RE: Mag er nog noodopvang zijn voor uitgeprocedeerde asielzoekers?Uit humanitaire overwegingen horen mensen waar zij ook vandaan komen menselijk behandeld te worden aangezien tijdens de tweede wereldoorlog Nederlanders ook in andere landen toegang kregen maar tijdens het christelijk kabinet Colijn vluchtende arme duitse joden terug werden gestuurd naar Nazi-Duitsland en hun beulen.Maar kijk maar hoe dakloze Nederlanders nu worden behandeld door een met NSB mentaliteit toegeruste eigen volk van o.a. blauwvingers dat hersenloos,zuipend en vretend op terrasjes zitten oordelend over kansarmen tot zij aan de beurt zijn.

From: kingkong1621@live.nl
To: brandpunt@kro.nl; cda.publieksvoorlichting@tweedekamer.nl; cdja.maastricht@gmail.com; christenunie@tweedekamer.nl; cie.vws@tweedekamer.nl; d66@tweedekamer.nl; denkmetkoosmee@gmail.com; g.wilders@tweedekamer.nl; groenlinks@tweedekamer.nl; groephopzoetermeer@hans-zijlstra.nl; i.y.tan@chello.nl; info@bijstandsbond.org; info@devrijspreker.nl; info@kafkabrigade.nl; info@laatjenietkisten.nl; jvwzakelijk@gmail.com; k.vaartjes@amnesty.nl; kamer@sp.nl; l.hartings@tweedekamer.nl; lancee.r@menzis.nl; almere@sp.nl; nieuwsdienst@trouw.nl; politiek@nd.nl; postbus@eerstekamer.nl; pvda_voorlichting@tweedekamer.nl; redactie.elsevier@elsevier.nl; redactie@almeredezeweek.nl; redactie@eenvandaag.nl; pvv@tweedekamer.nl; redactie@straatkrantbreda.nl; sgp@tweedekamer.nl; straatadvocaten@gmail.com; tip@at5.nl; tips@leeuwardercourant.nl; tros@radar.nl; voorlichting@rekenkamer.nl; voorzitter@dwars.org; vvdvoorlichting@tweedekamer.nl; w.tonissen@tweedekamer.nl; watvdheijden@almere.nl; zembla@vara.nl; zorgvisie@reedbusiness.nl; zmag@xs4all.nl
Actie ondernemen door volksvertegenwoordiging en media?Vergeet het maar want daar is het motto  ook eigenbelang eerst en dan de rest.

Gericht aan kamerleden en de media etc.,

 In het kader van mijn vele mails met berichtgevingen over dat de Inspectie voor de gezondheidszorg en opvanginstellingen voor dak en thuislozen niet onderzoekt hoe de zogenaamde zorg en hulpverlening word toegepast in respectievelijk de nacht en dagopvang en crisisopvang van o.a. het leger des heils en waar ik IGZ en Nza steeds  van op de hoogte stelde ontving ik deze mails en waar ik verzocht om een onderzoek door de rijksrecherche naar de integriteit en het beleid van de gemeente Zwolle waar de toezicht ontbreekt vanuit het college van B&W en de gemeenteraad op beleid en uitvoering en toepassing van subsidieverlening en voorwaarden en wet en regelgeving.
Ik kan wel blijven berichten maar er word door geen enkele instantie toezicht gehouden en onderhand verblijven daklozen en uitgeprocedeerde asielzoekers die niet meer terug kunnen keren naar land van herkomst jarenlang in de nachtopvang en vind er geen resocialisatie en doorstroming plaats met als gevolg dat daklozen het hospitalisatiesyndroom oplopen en aan de drank en drugs geraken.
Ik zelf heb de nachtopvang verlaten december 2010 en in april2011 is mijn WWB uitkering stopgezet omdat ik niet overnacht in de nachtopvang Nel Banninkhuis waar ik verplicht word om daar te verblijven om een postadres te krijgen voor een uitkering voor levensonderhoud,dit word  als voorwaarde gesteld door de gemeente Zwolle en waarvan wethouder en raadsleden belangenverstrengelingen hebben met welzijns/opvangisntellingen en die dus bevoordelen terwijl voor de daklozen er geen keuzevrijheid is in het kiezen van de juiste organisatie.
De politie Zwolle is er van op de hoogte dat ik buiten overnacht en waar ik vanochtend geconfronteerd werd met politiebeambten die zich zorgen om mij maakte nadat zij op de hoogte gesteld waren van mijn overnachting in een busabri bij de Sassenpoort en in park Eekhout waar ik op een stenen monument tracht te slapen maar dat lukt niet en ik kom chronisch slaap tekort net als in de nachtopvang en met kapotte schoene en nekles rondloop en daarnaast geen geld meer om voedsel en drinken etc. aan te schaffen.
Maar het is allemaal prachtig dat mensen zich zorgen maken om mij maar ik schiet er niets mee op als er niet naar mij geluisterd word en de hulpverleners bij instellingen mij alleen zien als bron van hun inkomsten.
Ik ben eind april 2002 in de illegale opvang achter de WRZV hallen terecht gekomen dankzij het toenmalig VVD tweede kamerlid Mevr. Elisabeth Meijer en moest tot de ontdekking komen dat er voor daklozen zonder drank en drugsverslaving en geen psychiatrische achtergrond geen hulpverlening is geregeld in Nederland.
Ik heb hier in Zwolle geen familie en kennisen om mij te helpen maar de oorsprong van wat mij is overkomen ligt in Almere waar ik de sociale dienst in november 1999 op de hoogte bracht van wat er gaande was in ons bedrijf  evenzo mei 2000 ik de woningbouwvereniging “Goede Stede “inlichte toen ik rekeningen niet meer kon betalen en mij ook geen juridische ondersteuning werd geboden door een bondsadvocaat  bij een arbeidsconflict waar ik in mijn arbeidsrecht stond en ik na een onterechte woningontruiming 24 oktober 2000 aan de Dokkumlaan 59 Almere-Stad vele omzwervingen maakte langs gemeentes en opvang en waar naar mijn precieze hulpvraag nooit is geluisterd nog dat talloze advocaten mij weigerde te helpen omdat zij of verkeerd advies gaven of mijn dossier te omvangrijk vonden
Ik ging er van uit dat ik als inwoner van een gemeente daar toch op kan terug vallen als het om rechtbescherming gaat maar waar totaal geen sociaal vangnet aanwezig is tot nu toe
en dus ook in Zwolle niet.

Dit is zo”n beeld van Zwolle waar daklozen gegijzeld worden in hokken en de blauwvingers zich volvreten en zuipen op terrassen en lak hebben aan hun gestigmatiseerde medemens in een armoedige gehouden positie door het “schijnheilige christelijke” college van B&W met medewerking van gesubsidieerde criminele evangelische handelsondernemers die brood zien in zogenaamde “sociaal bevlogenheid” met daklozen,uitgeprocedeerden en gehandicapten en daarmee hun bankrekeningen vullen via creatief boekhouden met medewerking van RIBW en woningcorporaties Zwolle.

Ik heb de Nationale Ombudsman al  steeds op de hoogte gebracht ook van mijn onterechte woningontruining aan de Walstraat 9a  in Zwolle 10 september 2008 waar ik door RIBW Zwolle en woningstichting Openbaar Belang met opzet de woning ben uitgewerkt waar een kantonrechte van valse iformatie werd voorzien omdat ik weigerde mee te werken aan AWBZ fraudes middels onterechte indicatiestellingen voor zogenaamde woonbegeleiding op psycho-sociaal welbevinden waar ik door de medewerkers van RIBW Zwolle voor 3.9 uur per week begeleiding werd geindiceerd maar waar zij maar voor 1 uur per week kwamen opdraven.


Klachten neerleggen bij de niet onafhankelijke klachtencommissies en clientenraden,IGZ en Nza en de Over-IJsselse Ombudsnman helpt totaal niet.

 

De gemeente Zwolle besteed hier geen aandacht aan en houd vast aan repressiebeleid en vage plannen die niet uitvoerbaar zijn zoals het stedelijk kompas waar daklozen geen inspraak in hebben maar 24 uursopvang met zorg en hulpverlening word gewoon uitgesteld en onderhand lopen er zwerfjongeren rond en 250 daklozen in zwolle wat nog een onduidelijke schatting is.
En met deze begeleidingspraktijken ben ik ook geconfronteerd tijdens verblijf in de nacht en dagopvang Leger des heils Zwolle door de begeleider de Hr. W. Rozema toen ik verplicht werd om een onderzoek te ondergaan bij de psychiater Mevr. Kooy van GGZ instelling Dimence om een woning te kunnen krijgen bij de drie zwolse woningcorporaties en die mij volkomen geestelijk normaal verkaarde en zich verwonderde dat ik het 22 maanden op dat ogenblik uithield in de nachtopvang tussen doorgedraaide daklozen.

                                                        


Ik kan mijzelf redden maar ik weiger geplaatst te worden in AWBZ vergoede doelgroepen om zo de inkomsten en pseudo-werkgelegenheid in stand te houden van het leger des heils en RIBW Vecht en de corporaties over de ruggen van werkende belasting en AWBZ premiebetalers.
Wat zijn dit voor criminele praktijken die nog gedoogd worden door gemeentebesturen die daar hun volle medewerking aan verlenen ,ik krijg zo nog nooit een normale woning terug in Almere waar ik mij nog steeds als inwoner van beschouw,daarom verhuisde ik 8 januari 1981 vanuit de Chassestraat 19 1 hoog in Amsterdam naar de Dokkumlaan 59 1324 AD Almere-Stad om daar een nieuwe toekomst op te bouwen maar hoe anders verliep dit dankzij de werkgever na een geheim overname van ons bedrijf in 1996.
Ik heb u al ingelicht wat betreft de zorgkantoren en zorgverzekeraars die ook geen toezicht houden en niet weten of willen weten wat het zorgaanbod is van oa. het leger des heils en RIBW maar die is er niet afgestemd op de dak en thuislozenproblematiek.
Wat moet ik nu?Ik kan niet zo op straat blijven doorgaan en als ik lokale advocaten benader zoals ik dit verleden week mijn voormailige advocaat de Hr. Mr. A. Damminga benaderde van Driehoek advocaten die mij bijstond tijdens de zitting voor woningontruiming en mijn mobiele nummer doorgaf dan hoor ik daar ook niets meer van,het lijkt allemaal wel doorgestoken kaart waar advocaten zich schikken naar het lokale wanbeleid van de gemeente Zwolle.
de Hr. R. Donker te Zwolle
mobiel:0617849902 zonder beltegoed
 

 _Dienstpostbus IGZ Loket Utrecht

Geachte heer Donker, Naar aanleiding van uw e-mail bericht ik u als volgt. In uw e-mail beschrijft u de gang van zaken omtrent de daklozenopvang bij het Nel Banninkhuis. De inspectie voor de gezondheid
 
Aan kingkong1621@live.nl
 
Geachte heer Donker,
 
Naar aanleiding van uw e-mail bericht ik u als volgt. In uw e-mail beschrijft u de gang van zaken omtrent de daklozenopvang bij het Nel Banninkhuis. De inspectie voor de gezondheidszorg houdt toezicht op zorginstelling en toetst de kwaliteit van de zorg. Het Nel Banninkhuis valt niet onder ons toezicht. Ik zou u daarom willen adviseren contact op te nemen met de gemeente Zwolle.
 
Met vriendelijke groet,
 
De heer M. Mahler MSc
IGZ-Loket
………………………………………………………………
Inspectie voor de Gezondheidszorg
 
Postbus 2680 | 3500 GR | Utrecht
………………………………………………………………

T 088 120 5000

F 088 120 5001

http://www.igz.nl

 

From: kingkong1621@live.nl
To: bureau@nationaleombudsman.nl; cda.publieksvoorlichting@tweedekamer.nl; cdja.maastricht@gmail.com; christenunie@tweedekamer.nl; cie.vws@tweedekamer.nl; d66@tweedekamer.nl; no-reply@wordpress.com; g.wilders@tweedekamer.nl; groenlinks@tweedekamer.nl; groephopzoetermeer@hans-zijlstra.nl; i.y.tan@chello.nl; info@devrijspreker.nl; info@laatjenietkisten.nl; k.vaartjes@amnesty.nl; kamer@sp.nl; l.hartings@tweedekamer.nl; leefbaarrotterdam@stadhuis.rotterdam.nl; maatschappelijkeopvang@loc.nl; nieuwsdienst@anp.nl; nieuwsdienst@trouw.nl; opgelicht@tros.nl; postbus@eerstekamer.nl; pvda_voorlichting@tweedekamer.nl; pvv@tweedekamer.nl; redactie.elsevier@elsevier.nl; redactie@eenvandaag.nl; redactie@telegraaf.nl; sgp@tweedekamer.nl; tip@at5.nl; tips@leeuwardercourant.nl; tros@radar.nl; vvdvoorlichting@tweedekamer.nl; w.boverhof@rtvoost.nl; w.tonissen@tweedekamer.nl; zembla@vara.nl; zmag@xs4all.nl; zorgvisie@reedbusiness.nl
Subject: FW: reply IGZ
Date: Tue, 12 Oct 2010 16:57:25 +0200

Gericht aan alle tweede kamerfracties en de media ect.,
 
U leest het maar weer in deze mail die ik net ontving van de Inspectie voor de Gezondheidszorg,zij verwijzen mij door naar Zorgbelang Over-IJssel en hoe vaak ik die al niet heb aangeschreven en waar alles ook word afgeschoven is niet meer te tellen.
En ik dacht dat de tweede kamer de inspectie op de hielen zou zitten wat betreft toezicht houden op de instellingen,maar ja dat blijken dus weer loze beloftes.
Daarom staat een informatiebrief naar Zorgbelang Over-IJssel op de site http:www.sdnl.nl/ruud-donker.htm
Ach,we zijn maar daklozen.
 
Gegroet de Hr. R. Donker te Zwolle  


From: loket@igz.nl
To: kingkong1621@live.nl
Date: Tue, 12 Oct 2010 14:00:55 +0200
Subject: RE: FW:

Geachte heer Donker,

 In reactie op uw onderstaande bericht verwijs ik u naar de brief van de Inspectie voor de Gezondheidszorg van 10 augustus 2010, met het kenmerk 2010-257392/26324/KM/se. U ontving deze brief als bijlage bij een e-mail.

 U bent toen verwezen naar de klachtencommissie van het Leger des Heils. Voor hulp en advies bij het indienen van deze klacht kunt u contact opnemen met Zorgbelang Overijssel. U kunt hen per e-mail benaderen middels info@zorgbelang-overijssel.nl, of per telefoon middels nummer

074 – 250 01 55.

 Ik vertrouw erop u hierbij voldoende geïnformeerd te hebben.

 Hoogachtend,

mevrouw B. van Vugt

IGZ-loket

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
 
Ga naar: navigatie, zoeken

Homo homini lupus is een Latijns gezegde dat betekent “de mens is een wolf voor zijn medemens”. De uitdrukking komt voor het eerst voor in Asinaria, een toneelstuk van de Romeinse schrijver Plautus: “lupus est homo homini” (regel 495). Later werd het gezegde opnieuw gebruikt in het filosofische werk De cive (‘Over de burger’, 1651) van Thomas Hobbes: “Om onpartijdig te spreken, beide gezegden zijn zeer juist: dat de mens voor de mens een soort God is; en dat de mens voor de mens een doortrapte wolf is. Het eerste is waar, als we burgers onder elkaar vergelijken; en het tweede, als we steden vergelijken.” In de waarneming van Hobbes weerklinkt het citaat van Plautus, die wilde zeggen dat het inherent is aan de mens zelfzuchtig te zijn.
De uitdrukking wordt soms vertaald als “de mens is de wolf van de mens”, hetgeen kan betekenen dat de een de ander tot prooi maakt. ‘Homo homini lupus’ wordt vaak gezegd over de gruwelen waar een mens toe in staat is.
De Romeinse filosoof Seneca schreef een tegengestelde uitdrukking: ‘Homo res sacra homini’, ofwel ‘de mens is iets heiligs voor de mens’.

zaterdag 22 mei 2010 door NRC Handelsblad

De Jodenvervolging in Nederland
Voor Joden VerbodenVrijwel direct na de aanvang van de bezetting, werd een begin gemaakt met het uitsluiten van joden uit de Nederlandse samenleving. Vanaf eind augustus 1940 mochten er geen joodse ambtenaren meer worden benoemd en in oktober van dat jaar volgde de Ariërverklaring, die door vrijwel alle ambtenaren werd ingevuld. Op 21 oktober kondigde de bezetter aan dat alle joodse ambtenaren moesten worden ontslagen. In januari 1941 werd joden de toegang tot bioscopen en theaters ontzegd en werd een aanmeldingsplicht van kracht. In september volgden de bordjes ‘Voor Joden Verboden’ in alle openbare gelegenheden.
 Razzia op Joden, Jonas Daniel Meyer pleinRazzia op Joden, Jonas Daniel Meyer plein, 22 februari 1941 (NIOD 97185) 
Na de Februaristaking in 1941 kwam de vervolging van joden in een stroomversnelling. In Amsterdam werd de Zentralstelle für jüdische Auswanderung actief, opgezet als kantoor voor vrijwillige emigratie, maar bedoeld als orgaan voor algehele deportatie. De fase gekenmerkt door isolatie werd hiermee afgesloten. De Duitsers begonnen nu met razzia’s, die oorspronkelijk vooral waren bedoeld om angst aan te jagen. Daarnaast werden werkloze joodse mannen (die veelal eerst door alle uitsluitingsmaatregelen hun baan waren kwijtgeraakt) vanaf begin 1942 overgebracht naar werkverschaffingskampen in Noord- en Oost-Nederland. In mei 1942 werd de Jodenster verplicht gesteld en werden duizenden Nederlandse joden, in afwachting van deporatie, gedwongen naar Amsterdam te verhuizen. In februari 1941 was de Joodse Raad opgericht, die in theorie een bemiddelende rol moest spelen tussen de Duitsers en de joodse bevolking. Medio ‘42 reed de eerste trein van Amsterdam naar Westerbork, het doorgangskamp waar vandaan veel Nederlandse joden naar Auschwitz of Sobibor werden getransporteerd. Eind september 1943 vond de laatste grote razzia plaats in Amsterdam. Van de 107.000 gedeporteerde joden kwamen er zo’n 5000 terug.
 
Tijdens de bezetting wisten de Duitsers niet goed wat er met de ‘buitenlandse joden’ moest gebeuren. De anti-joodse maatregelen hadden in principe ook betrekking op joden met een niet-Nederlands paspoort, maar het Auswärtige Amt achtte het van belang rekening te houden met de verschillende nationaliteiten en het Rijkscommissariaat, op zijn beurt, ging daarin mee. Joden die staatsburger waren van landen die waren geannexeerd of bezet, kregen niet vanzelfsprekend speciale bescherming. Het lot van staatsburgers van bij Duitsland aangesloten landen hing af van de mate waarin de regering zich om hen bekommerde. Kroatië, Slowakije en Roemenië toonden geen interesse, terwijl Denemarken, Finland, Italië, Hongarije en Roemenië wel joodse burgers terugeisten. Joodse burgers uit neutrale staten – zoals Zweden, Zwitserland, Spanje, Portugal, Liberia, Argentinië en Turkije – konden op meer consideratie rekenen. Ook staatsburgers van vijandige mogendheden – Groot-Brittannië en de VS – werden voorzichtig behandeld; men vreesde de consequenties voor Duitse burgers in die landen. De speciale status van sommige buitenlandse joden bleek ook ontsnappingsmogelijkheden te creëren. De consuls van Paraguay, Honduras en el Salvador in Zwitserland, en van Equador in Stockholm verstrekten tegen gepaste betaling papieren. Het bezit van een dergelijk paspoort betekende, ondanks alle chaos en willekeur, een langer verblijf in Nederland, en uiteindelijk deportatie naar ‘uitwisselingskamp’ Bergen-Belsen; velen stierven daar in de maanden voor de bevrijding alsnog.
 
De Duitse joden konden vanaf het begin van de bezetting op de bijzondere ‘aandacht’ van de bezettingsautoriteiten rekenen wat onder andere bleek uit arrestaties, gedwongen verhuizingen en opsluiting in Westerbork. De vraag of Duitse joden tijdens de Duitse bezetting van Nederland uiteindelijk een grotere overlevingskans hadden dan Nederlandse joden is na 1945 herhaaldelijk gesteld. Uit statistisch onderzoek komt echter naar voren dat nationaliteit geen significante invloed heeft gehad op de overlevingscijfers. Het is echter ook duidelijk dat Duitse joden in Nederland in mei 1940 door hun ervaringen in nazi-Duitsland beducht waren voor het komende bezettingsbestuur en daardoor wellicht eerder bereid waren te vluchten. Anderzijds ontbrak het hen vaak aan de daarvoor noodzakelijke contacten en financiering. Dat Duitse joden in de administratie in kamp Westerbork een belangrijke rol vervulden – en daarmee ook hun eigen positie verdedigden – is meermalen vastgesteld. De historicus Bob Moore merkte hierover echter op dat het de structuren van het vervolgingssysteem waren die er toe leidden ‘dat een selecte groep een voorsprong kreeg in het gedrang om posities die uitzicht op (in ieder geval tijdelijke) veiligheid boden’.
De Jodenvervolging in Nederland
Voor Joden VerbodenVrijwel direct na de aanvang van de bezetting, werd een begin gemaakt met het uitsluiten van joden uit de Nederlandse samenleving. Vanaf eind augustus 1940 mochten er geen joodse ambtenaren meer worden benoemd en in oktober van dat jaar volgde de Ariërverklaring, die door vrijwel alle ambtenaren werd ingevuld. Op 21 oktober kondigde de bezetter aan dat alle joodse ambtenaren moesten worden ontslagen. In januari 1941 werd joden de toegang tot bioscopen en theaters ontzegd en werd een aanmeldingsplicht van kracht. In september volgden de bordjes ‘Voor Joden Verboden’ in alle openbare gelegenheden.
 Razzia op Joden, Jonas Daniel Meyer pleinRazzia op Joden, Jonas Daniel Meyer plein, 22 februari 1941 (NIOD 97185) 
Na de Februaristaking in 1941 kwam de vervolging van joden in een stroomversnelling. In Amsterdam werd de Zentralstelle für jüdische Auswanderung actief, opgezet als kantoor voor vrijwillige emigratie, maar bedoeld als orgaan voor algehele deportatie. De fase gekenmerkt door isolatie werd hiermee afgesloten. De Duitsers begonnen nu met razzia’s, die oorspronkelijk vooral waren bedoeld om angst aan te jagen. Daarnaast werden werkloze joodse mannen (die veelal eerst door alle uitsluitingsmaatregelen hun baan waren kwijtgeraakt) vanaf begin 1942 overgebracht naar werkverschaffingskampen in Noord- en Oost-Nederland. In mei 1942 werd de Jodenster verplicht gesteld en werden duizenden Nederlandse joden, in afwachting van deporatie, gedwongen naar Amsterdam te verhuizen. In februari 1941 was de Joodse Raad opgericht, die in theorie een bemiddelende rol moest spelen tussen de Duitsers en de joodse bevolking. Medio ‘42 reed de eerste trein van Amsterdam naar Westerbork, het doorgangskamp waar vandaan veel Nederlandse joden naar Auschwitz of Sobibor werden getransporteerd. Eind september 1943 vond de laatste grote razzia plaats in Amsterdam. Van de 107.000 gedeporteerde joden kwamen er zo’n 5000 terug.
 
Tijdens de bezetting wisten de Duitsers niet goed wat er met de ‘buitenlandse joden’ moest gebeuren. De anti-joodse maatregelen hadden in principe ook betrekking op joden met een niet-Nederlands paspoort, maar het Auswärtige Amt achtte het van belang rekening te houden met de verschillende nationaliteiten en het Rijkscommissariaat, op zijn beurt, ging daarin mee. Joden die staatsburger waren van landen die waren geannexeerd of bezet, kregen niet vanzelfsprekend speciale bescherming. Het lot van staatsburgers van bij Duitsland aangesloten landen hing af van de mate waarin de regering zich om hen bekommerde. Kroatië, Slowakije en Roemenië toonden geen interesse, terwijl Denemarken, Finland, Italië, Hongarije en Roemenië wel joodse burgers terugeisten. Joodse burgers uit neutrale staten – zoals Zweden, Zwitserland, Spanje, Portugal, Liberia, Argentinië en Turkije – konden op meer consideratie rekenen. Ook staatsburgers van vijandige mogendheden – Groot-Brittannië en de VS – werden voorzichtig behandeld; men vreesde de consequenties voor Duitse burgers in die landen. De speciale status van sommige buitenlandse joden bleek ook ontsnappingsmogelijkheden te creëren. De consuls van Paraguay, Honduras en el Salvador in Zwitserland, en van Equador in Stockholm verstrekten tegen gepaste betaling papieren. Het bezit van een dergelijk paspoort betekende, ondanks alle chaos en willekeur, een langer verblijf in Nederland, en uiteindelijk deportatie naar ‘uitwisselingskamp’ Bergen-Belsen; velen stierven daar in de maanden voor de bevrijding alsnog.
 
De Duitse joden konden vanaf het begin van de bezetting op de bijzondere ‘aandacht’ van de bezettingsautoriteiten rekenen wat onder andere bleek uit arrestaties, gedwongen verhuizingen en opsluiting in Westerbork. De vraag of Duitse joden tijdens de Duitse bezetting van Nederland uiteindelijk een grotere overlevingskans hadden dan Nederlandse joden is na 1945 herhaaldelijk gesteld. Uit statistisch onderzoek komt echter naar voren dat nationaliteit geen significante invloed heeft gehad op de overlevingscijfers. Het is echter ook duidelijk dat Duitse joden in Nederland in mei 1940 door hun ervaringen in nazi-Duitsland beducht waren voor het komende bezettingsbestuur en daardoor wellicht eerder bereid waren te vluchten. Anderzijds ontbrak het hen vaak aan de daarvoor noodzakelijke contacten en financiering. Dat Duitse joden in de administratie in kamp Westerbork een belangrijke rol vervulden – en daarmee ook hun eigen positie verdedigden – is meermalen vastgesteld. De historicus Bob Moore merkte hierover echter op dat het de structuren van het vervolgingssysteem waren die er toe leidden ‘dat een selecte groep een voorsprong kreeg in het gedrang om posities die uitzicht op (in ieder geval tijdelijke) veiligheid boden’.

Mag er nog noodopvang zijn voor uitgeprocedeerde asielzoekers?

asielzoekerNoodopvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers is sinds 1 januari 2010 niet meer toegestaan, hebben het ministerie van Justitie en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten afgesproken.  In 2007 kregen circa 20.000  asielzoekers in Nederland via een pardonregeling een verblijfsvergunning
en het beleid is tegenwoordig duidelijk: of de asielzoeker krijgt een verblijfsvergunning, of hij moet weg.  Dus die noodopvang is niet meer nodig, aldus het ministerie.
Maar wat moet een burgemeester doen als er gezinnen met kinderen of alleenstaande moeders op de stoep staan, vraagt bijzonder hoogleraar toezicht Heinrich Winter zich vandaag af in NRC Handelsblad.
Als een aanvraag van een asielzoeker definitief wordt afgewezen heeft deze vier weken de tijd om  Nederland te verlaten, maar “vier weken is natuurlijk ontzettend kort”, zegt Winter. “In veel gevallen hebben asielzoekers geen identiteitsbewijs. Dat heb je nodig voor de terugkeer naar het land van herkomst. En je moet toestemming krijgen van het land van herkomst om toegelaten te worden. Dat wordt heel complex als je geen papieren hebt.”
Winter stelt voor een sobere noodopvang aan te bieden aan de meest kwetsbare asielzoekers, zoals  alleenstaande moeders of gezinnen met kleine kinderen. Maak van te voren afspraken over de duur van de noodopvang en help die mensen bij hun voorbereiding op terugkeer, aldus Winter. Bied misschien zelfs een opleiding aan. En als je dat sober houdt, heeft deze opvang geen aanzuigende werking.
Wat vindt u? Is het begrijpelijk dat gemeentes noodopvang blijven aanbieden aan uitgeprocedeerde asielzoekers? Of moet de noodopvang volgens afspraak dicht, zoals minister Hirsch Ballin (Justitie, CDA) verlangt?
Dit verhaal is geplaatst op zaterdag 22 mei 2010 om 07:01 uur. U kunt reageren of trackbacken vanaf uw eigen site. (Wat is trackbacken?)

 • RSS
 • weer
 • verkeer
 • beurs
 • Video
 • Foto
 • VKbanen
 • de Volkskrant
  de site van
   

  ‘Leers zet asielzoekers nog steeds bij vorst op straat’

  Novum − 08/12/10, 07:52
  Gerd Leers © anp

  AMSTERDAM – Ondanks de toezegging dat uitgeprocedeerde asielzoekers met vrieskou niet op straat worden gezet gebeurt dit toch. De afgelopen dagen is dit gebeurd in de asielzoekerscentra Geeuwenbrug en Emmen. Woensdag gebeurt het bij het asielzoekerscentrum Apeldoorn, schrijft Trouw.

  Minister voor Immigratie en Asiel Gerd Leers (CDA) zei een week geleden tijdens een debat in de Tweede Kamer dat ‘onder deze winterse omstandigheden’ geen mensen worden uitgezet. ‘Dat is eigenlijk vanzelfsprekend.’ Temperaturen waarbij niet mag worden uitgezet wilde hij niet noemen. Asielzoekerscentra gaan er volgens hem ‘verstandig’ mee om.

  Baby
  Toen de oppositie aanhaalde dat twee weken geleden een gezin met een baby op straat is gezet, beloofde Leers de asielzoekerscentra erop te wijzen dat zoiets niet de bedoeling is als het vriest. PvdA-Kamerlid stelde dinsdag voor de koudweerregeling te volgen.

  Die regeling houdt in dat GGD-artsen bepalen of daklozen moeten worden aangespoord binnen te overnachten. In Amsterdam worden daklozen van straat gehaald en naar een opvangplek gebracht. De motie van Spekman werd echter verworpen.

  Aanspreken
  Leers wil de beoordeling niet overlaten aan GGD-artsen, maar aan de azc’s. ‘Neem van mij aan dat de mensen daar altijd in het belang van de asielzoekers handelen. Mocht dat fout gaan, dan ben ik degene die u mag aanspreken’, citeert de krant de minister.

  Spekman kondigt aan de minister woensdag meteen aan te spreken. ‘Ik ben het spuugzat: dit is een lapdance van Leers op schoot van Geert Wilders.’

  De krant sprak met een echtpaar dat woensdag op straat wordt gezet, Harut en Maria Melkenyan uit Armenië. ‘Het is koud, mijn man heeft hoge koorts. We kennen niemand waar we eventueel terecht kunnen’, zegt Maria in de krant.

Dit bericht heeft 36 reacties op “Mag er nog noodopvang zijn voor uitgeprocedeerde asielzoekers?”

 1. Koos den Boer zegt:
  zaterdag 22 mei 2010, 09:32 uurNeen, hooguit een enkeltje thuisland en waarom? Men wist willens en wetens waar men aan begon – in de meeste gevallen is asielaanvraag de enige mogelijkheid zich hier te vestigen voor een migrant – en men weet ook dat onze asieladvocaten zo overlopen van menselijke barmhartigheid dat de volwassen migrant erop speculeert dat men hen met kinderen kan manipuleren. maar zoals met beleggen kan speculeren wel eens anders uitpakken dan men dacht. gewoon keihard eruit, want “kontje branden, blaren zitten” (zei mijn vroegere legercommandant). Deze migranten zijn uiterst berekenende lui en weten donders goed waarom ze naar Holland moeten gaan…leer mij de mens kennen! Bovendien ben ik – en met mij velen – het meer dan zat om voor uitvreters te moeten dokken!
 2. JGaertner zegt:
  zaterdag 22 mei 2010, 09:42 uurDe mensen zo op straat zetten zonder identiteitsbewijs en toelatingsbewijs voor het land van herkomst doet mij denken aan de manier waarop men omging met overlevenden na de tweede wereldoorlog.Deze mensen kregen kleding uitgereikt en eerste levensbehoefte.Hiervoor werd later een rekening gestuurd!Hadden mensen net dachau overleefd waren op eigen gelegenheid(!) naar huis teruggekeerd,krijg je ook nog een rekening.Net als toen bij de inval in Koeweit,werd de ambassade in Bagdad gesloten.Het is meneer Kohl geweest die er voor heeft gezorgd dat de Nederlanders Irak konden verlaten.De nederlandse regering was weer eens niet thuis.Die wilde niet betalen voor zijn burgers.
  Meneer Hirsch Ballin;u bent toch wel netter.
 3. H.Bruins zegt:
  zaterdag 22 mei 2010, 10:20 uurIs er noodopvang dan zullen binnen een jaar duizenden mensen hier verblijven. Niet omdat ze geen andere opvang hebben, niet omdat ze niet welkom zijn in het thuisland maar om de eenvoudige reden dat ze hier willen blijven, coute que coute. Wellicht aangemoedigd door hun advocaat, want de noodopvang is een mogelijkheid om het verblijf weer te verlengen. Na drie jaar zal er een pleidooi komen voor een Pardon voor Mensen in de Noodopvang, omdat hun situatie “uitzichtloos “is. Zo werkt de asielindustrie.
 4. k de hoog zegt:
  zaterdag 22 mei 2010, 11:16 uurNee geen noodopvang, en dan??? Continu van die stellingen tegenwoordig die de realiteit volledig ontkennen. De realiteit wat de mens in feite is, wat menselijkheid is, wat bepaalde standpunten voor consequenties hebben, volgorde, timing enzovoorts.
  In Engeland werd Cleggs continu op een zelfde soort iets, een pardonregeling onder voorwaarden, aangevallen. Cleggs wou daarmee de bestaande realiteit aanpakken, maar volgens zijn tegenstanders zou dat een aanzuigende werking hebben. Elke keer de vraag van Clegg wat ze dan met de realiteit gingen doen werd genegeerd of ze herhaalde gewoon hun propaganda standpunten.
  We hebben de realiteit dat er kennelijk iets mis gaat in het systeem. We willen mensen niet, ze zijn uitgeprocedeerd en dan zeggen we wegwezen. zoek het maar uit en we draaien ons om. Helaas zijn het geen brave fascistoïde kudde-kaaskopjes die bij het eerste zum befehl zich omdraaien en het land terstond uitmarcheren. Gek hè. Ja maar dat zouden ze gewoon moeten doen, het is schandalig dat ze dat niet doen, ze moeten zich aan de wet houden aldus de 14 miljoen keer voor alleen in het verkeer per jaar bekeurde kaaskopjes. Dat dat een NL wet is waar ze net geweigerd zijn dringt al helemaal niet door tot die kaaskopjes.
  Of je geeft ze noodopvang of je helpt ze het land uit en in die tijd geef je ze noodopvang. Iets anders is er niet. We zullen toch echt eens de consequenties moeten aanvaarden van ons rechtssysteem, de organisatie van onze samenleving, de economische Europese jubelvrijheid met geen grenzen, waar het ook zit, je kunt niet zo ongelooflijk dom doen als we nu doen. De stroom aan symboolpolitiek en wetgeving kan niet zo maar ongestraft doorgaan. Wij willen ons land op slot zetten, aanvaard de consequenties stelletje opportunistische lafbekken. Willen we ons land open houden omdat het zo veel brengt, dito.
 5. f. de vries zegt:
  zaterdag 22 mei 2010, 13:05 uurAsielbeleid is een zaak voor de landelijke politiek, gemeentes dienen zich te onthouden van activiteiten die dit beleid doorkruisen. Gemeentes zijn er voor lokale zaken: straatprullenbakken legen (hetgeen Amsterdam in ieder geval al niet goed afgaat), buurthuizen beheren en verkeersdrempels aanleggen.
 6. Patrick Faas zegt:
  zaterdag 22 mei 2010, 13:23 uurDe ‘C’ in CDA is blijkbaar ironisch bedoeld. Op iedere gebied doet het CDA precies het omgekeerde van wat Jezus gewild zou hebben. Zo nu weer deze actie tegen naastenliefde.
  Mijn locale deelraad is links (PvdA, GL, D’66) en moet het niet in zijn hoofd halen om mee te werken aan de duivelse plannen van het CDA. Onze deelraad heeft een morele verantwoording naar de medemens. Onze deelraad heeft ook een bestuurlijke verantwoording naar de buurt. Iemand moet de verstoten vluchtelingen onderdak bieden, anders vullen de straten zich met bedelende daklozen. Verschillende kerken hebben in het verleden geholpen bij de opvang. Zouden ze weer helpen? De kerken versus het Commando Duivel Aanbidders, een interessante strijd. Daarnaast heeft iedere burger natuurlijk een morele plicht om medemensen niet te laten verkommeren.
  Wat zou ik graag met een aanhanger van het CDA spreken, maar ik ken er geen een. Hoe kunnen die mensen met zichzelf leven? Hoe kunnen ze nog slapen? Hoe schakelen ze hun geweten uit? Hoe kunnen ze?
 7. Patrick Faas zegt:
  zaterdag 22 mei 2010, 14:52 uurKreeg net een telefoontje van een Perzische homo. Wat? Maar Perzische homo’s bestaan toch niet volgens Ahmadinejad? Nou, zodra een Perzische homo Iran betreedt, houdt hij op als zodanig te bestaan. Het IND adviseert deze homo’s hun geaardheid goed verborgen te houden, wat natuurlijk niet helemaal hetzelfde is als niet bestaan. Vallen ze door de mand dan heeft de Perzische regering zijn eigen methode om het niet-bestaan te bewerkstelligen, namelijk de doodstraf (meestal op beschuldiging van verkrachting ofzo). Deze Perzische oplossing voor het homoprobleem lijkt erg op de Duitse Entlösung voor het jodenvraagstuk. Onze regering Balkenende, die een paar jaar geleden verklaart heeft dat homoseksuele asielzoekers teruggestuurd kunnen worden naar Iran, werkt dus mee aan deze oplossing.
  De vader van Hirsch Balling is uit Nazi-Duitsland gevlucht naar Nederland en kreeg hier asielstatus. Daarbij is hij geholpen door Pieter Gerbrandy zelf. Foutje van Gerbrandy? Was zoveel ondankbaarheid te voorspellen? Wie had kunnen denken dat de zoon van een geredde asielzoeker anderen de dood zou gaan insturen?
 8. Harrie Vrijmans zegt:
  zaterdag 22 mei 2010, 14:57 uurJe zult maar in de in het artikel genoemde omstandigheden verkeren…
  Altijd moet voorop staan dat schrijnende nood “blindelings” moet worden verholpen en dat daarvoor ook zonder meer faciliteiten moeten zijn.
  Want, als je dergelijke “onmogelijke” vraagstukken met “ratio -zeker de politieke variant daarvan- te lijf gaat, worden mensen in hoge nood een speelbal, zoals overduidelijk telkens weer blijkt.
  Want, ethisch nihilistische ratio, de permanente metgezel van het (neo)liberale pragmatisme, kan immers “alle kanten op” en heeft eventueel voor mensen, die uitsluitend medemenselijkheid willen laten gelden, ook nog het verwijt in petto dat deze “te moralistisch” zijn…
  Dat geldt zeker in een hopeloos verdeelde wereld, waarin minder in het oog springend, maar daarom nog niet minder prangend leed al “gewoon” het aanvaarde (!) gevolg is van alsmaar voortdurend beleid waaraan veel te vaak ongeremd egoïsme en zijn opvallendste uiting daarvan, overvloedig en nietsontziend materialisme in al zijn vormen (oorlogen…) , ten grondslag ligt.
  Dat mensen deze problemen denken op te lossen met overduidelijk aan onverschillige, gevoelloze en egoïstische, DUS genadeloze, “ratio” ontleende argumenten en daarvoor ook nog applaus krijgen van lieden die daarvan gecharmeerd zijn, is letterlijk godgeklaagd en om woedend van te worden.
  Bedenk ook dat genadeloosheid tegenover deze, tussen de wal en het schip belande mensen, ook een permanente “rechtvaardiging”schept om nog genadelozer te zijn tegenover al degenen die het in “onze” “samen”leving en de rest van de wereld sowieso al niet zo goed getroffen hebben…!
  Zo’n geesteshouding, die toch al vaak letterlijk “van God los is”… zet zich als het ware “vast”.
  En dat zulks maar al te waar is, bewijst de enorm toegenomen onverschilligheid tegenover medemensen en de bijna tot nul gereduceerde solidariteit…
  Harrie V.
 9. anna aarts zegt:
  zaterdag 22 mei 2010, 17:35 uurálle landen ter wereld hebben tenminste legitimatiebewijzen en andere documenten zoals geboorte- huwelijksakten – ‘ik heb geen documenten’ is daarom áltijd een smoes behalve voor – misschien -minderjarige asielzoekers.
  Paspoorten en legitimatiebewijzen worden echter weggegooid óm Nederland tot acceptatie te dwingen door illegalen die Nederland chanteren en bedonderen. Bovendien namen zij de beslissing hier te komen waarom zij verantwoordelijk voor de gevolgen van hun beslissing.
  Het is niet moeilijk bijvoorbeeld voor een Nigeriaanse/welke Ambassade ook in Nederland vast te stellen óf iemand wel/geen Nigeriaan is door ondervraging zoals iedere Nederlandse Ambassade klan bepalen óf iemand Nederlander is. Indien illegale asielzoekers blijven liegen – is dat hun verantwoordelijkheid – zij waren ergens ingezetenen voordat zij Nederland bereikten – en het is niet Nederland die hun chantage mag accepteren omdát er miljoenen legitieme vluchtelingen/asielzoekers zijn.
  De meeste vluchtelingen arriveren op Schiphol dat niet betreikt kan worden zonder paspoort en visum, hoe komt het dat die verdwenen zijn waardoor ‘het land van herkomst niet vast te stellen is; en regeringen hen weigeren zonder ‘bewijzen’?
  Paspoorten worden opzettelijk weggegooid met als gevolg ‘zoekt u, Nederland maar uit waar wij vandaan komen’ als onverantwoordelijk gedrag.
  Als voorbeeld een Nigeriaanse vrouw en haar kinderen die 10 jaar (!) lang gelegenheid kreeg volledig op kosten van Nederland te leven door opeenvolgend opnieuw protest aan te tekenen onder gebruikmaking van ‘pro deo’ advocaten, heeft al die tijd ‘niet mogen werken’ bijstand gekregen, woongelegenheid gekregen tot last van Nederlandse belastingbetalers, haar kinderen móeten (terecht) naar school echter weer op kosten van de Nederlandse belastingbetaler. Deze vrouw had 10 jaar (!) lak aan aan eerdere uitspraken ‘u bent geen legitieme asielzoeker’. Maar de fout van Nederland dát dit mogelijk is. Vervolgens een petitie voor haar ‘deze arme Nigeriaanse vrouw wordt uitgezet, haar kinderen zijn gewend aan Nederland – zo zielig – stop hun uitzetting’.
  Geen legitieme asielzoekster waarom ik niet getekend heb; en houdt deze Nigeriaanse vrouw (kennelijk niet arm zij vloog van Nigeria naar Nederland) verantwoorlijk voor haar beslissing naar Nederland te komen.
  Nigeria én deze vrouw hebben lák aan Nederlandse wetten. Regel een enkele reis voor haar en kinderen naar Nigeria; en indien de Nigeriaanse regering haar weigert – nog altijd háár schuld. ZIJ haar kinderen blootstelde aan een avontuur ‘hier ben ik Nederland zoek maar uit wie ik ben – ú Nederland bent verantwoordelijk voor mijn onverantwoordelijk gedrag’- 10 jaar lang.
 10. Maria Pekelharing zegt:
  zaterdag 22 mei 2010, 20:51 uurAls je uitgeprocedeerd bent, dus alle procedures zonder succes hebt doorlopen, dan moet je terug naar je thuisland, en kun je het gastland dat zo goed was je tijdelijk op te nemen incl. kost, inwoning en procedures niet verder gaan belasten met noodopvang, als uitstel van executie. Vluchtelingen vind ik daarbij een ander verhaal dan asielzoekers, maar de laatste groep kan zich beter tot landen richten waar nog ruimte is, en waar de honingpotten zelf tot stand dienen gebracht. Betere levensomstandigheden zoeken is legitiem, maar dan wel volgens de regels van betreffend land, en als die geen ruimte laten moet je alternatieven gaan zoeken. En je bent als vluchteling in je land veilig, of niet, maar ook een gastland kent een beperkte capaciteit, terwijl degenen die hier verzeilen zich doorgaans beter weten te redden dan de miljoenen in de tentenkampen, en juist die lijken me meer rechten hebben.
 11. Emi Grant zegt:
  zaterdag 22 mei 2010, 23:54 uurNederland zou eigenlijk die Perzische homo`s met open armen moeten ontvangen,dan is uitbreiding door hun toedoen alvast uitgesloten en voorkomt dat dat nakomelingen probleem,waar zovelen maar over blijven vallen.Dat moedertje natuur sommige mensen voorbestemt homoseksueel te zijn door een afwijkende genetische code,is niet hun eigen schuld.Net zo min als dat we de schuld zijn van ons eigen huidskleur.
  Patrick Faas(#7) geeft een goed argument hier.We staan wel altijd klaar de Nazis te beschuldigen van hun wreedheden met die ‘Endlösung’,maar vinden het wel goed onszelf aan die criminaliteit schuldig te maken.Dat is huichelarij van de hoogste rang.De Nazis draaide tenminste geen doekjes om hun plannen en droegen ook geen “C” in hun vaandel.Dat maakt die lui,die een partij aanhangen met die Christelijke ‘C’ erin dubbel zo schuldig.De primitieve mens schiep god en niet andersom en de religies,die er omheen gebreid werden door de eeuwen,hebben voor alle ellende en oorlogen gezorgd,want met die religies werden al die criminaliteiten gerechtvaardigd.Ik moet altijd denken aan die treffende uitspraak van Voltaire:” De wereld zal pas gelukkig worden,als de laatste politicus zou worden opgehangen aan de darmen van de laatste pastoor”.Eigenlijk had hij moeten schrijven van de laatste ‘religieuze leider’,want ze doen voor elkaar niets onder,ongeacht welke religie of sekte je ook aanhaalt.
 12. T vd Werf zegt:
  zondag 23 mei 2010, 00:20 uurPatrick Faas, de vader van Hirsch Ballin, vluchtte naar een buurland.
  Degenen die via schiphol binnenkomen zonder paspoort, zijn in mijn ogen puur economische vluchtelingen.
  De echte asielzoekers uit Iraq, vluchten naar een buurland.
  Niet naar Nederland, want dat kunnen ze niet betalen.
  Of moet Nederland alle homo’s uit elk islamitisch land maar gewoon als vluchteling binnenhalen?
  Ook in WO2 hadden we een verzet die het leven voor de medeburgers, een stuk veiliger maakten.
  Dit verzet hield dood eenvoudigweg de mensen met acuut levens gevaar uit handen van de vijand.
  Gewoon door ze te laten onderduiken, of te laten wonen in een iets veiligere regio.
 13. Emi Grant zegt:
  zondag 23 mei 2010, 00:59 uurZojuist heb ik een gedeelte van anna aarts(#9) over zitten lezen en haar xenofobie druipt van de pagina af.Wat een zielig betoog en al die ononderbouwde veronderstellingen en beschuldigingen.Ben je bang anna,dat je iets moet delen,of dat er beroep gedaan wordt op je christelijke compassie?Ik heb echt medelijden met je.Je bent in de Nederlandse weelde geboren en erdoor bevlogen en kunt de zon nu niet meer in het water zien schijnen.Hoe zielig.Heb je al eens van Saro Wiwa gehoord anna?Dat was een Nigeriaan,die vocht tegen de Shell olie maatschappij,omdat die hen onderdrukte en hun grondstoffen daar kwam stelen.Hij vocht voor en was de stem van de mensen in Ogoniland,omdat hij goede scholing had genoten en een vooraanstaande burger van de gemeenschap was.Hij werd ter dood veroordeeld en opgehangen voor een misdaad,waarvan hij valselijk beschuldigd was,omdat hij het wat lastig maakte voor Shell.Als al het bloed,dat voor en door Shell gemengd zou worden met hun brandstoffen,dan zou het rood uitzien.Trouwens datzelfde gedt voor de andere oliemaatschappijen evenzo.En als hij had kunnen vluchten,denk jij,dat ze hem een paspoort en andere papieren zouden hebben meegegeven?En hoe weet jij,wie er in Nederland aanklopt voor asiel,die niet in diezelfde boot zit?Denk jij stellig,dat elke asielzoeker probeert op jouw centen te komen leven?Ik durf bij die mensen in ieder geval met een geruster hart m`n ogen te sluiten dan bij jouw soort,want zoals de waard is,vertrouwt hij zijn gasten.
 14. Rosa de Wit zegt:
  zondag 23 mei 2010, 01:07 uurNee. Noodopvang na negatief is simpelweg illegaal. Ik heb al hEEl veel gereisd, maar heb altijd gezorgd dat ik een land verlaten had voordat mijn visum was verlopen. Ik ken eigenlijk amper Nederlanders die dit anders aanpakken. Als je Thailand een paar dagen na verloop visum verlaat, moet je simpelweg een bedrag per overstayed dag betalen. Kunnen we hier ook invoeren. Niet dat daarmee een overstay legaal zou worden.
 15. Rosa de Wit zegt:
  zondag 23 mei 2010, 01:10 uurNigeria laat zich trouwens fors betalen door de Nederlandse overheid om onderdanen weer terug te accepteren. Deze bedragen kunnen gekort worden op de ontwikkelingshulp aan zo’n land. Maar Nigeria krijgt niet veel ontwikkelingshulp van Nederland, want het is een erg rijk land (olie), alleen ze verdommen het om het “eerlijk te delen” en/of in de infrastructuur te investeren.
 16. Johan Wiersma zegt:
  zondag 23 mei 2010, 11:47 uurEr hoeft geen opvang te zijn, de rechter heeft duidelijk gesproken en als zich schatrijk declarende asieladvokaten er weer een bezwaarprocedure tegenaangooien is totaal irrelevant. Feitelijk dient NL het vluchtelingenverdrag van 1951(!) optezeggen omdat het nu grotelijks misbruikt wordt door mensensmokkelaars met een eindeloze stroom economische emigranten die naar het westen willen. De NL staat is de beheerder geworden van de handelsvoorraad van de moderne slavenhandel maffia achtige mensensmokkelbendes.
 17. E v.Leeuwen zegt:
  zondag 23 mei 2010, 11:53 uurDe democratie heeft gesproken in het parlement, daar heeft een ieder ook gemeenten/burgemeesters enz zich aan te houden.
  Dus geen noodopvang.
  De antwoorden in het NRC-artikel van Hr. Winter zijn reeds lang gepasseerde stations.
  Het parlement heeft die overwegingen(kwetsbaren enz enz) al gemaakt.
  Alles wat Hr. Winter opsomd is al uitgeprobeerd.
  Het is weer meer van het zelfde, om een parlements besluit te traineren.
  Typisch is ook dat groepen die zich niet kunnen vinden in een parlements besluit, naar instanties rennen(europese hof/enz) of wijzen naar aangegane verdragen.
  Men zegt nooit: “We willen een referendum”.
  Alsof een samenleving niet verandert en
  grijze heren van een hof en aangegane verdragen natuur verschijnselen zijn.
  Natuur-verschijnselen dat overkom je,
  maar de rest is mensenwerk en is dus aan verandering onder hevig,
  zelfs zoiets als de definitie van kwetsbaar.
  vb.
  -Italie pikt immigranten al op zee op en brengt ze terug naar punt van vertrek.
  3-maanden werkeloos betekent retour thuisland.
  Zonder een enkel verdrag op te zeggen.
  Frankrijk/Spanje hebben gelijke plannen.
  Australië/Griekenland zetten ze op een eilandje.
  In NL spant men de ezel achter de wagen,
  de regering over het bereikte in afgelopen jaar:
  om immigratie te verminderen;
  de toelatings-eisen zijn aangescherpt :-( .
  Dat Schiet dus lekker op,
  ze zijn al in NL en gaan dus gewoon de procedure in.
  In Frankrijk is een wet aangenomen die het dragen van boerka’s EN bivak mutsen verbied.
  Tegenstanders dreigen naar het eu-hof/enz te rennen.
  Waarop de Franse president op antwoord:
  “Dan ga ik een referendum erover houden”.
  Dat is tenminste een antwoord dat rekening houdt met de wens vd kiezers.
  Zou heeell mooi zijn als dat referendum er komt.
  Een dwingend referendum zou in NL ook de beste keus zijn.
  Daarmee worden het eu-hof/enz enz er op gewezen dat zij maar ook de verdragen moeten mee veranderen aan de wensen vd kiezers.
  Niet een zittend hof /verdragen zijn bepalend, maar de kiezer.
  In het redactionel kommentaar, worden kennis-migranten en immigranten die hun hele leven belasting geld kosten, op een
  hoop geveegd.
  kennis-migranten vertrekken veelal naar hun thuisland bij het beeindigen van een opdracht en als ze zouden blijven, houden ze hun eigen broek zelf hoog op.
  Dragen bij aan belastingen enz.
  Bij hen ligt de pijn ook niet.
  Die ligt bij de “slechts” 16000(citaat) die alleen geld kosten.
  7,2-MILJARD per jaar! berekende buro Nyfer.
  Er zijn Immigranten en immigranten,
  maar dat weet het radactionele commentaar-NRC blijkbaar nog niet.
 18. Arjan Korevaar zegt:
  zondag 23 mei 2010, 14:48 uurAnna Aarts verwoordt wat vele Nederlanders denken. De gemiddelde asielzoeker vind het geen bezwaar om door te liegen hier een verblijfstatus te krijgen. Wij zijn immers rijk en blank en die mag je dus bestelen en belazeren. En dan zijn er natuurlijk mensen die met geheven vinger de Christelijke waarden verdedigen en noodopvang alweer tot een verworven recht maken. Ze vinden echter dat de samenleving iets moet doen. Een ‘echte’ Christen zou zich tot ons richten omdat hij/zij al vier uitgeprocedeerden in zijn twee kamer woning had en nu toch wat hulp nodig had. Het is makkelijk om de portemonee van de samenleving te trekken voor jouw idealen. En bedenk: wie zonder zonden is werpe de eerste steen.
 19. Ton Hollander zegt:
  zondag 23 mei 2010, 17:07 uur@ Emi Grant zondag 23 mei 2010, 00:59 uur
  Het is duidelijk dat u een andere mening heeft dan anna aarts(#9). Hier wordt u geacht met argumenten aan te geven waarom u het in voorkomende gevallen met anderen niet eens bent.
  Als u anna aarts niet persoonlijk kent dan weet u ook niet of zij in weelde geboren is. Misschien moet zij net zoals zoveel echte Nederlanders wel gewoon hard werken voor een karig inkomen en wordt zij door de Nederlandse overheid gedwongen om een belangrijk deel van haar inkomen aan de overheid af te staan zodat de overheid dit kan verspillen aan “zielige” minderheden.
  Misschien is anna aarts wel iemand die zich niet zo makkelijk om de tuin laat leiden en weet ze dat de zieligheidsindustrie in ons land bakken met geld kost.
  Misschien weet anna aarts hoeveel misbruik er gemaakt wordt door zogenaamde asielzoekers.
  Misschien weet anna aarts dat er in sommige verzorgings- en bejaarden tehuizen zogenaamde pyjamadagen zijn ingevoerd, op die dagen krijgen de hulpbehoevende bejaarden minder zorg, omdat men geen geld heeft om voldoende geschikt personeel in dienst te nemen. Maar dat er wel jaarlijks honderden miljoenen worden uitgeven aan buitenlanders die hier ten onrechte asiel aanvragen.
  Misschien wil anna aarts wel voorkomen dat Nederland verandert in een tweede Bangladesh.
  anna aarts ik hoop dat u gewoon uw eigen mening blijft geven en u niet in de hoek laat zetten door “Emi Grant”.
 20. Agnes Ever zegt:
  maandag 24 mei 2010, 00:35 uurja, er moet noodopvang zijn. Beesten vangen we op in asiels maar mensen laten we creperen.
 21. T vd Werf zegt:
  maandag 24 mei 2010, 10:33 uurAgnes Ever opvang ok, maar dan wel in land van herkomst, of een direct buurland.
  Dat er hier noodopvang geregeld werd, is louter en alleen te danken aan het feit dat ze wel zelfstandig naar Nederland konden komen, maar plotseling niet meer weten hoe de route naar huis ook al weer loopt.
  Ze worden niet opgesloten, maar zijn vrij om te gaan.
  Als ik in Duitsland werk, regel ik ook mijn eigen onderdak.
 22. anna aarts zegt:
  maandag 24 mei 2010, 13:53 uur@ Ton Hollander. Dank u(smiley)
  @ Emi Grant
  “Zojuist heb ik een gedeelte van anna aarts(#9) over zitten lezen en haar xenofobie druipt van de pagina af.”
  Voor uw informatie bestaat mijn vriendenkring o.a. uit Zweden, Australiërs, Engelsen, Afghanen, Hindu India (ten minste drie van mijn beste vrienden)een Poolse vrouw …; en schrijf voor Mensenrechten.
  Uw zieligheidsyndroom voor alles ‘immigrant en asielzoeker’ gebruikt geen nuchter verstand ten koste van Nederland waar enorme problemen onstaan zijn juist door ongeschikte immigranten w.o. bosjes die regelrecht onze cultuur en samenleving afwijzen t/m gevaarlijk vijandige immigranten die hier opzettelijk gekomen zijn óm onze samenleving en cultuur te ondermijnen, wat ook geldt voor bepaalde asielzoekers
  Mijn volledig O.K. voor échte vluchtelingen/asielzoekers. Echter, asiel is geen immigratie. Asiel wordt specifiek verleend voor mensen in nood – vluchtelingen – en slechts tijdelijk voor vijf jaar; slechts daarna kan permanent verblijf in Nederlnd aangevraagd worden – maar mag geweigerd worden indien de landen van herkomst niet meer onveilig zijn, maar omdat dit niet altijd makkelijk is om te kunnen bepalen worden er vergissingen gemaakt.
  Een Somalische vrouw zei ‘in Somalië zal ik verkracht worden als alleenstaande vrouw’ – maar dat is niet onze schuld maar van haar volk! Hetzelfde geldt voor hier gedumpte Marokkaanse vrouwen die onderdanen zijn van de koning van Marokko die verantwoordelijk is voor hen – niet wij.
  Asielzoekers/vluchtelingen moeten aan specifieke VN/UNHCR bepalingen voldoen die door IND gehandhaafd (moeten) worden óm als asielzoekers erkend te worden.
  ‘Hier ben ik zoek het zelf maar uit’ kost enorm veel tijd en geld om wel/niet te kunnen bewijzen waar mensen werkelijk vandaan komen – moeilijker gemaakt omdat de ‘thuislanden’ niet geinteresseerd zijn mee te werken (wat illegale asielzoekers weten) ‘zoek het zelf maar uit Nederland – WIJ – willen hen niet terug’.
  Nota bene dat het wereldwijd onmogelijk is een vliegtuig te ‘boarden’ zónder paspoort en visum voor het land van bestemming, die geweigerd worden indien geen legitieme redenen opgegeven kunnen worden voor verblijf in Nederland; er voor bepaalde landen ook transitvisums nodig zijn die ook aangevraagd moeten worden bij Ambassades, waardoor bewezen is dat paspoorten opzettelijk weggespoeld worden in vliegtuigen en op Schiphol óm herkomst ontraceerbaar te maken.
  In de eerste instantie worden illegale asielzoekers opgesloten, indien niet – zouden die verdwijnen in Nederland/EU om illegaal te werken of in criminaliteit móeten belanden omdat zij statenloos volldig rechteloos staan – niet kúnnen overleven – ook bewezen gevaarlijk voor hén die slachoffers worden van huisjesmekers en criminele werkgevers.
  Dát er geen bewijsmateriaal/documenten zijn is niet de schuld van Nederland, dát IND foute inschattingen maakt is menselijk onvermijdelijk. IND staat uit ervaring zeer wantrouwend t.o. asielzoekers zonder papieren omdát die eerder bewezen logen óm asiel te verkrijgen – ook met papieren wordt er gelogen, maar makkelijker traceerbaar in de landen van herkomst en bij ambassades.
  a) Illegale immigranten spelen vals, dringen vóór anderen die zich wél aan allerlei regels móeten houden om wel/niet toegelaten te worden w.o. een redelijke kennis van Nederlands, inburgeren in het buitenland, bepalingen voor gezinshereniging….
  b) Iedereen die wil emigreren gaat door een lang proces óm toestemming te kunnen krijgen. Voor Canada kan dit drie jaar duren Euro 1500 om te kunnen beginnen; Australië korter maar vraagt veel meer geld ‘not refundable’; en ook Nieuw Zeeland doet moeilijk. Al die immigratielanden stellen hoge eisen door een ‘puntensysteem’, indien een vooraf bepaald aantal punten niet gehaald wordt, kúnnen mensen geen immigratie aanvragen w.o. iedere ongeschoolde – waardoor die niet kunnen emigreren – en indien zij zichzelf geschoold hebben kunnen zij dit niet bewijzen ‘geen diploma’s’ – niet emigreren.
  b) Vluchtelingen die wel geld hebben óm te kunnen vluchten (w.o. zij die van mensensmokkelaars gebruik maken) staan t.o. ontelbare miljoenen die niet kúnnen vluchten om redenen van armoede; en in vluchtelingenkampen wonen, waarom geld bezitten reden is waarom het merendeel middenklasse, geschoolde Afghanen in het buitenland wonen.
  c) Nederland is een te klein land zonder grondstoffen, een ‘rijk land’ zeer betrekkelijk zo lang als de economie goed gaat, zonder veel land, al overbevolkt ’11 miljoen’ aangeraden. Nederland heeft met 20% (?) allochtonen het goed gedaan voor immigranten waarvan echter te veel ongeschikt bleken te zijn.
  Uw zieligsheidsdroom voor alles asielzoekers en immigranten, slechts uw droomwereld.
 23. Rosa de Wit zegt:
  maandag 24 mei 2010, 14:04 uur@20 Ook met beesten trappen mensen in valstrikken: op bijv. de Canarische eilanden rouleren in touring cars fotoboeken van zgn. gevonden hondjes uit een asiel. Die verkopen ze voor veel geld aan goedgelovige toeristen. Die beesten worden gewoon massaal gefokt.
 24. J.J. van der Gulik zegt:
  maandag 24 mei 2010, 17:10 uurNederland kan beter stoppen met de opvang van asielzoekers, tenzij die afkomstig zijn uit de eigen regio, zeg maar Europa. De rest zou ook in de eigen regio kunnen worden opgevangen met dan logistieke en financiële steun van o.m. Nederland.
  Mensen gebruiken zelfs hun kinderen als breekijzer om hier enigerlei vorm van legitimatie te krijgen. Een samenleving kan zich beter niet laten chanteren. En zeker niet een samenleving met toch al veel te veel buitenlanders.
  Aan de andere kant moet er toch wel iets gebeuren en dan vooral vanwege de kinderen. En zo zouden in zaken van uitgeprocedeerde asielzoekers met kinderen de betreffende mensen maar moeten worden overgedragen aan de VN, die er op speciale locaties dan zorg voor kan dragen, waarbij die locaties ook weer in de regio’s van herkomst zouden kunnen worden gevestigd.
 25. jeanne potters zegt:
  maandag 24 mei 2010, 21:38 uurNatuurlijk moet er opvang zijn voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Het Romameisje dat als kind naar Nederland kwam, nooit ergens heen zal kunnen, omdat ze geen papieren heeft, die nu van haar kind gescheiden wordt, zie Parool 22-5-10. Wilt U dat ? Wat zijn dat voor idioten in dit land, die er zulke opvattingen op na houden. Die moeders van kinderen scheiden. Die zich nog steeds niet schamen. Dat Nederland door Europa op de vingers getikt moet worden voor ons inhumane beleid. Dat we mensenrechten en kinderrechten schenden. Mensen in nood vang je op. Punt uit.
 26. H.Lodder zegt:
  maandag 24 mei 2010, 23:48 uurHet bewijst allemaal dat je helemaal geen mensen zo maar eerst moet toelaten want als ze , met behulp van de advokaten-industrie,stevig dwars blijven liggen, documenten manipuleren etc krijg je als land ze er bijna nooit meer uit.. en zo loopt het land vol .. met 177 of meer nationaliteiten.. op naar de 20 miljoen inwoners en destabiliseert en chaotiseert kostenverslindend steeds verder, zoals Nederland nu. Helaas is de keuze in het leven vaak :o f lief en humaan zijn en in grote problemen komen of hard en onsympathiek zijn, vaak is er geen middenweg.. het is niet anders.. ook in het slachthuis wordt de slager nooit geslacht door de koe…!!!.
 27. Paul van Dijck zegt:
  dinsdag 25 mei 2010, 18:50 uurIk ben zo enorm dankbaar dat mijn zoon van 36 zich 9 jaar geleden heeft laten steriliseren. Verschrikkelijk zou het zijn om een kleinkind in dit
  land te moeten zien opgroeien. Triest om te leven in een land van verval.
 28. Erik de Ruijter zegt:
  dinsdag 25 mei 2010, 22:02 uurVergrijzing leidt tot verval, klopt Paul.
  Persoonlijk vind ik dat je kinderen moet opvangen. Volwassenen hebben hun eigen verantwoordelijkheid.
 29. rene gerritsma zegt:
  dinsdag 25 mei 2010, 23:19 uurMag er nog noodopvang zijn voor uitgeprocedeerde asielzoekers?
  Of
  Hoe je mag afleiden dat Nederland, een van de rijkste landen ter wereld, afdwaald en afzakt naar een asociaal, opportunistisch en op gewin belust landje, bevolkt door mensen die het fatsoen laten varen in de hoop zo de eigen kool en sop te sparen?
  Bedroevend !!
  Noodopvang heet niet voor niets NOODopvang.
 30. Jeanine Molleman zegt:
  woensdag 26 mei 2010, 10:03 uurJa, ja ja. Er moet noodopvang zijn voor kwetsbare groepen uitgeprocedeerden.
  De staat hoort het te doen, en anders moet de gemeente ervoor zorgen.
  Als de gemeente ervoor zorgt moet de dienst terugkeer en vertrek zo snel mogelijk kijken of terug keer werkelijk mogelijk is.
  Het gaat erom samen mens te zijn op deze wereld.
  Niets bijzonders, iets van elke dag.
  Het gaat maar om een paar mensen. Absolute onzin dat Nederland ermee overstroomt wordt. ‘n Zo’n klein percentage dat je niet goed van wordt van de weerstand die dit oproept.
  Al die mensen die dit niet willen gun ik het zelf in die omstandigheden te geraken, zodat ze het van binnen uit kunnen beoordelen.
  Angsthazerij.
 31. anna aarts zegt:
  woensdag 26 mei 2010, 22:20 uur@ Jeanine Molenaar
  “Ja, ja ja. Er moet noodopvang zijn voor kwetsbare groepen uitgeprocedeerden.”
  ‘Kwetbare groepen’ en de rest moet het zelf maar uitzoeken? Wat moeten die zonder papieren en geld? In EU gaan zwerven? En als Nederland betaalt voor hun reis terug zou dit niet nog meer onterechte asielzoekers aantrekken?
  Laat Nederland een voorbeeld nemen aan België, waar asielzoekers een *****Hotel kunnen permiteren op kosten van België:
  “500 euro per dag voor asielzoeker is desastreus signaal”
  Staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie Philippe Courard vindt dat de dwangsommen die het gerecht aan de overheid oplegt voor het niet opvangen van asielzoekers excessief hoog zijn. Het PS-regeringslid heeft beroep aangetekend tegen de rechterlijke beslissing.
  De overheid heeft het zeer moeilijk om voor voldoende opvang te zorgen voor de asielzoekers. Courard liet vorige week weten dat voor 2.000 asielzoekers geen plaats is gevonden. De rechter veroordeelde de staat hiervoor. Per dag dat er geen opvang wordt gevonden, kende de rechter aan 55 klagenden een vergoeding van 500 euro toe. De voorbije vier maanden diende de staat al 205.000 euro op te hoesten.
  “Gruwelijk”
  Premier Yves Leterme bestempelde de dwangsommen vorige week al als “gruwelijk”. Vandaag in de Kamer haalde ook Philippe Courard zwaar uit. Hij verweet het gerecht te overreageren. Dat de overheid wordt veroordeeld, kan hij nog aanvaarden. De hoogte van de dwangsommen daarentegen is excessief, stelde hij.
  De PS’er benadrukte dat de opvang van een asielzoeker 40 euro per dag kost. Vijfhonderd euro toekennen – of in sommige gevallen zelfs 1.000 euro – is volgens hem een desastreus signaal voor de bevolking. De staatssecretaris kondigde aan beroep te hebben aangetekend tegen de rechterlijke beslissing. “Ik hoop dat justitie haar standpunt herziet”, stelde Courard.
  “Ongehoord”
  N-VA-Kamerlid Sarah Smeyers vindt het ongehoord dat Courard de schuld voor de dwangsommen voor asielzoekers bij de rechter legt. “Hijzelf is de oorzaak. Hij moet zijn eigen beleid in vraag stellen”, stelt Smeyers. “Het creëren van extra plaatsen is zelfs geen oplossing. Er moet een degelijk in- en uitstroombeleid komen, maar er wordt al twee jaar geen asielbeleid gevoerd. Nu durven zeggen dat het de schuld is van de rechter is dan ook schandalig”, zegt Smeyers. (belga/svm/sps
  http://www.hln.be/hln/nl/957/Belgie/art … naal.dhtml
  “Nu durven zeggen dat het de schuld is van de rechter is dan ook schandalig”
  ‘Schandalig’? Kranzinnig!
 32. E.M.L Witte zegt:
  donderdag 27 mei 2010, 14:56 uurTijdelijke noodopvang, bijvoorbeeld in lege huizen van bewaring of gevangenissen moet altijd mogelijk blijven, om humanitaire redenen. Uitgeprocedeerde asielzoekers zijn hier evenwel niet legaal en dat is strafbaar.
  Het probleem van de achtereenvolgende kabinetten – reeds van 1996 toen Minister Pronk en Staatssecreatrsi Schmitz de brief aan de Kamer schreven over “Migrantie en Ontwikkeling” – blijft het kernfout dat de Ministers van Justitie weliswaar een terugkeerbeleid nastreven en met gelden van Ontwikkelingssamenwerking via IOM dat ook wel mondjesmaat kunnen effectueren, maar in feite geen uitzettings- c.q. pragmatisch verwijderingsbeleid hebben willen accepteren.
  Het is overduidelijk gebleken dat het absolute merendeel van de z.g. asielzoekers die hier zonder reispapieren via Schiphol binnenkomen, behoren tot tenminste de middenklassen uit hun eigen samenlevingen. Gesteund door ( duurbetaalde )mensensmokkelaars slagen zij erin om met reispapieren én verborgen financiële middelen een uitreisinstemming van hun land te verkrijgen, een ticket te kopen ( enkele reis ) en verder exact een complex van handelingen en beweringen op te voeren bij de grenscontrole op Schiphol. Vervolgens komen zij na een pro forma informatie gesprekje, al dan niet geholpen door tolken, ons land binnen en gaan dan de z.g. asielprocedure in. Het Nederlandse middenveld op gebied van vluchtelingen en asiel doet er alles aan om de asielzoekers in hun pogingen om hier legaal te mogen blijven, te steunen. Dat is immers ook in het belang van de welzijnswerkers zelf, die hier goed aan verdienen. Wanneer uiteindelijk de rechter bepaald heeft dat asielzoekers, na hun procedure, het land moeten verlaten, kunnen zij zich wenden tot het IOM en gratis de terugreis aanvaarden, eventueel nog met wat extra middelen om in land van herkomst nieuwe perspectieven op te bouwen.
  So far so good, zij het dat bijzonder weinig uitgeprocedeerden daar gebruik van maken en de voorkeur geven aan een oplossen in de illegaliteit in Nederland of een ander land.
  Wat gebeurt er in de praktijk verder? Het chaotisch georganiseerde IND in nauwe samenwerking met het COA en Gemeenten raken zogenaamd de weg kwijt als een asielzoeker ( al dan niet met gezin ) op een vastgestelde datum het land daadwerkelijk moet verlaten. De personen in kwestie zijn van adres veranderd, blijken onvindbaar en verdwijnen in de illegaliteit. Over enige jaren zal er wel weer een nieuw generaal pardon moeten komen om de illegalen te “witten” en hun een verblijfsvergunning aan te bieden: dus ook aan hun achtergebleven familie of gezinsleden, dan wel in de vorm van gezinsvorming. En zo koekt de ellende – ook ten nadele van de asielzoekers zelf, maar ook ten detrimente van alle hier legaal verblijvende hardwerkende allochtonen – steeds verder aan.
  Dit alles, omdat er geen effectief uitzettings-, c.q. verwijderingsbeleid bestaat. Behalve het enkele-reis-treintje richting Rosendael/Brussel, die even snel weer gevuld en niet gecontroleerd terugkomt op een voor betrokken illegalen geschikt moment… Deze handelswijze wordt hun mede door personen uit het Nederlandse middenveld op gebied van vluchtelingen en asielzoekers nadrukkelijk geleerd.
  Deze situatie duurt al tientallen jaren en er is geen uitzicht om e.e.a. te doorbreken, behalve door een aantal innovatieve maatregelen:
  1. Op Schiphol onmiddelijk aan de slurf personen zonder geldig paspoort geboeid in het vliegtuig te laten terugkeren, op kosten van de betrokken vliegmaatschappij; niet ingaan op welk asielverzoek dan ook dus! ( Tenzij tevoren een asielzoeker een schriftelijk bewijs heeft kunnen verkrijgen van Human Rights Watch, of van een van de EU-vertegenwoordigers in zijn/haar land, dan wel van de Nederlandse Ambassade, waarin duidelijk wordt vastgesteld dat er sprake is van gedwongen vertrek uit eigen land wegens ervaren vergaand leed door geweld, vevolging en overige misdaden tegen de menselijkheid.)
  2. Na de uitspraak van de rechter inzake het niet verlenen van een verblijfsvergunning, de betrokken asielzoekers, ook met gezinsleden, onmiddelijk in een regulier huis van bewaring opsluiten of in een gevangenis, waarna zij vanaf een nader aan te geven vliegveld, in militaire vliegtuigen, worden teruggevlogen naar hun land van herkomst en – in geval dat niet duidelijk is gebleken tijdens de asielprocedure – naar de meest waarschijnlijke regio van herkomst. Hiervoor dienen uiteraard afspraken te worden gemaakt met andere staten waar de vlietuigen moeten kunnen landen. De personen in kwestie dienen hun mobiele telefoons direct in te leveren bij het gevangenispersoneel dat het recht moet hebben de betrokkenen te fouilleren op bezit van electronische apparaten. Hiermee wordt voorkomen dat – net als in 1996 met de groepsgewijze terugzending van Somaliërs – de passagiers van het gecharterde Martin Air vliegtuig relaties telefonisch konden inlichten over hun ‘deportatie’ met alle verwarring en mission impossible van dien.
  4. Indien het parlement eindelijk eens de durf heeft om deze procedure van uitzetting en verwijdering te bepleiten bij de regering en deze een dergelijk beleid ook daadwerkelijk invoert, dan dient dag en nacht via radio Wereldomroep, maar ook via de Britse Franse en overige Europese wereldzenders deze gedwongen uitzettingsprocedure zeer frekwent aan de orde gesteld te worden, wereldwijd.
  5. Het verdient aanbeveling om een dergelijk effectief verwijderbeleid in EU-verband te ontwikkelen en te formaliseren maar Nederland is souverein om zijn eigen beslissingen te nemen.
 33. anna aarts zegt:
  donderdag 27 mei 2010, 17:06 uur@ E.M.L. de Wite
  Lees het VVD programma betreffende asielzoekers en gij zult (vrijwel) vinden wat u wilt.
 34. W. de Haan zegt:
  vrijdag 28 mei 2010, 14:28 uurKwaad
  Nadat ik op 19 mei in Emmen had meegedaan aan de z.g. bushokjes actie, om aandacht te vragen voor het op straat zetten van vluchtelingen vanuit o.a. Ter Apel, kwam ik behoorlijk geschokt weer thuis. We maakten letterlijk mee hoe iemand met een politiebusje op
  NS station Emmen werd gebracht en ook maakten we kennis met iemand die de hele nacht in de open lucht had doorgebracht met niets anders dan de kleren welke hij aanhad. Dagenlang loop je rond met de beelden op je netvlies en allerlei berichten volgen op de actie.
  Zo werden de dag erna twee ex-AMA’s op straat gezet en vrijdag de 21-ste nog eens iemand.
  Hoe kan het, dat in een land als Nederland dit soort zaken gebeuren. Nederland is al verschillende keren over dit beleid door een aantal prominente organisaties op de vingers getikt en gaat gewoon door met mensen dumpen. Donderdagavond hoorde ik van een mevrouw, die mij om raad vroeg, dat zij en haar gezin door de DT&V voor de “keus” waren gesteld om hun procedure, welke al vijf jaar loopt, op te geven en voor een z.g. HASA (Herhaalde AsielAanvraag) naar Ter Apel te gaan of het AZC te verlaten en zonder voorzieningen (op straat dus) hun procedure af te wachten. Vandaag ontving ik een mail uit Drenthe (met foto) waaruit bleek dat een gezin, bestaande uit een Opa met zijn dochter en twee kleine kleinkinderen vanuit Ter Apel in Emmen op het NS station waren achtergelaten met een OV bewijs voor 1 dag in Nederland. De doodsbange mensen, die nog maar 6 weken in Nederland zijn en niets van de Nederlandse taal begrijpen, moeten maar zien hoe ze terug naar Irak komen. Op televisie zie je elke dag politici een enorme hoeveelheid financiële bagger over ons uitstorten en elkaar vliegen af vangen en wanneer het over schrijnende en mensonterende zaken gaat als hierboven beschreven, dan bedient men zich van oneliners of moeten we genieten van de afgewaaide teksten van Wilders en consorten. Het is allemaal te triest voor woorden en het brengt telkens weer een lijfspreuk van een ex collega bij me boven:
  Daar waar de euro regeert gaat de menselijkheid teloor. Kijk dus goed uit waar u op stemt op 9 juni en spreek politici aan op hun al dan niet aanwezige menselijk gevoel.
  Ik? Ik ben alleen maar kwaad en zal nog veel kwader worden wanneer deze schande voortduurt.
 35. Arjan Korevaar zegt:
  vrijdag 28 mei 2010, 23:26 uurVoor E.M.L. Witte heb ik een bekwaam manager om zijn goede ideen uit te voeren. In de 70-er jaren hoorde ik Mohammed Rabbae (groen links) voor de radio vertellen, dat hij op jonge leeftijd (ik herinner mij 16 jaar oud) zich ervoor had ingezet om de Fransen uit Marokko te verdrijven. Zulke kwaliteiten en de bijbehorende rechtlijnigheid komen goed van pas. En dan heeft hij ook even geen tijd om zijn homo haat te uiten.
 36. Dominique de Ruiter zegt:
  donderdag 1 juli 2010, 19:54 uurHet is walgelijk hoe asielzoekers met de nek worden aangekeken en als tweederangsburgers worden gebrandmerkt en ik ben geschokt over wat ik lees aan reacties.
  Afgelopen weekend is een somalische zwangere vrouw overleden in AZC in Leersum.
  Personeel vond het niet nodig om een ambulance te roepen. Toen dit toch eenmaal gebeurde vond het ambulancepersoneel de situatie niet kritiek.
  Uren heeft deze vrouw op een matras in de gang gelegen. (niet in een kamer op een bed dus!!!!!) Uiteindelijk hebben mede asielbewoners het alarmnummer gebeld. Toen was het te laat en de vrouw was overleden.
  En het COA zegt dan dat er geen fouten zijn gemaakt.
  Dit zou eens een nederlandse vrouw zijn overkomen, dan was het een groot schandaal.
  Eigen volk eerst, dat is de nederlandse mentaliteit.
  Heel onze economische welvaart hebben wij verkregen door de derde wereld uit te buiten.
  De VOC mentaliteit heest nog steeds. Lage lonen landen waar al onze artikelen gemaakt worden, Bangladesh waar we onze baggerschepen kunnen laten verwerken,(dat de mensen daar er ziek van worden is onze zorg niet), en onze olie natuurlijk, die vriend Shell voor ons uit Nigeria haalt, de natuur er vernietigd en waar de plaatselijke bevolking er niet maar de corrupte regering wel aan verdient, en Shell zelf natuurlijk!
  Als mensen hier dan voor hulp aankloppen is “Fort Europa” gesloten. Wij knikkeren iedereen weer net zo snel terug maar sluiten ze eerst op in gevangenissen, die slechter zijn als gewone gevangenissen, we laten daar immers mensen sterven bij gebrek aan medische hulp, anders zouden mensen hier nog steeds graag naartoe komen.
  Van de tweede wereldoorlog zegt iedereen, dit mag nooit meer gebeuren maar we zijn hard op weg dezelfde weg in te gaan. Van een opmerking, “eigen volk eerst”, kijkt niemand meer op.
  Hopelijk worden nog mensen met mij misselijk van deze mentaliteit!!
  !

 

 1. Welke opvang voor uitgeprocedeerden in Zwolle dan?Zij zwerven hongerend over straat of vervelen zich rot in de dagopvang leger des heils achterbaks behandeld door zogenaamde begeleidsters zoals het de daklozen ook overkomt en overnachten buiten terwijl vluchtelingenwerk Over-IJssel en vrijwilligers maar vergaderen met  uitgebreide lunchpartijen  en voorzien van drinken op kosten van de belastingbetalers

 2. Onderwerp                             Sluiten noodopvang Dato/Dato+Versienummer                       1

  Datum                                    12 oktober 2010

  Ons kenmerk                          gb1-2010.150

  Portefeuillehouder                 N. Vedelaar

  Informant                               R.M. Stevens

  Eenheid/Afdeling                  Maatschappelijke Ontwikkeling

  Telefoon                                498 2212

  Email                                     rm.stevens@zwolle.nl

  Bijlagen                                 NVT

   De raad wordt voorgesteld te besluiten om:

  1.     De noodopvang voor asielzoekers, Dato en Dato+, per 31 december 2010 te sluiten.

  2.     Een budget van maximaal €150.000 te reserveren voor de tijdelijke opvang en uitstroom van “mensen in schrijnende situaties” gedurende de periode van 1 januari 2011 tot en met 31 december 2011.

  3.     De benodigde dekking ad € 150.000 komt uit de door het college voorgestelde extra middelen 2011. Deze middelen komen pas beschikbaar indien de raad het betreffende onderdeel van de begroting goedkeurt.

  4.     Dat de niet-sluitende aanpak voor “mensen in schrijnende situaties” wordt besproken met de DT&V, VNG en rijk.

  5.     In te stemmen met de reorganisatie van werkzaamheden van Leger des Heils en Stichting Vluchtelingenwerk Zwolle.

   Toelichting op het voorstel

  Inleiding

  Sinds 2003 heeft Zwolle een noodopvang voor asielzoekers. In 2007 werd het Generaal Pardon (GP) afgekondigd, een maatregel waardoor asielzoekers die voor 1 april 2001 een asielaanvraag in Nederland hebben aangevraagd, een verblijfsvergunning kregen. Na het GP bleef er echter een groep asielzoekers in de noodopvang achter die geen aanspraak kon maken op het Generaal Pardon. In hoofdzaak gaat het om twee categorieën: Mensen die na 1 april 2001 een asielverzoek indienden en mensen met een 2e lopende procedure die recht geeft op verblijf in Nederland maar geen recht op faciliteiten van het Centraal Orgaan voor de opvang van Asielzoekers (COA).

   Het rijk heeft het GP ingevoerd onder voorwaarde dat gemeenten hun noodopvang per 31 december 2009 zouden sluiten. Daarnaast zou het rijk zorg dragen voor een sluitende aanpak voor de groep asielzoekers die nog in de gemeentelijke noodopvang zouden verblijven. De VNG heeft dit aanbod namens de gemeenten geaccepteerd.

   Het is vrijwel zeker dat de noodopvang in Zwolle op 31 december 2010 niet leeg is. Zwolle zal een keus moeten maken over de sluiting van de noodopvang en een voortgezet tijdelijk verblijf van “schrijnende gevallen” in de reguliere maatschappelijke opvang.

   Werkwijze noodopvang/LTO

  In de meeste gemeenten werd in 2009 een zogenoemd Lokaal Terugkeer Overleg (LTO) gevormd. Onder voorzitterschap van de Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V) bespreken ketenpartners de terugkeermogelijkheden van asielzoekers. Deze ketenpartners zijn in Zwolle het Leger des Heils, Vluchtelingenwerk, Vreemdelingendienst en gemeente. Inmiddels is ook De Herberg bij het overleg aangesloten.

  Van december 2009 tot april 2010 heeft de staatssecretaris gemeenten ondersteuning geboden bij het daadwerkelijk laten terugkeren van asielzoekers; asielzoekers met een lopende procedure hebben opvang aangeboden gekregen in een asielzoekerscentrum en uitgeprocedeerde asielzoekers met de wens tot terugkeer kregen onderdak in een Vrijheids Beperkende Locatie (VBL in Ter Apel). Dit had mede tot gevolg dat ruim 30 asielzoekers uit de noodopvang vertrokken. Op dit moment (15 augustus 2010) maken bijna 40 mensen gebruik van de noodopvang.

  Probleem

  Het zijn bijzondere omstandigheden die vertrek voor de asielzoekers die nu nog in de noodopvang verblijven (nog) niet mogelijk maken, de mensen die in een zogenoemde “schrijnende situatie” verkeren. Zo heeft Zwolle enkele mensen in de noodopvang die niet gedwongen kunnen worden om terug te keren naar het land van herkomst. Het consulaat van het land van herkomst van deze mensen heeft in 2010 nog geen enkel document aan landgenoten afgegeven die nodig zijn om terug te kunnen keren naar datzelfde land van herkomst. Tenslotte zijn er een flink aantal mensen die vanwege een ernstige psychische problematiek niet kunnen terugkeren. Bij sommigen bestaat de kans op suïcidaal gedrag op het moment dat zij gedwongen worden terug te keren.

  De DT&V staat op het standpunt dat deze mensen de noodopvang moeten verlaten terwijl Leger des Heils en Vluchtelingenwerk van mening zijn dat vertrekken (vooralsnog) onmogelijk is.

   In juli 2010 nam het aantal gebruikers van de noodopvang licht toe (Inmiddels verblijven ook 5 “terugkeerders” in De Herberg). Dit wordt veroorzaak door het feit dat asielzoekers terugkeren uit asielzoekerscentra en de VBL. Zij zijn of uitgeprocedeerd of het is niet gelukt terug te keren naar het land van herkomst.

   De verwachting bestaat dat eind 2010, het moment dat is afgesproken dat de noodopvang in Zwolle gesloten zal worden, er ongeveer 20 asielzoekers de noodopvang nog niet hebben verlaten.

  Dit druist in tegen de afspraken die de VNG met het rijk heeft gemaakt. De noodopvang zou immers per 31 december 2009 al gesloten moeten zijn. Het rijk leeft aan de andere kant haar afspraken ook niet na. In het bestuursakkoord is afgesproken dat een “sluitende aanpak” gehanteerd zou worden waardoor noodopvang overbodig zou worden. Nu mensen uit de voorzieningen van het COA terugkeren naar gemeenten wordt geconstateerd dat van een sluitende aanpak geen sprake is.

   Nieuwe werkwijze

  De noodopvang wordt per 31 december 2010 gesloten. “Achterblijvers” worden ondergebracht in de reguliere maatschappelijke opvang. Het gaat dan alleen om mensen die in een “schrijnende situatie” verkeren. De voordeur gaat slechts open voor terugkeerders uit asielzoekerscentra en VBL waarvan het LTO van mening is dat er sprake is van “schrijnende omstandigheden”.

  In het LTO wordt intensief gewerkt aan de terugkeer van mensen uit de noodopvang. De “achterblijvers”, gebruikers van de noodopvang die na sluitingsdatum naar de reguliere maatschappelijke opvang gaan, worden intensiever dan voorheen bemiddeld voor terugkeer. De indruk mag niet ontstaan dat er een soort 2e Generaal Pardon op lokaal niveau voor hen gecreëerd wordt.

   Door het sluiten van de noodopvang en het onderbrengen van “achterblijvende” asielzoekers in de reguliere maatschappelijke opvang, is het noodzakelijk tot een reorganisatie over te gaan. Tot en met 31 december 2010 verzorgt het Leger des Heils de opvang, in de reguliere opvang of in een van de 10 woningen die om-niet gebruikt worden van de drie Zwolse woningcorporaties SWZ, Openbaar Belang en Delta Wonen. Daarnaast betaalt het Leger des Heils het leefgeld uit.

  De dagelijkse woonbegeleiding (medische vragen, schoolkosten voor kinderen, kleiding, inrichting, etc) en begeleiding in de terugkeerprocedure wordt zowel door het Leger des Heils als Stichting Vluchtelingenwerk Zwolle samen uitgevoerd.

  Vanaf 1 januari 2011 is het gebruik van de om-niet woningen teruggebracht van 10 naar 5. Met de woningcorporaties worden hierover duidelijke afspraken gemaakt. Hiermee wordt voorkomen dat terugkeerders hun intrek nemen in de oude woonruimte. De dagelijkse begeleiding wordt volledig overgeheveld naar het Leger des Heils en de begeleiding in terugkeer en uitbetaling van het leefgeld wordt uitgevoerd door Stichting Vluchtelingenwerk Zwolle.

  Door deze functiescheiding wordt voorkomen dat asielzoekers “shopgedrag” gaan vertonen en er onduidelijkheid tussen de ketenpartners ontstaat. Door de uitbetaling bij Stichting Vluchtelingenwerk Zwolle onder te brengen wordt gegarandeerd dat asielzoekers de overleggen met hun begeleider zullen nakomen.

  De “terugkeerders” melden zich meestal bij De Herberg. Door De Herberg partner in het LTO te maken wordt voorkomen dat er asielzoekers buiten beeld blijven.

   Niet altijd zijn de ketenpartners het eens of een asielzoeker zich daadwerkelijk in een schrijnende situatie bevindt. Om te voorkomen dat zaken zich te lang voortslepen wordt afgesproken dat de gemeente Zwolle, na een zorgvuldige afweging van de meningen van de partners in het LTO, zich het recht voorbehoudt een definitief besluit te nemen over het verblijf van een asielzoeker in de maatschappelijke opvang.

   Tenslotte moet voorkomen worden dat nieuwe uitgeprocedeerden een beroep op de maatschappelijke opvang gaan doen. Nadat asielzoekers een tijdelijke status hebben gekregen en zich zelfstandig mogen vestigen in een gemeente bestaat de kans dat zij na een aantal jaren hun verblijfsstatus verliezen en uitgeprocedeerd raken. Belangrijk is dat deze mensen, ruim voordat zij hun verblijfsstatus verliezen, worden voorbereid op terugkeer. Door middel van het project Teakhout tracht Stichting Vluchtelingenwerk Zwolle asielzoekers, met een tijdelijke verblijfsstatus, voor te bereiden op een mogelijke onvrijwillige terugkeer naar het land van herkomst. Zo wordt Voor steeds meer asielzoekers met een tijdelijke verblijfsstatus hanteert Stichting Vluchtelingenwerk Zwolle deze aanpak.

   Constructieve oplossing

  De meeste grote gemeenten, waar meestal nog een substantiële groep asielzoekers  in de noodopvang verblijft, kampen met hetzelfde probleem als Zwolle. Uit informatie van de gemeente Utrecht en Amsterdam blijkt dat men daar door blijft gaan met het subsidiëren van organisaties die opvang bieden aan asielzoekers, zolang er door het rijk geen oplossing geboden wordt voor deze laatste groep.

  Amsterdam en Utrecht weten te melden dat veel gemeenten de noodopvang weliswaar sluiten maar in de marge de groep asielzoekers wel blijft ondersteunen.

  Utrecht en Amsterdam zijn deelnemer aan een landelijk overleg waarin ook DT&V, VNG en rijk zitting hebben. Via dit overleg laat men het rijk weten dat gemeenten geconfronteerd zijn en zullen worden met mensen die zich in schrijnende situaties bevinden. Zwolle heeft zich inmiddels aangemeld voor dit overleg en zal trachten om in gezamenlijkheid tot constructieve oplossingen te komen.

   Beoogd effect

  1. Door de noodopvang te sluiten en enige vorm van opvang in de reguliere maatschappelijke opvang aan te bieden wordt voorkomen dat Zwolle opnieuw uitgeprocedeerde asielzoekers aantrekt.
  2. Door de reorganisatie van taken bij Leger des Heils en Stichting Vluchtelingenwerk Zwolle wordt shopgedrag van de asielzoeker voorkomen en bestaat er zekerheid op het nakomen van geplande afspraken bij Stichting Vluchtelingenwerk zwolle. Daarnaast voorkomt Teakhout een instroom van uitgeprocedeerde asielzoekers in de maatschappelijke opvang.

   Argumenten

  1. Zwolle voldoet aan de gemaakte afspraak van het rijk door de noodopvang, weliswaar een jaar later, per 31 december 2010 te sluiten.
  2. Door de noodopvang te sluiten voelt de  “achterblijvende” groep in de noodopvang een verhoogde druk om terug te keren naar het land van herkomst.
  3. Door tijdelijk ruimte te bieden in de reguliere maatschappelijke opvang wordt voorkomen dat mensen op straat komen  te staan waarvan we niet zeker zijn of ze nu wel of niet kunnen terugkeren naar het land van herkomst.
  4. Uit ervaringen van andere gemeenten is gebleken dat een gemeente zonder gereguleerde noodopvang nauwelijks verzoeken van asielzoekers voor onderdak en levensonderhoud krijgen.

   Financiën

  Voor de opvang van mensen in schrijnende situaties in de reguliere maatschappelijke opvang is gedurende de periode van 1 januari 2011 tot en met 31 december 2011 een bedrag nodig van maximaal €150.000,–. Dit zijn kosten voor de opvang, begeleiding en terugkeer van asielzoekers.

  De benodigde dekking ad € 150.000 komt uit de door het college voorgestelde extra middelen 2011. Deze middelen komen pas beschikbaar indien de raad het betreffende onderdeel van de begroting goedkeurt.

   Communicatie

  De plannen om de noodopvang te sluiten en de nieuwe rolverdeling tussen de ketenpartners, is besproken met deze partners.

  In feite is er geen sprake van een wijziging van de eerder afgesproken koers om de noodopvang te sluiten. In 2007 sprak de VNG namens de gemeenten al af dat de gemeentelijke noodopvangen per 31 december 2009 gesloten zouden worden. Zwolle heeft hiermee ingestemd, alhoewel we pas een jaar na de afgesproken datum de deur van onze noodopvang sluiten. Er vindt regulier perscontact plaats.

   Vervolg

  Voor het zomerreces in 2011 worden college en raad op de hoogte gebracht van de vorderingen van de terugkeer van asielzoekers uit de maatschappelijke opvang.

   Openbaarheid

  Het voorstel is openbaar.

  Burgemeester en Wethouders van Zwolle,
    
  drs. H.J. Meijer, burgemeester
    
  drs. O. Dijkstra, secretaris

  Besluit

   Jaargang                 2010.150

  Nummer                   B1010-0003

  Onderwerp               Sluiten noodopvang Dato/Dato+

   De raad van de gemeente Zwolle;

   gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, d.d. 4 oktober 2010

   besluit:

  1. De noodopvang voor asielzoekers, Dato en Dato+, per 31 december 2010 te sluiten.
  2. Een budget van maximaal €150.000 te reserveren voor de tijdelijke opvang en uitstroom van “mensen in schrijnende situaties” gedurende de periode van 1 januari 2011 tot en met 31 december 2011.
  3. De benodigde dekking ad € 150.000 komt uit de door het college voorgestelde extra middelen 2011. Deze middelen komen pas beschikbaar indien de raad het betreffende onderdeel van de begroting goedkeurt.
  4. Dat de niet-sluitende aanpak voor “mensen in schrijnende situaties” wordt besproken met de DT&V, VNG en rijk.
  5. In te stemmen met de reorganisatie van werkzaamheden van Leger des Heils en Stichting Vluchtelingenwerk Zwolle.

  Aldus besloten in de openbare vergadering van 22 november 2010,

   de voorzitter

   de griffier,

   Afschrift:

  OWM/R.M. Stevens

Over anaconda15

1.80 meter lang blauwe ogen Nederlands Techneut en gek op wetenschap Erg handig en visionair
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized en getagged met . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s