RE:Integriteitsschendingen en medewerking aan verduistering van gemeenschapsgelden in relatie tot opvang dak en thuislozen

——————————————————————————–
From: kingkong1621@live.nl
To: cda.publieksvoorlichting@tweedekamer.nl; bureau@nationaleombudsman.nl; cdja.maastricht@gmail.com; christenunie@tweedekamer.nl; cie.vws@tweedekamer.nl; d66@tweedekamer.nl; denkmetkoosmee@gmail.com; g.wilders@tweedekamer.nl; groenlinks@tweedekamer.nl; groephopzoetermeer@hans-zijlstra.nl; hrwbe@hrw.org; i.y.tan@chello.nl; info@devrijspreker.nl; info@driehoekadvocaten.nl; info@kafkabrigade.nl; info@laatjenietkisten.nl; info@zwerfjongeren.nl; js@js.nl; juliuscenter@umcutrecht.nl; k.vaartjes@amnesty.nl; jvwzakelijk@gmail.com; kamer@sp.nl; l.hartings@tweedekamer.nl; meldjezorg@platformggz.nl; maatschappelijkeopvang@loc.nl; nieuwsdienst@trouw.nl; politiek@nd.nl; postbus@eerstekamer.nl; pvda_voorlichting@tweedekamer.nl; pvv@tweedekamer.nl; redactie.elsevier@elsevier.nl; redactie@eenvandaag.nl; redactie@straatkrantbreda.nl; redactie@volkskrant.nl; redactie@parool.nl; sgp@tweedekamer.nl; straatadvocaten@gmail.com; tips@leeuwardercourant.nl; tip@at5.nl; voorlichting@minvws.nl; voorlichting@rekenkamer.nl; voorzitter@dwars.org; vvdvoorlichting@tweedekamer.nl; w.tonissen@tweedekamer.nl; zembla@vara.nl; zmag@xs4all.nl
Subject: RE: Integriteit en belangenverstrengelingen gemeentebestuur Zwolle
Date: Fri, 22 Jul 2011 17:16:37 +0200

Gericht aan kamerleden en de media etc.,

In het kader dat ik aldoor de inspectie voor de gezondheidszorg en de Nza op de hoogte stelde van het feit dat er wantoestanden heersen in de nachtopvnag Nel Banninkhuis en dagopvang bonjour Leger des Heils Zwolle en de Herberg aan de Nijverheidstraat die dient als rookgordijn door de supervisor Joop van Ommen met zijn zogenaamde “sociale bevlogenheid met daklozen”directeur van de WRZV sporthallen die al jaren de torenhoge huurschulden van de WRZV hallen niet aflost aan de gemeente Zwolle waarvan hij de hallen huurt en daklozen misbruikt door hun onbetaald te werk te stellen in een rondom de hallen en daarvan de opbrengsten gebruikt voor zijn flamboyante levenswijze waar hij iedereen omkoopt die hem in de weg staat zend de IGZ mij de mail terug dat de gemeente Zwolle verantwoordelijk is voor toezicht op juiste besteding van subsidies,prestaties en subsidievoorwaarden,beleid en uitvoering op opvanginstellingen maar die ontbreekt volkomen en word uitbesteed aan malafide organisaties als RIBW Vecht en leger des heils,Tactus etc. en toezicht word erniet uitgevoerd door raadsleden die ieder uit eigen koker maar subsidies toewijst zonder te weten hoe deze besteed worden.
Kom je met klachten bij wethouders en raadsleden zwolle dan geven zij niet thuis evenzo klachtencommissies en clienten raden van de opvangisntellingen die niet onafhankelijk opereren en eventuele klachers worden gesanctioneerd of de opvang uitgewerkt met valse rapportages en beschuldigingen waar zelfs de politie Zwolle voor hun karretje word gespannen als de doorgedraaide dakloze weigert de opvang te verlaten.
Doordat er jarenlang malafide ondernemers zoals van Ommen en RIBW Zwolle,woningcorporaties en leger des heils zich bezighouden met alleen maar inkomsten te verwerven via onrechtmatige indicaties AWBZ claimen bij het zorgkantoor en de eigenbijdrages innne van dakloze clienten zonder zorg en hulpverlening en correcte bejegening te bieden waar klantvriendelijkheid ontbreekt zijn er in zwolle teveel daklozen voortijdig overleden door gebrek aan 24 uursopvang met zorg en hulpverlening,medischezorg en goede voedselvoorziening.
En nog steeds weigert IGZ onderzoek te plegen evenzo OM en FIOD-ECD of de gemeente Zwolle hun beleid te veranderen en is het college van B&W en gemeenteraad van zwolle strafbaar omdat beide medewerken aan fraudes en verduistering van gemeenschapsgelden/subsidies plus AWBZ gelden die niet op doelmatigheid en besteding worden gecontroleerd en is het gemeentebestuur zelf schuldig aan het vroegtijdig overlijden van daklozen en waar de zogenaamde hulpverleners van de opvang iedere keer hun zorplicht afschuiven en het de eigen verantwoordelijkheid noemen van dakloze clienten bij ziektes of erger.

dee Hr. R. Donker te Zwolle zelf zwervend over straat omdat de opvang voor daklozen niet deugt.

——————————————————————————–
From: info@kafkabrigade.nl
Subject: Re: Integriteit en belangenverstrengelingen gemeentebestuur Zwolle
Date: Tue, 12 Jul 2011 09:51:52 +0200
To: kingkong1621@live.nl

Beste Ruud Donker,

Net als de IGZ zou ik u altijd in eerste instantie aanraden contact op te nemen met de gemeente Zwolle. Dat heeft u gedaan en zij geven geen thuis. Het enige advies dat ik u dan kan geven is om een klacht in te dienen bij de Ombudsman. Wellicht heeft de gemeente Zwolle een lokale Ombudsman? En anders zou u wellicht kunnen melden bij de Nationale Ombudsman http://www.nationaleombudsman.nl/.

Met vriendelijke groet,
Lobke van der Meulen
Kafkabrigade

On Jul 11, 2011, at 5:14 PM, Ruud Donker wrote:

Gericht aan de Kafkabrigade,

Ik ontving deze mail van de inspectie voor de gezondheidszorg,maar wie houd er dan wel toezicht want college van B&W en raadsleden laten het afweten als ik hun bericht van de wantoestanden in de nacht zowel dagopvang.
Gegroet de Hr. R. Donker te Zwolle

——————————————————————————–

From: loket@igz.nl
To: kingkong1621@live.nl
Date: Mon, 11 Jul 2011 16:58:56 +0200
Subject: RE: Integriteit en belangenverstrengelingen gemeentebestuur Zwolle

Geachte heer Donker,

Naar aanleiding van uw e-mail bericht ik u als volgt. In uw e-mail beschrijft u de gang van zaken omtrent de daklozenopvang bij het Nel Banninkhuis. De inspectie voor de gezondheidszorg houdt toezicht op zorginstelling en toetst de kwaliteit van de zorg. Het Nel Banninkhuis valt niet onder ons toezicht. Ik zou u daarom willen adviseren contact op te nemen met de gemeente Zwolle.

Met vriendelijke groet,

De heer M. Mahler MSc
IGZ-Loket
………………………………………………………………
Inspectie voor de Gezondheidszorg

Postbus 2680 | 3500 GR | Utrecht
………………………………………………………………
T
F 088 120 5001
http://www.igz.nl

Van: Ruud Donker [mailto:kingkong1621@live.nl]
Verzonden: maandag 11 juli 2011 16:41
Aan: _Dienstpostbus IGZ Loket Utrecht
Onderwerp: RE: Integriteit en belangenverstrengelingen gemeentebestuur zwolle

Gericht aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg te Utrecht,

Ik zend u deze mails op met het gegeven dat ik nog steeds geen bericht terug heb ontvangen sinds mijn vorige mail richting postbus 51 min.BZ met het verzoek om een onderzoek door de rijksrechreche naar de handelswijzes van de gemeente Zwolle i.v.m. het niet uitvoeren van welzijnsbeleid/opvang voor daklozen en het doelbewust omkopen van omwonenden van de opvanginstellingen en het uitvoeren van repressiebeleid tegen kansarmen en geen schuldhulpverlening ten uitvoer brengen waardoor daklozen en kansarmen in financiele nood komen en geconfronteerd worden met deurwaarders en inkassoburo”s en daardoor hun woningen worden uitgezet en waar nog steeds woningcorporaties in samenwerking met gemeentes een actieve rol in spelen zonder rekening te houden met de lichamelijke en geestelijke gevolgen van mensen.
Het is toch belachelijk dat er een wet zorgplicht schuldhulpverlening gemeentes moet worden opgesteld om gemeentes te dwingen inwoners in financiele nood te helpen,die zorgplichten staan toch expleciet vermeld in de Natinale Grondwet en Europese wet en regelgeving.
Mensen zijn toch geen dieren!
Ik zelf zwerf nog steeds over straat vanaf december 2010 en waar april 2011 mijn WWB uitkering voor levensonderhoud doelbewust is stopgezet door de gemeente Zwolle omdat ik misstanden door geef aan Den Haag.
IK ben bij de dagopvang leger des heils Zwolle van de poflijst gehaald daar waar deze welzijnswinkel zwaar word gesubsidieerd maar daklozen zonder inkomsten voedsel en drinken word geweigerd als zij geen inkomen hebben door de chantagepraktijken van de gemeente Zwolle die daklozen dwingen gebruik te maken van postadressen van het leger des heils Zwolle en waar gebruik moet worden gemaakt van de stinkende nachtopvang Nel Banninkhuis waar geen hulpverlening en slechte voedselvoorziening en geen rust en veiligheid word geboden.

De HR. R. Donker te Zwolle

U bevindt zich hier: Home Contact
Contactformulier
Contactformulier – Verzonden
Hartelijk dank voor uw reactie op de website Rijksoverheid.nl. Afhankelijk van de inhoud van uw vraag wordt deze binnen twee werkdagen beantwoord.
U heeft onderstaande gegevens aan ons verzonden op 9 juli 2011 om 15:23. U kunt deze pagina uitprinten of lokaal opslaan.
Ingevoerde gegevens
Aard van uw vraag Privé
Organisatie dakloze-ervaringsdeskundige
Onderwerp Integriteit en belangenverstrengelingen gemeentebestuur zwolle
Vraag Naar aanleiding van mijn eerdere E mail richting het ministerie van BZ met het verzoek om een onderzoek door de rijksrecherche naar het gemeentebestuur van Zwolle i.v.m. integriteitschendingen en het niet naleven van welzijnswetten en beleidt ten opzichte de opvang met zorg en hulpverlening dak en thuislozen en waar onnodig een leger des heils dag en nachtopvang zonder hulpverlening word open gehouden die al in 2005 gesloten had moeten worden maar waarbij deze open blijft tot oneindig en waar vage plannen worden gehanteerd van een zorgboulevard i.v.m. het stedelijk kompas waarbij daklozen niet worden betrokken en geen inspraak hebben en omwonenden van de opvang worden omgekocht door het college van B&W met de bedoeling om 24 uursopvang met zorg en hulpverlening uit te stellen terwijl onderhand daklozen over straat zwerven zonder uitkering en hulpverlening komt hier nog belangenverstrengellingen bij van raadsleden en wethouders.
Raadsleden die zitting hebben of hadden in de zwolse rekenkamercommissies niet toegestaan volgens artikel 13 van de gemeentewet en die verbonden zijn met christelijke welzijnsinstellingen zoals christen-unie die deze instellingen bij subsidieverleningen bevoordelen en waar geen toezicht word uitgeoefend op bv. leger des heils opvang voor daklozen.De voorzitter van de fractie Swollwacht die familie is/schoonzoon van de Hr. Joop van Ommen directeur WRZV hallen die vanaf 1990 met huurschulden zit tegenover de gemeente Zwolle en toch aldoor subsidies ontvangt via interventie van de voorzitter Swollwacht en PvdA raadsleden.
Een PvdA raadslid was in 2007 tevens directeur van de corporatie Beter Wonen in Hardenberg en nauw verbonden met de Hr. Joop van Ommen die supervisor is over de Herberg maar hij later afgetreden wegens onmin met het beleid van de PvdA fractie
Een vrouwelijke christen-unie raadslid die in dienst is bij het DATOproject leger des heils en daar een betaalde baan heeft.
Een vrouwelijk CDA raadsvoorzitter Zwolle was tevens raadsgriffier van de gemeente Zwartewaterland een deelgemeente.
De vorige wethouder volkshuisvesting Zwolle was lid van de maatschappelijke raad van de stichting Philadelphia die in financiele opsraak kwam i.v.m aankoop van vastgoed etc.
Een CDA wethouder zorg en welzijn Zwolle die tevens lid is van de adviesraad van het regionale Achmea zorgkantoor die de AWBZ gelden verdeelt over zorg en welzijnsinstellingen met een toelating op onrechtmatige gronden en onrechtmatig verkregen indicaties en waar het zorgkantoor geen toezicht houd op het zorgaanbod en geen materiele controles uitvoert.
Deze wethouder is gelijk voorzitter van de lokale GGD Zwolle maar waar van medisch zorg aan daklozen amper sprake is en in de dagopvang Bonjour geen arts spreekuur houd met de vermelding dat de zogenaamde SPH 4 hulpverleners/vrijwilligers geen EHBO hebben gevolgd waardoor bij calamiteiten daklozen bv. met epilepsieaanvallen niet geholpen kunnen worden.
Er zijn uberhaupt geen hulpverleners/begeleiders meer aanwezig,alleen maar medewerkers die voedsel en drinken uitdelen en meer achter de computer zitten daklozen registreren.
In de dagopvang Bonjour als de nachtopvang Nel banninkhuis heerst nog steeds na jaren een onhoudbare situatie waar deze opvanginstellingen allang gesloten hadden moeten worden.
Daklozen die rondhangen en zich vervelen,agressief worden omdat zij niet op weg worden geholpen en merken dat zij alleen maar moeten betalen voor gijzeling zonder hulpverlening en waar de douches in de dagopvang kapot zijn en er van tijd tot tijd geen warm water aanwezig is.
De nachtopvang Nel Banninkhuis waar daklozen verblijven gedwongen omdat er geen alternatief is en er matrassen liggen op de stapelbedden in gedeelde stinkende slaapzalen maar die na jaren nog steeds niet vernieuwd worden,en waar dranks en drugs naar binnen worden gesmokkeld en waar de medewerkers van het leger des heils nog steeds het credo hanteren eigen verantwoording maar waar de spullen en kleren van daklozen worden gestolen en de politie Zwolle menigmaal moet ingrijpen,die ik per mail vele malen heb ingelicht over de onhoudbare situatie en waar regievoering van de gemeente Zwolle ontbreekt.
Een woonkamer van 6×6 meter waar meer dan 20 daklozen verblijven en waar de brandveiligheid nul komma nul is,smalle toiletten en douches
Deze CDA wethouder was vanaf 2000 tot 2003 directeur van het leger des heils Zwolle en bevoordeelt het leger met subsidieverleningen en als clienten klachten neerleggen bij raadsleden over de opvang word dit niet onderzocht verleent nu ook subsidies aan de Herberg aan de Nijverheidstraat waar RIBW Vecht beweert hulpverlening te bieden aan daklozen maar dat is schijn.
RIBW Vecht is niet in staat enigzins hulpverlening/begeleiding te bieden en heeft net als andere instellingen in 2008 niet bijtijds het signaleringsrapport ingeleverd bij de gemeente Zwolle en die dit heeft gedoogd.
Ik wijs op het scriptieonderzoek op pdf bestand “RIBW denkt met je mee”waar begeleiders bekennen niet op de hoogte te zijn van de juiste werkmethodes en zelfs clienten benadelen zoals ik heb ondervonden waardoor ik door hun toedoen in samenwerking met woningstichting Openbaar Belang opzettelijk via een kantonrechter dakloos ben geworden 10 september 2008 toen ik verbleef op de Walstr. 9a Zwolle
Ik werd bij gestaan door de Hr. Mr. A. Damminga Driehoek advocaten te zwolle die mij bijstond bij de zitting voor de onterechte woningontruiming.
Aanspreekvorm De heer
Voorletters R.R.
Achternaam Donker
Telefoonnummer 0617849902
E-mailadres kingkong1621@live.nl
Referentienummer E1485641

Zoekt u een brochure of andere publicatie? Ga dan naar Documenten en publicaties.
Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het beantwoorden van uw verzoek. De gegevens worden dus niet langer bewaard dan nodig is. Informatie hierover vindt u in onze privacyverklaring. Dit formulier handelen wij af conform de e-mailgedragslijn voor overheden. Daarin staat beschreven hoe de overheid omgaat met het afhandelen en bewaren van e-mail.
Submenu
Verder binnen Contact
Contactformulier
Antwoord voor bedrijven
Een klacht indienen
Informatie voor de pers
Adresgegevens ministeries
Bericht voor de webmaster
Hoofdnavigatie
Home
Nieuws
Onderwerpen
Ministeries
Regering
Documenten en publicaties
Doe mee
Servicemenu
Contact
Abonneren
RSS
Vacatures
Sitemap
Help
International
Zoek binnen rijksoverheid.nl
[ ]Zoek
De Rijksoverheid. Voor Nederland.
Copyright
Privacy
Toegankelijkheid

——————————————————————————–

From: noreply@postbus51.nl
To: kingkong1621@live.nl
Subject: RE: Integriteit en belangenverstrengelingen gemeentebestuur zwolle
Date: Sat, 9 Jul 2011 15:24:05 +0200

Bedankt voor uw e-mail.

Afhankelijk van de aard en inhoud van uw bericht kunt u binnen twee werkdagen een reactie tegemoet zien.

Uw kenmerk is E1490636

Met vriendelijke groet,

Postbus 51 Informatiedienst

——————————————————————————–

Thank you for your e-mail.

Depending on the nature and content of your message you can expect a reply within two working days.

Your reference is E1490636

Kind regards,

Postbus 51 Informatiedienst
· integriteit gemeentebestuur Zwolle en corruptiepraktijken‏

17-6-2011
Beantwoorden ▼
Beantwoorden
Allen beantwoorden
Doorsturen
Verwijderen
Ongewenste e-mail
Markeren als ongelezen
Markeren als gelezen
Alles van deze afzender verwijderen
Bericht afdrukken
Berichtbron weergeven
Berichtgeschiedenis weergeven
Berichtgeschiedenis verbergen
Details weergeven
Details verbergen
Postbus 51 Informatiedienst
Aan kingkong1621@live.nl
Van: Postbus 51 Informatiedienst (noreply@postbus51.nl)
Verzonden: vrijdag 17 juni 2011 11:35:54
Aan: kingkong1621@live.nl

Uw kenmerk is E1485641

Geachte heer Donker,

Wij danken u voor de moeite die u heeft genomen om uw opmerkingen onder de aandacht te brengen. Wij hebben uw e-mail ter informatie doorgestuurd naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Mocht naar aanleiding van uw bericht aanvullende informatie gewenst zijn, dan neemt de betreffende beleidsafdeling contact met u op.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

John Borst
Publieksvoorlichter Postbus 51 Informatiedienst

Mocht u naar aanleiding van dit bericht nog een vraag hebben of heeft u een andere vraag, dan kunt u hiervoor het contactformulier op http://www.rijksoverheid.nl invullen. Wij vragen u gebruik te maken van het contactformulier om spam en virussen te voorkomen.

Postbus 51 geeft informatie over algemene wet- en regelgeving van de rijksoverheid. Die informatie is te vinden op http://www.rijksoverheid.nl.

— Original Message —
From: kingkong1621@live.nl
Received: 14-6-2011 16:50:58 uur CET
To: Postbus 51 Informatiedienst
Subject: integriteit gemeentebestuur zwolle en corruptiepraktijken

Referring website: http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/bzk/contact-met-bzk

Aard van uw vraag: Privé
Aanspreekvorm: De heer
Naam: R.R. Donker

Telefoonnummer: 0617849902

E-mailadres: kingkong1621@live.nl

Organisatie: daklozenervaringsdeskundige

Onderwerp: integriteit gemeentebestuur zwolle en corruptiepraktijken

Vraag:
Gericht aan het ministerie van Binnenlandse ZAken,

In het kader van mijn eerdere berichtgeving over budgetbeheer Zwolle en de sociale dienst dienst belangenverstrengelingen hebben met het leger des heils en de berichtgeving over de bejegening van dak en thuislozen die ik richting ministerie SoZAWe stuurde zou het een aanbeveling zijn om de rijksrecherche een onderzoek te laten plegen naar het handelen van het college van B&W van Zwolle.
Want uit dit artikel en een gesprek met omwonenden van dagopvang Bonjour blijken deze omgekocht te worden door de wethouder E. Dannenberg zorg en welzijn voorheen in 2000 directeur leger des heils zwolle om deze dagopvang Bonjour langer open te houden en blijkt van al die plannen en het stedelijk kompas Zwolle een groot bedrog te zijn.Maar dat was ook het geval met de Herberg in 2005 aan de Terborchstraat in Zwolle waar dit project werd afgeblazen en nu aan de Nijverheidstraat waar onbevoegde personen die zich voor praktisch hulpverlener uitgevenzoals een directeur van de WRZV hallen en organisaties omgekocht worden met subsidies vanaf 1990 om daklozen langdurig te gijzelen in een uitzichtloze situatie.

U bevindt zich hier › Regio › Zwolle Mijn kenmerk is E1483818

Voor Bonjour hoort wat
door Caspar van Oirschot donderdag 29 november 2007 | 03:59

Tekstgrootte
ZWOLLE – Een met twee jaar verlengd verblijf van dagopvang Bonjour aan de Drijbersingel leidt niet tot boosheid op wijkplatform Dieze-West.
Dat is opmerkelijk, gezien de voorgeschiedenis van de tijdelijke dagopvang voor dak- en thuislozen. Hoe dat kan? De gemeente is bereid de knip te trekken om andere wensen van omwonenden te vervullen.

Op het wijkplatform Dieze-West klonk gisteravond nauwelijks een wanklank nadat wethouder Erik Dannenberg de situatie rond Bonjour had uitgelegd. En die is dat de definitieve huisvesting langer op zich laat wachten dan gehoopt. Het wordt geen 2006, zoals in den beginne geroepen is, maar het wordt ook geen 2009, zoals nu met de wijk is afgesproken. Het jaar 2011 is wel serieus in beeld als periode waarin de ‘geclusterde zorgvoorziening’ aan de Roelen- weg/Pannekoekendijk eindelijk eens kan gaan draaien. Maar gezien het feit dat er nog tal van overeenkomsten gesloten moeten worden om de grootschalige bouw op de Roelenweg mogelijk te maken kan een zekere datum niet genoemd worden.

Omdat vinden en openen van een tweede tijdelijke opvanglocatie voor dak- en thuislozen de gemeente veel geld gaat kosten heeft het college van B en W toch besloten om de vraag neer te leggen in Dieze-West: wat is er nodig om langer verblijf van Bonjour mogelijk te maken?

Volgens Dannenberg moet die vraag kunnen; er is volgens hem immers momenteel weinig sprake van overlast, mede dankzij inzet van omwonenden en het strakke beheersplan dat er op de opvang ligt.

Elders tijdelijk dagopvang vestigen zou een hoop onrust in de nieuwe buurt en bij de doelgroep zelf geven, terwijl de huidige beheerscommissie, bewoners en handhavers een ‘geoliede machine’ vormen. Dannenberg heeft de directe omwonenden afgelopen vrijdag al gesproken over zijn wens langer te blijven, nieuw overleg volgt.

De wijk zal moeten gaan bedenken wat men van de vraag van het college vindt en wat men eventueel in de wijk wil zien gebeuren, mocht de wijk instemmen met een langer verblijf van Bonjour. Dannenberg hoopt in de tweede week van januari al gezamenlijke afspraken op papier te kunnen zetten.

Referentienummer:

——————————————————————————–

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Uit: Ravage #275 van 8 januari 1999

Ex-verslaafden helpen daklozen
“Het Leger des Heils beschouwt ons als een concurrent”
Een gekraakte drukkerij in het centrum van Zwolle biedt onderdak aan negen thuislozen. Het pand dient als uitvalsbasis voor de verkopers van het straatmagazine Maxim en er zijn plannen voor een eetcafé gerund door thuislozen zelf. Drijvende krachten achter dit initiatief zijn Gerie en Fons van Stichting de Goot. Janneke begint te huilen als ze haar naam hoort noemen. Haar vriend heeft de gezamenlijke rekening geplunderd en ze heeft nog 75 gulden voor de rest van de maand. Naar huis terug durft ze niet, want haar vriend heeft haar al meer dan eens in elkaar geslagen. Ze verblijft op een geheim adres. Een medewerker van stichting De Goot zal onder politiebegeleiding wat kleren voor haar halen. Over de radio hoort hij dat de man vuurwapengevaarlijk is. Hij móet naar binnen. Stichting De Goot is een begrip in Zwolle. Ze komt op voor dak- en thuislozen, vaak met meer effect dan het Leger des Heils. Met schuldsanering, doorverwijzen naar instanties, het straatmagazine Maxim en een dagopvang in de gekraakte drukkerij proberen ze daklozen terug te brengen in de maatschappij.
Het gezicht van de stichting is voorzitter Fons Kool. In zijn schaduw staat Gerie, zijn vrouw. Ze treedt nauwelijks naar buiten, terwijl ze achter de schermen even actief bezig is als haar man. Gerie en Fons Kool zijn wat je noemt ervaringsdeskundigen. Nog niet zo heel lang geleden waren beiden verslaafd aan cocaïne. Gerie slikt even als ik haar ernaar vraag. Ze vindt het nog steeds moeilijk om te praten over de reden dat ze verslaafd raakte.
,,We werkten begin ’80 in een koffiebar van Teenchallenge in Den Haag”, begint Gerie aarzelend. ,,Daar hielpen we mensen met alcohol en drugsverslaving. We evangeliseerden, begeleidden die mensen en probeerden ze door te verwijzen naar hulpverlenende instanties. Op een gegeven moment moest een medewerker wat spullen bij mij thuis ophalen en heeft hij mij misbruikt. Dat was op kerstavond. Ik kon niks zeggen, want ik wist: als ik het nu zeg verknal ik de hele avond voor die koffiebar. Er zouden een heleboel mensen die in de problemen zaten naar toe komen. Pas de andere dag kom ik het Fons vertellen. Het bleef zich continu herhalen in mijn kop. Je bent gelovig en dan word je misbruikt door een medegelovige. Hij kwam in dezelfde kerk als wij. Dat verwacht je niet.”
,,We zouden opvang krijgen, maar dat is niet gebeurd”, herinnert Gerie zich. In plaats van steun ondervond Gerie vooral ongeloof bij haar geloofsgenoten. ,,Ik zou wel aanleiding hebben gegeven”, briest ze. Door haar vroegere vrienden werd Gerie onder druk gezet om vooral geen aangifte te doen. ,,Hij was net getrouwd en had een kindje van zes weken. Als jij zegt dat die ander schuldig is, zeiden ze, dan moet hij de gevangenis in. Dan vraag je je gelijk af: hoe moet het dan met die vrouw, en dat kindje? Ik had het moeten aangeven bij de politie, maar ik deed het niet.”
Diezelfde maand kregen Gerie en haar man te horen dat ze geen kinderen kon krijgen. ,,Dat moet je verwerken, want ik hou van kinderen. Je ziet weleens ouders die kinderen hebben, maar geen idee hebben hoe ze ze op moeten voeden. En wij zijn gelovig en keurig getrouwd en kunnen ze niet krijgen. Het was al een klap in mijn gezicht en toen kwam dat misbruik er nog eens bovenop.”

Ontbijt

Rond diezelfde tijd werd Fons verdacht van diefstal en ontslagen. Gerie kon de problemen niet meer aan en begon te blowen. ,,Ik lag psychisch helemaal in elkaar en zag geen uitweg meer. Het begon met gewoon een blowtje. En toen was er een jongen die cocaïne had. Ik wilde het wel hebben en vond het lekker. Ik kon mijn problemen weer even vergeten. Maar het ging van kwaad tot erger. In het begin gebruikte ik enkel af en toe in het weekend. Later was het eerste wat ik deed als ik ’s ochtends opstond een lijn coke snuiven, in plaats van een boterham. Door mij raakte Fons ook verslaafd aan de cocaïne. Ik haalde hem over en daar voel ik me nog steeds schuldig over.”

Ruim 2½ jaar waren Gerie en Fons verslaafd. De kentering kwam met de schulden die gepaard gaan met een dure verslaving. ,,De tv was al afgesloten en telefoon hadden we niet meer. Als we zo doorgaan, komen we op straat terecht, zeiden we tegen elkaar. We besloten te kappen. Om af te kicken moesten we uit Den Haag weg en we gingen naar een camping bij Monster. De eerste twee weken waren we niets waard. We waren hartstikke ziek. Misselijk, overgeven. Ik at bijna niet meer. Het enige wat ik binnen kon houden was yoghurt. Naderhand woog ik nog maar vijfendertig kilo.”
Eenmaal afgekickt verhuisde het paar in 1993 naar Zwolle en werd actief in culturele vereniging Eureka, waar ze een eetcafé begonnen. Het werd winter en het werd koud, heel koud.

Gerie: ,,Een aantal mensen vroeg zich af wat er met de daklozen moest gebeuren. Dat begon toen net te spelen. Er waren bijeenkomsten waar er over gepraat werd en Fons is gevraagd daarbij te komen. Al gauw werd het extreem koud en moesten we actie gaan ondernemen. Zo ontstond stichting De Goot. Ons doel is daklozen terug te brengen in de maatschappij, zodat ze niet aan de zelfkant van de samenleving blijven zitten. Het liefst zien we ze zelfstandig wonend of in een begeleid wonen project. Het is net waar ze geschikt voor zijn, dat verschilt per individu.
,,We kregen al gauw gedaan dat er een noodvoorziening werd geopend, maar de temperatuur ging iets omhoog en het pand moest weer dicht. We ontdekten een oud zwembad dat we wilden kraken en als afleidingsmanoeuvre zetten we een tentenkamp op voor het Provinciehuis. Zodat we in alle rust konden kraken.”

De politiek reageerde negatief en onder dreiging van Mobiele Eenheid werd het Stilobad ontruimd. Ook het tentenkamp moest weg. ,,We zijn uit eigen beweging weggegaan”, stelt Gerie. ,,Het begon uit de hand te lopen. We hadden zo’n grote groep dat we ook minder acceptabele mensen aantrokken. Mensen die niet dakloos waren, maar wel met messen begonnen te dreigen. Op advies van de politie en een goede vriend van ons hebben we de zaak opgedoekt.”

Elf doden

Na deze eerste actie werd het zaak de organisatie goed op poten te zetten. De opvang waarvoor De Goot zich beijverde, werd echter toevertrouwd aan het Leger des Heils. Zij hadden tenslotte professionals in dienst, redeneerde de gemeente. Een eerste opvang kwam in een slooppand in het centrum en later werd in de Zwolse wijk Assendorp het Nel Banninkhuis gevestigd, een laagdrempelige opvang. Gerie: ,,We dachten: oké, nou is er opvang. We zijn niet meer nodig. En we wilden onszelf opheffen.”

Verhalen over misstanden bij het Leger verhinderden dat. ,,Er zijn het afgelopen jaar elf jongens gestorven waarvan wij denken dat de helft niet had hoeven gebeuren als het Leger anders had gehandeld. Neem Kees, die in het Nel Banninkhuis sliep. Wegens alcoholgebruik werd hij gesanctioneerd, zeg maar, de straat op gestuurd. Die is ’s avonds in een parkje gestorven.”

Desondanks was de samenwerking tussen De Goot en het Leger tot voor kort goed. Gerie kwam wekelijks in het Nel Banninkhuis en bleef zo op de hoogte van wat er speelde. ,,Nu is de samenwerking nihil en moeten we van jongens op de straat horen wat er aan de hand is.” Ze kent de reden. ,,Het Leger beschouwt ons als concurrentie. Hun Nel Banninkhuis is overdag open van tien tot één en daarna worden de jongens de straat op gestuurd. Wij laten ze binnen, zodat ze warm zitten en niet over straat hoeven. En, heel belangrijk, bij ons mag wel geblowd worden. Wij vinden dat iedereen recht heeft op onderdak, of ie nou verslaafd is of niet. Onze drempel is lager.”

In juni ’98 kraakte De Goot een leegstaande drukkerij in het centrum van Zwolle. ,,De politie kneep een oogje toe. Ook zij vonden dat er iets moest gebeuren. Wij wilden een eigen kantoorruimte hebben, want alles gebeurde bij ons thuis en daar werden we compleet gestoord van.”
Voor er opvang was, verbleven gemiddeld zes tot acht daklozen in de eengezinswoning van Fons en Gerie. ,,Dat was best wel hectisch”, blikt ze terug. ,,Soms was het zwaar, want je hebt totaal geen privacy. De buurt vond het in het begin ook niet leuk, al die ‘zwerverstypen’ aan de deur. Nu is er veel druk verplaatst naar het pand.”

‘Hét pand’ is de uitvalsbasis voor onder meer de straatmagazineverkopers, een ander project van stichting De Goot. Op elf plekken in de stad wordt de Maxim aangeboden en de verkoop loopt als een trein. ,,Er zijn al vaste afnemers en mensen vragen wanneer de volgende uitkomt. Voor het straatmagazine konden we vijftienhonderd gulden subsidie krijgen, op voorwaarde dat we uit het pand gingen. Dat hebben we geweigerd. Het was veel minder dan we aanvankelijk hadden gehoopt en voor dat schijntje gaan we het pand niet uit.”

In totaal biedt de voormalige drukkerij onderdak aan negen thuislozen. Nu nog scharen zij zich rond de ene houtkachel, maar binnenkort wordt de centrale verwarming aangesloten. Beneden is een grote ruimte waar de thuislozen straks een eetcafé gaan runnen. Rond diezelfde houtkachel houdt Gerie wekelijkse bijbelstudies en leidt ze een gebedsgroep. ,,De jongens vroegen er vanaf het begin al zelf om”, zegt de vroegere zondagschoollerares.

Lezing

Via de politiek oefenen Gerie en Fons druk uit op de gemeente om gebruikersruimtes te realiseren, na dagopvang hun volgende doel. Gerie verwacht echter geen succes voor het jaar 2000. ,,Er wordt wel naar onze plannen geluisterd, maar de uitvoering ervan kon soms wel wat sneller.”

Ondertussen zijn ze door de RPF uitgenodigd een lezing te geven voor de ledenvergadering. ,,Die wilden weten waarom wij als christenen voor gedogen waren. Dat konden ze maar niet vatten.” Gerie legt uit: ,,Ik zie de mensen die gebruiken niet als verslaafden, maar als patiënten. Je bent toch afhankelijk van dat rotspul, die tabletten, alcohol of heroïne. Eigenlijk ben je gewoon ziek. Begrijp me goed, ik ben niet voor gebruiken, maar ik ben er wel voor dat je mensen vanuit de situatie dat ze gebruiken, accepteert. Je moet ze rust bieden. Nu worden die mensen nog van hot naar her gejaagd, terwijl ze op een gedoogplek tot rust komen en gaan nadenken over hun situatie. Dan kan je proberen die mensen te helpen. Bij de RPF is dat heel goed ontvangen. Het heeft heel veel reacties opgeroepen en discussies losgemaakt over geloven en drugs.”

Gerie geniet ervan. ,,Op scholen zie je dat jongeren er open voor staan. We laten ook altijd een video zien van het praatprogramma Christoffer waarin we ons verhaal vertelden. Dan worden ze wel stil. En soms krijg je ook vragen die je niet verwacht. Op die video vertelde ik dat ik alles kwijt was geraakt en alleen mijn beesten nog had. Hoe onderhoud je die dan, als je geen geld hebt? Dat soort reacties vind ik leuk.”

Rinda Scheltens

Naar boven
Naar overzicht dit nummer
Naar Jaargang 1999
« Programma Stad Als Theater van start | Hoofdmenu | Bestuur WRZV-hallen kijkt vooruit »

donderdag 23 juni 2005
Zes daklozen overleden binnen een half jaar
De 31-jarige man, die dinsdagavond dood is aangetroffen in een woning aan de Nieuwstraat, blijkt te zijn bezweken aan een overdosis.
Voor Joop van Ommen is dit de zesde keer binnen een half jaar dat hij ‘iemand van zijn doelgroep moet wegdragen’. Zes teveel, vindt hij. De GGD heeft niet de indruk dat het sterftecijfer onder daklozen het laatste halfjaar extreem hoog is. ‘Maar’, zegt woordvoerster Marit van Dulst, ‘wij denken ook niet zozeer in getallen’. Wel betreurt de GGD het dat Joop van Ommen de indruk wekt dat de gemeente Zwolle niet goed voor haar daklozen zorgt. Het is eerder zo dat de daklozen niet goed voor zichzelf zorgen.
Bron: Stentor

Geplaatst op donderdag 23 juni 2005 om 9:45:59 in Zwols Nieuws | Permanente link

Trackback
Trackback URL van dit bericht:
http://beheerpagina.web-log.nl/services/trackback/6a0134837ff6d0970c0133f0566240970b
Hieronder vind je de links naar weblogs die verwijzen naar Zes daklozen overleden binnen een half jaar:

Reacties

De zes overledenen waar Van Ommen over spreekt zijn volgens Van Dulst het slachtoffer van de door hen gekozen leefstijl. ‘Dan heb je het al snel over drugs.’ Joop van Ommen op zijn beurt ontkent niet dat de betreffende personen weleens drugs hebben gebruikt. Hij weigert echter categorisch ze als junks te bestempelen. ‘Stumperds, dat zijn het. Mensen met psychische problemen, die geen hulp krijgen en op straat belanden.’
Dat ze in dat stadium drugs gebruiken verbaast hem niet. ‘Alle daklozen worden nu op een brandstapel gegooid’, zegt de man van de daklozenopvang achter de WRZV-hallen. ‘Onterecht’, vindt hij, ‘je kunt mensen niet alleen op hun uiterlijk beoordelen. Van de jongeman die eergisteren is gevonden was nog best wat te maken, met de nodige begeleiding en aandacht. Hij was echt niet iemand die constant met een spuit rondliep.’
Van Ommen is verbijsterd dat er voor zijn doelgroep nauwelijks medische zorg voor handen is. ‘Een zorgboulevard is geen overbodige luxe in deze stad. Er moet voor iedereen een deur zijn waar ze de zorg kunnen krijgen die ze nodig hebben. Onze samenleving is niet gericht op deze mensen. Wij jagen ze alleen maar op en weg.’ Ook de woordvoerder van de gemeente Zwolle, die namens wethouder Jaap Hagedoorn spreekt, noemt het voorval van eergisteravond ‘tragisch en triest’. ‘Ieder mens dat op zo’n manier aan zijn einde komt, is er een teveel. Het maakt maar weer eens duidelijk dat er voorzieningen in deze stad moeten komen om voor deze mensen zorg te kunnen dragen. Daar zijn we druk mee bezig. Ik wijs maar op de gebruikersruimte, de dagopvang, maar ook De Herberg. We houden de vinger aan de pols. Ieder mens heeft recht op een menswaardig einde.’ Van Ommen beseft dat de zes doden van het afgelopen halfjaar misschien niet te voorkomen waren, maar betreurt de gang van zaken enorm. ‘Er is van alles aan de hand met deze mensen, maar er is veel te weinig controle op ze.’ Zijn ervaring is dat met de nodige aandacht en zorg het mogelijk is ‘mensen uit het ravijn te halen’. Aan de andere kant ziet hij dat er eenvoudigweg niet de mankracht is om die aandacht te geven. ‘Wij zijn druk met dingen waarover we ons niet druk zouden moeten maken. Het gaat niet meer om mensen’, spreekt Van Ommen emotioneel. ‘Alle aandacht gaat uit naar die Terborchstraat, maar ondertussen is er geen oog meer voor de mensen. Alle zes waren ze nog jong. Het zal je zoon of dochter maar zijn,’ vertelt de man die zelf drie kinderen heeft. ‘Er zijn er zoveel die proberen een plek in de samenleving te vinden, maar er is gewoon gebrek aan begeleiding en controle.’ Bang om de gevestigde orde tegen de schenen te trappen met zijn opmerkingen is Van Ommen niet. ‘Voor hen zit ik hier niet. Ik vecht voor de mensen die nergens anders terecht kunnen.’

Over anaconda15

1.80 meter lang blauwe ogen Nederlands Techneut en gek op wetenschap Erg handig en visionair
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized en getagged met . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s