RE:Daklozen alleen interresant in de winter?

From: kingkong1621@live.nl To: bureau@nationaleombudsman.nl; cda.publieksvoorlichting@tweedekamer.nl; cdja.maastricht@gmail.com; christenunie@tweedekamer.nl; cie.vws@tweedekamer.nl; d66@tweedekamer.nl; denkmetkoosmee@gmail.com; groenlinks@tweedekamer.nl; g.wilders@tweedekamer.nl; i.y.tan@chello.nl; info@devrijspreker.nl; info@kafkabrigade.nl; info@laatjenietkisten.nl; juliuscenter@umcutrecht.nl; jvwzakelijk@gmail.com; k.vaartjes@amnesty.nl; kamer@sp.nl; l.hartings@tweedekamer.nl; maatschappelijkeopvang@loc.nl; meldjezorg@platformggz.nl; nieuwsdienst@trouw.nl; politiek@nd.nl; postbus@eerstekamer.nl; pvda_voorlichting@tweedekamer.nl; redactie.elsevier@elsevier.nl; redactie@eenvandaag.nl; redactie@nd.nl; redactie@straatkrantbreda.nl; redactie@parool.nl; redactie@volkskrant.nl; sgp@tweedekamer.nl; tip@at5.nl; tips@leeuwardercourant.nl; straatadvocaten@gmail.com; vereniging@nvj.nl; voorzitter@dwars.org; vvdvoorlichting@tweedekamer.nl; w.tonissen@tweedekamer.nl; watvdheijden@almere.nl; zembla@vara.nl; zorgvisie@reedbusiness.nl Subject:

Daklozen alleen interessant in winter? donderdag 20 januari 2011

Als Koning Winter zich aanmeldt en de kerstdagen voor de deur staan, krijgen daklozen kortstondig aandacht van de pers. In het nieuws zijn korte shots te zien van daklozen die een warme maaltijd krijgen in de noodopvang of van lange tafels met een kerstdiner, opgediend door hoge pieten die opeens belangstelling tonen. En daarna gaat iedereen weer over tot de orde van de dag, concludeert Coco Gubbels, die zomer 2010 als dakloze undercover ging voor HP/de Tijd. Heel af en toe krijg je als kijker iets meer te zien van daklozen in Nederland. Zo liep het programma ‘Altijd Wat’ (NCRV) een dagje mee met daklozen in Amsterdam en had de redactie van KRO’s ‘In de schaduw van het nieuws besloten een hele uitzending te wijden aan daklozen. Waar de redactie van Altijd Wat op een integere manier daklozen en medewerkers van betrokken organisaties aan het woord liet en vooral de problematiek van daklozen ter sprake bracht, liet de KRO werkelijk alle steken vallen. Het had er alle schijn van niet meer dan een opwarmertje te zijn voor ‘Stinkend, beroemd en dakloos’, een ander programma van de KRO. Zelfs Chris Tates, deelnemer van ‘Stinkend, beroemd en dakloos’ en tafelgast bij ‘In de schaduw van het nieuws’, vond de titel van het programma niet kies: stinkend impliceert dat daklozen stinken en dat is niet zo. Bij de vraag of de (paar) aanwezige daklozen het schijnheilig vinden dat er in de winter opeens wel aandacht is voor dakloosheid, volgen pittige antwoorden die zorgvuldig genegeerd worden door de presentator. Het programma zit vol met momenten waarop gasten proberen uit te leggen wat hun problemen wél zijn en dat kijkers veelal een verkeerde voorstelling hebben van wie een dakloze is en hoe hij of zij leeft. En helaas, helaas, elke poging wordt door de presentator opzij geschoven met een nieuw vooroordeel zonder in te gaan op deze informatie. Dak- en thuislozen moeten leven met een stigma. In onze samenleving hebben mensen vooroordelen en meningen klaarstaan als het gaat om een groep die vanwege zeer uiteenlopende redenen voor korte of lange tijd geen huis hebben. Daar dien je dus als media voorzichtig mee om te gaan, is mijn mening. Waar ligt de grens en waar ligt onze verantwoordelijkheid? Staat het belang van het onderwerp voorop en geven we ruimte om als spreekbuis te fungeren? Of staat ons eigen belang voorop en willen we scoren met nieuws en kijkcijfers verhogen? Of streef je naar een combinatie? Deze discussie hebben we onderling al vaak gevoerd over kinderen en slachtoffers bij voorbeeld. Discussies die telkens weer de kop op steken. Want er zijn nou eenmaal collega’s die de grens opzoeken. In het contact met (ex)dak- en thuislozen en betrokken organisaties heb ik gemerkt dat zij erg huiverig zijn om met media te praten. Terwijl ze eigenlijk niets liever willen dan aandacht genereren voor hun situatie die steeds moeilijker wordt. Vooral de ‘hit and run’ strategie en beperkte weergave van dit complexe onderwerp hebben veel organisaties doen besluiten weinig tot geen ruimte te geven aan journalisten. Met persberichten en tegenwoordig ook social media hopen ze hun verhaal te kunnen vertellen met de deuren dicht. Uitzendingen zoals ‘In de schaduw van het nieuws’ maken het voor betrokkenen des te lastiger: wie laat je wel binnen en wie niet? Welke journalist of redactie kun je wel vertrouwen en welke niet? Wie gaat er zorgvuldig om met het onderwerp? En hoe denken we daar zelf over: zijn daklozen alleen in de winter interessant? Zijn het zielige mensen en dus publiekstrekkers? Is de problematiek te ingewikkeld? Of is het niet sexy genoeg terwijl ook jij of ik dakloos kan worden? Coco Gubbels is in de zomer van 2010 als dakloze undercover geweest voor HP/de Tijd en werkt aan een boek over daklozen in Nederland. Auteur: Coco Gubbels Tags: discussie Reacties kunnen worden doorgeplaatst in het tijdschrift. Die reacties moeten dan wel voorzien zijn van volledige naam en e-mailadres. 2 reacties 1. door Frank van der Schee, 22 januari 2011, 11:50 Als dakloos wordt je over het algemeen behandeld als een tweederangs burger.Met de feestdagen gaan allerlei hottemetoten spontaan aanschuiven bij de kerstdiners van de daklozen om hun sociale kant aan de burgerij te tonen. Een va de weinige die de daklozen heel het jaar graag serieus neemt is oom agent die daklozen altijd serieus neemt om zijn bonnenquota te halen. 2. door Olivier, 23 januari 2011, 01:11 Sorry, is dit nog een vaksite voor journalisten of een plaatsvervangend forum voor Telegraaf.nl aan het worden waar iedereen onsamenhangend en met zoveel mogelijk spelfouten gaat reageren? Redactie: Wat modereren zou geen kwaad kunnen. Home Over [doen-en-denken] advies Archief RSS [doen-en-denken] Over daden en woorden. Organiseren: door doen en door denken.

 ——————————————————————————–

Goed moment voor onderzoek daklozen De winter is voorbij. Dat betekent dat sommige daklozen weer de straat opzoeken. In Nederland plaatst de maatschappelijke opvang extra bedden als het echt koud wordt: de zogenaamde «winterregeling». De winterregeling wordt van kracht als het vijf dagen achtereen overdag vriest of als de gevoelstemperatuur gezondheidsrisico’s met zich meebrengt, zoals bij een combinatie van kou, harde wind en regen of sneeuw. Er geldt een versoepeld deurbeleid; daklozen hoeven zich bijvoorbeeld niet te legitimeren. Sommigen vinden het raar dat er in de winter meer capaciteit is. Waarom niet het hele jaar door deze mensen opvangen? Maar de vraag is of die verbazing terecht is. In de winterperiode worden sommige daklozen (die de opvang normaal liever mijden) min of meer naar binnen gedwongen — dat is in de winter te legitimeren, omdat er gevaar voor de gezondheid dreigt, maar in de zomer is dat een te zware interventie. Ook zullen er in de winter mensen opgevangen worden die niet echt tot de daklozen gerekend kunnen worden (in het filmpje worden Polen genoemd), of als illegale inwoner normaal geen aanspraak kunnen maken op onderdak. Wat mij verbaasd, is dat de winterperiode niet meer gebruikt wordt om de doelgroep eens goed te analyseren. In Amsterdam is dat wel eens gebeurd, maar dat kan op meer plaatsen en systematischer. Ik snap best dat dit niet eenvoudig is, omdat het in die periode in de opvang nogal hectisch kan zijn. Maar het is zonde om het moment waarop het grootste deel van de doelgroep — in al zijn diversiteit — in de opvang slaapt, niet aan te grijpen voor goed onderzoek. _

Dienstpostbus IGZ Loket Utrecht loket@igz.nl Aan kingkong1621@live.nl Geachte heer Donker,

Naar aanleiding van uw e-mail bericht ik u als volgt. In uw e-mail beschrijft u de gang van zaken omtrent de daklozenopvang bij het Nel Banninkhuis. De inspectie voor de gezondheidszorg houdt toezicht op zorginstelling en toetst de kwaliteit van de zorg. Het Nel Banninkhuis valt niet onder ons toezicht. Ik zou u daarom willen adviseren contact op te nemen met de gemeente Zwolle. Met vriendelijke groet, De heer M. Mahler MSc IGZ-Loket ……………………………………………………………… Inspectie voor de Gezondheidszorg Postbus 2680 | 3500 GR | Utrecht ……………………………………………………………… T 088 120 5000 F 088 120 5001 http://www.igz.nl

Nachtopvang Nel Banninkhuis Zwolle

De nachtopvang in het Nel Banninkhuis in Zwolle is geopend van 19.00 tot 8.30 uur. Er is ruimte voor 20 mensen: de meeste bedden zijn bestemd voor mannen; voor vrouwen is een kamer met twee bedden beschikbaar. Aanmeldingen voor overnachtingen kunnen bij Bonjour en het Nel Banninkhuis gedaan worden. In de gemeenschappelijke ruimte kan wat gegeten en gedronken worden, ook staat er een televisie en zijn spelletjes voor handen. De avonduren bij Nel leveren vaak kostbare momenten op, er is tijd om met de gasten in gesprek te gaan, hun verhalen te horen en een band op te bouwen. Openingstijden: elke avond en nacht tussen 19.00 en 8.30 uur (deur dicht om 21.30 uur).Kosten verblijf per nacht 5,60 euro Na binnenkomst om 19.00 uur mogen de daklozen niet meer naar buiten echt gevangenisregime. Elke dag moeten de daklozen heen en weer lopen tussen de dagopvang Bonjour en achtopvang Nel Banninkhuis ook bij barre weersomstandigheden bij sneeuw en vriekou en storm en regen en de deur gaat precies om 19.00 uur open en niet eerder. Er komen daar daklozen al jaren achtereen en blijvend in een uitzichtloze situatie,raken aan de drank en drugs en worden gewoon afgeschreven. In de nachtopvang word drugs en drank gebruikt o pde slaapzalen en er zijn ook daklozen binnen overleden en dan word het gegooid op de eigen verantwoordelijkheid ook als de clienten hun spullen worden gestolen en clientenraden en klachten commissies zijn een aanfluiting. De sfeer is waardeloos in een krappe woonkamer van 6×6 meter en met stinkende slaapzalen en waar geen ontspanning te beleven is en slechte voedsel en drinkenvoorzieningen en slechte sanitaire voorzieningen zoals douches met een warmtekraan en krappe toiletten en regelmatig breken er door spanningen wegens het uitblijven van zorg en hulpverlening gewelddadigheden uit plus dat er dakloze clienten rondlopen die voor hulpverlenertje gaan spelen en zich onbeschoft gaan bemoeien met andermans zaken en problemen en de toezichthouders kijken er naar en grijpen niet in. Politie Zwolle is vaste klant bij Nel Banninkhuis om druktemakers te verwijderen en als die vrijgelaten zijn dan een stoeptegel door de ruiten van Nel Banninkhuis gooien omdat zij wegens een Time Out niet meer naar binnen mogen. De zogenaamde sph4 opgeleide kneuzen/etenuitdelers die geen hulpverlening bieden maken ook nog verschil tussen dakloze clienten waar de ene iedereen mag beledigen en er niet uitgestuurd word krijgt de ander voor minder een Time Out. Nel Banninkhuis had al in 2005 of eerder gesloten moeten worden maar het gemeentebestuur die voor toezicht hoort te zorgen houd gewoon dit onmenselijke hondehok open om geld uit te sparen en als repressiemiddel want zo zijn christenen in deze gereformeerde gemeente,alles wat niet aan hun normen en waarden beantwoord word vogelvrij verklaard alleen als de daklozen zich gedwongen laten evangeliseren dan worden zij misschien op weg geholpen en dat geld ook voor asielzoekers die moslim zijn.

Dagopvang Bonjour Zwolle

 Dagopvang Bonjour in Zwolle is elke dag tussen negen uur en half zeven open. Bezoekers hebben de mogelijkheid een maaltijd te gebruiken, een kop koffie te drinken, een praatje te maken, hun kleding te wassen of tegen een kleine vergoeding kleding te kopen in de kledingwinkel. Huisarts en GGD houden er spreekuur. Ook wordt praktische hulp gegeven bij het maken van afspraken voor een postadresaanvraag. Een postadres is nodig voor het verkrijgen van een uitkering. Bij de opzet van Bonjour is uitgegaan van 40 bezoekers, maar als het nodig is – bijvoorbeeld bij koud weer – kunnen er meer mensen terecht.

Geen zorg en hulpverlening aanwezig en SPH 4 “begeleiders lopen rond met veel verbeelding en registreren clienten in het Cleverclientvolgsysteem en zitten de hele dag achter de computer en vergaderen oeverloos en stellen valse rapportages op van clienten en waar zij denken hun te kunnen analyseren en stellen diagnoses op en behandelplannen daar waar zij onbevoegd voor zijn maar luisteren niet naar de hulpvraag van de dakloze client. Kosten voor eten en drinken en warme maaltijd komend uit centrale keuken leger des heils 3,50 euro per dag maximaal te besteden en bij warm weer word er tussen de voedertijden hopelijk water aangelengd met siroop geschonken. De hele dag hangen daklozen dag in dag uit rond in Bonjour en er word niets georganiseerd aan uitstapjes of zo en daarom lopen dakozen in de nacht en dagopvang het hospitalisatiesyndroom op en de inspectie voor de gezondheidszorg of gemeenteraadsleden weigeren in te grijpen. Dus totale kosten voor daklozen leger des heils is9,10 euro en dat is teveel en daklozen zonder inkomsten word voedsel en drinken keihard geweigerd daar waar het personeel (gesubsidieerde kerkgangers)zich te goed doet aan het voedsel en drinken bestemd voor de daklozen. Openingstijden: elke dag tussen 9.00 en 18.30 uur Aanvragen postadres: in de regel ’s ochtends of op afspraak

Staking tegen keuken Leger des Heils donderdag 30 oktober 2008 | 05:59 | Laatst bijgewerkt op: donderdag 30 oktober 2008 | 07:30 Tekstgrootte ZWOLLE –

                      De beruchte VOC mentaliteit van het CDA orangistische keurkorps

Een tiental cliënten van de crisisopvang van het Leger des Heils heeft woensdag de middagmaaltijd geweigerd. De cliënten protesteren tegen de in hun beleving slechte kwaliteit van het eten in het opvangcentrum aan de Van Walsumlaan. Ook hebben ze problemen met de hygiëne en de algemene regelgeving in het huis. De protesterende groep, ongeveer eenderde van alle cliënten, is van plan ook vandaag de eetzaal te mijden, als er dan nog niet serieus met ze gesproken is. De groep zegt al anderhalve maand klachten te hebben geuit bij de dagleiding. “Elke keer als we iets naar voren brengen bij de dagleiding wordt gezegd dat er gepraat zal worden, maar er gebeurt helemaal niets” , aldus woordvoerder Frans Arends. “Ondertussen worden we keer op keer geconfronteerd met zaken waar we problemen mee hebben. Het eten is niet gevarieerd, er wordt geen rekening gehouden met verschillende diëten en soms moeten we voedsel eten waarvan de houdbaarheidsdatum is verlopen. We betalen hier 552 euro per maand, maar dat is onderhand 300 te veel.” Ook over de hygiëne is het tiental slecht te spreken; Arends spreekt over ‘diertjes in de doucheruimtes’. Kunnen de cliënten dan zelf niet de handen uit de mouwen steken? Arends: “Dat willen we best, maar we hebben de spullen niet om er iets aan te kunnen doen.” Voor Christiaan Sleurink, hoofd Zorg van het Leger des Heils in de regio Zwolle, was de actie van de tien cliënten gisteren een verrassing. Eerdere klachten zouden hem niet bereikt hebben, al kent de organisatie een duidelijke klachtenprocedure. Vooral de klacht over het eten verbaast hem, omdat de opvang van het Leger des Heils een eigen keuken heeft, waarvan de kwaliteit al lange tijd flink boven het gemiddelde in de zorg zou uitsteken. Hij noemt het weigeren van de maaltijden desondanks een ‘ernstig teken van ongenoegen’ en wil op zo kort mogelijke termijn de zaak onderzoeken.

 Geachte heer Donker,

 In reactie op uw onderstaande bericht verwijs ik u naar de brief van de Inspectie voor de Gezondheidszorg van 10 augustus 2010, met het kenmerk 2010-257392/26324/KM/se. U ontving deze brief als bijlage bij een e-mail. U bent toen verwezen naar de klachtencommissie van het Leger des Heils. Voor hulp en advies bij het indienen van deze klacht kunt u contact opnemen met Zorgbelang Overijssel. U kunt hen per e-mail benaderen middels info@zorgbelang-overijssel.nl, of per telefoon middels nummer 074 – 250 01 55. Ik vertrouw erop u hierbij voldoende geïnformeerd te hebben. Hoogachtend, mevrouw B. van Vugt IGZ-loket Subject: 10D0042992; RE: Controle door zorgverzekeraar ontbreekt want die weet niet wat het zorgkantoor uitvoert en die weet niet het zorgaanbod van zorgaanbieders,fraudes een fluitje van een cent. Date: Mon, 15 Nov 2010 16:30:17 +0100

From: Voorlichting@nza.nl To: kingkong1621@live.nl

Geachte heer Donker, De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft sinds 29 oktober 2010 ongeveer zestien (!) emails van u ontvangen. Ik informeer u, na intern overleg, al volgt: de meeste emails van u bevatten geen vragen of opmerkingen; bovendien zijn uw emails aan vele andere organisaties gericht. Zolang u geen specifieke vragen aan de NZa stelt kan de NZa niets met uw email(s). Van belang is dat uw emails betrekking hebben op het takenpakket van de NZa. Dit is nu niet altijd het geval, getuige uw opmerkingen over o.a. de WMO en het PGB. Mocht u voortaan iets bij de NZa willen melden, dan kunt u hiervoor het meldingenformulier van de NZa gebruiken; zie onze websit en klik op: Heeft u een melding? Leest u vooral de toelichting alsmede de uitleg, gegeven bij “Wat is een melding”; “Waarover kunt u melden” en “Wat doet de NZa met uw melding”. Heeft u een melding? U kunt een melding maken van mogelijke overtredingen op de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en Zorgverzekeringswet (Zvw), door zorgverzekeraars, zorgkantoren of zorgaanbieders. U kunt een melding doen via het meldingenformulier. Heeft u geen melding, maar een vraag dan kunt u terecht bij de informatielijn. Wilt u een anonieme melding doen? Neem dan de gewenste informatie uit het meldingenformulier schriftelijk over en stuur uw brief zonder afzender naar: Nederlandse Zorgautoriteit, Postbus 3017, 3502 GA Utrecht. Ook kunt u telefonisch een anonieme melding doen via het telefoonnummer van Meld Misdaad Anoniem 0800-7000. De NZa gaat met grote zorgvuldigheid om met de door u aangedragen gegevens. Daarbij worden de waarborgen die u bij wet worden geboden, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), door de NZa in acht genomen. De NZa bewaakt het algemeen consumentenbelang. De NZa bemiddelt niet in individuele conflicten tussen consumenten en zorgaanbieders of zorgverzekeraars en ook niet tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars onderling. Daar zijn andere toezichthouders en organisaties voor. Ik verzoek u dringend het juiste emailadres te gebruiken indien u een email stuurt aan de NZa: Voorlichting@nza.nl. Wilt u uw vragen/opmerkingen kort en to-the-point aangeven anders kan de NZa uw melding/email niet in behandeling nemen. Tot slot informeer ik u dat de NZa niet bemiddelt in individuele gevallen; de NZa is er voor het algemeen belang. Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd. Met vriendelijke groet, Gerrit-Jan Bloemink Voorlichter Informatielijn Nederlandse Zorgautoriteit Tel. (0900) 770 70 70 (0900) 770 70 70 website: http://www.nza.nl mailto: informatielijn@nza.nl Wilt u op de hoogte blijven van het laatste NZa-nieuws? Abonneer u dan op onze RSS-feed via http://www.nza.nl (onderaan de homepage vindt u het RSS-icoon). Heeft u een melding voor de NZa? Raadpleeg ons meldpunt op onze website http://www.nza.nl (bij: Heeft u een melding?). From: Meldjezorg@platformggz.nl To: kingkong1621@live.nl Date: Tue, 19 Oct 2010 12:41:08 +0200 Subject: RE: medewerkers budgetbeheer daklozen zwolle

 Geachte heer Donker, Bedankt voor uw berichten, waarin u ons informeert over uw klachten over zorginstellingen en over de (uitvoering van) beleid m.b.t. dak- en thuislozen. Op basis van onder andere uw signalen bij de helpdesk Meld je zorg, hebben we hierover contact gehad met de Nederlandse Zorgautoriteit, met de heer J. Hakker, senior onderzoeker van de beleidsdirectie. De heer Hakker maakt onderdeel uit van de unit die onder meer toezicht houdt op de naleving van de Wmg door de zorgaanbieders. Met een klein aantal collega’s richten zij zich op overtredingen van de Wmg en hierbij behandelen zij met name signalen die duiden op mogelijke zorgfraude. Hiervoor onderhouden zij ook contacten met onder meer VWS, FIOD, IGZ, en het OM. In een notitie van het LPGGz aan het NZa hebben wij aangegeven dat wij beschikken over concrete zaken van misstanden, waarbij met name het PGB een terugkerend element is. Ook hebben wij zelf al enige klachtmogelijkheden verkend. Dit lichten wij nog aan de NZa toe. De NZa heeft mij gevraagd om aan u door te geven hoe u het beste de klachten rechtsreeks bij hen kunt deponeren. Deze klachtmogelijkheid bij de NZa is als volgt. Via de website http://www.nza.nl kan eenieder melding maken van mogelijke misstanden. Op basis van deze signalen wordt beoordeeld of sprake is van een overtreding van de Wmg of de zorgverzekeringswetten, of dat anderszins sprake is van een ongewenste situatie. Voor wat betreft de rol van de NZa t.a.v. het PGB is het goed om nog te benadrukken dat zij vooral toezicht houden op de uitvoering van de PGB regeling door de zorgkantoren. Hun rol om bestuursrechtelijk te handhaven bij fraude met het PGB door niet toegelaten zorgaanbieders wordt momenteel nader bezien. Vaak gaat het om valsheid in geschrifte en oplichting en hiervoor is het strafrecht van toepassing. De zorgkantoren zijn bij vermoeden van misbruik met het PGB als eerste aan zet. Eventuele misstanden moeten daar worden gemeld, zij kunnen een zogenaamde intensieve controle uitvoeren op de juiste besteding van het PGB. Mocht hieruit blijken dat sprake is van misbruik dan kan het zorgkantoor vervolgacties instellen. Één van die vervolgacties kan zijn dat het zorgkantoor misstanden door een zorgaanbieder bij de NZa meldt. Zij kunnen vervolgens deze melding bespreken met OM en FIOD. Ook kunnen zij contacten leggen met de IGZ en de misstanden bespreken met VWS en CVZ indien de regelgeving voor aanpassing vatbaar is. Ik raad u dan ook met klem aan om zelf ook melding te doen via de website van NZa. Met vriendelijke groet, Debora Korporaalbeleidsmedewerker kortdurende zorg ____________________________ Landelijk Platform GGzPostbus 13223, 3507 LE Utrecht Maliebaan 71-h, 3581 CG Utrecht 030-236 37 65 http://www.platformggz.nl bereikbaar maandag t/m donderdag

Zoek uitgebreid Vakgebieden Home All Nieuws Opinie Achtergrond Dossiers Agenda Whitepapers Adverteren Publieke Zaken Financiën Openbare orde Ruimte & Milieu Sociaal Digitaal Bestuur Carrière Vacatures Academy BB Magazine DB Magazine Crisis bij Flevolandse daklozenopvang 22.12.09 • 1 reactie De nachtopvang voor daklozen van het Leger des Heils in Almere en Lelystad zit ‘afgeladen vol’. Dat zei persoonlijk begeleider Ellen Schreuder van het Leger des Heils maandag. ‘Het is echt crisis’. Extra mensen Het Leger des Heils heeft het aantal plekken al uitgebreid van twaalf naar twintig, maar dat is nog altijd niet voldoende. Het Leger des Heils heeft extra mensen opgeroepen zodat iedereen die aanklopt, kan worden opgevangen. Alleen in Almere en Lelystad is een opvang, de andere plaatsen in de provincie sturen mensen door naar deze twee gemeenten. Gerelateerde artikelen 17.12.09 Amsterdamse dakloze wordt niet oud 16.12.09 ‘Rijk zet Gelderse daklozen in de kou’ 06.11.09 Geen subsidie voor opvang dakloze mannen 28.09.09 Gemeenten kunnen toestroom dakloze gezinnen niet aan Laatste nieuws 10.03.11 Amsterdam geeft geld voor ombouwen bordelen 10.03.11 Politie IJsseland biedt therapie voor blaffende hond 10.03.11 ‘Recordafschot van wild in Oostvaardersplassen’ 10.03.11 ‘CDA heeft niet genoeg begrip voor stadsproblemen’ 10.03.11 240 uitkeringsgerechtigden frauderen voor half miljoen 1001 Juridische vragen en antwoorden Stel: U bent van plan om te gaan scheiden, wat komt er allemaal op u af? Of…… u heeft een geschil met uw werkgever; er dreigt een ontslag op staande voet. Hoe handelt u? Het boek 1001 juridische vragen en antwoorden biedt hulp. Meer informatie Reageer Print Stuur door Nieuwsoverzicht

 Reacties R.Donker • ervaringsdeskundige daklozen • 05.08.10 14:45

Ik ben 24 oktober 2000 op onrechtmatige gronden mijn woning aan de Dokkumlaan 59 1324 AD in Almere-Stad uitgezet na 28 jaar arbeid en 20 jaar zelfstandig wonen in Almere na een slepend arbeidscoflict die ontstond na een geheime overname van ons bedrijf in 1996. Mijn vakbond FNV kiem waar ik 27 jaar lid van was liet mij volkomen in de steek evenzo de sociale dienst van Almere die ik november 1999 al inlichte over de schendingen van arbeidsovereenkomsten door de werkgever na drie jaar om juridische bijstand gebedeld te hebben en waar juni 2000 mijn ziektegeld onrechtmatig werd stopgezet door de werkgever voor de duur van 6 maanen waardoor ik geen rekeningen niet meer kon betalen en geen voedsel kon kopen.Dankzij een surinaamse vriend met zijn snackkraam Robby”s Roti had ik toch nog al die tijd kunnen eten en waar ik oktober 2000 een externe advocaat moest inschakelen die het ziektegeld terug vorderden en mij daarna liet barsten. Ik kwam terecht in de crisisopvang perspectief van het leger des heils in Almere waar mij geen enkele zorg en hulpverlening werd geboden maar waar wel fl 918,50,- per maand aan eigen bijdrage moest worden betaald door daklozen voor een simpel,bed,bad en broodbeleid en bijbehorend gevangenisregime en dat ondervond ik ook in crisisopvang de Valk in Lelystad en sociaal pension arcuris in Almere en waar ik daarna op 21 april onrechtmatig dit sociaal pension Arcuris in Almere werd uitgezet en via een VVD tweede kamerlid in Zwolle terecht kwam bij de illegale opvang achter de WRZV hallen waar ook geen hulpverlening werd geboden. Ik heb daar een jaar verbleven na allerlei loze beloftes hebben moeten aanhoren van de directeur van deze Hallen en heb toen zelf een woning aangevraagd op de Walstr. 9a op 16 mei 2003 via RIBW Zwolle waarvan ik erachter kwam dat zij ook geen hulpverlening boden aan dak en thuislozen en waar ik 10 september 2008 ook deze woning moest ontruimen doordat RIBW Zwolle en woningstichting Openbaar Belang valse informatie verstrekte aan een kantonrechter.De werkelijke redenen was dat ik achter fraudepraktijken kwam met AWBZ gelden via onrechtmatig verkregen indicaties.door RIBW Zwolle en OB. i.v.m woonbegeleiding. Nu verblijf ik vanaf 16 september 2008 weer in een opvanginstelling van het leger des heils Zwolle zowel een nacht als dagopvang en heb daar een begeleider die niet naar mijn precieze hulpvraag luisterd en mijn onder druk zet en chanteert i.v.m. een woning die mij is aangeboden maar die ik niet wil hebben omdat deze begeleider zich aan mij wil opdringen als AWBZ gefinancierde ambulant woonbegeleider en waar dit als voorwaarde word geteld door de corporatie die de woning aanbood en de structurele regiegroep van de gemeente Zwolle die mij perse als lid van een doelgroep wil kenmerken. maar het is zo dat zorg en welzijns/opvanginstellingen samenwerken met woningcorporaties om zo hun subsidie-eilandjes en werkgelegenheid veilig te stellen over de ruggen van daklozen die zij willen gaan bevoogden als kleine kinderen en de wet voorschrijven. Ik heb in deze begeleider van het leger des heils Zwolle het vertrouwen in opgezegd want zij zijn geen proffesionele hulpverleners en schenden voortdurend de rechten van hun clienten en staan hun hulpvragen te verwaarlozen en ik ben niet de enigste die dit overkomt in Nederland. En de landelijke en lokale politiek zijn hiervan op de hoogte maar hebben belangenverstrengelingen met deze instellingen op politiek en religeuze evangelische gronden plus werkgelegenheid. Zie mijn blog “donkeredagen mijn verblijf in blauwvingerstad zwolle” en aanverwante blogs en op nieuwsportal zwolle “politiekorpsen dumpen daklozen” en extra opvang daklozen op de googlefunctie etc. Ik ben nu 56 jaar en verblijf zonder echte vooruitzichten al 22 maanden in de nachtopvang Nel Banninkhuis leger des heils Zwolle tussen gasten die hun fatsoen niet kunnen houden en zich als beesten gedragen maar ja dat hoort erbij in de opvang zonder toezicht en hulpverlening. Zwaar gesubsidieerd! naar Stadsarchief W.G. Faber Almere Bestuurd Personalia W.G. Faber Roepnaam: Wim Bestuursfuncties Raadslid Gemeenteraad 1994 CDA Later aangetreden, als opvolger van Bijsterveldt-Vliegenthart. Fractievoorzitter vanaf maart 1996. Wethouder Gemeenteraad 1998 CDA Na een bestuurscrisis in mei 2001, waarbij PvdA en Groen Links zich aanvankelijk uit de coalitie terugtrekken en het CDA vervolgens tot de coalitie toetreedt, aangetreden als wethouder. Raadslid Gemeenteraad 1998 CDA Eerst raadslid, maar vanaf mei 2001 wethouder. Wethouder Gemeenteraad 2002 CDA Afgetreden nadat het CDA vanwege onvrede met uitspraken van de fractievoorzitter van Leefbaar Almere over het functioneren van Faber, zich uit het college terugtrok. Wethouder Gemeenteraad 2006 CDA Verangt Martine Visser tijdens haar zwangerschapsverlof. Overige bijzonderheden Beroep: hoofd van de sociale dienst en adjunct gemeentesecretaris in de gemeente Weesp Nevenfunctie 2003: Nevenfuncties en vertegenwoordigingen: – Vertegenwoordiger in de aandeelhoudersvergadering van Kunstgoed Almere BV.* *namens de gemeente Almere. Beleidsveld-productbegroting: Maatschappelijke opvang (MO), Ambulante verslavingszorg (VZ) en Vrouwenopvang (VO): 1505 In te vullen door bureau agenda Nummer: Onderwerp: Stand van zaken financien MO/VZ en VO en concept-bestedingsvoorstellen MO/VZ Portefeuillehouder: W.G. Faber CDA *omcirkelen × paraaf: Dienst: Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling × datum:06.01.2002 Datum: 4 december 2001 × Status bw voorstel: A Steller: E.C. Sikking Advies: Tel.: 036 54 91 576 × Managementteam : Nee × OC/OR : Nee Parafen: × Emancipatieraad : Nee directeur: × Seniorenraad : Nee datum:05.12.2001 Raadscommissie: dienstcontroller: × Commissie voor Maatschappelijke ontwikkeling datum:04.12.2001 × ter kennisneming* Raad: Persbericht : Nee × Nee Voorgestelde beslispunten: – Kennis te nemen van de stand van zaken financien MO/VZ en VO – In te stemmen met de ter besluitvorming voorgelegde beslispunten: · Reservering van het resterend budget ad fl. 19.302,96 aan activiteiten n.a.v. de Regiovisie MO · Besteding extra middelen Dijkstal (fl. 197.301,–) vanaf 1/1/2002 structureel aan aanvullende financiering van Noodopvang Perspectief van het Leger des Heils · Besteding extra middelen Dijkstal (fl 197.301,–) voor 2001 op incidentele basis aan: – Woonondersteuning door het Leger des Heils in het kader van het meldpunt VVM voor 2 jaar ad fl. 60.000,- op jaarbasis (in totaal 120.000,–) – Onderzoek naar de aard en omvang van de doelgroep MO in Flevoland (incl. zwerfjongeren van 15 jaar en ouder): budget nog onbekend – Reservering restant budget aan activiteiten n.a.v. de Regiovisie MO Bijlagen: Notitie stand van zaken financien MO, VZ en VO en concept-bestedingsvoorstellen MO/VZ, oktober 2001 In te vullen door bureau agenda Vergadering College datum:20.12.2001 In te vullen door bureau agenda Vergadering raadscommissie Cie MO-24.01.2002 In te vullen door bureau agenda Vergadering Raad datum:nvt In te vullen door bureau agenda B&W conform voorstel: ja datum:14.12.2001 paraaf: concerntoetser: gemeentesecretaris: Aan : het college van Burgemeester & Wethouders Dienst/steller : Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling / E.C. Sikking Onderwerp : Stand van zaken financien MO/VZ en VO en concept-bestedingsvoorstellen MO/VZ Datum : 4 december 2001 Beleidsveld-productbegroting : Maatschappelijke opvang (MO), Ambulante verslavingszorg (VZ) en Vrouwenopvang (VO): 1505 Toelichting Probleemstelling – aanleiding De gemeente Almere is centrumgemeente (geworden) voor de provincie Flevoland voor drie beleidsterreinen: Maatschappelijke opvang (MO) per 1/1/2001, Ambulante verslavingszorg (VZ) per 1/1/2000 en Vrouwenopvang (VO) per 1/1/1998. Voor deze beleidsvelden ontvangt Almere rijksdoeluitkeringen. Recent is het bedrag van de MO/VZ door de motie Dijkstal structureel (met terugwerkende kracht vanaf 1 jan. 2001) opgehoogd met fl 197.301,–. Tevens resteerde uit de doeluitkering 2001 MO/VZ nog een bedrag van fl. 53.464,–. Voor beide budgetten zijn in bijgevoegde notitie (zie Bijlage) bestedingsvoorstellen ontwikkeld en is dit moment aangegrepen om zowel de regiogemeenten als de centrumgemeente zelf op de hoogte te brengen van de financiele stand van zaken op deze beleidsvelden. Bestuurlijk referentiekader De bestedingen uit de reguliere doeluitkering (d.w.z. excl. motie Dijkstalgelden), zoals deze in de bijgevoegde notitie zijn weergegeven, zijn in eerdere voorstellen aan het College voorgelegd en geaccordeerd (bijv. 5 december 2000). Toelichting op de voorgestelde beslispunten (zie Bijlage: bijgevoegde notitie: pagina’s: 5, 6, 7 en 8) Resultaat van intern en extern overleg Op 3 december j.l. is bijgevoegde notitie en de daarin weergegeven beslispunten aan de Portefeuillehouders Zorg van de 5 regiogemeenten, onder voorzitterschap van de wethouder Zorg van Almere, voorgelegd. Dezen zijn integraal met de notitie accoord gegaan. Alvorens de voorstellen in het PHO Zorg voor te leggen, zijn de voorstellen op ambtelijk niveau met de 5 regiogemeenten besproken/afgestemd. Tevens zijn de onderwerpen, waarover de voorstellen handelen, met de betreffende organisaties doorgesproken (Meldpunt VVM, Leger des Heils e.d.). Financiën (zie Bijlage: bijgevoegde notitie: pagina’s 5, 6, 7 en 8) Personeel – organisatie – medezeggenschap N.v.t. Communicatie/persbericht Nee (eventueel) Vervolgprocedure Geen STAND VAN ZAKEN FINANCIEN OKTOBER 2001 – MAATSCHAPPELIJKE OPVANG – VERSLAVINGSZORG – VROUWENOPVANG & CONCEPT-BESTEDINGSVOORSTELLEN MO, VZ &VO Oktober 2001, Almere, afdeling Welzijn Edith Sikking Tel: 036-5491576 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Stand van zaken financiën maatschappelijke opvang/ambulante verslavingszorg 3. Bestedingsvoorstellen MO en VZ 3.1 Besteding bedrag ad fl. 53.464,– 3.2 Besteding extra MO-budget ad fl. 197.301,– (Motie Dijkstal) 3.2.1 Incidentele inzet 3.2.2 Structurele inzet 4. Stand van zaken financiën Vrouwenopvang 5. Samenvatting: ter kennisname/besluitvorming 1. Inleiding Leeswijzer In deze notitie wordt eerst de stand van zaken met betrekking tot de financiën op de beleidsterreinen Maatschappelijke opvang (MO) en de Ambulante verslavingszorg (VZ) weergegeven. Vervolgens worden enkele bestedingsvoorstellen t.b.v. deze terreinen gedaan. Daarna volgt de Vrouwenopvang (VO), waarvoor met name alleen de stand van zaken betreffende de financiën wordt weergegeven. De bestedingsvoorstellen zijn op 3 december j.l. eerst aan de portefeuillehouders Zorg van de Flevolandse gemeenten ter kennisname/instemming voorgelegd en worden nu aan het College van B&W van de centrumgemeente Almere ter kennisname/besluitvorming aangeboden. Op blz. 10 worden de punten ter besluitvorming weergegeven. Doel notitie Doel van deze notitie is dus enerzijds informeren en anderzijds het vragen van instemming met voorgestelde beslispunten. Kader Alvorens hiertoe over te gaan volgt in het kort een beschrijving van het kader, waarbinnen voorliggende notitie beschouwd moet worden. Deze notitie gaat over drie beleidsvelden (MO,VZ en VO), waarvoor de provincie Flevoland, als zelfstandige regio, van het Rijk (Ministerie van VWS) doeluitkeringen ontvangt. De gemeente Almere is centrumgemeente geworden voor deze drie terreinen. Deze situatie is vanaf halverwege 1998 ingezet. – Vrouwenopvang: Per voornoemde datum kreeg Flevoland een eigen budget voor de Vrouwenopvang. Tot die tijd werd deze regio als zgn. witte vlek aangemerkt m.b.t. de opvang van vrouwen. Vanaf dat moment tot op heden is een volledige vrouwenopvangketen in Flevoland opgezet, bestaande uit: een telefonisch meldpunt, crisisopvang (in Amsterdam en Zwolle) doorstroomvoorzieningen in Almere en Emmeloord en nazorg. De eerstgenoemde voorzieningen worden uitgevoerd door de Vrouwenopvang Flevoland (een samenwerkingsverband tussen Vrouwenopvang Amsterdam en Vrouwenopvang Overijssel), de laatstgenoemde door de drie in de provincie opererende maatschappelijk werkinstellingen. Voorts wordt door de GGD een monitor voor de Vrouwenopvang ontwikkeld, waarbij relaties moeten worden gelegd met (registratiesystemen van) allerlei instellingen die te maken hebben met huiselijk geweld. Lopend jaar is verder een drietal ambulante steunpunten (in Almere en in Lelystad en een zgn. vliegende brigade voor de Noordoostpolder) als experiment opgezet, waarmee de opvangketen gecompleteerd is. Vanuit deze steunpunten wordt preventief gewerkt, d.w.z. dat zo veel als mogelijk wordt voorkomen dat vrouwen uiteindelijk een beroep gaan doen op de Vrouwenopvang. Recent is tot slot een overleg gestart met de politie in het kader van de aanpak van huiselijk geweld, een onderwerp dat nu ook bij Justitie en Politie zowel landelijk als regionaal meer aandacht krijgt. -Verslavingszorg: Per 1/1/2000 is Flevoland als aparte regio voor de verslavingszorg door het Rijk aangemerkt en is de centrumgemeentetaak van Zwolle (die voorheen ook voor Flevoland centrumgemeente was) overgegaan op de gemeente Almere. In 2000 is meteen een Regiovisie Verslavingszorg uitgezet, die in het voorjaar 2001 bestuurlijk geaccordeerd is. Hiermee ligt er een regionaal beleidskader voor dit beleidsterrein. Inmiddels heeft Almere een Regionaal Plan van Aanpak opgesteld als uitwerking van de Regiovisie, waarin onder meer een aantal concrete actiepunten voor de aankomende jaren wordt beschreven. Dit Regionaal Plan van Aanpak is besproken met het beleidsvoorbereidend Regionaal Platform Verslavingszorg en wordt eind november 2001 aan de Regionale Stuurgroep voorgelegd. Voort is de afgelopen periode door het Cad samen met de betrokken beleidsmedewerkers van de gemeenten Zwolle, Almere, Harderwijk en Lelystad gewerkt aan de ontwikkeling van een kostprijssystematiek en met alles dat daar aan voorafgaat (product- en programmabeschrijvingen e.d.). In het aankomend jaar zal daarom kunnen worden gewerkt met een gedifferentieerde kostprijs per product en zal vervolgens een traject worden ingegaan richting resultaatmeting (voor zover mogelijk). – Maatschappelijke opvang: Begin dit jaar heeft Almere de centrumgemeentetaak van Lelystad op dit terrein overgenomen. Ook nu is weer een Regiovisie uitgezet, die als regionaal beleidskader moet dienen voor de Maatschappelijke opvang in de provincie. Naar verwachting zal deze regiovisie begin volgend jaar de bestuurlijke besluitvorming in gaan. Tot slot: voor alle drie beleidsterreinen, maar met name voor de MO en de VZ geldt, dat sprake is van een zeer bescheiden budget dat Flevoland van het Rijk ontvangt. De budgetten hebben vrijwel geen relatie met de bevolkingsontwikkeling en problematiek binnen de provincie. 2. Stand van zaken financiën Maatschappelijke opvang (MO) en de Ambulante verslavingszorg (VZ) Per 1 januari 2001 zijn de budgetten voor de maatschappelijke opvang en de ambulante verslavingszorg door het Ministerie van VWS samengevoegd, zijnde een logische stap gezien overlap van doelgroepen e.d.. Deze bundeling is vastgelegd in het Besluit van 6 april 2001 houdende wijziging van het Besluit specifieke uitkeringen MO, VO en VZ (Stb, 2001, 215). Per brief d.d. 6 juni j.l. heeft het ministerie de definitieve uitkeringen voor 2001 medegedeeld. Al eerder, in maart 2001, was een indicatie gegeven van de budgetten, waar echter op dat moment nog geen rechten aan ontleend kon worden. Voor MO/VZ gezamenlijk is nu aan Flevoland voor 2001 een bedrag toegekend van: fl. 3.467.615,– In bovengenoemd bedrag is een ophoging van fl. 197.301,–voor de MO verwerkt als gevolg van de Motie Dijkstal (landelijk fl. 15 miljoen). Dit bedrag zal, ingaande per jan. 2001, jaarlijks structureel aan Flevoland worden toegekend. Bij de besteding van deze extra middelen dient de bestemming die de Tweede Kamer voor ogen had, te worden betrokken, n.l. dak- en thuislozen en zwerfjongeren (bijv. een 24-uursmeldpunt). In antwoord op Kamervragen heeft de Minister tevens aangegeven dat het haar voorkeur heeft om een koppeling te leggen met het landelijk convenant OGGZ: “Gemeenten stellen dat zij over onvoldoende middelen beschikken om het OGGZ-beleid adequaat uit te voeren. Met behulp van de fl. 15 miljoen kunnen zij het beleid intensiveren”. Het reguliere budget, zonder genoemd extra MO budget, bedraagt fl. 3.270.314,–. Hiervan is in 2001 besteed: 1. Verslavingszorg: fl. 1.906.785,– aan het Cad, te weten: – fl. 1.487.986,– (bedrag dat van het totaalbudget van de oude centrumgemeente Zwolle is afgescheiden voor Flevoland (en ook al aan Flevoland werd uitgegeven): besteed aan de Cad-vestigingen Lelystad en Almere) – fl. 351.703,– (voormalig SVO-geld dat Almere vanaf 1995 voor twee SVO-projecten ontving: besteed aan continuering Begeleid Wonen en Voorkoming Overlast van het Cad in Almere) – fl. 67.096,– (voormalig geld van de gemeente Emmeloord: besteed aan het Cad-steunpunt in Emmeloord t.b.v. de NOP) 2. Maatschappelijke opvang fl. 1.307.605,– aan Arcuris, te weten: – fl. 766.837,– de Valk (crisisopvang) te Lelystad – fl. 516.722,– Ravesteyn (sociaal pension) te Almere – fl. 24.046,– Begeleid Wonen te Lelystad Resteert uit het regulier budget voor 2001: fl. 55. 924,–, waarvan in het najaar 2000 is besloten om deze middelen vooralsnog te reserveren voor activiteiten naar aanleiding van de Regiovisies Ambulante verslavingszorg en Maatschappelijke Opvang Flevoland (zie ook het Collegebesluit van de gemeente Almere d.d. 5 december 2000, en eerder geaccordeerd door de Portefeuillehouders tijdens het PHO Zorg najaar 2000). Van dit bedrag zijn inmiddels de accountantskosten ad fl. 2.460,- betaald. Resteert een bedrag ad fl. 53.464,– Conclusie: Een tweetal budgetten dient nog te worden besteed: – fl. 53.464,– (activiteiten n.a.v. de regiovisies) – fl. 197.301,– (extra MO-budget 2001 e.v.) 3. Bestedingsvoorstellen Maatschappelijke opvang (MO) en Ambulante verslavingszorg (VZ) Zoals hiervoor opgemerkt, blijkt dat een tweetal budgetten nog kan worden aangewend voor MO dan wel VZ. 3.1 Bedrag ad fl. 53.464,– Dit bedrag kan worden besteed aan activiteiten als gevolg/naar aanleiding van de Regiovisies VZ of MO Ter besteding van dit bedrag zijn/worden de volgende voorstellen gedaan. De eerste twee (a en b) zijn ter kennisname aan het PHO Zorg de derde ter besluitvorming. a) De Regiovisie Maatschappelijke opvang, gestart in het voorjaar 2001, is nog in ontwikkeling. In juni j.l. heeft het onderzoek- en adviesbureau SGBO, dat de regiovisie opstelt, aangegeven door haar budget heen te zijn en had het Platform, dat de ontwikkeling van de Regiovisie begeleidt, bovendien een verzoek om een aantal extra activiteiten te laten uitvoeren. Dit heeft geleid tot een aanvullende offerte van SGBO. Deze offerte is op 20 augustus j.l. met de beleidsmedewerkers van de Flevolandse gemeente doorgesproken. Aangezien deze bestedingsmogelijkheid al eerder goedgekeurd is door het PHO Zorg is -vanwege de voortgang- aan SGBO inmiddels een toekenningsbrief gestuurd. Het met deze aanvullende opdracht gemoeide budget ad fl. 14.161,04 wordt uit bovengenoemde middelen betaald. b) De Regiovisie verslavingszorg Flevoland is begin 2001 gereed gekomen. Vervolgens is gewerkt aan een uitwerking van deze regiovisie in een Regionaal Plan van Aanpak voor de aankomende jaren. Dit Plan zal eind november 2001 aan de Stuurgroep Verslavingszorg worden voorgelegd. Op voorhand kan al worden gesteld dat -vanwege het beperkte zicht op de aard en de omvang van de verslavingszorgproblematiek- er een beroep zal worden gedaan op een deel van voornoemd budget. Een werkgroep van Cad, GGD, politie en centrumgemeente Almere zal in 2002 een informatiesysteem ontwikkelen waarmee (half)jaarlijks gegevens kunnen worden aangeleverd t.b.v. onder meer de beleidsontwikkeling. Aan de Stuurgroep Verslavingszorg zal in dit kader worden voorgesteld om ten behoeve van het ontwikkelingsproces externe ondersteuning in te kopen voor een bedrag van ca. fl. 20.000,– c) Als gevolg van bovenstaande resteert een budget van fl. 19.302,96. Voorgesteld wordt dit restantbudget te besteden aan de uitvoering van aanbevelingen uit de Regiovisie Maatschappelijke Opvang, die begin 2002 gereed zal zijn (zie hiervoor 3.2.c). 3.2 Extra MO-budget ad fl. 197.301,– (Motie Dijkstal) Dit budget is halverwege dit jaar door het Ministerie van VWS, n.a.v. de Motie Dijkstal vrijgegeven. De bestemming is vrij algemeen omschreven: dak- en thuislozen en zwerfjongeren (bijv. een 24-uursmeldpunt). Zoals eerder opgemerkt is dit budget vanaf begin 2001 structureel toegevoegd aan het MO/VZbudget. Aangezien het Ministerie van VWS pas halverwege het jaar de middelen definitief toe heeft gekend, wordt de inzet onderscheiden in een budget van fl. 197.301,– dat resteert uit 2001 en dat derhalve incidenteel zal worden ingezet en een budget ad fl. 197.301,– dat vanaf 2002 structureel zal worden ingezet (Zie hiervoor ook paragraaf 2 Budget MO/VZ). 3.2.1 Incidentele inzet budget 2001 Wat de incidentele inzet betreft moet bedacht worden, dat indien het hieronder beschreven project van het Leger des Heils na evaluatie succesvol blijkt te zijn, gezocht moet worden naar structurele financiering en dan – indien er geen uitbreiding van de rijksmiddelen voor Flevoland plaatsvindt- evt. een structurele bijdrage van de Flevolandse gemeenten uit eigen middelen zal worden gevraagd. Aangezien het betreffende project met name op het terrein van de OGGZ ligt, zou gemeentelijke subsidie ook voor de hand liggen. a) Activiteiten t.b.v. het Advies- en Meldpunt Vervuiling, Verwaarlozing en Mishandeling Het Advies- en Meldpunt Vervuiling, Verwaarlozing en Mishandeling bestaat bijna 3 jaar en is in het leven geroepen door een groot aantal organisaties in de Openbare Gezondheidszorg.. Deze organisaties hebben in januari 2000 convenanten opgesteld waarin zij zich verplichten tot het daadwerkelijk samen uitvoeren van het VVM. VVM richt zich op de groep Zorgwekkende Zorgmijders, mensen die niet zelf (meer) om hulp of zorg vragen en zich veelal in multiproblem situaties bevinden. Problemen als hallucinaties, wanen, achterdocht, onverwerkt verlies, eenzaamheid, een combinatie van verslaving, psychische problemen en soms dakloosheid zijn opvallende kenmerken. Om deze zorgwekkende zorgmijders op een goede manier te kunnen helpen, is bemoeizorg de enige weg. Daarbij wordt hulp/zorg geboden die de cliënt nodig heeft, waarbij vaak anderen bepalen wat goed is voor de client omdat deze hier niet (meer) zelf toe in staat is of teleurgesteld is in de hulpverlening. VVM houdt zich bezig met het op tijd bieden van individuele hulp in situaties waarin (soms acute) problemen dreigen te ontstaan: overlast, dreigende uithuiszettingen, vereenzaming, vervuiling e.d.. Na de meldingen, die veelal via politie, huisartsen, woningcorporaties e.d. binnenkomen, probeert het VVM contact te leggen met de betreffende persoon, gaat vervolgens samen met de convenantpartners na welke opvang nodig is en legt dit vast in zorgplannen. Het is de bedoeling dat de reguliere hulpverlening na verloop van tijd in staat is om de zorg over te nemen. In veel gevallen gaat het om mensen die langdurig zorgafhankelijk zijn. Circa 200 meldingen per jaar komen bij het Meldpunt binnen. Hiervan is ongeveer een kwart zeer vervuild, bij circa 25% speelt verslaving (ook) een rol en in 30% van de gevallen is (ook) sprake van psychiatrische problemen. Het grootste deel van de meldingen komt uit Almere en Lelystad. Het Meldpunt VVM constateert enkele gaten in de hulpverlening. Het belang om deze gaten op te vullen is evident. Een deel van de groep zorgwekkende zorgmijders kan de toekomstige groep voor de MO zijn, die al met beperkte capaciteit wordt geconfonteerd. Beperking van de instroom in de MO ligt dan voor de hand. Een van de gesignaleerde leemten in de hulpverlening betreft: – het bieden van woonondersteuning (mobiel Team Woonondersteuning van het Leger des Heils) In 2000 was er sprake van 194 uithuiszettingen in heel Flevoland. Wanbetaling is de oorzaak voor het overgrote deel hiervan en had wellicht kunnen worden voorkomen als er een actief hulpaanbod was geweest. Inzet van een zgn. Mobiel Team Woonondersteuning van het Leger de Heils zou hier een oplossing kunnen bieden. Thans wordt al beroep gedaan op de diensten van het Leger, onderdeel Woonondersteuning, in geval van acute financiële problemen bij de doelgroep. Vaak gaat het dan ook om crisismanagement bij acute uithuiszetting of dreigende afsluiting van nutsvoorzieningen. De samenwerking tussen VVM en het Leger kan worden opgevat als een vliegende brigade. Het voorstel is nu echter om- indien er bij het VVM een melding binnenkomt van een woningcorporatie op het moment dat huurders na drie maanden, incl. aanschrijvingen, geen huurbetalingen doen- deze meldingen tijdens het casusoverleg te bespreken en dit casusoverleg uit te breiden met een afgevaardigde van het zgn. Mobiel Team Woonondersteuning van het Leger. Deze kan vervolgens worden ingezet om kortdurende (crisis) interventie te plegen (onderzoek, terugkoppeling VVM en doorverwijzing naar reguliere hulpverlening (AMW, Stadskredietbank e.d.) dan wel zelf (tijdelijk) het financieel beheer uit te voeren. Aangesloten dient te worden bij de bestaande platformen rond de schuldhulpverlening, zoals die bijv. al in Lelystad en Dronten bestaan. De noodzaak voor het gebruikmaken van woonondersteuning door het Leger des Heils is dus gelegen in het outreachend werken waar nodig en het inspringen bij crisismanagement in geval van wachtgeldproblematiek bij de betrokken organisaties. Voorgesteld wordt derhalve om de inzet van het Mobiel Team Woonondersteuning als experiment voor 2 jaar, ingaande per januari 2002, subsidie te verlenen. Uitgaande van een in eerste instantie zeer bescheiden aantal van tussen de 35 en 40 uithuiszettingen per jaar Flevoland-breed, kunnen de kosten op jaarbasis incl. overhead geschat worden op fl. 60.000,–. Dit betekent dat een beslag op de zgn. incidentele middelen van fl. 120.000,– wordt gedaan. b) Het laten uitvoeren van een onderzoek naar aard en omvang van het aantal dak- en thuislozen in Flevoland. Op voorhand kan al worden gesteld dat uit de Regiovisie MO naar voren komt dat het inzicht in de omvang van het aantal dak- en thuislozen in Flevoland per gemeente volstrekt onvoldoende is. Voorts is gebleken dat er ook onvoldoende zicht is op de aard van de problematiek van deze doelgroep als op de aard van de overlast die deze groep evt. met zich meebrengt. Voorgesteld wordt daarom om naar deze problematiek een onderzoek te laten verrichten, waarbij behalve het vergroten van het inzicht eveneens een instrument wordt ontwikkeld waarmee bijv. jaarlijks aan de betreffende informatiebehoefte kan worden voldaan. Tevens zal binnen dit onderzoek een onderscheid moeten worden gemaakt naar leeftijdscategorie, met als doel onder meer ook de categorie zwerfjongeren tussen de 15 en 23 jaar in kaart te kunnen brengen. Al eerder is onderzoek (o.a. door de GGD) gedaan om het aantal zwerfjongeren in kaart te brengen. De onderzoeksresultaten waren echter om meerdere redenen niet betrouwbaar. Aangezien de problematiek van zwerfjongeren de laatste jaren steeds meer in de publiciteit is en ook in Flevoland zo nu en dan opduikt lijkt onderzoek naar aard en omvang van deze doelgroep zinvol. De uitkomsten van dit onderzoek dienen voorts ter verdere onderbouwing van het onderzoek dat de GGD thans uitvoert naar de noodzaak/vormgeving van een dagservicecentrum (=laagdrempelige inloopvoorziening voor specifieke risicogroepen, waar praktische en concrete diensten worden aangeboden, zoals koffie/thee, douche, maaltijdvoorziening, kledingomruil, postadres, uitkeringsbeheer, spreekuren van Cad e.d.). De GGD loopt thans bij de uitvoering van het onderzoek eveneens tegen een gebrek aan inzicht in de omvang en aard van de doelgroep aan. Voorgesteld wordt dan ook om een deel van het resterend budget t.b.v. voornoemd onderzoek in te zetten. c) Voorgesteld wordt het bedrag dat evt. resteert na aanbesteding van laatstgenoemd onderzoek, toe te voegen aan het budget uit par. 3.1 en te reserveren t.b.v. activiteiten naar aanleiding van de Regiovisie MO. 3.2.2 Structurele inzet budget 2001 a) Continuering Noodopvang Perspectief (Leger des Heils) Op 17 mei 1999 opende Noodopvang Perspectief van het Leger des Heils, zijnde een 24-uurse crisisopvang, haar deuren. Perspectief heeft 25 plaatsen, waarvan 10 plaatsen specifiek bestemd voor jongeren, een voorwaarde van de gemeente Almere bij de toezegging van een projectsubsidie (zie hieronder). De instelling richt zich op jongeren (15 tot 25 jaar), volwassenen en gezinnen met (jonge) kinderen, die in een acute crisissituatie terecht zijn gekomen en tijdelijk onderdak nodig hebben. Voor personen met een ernstige verslaving en/of psychiatrische problematiek bestaat een contra-indicatie. De verblijfsduur binnen Perspectief dient zo kort mogelijk gehouden te worden (max. 3 maanden). Doel is n.l. zo snel mogelijke doorstroom naar reguliere, voor de problematiek van de betreffende personen, geëigende instellingen (Jeugdhulpverlening, Begeleid Wonen, sociaal pension, verslavingszorg e.d.) ofwel naar zelfstandige huisvesting al dan niet met woonbegeleiding. Half mei a.s. bestond de Noodopvang 2 jaar. De projectsubsidie van de gemeente -indertijd vooralsnog voor 3 jaar bepaald- alsook de financiering door het Leger lopen eind dit jaar af. De bedoeling van beide partijen was om aan het einde van de rit (eind 2001) na te gaan -indien het project succesvol zou blijken te zijn- op welke wijze structurele financiering kan worden gevonden. Wil de continuering van de voorziening vanaf 2002 worden veilig gesteld is in april j.l. de balans opgemaakt. Hieronder volgt in het kort een evaluatie van project Noodopvang Perspectief op hoofdlijnen: Resultaten In de kleine twee jaar dat Perspectief heeft gedraaid, zijn de volgende resultaten te melden: – 363 cliënten zijn opgevangen binnen de crisisopvang, waarvan ongeveer evenveel mannen als vrouwen, waarvan ca. 15% een niet-Nederlandse herkomst heeft en ca. 48% jonger is dan 20 jaar – 47% van de cliënten komt uit Almere en ruim 25% van de cliënten is afkomstig uit de rest van de provincie Flevoland, waarvan zelfs 50% uit Lelystad; 28% komt uit andere delen van het land, maar klopt wel aan bij Noodopvang Perspectief – de gemiddelde verblijfsduur bedraagt 47 dagen – er is sprake geweest van een gemiddelde (over)bezetting van 108% (in 2000 zelfs 119%) – van de opgenomen cliënten is bijna 67% uitgestroomd naar een instelling, waar een vervolgtraject wordt geboden. 14 % van de cliënten is zelfs direct na uitstroom weer zelfstandig gaan wonen. Inbedding in de lokale en regionale infrastructuur Noodopvang Perspectief heeft zich een plaats binnen de gemeentelijke infrastructuur weten te verwerven. Niet alleen binnen het netwerk van instellingen/projecten op het gebied van jongeren, maar ook binnen het netwerk van algemene voorzieningen. Zo zijn er structurele relaties aangegaan met het Woonbureau Almere, het CAD, het RIBW, het AMW, de stadsbank Almere, de Raad voor de Kinderbescherming, Arcuris (een regionale instelling voor o.a. maatschappelijke opvang met sociaal pension Ravensteyn Almere), Stichting Kompaan, jongerenwerk de Schoor, Bureau Jeugdzorg Almere. Ook buiten Almere, in de rest van de provincie Flevoland, zijn relaties aangegaan met de stichting jeugdhulpverlening Flevoland, Breakpoint te Lelystad, het meldpunt VVM, het vertrouwensbureau GGD, Vrouwenopvang Flevoland (Almere en Emmeloord). Ook in het kader van de regiovisie ambulante verslavingszorg Flevoland heeft het Leger des Heils een bijdrage geleverd. Conclusies Voorgaande geeft aan dat Noodopvang Perspectief de afgelopen twee jaar als project succesvol heeft gedraaid. Perspectief voldoet in een grote behoefte, waarbij de vraag zelfs de capaciteit overtreft. In een groot aantal gevallen heeft doorverwijzing moeten plaatsvinden buiten de provincie. Ook is sprake van inbedding van Perspectief in de voorzieningeninfrastructuur zowel op lokaal, als op regionaal niveau. Op grond van bovenstaande conclusie is/wordt een bestedingsvoorstel tot continuering van de Noodopvang Perspectief gedaan zowel aan het College van B&W van de gemeente Almere als aan de regiogemeenten in Flevoland: In het kader van Nieuw Beleid 2002 van de gemeente Almere is op 8 november j.l. ingestemd met een gemeentelijke subsidie van fl. 500.000,- vanaf 1/1/2002 vooralsnog voor 2 jaar. Bij succesvol functioneren zal bezien worden in hoeverre deze subsidie op structurele basis kan worden verschaft. De begroting van Noodopvang Perspectief bedraagt fl. 753.800,– (voor 25 plaatsen). Dit betekent dat nog een bedrag van fl. 253.800,– resteert. Aangezien gebleken is dat Noodopvang Perspectief ook een duidelijke regionale functie heeft: een kwart van de cliënten komt uit de rest van de provincie, wordt voorgesteld om de extra bijdrage MO/VZ, zijnde een bedrag van fl. 197.301,–, vanaf 2002 jaarlijks structureel te besteden aan Noodopvang Perspectief. Voorgaande betekent dat het Leger in ieder geval voor 2002 fl. 56.499,– zelf moet bijpassen. Voorts moet worden opgemerkt dat Noodopvang Perspectief op dit moment al geconfronteerd wordt met overbezetting. Op termijn zal daarom, indien voorgaande zich doorzet, gestreefd moeten worden naar uitbreiding van de capaciteit. 4. Stand van zaken financiën Vrouwenopvang a) Terugblik op de VO-financien van 1998 tot en met 2000 op hoofdlijnen: In 1998 kreeg Flevoland voor het eerst een budget voor de VO toegewezen en werd Almere centrumgemeente voor de dit beleidsterrein. Aangezien het geld pas halverwege 1998 vrijkwam, hoefde het budget ad fl. 809.585,- niet in dat jaar te worden uitgegeven. Gestart is toen wel met de voorbereiding van het onderzoek naar de mogelijke vormgeving van de VO in Flevoland door bureau ICS (fl. 30.008,04). Het VO-budget is dus vrijwel volledig meegegaan naar 1999. In 1999 is door het Min. van VWS een bedrag ad fl. 835.880,– verschaft. In tototaal (1998 en 1999) was er toen een bedrag van fl. 1.615.455,60 beschikbaar. Hiervan heeft de gemeente Almere, in overleg met de regiogemeenten, een totaalbedrag van fl. 1. 364. 997,30 besteed, te weten – een voorbereidingsbudget aan de Vrouwenopvang Flevoland ad fl. 182.833,– verschaft ter implementatie van de vrouwenopvang in Flevoland. Dit bedrag is voor het grootste deel besteed aan PR- kosten, inrichtingskosten van de noodbedden in Amsterdam en Zwolle, coördinatiekosten t.b.v. de voorbereiding, de voorbereiding van het telefonisch aanbod e.d.. Het restant (fl. 47.146,–) per 1/1/2000 is volledig besteed aan materiele kosten van de doorstroomprojecten in Almere (tijdelijke voorziening) en Emmeloord – een startbudget van fl. 1.075.464,–aan de Vrouwenopvang Flevoland bestemt voor inrichting e.d. van de tijdelijke en definitieve doorstroomvoorzieningen in Almere en Emmeloord als ook t.b.v. investeringen ten einde de exploitatielast te verlagen (opbouw onderhoudsfonds e.d.) van de definitieve doorstroomvoorziening, waarvan verwacht wordt dat de bouw hiervan in het najaar 2001 zal starten. Tegelijkertijd is ook besloten dat evt. resterende gelden kunnen worden ingezet voor eenmalige projecten/activiteiten. Inmiddels is uit dit bedrag fl. 183.000,– aan materiele kosten t.b.v. de doorstroomvoorziening betaald. Resteert fl. 892.464,– – een startbudget van fl. 8.000,– voor de GGD ter voorbereiding/ontwikkeling van de monitor. – een budget van fl. 98.700,36 aan ICS-onderzoek. Resteerde een budget van fl. 250.441,–1. Dit bedrag is volledig meegegaan naar 2000, aangezien jaarlijks max. 30% van het ter beschikking gestelde bedrag (zijnde fl. 250.769,–) naar het volgende jaar mag worden meegenomen. Dit bedrag wordt met name gereserveerd voor de nieuwbouw van de doorstroomvoorziening in Almere. In 2000 is door het Rijk een bedrag van fl. 863.041,– beschikbaar gesteld. Dit bedrag is volledig aan de Vrouwenopvangketen, de GGD en het AMW besteed. Resteerde nog het gereserveerde bedrag van 1999 ad fl. 250.441,–. Hieruit is onder meer betaald: a) fl. 19.530,– kosten symposium Vrouwenopvang b) fl. 23.530,– ICS c) fl. 1.610,– accountantskosten d) fl. 87,– enkele kleine uitgaven Het restant 1999 bedroeg daarmee in 2000 fl. 205.684,–. Dit bedrag is volledig meegegaan naar 2001, aangezien weer max. 30% van het in 2000 beschikbaar gestelde bedrag mocht worden gereserveerd. 2001 Per brief d.d. 6 juni 2001 is het definitieve budget voor de VO bekendgemaakt. Het bedrag voor 2001 is fl. 863.0412,–. Dit budget is volledig besteed : – fl 756.570,– aan de Vrouwenopvang Flevoland (meldpunt, residentiele opvang, doorstroomprojecten Almere en Emmeloord – fl. 85.176,– aan de drie in Flevoland opererende maatschappelijkwerk instellingen t.b.v. de nazorg – fl. 21.326,– aan de GGD t.b.v. monitoring In 2001 is eveneens, in overleg met de regiogemeenten (zie brief d.d. 27/6/2001), besloten om uit het startbudget (fl. 892.464,–) dat in 1999 aan de Vrouwenopvang Flevoland was toegekend (zie hiervoor), een bedrag van fl. 175.000,- te besteden aan de preventieprojecten Almere (klein deel in cofinanciering met de gemeente Almere), Lelystad (volledig) en Emmeloord (in cofinanciering met de provincie Flevoland). Deze ruimte was beschikbaar omdat de nieuwbouw van de doorstroomvoorziening in Almere op zich heeft laten wachten en bovendien de verwachting is dat er geld uit dit budget zal resteren. Vermeld moet worden dat deze 3 preventieprojecten experimenten zijn en tot eind 2002 gesubsidieerd worden. Dat betekent dat deze projecten halverwege 2002 geëvalueerd moeten worden ten einde na te gaan of en in hoeverre de experimenten dusdanig succesvol zijn dat tot continuering en dus structurele financiering kan worden overgegaan. Vooralsnog is geen sprake van uitbreiding van het Rijksbudget voor Flevoland. Een mogelijke nieuwe financieringsbron zouden de gelden t.b.v. het integraal veiligheidsbeleid van de gemeenten kunnen zijn. Immers het voorkomen (en de aanpak) van huiselijk geweld is een onderdeel dat binnen het veiligheidsbeleid een plaats zou moeten krijgen. In Amsterdam waar voornoemde steunpunten al enige tijd functioneren, worden deze ook via het veiligheidsbeleid gefinancierd. Tot slot: Afgezien van de jaarlijkse reservering t.b.v. de definitieve doorstroomvoorziening in Almere, resteert er geen budget. Pas na afronding van de nieuwbouw van de doorstroomvoorziening, zal duidelijk worden welk deel van de reserveringen (bij de gemeente Almere en bij de Vrouwenopvang Flevoland) resteert. ********************** 5. SAMENVATTING: TER KENNISNAME/BESLUITVORMING: 1. IN TE STEMMEN MET/KENNIS TE NEMEN VAN BESTEDING VAN HET RESTANT BUDGET MO/VZ AD FL 53.464,– AAN: – T.k.n. : Aanvulling onderzoek SGBO inzake regiovisie MO Flevoland: fl. 14.161,04 – T.k.n.: Externe ondersteuning ad fl. 20.000,- t.b.v. verbetering inzicht in verslavingsproblematiek in Flevoland. – Besluitvorming: reservering t.b.v. activiteiten naar aanleiding van de Regiovisie MO. 2 IN TE STEMMEN MET BESTEDING VAN DE EXTRA MIDDELEN MO AD FL. 197.301,–VOOR 2002 EN VERDER AAN: – (aanvullende) financieringNoodopvang Perspectief van het Leger des Heils op structurele basis vanaf 1/1/2002: fl. 197.301,– op jaarbasis Incidenteel uit het budget ad fl. 197.301,– voor 2001: – Het bieden van woonondersteuning door het Leger des Heils eenmalig voor 2 jaar vanaf 1/1/2002: fl. 60.000,- op jaarbasis (totaal fl. 120.000,–) – Onderzoek naar aard en omvang doelgroep MO in Flevoland ( incl. zwerfjongeren van 15 jaar en ouder): budget nog onbekend – Reservering t.b.v. activiteiten naar aanleiding van de Regiovisie MO: restantbudget BIJLAGE 1: Aantal inwoners in Flevoland, naar gemeente, per 1-1-2001 en 1-1-2005 INWONERS: GEMEENTE 1-1-2001 1-1-2005 Almere 150.374 182.630 (2010: 210.177) Lelystad 64.558 74.903 NOP 43.654 n.n.b. Dronten 35.576 38.060 Zeewolde 18.500 21.500 (ruwe schatting) Urk 16.230 17.500 (geen officiële prognose) Totaal: 328.892 378.247 (uitgegaan van 0-groei NOP) (bron: Gemeenten, opgevraagd op 2 aug. 2001) 1 Volgens berekening zou dit een bedrag van fl. 250.458,30 moeten zijn. De financiële administratie komt echter fl. 17,30 lager uit. 2 Ook hier zit een verschil van fl. 30,– met de financiële administratie. Het budget dat besteed is komt fl. 30,– hoger uit. Gemeente Almere Gemeente Almere Aan het college van Burgemeester & Wethouders 1.6 Varianten De gemeente zal keuzes moeten maken ten aanzien van de maatschappelijke opvang en de vrouwenopvang/huiselijk geweld. Ter onderbouwing van die keuzes zijn doelstellingen aangegeven die staan voor de maximale variant. Het maximum behelst uitsluitend de eventuele gemeentelijke financiering, die bedoeld is als aanvulling op het rijksbudget. Ook in de derde variant met de hoogste inzet van gemeentelijke middelen blijft het tekort voor heel Flevoland ad € 1,3 miljoen, hetgeen het huidige tekort is in de rijksdoeluitkering. De onderbouwing is geleverd in het kader van het Project Toekomst Almere. Slechts bij een toezegging van het Rijk voor deze extra middelen kan een sluitende keten met voldoende capaciteit gerealiseerd worden voor geheel Flevoland. Om, los van de evt. verhoging van de Rijksdoeluitkering, te komen tot een betere invulling van het regionaal en lokaal beleid maatschappelijk opvang / huiselijke geweld (vrouwenopvang) Almere zijn er drie varianten ontwikkeld: 1. optimalisering bestaand beleid maar geen intensivering; 2. optimalisering bestaand beleid bijhouden van de groei van de problematiek; 3. optimalisering bestaand beleid + groei bijhouden en gemeentelijke bijdrage aan het realiseren van een basissysteem. 1.7 Samenvatting keuzes drie varianten Per variant zijn mogelijke keuzes aangegeven en de verwachte consequenties voor het beleid en financiering. Het College zal op grond van een integrale afweging in het kader van de Perspectievennota haar voorkeur bepalen. In alle varianten is er sprake van optimalisering van bestaand beleid door de langdurige intensieve zorg niet meer te vergoeden uit de middelen voor de Maatschappelijke Opvang maar te verwijzen naar de AWBZ. Hierdoor komen in beperkte mate middelen vrij die aangewend kunnen worden voor intensivering van preventie huisuitzettingen, woontraining en begeleid wonen. In variant 1 is, uitgaande van het feit dat er geen extra gemeentelijke middelen beschikbaar komen, sprake van achteruitgang in het totaal beschikbare budget vanwege de afloop van de horizonfinanciering Noodopvang Perspectief Almere eind 2006. Door herschikking van de rijksmiddelen als gevolg van de sluiting van het Sociaal pension Ravesteyn Almere en een subsidieverlaging van Stichting CAD (verslavingszorg) kan vanaf 2007 de Noodopvang gecontinueerd worden. Om de doorstroom van volwassenen uit de Noodopvang en de crisisopvang De Valk in Lelystad te verbeteren worden incidenteel en beperkt extra rijksmiddelen ingezet op de woonbegeleiding. Tevens kan voorzien worden in de incidentele dekking met rijksmiddelen van een deel van het begrotingstekort van de nachtopvang Lelystad. Tenslotte kan een Advies en Steunpunt Huiselijk Geweld Flevoland gerealiseerd worden middels een gemeentelijke bijdrage van € 10.921 in 2005, € 17.473 in 2006, € 21.843 in 2007 en structureel vanaf 2008 € 21.843. De financiering van het steunpunt is naar het oordeel van het College een optimalisering van het bestaande beleid aanpak Huiselijk Geweld in Flevoland. Voortzetting van het huidige beleid is onvermijdelijk omdat anders het Ministerie van VWS haar structurele bijdrage van in totaal 60% terugtrekt. Ten tweede omdat in het geval de centrumgemeente Almere niet haar gemeentelijke bijdrage realiseert het niet waarschijnlijk is dat de andere vijf Flevolandse gemeenten een bijdrage leveren aan het steunpunt. In variant 2 wordt bovenop de herschikking in variant 1 een intensivering voorgesteld inclusief het steunpunt huiselijk geweld van € 97.473,= in 2006 tot € 116.843,= structureel per jaar in 2009. De intensivering wordt ingezet voor de preventie van huisuitzettingen en woonbegeleiding voor volwassenen na uitstroom uit de Noodopvang Almere. Specifiek wordt bijgedragen aan het mede realiseren van een woon-leer- en werkproject voor risicojongeren, de zogenaamde Foyer des Jeunes. In variant 3 wordt op dezelfde onderwerpen als in variant 2, maar dan tot het niveau van een Almeers basissysteem van vroegsignalering, preventie, opvang, handhaving en herstel, een intensivering voorgesteld van € 167.473 in 2006 tot € 366.843 structureel per jaar in 2009. Los van de varianten handhaaft de gemeente Almere als centrumgemeente haar claim van 1,3 miljoen euro bij het Rijk. Pas na toekenning van deze claim kunnen we een dagopvang / dienstencentrum realiseren en kunnen we tot een regionaal sluitende aanpak komen met de inhaalslag voor voldoende capaciteit. HOOFDSTUK 2: Uitwerking drie varianten 2.1 Overzicht actuele uitgangssituatie Tabel 2: Overzicht actuele uitgangssituatie In deze tabel is het bestaande beleid en de begroting 2005 leidend. In de tabel in de kolom “Rijk” is de huidige rijksdoeluitkering zichtbaar. In de kolom “Almere” is de huidige gemeentelijke financiering opgenomen. Functie 2005 2006 2007 2008 2009 Rijk Almere Rijk Almere Rijk Almere Rijk Almere Rijk Almere 1.Maatschappelijke Opvang VroegSignalering Meldpunt VVM Almere Preventie Beperkt inkomensbeheer (vaste lasten rekening) Preventie huisuitzetting (regio) 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 Briefadressen (regio) 18.055 18.055 18.055 18.055 18.055 Opvang Dagopvang Almere + regio Instroom overleg Almere Noodopvang Almere + regio 126.514 227.000 126.514 227.000 126.514 126.514 126.514 Crisisopvang Lelystad + regio 422.039 422.039 422.039 422.039 422.039 Gezinsopvang Almere + regio Nacht /winter opvang Lelystad + regio 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 Calamiteiten budget Almere 35.000 Handhaving Sociaal pension Almere + regio 285.000 285.000 285.000 285.000 285.000 Woonbegeleiding jongeren Woonbegeleiding volwassenen Almere + regio Woontraining (Zwerf) jongeren Lelystad + regio 44.053 50.000 44.053 50.000 44.053 50.000 44.053 50.000 44.053 50.000 Woonbegeleiding volwassenen Lelystad + regio 14.257 14.257 14.257 14.257 14.257 Sociaal pension Emmeloord + regio 25.301 25.301 25.301 25.301 25.301 Herstel 2. Ambulante Verslavingszorg Flevoland 978.324 17.000 978.324 978.324 978.324 978.324 3. Vrouwenopvang Flevoland 545.197 545.197 545.197 545.197 545.197 Nazorg Almere 11.353 11.353 11.353 11.353 11.353 Nazorg Lelystad 11.353 11.353 11.353 11.353 11.353 Nazorg NOP/Urk 11.353 11.353 11.353 11.353 11.353 Steunpunt Huiselijk Geweld (regio)* 54.720 54.720 68.400 68.400 68.400 4. Organisatie kosten 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 Totaal 2.634.519 329.000 2.634.519 277.000 2.648.199 50.000 2.648.199 50.000 2.648.199 50.000 * Ministerie VWS financiert 60% van het Advies en Steunpunt Huiselijk Geweld, mits de zes Flevolandse gemeenten samen 40% bijdragen. Indien de gemeenten niet bijdragen vanaf 2005 vervalt de bijdrage van VWS. 2.2 Variant 1: optimalisering bestaand beleid maar geen intensivering Bij ongewijzigd beleid en geen intensivering loopt de gemeentelijke bijdrage terug van € 329.000,= in 2005 naar € 71.843 in 2007. Optimalisering wordt gerealiseerd door middel van herschikking van de rijksmiddelen. De maatschappelijke effecten van de optimalisering zijn verantwoord onder de toelichting. Herschikking regionale rijksdoeluitkering VWS: Conform de besluitvorming van het College en de Raad over de begroting 2005 wordt in onderstaand overzicht voorgesteld welke nieuwe bestemming gerealiseerd kan worden door middel van herschikking van de rijksmiddelen. Het totaal te herschikken bedrag uit de regionale rijksdoeluitkering is € 499.000. Het bedrag is als volgt opgebouwd: 1. Vermindering projectsubsidie Ambulante verslavingszorg Flevoland (Stichting CAD) “outreachend werken Almere”: € 64.000 met ingang van 2005. 2. Vermindering subsidie crisisopvang De Valk/Arcuris Lelystad: € 50.000 met ingang van 2005. 3. Stopzetting subsidie Sociaal pension Ravesteyn/Arcuris Almere: € 285.000 met ingang van 2006. 4. Vermindering subsidie Amulante verslavingszorg Flevoland (Stichting CAD): € 100.000 met ingang van 2006. Conform de besluitvorming van het College en Raad over de begroting 2005 worden de subsidiemiddelen ad € 50.000,= van De Valk/Arcuris met ingang van 2005 herbeschikt ten behoeve van Woonbegeleiding voor volwassenen ter verbetering van de doorstroom uit de Noodopvang Perspectief. De projectsubsidie ad € 64.000,= van Stichting CAD “outreachend werken Almere” wordt met ingang van 2005 herbeschikt ten gunste van Intensieve gezinsopvang Leger des Heils, waardoor tevens bijgedragen wordt aan een verbetering van de doorstroom uit de Noodopvang. In tabel 3 wordt inzicht gegeven in de herschikking van de structurele rijksmiddelen Maatschappelijke opvang vanaf 2005. In 2006 valt het bedrag van € 300.000,= vrij omdat de gemeentelijke horizonfinanciering van de Noodopvang tot en met 2006 loopt. In tabel 4 wordt inzicht gegeven in de mogelijke bestemming van het vrijvalbedrag ad € 300.000,= rijksmiddelen 2006 (eenmalig). Samenwerking RIWB Arcuris werkt aan nauwere samenwerking met de Regionale Instelling voor Beschermd Wonen (RIBW) in Nijmegen en Tiel. Zo hopen RIBW en Arcuris samen tot een nog specifieker hulpaanbod te komen voor dak- en thuislozen. Multifunctioneel centrum: evaluatie in de maak De nachtopvang in het multifunctioneel centrum in Nijmegen heeft geregeld lege bedden. Daarnaast zorgden gebruikers van de alcoholopvang die in 2004 is geopend, voor overlast. De leegstand, onrust en overlast trokken in 2005 de aandacht van de lokale politiek. Arcuris en De Grift evalueren de ervaringen en situatie en ook de gemeente Nijmegen laat een evaluatie uitvoeren. Wat die evaluaties opleveren, wordt in 2006 met de gemeente Nijmegen besproken. Pompestichting en Rooyse Wissel Elk jaar breiden we onze samenwerking met de Pompestichting verder uit. In 2005 kocht de stichting meer plaatsen in voor hun cliënten bij begeleid wonen en de Werkplaats. Helaas is de Rooyse Wissel halverwege 2005 gestopt met het inkopen van plaatsen bij Arcuris. Samenwerking De Hostert op papier Onze samenwerkingsafspraken met De Hostert zijn in 2005 in een overeenkomst vastgelegd. Speciale aandacht kreeg de verantwoording van geleverde zorg aan het Zorgkantoor. Focus op zwerfjongeren Stichting Glorieux richt zich in Nijmegen op hulp aan zwerfjongeren. Arcuris gaat met Glorieux samenwerken, om zo de handen ineen te slaan voor deze kwetsbare, jeugdige groep. Niet in de kou In Tiel werken we steeds nauwer samen met de gemeente. Zo kregen de dagopvang en het dienstencentrum al een duidelijke plek in de gemeenschap. Eind 2005 ging ook de ‘koude opvang’ van start. Van december 2005 tot maart 2006 werd en wordt de opvang dertig nachten opengesteld als het weer daar aanleiding toe geeft. De volgende stap is een definitieve nachtopvang, die waarschijnlijk in 2006 opengaat. PAG 32 | JAARVERSLAG ARCURIS 2005 op 06:53 Geplaatst door kingkong 0 reacties: Een reactie plaatsen Ouder bericht Startpagina Abonneren op: Reacties plaatsen (Atom) Volgers Blogarchief ▼ 2011 (24) ▼ maart (6) RE: Verzoek om dit overzicht door te nemen en te v… RE: De Kroningsoproer en de manipulaties van de Kr… Nederlanders,nu weet u uw afkomst en uw toekomst g… RE: De privatisering en zelfregulering ingezet do… Geen recht op leven namens het CDA huurlingenLeger… RE: Stopzetting WWB uitkering Zwolle als reactie o… ► februari (9) RE: De a sociale kaart van Zwolle en de financiele… FW: Slavernij en Dwangarbeid in Nederland door “so… RE: Verdere verwaarlozing van de Nederlandse staat… Technoleaseconstructies en piratennest Nederland m… FW: Ingezonden: Open brief aan Hare Majesteit de K… RE: De Herr Greet Wilders met zijn uitspraken en “… Donkeredagen blog archief Vijf thema”s document belangenbehartiging Maatscha… Nederland Fraudeland van hoog tot laag in de samen… ► januari (9) Voor elk wat wils Anaconda15’s Blog Fraud… Anaconda15’s Blog Fraudezaken in Nederla… RE: Al is de regeringsleugen nog zo snel de maatsc… The illusion of the Netherlands law, a consumer sl… Dark Days AWBZ care and welfare fraud Mafia displa… De sociale databank Nederland waar alle misstanden… RE: Het Goede Doel wat Nederlandse daklozen opvang… RE: De Herberg (supervisor Joop van Ommen) tekent … Ruud Donker heeft foto’s gedeeld over de dak en th… ► 2010 (120) ► december (18) Je moet niet over mensen praten maar als handel zi… Nederland oftewel One Flew Over The Cuckoos Nest De sociale “bevlogenheid” van Dominee Hans Visser … RE: Achmea zorgverzekeraar en belangenverstrengeli… Dat Zwolle armoedevrij maken had al moet beginnen … Is er nog een toekomst als we zo doorgaan,zelf als… Waar blijft de parlementaire onderzoekscommissie n… Het grootste obstakel in de oplossingen van de dak… De illusie van de rechtstaat Nederland,een consume… De uitbreiding van de landelijke RIBW”s en hun zog… Dit was weer een prachtig verhaal over hoe een ove… Daklozen gaan sneeuwruimen in Zwolle,een idee van … Het boekje “van het Putje tot de Herberg” het opva… De stalinistische PvdA VOC oplossingen voor de dak… Alle dakloze burgers worden benadeeld door de zwol… Onder Vaders Paraplu, hulpverlening vanuit een ch… De link tussen het leger des heils en Aventure con… Het op de hoogte brengen van belangenbehartigers i… ► november (31) 5th Oct, 2008 at 11:22am VAN GEDWONGEN OPNAME NAAR… SP Zwolle vind uitval soepbus niet kunnen.Noot:zow… De christelijke Rijksoverheid die met sociaal-econ… Maatschappelijke opvang loopt vol met mafkezen die… De dak en thuislozen moeten hun invloed kunen uito… RE: 10D0042992; RE:Materiele controle door de zorg… Heb je dit al gezien? Het Nederlandse Zorgstelsel in de soep gelopen doo… ► oktober (16) ► september (2) ► augustus (1) ► juli (8) ► juni (5) ► mei (18) ► april (21) Over mij Ruud Donker Dakloos: Oorzaken sociale uitsluiting:een egoistische samenleving,vakbond en advocaten zonder sociaal gevoel of motivatie en werkwijzes opvanginstellingen, en beleid Rijksoverheid en gemeentes. Ruud Donker,dakloos na 28 jaar arbeid belastingen en premies betalen en 20 jaar zelfstandig wonen in Almere,oorzaak een werkgever die het arbeidsrecht en mijn arbeidsovereenkomst schond en een waardeloze vakbond FNV kiem die mij na 27 jaar lidmaatschap geen juridische ondersteuning bood en mij liet barsten maar met mij zijn er duizenden die door hun bonden zijn benadeeld omdat daar ook het politieke gif is binnengedrongen. Plus 10 jaar aanschrijven van het parlement en regering deed mij inzien dat politieke partijen criminele organisaties zijn tuk op de eigenbelangen en meer bezig zijn met hypes en populistisch gedrag dan de burgers hun belangen dienen. Zelfs het niet gekozen staatshoofd Mevr.Beatrix aanschrijven over mijn persoonlijke situatie hielp totaal niet en waar ik erachter kwam dat zij alleen haar financiele eigenbelangen dient ten koste van het volk en dat noemt men dan een parlementaire democratie. En zo mijn Nederland naar de ondergang hebben geholpen. Mijn volledige profiel weergeven Totaal aantal pageviews 8,371 Geachte heer Donker, In reactie op uw onderstaande bericht verwijs ik u naar de brief van de Inspectie voor de Gezondheidszorg van 10 augustus 2010, met het kenmerk 2010-257392/26324/KM/se. U ontving deze brief als bijlage bij een e-mail. U bent toen verwezen naar de klachtencommissie van het Leger des Heils. Voor hulp en advies bij het indienen van deze klacht kunt u contact opnemen met Zorgbelang Overijssel. U kunt hen per e-mail benaderen middels info@zorgbelang-overijssel.nl, of per telefoon middels nummer 074 – 250 01 55. Ik vertrouw erop u hierbij voldoende geïnformeerd te hebben. Hoogachtend, mevrouw B. van Vugt IGZ-loket Subject: 10D0042992; RE: Controle door zorgverzekeraar ontbreekt want die weet niet wat het zorgkantoor uitvoert en die weet niet het zorgaanbod van zorgaanbieders,fraudes een fluitje van een cent. Date: Mon, 15 Nov 2010 16:30:17 +0100 From: Voorlichting@nza.nl To: kingkong1621@live.nl Geachte heer Donker, De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft sinds 29 oktober 2010 ongeveer zestien (!) emails van u ontvangen. Ik informeer u, na intern overleg, al volgt: de meeste emails van u bevatten geen vragen of opmerkingen; bovendien zijn uw emails aan vele andere organisaties gericht. Zolang u geen specifieke vragen aan de NZa stelt kan de NZa niets met uw email(s). Van belang is dat uw emails betrekking hebben op het takenpakket van de NZa. Dit is nu niet altijd het geval, getuige uw opmerkingen over o.a. de WMO en het PGB. Mocht u voortaan iets bij de NZa willen melden, dan kunt u hiervoor het meldingenformulier van de NZa gebruiken; zie onze websit en klik op: Heeft u een melding? Leest u vooral de toelichting alsmede de uitleg, gegeven bij “Wat is een melding”; “Waarover kunt u melden” en “Wat doet de NZa met uw melding”. Heeft u een melding? U kunt een melding maken van mogelijke overtredingen op de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en Zorgverzekeringswet (Zvw), door zorgverzekeraars, zorgkantoren of zorgaanbieders. U kunt een melding doen via het meldingenformulier. Heeft u geen melding, maar een vraag dan kunt u terecht bij de informatielijn. Wilt u een anonieme melding doen? Neem dan de gewenste informatie uit het meldingenformulier schriftelijk over en stuur uw brief zonder afzender naar: Nederlandse Zorgautoriteit, Postbus 3017, 3502 GA Utrecht. Ook kunt u telefonisch een anonieme melding doen via het telefoonnummer van Meld Misdaad Anoniem 0800-7000. De NZa gaat met grote zorgvuldigheid om met de door u aangedragen gegevens. Daarbij worden de waarborgen die u bij wet worden geboden, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), door de NZa in acht genomen. De NZa bewaakt het algemeen consumentenbelang. De NZa bemiddelt niet in individuele conflicten tussen consumenten en zorgaanbieders of zorgverzekeraars en ook niet tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars onderling. Daar zijn andere toezichthouders en organisaties voor. Ik verzoek u dringend het juiste emailadres te gebruiken indien u een email stuurt aan de NZa: Voorlichting@nza.nl. Wilt u uw vragen/opmerkingen kort en to-the-point aangeven anders kan de NZa uw melding/email niet in behandeling nemen. Tot slot informeer ik u dat de NZa niet bemiddelt in individuele gevallen; de NZa is er voor het algemeen belang. Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd. Met vriendelijke groet, Gerrit-Jan Bloemink Voorlichter Informatielijn Nederlandse Zorgautoriteit Tel. (0900) 770 70 70 (0900) 770 70 70 website: http://www.nza.nl mailto: informatielijn@nza.nl Wilt u op de hoogte blijven van het laatste NZa-nieuws? Abonneer u dan op onze RSS-feed via http://www.nza.nl (onderaan de homepage vindt u het RSS-icoon). Heeft u een melding voor de NZa? Raadpleeg ons meldpunt op onze website http://www.nza.nl (bij: Heeft u een melding?). From: Meldjezorg@platformggz.nl To: kingkong1621@live.nl Date: Tue, 19 Oct 2010 12:41:08 +0200 Subject: RE: medewerkers budgetbeheer daklozen zwolle Geachte heer Donker, Bedankt voor uw berichten, waarin u ons informeert over uw klachten over zorginstellingen en over de (uitvoering van) beleid m.b.t. dak- en thuislozen. Op basis van onder andere uw signalen bij de helpdesk Meld je zorg, hebben we hierover contact gehad met de Nederlandse Zorgautoriteit, met de heer J. Hakker, senior onderzoeker van de beleidsdirectie. De heer Hakker maakt onderdeel uit van de unit die onder meer toezicht houdt op de naleving van de Wmg door de zorgaanbieders. Met een klein aantal collega’s richten zij zich op overtredingen van de Wmg en hierbij behandelen zij met name signalen die duiden op mogelijke zorgfraude. Hiervoor onderhouden zij ook contacten met onder meer VWS, FIOD, IGZ, en het OM. In een notitie van het LPGGz aan het NZa hebben wij aangegeven dat wij beschikken over concrete zaken van misstanden, waarbij met name het PGB een terugkerend element is. Ook hebben wij zelf al enige klachtmogelijkheden verkend. Dit lichten wij nog aan de NZa toe. De NZa heeft mij gevraagd om aan u door te geven hoe u het beste de klachten rechtsreeks bij hen kunt deponeren. Deze klachtmogelijkheid bij de NZa is als volgt. Via de website http://www.nza.nl kan eenieder melding maken van mogelijke misstanden. Op basis van deze signalen wordt beoordeeld of sprake is van een overtreding van de Wmg of de zorgverzekeringswetten, of dat anderszins sprake is van een ongewenste situatie. Voor wat betreft de rol van de NZa t.a.v. het PGB is het goed om nog te benadrukken dat zij vooral toezicht houden op de uitvoering van de PGB regeling door de zorgkantoren. Hun rol om bestuursrechtelijk te handhaven bij fraude met het PGB door niet toegelaten zorgaanbieders wordt momenteel nader bezien. Vaak gaat het om valsheid in geschrifte en oplichting en hiervoor is het strafrecht van toepassing. De zorgkantoren zijn bij vermoeden van misbruik met het PGB als eerste aan zet. Eventuele misstanden moeten daar worden gemeld, zij kunnen een zogenaamde intensieve controle uitvoeren op de juiste besteding van het PGB. Mocht hieruit blijken dat sprake is van misbruik dan kan het zorgkantoor vervolgacties instellen. Één van die vervolgacties kan zijn dat het zorgkantoor misstanden door een zorgaanbieder bij de NZa meldt. Zij kunnen vervolgens deze melding bespreken met OM en FIOD. Ook kunnen zij contacten leggen met de IGZ en de misstanden bespreken met VWS en CVZ indien de regelgeving voor aanpassing vatbaar is. Ik raad u dan ook met klem aan om zelf ook melding te doen via de website van NZa. Met vriendelijke groet, Debora Korporaalbeleidsmedewerker kortdurende zorg ____________________________ Landelijk Platform GGzPostbus 13223, 3507 LE Utrecht Maliebaan 71-h, 3581 CG Utrecht 030-236 37 65 http://www.platformggz.nl bereikbaar maandag t/m donderdag donderdag 10 maart, 2011 Zoek uitgebreid Vakgebieden Home All Nieuws Opinie Achtergrond Dossiers Agenda Whitepapers Adverteren Publieke Zaken Financiën Openbare orde Ruimte & Milieu Sociaal Digitaal Bestuur Carrière Vacatures Academy BB Magazine DB Magazine Crisis bij Flevolandse daklozenopvang 22.12.09 • 1 reactie De nachtopvang voor daklozen van het Leger des Heils in Almere en Lelystad zit ‘afgeladen vol’. Dat zei persoonlijk begeleider Ellen Schreuder van het Leger des Heils maandag. ‘Het is echt crisis’. Extra mensen Het Leger des Heils heeft het aantal plekken al uitgebreid van twaalf naar twintig, maar dat is nog altijd niet voldoende. Het Leger des Heils heeft extra mensen opgeroepen zodat iedereen die aanklopt, kan worden opgevangen. Alleen in Almere en Lelystad is een opvang, de andere plaatsen in de provincie sturen mensen door naar deze twee gemeenten. Gerelateerde artikelen 17.12.09 Amsterdamse dakloze wordt niet oud 16.12.09 ‘Rijk zet Gelderse daklozen in de kou’ 06.11.09 Geen subsidie voor opvang dakloze mannen 28.09.09 Gemeenten kunnen toestroom dakloze gezinnen niet aan Laatste nieuws 10.03.11 Amsterdam geeft geld voor ombouwen bordelen 10.03.11 Politie IJsseland biedt therapie voor blaffende hond 10.03.11 ‘Recordafschot van wild in Oostvaardersplassen’ 10.03.11 ‘CDA heeft niet genoeg begrip voor stadsproblemen’ 10.03.11 240 uitkeringsgerechtigden frauderen voor half miljoen 1001 Juridische vragen en antwoorden Stel: U bent van plan om te gaan scheiden, wat komt er allemaal op u af? Of…… u heeft een geschil met uw werkgever; er dreigt een ontslag op staande voet. Hoe handelt u? Het boek 1001 juridische vragen en antwoorden biedt hulp. Meer informatie Reageer Print Stuur door Nieuwsoverzicht Reacties R.Donker • ervaringsdeskundige daklozen • 05.08.10 14:45 Ik ben 24 oktober 2000 op onrechtmatige gronden mijn woning aan de Dokkumlaan 59 1324 AD in Almere-Stad uitgezet na 28 jaar arbeid en 20 jaar zelfstandig wonen in Almere na een slepend arbeidscoflict die ontstond na een geheime overname van ons bedrijf in 1996. Mijn vakbond FNV kiem waar ik 27 jaar lid van was liet mij volkomen in de steek evenzo de sociale dienst van Almere die ik november 1999 al inlichte over de schendingen van arbeidsovereenkomsten door de werkgever na drie jaar om juridische bijstand gebedeld te hebben en waar juni 2000 mijn ziektegeld onrechtmatig werd stopgezet door de werkgever voor de duur van 6 maanen waardoor ik geen rekeningen niet meer kon betalen en geen voedsel kon kopen.Dankzij een surinaamse vriend met zijn snackkraam Robby”s Roti had ik toch nog al die tijd kunnen eten en waar ik oktober 2000 een externe advocaat moest inschakelen die het ziektegeld terug vorderden en mij daarna liet barsten. Ik kwam terecht in de crisisopvang perspectief van het leger des heils in Almere waar mij geen enkele zorg en hulpverlening werd geboden maar waar wel fl 918,50,- per maand aan eigen bijdrage moest worden betaald door daklozen voor een simpel,bed,bad en broodbeleid en bijbehorend gevangenisregime en dat ondervond ik ook in crisisopvang de Valk in Lelystad en sociaal pension arcuris in Almere en waar ik daarna op 21 april onrechtmatig dit sociaal pension Arcuris in Almere werd uitgezet en via een VVD tweede kamerlid in Zwolle terecht kwam bij de illegale opvang achter de WRZV hallen waar ook geen hulpverlening werd geboden. Ik heb daar een jaar verbleven na allerlei loze beloftes hebben moeten aanhoren van de directeur van deze Hallen en heb toen zelf een woning aangevraagd op de Walstr. 9a op 16 mei 2003 via RIBW Zwolle waarvan ik erachter kwam dat zij ook geen hulpverlening boden aan dak en thuislozen en waar ik 10 september 2008 ook deze woning moest ontruimen doordat RIBW Zwolle en woningstichting Openbaar Belang valse informatie verstrekte aan een kantonrechter.De werkelijke redenen was dat ik achter fraudepraktijken kwam met AWBZ gelden via onrechtmatig verkregen indicaties.door RIBW Zwolle en OB. i.v.m woonbegeleiding. Nu verblijf ik vanaf 16 september 2008 weer in een opvanginstelling van het leger des heils Zwolle zowel een nacht als dagopvang en heb daar een begeleider die niet naar mijn precieze hulpvraag luisterd en mijn onder druk zet en chanteert i.v.m. een woning die mij is aangeboden maar die ik niet wil hebben omdat deze begeleider zich aan mij wil opdringen als AWBZ gefinancierde ambulant woonbegeleider en waar dit als voorwaarde word geteld door de corporatie die de woning aanbood en de structurele regiegroep van de gemeente Zwolle die mij perse als lid van een doelgroep wil kenmerken. maar het is zo dat zorg en welzijns/opvanginstellingen samenwerken met woningcorporaties om zo hun subsidie-eilandjes en werkgelegenheid veilig te stellen over de ruggen van daklozen die zij willen gaan bevoogden als kleine kinderen en de wet voorschrijven. Ik heb in deze begeleider van het leger des heils Zwolle het vertrouwen in opgezegd want zij zijn geen proffesionele hulpverleners en schenden voortdurend de rechten van hun clienten en staan hun hulpvragen te verwaarlozen en ik ben niet de enigste die dit overkomt in Nederland. En de landelijke en lokale politiek zijn hiervan op de hoogte maar hebben belangenverstrengelingen met deze instellingen op politiek en religeuze evangelische gronden plus werkgelegenheid. Zie mijn blog “donkeredagen mijn verblijf in blauwvingerstad zwolle” en aanverwante blogs en op nieuwsportal zwolle “politiekorpsen dumpen daklozen” en extra opvang daklozen op de googlefunctie etc. Ik ben nu 56 jaar en verblijf zonder echte vooruitzichten al 22 maanden in de nachtopvang Nel Banninkhuis leger des heils Zwolle tussen gasten die hun fatsoen niet kunnen houden en zich als beesten gedragen maar ja dat hoort erbij in de opvang zonder toezicht en hulpverlening. Zwaar gesubsidieerd!

naar Stadsarchief W.G. Faber Almere Bestuurd Personalia W.G. Faber Roepnaam: Wim Bestuursfuncties Raadslid Gemeenteraad 1994 CDA Later aangetreden, als opvolger van Bijsterveldt-Vliegenthart. Fractievoorzitter vanaf maart 1996. Wethouder Gemeenteraad 1998 CDA Na een bestuurscrisis in mei 2001, waarbij PvdA en Groen Links zich aanvankelijk uit de coalitie terugtrekken en het CDA vervolgens tot de coalitie toetreedt, aangetreden als wethouder. Raadslid Gemeenteraad 1998 CDA Eerst raadslid, maar vanaf mei 2001 wethouder. Wethouder Gemeenteraad 2002 CDA Afgetreden nadat het CDA vanwege onvrede met uitspraken van de fractievoorzitter van Leefbaar Almere over het functioneren van Faber, zich uit het college terugtrok. Wethouder Gemeenteraad 2006 CDA Verangt Martine Visser tijdens haar zwangerschapsverlof. Overige bijzonderheden Beroep: hoofd van de sociale dienst en adjunct gemeentesecretaris in de gemeente Weesp Nevenfunctie 2003: Nevenfuncties en vertegenwoordigingen: – Vertegenwoordiger in de aandeelhoudersvergadering van Kunstgoed Almere BV.* *namens de gemeente Almere. Beleidsveld-productbegroting: Maatschappelijke opvang (MO), Ambulante verslavingszorg (VZ) en Vrouwenopvang (VO): 1505 In te vullen door bureau agenda Nummer: Onderwerp: Stand van zaken financien MO/VZ en VO en concept-bestedingsvoorstellen MO/VZ Portefeuillehouder: W.G. Faber CDA *omcirkelen × paraaf: Dienst: Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling × datum:06.01.2002 Datum: 4 december 2001 × Status bw voorstel: A Steller: E.C. Sikking Advies: Tel.: 036 54 91 576 × Managementteam : Nee × OC/OR : Nee Parafen: × Emancipatieraad : Nee directeur: × Seniorenraad : Nee datum:05.12.2001 Raadscommissie: dienstcontroller: × Commissie voor Maatschappelijke ontwikkeling datum:04.12.2001 × ter kennisneming* Raad: Persbericht : Nee × Nee Voorgestelde beslispunten: – Kennis te nemen van de stand van zaken financien MO/VZ en VO – In te stemmen met de ter besluitvorming voorgelegde beslispunten: · Reservering van het resterend budget ad fl. 19.302,96 aan activiteiten n.a.v. de Regiovisie MO · Besteding extra middelen Dijkstal (fl. 197.301,–) vanaf 1/1/2002 structureel aan aanvullende financiering van Noodopvang Perspectief van het Leger des Heils · Besteding extra middelen Dijkstal (fl 197.301,–) voor 2001 op incidentele basis aan: – Woonondersteuning door het Leger des Heils in het kader van het meldpunt VVM voor 2 jaar ad fl. 60.000,- op jaarbasis (in totaal 120.000,–) – Onderzoek naar de aard en omvang van de doelgroep MO in Flevoland (incl. zwerfjongeren van 15 jaar en ouder): budget nog onbekend – Reservering restant budget aan activiteiten n.a.v. de Regiovisie MO Bijlagen: Notitie stand van zaken financien MO, VZ en VO en concept-bestedingsvoorstellen MO/VZ, oktober 2001 In te vullen door bureau agenda Vergadering College datum:20.12.2001 In te vullen door bureau agenda Vergadering raadscommissie Cie MO-24.01.2002 In te vullen door bureau agenda Vergadering Raad datum:nvt In te vullen door bureau agenda B&W conform voorstel: ja datum:14.12.2001 paraaf: concerntoetser: gemeentesecretaris: Aan : het college van Burgemeester & Wethouders Dienst/steller : Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling / E.C. Sikking Onderwerp : Stand van zaken financien MO/VZ en VO en concept-bestedingsvoorstellen MO/VZ Datum : 4 december 2001 Beleidsveld-productbegroting : Maatschappelijke opvang (MO), Ambulante verslavingszorg (VZ) en Vrouwenopvang (VO): 1505 Toelichting Probleemstelling – aanleiding De gemeente Almere is centrumgemeente (geworden) voor de provincie Flevoland voor drie beleidsterreinen: Maatschappelijke opvang (MO) per 1/1/2001, Ambulante verslavingszorg (VZ) per 1/1/2000 en Vrouwenopvang (VO) per 1/1/1998. Voor deze beleidsvelden ontvangt Almere rijksdoeluitkeringen. Recent is het bedrag van de MO/VZ door de motie Dijkstal structureel (met terugwerkende kracht vanaf 1 jan. 2001) opgehoogd met fl 197.301,–. Tevens resteerde uit de doeluitkering 2001 MO/VZ nog een bedrag van fl. 53.464,–. Voor beide budgetten zijn in bijgevoegde notitie (zie Bijlage) bestedingsvoorstellen ontwikkeld en is dit moment aangegrepen om zowel de regiogemeenten als de centrumgemeente zelf op de hoogte te brengen van de financiele stand van zaken op deze beleidsvelden. Bestuurlijk referentiekader De bestedingen uit de reguliere doeluitkering (d.w.z. excl. motie Dijkstalgelden), zoals deze in de bijgevoegde notitie zijn weergegeven, zijn in eerdere voorstellen aan het College voorgelegd en geaccordeerd (bijv. 5 december 2000). Toelichting op de voorgestelde beslispunten (zie Bijlage: bijgevoegde notitie: pagina’s: 5, 6, 7 en 8) Resultaat van intern en extern overleg Op 3 december j.l. is bijgevoegde notitie en de daarin weergegeven beslispunten aan de Portefeuillehouders Zorg van de 5 regiogemeenten, onder voorzitterschap van de wethouder Zorg van Almere, voorgelegd. Dezen zijn integraal met de notitie accoord gegaan. Alvorens de voorstellen in het PHO Zorg voor te leggen, zijn de voorstellen op ambtelijk niveau met de 5 regiogemeenten besproken/afgestemd. Tevens zijn de onderwerpen, waarover de voorstellen handelen, met de betreffende organisaties doorgesproken (Meldpunt VVM, Leger des Heils e.d.). Financiën (zie Bijlage: bijgevoegde notitie: pagina’s 5, 6, 7 en 8) Personeel – organisatie – medezeggenschap N.v.t. Communicatie/persbericht Nee (eventueel) Vervolgprocedure Geen STAND VAN ZAKEN FINANCIEN OKTOBER 2001 – MAATSCHAPPELIJKE OPVANG – VERSLAVINGSZORG – VROUWENOPVANG & CONCEPT-BESTEDINGSVOORSTELLEN MO, VZ &VO Oktober 2001, Almere, afdeling Welzijn Edith Sikking Tel: 036-5491576 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Stand van zaken financiën maatschappelijke opvang/ambulante verslavingszorg 3. Bestedingsvoorstellen MO en VZ 3.1 Besteding bedrag ad fl. 53.464,– 3.2 Besteding extra MO-budget ad fl. 197.301,– (Motie Dijkstal) 3.2.1 Incidentele inzet 3.2.2 Structurele inzet 4. Stand van zaken financiën Vrouwenopvang 5. Samenvatting: ter kennisname/besluitvorming 1. Inleiding Leeswijzer In deze notitie wordt eerst de stand van zaken met betrekking tot de financiën op de beleidsterreinen Maatschappelijke opvang (MO) en de Ambulante verslavingszorg (VZ) weergegeven. Vervolgens worden enkele bestedingsvoorstellen t.b.v. deze terreinen gedaan. Daarna volgt de Vrouwenopvang (VO), waarvoor met name alleen de stand van zaken betreffende de financiën wordt weergegeven. De bestedingsvoorstellen zijn op 3 december j.l. eerst aan de portefeuillehouders Zorg van de Flevolandse gemeenten ter kennisname/instemming voorgelegd en worden nu aan het College van B&W van de centrumgemeente Almere ter kennisname/besluitvorming aangeboden. Op blz. 10 worden de punten ter besluitvorming weergegeven. Doel notitie Doel van deze notitie is dus enerzijds informeren en anderzijds het vragen van instemming met voorgestelde beslispunten. Kader Alvorens hiertoe over te gaan volgt in het kort een beschrijving van het kader, waarbinnen voorliggende notitie beschouwd moet worden. Deze notitie gaat over drie beleidsvelden (MO,VZ en VO), waarvoor de provincie Flevoland, als zelfstandige regio, van het Rijk (Ministerie van VWS) doeluitkeringen ontvangt. De gemeente Almere is centrumgemeente geworden voor deze drie terreinen. Deze situatie is vanaf halverwege 1998 ingezet. – Vrouwenopvang: Per voornoemde datum kreeg Flevoland een eigen budget voor de Vrouwenopvang. Tot die tijd werd deze regio als zgn. witte vlek aangemerkt m.b.t. de opvang van vrouwen. Vanaf dat moment tot op heden is een volledige vrouwenopvangketen in Flevoland opgezet, bestaande uit: een telefonisch meldpunt, crisisopvang (in Amsterdam en Zwolle) doorstroomvoorzieningen in Almere en Emmeloord en nazorg. De eerstgenoemde voorzieningen worden uitgevoerd door de Vrouwenopvang Flevoland (een samenwerkingsverband tussen Vrouwenopvang Amsterdam en Vrouwenopvang Overijssel), de laatstgenoemde door de drie in de provincie opererende maatschappelijk werkinstellingen. Voorts wordt door de GGD een monitor voor de Vrouwenopvang ontwikkeld, waarbij relaties moeten worden gelegd met (registratiesystemen van) allerlei instellingen die te maken hebben met huiselijk geweld. Lopend jaar is verder een drietal ambulante steunpunten (in Almere en in Lelystad en een zgn. vliegende brigade voor de Noordoostpolder) als experiment opgezet, waarmee de opvangketen gecompleteerd is. Vanuit deze steunpunten wordt preventief gewerkt, d.w.z. dat zo veel als mogelijk wordt voorkomen dat vrouwen uiteindelijk een beroep gaan doen op de Vrouwenopvang. Recent is tot slot een overleg gestart met de politie in het kader van de aanpak van huiselijk geweld, een onderwerp dat nu ook bij Justitie en Politie zowel landelijk als regionaal meer aandacht krijgt. -Verslavingszorg: Per 1/1/2000 is Flevoland als aparte regio voor de verslavingszorg door het Rijk aangemerkt en is de centrumgemeentetaak van Zwolle (die voorheen ook voor Flevoland centrumgemeente was) overgegaan op de gemeente Almere. In 2000 is meteen een Regiovisie Verslavingszorg uitgezet, die in het voorjaar 2001 bestuurlijk geaccordeerd is. Hiermee ligt er een regionaal beleidskader voor dit beleidsterrein. Inmiddels heeft Almere een Regionaal Plan van Aanpak opgesteld als uitwerking van de Regiovisie, waarin onder meer een aantal concrete actiepunten voor de aankomende jaren wordt beschreven. Dit Regionaal Plan van Aanpak is besproken met het beleidsvoorbereidend Regionaal Platform Verslavingszorg en wordt eind november 2001 aan de Regionale Stuurgroep voorgelegd. Voort is de afgelopen periode door het Cad samen met de betrokken beleidsmedewerkers van de gemeenten Zwolle, Almere, Harderwijk en Lelystad gewerkt aan de ontwikkeling van een kostprijssystematiek en met alles dat daar aan voorafgaat (product- en programmabeschrijvingen e.d.). In het aankomend jaar zal daarom kunnen worden gewerkt met een gedifferentieerde kostprijs per product en zal vervolgens een traject worden ingegaan richting resultaatmeting (voor zover mogelijk). – Maatschappelijke opvang: Begin dit jaar heeft Almere de centrumgemeentetaak van Lelystad op dit terrein overgenomen. Ook nu is weer een Regiovisie uitgezet, die als regionaal beleidskader moet dienen voor de Maatschappelijke opvang in de provincie. Naar verwachting zal deze regiovisie begin volgend jaar de bestuurlijke besluitvorming in gaan. Tot slot: voor alle drie beleidsterreinen, maar met name voor de MO en de VZ geldt, dat sprake is van een zeer bescheiden budget dat Flevoland van het Rijk ontvangt. De budgetten hebben vrijwel geen relatie met de bevolkingsontwikkeling en problematiek binnen de provincie. 2. Stand van zaken financiën Maatschappelijke opvang (MO) en de Ambulante verslavingszorg (VZ) Per 1 januari 2001 zijn de budgetten voor de maatschappelijke opvang en de ambulante verslavingszorg door het Ministerie van VWS samengevoegd, zijnde een logische stap gezien overlap van doelgroepen e.d.. Deze bundeling is vastgelegd in het Besluit van 6 april 2001 houdende wijziging van het Besluit specifieke uitkeringen MO, VO en VZ (Stb, 2001, 215). Per brief d.d. 6 juni j.l. heeft het ministerie de definitieve uitkeringen voor 2001 medegedeeld. Al eerder, in maart 2001, was een indicatie gegeven van de budgetten, waar echter op dat moment nog geen rechten aan ontleend kon worden. Voor MO/VZ gezamenlijk is nu aan Flevoland voor 2001 een bedrag toegekend van: fl. 3.467.615,– In bovengenoemd bedrag is een ophoging van fl. 197.301,–voor de MO verwerkt als gevolg van de Motie Dijkstal (landelijk fl. 15 miljoen). Dit bedrag zal, ingaande per jan. 2001, jaarlijks structureel aan Flevoland worden toegekend. Bij de besteding van deze extra middelen dient de bestemming die de Tweede Kamer voor ogen had, te worden betrokken, n.l. dak- en thuislozen en zwerfjongeren (bijv. een 24-uursmeldpunt). In antwoord op Kamervragen heeft de Minister tevens aangegeven dat het haar voorkeur heeft om een koppeling te leggen met het landelijk convenant OGGZ: “Gemeenten stellen dat zij over onvoldoende middelen beschikken om het OGGZ-beleid adequaat uit te voeren. Met behulp van de fl. 15 miljoen kunnen zij het beleid intensiveren”. Het reguliere budget, zonder genoemd extra MO budget, bedraagt fl. 3.270.314,–. Hiervan is in 2001 besteed: 1. Verslavingszorg: fl. 1.906.785,– aan het Cad, te weten: – fl. 1.487.986,– (bedrag dat van het totaalbudget van de oude centrumgemeente Zwolle is afgescheiden voor Flevoland (en ook al aan Flevoland werd uitgegeven): besteed aan de Cad-vestigingen Lelystad en Almere) – fl. 351.703,– (voormalig SVO-geld dat Almere vanaf 1995 voor twee SVO-projecten ontving: besteed aan continuering Begeleid Wonen en Voorkoming Overlast van het Cad in Almere) – fl. 67.096,– (voormalig geld van de gemeente Emmeloord: besteed aan het Cad-steunpunt in Emmeloord t.b.v. de NOP) 2. Maatschappelijke opvang fl. 1.307.605,– aan Arcuris, te weten: – fl. 766.837,– de Valk (crisisopvang) te Lelystad – fl. 516.722,– Ravesteyn (sociaal pension) te Almere – fl. 24.046,– Begeleid Wonen te Lelystad Resteert uit het regulier budget voor 2001: fl. 55. 924,–, waarvan in het najaar 2000 is besloten om deze middelen vooralsnog te reserveren voor activiteiten naar aanleiding van de Regiovisies Ambulante verslavingszorg en Maatschappelijke Opvang Flevoland (zie ook het Collegebesluit van de gemeente Almere d.d. 5 december 2000, en eerder geaccordeerd door de Portefeuillehouders tijdens het PHO Zorg najaar 2000). Van dit bedrag zijn inmiddels de accountantskosten ad fl. 2.460,- betaald. Resteert een bedrag ad fl. 53.464,– Conclusie: Een tweetal budgetten dient nog te worden besteed: – fl. 53.464,– (activiteiten n.a.v. de regiovisies) – fl. 197.301,– (extra MO-budget 2001 e.v.) 3. Bestedingsvoorstellen Maatschappelijke opvang (MO) en Ambulante verslavingszorg (VZ) Zoals hiervoor opgemerkt, blijkt dat een tweetal budgetten nog kan worden aangewend voor MO dan wel VZ. 3.1 Bedrag ad fl. 53.464,– Dit bedrag kan worden besteed aan activiteiten als gevolg/naar aanleiding van de Regiovisies VZ of MO Ter besteding van dit bedrag zijn/worden de volgende voorstellen gedaan. De eerste twee (a en b) zijn ter kennisname aan het PHO Zorg de derde ter besluitvorming. a) De Regiovisie Maatschappelijke opvang, gestart in het voorjaar 2001, is nog in ontwikkeling. In juni j.l. heeft het onderzoek- en adviesbureau SGBO, dat de regiovisie opstelt, aangegeven door haar budget heen te zijn en had het Platform, dat de ontwikkeling van de Regiovisie begeleidt, bovendien een verzoek om een aantal extra activiteiten te laten uitvoeren. Dit heeft geleid tot een aanvullende offerte van SGBO. Deze offerte is op 20 augustus j.l. met de beleidsmedewerkers van de Flevolandse gemeente doorgesproken. Aangezien deze bestedingsmogelijkheid al eerder goedgekeurd is door het PHO Zorg is -vanwege de voortgang- aan SGBO inmiddels een toekenningsbrief gestuurd. Het met deze aanvullende opdracht gemoeide budget ad fl. 14.161,04 wordt uit bovengenoemde middelen betaald. b) De Regiovisie verslavingszorg Flevoland is begin 2001 gereed gekomen. Vervolgens is gewerkt aan een uitwerking van deze regiovisie in een Regionaal Plan van Aanpak voor de aankomende jaren. Dit Plan zal eind november 2001 aan de Stuurgroep Verslavingszorg worden voorgelegd. Op voorhand kan al worden gesteld dat -vanwege het beperkte zicht op de aard en de omvang van de verslavingszorgproblematiek- er een beroep zal worden gedaan op een deel van voornoemd budget. Een werkgroep van Cad, GGD, politie en centrumgemeente Almere zal in 2002 een informatiesysteem ontwikkelen waarmee (half)jaarlijks gegevens kunnen worden aangeleverd t.b.v. onder meer de beleidsontwikkeling. Aan de Stuurgroep Verslavingszorg zal in dit kader worden voorgesteld om ten behoeve van het ontwikkelingsproces externe ondersteuning in te kopen voor een bedrag van ca. fl. 20.000,– c) Als gevolg van bovenstaande resteert een budget van fl. 19.302,96. Voorgesteld wordt dit restantbudget te besteden aan de uitvoering van aanbevelingen uit de Regiovisie Maatschappelijke Opvang, die begin 2002 gereed zal zijn (zie hiervoor 3.2.c). 3.2 Extra MO-budget ad fl. 197.301,– (Motie Dijkstal) Dit budget is halverwege dit jaar door het Ministerie van VWS, n.a.v. de Motie Dijkstal vrijgegeven. De bestemming is vrij algemeen omschreven: dak- en thuislozen en zwerfjongeren (bijv. een 24-uursmeldpunt). Zoals eerder opgemerkt is dit budget vanaf begin 2001 structureel toegevoegd aan het MO/VZbudget. Aangezien het Ministerie van VWS pas halverwege het jaar de middelen definitief toe heeft gekend, wordt de inzet onderscheiden in een budget van fl. 197.301,– dat resteert uit 2001 en dat derhalve incidenteel zal worden ingezet en een budget ad fl. 197.301,– dat vanaf 2002 structureel zal worden ingezet (Zie hiervoor ook paragraaf 2 Budget MO/VZ). 3.2.1 Incidentele inzet budget 2001 Wat de incidentele inzet betreft moet bedacht worden, dat indien het hieronder beschreven project van het Leger des Heils na evaluatie succesvol blijkt te zijn, gezocht moet worden naar structurele financiering en dan – indien er geen uitbreiding van de rijksmiddelen voor Flevoland plaatsvindt- evt. een structurele bijdrage van de Flevolandse gemeenten uit eigen middelen zal worden gevraagd. Aangezien het betreffende project met name op het terrein van de OGGZ ligt, zou gemeentelijke subsidie ook voor de hand liggen. a) Activiteiten t.b.v. het Advies- en Meldpunt Vervuiling, Verwaarlozing en Mishandeling Het Advies- en Meldpunt Vervuiling, Verwaarlozing en Mishandeling bestaat bijna 3 jaar en is in het leven geroepen door een groot aantal organisaties in de Openbare Gezondheidszorg.. Deze organisaties hebben in januari 2000 convenanten opgesteld waarin zij zich verplichten tot het daadwerkelijk samen uitvoeren van het VVM. VVM richt zich op de groep Zorgwekkende Zorgmijders, mensen die niet zelf (meer) om hulp of zorg vragen en zich veelal in multiproblem situaties bevinden. Problemen als hallucinaties, wanen, achterdocht, onverwerkt verlies, eenzaamheid, een combinatie van verslaving, psychische problemen en soms dakloosheid zijn opvallende kenmerken. Om deze zorgwekkende zorgmijders op een goede manier te kunnen helpen, is bemoeizorg de enige weg. Daarbij wordt hulp/zorg geboden die de cliënt nodig heeft, waarbij vaak anderen bepalen wat goed is voor de client omdat deze hier niet (meer) zelf toe in staat is of teleurgesteld is in de hulpverlening. VVM houdt zich bezig met het op tijd bieden van individuele hulp in situaties waarin (soms acute) problemen dreigen te ontstaan: overlast, dreigende uithuiszettingen, vereenzaming, vervuiling e.d.. Na de meldingen, die veelal via politie, huisartsen, woningcorporaties e.d. binnenkomen, probeert het VVM contact te leggen met de betreffende persoon, gaat vervolgens samen met de convenantpartners na welke opvang nodig is en legt dit vast in zorgplannen. Het is de bedoeling dat de reguliere hulpverlening na verloop van tijd in staat is om de zorg over te nemen. In veel gevallen gaat het om mensen die langdurig zorgafhankelijk zijn. Circa 200 meldingen per jaar komen bij het Meldpunt binnen. Hiervan is ongeveer een kwart zeer vervuild, bij circa 25% speelt verslaving (ook) een rol en in 30% van de gevallen is (ook) sprake van psychiatrische problemen. Het grootste deel van de meldingen komt uit Almere en Lelystad. Het Meldpunt VVM constateert enkele gaten in de hulpverlening. Het belang om deze gaten op te vullen is evident. Een deel van de groep zorgwekkende zorgmijders kan de toekomstige groep voor de MO zijn, die al met beperkte capaciteit wordt geconfonteerd. Beperking van de instroom in de MO ligt dan voor de hand. Een van de gesignaleerde leemten in de hulpverlening betreft: – het bieden van woonondersteuning (mobiel Team Woonondersteuning van het Leger des Heils) In 2000 was er sprake van 194 uithuiszettingen in heel Flevoland. Wanbetaling is de oorzaak voor het overgrote deel hiervan en had wellicht kunnen worden voorkomen als er een actief hulpaanbod was geweest. Inzet van een zgn. Mobiel Team Woonondersteuning van het Leger de Heils zou hier een oplossing kunnen bieden. Thans wordt al beroep gedaan op de diensten van het Leger, onderdeel Woonondersteuning, in geval van acute financiële problemen bij de doelgroep. Vaak gaat het dan ook om crisismanagement bij acute uithuiszetting of dreigende afsluiting van nutsvoorzieningen. De samenwerking tussen VVM en het Leger kan worden opgevat als een vliegende brigade. Het voorstel is nu echter om- indien er bij het VVM een melding binnenkomt van een woningcorporatie op het moment dat huurders na drie maanden, incl. aanschrijvingen, geen huurbetalingen doen- deze meldingen tijdens het casusoverleg te bespreken en dit casusoverleg uit te breiden met een afgevaardigde van het zgn. Mobiel Team Woonondersteuning van het Leger. Deze kan vervolgens worden ingezet om kortdurende (crisis) interventie te plegen (onderzoek, terugkoppeling VVM en doorverwijzing naar reguliere hulpverlening (AMW, Stadskredietbank e.d.) dan wel zelf (tijdelijk) het financieel beheer uit te voeren. Aangesloten dient te worden bij de bestaande platformen rond de schuldhulpverlening, zoals die bijv. al in Lelystad en Dronten bestaan. De noodzaak voor het gebruikmaken van woonondersteuning door het Leger des Heils is dus gelegen in het outreachend werken waar nodig en het inspringen bij crisismanagement in geval van wachtgeldproblematiek bij de betrokken organisaties. Voorgesteld wordt derhalve om de inzet van het Mobiel Team Woonondersteuning als experiment voor 2 jaar, ingaande per januari 2002, subsidie te verlenen. Uitgaande van een in eerste instantie zeer bescheiden aantal van tussen de 35 en 40 uithuiszettingen per jaar Flevoland-breed, kunnen de kosten op jaarbasis incl. overhead geschat worden op fl. 60.000,–. Dit betekent dat een beslag op de zgn. incidentele middelen van fl. 120.000,– wordt gedaan. b) Het laten uitvoeren van een onderzoek naar aard en omvang van het aantal dak- en thuislozen in Flevoland. Op voorhand kan al worden gesteld dat uit de Regiovisie MO naar voren komt dat het inzicht in de omvang van het aantal dak- en thuislozen in Flevoland per gemeente volstrekt onvoldoende is. Voorts is gebleken dat er ook onvoldoende zicht is op de aard van de problematiek van deze doelgroep als op de aard van de overlast die deze groep evt. met zich meebrengt. Voorgesteld wordt daarom om naar deze problematiek een onderzoek te laten verrichten, waarbij behalve het vergroten van het inzicht eveneens een instrument wordt ontwikkeld waarmee bijv. jaarlijks aan de betreffende informatiebehoefte kan worden voldaan. Tevens zal binnen dit onderzoek een onderscheid moeten worden gemaakt naar leeftijdscategorie, met als doel onder meer ook de categorie zwerfjongeren tussen de 15 en 23 jaar in kaart te kunnen brengen. Al eerder is onderzoek (o.a. door de GGD) gedaan om het aantal zwerfjongeren in kaart te brengen. De onderzoeksresultaten waren echter om meerdere redenen niet betrouwbaar. Aangezien de problematiek van zwerfjongeren de laatste jaren steeds meer in de publiciteit is en ook in Flevoland zo nu en dan opduikt lijkt onderzoek naar aard en omvang van deze doelgroep zinvol. De uitkomsten van dit onderzoek dienen voorts ter verdere onderbouwing van het onderzoek dat de GGD thans uitvoert naar de noodzaak/vormgeving van een dagservicecentrum (=laagdrempelige inloopvoorziening voor specifieke risicogroepen, waar praktische en concrete diensten worden aangeboden, zoals koffie/thee, douche, maaltijdvoorziening, kledingomruil, postadres, uitkeringsbeheer, spreekuren van Cad e.d.). De GGD loopt thans bij de uitvoering van het onderzoek eveneens tegen een gebrek aan inzicht in de omvang en aard van de doelgroep aan. Voorgesteld wordt dan ook om een deel van het resterend budget t.b.v. voornoemd onderzoek in te zetten. c) Voorgesteld wordt het bedrag dat evt. resteert na aanbesteding van laatstgenoemd onderzoek, toe te voegen aan het budget uit par. 3.1 en te reserveren t.b.v. activiteiten naar aanleiding van de Regiovisie MO. 3.2.2 Structurele inzet budget 2001 a) Continuering Noodopvang Perspectief (Leger des Heils) Op 17 mei 1999 opende Noodopvang Perspectief van het Leger des Heils, zijnde een 24-uurse crisisopvang, haar deuren. Perspectief heeft 25 plaatsen, waarvan 10 plaatsen specifiek bestemd voor jongeren, een voorwaarde van de gemeente Almere bij de toezegging van een projectsubsidie (zie hieronder). De instelling richt zich op jongeren (15 tot 25 jaar), volwassenen en gezinnen met (jonge) kinderen, die in een acute crisissituatie terecht zijn gekomen en tijdelijk onderdak nodig hebben. Voor personen met een ernstige verslaving en/of psychiatrische problematiek bestaat een contra-indicatie. De verblijfsduur binnen Perspectief dient zo kort mogelijk gehouden te worden (max. 3 maanden). Doel is n.l. zo snel mogelijke doorstroom naar reguliere, voor de problematiek van de betreffende personen, geëigende instellingen (Jeugdhulpverlening, Begeleid Wonen, sociaal pension, verslavingszorg e.d.) ofwel naar zelfstandige huisvesting al dan niet met woonbegeleiding. Half mei a.s. bestond de Noodopvang 2 jaar. De projectsubsidie van de gemeente -indertijd vooralsnog voor 3 jaar bepaald- alsook de financiering door het Leger lopen eind dit jaar af. De bedoeling van beide partijen was om aan het einde van de rit (eind 2001) na te gaan -indien het project succesvol zou blijken te zijn- op welke wijze structurele financiering kan worden gevonden. Wil de continuering van de voorziening vanaf 2002 worden veilig gesteld is in april j.l. de balans opgemaakt. Hieronder volgt in het kort een evaluatie van project Noodopvang Perspectief op hoofdlijnen: Resultaten In de kleine twee jaar dat Perspectief heeft gedraaid, zijn de volgende resultaten te melden: – 363 cliënten zijn opgevangen binnen de crisisopvang, waarvan ongeveer evenveel mannen als vrouwen, waarvan ca. 15% een niet-Nederlandse herkomst heeft en ca. 48% jonger is dan 20 jaar – 47% van de cliënten komt uit Almere en ruim 25% van de cliënten is afkomstig uit de rest van de provincie Flevoland, waarvan zelfs 50% uit Lelystad; 28% komt uit andere delen van het land, maar klopt wel aan bij Noodopvang Perspectief – de gemiddelde verblijfsduur bedraagt 47 dagen – er is sprake geweest van een gemiddelde (over)bezetting van 108% (in 2000 zelfs 119%) – van de opgenomen cliënten is bijna 67% uitgestroomd naar een instelling, waar een vervolgtraject wordt geboden. 14 % van de cliënten is zelfs direct na uitstroom weer zelfstandig gaan wonen. Inbedding in de lokale en regionale infrastructuur Noodopvang Perspectief heeft zich een plaats binnen de gemeentelijke infrastructuur weten te verwerven. Niet alleen binnen het netwerk van instellingen/projecten op het gebied van jongeren, maar ook binnen het netwerk van algemene voorzieningen. Zo zijn er structurele relaties aangegaan met het Woonbureau Almere, het CAD, het RIBW, het AMW, de stadsbank Almere, de Raad voor de Kinderbescherming, Arcuris (een regionale instelling voor o.a. maatschappelijke opvang met sociaal pension Ravensteyn Almere), Stichting Kompaan, jongerenwerk de Schoor, Bureau Jeugdzorg Almere. Ook buiten Almere, in de rest van de provincie Flevoland, zijn relaties aangegaan met de stichting jeugdhulpverlening Flevoland, Breakpoint te Lelystad, het meldpunt VVM, het vertrouwensbureau GGD, Vrouwenopvang Flevoland (Almere en Emmeloord). Ook in het kader van de regiovisie ambulante verslavingszorg Flevoland heeft het Leger des Heils een bijdrage geleverd. Conclusies Voorgaande geeft aan dat Noodopvang Perspectief de afgelopen twee jaar als project succesvol heeft gedraaid. Perspectief voldoet in een grote behoefte, waarbij de vraag zelfs de capaciteit overtreft. In een groot aantal gevallen heeft doorverwijzing moeten plaatsvinden buiten de provincie. Ook is sprake van inbedding van Perspectief in de voorzieningeninfrastructuur zowel op lokaal, als op regionaal niveau. Op grond van bovenstaande conclusie is/wordt een bestedingsvoorstel tot continuering van de Noodopvang Perspectief gedaan zowel aan het College van B&W van de gemeente Almere als aan de regiogemeenten in Flevoland: In het kader van Nieuw Beleid 2002 van de gemeente Almere is op 8 november j.l. ingestemd met een gemeentelijke subsidie van fl. 500.000,- vanaf 1/1/2002 vooralsnog voor 2 jaar. Bij succesvol functioneren zal bezien worden in hoeverre deze subsidie op structurele basis kan worden verschaft. De begroting van Noodopvang Perspectief bedraagt fl. 753.800,– (voor 25 plaatsen). Dit betekent dat nog een bedrag van fl. 253.800,– resteert. Aangezien gebleken is dat Noodopvang Perspectief ook een duidelijke regionale functie heeft: een kwart van de cliënten komt uit de rest van de provincie, wordt voorgesteld om de extra bijdrage MO/VZ, zijnde een bedrag van fl. 197.301,–, vanaf 2002 jaarlijks structureel te besteden aan Noodopvang Perspectief. Voorgaande betekent dat het Leger in ieder geval voor 2002 fl. 56.499,– zelf moet bijpassen. Voorts moet worden opgemerkt dat Noodopvang Perspectief op dit moment al geconfronteerd wordt met overbezetting. Op termijn zal daarom, indien voorgaande zich doorzet, gestreefd moeten worden naar uitbreiding van de capaciteit. 4. Stand van zaken financiën Vrouwenopvang a) Terugblik op de VO-financien van 1998 tot en met 2000 op hoofdlijnen: In 1998 kreeg Flevoland voor het eerst een budget voor de VO toegewezen en werd Almere centrumgemeente voor de dit beleidsterrein. Aangezien het geld pas halverwege 1998 vrijkwam, hoefde het budget ad fl. 809.585,- niet in dat jaar te worden uitgegeven. Gestart is toen wel met de voorbereiding van het onderzoek naar de mogelijke vormgeving van de VO in Flevoland door bureau ICS (fl. 30.008,04). Het VO-budget is dus vrijwel volledig meegegaan naar 1999. In 1999 is door het Min. van VWS een bedrag ad fl. 835.880,– verschaft. In tototaal (1998 en 1999) was er toen een bedrag van fl. 1.615.455,60 beschikbaar. Hiervan heeft de gemeente Almere, in overleg met de regiogemeenten, een totaalbedrag van fl. 1. 364. 997,30 besteed, te weten – een voorbereidingsbudget aan de Vrouwenopvang Flevoland ad fl. 182.833,– verschaft ter implementatie van de vrouwenopvang in Flevoland. Dit bedrag is voor het grootste deel besteed aan PR- kosten, inrichtingskosten van de noodbedden in Amsterdam en Zwolle, coördinatiekosten t.b.v. de voorbereiding, de voorbereiding van het telefonisch aanbod e.d.. Het restant (fl. 47.146,–) per 1/1/2000 is volledig besteed aan materiele kosten van de doorstroomprojecten in Almere (tijdelijke voorziening) en Emmeloord – een startbudget van fl. 1.075.464,–aan de Vrouwenopvang Flevoland bestemt voor inrichting e.d. van de tijdelijke en definitieve doorstroomvoorzieningen in Almere en Emmeloord als ook t.b.v. investeringen ten einde de exploitatielast te verlagen (opbouw onderhoudsfonds e.d.) van de definitieve doorstroomvoorziening, waarvan verwacht wordt dat de bouw hiervan in het najaar 2001 zal starten. Tegelijkertijd is ook besloten dat evt. resterende gelden kunnen worden ingezet voor eenmalige projecten/activiteiten. Inmiddels is uit dit bedrag fl. 183.000,– aan materiele kosten t.b.v. de doorstroomvoorziening betaald. Resteert fl. 892.464,– – een startbudget van fl. 8.000,– voor de GGD ter voorbereiding/ontwikkeling van de monitor. – een budget van fl. 98.700,36 aan ICS-onderzoek. Resteerde een budget van fl. 250.441,–1. Dit bedrag is volledig meegegaan naar 2000, aangezien jaarlijks max. 30% van het ter beschikking gestelde bedrag (zijnde fl. 250.769,–) naar het volgende jaar mag worden meegenomen. Dit bedrag wordt met name gereserveerd voor de nieuwbouw van de doorstroomvoorziening in Almere. In 2000 is door het Rijk een bedrag van fl. 863.041,– beschikbaar gesteld. Dit bedrag is volledig aan de Vrouwenopvangketen, de GGD en het AMW besteed. Resteerde nog het gereserveerde bedrag van 1999 ad fl. 250.441,–. Hieruit is onder meer betaald: a) fl. 19.530,– kosten symposium Vrouwenopvang b) fl. 23.530,– ICS c) fl. 1.610,– accountantskosten d) fl. 87,– enkele kleine uitgaven Het restant 1999 bedroeg daarmee in 2000 fl. 205.684,–. Dit bedrag is volledig meegegaan naar 2001, aangezien weer max. 30% van het in 2000 beschikbaar gestelde bedrag mocht worden gereserveerd. 2001 Per brief d.d. 6 juni 2001 is het definitieve budget voor de VO bekendgemaakt. Het bedrag voor 2001 is fl. 863.0412,–. Dit budget is volledig besteed : – fl 756.570,– aan de Vrouwenopvang Flevoland (meldpunt, residentiele opvang, doorstroomprojecten Almere en Emmeloord – fl. 85.176,– aan de drie in Flevoland opererende maatschappelijkwerk instellingen t.b.v. de nazorg – fl. 21.326,– aan de GGD t.b.v. monitoring In 2001 is eveneens, in overleg met de regiogemeenten (zie brief d.d. 27/6/2001), besloten om uit het startbudget (fl. 892.464,–) dat in 1999 aan de Vrouwenopvang Flevoland was toegekend (zie hiervoor), een bedrag van fl. 175.000,- te besteden aan de preventieprojecten Almere (klein deel in cofinanciering met de gemeente Almere), Lelystad (volledig) en Emmeloord (in cofinanciering met de provincie Flevoland). Deze ruimte was beschikbaar omdat de nieuwbouw van de doorstroomvoorziening in Almere op zich heeft laten wachten en bovendien de verwachting is dat er geld uit dit budget zal resteren. Vermeld moet worden dat deze 3 preventieprojecten experimenten zijn en tot eind 2002 gesubsidieerd worden. Dat betekent dat deze projecten halverwege 2002 geëvalueerd moeten worden ten einde na te gaan of en in hoeverre de experimenten dusdanig succesvol zijn dat tot continuering en dus structurele financiering kan worden overgegaan. Vooralsnog is geen sprake van uitbreiding van het Rijksbudget voor Flevoland. Een mogelijke nieuwe financieringsbron zouden de gelden t.b.v. het integraal veiligheidsbeleid van de gemeenten kunnen zijn. Immers het voorkomen (en de aanpak) van huiselijk geweld is een onderdeel dat binnen het veiligheidsbeleid een plaats zou moeten krijgen. In Amsterdam waar voornoemde steunpunten al enige tijd functioneren, worden deze ook via het veiligheidsbeleid gefinancierd. Tot slot: Afgezien van de jaarlijkse reservering t.b.v. de definitieve doorstroomvoorziening in Almere, resteert er geen budget. Pas na afronding van de nieuwbouw van de doorstroomvoorziening, zal duidelijk worden welk deel van de reserveringen (bij de gemeente Almere en bij de Vrouwenopvang Flevoland) resteert. ********************** 5. SAMENVATTING: TER KENNISNAME/BESLUITVORMING: 1. IN TE STEMMEN MET/KENNIS TE NEMEN VAN BESTEDING VAN HET RESTANT BUDGET MO/VZ AD FL 53.464,– AAN: – T.k.n. : Aanvulling onderzoek SGBO inzake regiovisie MO Flevoland: fl. 14.161,04 – T.k.n.: Externe ondersteuning ad fl. 20.000,- t.b.v. verbetering inzicht in verslavingsproblematiek in Flevoland. – Besluitvorming: reservering t.b.v. activiteiten naar aanleiding van de Regiovisie MO. 2 IN TE STEMMEN MET BESTEDING VAN DE EXTRA MIDDELEN MO AD FL. 197.301,–VOOR 2002 EN VERDER AAN: – (aanvullende) financieringNoodopvang Perspectief van het Leger des Heils op structurele basis vanaf 1/1/2002: fl. 197.301,– op jaarbasis Incidenteel uit het budget ad fl. 197.301,– voor 2001: – Het bieden van woonondersteuning door het Leger des Heils eenmalig voor 2 jaar vanaf 1/1/2002: fl. 60.000,- op jaarbasis (totaal fl. 120.000,–) – Onderzoek naar aard en omvang doelgroep MO in Flevoland ( incl. zwerfjongeren van 15 jaar en ouder): budget nog onbekend – Reservering t.b.v. activiteiten naar aanleiding van de Regiovisie MO: restantbudget BIJLAGE 1: Aantal inwoners in Flevoland, naar gemeente, per 1-1-2001 en 1-1-2005 INWONERS: GEMEENTE 1-1-2001 1-1-2005 Almere 150.374 182.630 (2010: 210.177) Lelystad 64.558 74.903 NOP 43.654 n.n.b. Dronten 35.576 38.060 Zeewolde 18.500 21.500 (ruwe schatting) Urk 16.230 17.500 (geen officiële prognose) Totaal: 328.892 378.247 (uitgegaan van 0-groei NOP) (bron: Gemeenten, opgevraagd op 2 aug. 2001) 1 Volgens berekening zou dit een bedrag van fl. 250.458,30 moeten zijn. De financiële administratie komt echter fl. 17,30 lager uit. 2 Ook hier zit een verschil van fl. 30,– met de financiële administratie. Het budget dat besteed is komt fl. 30,– hoger uit. Gemeente Almere Gemeente Almere Aan het college van Burgemeester & Wethouders 1.6 Varianten De gemeente zal keuzes moeten maken ten aanzien van de maatschappelijke opvang en de vrouwenopvang/huiselijk geweld. Ter onderbouwing van die keuzes zijn doelstellingen aangegeven die staan voor de maximale variant. Het maximum behelst uitsluitend de eventuele gemeentelijke financiering, die bedoeld is als aanvulling op het rijksbudget. Ook in de derde variant met de hoogste inzet van gemeentelijke middelen blijft het tekort voor heel Flevoland ad € 1,3 miljoen, hetgeen het huidige tekort is in de rijksdoeluitkering. De onderbouwing is geleverd in het kader van het Project Toekomst Almere. Slechts bij een toezegging van het Rijk voor deze extra middelen kan een sluitende keten met voldoende capaciteit gerealiseerd worden voor geheel Flevoland. Om, los van de evt. verhoging van de Rijksdoeluitkering, te komen tot een betere invulling van het regionaal en lokaal beleid maatschappelijk opvang / huiselijke geweld (vrouwenopvang) Almere zijn er drie varianten ontwikkeld: 1. optimalisering bestaand beleid maar geen intensivering; 2. optimalisering bestaand beleid bijhouden van de groei van de problematiek; 3. optimalisering bestaand beleid + groei bijhouden en gemeentelijke bijdrage aan het realiseren van een basissysteem. 1.7 Samenvatting keuzes drie varianten Per variant zijn mogelijke keuzes aangegeven en de verwachte consequenties voor het beleid en financiering. Het College zal op grond van een integrale afweging in het kader van de Perspectievennota haar voorkeur bepalen. In alle varianten is er sprake van optimalisering van bestaand beleid door de langdurige intensieve zorg niet meer te vergoeden uit de middelen voor de Maatschappelijke Opvang maar te verwijzen naar de AWBZ. Hierdoor komen in beperkte mate middelen vrij die aangewend kunnen worden voor intensivering van preventie huisuitzettingen, woontraining en begeleid wonen. In variant 1 is, uitgaande van het feit dat er geen extra gemeentelijke middelen beschikbaar komen, sprake van achteruitgang in het totaal beschikbare budget vanwege de afloop van de horizonfinanciering Noodopvang Perspectief Almere eind 2006. Door herschikking van de rijksmiddelen als gevolg van de sluiting van het Sociaal pension Ravesteyn Almere en een subsidieverlaging van Stichting CAD (verslavingszorg) kan vanaf 2007 de Noodopvang gecontinueerd worden. Om de doorstroom van volwassenen uit de Noodopvang en de crisisopvang De Valk in Lelystad te verbeteren worden incidenteel en beperkt extra rijksmiddelen ingezet op de woonbegeleiding. Tevens kan voorzien worden in de incidentele dekking met rijksmiddelen van een deel van het begrotingstekort van de nachtopvang Lelystad. Tenslotte kan een Advies en Steunpunt Huiselijk Geweld Flevoland gerealiseerd worden middels een gemeentelijke bijdrage van € 10.921 in 2005, € 17.473 in 2006, € 21.843 in 2007 en structureel vanaf 2008 € 21.843. De financiering van het steunpunt is naar het oordeel van het College een optimalisering van het bestaande beleid aanpak Huiselijk Geweld in Flevoland. Voortzetting van het huidige beleid is onvermijdelijk omdat anders het Ministerie van VWS haar structurele bijdrage van in totaal 60% terugtrekt. Ten tweede omdat in het geval de centrumgemeente Almere niet haar gemeentelijke bijdrage realiseert het niet waarschijnlijk is dat de andere vijf Flevolandse gemeenten een bijdrage leveren aan het steunpunt. In variant 2 wordt bovenop de herschikking in variant 1 een intensivering voorgesteld inclusief het steunpunt huiselijk geweld van € 97.473,= in 2006 tot € 116.843,= structureel per jaar in 2009. De intensivering wordt ingezet voor de preventie van huisuitzettingen en woonbegeleiding voor volwassenen na uitstroom uit de Noodopvang Almere. Specifiek wordt bijgedragen aan het mede realiseren van een woon-leer- en werkproject voor risicojongeren, de zogenaamde Foyer des Jeunes. In variant 3 wordt op dezelfde onderwerpen als in variant 2, maar dan tot het niveau van een Almeers basissysteem van vroegsignalering, preventie, opvang, handhaving en herstel, een intensivering voorgesteld van € 167.473 in 2006 tot € 366.843 structureel per jaar in 2009. Los van de varianten handhaaft de gemeente Almere als centrumgemeente haar claim van 1,3 miljoen euro bij het Rijk. Pas na toekenning van deze claim kunnen we een dagopvang / dienstencentrum realiseren en kunnen we tot een regionaal sluitende aanpak komen met de inhaalslag voor voldoende capaciteit. HOOFDSTUK 2: Uitwerking drie varianten 2.1 Overzicht actuele uitgangssituatie Tabel 2: Overzicht actuele uitgangssituatie In deze tabel is het bestaande beleid en de begroting 2005 leidend. In de tabel in de kolom “Rijk” is de huidige rijksdoeluitkering zichtbaar. In de kolom “Almere” is de huidige gemeentelijke financiering opgenomen. Functie 2005 2006 2007 2008 2009 Rijk Almere Rijk Almere Rijk Almere Rijk Almere Rijk Almere 1.Maatschappelijke Opvang VroegSignalering Meldpunt VVM Almere Preventie Beperkt inkomensbeheer (vaste lasten rekening) Preventie huisuitzetting (regio) 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 Briefadressen (regio) 18.055 18.055 18.055 18.055 18.055 Opvang Dagopvang Almere + regio Instroom overleg Almere Noodopvang Almere + regio 126.514 227.000 126.514 227.000 126.514 126.514 126.514 Crisisopvang Lelystad + regio 422.039 422.039 422.039 422.039 422.039 Gezinsopvang Almere + regio Nacht /winter opvang Lelystad + regio 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 Calamiteiten budget Almere 35.000 Handhaving Sociaal pension Almere + regio 285.000 285.000 285.000 285.000 285.000 Woonbegeleiding jongeren Woonbegeleiding volwassenen Almere + regio Woontraining (Zwerf) jongeren Lelystad + regio 44.053 50.000 44.053 50.000 44.053 50.000 44.053 50.000 44.053 50.000 Woonbegeleiding volwassenen Lelystad + regio 14.257 14.257 14.257 14.257 14.257 Sociaal pension Emmeloord + regio 25.301 25.301 25.301 25.301 25.301 Herstel 2. Ambulante Verslavingszorg Flevoland 978.324 17.000 978.324 978.324 978.324 978.324 3. Vrouwenopvang Flevoland 545.197 545.197 545.197 545.197 545.197 Nazorg Almere 11.353 11.353 11.353 11.353 11.353 Nazorg Lelystad 11.353 11.353 11.353 11.353 11.353 Nazorg NOP/Urk 11.353 11.353 11.353 11.353 11.353 Steunpunt Huiselijk Geweld (regio)* 54.720 54.720 68.400 68.400 68.400 4. Organisatie kosten 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 Totaal 2.634.519 329.000 2.634.519 277.000 2.648.199 50.000 2.648.199 50.000 2.648.199 50.000 * Ministerie VWS financiert 60% van het Advies en Steunpunt Huiselijk Geweld, mits de zes Flevolandse gemeenten samen 40% bijdragen. Indien de gemeenten niet bijdragen vanaf 2005 vervalt de bijdrage van VWS. 2.2 Variant 1: optimalisering bestaand beleid maar geen intensivering Bij ongewijzigd beleid en geen intensivering loopt de gemeentelijke bijdrage terug van € 329.000,= in 2005 naar € 71.843 in 2007. Optimalisering wordt gerealiseerd door middel van herschikking van de rijksmiddelen. De maatschappelijke effecten van de optimalisering zijn verantwoord onder de toelichting. Herschikking regionale rijksdoeluitkering VWS: Conform de besluitvorming van het College en de Raad over de begroting 2005 wordt in onderstaand overzicht voorgesteld welke nieuwe bestemming gerealiseerd kan worden door middel van herschikking van de rijksmiddelen. Het totaal te herschikken bedrag uit de regionale rijksdoeluitkering is € 499.000. Het bedrag is als volgt opgebouwd: 1. Vermindering projectsubsidie Ambulante verslavingszorg Flevoland (Stichting CAD) “outreachend werken Almere”: € 64.000 met ingang van 2005. 2. Vermindering subsidie crisisopvang De Valk/Arcuris Lelystad: € 50.000 met ingang van 2005. 3. Stopzetting subsidie Sociaal pension Ravesteyn/Arcuris Almere: € 285.000 met ingang van 2006. 4. Vermindering subsidie Amulante verslavingszorg Flevoland (Stichting CAD): € 100.000 met ingang van 2006. Conform de besluitvorming van het College en Raad over de begroting 2005 worden de subsidiemiddelen ad € 50.000,= van De Valk/Arcuris met ingang van 2005 herbeschikt ten behoeve van Woonbegeleiding voor volwassenen ter verbetering van de doorstroom uit de Noodopvang Perspectief. De projectsubsidie ad € 64.000,= van Stichting CAD “outreachend werken Almere” wordt met ingang van 2005 herbeschikt ten gunste van Intensieve gezinsopvang Leger des Heils, waardoor tevens bijgedragen wordt aan een verbetering van de doorstroom uit de Noodopvang. In tabel 3 wordt inzicht gegeven in de herschikking van de structurele rijksmiddelen Maatschappelijke opvang vanaf 2005. In 2006 valt het bedrag van € 300.000,= vrij omdat de gemeentelijke horizonfinanciering van de Noodopvang tot en met 2006 loopt. In tabel 4 wordt inzicht gegeven in de mogelijke bestemming van het vrijvalbedrag ad € 300.000,= rijksmiddelen 2006 (eenmalig). Samenwerking RIWB Arcuris werkt aan nauwere samenwerking met de Regionale Instelling voor Beschermd Wonen (RIBW) in Nijmegen en Tiel. Zo hopen RIBW en Arcuris samen tot een nog specifieker hulpaanbod te komen voor dak- en thuislozen. Multifunctioneel centrum: evaluatie in de maak De nachtopvang in het multifunctioneel centrum in Nijmegen heeft geregeld lege bedden. Daarnaast zorgden gebruikers van de alcoholopvang die in 2004 is geopend, voor overlast. De leegstand, onrust en overlast trokken in 2005 de aandacht van de lokale politiek. Arcuris en De Grift evalueren de ervaringen en situatie en ook de gemeente Nijmegen laat een evaluatie uitvoeren. Wat die evaluaties opleveren, wordt in 2006 met de gemeente Nijmegen besproken. Pompestichting en Rooyse Wissel Elk jaar breiden we onze samenwerking met de Pompestichting verder uit. In 2005 kocht de stichting meer plaatsen in voor hun cliënten bij begeleid wonen en de Werkplaats. Helaas is de Rooyse Wissel halverwege 2005 gestopt met het inkopen van plaatsen bij Arcuris. Samenwerking De Hostert op papier Onze samenwerkingsafspraken met De Hostert zijn in 2005 in een overeenkomst vastgelegd. Speciale aandacht kreeg de verantwoording van geleverde zorg aan het Zorgkantoor. Focus op zwerfjongeren Stichting Glorieux richt zich in Nijmegen op hulp aan zwerfjongeren. Arcuris gaat met Glorieux samenwerken, om zo de handen ineen te slaan voor deze kwetsbare, jeugdige groep. Niet in de kou In Tiel werken we steeds nauwer samen met de gemeente. Zo kregen de dagopvang en het dienstencentrum al een duidelijke plek in de gemeenschap. Eind 2005 ging ook de ‘koude opvang’ van start. Van december 2005 tot maart 2006 werd en wordt de opvang dertig nachten opengesteld als het weer daar aanleiding toe geeft. De volgende stap is een definitieve nachtopvang, die waarschijnlijk in 2006 opengaat. PAG 32 | JAARVERSLAG ARCURIS 2005 op 06:53 Geplaatst door kingkong 0 reacties: Een reactie plaatsen Ouder bericht Startpagina Abonneren op: Reacties plaatsen (Atom) Volgers Blogarchief ▼ 2011 (24) ▼ maart (6) RE: Verzoek om dit overzicht door te nemen en te v… RE: De Kroningsoproer en de manipulaties van de Kr… Nederlanders,nu weet u uw afkomst en uw toekomst g… RE: De privatisering en zelfregulering ingezet do… Geen recht op leven namens het CDA huurlingenLeger… RE: Stopzetting WWB uitkering Zwolle als reactie o… ► februari (9) RE: De a sociale kaart van Zwolle en de financiele… FW: Slavernij en Dwangarbeid in Nederland door “so… RE: Verdere verwaarlozing van de Nederlandse staat… Technoleaseconstructies en piratennest Nederland m… FW: Ingezonden: Open brief aan Hare Majesteit de K… RE: De Herr Greet Wilders met zijn uitspraken en “… Donkeredagen blog archief Vijf thema”s document belangenbehartiging Maatscha… Nederland Fraudeland van hoog tot laag in de samen… ► januari (9) Voor elk wat wils Anaconda15’s Blog Fraud… Anaconda15’s Blog Fraudezaken in Nederla… RE: Al is de regeringsleugen nog zo snel de maatsc… The illusion of the Netherlands law, a consumer sl… Dark Days AWBZ care and welfare fraud Mafia displa… De sociale databank Nederland waar alle misstanden… RE: Het Goede Doel wat Nederlandse daklozen opvang… RE: De Herberg (supervisor Joop van Ommen) tekent … Ruud Donker heeft foto’s gedeeld over de dak en th… ► 2010 (120) ► december (18) Je moet niet over mensen praten maar als handel zi… Nederland oftewel One Flew Over The Cuckoos Nest De sociale “bevlogenheid” van Dominee Hans Visser … RE: Achmea zorgverzekeraar en belangenverstrengeli… Dat Zwolle armoedevrij maken had al moet beginnen … Is er nog een toekomst als we zo doorgaan,zelf als… Waar blijft de parlementaire onderzoekscommissie n… Het grootste obstakel in de oplossingen van de dak… De illusie van de rechtstaat Nederland,een consume… De uitbreiding van de landelijke RIBW”s en hun zog… Dit was weer een prachtig verhaal over hoe een ove… Daklozen gaan sneeuwruimen in Zwolle,een idee van … Het boekje “van het Putje tot de Herberg” het opva… De stalinistische PvdA VOC oplossingen voor de dak… Alle dakloze burgers worden benadeeld door de zwol… Onder Vaders Paraplu, hulpverlening vanuit een ch… De link tussen het leger des heils en Aventure con… Het op de hoogte brengen van belangenbehartigers i… ► november (31) 5th Oct, 2008 at 11:22am VAN GEDWONGEN OPNAME NAAR… SP Zwolle vind uitval soepbus niet kunnen.Noot:zow… De christelijke Rijksoverheid die met sociaal-econ… Maatschappelijke opvang loopt vol met mafkezen die… De dak en thuislozen moeten hun invloed kunen uito… RE: 10D0042992; RE:Materiele controle door de zorg… Heb je dit al gezien? Het Nederlandse Zorgstelsel in de soep gelopen doo… ► oktober (16) ► september (2) ► augustus (1) ► juli (8) ► juni (5) ► mei (18) ► april (21) Over mij Ruud Donker Dakloos: Oorzaken sociale uitsluiting:een egoistische samenleving,vakbond en advocaten zonder sociaal gevoel of motivatie en werkwijzes opvanginstellingen, en beleid Rijksoverheid en gemeentes. Ruud Donker,dakloos na 28 jaar arbeid belastingen en premies betalen en 20 jaar zelfstandig wonen in Almere,oorzaak een werkgever die het arbeidsrecht en mijn arbeidsovereenkomst schond en een waardeloze vakbond FNV kiem die mij na 27 jaar lidmaatschap geen juridische ondersteuning bood en mij liet barsten maar met mij zijn er duizenden die door hun bonden zijn benadeeld omdat daar ook het politieke gif is binnengedrongen. Plus 10 jaar aanschrijven van het parlement en regering deed mij inzien dat politieke partijen criminele organisaties zijn tuk op de eigenbelangen en meer bezig zijn met hypes en populistisch gedrag dan de burgers hun belangen dienen. Zelfs het niet gekozen staatshoofd Mevr.Beatrix aanschrijven over mijn persoonlijke situatie hielp totaal niet en waar ik erachter kwam dat zij alleen haar financiele eigenbelangen dient ten koste van het volk en dat noemt men dan een parlementaire democratie. En zo mijn Nederland naar de ondergang hebben geholpen. Mijn volledige profiel weergeven Totaal aantal pageviews 8,371 Geachte heer Donker, In reactie op uw onderstaande bericht verwijs ik u naar de brief van de Inspectie voor de Gezondheidszorg van 10 augustus 2010, met het kenmerk 2010-257392/26324/KM/se. U ontving deze brief als bijlage bij een e-mail. U bent toen verwezen naar de klachtencommissie van het Leger des Heils. Voor hulp en advies bij het indienen van deze klacht kunt u contact opnemen met Zorgbelang Overijssel. U kunt hen per e-mail benaderen middels info@zorgbelang-overijssel.nl, of per telefoon middels nummer 074 – 250 01 55. Ik vertrouw erop u hierbij voldoende geïnformeerd te hebben. Hoogachtend, mevrouw B. van Vugt IGZ-loket Subject: 10D0042992; RE: Controle door zorgverzekeraar ontbreekt want die weet niet wat het zorgkantoor uitvoert en die weet niet het zorgaanbod van zorgaanbieders,fraudes een fluitje van een cent. Date: Mon, 15 Nov 2010 16:30:17 +0100 From: Voorlichting@nza.nl To: kingkong1621@live.nl Geachte heer Donker, De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft sinds 29 oktober 2010 ongeveer zestien (!) emails van u ontvangen. Ik informeer u, na intern overleg, al volgt: de meeste emails van u bevatten geen vragen of opmerkingen; bovendien zijn uw emails aan vele andere organisaties gericht. Zolang u geen specifieke vragen aan de NZa stelt kan de NZa niets met uw email(s). Van belang is dat uw emails betrekking hebben op het takenpakket van de NZa. Dit is nu niet altijd het geval, getuige uw opmerkingen over o.a. de WMO en het PGB. Mocht u voortaan iets bij de NZa willen melden, dan kunt u hiervoor het meldingenformulier van de NZa gebruiken; zie onze websit en klik op: Heeft u een melding? Leest u vooral de toelichting alsmede de uitleg, gegeven bij “Wat is een melding”; “Waarover kunt u melden” en “Wat doet de NZa met uw melding”. Heeft u een melding? U kunt een melding maken van mogelijke overtredingen op de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en Zorgverzekeringswet (Zvw), door zorgverzekeraars, zorgkantoren of zorgaanbieders. U kunt een melding doen via het meldingenformulier. Heeft u geen melding, maar een vraag dan kunt u terecht bij de informatielijn. Wilt u een anonieme melding doen? Neem dan de gewenste informatie uit het meldingenformulier schriftelijk over en stuur uw brief zonder afzender naar: Nederlandse Zorgautoriteit, Postbus 3017, 3502 GA Utrecht. Ook kunt u telefonisch een anonieme melding doen via het telefoonnummer van Meld Misdaad Anoniem 0800-7000. De NZa gaat met grote zorgvuldigheid om met de door u aangedragen gegevens. Daarbij worden de waarborgen die u bij wet worden geboden, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), door de NZa in acht genomen. De NZa bewaakt het algemeen consumentenbelang. De NZa bemiddelt niet in individuele conflicten tussen consumenten en zorgaanbieders of zorgverzekeraars en ook niet tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars onderling. Daar zijn andere toezichthouders en organisaties voor. Ik verzoek u dringend het juiste emailadres te gebruiken indien u een email stuurt aan de NZa: Voorlichting@nza.nl. Wilt u uw vragen/opmerkingen kort en to-the-point aangeven anders kan de NZa uw melding/email niet in behandeling nemen. Tot slot informeer ik u dat de NZa niet bemiddelt in individuele gevallen; de NZa is er voor het algemeen belang. Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd. Met vriendelijke groet, Gerrit-Jan Bloemink Voorlichter Informatielijn Nederlandse Zorgautoriteit Tel. (0900) 770 70 70 (0900) 770 70 70 website: http://www.nza.nl mailto: informatielijn@nza.nl Wilt u op de hoogte blijven van het laatste NZa-nieuws? Abonneer u dan op onze RSS-feed via http://www.nza.nl (onderaan de homepage vindt u het RSS-icoon). Heeft u een melding voor de NZa? Raadpleeg ons meldpunt op onze website http://www.nza.nl (bij: Heeft u een melding?). From: Meldjezorg@platformggz.nl To: kingkong1621@live.nl Date: Tue, 19 Oct 2010 12:41:08 +0200 Subject: RE: medewerkers budgetbeheer daklozen zwolle Geachte heer Donker, Bedankt voor uw berichten, waarin u ons informeert over uw klachten over zorginstellingen en over de (uitvoering van) beleid m.b.t. dak- en thuislozen. Op basis van onder andere uw signalen bij de helpdesk Meld je zorg, hebben we hierover contact gehad met de Nederlandse Zorgautoriteit, met de heer J. Hakker, senior onderzoeker van de beleidsdirectie. De heer Hakker maakt onderdeel uit van de unit die onder meer toezicht houdt op de naleving van de Wmg door de zorgaanbieders. Met een klein aantal collega’s richten zij zich op overtredingen van de Wmg en hierbij behandelen zij met name signalen die duiden op mogelijke zorgfraude. Hiervoor onderhouden zij ook contacten met onder meer VWS, FIOD, IGZ, en het OM. In een notitie van het LPGGz aan het NZa hebben wij aangegeven dat wij beschikken over concrete zaken van misstanden, waarbij met name het PGB een terugkerend element is. Ook hebben wij zelf al enige klachtmogelijkheden verkend. Dit lichten wij nog aan de NZa toe. De NZa heeft mij gevraagd om aan u door te geven hoe u het beste de klachten rechtsreeks bij hen kunt deponeren. Deze klachtmogelijkheid bij de NZa is als volgt. Via de website http://www.nza.nl kan eenieder melding maken van mogelijke misstanden. Op basis van deze signalen wordt beoordeeld of sprake is van een overtreding van de Wmg of de zorgverzekeringswetten, of dat anderszins sprake is van een ongewenste situatie. Voor wat betreft de rol van de NZa t.a.v. het PGB is het goed om nog te benadrukken dat zij vooral toezicht houden op de uitvoering van de PGB regeling door de zorgkantoren. Hun rol om bestuursrechtelijk te handhaven bij fraude met het PGB door niet toegelaten zorgaanbieders wordt momenteel nader bezien. Vaak gaat het om valsheid in geschrifte en oplichting en hiervoor is het strafrecht van toepassing. De zorgkantoren zijn bij vermoeden van misbruik met het PGB als eerste aan zet. Eventuele misstanden moeten daar worden gemeld, zij kunnen een zogenaamde intensieve controle uitvoeren op de juiste besteding van het PGB. Mocht hieruit blijken dat sprake is van misbruik dan kan het zorgkantoor vervolgacties instellen. Één van die vervolgacties kan zijn dat het zorgkantoor misstanden door een zorgaanbieder bij de NZa meldt. Zij kunnen vervolgens deze melding bespreken met OM en FIOD. Ook kunnen zij contacten leggen met de IGZ en de misstanden bespreken met VWS en CVZ indien de regelgeving voor aanpassing vatbaar is. Ik raad u dan ook met klem aan om zelf ook melding te doen via de website van NZa. Met vriendelijke groet, Debora Korporaalbeleidsmedewerker kortdurende zorg ____________________________ Landelijk Platform GGzPostbus 13223, 3507 LE Utrecht Maliebaan 71-h, 3581 CG Utrecht 030-236 37 65 http://www.platformggz.nl bereikbaar maandag t/m donderdag donderdag 10 maart, 2011 Zoek uitgebreid Vakgebieden Home All Nieuws Opinie Achtergrond Dossiers Agenda Whitepapers Adverteren Publieke Zaken Financiën Openbare orde Ruimte & Milieu Sociaal Digitaal Bestuur Carrière Vacatures Academy BB Magazine DB Magazine Crisis bij Flevolandse daklozenopvang 22.12.09 • 1 reactie De nachtopvang voor daklozen van het Leger des Heils in Almere en Lelystad zit ‘afgeladen vol’. Dat zei persoonlijk begeleider Ellen Schreuder van het Leger des Heils maandag. ‘Het is echt crisis’. Extra mensen Het Leger des Heils heeft het aantal plekken al uitgebreid van twaalf naar twintig, maar dat is nog altijd niet voldoende. Het Leger des Heils heeft extra mensen opgeroepen zodat iedereen die aanklopt, kan worden opgevangen. Alleen in Almere en Lelystad is een opvang, de andere plaatsen in de provincie sturen mensen door naar deze twee gemeenten. Reacties R.Donker • ervaringsdeskundige daklozen • 05.08.10 14:45 Ik ben 24 oktober 2000 op onrechtmatige gronden mijn woning aan de Dokkumlaan 59 1324 AD in Almere-Stad uitgezet na 28 jaar arbeid en 20 jaar zelfstandig wonen in Almere na een slepend arbeidscoflict die ontstond na een geheime overname van ons bedrijf in 1996. Mijn vakbond FNV kiem waar ik 27 jaar lid van was liet mij volkomen in de steek evenzo de sociale dienst van Almere die ik november 1999 al inlichte over de schendingen van arbeidsovereenkomsten door de werkgever na drie jaar om juridische bijstand gebedeld te hebben en waar juni 2000 mijn ziektegeld onrechtmatig werd stopgezet door de werkgever voor de duur van 6 maanen waardoor ik geen rekeningen niet meer kon betalen en geen voedsel kon kopen.Dankzij een surinaamse vriend met zijn snackkraam Robby”s Roti had ik toch nog al die tijd kunnen eten en waar ik oktober 2000 een externe advocaat moest inschakelen die het ziektegeld terug vorderden en mij daarna liet barsten. Ik kwam terecht in de crisisopvang perspectief van het leger des heils in Almere waar mij geen enkele zorg en hulpverlening werd geboden maar waar wel fl 918,50,- per maand aan eigen bijdrage moest worden betaald door daklozen voor een simpel,bed,bad en broodbeleid en bijbehorend gevangenisregime en dat ondervond ik ook in crisisopvang de Valk in Lelystad en sociaal pension arcuris in Almere en waar ik daarna op 21 april onrechtmatig dit sociaal pension Arcuris in Almere werd uitgezet en via een VVD tweede kamerlid in Zwolle terecht kwam bij de illegale opvang achter de WRZV hallen waar ook geen hulpverlening werd geboden. Ik heb daar een jaar verbleven na allerlei loze beloftes hebben moeten aanhoren van de directeur van deze Hallen en heb toen zelf een woning aangevraagd op de Walstr. 9a op 16 mei 2003 via RIBW Zwolle waarvan ik erachter kwam dat zij ook geen hulpverlening boden aan dak en thuislozen en waar ik 10 september 2008 ook deze woning moest ontruimen doordat RIBW Zwolle en woningstichting Openbaar Belang valse informatie verstrekte aan een kantonrechter.De werkelijke redenen was dat ik achter fraudepraktijken kwam met AWBZ gelden via onrechtmatig verkregen indicaties.door RIBW Zwolle en OB. i.v.m woonbegeleiding. Nu verblijf ik vanaf 16 september 2008 weer in een opvanginstelling van het leger des heils Zwolle zowel een nacht als dagopvang en heb daar een begeleider die niet naar mijn precieze hulpvraag luisterd en mijn onder druk zet en chanteert i.v.m. een woning die mij is aangeboden maar die ik niet wil hebben omdat deze begeleider zich aan mij wil opdringen als AWBZ gefinancierde ambulant woonbegeleider en waar dit als voorwaarde word geteld door de corporatie die de woning aanbood en de structurele regiegroep van de gemeente Zwolle die mij perse als lid van een doelgroep wil kenmerken. maar het is zo dat zorg en welzijns/opvanginstellingen samenwerken met woningcorporaties om zo hun subsidie-eilandjes en werkgelegenheid veilig te stellen over de ruggen van daklozen die zij willen gaan bevoogden als kleine kinderen en de wet voorschrijven. Ik heb in deze begeleider van het leger des heils Zwolle het vertrouwen in opgezegd want zij zijn geen proffesionele hulpverleners en schenden voortdurend de rechten van hun clienten en staan hun hulpvragen te verwaarlozen en ik ben niet de enigste die dit overkomt in Nederland. En de landelijke en lokale politiek zijn hiervan op de hoogte maar hebben belangenverstrengelingen met deze instellingen op politiek en religeuze evangelische gronden plus werkgelegenheid. Zie mijn blog “donkeredagen mijn verblijf in blauwvingerstad zwolle” en aanverwante blogs en op nieuwsportal zwolle “politiekorpsen dumpen daklozen” en extra opvang daklozen op de googlefunctie etc. Ik ben nu 56 jaar en verblijf zonder echte vooruitzichten al 22 maanden in de nachtopvang Nel Banninkhuis leger des heils Zwolle tussen gasten die hun fatsoen niet kunnen houden en zich als beesten gedragen maar ja dat hoort erbij in de opvang zonder toezicht en hulpverlening. Zwaar gesubsidieerd! naar Stadsarchief W.G. Faber Personalia W.G. Faber Roepnaam: Wim Bestuursfuncties Raadslid Gemeenteraad 1994 CDA Later aangetreden, als opvolger van Bijsterveldt-Vliegenthart. Fractievoorzitter vanaf maart 1996. Wethouder Gemeenteraad 1998 CDA Na een bestuurscrisis in mei 2001, waarbij PvdA en Groen Links zich aanvankelijk uit de coalitie terugtrekken en het CDA vervolgens tot de coalitie toetreedt, aangetreden als wethouder. Raadslid Gemeenteraad 1998 CDA Eerst raadslid, maar vanaf mei 2001 wethouder. Wethouder Gemeenteraad 2002 CDA Afgetreden nadat het CDA vanwege onvrede met uitspraken van de fractievoorzitter van Leefbaar Almere over het functioneren van Faber, zich uit het college terugtrok. Wethouder Gemeenteraad 2006 CDA Verangt Martine Visser tijdens haar zwangerschapsverlof. Overige bijzonderheden Beroep: hoofd van de sociale dienst en adjunct gemeentesecretaris in de gemeente Weesp Nevenfunctie 2003: Nevenfuncties en vertegenwoordigingen: – Vertegenwoordiger in de aandeelhoudersvergadering van Kunstgoed Almere BV.* *namens de gemeente Almere. Beleidsveld-productbegroting: Maatschappelijke opvang (MO), Ambulante verslavingszorg (VZ) en Vrouwenopvang (VO): 1505 In te vullen door bureau agenda Nummer: Onderwerp: Stand van zaken financien MO/VZ en VO en concept-bestedingsvoorstellen MO/VZ Portefeuillehouder: W.G. Faber CDA *omcirkelen × paraaf: Dienst: Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling × datum:06.01.2002 Datum: 4 december 2001 × Status bw voorstel: A Steller: E.C. Sikking Advies: Tel.: 036 54 91 576 × Managementteam : Nee × OC/OR : Nee Parafen: × Emancipatieraad : Nee directeur: × Seniorenraad : Nee datum:05.12.2001 Raadscommissie: dienstcontroller: × Commissie voor Maatschappelijke ontwikkeling datum:04.12.2001 × ter kennisneming* Raad: Persbericht : Nee × Nee Voorgestelde beslispunten: – Kennis te nemen van de stand van zaken financien MO/VZ en VO – In te stemmen met de ter besluitvorming voorgelegde beslispunten: · Reservering van het resterend budget ad fl. 19.302,96 aan activiteiten n.a.v. de Regiovisie MO · Besteding extra middelen Dijkstal (fl. 197.301,–) vanaf 1/1/2002 structureel aan aanvullende financiering van Noodopvang Perspectief van het Leger des Heils · Besteding extra middelen Dijkstal (fl 197.301,–) voor 2001 op incidentele basis aan: – Woonondersteuning door het Leger des Heils in het kader van het meldpunt VVM voor 2 jaar ad fl. 60.000,- op jaarbasis (in totaal 120.000,–) – Onderzoek naar de aard en omvang van de doelgroep MO in Flevoland (incl. zwerfjongeren van 15 jaar en ouder): budget nog onbekend – Reservering restant budget aan activiteiten n.a.v. de Regiovisie MO Bijlagen: Notitie stand van zaken financien MO, VZ en VO en concept-bestedingsvoorstellen MO/VZ, oktober 2001 In te vullen door bureau agenda Vergadering College datum:20.12.2001 In te vullen door bureau agenda Vergadering raadscommissie Cie MO-24.01.2002 In te vullen door bureau agenda Vergadering Raad datum:nvt In te vullen door bureau agenda B&W conform voorstel: ja datum:14.12.2001 paraaf: concerntoetser: gemeentesecretaris: Aan : het college van Burgemeester & Wethouders Dienst/steller : Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling / E.C. Sikking Onderwerp : Stand van zaken financien MO/VZ en VO en concept-bestedingsvoorstellen MO/VZ Datum : 4 december 2001 Beleidsveld-productbegroting : Maatschappelijke opvang (MO), Ambulante verslavingszorg (VZ) en Vrouwenopvang (VO): 1505 Toelichting Probleemstelling – aanleiding De gemeente Almere is centrumgemeente (geworden) voor de provincie Flevoland voor drie beleidsterreinen: Maatschappelijke opvang (MO) per 1/1/2001, Ambulante verslavingszorg (VZ) per 1/1/2000 en Vrouwenopvang (VO) per 1/1/1998. Voor deze beleidsvelden ontvangt Almere rijksdoeluitkeringen. Recent is het bedrag van de MO/VZ door de motie Dijkstal structureel (met terugwerkende kracht vanaf 1 jan. 2001) opgehoogd met fl 197.301,–. Tevens resteerde uit de doeluitkering 2001 MO/VZ nog een bedrag van fl. 53.464,–. Voor beide budgetten zijn in bijgevoegde notitie (zie Bijlage) bestedingsvoorstellen ontwikkeld en is dit moment aangegrepen om zowel de regiogemeenten als de centrumgemeente zelf op de hoogte te brengen van de financiele stand van zaken op deze beleidsvelden. Bestuurlijk referentiekader De bestedingen uit de reguliere doeluitkering (d.w.z. excl. motie Dijkstalgelden), zoals deze in de bijgevoegde notitie zijn weergegeven, zijn in eerdere voorstellen aan het College voorgelegd en geaccordeerd (bijv. 5 december 2000). Toelichting op de voorgestelde beslispunten (zie Bijlage: bijgevoegde notitie: pagina’s: 5, 6, 7 en 8) Resultaat van intern en extern overleg Op 3 december j.l. is bijgevoegde notitie en de daarin weergegeven beslispunten aan de Portefeuillehouders Zorg van de 5 regiogemeenten, onder voorzitterschap van de wethouder Zorg van Almere, voorgelegd. Dezen zijn integraal met de notitie accoord gegaan. Alvorens de voorstellen in het PHO Zorg voor te leggen, zijn de voorstellen op ambtelijk niveau met de 5 regiogemeenten besproken/afgestemd. Tevens zijn de onderwerpen, waarover de voorstellen handelen, met de betreffende organisaties doorgesproken (Meldpunt VVM, Leger des Heils e.d.). Financiën (zie Bijlage: bijgevoegde notitie: pagina’s 5, 6, 7 en 8) Personeel – organisatie – medezeggenschap N.v.t. Communicatie/persbericht Nee (eventueel) Vervolgprocedure Geen STAND VAN ZAKEN FINANCIEN OKTOBER 2001 – MAATSCHAPPELIJKE OPVANG – VERSLAVINGSZORG – VROUWENOPVANG & CONCEPT-BESTEDINGSVOORSTELLEN MO, VZ &VO Oktober 2001, Almere, afdeling Welzijn Edith Sikking Tel: 036-5491576 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Stand van zaken financiën maatschappelijke opvang/ambulante verslavingszorg 3. Bestedingsvoorstellen MO en VZ 3.1 Besteding bedrag ad fl. 53.464,– 3.2 Besteding extra MO-budget ad fl. 197.301,– (Motie Dijkstal) 3.2.1 Incidentele inzet 3.2.2 Structurele inzet 4. Stand van zaken financiën Vrouwenopvang 5. Samenvatting: ter kennisname/besluitvorming 1. Inleiding Leeswijzer In deze notitie wordt eerst de stand van zaken met betrekking tot de financiën op de beleidsterreinen Maatschappelijke opvang (MO) en de Ambulante verslavingszorg (VZ) weergegeven. Vervolgens worden enkele bestedingsvoorstellen t.b.v. deze terreinen gedaan. Daarna volgt de Vrouwenopvang (VO), waarvoor met name alleen de stand van zaken betreffende de financiën wordt weergegeven. De bestedingsvoorstellen zijn op 3 december j.l. eerst aan de portefeuillehouders Zorg van de Flevolandse gemeenten ter kennisname/instemming voorgelegd en worden nu aan het College van B&W van de centrumgemeente Almere ter kennisname/besluitvorming aangeboden. Op blz. 10 worden de punten ter besluitvorming weergegeven. Doel notitie Doel van deze notitie is dus enerzijds informeren en anderzijds het vragen van instemming met voorgestelde beslispunten. Kader Alvorens hiertoe over te gaan volgt in het kort een beschrijving van het kader, waarbinnen voorliggende notitie beschouwd moet worden. Deze notitie gaat over drie beleidsvelden (MO,VZ en VO), waarvoor de provincie Flevoland, als zelfstandige regio, van het Rijk (Ministerie van VWS) doeluitkeringen ontvangt. De gemeente Almere is centrumgemeente geworden voor deze drie terreinen. Deze situatie is vanaf halverwege 1998 ingezet. – Vrouwenopvang: Per voornoemde datum kreeg Flevoland een eigen budget voor de Vrouwenopvang. Tot die tijd werd deze regio als zgn. witte vlek aangemerkt m.b.t. de opvang van vrouwen. Vanaf dat moment tot op heden is een volledige vrouwenopvangketen in Flevoland opgezet, bestaande uit: een telefonisch meldpunt, crisisopvang (in Amsterdam en Zwolle) doorstroomvoorzieningen in Almere en Emmeloord en nazorg. De eerstgenoemde voorzieningen worden uitgevoerd door de Vrouwenopvang Flevoland (een samenwerkingsverband tussen Vrouwenopvang Amsterdam en Vrouwenopvang Overijssel), de laatstgenoemde door de drie in de provincie opererende maatschappelijk werkinstellingen. Voorts wordt door de GGD een monitor voor de Vrouwenopvang ontwikkeld, waarbij relaties moeten worden gelegd met (registratiesystemen van) allerlei instellingen die te maken hebben met huiselijk geweld. Lopend jaar is verder een drietal ambulante steunpunten (in Almere en in Lelystad en een zgn. vliegende brigade voor de Noordoostpolder) als experiment opgezet, waarmee de opvangketen gecompleteerd is. Vanuit deze steunpunten wordt preventief gewerkt, d.w.z. dat zo veel als mogelijk wordt voorkomen dat vrouwen uiteindelijk een beroep gaan doen op de Vrouwenopvang. Recent is tot slot een overleg gestart met de politie in het kader van de aanpak van huiselijk geweld, een onderwerp dat nu ook bij Justitie en Politie zowel landelijk als regionaal meer aandacht krijgt. -Verslavingszorg: Per 1/1/2000 is Flevoland als aparte regio voor de verslavingszorg door het Rijk aangemerkt en is de centrumgemeentetaak van Zwolle (die voorheen ook voor Flevoland centrumgemeente was) overgegaan op de gemeente Almere. In 2000 is meteen een Regiovisie Verslavingszorg uitgezet, die in het voorjaar 2001 bestuurlijk geaccordeerd is. Hiermee ligt er een regionaal beleidskader voor dit beleidsterrein. Inmiddels heeft Almere een Regionaal Plan van Aanpak opgesteld als uitwerking van de Regiovisie, waarin onder meer een aantal concrete actiepunten voor de aankomende jaren wordt beschreven. Dit Regionaal Plan van Aanpak is besproken met het beleidsvoorbereidend Regionaal Platform Verslavingszorg en wordt eind november 2001 aan de Regionale Stuurgroep voorgelegd. Voort is de afgelopen periode door het Cad samen met de betrokken beleidsmedewerkers van de gemeenten Zwolle, Almere, Harderwijk en Lelystad gewerkt aan de ontwikkeling van een kostprijssystematiek en met alles dat daar aan voorafgaat (product- en programmabeschrijvingen e.d.). In het aankomend jaar zal daarom kunnen worden gewerkt met een gedifferentieerde kostprijs per product en zal vervolgens een traject worden ingegaan richting resultaatmeting (voor zover mogelijk). – Maatschappelijke opvang: Begin dit jaar heeft Almere de centrumgemeentetaak van Lelystad op dit terrein overgenomen. Ook nu is weer een Regiovisie uitgezet, die als regionaal beleidskader moet dienen voor de Maatschappelijke opvang in de provincie. Naar verwachting zal deze regiovisie begin volgend jaar de bestuurlijke besluitvorming in gaan. Tot slot: voor alle drie beleidsterreinen, maar met name voor de MO en de VZ geldt, dat sprake is van een zeer bescheiden budget dat Flevoland van het Rijk ontvangt. De budgetten hebben vrijwel geen relatie met de bevolkingsontwikkeling en problematiek binnen de provincie. 2. Stand van zaken financiën Maatschappelijke opvang (MO) en de Ambulante verslavingszorg (VZ) Per 1 januari 2001 zijn de budgetten voor de maatschappelijke opvang en de ambulante verslavingszorg door het Ministerie van VWS samengevoegd, zijnde een logische stap gezien overlap van doelgroepen e.d.. Deze bundeling is vastgelegd in het Besluit van 6 april 2001 houdende wijziging van het Besluit specifieke uitkeringen MO, VO en VZ (Stb, 2001, 215). Per brief d.d. 6 juni j.l. heeft het ministerie de definitieve uitkeringen voor 2001 medegedeeld. Al eerder, in maart 2001, was een indicatie gegeven van de budgetten, waar echter op dat moment nog geen rechten aan ontleend kon worden. Voor MO/VZ gezamenlijk is nu aan Flevoland voor 2001 een bedrag toegekend van: fl. 3.467.615,– In bovengenoemd bedrag is een ophoging van fl. 197.301,–voor de MO verwerkt als gevolg van de Motie Dijkstal (landelijk fl. 15 miljoen). Dit bedrag zal, ingaande per jan. 2001, jaarlijks structureel aan Flevoland worden toegekend. Bij de besteding van deze extra middelen dient de bestemming die de Tweede Kamer voor ogen had, te worden betrokken, n.l. dak- en thuislozen en zwerfjongeren (bijv. een 24-uursmeldpunt). In antwoord op Kamervragen heeft de Minister tevens aangegeven dat het haar voorkeur heeft om een koppeling te leggen met het landelijk convenant OGGZ: “Gemeenten stellen dat zij over onvoldoende middelen beschikken om het OGGZ-beleid adequaat uit te voeren. Met behulp van de fl. 15 miljoen kunnen zij het beleid intensiveren”. Het reguliere budget, zonder genoemd extra MO budget, bedraagt fl. 3.270.314,–. Hiervan is in 2001 besteed: 1. Verslavingszorg: fl. 1.906.785,– aan het Cad, te weten: – fl. 1.487.986,– (bedrag dat van het totaalbudget van de oude centrumgemeente Zwolle is afgescheiden voor Flevoland (en ook al aan Flevoland werd uitgegeven): besteed aan de Cad-vestigingen Lelystad en Almere) – fl. 351.703,– (voormalig SVO-geld dat Almere vanaf 1995 voor twee SVO-projecten ontving: besteed aan continuering Begeleid Wonen en Voorkoming Overlast van het Cad in Almere) – fl. 67.096,– (voormalig geld van de gemeente Emmeloord: besteed aan het Cad-steunpunt in Emmeloord t.b.v. de NOP) 2. Maatschappelijke opvang fl. 1.307.605,– aan Arcuris, te weten: – fl. 766.837,– de Valk (crisisopvang) te Lelystad – fl. 516.722,– Ravesteyn (sociaal pension) te Almere – fl. 24.046,– Begeleid Wonen te Lelystad Resteert uit het regulier budget voor 2001: fl. 55. 924,–, waarvan in het najaar 2000 is besloten om deze middelen vooralsnog te reserveren voor activiteiten naar aanleiding van de Regiovisies Ambulante verslavingszorg en Maatschappelijke Opvang Flevoland (zie ook het Collegebesluit van de gemeente Almere d.d. 5 december 2000, en eerder geaccordeerd door de Portefeuillehouders tijdens het PHO Zorg najaar 2000). Van dit bedrag zijn inmiddels de accountantskosten ad fl. 2.460,- betaald. Resteert een bedrag ad fl. 53.464,– Conclusie: Een tweetal budgetten dient nog te worden besteed: – fl. 53.464,– (activiteiten n.a.v. de regiovisies) – fl. 197.301,– (extra MO-budget 2001 e.v.) 3. Bestedingsvoorstellen Maatschappelijke opvang (MO) en Ambulante verslavingszorg (VZ) Zoals hiervoor opgemerkt, blijkt dat een tweetal budgetten nog kan worden aangewend voor MO dan wel VZ. 3.1 Bedrag ad fl. 53.464,– Dit bedrag kan worden besteed aan activiteiten als gevolg/naar aanleiding van de Regiovisies VZ of MO Ter besteding van dit bedrag zijn/worden de volgende voorstellen gedaan. De eerste twee (a en b) zijn ter kennisname aan het PHO Zorg de derde ter besluitvorming. a) De Regiovisie Maatschappelijke opvang, gestart in het voorjaar 2001, is nog in ontwikkeling. In juni j.l. heeft het onderzoek- en adviesbureau SGBO, dat de regiovisie opstelt, aangegeven door haar budget heen te zijn en had het Platform, dat de ontwikkeling van de Regiovisie begeleidt, bovendien een verzoek om een aantal extra activiteiten te laten uitvoeren. Dit heeft geleid tot een aanvullende offerte van SGBO. Deze offerte is op 20 augustus j.l. met de beleidsmedewerkers van de Flevolandse gemeente doorgesproken. Aangezien deze bestedingsmogelijkheid al eerder goedgekeurd is door het PHO Zorg is -vanwege de voortgang- aan SGBO inmiddels een toekenningsbrief gestuurd. Het met deze aanvullende opdracht gemoeide budget ad fl. 14.161,04 wordt uit bovengenoemde middelen betaald. b) De Regiovisie verslavingszorg Flevoland is begin 2001 gereed gekomen. Vervolgens is gewerkt aan een uitwerking van deze regiovisie in een Regionaal Plan van Aanpak voor de aankomende jaren. Dit Plan zal eind november 2001 aan de Stuurgroep Verslavingszorg worden voorgelegd. Op voorhand kan al worden gesteld dat -vanwege het beperkte zicht op de aard en de omvang van de verslavingszorgproblematiek- er een beroep zal worden gedaan op een deel van voornoemd budget. Een werkgroep van Cad, GGD, politie en centrumgemeente Almere zal in 2002 een informatiesysteem ontwikkelen waarmee (half)jaarlijks gegevens kunnen worden aangeleverd t.b.v. onder meer de beleidsontwikkeling. Aan de Stuurgroep Verslavingszorg zal in dit kader worden voorgesteld om ten behoeve van het ontwikkelingsproces externe ondersteuning in te kopen voor een bedrag van ca. fl. 20.000,– c) Als gevolg van bovenstaande resteert een budget van fl. 19.302,96. Voorgesteld wordt dit restantbudget te besteden aan de uitvoering van aanbevelingen uit de Regiovisie Maatschappelijke Opvang, die begin 2002 gereed zal zijn (zie hiervoor 3.2.c). 3.2 Extra MO-budget ad fl. 197.301,– (Motie Dijkstal) Dit budget is halverwege dit jaar door het Ministerie van VWS, n.a.v. de Motie Dijkstal vrijgegeven. De bestemming is vrij algemeen omschreven: dak- en thuislozen en zwerfjongeren (bijv. een 24-uursmeldpunt). Zoals eerder opgemerkt is dit budget vanaf begin 2001 structureel toegevoegd aan het MO/VZbudget. Aangezien het Ministerie van VWS pas halverwege het jaar de middelen definitief toe heeft gekend, wordt de inzet onderscheiden in een budget van fl. 197.301,– dat resteert uit 2001 en dat derhalve incidenteel zal worden ingezet en een budget ad fl. 197.301,– dat vanaf 2002 structureel zal worden ingezet (Zie hiervoor ook paragraaf 2 Budget MO/VZ). 3.2.1 Incidentele inzet budget 2001 Wat de incidentele inzet betreft moet bedacht worden, dat indien het hieronder beschreven project van het Leger des Heils na evaluatie succesvol blijkt te zijn, gezocht moet worden naar structurele financiering en dan – indien er geen uitbreiding van de rijksmiddelen voor Flevoland plaatsvindt- evt. een structurele bijdrage van de Flevolandse gemeenten uit eigen middelen zal worden gevraagd. Aangezien het betreffende project met name op het terrein van de OGGZ ligt, zou gemeentelijke subsidie ook voor de hand liggen. a) Activiteiten t.b.v. het Advies- en Meldpunt Vervuiling, Verwaarlozing en Mishandeling Het Advies- en Meldpunt Vervuiling, Verwaarlozing en Mishandeling bestaat bijna 3 jaar en is in het leven geroepen door een groot aantal organisaties in de Openbare Gezondheidszorg.. Deze organisaties hebben in januari 2000 convenanten opgesteld waarin zij zich verplichten tot het daadwerkelijk samen uitvoeren van het VVM. VVM richt zich op de groep Zorgwekkende Zorgmijders, mensen die niet zelf (meer) om hulp of zorg vragen en zich veelal in multiproblem situaties bevinden. Problemen als hallucinaties, wanen, achterdocht, onverwerkt verlies, eenzaamheid, een combinatie van verslaving, psychische problemen en soms dakloosheid zijn opvallende kenmerken. Om deze zorgwekkende zorgmijders op een goede manier te kunnen helpen, is bemoeizorg de enige weg. Daarbij wordt hulp/zorg geboden die de cliënt nodig heeft, waarbij vaak anderen bepalen wat goed is voor de client omdat deze hier niet (meer) zelf toe in staat is of teleurgesteld is in de hulpverlening. VVM houdt zich bezig met het op tijd bieden van individuele hulp in situaties waarin (soms acute) problemen dreigen te ontstaan: overlast, dreigende uithuiszettingen, vereenzaming, vervuiling e.d.. Na de meldingen, die veelal via politie, huisartsen, woningcorporaties e.d. binnenkomen, probeert het VVM contact te leggen met de betreffende persoon, gaat vervolgens samen met de convenantpartners na welke opvang nodig is en legt dit vast in zorgplannen. Het is de bedoeling dat de reguliere hulpverlening na verloop van tijd in staat is om de zorg over te nemen. In veel gevallen gaat het om mensen die langdurig zorgafhankelijk zijn. Circa 200 meldingen per jaar komen bij het Meldpunt binnen. Hiervan is ongeveer een kwart zeer vervuild, bij circa 25% speelt verslaving (ook) een rol en in 30% van de gevallen is (ook) sprake van psychiatrische problemen. Het grootste deel van de meldingen komt uit Almere en Lelystad. Het Meldpunt VVM constateert enkele gaten in de hulpverlening. Het belang om deze gaten op te vullen is evident. Een deel van de groep zorgwekkende zorgmijders kan de toekomstige groep voor de MO zijn, die al met beperkte capaciteit wordt geconfonteerd. Beperking van de instroom in de MO ligt dan voor de hand. Een van de gesignaleerde leemten in de hulpverlening betreft: – het bieden van woonondersteuning (mobiel Team Woonondersteuning van het Leger des Heils) In 2000 was er sprake van 194 uithuiszettingen in heel Flevoland. Wanbetaling is de oorzaak voor het overgrote deel hiervan en had wellicht kunnen worden voorkomen als er een actief hulpaanbod was geweest. Inzet van een zgn. Mobiel Team Woonondersteuning van het Leger de Heils zou hier een oplossing kunnen bieden. Thans wordt al beroep gedaan op de diensten van het Leger, onderdeel Woonondersteuning, in geval van acute financiële problemen bij de doelgroep. Vaak gaat het dan ook om crisismanagement bij acute uithuiszetting of dreigende afsluiting van nutsvoorzieningen. De samenwerking tussen VVM en het Leger kan worden opgevat als een vliegende brigade. Het voorstel is nu echter om- indien er bij het VVM een melding binnenkomt van een woningcorporatie op het moment dat huurders na drie maanden, incl. aanschrijvingen, geen huurbetalingen doen- deze meldingen tijdens het casusoverleg te bespreken en dit casusoverleg uit te breiden met een afgevaardigde van het zgn. Mobiel Team Woonondersteuning van het Leger. Deze kan vervolgens worden ingezet om kortdurende (crisis) interventie te plegen (onderzoek, terugkoppeling VVM en doorverwijzing naar reguliere hulpverlening (AMW, Stadskredietbank e.d.) dan wel zelf (tijdelijk) het financieel beheer uit te voeren. Aangesloten dient te worden bij de bestaande platformen rond de schuldhulpverlening, zoals die bijv. al in Lelystad en Dronten bestaan. De noodzaak voor het gebruikmaken van woonondersteuning door het Leger des Heils is dus gelegen in het outreachend werken waar nodig en het inspringen bij crisismanagement in geval van wachtgeldproblematiek bij de betrokken organisaties. Voorgesteld wordt derhalve om de inzet van het Mobiel Team Woonondersteuning als experiment voor 2 jaar, ingaande per januari 2002, subsidie te verlenen. Uitgaande van een in eerste instantie zeer bescheiden aantal van tussen de 35 en 40 uithuiszettingen per jaar Flevoland-breed, kunnen de kosten op jaarbasis incl. overhead geschat worden op fl. 60.000,–. Dit betekent dat een beslag op de zgn. incidentele middelen van fl. 120.000,– wordt gedaan. b) Het laten uitvoeren van een onderzoek naar aard en omvang van het aantal dak- en thuislozen in Flevoland. Op voorhand kan al worden gesteld dat uit de Regiovisie MO naar voren komt dat het inzicht in de omvang van het aantal dak- en thuislozen in Flevoland per gemeente volstrekt onvoldoende is. Voorts is gebleken dat er ook onvoldoende zicht is op de aard van de problematiek van deze doelgroep als op de aard van de overlast die deze groep evt. met zich meebrengt. Voorgesteld wordt daarom om naar deze problematiek een onderzoek te laten verrichten, waarbij behalve het vergroten van het inzicht eveneens een instrument wordt ontwikkeld waarmee bijv. jaarlijks aan de betreffende informatiebehoefte kan worden voldaan. Tevens zal binnen dit onderzoek een onderscheid moeten worden gemaakt naar leeftijdscategorie, met als doel onder meer ook de categorie zwerfjongeren tussen de 15 en 23 jaar in kaart te kunnen brengen. Al eerder is onderzoek (o.a. door de GGD) gedaan om het aantal zwerfjongeren in kaart te brengen. De onderzoeksresultaten waren echter om meerdere redenen niet betrouwbaar. Aangezien de problematiek van zwerfjongeren de laatste jaren steeds meer in de publiciteit is en ook in Flevoland zo nu en dan opduikt lijkt onderzoek naar aard en omvang van deze doelgroep zinvol. De uitkomsten van dit onderzoek dienen voorts ter verdere onderbouwing van het onderzoek dat de GGD thans uitvoert naar de noodzaak/vormgeving van een dagservicecentrum (=laagdrempelige inloopvoorziening voor specifieke risicogroepen, waar praktische en concrete diensten worden aangeboden, zoals koffie/thee, douche, maaltijdvoorziening, kledingomruil, postadres, uitkeringsbeheer, spreekuren van Cad e.d.). De GGD loopt thans bij de uitvoering van het onderzoek eveneens tegen een gebrek aan inzicht in de omvang en aard van de doelgroep aan. Voorgesteld wordt dan ook om een deel van het resterend budget t.b.v. voornoemd onderzoek in te zetten. c) Voorgesteld wordt het bedrag dat evt. resteert na aanbesteding van laatstgenoemd onderzoek, toe te voegen aan het budget uit par. 3.1 en te reserveren t.b.v. activiteiten naar aanleiding van de Regiovisie MO. 3.2.2 Structurele inzet budget 2001 a) Continuering Noodopvang Perspectief (Leger des Heils) Op 17 mei 1999 opende Noodopvang Perspectief van het Leger des Heils, zijnde een 24-uurse crisisopvang, haar deuren. Perspectief heeft 25 plaatsen, waarvan 10 plaatsen specifiek bestemd voor jongeren, een voorwaarde van de gemeente Almere bij de toezegging van een projectsubsidie (zie hieronder). De instelling richt zich op jongeren (15 tot 25 jaar), volwassenen en gezinnen met (jonge) kinderen, die in een acute crisissituatie terecht zijn gekomen en tijdelijk onderdak nodig hebben. Voor personen met een ernstige verslaving en/of psychiatrische problematiek bestaat een contra-indicatie. De verblijfsduur binnen Perspectief dient zo kort mogelijk gehouden te worden (max. 3 maanden). Doel is n.l. zo snel mogelijke doorstroom naar reguliere, voor de problematiek van de betreffende personen, geëigende instellingen (Jeugdhulpverlening, Begeleid Wonen, sociaal pension, verslavingszorg e.d.) ofwel naar zelfstandige huisvesting al dan niet met woonbegeleiding. Half mei a.s. bestond de Noodopvang 2 jaar. De projectsubsidie van de gemeente -indertijd vooralsnog voor 3 jaar bepaald- alsook de financiering door het Leger lopen eind dit jaar af. De bedoeling van beide partijen was om aan het einde van de rit (eind 2001) na te gaan -indien het project succesvol zou blijken te zijn- op welke wijze structurele financiering kan worden gevonden. Wil de continuering van de voorziening vanaf 2002 worden veilig gesteld is in april j.l. de balans opgemaakt. Hieronder volgt in het kort een evaluatie van project Noodopvang Perspectief op hoofdlijnen: Resultaten In de kleine twee jaar dat Perspectief heeft gedraaid, zijn de volgende resultaten te melden: – 363 cliënten zijn opgevangen binnen de crisisopvang, waarvan ongeveer evenveel mannen als vrouwen, waarvan ca. 15% een niet-Nederlandse herkomst heeft en ca. 48% jonger is dan 20 jaar – 47% van de cliënten komt uit Almere en ruim 25% van de cliënten is afkomstig uit de rest van de provincie Flevoland, waarvan zelfs 50% uit Lelystad; 28% komt uit andere delen van het land, maar klopt wel aan bij Noodopvang Perspectief – de gemiddelde verblijfsduur bedraagt 47 dagen – er is sprake geweest van een gemiddelde (over)bezetting van 108% (in 2000 zelfs 119%) – van de opgenomen cliënten is bijna 67% uitgestroomd naar een instelling, waar een vervolgtraject wordt geboden. 14 % van de cliënten is zelfs direct na uitstroom weer zelfstandig gaan wonen. Inbedding in de lokale en regionale infrastructuur Noodopvang Perspectief heeft zich een plaats binnen de gemeentelijke infrastructuur weten te verwerven. Niet alleen binnen het netwerk van instellingen/projecten op het gebied van jongeren, maar ook binnen het netwerk van algemene voorzieningen. Zo zijn er structurele relaties aangegaan met het Woonbureau Almere, het CAD, het RIBW, het AMW, de stadsbank Almere, de Raad voor de Kinderbescherming, Arcuris (een regionale instelling voor o.a. maatschappelijke opvang met sociaal pension Ravensteyn Almere), Stichting Kompaan, jongerenwerk de Schoor, Bureau Jeugdzorg Almere. Ook buiten Almere, in de rest van de provincie Flevoland, zijn relaties aangegaan met de stichting jeugdhulpverlening Flevoland, Breakpoint te Lelystad, het meldpunt VVM, het vertrouwensbureau GGD, Vrouwenopvang Flevoland (Almere en Emmeloord). Ook in het kader van de regiovisie ambulante verslavingszorg Flevoland heeft het Leger des Heils een bijdrage geleverd. Conclusies Voorgaande geeft aan dat Noodopvang Perspectief de afgelopen twee jaar als project succesvol heeft gedraaid. Perspectief voldoet in een grote behoefte, waarbij de vraag zelfs de capaciteit overtreft. In een groot aantal gevallen heeft doorverwijzing moeten plaatsvinden buiten de provincie. Ook is sprake van inbedding van Perspectief in de voorzieningeninfrastructuur zowel op lokaal, als op regionaal niveau. Op grond van bovenstaande conclusie is/wordt een bestedingsvoorstel tot continuering van de Noodopvang Perspectief gedaan zowel aan het College van B&W van de gemeente Almere als aan de regiogemeenten in Flevoland: In het kader van Nieuw Beleid 2002 van de gemeente Almere is op 8 november j.l. ingestemd met een gemeentelijke subsidie van fl. 500.000,- vanaf 1/1/2002 vooralsnog voor 2 jaar. Bij succesvol functioneren zal bezien worden in hoeverre deze subsidie op structurele basis kan worden verschaft. De begroting van Noodopvang Perspectief bedraagt fl. 753.800,– (voor 25 plaatsen). Dit betekent dat nog een bedrag van fl. 253.800,– resteert. Aangezien gebleken is dat Noodopvang Perspectief ook een duidelijke regionale functie heeft: een kwart van de cliënten komt uit de rest van de provincie, wordt voorgesteld om de extra bijdrage MO/VZ, zijnde een bedrag van fl. 197.301,–, vanaf 2002 jaarlijks structureel te besteden aan Noodopvang Perspectief. Voorgaande betekent dat het Leger in ieder geval voor 2002 fl. 56.499,– zelf moet bijpassen. Voorts moet worden opgemerkt dat Noodopvang Perspectief op dit moment al geconfronteerd wordt met overbezetting. Op termijn zal daarom, indien voorgaande zich doorzet, gestreefd moeten worden naar uitbreiding van de capaciteit. 4. Stand van zaken financiën Vrouwenopvang a) Terugblik op de VO-financien van 1998 tot en met 2000 op hoofdlijnen: In 1998 kreeg Flevoland voor het eerst een budget voor de VO toegewezen en werd Almere centrumgemeente voor de dit beleidsterrein. Aangezien het geld pas halverwege 1998 vrijkwam, hoefde het budget ad fl. 809.585,- niet in dat jaar te worden uitgegeven. Gestart is toen wel met de voorbereiding van het onderzoek naar de mogelijke vormgeving van de VO in Flevoland door bureau ICS (fl. 30.008,04). Het VO-budget is dus vrijwel volledig meegegaan naar 1999. In 1999 is door het Min. van VWS een bedrag ad fl. 835.880,– verschaft. In tototaal (1998 en 1999) was er toen een bedrag van fl. 1.615.455,60 beschikbaar. Hiervan heeft de gemeente Almere, in overleg met de regiogemeenten, een totaalbedrag van fl. 1. 364. 997,30 besteed, te weten – een voorbereidingsbudget aan de Vrouwenopvang Flevoland ad fl. 182.833,– verschaft ter implementatie van de vrouwenopvang in Flevoland. Dit bedrag is voor het grootste deel besteed aan PR- kosten, inrichtingskosten van de noodbedden in Amsterdam en Zwolle, coördinatiekosten t.b.v. de voorbereiding, de voorbereiding van het telefonisch aanbod e.d.. Het restant (fl. 47.146,–) per 1/1/2000 is volledig besteed aan materiele kosten van de doorstroomprojecten in Almere (tijdelijke voorziening) en Emmeloord – een startbudget van fl. 1.075.464,–aan de Vrouwenopvang Flevoland bestemt voor inrichting e.d. van de tijdelijke en definitieve doorstroomvoorzieningen in Almere en Emmeloord als ook t.b.v. investeringen ten einde de exploitatielast te verlagen (opbouw onderhoudsfonds e.d.) van de definitieve doorstroomvoorziening, waarvan verwacht wordt dat de bouw hiervan in het najaar 2001 zal starten. Tegelijkertijd is ook besloten dat evt. resterende gelden kunnen worden ingezet voor eenmalige projecten/activiteiten. Inmiddels is uit dit bedrag fl. 183.000,– aan materiele kosten t.b.v. de doorstroomvoorziening betaald. Resteert fl. 892.464,– – een startbudget van fl. 8.000,– voor de GGD ter voorbereiding/ontwikkeling van de monitor. – een budget van fl. 98.700,36 aan ICS-onderzoek. Resteerde een budget van fl. 250.441,–1. Dit bedrag is volledig meegegaan naar 2000, aangezien jaarlijks max. 30% van het ter beschikking gestelde bedrag (zijnde fl. 250.769,–) naar het volgende jaar mag worden meegenomen. Dit bedrag wordt met name gereserveerd voor de nieuwbouw van de doorstroomvoorziening in Almere. In 2000 is door het Rijk een bedrag van fl. 863.041,– beschikbaar gesteld. Dit bedrag is volledig aan de Vrouwenopvangketen, de GGD en het AMW besteed. Resteerde nog het gereserveerde bedrag van 1999 ad fl. 250.441,–. Hieruit is onder meer betaald: a) fl. 19.530,– kosten symposium Vrouwenopvang b) fl. 23.530,– ICS c) fl. 1.610,– accountantskosten d) fl. 87,– enkele kleine uitgaven Het restant 1999 bedroeg daarmee in 2000 fl. 205.684,–. Dit bedrag is volledig meegegaan naar 2001, aangezien weer max. 30% van het in 2000 beschikbaar gestelde bedrag mocht worden gereserveerd. 2001 Per brief d.d. 6 juni 2001 is het definitieve budget voor de VO bekendgemaakt. Het bedrag voor 2001 is fl. 863.0412,–. Dit budget is volledig besteed : – fl 756.570,– aan de Vrouwenopvang Flevoland (meldpunt, residentiele opvang, doorstroomprojecten Almere en Emmeloord – fl. 85.176,– aan de drie in Flevoland opererende maatschappelijkwerk instellingen t.b.v. de nazorg – fl. 21.326,– aan de GGD t.b.v. monitoring In 2001 is eveneens, in overleg met de regiogemeenten (zie brief d.d. 27/6/2001), besloten om uit het startbudget (fl. 892.464,–) dat in 1999 aan de Vrouwenopvang Flevoland was toegekend (zie hiervoor), een bedrag van fl. 175.000,- te besteden aan de preventieprojecten Almere (klein deel in cofinanciering met de gemeente Almere), Lelystad (volledig) en Emmeloord (in cofinanciering met de provincie Flevoland). Deze ruimte was beschikbaar omdat de nieuwbouw van de doorstroomvoorziening in Almere op zich heeft laten wachten en bovendien de verwachting is dat er geld uit dit budget zal resteren. Vermeld moet worden dat deze 3 preventieprojecten experimenten zijn en tot eind 2002 gesubsidieerd worden. Dat betekent dat deze projecten halverwege 2002 geëvalueerd moeten worden ten einde na te gaan of en in hoeverre de experimenten dusdanig succesvol zijn dat tot continuering en dus structurele financiering kan worden overgegaan. Vooralsnog is geen sprake van uitbreiding van het Rijksbudget voor Flevoland. Een mogelijke nieuwe financieringsbron zouden de gelden t.b.v. het integraal veiligheidsbeleid van de gemeenten kunnen zijn. Immers het voorkomen (en de aanpak) van huiselijk geweld is een onderdeel dat binnen het veiligheidsbeleid een plaats zou moeten krijgen. In Amsterdam waar voornoemde steunpunten al enige tijd functioneren, worden deze ook via het veiligheidsbeleid gefinancierd. Tot slot: Afgezien van de jaarlijkse reservering t.b.v. de definitieve doorstroomvoorziening in Almere, resteert er geen budget. Pas na afronding van de nieuwbouw van de doorstroomvoorziening, zal duidelijk worden welk deel van de reserveringen (bij de gemeente Almere en bij de Vrouwenopvang Flevoland) resteert. ********************** 5. SAMENVATTING: TER KENNISNAME/BESLUITVORMING: 1. IN TE STEMMEN MET/KENNIS TE NEMEN VAN BESTEDING VAN HET RESTANT BUDGET MO/VZ AD FL 53.464,– AAN: – T.k.n. : Aanvulling onderzoek SGBO inzake regiovisie MO Flevoland: fl. 14.161,04 – T.k.n.: Externe ondersteuning ad fl. 20.000,- t.b.v. verbetering inzicht in verslavingsproblematiek in Flevoland. – Besluitvorming: reservering t.b.v. activiteiten naar aanleiding van de Regiovisie MO. 2 IN TE STEMMEN MET BESTEDING VAN DE EXTRA MIDDELEN MO AD FL. 197.301,–VOOR 2002 EN VERDER AAN: – (aanvullende) financieringNoodopvang Perspectief van het Leger des Heils op structurele basis vanaf 1/1/2002: fl. 197.301,– op jaarbasis Incidenteel uit het budget ad fl. 197.301,– voor 2001: – Het bieden van woonondersteuning door het Leger des Heils eenmalig voor 2 jaar vanaf 1/1/2002: fl. 60.000,- op jaarbasis (totaal fl. 120.000,–) – Onderzoek naar aard en omvang doelgroep MO in Flevoland ( incl. zwerfjongeren van 15 jaar en ouder): budget nog onbekend – Reservering t.b.v. activiteiten naar aanleiding van de Regiovisie MO: restantbudget BIJLAGE 1: Aantal inwoners in Flevoland, naar gemeente, per 1-1-2001 en 1-1-2005 INWONERS: GEMEENTE 1-1-2001 1-1-2005 Almere 150.374 182.630 (2010: 210.177) Lelystad 64.558 74.903 NOP 43.654 n.n.b. Dronten 35.576 38.060 Zeewolde 18.500 21.500 (ruwe schatting) Urk 16.230 17.500 (geen officiële prognose) Totaal: 328.892 378.247 (uitgegaan van 0-groei NOP) (bron: Gemeenten, opgevraagd op 2 aug. 2001) 1 Volgens berekening zou dit een bedrag van fl. 250.458,30 moeten zijn. De financiële administratie komt echter fl. 17,30 lager uit. 2 Ook hier zit een verschil van fl. 30,– met de financiële administratie. Het budget dat besteed is komt fl. 30,– hoger uit. Gemeente Almere Gemeente Almere Aan het college van Burgemeester & Wethouders 1.6 Varianten De gemeente zal keuzes moeten maken ten aanzien van de maatschappelijke opvang en de vrouwenopvang/huiselijk geweld. Ter onderbouwing van die keuzes zijn doelstellingen aangegeven die staan voor de maximale variant. Het maximum behelst uitsluitend de eventuele gemeentelijke financiering, die bedoeld is als aanvulling op het rijksbudget. Ook in de derde variant met de hoogste inzet van gemeentelijke middelen blijft het tekort voor heel Flevoland ad € 1,3 miljoen, hetgeen het huidige tekort is in de rijksdoeluitkering. De onderbouwing is geleverd in het kader van het Project Toekomst Almere. Slechts bij een toezegging van het Rijk voor deze extra middelen kan een sluitende keten met voldoende capaciteit gerealiseerd worden voor geheel Flevoland. Om, los van de evt. verhoging van de Rijksdoeluitkering, te komen tot een betere invulling van het regionaal en lokaal beleid maatschappelijk opvang / huiselijke geweld (vrouwenopvang) Almere zijn er drie varianten ontwikkeld: 1. optimalisering bestaand beleid maar geen intensivering; 2. optimalisering bestaand beleid bijhouden van de groei van de problematiek; 3. optimalisering bestaand beleid + groei bijhouden en gemeentelijke bijdrage aan het realiseren van een basissysteem. 1.7 Samenvatting keuzes drie varianten Per variant zijn mogelijke keuzes aangegeven en de verwachte consequenties voor het beleid en financiering. Het College zal op grond van een integrale afweging in het kader van de Perspectievennota haar voorkeur bepalen. In alle varianten is er sprake van optimalisering van bestaand beleid door de langdurige intensieve zorg niet meer te vergoeden uit de middelen voor de Maatschappelijke Opvang maar te verwijzen naar de AWBZ. Hierdoor komen in beperkte mate middelen vrij die aangewend kunnen worden voor intensivering van preventie huisuitzettingen, woontraining en begeleid wonen. In variant 1 is, uitgaande van het feit dat er geen extra gemeentelijke middelen beschikbaar komen, sprake van achteruitgang in het totaal beschikbare budget vanwege de afloop van de horizonfinanciering Noodopvang Perspectief Almere eind 2006. Door herschikking van de rijksmiddelen als gevolg van de sluiting van het Sociaal pension Ravesteyn Almere en een subsidieverlaging van Stichting CAD (verslavingszorg) kan vanaf 2007 de Noodopvang gecontinueerd worden. Om de doorstroom van volwassenen uit de Noodopvang en de crisisopvang De Valk in Lelystad te verbeteren worden incidenteel en beperkt extra rijksmiddelen ingezet op de woonbegeleiding. Tevens kan voorzien worden in de incidentele dekking met rijksmiddelen van een deel van het begrotingstekort van de nachtopvang Lelystad. Tenslotte kan een Advies en Steunpunt Huiselijk Geweld Flevoland gerealiseerd worden middels een gemeentelijke bijdrage van € 10.921 in 2005, € 17.473 in 2006, € 21.843 in 2007 en structureel vanaf 2008 € 21.843. De financiering van het steunpunt is naar het oordeel van het College een optimalisering van het bestaande beleid aanpak Huiselijk Geweld in Flevoland. Voortzetting van het huidige beleid is onvermijdelijk omdat anders het Ministerie van VWS haar structurele bijdrage van in totaal 60% terugtrekt. Ten tweede omdat in het geval de centrumgemeente Almere niet haar gemeentelijke bijdrage realiseert het niet waarschijnlijk is dat de andere vijf Flevolandse gemeenten een bijdrage leveren aan het steunpunt. In variant 2 wordt bovenop de herschikking in variant 1 een intensivering voorgesteld inclusief het steunpunt huiselijk geweld van € 97.473,= in 2006 tot € 116.843,= structureel per jaar in 2009. De intensivering wordt ingezet voor de preventie van huisuitzettingen en woonbegeleiding voor volwassenen na uitstroom uit de Noodopvang Almere. Specifiek wordt bijgedragen aan het mede realiseren van een woon-leer- en werkproject voor risicojongeren, de zogenaamde Foyer des Jeunes. In variant 3 wordt op dezelfde onderwerpen als in variant 2, maar dan tot het niveau van een Almeers basissysteem van vroegsignalering, preventie, opvang, handhaving en herstel, een intensivering voorgesteld van € 167.473 in 2006 tot € 366.843 structureel per jaar in 2009. Los van de varianten handhaaft de gemeente Almere als centrumgemeente haar claim van 1,3 miljoen euro bij het Rijk. Pas na toekenning van deze claim kunnen we een dagopvang / dienstencentrum realiseren en kunnen we tot een regionaal sluitende aanpak komen met de inhaalslag voor voldoende capaciteit. HOOFDSTUK 2: Uitwerking drie varianten 2.1 Overzicht actuele uitgangssituatie Tabel 2: Overzicht actuele uitgangssituatie In deze tabel is het bestaande beleid en de begroting 2005 leidend. In de tabel in de kolom “Rijk” is de huidige rijksdoeluitkering zichtbaar. In de kolom “Almere” is de huidige gemeentelijke financiering opgenomen. Functie 2005 2006 2007 2008 2009 Rijk Almere Rijk Almere Rijk Almere Rijk Almere Rijk Almere 1.Maatschappelijke Opvang VroegSignalering Meldpunt VVM Almere Preventie Beperkt inkomensbeheer (vaste lasten rekening) Preventie huisuitzetting (regio) 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 Briefadressen (regio) 18.055 18.055 18.055 18.055 18.055 Opvang Dagopvang Almere + regio Instroom overleg Almere Noodopvang Almere + regio 126.514 227.000 126.514 227.000 126.514 126.514 126.514 Crisisopvang Lelystad + regio 422.039 422.039 422.039 422.039 422.039 Gezinsopvang Almere + regio Nacht /winter opvang Lelystad + regio 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 Calamiteiten budget Almere 35.000 Handhaving Sociaal pension Almere + regio 285.000 285.000 285.000 285.000 285.000 Woonbegeleiding jongeren Woonbegeleiding volwassenen Almere + regio Woontraining (Zwerf) jongeren Lelystad + regio 44.053 50.000 44.053 50.000 44.053 50.000 44.053 50.000 44.053 50.000 Woonbegeleiding volwassenen Lelystad + regio 14.257 14.257 14.257 14.257 14.257 Sociaal pension Emmeloord + regio 25.301 25.301 25.301 25.301 25.301 Herstel 2. Ambulante Verslavingszorg Flevoland 978.324 17.000 978.324 978.324 978.324 978.324 3. Vrouwenopvang Flevoland 545.197 545.197 545.197 545.197 545.197 Nazorg Almere 11.353 11.353 11.353 11.353 11.353 Nazorg Lelystad 11.353 11.353 11.353 11.353 11.353 Nazorg NOP/Urk 11.353 11.353 11.353 11.353 11.353 Steunpunt Huiselijk Geweld (regio)* 54.720 54.720 68.400 68.400 68.400 4. Organisatie kosten 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 Totaal 2.634.519 329.000 2.634.519 277.000 2.648.199 50.000 2.648.199 50.000 2.648.199 50.000 * Ministerie VWS financiert 60% van het Advies en Steunpunt Huiselijk Geweld, mits de zes Flevolandse gemeenten samen 40% bijdragen. Indien de gemeenten niet bijdragen vanaf 2005 vervalt de bijdrage van VWS. 2.2 Variant 1: optimalisering bestaand beleid maar geen intensivering Bij ongewijzigd beleid en geen intensivering loopt de gemeentelijke bijdrage terug van € 329.000,= in 2005 naar € 71.843 in 2007. Optimalisering wordt gerealiseerd door middel van herschikking van de rijksmiddelen. De maatschappelijke effecten van de optimalisering zijn verantwoord onder de toelichting. Herschikking regionale rijksdoeluitkering VWS: Conform de besluitvorming van het College en de Raad over de begroting 2005 wordt in onderstaand overzicht voorgesteld welke nieuwe bestemming gerealiseerd kan worden door middel van herschikking van de rijksmiddelen. Het totaal te herschikken bedrag uit de regionale rijksdoeluitkering is € 499.000. Het bedrag is als volgt opgebouwd: 1. Vermindering projectsubsidie Ambulante verslavingszorg Flevoland (Stichting CAD) “outreachend werken Almere”: € 64.000 met ingang van 2005. 2. Vermindering subsidie crisisopvang De Valk/Arcuris Lelystad: € 50.000 met ingang van 2005. 3. Stopzetting subsidie Sociaal pension Ravesteyn/Arcuris Almere: € 285.000 met ingang van 2006. 4. Vermindering subsidie Amulante verslavingszorg Flevoland (Stichting CAD): € 100.000 met ingang van 2006. Conform de besluitvorming van het College en Raad over de begroting 2005 worden de subsidiemiddelen ad € 50.000,= van De Valk/Arcuris met ingang van 2005 herbeschikt ten behoeve van Woonbegeleiding voor volwassenen ter verbetering van de doorstroom uit de Noodopvang Perspectief. De projectsubsidie ad € 64.000,= van Stichting CAD “outreachend werken Almere” wordt met ingang van 2005 herbeschikt ten gunste van Intensieve gezinsopvang Leger des Heils, waardoor tevens bijgedragen wordt aan een verbetering van de doorstroom uit de Noodopvang. In tabel 3 wordt inzicht gegeven in de herschikking van de structurele rijksmiddelen Maatschappelijke opvang vanaf 2005. In 2006 valt het bedrag van € 300.000,= vrij omdat de gemeentelijke horizonfinanciering van de Noodopvang tot en met 2006 loopt. In tabel 4 wordt inzicht gegeven in de mogelijke bestemming van het vrijvalbedrag ad € 300.000,= rijksmiddelen 2006 (eenmalig). Samenwerking RIWB Arcuris werkt aan nauwere samenwerking met de Regionale Instelling voor Beschermd Wonen (RIBW) in Nijmegen en Tiel. Zo hopen RIBW en Arcuris samen tot een nog specifieker hulpaanbod te komen voor dak- en thuislozen. Multifunctioneel centrum: evaluatie in de maak De nachtopvang in het multifunctioneel centrum in Nijmegen heeft geregeld lege bedden. Daarnaast zorgden gebruikers van de alcoholopvang die in 2004 is geopend, voor overlast. De leegstand, onrust en overlast trokken in 2005 de aandacht van de lokale politiek. Arcuris en De Grift evalueren de ervaringen en situatie en ook de gemeente Nijmegen laat een evaluatie uitvoeren. Wat die evaluaties opleveren, wordt in 2006 met de gemeente Nijmegen besproken. Pompestichting en Rooyse Wissel Elk jaar breiden we onze samenwerking met de Pompestichting verder uit. In 2005 kocht de stichting meer plaatsen in voor hun cliënten bij begeleid wonen en de Werkplaats. Helaas is de Rooyse Wissel halverwege 2005 gestopt met het inkopen van plaatsen bij Arcuris. Samenwerking De Hostert op papier Onze samenwerkingsafspraken met De Hostert zijn in 2005 in een overeenkomst vastgelegd. Speciale aandacht kreeg de verantwoording van geleverde zorg aan het Zorgkantoor. Focus op zwerfjongeren Stichting Glorieux richt zich in Nijmegen op hulp aan zwerfjongeren. Arcuris gaat met Glorieux samenwerken, om zo de handen ineen te slaan voor deze kwetsbare, jeugdige groep. Niet in de kou In Tiel werken we steeds nauwer samen met de gemeente. Zo kregen de dagopvang en het dienstencentrum al een duidelijke plek in de gemeenschap. Eind 2005 ging ook de ‘koude opvang’ van start. Van december 2005 tot maart 2006 werd en wordt de opvang dertig nachten opengesteld als het weer daar aanleiding toe geeft. De volgende stap is een definitieve nachtopvang, die waarschijnlijk in 2006 opengaat. PAG 32 | JAARVERSLAG ARCURIS 2005 op 06:53 Geplaatst door kingkong 0 reacties: Een reactie plaatsen Ouder bericht Startpagina Abonneren op: Reacties plaatsen (Atom) Volgers Blogarchief ▼ 2011 (24) ▼ maart (6) RE: Verzoek om dit overzicht door te nemen en te v… RE: De Kroningsoproer en de manipulaties van de Kr… Nederlanders,nu weet u uw afkomst en uw toekomst g… RE: De privatisering en zelfregulering ingezet do… Geen recht op leven namens het CDA huurlingenLeger… RE: Stopzetting WWB uitkering Zwolle als reactie o… ► februari (9) RE: De a sociale kaart van Zwolle en de financiele… FW: Slavernij en Dwangarbeid in Nederland door “so… RE: Verdere verwaarlozing van de Nederlandse staat… Technoleaseconstructies en piratennest Nederland m… FW: Ingezonden: Open brief aan Hare Majesteit de K… RE: De Herr Greet Wilders met zijn uitspraken en “… Donkeredagen blog archief Vijf thema”s document belangenbehartiging Maatscha… Nederland Fraudeland van hoog tot laag in de samen… ► januari (9) Voor elk wat wils Anaconda15’s Blog Fraud… Anaconda15’s Blog Fraudezaken in Nederla… RE: Al is de regeringsleugen nog zo snel de maatsc… The illusion of the Netherlands law, a consumer sl… Dark Days AWBZ care and welfare fraud Mafia displa… De sociale databank Nederland waar alle misstanden… RE: Het Goede Doel wat Nederlandse daklozen opvang… RE: De Herberg (supervisor Joop van Ommen) tekent … Ruud Donker heeft foto’s gedeeld over de dak en th… ► 2010 (120) ► december (18) Je moet niet over mensen praten maar als handel zi… Nederland oftewel One Flew Over The Cuckoos Nest De sociale “bevlogenheid” van Dominee Hans Visser … RE: Achmea zorgverzekeraar en belangenverstrengeli… Dat Zwolle armoedevrij maken had al moet beginnen … Is er nog een toekomst als we zo doorgaan,zelf als… Waar blijft de parlementaire onderzoekscommissie n… Het grootste obstakel in de oplossingen van de dak… De illusie van de rechtstaat Nederland,een consume… De uitbreiding van de landelijke RIBW”s en hun zog… Dit was weer een prachtig verhaal over hoe een ove… Daklozen gaan sneeuwruimen in Zwolle,een idee van … Het boekje “van het Putje tot de Herberg” het opva… De stalinistische PvdA VOC oplossingen voor de dak… Alle dakloze burgers worden benadeeld door de zwol… Onder Vaders Paraplu, hulpverlening vanuit een ch… De link tussen het leger des heils en Aventure con… Het op de hoogte brengen van belangenbehartigers i… ► november (31) 5th Oct, 2008 at 11:22am VAN GEDWONGEN OPNAME NAAR… SP Zwolle vind uitval soepbus niet kunnen.Noot:zow… De christelijke Rijksoverheid die met sociaal-econ… Maatschappelijke opvang loopt vol met mafkezen die… De dak en thuislozen moeten hun invloed kunen uito… RE: 10D0042992; RE:Materiele controle door de zorg… Heb je dit al gezien? Het Nederlandse Zorgstelsel in de soep gelopen doo… ► oktober (16) ► september (2) ► augustus (1) ► juli (8) ► juni (5) ► mei (18) ► april (21) Over mij Ruud Donker Dakloos: Oorzaken sociale uitsluiting:een egoistische samenleving,vakbond en advocaten zonder sociaal gevoel of motivatie en werkwijzes opvanginstellingen, en beleid Rijksoverheid en gemeentes. Ruud Donker,dakloos na 28 jaar arbeid belastingen en premies betalen en 20 jaar zelfstandig wonen in Almere,oorzaak een werkgever die het arbeidsrecht en mijn arbeidsovereenkomst schond en een waardeloze vakbond FNV kiem die mij na 27 jaar lidmaatschap geen juridische ondersteuning bood en mij liet barsten maar met mij zijn er duizenden die door hun bonden zijn benadeeld omdat daar ook het politieke gif is binnengedrongen. Plus 10 jaar aanschrijven van het parlement en regering deed mij inzien dat politieke partijen criminele organisaties zijn tuk op de eigenbelangen en meer bezig zijn met hypes en populistisch gedrag dan de burgers hun belangen dienen. Zelfs het niet gekozen staatshoofd Mevr.Beatrix aanschrijven over mijn persoonlijke situatie hielp totaal niet en waar ik erachter kwam dat zij alleen haar financiele eigenbelangen dient ten koste van het volk en dat noemt men dan een parlementaire democratie. En zo mijn Nederland naar de ondergang hebben geholpen. Mijn volledige profiel weergeven Totaal aantal pageviews 8,371

Over anaconda15

1.80 meter lang blauwe ogen Nederlands Techneut en gek op wetenschap Erg handig en visionair
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized en getagged met . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s