RE: Rehoboth opvanginstelling en Tot het Heil des Volks,Leger des heils en de reli-gekken/psychopaten van Nederland met hun smerige door de rijksoverheid gesubsidieerde evangelisatiepraktijken waar kansarme burgers geen keuzevrijheden hebben

 From: kingkong1621@live.nl
To: brandpunt@kro.nl; bureau@nationaleombudsman.nl; cda.publieksvoorlichting@tweedekamer.nl; cdja.maastricht@gmail.com; christenunie@tweedekamer.nl; cie.vws@tweedekamer.nl; d66@tweedekamer.nl; denkmetkoosmee@gmail.com; g.wilders@tweedekamer.nl; g.vanittersum@platformggz.nl; groenlinks@tweedekamer.nl; groephopzoetermeer@hans-zijlstra.nl; i.y.tan@chello.nl; info@bijstandsbond.org; info@devrijspreker.nl; info@kafkabrigade.nl; info@laatjenietkisten.nl; juliuscenter@umcutrecht.nl; k.vaartjes@amnesty.nl; kamer@sp.nl; l.hartings@tweedekamer.nl; loket@igz.nl; k.meijer@igz.nl; politiek@nd.nl; postbus@eerstekamer.nl; pvda_voorlichting@tweedekamer.nl; pvv@tweedekamer.nl; redactie.elsevier@elsevier.nl; redactie@eenvandaag.nl; redactie@parool.nl; redactie@volkskrant.nl; sgp@tweedekamer.nl; straatadvocaten@gmail.com; tip@at5.nl; tips@leeuwardercourant.nl; voorlichting@minvws.nl; voorlichting@rekenkamer.nl; voorzitter@dwars.org; vvdvoorlichting@tweedekamer.nl; w.tonissen@tweedekamer.nl; zembla@vara.nl; zmag@xs4all.nl; zwolle@sp.nl
Subject: Rehoboth opvanginstelling en Tot het Heil des Volks,Leger des heils en de reli-gekken/psychopaten van Nederland met hun smerige door de rijksoverheid gesubsidieerde evangelisatiepraktijken waar kansarme burgers geen keuzevrijheden hebben
Date: Wed, 6 Jul 2011 15:42:01 +0200

vorig artikel ARTIKEL volgend artikel 

Henk van Rhee van CU naar Tot Heil des Volks

Henk van Rhee |foto ND/Jaco Klamer

DI 21 aug 2007 | 10.19
Henk van Rhee, partijdirecteur en campagneleider van de ChristenUnie vertrekt naar de stichting Tot Heil des Volks in Amsterdam. Van Rhee heeft ruim vier jaar bij de partij gewerkt. Nu de organisatie van de Christen­Unie goed op poten is gezet en er “mooie verkiezingsresultaten zijn behaald”, acht Van Rhee het moment gekomen wat anders te doen. “Voor de partij breekt nu de fase aan van verdiepen en consolideren. Vanuit het partijbureau heb ik daaraan niet zo veel bij te dragen.”

Formeel gaat de overstap van Van Rhee halverwege oktober in. Tot die tijd is hij al parttime bij de organisatie in Amsterdam aan de slag. Over een opvolger bij de ChristenUnie is nog niets bekend.

Zelf omschrijft Van Rhee zijn overstap als een van ‘de barmhartige christelijk-sociale politiek naar de christelijk-sociale praktijk’. “De ChristenUnie gaat via haar voorgangers terug op grondlegger Groen van Prinsterer, terwijl ‘Heil des Volks’ teruggaat op het werk van ds. Jan de Liefde. Beide mannen uit de negentiende eeuw kenden elkaar van de vriendenkring van het Reveil.”

Stichting Tot Heil des Volks kent verschillende deelorganisaties die zich bezighouden met hulpverlening en opvang van zwakken in de samenleving. Zo zijn er jeugdhotels, is er opvang van dak- en thuislozen en hulp aan prostituees (het Scharlaken Koord). Ook is er de stichting Different waar hulp wordt geboden aan homo’s die vanuit hun christen zijn tegen homoseksualiteit strijden.

Binnen de organisatie rommelde het enige tijd, na het ontslag van een aantal werknemers en het instellen van een interim-directie in januari dit jaar, bestaande uit Anne-Marie Molenaar en Krijn de Jong.  Enkele werknemers hebben enige tijd geleden een eigenhandig geschreven rapport verspreid, waarin directie en bestuur van Tot Heil des Volks worden beschuldigd van fraude, belangenverstrengeling en mismanagement. Bestuursvoorzitter dr. R. Seldenrijk sprak in april in een interne memo van een ‘crisistijd’.

Henk van Rhee liet voorafgaand aan zijn besluit directeur te worden een onafhankelijk onderzoek uitvoeren naar de beschuldigingen. De resultaten van dat onderzoek waren bemoedigend, zegt Van Rhee. Volgens hem bleek het een ‘loos verhaal’. “De accountant liet geen spaan heel van de beschuldigingen.”

Krijn de Jong, wiens taak als interim-directeur er nu op zit, blijft betrokken bij de stichting, zegt Van Rhee. “Wat majoor Bosshardt voor het Leger des Heils is, is Krijn de Jong in zekere zin voor Tot Heils des Volks.” Wat De Jong gaat doen, is nog niet helemaal duidelijk. Volgens Van Rhee gaat hij waarschijnlijk onder meer werken aan het maandblad van Tot Heil des Volks, De Oogst.

Van Rhee heeft nu al een ideetje voor volgend jaar. Als dan de homobeweging weer de jaarlijkse Gay Parade houdt met boten door de Amsterdamse grachten, overweegt hij een bootje te laten meevaren waarin aandacht wordt gevraagd voor de “dubbele discriminatie” waarmee deze christen-homo’s te kampen hebben.

Bron: Nederlands Dagblad

Tot Heil des Volks (Stichting)

Over Tot Heil des Volks (Stichting):

Tot Heil des Volks zet zich onder andere in voor prostituees, dak- en thuislozen en andere mensen die hulp zoeken. Ook zijn er twee youth hostels waar toeristen vanuit heel de wereld horen over het Evangelie.
Nieuwsgierig? Kijk ook eens op www.totheildesvolks.nl

Organisatie:
Tot Heil des Volks bestaat uit zes werkstichtingen:

Missie Tot Heil des Volks (Stichting):
De missie van Tot Heil des Volks is samen te vatten met de woorden: evangelisatie, hulpverlening en profetisch geluid.

Activiteiten Tot Heil des Volks (Stichting):
Tot Heil des Volks bestaat uit verschillende werkstichtingen met elk een andere doelgroep.
Bij Scharlaken Koord trekt een groep medewerkersters en vrijwilligsters een aantal keer per week de rosse buurten in om de vrouwen op te zoeken. Ze bieden hen praktische en psycho-sociale hulp en delen het Evangelie met hen. Daarnaast houdt het team zich bezig met preventie, voorlichting en maatschappelijke hulpverlening.
Bij De Tweede Mijl kunnen dak- en thuislozen drie dagen terecht in het inloophuis in de Amsterdamse Jordaan. Voor een kop koffie, een warme hap, aanspraak en gezelligheid. Maar ook voor de Evangelieboodschap.
Bij de Shelters bieden we gasten een goedkope, veilige en schone overnachtingsplek en geven we tegelijk Gods liefde door in woord en daad.
Different staat voor deskundige hulp bij problemen met homoseksualiteit en seksverslaving, ook voor de partners van seksverslaafden is er een hulpgroep. De hulpverlening kan pastoraal en sociaal-psychologisch van aard zijn.
Het christelijke begeleidingscentrum Rehoboth in Emmeloord trekt zich het lot aan van dak- en thuislozen.
Wij bieden naast een dak boven het hoofd, een bed, eten en drinken ook persoonlijke begeleiding, praktische hulp en (groeps-)therapie.

HACKER SAFE gecertificeerde sites voorkomen meer dan 99,9% van het misbruik door hackers.
  © 2001 – 2011 Stichting GeefGratis. Colocatie hosting: Nxs, Design: TALPABABELN en Ontwikkeling: Nadit.
Reddingsactie voor RehobothDe opvang van dakloze mannen van de Stichting Rehoboth, onderdeel van Tot Heil des Volks in Emmeloord lijkt gered nu de politiek in Noordoostpolder bereid is Rehoboth 20.000 of 25.000 euro te geven.
Maar die politiek drong tegelijkertijd aan op het maken van een plan van aanpak voor de maatschappelijke opvang in Noordoostpolder en Urk. Of Noordoostpolder 20.000 of 25.000 euro geeft hangt af van wat buurgemeente Urk doet. Als Urk 5000 euro geeft, wat waarschijnlijk lijkt, kan Noordoostpolder volstaan met 20.000 euro.Onderdak
“Er moet een dergelijke vorm van opvang zijn”, zegt VVD-raadslid Hilly Binksma. Rehoboth heeft zeventien bedden en vangt alleen mannen op. Die hebben bijvoorbeeld bij een echtscheiding geen dak meer boven hun hoofd en krijgen bij een woningbouwvereniging geen voorrang.

“Voorlopig is Rehoboth gered, maar de situatie blijft zorgwekkend”, zegt Henk van Rhee, directeur van Tot Heil des Volks. Wethouder Foeke Zeilsta bevestigt dit: “De problemen zullen toenemen. Er komt meer druk op de maatschappelijke opvang. In Almere en Lelystad zijn de eerste signalen al merkbaar.”

Zonder steun van de gemeenten en de provincie Flevoland moet Rehoboth de deuren sluiten. De stichting biedt meer dan alleen maatschappelijke opvang. Volgens de eigen psychiater van Rehoboth gaat het in negentig procent van de gevallen om mannen met psychosociale of psychiatrische problemen.

BRON: Stentor – 16 januari 2009

 
   

Volkskrant schrijft grove onwaarheid

Zaterdag 25 juni 2011 is in de Volkskrant een artikel verschenen over woon- en leefgemeenschap Horeb, dat onderdeel is aan De Hoop ggz. In het artikel wordt grof en ten onrechte een negatief beeld gecreëerd en suggestief geschreven inzake het reilen en zeilen van deze woon- en leefgemeenschap…
lees verder »

Vrijwilligers gevraagd!

Bent u handig in lassen, timmeren of in andere technische zaken? En heeft u bewogenheid voor de gasten van Horeb? Dan willen wij u vragen enkele uren per week vrijwilligerswerk bij ons te verrichten! Wij zoeken enthousiaste vrijwilligers, die vanuit hun christen zijn iets willen betekenen voor onze bewoners…
lees verder »

Nieuwe bestrating!

De bestrating op Horeb stamt voor het grootste deel uit de jaren ’40 van de vorige eeuw. In dat dunne laagje asfalt kwamen door de jaren heen heel veel gaten. Hierdoor struikelt nog wel eens iemand. Hier en daar hebben we al asfalt, of wat er nog van over was, vervangen door betonklinkers…
lees verder »

Made by Horeb

Elke bewoner van Horeb heeft een eigen taak in het functioneren van de woon- en leefgemeenschap. Ze kunnen kiezen voor een stageplaats bij onder andere de wasserij, de technische dienst, de administratie, de metaal en de keuken. Een andere belangrijke stagemogelijkheid is de houtwerkplaats…
lees verder »

Donatie van de Nieuwe Kerk in Kampen

De kinderen en jeugdleiders van de Nieuwe Kerk (NGK) in Kampen hebben tijdens de zondagsschool een collecte gehouden voor het werk van Horeb. In totaal bracht de collecte maar liefst ruim 450 euro op. Het geld zal worden besteed aan christelijke lectuur en cd’s voor kinderen van bewoners van Horeb…
lees verder »

Afscheid en overhandiging Bijbels

Op 3 februari jl. nam Wout van den Akker afscheid van Horeb. Wout heeft vierenhalfjaar bij Horeb verbleven, eerst als bewoner en later als medewerker met een participatiebaan. Als medewerker was Wout onder andere verantwoordelijk voor de administratie en de PR van Horeb…
lees verder »

Jongeren uit Duiven doen vrijwilligerswerk bij Horeb

Op zaterdag 16 januari kwamen ongeveer dertig jongeren van de baptistengemeente ‘Kerk voor Nu’ uit Duiven op bezoek bij Horeb. Het bezoek was onderdeel van een vrijwilligersproject voor Stichting Present…
lees verder »

Zakenlunches op aanvraag

Bij Horeb kunt u ook terecht voor ‘zakenlunches’. U bent met uw bedrijf/collega’s van harte welkom voor een lunch bij Horeb. Tijdens de lunch vertellen wij u meer over het werk van Horeb en vertellen één of meerdere bewoners hun levensverhaal. Voor meer informatie kunt u kijken op www…
lees verder »

Nieuws

Verhalen bewoners

Programma

Steun Horeb!

Vacatures

Contact

steun de bewoners met een gift, klik hier
Klik hier om in een pop-up het filmpje van Horeb te bekijken.
meld u aan voor de gratis horebbode, klik hier

Ontvang de gratis Horeb Bode!

Cover Horeb Bode Januari 2011 In iedere Horeb Bode leest u de levensverhalen van enkele bewoners van Horeb. Door deze indrukwekkende getuigenissen krijgt u een indruk hoe verslaving in iemands leven kan komen. U kunt de Horeb Bode iedere twee maanden gratis ontvangen. Meld u aan!
Horeb Bode Januari 2011

Wat is Horeb?

Horeb Horeb is een laagdrempelige en christelijke woon- en leefgemeenschap in Beekbergen. Het doel is om gebroken mensen te helpen. Mannen krijgen hier hulp bij hun verslavings- en/of psychosociale problemen. Hierbij staat het Evangelie van Jezus Christus centraal.
Onder leiding van een klein team medewerkers dragen de bewoners zorg voor elkaar. Ze stimuleren elkaar bij het opbouwen van een verslavingvrij leven. Het leven en werken op Horeb wordt grotendeels door de bewoners zelf gecoördineerd.

Horeb is een locatie van De Hoop ggz in Dordrecht. De samenwerking is erop gericht om mensen met verslavingsproblemen nog beter te helpen.

Gebed
“Welkom bij Horeb! Horeb biedt gebroken mannen een plek waar ze tot genezing kunnen komen. Mannen met verslavings- en/of psychosociale problemen krijgen hier een nieuwe kans in hun leven! Ook leren ze te groeien in geloof en mogen ze worden zoals God hen bedoeld heeft.”
Rob Meijer, Locatiedirecteur Horeb
Horeb een plek voor verandering
 
Over De Hoop
 
De Hoop helpt!

Tot Heil des Volks en De Hoop tekenen intentie om vrouwenopvang Ruchama over te dragen

PERSBERICHT
3 juni 2009

DORDRECHT / AMSTERDAM – De Hoop ggz neemt in principe per 1 juli aanstaande vrouwenopvang Ruchama over van Stichting Tot Heil des Volks. Beide instellingen hebben daartoe vandaag een intentie getekend. De gespecialiseerde hulpverlening van het christelijke vrouwen-begeleidingscentrum zal worden voortgezet, maar dan onder de vlag van De Hoop ggz. Tot Heil des Volks wil zich meer concentreren op haar Amsterdamse kernactiviteiten. De enorme administratieve lasten van kleinschalige AWBZ-gefinancierde gezondheidszorg zijn daar niet goed mee te combineren.

Ruchama bestaat sinds 2003. Sinds 2009 is het een AWBZ-instelling met in totaal 24 gesubsidieerde plaatsen voor verblijf en begeleiding van vrouwen in probleemsituaties. De kleinschaligheid van dit centrum blijft echter een probleem gezien de vele regels en administratieve verplichtingen in het kader van de AWBZ. Dat leidde bij Tot Heil des Volks tot de conclusie dat deze AWBZ-gefinancierde hulpverleningsactiviteiten beter ondergebracht kunnen worden bij een grotere, christelijke gezondheidszorginstelling. Die werd gevonden in De Hoop ggz.

“De hulpverleningsactiviteiten van Ruchama kunnen een goede aanvulling vormen op het zorgaanbod dat wij al hebben”, zegt Teun Stortenbeker, voorzitter van de Raad van Bestuur van Stichting De Hoop. “We beschikken over de benodigde organisatorische en administratieve infrastructuur om deze vorm van zorg over te kunnen nemen. En wat het allerbelangrijkste is: hiermee blijven behandelplaatsen voor christelijke zorg behouden.”

Henk van Rhee, voorzitter van de Raad van Bestuur van Tot Heil des Volks is blij dat de hulpverlening van Ruchama gecontinueerd kan worden: “Om de hulpverlening vanuit een bewust christelijke identiteit én op kwalitatief goed

niveau te kunnen blijven uitvoeren, is kennis en ervaring nodig, waar wij ons vanuit de missie evangelisatie, hulpverlening en profetische verkondiging niet primair op richten. De Hoop kan dat als in de gezondheidszorg gespecialiseerde organisatie gelukkig wel. We zijn dan ook blij dat we met De Hoop deze principeovereenkomst kunnen tekenen en dat hiermee het belangrijke en noodzakelijke werk van Ruchama voortgang kan vinden.”

Ruchama betreft christelijke opvang van vrouwen die te maken hebben met mishandeling, overbelasting, psychische problemen en seksueel misbruik. Naast opvang van vrouwen ontfermt Ruchama zich ook over eventuele kinderen van deze vrouwen. Het vrouwencentrum biedt hen tijdelijk opvang en deskundige begeleiding.

Stichting Tot Heil des Volks stelt zich ten doel: evangelisatie in de meest ruime zin; het behartigen van de geestelijke en materiële belangen van allen, die door middel van door de activiteiten van de aangesloten stichtingen worden bereikt. Het is een koepelorganisatie die zich toelegt op evangelisatie, hulpverle­ning en het laten horen van profetisch geluid.
Voor meer informatie over Tot Heil des Volks kan men terecht op www.totheildesvolks.nl.

De Hoop is een ggz-instelling voor evangelische hulpverlening in Dordrecht. De Hoop ggz biedt kinder-, jeugd- en volwassenenzorg op het gebied van psychosociale, psychiatrische en verslavingsproblematiek. Ook biedt De Hoop re-integratietrajecten en heeft zij preventieprojecten voor kinderen, tieners en volwassenen. Voor meer informatie over De Hoop ggz kan men terecht op www.dehoop.org.

 

Inspectie onderzoek positief over Ruchama

Op verzoek van de directie van de Stichting Tot Heil des Volks heeft de Inspectie voor de Volksgezondheid na een toezichtbezoek rapport uitgebracht over de gang van zaken bij het vrouwencentrum Ruchama. Aanleiding voor dit toezicht was een melding van de directie over ‘een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag en een intern onderzoek dat verwijst naar organisatorische en financiële problemen en professionele tekorten’. Doel van het inspectiebezoek was beoordelen ‘of Ruchama na een turbulente periode een nieuwe start kan maken en kan voldoen aan de voorwaarden om verantwoorde zorg te leveren’.
De inspectie concludeert: ‘Over het algemeen kan gesteld worden dat met grote voortvarendheid en ambitie gewerkt wordt aan verbetering van de kwaliteit. Het management lijkt in deze fase zorgvuldig te werk te gaan, door eerst de voorwaarde te creëren voor verantwoorde zorg’.
Code seksuele intimidatie
In een begeleidende brief stelt de Inspectie verder vast, dat Ruchama ‘voldoet aan de norm voor verantwoorde zorg, door een operationeel protocol te hebben conform de brochure “het mag niet, het mag nooit”, over seksuele intimidatie door hulpverleners in de gezondheidszorg’. 
Algemeen directeur Henk van Rhee van Tot Heil des Volks stelt in een reactie ‘tevreden te zijn met de duidelijkheid die dit het rapport van de Inspectie biedt’. ‘We kunnen nu een punt zetten achter een zaak met af en toe onverkwikkelijke kanten en negatieve publiciteit’, aldus Van Rhee. ‘Per 1 juli dragen we Ruchama in kansrijke positie over aan De Hoop ggz.’
2-7-2009 | bron: Tot Heil des Volks

Veel mis bij Verslaafdenopvang Winnersway

20-08 2009 | 02:08

Patiënten moeten verplicht naar de kerk en worden tewerkgesteld in de bouw of de plantsoenendienst. De zorg in de Leidse Verslaafdenopvang Winnersway schiet ernstig tekort, constateert de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). EénVandaag besteedt donderdagavond een reportage aan de wantoestanden.

Iedereen die dat wil kan – zonder over papieren te beschikken – een verslaafdenopvang beginnen. Dat kan soms tot excessen leiden. Verslaafden en psychiatrische patiënten die door Winnersway worden opgevangen, hebben weinig vrijheid. Ze worden verplicht de kerkdiensten van Outreach Center Nederland (OCN), een pinkstergemeente, te bezoeken, aldus EénVandaag.
Veel geld
In plaats van zorg te krijgen, moesten de patiënten verplicht werken op de bouw of in de plantsoenendienst. Psychiatrische patiënten en verslaafden werden bovendien financieel uitgekleed. Opvallend is dat Winnersway sinds december veel AWBZ-gelden van de overheid kreeg. Het geld dat Winnersway verdient, gaat naar de eigen organisatie en naar de kerk.
Zelfmoord
Bij Winnersway ontbrak het aan opgeleid personeel. Cliënten liepen gevaar. Medewerkers delen medicijnen uit ‘zonder kennis van werkingen en bijwerkingen’. Een cliënte die in het vrouwenhuis zelfmoord pleegde, had daar volgens de inspectie nooit mogen worden opgenomen. Het rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg is sinds vandaag openbaar.
Wanpraktijken
EénVandaagpraat met oud-medewerker Danny Kraaijenoord, die een boekje opendoet over de wanpraktijken, onderzoeksjournalist Silvan Schoonhoven, Winnersway-directeur Jan Piet en de Kamerleden Fleur Agema (PVV) en Renske Leijten (SP).

Veel mis bij Verslaafdenopvang Winnersway

20-08 2009 | 02:08

Patiënten moeten verplicht naar de kerk en worden tewerkgesteld in de bouw of de plantsoenendienst. De zorg in de Leidse Verslaafdenopvang Winnersway schiet ernstig tekort, constateert de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). EénVandaag besteedt donderdagavond een reportage aan de wantoestanden.

Iedereen die dat wil kan – zonder over papieren te beschikken – een verslaafdenopvang beginnen. Dat kan soms tot excessen leiden. Verslaafden en psychiatrische patiënten die door Winnersway worden opgevangen, hebben weinig vrijheid. Ze worden verplicht de kerkdiensten van Outreach Center Nederland (OCN), een pinkstergemeente, te bezoeken, aldus EénVandaag.
Veel geld
In plaats van zorg te krijgen, moesten de patiënten verplicht werken op de bouw of in de plantsoenendienst. Psychiatrische patiënten en verslaafden werden bovendien financieel uitgekleed. Opvallend is dat Winnersway sinds december veel AWBZ-gelden van de overheid kreeg. Het geld dat Winnersway verdient, gaat naar de eigen organisatie en naar de kerk.
Zelfmoord
Bij Winnersway ontbrak het aan opgeleid personeel. Cliënten liepen gevaar. Medewerkers delen medicijnen uit ‘zonder kennis van werkingen en bijwerkingen’. Een cliënte die in het vrouwenhuis zelfmoord pleegde, had daar volgens de inspectie nooit mogen worden opgenomen. Het rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg is sinds vandaag openbaar.
Wanpraktijken
EénVandaag praat met oud-medewerker Danny Kraaijenoord, die een boekje opendoet over de wanpraktijken, onderzoeksjournalist Silvan Schoonhoven, Winnersway-directeur Jan Piet en de Kamerleden Fleur Agema (PVV) en Renske Leijten (SP).
 
skip to main | skip to sidebar

 

Inleiding / Doelstelling

Het leger des heils is een stichting met als primaire doel het verspreiden van haar visie op het christendom. De organisatie is voor 80% financieel afhankelijk van subsidies, in 2006 een bedrag van 178,9 miljoen. Deze website is opgericht op 28 december 2007, het doel is het aan de kaak stellen van bepaalde zaken rondom het leger des heils. Zolang het leger doorgaat met het uitsluiten van een deel van de samenleving voor met samenlevingsgeld geschapen banen, zal deze website een kritische blik blijven geven. Dit met als doel het teweeg brengen van positieve en eerlijke veranderingen binnen het leger des heils zelf, of de manier waarop met samenlevingsgeld wordt omgesprongen.

Voor de officiële website van het Leger des Heils kunt u terecht op http://www.legerdesheils.nl

 

 

In het nieuws

20-02-2008 Leger des Heils zag mishandeling niet (RTL Nieuws)
06-01-2008 Woning moet snel worden opgeknapt (omroep flevoland)
05-01-2008 Enkeltje Zelfstandig werkt niet goed (omroep flevoland)
24-01-2008 B en W maandag gesprek met Leger (deStentor)
24-01-2008 Leger wist wél van meting (deStentor)
16-01-2008 Woede om plan korpsgebouw (Ede Stad)
07-01-2008 Problemen Leger des Heils Zupthen gebed zonder eind (deStentor)
30-11-2007 Pensionbewoners Leger opeens ‘probleemgevallen’ (Haarlems Dagblad)
 

 

zaterdag 9 februari 2008

Leger des Heils: Wanbeleid Lelystad

 
Een woning van het leger des heils in Lelystad heeft ernstige gebreken. De woning is onderdeel van een project om jongeren met ernstige gedragsproblemen te helpen zelfstandig te wonen. Voor de woning waarvan hieronder enkele door omroep flevoland gemaakte beelden zijn te vinden ontvangt het leger subsidie van de gemeente Lelystad en AWBZ gelden.

De verantwoordelijke wethouder Arie Slob van de gemeente Lelystad geeft in de uitzending van omroep Flevoland aan jarenlang goede ervaringen gehad te hebben met leger des heils. Hij geeft het leger een waarschuwing en legt het probleem bij slecht management.

Volgens bewoner Remy Martha heeft het leger de belofte gedaan de woning voor eind vorig jaar in orde te maken. Het leger gaat de woning alsnog spoedig een grondige opknapbeurt geven.

De woning:


Bronvermeldingen
Woning moet snel worden opgeknapt
Enkeltje Zelfstandig werkt niet goed

 
Geplaatst door Zonde op 21:11 0 reacties

 
 
 
 

vrijdag 4 januari 2008

Politiek spel ChristenUnie en SGP

 

In oktober 2007 tekenden Christenunie en SGP protest aan tegen het toekennen van subsidies voor organisaties met als doel het verspreiden van een bepaalde geloofsrichting.

Tweede kamerlid Ed Anker van de ChristenUnie zei: “Ik vind het ongewenst dat de overheid een bepaalde geloofsinterpretatie gaat stimuleren”. Het SGP-Tweede Kamerlid Kees van der Staaij stelde: “Je komt in een mijnenveld terecht van welke stroming wel en niet wenselijk is.” en tevens: “We moeten geen overheidstempeltjes op bepaalde stromingen gaan plakken ter goedkeuring”.

Verwacht wordt dat zowel de Christenunie en SGP momenteel bezig zijn met de voorbereiding van een politiek offensief om de jaarlijks groeiende subsidie aan het leger des heils een halt toe te roepen. Geruchten doen de ronde over een intern conflict binnen de CU tussen Ed Anker en partijleider Rouvoet. Laatstgenoemde gebruikte begin 2007 zijn positie als minister van jeugd en gezin om driehonderdduizend euro toe te kennen aan Youth for Christ.

Bovenstaande tekst is gebaseerd op waarheid, de uitspraken door kamerleden werden gedaan met betrekking tot subsidie aan een islamitische website. Hoewel dit natuurlijk niet uit te sluiten valt, is het gedeelte over een intern conflict tussen Ed Anker en Rouvoet verzonnen.

Wat is er wel waar?
De primaire doelstelling van het leger des heils is het verspreiden van haar visie op het christendom. De doelstelling van het leger des heils, zoals beschreven in haar jaarverslag van 2006: “Doelstelling: Het Leger des Heils in Nederland heeft tot doel om op welke daartoe geschikte plaats, tijd en wijze het Evangelie van Jezus Christus in woord en daad uit te dragen. In de ontmoeting met de medemens wordt ook aandacht gegeven aan diens maatschappelijke noden en behoeften. Het Leger des Heils zal daarin trachten te voorzien, hetzij vanuit de eigen organisatie hetzij door anderen.”
De uitspraken van Ed Anker en Kees van der Staaij lijken dus volledig van toepassing op het leger des heils.

Het leger des heils gaat echter verder, door het merendeel van de samenleving uit te sluiten terwijl het om met samenlevingsgeld geschapen banen gaat. In een nota identiteit stelt het leger: “Voor alle medewerkers, ongeacht hun functie, zowel voor hen die in loondienst zijn als voor de vrijwilligers, geldt dat zij moeten voldoen aan de aanstellingseis van een christelijke levensovertuiging.”

Uiteraard mogen we van deze christelijke politieke partijen niet verwachten dat ze ineens overgaan tot het behartigen van belangen van andere groepen binnen de samenleving. Helaas blijkt ook consequentie teveel gevraagd voor de ChristenUnie en SGP.

 
Geplaatst door Zonde op 02:56

 
 
 
 

zaterdag 29 december 2007

Leger des Heils: Subsidie

 

Het leger des heils geeft maatschappelijke hulpverlening aan zij die in de samenleving buiten de boot vallen. Prachtig, zullen de meeste Nederlands denken. Minder bekend is dat het leger voor ruim 80% van haar inkomsten afhankelijk is van subsidies. De primaire doelstelling van het leger is de verspreiding van het christendom, is het wenselijk dat de overheid indirect bijdraagt aan de verspreiding van een bepaalde geloofsovertuiging? Moeten we willen dat met samenlevingsgeld geschapen werk slechts toegankelijk is voor mensen met een bepaalde religie?

Er zijn meer groepjes die net als het leger een bepaalde religie of ideologie willen verspreiden. Ook in het verspreiden van een boodschap van liefde, met als onderdeel een eindeloze straf voor iedereen die daar geen behoefte aan heeft, staat het leger niet alleen. Waar het leger wel alleen in staat, is de 178,9 miljoen aan samenlevingsgeld, die ze het afgelopen jaar van de overheid ontving.

In de leerstellingen die alle heilssoldaten volgens het leger onderschrijven, is het geloof in een “eindeloze straf van de goddelozen” opgenomen. Zonder deze heilssoldaten hetzelfde toe te wensen, vraag ik mij af of het eerlijk is samenlevingsgeld, waar ook deze ongelovigen hard voor moeten werken, af te dragen aan een organisatie die dergelijk gedachtengoed wil verspreiden.

Een ander probleem met het leger des heils is dat het slechts christenen toe laat voor met samenlevinsgeld geschapen banen. Was het leger des heils geen kerk geweest, dan zou dit discriminatie zijn, en verboden bij Nederlandse wet. De overheid zou hier niet aan mee moeten werken, niet direct of indirect.

De hoeveelheid subsidie die het leger ontvangst is sinds 2001 verdubbeld. Met in achtneming van eerdergenoemde argumenten ben ik van mening dat de overheid de geldkraan geleidelijk aan dicht zou moeten draaien in plaats van jaarlijks tientallen miljoenen toe te voegen.

Bronvermeldingen
[1] Overzicht subsidies cbf.nl
[2] Leerstellingen leger des heils
[3] Leger des heils jaarverslag 2006

 
Geplaatst door Zonde op 20:29

 
 
 
 

Leger des Heils: Fraude

 
Het Leger des Heils is inmiddels verschillende keren beticht van fraude. Hoewel het leger de beschuldigingen ontkent gaat het om een aanzienlijke groep klagenden. Gezien de positie waarin een groot deel van deze mensen verkeerd, mogelijk het topje van de ijsberg.

Op 30 november 2007 verscheen een bericht in het Haarlems dagblad. Ik citeer: “Het Leger des Heils heeft bewoners van zijn sociale pension De Hoeksteen aan de Zijlsingel zonder uitdrukkelijke instemming van een aantal betrokkenen begin dit jaar in de AWBZ laten indiceren. Cliënten waren van de ene op de andere dag geen pensionbewoners meer, maar patiënten met psychische aandoeningen en verslaafden die specialistische hulp nodig zouden hebben.” Dit zou volgens de vertegenwoordiger van betrokken cliënten zijn gedaan om “de financiële nood van het leger op te lossen”.

“Op een gegeven moment kregen alle bewoners een ingevulgd formulier van het Leger. We hoefden het alleen nog maar te ondertekenen. Het was een aanvraag voor zorg. Ik heb geweigerd mijn handtekening te zetten. Ik heb geen zorg nodig.” zo vertelde Rebecca van Roodselaar, toenmalig bewoner van een pension van het Leger des Heils in het Haarlems Dagblad. “Huisbaas Leger des Heils wilde met de aanvragen een beroep doen op de AWBZ om daaruit alle hulpverlening te betalen. Maar ik vraag niet om hulp. Bovendien wil ik niet zomaar geindiceerd worden als zorgebehoevende, zondat dat me iets gevraagd is.” “Toch werd Rebecca’s aanvraag, zonder haar handtekening, aan het zorgkantoor CIZ gestuurd. Aan die instantie moest ze voortaan haar huur overmaken” aldus het Haarlems Dagblad.

Na eerdere beschuldigingen van fraude aan het adres van het leger des heils liet het een onafhankelijk onderzoek instellen om de onterechte beschuldigingen te ontkrachten. De onderzoekscommissie kwam in een in acht weken samengesteld rapport tot de conclusie dat er geen enkele aanwijzing is voor het met opzet benadelen van clienten of misbruik van collectieve voorzieningen door het leger des heils in Zwolle, en noemt de klachten om die reden ongegrond. Hoe de onderzoekscommissie tot deze conclusie heeft kunnen komen, zonder zelfs de boekhouding van het leger des heils te bekijken of controleren, blijft de vraag. Een medewerker van de landelijke vereniging voor thuiszorg, die eigen onderzoek heeft gedaan onder clienten van het leger des heils, komt in het rapport tot de volgende schokkende uitspraak: “Als de leiding van het leger des heils merkt dat een client uit de school klapt, wordt deze op straat gezet.”. Het onderzoek staat vol met meningen, waarop uiteraard moeilijk enige conclusie kan worden gebaseerd. Behalve dat het leger des heils al wist dat de beschuldigingen onterecht waren, blijven er nog veel vragen over.
Bronvermeldingen
Haarlems dagblad: Pensionbewoners Leger opeens ‘probleemgevallen’
Haarlems dagblad: Mitch zoekt een veilige haven
SP Zwolle: Rapport Goossens spreekt van fraude door Leger des Heils
Eenvandaag: Financiele onduidelijkheid Leger des Heils
Rapport Mosterd: Opvang naar waarde geschat
Rapport over CWZW niet compleet

 
Geplaatst door Zonde op 16:37

 
 
 
 

Paul de Leeuw en het Leger des Heils

 

Paul de Leeuw, iedereen kent hem wel, hij is televisiepresentator, komiek, cabaretier, en homoseksueel. In december 2007 was het leger des heils meerdere keren te gast in zijn televisieprogramma: “Mooi! Weer De Leeuw”.

Wat niet besproken mocht worden op het forum van het leger des heils:

Enkele dagen geleden werd er door een bezoeker van het forum van het leger des heils een onderwerp geplaatst met daarin de vraag of het leger des heils op haar plek was in zijn “niet onomstreden show”. En of anderen van mening waren dat heilssoldaten de missie van het leger des heils goed uitdraagden tijdens de uitzending.

Zelf heb ik daarbij een aantal bijbelteksten aangehaald om mijn mening over het onderwerp te onderbouwen. In de eerste leerstelling van het leger des heils is te lezen:

“Wij geloven, dat de Heilige Schrift, de boeken van het Oude en het Nieuwe Testament, door goddelijke ingeving geschreven is en dat alleen hierin de goddelijke richtlijnen voor het christelijk geloof en leven te vinden zijn.”

Zoals vermeld is Paul de Leeuw praktiserend homoseksueel, naar mijn mening prima, in de bijbel echter lezen we er het volgende over:

Leviticus 18 22-25:

“Je mag niet het bed delen met een man zoals met een vrouw, dat is gruwelijk.”

Leviticus 20 13:

“Wie met een man het bed deelt als met een vrouw, begaat een gruweldaad. Beiden moeten ter dood gebracht worden en hebben hun dood aan zichzelf te wijten.”

Romeinen 1 26-27:

“De vrouwen hebben de natuurlijke omgang verruild voor de tegennatuurlijke, en ook de mannen hebben de natuurlijke omgang met vrouwen losgelaten en zijn in hartstocht voor elkaar ontbrand. Mannen plegen ontucht met mannen; zo worden ze ervoor gestraft dat ze van God zijn afgedwaald.”

Volgens de leerstellingen van het leger des heils, die alle heilssoldaten moeten ondertekenen, is bovenstaande onderdeel van goddelijke richtlijnen voor het christelijk geloof en leven. Homoseksualiteit is gruwelijk en tegennatuurlijk, en op homoseksualiteit staat de doodstraf. In mijn reactie op het forum van het leger heb ik daarom aangegeven dat het inderdaad niet op haar plek is in de “omstreden” show.

Gezien het gedachtengoed van het leger zou het aan Paul de Leeuw geweest zijn om het leger niet toe te laten in zijn uitzending.

Het leger des heils heeft besloten dit onderwerp zonder enig bericht van haar forum te verwijderen.

 
Geplaatst door Zonde op 16:23

 
 
 
 

vrijdag 28 december 2007

Leger des Heils: Censuur

 
Hoe het Leger des Heils, na het zonder enige reden of uitleg verwijderen van complete discussies en forum accounts. In een ultieme poging tot censuur, besloot haar gehele discussieforum te verwijderen.

Een e-mail verzonden aan forumbeheer@legerdesheils.nl en postmaster@legerdesheils.nl:

Geachtte heer, mevrouw,

In het licht van de gebeurtenissen op het officiële forum van het Leger des Heils heb ik de volgende vragen:

1) Hecht het Leger des Heils enig belang aan vrijheid van meningsuiting?
2) Met welke reden bent u overgegaan tot het verwijderen van het discussie onderwerp over de deelname van het Leger des Heils aan het televisie programma van Paul de Leeuw?
3) Wat was de reden voor het herhaaldelijk verwijderen van mijn forum account en het zetten van een IP ban op mijn internet verbinding?
4) Waarom zijn vragen van andere forumleden over de gang van zaken op het forum verwijderd?
5) Wat was de reden om op 28 dec 2007 over te gaan tot de sluiting van het discussieforum?

Alvast bedankt voor uw reactie.

Met vriendelijke groet,

Tot nog toe is enige reactie op mijn e-mail uitgebleven.

De taal die het Leger des Heils spreekt:

Onderstaande berichten zijn geplaatst op het publieke forum van het Leger des Heils. Met uitzondering van mijzelf (Zonde), hebben de auteurs geen relatie tot deze website. Op verzoek zijn enkele berichten anoniem gemaakt.

Bericht van Blacky:

Gerben, Waar is de discussie over Paul de Leeuw? Gebleven? Groet, Tom

Bericht van Nadenker:

Het is zeker een gevoelig onderwerp Paul de Leeuw. Tekenend voor het leger om zo iets te verwijderen. Binnen het leger is zeker een niet eerlijke mening over het onderwerp. Nogmaals, waarom verwijderd???? hw

Bericht van Zonde:

Hoi Tom,
Vanmorgen heb ik dezelfde vraag geplaatst. Gerben heeft besloten ook dat bericht te verwijderen en als reactie mijn account en verbinding verbannen van dit forum.

“Je bent verbannen op dit forum. Neem contact op met de webmaster of forum beheerder voor meer informatie.”

Hier is het bericht van vanmorgen, gelukkig had ik het voor de zekerheid opgeslagen:

“Beste Gerben,
Helaas zie ik dat het onderwerp over de deelname van het Leger des Heils aan een televisie programma van Paul de Leeuw verdwenen is. Bij mijn weten zijn er geen forum regels overtreden, in ieder geval niet bewust of met die intentie. In het onderwerp vond een inhoudelijke discussie plaats.
Hooguit zouden de door mij geplaatste bijbel teksten als kwetsend geclassificeerd kunnen worden, dat lijkt me echter geen reden om het hele onderwerp te verwijderen. Als u het als toezichthoudend moderator niet eens bent met een geplaatst iets. Wellicht kunt u dat dan aangeven in een bericht? Dit in plaats van de hele discussie te verwijderen met een druk op de knop.
Een goed onderbouwde reactie schrijven kost al snel een half uur of meer, het is niet prettig als die vervolgens ineens zonder enig bericht verdwenen is.
Alvast bedankt!
Groetjes, Zonde”

Is het verboden kritiek te hebben op de moderator? Geeft het Leger des Heils de voorkeur aan censuur boven vrijheid van meningsuiting? Of is het tijd voor een andere moderator?

Ik ben benieuwd of ook dit bericht van het forum zal verdwijnen. Maar misschien mogen we een wonder aanschouwen in een reactie met “meer informatie” van de moderator.

Groetjes, Zonde02

Bericht van Blacky:

Ja dit is niet goed, ik ben het zeker niet eens met wat je zegt en schrijft, totaal niet, maar schuttingwoorden of andere beledigende teksten heb je m.i. niet gebruikt.

Dit is dus de tweede keer dat er een onderwerp verdwijnt, de eerste was volgens de beheerder per ongeluk gewist. Dit zou het Leger niet moeten willen, dit is n.l. beknotten van vrijheid van menings uiting.

Nee Leger, hier moet u eens goed over nadenken, dit is niet zuiver.

Tom

Bericht van Keljoy:

Blacky, Ik ben het helemaal met je eens, er zijn geen verkeerde woorden gebruikt, jammer dat er zo gereageerd word op een discussie. Ik dacht dat we in een vrij land woonden, waar je inderdaad voor je eigen mening kon uitkomen. Dan moet dat zeker tot uiting komen op deze site waar we gewoon kunnen discussieren over een onderwerp als Paul de Leeuw en het leger.
Jammer maar helaas.
Lieve groet, Jolande

Bericht van Nadenker:

Beste mensen,
Waar is het leger bang voor?
Dat het bekend wordt dat er in de organisatie zowel lesbi als homo’s zijn, zelfs onder officieren, en dan maar schijnheilig doen en in de voor soldaten als soldaat verkoren hoofdstuk 8 afd 5 blz 50 en 51. Dat zijn de regelementen die de stichter en ook de generaal heeft samen gesteld op grond van de bijbel.
Geef nu eens een duidelijk antwoord waarom Paul de Leeuw van het forum is verwijderd. Misschien zou de pers of het nieuws eens aandacht kunnen besteden aan dit onderwerp.
gr hw

Bericht van Nadenker:

Beste zonde03,
Met verbazing heb ook ik gezien dat ook mijn berichten zijn verwijderd.
Daarom heb ik een nieuw bericht geplaatst dit kan niet en mag niet gebeuren.
De jurist met wie ik goed bevriend ben zal dit uitzoeken hoever het leger mag en kan gaan.
gr hw

Bericht van [anoniem]:

Mmm ik weet niet wat er allemaal gebeurd maar het gebeurd wel erg vaak. Overigens (niet om de moderator te verdedigen want dat moet hij zelf doen) gebeurd het wel altijd als er weer van die bagger op het forum is verschenen en verwijderd.
Overigens ben ik erg teleurgesteld in de forum beheerders aangezien zij regelmatig niet reageren op mail welke ik aan hen verstuur met suggesties. Ik heb slechts 1x een reactie gekregen. Jammer, jammer, jammer.
Ik spreek overigens de hoop uit dat dit forum een ander opzet krijgt want op deze wijze is het niets en zeker niet een leuke plek om eens een discussie te starten.
Ik ben bereikbaar voor suggesties.
[anoniem]

Bericht van Blacky:

Gerben,
Is dit het je nu allemaal waard? ik weet ook wel dat jij gestuurd wordt maar geef dan enige opheldering . Zo ken ik het Leger niet hoor.
Tom Wight

Bericht van Zonde04:

Hoi [anoniem],

Het is duidelijk dat het hier niet gaat om het per ongeluk verwijderen van berichten. Deze optie heb ik de eerste keer opengehouden, maar dit is nu uitgesloten. Ten eerste ging het (net als de vorige keer) om een onderwerp dat kritiek geeft op het Leger des Heils, of schadelijk is/kan zijn. Inmiddels zijn er drie complete topics verwijderd, dit is bewust gedaan, even bewust als het verwijderen van inmiddels vier van mijn accounts en het blokkeren van mijn internetverbinding. De moderator komt wel steeds op het forum om mijn account te verwijderen (inmiddels Zonde04), ik mag aannemen dat hij de berichten en vragen gelezen heeft, maar niet wenst te reageren.

Beste moderator, dit mag een privaat forum zijn, ik laat me niet op deze manier behandelen. Het keer op keer verwijderen van berichten is geen optie, ik sla ze op en zal ze opnieuw plaatsen, eventueel op een andere website waar censurering niet mogelijk is. Pogingen om het geheel in een doofpot te stoppen werken niet, accounts blijven verwijderen ook niet.

Overtuig mij dat het niet meer dan logisch is geweest de berichten en mijn account te verwijderen en ik zal wegblijven.

Toen ik mij hier registreerde was mijn mening over het Leger des Heils gemengd. Aan de ene kant zag (en zie) ik het verspreiden van bijbels gedachtengoed als verkeerd. Zeker als dit met gemeenschapsgeld gefinancieerd wordt en het geld wordt gebruikt om banen te scheppen die slechts toegankelijk zijn voor christenen.

Aan de andere kant had ik het idee dat het Leger des Heils mensen helpt die het moeilijk hebben.

Er zijn ongetwijfeld veel leden die dit ook werkelijk oprecht als doel hebben, de overkoepelende organisatie lijkt het opzuigen van zoveel mogelijk geld als doel te hebben. Niet alleen sleept het Leger des Heils (inmiddels) jaarlijks bijna 180 miljoen aan subsidie binnen, ook is het leger inmiddels verschillende keren op haar vingers getikt wegens zaken die wijzen op frauduleus handelen.

http://www.eenvandaag.nl/index.php?module=PX_Story&func=view&cid=2&sid=31265
http://zwolle.sp.nl/weblog/2007/04/17/rapport-mosterd-over-leger-des-heils-biedt-perspectief/
http://www.haarlemsdagblad.nl/nieuws/regionaal/haarlemeo/article2812835.ece

Het laatste bericht is van deze maand, hierin staat: “Cliënten waren van de ene op de andere dag geen pensionbewoners meer, maar patiënten met psychische aandoeningen en verslaafden die specialistische hulp nodig zouden hebben.”

Blijkbaar heeft het leger er geen problemen mee om zowel de samenleving als haar eigen clienten financieel leeg te zuigen en te misbruiken voor zelfverrijking.

Ook de huidige gang van zaken op dit “officiele forum van het Leger des heils” geeft voor mij aan dat de stichting niet te vertrouwen is. Het leger heeft veel teveel geld en macht, laat het haar boodschap verspreiden met eigen middelen in plaats van gemeenschapsgeld. Wellicht moet het leger (in ieder geval het forumbeheer) ook eens nadenken hoe het woord van god verspreid moet gaan worden zonder vrijheid van meningsuiting.

Groetjes, Zonde04

dinsdag, 28 juli 2009
Verstuur dit artikel naar een vriend of vijandDoorsturen   Print dit artikelPrinten
 

Leger des Heils leeft niet van giften

legertje des onheils

Okay okay, het is niet van de meest betrouwbare site gekopieerd (Sp!tsnieuws.nl), maar toch de moeite van het vermelden waard. Het Leger des Heils wordt namelijk voor meer dan 90% gefinancierd door de overheid, dus van uw en mijn belastinggeld.Het korte stukje, zoals het op Sp!tsnieuws te vinden is:
Het Leger des Heils wordt vrijwel geheel gefinancierd door de overheid. In de afgelopen 6 jaar liep het bedrag aan overheidssubsidie op van 112 miljoen euro in 2003 naar ruim 220 miljoen euro in 2008. Daarentegen liepen de opbrengsten uit fondsenwerving terug. Dat bedrag schommelt al jaren rond de 20 miljoen, schrijft het Financiële Dagblad. De meeste overheidssubsidie gaat naar opvang van dak- en thuislozen.
Dus: in de tijd dat het christelijke CDA aan het bewind is, is in 5 jaar de hulp voor dak- en thuislozen verdubbeld.
En nog wel betaald met uw en mijn centen.
En ik (naïeveling) maar denken dat dit legertje een private instelling was, geïnitieerd en gefinancierd door de kerken. Want die christenen zijn zo begaan met de armen, in schijnbare tegenstelling tot de libertariërs.
En dan 10% fondsenwerving en 90% subsidies???
En geld over om te beleggen?
En dat noemt “men” een goed doel.

.

Over anaconda15

1.80 meter lang blauwe ogen Nederlands Techneut en gek op wetenschap Erg handig en visionair
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized en getagged met . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s