Illegalen in Nederland en de met de VOC mentaliteit werkende hulpverlenende instanties en dubieuze advocaten

 Toen ik verbleef vanaf april 2002 tot juni 2003 in de illegale opvang achter de WRZV sporthallen mocht ik meemaken dat uitgeprocedeerde asielzoekers de asielzoekerscentra”s werden uitgezet omdat zij geen recht meer kon doen gelden op onderdak en hulp.Zij werden allen met route en stadskaarten richting de WRZV sporthallen gestuurd waar de directeur Joop van Ommen iedereen zonder onderdak opvangt en hen huisvest en te eten geeft volgens zijn gebral in de media.
Deze uitgeprocedeerde asielzoekers sliepen dan al paar dagen onder bruggen met of zonder hun kinderen en konden bij de WRZV hallen overnachten in de kleedkamers en waar de op sensatie beluste Joop van Ommen gelijk wat journalisten van de Zwolse Courant opbelde om de aandacht te trekken voor zijn zogenaamde sociale bevlogenheid.
De waarheid was en is dat Mr.Hebzucht Joop van Ommen met zijn Calimero-complex in dienst is van de gemeente Zwolle in verkapte vorm snel de kuierlatten nam naar huis en de vrijwilligers deelde matrassen uit en gaven deze mensen te eten en drinken en waar ik mij toen ook verdienstelijk maakte als dakloze man.
Ik zocht contact met Vluchtelingenwerk Nederland en hun advocaten en daar naast schreef ik tweede kamerfracties aan over deze schrijnende gevallen die je niet zomaar aan hun lot overlaat want we zijn toch geen beesten.Bij het contact met de advocaten van de asielzoekers kwam ik snel tot de ontdekking dat deze advocaten van de duivel bij de Azc bijkantoortjes hadden geopend en waaruit zij de zaken behandelden van deze asielzoekers.
Als bij asielzoekers bleek dat zij geen recht hadden op verblijfstatussen omdat zij uit veilige gebieden”kwamen dan kregen zij de mogelijkheid om opnieuw een aanvraag in te dienen via hun advocaat als zij nieuw bewijsmateriaal konden overleggen.Maar dat konden zij niet maar de advocaten kregen toch de mogelijkheid om een tweede en derde aanvraag in te dienen voor een geldige verblijfstatus die werd afgewezen door de rechter,deze advocaten wisten dat de asielzoekers geen schijn van kans hadden maar toch over de ruggen van de belastingbetalers doorgaan met deze dubieuze praktijken en daar is de politiek allang van op de hoogte maar doen hier niets aan omdat zij zich beroepen op Europese Verdragen.
Deze asielzoekers reisde dus af naar de WRZV hallen waar zij paar dagen verbleven en vertrokken toen weer omdat zij geen stap verder kwamen.
Volgens de nieuwe vreemdelingenwet moeten zij het land verlaten en op eigen kosten terug reizen naar land van herkomst maar deze mensen hebben geen cent te spenderen en zouden dus liftend of lopend naar hun geboorteland moeten gaan,toch een fijn land dat Nederland vol met gesubsidieerde mensenrechten tot je geen geld heb en dan mag je oprotten of afsterven.
Geleidelijk komt je erachter dat zowel dakloze Nederlanders als asielzoekers een welkome inkomstenbron via rijkssubsidies is voor gemeentes en ondernemers en winkeliers als zij gehuisvest zijn in daklozenopvang/asielzoekerscentra bij de gemeentes maar zodra de economie inzakt van Nederland dan is er geen plaats meer en moeten zij vertrekken onder protest van gemeentebesturen en ondernemers die hun omzetten zien dalen.Zouden de inwoners van die landen waar deze asielzoekers vandaan komen de Nederlanders ook zo behandelen als wij daar in nood komen,ik denk dat daar toch wat meer beschaving en cultuur heerst dan in handelend en sjacherend Konikrijk der Nederlanden met hun VOC verleden.
Dat was in 2002 toen ik dit meemaakte en nu zitten we in 2010 en worden er nog steeds asielzoekersgezinnen in grote aantallen de straat opgedonderd en aan hun lot overgelaten of richting de Herberg gestuurd en komen er weer 2000 of meer asielzoekers de centra”s binnen stromen en aan allerlei procedures onderworpen.
Bij het leger des heils noodopvang en Dato+project hadden paar uitgeprocedeerde asielzoekers ook geen recht meer op onderdak en werden zo de straat opgedonderd zonder geld en waar de enige mogelijkheid nog is jawel die vervloekte herberg/gevangenis en waar zij ook in een uitzichtloze situatie verblijven tussen doorgedraaide malloten die alles laten afhangen van sph4 opgeleide zelfhulpverleners en “supervisor” Joop van Ommen die alleen aan hun smerige eigenbelangen denken en totaal niets doen voor o.a. de “slachtoffers” van het achterlijke vreemdelingenbeleid van onze wereldvreemde Rijksoverheid en de gemeentelijke bestuurlijke elite zittend op hun comfortabele pluche zetels met riante salarissen en dito privileges en lak hebben aan burgerlijke inspraak want een goed functionerende gemeenteraad/volksvertegenwoordiging is niet aanwezig alleen maar konkelaars en achterkamertjespolitiek waar alles van tevoren word besloten en vastgelegd en dat jarenlang en naar buiten de schijn ophouden dat het met het dorp Zwolle en zijn “stadse neigingen” zo geweldig aan toe gaat maar waar burgers hier tegen in verzet komen die worden publiekelijk de grond ingetrapt of met overheidsterreur het zwijgen opgelegd.Zo heb dit ervaren maar niemand legt mij het zwijgen op want ik ben een vrij mens met recht op een vrije meningsuiting die goed onderbouwd is met ervaringen over de zogenaamde publieke en private dienstverlening.
Het lijkt wel een productiebedrijf gespecialiseerd in mensenhandel en mensenvlees,walgelijk gewoon maar ja we zijn onderhand niets anders gewend dankzij de salonsocialisten en neo-liberalen/christenen.De grote nationale freakshow

EenVandaag home

07-12-06

Generaal pardon?

Voor een Koerdische familie staat maar één vraag centraal: wordt het generaal pardon opgeschort? Ze wonen bijna 10 jaar in Nederland en kunnen elk moment worden uitgezet. Minister Verdonk bevestigde vandaag per brief een tijdelijke uitzetstop. Maar voor hoe lang? EénVandaag volgt de familie in deze onzekere tijd. Ook een gesprek met Geert Wilders.

+ Toevoegen aan Mijn EenVandaag

Reactie

Een zwolse thuisloze, 08 december 15:15: Ik heb tijdens mijn verblijf als dakloze man in Zwolle en de illegale opvang achter de WRZV sporthallen de ellende mogen aanschouwen van uitgeprocedeerde asielzoekers zowel gezinnen met kinderen als alleenstaanden die de straat op werden geknikkerd nadat hun eerste aanvraag voor een verblijfstatus was afgewezen en zij zonder pardon de asielzoekerscentra”s werden uitgezet en met routekaarten richting WRZV hallen werden gestuurd voor onderdak,want Joop van Ommen laat niemand buiten staan volgens vluchtelingenwerk Nederland,maar hij vertrok snel naar huis en blies zichzelf op in de media op als de lokale gesubsidieerde weldoener.Ik ving met andere medewerkers deze mensen op die in de meeste gevallen paar nachten op straat hadden overnacht.Ik keek hun dossiers door en zocht contact met hun advocaten en stuurde schrijnende gevallen richting de landelijke SP zodat zij contact konden zoeken met de verantwoordelijke minister.Deze advocaten hebben bij de asielzoekerscentra”s bijkantoortjes geopend,waar zij de kans kregen dankzij de Rijksoverheid en vluchtenlingen verdragen om miljoenen aan gemeenschapsgeld binnen te slepen door telkensmale opnieuw een tweede,derde of vierde aanvraag in te dienen voor een verblijfstatus voor dezelfde asielzoeker die in eerste instantie was afgewezen.De advocaten wisten bij voorbaat al dat de asielzoekers kanloos waren om alsnog een verblijfstatus te krijgen nadat hun eerste aanvraag was afgewezen,omdat zij geen nieuwe bewijsmateriaal konden overleggen die hun status als vluchteling kon rechtvaardigen.Wel nu dit zijn de aasgierenmentaliteit van de advocatuur,snel de bankrekeningen vullen over de ruggen van kansarme mensen.Allemaal dankzij rode politici die jaren stonden te verkondigen van Nederland het sociaalste land ter wereld waar iedereen welkom was wiens mensenrechten werden geschonden.Maar waar bleven zij toen door hun gedrag van geen oppositie voeren tegen sociaal-economisch wanbeleid van de kabinetten Lubbers,Kok en Balkenende de dak en thuislozenproblematiek massaal toenam,en er in Nederland gezinnen met kinderen en alleenstaanden de straat op werden gejast en hun woning uitgezet als door abnormale omstandigheden men in de schulden kwam.Toen hoorde je deze zogenaamde sociaal bevlogen politici niet.Nee,Nederlanders blijven hypocriet en grote bedriegers als het om persoonlijke belangen gaat.Ik had diep medelijden met deze asielzoekers en schreef paar zeer boze brieven naar Mevr.Rita Verdonk minister van Vreemdenlingen zaken,ik kreeg helaas zulke flutbrieven van haar terug waar ik bijna mijn nek brak,omdat mijn broek afzakte van schaamte en ellende.Mijn advies aan dit figuur,vertrek uit Nederland en ga op een onbewoond eiland zitten waar men geen last heeft van de medemens.

‘Je moet niet óver de mensen, maar mét de mensen praten’maar Joop van Ommen(drama-acteur) praat graag over daklozen en asielzoekers want dat levert hem subsidies op voor eigen gebruik,de mensen waarover het gaat dat interresseert hem voor geen meter.

Een passage uit het boekje van het putje tot de Herberg uitgegeven door Joop van Ommen

Joop voelt de verschoppelingen van de maatschappij haarfijn aan, was jarenlang één van
hen. ‘Ik was twaalf jaar toen mijn vader overleed. In de jaren daarna miste ik iemand die
mij aankon, iemand die mij leidde en af en toe een schop onder de kont gaf. Ik kwam
tegen alles in opstand met alle gevolgen van dien. Tot m’n achttiende heb ik afgebroken
wat ik maar tegen kwam’. Die levensles heeft Joop zich later ter harte genomen. Alle
ervaringen, hoe negatief ook, zijn uiteindelijk positief te draaien. ‘Ik behoorde vroeger tot
de groep mensen waar iedereen op af gaf, en toch voelde ik me er thuis en zocht ik er
troost. En omdat ik het zelf allemaal heb meegemaakt spreek ik de taal van de mensen
die ik opvang. Het heeft met wederzijds begrip te maken. Ik voel hun pijn beter aan,
begrijp hen en praat met hen. Dat probeer ik altijd aan de reguliere hulpverleners uit te
leggen: je moet mensen niet in de slachtofferrol zetten door óver hen te praten, je moet
mét hen praten. Dan bereik je veel meer’.

                                                Bewoners van de Herberg

Feisal – Feisal komt uit Afghanistan. Hij had een goedlopend bedrijf maar werd in het midden van de jaren negentig opgepakt toen de Taliban het land veroverden. Een aantal van zijn familieleden, onder wie zijn dochtertje van vijf jaar, werden om het leven gebracht. Maar Feisals moeder wist hem vrij te kopen. Hij besloot te vluchten en betaalde veel geld aan een mensensmokkelaar. Met een paard en een ezel werden Feisal en zijn vrouw het land uitgebracht. Ze pakten het vliegtuig naar Europa, arriveerden per trein in Nederland, maar raakten elkaar onderweg kwijt. Feisal bleef een maand in onzekerheid in het asielzoekerscentrum in Emmeloord voordat hij haar kon ophalen van een politiebureau. Ze was opgepakt omdat ze niet de juiste papieren had; die had Feisal bij zich. Zijn vrouw raakte in verwachting en het stel verhuisde naar Zeewolde. Daar beviel ze van een zoon. Na Zeewolde verhuisde het gezin naar Zwolle. Daar werd een tweede kind geboren. Feisal en zijn vrouw gingen op vrijwillige basis werken – zij in een kinderdagverblijf, hij in het AZC. Na negen jaar in Nederland werd het gezin in 2004 met uitzetting gedreigd. Door nieuwe wetgeving konden ze niet meer naar een ander EU-land. Geld voor een vlucht naar bijvoorbeeld Canada had Feisal niet. Ten einde raad zochten hij en zijn gezin hulp bij De Herberg.

Somaliër in Den Bosch vermist

door Marc Brink. dinsdag 30 december 2008
21:05
Laatst bijgewerkt op: woensdag 31 december 2008
16:04

Somaliër in Den Bosch vermist.

DEN BOSCH – Waarschijnlijk door een ‘inschattingsfout’ in de Bossche dak- en thuislozenopvang ’t Inloopschip is sinds gisteren een 49-jarige zwerver uit Somaliër vermist. Zie ook:
Vati met de taxi terug naar Zwolle
“De man was rustig en leek alle informatie te verwerken. Misschien moest het anders worden ingeschat. Maar we zijn te beperkt over hem geïnformeerd”, aldus Inloopschip-manager Ronald Haesen.
Dinsdagochtend liet ’t Inloopschip ‘alle alarmbellen’ afgaan bij de politie. “We hopen dat hij een warm plekje heeft gevonden”, zegt Haesen over de man die maandagmiddag in de vrieskou belandde.
Joop van Ommen uit Zwolle ging er vanuit dat hij onderdak had gevonden voor de man die hij Vati noemt. “Ik ben om kwart voor vier weggegaan en een kwartier later moest Vati alweer naar buiten. De opvang ging een paar uur dicht. Dat is blijkbaar gebruikelijk. Maar als ik dat had geweten dan had ik hem meegenomen. Dan had ik ook geen vijftig euro betaald voor tien overnachtingen.”
Van Ommen heeft slechte herinneringen aan zijn pogingen om onderdak te vinden voor Vati. “Ik denk meteen aan het woord vol dat ik hoorde bij de Bossche crisisopvang en het woord geld waarover medewerkers van het Inloopschip begonnen.”

Van Ommen maakt zich grote zorgen over Vati (‘Hij is zwaar ziek in zijn hoofd’) die in juni ineens op de stoep van De Herberg in Zwolle stond. Allerlei talen gingen langs hem heen. Afrikaanse bewoners van De Herberg konden er ook geen touw aan vastknopen. Hij had alleen een papiertje waarop de naam Vati en de datum 1-1-1959. Verder lijkt hij een Somalisch dialect te spreken. “Je kunt op geen enkele manier met hem communiceren. Hij knikt alleen maar als je iets aan hem vraagt. Hoe en waarom hij in Zwolle terecht is gekomen, we weten het niet”, aldus Van Ommen.
Hij houdt er rekening mee dat Vati met zijn dekentje ergens in de kou zit. Zo kennen ze hem in Zwolle. “We lokten hem met een sigaret naar binnen, maar binnen een kwartier schuifelde hij weer naar buiten”, aldus Van Ommen. Hij had gehoopt dat de opvang in Den Bosch beter zou zijn dan in Zwolle. Uit vingerafdrukken bleek dat de Zwolse ‘zwerver’ in Den Bosch was geregistreerd en daar een generaal pardon heeft gekregen. “Dus dachten we dat hij daar beter terecht kon”, aldus Van Ommen.

Rtv Oost
Zwolse zwerver weer boven water

zaterdag 25 december 2010
11:52 uur

? Speel af in Windows Media Player

sluit

De man met de deken, een bekende verschijning in de Zwolse daklozenwereld is weer boven water.
Joop van Ommen, die zich in Zwolle over de daklozen bekommert, trok zaterdagochtend aan de bel, nadat Vati al bijna drie dagen niet was gesignaleerd. Vati, de man met de deken, blijkt in het huis van bewaring te zitten vanwege openstaande boetes. Van Ommen vreesde dat Vati iets ergs was overkomen. Sinds drie jaar verblijft hij overdag bij de WRZV-hallen van Joop van Ommen. ’s Nachts sliep hij in daklozenopvang de Herberg.

verberg de 11 reacties

bekijk 11 reacties

plaats een reactie

 Wanneer u een bericht plaatst op onze website stemt u in met onze huisregels. Deze kunt u hier lezen.

Het e-mailadres wordt niet op de site getoond, maar kan door RTV Oost gebruikt worden om contact met u op te nemen.

Het kan tot 3 minuten duren alvorens uw reactie geplaatst is.

Roef

zondag 26 december 2010 15:24

@Bert heb jij je wel eens verdiept in hoe mensen op straat terecht komen? sommigen kiezen er inderdaad zelf voor, maar vaak is het een vervelende samenloop van omstandigheden, mede veroorzaakt door de ‘geweldige’ maatschappij die we zijn. vaak is het niet een zaak van ‘willen’, maar ‘niet kunnen’ omdat ze (de daklozen) de mogelijkheden niet krijgen. onze maatschappij is niet zo gemakkelijk voor iedereen als jij en ik soms denken…

Meerdere mensen vonden deze reactie ongepast. klik hier als u de reactie wilt zien.

Bert

zondag 26 december 2010 10:27

Wordt het niet de hoogste tijd dat de samenleving verslaafden en daklozen gaan aanspreken op HUN gedrag? Dat hen verteld wordt dat ZIJ moeten zorgen dat ze door werken weer in hun EIGEN onderhoud MOETEN voorzien. Dat een verslaving ONGEWENST is en GEEN ziekte en dat het helemaal van de zotten is dat werkende mensen constant moeten inleveren ! Ga ongewenst gedrag lekker belonen door etentjes-vakanties etc etc ! De hardwerkende Nederlander mag betalen !

Meerdere mensen vonden deze reactie ongepast. klik hier als u de reactie wilt zien.

willemien

zondag 26 december 2010 08:36

ik ben ook cker wel te spreken over de politie

het ging mij meer om de reacties van andere mensen die hier reageren!!

Meerdere mensen vonden deze reactie ongepast. klik hier als u de reactie wilt zien.

Harry Nack

zaterdag 25 december 2010 22:43

vanmorgen had ik de radio oost aanstaan en daar hoorde ik Joop van Ommen aardig tekeer gaan over de politie.Maar die mensen doen ook hun werk en die zijn heus wel zorgzaam in zulke gevallen.Schaam mijn dan ook heel erg wat meneer Van Ommen over de politie zei.De politie is toch je beste maatje.

Meerdere mensen vonden deze reactie ongepast. klik hier als u de reactie wilt zien.

willemien

zaterdag 25 december 2010 21:33

een beetje meer respect voor elkaar zal op zn plaats zijn! goed dat er mensen zijn die wel op elkaar “passen”

Meerdere mensen vonden deze reactie ongepast. klik hier als u de reactie wilt zien.

Henk

zaterdag 25 december 2010 19:36

Mooi laten zitten in de cel…heeft een ander en hij zelf nooit geen last meer in de maatschappij.

Meerdere mensen vonden deze reactie ongepast. klik hier als u de reactie wilt zien.

niek

zaterdag 25 december 2010 14:43

Vaak hebben zwevers/daklozen openstaande boetes en gaan die uitzitten bij slecht weer.

Meerdere mensen vonden deze reactie ongepast. klik hier als u de reactie wilt zien.

Gerrit

zaterdag 25 december 2010 14:09

Laat de politie hem een goed kerstfeest/maal bezorgen krijgt de man waar voor zijn geld.

gelukkig kerstfeest voor iedereen dus ook voor Vati

Meerdere mensen vonden deze reactie ongepast. klik hier als u de reactie wilt zien.

Claudia

zaterdag 25 december 2010 14:03

Huis van bewaring?? tss……

Meerdere mensen vonden deze reactie ongepast. klik hier als u de reactie wilt zien.

p.

zaterdag 25 december 2010 12:42

zag em een paar dagen geleden nog aan de zwarte water allee samen met de politie..

misschien zit hij daar wel lekker warm op het buro

Meerdere mensen vonden deze reactie ongepast. klik hier als u de reactie wilt zien.

 

Over anaconda15

1.80 meter lang blauwe ogen Nederlands Techneut en gek op wetenschap Erg handig en visionair
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized en getagged met . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s