RE: Prima resultaat waarderingsonderzoek RIBW Zwolle en de nep erachter met onrechtmatige indicaties en declaraties voor niet geleverde uren begeleiding

From: kingkong1621@live.nl
To: cda.publieksvoorlichting@tweedekamer.nl; cdja.maastricht@gmail.com; christenunie@tweedekamer.nl; cie.vws@tweedekamer.nl; d66@tweedekamer.nl; almere@sp.nl; ad@ad.nl; denkmetkoosmee@gmail.com; zorgvisie@reedbusiness.nl; zmag@xs4all.nl; zembla@vara.nl; g.wilders@tweedekamer.nl; watvdheijden@almere.nl; w.tonissen@tweedekamer.nl; vvdvoorlichting@tweedekamer.nl; voorzitter@dwars.org; voorlichting@rekenkamer.nl; tros@radar.nl; tips@leeuwardercourant.nl; tip@at5.nl; straatadvocaten@gmail.com; sgp@tweedekamer.nl; redactie@volkskrant.nl; redactie@straatkrantbreda.nl; redactie@nd.nl; redactie@eenvandaag.nl; redactie@almeredezeweek.nl; redactie.elsevier@elsevier.nl; pvv@tweedekamer.nl; pvda_voorlichting@tweedekamer.nl; postbus@eerstekamer.nl; politiek@nd.nl; nrc@nrc.nl; nieuwsdienst@trouw.nl; meldjezorg@platformggz.nl; maatschappelijkeopvang@loc.nl; lelystad@sp.nl; lancee.r@menzis.nl; l.hartings@tweedekamer.nl; kamer@sp.nl; jvwzakelijk@gmail.com; k.vaartjes@amnesty.nl; juliuscenter@umcutrecht.nl; info@pgb.nl; info@laatjenietkisten.nl; info@kafkabrigade.nl; info@devrijspreker.nl; info@bijstandsbond.org; i.y.tan@chello.nl; haarlem@sp.nl; groephopzoetermeer@hans-zijlstra.nl; groenlinks@tweedekamer.nl; fractiezwolle@sp.nl
Subject: RE: Prima resultaat waarderingsonderzoek RIBW Zwolle
Date: Sat, 6 Aug 2011 13:43:12 +0200

Gericht aan kamerleden en de media etc.,
 

In het kader van  eerdere onderzoeken naar het CAK wat betreft klachten door de Nationale Ombudsman meld ik u het volgende feit daar waar ik zelf met dezelfde praktijken ben geconfronteerd toen ik nog op de Walstr. 9a Zwolle woonde en daar gedwongen woonbegeleiding moest ondergaan van RIBW Zwolle anders kon ik geen woning krijgen en waarvan ik u verslag deed hoe ik deze woning ben uitgewerkt door RIBW Zwolle in samenwerking met woningstichting Openbaar Belang omdat ik niet langer deel wenste te nemen met de fraude/oplichtingspraktijken van RIBW Zwolle i.v.m. onrechtmatige indicatiestellingen waar zij claims legde bij het regionale zorgkantoor voor AWBZ gelden.
Ik heb in de bibliotheek Diezerstraat Zwolle kennis gemaakt met een oudere persoon die ik wel eens hulp bied als hij worsteld met de computer,de persoon vertelde mij dat hij ook een begeleider heeft van RIBW Zwolle-Vecht en waar hij totaal geen steun aan ondervind en zelfs zijn zorgtoeslag van 2008 misliep omdat hij niet was ingelicht dat deze toeslagen bestonden.
Hij melde mij dat de RIBW begeleider 2 uur per week woonbegeleiding bied aan huis maar voor 1 uur komt opdraven en dan de 2 uur declareerd bij het zorgkantoor en deze uren opgeeft bij het CAK maar waar de client geen gespecificeerde afschrift ontvangt van RIBW  hoeveel uur er per week word geleverd en waar ook niet omschrijven is hoe deze uren zijn ingevuld aan werkzaamheden,dit word wel door de begeleider op kantoor op de computer ingevoerd en waar deze begeleiding word gekenmerkt als zorgzwaartepakketten in diverse klassen maar die ik  aan berichtgeving aan IGZ en Nza en tweede kamerfracties kenschetste als gebakken lucht waar ik ook hiermee geconfronteerd werd met de woonbegeleidsters/woonzorgcoordinators van RIBW Zwolle toen ik op de Walstr. 9a woonde.
Het is wel zo dat de client van RIBW woonbegeleiding zelf een eigen bijdrage moet betalen aan het CAK en dus teveel moet betalen als er uren worden gedeclareerd bij het CAK die onrechtmatig zijn als die uren begeleiding niet zijn geboden aan de client en er sprake is van fraude.
Ik kan wat dat betreft doorgeven dat ik meerdere clienten heb gesproken van RIBW Vecht die ook deze praktijken mee maakten en daarover klaagde maar geen gehoor kregen en waarvan begeleding en hulpverlening geen sprake was en dit komt ik dan ook tegen in het scriptieonderzoek “RIBW denkt met je mee”waar zelfs de studenten die dit onderzoek verrichten moeilijk toegang kregen tot de clienten en waar eerst afspraken met de woonbegeleiders moesten worden gemaakt eer de clienten kon worden geinterviewd.
De Nederlandse Zorgautoriteit heeft onderzoek verricht naar de snelle uitbreiding van de kleinschalige GGZ instellingen zoals de landelijke RIBW”s zich zo graag noemen en hun aanvragen naar duurdere zorgzwaartepakketten maar dan blijkt dat medewerkers/sters totaal niet bevoegd zijn om indicaties vast te stellen wat betreft psychische stoornissen en psycho-sociaal welbevinden omdat zij daar de expertise en opleidingen niet voor hebben gevolgd alleen maar MBO of HBO sph 4 opleidingen welzijn waar zij alle kanten mee op kunnen zoals reclassering,jeugdzorg etc. maar wat daklozenproblematiek daar zijn deze opleidingen niet op toegespitst.
En dit meld ik al 10 jaar naar Den Haag vanaf het moment dat ik 19 november 2000 crisisopvang perspectief leger des heils Almere binnen kwam en 13 april 2001 crisisopvang de Valk Arcuris in Lelystad19 september  in sociaal pension Arcuris in Almere en nu in Zwolle waar ik geconfronteerd ben met RIBW Zwolle en opvang leger des heils Zwolle.
Er is geen 24 uursopvang met zorg en hulpverlening op maat nog begeleiding bij zelfstandig beschermd wonen.
Maar er worden nog steeds onrechtmatige indicaties opgesteld door medewerkers van stichtingen leger des Heils,Arcuris en Iriszorg en Limor en de landelijke RIBW”s etc. waar mee AWBZ gelden worden geclaimd bij CIZ.Zorgkantoren en CAK voor niet geleverde begeleiding/hulpverlening.
 
De Hr. R. Donker te Zwolle nog steeds zwervend en overnachtend op straat zonder WWB uitkering omdat ik geen postadres meer heb en  wens bij het leger des heils en daarom geen keuzevrijheid heb,weiger mee te werken aan de  malafide praktijken rondom ambulante woonbegeleiding AWBZ vergoed aangeboden door het leger des heils/RIBW Vecht en verplicht gesteld door de afdeling bijzondere doelgroepen gemeente Zwolle en de drie gezamenlijke woningcorporaties waarmee nauw word samengewerkt.
Voor normaal functionerende daklozen is het onmogelijk om een woning te bemachtigen zonder in een controlerend systeem te belanden.
Mobiel:0617849902
 
Weblog Zwolle
Hoofdpagina arrow Categorieën arrow Zwols Nieuws arrow Prima resultaat waarderingsonderzoek RIBW Zwolle
Prima resultaat waarderingsonderzoek RIBW Zwolle
donderdag 05 februari 2009
AddThis

 

Zwolle – Eind 2008 is onder de cliënten van de RIBW Zwolle een cliëntwaarderings­onderzoek gehouden, de GGZ-thermometer genaamd. De thermometer is algemeen van opzet en wordt ook gebruikt in andere GGZ-instellingen. Het voordeel hiervan is dat de resultaten landelijk met elkaar vergeleken kunnen worden.

Inmiddels heeft het onderzoeksbureau, Triqs, de resultaten gepresenteerd aan de directie en het management van de RIBW Zwolle. En deze resultaten mogen prima genoemd worden. De afdeling Arbeid en Dagbesteding scoorde gemiddeld een 7,3 en de afdeling Wonen een 7,5. Volgens de onderzoekers mag de RIBW Zwolle trots zijn op dit resultaat. Uit de cijfers blijkt dat cliënten met name heel tevreden zijn over de deskundigheid van de medewerkers van de RIBW Zwolle. Hierop werd een 8,6 gescoord.
Uiteraard zijn er ook verbeterpunten uit het onderzoek te halen. In overleg met de Cliëntenraad van de RIBW Zwolle wordt een plan van aanpak opgesteld om de verbeterpunten op te pakken.
De RIBW Zwolle biedt in de regio Noord-West Overijssel begeleiding aan mensen met een psychiatrische beperking. De RIBW Zwolle heeft vestigingen in Hardenberg, Ommen, Steenwijkerland, Lemelerveld, Raalte, Kampen en Zwolle. Hier wordt door zo’n 350 medewerkers aan ruim 1600 cliënten begeleiding geboden op het gebied van wonen, werken en dagbesteding. Kijk voor meer informatie op: http://www.ribwzwolle.nl.

 
Reacties (4)add

0

Bericht door kaatje, op 6 februari 2009 om 07:17

Ja hoor, nou ik hoor wel andere geluiden!
Chronisch personeelsgebrek en verloop, kortom de mensen krijgen niet waar ze recht op hebben. ( net als thuiszorg).
Maar goed bovenstaand staat niet in het onderzoek.O ja het gaat natuurlijk over het onderzoek.

0

Bericht door R. Donker, op 19 februari 2009 om 14:15

Gelukkig is er een echt onderzoek gaande door de Nederlandse Zorgautoriteit naar de groei van Ribw”s en hun vraag naar duurdere zorgpakketten verkregen via onrechtmatig verkregen indicaties voor psychische stoorniisen die clienten niet hebben.
De Ribw””s hebben dezelfde missie als die van het Leger des Heils en andere instellingen die zich bezig houden met “””psycho-sociale “” problemen van dak en thuislozen en opvang en dat is geldklopperij en roof uit de AWBZ ruif ten koste van de dak en thuislozen en de belastingbetalers.
Zorg en hulpverlening word niet geboden en het zogenaamde zorgaanbod is niet afgestemd op de simpele hulpvraag van de client.
RIBW Zwole is overdag niet bereikbaar en in het weekend ook niet en tijdens de feestdagen en de zogenaamde woonbegeleiders,woonzorgcoordinators of hoe dat spul ook mag heten bellen niet naar de client in een noodsituatie maar er word verwacht dat de client naar hun belt,ook als hij of zij stervende of dood in de woning ligt.
Zij indiceren de client voor bv. 3.9 uur ondersteunende begeleiding per week,maar komen maar voor 1 uur langs en praten meer over zichzelf of hun zwangerschappen maar nog steeds word er niet naar de hulpvraag van de client geluisterd en die geestelijk beter alles op een rijtje heeft in hun hoofd dan de acteur/hulpverlener van RIBW Zwolle.
Tja,die RIBW”s is “booming business”” dankzij de ontbrekende wet en regelgeving en de vrije marktwerking en gebrek aan Rijkstoezicht en de uitbreiding van de AWBZ voorzieningen in 1989 dankzij de CDA regering van LUBBERS II.
Je komt van de opleidingen zorg en Welzijn en solliciteert bij een RIBW en je heb het gemakkelijkste baantje wat er is en je speelt machts en psychologische spelletjes met de client als die tegenstribbelt bij de opgedrongen nietszeggende hulpverlening die bestaat uit burgers doelbewust te houden in een armoedig bestaan en vooral de eigen organisatie in stand te houden en komt er een telefoontje van een Inspectiedienst,dan geeft je gewoon valse informatie door ook via de clientenraden dat alles naar wens is want men weet dat de IGZ mensen tekort komt om een diepgaand onderzoek in te stellen maar misstanden en fraudes met gemeenschapsgelden.
En de client met de klachten die haal je onderuit samen met de verhuurder en werk je de woning uit met behulp van de kantonrechter die een verkeerd beeld krijgt voorgeschoteld over de werkelijke situatie,namelijk dat er geen zorg en hulpverlening is,alleen maar puur eigenbelangen.
Af en toe een public relationsstunt via de media dat een regionale Ribw weer een prijs hebben gewonnen en die ingesteld is door de overkoepelende organisaties van Ribw”s en woningcorporaties die een flinke financiele vinger in de pap hebben maar waar woningcorporaties zich niet bezig mogen houden met zorg en welzijn volgens de woningwet.
En zo hou je het grote publiek zoet en dom.

0

Bericht door R. Donker, op 19 februari 2009 om 14:21

Voor ik het vergeet,type op de googlezoekfunctie in Donkeredagen google en u krijgt een leuke uitleg over hoe fraudes in de zorg en welzijnssector worden gepleegd.
Het welzijnskind kan de witwasserij doen!

0

Bericht door R.Donker, op 21 april 2009 om 17:13

Op 10 september 2008 ben ik mijn woning uitgezet door valse informatie verstrekt door RIBW Zwolle en woningstichting Openbaar Belang aan een kantonrechter.
Verblijf nog steeds vanaf 16 september in de nachtopvang Nel banninkhuis tussen dakloze hyena”s die elkaar en zichzelf opvreten in de hang naar egocentrisme en mijn woning aan de Walstr. 9a in Zwolle staat nog steeds leeg en mijn naambordje prijkt nog op de brievenbus en daaronder de naam van de persoon die medeverantwoordelijk is voor de zoveelste ellende die mij overkomt doelbewust opgezet dit na 28 jaar arbeid,premies en belasting betalen en dan afgedankt worden door onze Rijksoverheid omdat je fraudes in de zorg en welzijnssector ontdekt in relatie tot die zogenaamde Herberg.
En de blauwvingerbevolking van Zwolle is in slaap gesukkeld en blijft maar giften geven en vals eerbetoon.
Dit artikel is vergrendeld: u kunt hier geen reacties (meer) plaatsen.
 
 
 
Diavoorstelling weergeven Alles downloaden
Meer foto’s toevoegen
Dit online album bevat 20 foto’s en blijft beschikbaar op SkyDrive tot 03-11-2011.

Over anaconda15

1.80 meter lang blauwe ogen Nederlands Techneut en gek op wetenschap Erg handig en visionair
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized en getagged met . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s