De herberg Zwolle een AWBZ gijzeling van daklozen en asielzoekers uit alle windstreken onder bewind van supervisor/beheerder Joop van Ommen en loopjongen Anton van Rooijen.

scriptieonderzoek RIBW denkt met je mee

http___www.surfsharekit
Het bedrog de Herberg waar daklozen geen zorg en hulpverlening word geboden en waar RIBW Zwolle wat patserige bewakers in dienst hebben die een dreigende houding moeten tentoonspelen maar waar de herseninhoud van deze bewakers niet groter is dan een walnoot en waar zij en de”begeleiders/sters” meer achter de computers zitten voor privegebruik dan voor de dakloze clienten en bellen op kosten van de belastingbetalers uiteraard ook voor privezaken en dankzij de belastingbetalers zich luxe auto”s aanschaffen maar hun werk volgens prestatievelden 7 en 8 niet verrichten.
Deze zogenaamde begeleiders/sters van RIBW Zwolle gaan nu alle daklozen die verblijven in de Herberg verplichten de budgettering in te gaan want zo kunnen zij de inkomsten van de daklozen beheren en er rente over vangen en als drukmiddel gebruiken als daklozen tegenwerken en dan hun geld inhouden als zij een bedrag opvragen.
Maar de budgettering gaat op vrijwillige basis en kan niet verplicht worden gesteld.
Deze Herberg voor daklozen word beschouwd met veel public relations als het paradepaardje voor daklozen maar is meer een kreupele ezel opgezet en in stand gehouden door hebzuchtige muilezels met oogkleppen voor.
Zij verrichten zeer veel inspanning om de bevolking voor de gek te houden en in slaap te sussen want anders breekt de hel los en dan blijkt ook nog dat het interieur voor de Herberg niet volgens Europese aanbestedingsregels te zijn aangekocht want de supervisor joop van Ommen die alles bepaalt heeft alles bij een firma aangekocht en geen prijsopgaves aangevraagd bij andere bedrijven en dat voor een daklozenopvang die word gesubsidieerd met gemeenschapsgelden.
En Conrad Catering Compleet die de voedselvoorziening voor de daklozen van de Herberg verzorgt en waar dit bedrijf op naam van Joops vrouw Joyce Conrad staat levert ook nog voedselvoorziening etc. aan de belastingdienst en woningstichting openbaar Belang en andere organisaties en instanties.
Hoe zou dit nu uitpakken wat betreft omzetbelasting en personele belastingen en premies en waar de koks van Conrad Catering nogal snel verwisselen.
Maar helaas heeft deze Herberg het ongenoegen om ook overeind te blijven dankzij de protserige “kakelende kippen en kraaiende haantjes” uit de PvdA hoek en die zich verbeelden volksvertegenwoordigers te zijn binnen het parlement en gemeenteraad en handjeklap spelen met Christen-Unie,CDA en de lokale stadspartij Snollwacht om zo elkaar de subsidiebal en AWBZ gelden toe te spelen voor eigen gebruik.
Tja,de burgers consumeren maar en staren zich dood op de loze beloftes van de politieke marionetten in dienst van de Kroon en bedrijfsleven maar weten niet wat zich achter de schermen afspeelt door gebrek aan inspraak en het ontbreken van een ware democratie.
Die zogenaamde doorgeroeste steunpilaren van deze Joop van Ommen zijn:de lokale media die de zwolse burgers niet op de hoogte brengen van de waarheid rondom de WRZV hallen en het malafide gedrag van Joop van Ommen en aanhang en het feit dat de gemeente Zwolle correcte uitvoering van de Welzijnswet van 1994 en nu de WMO niet hebben uitgevoerd maar allerlei uitvluchten verzinnen,PvdA senator Mevr. M. Meindertsma,PvdA gelders statenlid Co Verdaas,Christen-Unie tweede kamerlid Arie Slob,CDA tweede kamerlid Eddy van Hijum,CDA tweede kamerlid Mevr. Cisca Joldersma,PvdA wethouder Ommen de Hr. Daan Geurts,burgemeester Henk Jan Meijer,CDA statenlid Over-IJssel Theo Rietkerk,Jaap Hagedoorn PvdA voormalig wethouder Zwolle, CDA wethouder Zorg en Welzijn Zwolle de Hr. E. Dannenberg en die vroeger directeur CMO leger des heils Zwolle was en op de hoogte van de misstanden met de illegale opvang achter de WRZV sporthallen en op de hoogte van het feit dat er subsidies aan de WRZV hallen werden verstrekt op emotionele gronden dankzij de zielige verhalen met opgewekte valse emoties van Joop van Ommen en aanhang en waar geen toezicht werd gehouden op besteding van deze subsidies en waar door creatief boekhouden de hallen werden en worden opgezadeld met huurschulden en exploitatietekorten die op de dag van vandaag nog steeds niet zijn afgelost.
Als je als gewoon burger met of zonder gezin niet in staat bent de huur van de woning te voldaan dan word er een incassobureau op je dak gestuurd en uiteindelijk als het niet anders kan word je als huurder gedaagd voor de kantonrechter en de woning uitgezet maar hier slaagt een malafide directeurtje van een sporthallencomplex de zwolse samenleving voor de gek te houden en de gemeentelijke begroting van Zwolle vanaf 1990 op te lichten en dan nog blijvend subsdies te ontvangen en hoeft ook geen vergunningen aan te vragen voor bepaalde evenementen binnen de hallen en laat de gemeente zelf nog een belastingschuld van FL37.065,- betalen die de stichting SSW die de hallen beheert schuldig was aan de belastingdienst voor ondernemers.
Hoe gekker kan het nog worden,welnu het bedrog de Herberg waar daklozen gegijzeld en financieel uitgekleed worden staat er en de Hr. Joop van Ommen is nog steeds niet strafrechterlijk vervolgd net als de schuldigen binnen het gemeentebestuur die medewerking verleende aan deze praktijken en die daklozen het leven hebben gekost en nog kosten omdat er nog steeds geen 24 uursopvang met daadwerkelijke zorg en hulpverlening op maat is binnen Zwolle en waar daklozen keuzevrijheid hebben als consumenten zijnde.

Markeer als favoriet E-mail dit artikel

Reacties (3)

RSS-feed Reacties

Bericht door R. Donker, op 18 februari 2009 om 15:55

Als dat zogenaamde beheersplan voor de Nepberg hetzelfde inhoud wat betreft de situatie bij de WRZV sporthallen en de nachtopvang Nel Banninkhuis dan is er sprake van bedrog en schijnveiligheid.

Dakloze zwervers worden bij de Nepberg achter de WRZV hallen financieel afgeperst door RIBW Zwolle want zorg en hulpverlening is er niet.

Als de dakloze man of vrouw door het lint gaat door dit bedrog dan krijgt hij of zij een Time Out en komt dan terecht bij de nachtopvang Nel Banninkhuis waar dezelfde situatie heerst geen zorg en geen hulpverlening plus ook bilderberghotelpraktijken geen 5.45 euro voor verblijf dan geen toegang tot de nachtopvang.

Binnen deze nachtopvang gasten met een gestoordde bajesmentaliteit dito het ontbreken van fatsoen en respect tegenover andere clienten en denken de opvang naar hun hand te zetten en normale clienten onder druk te zetten om hun geld af te geven en absoluut te lui zijn om hun problemen op te lossen en de achterbakse leidinggevenden met “Christelijke”” inslag treden niet op tegen dit soort etters en denken alleen aan hun eigen hachje en staan het laagdrempelige opvang beleid nog goed te praten maar zijn te stom om te beseffen dat zij strafbare feiten plegen namelijk gijzeling van burgers en beroving van de persoonlijke vrijheden met dit oogmerk om hun inkomen af te persen,want een ander alternatief is er niet.

En deze gijzeling van burgers word nog gesubsidieerd door de Rijksoverheid middels de specifieke uitkeringen die verstrekt worden aan de 43 centrumgemeentes waar de opvang onder valt en de AWBZ gelden.

Dus de Nederlandse bevolking helpt mee om hun medelanders te gijzelen in concentratiehuizen ver van hun sociale rechten en hun gezondheid zowel geestelijk als lichamelijk te ondermijnen en te bestelen van hun geldelijke inkomsten.

Het lijken wel de NSB praktijken uit de jaren 40 van de vorige eeuw toen Nederland leed onder de Duitse bezetting en andersdenkenden als Untermenschen werden beschouwd en als zodanig behandeld door Duitsers en Nederlanders.

Dus de bezetting is nooit opgehouden en de samenleving in Nederland is niet beschaafder geworden maar eerder hard achter uit gegaan,ikke,ikke,ikke en de rest kan stikke.

Bericht door College, op 18 februari 2009 om 15:59

Nu weten we het wel Ruud

Bericht door R.Donker, op 11 maart 2009 om 13:29

Ergens in 2002 hield ik een spreekbeurt voor de gemeenteraad van Zwolle en ik stelde de vraag aan de Hr. Henk Jan Meijer burgemeester van Zwolle,wie dient nu wie Meneer Meijer?

Dient de Rijksoverheid nu de burger of dient de burger de Rijksoverheid?

Uw antwoord Meneer Meijer was na enige gedachtengang de rijksoverheid dient de burger Meneer Donker.

Meneer Meijer, ik stel na 8 jaar deze vraag niet meer want onderhand weet ik de antwoorden wel.

En by the way,het word vermeld in de schrijvende media en op Rtv Oost 24 december 2008 waar 4 Zwolse daklozen werden gevolgd door Rtv Oost dat ik een inwoner van Zwolle ben.

Misgerekend, ik ben een inwoner van Almere waar ik 20 jaar zelfstandig woonde maar waar ik geen juridische ondersteuning kreeg van een vakbond waar ik 28 jaar arbeid verrichte voor een en dezelfde werkgever die na een geheime overname mijn arbeidsvoorwaarden en arbeidsovereenkomst begon te schenden. En waar ik van de gemeente Almere al helemaal geen hulpverlening kreeg toen ik hun voortijdig waarschuwde voor het slechte werkgeverschap van de firma.

Met mij zijn vele collega”s de dupe geworden van het malafide optreden van de directie en waar ik 3 jaar tevergeefs de vakbond benaderde waar ik 27 jaar lid van was.

En na mijn ervaring in Almere en Zwolle weet ik nu wie wie dient.

Weet jullie het nu ook college van B&W Zwolle?

Verslag van  districtchef Roel ter Schure Politie IJsselland in het boekje de Herberg.

‘Punt van discussie is de omvang van de voorziening’

Districtschef Roel ter Schure District Midden Politie Regio IJsselland heeft, sinds hij
Dirk Hilarides in 1998 is opgevolgd, geregeld contact met Joop van Ommen.
‘Ik wist dat Dirk Hilarides meer dan gebruikelijk contact had met Joop van Ommen.
Dat was ook niet moeilijk, want Joop zorgde daar wel voor. Ik heb deze manier van over-
leggen voortgezet en ik moet zeggen dat de besprekingen altijd uitstekend zijn verlopen.
We hebben eigenlijk nooit last van elkaar gehad. Ik heb altijd veel respect gehad voor wat
Joop doet. Je kunt je afvragen of zijn werkwijze en zijn manier van opereren verstandig is,
soms heb ik daar wel andere ideeën over, maar het werkt over het algemeen wel. Het
heeft te maken met hoe hij is opgegroeid en groot is gebracht. Hij komt op voor de
zwakkeren in de samenleving. Dat zit er bij hem gewoon in en dat doet hij ten koste van
alles, op zijn eigen manier. Zo heeft hij veel bereikt. Met wat meer tact had hij overigens
misschien wel meer kunnen bereiken. Ik ben ooit een dag meegelopen met dominee
Visser in Rotterdam die een soortgelijke opvang als Joop heeft, maar daar zijn de voorzie-
ningen kwalitatief gezien van een veel hoger niveau. Dominee Visser speelt het spel slim-
mer, waardoor hij meer goodwill heeft, ook bij het gemeentebestuur. Joop opereert zodanig dat hij wel eens mensen tegen zich in het harnas jaagt. Hij is impulsief en dat weet
hij van zichzelf. Aan de andere kant krijgt hij zo ook weer allerlei zaken wél voor elkaar.
Joop heeft me vaak verteld over bijvoorbeeld chirurgen of doktoren in de ziekenhuizen
die bepaalde mensen niet behandelen wilden, tot hij zich er mee bemoeide. Dan lukte het wel. Je kunt gewoon niet om Joop van Ommen heen.
Het is ons als politie wel eens verweten dat wij de opvang bij de WRZV institutionali-
seerden door er gebruik van te maken. Zodra je mensen doelbewust naar zo’n opvang
stuurt maak je de situatie legitiem en dan kan een gemeentebestuur er niet meer omheen.
Ik heb intern vaak aangegeven dat we hier voorzichtig mee om moesten gaan en dat we een dergelijke voorziening niet als te vanzelfsprekend moesten gaan beschouwen. Aan de
ene kant maak je er gebruik van, aan de andere kant vraag je je af of het allemaal wel cor-
rect is, of wel aan de voorschriften in de sfeer van brandgevaar en risico’s wordt voldaan.
Dat was wel iets om stil bij te staan.
Een van de consequenties van het legitimeren van deze opvang is dat de groep die er
opgevangen wordt is uitgebreid. Niet alleen uit Zwolle afkomstige mensen maken inmid-
dels gebruik van deze voorziening. Over het algemeen wordt gesteld dat er een schakel in
de zorgketen ontbreekt waardoor mensen op straat komen te staan. Je kunt het ook van
de andere kant bekijken. Je kunt ook stellen dat de keten wel gesloten is, maar dat men-
sen niet aan de voorwaarden van de reguliere opvangmogelijkheden willen voldoen. De capaciteit van die voorzieningen wordt namelijk niet voortdurend ten volle benut. Er is
in Zwolle voldoende plek voor iedereen. Bij strenge vorst was er voorheen een wat grote-
re behoefte aan slaapplaatsen, inmiddels heeft het Leger des Heils de capaciteit echter opgevoerd.
Een bepaalde groep dak- en thuislozen wil zich niet aan een bepaald regime of bepaalde regels houden. Joop vindt dat het bestaan van die groep een gegeven is en dat je daar als
gemeente mee om hebt te gaan. Hij wil de mentaliteit van die mensen niet veranderen
maar gewoon een voorziening voor ze creëren. Zo is de dak- en thuislozenopvang achter
de WRZV-hallen dan ook ontstaan. Joop heeft de mogelijkheid voor een opvang gescha-
pen waarbij niet al aan de voordeur wordt geselecteerd. In principe kan iedereen er
terecht. De laatste jaren zie je dat de groep steeds omvangrijker wordt en dat het Joop
over de schoenen loopt. Hij heeft RIBW, woningbouwverenigingen, CAD en Riagg en
dergelijke instanties echt nodig om de boel op orde te houden, want hij kan het alleen
niet meer aan. Bij een dergelijke omvangrijke dak- en thuislozenopvang komt meer kij-
ken dan alleen een keet neerzetten. Er zijn regels nodig, de mensen moeten verzorgd wor-
den, er moet een arts beschikbaar zijn, hygiëne is belangrijk, er moeten doorstroommoge-
lijkheden zijn, noem maar op.
Aan de ene kant zijn wij als politie blij met deze voorziening. Er is een plek voor ieder-
een, mensen lopen niet op straat en dat is goed voor de openbare orde. Ik zie echter ook
nadelen. De politie is, evenals gemeentebestuur en brandweer verantwoordelijk als er iets
gebeurt. We worden uiteraard geacht de wet te handhaven. Inmiddels zijn ook de initia-
tiefnemers van De Herberg zoals RIBW en woningcorporaties verantwoordelijk. Ook zij
zijn het er over eens dat het van groot belang is dat De Herberg naar een beter onderko-
men verhuist, waardoor de voorziening kan worden opgekrikt tot een niveau waar het
qua normen en regelgeving aan moet voldoen. De kosten hiervoor overstijgen het budget
van Joop in zeer grote mate.
Punt van discussie is de omvang van de voorziening. Het is de vraag of je iets creëert voor
een bestaande groep mensen in Zwolle die een dergelijke opvang nodig hebben, of dat je
iets creëert met een aanzuigende werking waardoor je deze groep alleen maar groter
maakt. Je moet mijns inziens geen voorziening realiseren voor heel Noord-Oost
Nederland. Andere steden dienen hun eigen dak- en thuislozen op te vangen zodat de
verdeling evenredig is. Ik maak mij hier wel zorgen over. Het betreffen gedeeltelijk men-
sen die crimineel gedrag vertonen en daar hebben we als stad last van. Binnen zo’n
opvang kan dan wel rust heersen, maar wat gebeurt er op straat? Het is wel zo dat je door
uitbreiding van de capaciteit de overlast beperkt. Je hoort tegenwoordig bijvoorbeeld
nauwelijks meer klachten over overlast rond het CAD aan de Willemskade. Maar je moet
uitkijken dat je niet te idealistisch wordt waardoor het door de aantrekkingskracht op
mensen van buitenaf juist averechts gaat werken                                                                                      Een dak- en thuislozenopvang hoort bij de stad, daar moet je verder niet moeilijk over
doen. Maar we kunnen wel bekijken hoe we het aantal mensen dat behoefte aan opvang
heeft kunnen beperken. Het gaat om mensen die geen huis hebben, verslaafd zijn, schulden hebben, geen werk hebben, etc. Iedere keer weer kom ik mensen tegen in dit circuit
waarvan ik denk dat het helemaal niet nodig zou zijn geweest dat ze in een dergelijke
situatie belandden. Volgens mij moet er meer inspanning gepleegd worden en geld
komen om te zorgen dat deze groep niet groter wordt. Nu wordt er mijns inziens teveel
gefocust op de voorziening zelf en niet op de oorzaak van het probleem. Daardoor zou je
wel eens een groter probleem kunnen krijgen dan de bedoeling was.
Terwijl deze discussie gaande is gaat Joop gewoon door met het opvangen van mensen
zonder onderscheid te maken. En hij doet dat op zijn geheel eigen manier. Hij heeft
overwicht en behandelt de mensen op een vaderlijke manier. Ik heb daar respect voor.
Ik vind het ook een aardige vent, wij kunnen goed met elkaar. Het is een markante
figuur in de stad Zwolle, iedereen kent hem, hij is zeer daadkrachtig, durft z’n nek uit te
steken en is niet bang om onderuit te gaan. Ik houd wel van zulke uitgesproken mensen’.

Over anaconda15

1.80 meter lang blauwe ogen Nederlands Techneut en gek op wetenschap Erg handig en visionair
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized en getagged met . Maak dit favoriet permalink.

Een reactie op De herberg Zwolle een AWBZ gijzeling van daklozen en asielzoekers uit alle windstreken onder bewind van supervisor/beheerder Joop van Ommen en loopjongen Anton van Rooijen.

 1. anaconda15 zegt:

  Allereerst even wat gegevens over mijzelf

  Naam: r h j robers

  Leeftijd: 54 jr.

  Beroep: ICT er

  Status: darm en kanker patiënt, hersenbloeding

  Ik ben ongeveer een jaar geleden in aanraking gekomen met het legerdes heils en heb geen goed woord over voor deze organisatie.

  Allereerst probeerden ze mij naar het cmo te sturen ik heb het daar slechts 3 weken uitgehouden de dagelijkse leiding daar voerde een zwaar dictioriaal bewind zo moest je bij binnenkomst een verklaring tekenen dat al je inkomsten op rekening van het leger gestort werden en er ging een fax de deur uit dat je een patiënt was met zware psychische problemen. Je moest je post openen in bijzijn van de leiding en een afspraak met de dokter was alleen mogelijk onder begeleiding van de leiding.er werd een zakgeld regeling ingevoerd van 10 euro per week als je tegenwerkte lieten ze die regeling wekenlang wachten eens per week mocht je op kantoor je mail controleren (onder toezicht van de leiding)ik heb een lek ontdekt in de beveiliging van de rapportage en hier ver melding gemaakt ,let op niets gekraakt of iets dergelijks. Toen begonnen de problemen voor mij pas goed, mijn internet privileges werden ontnomen en ik moest mij maar laten onderzoeken door een psychiater, toen ik dit weigerde kon ik direct vertrekken ik moest mij maar melden bij bonjour en mijn werkzaamheden ik had hier allang zat van en kwam terecht bij de herberg waar ik manusje van alles werd chauffeur schoonmaker barman noem maar op. Ik werkte voor 50 cent per uur en soms 100 uur per week door mijn lichamelijke conditie werd dit teveel voor mij ik ben namelijk zwaar darm patiënt ik ben namelijk 8 keer in 14 dagen geopereerd en mag geen lichamelijk zwaar werk doen, daarnaast ben ik kanker patiënt. Toen kwam ik weer in de handen van het leger terecht en werd onder gebracht daar begon de ellende weer opnieuw ik moest een verklaring tekenen dat ik toestemming aan het leger gaf om 270 euro p/m van mijn rekening in te houden, op zich geen probleem daar er met kleine letters onder stond dat ondergetekende vrijwillig in budget beheer toestemde door de eerdere ervaringen heb ik dit geweigerd en mensen die na mij kwamen hiervoor gewaarschuwd wat mij niet bepaald geliefd maakte bij de leiding. Na enige maanden van verblijf daar ging ik me dusdanig irriteren aan de gang van zaken aldaar dat ik een CVA (hersenbloeding) op heb gelopen ik heb 2 maanden hiervan moeten revalideren in een zieken huis waar sociale zaken werd ingeschakeld deze hebben wederom contact gezocht met het leger (tegen mijn wil in) deze hebben bijna op hun knieën gesmeek of ik terug kon komen ze hadden huizen en verzorging in de aanbieding voor mij toen ik uit het ziekenhuis werd ontslagen bleek van dit alles niets waar te zijn de ambulante medewerkers de dagelijkse leiding hebben niets voor mij gedaan erger nog ik moest een onderzoek ondergaan met name een katheter door mijn lies en moest een nacht overblijven ik kwam uit het ziekenhuis met de wond nog afgebonden daar bleek dat mijn bed al vergeven was en ik moest maar in een boven bed slapen ik heb hiertegen geprotesteerd en moest in de kou buitenslapen daar kwam ik een zwanger meisje tegen wat te laat was en ook de deur was geweigerd dit de volgende dag bespreekbaar geprobeerd te maken maar dat is nu eenmaal het beleid van het leger. Ik heb tijdens mijn verblijf daar veel instanties binnen zien huppelen alcohol zorg drugs zorg GGD en noem maar op en door mijn ogen en oren goed open te houden ben ik tot de volgende conclusie gekomen het draait alleen maar om 1 ding GELD het draait bij het leger slechts om 1 ding de AWBZ en nu de WMO een poot uit te draaien ik ben nu bij de stichting interact contour en heb nog dagelijks moeite om de juiste hulp te aanvaarden mwnsen die langer bij het leger verbleven hebben zullen dit beamen.

  Dit is een korte samenvatting van mijn ervaringen met het leger ik hoop dat u er uw voordeel mee kan doen

  Hoogachtend

  R.H.J Robers

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s