Vijf thema”s document belangenbehartiging Maatschappelijke Opvang en de Noord-Zuidlijn Amsterdam en Haagse tramtunnel-debacle

Vijf thema’s belangenbehartiging Maatschappelijke OpvangA. controle op overheid mist t.a.v. besteding subsidies
Link aan klikken met linkermuisknop Ruud 5 thema’s

Voorbeeld: Noord-Zuidlijn Amsterdam; veel te weinig regie gevoerd door de overheid t.a.v. een peperduur megaproject met niet geoormerkte subsidies. En dat terwijl dit soort vernieuwende megaprojecten vanwege hun complexiteit erg onoverzichtelijk zijn. En dus had de overheid er boven op moeten zitten in de regievoering.

Voorbeeld: Haagse tramtunnel affaire; vergelijkbaar met Noord-Zuidlijn; niks van geleerd zo te zien; hoe kan het dat de overheid en de politiek hier zo makkelijk mee weg komen? Heel simpel: na een wisseling van de wacht zitten er nieuwe mensen die een dergelijk punt gewoon van de agenda kunnen halen; zo verdwijnt het uit zicht en kraait er geen haan meer naar. Ruud: hier is opzet in het spel: de aannemers zijn belanghebbend (Joris Weismuller Haagse Stadspartij; drong aan op onderzoek; is tegengehouden door college en raad ivm positie wethouder). Wouter: kan geen oordeel vellen over onwil of onmacht omdat ik onvoldoende op de hoogte ben

Haagse tramtunnel profiteerde van fraude Schipholtunnel

 
 Geplaatst op woensdag 20 november 2002 @ 22:04

Haagse tramtunnel profiteerde van fraude Schipholtunnel maandag 9 september 2002 DEN HAAG – De Haagse tramtunnel is mogelijk betaald uit fraude bij de aanleg van de Schipholtunnel. Dit valt op te maken uit het verhoor van algemeen directeur Reitsma van KSS, de combinatie van Strukton en HBG. Strukton is ook een van de bouwers van de tramtunnel. Het bedrijf stuurde bij het werk op Schiphol honderden valse facturen om de winst lager te maken dan die in werkelijkheid was. De miljoenen werden vervolgens doorgesluisd naar projecten die minder goed draaiden. Het is heel waarschijnlijk dat de Haagse tramtunnel daar ook van geprofiteerd heeft. Bron: RTVWest 9 september 2002

N R C H A N D E L S B L A D – B I N N E N L A N D

Gemeente Den Haag

Van tramtunnel naar zwemtunnel

Vlak voor een belangrijke raadsbeslissing over het afbouwen van de Haagse tramtunnel liepen twee ondergrondse delen onder water. Maar Den Haag wil door met de tunnel.

Door onze redacteuren

HARM VAN DEN BERG en EGBERT KALSE

DEN HAAG, 6 JULI. Tekenaar Marnix Rueb, van de populaire strip Haagse Harry, heeft gelijk gekregen. De Haagse tramtunnel mag zich vanaf gisteren definitief de Haagse zwemtunnel noemen. Niet één, maar twee ondergrondse tunneldelen staan onder water. “Snel te verhelpen”, meent de aannemer. “Een incident”, aldus de gemeente. Zou kunnen, maar het is wel het zoveelste in de al vier jaar durende soap rond de aanleg van de tunnel. Desondanks is de inzet van de samenwerkende partijen in de Haagse raad nog steeds dat het karwei moet worden voltooid. Op een enkeling na blijven de Haagse raadsleden echter optimistisch over de afloop. De tramtunnel komt af. Ooit. De woordvoerders van PvdA, CDA en VVD, partijen die samenwerken in het college van b. en w., toonden zich “geschokt of “verbijsterd” over de nieuwste tegenslag, maar van afblazen willen ze niet horen.

VVD-wethouder Henk Meijer, binnenkort overigens burgemeester van Zwolle, werd gistermorgen om half zes wakker gebeld. De aannemer meldde hem opnieuw een forse tegenvaller bij de bouw van de tramtunnel. Een damwand tussen de ondergrondse tunneldeel Kalvermarkt en het station Spui had het begeven. En doordat men eerder al de Kalvermarkt vol met water had laten lopen juist om stijging van het grondwater tegen te gaan, waren beide tunneldelen gaan werken als communicerende vaten. Nu stond ook het station Spui vol.

“In gewoon Nederlands: ik voelde me buitengewoon lullig”, was alles dat Meijer wist uit te brengen nadat hij gistermorgen de raadscommissie voor de binnenstad had ingelicht. Het ongeluk komt dan ook op een heel gevoelig moment. Juist vandaag staat op de agenda van de gemeenteraad een voorstel van het college om meer geld uit te trekken voor de afbouw van de 1.200 meter lange tunnel. Hierbij gaat het om toepassing van een speciale techniek waarmee in het lekkende Kalvermarktgedeelte “enigermate” overdruk wordt gecreëerd. Voor de bouwvakkers zijn dan extra veiligheidsmaatregelen nodig, zoals een kort verblijf in een aparte ruimte ter voorkoming van caisson- of duikersziekte. Deze aanpak maakt de tunnel nog eens 145 miljoen duurder dan de 280 miljoen die al nodig waren. Van die extra 145 miljoen zou de gemeente Den Haag 70 miljoen moeten betalen. Verkeer en Waterstaat draagt 35 miljoen gulden extra bij.

Gelet op de reacties van de raadsleden lijkt het vrij zeker dat het bedrag beschikbaar komt. CDA-woordvoerder Smits: “Tja, het is uithuilen en opnieuw beginnen. We zitten niet in de positie dat we kunnen ophouden met de tunnel”. Hij rekent voor: als Den Haag stopt moet 60, 70 miljoen gulden worden terugbetaald aan minister Netelenbos. “Opgeteld bij de honderd miljoen die er inmiddels al is geïnvesteerd in de tunnel wordt dat gewoon teveel. We hebben omwille van de winkels in de Grote Markstraat gekozen voor een ingewikkelde methode”. PvdA-woordvoerder Hilhorst zei gisteren het een goede zaak te vinden dat “de afbouw meer voor rekening van de aannemer” komt.

Een klein deel van de raad zal het oordeel laten afhangen van de verklaring die tunnelbouwer Tram Kom heeft voor de nieuwste tegenslag. Zoals D66-woordvoerder Van Lente: “Als er geen geloofwaardige analyse komt, dan hebben de bouwers het laatste restje geloofwaardigheid verloren”. De Socialistische Partij haakte al eerder af. Ook GroenLinks spreekt nu openlijk haar twijfels uit. “Misschien moeten we niet door met deze aannemer, of zelfs helemaal afzien van de bouw”, aldus fractievoorzitter B. van Alphen.

Volgens een ingewijde is het nieuwste lek ontstaan bij voorbereidende werkzaamheden om later verder aan het eerder lek geslagen gedeelte onder de Kalvermarkt te werken; nogal pikant omdat de gemeenteraad juist hierover vandaag een besluit zou nemen. Overigens verwacht de ingewijde dat de schade eenvoudig te herstellen is.

Aannemer Tram Kom gaf vanmorgen een andere verklaring voor de losgeraakte damwand. Bij de werkzaamheden bij station Spui was men bezig de laatste zandlaag weg te graven. Daarna zou de derde vloerlaag, waarover de tram uiteindelijk komt te rijden, aangelegd gaan worden. “Er bleek echter een trekanker lek te zijn , aldus aannemer M. Soedenhuizen. Dit trekanker zit op ongeveer 20 meter diepte en is bedoeld om de uiteindelijk vloer op zijn plaats te houden. Door een lekkage in de speciale gellaag waar de ankers in verzonken zijn, werd het zand om het anker heen nat. “Het werd drijfzand”, aldus Soedenhuizen. Nat zand is minder sterk dan droog zand, en door het wegvallen van de druk van het zand, brak de damwand die Spui van Kalvermarkt scheidde. “Er ontstond een soort brievenbus waar het water met 140.000 liter per uur doorheen stroomde”, aldus de aannemer. Tram Kom sluit overigens niet uit dat het lek veroorzaakt kan zijn door het afgraven.

Vooralsnog gaan gemeente en aannemer ervan uit dat de vertraging in de bouw beperkt zal blijven tot enkele dagen. De schade, die in de categorie ‘onvoorziene omstandigheden’ valt, zal hoogstwaarschijnlijk door de verzekeraar worden betaald. Geen extra kosten dus, wel weer vertraging.

In het zogenoemde voltooiingsbesluit dat vanmiddag aan de gemeenteraad zou worden voorgelegd, staat dat de aannemer voor verdere tegenvallers in de bouw moet opdraaien. Daarmee schuift Den Haag in ieder geval een deel van de verantwoordelijkheid van zich af, uit angst voor nieuwe financiële meevallers. “Maar we hebben alle vertrouwen in de aannemer”, aldus directeur Stadsbeheer J. Wortel. Aannemer Soedenhuizen verzuchtte: “U hoort het, zolang de gemeente het vertrouwen heeft, gaan wij door.” Echt veel zin leek hij er niet meer in te hebben.

Haagse tramtunnel: twee minuten tijdwinst

In een open brief aan de gemeenteraad van DenHaag zet Joris Wijsmuller (fractievoorzitter Haagse Stadspartij) uiteen waarom hij niet meedoet aan een tramtunnelfeest op kosten van de belastingbetaler.

door Joris Wijsmuller

In 1996 gaf toenmalig minister Jorritsma het startschot voor de bouw van de tramtunnel. Ik was daarbij aanwezig met het spandoek “Den Haag graaft haar eigen graf”. Ruim acht jaar later gaat de huidige minister Peijs de tunnel openen. Ik wil kort uitleggen waarom ik bij de opening zal ontbreken.
Toen het idee voor het souterrain in 1993 via een publiekscampagne werd gelanceerd, stuitte het op brede maatschappelijke weerstand. De tram- en parkeertunnel was in strijd met het voornemen om de Haagse binnenstad autoluw te maken: het openbaar vervoer werd immers diep onder de grond weggestopt terwijl de centraal gelegen parkeergarage juist auto’s naar de binnenstad zou lokken. Met dit plan werd het grootwinkelbedrijf op haar wenken bediend ten koste van de kleine ondernemers. En de gehele binnenstad zou zwaar gebukt gaan onder de jarenlange bouwoverlast. Ik sloot me aan bij __n van de tegenstanders, de Vereniging “De Kern GeWond” met inspirator Karel van Rijckevorsel.
Na het raadsbesluit in 1993 is de verkeerskundige noodzaak voor ondertunneling van het kruispunt Spui/GroteMarktstraat, één van de voorwaarden voor rijkssubsidie, nooit aangetoond. Openbaar Vervoer deskundige professor van Witsen heeft dit met een studie in opdracht van “De Kern GeWond” onderbouwd. En, belangrijker nog, de Adviesdienst voor Verkeer en Vervoer (AVV) heeft de minister in het kader van de subsidie-beoordeling hierover negatief geadviseerd. Maar met een aantoonbaar rammelend rapport van een ingehuurd adviesbureau (Witteveen en Bos) speelden minister en gemeente mooi weer, terwijl de AVV buitenspel werd gezet. Met de bouwrisico’s van het project verliep het ongeveer net zo. Op verzoek van “De Kern GeWond” bekeek Ir. Schiebroek het bouwontwerp en waarschuwde voor de riskante bouwmethode in combinatie met het verraderlijke duinzand. En bij de aanbesteding presenteerde één van de bouwcombinaties (Zuideinde) een goedkoper en vooral minder risicovol alternatief. Maar de gemeente schoof ook deze deskundigen terzijde en denderde stoïcijns door.
Ik was nog maar amper gemeenteraadslid, toen op 8 maart 1998 het dramatische lek ontstond waardoor er gaten in het wegdek van de Kalvermarkt werden geslagen. De tunnel moest onder water worden gezet en de bouw heeft meer dan anderhalf jaar stil gelegen. Telkens werden er nieuwe bouwtechnische adviseurs ingeschakeld en steeds weer bleken gepresenteerde oplossingen onverantwoord. Bovendien bleek dat niet alleen de aannemers, maar ook de verzekeraars in een vroegtijdig stadium voor de risico’s van de bouwmethode hadden gewaarschuwd. De gemeente was de grip op het project volledig kwijt en werd door heel Nederland uitgelachen. De bouwers van de tunnel lachten nog het hardst, want zij zagen hun kans schoon om een gigantische prijscorrectie toe te passen. Uiteindelijk stelde de toenmalig wethouder Meijer de Raad voor om de tunnel af te bouwen met behulp van hoge luchtdruk, een paardenmiddel met een prijskaartje van 145 miljoen gulden. Ik stelde toen, gesteund door GroenLinks, een andere oplossing voor: de onbeheersbare grondwater-problemen ontstonden op grote diepte, dus waarom de tunnel niet minder diep afbouwen door 1 of 2 parkeerlagen te schrappen? Deze oplossing was naar mijn overtuiging sneller, veiliger en veel goedkoper. De wethouder weigerde echter deze oplossing uit te werken en werd daarin gesteund door een grote meerderheid in de raad. Veelzeggend was ook dat mijn tegen de wethouder ingediende motie van wantrouwen door geen enkele andere fractie werd gesteund.
Zelfs met de hoge luchtdruk en het voltooiingscontract doken er herhaaldelijk nieuwe problemen en kostenstijgingen op. Bovendien was er in het ontwerp onvoldoende rekening gehouden met de brandveiligheid, waar ik overigens nog steeds mijn bedenkingen bij heb. Voor Randstadrail waren er eveneens dure aanpassingen noodzakelijk. Al met al is de te krappe tunnel van slechts 1250 meter extreem duur geworden: van de aanvankelijk begrootte 289 miljoen gulden zijn de kosten opgelopen tot ruim 515 miljoen gulden (234 miljoen euro). Daar bovenop moet er helaas nog rekening worden gehouden met miljoenen aan schadekosten die de verzekeraar niet uit wil keren. De kosten voor de sociale veiligheid en het beheer van de tunnel zijn bij deze optelsom niet inbegrepen.
Door de exorbitante kostenstijging is er van het ooit voorgespiegelde rendement niets meer over. Zeker niet nu duidelijk wordt dat de beloofde tijdwinst van 4 minuten niet kan worden waargemaakt: Haaglanden gaat nu uit van maximaal 2 minuten tijdwinst, en doet wijselijk geen uitspraken meer over de beloofde reizigerswinsten en efficiëntievoordelen. En wanneer de bovengrondse sporen in de Grote Marktstraat daadwerkelijk worden verwijderd, zal bij calamiteiten in de tunnel het dure Randstadrail plat komen te liggen. Overigens, ook hier weer wordt het grootwinkelbedrijf op haar wenken bediend en slaat het gemeentebestuur de adviezen van deskundigen – ditmaal Haaglanden en de HTM – in de wind. Over het economisch rendement valt nog geen zinnig woord te zeggen, over de opgelopen economische schade als gevolg van de langdurige bouw des te meer. Duidelijk is bijvoorbeeld dat al veel kleine ondernemers, mede door de tramtunnel, hun biezen hebben moeten pakken: van de 45 verschillende bedrijven die een claim voor nadeelcompensatie hebben ingediend, zijn er inmiddels 6 verhuisd, maar liefst 22 gestopt en 3 failliet. Uiteraard zijn de grootwinkelbedrijven die ook nadeelcompensatie hebben geclaimd buiten deze beschouwing gelaten, want in ruil voor invoering van de koopzondagen hebben zij hun claims weer ingetrokken. Nu ik al mijn twijfels en bezwaren op een rij zet, merk ik opnieuw hoe moeilijk het is om het kort te houden als het over de tramtunnel gaat. Zo kan bijvoorbeeld ook niet onvermeld blijven dat voorstellen voor onderzoek naar mogelijke bouwfraude, naar de twijfelachtige rol van de heer van Dijk als gemeentelijk adviseur en tevens voormalig directeur van bouwer Ballast Nedam, en naar de rol van de gemeente als opdrachtgever, stelselmatig zijn afgewezen. Mijn voorspelling dat Den Haag door de tramtunnel ten onder zou gaan, is gelukkig niet uitgekomen. Maar een feestje op de goede afloop op kosten van de belastingbetaler is, zoals u nu wel zult begrijpen, aan mij niet besteed. Met vriendelijke groet, Joris Wijsmuller, fractievoorzitter Haagse Stadspartij (6 oktober 2004).
Ps.Hoe is het mogelijk dat politieke bestuurders beloond worden voor bestuurlijke blunders waar zij onderscheiden worden met de Erepenning van de gemeente waar zij werkzaam waren plus de ridderorde van Oranje-Nassau toegekend krijgen? 

 
Burgemeester, wethouders,
raadsleden, aanwezigen,
Ik wilde graag de gelegenheid te baat nemen om een persoonlijk dankwoord uit te spreken aan het adres van de scheidende wethouder Verkeer, annex loco burgemeester Henk Jan Meijer.
Henk Jan, bedankt voor al datgene wat je in 11 jaar voor de stad hebt gedaan. Ik betreur je vertrek naar Zwolle. En vooral betreur ik de omstandigheden waaronder.
Maar ja, het is nu eenmaal de tragiek van geniale visionaire geesten dat zij in eerste instantie juist in hun eigen tijdsgewricht niet begrepen worden. Slechts verkettering is hun deel. Leonardo Da Vinci, Copernicus, Descartes, Newton, Darwin, Vincent van Gogh, Antonie van Leeuwenhoek, Louis Pasteur, Thomas Edison… Henk Jan Meijer.
Zij allen hebben een grote overeenkomst. Een niet te stuitten doorzettingsvermogen. Een heilig geloof in hun idealen. Een aan spiritualiteit grenzende gedrevenheid. En altijd het ongeloof en soms regelechte vijandigheid van de wereld om hen heen die nog niet zover was.
Als er een ding was dat Henk Jan ons leerde, was het wel dat geen prijs te hoog is als het om de toekomst van de stad gaat. Henk Jan leerde ons dat, hoe groot de tegenvallers ook waren, een echte vent ongebroken aan het roer blijft. Daarmee past deze wethouder in de lange rij jongens van stavast. Piet Hein, Tasman, Heemskerck, Barendz, Henk Jan Meijer.
Laat ik tot slot even een voorschot nemen op de toekomst. Later, als ik oud en bejaard ben, en even incontinent als de tramtunnel nu, zal ik, steunend op mijn rolator met mijn kleinkinderen door de stad sjokken. Ik zal die kleine, om zakken patat zeurende, zijkertjes meenemen naar Madurodam, het Mauritshuis, de Gevangen Poort en… Legionellaland, ‘s-werelds enige onderwater-tramremise, alwaar oude tramstellen ronddrijven waarin men onbeperkt patat kan eten.
En dan zal ik mijn kleinkinderen vertellen dat dit het werk is van een verguisde Hagenees, die uiteindelijk lang geleden onbegrepen en gedesillusioneerd als een politieke leproos de stad uit moest vluchten. Uitgejouwd door de bevolking, de ratten te ijspaleis en wat malafide bouwondernemers.
En mijn kleinkinderen zullen zich dan afvragen hoe het in godsnaam mogelijk was dat de maker van zo’n geniaal ondergrondse waterwereld, in zijn tijd zo vertrapt werd. En of zij nog een zak patat mogen.
Henk Jan, bedankt voor alles. Voor jouw was geen lek te gek.

Paul Waayers
(Uitgesproken t.g.v. het vertrek van wethouder ‘tramtunnel’ H.J. Meijer, juli 2000)
 

De geschiedenis herhaalt zich iedere keer weer dankzij de Haagse elite.

HAAGS EN OV-NIEUWS, geplaatst dinsdag 4 november 2008 om 16:37 uur, bron: http://www.ad.nl/denhaag.

Oppositie verbijsterd over tramtunnel

Door BERT HESSELINK

DEN HAAG – Wethouder Peter Smit (VVD, verkeer) toonde zich afgelopen weekeinde verrast door de voortvarendheid waarmee staatssecretaris Huizinga van Verkeer en Waterstaat het verlanglijstje met regionale vervoerswensen door het kabinet heeft geloodst.

Afgelopen vrijdag stemde de ministerraad in met de besteding van 500 miljoen euro voor verbetering van het openbaar vervoer. In de Haagse regio kwam 100 miljoen terecht.
De blije wethouder was vooral verbaasd over de voortvarendheid van de staatssecretaris. Vorige week dinsdag nog had hij met haar om de tafel gezeten om de plannen te bespreken. Die plannen vielen bij Huizinga kennelijk zo goed dat de honorering een paar dagen later al volgde. Niet alleen de wethouder was verrast, ook voor de Haagse gemeenteraadsleden kwamen de miljoenen van het kabinet totaal onverwacht. En niet alleen de miljoenen. Ook de plannen kenden de gemeenteraadsleden niet.

Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij zegt ‘onaangenaam verrast’ te zijn. Hij was er gistermorgen als de kippen bij om schriftelijke vragen te stellen aan de wethouder. ,,De wethouder bespreekt met de staatssecretaris een Haags wensenlijstje en de gemeenteraad weet van niks. Laat staan dat wij erin zijn gekend,’’ zegt Wijsmuller verontwaardigd. ,,Het is belachelijk dat wij in de krant moeten lezen over de plannen. Sinds wanneer beslist een wethouder eigenlijk in z’n eentje over grote investeringen?,’’ wil Wijsmuller weten.

Ook twijfelt hij aan de noodzaak van een tweede tramtunnel. Hij noemt het ‘een dom plan’. Een kwalificatie die hij ook de wethouder toevoegt. ,,Als je echt wat wilt bereiken moet je draagvlak kweken.’’ Wijsmuller wil graag van de wethouder weten op basis van welk raadsbesluit hij geld aan de staatssecretaris heeft gevraagd. Dat geldt niet alleen voor de tramtunnel voor lijn 9, maar ook voor de verhoging van de Hoornbrug en het aanpassen van de sporen bij Hollands Spoor. ,,De raad weet nergens van. Het is echt de wereld op z’n kop.’’

Ook SP-raadslid Willemyne Moes vindt het ‘belachelijk’ dat de wethouder op eigen houtje bepaalt voor welke verkeersknelpunten de stad geld nodig heeft. ,,Het is een misser dat hij hierover de raad niet heeft geïnformeerd,’’ zegt Moes.
Fractieleider Karsten Klein van oppositiepartij CDA is ‘positief verrast’ door het geld voor de tramtunnel. ,,Het CDA pleit al jaren voor investeringen in lijn 9. Dus als die er nu komen is dat goed nieuws.’’ Klein noemt het wel jammer dat de wethouder er niet in is geslaagd om voor het nieuwe station meer geld los te weken, bijvoorbeeld voor een ‘ondergrondse aanlanding van sporen’.

Ook Jan van Male van de reizigersorganisatie Rover was verrast door het nieuws over de tramtunnel. ,,Het is goed dat er wordt gedacht aan een structurele oplossing voor de benarde positie van lijn 9,’’ aldus Van Male. Over de invulling van de plannen wil hij nog wel een discussie. Van Male dient morgen namens Rover bij de wethouder een plan in om de tramlijn te verleggen naar de andere kant van de Koninginnegracht. ,,De tram kan dan tussen de Koningstunnel en de Koekamp de grond in. De tunnel kan dan voor de Plesmanweg weer boven de grond komen,’’ aldus Van Male. Met deze oplossing heeft Rover ook de Bosbrug voor het Korte Voorhout vrijgemaakt van tramverkeer

““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““`
vervolg 5 thema”s MO
B. bureaucratie

1. Ondoorzichtigheid financieringstromen.

Voorbeeld: Bureaus Jeugdzorg.

Ombudsman Brenninckmeijer leverde onlangs vernietigende kritiek op de Bureaus Jeugdzorg. Reden: door de verschillende financieringsstromen is de indicatiestelling hopeloos ingewikkeld, waardoor de echte basale zorg niet snel en adequaat gegeven kan worden.

2. Complexiteit wet & regelgeving

Voorbeeld: onderzoek Enschede!

3. Langs elkaar heen werken van hulp- en dienstverlening

Voorbeeld: te veel verschillende methodieken en daaruit voortvloeiende meningen > gevolg: client raakt het overzicht kwijt in het zorgaanbod

Voorbeeld: geen eenduidige rapportage

Voorbeeld: geen overkoepelend plan van aanpak

C. vrijblijvendheid in de hulp & dienstverlening

Zelfs als organisaties samenwerken in overlegsituaties hoeven ze over hun voortgang en hun eigen bijdrage niet te rapporteren aan een hogere instantie. Ze zijn dus niet verplicht om verantwoording af te leggen van hun prestaties ten opzichte van de betreffende client. Dit is een context voor vrijblijvendheid. Niemand hoeft zich geroepen te voelen om zijn nek uit te steken voor echte verbetering van de ontstane situatie. Wouter: hier mis ik de regievoering van de overheid.

D. te weinig zelfwerkzaamheid clienten

Voorbeeld: in de cultuur proberen allerlei instanties onder hun verantwoordelijkheden uit te komen. Dit werkt door tot in alle niveaus van de samenleving. Bij clienten maatschappelijke opvang: als er iets misgaat hebben altijd de anderen het gedaan. Waar is de eigen verantwoordelijkheid gebleven?

Voorbeeld: clienten zitten doorgaans in de slachtofferrol waarin ze zich passief opstellen tov de hulpverlening. De client wil niet zelf zijn zaken regelen maar verwacht dit van de hulpverlener. En de hulpverlener laat zich voor zijn karretje spannen. De hulpverlener zou zich moeten beperken tot het aangeven van de route, om vervolgens de client aan te moedigen zelf de route te gaan lopen. De hulpverlener moet bijv. de te doorlopen procedure helder schetsen of de spelregels helder maken. Daarna moet de client binnen die procedure aan de slag. En ook moet de client zich aan de spelregels houden. De grootste fout van de hulpverlener is taken doen die de client zelf kan doen. Op die manier leert de client geen vaardigheden aan en blijft dus altijd afhankelijk van derden in plaats van gaandeweg te leren zelfstandig zijn plek in te nemen in de samenleving.

Voorbeeld: clienten leren omgaan met de computer en met internet zodat ze zelf informatie kunnen opzoeken en hun eigen mening gaan vormen en hun eigen vragen gaan stellen.

Voorbeeld: leg je in de dagopvang LdH niet neer bij passief gebruikersgedrag, waarbij de client alleen maar bezig is met gebruiken en zijn praktische rompslomp laat regelen door de hulpverleners. Doorbreek dit patroon door mensen te zelf verantwoordelijk te stellen voor hun eigen zaken.

Voorbeeld: cliënten moeten actief bezig zijn met het opbouwen van contacten buiten de gebruikerswereld van LdH. Want alleen als de omgeving een andere invloed gaat uitoefenen kunnen ze op termijn ontsnappen aan deze situatie. Blijven ze alleen in dit kringetje ronddraaien, dan blijft hun gedrag in stand, leren ze geen nieuwe vaardigheden, blijven ze passief en verandert er niks wezenlijks.

Voorbeeld: Ruud ziet het Leger des Heils als een onmachtige organisatie die niet in staat is om de daklozen handvaten aan te reiken om hun meervoudige problemen op te lossen. Met dien verstande dat de dak- en thuislozen niet zozeer lijden aan psychische problematiek, maar puur egocentrisch en asociaal gedrag vertonen. Zij bevinden zich aan de onderkant van de samenleving waarbij de omgeving niet gewend is de eigen problemen zelf op te lossen. Mensen vinden het gewoon dat anderen hun problemen opknappen, terwijl ze zelf passief toekijken. Mensen vinden het normaal alleen de lusten te ervaren als hun goed recht en de lasten te laten dragen door anderen. We kunnen hier spreken van een sociale en culturele erfenis. Dit gedrag is namelijk ook een gevolg van de vrijblijvende consumptiemaatschappij waar alles maar mogelijk is (bijv. heel makkelijk geld lenen), zonder rekening te houden met je medemens en zonder verantwoordelijkheid te dragen voor de consequenties van je gedrag (bijv. schulden). Ruud heeft dit gedrag aan den lijve ondervonden en maakt het elke dag mee binnen de nachtopvang. Wouter ziet het egocentrisme ook als oorzaak van asociaal gedrag, maar ziet hierin geen tegenstelling met bepaalde psychiatrische stoornissen die dit egocentrisme versterken of mede veroorzaken.

Voorbeeld: Ruud wijst op het mogelijke gevaar dat het stellen van een psychiatrische diagnose passiviteit en slachtofferhouding van de cliënt versterkt. Het kan de cliënt een argument in handen geven om te zeggen: “ik kan er niks aan doen dat ik me zo gedraag, want ik heb die of die stoornis”. Het kan dus door de cliënt aangegrepen worden als mogelijkheid om onder zijn eigen verantwoordelijkheid uit te komen.

E.invloeden van de Nederlandse cultuur of het ontbreken hiervan.

Voorbeeld: Ruud: verandering rollenpatroon man / vrouw is opgelegd door culturele elite. De ‘gewone’ mannen en vrouwen weten hierdoor hun plek niet meer. Hierdoor ontstaan veel spanningen binnen relaties.

Voorbeeld: Het afschuiven van verantwoordelijkheden. Quote Michael Zeeman (?? Glossy Calvijn): “De culturele elite in Nederland heeft verzaakt door egocentrisch te kiezen voor genieten, en voorbij te leven aan de vele problemen in de (wereld)samenleving. Onder het motto: Na ons de zondvloed”.

Voorbeeld: T.a.v. ontwikkelingssamenwerking: met de linkerhand geven we bijv. 1 miljard Euro aan rijst, en met de andere hand verhinderen we dat arme landen hun eigen werkgelegenheid op poten zetten. Voorbeeld chocola: we halen goedkope cacao uit Ghana, maar investeren niet in de bouw van een chocoladerepenfabriek in Ghana, want we willen die fabriek in de EU hebben staan vanwege de werkgelegenheid. Arme landen zonder werkgelegenheid > geen inkomsten > geen geld voor de medische voorziening > vroege dood.

F. Historie Maatschappelijke Opvang

Idee: Per punt handelingsaanbevelingen noteren

Over anaconda15

1.80 meter lang blauwe ogen Nederlands Techneut en gek op wetenschap Erg handig en visionair
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized en getagged met . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s