HERSTEL DE REPUBLIEK DE ANGST VOOR HET ONBEKENDE

DE ANGST VOOR HET ONBEKENDE

Geplaatst op2 augustus 2011 doorAdministrator

Onze POLL met de vraag of Nederland weer een republiek moet worden, staat er vandaag precies een jaar op.

Gemiddeld hebben 12 mensen per dag op basis van 7 dagen per week een keuze gemaakt.  De uitslag is hier onder te lezen. Dit overigens schrikbarend lage aantal is waarschijnlijk te wijten aan het vrijwel onbekende bestaan van dit blogje. Sinds de start in februari 2010 zijn de bezoekersaantallen wel duidelijk toegenomen, maar blijkbaar de lezers niet. Wie het weet mag het zeggen, maar het onderwerp “republiek” leeft alleen als er voldoende roddel materiaal met betrekking tot de zogenaamde “van oranjes” beschikbaar is, vrezen wij…….Ook doen zich altijd uitmuntende gelegenheden voor, als het staatshoofd op kousevoeten een moskee binnen sluipt: GEVAAR! Het graven in het zompige verleden van de “koninklijke” kliek spreekt ook al zeer weinigen aan.  Uiterst kritisch wordt men als er suggesties bewezen moeten worden, terwijl door de  boven ons gestelden helemaal niets bewezen hoeft te worden. Het wordt opgeschreven, tot wet of geloof verheven en zo is het dus. Ondertussen dragen hardwerkende Nederlanders inmiddels 80% van hun verdiende inkomen vrijwillig af om hun profiterende bende onderdrukkers aan een riant leven te helpen, nog aangevuld door de kassen van de pensioenfondsen leeg te roven.

Voor de Republiek Nederland is géén animo, althans niet door logische redenatie.

Moet Nederland weer een Republiek worden?

Antwoord Percent
Ja, naar Zwitsers model 50%
Ja, maakt niet uit welk model wordt gekozen 23%
Ja, naar Duits model 12%
Nee, een monarchie is het beste voor Nederland 9%
Ja, naar Amerikaans model 5%

Duidelijker kunnen we het niet maken: 73% zou de directe democratie prefereren en dat is iets heel anders dan we nu kennen. Maar daar moet wel wat voor gebeuren, het gaat nu eenmaal niet vanzelf. Voorlopig is er nog geen directe aanleiding die de balans een tikje in de goede richting geeft. De controle via de massa-media en het financiële kartel op de bevolking is nog onder strakke regie. Valt het “koningshuis”, dan sneuvelen er nog vele heilige huisjes er omheen. Dat moet koste wat kost worden voorkomen en daar is men constant mee bezig; alle oppositie wordt in de kiem gesmoord. ___________________________________________________________________________________________________________________________________

Referendum

In een enquete van De Hond hebben we kunnen lezen, dat slechts 13% van de ondervraagden meer dan een tientje (€ 10,00) wil betalen om de monarchie in stand te houden.  Als het dus op de financiële bijdrage aankomt, is de conclusie gerechtvaardigd, dat er een stevige basis voor een republikeinse staatsvorm is. Dit zou neerkomen op 6,4 miljoen huishoudens of 9,5 miljoen stemgerechtigden. Ook wijzen peilingen uit, dat tweederde van de Nederlanders de facto uit de politieke EU wil en alleen een internationale economische samenwerking voorstaat. Dit komt overeen met het “animo” voor de grondwet destijds.

Er zou dus een referendum moeten worden uitgeschreven met de vraag of de Nederlanders naar een republiek willen. Maar dat referendum komt er nooit, ook al zou een petitie uitwijzen dat honderdduizenden dat willen. Referenda zijn buiten de grondwet gezet en als men recht wil halen bij de rechterlijke macht of via een wetswijziging bij het parlement, dan moeten we voor slechts één laatste handtekening langs bij een ongekozen staatshoofd. Dat is natuurlijk voor een select gezelschap prettig geregeld, dus die handtekening komt er nooit. Bovendien zijn er amper een paar duizend handtekeningen voor een petitie bij elkaar te krijgen als het om echte vrijheidslievende zaken gaat. Het laatste wrange voorbeeld is de “actie om Erwin Lensink” uit het gesticht te houden: 500 handtekeningen misschien?

We hebben nog generaties werk aan het opgraven van rottigheid over de tot standkoming en handhaving van deze illegale staatsvorm (illegaal = niet gekozen), maar daar hebben we nog geen echte democratie mee, die ons waarachtige vrijheid verschaft.

Hoe het mogelijk is, dat niemand in opstand komt is ons een raadsel, maar wat dat betreft zijn wij behoorlijk in de minderheid. De Nederlander “delegeert” graag naar boven, daarbij handig voorkomend dat men zelf het heft in handen moet nemen. Met andere woorden, er wordt altijd naar een oplossing via het systeem zelf gezocht, mocht men daar al behoefte aan hebben. Dus waarom het niet opschiet is niet eens meer een relevante vraag.

Het verzet is niet georganiseerd en het ontbreekt ons aan financiële middelen. Daarom lukt het maar slecht om het gedachtengoed fatsoenlijk voor het voetlicht te krijgen. Nieuwsvoorziening door middel van een Republikeins Dagblad zou wellicht een oplossing zijn. Naast een online versie zou het wel eens noodzakelijk kunnen zijn ook een papieren versie in het leven te roepen. Er is immers iedere dag nieuws wat grotendeels anders en vooral beter belicht moet worden en bovendien er is kopij zat om aan te tonen dat de huidige illegale staatsvorm i.c. “staatshoofd” een onwerkbare structuur is; althans voor de rechtgeaarde democraten onder ons. Aan de andere kant zijn er overdadig veel blogs die kritisch met het “nieuws” omgaan, maar die maken bij elkaar ook het verschil niet. Behalve als het om een sappige roddel gaat, natuurlijk!

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Zoveel zielen, zoveel gedachten luidt het spreekwoord. De meningen om tot een republiek te komen lopen nogal uiteen en dat is niet meer dan logisch. Wij hebben ook een mening die we tot het uiterste blijven verdedigen. We rekenen onszelf tot de categorie die de vrije rechtsstaat voorstaat, soeverein en capabel om zich te verdedigen als het nodig is. De andere benaderingen delen we voor het overzicht als volgt in:

De afschaffers

Maar de meeste zichzelf proclamerende “republikeinen” lopen met een grote boog om de kokend hete brij heen. Dit zijn de zogenaamde “afschaffers”, navolgers van het door de elite geparachuteerde en bevolkte “Republikeins Genootschap”. De term “genootschap” zegt al voldoende: een geheimzinnige bezigheid “unter männer”, liever geen vrouwen bij de sigarenclub, jongens! Onder het motto: “Eerst de monarchie afschaffen en dan komt alles vanzelf wel in orde”. Idealisten met als doel: er beter van worden, het gepeupel snapt er toch niets van. Meer van hetzelfde dus. Een mooi voorbeeld is de “republikeinse grondwet”,  waar soepeltjes het onderwerp “soevereine munteenheid” wordt vergeten.

De illusionisten

De illusionisten onder de “republikeinen” gaan nog verder en willen geheel ontwapend, zonder eigen goudvoorraden, met “gratis” kernparaplu met vier pootjes omhoog gaan liggen wachten tot ze verkracht worden door de eerste de beste vreemde mogendheid. Zijn het niet de Angelsaksische bondgenoten, dan zijn het de Russen aan wie de laaste paar kuub gas nog zou worden geschonken, omdat ze het zo goed met ons menen. Dat is overigens al door onze Duitse vrinden van RWE in gang gezet, vandaar de vlucht naar kernenergie: Nederland als lantaarndrager. En dat, terwijl we moeten geloven, dat we een aardbevingsloos “gidsland” zijn voor de rest van de wereld. Bizar dat een enquete tegen een tweede centrale slechts 5.000 “hits” telt, dat ding komt er dus gewoon, terwijl het NERGENS voor nodig is.

De unionisten

Dan zijn er nog de Unionisten onder de “republikeinen”, die menen dat we zonder de EU geen kans hebben en boosaardig de politieke EU verwarren met de economische EU. Een soort Vijfde Colonne, gevaarlijker dan de voormalige Stasi, omdat ze het zelf niet hebben begrepen en met volle overtuiging handelen uit “vaderlandsliefde”. Er komt geen soevereine republiek als we ons politiek blijven binden aan de EU, ieder tegenargument leidt tot handhaving van onze slavernij.

Conclusie

Officiëel wil slechts 15% (2,4 miljoen!) van de Nederlanders af van dit verotte systeem wat constitutionele monarchie heet. Na het stellen van de juiste vragen loopt dat op naar 66%! Van de 7,3 miljoen Nederlandse huishoudens willen er sowieso een miljoen naar een “republiek”, laten we zeggen naar een “Directe Democratie”. We zullen met de pet rond moeten om volledig herstel van de patiënt te bewerkstelligen. Het is zinloos om te proberen het systeem te veranderen door er eerst deel van uit te gaan maken; een heilloze weg.

___________________________________________________________________________________________________________________________________

De bovengenoemde halfbakken oplossingen zijn koren op de molen van degenen die een verrot systeem in stand willen houden. Met dank.

Het besef van vrijheid is blijkbaar iets wat we niet eens meer kennen, noch waar we het moeten zoeken. Iets weerhoudt ons echt door te pakken, waarschijnlijk de angst voor het onbekende.

___________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Gearchiveerd onder: Uncategorized

Wees de eerste om post te waarderen.

19 Reacties

 1.  

  Tom Couzy, op 2 augustus 2011 om 10:10 zei:

  We worden belazerd! Jan Marijnissen van de SP zei het volgende over een Republiek:
  Een serieus debat over het bestaansrecht van de monarchie lijkt in ons land niet goed mogelijk. Het behoort tot een van de laatste taboes die ons land nog rijk is. En dat is toch raar. Want is het uit democratisch oogpunt nog wel van deze tijd dat ons staatshoofd wordt aangewezen op basis van erfopvolging? Wat zouden we ervan vinden wanneer de zoon van Wim Kok automatisch de nieuwe premier zou zijn van dit land? Het koningschap is een overblijfsel uit een lang vervlogen tijd, gebaseerd op een mythe. Een mythe die alleen in stand kan blijven zolang het koningschap omringd is met geheimzinnigheid. Bekijken we dit citaat eens serieus dan moeten we ons toch afvragen of dit niet uiterst hypocriet is. De SP lijkt dan wel van de monarchie af te willen maar doen er helemaal niets voor. In tegendeel de hypocrisie wordt wel heel duidelijk als juist Jan Marijnissen in 2007 wenst dat belediging van de “koningin”zwaarder bestraft wordt.
  In het actuele geval met Erwin Lensink laaide deze vraag opnieuw op en stelde men de vraag wat de reden is voor een verschil in straf tussen beldiging van een burger en ons staatshoofd en of het niet noodzakelijk was de absurd hoge straf voor belediging van het staatshoofd te verlagen.
  Het CDA en SP stemde tegen dit voorstel en we lezen: DEN HAAG (ANP) – Het CDA en de SP willen dat majesteitsschennis zwaarder bestraft blijft dan andere vormen van belediging. De bestaande regeling hierover beschermt de uitzonderlijke positie van de koningin, die zich niet publiekelijk mag verweren.
  De hypocrisie ten top dus.
  Nog steeds zijn de pluche stoeltjes belangrijker dat echte volksvertegenwoordiging.

   
  11
   
  1
  i
   
  Rate This

   

  Quantcast

  • @Tom

   Je schrijft: “De SP lijkt dan wel van de monarchie af te willen maar doen er helemaal niets voor.”

   Ja, ‘het lijkt’, maar de realiteit is echter dat de SP de monarchie helemaal niet wil afschaffen. Ze willen het alleen moderniseren.
   Dit heeft de SP-fractievoorzitter van de Eerste Kamer Tiny Knox al in 2003 verklaard en dat vindt die partij nu nog steeds.

   http://img193.imageshack.us/img193/333/12279869.jpg

   En wat betreft de onrechtmatige detentie van Erwin Lensink is het bij de SP ook heel erg stil.

    
   12
    
   0
   i
    
   Rate This

    
   Quantcast

   •  

    Tom Couzy, op 2 augustus 2011 om 12:18 zei:

    Het was handjeklap Gerard, nadat aan het verlangen van de SP voor het leveren van Burgemeester is tegemoet gekomen,c.q. onderhands werd toegezegd,kwam van Knox het volgende statement:
    Eerder namen de socialisten afstand van twee lang gekoesterde standpunten die voor de ‘gevestigde’ partijen een sta-in-de-weg waren. De SP wil niet langer het koningshuis afschaffen. Dat standpunt is verschoven naar een ceremonieel koningschap. Ook wil de SP niet langer dat Nederland uit de NAVO vertrekt. Wel pleiten de socialisten voor ingrijpende hervormingen van de NAVO.

     
    6
     
    0
    i
     
    Rate This

     

    Quantcast

 2.  

  VSp, op 2 augustus 2011 om 10:25 zei:

  Zolang de bestuurlijke élite er voor zorgt dat een gere-incarneerde katholieke heilige uit Spanje met een paar pseudo-moren in calvinistisch Holland ongestoord aan land kan komen om het nationale, unieke Sinterklaasfestijn te vieren, zal het iedereen een worst zijn. Met uitzondering van de worst van de Hollandsche Exploitatie MAatschappij.
  Nederlanders komen pas in beweging indien de pepernoten tot besmette waar worden verklaard. Of complete woonwijken niet meer met oranje prut mogen worden versierd.

   
  4
   
  0
  i
   
  Rate This

   

  Quantcast

  •  

   Tom Couzy, op 2 augustus 2011 om 10:40 zei:

   En zolang er geheime genootschappen bestaan,waarvoor andere gelovigen als die van het CDA heilig ontzag hebben zal er weinig veranderen als de mythe niet wordt doorbroken.
   Laten we niet vergeten dat het Biesheuvel met zijn ARP (Anti Revolutionaire Partij) tenslotte samen met KVP en CHU de wortel was/is van de partij CDA.

    
   5
    
   0
   i
    
   Rate This

    
   Quantcast

 3. Zolang het Nederlandse volk zich te goed blijft doen aan brood en spelen(dom consumptiegedrag)volgens de oud-romeinse gedragscode zal een discussie of debat over een andere staatsvorm en nieuwe ware democratische grondwet geen grondslag vinden. En aangezien de huidige christelijke-orangistische elite gezeteld op het Binnenhof via het maatschappelijke middenveld iedereen tegen elkaar blijft uitspelen middels valse verkiezingsbeloftes en subsidies(omkoping)met de kennis dat de mens een homo homini lupus is die elkaar opvreten als het om eigenbelang en overleven gaat zal wezenlijke verandering uitblijven en blijft elke burger een slaaf van zijn of haar eigen bankrekening en het eigen gecreerde wereldbeeld via door de marionettenrijksoverheid gemanipuleerde maatschappeij om zo blijvend een consumptie/werkslavengedachtegoed in stand te houden waar banken,multi-nationals en grootwinkelconcerns en verzekeraars diegene zijjn die aan de touwtjes trekken en het beleid uit maken.
  Nathan Mayer Rothschild telg uit de bekende Rothschildbankiersfamilie heeft het duidelijk gemaakt “wie de valuta van een staat beheert,die bepaald het lot van een land en bevolking ongeacht welke wetten er worden ingevoerd” maar de burgers die hebben daadwerkelijk de macht in handen door hun arbeid en inkomsten en waar zijzelf de keuze hebben deze op juiste en verantwoordelijke wijze te gebruiken om hun vrijheden af te dwingen in samenwerking met de rest van de bevolking maar niet via de politiek wat staat voor hebzucht en eigenbelang.
  Dus eenheid maakt macht maar politiek partijen zijn in dienst van deze zogenaamde elite om deze macht te doorbreken en burgers afhankelijk te maken van het corrupte huidige systeem van verdeel en heers en dan komen we weer terug op homo homini lupus oftewel de mesnachtige wolf die de andere aanvalt en opvreet voor eigenbelang en blijkt de geestelijke ontwikkeling na duizenden jaren nog steeds niet op gang (ondanks al die profeten in diverse religies) te zijn gekomen en blijven zij barbaren en dat merkt men in de huidige “vreet en vergeet” maatschappij waar men elkaar de ogen uit steekt middels het vergaren van nutteloze dingen veroorzaakt door hersenloze verveling en a sociaal gedrag.
  Met andere woorden de mensheid is bezig uit te sterven.

   
  11
   
  0
  i
   
  Rate This

   

  Quantcast

 4. Zijsprong: “prinsje” Bernhard jr, het zoontje van proffesortje Pietertje heeft in Amsterdam tegenover het Rijksmuseum een huisje gekocht voor DRIE MILJOEN EURO! Deze boef probeert mensen in de binnenstad op een goedkope wijze uit hun huis te krijgen zodat hij dat na een opknapbeurtje met tonnen winst kan verkopen. Wij zijn achterlijk dat we deze boeven en schooiers ongehinderd hun gang laten gaan. Op het schavot ermee!!!

   
  14
   
  0
  i
   
  Rate This

   
  Quantcast

 5.  

  attie, op 2 augustus 2011 om 14:34 zei:

  Er is ook geen symbool. Hoe moet een republikein laten blijken wat voor staatsvorm hij voorstaat. Bij vrienden,kennisen,buren en vooral familie wordt je meteen als drammer beschouwd.Ze willen het liever hebben over het weer, de barbecue, de vakantie etc. Je kunt je natuurlijk wel afkeren van dergelijke lui,maar in de praktijk valt dat niet mee. Uit beleefdheid en ook vaak uit gezelligheid vierje feestjes met elkaar en dan laat je de twistgesprekken maar even.
  Het zou al heel mooi zijn als je geestverwanten kon herkennen aan een elegant zilveren speldje. Alle republikeinen zouden zo’n speldje willen hebben.Dat is een begin. Herkenning!
  Is er niet een zilversmid in het land die zo’n speldje maken kan………..
  Een wimpel is ook heel belangrijk. Op de vreselijke dagen zoals 30 april,trots je wimpel hijsen.
  Een krant is het allerbelangrijkste. Kopij voor jaaaaaaren …….
  en dan vooral de tegenstelling.
  Als er weer een sentimenteel stukje in de mainstreampress staat over “prinsesjes”( nu al totaal verwende spoken,vooral die oudste) bij de open haard en liedjes zingend of op de ski’s, pats boem overnemen in een klein hoekje maar dan een paginagroot artikel over de kinderen in de Groningse achterstandswijken die zonder ontbijt naar school gaan. en dat komt helaas ook voor in kleine dorpjes.
  Ooit was een klein groepje tegen kernwapens en vooral de Tomahawk en Pershing2 zo maar door de yankees op nederlands grondgebeid gezet. De brutaliteit en de slaven in Den Haag die welwillend toegeglimlacht door Lady Shell tot Amsberg dit klakkeloos accepteerden.
  Maar dat kleine groepje nam, het niet. Het werd heel inventief.Sleepte ook de kerken er bij door op hun geweten in te praten.
  Een groepje als Onkruit brak in in de bunkers van Gladio, kwam met info over een ondergronds ziekenhuis voor de elite (voor als het mis gaat) en bracht aan het licht dat het om aanvalswapens ging. Door amerikanen vanaf nederlands grondgebied.
  Door al deze ontdekkingen en doordat journalistebn kennelijk meer vrijheid hadden, werd er volop gepubliceerd. In de kranten maar ook radio en tv kwamen met programma’s en lieten de opstandelingen aan het woord.
  Er kwamen grote demonstraties en in dorpen en steden ook manifestaties,stiltekringen,markten. Demo’s en manie’s.Je was er elk weekend mee bezig.
  We waren een voorbeeld met onze hollanditis.
  En cartoonist Opland stond zijn figuurtje af voor een vredesvlag! en voor stickers en speldjes.
  Het kan dus wel.Je moet de mens duidelijk maken dat ze werkelijk achterlijk zijn om nu in 2011 nog in een monarchie te geloven en een
  familie die groot is geworden en gebleven door verraad en roof.
  en het aangetrouwde spul deugt ook al niet.;
  Denk maar eens aan de Lippe’s,die als roofridders begonnen en een
  middeleeuws stadje (o.a. Schwalenberg) brandschatten om zich zelf tot
  graaf van … te benoemen.
  Je houdt het niet voor mogelijk maar Willem de Overbodige draagt nog de titel Graf von Schwalenberg.
  Dat zijn interessante feiten om in de krant De Republikein te vermelden.
  Wie nu nog langs de route staat op de derde dinsdag van september waar ons nieuwe rampspoed bekend wordt gemaakt, die is werkelijk van de pot gerukt en en het aankijken niet meer waard.

   
  10
   
  0
  i
   
  Rate This

   

  Quantcast

  • Citaat: “Het zou al heel mooi zijn als je geestverwanten kon herkennen aan een elegant zilveren speldje. Alle republikeinen zouden zo’n speldje willen hebben.Dat is een begin. Herkenning!
   Is er niet een zilversmid in het land die zo’n speldje maken kan…”

   In de 18e eeuw droegen de patriotten insignes en speldjes met een keeshond om hun anti-orangistische gezindheid te tonen. Dat symbool van onze republikeinse voorouders zouden we weer in ere kunnen herstellen.

   Voorbeeld uit 1785:

   http://img535.imageshack.us/img535/589/keeshond.jpg

    
   4
    
   0
   i
    
   Rate This

    
   Quantcast

  •  

   Tom Couzy, op 2 augustus 2011 om 16:26 zei:

   Ja Attie en Gerard, of een stikker achter op de auto (Ook leuk als er kennisen meerijden die niet zo republikeins gezind zijn).
   Je weet wel zo’n stikker als een visje wat we kennen achter op de auto.
   Al geruime tijd rijden Christelijke automobilisten rond met een gestileerde afbeelding van een visje (symbool van Christus) op hun kofferdeksel of bumper om hun geloof uit te dragen.
   Welnu zo iets ,maar dan natuurlijk iets anders dan een visje op de auto is altijd overal meteen zichtbaar. Maar welk stikker ? Een Keeshond of een vlag van alajuela?
   zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Vlag_van_Alajuela

    
   3
    
   0
   i
    
   Rate This

    

   Quantcast

 6. Weet u wat de pest is??we hebben het nog te goed,anders was het oranjegetreifel allang aan de kant gegooid,en op deze dag wacht ik al heel lang!
  no zo,n zeven weken zien we de armoe weer zwaaien naar de gouden koets,ik hoop dat er nu meer gaat gebeuren als een lullig waxinelichtje.
  MAKE MY DAY!!En voor de orangisten,SLAAP MAAR LEKKER VERDER DROMO,S!
  Tocg heeft een ieder wel wat verstand gekregen maar de oranjegeilers hebben het IQvan een goudvis!!
  Ook denk ik dat ik het goed zal hebben bij /in een republiek,ben dan wel verlost van de wekelijkse wonderen GODSdie namens de oranjes de revue passeren.In een ding zijn we allen gelijk ,we gaan allemaal de pijp uit,alleen de oranjes kunnen met zieke lichamen langer door ,ze worden vertroeteld door de doktoren enz.Zie bernhard,als u of ik zijn ziektes hadden gehad leefden wij een stuk korter!!
  Middel tegen obstipatie,hang een foto van de oranes op de wc!!!!!
  We worden verneukt met valse opinies!!
  op het schavot dus,LUCTOR ET ROTOPPO !

   
  5
   
  0
  i
   
  Rate This

   
  Quantcast

 7.  

  Marlies, op 2 augustus 2011 om 16:29 zei:

  Mooie reactie, attie. Ik ben het eens met de meeste punten:
  1) Symbool – géén halszaak maar prettig
  2) Wimpel – mooi om af te zetten t.o. de oranje b.s.
  3) Krant – noodzaak

  Er zijn nog steeds nucleaire wapens opgeslagen in Nederland. En de beveiliging daarvan is ronduit “pet”.

  Ten slotte, als je mensen probeert duidelijk te maken dat ze achterlijk zijn om nog in een monarchie te geloven met als opperhoofd de rovershoofdvrouw, dan kweek je géén sympathisanten voor de republiek. Men wil niet aangesproken worden op een gebrek aan intelligentie. Dus vertel ik vrijdags meestal een “verhaaltje” in de trant van: Zo, nu ga ik voor mezelf werken. Antwoord is meestal “maar je werkt toch al voor jezelf?” – Nou nee, was het maar waar, de eerste 4 dagen van de week werk ik om de staatsschuld af te betalen en de garderobe van maxima te financieren. Men komt er toch regelmatig op terug en dan kan ik “voorzichtig” los gaan.

   
  5
   
  0
  i
   
  Rate This

   

  Quantcast

 8.  

  attie, op 2 augustus 2011 om 17:42 zei:

  Marlies dat is ook een betere taktiek, maar ik ben ook wel eens graag een olifant in een porseleinkast om te shockeren.
  Soms gaathet wel eens verkeerd, toen ik in een ingezonden brief het leger betitelde als de school waar je werd opgeleid tot moordmachine….

  Gerard dat is toch een idee! Dat speldje. Het moet natuurlijk wel een paar keer in de krant worden uitgerlegd wat dat voor speldje is. Maar dat lukt wel.
  En Tom, het een sluit het ander niet uit. Die mooie sticker mag wel bij ons op de auto en op de voordeur of brievenbus.

   
  8
   
  0
  i
   
  Rate This

   
  Quantcast

 9.  

  William, op 3 augustus 2011 om 16:09 zei:

  Ook ik walg van de hele Oranjekliek, zeker als je je nog eens (verder) verdiept in de hele geschiedenis. Ze zitten in allerlei genootschappen die weer bestaan uit allerlei louche machtsfiguren en de ene heult met de andere en zijn al eeuwen en eeuwen gelieerd aan elkaar en dat over de gehele wereld: een incestueuze bende.
  Ja, ook ik wil dat zij opdoeken en dan zonder de schatrijke erfenis, want die is verkregen door het volk en is van het volk.
  Maar wat te denken van de republikeinse macht? Dat is ook macht! En macht (en geld!) corrumpeert. Wie overtuigt mij ervan dat bij een Republiek der Nederlanden niet dezelfde praktijken gebezigd gaan worden? Kijk naar andere voorbeelden: USA, Frankrijk, Italië etc.
  Een ieder die naar de macht streeft vertrouw ik per definitie niet. Politici vertrouw ik niet; dat heb ik mijn kinderen ook goed ingepeperd, dat ze daar geen heil van moeten verwachten en dat ze over het algemeen scrupuleus zijn en liegen, bedriegen, konkelen en wegmoffelen, ook dat ze de pers en de media moeten wantrouwen. Is misschien wel hard van mij, maar dan leven ze tenminste niet vele jaren met door hen opgedrongen sprookjes, waar ik door mijn opvoeding (ouders/school/kerk/omgeving) zo in heb “geloofd”. Hou me ten goede, sprookjes zijn zeer waardevol want zij bevatten in de gesluierde taal in hun verhalen, universele symbolen voor waarden etc.
  Maar de sprookjes waarmee wij worden geïndoctrineerd door de media, de pers, het (onder)wijs, de overheid, de kerk etc. zijn niet alleen waardeloos, maar zij verzieken de mensen in hun ontwikkeling ook nog.
  Zelfs mijn echtgenoot, die niet perse voor het koninklijk huis is, zegt me steeds: ja, maar de koningin sleept wel belangrijke orders uit het buitenland naar binnen, dat is goed voor de werkgelegenheid. Zij is goed voor de public relations. Ik denk dat het allemaal spel is wat er wordt gespeeld met of via “de groten der aarde” (sarcastisch bedoeld dit laatste).
  Verder, zo’n speldje vind ik een goed idee evenals een sticker op de auto, motorfiets, fiets, boot en huis. Een vlag met de Keeshond erop zou ook een mooi symbool zijn: vlag hijsen op de daartoe geëigende dagen!
  Ja de Keeshond vind ik een goed idee, dat beestje zie je nauwelijks meer (toeval?).
  Diep van binnen heb ik geen fiducie meer in het Nederlandse Volk zolang dat zich schaapachtig laat inpalmen en bedonderen. Ik schaam mij voor (ver)Nederland en de vernederlanders.

   
  3
   
  0
  i
   
  Rate This

   

  Quantcast

 10.  

  alidas, op 3 augustus 2011 om 19:34 zei:

  Waarom nemen jullie niet een kat
  Terwille van de smeer likt de kat de kandeleer.
  Zo is het altijd al gegaan bij de socialiten ,ze haten het koningshuis maar ze doen toch maar likken en slikken

   
  0
   
  0
  i
   
  Rate This

   
  Quantcast

 11. […] DE ANGST VOOR HET ONBEKENDE […]

   
  0
   
  0
  i
   
  Rate This

   
  Quantcast

 12. […] DE ANGST VOOR HET ONBEKENDE […]

   
  0
   
  0
  i
   
  Rate This

   

  Quantcast

 

Geef een reactie Reactie annuleren

Vul je reactie hier in …

 
Gravatar
E-mail (required) (Niet gepubliceerd)

Naam (required)

Website

Gravatar
anaconda15: Je reageert onder uw WordPress.com account. (Uitloggen)
Twitter-afbeelding
Je reageert onder uw Twitter account. (Uitloggen)
Facebook foto
Je reageert onder uw Facebook account. (Uitloggen)
Verbinden met %s
Hou me op de hoogte van nieuwe reacties via e-mail.

 

 

Stuur naar E-mailadres

 

loading Annuleren

Artikel niet verstuurd – check uw E-mailadres!
Email controle mislukt, alstublieft probeer opnieuw
Sorry, uw blog kan geen artikelen per E-mail delen.

Over anaconda15

1.80 meter lang blauwe ogen Nederlands Techneut en gek op wetenschap Erg handig en visionair
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized en getagged met . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s