De oranje juwelen van Wouter Bos en de staatssteun in relatie tot de technolease-constructies

De juwelen van Wouter Bos
Toine Heijmans, 19-12-2008 10:55 reageer 45 reacties
Een politicus die veel geld uitgeeft, vergroot zijn kansen om politicus van het jaar worden aanzienlijk.

Wouter Bos heeft sinds september meer geld uitgegeven dan de hele Marshall hulp waarmee Nederland de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog financierde. Om de kredietcrisis te bestrijden trok de Nederlandse regering 6 miljard euro uit. Maar dat zijn peanuts, vergeleken bij wat Wouter uitgeeft. Hij betaalde alleen al 16,8 miljard euro om Fortis Bank Nederland en ABN Amro over te nemen en omdat hij toch aan het winkelen was, nam hij er ook gelijk maar verzekeraars Amev en ASR bij. Met onze 16,8 miljard belastinggeld stimuleerde hij op één vrijdagavond de economie van België ruim twee keer zo sterk als de economie van Nederland. Maar de Belgen gaven dat geld meteen door aan de Franse bank BNP Paribas, bij wijze van bruidsschat van de Belgische Fortis Bank.

Wouter Bos kocht met zijn 16,8 miljard het recht om voor Fortis Bank Nederland, ABN Amro en een paar verzekeraars te zorgen. Daarna moest er nog het dubbele bij, want hij moest beginnen met die banken een noodkrediet van 34 miljard euro ter beschikking te stellen. Dat was ‘funding’ die deze banken nodig hadden, zo lees ik hier in een klein berichtje uit het Financieele Dagblad van 9 oktober.

Daarmee stond de teller al boven de 50 miljard. Geld dat Bos geleend heeft. In september bij de miljoenennota was de staatsschuld 250 miljard euro. Alleen door Fortis is die schuld in één weekend met 20 procent gestegen. Een derde van die toename ging naar België en Frankrijk, de rest leent Wouter Bos door aan de heren van Fortis en ABN Amro. En wat doen die met dat geld? Niet gewoon hypotheken of kredieten aan de sigarenboer op de hoek verlenen, vermoed ik. Want daar hebben ze spaargeld voor. Zouden ze met die 34 miljard van Bos misschien portefeuilles met vreemde producten financieren?

Wat Wouter dit najaar eigenlijk heeft gedaan is het oprichten van een groot hedge fund.
Door Fortis is de staatsschuld in één weekend met 20 procent gestegenEen fonds met 16,8 miljard eigen vermogen en 34 miljard geleend geld. Bij elkaar 50 miljard. Daarmee mag dit fonds aan de slag, onder leiding van oud-minister Gerrit Zalm. Die was nog niet binnen of er bleek dat het eerste miljard al kwijt was aan mijnheer Bernard Madoff aan wie ons aller Fortis/ABN Amro/Amev/VSB/ASR/MeesPierson hedge fund (werknaam Bosbank) dat geld in bewaring had gegeven. Om een fatsoenlijk onderpand had men niet gevraagd. Die Madoff heeft in totaal 50 miljard zoek gemaakt. Evenveel als waar de Bosbank nu mee gaat spelen.
Ik ben maar een eenvoudige huisvrouw die hier in Parijs treurt om de spaarcentjes die zij via Fortis en ING verloren heeft. Via Wouter Bos zijn alle Nederlanders nu aandeelhouder in het grote Bosbank hedge fund. Via dat fonds doet de Staat der Nederlanden nu aan bankieren, verzekeren en beleggen.

Dit in concurrentie met Aegon waarin Wouter Bos ook 5 miljard heeft gestoken en ING waar hij 10 miljard in heeft gestopt. Met de 750 miljoen aan SNS Reaal erbij heeft Bos bijna evenveel geld in de concurrenten van de Bosbank gestoken, als hij heeft betaald aan Fortis.

Dat kunnen niet allemaal goede beleggingen zijn. De Nederlandse burger moet zijn hoop op andere investeringen van de minister van Financiën stellen. Ik richt mijn hoop op één belangrijk ABN Amro onderdeel dat de politicus van het jaar in die paar dolle dwaze dagen heeft gekocht. Dat is de International Diamond and Jewelry Group, zo las ik in een brief van Wouter Bos aan de Tweede kamer. Ik voorspel dat een vrouwelijke volksvertegenwoordiger als eerste zal vragen wat de minister hiermee van plan is.

Nederlandsche Handel-Maatschappij, 1824-1964
Handelsonderneming 1824-1882
De Nederlandsche Handel-Maatschappij (NHM) werd op 29 maart 1824 op initiatief van ‘Koning-koopman’ Willem I in Den Haag opgericht. De maatschappij vormde een algemeen im- en exportlichaam met als voornaamste doel de bevordering van de nationale handel die grotendeels stil had gelegen tijdens de Franse bezetting (1795-1813). Ook hoopte men met de oprichting zowel bestaande handelsbetrekkingen uit te breiden als nieuwe wegen voor de handel te ontsluiten.
Door nauwe betrekkingen met de Nederlandse staat te onderhouden, speelde de NHM een grote rol bij de ontwikkeling van de handel tussen Nederland en Nederlands-Indië. Haar werkgebied lag aanvankelijk vooral in Indië waar de activiteiten sinds 1826 vanuit het kantoor te Batavia, de Factorij, werden gecoördineerd. Dankzij de invoering aldaar van het Cultuurstelsel – belasting in natura in de vorm van koffie, suiker en thee – in 1830 door Van den Bosch, trad de NHM ook op als staatsbankier, commissionair en expediteur van de staat. Zij was belast met de verkoop en verscheping van de producten die door het cultuurstelsel aan de overheid toekwamen. Zij was daarmee zo succesvol en trok de handel zozeer naar zich toe dat sommige handelaren haar initialen interpreteerden als ‘Niemand Handelt Meer’ en men haar in Indië de bijnaam gaf: ‘Kompenie Ketjil’, kleine regering.
Na de afscheiding van België in 1830 fungeerde de NHM ook als participatie- en financieringsmaatschappij voor de industrie, met name voor de Twentse textielnijverheid. Vanaf 1850 begon de NHM zich ook bezig te houden met de financiering van, deels in eigen bezit zijnde, cultuurmaatschappijen in de Nederlandse koloniën. Een uitvloeisel hiervan was de opening in 1858 van een kantoor in Singapore; tegenwoordig de oudste bank van de stadsstaat. In 1866 werd het cultuurbedrijf in Suriname gestart, vanaf 1882 op de onderneming Mariënburg.
Verbreding met bancaire activiteiten, 1882-1945
Een bank in de huidige zin van het woord, was de Maatschappij toen nog niet. Als gevolg van het meer liberale beleid ten aanzien van Indië en de geleidelijke opheffing van het Cultuurstelsel, was de NHM echter genoodzaakt zich op bankzaken toe te leggen. Het verbod tot het drijven van handel in wissels en effecten werd in 1874 opgeheven en in 1882 stelde de Factorij in Batavia zich open voor kredietverlening, rekening-courant, termijndeposito’s en effectenorders. Directeur Balthazar Heldring, de latere president, speelde in deze koerswisseling een belangrijke rol. In 1902 gingen de bancaire zaken in Nederland van start.
Een van de andere activiteiten uit de geschiedenis van de NHM, was de uitgifte van bankbiljetten. Door de onzekere financieel-economische situatie in Shanghai, waar de NHM sinds 1903 een agentschap had, en het ontbreken van een Chinese centrale bank, gaf men er ‘Shanghai-dollars’ uit, die nog tot 1946 als geldig betaalmiddel dienden. Het dochterbedrijf de Surinaamsche Bank verzorgde tot 1957 in Suriname de bankbiljettencirculatie.
De landbouwcrisis in Indië in de jaren dertig van de twintigste eeuw werd bijna de ondergang van de onderneming. Bij de reorganisatie in 1934 moest 75% van het kapitaal worden afgestempeld. De NHM ging daarna haar positie in Nederland bijstellen. Jarenlang had de bank, naast het hoofdkantoor in Amsterdam en de agentschappen Rotterdam en Den Haag, geen vestigingen in Nederland en steunde men op de vele agentschappen in Nederlands-Indië en het Verre Oosten. Pas met de overname in 1936 van de Geldersche Credietvereeniging,
waarmee al sinds 1916 een belangengemeenschap bestond, werd het Nederlandse kantorennet aanzienlijk uitgebreid.
Ontwikkelingen na de Tweede Wereldoorlog, 1945-1964
Na de Tweede Wereldoorlog werd een groot aantal nieuwe buitenlandse vestigingen geopend; het binnenlandse kantorennet verdubbelde na 1945 tot 167 vestigingen. Het Indonesisch cultuurbedrijf werd in 1959 genationaliseerd, iets wat het jaar daarop ook gebeurde met het bankbedrijf in de voormalige Nederlandse kolonie.
De schaalvergroting in handel en industrie noodzaakte ook tot een concentratie in het bankwezen. De NHM en de Twentsche Bank fuseerden daarom in oktober 1964 tot de Algemene Bank Nederland.

Burgers niet bereid op te draaien voor fouten van banken?
Gepost door: Scarlett ()
Datum: 08 april 2011 22:14

In Ijsland zal het referendum uitwijzen dat de bevolking niet bereid is op te draaien voor fouten van banken en de overheid. (ijsland een land waar de staatschuld nu 124% is van het Bruto Binnenlands Produkt).

Ter vergelijking met nederland waar de staatsschuld 65% is van het Bruto Binnenlands Produkt kunnen wij ons gerust stellen want in Japan is dat 196 %! en de VS 80%.
In Griekenland is dat 158%, Ierland 124%, Portugal 83%, Italié 118%, België 103%… om maar enkele landen te noemen die hoge schulden hebben.
Ter vergelijking: de voormalige oostblok landen hebben een schuld van circa 35% als gemiddelde + er is een regel in Europa dat de hoogte van de staatsschuld niet hoger mag zijn dan 60%.

Zou Griekenland de schuld terug kunnen brengen naar 60%, dan zou Griekenland 13,7% van het jaarlijks BBP aan rente en schulden moeten aflossen en dan is er geen ruimte om tegenvallers(als hoge rente) op te vangen. Het CPB geeft 70% schatting dat Griekenland de schuld niet meer zal kunnen betalen binnen 5 jaar. Voor Portugal en Ierland is de kans geschat op 40% en voor Spanje op 25%.

In Griekenland gaf de overheid te veel geld uit en stelde de financiële situatie te rooskleurig voor.In Ierland en Spanje knapte de huizen bubbel, en de overheid moest/moet bijspringen doordat de banken in problemen kwamen/komen.

In Griekenland is de werkloosheid 12,2% en de begrotingstekort 15,4%
In Portugal is de werkloosheid 11% en de begrotingstekort 10%
In Ierland is de werkloosheid 13,5% en de begrotingstekort 16%
In Spanje is de werkloosheid 20% en de begrotingstekort 12%
In Nederland is de werkloosheid 4,5% en de begrotingstekort 7,5%

Portugal is het derde land dat nu aanklopt om financiële steun te krijgen (75 miljard euro).
Griekenland was het eerste land dat om steun vroeg en kreeg (80 miljard euro uit bilaterale leningen + 30 miljard euro van het IMF)
Ierland kreeg vervolgens hulp via het Europeesche StabiliteitsFonds (17,5 miljard euro + 22,5 miljard via IMF + 22,5 miljard via het EFSM= Europeesche commissie)
Deze steunmaatregelen staan nog los van de miljarden aan staatsleningen die door de ECB (Europeesche Centrale Bank) zijn opgekocht van de zwakke Eu landen waarvoor toegezegt en gecommiteerd 77,5 miljard euro!

Voor al deze steun maatregelen moeten de landen in kwestie begrotingmaatregelen nemen die de burger zwaar treffen! Hoe lang dat wordt geaccepteerd is nog maar de vraag.

Nederland staat volop blood aan de kredietrisico’s:
Nederland staat nu al ruim voor 13,5 miljard euro aan garanties, en de toezegging in geval van nood is dat op te voeren tot 69 miljard euro : immers Portugal staat nu aan de deur, gevolgd door Spanje?…

Tabel CPB:

Bilaterale lening griekenland (80 miljard volledig gecommiteerd- aandeel nl is 5,9% = 4,7 miljard)
IMF (250 miljard waarvan 30 miljard gecommiteerd aan Griekenland en 22,5 aan Ierland- aandeel nl is 2,7% = 1,4 miljard)
EFSF (440 miljard waarvan 17,5 miljard gecommiteerd aan Ierland- aandeel nl is 6% = 1 miljard) + (achtervang garantie 24 miljard : nl 6%)
EFSM= eu commissie (60 miljard waarvan 22,5 miljard gecommiteerd aan Ierland- aandeel nl is 4,7% = 1,1 miljard)
ECB directe aankopen (77,5 miljard volledig gecommiteerd-aandeel nl is 6% = 4,6 miljard)

NAAST DE STAAT is er dan nog het aandeel dat nederlandse banken samen aan staatsobligaties van probleem landen in hun bezit hebben – volgens de stresstest nl banken zou dat 7,8 miljard euro zijn…(ING bank b.v voor 5,5 miljard)
Daarboven ook nog het aandeel die pensioenfondsen aan staatsobligaties in hun portefeuille bezitten van de probleem landen!!!! En wat te zeggen over schuldeisers als verzekeraars, burgers etc…

Duidelijk moet zijn dat sommige banken en/of verzekeraars en/of pensioenfondsen in de problemen kunnen geraken zodat de betreffende overheden moeten bijspringen. Tot nu toe kon de schuld steeds worden herfinancierd, daar zal ooit een einde aankomen omdat de last ondraaglijk zwaar wordt. En wat dan dan afstempelen, schuldpapieren zullen moeten worden afgeschreven, de bancaire sector wordt ondermijnd … etc…etc…
Dat zal er dus gebeuren wanneer de probleem landen niet meer aan hun verplichtingen kunnen voldoen… NIET ROOSKLEURIG, OOK VOOR NEDERLAND tel maar op welke tekorten er dan ontstaan op de rijksbegroting

Over anaconda15

1.80 meter lang blauwe ogen Nederlands Techneut en gek op wetenschap Erg handig en visionair
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized en getagged met . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s