Deurwaarders: zorgplicht gemeente na ontruiming

Klik hier!

14.05.09 4 reacties

Gemeenten moeten niet weglopen voor hun ‘zorgplicht’ na ontruimingen door gerechtsdeurwaarders. Zij moeten via een ‘eenduidige landelijke regeling’ garant staan voor opslag van de inboedel na ontruimingen. Nu ontstaan er ‘mensonterende’ situaties door onduidelijkheid over verantwoordelijkheden van verhuurders en gemeenten. Dat zegt de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders.

Mensonterend
‘Het is een heel praktisch probleem. Na een vonnis ontruimt de deurwaarder het huis maar wat gebeurt er met de inboedel?’ zegt Karen Weisfelt, de voorzitter van de beroepsorganisatie van gerechtsdeurwaarders. ‘Op dat moment moet er geen discussie ontstaan met ambtenaren van de gemeente over wie waar verantwoordelijk voor is. Een ontruiming is een hele ingrijpende gebeurtenis. Het is mensonterend als de inboedel op straat staat zonder duidelijkheid over wat er gaat gebeuren.’

Boete
Volgens de gerechtsdeurwaarders nam in het verleden vrijwel altijd de gemeente de taak op zich om de inboedel weg te halen en tijdelijk op te slaan. Maar de laatste jaren worden gerechtsdeurwaarders steeds vaker geconfronteerd met gemeenten die het, soms onder dreiging van een boete, overlaten aan de verhuurder.

Betalen
‘Het is onwenselijk dat de ex-huurder dan voor zijn spullen weer te maken heeft met de ex-huisbaas, want dan is hij daarvan afhankelijk,’ zegt Weisfelt. ‘Dan zegt de verhuurder: betaal eerst maar spullen terug. Maar het vonnis van de rechter gaat daar niet over, die is enkel gericht op de ontruiming. Het is beter als een gemeente de zorg op zich neemt, die heeft ook de middelen daartoe. De eigenaar kan dan zijn spullen terugkrijgen tegen betaling van loodskosten.’

Goed geregeld
De gemeente Amsterdam en Den Haag herkennen zich niet in de kritiek van de gerechtsdeurwaarders. Beide steden hebben een dienst die voor transport en opslag van huisraad zorgt. Ook bij de koepel van woningcorporaties Aedes is het probleem dat de gerechtsdeurwaarders signaleren niet bekend. En in Groningen hebben de corporaties gezamenlijk een loods gehuurd voor de opslag. ‘In de APV is bepaald dat wij daarvoor verantwoordelijk zijn, die verantwoordelijkheid nemen we, zegt Gaaike Euwena, directeur wonen van de Groningse corporatie Nijestee. Weisfelt bevestigt dat verschillende gemeenten het goed hebben geregeld maar pleit voor duidelijkheid en zekerheid voor ieder in Nederland. ‘Misschien kan de VNG met een regeling komen?!’

 
 

Boze Burgers 

    In dit boek een bundeling van de serie ‘Boze Burgers’, verschenen in Binnenlands Bestuur in de afgelopen jaren, aangevuld met de huidige stand van zaken.EUR 14,95Bestel het boek ‘Boze Burgers’

Link:http://www.rtvoost.nl/tv/default.aspx?uid=94853

Reacties

R.Donker daklozenervaringsdeskundige 18.06.11 11:56

Als ik die achterlijke reacties lees van al de economische consumentenslaven gaat het alleen maar om geld en wie er voor de kosten moet opdraaien in deze primitieve bananenrepubliek met zijn onbeschofte bevolking.
Ten eerste zijn er afgelopen 24 jaar duizenden huurders zowel gezinnen als alleenstaanden als wegwerpartikelen hun veilige basis uit gedonderd op straat waar je aan de honden bent overgeleverd dankzij politiek beleid die de landelijke woningcorporaties die eigendom waren van de belastingbetalende burgers zonder hun toestemming hebben privatiseren dus uitverkopen aan particuliere ondernemers.
Het gevolg was en is dat als huurders hun baan verloren of door o.a. omstandigheden geen inkomsten meer hadden,zij na paar maanden huurachterstand zonder gevoel via de onmenselijke kantonrechterformule de woningen werden uitgezet en eenmaal buiten bekommert niemand meer zich om je net als je zelfstandig woont van sociale cohesie is geen sprake meer en van de publieke overheden met hun zogenaamde zorgplichten hoef je helemaal niets te verwachten want daar gaat het ook maar alleen om hun politieke eigenbelangen en maatschappelijek statussen,dus in Nederland wonen geen mensen meer.
Het is of je ziel uit je lichaam word gerukt als je alles wat je heb opgebouwd zo ziet verdwijnen in containers gedonderd zonder enig gevoel van de ontruimers die zo als zij zeggen ook maar hun werk doen want op straat betekent geen eten en drinken,geen slaapplek en sanitaire voorzieningen en bescherming tegen barre weersomstandigheden en als je op straat vraagt aan politiebeambten na ontruiming waar je moet slapen dan krijg je te horen dat dit hun niet interesseert en dat je eigen kan aanmelden bij de overvolle daklozenasiels van o.a. het leger des heils of herbergen waar je verwelkomt word als er plaats is vanwege de inkomsten/uitkering en waar van”christelijke”gastvrijheid geen sprake is maar meer van leugens en bedrog en evangelisatiepraktijken waar deze opvangasiels gevestigd zijn in de meer achterlijke gebleven gereformeerde gebieden in ons land waar gesubsidieerde kerkgangers van diverse kerkorganisaties bijschnabbelen als toezichthouders in zogenaamde christelijke nacht en dagopvangs.
En dat word voor miljarden gesubsidieerd via specifieke uitkeringen en gemeentelijke subsidies en met onrechtmatige indicatiestellingen verkregen
AWBZ gelden voor niet geleverde begeleiding zowel in woonbegeleidingstrajecten als de opvang zelf.
En dat allemaal zonder rijkstoezicht op beleid en uitvoering omdat de opeenvolgende uitdijende regeringen en ambtenarenkorps zelf schuldig zijn aan maatschappelijke problematieken door sociaal-economisch wanbeleid en het plunderen van de werkende bevolking die geen vrijheden meer genieten en alleen nog maar arbeiden om de oplopende rekeningen te kunnen betalen want anders is het ook exit de straat op om te worden gestigmatiseerd door je medenederlanders als zijnde psychische gestoorde overlastgevers en zorgmijders.
Maar er is geen goede opvang met zorg en hulpverlening!
Dus hou op over je eigenbelangen en egoisme als zijnde consumerende kuddedier.

Raoul beleidsadviseur Handhaving en Vergunningen 19.05.09 09:43

De gemeenten lopen niet weg voor hun verantwoordelijkheid, maar de woningcooperaties. Waarom dient de gemeenschap op te draaien voor problemen die het gevolg zijn van een relatie tussen een verhuurder en huurder. Dit is puur een privaatrechterlijk geschil. Sinds 2001(LJN:AD5810/AE0082) wordt de opdrachtgever van de ontruiming (de verhuurder) aangemerkt als overtreder van het verbod de weg anders te gebruiken dan waarvoor zij bestemd is. De deurwaarder is louter een instrument om de ontruiming daadwerkelijk uit te voeren. Vervolgens heeft de verhuurder niks geregeld, maar omdat de spullen op straat komen te staan en de verhuurder deze daar laat staan, wordt het probleem op het bord van de gemeente gelegd. En dient de gemeenschap, maar zorg te dragen voor de verwijdering en of opslag en dient uiteindelijk de kosten daarvan te betalen. Het is een oorzaak en gevolg verhaal en verder een centenkwestie. Ik geloof niet dat de meeste woningcooperaties krap bij kas zitten. Zij zijn het die het eerst de problemen signaleren (betalingsachterstanden), maar er niks aan doen. Mensonterend, zorgplicht, grote woorden, wie de schoen past, trekt hem aan; verhuurder neem je verantwoordelijkheid! En deurwaarder weiger de opdracht als er niks is geregeld door de woningbouwverenging.

Joke vanderHam bezxorgde burger 15.05.09 11:27

Ik heb een aantal krantenberichten gelezen over ontruimingen van buurhuizen (Flevopolder), ontruimingen vanwege schulden van vorige eigenaars en het dumpen van de mooie inboedel van een bejaarde vrouw die in Spanje overwinterde en per ongeluk een paar cent te weinig huur per maand automatisch liet overmaken van wie de (Amsterdamse) woning ontruimd werd terwijl ze nog in Spanje verbleef, waarbij het antieke glasservies naar beneden werd gegooid. En over ontruimingen (Zeist) waarbij medicijnkastjes met gevaarlijke pillen op straat bleven staan met de rest van de inboedel.

R. Windt machteloze burger 14.05.09 16:44

Citaat:
‘Misschien kan de VNG met een regeling komen?!’
Einde citaat

De VNG zou bij zoveel zaken een voortrekkersrol kunnen spelen voor eenduidigheid en stoppen met overal wielen opnieuw uitvinden en rechtsongelijkheid tussen burgers.
Den Haag, zowel ministeries als de versnipperde Tweede Kamer zijn oertraag en niet voor hun taak toegerust!!
Echter dan moet je wel een VNG voorzitter hebben, die de sociale factoren net zo van belang vindt als economische facetten.
Op dat profiel moet die ook gekozen zijn.

Wat betreft ontruimingen. Nog maar een keer: een landelijke uitgerold sociaal incasso buro (SIB) stroomlijnt veel voor kwetsbare groepen, waaronder huisuitzettingen. Althans het voorkomen ervan! Ben wel van mening dat de ex-huurders opslaggeld moeten betalen.
Als men dat niet doet, moet de boedel gebruikt kunnen worden voor inrichting van woningen voor mensen die het geld hier niet voor hebben en voor de opvangadressen t.b.v. daklozen.
Blijft het een schandaal dat men maar niet komt met een sociaal incasso systeem, incl. sociale leningen, budgetbeheer etc.
De incasso organisaties zijn de lachende derde, met dank aan al die sociale gemeentebesturen, bah!
Burgers worden dat gebrek over de hele linie aan verantwoordelijkheid en adequaat beleid zat. Een ander net geplaatst bericht van de beheerder bevestigt dat na zovele andere! Helpt geen zier. Niemand specifiek is hierop aan te spreken!!!!!

Over anaconda15

1.80 meter lang blauwe ogen Nederlands Techneut en gek op wetenschap Erg handig en visionair
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized en getagged met . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s