Bankieren in de Gouden Eeuw dankzij de hebzucht van de Holandum homo homini Lupus

Bankieren in de Gouden Eeuw
Groei bankbedrijf

Met de toenemende handel in de zestiende eeuw kwam er ook behoefte aan financiering. Hierdoor ontstond aan het einde van de zestiende eeuw ook een bloeiend bankbedrijf. De bankiers maakten door de grote voorspoed in de Gouden Eeuw mooie rendementen. De bankiers konden zich fraaie grachtenpanden veroorloven en werden door de kerkvaders zeer bekritiseerd. Jezus had, zo vertelt de bijbel, persoonlijk de wisselaars uit de tempel verjaagd. De dominee in de Gouden Eeuw dacht daar net zo over.

De tegenwoordige Judassen zijn de leiders in de graaiculturen ondersteund door uw politieke bestuurders die daar een graantje in meepikken.Integriteit?Laat ons niet lachten maar eerder huilen want dat reinigt de ziel.

Uitsluiting Avondmaal
De calvinistische dominees waren erg fel tegen bankiers. Calvijn trok de rechtmatigheid van een rente hoger dan vijf procent sterk in twijfel. Andere dominees vonden dat elke rentevergoeding moest worden beschouwd als een immorele winst uit andermans ongeluk. Bankiers werden geassocieerd met woekeraars.
In 1581 werden bankiers, door een besluit van de synode, uitgesloten van de Avondmaalsviering. Hiermee werden de bankiers gelijkgesteld aan pandjesbazen, goochelaars, kwakzalvers en anderen met oneerzame beroepen. Ook de familieleden van de bankiers werden uitgesloten. De bankiersvrouwen mochten alleen deelnemen aan het Avondmaal als zij openlijk het beroep van hun echtgenoot afkeurden. De uitsluiting van het Avondmaal verdween pas in 1658, toen de Staten van Holland de kerk duidelijk kon maken dat het bankbedrijf een noodzakelijkheid was.

Geld en zonde
De hebzucht bleef wel een vast onderdeel in de preek van de dominee. In 1655 haalde de Haagse predikant Simonides uit naar de schijnheilige zakenlieden wiens vroomheid in zijn ogen eindigden bij de kerkdeur: “Kijk eens wat de koopman doet! Als hij uit de kerk thuiskomt, pakt hij dan de bijbel om de preek te onderbouwen? Nee, hij pakt zijn lijst met schuldenaren en gaat liquideren en rekenen. Zou het niet beter zijn als hij zich wat meer zou bekommeren om de dag des Heren en wat meer aandacht aan zijn rentmeesterschap zou schenken.” Ik vertaalde deze woorden uit ‘Overvloed en onbehagen’ van Simon Schama in het hedendaags Nederlands, omdat de tirade van Simonides mooi illustreert hoe de dominee vanaf zijn kansel naar dit deel van zijn publiek keek.
Volgens Simonides kon de zakenman beter zijn zonden in plaats van zijn geld tellen. Er bleef altijd een zekere spanning tussen de dominee en de bankier bestaan. De kerk bleef mensen die veel verdienden door de eeuwen heen met enig wantrouwen tegemoet treden, als niet voldoende aan de kerkgemeenschap werd afgedragen.

VOC-mentaliteit
Het Nederlandse kapitalisme van die tijd stoelde op monopolievorming, prijsregulering, speculatie, internationale wapenhandel en slavenhandel. Dit waren allemaal transacties, waarbij op zijn minst één van de tien geboden uit de bijbel werd overtreden. Veel van deze zaken, die de kern van de nu geroemde VOC-mentaliteit in de Gouden Eeuw vormden, werden door de kerk met de mantel der liefde bedekt. De kerken zouden wel erg leeg worden als alle kerkleden, die op de een of andere manier betrokken waren bij deze ‘normale’ handelspraktijken, zouden worden geweerd. Alleen de bankiers moesten het lange tijd ontgelden.
De koopman en de bankier konden wel aanzien kopen door ruimhartig te geven aan zieken en armen. De filantropische instellingen zoals armenhuizen werden in de Gouden Eeuw vooral gesticht door kooplieden met gewetensnood. Zij wisten immers dat ze zich voor hun handel en wandel bij de hemelpoort moesten verantwoorden.

Rijksoverheid.nl

U bevindt zich hier: Home ” width=”4″ height=”7″ /> Regering ” width=”4″ height=”7″ /> Het Kabinet ” width=”4″ height=”7″ /> Bewindspersonen ” width=”4″ height=”7″ /> Jan Kees de Jager ” width=”4″ height=”7″ /> Weblog ” width=”4″ height=”7″ /> Hoe is het overheidstekort ontstaan en waarom moeten we ingrijpen?
Hoe is het overheidstekort ontstaan en waarom moeten we ingrijpen?

Weblogbericht | 14-04-2010

Naar aanleiding van veel vragen probeer ik in het kort het ontstaan van het overheidstekort uit te leggen en waarom de overheid moet ingrijpen.

De kredietcrisis begon in de zomer van 2007 op de Amerikaanse huizenmarkt. Toen kwam een eind aan de jarenlange stijging van de huizenprijzen, en werd duidelijk dat mensen veel te hoge hypotheken hadden die ze niet meer konden betalen. Hierdoor kwamen banken direct in de problemen, omdat zij zelf teveel geld geleend hadden. En omdat banken de slechte hypotheken vaak hadden doorverkocht aan andere financiële instellingen als bij elkaar geraapte ‘pakketten’, kwamen ook de internationale financiële markten in gevaar en was het vertrouwen daar verdwenen.
Dat banken en consumenten in Amerika teveel geleend hadden kwam trouwens ook doordat er in China zoveel gespaard werd en de rente daardoor laag was. Ook mankeerde er het nodige aan de manier waarop banken met risico omgingen, de exorbitante bonussen die ze zichzelf toebedeelden en was het toezicht op de banken onvoldoende.
Zonder een goed werkend financieel stelsel kan de economie niet goed draaien. Wereldwijd zagen burgers de waarde van hun beleggingen en hun huis dalen en gingen mensen minder consumeren. Banken waren bang om geld uit te lenen aan bedrijven en burgers, waardoor er minder geïnvesteerd en geconsumeerd werd. Pensioenfondsen kwamen in de problemen door inzakkende financiële markten. Sommige banken dreigden om te vallen en een enkeling viel zelfs om, wat de crisis nog groter maakte. Hierdoor werd de onzekerheid bij de consument nog groter en vielen de investeringen van bedrijven sterk terug. Eind 2008 en begin 2009 kromp de wereldeconomie. Ook de Nederlandse economie kromp fors, met vier procent, vooral door lagere exporten. Inmiddels lijkt de situatie weer redelijk stabiel. Maar de crisis heeft wel een forse rekening achtergelaten, omdat de overheid met veel geld de economie ondersteunde. Daarbij daalden de inkomsten van de overheid sterk omdat er minder belasting binnenkwam.
Door onafhankelijke economen is berekend dat deze crisis zo erg was, dat hierdoor de economie structureel (dus langdurig) op een lager niveau is gebracht. Vaak is een recessie een conjuncturele (tijdelijke) dip en komt het vanzelf weer goed, maar nu is maar liefst 5 procent van onze economie langdurig kleiner geworden. Doordat we met zijn allen minder verdienen, zijn de inkomsten (met name belastingopbrengsten) lager. Maar de overheidsuitgaven stijgen zonder ingrijpen op de oude voet verder, dus het hogere niveau. Het verschil tussen deze uitgaven en de inkomsten is de belangrijkste oorzaak van het dreigende structurele tekort bij de overheidsfinanciën .
De rekening van de crisis komt bovenop het probleem van de vergrijzing. Het CPB heeft berekend dat we structureel 29 miljard euro tekort komen om de vergrijzing en de crisis te kunnen betalen. Dat is bijna 5 procent van wat we met elkaar verdienen in Nederland. En het is niet verantwoord om die rekening voor ons uit te schuiven. Dat zou namelijk betekenen dat onze kinderen en kleinkinderen het gelag moeten betalen. Aan de andere kant is duidelijk dat zo’n enorme opgave niet in één klap opgelost kan worden. We moeten er ook voor waken de nog wankele economie kapot te bezuinigen.
De Studiegroep Begrotingsruimte heeft deze maand een advies uitgebracht over hoe we dit probleem aan kunnen pakken. Kern van dit advies is dat het komende kabinet tot 2015 meer dan de helft van het probleem (18 miljard euro) oplost, en de problemen niet voor zich uitschuift. Daarnaast moet het nieuwe kabinet volgens dit advies besluiten tot een fors pakket van zogeheten houdbaarheidsmaatregelen. Dat zijn maatregelen die je nu al kan nemen, maar die vooral op langere termijn een positief effect op de overheidsfinanciën hebben. Op deze manier houden we de staatsschuld in bedwang en wordt geen rekening achtergelaten voor onze kinderen en kleinkinderen.
WantToKnow.nl
Economie: John Maynard Keynes’ omgekeerde economische wereld…
Door GuidoJ. maandag, 6 september 2010 Reageer (4) Email Print A A A
Net zoals iedere economiestudent kreeg ook ik de beginselen van de Keynesiaanse economie met de paplepel ingegoten bij de lessen macro-economie en financiële economie. Het was alsof we luisterden naar het sprookje van de tovenaarsleerling.. Wat Keynes beweerde was immers toveren gelijk.. Als de overheid maar voorop loopt in het opblazen van de economische ballon, dan komt het bedrijfsleven als vanzelf, daar achteraan.
De ultieme vraag bij de US-dollar is inmiddels wat hij waard is en wat je er dus uiteindelijk nog mee kunt doen..
De bedrijven zouden dan weer businessvertrouwen krijgen, en de arbeiders in de bedrijven/fabrieken zouden weer betaald krijgen. Deze mensen, die later werden omgedoopt tot consumenten, zouden dan weer gaan BESTEDEN.. En voila, de economie draaide weer. Dát is zo’n beetje de kortst mogelijke omschrijving van de belangrijkste theorie van John Keynes.
Of dit verhaal van de tovernaarsleerling wel klopte, en hoe deze overheden dit dan moesten financieren, dát was bijzaak. In die lessen macro-economie en financiële economie. Later bleek dat de overheid in het geval van ‘vooroplopend’ consumptiegedrag het geld wat daarvoor nodig was gewoon leende.. Of eigenlijk ‘drukte’.. Gewoon met een drukpers.
Het geld was er niet natuurlijk -want waarom zat een economie anders in het dal?-, maar de overheid deed alsof.. En hoe doe je dat? Nou bijvoorbeeld door inderdaad geld te drukken, wat ongedekt kon, zonder goudvoorraad die het geld vertegenwoordigde. Immers de gouden standaard was afgeschaft, mede door toedoen van Keynes..! En een nieuwe uitdrukking was geboren: ‘monetaire financiering’.. Of gewoon op z’n Hollands: papiergeld drukken.

Het was ook in die tijd dat de Amerikaanse dollar ontdaan werd van zijn onderliggende waarde. Wij leerden dan in de economielessen dat de ‘gouden standaard’ werd ‘losgelaten’.. In praktijk kwam het er gewoon op neer, dat de FED, het stelsel van Amerikaanse PRIVÉ-banken, de goudvoorraad had ontvreemd van de Amerikaanse burgers. Deze burgers hadden via een blunder van hun president, hun munt verkwanseld aan deze privé-banken. En de burgers hadden een heftige schuld aan die banken, die in ruil voor deze schuld, de goudvoorraad confisqueerden.

En vanaf die tijd werden er ook dollarbiljetten gedrukt die geen contractjes meer waren.. Want altijd hadden de dollarbiljetten immers de belofte laten zien: ‘Worth 1 dollar in gold’.. Maar dat werd toen van de biljetten verwijderd.. Het monetaire luchtfietsen was begonnen.. Met Keynes als het grote genie, die het allemaal bedacht had. Een doofpot? Wij dachten van wél..
Burgers draaien weer op voor de kredietcrisis

Posted on 8 december 2008 by Neo Xirtam in Sociale Innovatie
Rene TissenRené Tissen van Business Universiteit Nyenrode: Burgers draaien weer op voor de problemen die de kredietcrisis oplevert, maar dat moeten ze niet accepteren.
Slachtrijp
Is het u ook opgevallen dat wij sinds een paar dagen weer (slacht-)rijp worden gemaakt voor een nieuwe ronde van staatssteun aan probleem-banken en -verzekeraars? Er is weliswaar nog geen sprake van een politiek-publicitair offensief, maar in deze onzekere tijden verspreid nieuws zich snel.
Torenhoog
Het wordt nu al de 2e ronde genoemd en op voorhand is zeker is dat het -als vanouds- om torenhoge bedragen zal gaan. Want banken en verzekeraars letten niet op een kleintje.
Geen openheid
Wat ook nu weer bijzonder zal opvallen is dat banken en verzekeraars wél precies weten hoeveel geld ze zullen willen hebben, zonder precies te weten wat de problemen zijn en in welke omvang die zich (nog zullen) voordoen. Net zomin als de vorige keer zal daarover openheid worden gegeven.
Herhaling van zetten
Zo bezien is er sprake van een herhalingsrondje van zetten in het mondiale spel ter ondersteuning van het wereldwijde financiële systeem. Dat stort ondertussen gewoon verder in.
Staatssteun
Het zal u ongetwijfeld ook zijn opgevallen dat onze regering de problemen van de financiële sector zich geheel ‘eigen’ heeft gemaakt. Staatssteun zal er hoe dan ook komen. Moeilijke vragen zullen niet worden gesteld. Kritische hoorzittingen zullen niet plaatsvinden. Meehuilen is beter dan terugbijten.
Staatsschuld
Natuurlijk zal met kracht duidelijk worden gemaakt dat de problemen nu echt wel over zijn. Maar mocht het onverhoopt toch nodig blijken, dan zal staatsteun niet uitblijven. Onze regering staat immers zijn mannetje. Over het probleem van de snel oplopende staatsschuld en de gevolgen daarvan -onder andere voor onze kinderen- zal sussend worden gesproken.
Afwentelen
Werd begrotingsdiscipline in september van dit jaar —slechts drie maanden geleden- nog extreem belangrijk gevonden, nu is dat ineens triviaal. Onder leiding van Europa zijn alle teugels losgelaten. Wat het meest opvallend is? De afwenteling van de problemen op ons gewone burgers. Nee, niet alleen via de belastingen, maar nu ook rechtstreeks. Want Minister Bos wil óók een strafkorting op de rente van ons spaargeld invoeren, als een potje om toekomstige problemen op te kunnen vangen. Daar zijn we mooi klaar mee.
Verzet
Zoals gebruikelijk mogen wij burgers -weer- voor de problemen opdraaien en wel ‘big time’. Wat ons te doen staat? Massaal in verzet komen. Bel of mail uw politieke partij.
Bron:
RTLZ
Sociale Innovatie

* Advies_zorginstellingen_in_Financiele_problemen.pdf
* De wereld in gijzeling 1.docx
* De wereld in gijzeling 2..docx
* De wereld in gijzeling 3.docx
* De wereld in gijzeling 4.docx
* Nederland leverde Europa sleutel tot controlestaat.docx
* Undelivered_Message_Headers
* GetDocument.pdf
* Delivery_report

Alles downloaden

Ruud heeft 9 online bestanden gedeeld die zijn opgeslagen op SkyDrive. Klik bovenstaande links om de bestanden te openen.
Deel zelf online documenten met Hotmail

De juwelen van Wouter Bos
Toine Heijmans, 19-12-2008 10:55 reageer 45 reacties
Een politicus die veel geld uitgeeft, vergroot zijn kansen om politicus van het jaar worden aanzienlijk.

Wouter Bos heeft sinds september meer geld uitgegeven dan de hele Marshall hulp waarmee Nederland de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog financierde. Om de kredietcrisis te bestrijden trok de Nederlandse regering 6 miljard euro uit. Maar dat zijn peanuts, vergeleken bij wat Wouter uitgeeft. Hij betaalde alleen al 16,8 miljard euro om Fortis Bank Nederland en ABN Amro over te nemen en omdat hij toch aan het winkelen was, nam hij er ook gelijk maar verzekeraars Amev en ASR bij. Met onze 16,8 miljard belastinggeld stimuleerde hij op één vrijdagavond de economie van België ruim twee keer zo sterk als de economie van Nederland. Maar de Belgen gaven dat geld meteen door aan de Franse bank BNP Paribas, bij wijze van bruidsschat van de Belgische Fortis Bank.

Wouter Bos kocht met zijn 16,8 miljard het recht om voor Fortis Bank Nederland, ABN Amro en een paar verzekeraars te zorgen. Daarna moest er nog het dubbele bij, want hij moest beginnen met die banken een noodkrediet van 34 miljard euro ter beschikking te stellen. Dat was ‘funding’ die deze banken nodig hadden, zo lees ik hier in een klein berichtje uit het Financieele Dagblad van 9 oktober.

Daarmee stond de teller al boven de 50 miljard. Geld dat Bos geleend heeft. In september bij de miljoenennota was de staatsschuld 250 miljard euro. Alleen door Fortis is die schuld in één weekend met 20 procent gestegen. Een derde van die toename ging naar België en Frankrijk, de rest leent Wouter Bos door aan de heren van Fortis en ABN Amro. En wat doen die met dat geld? Niet gewoon hypotheken of kredieten aan de sigarenboer op de hoek verlenen, vermoed ik. Want daar hebben ze spaargeld voor. Zouden ze met die 34 miljard van Bos misschien portefeuilles met vreemde producten financieren?

Wat Wouter dit najaar eigenlijk heeft gedaan is het oprichten van een groot hedge fund.
Door Fortis is de staatsschuld in één weekend met 20 procent gestegenEen fonds met 16,8 miljard eigen vermogen en 34 miljard geleend geld. Bij elkaar 50 miljard. Daarmee mag dit fonds aan de slag, onder leiding van oud-minister Gerrit Zalm. Die was nog niet binnen of er bleek dat het eerste miljard al kwijt was aan mijnheer Bernard Madoff aan wie ons aller Fortis/ABN Amro/Amev/VSB/ASR/MeesPierson hedge fund (werknaam Bosbank) dat geld in bewaring had gegeven. Om een fatsoenlijk onderpand had men niet gevraagd. Die Madoff heeft in totaal 50 miljard zoek gemaakt. Evenveel als waar de Bosbank nu mee gaat spelen.
Ik ben maar een eenvoudige huisvrouw die hier in Parijs treurt om de spaarcentjes die zij via Fortis en ING verloren heeft. Via Wouter Bos zijn alle Nederlanders nu aandeelhouder in het grote Bosbank hedge fund. Via dat fonds doet de Staat der Nederlanden nu aan bankieren, verzekeren en beleggen.

Dit in concurrentie met Aegon waarin Wouter Bos ook 5 miljard heeft gestoken en ING waar hij 10 miljard in heeft gestopt. Met de 750 miljoen aan SNS Reaal erbij heeft Bos bijna evenveel geld in de concurrenten van de Bosbank gestoken, als hij heeft betaald aan Fortis.

Dat kunnen niet allemaal goede beleggingen zijn. De Nederlandse burger moet zijn hoop op andere investeringen van de minister van Financiën stellen. Ik richt mijn hoop op één belangrijk ABN Amro onderdeel dat de politicus van het jaar in die paar dolle dwaze dagen heeft gekocht. Dat is de International Diamond and Jewelry Group, zo las ik in een brief van Wouter Bos aan de Tweede kamer. Ik voorspel dat een vrouwelijke volksvertegenwoordiger als eerste zal vragen wat de minister hiermee van plan is.

Burgers niet bereid op te draaien voor fouten van banken?
Gepost door: Scarlett ()
Datum: 08 april 2011 22:14

In Ijsland zal het referendum uitwijzen dat de bevolking niet bereid is op te draaien voor fouten van banken en de overheid. (ijsland een land waar de staatschuld nu 124% is van het Bruto Binnenlands Produkt).

Ter vergelijking met nederland waar de staatsschuld 65% is van het Bruto Binnenlands Produkt kunnen wij ons gerust stellen want in Japan is dat 196 %! en de VS 80%.
In Griekenland is dat 158%, Ierland 124%, Portugal 83%, Italié 118%, België 103%… om maar enkele landen te noemen die hoge schulden hebben.
Ter vergelijking: de voormalige oostblok landen hebben een schuld van circa 35% als gemiddelde + er is een regel in Europa dat de hoogte van de staatsschuld niet hoger mag zijn dan 60%.

Zou Griekenland de schuld terug kunnen brengen naar 60%, dan zou Griekenland 13,7% van het jaarlijks BBP aan rente en schulden moeten aflossen en dan is er geen ruimte om tegenvallers(als hoge rente) op te vangen. Het CPB geeft 70% schatting dat Griekenland de schuld niet meer zal kunnen betalen binnen 5 jaar. Voor Portugal en Ierland is de kans geschat op 40% en voor Spanje op 25%.

In Griekenland gaf de overheid te veel geld uit en stelde de financiële situatie te rooskleurig voor.In Ierland en Spanje knapte de huizen bubbel, en de overheid moest/moet bijspringen doordat de banken in problemen kwamen/komen.

In Griekenland is de werkloosheid 12,2% en de begrotingstekort 15,4%
In Portugal is de werkloosheid 11% en de begrotingstekort 10%
In Ierland is de werkloosheid 13,5% en de begrotingstekort 16%
In Spanje is de werkloosheid 20% en de begrotingstekort 12%
In Nederland is de werkloosheid 4,5% en de begrotingstekort 7,5%

Portugal is het derde land dat nu aanklopt om financiële steun te krijgen (75 miljard euro).
Griekenland was het eerste land dat om steun vroeg en kreeg (80 miljard euro uit bilaterale leningen + 30 miljard euro van het IMF)
Ierland kreeg vervolgens hulp via het Europeesche StabiliteitsFonds (17,5 miljard euro + 22,5 miljard via IMF + 22,5 miljard via het EFSM= Europeesche commissie)
Deze steunmaatregelen staan nog los van de miljarden aan staatsleningen die door de ECB (Europeesche Centrale Bank) zijn opgekocht van de zwakke Eu landen waarvoor toegezegt en gecommiteerd 77,5 miljard euro!

Voor al deze steun maatregelen moeten de landen in kwestie begrotingmaatregelen nemen die de burger zwaar treffen! Hoe lang dat wordt geaccepteerd is nog maar de vraag.

Nederland staat volop blood aan de kredietrisico’s:
Nederland staat nu al ruim voor 13,5 miljard euro aan garanties, en de toezegging in geval van nood is dat op te voeren tot 69 miljard euro : immers Portugal staat nu aan de deur, gevolgd door Spanje?…

Tabel CPB:

Bilaterale lening griekenland (80 miljard volledig gecommiteerd- aandeel nl is 5,9% = 4,7 miljard)
IMF (250 miljard waarvan 30 miljard gecommiteerd aan Griekenland en 22,5 aan Ierland- aandeel nl is 2,7% = 1,4 miljard)
EFSF (440 miljard waarvan 17,5 miljard gecommiteerd aan Ierland- aandeel nl is 6% = 1 miljard) + (achtervang garantie 24 miljard : nl 6%)
EFSM= eu commissie (60 miljard waarvan 22,5 miljard gecommiteerd aan Ierland- aandeel nl is 4,7% = 1,1 miljard)
ECB directe aankopen (77,5 miljard volledig gecommiteerd-aandeel nl is 6% = 4,6 miljard)

NAAST DE STAAT is er dan nog het aandeel dat nederlandse banken samen aan staatsobligaties van probleem landen in hun bezit hebben – volgens de stresstest nl banken zou dat 7,8 miljard euro zijn…(ING bank b.v voor 5,5 miljard)
Daarboven ook nog het aandeel die pensioenfondsen aan staatsobligaties in hun portefeuille bezitten van de probleem landen!!!! En wat te zeggen over schuldeisers als verzekeraars, burgers etc…

Duidelijk moet zijn dat sommige banken en/of verzekeraars en/of pensioenfondsen in de problemen kunnen geraken zodat de betreffende overheden moeten bijspringen. Tot nu toe kon de schuld steeds worden herfinancierd, daar zal ooit een einde aankomen omdat de last ondraaglijk zwaar wordt. En wat dan dan afstempelen, schuldpapieren zullen moeten worden afgeschreven, de bancaire sector wordt ondermijnd … etc…etc…
Dat zal er dus gebeuren wanneer de probleem landen niet meer aan hun verplichtingen kunnen voldoen… NIET ROOSKLEURIG, OOK VOOR NEDERLAND tel maar op welke tekorten er dan ontstaan op de rijksbegroting.

16 november 2011-08:44

Burgers krijgen geen steun in crisistijd


#Crisis

De christelijke-orangistische slangenkuil die als een rovende parasiet Nederland verder naar de afgrond duwt met dank aan de slapende en egoistische burger die zich als een geprogrammeerd robotje door de consumptie-maatschappij heen wurmt.
 
Nederlanders zullen zich op eigen kracht door de crisis heen moeten slaan.

@ajiekysff: RT @ladyarse: An Arsenal win tomorrow and with Liverpool playing Chelsea we could go 3 ahead of LFC or level with CFC #Crisis

9 minuten geleden

@SirMoyoOni: I will love it RT @ladyarse: An Arsenal win tomorrow and with Liverpool playing Chelsea we could go 3 ahead of LFC or level with CFC #Crisis

9 minuten geleden

@justagoonerette: RT @ladyarse: An Arsenal win tomorrow and with Liverpool playing Chelsea we could go 3 ahead of LFC or level with CFC #Crisis

9 minuten geleden

@SocialSalta: #Crisis en #España: el riesgo país tocó los 503 puntos y alcanzó al italiano t.co/UdpnyKTc

9 minuten geleden

@OmitsuIssey: Vivo de manera extremadamente líquida. #20N #elecciones #Crisis #recortes #sanidad #educacion #osvanadarxpolitica #Bauman #mierdacagarro

9 minuten geleden

@dhebbur: RT @ladyarse: An Arsenal win tomorrow and with Liverpool playing Chelsea we could go 3 ahead of LFC or level with CFC #Crisis

9 minuten geleden

@patlangridge: RT @ladyarse: An Arsenal win tomorrow and with Liverpool playing Chelsea we could go 3 ahead of LFC or level with CFC #Crisis

9 minuten geleden

@ladyarse: An Arsenal win tomorrow and with Liverpool playing Chelsea we could go 3 ahead of LFC or level with CFC #Crisis

9 minuten geleden

@m_deheer: Bij een aantal klanten van ABN AMRO zijn pinbetalingen woensdag dubbel afgeschreven. Een bank in het nauw maakt rare sprongen. #Crisis

9 minuten geleden

@OccupyAfoort: RT @Faaz71: Goh, Brussel grijpt de #Crisis aan gedroomd beleid door te drukken. Wie had het kunnen denken.. 😦 t.co/6um2NDLy #coupdetat #sp

12 minuten geleden

@Morgasmica: Durante su campaña, el #PP aseguraba tener las herramientas para salir de la #Crisis, ahora, nadie sabe dónde están…se las han robado!!!

15 minuten geleden

@maryhellebreker: RT @Faaz71: Goh, Brussel grijpt de #Crisis aan gedroomd beleid door te drukken. Wie had het kunnen denken.. 😦 t.co/6um2NDLy #coupdetat #sp

15 minuten geleden

@courtnayann: The gash in my arm will not stop bleeding and I can’t find my Phineas and Ferb bandaids! #Crisis

17 minuten geleden

@VdeVendetta: RT @diariovasco: ¡Qué mal se vive al borde de la intervención! t.co/jqgD0ciD #Crisis

17 minuten geleden

@SCredactie: VNO-NCW wil opnieuw deeltijd-ww t.co/zzqQC8cv #Crisis

18 minuten geleden

@FutureInspired: Markets move according to expectations they have on borrowers. As my advisor says:”In markets we don’t sell/buy washing machines” #Crisis

19 minuten geleden

@Brave_Lupe: i think am headed for an early life #Crisis definitely feels like the #eurozone

19 minuten geleden

@rafaguijarroceb: RT @diariovasco: ¡Qué mal se vive al borde de la intervención! t.co/jqgD0ciD #Crisis

19 minuten geleden

@anonymusedecoco: RT @Carlos_de_Rueda: Entre los culpables de la #Crisis/estafa hay que incluir a la mayoría de diputados autonómicos, por despilfarro público y corrupción!!

19 minuten geleden

@Carlos_de_Rueda: Entre los culpables de la #Crisis/estafa hay que incluir a la mayoría de diputados autonómicos, por despilfarro público y corrupción!!

19 minuten geleden

@subvencion: Tengo la solución a la #Crisis de España: t.co/A7bOsZuI

20 minuten geleden

@fidelarce: Tengo la solución a la #Crisis de España: t.co/9brYDGZq

20 minuten geleden

@economia_feed_0: La #UE concede a #España 3,5 millones de euros adicionales por la #Crisis del #pepino t.co/tMQusaxD

20 minuten geleden

@venderenlared: Tengo la solución a la #Crisis de España: t.co/VzwVAZpw

20 minuten geleden

 
 

Nederlanders zullen zich op eigen kracht door de crisis heen moeten slaan. Van de overheid hoeft geen extra steun in de rug te worden verwacht, ook niet nu de economie op een recessie afkoerst. Dat schrijft De Telegraaf.

Met die boodschap reageert het kabinet op de 0,3 procent krimp van de economie die het CBS dinsdag over het derde kwartaal rapporteerde. Het cijfer viel tegen omdat ons land zich met lage werkloosheid en een acceptabel overheidstekort relatief goed door de eurocrisis leek te slaan.

Belastingvoordeeltjes en subsidies, zoals dat wel gebeurde bij de kredietcrisis in 2008, zitten er in verband met de lege schatkist waarschijnlijk niet in. Minister Maxime Verhagen denkt dat het aanjagen van de haperende economie via bedrijven moet gebeuren. De bewindsman stelde dat ‘de seinen voor de economie op oranje staan’ en er mogelijk opnieuw moet worden ingegrepen.

Gerelateerd

De Jager: economische krimp zorgelijk

#Crisis

Kroes: praten over ‘neuro’ is gevaarlijk

#Crisis

Reaguursels

Aanjagen van de economie moet je doen net als de Duitsers. Belastingverlaging. Dat resulteert in groei en zorgt uiteindelijk toch voor meer belastinginkomsten.
Maar dat begrijpen de ondermaatse boekhoudertjes in den Haag niet.

JanVergoor | 16-11-11 | 08:47 | niet ok!

Kunnen we dit land niet ruilen met de Grieken?

HSVOBW | 16-11-11 | 08:47 | niet ok!

Herstel Nederlandse burgers krijgen geen steun, de Griekse pensioenen worden uiteraard veiliggesteld.

We zijn nu 2 jaar met deze onzin bezig jongens, KAP ER NOU EENS MEE. Trek de stekker er uit, dat is het minst erge scenario, maar nee politiek is bezig met hun eigen reet in de zetel te fixeren.

Kaas de Vies | 16-11-11 | 08:48 | niet ok!

Man man man wat een zielig en arm landje zijn we toch geworden.
Bedankt ongeschikte leiders,U kunt wel gaan.

harry1802 | 16-11-11 | 08:48 | niet ok!

neen de overheid stopt het wel in banken en andere bodemloze putten ondertussen gaat het verder met u alles wat het leven leuk maakt te verbieden…..

Fiat-500-Abarth | 16-11-11 | 08:48 | niet ok!

Dit houden ze n iet langvol nederland staat op het punt om kapot tegaan.

En inderdaad de griepen zitten beter dan ons nu.

fredje1971 | 16-11-11 | 08:49 | niet ok!

Occupy de schuldhulpverlening, en ga daar staan met een bord: Als ik een bank was, was ik allang gered.

robheus | 16-11-11 | 08:50 | niet ok!

@fredje1971 | 16-11-11 | 08:49 | niet ok!
Eerst hebben ze de traditionele Nederlander kapot gemaakt, en nu zorgen ze zelf voor een opstand.
Dat wordt dus weer een aloude stammenstrijd want elke grote minderheidsgroep (daar hebben we er nogal veel van) wil zijn macht doen gelden.

Kaas de Vies | 16-11-11 | 08:50 | niet ok!

Een ander brandt zijn billen en u mag op de blaren zitten.
Wat klopt hier niet?

Castle Bravo | 16-11-11 | 08:52 | niet ok!

2 hamburgers zonder sla, alstublieft.

jaap gleuventrekker | 16-11-11 | 08:52 | niet ok!

Nee. De “overwaarde” van het vermogen van de burgers is afgeroomd en geschonken aan mensen in warmere landen die gewoon wat vroeger hun pensioen verdienen.
Dat moet wel genoeg warme gevoelens geven waarmee de Nederlandse burgers het kunnen doen.

Jan Passant mk2 | 16-11-11 | 08:53 | niet ok!

JanVergoor | 16-11-11 | 08:47 | niet ok!
Je moet de economie stimuleren, dus het beste is om cash te geven aan de onderkant van de samenleving. Deze mensen geven het uit, waardoor consumptie omhoog gaat: geld moet rollen.
Een belastingverlaging voor iedereen heeft minder zin omdat de “rijkeren” het relatief vaker zullen opsparen, en dan rolt het geld dus niet.

Zuidberg_Fan | 16-11-11 | 08:53 | niet ok!

Kaas de Vies | 16-11-11 | 08:50 | niet ok!
We kunnen ook onze handen ineen slaan en constructief gaan denken i.p.v. destructief. Maar ja, daar heb je een leiderfiguur voor nodig. En daar zijn Nederlanders niet zo sterk in.

HSVOBW | 16-11-11 | 08:53 | niet ok!

En zogenaamd maar bezuinigen, ons meer laten betalen bedoelen ze, want in eigen vlees snijden doen ze niet.

Roeieber | 16-11-11 | 08:55 | niet ok!

En terecht geen steun, iedereen zijn eigen broek ophouden. Beetje minder sociale linkse vangnetten kan geen kwaad. Gaarkeukens zijn WEL een goede oplossing en milieuvriendelijk bovendien.
Zolang we nog massaal bij de media markt shoppen kunnen we met veel minder doen.

whoppah_ban | 16-11-11 | 08:56 | niet ok!

De afgelopen jaren is alles erop gericht om het bancaire stelsel overeind te houden. Dat is inclusief de inspanningen richting Griekenland. Banken lusten nogal wat geld dus dan is het logisch dat de burger kan vertiefen.

netniet | 16-11-11 | 08:56 | niet ok!

Het occupy tentenkamp kan volgend jaar nog wel eens stukken groter worden

maraboe | 16-11-11 | 08:58 | niet ok!

De Grieken hebben het in ieder geval niet koud.

matthijsislief | 16-11-11 | 08:58 | niet ok!

@Zuidberg_Fan | 16-11-11 | 08:53 |
“Een belastingverlaging voor iedereen heeft minder zin omdat de “rijkeren” het relatief vaker zullen opsparen, en dan rolt het geld dus niet.”

Dat is onjuist. Bij het sparen van geld geven de banken deze ene ‘spaar-euro’ zeker 10x uit. Dus door de rijken te laten sparen wordt de economie met 10x gestimuleerd. De armen geven het 1x uit en je bent het kwijt.

Carpe Noctum | 16-11-11 | 08:59 | niet ok!

De overheid, dat zijn we zelf. Als we niets hebben, kunnen we ons zelf dus ook niet steunen.

Dr. Plofkop | 16-11-11 | 08:59 | niet ok!

Als Maxime maar begrijpt dat mijn schatkist ook leeg is, en ik dus geen extra bijdrage richting overheid kan doen.

domheid regeert | 16-11-11 | 09:01 | niet ok!

Ah, dus dit is het voordeel van de Euro en de EU!! We betalen ONS geld lekker aan jan en alleman uit het buitenland (doen we sowieso al jaren) en nu de autochtone bevolking de staat nodig heeft kan die barsten. Dat is duidelijke taal. Dus al de rijken hebben ruim de gelegenheid gekregen om alles veilig te stellen, en nu gaat het pleps daarvoor opdraaien. Ik denk maar aan één woord; oorlog! Dat gaat ervan komen.

Mozeskriebels | 16-11-11 | 09:05 | niet ok!

Ik heb nog een kreidler floret moped ’63 te koop, iemand ?

partyman26 | 16-11-11 | 09:08 | niet ok!

Toch zie ik wel iets in de aanpak van de VVD en de PVV.
Zorg ervoor dat de mensen het in Nederland slecht krijgen, dit zendt het juiste bericht uit naar de immigranten die hierheen willen komen.
Wat kan rechts Nederland zijn vingers toch aflikken met deze regering.

Frenck Mahon | 16-11-11 | 09:08 | niet ok!

De zoveelste dikke vinger van de politiek richting de nederlandse bevolking.

protonplof | 16-11-11 | 09:09 | niet ok!

Na het zuur het zoutzuur.

gentle giant | 16-11-11 | 09:10 | niet ok!

partyman26 | 16-11-11 | 09:08 | niet ok!

wat wil jer er voor hebben

protonplof | 16-11-11 | 09:11 | niet ok!

En de burgers maar de banken de overheid, andere landen en de EU steunen…..

En nog gaan we als belastingbetealer niet de straat op.

Creaguurder | 16-11-11 | 09:12 | niet ok!

Carpe Noctum | 16-11-11 | 08:59 | niet ok!
Dat is normaal gesproken juist, hefboomwerking etc. Echter, nu hebben de banken zat geld, maar haast geen mogelijkheid om het uit te geven en dus wordt ons spaargeld vrijwel niet ‘geleveraged’ door de banken.
Dus ja, tegenstrijdig maar waar: geef cash aan mensen met een gat in hun hand (merendeel van de arme onderkant) en laat je werkloze bovenbuur snel een nieuwe 3D breedbeeld tv aanschaffen.

Zuidberg_Fan | 16-11-11 | 09:14 | niet ok!

Ja nee he he. De burger moet al jaren het mislukte beleid van de overheid steunen. Hoe wilt de overheid de burger steunen? Ze hebben geen geld, alleen schulden. Tja ‘links’ zou de burger misschien wel willen ‘helpen’ door nog meer schulden te maken maar ook dat moet die burger uiteindelijk weer betalen. Overheids-schuld zou verboden moeten worden en het hebben van een geld-buffer zou moeten worden verplicht. Dan kunnen direct ook alle wetten zo worden aangepast dat mensen die geen schulden hebben worden gesteund en in plaats van de mensen met schulden. De wetten en regels doen nu net het tegenovergestelde. Logisch als de wetgever zelf in de schulden zit. Denk bijvoorbeeld aan de gemaakte inflatie. Die zorgt ervoor dat een schuld minder waard wordt maar zorgt er ook voor dat de spaarpot minder waard wordt.

DerUnterMensch | 16-11-11 | 09:18 | niet ok!

Gelukkig hebben we nog wel geld voor ontwikkelingssamenwerking en Griekenland. Ook zijn we blij dat we nog mee kunnen doen aan de missie in Afghanistan, en geld kunnen steken in de opvang van duizenden illegalen.

komt dat schot | 16-11-11 | 09:19 | niet ok!

Maar wel het luie buitenland op alle mogelijke manieren sponsoren…!!! Wat en wanbeleid van die Jay-Gay de Jager. En dan nu zeggen dat de economische krimp hem verbaast en dat dat toch wel zorgelijk is… We worden gewoon voorgelogen!! Zou mooi zijn als dit ook gezien werd, maar de bestuurders zitten er voor hun eigen (toekomstige) belangen…. zuur, zuurder, zuurst…. En dan komt de staat dus gewoon ff ordinair handophouden bij de burgerdT… Dus ipv bezuinigen gewoon meer belasting heffen, zo kan het ook. Maar alles heeft geen zin als het geld gewoon met pallets tegelijk in afrika uit een vliegtuig wordt geflikkerd, of ergens binnen de eu wordt gedumpt in een eveneens bodemloze put.!.!.!

KazVandam | 16-11-11 | 09:20 | niet ok!

♫ En we bukten nog lang en gelukkig… ♫

Nibdib Niddib | 16-11-11 | 09:22 | niet ok!

komt dat schot | 16-11-11 | 09:19 |
Dit soort hulp is nodig om Nederlandse politici aan een baan te helpen in het buitenland.
Jij wilt toch ook dat Maxime Verhagen, JK de Jager en Mark Rutte een mooie baan krijgen na hun politieke loopbaan

Frenck Mahon | 16-11-11 | 09:23 | niet ok!

Griekenland, JSF, Wegen die onnodig worden opgeknapt, Bedrijven die toch wel failliet gaan – krijgen allemaal steun maar de burger die werkt of probeert te werken krijgt niks, het lijkt wel alsof de overheid niet eens geeft om dit land.

PingWing123 | 16-11-11 | 09:25 | niet ok!

@ JanVergoor | 16-11-11 | 08:47 |
ja wat dacht je van vervoer goedkoper maken? Geen belachelijk hoge belasting bij de aanschaf van een auto, geen belachelijk hoge kosten voor het hebben van een auto en geen belachelijk hoge belasting voor benzine. Het schijnt dat er een daling is te zien in het aantal auto’s.. logisch met die prijzen, mensen kunnen het gewoon niet meer betalen, we gaan naar voor-oorlogse tijden terug wat dat betreft. Maak je dat goedkoper dan kopen mensen massaal dikke auto’s en gaan ze veel sneller ergens naar toe wat dus weer extra geld genereert. Daarnaast voor de inkomstebelasting een lage vlaktaks invoeren zodat meer werken ook echt wat op levert en we een daadwerkelijk eerlijk inkomstenbelastingstelsel hebben in plaats van dit discriminerende stelsel dat we nu hebben, onder het mom van ‘het moet eerlijker’. (voor socialisten het iets eerlijk als rijken boeten)

 
dus ja belastingen omlaag is altijd iets heel goed, een klein probleempje. De overheid heeft zo’n grote uitgavepost aan heel veel onzin, en zo’n grote schuld die ze moeten afbetalen dat ze niet minder kunnen vragen maar steeds meer moeten gaan vragen totdat ze uiteindelijk alles vragen en het land failliet gaat. Hoewel belastingverlaging wel meer gaat opleveren is dat niet direct en ze hebben nou eenmaal geen buffer om die tijd te overbruggen. Dan zie je pas hoe slecht de overheidsfinancien er echt voor staan. En dat geld overigens voor vrijwel alle zogenaamd rijke landen. Ze leven allemaal op schulden.

DerUnterMensch | 16-11-11 | 09:28 | niet ok!

PingWing123 | 16-11-11 | 09:25 | niet ok! Het lijkt??? De overheid geeft geen fuck om jou en mij, die geven alleen om zichzelf en de prachtige carrière die na de politiek komt, behalve Geert Wilders, die heeft zijn leven opgeofferd om voor ons land op te komen, net zoals Pim.

Mozeskriebels | 16-11-11 | 09:29 | niet ok!

KazVandam | 16-11-11 | 09:20 | niet ok!
de oorzaak ligt in het beleid (geen beleid) van de afgelopen 10 jaar. met het cda heeft nederland 10 jaar stil gestaan en voordat de trein weer rijdt, zijn we nog eens 10 jaar kwijt.

ganzo | 16-11-11 | 09:30 | niet ok!

Maar gelukkig gaan onze verplichte lasten wel stevig omhoog zodat “we” het nog even extra voelen.

vandezijlijn | 16-11-11 | 09:30 | niet ok!

“Privatizing profits and socializing losses”
Gelukkig blijft de overheid wel goed zorgen voor hun bankiers bazen

Bertus Brulbroek | 16-11-11 | 09:33 | niet ok!

ik ga stoppen met belasting betalen gvd. we steunen heel europa en de nederlands burger krijgt telkens weer een dikke fuck you. ik ga wel weer betalen als het geld goed gespendeerd word.

wth was dat | 16-11-11 | 09:34 | niet ok!

@ Zuidberg_Fan | 16-11-11 | 08:53 |
Wat een onzin. Dat de rijken niet alles uit geven is omdat ze beter met geld om kunnen gaan, daarom zijn ze ook rijker. Op jou manier bestraf je werken (want de werkers moeten jou waanideeën betalen) en stimuleer je niet werken (want krijgt toch genoeg geld). Gevolg is dat minder en minder mensen gaan werken. Dat is echt geweldig voor de economie joh. En vertel eens hoe dat geld geven dan volgens jou wat gaat opleveren als de rijke hun geld niet uit geven? De overheid geeft het geld aan de arme die kopen er iets van, van de rijken en die gaan (volgens jou) op al dat geld zitten. Of nee dat pak je via belasting natuurlijk weer van ze af. Dat is net zo stompzinnig als iemand met schulden geld geven zodat hij je schulden kan afbetalen (waar zien we dat nou nog?) Hij is dat inderdaad zogenaamd van zijn schulden af maar jij bent het geld nog steeds kwijt, sterker nog het is nog duurder geworden omdat waarschijnlijk niet 100% van het geld dat je geeft ook weer bij jou terug komt.

DerUnterMensch | 16-11-11 | 09:35 | niet ok!

De overheid geeft geen fuck om jou en mij, die geven alleen om zichzelf en de prachtige carrière die na de politiek komt, behalve Geert Wilders, die heeft zijn leven opgeofferd om voor ons land op te komen, net zoals Pim.
Mozeskriebels | 16-11-11 | 09:29 | niet ok!
Wilders is wel de persoon die deze lusters door laat regeren en echt moeilijk heeft hij niet gedaan over het geld dat naar de banken en de Grieken is gegaan aangezien het kabinet gewoon nog op het pluche zit.

XaleX | 16-11-11 | 09:36 | niet ok!

In de 30 jaar dat ik leef heb ik volgens mij niet anders te horen gekregen dan dat we ‘dit jaar in een recessie leven, en alles in de toekomst wel weer beter wordt’. Jaar na jaar. Leven we hier altijd in recessie?

Nulhypothese | 16-11-11 | 09:37 | niet ok!

Leven we hier altijd in recessie?
Nulhypothese | 16-11-11 | 09:37 | niet ok!
Iedereen, behalve de 1%.

XaleX | 16-11-11 | 09:40 | niet ok!

Bankiers doen het werk van god daarom staan ze boven de wet.

Kets22 | 16-11-11 | 09:40 | niet ok!

Ik zie maar één lichtpuntje : de tandartsen kunnen eindelijk eens een beetje meer gaan verdienen. Zij zaten al zooooo lang op de 0 lijn! Daarom wacht ik met naar de tandarts te gaan tot na 1 januari 2012

EvertsNL | 16-11-11 | 09:41 | niet ok!

@ Mozeskriebels | 16-11-11 | 09:05 |
Oow ja natuurlijk, de rijken hebben het weer gedaan. Niet het schorimorie dat perse direct een flatscreen, een iPhone en een netbook wilde maar het eigenlijk niet kon betalen dus maar alles op afbetaling kocht en nu niets meer kan terug betalen. Om eens een groep te noemen. Natuurlijk zijn er ook een aantal rijke medeverantwoordelijk maar de meeste rijken hebben juist de bedrijven die nog inkomens genereren. Dat gezeik over de rijken is gewoon jaloezie geschreeuw dat in bepaalde politieke kringen wordt gebruikt om de massa achter zich te krijgen. Ik zal geen godwin maken omdat alleen door al te zeggen dat ik die niet maak duidelijk is welke verwijzing ik er nog bij kan maken.

DerUnterMensch | 16-11-11 | 09:43 | niet ok!

Dus de BV Nederland/banken verkopen producten en wanneer deze kapot zijn zeggen ze; Jammer, geen garantie, had je ze maar niet moeten kopen. Sterker nog, of je even de kosten voor de reparatie wil betalen. Sick life!

liefde4liefde | 16-11-11 | 09:45 | niet ok!

Ik zeg hier klopt iets niet maar watte?

STOP EUSSR | 16-11-11 | 09:46 | niet ok!

Wilders is wel de persoon die deze lusters door laat regeren en echt moeilijk heeft hij niet gedaan over het geld dat naar de banken en de Grieken is gegaan aangezien het kabinet gewoon nog op het pluche zit.

XaleX | 16-11-11 | 09:36

Wat is het alternatief dan voor Wilders ? De deur voor links weer open zetten door dit kabinet te laten vallen ?

netniet | 16-11-11 | 09:46 | niet ok!

Energiepremie omhoog, zorgpremie omhoog, kinderopvangpremie omhoog, benzineprijzen omhoog, vrijwel-iedere-andere-premie-en-belasting omhoog, inflatie omhoog, loonsverhoging niet aanwezig… Hoe denken ze in Den Haag in godsnaam de economie te stimuleren? De MKB zou de motor van de economie moeten zijn. Maar als mensen minder te besteden hebben, geven ze dus minder uit. En hoeft er vervolgens minder geproduceerd te worden. De motor komt langzaamaan tot stilstand.

Ik heb geen academische economiestudie achter de rug, maar met basiseconomie is dit toch ook te begrijpen? Alleen in Den Haag niet. Maar die hebben hun studies dan vrijwel allemaal in een jaar of 12 mogen doen en vervolgens uit naastenliefde hun diploma alsnog kado gekregen.
De economie stimuleren doe je door de mensen meer te besteden in handen te geven en ze op een of andere manier ook te verplichten dit extraatje uit te geven, dus niet te sparen. Belastingvoordeel of subsidie op bepaalde uitgaven dus.
En misschien, heel misschien moeten de media eens stoppen met het toch al slechte nieuws op te kloppen tot desastreuze proporties. En moeten zogenaamde geleerden eens stoppen met het ongefundeerd spuien van proefballonnetjes. De mensen worden hier bang van en geven vervolgens nog minder uit.
Het is allemaal niet zo moeilijk; je moet het alleen wel willen.

Silleman | 16-11-11 | 09:46 | niet ok!

@ Zuidberg_Fan | 16-11-11 | 09:14 |
Waarom het onzin is heb ik al verteld maar je maakt hier nog een fout “nu hebben de banken zat geld”. Die is grappig. Banken hebben helemaal niet zat geld, ze hebben veel te weinig geld. Men leent het geld van andere uit en beschikt daardoor dus niet over het geld van de mensen. Laat voor de lol eens …. 20%? van alle kanten van een bank het geld opnemen en dan ligt de bank op z’n gat. Het zou eigenlijk zo moeten zijn dat voor elke Euro / gulden er ook de gelijke goudwaarde ligt opgeslagen (zoals dat ooit volgens mij ook was) dan kan geld ook niet ‘verdampen’ maar nu wordt er heel veel gehandeld met fictief geld.. je weet wel, gaten met gaten vullen.

DerUnterMensch | 16-11-11 | 09:50 | niet ok!

Na het zuur het zoutzuur.
gentle giant | 16-11-11 | 09:10
Volgens mij zijn we het zoutzuur ook alweer gepasseerd…

Nibdib Niddib | 16-11-11 | 09:52 | niet ok!

Silleman | 16-11-11 | 09:46 |
Je betoog zou opgaan als Nederland zelf een productie land was ipv een doorvoer land.
Nederland is afhankelijk van landen zoals Duitsland en Italië. Hervormingen in deze landen zullen ervoor zorgen dat de mensen meer te besteden krijgen waardoor de handel weer groeit.
Nederland moet in eigen land zwaar bezuinigen om de kosten te drukken en het buitenland stimuleren zodat de mensen daar meer kunnen kopen.

Frenck Mahon | 16-11-11 | 09:54 | niet ok!

Als we nu eens iedereen met een dubbel paspoort, zijn of haar uitkering en toeslagen zoullen stopzetten? Wat zou dat het land opleveren? Uitkering doen ze maar aanvrgen in het land van herkomst.

Charles de Batz | 16-11-11 | 09:55 | niet ok!

@ XaleX | 16-11-11 | 09:36 |
Tactisch denkvermogen niet zo jou ding? Wat nou als hij het had tegen gehouden? Dan kwamen er nieuwe verkiezingen en gezien de peilingen zouden ze dan weer ongeveer de zelfde zetels krijgen maar omdat de PVV dan nog altijd tegen zou zijn zou er een ander kabinet komen dat het dan alsnog kan doorvoeren. Totale winst.. 0. Nu kan hij tenminste nog wat tegen stribbelen en zo bepaalde zaken wat verzwakken die bij een ander kabinet er in een nog veel zwaardere vorm zouden worden doorgejaagd. Je kunt het met de PVV eens zijn of niet, maar dit is gewoon een tactisch logische zet.

DerUnterMensch | 16-11-11 | 09:57 | niet ok!

@DerUnterMensch | 16-11-11 | 09:50

Je slaat de spijker op zijn kop. Sterker nog, er wordt gehandeld met fictief geld, maar er wordt tegelijkertijd gehandeld in fictieve producten. Er wordt dus in feite geld gegenereerd dat er niet eens is. Dat is de hoofdoorzaak van de afgelopen bankencrisis en indirect ook de stimulans voor de huidige crisis. Overheden en financiele instellingen hebben de globale economie naar de kloten geholpen.

Daarbij komt dan ook nog dat beurzen draaien op sentimenten. Als iemand in de VS een wind laat, heeft dat effect op de beurzen in Europa. Vervolgens worden onze pensioenen minder waard, is onze hypotheek niet meer gedekt en kunnen wij, de Jan Lullen van de wereld, de tekorten gaan bijpassen.
Neem die hele beurszooi op de schop en hou toezicht op overheden en banken. Laat de hele boel maar knallen en begin weer van de grond af aan met de opbouw van een goedwerkend systeem. Uiteindelijk draait het daar toch wel op uit, maar wordt ons opgebouwde en gespaarde geld voorlopig nog in allerlei bodemloze putten gemieterd.

Silleman | 16-11-11 | 09:59 | niet ok!

@Frenck Mahon | 16-11-11 | 09:54
Dan heb je het toch niet goed begrepen. Als je hier meer te besteden hebt, stimuleer je dus in feite ook de productie (en dus het bestedingsniveau) in producerende landen. In NL help je dan de motor van de economie ook weer een op gang (MKB). Win-win lijkt me.

Silleman | 16-11-11 | 10:03 | niet ok!

De overheid zijn slechts de poppetjes van de grote bedrijven en hun lobby’s.
Voor de overheid zijn wij slechts poppetjes die belasting kunnen betalen. Wij zijn geen klant meer, maar werknemer in dit verhaal.

Het is toch te maf voor woorden dat de belastingen niet voor meer dan 100% gaan naar waar zij verdient worden.

Zoals accijns op tabak en alcohol tegen het tegengaan van overmatig alcoholgebruik of nicotineverslaving.
BPM, naar de ontwikkeling van auto’s.
Wegenbelasting, om het fileprobleem op te lossen.
Accijns op benzine om andere energieen te ontwikkelen.
Belasting over inkomen voor de sociale zekerheid.

Nee, alle belasting die ontvangen word gaat in een grote pot en dan worden deze opnieuw verdeeld door het uit te geven aan eurofielen, het uitbesteden van werk aan vrienden, subsidie voor bedrijven die miljoenen verdienen, ontwikkelingshulp welke door ons zelf is ontwikkeld etc.

liefde4liefde | 16-11-11 | 10:05 | niet ok!

@gentle giant | 16-11-11 | 09:10 | niet ok!

En dan het bitter. Nederland (en vooral de politiek) gedraagt zich als een voor de laatste keer ongestelde vrouw met opvliegers.

overdrijfnietzo | 16-11-11 | 10:06 | niet ok!

@ Silleman | 16-11-11 | 09:46 |
Dat sparen is geen probleem, beter zelfs. Als men meer krijgt zal men toch wel meer uit geven. Dat ze sparen betekend dat als ze zelf in financieel slecht weer komen ze die pot kunnen aanslaan waardoor ze er niet meer in zitten en ze dus ook niet in de vangnetten terecht komen. Het zou mooi zijn als elke burger (en overheid) een pot had die zo groot is dat hij 3 jaar zonder inkomsten vooruit zou kunnen (zonder te verhuizen, natuurlijk dan wel wat zuiniger aan doen) en daarna natuurlijk nog kleine potjes heeft voor wanneer de vaatwasser stuk gaat enz. Al zullen mensen die goed met hun geld om gaan daar niet eens een pot voor nodig hebben. Die hebben wel genoeg op de betaalrekening staan om als dat nodig is even een nieuwe vaatwasser te kopen. En laten we niet met subsidies beginnen want dat betekend dat je dat geld ook weer ergens uit moet halen, namelijk juist uit die burger. Je bent dan dus gewoon in een bepaalde richting aan het duwen. Socialistisch wanbeleid dus. Een belastingvoordeel (anders, je geeft namelijk niets maar vraagt minder en er zit dus ook direct een max aan.. maximaal geen belasting) zou eventueel wel nog eens kunnen.

DerUnterMensch | 16-11-11 | 10:07 | niet ok!

Waarom muit iedereen altijd over flatscreens? Voor 500 euro heb je tegenwoordig al een aardig lap scherm en zo’n ding gaat 10 jaar mee. Moet je voor de gein eens optellen wat je per maand aan Appie Heyn kwijt bent, of aan je mobiele telefoonverslaving.

voldemort | 16-11-11 | 10:09 | niet ok!

DerUnterMensch | 16-11-11 | 10:07

Wellicht dat we met het afschaffen van het wanproduct BTW op bepaalde producten en diensten een heel eind komen? Samen komen we er wel uit. Zin om een politiek partijtje te beginnen?

Silleman | 16-11-11 | 10:11 | niet ok!

DerUnterMensch | 16-11-11 | 09:57 | niet ok!
Jou fout is dat je aanneemt dat de VVD/CDA/PVV weer dezelfde zetel aantallen zouden krijgen, ik betwijfel dat ten zeerste.

XaleX | 16-11-11 | 10:15 | niet ok!

Allemaal gemanipuleer met cijfers. T.o.v. Q3 2010 is er als ik goed begrijp een lichte groei en dat is een veel betrouwbaarder indicator van de ontwikkelingen omdat je de natuurlijke schommelingen binnen een jaar erbuiten laat. Elke junior marketeer met een lullig HBO-diplomaatje weet dat nog wel.

John Muts | 16-11-11 | 10:23 | niet ok!

@ Silleman | 16-11-11 | 09:59 |
“Als iemand in de VS een wind laat, heeft dat effect op de beurzen in Europa” – “Neem die hele beurszooi op de schop”. Daar ben ik het nou ook mee eens. Dat je een aandeel (stukje) van een bedrijf hebt vind ik prima. Dat jij dan dan ook een even groot stukje van de winst (of verlies) krijgt is ook nog prima. Of misschien 50% van jou stukje van de winst zodat de andere 50% wordt gebruikt wanneer het bedrijf verliezen makt zodat je daar niet direct voor hoeft op te draaien. Oorspronkelijk was dat natuurlijk ook het hele idee (zo is het mij tenminste uitgelegd) maar ondertussen gaat het niet meer daarover. Het gaat over het kopen en verkopen van aandelen, inderdaad afhankelijk van een wat nieuws of zo. Als er even iets negatiefs is dan dalen meteen de aandelen van een bedrijf… tenminste op papier. Het slaat natuurlijk nergens op want door een slecht nieuwsartikeltje wordt dat bedrijf op dat moment niet ineens veel minder waard. Vervolgens stijgen de aandelen weer en op die manier wordt er geld verbied en verloren op de beurs. Totaal onzinnig.

 
Ook heeft nog niemand bij kunnen uitleggen hoe de waarde van een aandeel eigenlijk wordt bepaald. Hier iemand??? Het is toch ook onzinnig dat als ik iets wil verkopen een ander bepaald wat ik ervoor mag vragen. Je zou meer met een soort marktplaats principe moeten werken waarbij ik een aantal te koop zet voor een bepaalde prijs en iemand die geïnteresseerd is kan het dan kopen voor die prijs of niet. Het echte verdienen zou je dan dus niet meer doen met de koop en verkoop maar met het bezit (elke jaar krijg je eens tukje van de winst). Dat zou prima werken en betekenen dat er niet meer zomaar geld kan verdampen. Natuurlijk als een bedrijf failliet gaat ben je het kwijt (al heb je in de tussentijd wel geld ermee gekregen) en wanneer een bedrijf minder gaat presteren dan is je aandeel nog altijd minder waard en verdien je er minder aan, maar de onzinnige schommelingen zijn er op die manier wel uit en er moet ook gewaakt worden dat die eruit blijven. Dan heb je niet meer dat het geld zomaar verdampt al betekend dat ook dat je niet zo maar heel gemakkelijk fictief geld kunt verdienen.

DerUnterMensch | 16-11-11 | 10:24 | niet ok!

Ik wil de gulden terug

LHX | 16-11-11 | 10:25 | niet ok!

DerUnterMensch | 16-11-11 | 09:50 | niet ok!
Heb even lopen zoeken naar het artikel, maar helaas niet gevonden, waarin wordt geschreven dat banken zwemmen in het geld en het liefst geen nieuwe deposito’s accepteren van hun klanten. Ergens wel logisch: weinig mensen zullen bijv. een hypotheek aanvragen.

De kernvraag is hoe je het beste de economie kunt stimuleren. Geld geven aan mensen die het opsparen, of vervroegd leningen terugbetalen, tja, daarmee stimuleer je vrij weinig. Beter zou zijn als de overheid bijv. zelf geld uitgeeft door infrastructurele projecten (laat mensen een snelweg bouwen bijv), of door mensen cash te geven, liefst aan diegenen die het daadwerkelijk uitgeven en niet oppotten.

De kans dat een bijstandsfamilie het geld gaat opsparen is vrij klein, dus dat zou een goede doelgroep zijn.

Zuidberg_Fan | 16-11-11 | 10:26 | niet ok!

Carpe Noctum | 16-11-11 | 08:59 | niet ok!

Tuurlijk de oplossing van het probleem is het voortzetten en zelfs stimuleren van de oorzaak ervan.

HumanJoystick | 16-11-11 | 10:29 | niet ok!

DerUnterMensch | 16-11-11 | 09:43 | niet ok! Je verdraaid nu het een en ander..Ik zeg niet dat de rijken de schuld van de crisis zijn, maar er zijn er toch zat die flink hebben lopen graaien in de pot met geld. Net zoals hypotheek rente aftrek op villa’s, is dat nou nodig? En waarom mogen alleen rijke mensen luxe hebben en een hard werkende Nederlander voor en karig loon niet? Waarom moet een arts 4 ton verdienen en een stratenmaker 28 000? Als iemand niets doet, dan geef ik je gelijk, maar waarom is er zo’n grote kloof tussen de lonen. De arts kan best leven met een ton per jaar, kan de stratenmaker 35 000 verdienen. En wie is er verantwoordelijk voor het uitlenen van geld aan arme sloebers? Je kan niet zomaar iemand de schuld geven, we zijn allemaal schuldig. Op wie heb je gestemd, heb je zelf ook meegedaan an het vragen van idioot hoge prijzen voor een huis om zelf snel rijk te worden, etc, etc.

Mozeskriebels | 16-11-11 | 10:30 | niet ok!

@ voldemort | 16-11-11 | 10:09 |
Die flatscreen is slecht een voorbeeld. Daarbij gaat het ook over een opsomming van dingen. Het is de flatscreen, de iPhone enz enz enz. Misschien kost die flatscreen-tv maar 500 euro echter als iemand die flatscreen-tv op afbetaling koop kan hij die 500 euro dus duidelijk niet neertellen en dat die 10 jaar mee gaat wilt bij veel van deze mensen ook niets zeggen want ze hadden eerst de grootste beeldbuis, toch kwam breedbeeld en moeste ze een breedbeeld, toen kwam flatscreen en moesten ze een flatscreen, toen kwam HD-ready en moesten ze dat, toen kwam Full-HD en moesten ze dat en nu moeten ze een 3D-TV en straks moeten ze een OELD TV. Als je iets niet direct wilt of kunt betalen dan moet je het dus niet kopen. Hoeveel mensen hebben tegenwoordig niet een telefoon op afbetaling.. Noemen ze dan ‘gratis bij een abbo’ maar ze hebben gewoon een schuld afgesloten voor die telefoon. Als je die telefoon wilt, prima maar dan leg ook direct die 400 / 600 euro neer die hij kost en kun je dat niet dan leef je met die telefoon boven je stand.

 
Gevolg is wel dat veel mensen niet meer een buffer hebben maar elke maand op het salaris zitten te wachten zodat ze de rekeningen van 3 maand geleden kunnen betalen. En als ze het dan niet meer kunnen terug betalen is het nu ook nog zo dat die mensen die wel goed om gingen met hun geld (en daarom niet dus hype moderne telefoon hebben) kunnen gaan betalen voor de telefoon van de persoon die alles kocht wat ze helemaal niet kon betalen. Kijk voor de grap eens naar de volgende aflevering van ‘je zult het maar hebben’. Geen idee wanneer die is maar ik zag een voor stukje en er zat een meid in met een schuld van 30000 euro omdat ze maar kocht en kocht zonder dat ze kon betalen. Van de gekke dat ze dan nog kon betalen, er zaten al 6 deurwaarders achter haar een en je zult straks misschien ook nog zien dat ze schulden gedeeltelijk worden kwijtgescholden wat dus niets anders betekend dat de werkende man die naast haar in de winkel toch maar voor die goedkopere schoenen ging dat mag gaan betalen.

DerUnterMensch | 16-11-11 | 10:36 | niet ok!

Steun is slechts voorbehouden aan hen die in landen ver van Nederland wonen.

Wil Kutommelul | 16-11-11 | 10:39 | niet ok!

@ Silleman | 16-11-11 | 10:11 |
Ik zal je zeggen dat ik daar serieuzer over heb gedacht dan je zou misschien denken. Maar misschien dat het netjes is eerst langer zelf in de draaimolen te zitten. Al kriebelen de handen wel steeds meer als je kijkt naar wat er allemaal gebeurd.

DerUnterMensch | 16-11-11 | 10:40 | niet ok!

DerUnterMensch | 16-11-11 | 09:50 | niet ok!

De terugkeer naar de gouden standaard is gewoon het zoveelste ponzi-scheme. De voorstanders daarvan zijn mensen met grote belangen in goud die daar naar streven, omdat als de huidige hoeveelheid geld tegenover de huidige goudvooraad moet worden gezet, het goud een keer of 10 over de kop gaat.

Wat er met anderen gebeurt en de diepe crisis waar bij het aannemen van de gouden standaard een hele zwik landen in terecht zal komen, zal hun blijkbaar worst zijn.

HumanJoystick | 16-11-11 | 10:42 | niet ok!

Of ben je voorstander van het om niet confisqueren van al het goud door de overheid, zodat het als rekeneenheid voor het geld kan gaan dienen?

HumanJoystick | 16-11-11 | 10:44 | niet ok!

@ XaleX | 16-11-11 | 10:15 |
Ik spreek over ‘ongeveer de zelfde zetels’ en laat de uitkomst vervolgens nog wat vaag. Wat echter duidelijk is, is dat de VVD en de PVV samen (dan zouden ze veel dingen er toch door krijgen / kunnen tegen. (zelfs als de VVD nu degene is die over zo’n onderwerp dwars ligt)) niet een absolute meerderheid krijgen. En aangezien dat de enige manier zijn waarop de uitkomst positiever is, is het dus een tactische zet om ze voor zo’n dingen niet direct op straat te zetten. Dus ik weet niet hoe je erbij komt dat ik uit ga van een bepaalde uitkomst, het ging me er alleen om dat het ze niets kon opleveren. Dat blijft staan. Behalve dan als de VVD en PVV een absolute meerderheid halen maar dat is nu een onrealistische gedachte.

DerUnterMensch | 16-11-11 | 10:48 | niet ok!

Begin eens met die JSF en de Oranjes te schrappen… Scheelt je zo 8 miljard.

Qwrk_II | 16-11-11 | 10:49 | niet ok!

Geef alle Nederlanders een middenstandbon van 100 euries. 1/5e vloeit direct terug de schatkist in en de rest grotendeels via belastingen. Economie rolt in de decembermaand et voila!

bovenste_plank | 16-11-11 | 10:55 | niet ok!

@ Zuidberg_Fan | 16-11-11 | 10:26 |
Je kunt het artikel niet vinden omdat het niet klopt. Waarschijnlijk hebben ze iets anders verteld en jij het verkeerd geïnterpreteerd. Ik kan jou wel een artikel geven dat het tegenovergestelde bewijst. headlines.nos.nl…
Zie ook “Volgens de ministers kan een bank bij zo’n run binnen een paar uur failliet raken”, dat komt dus omdat ze het geld simpelweg niet hebben. Verdiep je hier nog maar eens in want dit is gewoon algemene kennis. Iedereen die zich een beetje erin verdiept weet dat een bank niet al het geld dat mensen er op hebben staan ook beschikbaar hebben. Als de mensen die het geld hebben geleend het massaal niet kunnen terug betalen en hun onder pand minder waard is als de schuld (nog zonder dat iedereen het geld op neemt) dan komt een bank dus ook in de problemen. Dat is exact wat er in de VS is gebeurd.

 
Wat betreft jou aanpak. Nogmaals, je geeft geld om geld weer te innen en onderweg verlies je wat. Dat gaat je dus weinig opleveren. Iemand die meer geld heeft zal misschien ook meer sparen maar zal echt niet op al het geld gaan zitten en je stimuleert het zo om in de onderkant te zitten (want daar krijg je gratis geld) en bestraft de bovenkant (want daar word je bestolen om de onderkant geld te geven) terwijl het echte geld juist daar boven wordt verdient. Gedeeltelijk krijgen ze het geld dus wel weer terug maar nooit het hele bedrag dus op die manier ben je dus echt verkeert bezig. Verlaag je bv belastingen dan kan zowel de bovenkant als de onderkant meer uitgeven en dan stimuleer je pas echt de uitgave en de economie.

DerUnterMensch | 16-11-11 | 10:59 | niet ok!

DerUnterMensch | 16-11-11 | 09:43
Ik (wij) hebben geen leningen. Behalve de hypotheek. De hypotheek is gebaseerd op een inkomen en ver (ca. 50%) onder de huidige waarde. Ik (wij) heb geen Iphone of andere luxe apparaten. Onze auto is oud, maar wel van mijzelf en niet van de bank. Ik heb zelfs geen mobiele telefoon. Ooit begonnen met een uitgebreide ziekteverzekering en langzaam terug moeten gaan in het pakket. Het wordt steeds moeilijker om vol te houden, terwijl wij ca. 10 jaar geleden volgens “hetzelfde” salaris een prima leven\inkomen hadden.
Je verhaal gaat dus niet helemaal op.

Castle Bravo | 16-11-11 | 11:04 | niet ok!

DerUnterMensch | 16-11-11 | 10:48 | niet ok!
Ongeveer dezelfde zetels is het verschil tussen een links of een rechts kabinet. Vergeet niet dat dit kabinet er zit door een kunstmatige meerderheid te creeren met die middeleeuwse gristendhonden van de SGP. Als er verkiezingen zouden komen gaat in ieder geval het CDA hard op hun bek en ook de VVD en de PVV zullen waarschijnlijk een paar zetels minder krijgen.

XaleX | 16-11-11 | 11:05 | niet ok!

Als ze eerst eens dat ouwe zwikkie in Den Haag er uitrotten

Truus de Mier | 16-11-11 | 11:05 | niet ok!

@ Mozeskriebels | 16-11-11 | 10:30 |
Er zijn een aantal rijke graaiers die via geniepige omwegen flink uit de staatskas hebben weten te graaien. Over die mensen heb ik het inderdaad ook niet. Dat moet je onmogelijk maken. Jij had het daarbij wel degelijk over alle rijken “Dus al de rijken hebben ruim de gelegenheid gekregen om alles veilig te stellen, en nu gaat het pleps daarvoor opdraaien.”, nu nuanceer je dat maar in de comment waarop ik reageerde zat die nuance niet.

 
Wat betreft de hypotheekrente aftrek. Dat is het waar veel over wordt geroepen maar het is ook zowat het enige voordeel dat de ‘rijken’ nog hebben. Het probleem van de hypotheekrenteaftrek is dat je die niet zo gemakkelijk kunt wegnemen. Huizen worden dan minder waard. Het argument dat dat niet uit maakt omdat het huis dat je gaat kopen ook minder kost gaat natuurlijk niet op (hoor ik wel eens zeggen in de politiek) want je kunt ook twee huizen hebben. Dat heeft overigens niets met rijk zijn te maken (niet dat dat wat zou moeten uitmaken, maar om voorbereid te zijn op de stelling.. pff dat die rijken er wat op verliezen maakt neits uit, die hebben toch genoeg). Als je een huis erft is dat dus ook minder waard. Misschien had die HRA er nooit had moeten komen maar nu hij er is kun je hem niet zomaar weg halen. Ik heb zelf wel een idee hoe je de huizenprijs in stand kunt houden en de HRA zou kunnen afschaffen maar het is niet gemakkelijk.

 
Hoe dan ook, die HRA is dan ook zowat het enige voordeel dat ‘de rijke’ nog hebben. Rijk als je kijkt naar mensen met een salaris. Waarom die stratenmaker minder moet verdienen? Omdat als het er op neer kunt meer mensen sneller kunnen worden opgeleid tot stratenmaker en je in een gezonde economie nu eenmaal verschillende salarissen hebt. Die arts heeft daar een zware opleiding van heel wat jaren voor gedaan. Wat belangrijk is dat in Nederland iedereen wat dat betreft de zelfde mogelijkheden krijgt. Als die stratenmaker en meer technisch beter betaald vak had willen leren had hij die keuzen moeten kunnen maken. Dat is belangrijk maar als hij vervolgens kiest voor een beroep dat minder verdient dan is dat zijn keus. Voor veel mensen is dat ook geen probleem, niet iedereen heeft behoefte aan een groot huis maar wilt gewoon een baan waar hij zijn ding doet, verder geen zorgen of verantwoording over hoeft te dragen en in de avond weer naar zijn huisje kan gaan. Gelukkig zijn er veel mensen die zo willen leven want de samenleving kan daar niet zonder. Als ik vraag naar wat mensen zoal met hun leven willen is zo’n standaard leventje, niet zelden in een klein huisje wat veel mensen willen. Het is dus geeneens een probleem. Als we die salarissen gaan nivelleren dan wordt het ook steeds minder aantrekkelijk om risico’s te nemen (ondernemen) of lange zware studies te doen enz waardoor je echt een slechte economie en domme maatschappij krijgt. Dus niets nivelleren maar iedereen wel gelijke kansen geven. Als jij dan gaat voor stratenmaker weet je al direct dat je veel minder zult verdienen als een arts. Vervolgens krijg ik weer te horen dat er ook mensen zijn die niet beter kunnen.. Ja die zijn er maar dat is een beperkte groep, waar nodig word daar ook voor gezorgd maar dat veranderd nog niets over het grote geheel.

 
De vraag is dus niet waarom die kloof er moet zijn maar waarom die kloof er niet zou mogen zijn. Dat gezeur altijd over inkomens-verschillen. Dat is helemaal niet het probleem. Als iedereen maar een eerlijke kans krijgt en de mensen die echt niet kunnen wel worden ondersteund. Dan maakt het inkomensverschil echt helemaal niets meer uit.

DerUnterMensch | 16-11-11 | 11:21 | niet ok!

Als ik niet meer op een eerlijke manier kan rondkomen van mijn inkomen ga ik wel stelen of zwartwerken.
Zolang misdaad loont in dit land maak ik me niet druk.
Onze robin hood regering steelt immers al jaren van ons om het aan buitenland tegeven.

dutchghost | 16-11-11 | 11:22 | niet ok!

@ HumanJoystick | 16-11-11 | 10:42
Ik weet niet wat precies de negatieve gevolgen kunnen zijn zeg ik eerlijk. Waarschijnlijk komen de ‘instellingen’ met met veel ‘fictief’ geld in de problemen. Maar dat is ook juist een groot onderdeel van het probleem. Wat het goede is aan de gouden standaard is dat er tenminste ook echt iets is. Geen fictie. De invloed van het bijdrukken van geld is daarbij ook direct zichtbaar. Word een land echt rijker dan heeft dus dus echt meer goud. Het voorkomt dat er zomaar gegogel wordt met geld en dat gegogel is juist waardoor er nu een kaartenhuis is waar een aantal draag-kraaten al onderuit zijn getrokken.

DerUnterMensch | 16-11-11 | 11:29 | niet ok!

@ HumanJoystick | 16-11-11 | 10:44 |
Waar ik voorstander van ben is dat er voor elke Euro / gulden / munt ook daadwerkelijk een hoeveelheid goud aanwezig is die de waarde daarvan houd. Ik moet dus naar de bank of overheid (wie dat goud dan bewaakt) toe kunnen gaan, mijn geld kunnen geven en daar dat goud voor. Dat zou dan iedereen moeten kunnen doen zonder dat iemand te horen krijgt.. sorry het goud is op. Letterlijk dus, voor elke euro ligt een hoeveelheid goud te zijn. Overigens hoeft het niet perse goud te zijn als het met een fysiek bruikbaar waardevol ‘iets’ is. Door de eeuwen heen bleken de zeldzamere grondstoffen (atomen, liever geen moleculen want die zijn ooit te produceren) daar dus het beste voor geschikt te zijn.

DerUnterMensch | 16-11-11 | 11:37 | niet ok!

@ Castle Bravo | 16-11-11 | 11:04 |
Volgens mij staat dat totaal los van mijn verhaal. Mijn verhaal ging erover dat niet de rijke altijd overal de schuld van zijn zoals sommige beweren maar de mensen met een gat in de hand net zo goed een flinke bijdrage hebben geleverd. Ik ken verder uw situatie niet maar als ik het zo lees dan hoort u niet bij die groep met die gat in de hand. Waarschijnlijk (nogmaals, ik ken de situatie niet) bent u slachtoffer van een verslechterde economie. Waar de discussie wel over ging is hoe je de economie moet stimuleren. Maar ik zie dus even niet hoezo mijn verhaal niet op zou gaan omdat u geen gat in uw hand heeft. Dat betekend toch nog niet dat de mensen die dat wel hebben net zo goed medeverantwoordelijk (let op mede, het is een verzameling van heel veel dingen) zijn voor het creëren van de problemen.

DerUnterMensch | 16-11-11 | 11:44 | niet ok!

@ XaleX | 16-11-11 | 11:05 |
Dat de CDA flink onderuit zal gaan lijkt duidelijk. De VVD staat op het moment op een flinke winst (zo flink dat het grootste verlies van de CDA word gecompenseerd) en de PVV staat momenteel geloof ik weer gelijk maar heeft voornamelijk erboven gezeten plus dat het een partij is die juist tijdens verkiezingstijd zetels weet te trekken. Dus of uw voorspelling uit zou komen is maar de vraag, maar dan nog zou het dus geen tactisch goed zet zijn van de PVV om dit te doen, en daar ging de hele comment toch net om. Dus ik snap even niet wat je er nu mee wilt zeggen.

 
Of bedoel je dat als de drie huidige partijen wel de meerderheid zouden halen het CDA wel een stuk kleiner zou zijn. (ik geloof niet dat je dat bedoelt) Helaas maakt dat dan nog niet veel uit want kleiner of niet, ze hebben de CDA dan nog altijd nodig wat dus niet veel veranderd.

DerUnterMensch | 16-11-11 | 11:49 | niet ok!

@DerUnterMensch | 16-11-11 | 11:37 |
Klinkt allemmal leuk maar goud en zeldzamere stoffen kunnen ook niks meer waard worden net zoals geld.

dutchghost | 16-11-11 | 11:54 | niet ok!

DerUnterMensch | 16-11-11 | 11:21 | niet ok! Ik ben het ook een heel eind met je eens. Maar het is toch echt door het graaien van iedereen dat het systeem om zeep is geholpen. Kijk naar Griekenland, niemand betaalde belasting, en het dan raar vinden dat je land kapot gaat. Zo is het ook met Nederland, iedereen wilde binnenlopen met de verkoop van hen huis, vooral de babyboomers. En nu zitten we met huizen die zwaar overgewaardeerd zijn, en die prijzen zullen toch echt weer naar een normaal niveau moeten gaan. En wie gaat dat betalen? En over de inkomensverschillen, die moeten er ook zijn, alleen niet in zo’n extreme mate. Een ton verschil per jaar is toch aardig wat dacht ik zo, dus waarom moeten er dan lieden zijn die denken dat ze wel miljoenen meer waard zijn? Onzin, en het is ten koste van anderen.

Mozeskriebels | 16-11-11 | 11:54 | niet ok!

De schuldige van de crisis zijn de banken aandeelhouders en de top van het bedrijfsleven met hun bonus cultuur.
Mensen die een bonus afhankelijk inkomen hebben gaan over lijken.
Het maakt ze geen fuck uit hoe ze aan hun bonus komen als ze hem maar krijgen ten koste van alles en iedereen.

dutchghost | 16-11-11 | 12:10 | niet ok!

@ dutchghost | 16-11-11 | 11:54
In theorie klopt dat maar in de praktijk heeft het zich al eeuwen bewezen. Wat nu belangrijk wordt is om te kijken welke bruikbare grondstoffen ook door het hele heelal zeldzaam zijn (ik weet niet hoe dat met goud zit) maar doordat bepaalde stoffen gewoon zeldzaam zijn en je ze niet kunt maken hangt er altijd een bepaalde waarde aan.

 
@ Mozeskriebels | 16-11-11 | 11:54 |
Ik noem iemand die rijk is niet perse een graaier, dat ligt er meer aan hoe hij er aan komt en de mensen die via slinkse wijzen uit maatschappelijke potten hebben lopen graaien noem ik graaiers en zijn ook verantwoordelijk net al die mensen emt een gat in hun hand, politiek wanbeleid, het hierheen halen van kansloze enz enz enz. Het is een opsomming van van alles. Wat betreft dat verschil. Jij vind dat ton verschil misschien genoeg maar een ander niet. Als ik een Ferrari wil kopen (ik zeg maar iets) en ik verdien op jaarbasis 108.600 (100.000 meer als het minimum jaarloon als ik me niet vergis) dan kom ik niet ver. Als ik ook nog een jacht en een heli en een paar landhuizen wil kopen al helemaal niet. (ik trek het ff in het extreme) dan kun jij zeggen.. ‘dat heb je allemaal niet nodig’ maar mag iedereen dat a.u.b. voor zichzelf bepalen. En als ik dat dan toch wil en ik ben bereid daar risico’s voor te lopen maar in Nederland gaat dat niet lukken dan ben ik weg. Zet ik me in een land waar dat wel kan, en dan lukt het misschien en verdien ik voor mijn part elke week een miljoen. Vervolgens heb ik een bedrijf waar 100e mensen in werken en hun salaris mee verdienen en al betaal ik 17% belasting dan nog draag ik enorm mee aan de staatskast. Jammer alleen dat al die banen en het spekken van die stadskast dan niet in Nederland zal zijn maar in een ander land omdat Nederland me ‘maar’ max 108.600 wilde geven omdat ze het anders asociaal of zo zouden vinden. De mensen die geen grote inkomsten en banen creëren die zien echter dat je in NL met zo’n werk welk flink beloond wordt dus die trekken met ze alle daarheen. De mate waarin je dat nivelleer zal te bepalen hoe lang het het kan vol houden, maar uiteindelijk gaat het mis.

DerUnterMensch | 16-11-11 | 12:16 | niet ok!

@ Mozeskriebels | 16-11-11 | 11:54 |
En dan is dat rijk zijn dus niet perse ten koste van andere maar kan het ook juist positief zijn voor andere doordat je banen creëert en de staatskas spekt. Ja er zijn ook rijke die ten koste van andere rijk zijn geworden maar dat is lang niet altijd het geval. Laat je toch niet zo ophitsen door de politiek en de media over de ‘stoute’ rijke.

 
@ dutchghost | 16-11-11 | 12:10 |
Bij het uitkeren van een bonus zou gewoon meer worden worden gekeken naar de ‘mogelijke’ langere termijn uitwerking van gevoerd beleid. Nu ging men vaak beleid voeren dat op korte termijn veel geld op leverde om zich zo een bonus zeker te stellen. Dat was niet zelden beleid dat op de langere termijn grote risico’s met zich mee nam maar dan waren ze er toch al weg. De grote van bonussen en het werken met bonussen op zich is niet het probleem maar een deel van het probleem zit inderdaad wel in de manier waarop er met bonussen word omgegaan.

DerUnterMensch | 16-11-11 | 12:24 | niet ok!

DerUnterMensch | 16-11-11 | 12:16 | niet ok! Heb je ene eigen bedrijf ben ik het met je eens, maar als je wordt betaald van geld uit de samenleving, dus artsen, politici, ambtenaren, semi-overheid, noem het maar op, dan is het ongepast te graaien. Als je zelf een bedrijf hebt opgezet en je verdiend daar grof mee, geen probleem. Er moet ook kapitaal zijn voor innovatie. Ik doel ook zeker op de mensen die betaald worden vanuit de belastingpot, en daar vallen tegenwoordig ook de banken onder.

Mozeskriebels | 16-11-11 | 12:46 | niet ok!

@ Mozeskriebels | 16-11-11 | 12:46 |
Dat is dan al wat anders. Al loop je dan nog het risico dat veel van de goede artsen (om die als voorbeeld te pakken) naar landen gaan waar ze veel meer kunnen verdienen dus het is toch nog niet zo gemakkelijk als het misschien in eerste instantie lijkt.

DerUnterMensch | 16-11-11 | 12:55 | niet ok!

Ik verwacht al jaren niks meer van de overheid, behalve elk jaar een rekening voor niet geleverde diensten…

Zoiets | 16-11-11 | 12:55 | niet ok!

Even een paar voorbeeldjes die ik gewoon met een beetje boerenverstan (dus hoeft echt niet 8 jaar econometrie gestudeerd te hebben):
electronisch patiëntendossier- 300 miljoen down the drain
OV-chipkaart – miljarden, terwijl een abonnementje en een strippenkaart best redelijk werkten, ik bedoel, zwartrijden is nog steeds mogelijk natuurlijk.
NZ-lijn: een simpele busbaan dwars door de stad (desnoods een gracht dempen) is natuurlijk veel goedkoper en effectiever, men kan milieuvriendelijk lange bussen laten rijden, en is ook minder storingsgevoelig.
Hoge snelheidlijn:300 km beton aanleggen voor miljoenen en een tijdwinst van 20 minuten.
JSF straaljager: is die nou echt nodig en waarom zo duur?
Missies in verre landen waarvan het nut nihil is.
Ontwikkelinshulp: idem
pamperen van kanslozen, terwijl echte nederlanders keihard aangepakt worden. (sollicitatieplicht voor moeders en kanslozen op de arbeidsmarkt van 50 plussers)
vergokken van onze pensioenen op de beurs.
Werken tot 67 jaar, waarbij de rijken natuurlijk meer profiteren, want deze leven langer dan Jan de havenarbeider en Piet de stratenmaker.
Overbodige postbus 51 betutteling (doe uw riem om, kijk uit voor racisme etc.)

King of the Oneliner | 16-11-11 | 13:06 | niet ok!

Dus toch een asociaal kabinet.
Met steun van de grote Volksverlakker zelf

Linke linkse | 16-11-11 | 13:34 | niet ok!

@ Linke linkse | 16-11-11 | 13:34 |
Nee joh, ze geven niets dat betekend dat ze dus ook niet Nederland nog verder in de schulden gaan stoppen wat die burgers uiteindelijk dan toch weer moeten terug betalen. Dat zou pas asociaal beleid zijn, maar dat doen ze dus niet. Dat is meer wat je van een (a)socialistisch kabinet kunt verwachten. Dus wat betreft dit onderwerp zit je er naast.

DerUnterMensch | 16-11-11 | 13:41 | niet ok!

Beurstransacties en vliegtuigbrandstof worden nog steeds niet belast. Maar de Telegraaf moet niet zeuren, ze waren voor dit kabinetje….

nextcase | 16-11-11 | 13:46 | niet ok!

kortom iedereen moet het doen maar de overheid dus niet. Totdat er winsten worden gemaakt dan staat de belastingdienst weer vooraan om te innen.

dolffie | 16-11-11 | 13:46 | niet ok!

@ nextcase | 16-11-11 | 13:46
Dat geld wat we van een links kabinetje zouden krijgen was dan ook gewoon ons geld maar dan eerst geleend waardoor de staatsschuld nog meer was opgelopen. Dat was dus nog erger geweest. Volgens mij maken de meeste reaguurders zich hier dan ook niet boos om het feit dat ze niets krijgen maar voornamelijk dat de overheid wel van alles van hun moet hebben voor de meest onzinnige bodemloze putten. Als we als grote voorbeeld de EU pakken is alleen de SP (verder verschrikkelijke partij) en de PVV daar tegen. Maar een elk ander ‘links’ kabinetje had dus net zo goed al dat geld uitgegeven en waarschijnlijk nog wel meer.

DerUnterMensch | 16-11-11 | 13:50 | niet ok!

Lage werkloosheid…? Tja, als je alle WAO-ers e.d. buiten beschouwing laat valt het mee. In het buitenland heb je geen vette WAO-uitkeringen voor werkschuwen en daarom is het werkloosheidscijfer daar veel hoger. Maar in feite is het hier hetzelfde. Maar de werkschuwen die hier een royale WAO-uitkering hebben gaan helemaal nooit meer aan het werk, dat is het verschil.
Stop de veel te hoge WAO-uitkeringen aan babyboomers!

lekker wijf | 16-11-11 | 14:02 | niet ok!

Hoera, de eerste klas VMBO, vak ‘Economie’..”Verhoog in een aanstaande crisis de lasten voor de burger en hij gaat nog minder uitgeven, waardoor de crisis nog erger gaat worden” Oftwel, zorg als overheid er absoluut niet voor dat met dezelfde hoeveelheid geld in de staatskas meer gedaan kan gaan worden door ‘efficiency verhoging’ en ‘resultaatverplichtingen’ door overheidsbedrijven en overheidsinstellingen, maar ga gewoon de inkomsten verhogen door lastenverzwaring voor de burgers. Als een particulier bedrijf net zo ‘efficient’ werkte als willekeurig welk overheidbedrijf of overheidsinstelling, was het bedrijf vanmiddag al voor de rechter voor een faillisementsaanvraag.

blaster | 16-11-11 | 14:03 | niet ok!

U krijgt geen extra steun maar of u wel extra uit wilt geven, kudtburger. Want anders wordt de crisis alleen maar erger en dat is uw schuld. Alsof er ook maar één burger in Nederland had gerekend op extra steun.

Hans Hillen | 16-11-11 | 17:55 | niet ok!

De Telegraaf heeft liever dat we schulden oplossen met meer schulden.

Henk de Magere | 16-11-11 | 20:11 | niet ok!

U ziet het, bedankt voor uw stem, Zo! en zoek het nu zelf maar uit, ik (regering RUTTE) zitten er warmpjes bij ! Verder intereseert het ons geen REET wat u wilt of denk !

Mos3825 | 16-11-11 | 21:11 | niet ok!

Banken redden met JOUW geld…en als het op is is er NIEMAND om jou te redden?
Dat er mensen zijn die nog in dit sprookje geloven is simpelweg ongeloofwaardig!
En ohja, als je het laatste restje geld wat je nog hebt ook even uitgeeft aan nutteloze dure apparaten zijn we lekker binnen en jullie kunnen doodvallen.
Je hoort het de ratten denken!
Het duurt niet lang meer of politicus is een vloek.

nsr | 16-11-11 | 21:27 | niet ok!

King of the Oneliner | 16-11-11 | 13:06 | niet ok!
Goed punt, al ben je wat lang van stof gezien je koninkrijk ;-). Hoe lang pikt de burger het nog?

de tandarts | 16-11-11 | 21:33 | niet ok!

Jazeker willen we dit soort geluiden horen! Een doorberekening hoe deze populistisch rechts orthodox-christelijke coalitie onze maatschappij naar de donder helpt. Zodat diens stemmers ook de cijfers in handen hebben en de tegenstemmers niet alleen maar afdoen als ‘huilie-huilie van losers’.
.
Het is alleen jammer dat de kiezers van dit in elkaar geknutselde kabinet niet de geestelijke capaciteit hebben buiten hun verwende milieu (VVD), hun permanent verontwaardigde kleinzieligheid en vermeende achtergesteldheid (PVV) of hun in het heilige boek beschreven fabeltjes (CDA/SGP) te denken.

Mos3825 | 16-11-11 | 21:48 | niet ok!

Dus geen belastingverhogingen om uitkeringstrekkers de winter door te knuffelen?
Prima

ZonderNaam | 16-11-11 | 22:35 | niet ok!

Ze doen maar.. ik steel het 2x trug 🙂

jowwww | 16-11-11 | 22:36 | niet ok!

Het wrange hiervan is: Dat je de laatste tijd veel meer rente op je spaargeld kan krijgen, omdat de banken meer cash in huis willen hebben. En wordt er zodoende gestimuleerd om nog meer geld uit de omloop te halen…

prekert | 17-11-11 | 00:53 | niet ok!

Over anaconda15

1.80 meter lang blauwe ogen Nederlands Techneut en gek op wetenschap Erg handig en visionair
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized en getagged met . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s