Het ondertekenen van de krijgsartikelen – LEGER DES ONHEILS – KORPS EMMEN

 Groep Reformatorisch Dagblad Puntuit Kits Terdege De Banier Erdeeshop Erdee Trefpunt Erdee Service CU bezorgd om inperking viering Leger des Heils Nieuws CU bezorgd om inperking viering Leger des Heils 09-04-2010 23:33 | Redactie politiek DEN HAAG –

 

 De ChristenUnie is bezorgd over de tussenuitspraak van de Raad van State dat het Leger des Heils in zijn kerkgebouw in Zutphen niet onbeperkt diensten met muziek en versterkers mag houden. Op straffe van een dwangsom lijkt het kerkgenootschap gedwongen de manier van zingen die het al tientallen jaren volgt, aan te passen. De uitspraak volgt op jarenlang klagen van buren. ChristenUnie-Kamerlid Wiegman zei vrijdag dat ze ervan schrikt dat “kerkgang” in de wijk onmogelijk lijkt te worden. In de uitspraak wordt onderscheid gemaakt tussen versterkte en niet-versterkte apparatuur. Wiegman en haar fractiegenoot Anker willen van de ministers van Volkshuisvesting en van Binnenlandse Zaken weten of dit onderscheid wettelijk ook zo beoogd is en hoe kerken de ruimte behouden hun erediensten „uitbundig vorm te geven.” Het misbruik maken van: Artikel 6 Grondwet Artikel 6 1. Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. 2. De wet kan ter zake van de uitoefening van dit recht buiten gebouwen en besloten plaatsen regels stellen ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden. Enge organisatie,doet precies waar zijzelf zin in hebben en worden daar nog voor gesubsidieerd door de christelijke Rijksoverheid,maar er werken daar ook laag opgeleide personen die gehersenspoeld en in opdracht alle strafwetten maar overtreden die er maar te overtreden zijn alleen maar om het winstoogmerk. En dat zal de Nederlandse samenleving wel hun normen en waarden opleggen,maar ook hier geld de eigenbelangen eerst en dat toonde zij al tijdens het VOC tijdperk en de slavenhandel.

 

 Link: http://youtu.be/oghcAmppvuw het weergeven van fraudes in de Welzijns en gezondheidszorg i.v.m. de opvang van dak en thuislozen in Nederland From: kingkong1621@live.nl To: ad@ad.nl; agnes.jongerius@fnv.nl; almere@sp.nl; amsterdam@sp.nl; ben.bloem@digiwel.nl; bestuur@expertgroepklokkenluiders.nl; brandpunt@kro.nl; bureau@nationaleombudsman.nl; cda.publieksvoorlichting@tweedekamer.nl; cdja.maastricht@gmail.com; christenunie@tweedekamer.nl; cie.vws@tweedekamer.nl; d66@tweedekamer.nl; denbosch@sp.nl; denhaag@sp.nl; denkmetkoosmee@gmail.com; g.vanittersum@platformggz.nl; g.wilders@tweedekamer.nl; groenlinks@tweedekamer.nl; haarlem@sp.nl; i.y.tan@chello.nl; info@devrijspreker.nl; info@laatjenietkisten.nl; info@zwerfjongeren.nl; js@js.nl; kamer@sp.nl; k.vaartjes@amnesty.nl; l.hartings@tweedekamer.nl; lelystad@sp.nl; maatschappelijkeopvang@loc.nl; meldjezorg@platformggz.nl; meldpuntcorporaties@minvrom.nl; no.reply@nos.nl; nrc@nrc.nl; politiek@nd.nl; postbus@eerstekamer.nl; pvda_voorlichting@tweedekamer.nl; pvv@tweedekamer.nl; redactie.elsevier@elsevier.nl; redactie@eenvandaag.nl; redactie@nd.nl; redactie@parool.nl; redactie@telegraaf.nl; redactie@volkskrant.nl; rotterdam@sp.nl; sdn@planet.nl; sgp@tweedekamer.nl; straatadvocaten@gmail.com; tip@at5.nl; tips@leeuwardercourant.nl; tros@radar.nl; utrecht@sp.nl; voorlichting@minvws.nl; voorlichting@rekenkamer.nl; voorzitter@dwars.org; vvdvoorlichting@tweedekamer.nl; w.tonissen@tweedekamer.nl; zembla@vara.nl; zmag@xs4all.nl; zonde04@gmail.com; zorgvisie@reedbusiness.nl

 Subject: De hondse behandeling die ik ondergaat als Nederlandse staatsburger Date: Wed, 23 Mar 2011 15:52:56 +0100 Gericht aan de kamerleden en de media etc., Ik ging gisteren een blik werpen op mijn ING rekening bij de pinautomaat en inderdaad de gemeente Zwolle heeft mijn WWB uitkering stopgezet omdat ik niet wens in hun discriminerende doelgroepen beleid te worden geparkeerd daar waar ik een normaal functionerende staatsburger ben die mij geen drank en drugsverslavingen en psychiatrische problematieken laat aanpraten of oplopen door gebrek aan zorg en hulpverlening/ondersteuning van opvanginstellingen en daar waar ik al 10 jaar de politiek sta aan te schrijven over de AWBZ oplichtingspraktijken van opvanginstellingen en hun criminele medewerkers/sters. Ik maak al maanden geen gebruik meer van de nachtopvang Nel Banninkhuis leger des heils waar ik verplicht word om te slapen in een hondehok voor 5,60 per nacht om een postadres te kunnen krijgen voor het aanvragen voor een WWB uitkering voor levensonderhoud maar na vele maanden in andere opvang te hebben gezeten zonder zorg en hulpverlening in andere gemeentes en nu 24 maanden verblijf ben ik het zat om tussen zwaar gestoorde daklozen te zitten in een uitzichtloze situatie en waar niet naar mijn hulpvraag is geluisterd door begeleiders. Omdat ik niet in het misdadige doelgroepenbeleid pas wat maar in stand word gehouden door het misdadig beleid van het ministerie van VWS die al jaren op de hoogte is van fraudepraktijken o.a. bij de opvanginstellingen voor dak en thuislozen ben ik 24 oktober 2000 onrechtmatig op last van Hare Majesteit mijn woning aan de Dokkumlaan 59 1324 AD in Almere-Stad uitgezet en ben ik als een moderne Odysseus de Griekse held aan een 10 jarige reis aan het ondernemen langs gemeentes en opvanginstellingen en wat ik daar meemaakte daar kan ik wel een 50 delig boekwerk over schrijven maar mij hebben zij niet kapot kunnen krijgen maar ik zwerf hier in Zwolle nadat mij hetzelfe overkwam in Almere nog steeds over straat en overnacht van tijd tot tijd buiten maar het criminele gemeentebestuur met hun boekhoudkundige fraudes en medewerking verlenen aan AWBZ fraudes door christelijke evangelische instellingen word nog steeds niet strafrechterlijk vervolgd. Hoelang word ik nog in gijzeling gehouden hier in Zwolle dankzij de ontbrekende volksvertegenwoordiging,Belastingdienst en OM,FIOD-ECD en SIOD die geen parlementair onderzoek laten uitvoeren nog financieel onderzoek naar de adminstraties van de 48 centrumgemeentes doe zogenaamd opvangbeleid uitvoeren en waar boekhoudkundige fraudes worden gepleegd en de jaarverslagen niet op orde zijn en grote zorg en welzijnsinstellingen nog naar de gedragingen van de zogenaamde sph 4 opgeleide hulpverleners/sters. Let wel,ik stink uit mijn kleren en ik kan mij niet douchen of behoorlijk slapen en/of behoorlijk eten want ik wens geen gebruik meer te maken van de gevangenissen van de het leger des heils of de Herberg hier in zwolle omdat ik graag geestelijk en lichamelijk wil functioneren maar waar ik chronisch slaapgebrek heb,medicatie gebruik tegen hoge bloeddrukopgelopen dankzij de ontbrekedne zorg en hulpverlening en juridische ondersteuning van vakbond en advocaten en al 10 jaar geen ontspanning of vakantie heb genoten maar ik blijf strijden want als je een woning in Almere word uitgezet na 20 jaar zelfstandig wonen en die ik zelf heb ingericht met mijn zelf verdiende geld en een veilige basis denkt te hebben dan krijg je het gevoel bij ontruiming alsof je ziel uit je lichaam word gerukt en waar je van politiebeambten kreeg te horen waar ik dan moest slapen “oh dat is niet mijn zaak”,op straat of u meld u maar aan bij het leger des heils crisisopvang wel dat heb ik geweten tot nu toe,waar je geconfronteerd werd bij deze kwelzijnsorganisatie met allerlei vrouwvolk die graag de baas willen spelen over volwassen mannelijke daklozen en hun wel even de wet zullen voorschrijven en stumperige cursssuen volgen maar zich niet meer als vrouw en mensweten te gedragen en zich zeer onbeschoft opstellen maar daar buiten llopt precies hetzelfde rond. Zal wel te maken hebben met het zielige opgedrongen emanicipatiebeleid dat door politieke viswijven bij iedereen door de strot is geduwd die daarmee gelijk inbreuk pleegde op de keuzevrijheden van mensen.De vrouw die zich onderdrukt voelt moet eerst maar eens gaan nagaan waaraan het ligt en niet gelijk de schuld leggen bij het manvolk die over een kam worden gescheerd. Maar als je de geschiedenis bekijkt blijken er in West-Europa nooit geen beschaving en cultuur aanwezig te zijn zowel bij mannen als vrouwen en trachten zij in een competitie iedereen te gebruiken en te misbruiken voor eigenbelangen door middel van intimidatie,manipulatie en bedrog en daarna hun “slachtoffers aan de kant gooien als uitgeperst wegwerpartikel. Maar we weten allemaal hoe het zal aflopen met dit soort gasten want zij zijn nergens meer welkom en volkomen gewantrouwd en nu steekt iedereen elkaar de gek aan en zo is onze samenleving bezig verder aan de ondergang en niet meer te redden. En daar is al weer een begin gemaakt begin jaren 80 van de vorige eeuw met het zogenaamde liberale tijdperk van mensen tegen elkaar uitspelen en het stem/betaalvee trapt erop in en de zogenaamde christenen met hun maakbare samenleving zal er iedere keer wel hun God erbij halen om hun eigen verantwoordelijheden af te schuiven maar zij zijn zelf schuldig aan de terreur en dreigingen honderden jarenlang en het onthouden van burgers hun levensbehoeften niet een of ander verzonnen opperwezen. Maar zo zijn vele oorlogen begonnen alleen om de macht en hebzucht kijk maar naar ons eigen land Nederland sinds de inval en landjepik van de Frankische christenen omstreeks 800 na Christus en de christelijke kruisvaarderstochten naar het Heilige Land en het begin van de vals Gouden Eeuwen welvaart met bijeengeroofde eigendommen van andere volkeren,na 1600 en na 1815 na de val van Napoleon en het Congres van Wenen hoe de lage landen een economisch koninkrijk en het onzinverhaal een constitutionele monarchie als een molensteen om de nek werd gehangen zonder de bevolking om toestemming te vragen,daarna brak in heel Europa revoluties uit behalve in de lage landen waar het volk trapte in mooie beloftes en nietszeggende overmacht want vrijheidslievende inwoners van landen houden er niet van dat een zooitje ziekelijke aristocraten zonder blauw bloed en met oorlogen en politiek gekuip verkregen macht en bezit hun leven en lot gaan bepalen net zoals als nu met de EU die het gevolg is van het Congres van Wenen en dat niets uitstaande heeft met democratie en vrijheid en gelijkheid. Ik noem het de VOC snollen waar de hersenloze wijven voor elke braller met een geldbuidel de beentjes wijd op doet met het woord God in de mond en pooiers mentaliteit waar zielige ventjes stoere praatjes verkopen maar niets klaar maken bij een echte vrouw,totaal geen menselijk of liefdegevoel aanwezig,ikke,ikke en nog eens ikke van hoog in de machtspyramide tot aan de onderkant. En dit beleid word doelbewust opgesteld en uitgevoerd in opdracht van de opeenvolgende marionettenregeringen.En politieke moorden zoals op Pim Fortuyn en Theo van Gogh zijn niet van deze eeuw dat leert de geschiedenis wel waar de staatsman Johan van Oldenbarnevelt in 1619 en de gebroeders Johan en Cornelis de Wit in 1672 het leven lieten vermoord door opgestookt gepeupel en de verbanning van de rechtsgeleerde Hugo de Groot naar slot Loevesteijn waar hij uit ontsnapte 1621 in een dekenkist weg van het stadshoudersnest de Republiek der verenigde Nederlanden.

 

Maar dit volk houd zelf de waanzin der geschiedenis in stand en hun geloof in hogere machten waar zijzelf met gedeelde verantwoordelijkheden en zorgplichten zijn voor hun leven en welzijn en anderen op gelijke voet. Ps. Ik heb de Nationale Ombudsman aldoor op de hoogte gesteld van mijn bevindingen en ervaringen want andere daklozen die laten het afweten met signalen geven over AWBZ fraudes en de misstanden binnen de opvang voor dak en thuislozen,sterker nog zij staan hun eigen lotgenoten te bestelen en te bedriegen en geweld aan te doen. Wat is Nederland geworden?Een gigantische groot VOC schip waar men elkaar de hersenen in slaat voor paar euro”s. En ik zit hier nog steeds in Zwolle muurvast en kan geen enkele instantie of lokale advocatuur meer vertrouwen nog het gemeentebestuur.Wat nu? En sta volkomen in mijn eentje malafide praktijken aan te kaarten maar ik kan niet douchen of naar het toilet of normaal slapen en eten door gebrek aan onderdak waar plaatselijke organisaties en malafide woningcorporaties voorwaarden en eisen stellen,ik heb 28 gewerkt bij dezelfde werkgever,20 jaar zelfstandig gewoond in Almere zonder problemen alleen mijn arbeidsovereenkomst en voorwaarden etc. werden geschonden door een nieuwe directie na een geheime overname van ons bedrijf v. Lennep bv. in mei 1996 en waar mijn vakbond FNV kiem waar ik 27 jaar lid van was na 3 jaar om hulp smeken mij in de kou liet staan dankzij het liberale tijdperk en zoek het maar zelf uit.

 “Relatie tussen burger en overheid is waardenloos”16 maart 2011 – De Nationale ombudsman, Alex Brenninkmeijer, constateert in zijn Verslag over 2010 dat overheid en burger langs elkaar heen praten en elkaar niet in hun waarde laten. De overheid heeft geldstromen en regels als focus, terwijl de burger gewoon fatsoenlijk behandeld wil worden. De gevolgen daarvan ziet hij terug in zijn dagelijkse praktijk: in 2010 ontving hij ruim 14.000 klachten. Te weinig oog voor waarden in de relatie zorgt voor conflicten en wantrouwen. En dat terwijl de overheid veel goed doet en de meeste burgers betrouwbaar zijn. Hij roept burger en overheid op om met elkaar in gesprek te gaan. “Als u ontevreden bent, laat dat dan aan de overheidsinstantie weten.” De Nationale ombudsman trekt deze conclusie op basis van het grote aantal zaken dat hij de afgelopen zes jaar heeft ontvangen. In het klachtenpatroon over 2010 ziet hij dat de verwijdering tussen burger en overheid sterker wordt. De Nationale ombudsman ontving in 2010 ruim 30.000 telefoontjes en 14.000 klachten over de overheid. Dat is een toename van 14% ten opzichte van 2009. Die toename wordt gedeeltelijk veroorzaakt door een scherpe publiekscampagne, waarmee de ombudsman kwetsbare mensen in de samenleving bereikt. Hij richt zich juist op die groep, omdat die het meest afhankelijk zijn van de overheid. Gezondheidszorg als bijzonder aandachtspunt Uit de aard van de klachten uit 2010 leidt de ombudsman af dat het mensen niet zozeer om ‘rechten’ gaat, maar vooral om rechtvaardigheid. Ze praten langs elkaar heen, hechten te weinig waarde aan de wederzijdse relatie. De ombudsman noemt de relatie tussen burger en overheid zonder waarden. De overheid is te veel gericht op geldstromen, bezuinigingen en het juridische. Dat is een totaal andere focus dan die van de burger. Die wil vooral behoorlijk en met respect behandeld worden. Daar tegenover staat een burger die overdrijft in het negatieve en onterecht vindt dat de overheid één grote puinhoop is. Met deze negatieve benadering van beide kanten verliest de samenleving veel aan waarde. Want de overheid doet veel goed en de meeste burgers zijn betrouwbaar. De ombudsman ziet dit patroon in 2010 vooral terug in de klachten over de gezondheidszorg. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) en de Zorgkantoren. De klachten over die instanties komen vaak van kwetsbare mensen met ernstige problemen. Dat staat in schril contrast met de manier waarop hun klachten worden afgehandeld: procedureel en technocratisch. Oproep tot goed gesprek Dat moet echt anders vindt de ombudsman. Overheid en burger kunnen niet zonder elkaar. De burger kan immers na slechte dienstverlening niet kiezen voor een andere overheid. De oplossing is dat zij met elkaar in gesprek gaan. Dat de burger naar de overheid zijn ervaringen terugkoppelt en dat de overheid daar serieus werk van maakt. De Nationale ombudsman doet dan ook een oproep aan de mensen in Nederland: “Als u ontevreden bent, laat dat dan aan de overheidsinstantie weten.” Dat zal ten goede komen aan de verhouding en aan de kwaliteit van de dienstverlening en uiteindelijk kostenbesparend werken. Link:http://www.sdnl.nl/ruud-donker.htm :IGZ Geachte heer Donker, In reactie op uw onderstaande bericht verwijs ik u naar de brief van de Inspectie voor de Gezondheidszorg van 10 augustus 2010, met het kenmerk 2010-257392/26324/KM/se. U ontving deze brief als bijlage bij een e-mail. U bent toen verwezen naar de klachtencommissie van het Leger des Heils. Voor hulp en advies bij het indienen van deze klacht kunt u contact opnemen met Zorgbelang Overijssel. U kunt hen per e-mail benaderen middels info@zorgbelang-overijssel.nl, of per telefoon middels nummer 074 – 250 01 55. Ik vertrouw erop u hierbij voldoende geïnformeerd te hebben. Hoogachtend, mevrouw B. van Vugt IGZ-loket Subject: 10D0042992;

RE: Controle door zorgverzekeraar ontbreekt want die weet niet wat het zorgkantoor uitvoert en die weet niet het zorgaanbod van zorgaanbieders,fraudes een fluitje van een cent. Date: Mon, 15 Nov 2010 16:30:17 +0100 Maar ja, die orthodoxe fundamentalisten waarvan de directice Zorg&Kwelzijn Leger des Heils Mevr. Lt-Kol.Ine Voorham zelf het Micha manifest heeft ondertekent net als mijn voormalige begeleider W.R.zijn er niet voor het welzijn van mensen maar meer voor ondermijning van de Nederlandse rechtstaat en vernietiging van de huidige samenlevingen wereldwijd volgens hun apocalyptische denk en werkwijzes die zij putten uit de profetieen van de kleine profeet Micha om zo dan volgens de hysterische gedachtengang van deze sektebeweging en baptisten.jehova”s en mormonen etc.een maakbare samenleving op te bouwen waar iedereen naar hun religie/pijpen danst,en zo blijft die Bijbel maar een bron van ellende geschreven en herschreven en uitgelegd door gewetenloze fantasten/machtswellustelingen,want daar kunnen vele volkeren en culturen nog lang over meepraten van de”liefdevolle”kerstening”” van deze gasten die arrogant denken boven de wet te staan en de medemens vooral nu de kansarmen en daklozen die het slachtoffer zijn van de schurken op het Binnenhof. Dit is ook het enigste wat geboden word,waterige soep en paar droge boterhammen en de Salvation(subsidies,AWBZ gelden)gaan naar het in stand houden van deze organisatie e.a.om de werkgelegenheid en de “missies”overeind te houden. Vandaar al de dakloze en andere clienten die met zware depressies en geestelijke ontwrichtingen de opvang en andere instellingen van het Leger des heils e.a.stichtingen en hun gevangenisregimes ontvluchten en over straat zwerven of met politie en justitie dwang worden opgejaagd terug naar de opvang waar zij geestelijk en lichamelijk kapot gaan. Zijn dit nu geen Misdaden tegen de Menselijkheid waar opeenvolgende christelijke kabinetten in de wereldpers staan te schreeuwen over die geweldige mensenrechten in Nederland waar illegale kinderen in gevangeniscellen zitten opgesloten en de volwassenen legaal of illegaal over straat zwerven zonder geld,onderdak en voedsel en sanitaire voorzieningen en door onze Nationale geperoxideerde VVD knuffelpop Greet Wilders als zondebokken worden aangemerkt om zo stemmenwinst te behalen en zo zijn zielige calimero-complex te verbergen net als die andere kabinetsleden met hun onzinninge plannen van “Vrijheid en Verantwoordelijkheid” die zij niet tonen, zeker bedoeld om Nederland en zijn inwoners te vernietigen.Maar je vult lekker je bankrekeningen met gemeenschapsgelden,je kraait wat onzin uit voor het stemvee en hun hebzucht en als er stront aan de knikker komt dan vlucht je gewoon naar je dure optrekje ergens in het buitenland want met doekoe is alles te koop tegenwoordig vooral mensen. over micha de profeet wat zegt de bijbel over armoede micha Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de HEER van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachtenen nederig de weg te gaan van je God. De profeet Micha (h. 6, vers 8 ) noemt in één adem trouw zijn, recht doen én leven in gehoorzame en liefdevolle omgang met God. Deze drie elementen horen onverbrekelijk bij elkaar. Dat heeft onze Heer, Jezus Christus, mogelijk gemaakt en ons voorgeleefd. In dit besef en overtuigt van de bevrijdende oproep en kracht van het Evangelie van Jezus Christus, verbinden wereldwijd kerken, christelijke organisaties en (groepen) christenen zich opnieuw aan de drie principes van Micha 6:8. Niet als een eenmalige hype, maar als een groeiende gezindheid van het hart en gerichtheid van ons handelen.

Over anaconda15

1.80 meter lang blauwe ogen Nederlands Techneut en gek op wetenschap Erg handig en visionair
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized en getagged met . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s