Liberaal Eindhoven belangenverstrengeling

Liberaal Eindhoven

Belangenverstrengeling

Integriteit in politiek en bestuur: soms zijn er regels, soms zijn er alleen principes, maar die wegen niet per se even zwaar als regels.

Integriteit is belangrijk in politiek en bestuur, dat vinden we tenminste in Nederland. Daarom gelden er voor volksvertegenwoordigers, bestuurders en ook voor ambtenaren tal van regels die moeten voorkomen dat iemand met twee petten op komt te zitten, of – erger nog – in een publieke functie het eigen belang dient in plaats van het algemeen belang.

Voor het gemeentelijke bestuursniveau vinden we voorbeelden van zulke regels in de artikelen 13 en 15 van de Gemeentewet.

Artikel 13 van de Gemeentewet gaat over dubbele petten en bepaalt dat een lid van de raad niet tevens burgemeester, wethouder, lid van de rekenkamer, lid van een deelraad, lid van het dagelijks bestuur van een deelgemeente, of ambtenaar, door of vanwege het gemeentebestuur aangesteld of daaraan ondergeschikt, kan zijn. De lijst is overigens langer, maar ik noem maar even de meest voor de hand liggende verboden.

Artikel 15 van diezelfde wet gaat over belangenverstrengeling en zegt dat een lid van de raad niet als advocaat of adviseur in geschillen werkzaam mag zijn ten behoeve van de gemeente of het gemeentebestuur dan wel ten behoeve van de wederpartij van de gemeente of het gemeentebestuur. Er staat nog meer in maar ik noem dit element maar even als voorbeeld.

Verder is er nog een gedragscode voor raadsleden, waarin het streven naar integriteit verder is uitgewerkt.

In het Eindhovense werden deze regelingen onlangs weer tevoorschijn gehaald, omdat Lilian Reker, de vrouw van LPF-fractievoorzitter Rudy Reker, via een uitzendbureau tijdelijk bij het gemeentelijke stadskantoor is gedetacheerd. Hoewel haar werkzaamheden daar niet van politieke aard zijn, maar uitsluitend ondersteunende diensten betreffen (het gaat om een helpdesk), kreeg zij van de gemeente te horen dat zij haar lidmaatschap van de raadscommissies waarin zij zitting heeft gedurende de detachering op diende te geven. Lilian Reker heeft dat inmiddels ook al gedaan. Regels zijn immers regels en de schijn tegen hebben, dat wil je natuurlijk niet als lid van enkele raadscommissies.

Maar hoe zit het dan met alle andere dubbelfuncties c.q. dubbele belangen die we in het Eindhovense raadswereldje aantreffen of aantroffen? Ik doe maar eens een greep uit de mij bekende gevallen:

Jan van den Biggelaar, PvdA-raadslid en oud-fractievoorzitter, werkt bij Palet, een onder meer door de gemeente Eindhoven gesubsidieerde multiculti instelling,

– Toon Meulensteen zat in de vorige periode in de raad voor de PvdA, terwijl hij werkte voor Dynamo, het door de gemeente gesubsidieerde jongerencentrum (volgens critici: centrum zonder jongeren) van Eindhoven,

Gaby van den Biggelaar, fractievoorzitter van de PvdA in de Eindhovense raad en geen familie van Jan, is voorzitter van de Stichting Leergeld, een instelling die subsidie krijgt van de gemeente Eindhoven. Deze stichting is ooit opgericht als particulier initiatief om leermiddelen te verschaffen aan on- en minvermogenden en is deze raadsperiode financieel onderdak gebracht bij de gemeente Eindhoven,

– Harry Janssen, raadslid voor de PvdA in de vorige periode, werkte bij DOBA Onderwijsadviseurs. Deze club ontving in 1999, tijdens het raadslidmaatschap van Harry Janssen 2,6 miljoen gulden (€ 1,18 miljoen) steun van de gemeente ter voorkoming van een faillissement,

– Tot slot dan Hans-Martin Don, SP-wethouder van Financiën in Eindhoven. Hij werkte als manager voor het Leger des Heils, en is nu als Collegelid verantwoordelijk voor een betaling van enkele tonnen per jaar aan dit Leger voor het runnen van de opvangkeet bij het gemeentelijke openluchtbordeel aan de Achtseweg, ook wel bekend als ‘de tippelzone’.

Deze opsomming maakt duidelijk dat er een verschil is tussen regels en principes: de vrouw van de LPF-fractievoorzitter zou de regels hebben geschonden als zij als commissielid aan was gebleven. Raadsleden en wethouders die hun eigen instellingen of clubjes financieel bij de gemeente onderdak brengen – of houden – schenden kennelijk geen regels, maar je vraagt je wel af hoe het zit met de integriteit. Kunnen zulke raadsleden nog wel met een kritisch oog naar het functioneren – en dus naar de doelmatigheid van de subsidie – kijken als hun eigen baan daar (mede) van afhangt? Wordt het niet eens tijd voor een regel die zegt dat mensen die werken bij door een bepaalde overheid gesubsidieerde dan wel bekostigde instelling geen zitting mogen hebben in een vertegenwoordigend orgaan (gemeenteraad, provinciale staten, parlement) van die overheid? Zo groot is het verschil per slot van rekening niet tussen een uitzendkracht bij de gemeente en een medewerker van Loket W, Dynamo, de verslaafdenopvang of Palet.

Er zit – mijn inziens – nog een ander aspect aan deze kwestie. Omdat het hier om de LPF gaat, heeft de kwestie de schijn dat er sprake is van een afrekening met vertegenwoordigers van de Fortuyn-revolte. In dat kader passen immers ook het pootje lichten van Leefbaar-wethouder Ad Pastoor in 2004, het wegwerken van burgemeester Sakkers (wiens benoeming ook het resultaat was van de kiezersopstand van 2002) en – last but not least – de strafvervolging van Marco Pastors uit Rotterdam, die iets gelekt zou hebben dat op dat moment al niet meer geheim was. Het laatste voorbeeld is extra wrang als je nagaat dat het lekken uit vertrouwenscommissies bij burgemeestersbenoemingen wel vaker voorkomt maar zelden tot strafvervolging leidt. Ik herinner me uit 2004 nog dat tenminste één PvdA-raadslid namen lieten vallen van kandidaten voor de opvolging van burgemeester Welschen. Niemand deed aangifte, niemand werd vervolgd. Zo ging men immers niet met elkaar om, althans, de gevestigde partijen niet. Tegenover partijen die niet bij de gevestigde orde horen, zoals de Rotterdamse Leefbaren, wordt het strafrecht dus opeens wel in stelling gebracht. Goed om te weten, denk ik dan maar. Een gewaarschuwd mens telt voor twee. Ben benieuwd wat ons in Eindhoven nog meer te wachten staat met de huidige machtsverhoudingen (d.w.z. een linkse meerderheid) in de raad.

Paul Verhaegh

Posted: november 5th, 2008 under Commentaar.
Comments: 2

Comments

Comment from R. Donker
Time: 25/12/2008, 16:59

Wat betreft belangenverstrengelingen van raadsleden werp de blik op Zwolle.
Zie:http://www.groephop.nl/zwolle.htm en gam aar na.
Groenlinks raadslid Anneke Nusselder consulente bij Icare Zorggroep.
Icare was een van de gegadigde om een contract te tekenen met de gemeente Zwolle i.v.m uitvoering van de WMO
Swollwacht raadslid Hans Borrel bestuurslid van de WEZOgroep die de sociale werkvoorziening beheert en waar de WEZOgroep 6 miljoen euro verlies leed waarvan Hans Borrel afwist maar dit verzweeg voor de gemeenteraad.
Christen-Unie raadslid Mevr. D. Gijssel werkzaam bij het datoproject van het Leger des heils die gesubsidieerd word door de gemeente Zwolle,coordinator voedselbank Zwolle.
Christen-Unie raadslid Hr. J. van Boven ook lid van de rekenkamercommissie Zwolle

Comment from Marcel
Time: 14/01/2009, 07:46

Borrelpraat wellicht, maar ik vernam van een ingezetene uit Roermond dat het in Limburg helemaal een ons-kent-ons cultuurtje is en Limburg heeft wat dat betreft inderdaad de schijn wat tegen.
Roermondse Politiek via familieband verstrengelt met een van de grootste bouwprojectontwikkelaars die inderdaad heel veel opdrachten krijgt en bij een groot verzekeringsconcern die inderdaad ook veel lokale verzekeringen heeft zit ook weer een familieleid van deze beiden.
Borrelpraat wellicht.
Maar wel vanuit Roermondse burgers.

Wat dichterbij ons: mijnheer Lindeman, wie kent hem ionmiddels niet, zwengelt de discussie aan of een Eindhovense topambtenaar in de strategische concernhoek, ook een bestuurlijke voorzittersfunctie mag hebben van een politieke partij in Brabantstad niet zijnde Eindhoven.
Ook al staat de integriteit buiten iedere discussie, dan mag je zo’n vraag in alle objectiviteit stellen.
Ik reeg een brief onder ogen waar ook nogal wat subjectieve aanhalingen in verweven waren.
Dan wordt het wat onkies.
Een zuivere afweging en objectieve bepaling van dergelijke combinaties kan geen kwaad. Een ambtenaar heeft daar alleen maar baat bij. Omdat iedere schijn zoveel mogelijk weggehouden moet worden.
Daarom ben ik wel blij met het feit dat hier het thema van ook beroepsmatige functies bij gesubsidieerde organisaties eens aan de orde wordt gesteld. Er zou, wars van voorbeelden, een beleid of gedragscode, op mogen worden ontwikkeld. Slecht kan het nooit om daar eens naar te kijken.

Over anaconda15

1.80 meter lang blauwe ogen Nederlands Techneut en gek op wetenschap Erg handig en visionair
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized en getagged met . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s