgeld. Wellicht moet het leger (in ieder geval het forumbeheer) ook eens nadenken hoe het woord van god verspreid moet gaan worden zonder vrijheid van meningsuiting.

Groetjes, Zonde04
From: loket@igz.nl
To: kingkong1621@live.nl
Date: Tue, 12 Oct 2010 14:00:55 +0200
Subject: RE: FW:

Er zijn geen toezichthoudende instanties op zorg en welzijnsinstellingen gezien uitblijven onderzoeken IGZ  en Nza en onderstaande reacties en de Tweede Kamer houd deze instanties totaal niet in de gaten. na afgeven signalen van clienten etc. richting volksvertegenwoordiging of ministerie van VWS.
 

Gepubliceerd in Staatscourant 17 september 2007, nr. 179 / pag. 11

Klachtenregeling IGZ

Artikel 1

1 Een ieder heeft het recht om over de wijze waarop de inspectie zich in een

bepaalde aangelegenheid jegens hem of een ander heeft gedragen, een klacht in te

dienen bij de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

2 Een gedraging van een persoon die werkzaam is onder verantwoordelijkheid van de

inspectie wordt aangemerkt als een gedraging van de minister van Volksgezondheid,

Welzijn en Sport.

3 De klacht wordt namens de minister door de Inspecteur-generaal van de inspectie

behandeld.

Artikel 2

De inspectie draagt zorg voor een behoorlijke behandeling van mondelinge en

schriftelijke klachten. Op de behandeling van schriftelijke klachten die voldoen aan de

vereisten van artikel 4 zijn de artikelen 5 tot en met 14 van toepassing. Bij de

behandeling van mondeling ingediende klachten wijst de inspectie de klager op de

mogelijkheid een schriftelijke klacht in te dienen.

Artikel 3

Tegen een beslissing van de inspectie inzake de behandeling van een klacht over een

gedraging als bedoeld in artikel 1 kan geen beroep worden ingesteld.

Artikel 4

1 Het klaagschrift wordt ondertekend en bevat ten minste:

a de naam en het adres van de indiener;

b de dagtekening;

c een omschrijving van de gedraging waartegen de klacht is gericht;

2 Het klaagschrift wordt bij voorkeur gericht aan de Inspecteur-generaal.

Artikel 5

De inspectie bevestigt de ontvangst van het klaagschrift schriftelijk binnen 5

werkdagen na ontvangst.

Artikel 6

1 In iedere fase van de klachtbehandeling kan de Inspecteur-generaal nagaan of de

klager door middel van een informele afhandeling van zijn klacht tevreden gesteld

kan worden. De reactie van de Inspecteur-generaal op de klacht en eventuele

afspraken die daarbij gemaakt zijn worden door de inspectie schriftelijk vastgelegd.

2 Zodra de inspectie naar tevredenheid van de klager aan diens klacht tegemoet is

gekomen, vervalt de verplichting tot het verder toepassen van deze regeling.

2

 

KLACHTENREGELING IGZ

 

Artikel 7

De inspectie beschikt over een klachtencoördinator, die is belast met de coördinatie

van de klachtbehandeling en de advisering aan de Inspecteur-generaal. De Inspecteurgeneraal

behandelt de klacht. Als de klacht ziet op een gedraging van de Inspecteurgeneraal

of de plaatsvervangend Inspecteur-generaal wordt de klacht behandeld door

de Secretaris-Generaal van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Artikel 8

1 De Inspecteur-generaal is niet verplicht de klacht te behandelen indien deze klacht

betrekking heeft op een gedraging:

a waarover reeds eerder een klacht is ingediend die met inachtneming van deze

of de eerder geldende klachtregeling is behandeld;

b die langer dan een jaar voor indiening van de klacht heeft plaatsgevonden;

c waartegen door de klager bezwaar gemaakt had kunnen worden;

d waartegen door de klager beroep kan of kon worden ingesteld;

e die door het instellen van een procedure aan het oordeel van een andere

rechterlijke instantie dan een administratieve rechter onderworpen is, dan wel

onderworpen is geweest;

f zolang terzake daarvan een opsporingsonderzoek op bevel van de officier van

justitie of een vervolging gaande is, dan wel indien de gedraging deel

uitmaakt van de opsporing of vervolging van een strafbaar feit en ter zake

van dat feit een opsporingsonderzoek op bevel van de officier van justitie of

een vervolging gaande is.

2 De Inspecteur-generaal is niet verplicht een klacht in behandeling te nemen, indien

het belang van de klager dan wel het gewicht van de gedraging kennelijk

onvoldoende is.

3 Van het niet in behandeling nemen van de klacht wordt de klager zo spoedig

mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van het klaagschrift,

schriftelijk en gemotiveerd in kennis gesteld.

Artikel 9

Aan degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, wordt een afschrift van het

klaagschrift alsmede van de daarbij meegezonden stukken toegezonden.

Artikel 10

1 Als de Inspecteur-generaal de klacht in behandeling neemt stelt de klachtcoördinator

de klager en degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft in

de gelegenheid te worden gehoord.

2 Van het horen van de klager kan worden afgezien indien de klacht kennelijk

ongegrond is, dan wel indien de klager heeft verklaard geen gebruik te willen

maken van het recht te worden gehoord.

3 Van het horen wordt een verslag gemaakt.

Artikel 11

1 De Inspecteur-generaal kan besluiten de klacht ter advisering voor te leggen aan

de klachtadviescommissie.

2 Aan de klager en degene tegen wiens gedraging de klacht zich richt wordt

schriftelijk medegedeeld dat de klachtadviescommissie over de klacht zal

adviseren. Een kopie van het reglement over de werkwijze van de klachtadviescommissie

wordt meegezonden.

3

 

KLACHTENREGELING IGZ

 

3 De klachtadviescommissie zendt een rapport van bevindingen, inhoudende het

verslag, het advies en eventuele aanbevelingen, aan de Inspecteur-generaal.

Artikel 12

1 De klacht wordt binnen zes weken na ontvangst van de klacht afgehandeld.

2 Ingeval advies wordt gevraagd aan de klachtadviescommissie wordt de klacht

binnen tien weken na ontvangst afgehandeld.

3 De afhandeling kan met ten hoogste vier weken worden verdaagd. Van de

verdaging wordt schriftelijk mededeling gedaan aan de klager en aan degene op

wiens gedraging de klacht betrekking heeft.

Artikel 13

1 De Inspecteur-generaal stelt de klager en degene tegen wiens gedraging de klacht

zich richt schriftelijk en gemotiveerd in kennis van de bevindingen van het onderzoek

naar aanleiding van de klacht, alsmede van de eventuele conclusies die hij

daaraan verbindt.

2 Als advies is gevraagd aan de klachtadviescommissie stuurt de Inspecteur-generaal

een kopie van het rapport van de klachtadviescommissie aan de klager en aan

degene tegen wiens gedraging de klacht zich richt. Indien de Inspecteur-generaal

afwijkt van het advies van de klachtadviescommissie wordt dit schriftelijk

gemotiveerd.

3 Bij de kennisgeving wordt melding gemaakt van de mogelijkheid en de termijn om

een klacht in te dienen bij ofwel de Nationale ombudsman ofwel de Commissies

voor de Verzoekschriften van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Artikel 14

Deze regeling treedt in werking met ingang van de datum van ondertekening. De

regeling is van toepassing op klachten die na de datum van inwerkingtreding van deze

regeling zijn ingediend, ook als de gedraging waarover wordt geklaagd zich voor die

datum heeft voorgedaan.

Van deze regeling zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant. Voorts zal de

regeling op de website van de inspectie worden geplaatst.

Artikel 15

Deze regeling kan worden aangehaald als klachtenregeling IGZ.

De Minister van Volksgezondheid,

Welzijn en Sport,

dr. A. Klink

4

 

KLACHTENREGELING IGZ

 

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is het bestuursorgaan. Gedragingen

van personen werkzaam onder het bestuursorgaan worden aangemerkt als gedragingen

van dat bestuursorgaan. De klacht wordt namens de minister door de Inspecteurgeneraal

van de inspectie behandeld.

De klachtregeling geeft de klager een middel iets te ondernemen tegen optreden,

handelen of nalaten van (werknemers van) de inspectie. Geklaagd kan worden over de

wijze waarop de inspectie dan wel een of meer van haar medewerkers zich in een

bepaalde aangelegenheid jegens de indiener van de klacht heeft of hebben gedragen.

Hierbij kan worden gedacht aan onheus optreden, traagheid, schending van de privacy

waartegen geen rechtsgang is geopend, falende voorlichting of communicatie.

Deze klachtregeling is ook van toepassing op klachten over buitengewoon opsporingsambtenaren

(hierna: boa’s) die werkzaam zijn bij de inspectie. Boa’s zijn ambtenaren

met een speciale bevoegdheid (opsporing van strafbare feiten op basis van een

bijzondere wet) en die daarvoor een speciale opleiding hebben genoten en officieel zijn

beëdigd. Voor het dagelijks functioneren van de boa’s is de werkgever verantwoordelijk.

Voor het gebruik van zijn speciale bevoegdheid valt de boa onder het toezicht van

de hoofdofficier van justitie. Deze moet erop toezien dat de boa zijn taak bij de

opsporing van strafbare feiten naar behoren vervult en op een juiste wijze gebruik

maakt van zijn bevoegdheden. Als er een klacht over een boa wordt ingediend die

betrekking heeft op de uitoefening van bevoegdheden als boa, dan is de werkgever

verplicht om direct een afschrift van de klacht aan de hoofdofficier van justitie en de

korpschef te zenden (Art. 42 Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar (BBO)). Dit

stelt de toezichthouder in staat om een oordeel te geven over de rechtmatigheid en

behoorlijkheid van de uitoefening van de bevoegdheden als boa. Ook kan de toezichthouder

dan tijdig beslissen over de vraag op het opportuun is om tot vervolging over te

gaan. Op grond van art. 42, tweede lid, van het BBO moet de werkgever bij de

afhandeling van de klacht het oordeel van de toezichthouder over de rechtmatigheid en

behoorlijkheid van de uitoefening van bevoegdheden in acht nemen. Dit betekent dat

de Inspecteur-generaal dit oordeel moet laten meewegen bij zijn uiteindelijke oordeel

over de klacht.

Artikel 2

Klachten kunnen zowel mondeling als schriftelijk worden ingediend. Als algemene regel

geldt dat het bestuur moet zorgen voor een zorgvuldige afdoening van die klachten.

Wat een zorgvuldige afdoening precies inhoudt zal van geval tot geval verschillen,

uiteraard met inachtneming van de beginselen van behoorlijk bestuur. Deze klachtenregeling

ziet op de behandeling van schriftelijk ingediende klachten. Als de klacht

mondeling is wordt de klager gewezen op de mogelijkheid zijn klacht schriftelijk in te

dienen.

Artikel 3

Beslissingen over de behandeling van een klacht zijn uitgesloten van beroep, en dus

ook van bezwaar. Als regel zijn beslissingen in het kader van de klachtbehandeling niet

gericht op rechtsgevolg en dus geen besluiten in de zin van de Awb en reeds daarom

niet appellabel.

5

 

KLACHTENREGELING IGZ

 

Artikel 4

In het eerste lid van dit artikel zijn de eisen beschreven waaraan een schriftelijke klacht

dient te voldoen. Als de klacht niet voldoet aan de gestelde eisen wordt de klager in de

gelegenheid gesteld het verzuim te herstellen. Als de klager dit nalaat bestaat voor de

inspectie niet de verplichting om de verdere procedure van de klachtenregeling te

volgen.

Artikel 5

Bij de ontvangstbevestiging verstrekt de inspectie tegelijkertijd informatie over de

verdere procedure.

Artikel 6

In elk stadium van de klachtenprocedure kan de procedure worden stopgezet als er een

oplossing wordt gevonden waarmee de klager genoegen neemt. Hiermee wordt een

snelle en informele afhandeling van klachten mogelijk. De reactie van de inspectie op

de klacht en eventuele afspraken die daarbij gemaakt zijn worden schriftelijk vastgelegd.

Artikel 7

Een zorgvuldige klachtbehandeling brengt met zich mee dat de klachtbehandelaar niet

betrokken mag zijn geweest bij de gedraging waarover wordt geklaagd. Als de klacht

ziet op een gedraging van de Inspecteur-generaal of de plaatsvervangend Inspecteurgeneraal

wordt de klacht behandeld door de Secretaris-Generaal van het ministerie van

Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Artikel 8

Dit artikel bevat een limitatieve opsomming van de gronden waarop de inspectie kan

besluiten om een klacht niet te behandelen. De verplichting tot klachtbehandeling

vervalt, de bevoegdheid blijft bestaan. De schriftelijke inkennisstelling dat de klacht niet

wordt behandeld is een besluit in de zin van de Awb en moet derhalve worden

gemotiveerd. Tegen het besluit om de klacht niet te behandelen staat evenwel geen

bezwaar en beroep open.

Artikel 9

Voor degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft is het belangrijk te weten

dat een klacht over hem is ingediend en dat hij kennis kan nemen van de inhoud van de

klacht. Alle op de klacht betrekking hebbende stukken worden daarom aan hem

toegezonden.

Artikel 10

Dit artikel bevat het beginsel van hoor en wederhoor. De hoorplicht is een essentieel

onderdeel van de klachtprocedure. Het horen is bedoeld om die informatie te verkrijgen

om de klacht naar behoren af te handelen. Zowel de klager als degene op wiens

gedraging de klacht zich richt moet in de gelegenheid worden gesteld tijdens de

hoorzitting informatie naar voren te brengen. Het geniet de voorkeur om de klager en

degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft in elkaars aanwezigheid te

horen. Indien dit om welke reden dan ook niet mogelijk is wordt een weergave van het

gesprek aan de wederpartij verstrekt.

Van het horen wordt een verslag gemaakt. Gezien het informele karakter van de

klachtregeling wordt er de voorkeur aan gegeven het gesprek slechts tussen de direct

betrokkenen plaats te laten vinden.

6

 

KLACHTENREGELING IGZ

 

Artikel 11

De Inspecteur-generaal kan besluiten de klacht voor te leggen aan de klachtadviescommissie.

Aan de klager en degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft

wordt medegedeeld dat de klachtadviescommissie over de klacht zal adviseren aan de

Inspecteur-generaal. Een kopie van het reglement over de werkwijze van de klachtadviescommissie

wordt meegezonden.

De Inspecteur-generaal behoudt de verantwoordelijkheid voor de uiteindelijke

afhandeling van de klacht.

Artikel 12

Voor bijzondere gevallen, bijvoorbeeld in gecompliceerde zaken, is voorzien in een

verdaging van ten hoogste vier weken onder de verplichting daarvan schriftelijk

mededeling te doen.

Artikel 13

Het artikel verplicht de Inspecteur-Generaal om na het afsluiten van het onderzoek de

klager schriftelijk haar bevindingen en eventuele conclusies mee te delen. Daartoe

bevat de in kennis stelling een weergave van de feiten die tijdens het klachtonderzoek

zijn komen vast te staan. Het eerste lid spreekt van ‘eventuele’ conclusies, omdat de

bevindingen niet altijd tot bepaalde conclusies hoeven te leiden. Met name als een

klacht ongegrond wordt geacht, zullen conclusies kunnen uitblijven. In het algemeen

zal een klachtbehandeling moeten eindigen met het oordeel gegrond of ongegrond.

De bevindingen en conclusies zijn niet gericht op rechtsgevolg. De inkennisstelling is

dus geen besluit in de zin van de Awb. Ook als in de klachtprocedure de rechtmatigheid

van een besluit aan de orde komt, leidt de uitkomst daarvan niet tot een rechtens

bindend besluit.

Geplaatst op 27 mei 2010 door: Skipr Redactie

Tweede Kamer gaat IGZ op de voet volgen

Tweede Kamer gaat IGZ op de voet volgen
De Tweede Kamer wil er bovenop blijven zitten om zeker te weten dat het roer snel omgaat bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Dat blijkt donderdag uit de reacties van de politieke partijen op het rapport van de commissie-Hoekstra over klachten over een Twentse neuroloog.

(Advertentie)Click here to find out more!

Geen recht aan gedupeerden

Sabine Uitslag (CDA) vindt het positief dat de IGZ de aanbevelingen overneemt. De IGZ-reactie noemt ze wel wat procedureel. “Dit doet niet echt recht aan alle gevoelens van gedupeerden. Ik had er wat meer van verwacht.”

Dramatisch

PvdA’er Eelke van der Veen heeft het rapport met emotie gelezen. “Er is langs elkaar heengewerkt en slordig omgegaan met signalen. Dit raakt de essentie van de gezondheidszorg, want juist als je in het ziekenhuis ligt, moet je zekerheid hebben dat alles goed is geregeld. Het is dramatisch als je leest wat patiënten is overkomen.” De Kamer heeft al langer zorgen over de inspectie en moet zo snel mogelijk weten of en hoe het nu anders gaat, aldus Van der Veen.

Lering trekken

Esme Wiegman (ChristenUnie) is “best geschrokken” van het rapport.”Aan de ene kant is het goed te horen dat de IGZ lering heeft getrokken, maar door de verklaring van de inspecteur die zich destijds bezighield met de klachten over de neuroloog, vraag je je wel af hoe diep die lering gaat”

Bangste vermoedens bevestigd

GroenLinks ziet “de bangste vermoedens bevestigt” door de commissie-Hoekstra.”Dit geeft ook aan dat de politiek het mogelijk moet maken dat de inspectie tanden krijgt. Als we een stevige inspectie willen, moeten we ook de bevoegdheden regelen. We zijn daar mee bezig, maar dit bewijst dat het echt snel moet”, aldus Jolande Sap.

Stuitend feitenrelaas

De SP spreekt van een stuitend feitenrelaas. De IGZ moet beter worden toegerust en toegankelijker zijn voor mensen met klachten, vindt Renske Leijten. “Helaas is het nog steeds zo dat veel mensen geen gehoor vinden bij de IGZ. Dat moet beter. Het is onverstandig te bezuinigen op de IGZ zoals nu gebeurt. De IGZ moet regionaal gaan werken om sneller te kunnen optreden”.

Jarenlange ellende

VVD’er Halbe Zijlstra vindt dat de IGZ de aanbevelingen van Hoekstra “per ommegaande” moet uitvoeren. Demissionair minister Ab Klink moet de IGZ daar op aanspreken, vindt hij. “Dit is niet voor herhaling vatbaar. Overal worden fouten gemaakt, maar dit speelde zo lang dat het langjarige ellende heeft veroorzaakt.” (ANP)

Trefwoorden

, Governance, IGZ

 

 

Geachte heer Donker,
 
In reactie op uw onderstaande bericht verwijs ik u naar de brief van de Inspectie voor de Gezondheidszorg van 10 augustus 2010, met het kenmerk 2010-257392/26324/KM/se. U ontving deze brief als bijlage bij een e-mail.
 
U bent toen verwezen naar de klachtencommissie van het Leger des Heils. Voor hulp en advies bij het indienen van deze klacht kunt u contact opnemen met Zorgbelang Overijssel. U kunt hen per e-mail benaderen middels info@zorgbelang-overijssel.nl, of per telefoon middels nummer
074 – 250 01 55.
 
Ik vertrouw erop u hierbij voldoende geïnformeerd te hebben.
 
Hoogachtend,
mevrouw B. van Vugt
IGZ-loket
 
 
 
Van: Voorlichting (Voorlichting@nza.nl)
Verzonden: woensdag 3 november 2010 15:50:11
Aan: Ruud Donker (kingkong1621@live.nl)
 
 
 
Geachte heer Donker,
 
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft in drie dagen tijd 11 emails van u ontvangen. Ik bericht u inmiddels alsvolgt:
Ik stuur uw emails intern door naar onze directie Toezicht en Handhaving ter verdere beoordeling. Of uw emails een mogelijke melding/signaal zijn zal door hen worden bekeken.
 
In het algemeen wil ik u nog aangeven dat voor een goede uitvoering van het signaaltoezicht het kan zijn dat het signalenteam aanvullende informatie van u nodig heeft. Het signalenteam zal in dat geval contact met u opnemen.

 

De NZa bewaakt het algemeen consumentenbelang. Daarom mengt de NZa zich niet in individuele geschillen tussen consumenten en zorgaanbieders. Voor het bewaken van het consumentenbelang maakt de NZa gebruik van haar toezichthoudende taken. De NZa betrekt dan ook alle binnenkomende klachten en meldingen in haar toezicht. De NZa neemt deze tevens mee in onderzoeken en rapportages rondom het functioneren van de zorgverzekeringsmarkt/zorgmarkt.

 

Vanwege eventuele media-aandacht kan de NZa geen mededelingen doen over mogelijke vervolgacties naar aanleiding van uw emails. Via jaarverslagen of andere rapporten maakt de NZa belangrijke signalen openbaar. Ook bemiddelt de NZa niet in individuele gevallen.

Tot slot verzoek ik u een eventuele toekomstige email die bestemd is voor de NZa wel veel korter en bondiger te maken zodat dit de leesbaarheid bevordert.

 
Meer informatie is niet beschikbaar bij de NZa maar ik vertrouw erop u hiermee toch voldoende te hebben geinformeerd.
 
Met vriendelijke groet,
 
Gerrit-Jan Bloemink
Voorlichter Informatielijn
 
Nederlandse Zorgautoriteit
Tel. (0900) 770 70 70
website: www.nza.nl
 
Wilt u op de hoogte blijven van het laatste NZa-nieuws?
Abonneer u dan op onze RSS-feed via www.nza.nl (onderaan de homepage vindt u het RSS-icoon).
Heeft u een melding voor de NZa? Raadpleeg ons meldpunt op onze website www.nza.nl (bij: Heeft u een melding?).
 Meldjezorg

 
Aan Ruud Donker
 
 
Van: d.korporaal@platformggz.nl namens Meldjezorg (Meldjezorg@platformggz.nl)
Verzonden: dinsdag 19 oktober 2010 12:41:12
Aan: Ruud Donker (kingkong1621@live.nl)
 
 
 

Geachte heer Donker,

Bedankt voor uw berichten, waarin u ons informeert over uw klachten over zorginstellingen en over de (uitvoering van) beleid m.b.t. dak- en thuislozen.

Op basis van onder andere uw signalen bij de helpdesk Meld je zorg, hebben we hierover contact gehad met de Nederlandse Zorgautoriteit, met de heer J. Hakker,  senior onderzoeker van de beleidsdirectie.  De heer Hakker maakt onderdeel uit van de unit die onder meer toezicht houdt op de naleving van de Wmg door de zorgaanbieders. Met een klein aantal collega’s richten zij zich op overtredingen van de Wmg en hierbij behandelen zij met name signalen die duiden op mogelijke zorgfraude. Hiervoor onderhouden zij ook contacten met onder meer VWS, FIOD, IGZ, en het OM.

In een notitie van het LPGGz aan het NZa hebben wij aangegeven dat wij beschikken over concrete zaken van misstanden, waarbij met name het PGB een terugkerend element is. Ook hebben wij zelf al enige klachtmogelijkheden verkend. Dit lichten wij nog aan de NZa toe.

De NZa heeft mij gevraagd om aan u door te geven hoe u het beste de klachten rechtsreeks bij hen kunt deponeren. Deze klachtmogelijkheid bij de NZa is als volgt.

Via de website www.nza.nl kan eenieder melding maken van mogelijke misstanden. Op basis van deze signalen wordt beoordeeld of sprake is van een overtreding van de Wmg of de zorgverzekeringswetten, of dat anderszins sprake is van een ongewenste situatie.

Voor wat betreft de rol van de NZa t.a.v. het PGB is het goed om nog te benadrukken dat zij vooral toezicht houden op de uitvoering van de PGB regeling door de zorgkantoren. Hun rol om bestuursrechtelijk te handhaven bij fraude met het PGB door niet toegelaten zorgaanbieders wordt momenteel nader bezien. Vaak gaat het om valsheid in geschrifte en oplichting en hiervoor is het strafrecht van toepassing.  

De zorgkantoren zijn bij vermoeden van misbruik met het PGB als eerste aan zet.

Eventuele misstanden moeten daar worden gemeld, zij kunnen een zogenaamde intensieve controle uitvoeren op de juiste besteding van het PGB.

Mocht hieruit blijken dat sprake is van misbruik dan kan het zorgkantoor vervolgacties instellen. Één van die vervolgacties kan zijn dat het zorgkantoor misstanden door een zorgaanbieder bij de NZa meldt. Zij kunnen vervolgens deze melding bespreken met OM en FIOD. Ook kunnen zij contacten leggen met de IGZ en de misstanden bespreken met VWS en CVZ indien de regelgeving voor aanpassing vatbaar is.

Ik raad u dan ook met klem aan om zelf ook melding te doen via de website van NZa.

Met vriendelijke groet,

 

Debora Korporaal

beleidsmedewerker kortdurende zorg 

 

____________________________

Landelijk Platform GGz
Postbus 13223, 3507 LE  Utrecht
Maliebaan 71-h, 3581 CG Utrecht
030-236 37 65

www.platformggz.nl  

 

bereikbaar maandag t/m donderdag

 

 

 

Indien u geen berichten van het LPGGz wenst te ontvangen kunt een mailtje sturen naar: d.korporaal@platformggz.nl

De informatie in dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet toegestaan.

Dit e-mailbericht is niet voorzien van een rechtsgeldige handtekening. Aan de inhoud van dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

 

CU in Overijssel
Hoofdpagina

Leden CDA Zwolle akkoord met kandidatenlijst en belangenverstrengelingen  AWBZ/WMO evangelische welzijnsinstellingen
zaterdag 28 november 2009
AddThis

Zwolle – De leden van CDA Zwolle zijn woensdagavond 25 november tijdens een levendige Algemene Ledenvergadering akkoord gegaan met de kandidatenlijst voor de verkiezingen in 2010. De lijst werd ongewijzigd vastgesteld.

cda_lijst_2010.jpg

 

Vlnr: Wouter Rozema, Martien van Gurp, Ton ter Bekke, Bert Smit, Martijn Sikkens, Daniël van der Ven, Alida Kastelein, Dite Husselman, Martijn van de Veen, Erik Dannenberg en Jan Korteweg. Miranda Wesselink ontbreekt op de foto wegens vakantie.

Een kandidaatstellingscommissie onder leiding van Tweede Kamerlid Eddy van Hijum had de lijst samengesteld. Eerder werd al bekend dat wethouder Erik Dannenberg de lijsttrekker is voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Erik Dannenberg voert een team aan van enthousiaste kandidaten. Wethouder Alida Kastelein staat op de tweede plaats. ‘Als CDA geven we daarmee duidelijk aan, dat we ook in de komende vier jaren, waarin waarschijnlijk moeilijke keuzes moeten worden gemaakt, bestuurlijke verantwoordelijkheid willen blijven dragen. Het CDA onder leiding van Dannenberg, kan daar als geen ander een goede invulling aangeven’, aldus bestuursvoorzitter Wout Oldhoff. Naast de twee wethouders bevat de lijst een goede mix van jong en oud, zittende raadsleden en nieuwkomers, vrouwen en mannen en een breed gespreide kennis en ervaring. Een lijst waar het CDA vol vertrouwen de campagne mee in gaat.

 

Kandidatenlijst CDA Zwolle voor de gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart 2010
1   Erik Dannenberg 1964 – wethouder,en lid van adviesraad regionale Achmea zorgkantoor en van 2000 tot 2003 directeur Leger des Heils Zwolle met een dubbele pet.
2   Alida Kastelein 1964 – wethouder
3   Martijn van der Veen 1974 – belastingadviseur/raadslid
4   Dite Husselman 1955 – directeur huisartsenposten/raadslid
5   Martien van Gurp 1952 – agrariër/raadslid
6   Martijn Sikkens 1976 – groepsbegeleider zorginstelling/burgerraadslid
7   Miranda Wesselink 1971 – bestuurssecretaris zorginstelling
8   Bert Smit 1966 – ondernemer/burgerraadslid
9   Jan Korteweg 1945 – gepensioneerd/raadslid
10 Daniël van der Ven 1983 – student, bestuurslid ISO
11 Wouter Rozema 1964 – maatschappelijk werker?  Leger des Heils dubbele pet op als CDA burgerraadslid i.v.m. subsidietoekenning maar is afgetreden.Hulde!
12 Ellard Tuik 1962 – medewerker ROC/burgerraadslid
13 Harold van Vilsteren 1966 – agrariër
14 Wilma Vrieling 1972 – voorzitter ReVAS de Peperbus
15 Frank Kodden 1968 – directiesecretaris Zorgcombinatie Zwolle
16 Arnold Boukes 1952 – medewerker provincie Overijssel
17 Inge Wichink Kruit 1985 – communicatiemedewerker/bestuurslid *
18 Steven Boersma 1983 – commercieel medewerker/bestuurslid
19 Judith Compagner 1974 – medewerker provincie Overijssel/bestuurslid
20 Daan Donker 1976 – docent geschiedenis/bestuurslid
21 Henk Olde 1932 – emeritus predikant
22 Esther van Gelderen 1973 – medewerker provincie Overijssel/bestuurslid
23 Ton ter Bekke 1940 – ondernemer/adviseur

 

  • Betr.: FW: afspraak Wouter‏

 
 
Van: Wouter Rozema (Wouter.Rozema@legerdesheils.nl)
Verzonden: woensdag 20 januari 2010 13:03:40
Aan: Ruud Donker (kingkong1621@live.nl)
 
 
 
Beste Ruud,ik merk dat je ongelofelijk woest bent

op zich een goed idee om dan van je af te gaan schrijven
maar ik vind je meningen wel erg stellig

begrijp ik het goed dat je een dossier aanlegt met feiten, data, namen om een aanklacht in te dienen tegen onze dienstverlening?
dien je ook een aanklacht in tegen mij?
en bij wie dan?

de laatste regel roept ook vragen op bij mij?
wat ben je van plan met de brief van Mw. Kooy?

ik heb de indruk dat je op oorlogspad bent
daarover wil ik graag met je praten

want wat moet ik a.s. dinsdag zeggen wanneer mij in het zorgoverleg herhuisvesting Ruud Donker naar eer en geweten gevraagd wordt: hoe zit Ruud in zijn vel?
moet ik dan zeggen: Ruud is op oorlogspad, hij trekt ten strijde tegen de criminele secte die Leger des Heils heet, hij is bezig met een aanklacht tegen onze hulpverlening?
moet ik dat zeggen?

of kan ik net als de vorige keer zeggen dat Ruud zich bewust is van zijn valkuil om soms door te denderen, maar dat hij daar op aanspreekbaar is, zijn gedrag bij kan stellen wanneer zijn woede gezakt is en het vermogen heeft om op zijn eigen gedrag te reflecteren?

Zeg jij het maar Ruud

maar door dit soort mails breng je mij wel in verlegenheid

het lijkt me goed daarover in gesprek te gaan

Wouter 

Wouter,
 
Ik zit maanden in nachtopvang en nu is er die woning waar ik met niets in kom en dan kom jij naar mij toe om over de woning te praten en de voorbereiding terwijl ik net dat gezeur van die gast aan mijn kop achter mij laat en waar die Johan die toezicht houd het over zich heen laat gaan terwijl dit al maanden aan de gang is zonder ingrijpen.
Begrijp je het nu,ik ben geen robot of een of ander product en zeker geen gigantische databank.
Moet ik nog meer uitleggen?
Dat formulier neem ik morgen mee wat betreft de huurovereenkomst ondertekenen. 

To: kingkong1621@live.nl
Subject: Betr.: FW: Betr.: Irritatie?en dat weet je nog niet!
From: Wouter.Rozema@legerdesheils.nl
Date: Tue, 3 Aug 2010 17:14:35 +0200het ging mij om het volgende zinnetje uit jouw vorige mail:

“ik hou mij nog steeds staande en wens niet onder geestelijke druk gezet te worden ook niet wat betreft die woning”.

vervolgens vroeg ik me af wat die geestelijke druk precies inhoudt
een hele normale vraag lijkt me

 
To: kingkong1621@live.nl
Subject: irritatie?
From: Wouter.Rozema@legerdesheils.nl                     
Date: Tue, 3 Aug 2010 15:51:03 +0200Ruud,

Ik heb de indruk dat je geirriteerd bent over iets. Heb ik iets verkeerd gedaan?
Ben je het niet eens met iets dat ik heb gedaan?

het zou fijn zijn wanneer je dat tegen me zegt dan kunnen we dat uitpraten samen

dan kunnen we daarna kijken wat er geregeld moet worden voor je nieuwe huis

Wouter  
 

Alles downloaden

Ruud heeft 19 online bestanden gedeeld die zijn opgeslagen op SkyDrive. Deze bestanden zijn beschikbaar tot 30-05-2011. Klik bovenstaande links om de bestanden te openen.

Over anaconda15

1.80 meter lang blauwe ogen Nederlands Techneut en gek op wetenschap Erg handig en visionair
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized en getagged met . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s