Het CDA wil de woonkosten niet uit de AWBZ halen die zijzelf in 1989 met uitbreiding van de AWBZ voorzieningen in brachten tijdens het kabinet Lubbers III, want dan duperen zij al die opvanginstellingen met stichtingen waarin duurbetaalde AWBZ woonbegeleidingstrajecten zijn ondergebracht en zijn die zogenaamde woonbegeleiders die de client geen begeleiding/hulpverlening bieden gelijk hun baan kwijt en dat willen we dus niet,dus laten we de belastingbetalers verder opdraaien voor het woonbegeleidingsbedrog met onrechtmatig verkregen indicatiestellingen en de dakloze burgers van de reguliere woningmarkt verder afhouden en in een armoedige situatie wegrotten.

Link: overzicht-standpunten-politieke-partijen 
Heroverweging.nl
HomeNieuws
Opinie
Thema’sArbeid en ZekerheidBuitenlandEnergie en InfrastructuurFinancieelKenniseconomieOverheidVeiligheidWonenZorgAchtergrond
Colofon
Nieuws / CDA: Woonkosten niet uit de AWBZ betalenDeze week heeft de Kamer met Staatssecretaris Bussemaker gedebatteerd over het financieel scheiden van wonen en zorg.

Deze week heeft de Kamer met Staatssecretaris Bussemaker gedebatteerd over het financieel scheiden van wonen en zorg. Tijdens het debat vroeg CDA Tweede Kamerlid en zorgwoordvoerder Jan de Vries, veel meer werk te maken van het financieel scheiden van wonen en zorg. Nederlanders krijgen door middel van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) een langdurige verblijf in een zorginstelling vergoed. Nu is het zo dat ook de woonkosten van zorgvragers volledig betaald wordt uit de AWBZ. ‘Het scheiden van wonen en zorg is geen issue dat draait om de vraag of dit moet gebeuren maar veel meer op de vraag wanneer en hoe dit moet gebeuren’ aldus de Vries. Volgens de CDA fractie is wonen geen zorg. Daarom moeten de kosten van wonen naar het oordeel van de CDA-fractie niet betaald worden uit de AWBZ. Wonen is in principe ieders eigen verantwoordelijkheid. Mocht je als zorgvrager te weinig inkomsten hebben om de woonkosten zelf te betalen, dan kun je, net als iedere andere Nederlander, altijd een beroep doen op de huurtoeslag. Daaraan voegde Jan de Vries ook toe: ‘De CDA-fractie vindt het gerechtvaardigd dat na invoering van het financieel scheiden van wonen en zorg de eigen bijdrage voor de AWBZ wordt afgeschaft.‘

De Vries zei dat door de AWBZ terug te brengen naar de kern en dus de woonkosten daaruit te halen, wij bijdragen aan de houdbaarheid van de AWBZ en de continuïteit van zorg voor toekomstige generaties. Het financieel scheiden van wonen en zorg draagt niet alleen bij aan de houdbaarheid. Het bevordert de diversiteit van het woonaanbod en maakt het zorgvragers daardoor mogelijk om beter te kunnen kiezen voor die woonvorm die hij of zij wenst. Voor sommige doelgroepen met een ernstige beperking, waarbij wonen deel uitmaakt van de zorg, is het scheiden niet wenselijk. Maar Jan de Vries riep de staatssecretaris op in ieder geval het financieel scheiden van wonen en zorg voor de bewoners van verzorgingshuizen, waar de voordelen evident voor zijn, versneld door te voeren. De staatssecretaris zei toe dat zij daartoe een stuurgroep zal instellen die gaat aanpakken en niet studeren, zoals het CDA-kamerlid vroeg.

Share | Thema’s: Wonen, Zorg

De leugenachtige politieke besluitvorming op het Binnenhof waar ministers/marionetten niet worden afgerekend op hun misdaden

Werkgroepen: Wonen, Langdurige Zorg
Woensdag 10 augustus 2011

Wonen en zorg scheiden in 2014
bron: Redactioneel.
door: Marlies van der Vloot.

Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten van VWS start in 2014 met het scheiden van wonen en zorg. Daarnaast voert ze in 2012 de normatieve huisvestingscomponent (nhc) in.

Dat kondigde Veldhuijzen vlak voor het zomerreces in haar brief ‘Integrale tarieven voor de langdurige zorg en de gehele ggz’ aan.

In 2014 start ze in ieder geval met de zzp’s 1 en 2. Waar mogelijk zal ze ook per 2014 al voor de zzp’s 3 en 4 het scheiden van wonen en zorg doorvoeren. In de jaren daarna komen ook de hogere zzp’s aan de beurt: “Via de weg van geleidelijkheid zal in de jaren daarna het scheiden van wonen en zorg over de hele linie, ook voor de hogere zzp’s, worden doorgevoerd.” Dat betekent dat op de lange termijn ook bewoners van verpleeghuizen en gehandicapten in instellingen huur zullen moeten gaan betalen en de vergoeding van de overheid voor huisvestingskosten vervalt.

Nhc in zes jaar invoeren.

Voordat het zover is, gaat de staatssecretaris in 2012 de nhc geleidelijk invoeren. Dat is een vaste vergoeding voor de kosten van bouw. De nhc is opgebouwd uit de kosten die instellingen kwijt zijn aan bouwen, grond, onderhoud en aflossing van rente. Nu krijgen zorginstellingen die kosten nog volledig vergoed van de overheid. In het overgangsregime, dat zes jaar duurt, krijgen ze een steeds groter deel van de bouwkosten via de nhc.

Vanaf 2018 woonvergoeding vrij onderhandelbaar.

Zorginstellingen gaan hierdoor meer risico’s lopen, want ze ontvangen alleen geld voor patiënten aan wie ze zorg verlenen. Leegstand wordt dus steeds minder vergoed. Het idee is om zorginstellingen te prikkelen om hun woonaanbod af te stemmen op de woonwensen van cliënten. Vanaf 2018 nemen de risico’s nog meer toe, omdat dan verzekeraars en zorginstellingen mogen onderhandelen over de hoogte van de nhc-vergoedingen.

Boekwaardeproblematie niet voor huur.

Voor de boekwaardeproblematiek gaat de NZa een beleidsregel maken. Daarin mogen instellingen de resterende boekwaarde op reeds gesloopte gebouwen in zes jaar afschrijven. Die beleidsregel geldt niet voor zorginstellingen die huren van woningcorporaties. De staatssecretaris redeneert dat instellingen in hun huurcontracten moeten voorkomen dat woningcorporaties de kosten van de resterende boekwaarde op hen afwentelen.

Interim huisvesting wel vergoed.

Opvallend is verder dat de kosten voor interim-huisvesting onder het overgangsregime vallen. “Zorginstellingen doen er goed aan snel tot nieuwbouw over te gaan”, concludeert Michiel Wentges, directeur van BOB Advies, “want de komende jaren krijgen ze de kosten voor interim-huisvesting nog grotendeels vergoed.”

NZa bepaalt hoogte nhc.

De NZa moet de komende maanden bepalen hoe hoog de nhc wordt. Mogelijk wordt die iets lager dan het ministerie in oktober aangaf, omdat de staatssecretaris de vergoeding voor rente verlaagt van 5,2 procent naar 5 procent. Ook verlaagt ze de vergoeding van de bouwkosten met 1 procent.

1 Reactie

een verontrust iemand
Ik kan alleen maar hopen dat Veldhuijzen zelf de dupe wordt van deze belachelijke plannen. Ik hoop werkelijk dat ze zelf uiteindelijk in een zorginstelling komt waar zoveel bezuinigd gaat worden dat ze zelf haar urinezak mag legen… bezuinig lekker op het verstrekken van miljarden aan landen die zogenaamd failliet gaan. Daar gaan sloten geld heen terwijl ze daar al met 50 met pensioen gaan, gaat nergens over. Wij maar bezuinigen en bezuinigen op NOODZAKELIJKE zorg, niet normaal…

Klachten leger des heils

Heeft u echt hulp nodig

Postbus leger des heils vol ?

“D€ BUDG€TCONSUL€NT”

Postbus 322, 8200 AH Lelystad
Vestigingen: Lelystad, Almere en Amsterdam

K.v.K. te Amsterdam nr.: 34216073

Aan: Gemeente Lelystad, B&W, Postbus 91, 8200 AB Lelystad.

Lelystad, 19 februari 2005.

Betreft: post retour van het Leger des Heils.

Geachte burgemeester en wethouders,

Vorige week stuurde ik post ten behoeve van een ex-cliënt van Stichting 3D naar het Leger des Heils in Lelystad omdat het Leger des Heils, afdeling Trajectbegeleiding 25+ het Opbouwwerk 27+ van Stichting 3D heeft overgenomen en hiermee ook de hulp aan de ex-cliënt van Stichting 3D.
U betaalt het Leger des Heils voor haar werkzaamheden en het blijkt dat het Leger des Heils haar werkzaamheden niet naar behoren uitvoert omdat de post niet behandeld word.De post komt namelijk retour met de mededeling dat de brievenbus van het Leger des Heils vol zit. (zie bijlage)
De brievenbus wordt door het Leger des Heils niet geleegd. Het kan natuurlijk zijn dat men de sleutel van de brievenbus kwijt is, maar er is altijd wel een medewerker bij het Leger des Heils die lange vingers heeft, waarmee hij of zij de post uit de bus kan vissen!
Ik vond het nodig u in te lichten omdat we allemaal alert moeten blijven of onze gemeenschapsgelden goed besteed worden. Immers u betaalt het Leger des Heils voor de hulp aan mensen in Lelystad en naar mijn mening helpt het Leger des Heils de mensen niet goed omdat zij de post van de hulpbehoevende mensen niet behandelt. De post kreeg ik namelijk retour.
Ik ga ervan uit u naar behoren te hebben ingelicht.

Met vriendelijke groet,

“D€ BUDG€TCONSUL€NT”

Alex Speijer

© laatst bijgewerkt op 02 maart 2005

EenVandaag home
27-10-06
Financiële onduidelijkheid Leger des Heils

Dakloos, ten einde raad en geen plek meer. Het Leger des Heils heet je welkom, biedt je opvang en een bed. En daar hangt een prijskaartje aan. Het Leger des Heils vraagt gemiddeld 500 euro per maand als vaste bijdrage aan de cliënten. Zonder specificatie. En dat is veel te veel, volgens Simon Goossensen. Als oud-cliënt wil hij openheid over wat er met het geld gebeurt.

Volgens het Leger des Heils is dat niet te zeggen. Onzin, zegt Goossensen. Hij vecht al een jaar voor openheid van zaken van het Leger des Heils en hij staat daarin niet meer alleen

Tags |
Social bookmark |
Doorsturen | Print/pdf |
reageer 91 reacties

• dennis de ruyter, 27 oktober 13:42: ik ben ook ex client van het leger des heils ik moest 850 euro betaalen en moest de kamer met zen tweeen delen maar het leger des heils is toch voor zwervers en niet voor mensen met veel geld ik werkten toen maar was dakloos ben toen naar het leger des heils gegaan in dordrecht daar kon ik terecht zamen met mijn vriendin nog geen maand later werden we uit elkaar gehaal door hun ik moest naar den haag en mijn vriendin moest naar rotterdam maar dat kan toch niet wat hun doen ik werd later weer dakloos kon weer in dordrecht terecht ben gegaan en werkte nog steets toen kon ik 900 euro betaalen maar als je geen dak boven je hooft heb dan doe je dat maar maar ik zech het leger des heils is niet wat ze voor doenvoor mij zijn het oplichters groeten dennis ex heger des heils cliént

• Peter Mink, 27 oktober 18:12: Het Leger des Heils doet fantastisch goed werk maar kampt zelf ook met grote financiele problemen, dit heb ik ooit eens ( 1 tot 2 jaar geleden ) vernomen via de krant. De 850 euro van Dennis de Ruyter is misschien wat aan de te hoge kant maar 500 euro tot 600 euro moet de Leger des Heils wel kunnen en moeten vragen. Want stel dat een maand opvang maar 200 euro zou kosten, dan gaan daar heel veel mensen daar misbruik van maken. Nee die 500 euro voor een maand opvang is een prima bedrag en een goede reden om weer snel iets anders en voor langere duur te vinden, zodat de opvang in de Leger des Heils weer snel vrij komt voor andere met hoge nood. Groetjes en good luck voor ieder.

• Peter Mink, 27 oktober 18:27: Er wordt gevraagd of ik nog een keer weer reageren. Nou oke, goed dan ! Nederland telt ruim 100.000 daklozen met daaronder ook steeds meer hele gezinnen met kinderen. Daarnaast telt Nederland ook ruim 100.000 miljonairs. Ik durf het bijna niet te vragen, maar zou het niet fantastisch zijn als al die miljonairs al die daklozen met om te beginnen die hele gezinnen met kinderen een huis zouden schenken van rond de 160.000 euro ? Wie o wie van de bekende rijke Nederlanders begint daarmee om daarmee een goed voorbeeld te zijn voor al die andere miljonairs ? Of is die mooie auto of die nieuwe boot toch belangrijker dan je medemens in financiele nood ? Ik was er al bang voor !

• Rob Visser – Breda, 27 oktober 18:41: Schandelig dat u een gefrusteerd iemand zo’n zendtijd geeft. Waarom gaat u niet informeren op het Hoofdkwartier van het Leger des heils in Almere??vr.grRob Visser

• marcel vorthoren uit dordrecht, 27 oktober 18:45: ook ik ben ex-client van het ldh.sinds 2003 sta ik weer met beide benen in de maatschappij en was wel blij dat in de tijd dat ik aan de grond zat ik een beroep kon doen op het ldh.in de eerste instantie ontving ik een bijstands uitkering waar ik wekelijks 20 euro als zakgeld van uitgekeerd kreeg.na een opname in een afkickcentrum vond ik een baan in de bouw als dak en gevelmonteur waar ik 1350 euro netto per maand verdiende en tevens hetzelfde bedrag wekelijks uitgekeerd kreeg omdat in de periode van de uitkering er te weinig geld binnen zou gekomen zou zijn om de kosten te dekken.deze organisatie heeft een christelijke insteek maar ook ik twijfel aan de oprechtheid van het ldh qua financien en zou zeker bereid zijn om hier meer info over te verstrekken mocht iemand daar baat bij hebben.mvg m.vorthoren

• r.romme, 27 oktober 18:46: Heb net uitzending gezien. Ik heb al jaren geleden jaarverslag gezien waar in staat dat leger des heils een vermogen heeft van 600 miljoen euro, het is een van de rijkste organisaties van het land, dat men nu over de rug van mensen die het niet treffen in de ze maatschappij geld wil verdienen gaat er bij mij niet in. Graag wil ik in contact komen met Simon om zijn nieuwe stichting te steunen. Ben zelf voorzitter van een idealistische organisatie, kan hem wellicht bestuurlijk helpen.Groeten,Robert

• Petra dijkstra, 27 oktober 18:57: Ik ben ook ex client.Dit is voor mij niks nieuws.Doordat ik borderliner
had,zwierf ik op straat,dat was in 1969.Ik kwam bij het leger des heils in Dordrecht terecht.Waar ik een klein kamertje met een bed en een tafeltje kreeg.Moest de hele dag werken,terwijl het leger geld van de sociale dienst kreeg voor mijn onderhoud en ze pikten mij wao in,ik zelf kreeg 2.50 per week in handen.Als dat geen oplichterij is,dan weet ik het niet meer.Toen ik daar weg ging was er voor mij geen cent over.Mijn maatschappelijk werkster heeft toen nog wat geld los weten te peuteren.Dit laat mij zien dat er niks bij het leger des heils verandert is.Pak ze a.u.b.aan.en laat weerloze mensen niet de dupe worden,van deze graaiersIk heb nu een normaal leven en woon in een ruime gezellige flat.

• L v Oost, 27 oktober 19:03: 1989: Het was een desolate periode in mijn leven en LdH blijft over. Toch heb ik dat formuliertje niet getekend. Ook wilde ik niet aan productiebank, ging gewoon niet. Welnu na 2wkn had men een reden gevonden om mij weer op straat te zetten. Begrijpt U !!!!Eindelijk na 15 jr zie ik dat iemand wel gehoor heeft kunnen krijgen. It made my day Want wat mij,toendertijd is overkomen , gun ik niemand. Maar gebeurd nog steeds. Angst regeert maar open die deksel en verwonder U over een van hun grondbeginselen “Het baptisme”

• Denise Hennep, 27 oktober 19:10: Ik heb hetzelfde probleem met stichting Humanitas. Ik ben ms-patiente.Dacht ook hulp te zoeken.Maar ben dieper in de ellende gekomen. Ik heb helemaal geen inzage in mijn afschriften. Mijn girorekening is door de bewindvoerder zonder mij van te voren in te lichten opgeheven.Mijn pgb is op een rekening gestort waar ik zelf niets van weet. groeten: D.hennep

• Bennie, 27 oktober 19:15: Mijn dochter is hetzelfde overkomen. Na allerlei omzwervingen kwam ze met haar vriend in Zwolle terecht bij het Leger des heils. Na eerst een uitkering te hebben geregeld moesten ze beide uitkeringen inleveren bij het Leger des heils om de huur te kunnen betalen.Dit ging om het lieve bedrag van 780 € per vier weken voor een kamertje van nog geen 9m².En als het nog niet genoeg was werd er beslag gelegd op de rest van hun beider uitkeringen.Er werd wel een zakcentje betaald door het Leger aan mijn dochter maar dat was het formidabele bedrag van maar liefst 10€ per aan BEIDEN…dus 5€ per persoon !!!. De rest van het geld is spoorloos, er werd niet eens de zorgverzekering van betaald…..die rekening kregen wij als ouders thuis gepresenteerd.Ik hoop dat ik op deze manier een bijdrage kan leveren om deze wantoestanden in de toekomst uit te bannen. Met vriendelijke groet …Bennie

• sjaak, 27 oktober 19:23: ik heb bij t leger gezeten (in zwolle) en betaale in de tijd maar zon 240 (was toen 18 jr)euri aan kosten, eigen bijdrage is leeftijd gebonden ofzow tis veel geld maarja had ik er maar nie met de pet mee moeten gooien, en niets is gratis tegenwoordig, vond t een beetje snel door de stof gaan, WAAR ZIJN DE FEITEN?????ik wil doekoe terug

• marcel, 27 oktober 19:25: waar vindt ik meer over die opkomst zijnde stichting

• henk koudijs, 27 oktober 19:35: Ik heb een vreind die op dit moment in een legers des heils onderkomen zit. Hij is in grote o.a. financiele moeilijkheden gekomen. Het leger weigert hem onderdak te verlenen als hij niet betaald. Dat kan hij niet. Twee vrienden van zijn vrouw betalen nu ieder 250 euro en zijn vrouw 160 om hem onder dak te komen. Het komt mij als schokkend over dat het leger kennelijk geld verdiend over de ruggen van deze mensen heen. Schande.Henk Koudijshenkduck@yahoo. com

• Henk Koudijs, 27 oktober 20:13: In aanvulling op wat ik reeds eerder schreef het volgende die 660 euro/maand die het leger voor het verblijf van mijn vriend in rekening bracht is onderwerp van discussie geweest. Het leger vroeg 660 euro de financiele situatie liet niet meer to dan 160 euro. De lokale directie bleek na een stevig robbertje onderhandelen bereid tot ongeveer 450 euro te zakken, maar werd teruggefloten door de centrale directie. (Ik weet het niet op de laatste euro, maar de orde grootte is correct)

• Henk Koudijs, 27 oktober 20:35: Het zit me dwars. Het leger een boegbeeld van standvastigheid voor een mens in nood. Maar maak u geen illusies als er financiele nood is en u kunt het leger niet betalen dan belandt u op straat. De vraag is of ook voor Hem geen plaats is in de herberg van het leger als hij geen Euri op zak heeft.

• Leo, 27 oktober 21:21: Het bedrag wat de mensen betalen wordt gezien als een eigen bijdrage en wordt bepaald door de overheid.Of je nu in een opvang zit van het Leger des Heils of van een andere instantie dat bedrag blijft gelijk .Het blijft een groot bedrag aan de andere kant heb je hier voor onderdak en ontbijt,lunch en warme maaltijd en begeleiding . Het Leger zou heus niet foutloos zijn maar ze worden toch regelmatig gecontroleerd door allerlei overheids organen waaraan ze moeten voldoen aan de eisen die de overheid stelt.Ik had in die zin dan ook de wethouder zorg willen horen in de rappotage .

• Anna, 27 oktober 22:18: Het Leger des Heils staat klaar voor alle heren zoals Goossensen en rekent daar een bedrag voor, ver onder de kostprijs van logies. Als dank krijgen ze zodra iemand weer een beetje op de been is dit gezeur. Waar kun je onderdak krijgen voor 500 euro per maand.

• moi, 28 oktober 00:56: Ik denk dat Peter Mink het verhaal over de eigen bijdrage goed verwoordt……., er moet IETS betaald worden. je krijgt er niet alleen een dak voor……, ook persoonlijke begeleiding (door een mentor) en elke dag je dagelijkse eten. Met een bijstandsuitkering (die via het LdH aan te vragen is) moet het te doen zijn om dat te betalen.Maarrrrrrrrr, dat er complete huizen cadeau gedaan zouden MOETEN worden door miljonairs…., DAT gaat mij nou weer een beetje ver!En jah, ik denk dat er wel fouten gemaakt zullen worden door het LdH, maar ook ZIJ zijn mensen, toch???

• Ron Baggerman, 28 oktober 04:08: Ik ben jaren geleden Heilssoldaat geweest en ben knap teleurgesteld in het Leger des Heils. Van al het geld dat ik en m’n moeder hebben ingezameld is het Leger naar de beurs gegaan. Je kunt tegenwoordig aandelen kopen van het LdH!!!! hoe meer arme mensen..hoe hoger je aandeel. En het Leger krijgt ook minstens een miljoen eurosubsidie per jaar.Als ik ’t geld had voor een advocaat zou ik ze aanklagen…ik heb zelfs nooit een bedankje achteraf gehad. Alleen al die structuur: de Commandant heeft alle macht…’t lijkt Cuba wel!…Hoewel Het Duo Bush/Balkenende ook al een tijdje een verkapte dictatuur runt…maar dat komt meer door het politieke systeem dat gecreeërd is door dezelfde groep mensen die de macht heeft in de wereld.

• P.D, 28 oktober 13:09: Waar staat het Leger des Heils nu eigenlijk nog voor…. De kern en bron van deze organisatie was puur geestelijk; de verworpenen en gebrokenen onvoorwaardelijk op te vangen maar daar is weinig van overgebleven.De Here Jezus kwam en kom toch voor de gebrokene van hart….en zwaaide niet gelijk met de financiele scepter. Goed we leven in een andere tijd maar dat deze organisatie nu zoveel eisen stelt aan deze doelgroep vind ik boven proporties. Goed je moet elk individu als dak en thuisloze ook wel weer enigzins screnen voor dat ze misschien een loopje met je willen en er weer misbruik van maken dit komt ook voor in de samenleving.Geef datgene niet alleen uit aan het opknappen e.d van monumentale opvangpanden etc. maar gebruik het echt waar het nodig voor is en schroom vooral niet om weer terug te gaan naar het woord van God (de Bijbel) in woord en daad… William Booth

• computermjj, 28 oktober 14:04: Ex clienten diedankbaar gebruik maakte van het LDH moesten toen toch wel ten einde raad zijn geweest en dankbaar dat er nog organisatie’s zijn die zich over hen ontfermen. Zwervers of dakloze melden zich niet uit luxe bij het LDH maar omdat ze in een crisissituatie zitten en hun eigen omgeving hen niet wil opvangen i.v.m. hun zwerversbestaan of verslaving etc.Er wordt gemopperd over de kosten die door hen aan het LDH afgedragen moet worden maar dat vind ik niet terecht want men gaat voorbij dat LDH ondanks de giften ‘ woonlasten’ heeft en dat moet ook betaald.Als deze doelgroep aan hun kennissen de gehele uitkering van 500 of 800 euro aanbieden ook dan nemen nemen ze voordat bedrag geen risico of de last op zich van zwervers en dakloze en houden ze de deur gesloten. Dat sommige (ex)dakloze nu mopperen over de kosten die betaald moest worden en het weinige zakgeld dat ze kregen lijkt me erg ondankbaar. Het zou best een kunnen zijn dat het LDH hiermee wil voorkomen dat ze te snel terugvallen op hun verslavingsgedrag en daarom weiniggeld zakgeld meegeven. Het ‘Leger’ biedt een warm huis, werk en eten dus nog steeds kunnen mensen die het spoor bijster zijn daar terecht.Tegenwoordig gaat hulp niet meer voor niets, alles kost geld wij leven eenmaal in een dure maatschappy waar aangeboden diensten, ondanks de ondersteuning van talloze vrijwilligers of hulpen moet worden betaald.Wel ben ik van mening dat de politiek zich moet gaan afvragen of onze wet en regelgeving nog overeenstemd met de toenmalige uitgangspunten over goededoelenorganisatie sIedereen kan een Vereniging of Stichting in het leven roepen zonder winstoogmerk. Er gelden geen Specifiekevoorwaarden over het beheer hiervan. In pricipe kan een oprichter zichzelf een bijzonder hoog salaris aanmeten en over de ruggen van gullegevers (mensen met een laag inkomen)een groot kapitaal verwerven zonder verantwoordingsplicht. En daar moet een naankomen.Ik pleit voor het ddorlichten van alle organisaties en voor het oprichten van een branche vereninging die transparantie in deze sector moet gaan vergroten.g .Er zijn veel (te)weinig of beperkte regels over het beheer van de financieen

• A.Steffers, 28 oktober 14:31: Als ex-werkneemster kan ik het volgende toevoegen: Wanneer een particulier voor ‘mijn’project geld wilde geven, was ik altijd blij als men mij rechtstreeks benaderde. Ik gaf dan als advies de schenking in kadobonnen te geven, welke mijn collegae en ik direct aan de mensen konden geven voor wie de schenking bedoeld was. Dit ter voorkoming dat de bijdrage ergens in een grijs gebied van de jaarrekening belandde en niet daar terecht zou komen waar het voor bedoeld was. Overigens heb ik het hier over de Stichting en niet over de kerkelijke poot, hoewel die twee elkaar nog weleens overlappen
.
• Ruud Donker Zwolle, 28 oktober 15:01: 28 jaar arbeid,20 jaar zelfstandig wonen in Almere en 27 jaar lidmaatschap van FNV-kiem,en dan een arbeidsconflicht over een geschonden arbeidsovereenkomst,en dan raak je in de problemen als een bond je in de steek laat en waar de werkgever je ziektegeld inhoud over 6 maanden onterecht.je raakt in de schulden kan je huur niet meer betalen en dan beland je op straat en kom je terecht in de opvang van het leger des Heils en Arcuris in Almere en lelystad.En dan kom je in eenzelfde situatie terecht als Simon Goossensen,je krijgt een bed,bad en broodbeleid waar je zowat fl !000,- voor neerlegt die verplicht moet worden gestort op rekening van de opvang anders word je niet binnengelaten en waar zorg,hulpverlening ontbreekt,en deze praktijken vinden niet alleen plaats in Zwolle maar overal in Nederland dankzij het ontbreken van wettelijk geregeld toezicht op de opvang en het beleid,uitvoering en besteding van subsidies.Meer dan 5 jaar aanschrijven van de politiek in Den Haag doet je tot de ontdekking komen dat alle Tweede kamerfracties en het Ministerie van VWS op de hoogte is van de misstanden en uitbuitingspraktijken, maar daar niets aan doen.Waarom niet? omdat de kabinetten Lubbers,Kok en Balkenende verantwoordelijk zijn voor deze maatschappelijke problematiek door hun beleid van vrije marktwerking en privatisering op de woningmarkt en de Zorgsector in de trant van de gouden eeuw van handelen en sjacheren vroeger over de wereldzeeen,volkeren bedriegen,uitmoorden en uitplunderen.Die tijd is voorbij,dus nu plundert men de eigen bevolking maar uit middels hoge woonlasten,zorgpremies en energieprijzen en als mensen hun inkomen kwijt zijn en niets meer kunnen betalen,dan flikker de overheid gewoon gezinnen met kinderen en alleenstanden de straat op.Ja, we hebben een fijn sociaal land,vol met mensenrechten.En laat iedereen die daklozen als overlast beschouwen maar goed beseffen dat zij de volgende dak en thuislozen kunnen zijn.Want zorg en hulpverlening is niet aanwezig in Nederland.In nederland ben je gewoon een economische opbrengst voor de Nederlanse Staat,oftewel de zakkenvullers in de Regering en volksvetegenwoordiging .Simon Goossensen heeft onderhand mijn steun in zijn strijd,want ik ben nog steeds niet geholpen op de weg terug.

• kees jonkman, 29 oktober 01:35: ik ben erg geschrokken van deze berichten, ik wist niet dat het LEGER een bedrijf was/is.het is wel duidelijk dat er met spoed een onderzoek MOET plaats vinden en als er iets niet klopt,opdoeken dat leger dan moeten de gemeentes maar meer doen aan de opvang.

• iemand, 29 oktober 08:21: als 1 vandaag nou eens uitrekend wat het kost per dag, een bed, een douche water kost ook geld), een ontbijt, middag eten, avondeten, electriciteit, huur, profesionele begeleiding, meubels, en mogelijk schuldsanering want daar word niet over gesproken. Dat zit waarschijnlijk niet in de persoonlijke bijdrage, maar toch het is wel handig om mee te nemen. Hoeveel kom je dan op een dag en dan maal 30 dagen.Ik heb het dan over de opvang die je hebt voordat je een huisje hebt gekregen.Wie kan mij de bedragen vertellen. Ik ben benieuwd.Ik denk dat de eigen bijdrage word gevraagd omdat anders het personeel ook niet meer betaald kan worden. De mevrouw van de SP zit wel leuk te praten maar “weet” niet dat de donaties van burgers en de subsidies van de overheid niet genoeg zijn om het Leger des Heils hun werk te laten doen. Want de maatschappij kost gewoon teveel geld.En ja daar worden soms mensen misschien de dupe van. Maar andere die het minder hebben weer wat beter. Kortom de arme betaald voor de nog iets minder bedeelde en dat is triest maar dat is de maatschappij waarin we leven jammer genoeg. Dus zoals iemand anders al zei, Miljonair doneer ietsje meer.

• maarte, 29 oktober 11:16: wat ik niet snapvan het legerdes heils. dat dat er ook nogeen stukje god,s hied in zou zittenals ik hier lees en ik weet het ok door ervaringgen van fam en vrieden die daar hebben gezeten waar de ene heel goed geholpen is om weer terug in leven te komen als mens ben ik wel heel dankbaar maar 500 toto 750 euro schande kan je tegen wordig een huis voor kopen k hoop dat deze dingen worden recht getrokken en waar blijf god in dit verhaal help u naasten niet melk u naasten uit groet maarte

• een zwolse dakloze, 29 oktober 13:34: gelukkig bestaat er in zwolle ook nog de herberg die aan de mensen denken die het wel moeilijk hebben en die krijgen de ondersteuning zonder daar de kosten voor te hoeven dragen en worden met alles geholpen waar het nodig is

• Tjalda, 29 oktober 22:55: Ik heb alle reakties gelezen over het Leger Des Heils van William Booth.Zelf ben ik jarenlang actief geweest als jongsoldaat, korpskadet en heilssoldaad bij het Leger des Heils.Meegedaan aan de Musicals en Muziek.Maar aan degene die allemaal een reaktie hebben gegeven maakt dit niks uit. Persooonlijk moet ik zeggen het Leger des Heils is veranderd maar niet in de woorden die nu allemaal geschreven zijn. In deze tegenwoordigtijd moet je overal voor betalen je krijgt niks gratis meer. Maar om het Leger des Heils zo de grond in te trappen hoeft voor mij ook niet. Iedereen heeft zijn eigen mening.Maar iedereen weet dat het Leger des Heils in alle landen hun werk probeert te doen zoals God het aan de mensen van het Leger vraagt.Zoals ook in Nederland. Zien degene die reakties gegeven hebben ’s nachts iemand van de Gereformeerde of Katholieken langs de weggaan of bij Rampen aanwezig zijn. NEE want wie is er dan wel met koffie/soep en broodjes en de slachtoffers op te vangen: DAT BEDOEL IK : HET LEGER DES HEILS

• Tjalda, 29 oktober 22:55: Ik heb alle reakties gelezen over het Leger Des Heils van William Booth.Zelf ben ik jarenlang actief geweest als jongsoldaat, korpskadet en heilssoldaad bij het Leger des Heils.Meegedaan aan de Musicals en Muziek.Maar aan degene die allemaal een reaktie hebben gegeven maakt dit niks uit. Persooonlijk moet ik zeggen het Leger des Heils is veranderd maar niet in de woorden die nu allemaal geschreven zijn. In deze tegenwoordigtijd moet je overal voor betalen je krijgt niks gratis meer. Maar om het Leger des Heils zo de grond in te trappen hoeft voor mij ook niet. Iedereen heeft zijn eigen mening.Maar iedereen weet dat het Leger des Heils in alle landen hun werk probeert te doen zoals God het aan de mensen van het Leger vraagt.Zoals ook in Nederland. Zien degene die reakties gegeven hebben ’s nachts iemand van de Gereformeerde of Katholieken langs de weggaan of bij Rampen aanwezig zijn. NEE want wie is er dan wel met koffie/soep en broodjes en de slachtoffers op te vangen: DAT BEDOEL IK : HET LEGER DES HEILS

• Jeroen, 31 oktober 09:58: Ach als die miljonairs de daklozen een huis zouden schenken,… dan kunnen die miljonairs ook wel de WAO van m’n moeder wel betalen die ze nu niet krijgt. Beetje dagdromen is altijd leuk. Maar de miljonairs hebben ervoor gewerkt, die hebben iets gedaan waardoor zij beloond werden voor wat hun kennis met zich mee bracht.Ik ben 1 van die 100000 miljonairs, ik betaal het huis van m’n moeder, de zorg van m’n moeder en het eten van m’n moeder omdat zij altijd voor mij heeft gezorgd en mij met alle liefde en wijsheid heeft opgevoed, dus zij verdient het daardoor.Maar het zou een illusie zijn als iemand denkt dat een miljonair zoveel geld heeft dat hij makkelijk 2 ton kan missen en aan een individu gaat geven die hij/zij niet kent. Erg onredelijk. Want het blijft niet bij een huis, het huis zal ingericht moeten worden, de dakloze zal moeten eten, zorg krijgen en ga zo maar door. Stopt dus niet bij 2 ton.Maar ja, dit is een discussie die zo door kan blijven gaan.Ik denk overigens dat het niet eerlijk is om de kabinetten de schuld te geven. Denk eerst aan jezelf en aan de opvoeding/scholing die je gehad hebt. En beter milieu begint bij jezelf was de slogan volgens mij ooit.Maar ik zie hier een aantal ex-bezoeker van het LdH dus zo slecht doen die mensen het momenteel niet als ze op internet kunnen, toch? En voor die mensen heb ik veel respect.

• anneke, 31 oktober 10:08: Er zal ongetwijfeld het een en ander schorten aan het Leger des Heils maar ik ben als moeder toch heel blij dat ze er zijn en dat mijn zoon niet buiten hoeft te slapen in deze tijd.Ik ben er wel van bewust dat het een hoop geld is maar waar moet hij het anders aan uitgeven ? Nog meer coke en dat soort dingen?Nee laat ze het maar nemen voor zijn eten en douce en slaapplaats.Ik zal ongetwijfeld kortzichtig zijn maar slaap toch even beter wetende dat hij binnen slaapt.

• anisa, 31 oktober 10:11: ik heb er een koppijn van ik snap er helemaal niks van ik was 18jaar en woonde zelfstandig met een huur van 232gas&electro 120 verzekering 35 de goeie ouwe tijd water 45 per kwartaal reken maar uit hoe kan het dat er een kamer zo klein 500kost terwijl ik alleen inkomen heb van 500euro per maand en een stukje aanvuling sociale zaken en toch een heleboel kan en mag er van betalen hoe kan het dat een sticht die zich in de naam van een geloof opend een vertrouwd plek is voor armen en minderbedeelden dat die jiuist zoveel mensen oplichten hun zakken gevuld en u blijft leeg ik zou zeggen verzamel handtekening van zoveel mensen klaag ze aan en eis dat je krijgt wat je toekomt oftewel klaag de staat aanbalkenende met zijn armani paklaat hun piepen zoals ze dat met u doen ‘veel suc6 en sterkte toe gewenst uit het diep van mijn hart zonodig ik start wel de handtekening actie

• Lisa, 31 oktober 11:14: Wat een ophef. Wees eens reeel: 500 euro is echt niet teveel voor een hele maand. Waar kan je nou een maand slapen, eten en douchen voor dat bedrag? Niet-daklozen hebben vaak een idee over daklozen dat ze niets en niemand hebben, maar veel ontvangen een uitkering. Ookal is dat een minimumbedrag (bijstand), dan houden ze daar nog een deel van over. Het Leger vraagt niet alles wat deze mensen hebben, maar een bijdrage. Het Leger vraagt ook niet het bedrag wat het hunzelf kost, maar een bijdrage. De rest moeten ze krijgen van subsidies en giften. Als ze dat niet zouden doen (geld vragen van gasten) dan zouden ze al gauw helemaal niets meer kunnen, dan kunnen ze zichzelf opdoeken. Ik wil alle mensen die zo hoog van de toren blazen in hun reactie eens vragen: heb jij ooit een gift overgemaakt aan het Leger? Nee? Nou dan! Waar moeten ze alles dan van betalen? Ze willen geen winst maken, maar moeten wel rondkomen! Mensen, wees even reeel! (PS. ik hoor niet bij het Leger, dus ik spreek hier niet voor eigen groepje of zo, maar ik vind dat ze hier gewoon onterecht zwart worden gemaakt.)

• peter kienhuis, 31 oktober 11:36: Ik heb in zeeuws vlaanderen ook iemand geholpen die dakloos wqas en uiteinedelijk opvang kreeg bij het leger.Ook ik heb hier de ervaring dat de aanpak van het leger erg commercieel is en de dakloze die al niet al te veel zelf respect heeft, dit laatste stukje ook nog wordt afgenomen. Je bent standaard verplicht te tekenen dat het leger de beschikking gaat hebben over je volledige inkomen ,en je hebt geen enkel recht meer. Zelfs op de vragen of je geld nog niet is gestort en meer van deze vragen komt geen duidelijk antwoord. Ik heb de indruk dat slechts dankbaar zijn voor alle goede gaven van toepassing is. Jammer dat ik niet positiever kan zijn over de opvang van het leger maar het is een harde commerciele instelling.

• j.pr, 31 oktober 11:38: Ja, inderdaad voor 5oo euro kun je een huis kopen maar dan heb je nog geen gas,licht,eten etc.Voor niets gaat alleen de zon op en weer onder.Het is niet anders.Het kan toch ook niet de bedoeling zijn dat de maatschappij weer voor alle kosten moet gaan betalen.Of de werkenden? die moeten nl. al meer meer gaan betalen aan de ziektekostenverzekerin g.Het klinkt waarschijnlijk nogal cru,maar ik werk hard voor mijn geld en dat wil ik nu eenmaal niet kwijt aan alle “goede doelen”. Ook ik moet leven

• Roger Rabbitt, 02 november 23:23: Veel mensen hebben de uitzending niet begrepen. Het gaat over mensen die al weer zelfstandig wonen en waar van hun sociale dienstuitkering ca. 150 euro per maand wordt ingehouden , zonder dat ze weten waarvoor ze betalen.Per maand wordt euro 450 euro van hun uitkering ingehouden , ze huren zelf van een woningcoöperatie en de werkelijke kosten huur en energie bedragen ca. 300 euro.Dus wat houdt men over van een uitkering als er 450 euro wordt ingehouden.Daarnaast verzorgt het Leger des Heils dat deze mensen psychiatrische en / of psychosociale problematiek aangesmeerd krijgen voor extra Awbz , zonder dat er ook maar een dokter in de buurt geweest is.En de zorgverzekeraars maar betalen zonder dat de toegekende uren hulpverlening worden gegeven.

• Ruud Donker Zwolle, 03 november 13:23: Ik sta verbaasd te kijken van de reacties van een aantal mensen op het verhaal van Simon Goossensen,alsof hij alles uit zijn duim staat te zuigen wat zijn ervaringen betreft met het Leger des Heils.Ik zelf ben een nuchter persoon net als hij,maar heb ongeveer hetzelfde ervaren als hij,en dat is dat het leger des heils een pure commerciele instelling is die clienten flink laat betalen voor opvang zonder zorg en hulpverlening,zwaar gesubsidieerd voor 70 % door de Rijksoverheid,maar waar geen resocialisatie en doorstroming plaats vind van clienten en dat word zelfs door kamerleden en het Ministerie van VWS erkend.Laat iedereen die een oordeel wil vellen over de dak en thuislozenproblematiek en het opvangbeleid maar eerst zelf aan de lijve ondervinden hoe het is om in dit circuit rond te gaan,dan verwerft men de juiste inzichtten,als men al dan niet aan de drank en de drugs geraakt door het uitblijven van zorg en hulpverlening en van het kastje naar de muur gestuurd te worden door hulpverlenende instanties en gemeentelijke diensten.Ik heb het mogen ondervinden na 28 jaar arbeid en 20 jaar zelfstandig wonen,ik heb onderhand een gigantisch dossier ogebouwd en overal inzicht in gekregen hoe dit wanbeleid i.v.m opvang in elkaar steekt.Het ligt niet alleen aan het Leger des Heils,maar hoe de samenleving in elkaar zit,van ieder voor zich en God voor ons allen.Kijk maar naar het lot van de arme bewoners van New Orleans na de orkaan Katrina die zih in de steek gelaten voelden door hun rijke medebewoners en de federale regering van de VS.

• ag, 09 november 11:24: wat gaan de instanties hier aan doen dit is toch niet tegeloofen dat er zo met mensen word gedaan waar zijn we in dit land mee aan de gang ik vind dat daar eens goed de boel moet worden na gekeken wat er nu werkelijk aan de hand is zo kan dat toch nietals ik al die stukkjes zo lees dan zitten er mensen met een uit kering en die houden dus niks over waar moet het heen als zulke mensen nog weer weg kunnen bij het leger des heils zo als ze zich noemen ik ben wel een beetje teleurgesteld in die instansie die dan altijd volgens het geloof preken nou ik denk dat het hier de verkeerde kant op gaat je word daar bedondert waar je zelf niks van weet de meeste mensen zitten daar niet voor niks ik denk dat zulke mensen nog meer in de ploblemen komen met de wandel en handel daar in zwollekom laat hier nu eens wat aan gaan doen en laat die mensen daar niet zo maar door gaan

• D…… sponsor van het leger des heils, 12 november 22:01: help!!!!! deze berichten hebben amsterdam bereikt en het vuurwerk is begonnen!! F is uit zijn verblijf gezet, omdat hij dit verhaal in de groep heeft gegooit om opheldering te vragen over zijn eigen financiele zaken. helaas kan ik geen vermelding van mijn eigen naam maken omdat F anders dakloos is.wij zijn blij dat deze actie is ondernomenik neem contact op met agnes kant van de SP kom hier later op terug

• D…… sponsor van het leger des heils, 14 november 15:22: vervolg…..ik heb de 2e Kamer bebeld(sp)ben doorverwezen naar de straatadvocaten deze zijn niet in amsterdam maar in amersfoort.ze zeiden tegen mij dat de mensen zich kunnen melden bij het juridisch loket op de vrijzelgracht 21-25 amsterdam tel: 0900-8020inmiddels goed nieuwes voor Fhij is telefonische Benaderd dat hij weer in zijn woning kan

• Anonymus, 17 november 12:36: Behalve het leger des heils en hun opvangbeleid,zouden ze ook de RIBW”s en hun opvangbeleid onder handen moeten nemen,zoals in Zwolle wat betreft een Herberg achter de WRZV sporthallen.Waar gemeenteraadsleden op de hoogte zijn dat daklozen geen hulp ontvangen en gegijzeld worden

• roy s, 24 november 13:02: Ik ben 20 jaar en heb 2 maanden in het leger des heils in zwolle gewoondt Ze zeggen dat ze je willen helpen maar ondertussen trekken ze zoveel geld van je dat je je andere schulden niet kan aflossen ook worden mensen op straat gezet als ze interesse in hun financien tonen en afschriften willen hebben dus hier is echt wel sprake van FRAUDE dus ik vraag 1 vandaag zoek dit verder uit en hoe nu verder dankziij jullie is er eindelijk licht op deze zaak gekomen en wordt er wat aandacht aan besteed dank hiervoor ondertussen sinds ik ben weggestuurd heb ik eerst een moeilijke periode gehad en gaat het eindelijk wat beter ik zou ook graag aan een interview willen meewerken

• Een Zwolse thuisloze, 25 november 14:32: Waar eerder een Zwolse dakloze gewag maakte van de Herberg achter de WRZV hallen waar iedereen welkom is,moet er vermeld worden dat deze Herberg hetzelfde beleid hanteert als die van het leger des Heils,opvang zonder hulp en zorg en waar net als bij het LdH dakloze burgers gegijzeld worden.Met die verstande dat de feitelijke beheerder van deze Herberg is de Hr.Joop van Ommen die al vanaf de opening van de WRZV hallen die eigendom zijn van de gemeente Zwolle en die gepacht word door joop van Ommen,deze directeur zwaar in de schulden zit bij de gmeente Zwolle en dat door creatief boekhouden middels de voorzitters van de stichting SSW die de hallen beheert.Jarenlang heeft College van B&W van Zwolle en de gemeenteraadsleden medewerking verleent aan fraude en verduistering van subsidiegelden door deze toe te kennen aan de opvang van het LdH en de illegale opvang achter de WRZV hallen zonder dat er enige financiele verantwoording werd afgelegd over besteding van subsidiegelden.Dit is zelf terug te vinden in de rapportage van de Zwolse rekenkamer in het algemene subsidiebeleid.De Hr.Joop van Ommen staat zich jaren uit te geven als sociaal bewogen en als praktisch opgeleid hulpverlener,maar in werkelijkheid staat hij dakloze zwervers en uitgeprocedeerde asielzoekers economisch uit te buiten door hen te werk te stellen in de WRZV hallen en in snackkramen aan het oosterenk-stadion en Whytermeneplas onbetaalt en waar hij de opbrengst in zijn eigen zak steekt,en waar daklzoen lange werkdagen maken,en waar zorg en hulpverlening uitblijft.Driekwart van de Zwolse bevolking is op de hoogte van deze malafide praktijken,plus de gemeenteraad en burgemeester en wethouders van Zwolle,maar niemand stopt deze malafide praktijken.Waarom niet.Omdat de politiek boter op hun hoofd hebben en deze dak en thuislozenproblematiek veroorzaakt hebben,en op deze manier makkelijk van hun verantwoordelijkheden en zorgplichten afkomen,zelfs Tweede Kamerleden zijn op de hoogte van deze situatie in Zwolle,zoals PvdA TK lid Co Verdaas,CDA Eddy Hijum en Arie Slob Christen-Unie die nog hun steun aan deze oplichter betuigen.Sociale bewogenheid? aan m”n zolen,economische slavernij en uitbuiting van kansarmen dat is het.En de domme RIBW medewerkers staan ook nog hun medewerking te verlenen aan het gijzelen van dakloze zwervers en het onthouden van hun rechten

• Ruud Donker Zwolle, 30 november 13:51: En waar ik eerder mijn verhaal deed over wat mij is overkomen en leidde tot mijn dak en thuisloosheid,en ik na vele omzwervingen in Zwolle belande.Is mijn verhaal nog steeds niet ten einde.Door uitblijven van zorg en hulpverlening van o.a. het leger des heils en Arcuris en RIBW Zwolle ben ik verder in een uitzichtloze situatie beland vol met stress en tegenwerking,en nu met hoge bloeddruk verschijnselen opgenomen in een ziekenhuis in Zwolle,en begin ik m,ij af te vragen of dit het begin is van het einde van mijn levensverhaal,waar ik steeds meer last krijg van mijn gezondheid.Ik was altijd een optimist maar nu is het afgelopen,ondanks dat ik niet aan de drank en drugs ben geraakt zoals andere dakloze zwervers,word je lichaam gesloopt door de stress,zo komen rijks en gemeentelijke overheden af van het dak en thuislozen probleem.Rampje in Azie of andere landen,giro 555 en de hulptroepen schieten te hulp.!00.000 dak en thuislozen in eigen land die kunnen dood vallen.

• peter vermeer, 15 december 14:17: wat een toeval was op zoek naar mijn rechten binneb het heils,,,ik weet het niet meer geld verdwijnt overzichten kloppen niet regelingen worden niet betaalt of optijd ik en het ergs was dat ik een overdosis had van mijn medicatie en dit aan gaf bij de leiding deze gaf me weer medicatie en stuurde me weg ik vroeg om hulp en de mensen wisten niet wat ze moesten doenals ik mijn betalingen wil doen via cosawe word ik er uit gezet???ik wil werken maar moet 90% inleveren van mijn inkomen???het awbz betaald de maatschapenlijk werkers de gemeente geeft subsidie voor ons per persoon 1600 euro en mensen van doneren geld ?????waar moet ik heen zo???????ik vraag hulp wat me helpt en niet kapot maakt mensen in het leger nieboerweg komen met een verslaving naar buiten terwel ze nooit hebben gebruikt??? mijn oude kamer genoot mist 1 teen door een invectie terwel medebewoners het aan de leiding hadden verteld dat het niet goed met hem ging???????marjoor boshart heeft voor niks zo hart gewerkt met veel liefde voor dak en tuislozen dit is te bizar
.
• John Bhairosingh, 15 december 21:51: “En toch hebt u God nodig…?” Ik vraag me af of dit binnen het leger wel gerealiseerd is. Ik woon sedert vier maanden bij het Leger des Heils in Duindorp. Vanaf het begin gaf ik al tien malen aan dat ik een vegetarier ben, ben bij de Hare Krsna, en ik geen vis, vlees en eireren eet. Voor mij werd speciaal kosher vegetarische maaltijden besteld, die ook nog geen knoflook en uienen bevatten. Helaas, maar waar. Ik kreeg een naar gevoel direct na het eten en na onderzoek blijkt dat het eten vleesprodukten bevat, mogelijk ook rundvlees, wat dus absoluut verboden is volgens mijn geloof. Nadat ik dit besprak met de leiding van het MC kreeg ik te horen dat er bij Rabbinate een keuken is waar zowel vlees- als vegetarische maaltijden de een en dezelfde sticker kregen. Voor mij onbegrijpelijk, maar nadat ik dit ook natrok bleek dit verhaal van geen kant te kloppen. Er werd opzettelijk rundvlees in mijn kosher eten gegooid. Door medebewoners of door de kok zelf. Verhalen gaan rond, maar daar kan ik over blijven speculeren. Er word letterlijk niks gedaan. Gaat er een marokkaan uit zijn dak, dan word er wel gehoor en respect gegeven aan zijn geloof. Maar wat zou iemand van de Hare Krsna nou doen…..? Er word alleen gezegd: die blijft altijd vrolijk. Sorry, maar iemand met vlees voeden, terwijl er duidelijke afspraken zijn gemaakt over het dieet eten en je dan terugtrekken, doen alsof er niks aan de hand is en iemands geloofsovertuigen niet serieus willen nemen omdat die persoon geweldloosheid de pre geeft: dit is niks anders dan demonisch te werk gaan. Waarom dan het bordje En toch hebt u God nodig……A.U.B. heb in naam van God respect voor ieder mens die God, in mijn geval Heer Krsna, geschapen heeft. En mijn part mag dat nog gelden voor elk levend wezen dat door God is geschapen. Want met zo een bordje En toch hebt u God nodig… kun je het vertrouwen wel in iemand op laten wekken, maar als hulp geen hulp meer word maar een probleem extra. sorry. Dan is het niet God die het leger propagandeerd, maar de duivel zelf. Ik heb vier maanden moeten betalen voor mijn eten, terwijl ik 3mnd en 2 weken pindakaas met brood heb moeten eten. En het is waar ook, het eten daar zat vlees in. Dank je wel medewerkers van het Leger des Heils. Kom ik jullie nog tegen als ik jullie in het midden van een leger tegenkom maar dan des onheils?Door op zo een manier te handelen zodat ik in onwetenhed verkeer terwijl men dit met opzet doet en daar geen gehoor aan wil geven, geeft mij de zekerheid dat ik jullie ondanks jullie goddelijke handeling niet in de hel wil tegenkomen. Wel om eens tegen jullie op de juiste wijze te prediken: En toch hebt u God nodig!!!!!!!!!!!!!!!!

• anoniem, 17 december 02:58: ff een reactie van de andere kant…jullie willen allemaal het leger des heils verantwoordelijk stellen voor jullie eigen probleem. jullie komen met een hulpvraag waar het leger, en dus ook, het personeel rekening mee houdt.Vervolgens zetten jullie je verslaving voort door drank, drugs en verdere verslavingsbronnen stiekum naar binnen te loodsen. Door ramen, open deuren en via deals met elkaar, brengen jullie dit binnen……En dan gaan jullie nu beweren dat jullie verslaving onze schuld is? In mijn ogen geven jullie ons nu daar de schuld van.Maar ho ff…….het verhaal van de 1 na laatste komt me bekend voor…teveel medicatie gehad, bekend verhaal….Er zijn er bij die 4 of 5 dagen gebruikt hebben na een meevaller en met of door middel van een medicijn aflicken. Dat is hier gebeurd. Degene heeft bijna 2000 euro gehad, is daarmee een hotel in gegaan en heeft zich dagen verdoofd. Waarna hij medicatie is komen “scoren”.Zo zit het….

• peter vermeer, 18 december 14:00: ohohoh mijn aandelen van het leger des heils zijn gezakt 5 miljoen verloren,,,,,, 2000 euro op gemaakt,, wat een dombo beter hadden ze deze persoon gestopt voor hij dit ging doen,,, weet je hoeveel aandelen je had kunnen kopen voor dat geld,, of een gevulde varken met kerst…

• een belasting betaler, 18 december 23:43: Wat een ophef!!!!Jullie (daklozen en negatievelingen die reageren) waar halen jullie het lef vandaan om zo negatief te zijn . Na een verschikkelijke puinhoop van je eigen leven te hebben gemaakt mag/moet je god op je blote knieen danken dat je opvang, verzorging en begeleiding kan krijgen. De meeste mensen moeten rondkomen van een inkomen waar niets van overblijft aan het einde van de maand en jullie worden verzorgd, krijgen te eten en worden begeleid van onze belastingcenten. Het leger wordt zo bedankt voor bewezen diensten en dat is iets wat ze zeker niet verdienen.

• R. Donker, 19 december 14:59: Je walgt van sommige reacties op de reportage over het Leger des Heils.Stumpers zoals de belastingbetaler die goed staat te praten waar mensen worden benadeelt.Van mij mogen dit soort drek figuren heel snel dak en thuisloos worden en dan hopen dat zij niet in de opvang voor benadeelde burgers komen,zowel dan mogen zij alle ellende ondervinden die dakloze zwervers mee maken binnen deze opvang zonder zorg en hulpverlening.Zo maar oordelen dat het burgers hun eigen schuld is zowel gezinnen met kinderen als alleenstaanden getuigt van een ziekelijke geest.Dit noem ik geen mensen meer die zo makkelijk oordelen,dit zijn egoisten.

• Een dakloze, 19 december 15:18: Wel een vreemde zaak na de uitzending over financiele onduidelijkheid bij het leger des heils,dat er door een onderzoeksbureau kwadraat genaamd in november snel een tevredenheidsonderzoek is opgestart onder clienten van de opvanginstellingen van het leger des Heils.Deze onderzoeken geven totaal geen betrouwbaar beeld hoe clienten echt denken over de zogenaamde hulpverlening.Als er negatieve reacties volgen over het opvangbeleid, dan weten de ,,managers”snel de personen te vinden die zich negatief hebben uitgelaten over het Ldh en dan is het exit opvang.Dit is al zoveel malen gebeurt,en de client kan toch nergens terecht met zijn of haar klachten,niet bij de door het LdH gesubsidieerde klachtencommissies nog bij de politiek/gemeenteraad in zijn of haar gemeente.Want politieke partijen bemoeien zich liever daar niet mee met het in opspraak brengen van deze Christelijke ,,Welzijnsorganisatie” ” of wat het daarvoor door gaat.De politieke partijen zijn bang dat zij hun o”zo belangrijke leden kwijt raken die deze politiek partijlden/grijze muizen in het machtszadel houden,nee zij laten nog liever dakloze zwervers uitgezet uit de opvang kreperen op straat zonder onderdak,voedsel en medische zorg.U weet het nog steeds,ikke,ikke,ikke en de rest kan stikken,het maakt niet uit of het VVD,PvdA of CDA,SP of Groenlinks is,zij hanteren allemaal dit eigenbelangsysteem.het beste is dat al die partijen op een brandstapel word geflikkerd,wat zal Nederland dan opklaren.

• de wetpleger, 21 december 18:39: Het blijkt dat veel dak en thuislozen niet op de hoogte zijn van het feit dat als men als client benadeelt word door opvanginstellingen,er de mogelijheid is om aangifte te doen bij de politie.Dit i.v.m. artikel 255 van het wetboek van strafrecht dat het heeft over verlating van hulpbehoevenden door ontbreken van zorg en hulpverlening door opvang en zorginstellingen en eventueel gemeentebesturen die de Welzijnswet niet naar behoren uitvoeren,en/of de Wet Werk en Bijstand als dakloze zwervers maanden moeten wachten op een uitkering voor levensonderhoud.In beide gevallen zijn en opvanginstellingen en gemeentebesturen strafrechterlijk te vervolgen als zij mensen in nood die hulp behoeven aan hun lot overlaten.Ook is het een ambtsmisdrijf als gemeentebesturen bv. nalaten de Welzijnswet niet ten uitvoering te brengen volgens artikel 355 lid. 4 ook wat betreft de opvang van dak en thuislozen en het bieden van zorg en hulpverlening.Het is een ambtsmisdrijf volgens artikel 359 als er sprake is van fraude en verduistering als men subsidies verstrekt voor opvang van dakloze zwervers,als er geen wettelijk toezicht is op correcte besteding van de subsidies verstrekt in kader van uitvoering van de Welzijnswet en zorg,en/of als er sprake is van belangenverstrengeling als er connecties bestaan tussen de leiding/management van de opvang/zorginstellinge n en leden van College van B&W en de gemeenteraad op religeuze of andere gronden en er dan sprake is van bevoordeling en waar dan benadeling van clienten uit voorkomt bij in gebreke blijven van zorg en hulpverlening,en waar gemeenteraadsleden op de hoogte zijn van het ontbreken van opvang met zorg en hulpverlening. Dit vind momenteel plaats in Nederland wegens het ontbreken van wettelijk geregeld toezicht vanuit de Rijksoverheid en de juiste richtlijnen in beleid en uitvoering,en waar stichtingen die de opvang beheren vanwege hun privaatrechterlijk karakter hun eigen beleid uitvoeren,en waar medezeggenschap vanuit clientenraden ontbreken.Daarom lopen er duizenden dakloze zwervers rond met psychische problemen,waarvan er velen geestelijk gezond de opvang binnenkwamen en er met psychische problemen en drank en drugsverslavingen deze verlieten,voor het leven getekend.

• Een benadeelde thuisloze, 23 december 14:52: Heel leuk wat de wetpleger stelt in de laatste reactie over conecties tussen gemeentebesturen en managers/bestuurders van opvanginstellingen over de verdeling van subsidies.Je kan beter schrijven over vriendjespolitiek en corruptie,Zoal hier in Zwolle waar Christen-Unie en het CDA samenwerken met het Leger des Heils in het gijzelen van dakloze burgers en het ontnemen van hun sociale rechten als onderdak,vodsel en inkomen en medische verzorging en een sociaal leven.En waar een gemeenteraadslid van de Christen-Unie ene Mevr.D.Gijzel in dienst is bij het Dato-project van het Leger des Heils,en waar de huidige CDA wethouder Zorg en Welzijn van Zwolle de Hr.Erik Dannenberg voorheen directeur was van CMO leger des heils en in 2005 is binnengehaald door Mevr.A.Kastelein fractievoorzitter van het CDA Zwolle.En dan het gekrakeel over de Thuiszorg in Zwolle,waar Icare eerst werd buitengesloten in de aanbesteding i.v.m. de WMO.Het gemeenteraadslid Groenlinks/de Groenen Mevr.Anneke Nusselder is consulente bij de Icare Zorggroep.En dan hebben we nog de raadsfractie Swollwacht waarvan de Hr.Freddy Eikelboom de schoonzoon is van de Hr.Joop van Ommen,directeur van de WRZV sporthallen die al vanaf 1994 zich met creatief boekhouden ten eigenvoordele in de schulden zit bij de Gemeente Zwolle,en waar telkensmale zonder formeel besluit er subsidies werden verstrekt door het gemeentebestuur van Zwolle zonder dat er enige controle werd uitgeoefend op besteding van deze subsidies,iedereen in Zwolle weet waar deze gelden heen zijn gegaan gezien de flambyante levenswijze van de Hr.Joop van Ommen die zich ten onrechte opwerpt als de sociaal bevlogen man die opkomt voor dakloze zwervers.Wel het enige wat hij doet is misbruik maken van hun ellende en hun te werk zet aan zijn snackkramen aan het Oosterenk-stadion en Whtermeneplas en een bouwmarkt aan de Nerviesstraat in Zwolle onbetaalt en waar hij de opbrengst van in zijn zak steekt.En dat met medeweten van College van B&W en de voltallige gemeenteraad.Speciaal de PvdA raadsfractie en natuurlijk Swollwacht met op de achtergrond als steun een PvdA senator uit de Eerste Kamer Mevr.M.Meindertsma die al jarenlang zijn vriedin is en toeverlaat en die als raadslid en wethouder er voor gezorgd heeft dat de subsidiestromen bleven stromen richting de WRZV hallen begroting.Hoezo Belangenverstrengeling en,waar Zelfs Tweede Kamerfracties op de hoogte zijn van deze misstanden.

• Anoniem, 30 december 16:15: de hulp word gewaardeerd maar waarom lopen de zaken op deze manier????

• Siemon Goossensen, 31 december 10:12: Per 1 januari 2007 is er een stichting in Zwolle die de klachten en wantoestanden gaat bundelen.De naam van de stichting is :”De Onderste Steen Boven”Postbus 12508001 BG ZwolleE-mailadres:onde rstesteen@hotmail.comD eze stichting onderneemt gerechtelijke stappen inzake alle financiële en maatschappelijke onrechtmatigheden van het CWZW/Leger des Heils en heeft de overtuiging dat deze rechtmatigheden niet alleen in Zwolle plaatsvinden , maar een landelijke tendens zijn.

• Siemon Goossensen, 01 januari 23:30: Op 31 december jl.,heb ik aangegeven dat de stichting “De Onderste Steen Boven” nu actief is om de onrechtvaardigheden en onrechtmatigheden van het CWZW/Leger des Heils aan de kaak te stellen.Iedereen die reageert via het postbusnummer of per e-mail,kan er van overtuigd zijn dat zijn/haar privacy gewaarborgd is.Dus uw/jouw naam zal op geen enkele wijze aan de openbaarheid worden prijsgegeven.Om een zwartboek aan te leggen, kunt u dus veilig uw ervaringen naar de stichting sturen en wij zullen de bruikbare kritiek meenemen in het zichtbaar maken van de ontoelaatbare wekwijzen van het CWZW/Leger des Heils.Ook willen wij kenbaar maken dat het openbaar maken van de misstanden niets te maken hebben met de kerkgenootschap van het Leger des Heils , maar met de Centra voor Wonen , Zorg en Welzijn , die vanuit Almere met creatief boekhouden voor deze onrechtvaardigheden / onrechtmatigheden zorgdragen.In januari 2007 komt er een nieuw landelijk dagblad uit dat kosteloos te verkrijgen is , op dezelfde wijze als de Spits en de Metro. Dit nieuwe dagblad ligt vanaf het eerste moment van uitgave in vele supermarkten,waaronder o.a. Albert Heijn.

• R.Donker, 03 januari 14:05: Zoals ik al eerder melde is het leger des heils in dienst van de Nederlandse overheid en dus word daaruit aangestuurd in het welzijnswerk en het opvangen van dak en thuislozen en waar door de mentaliteit van handelen en sjacheren die al eeuwen bekend is bij de Nederlanders,de wantoestanden hebben kunnen ontstaan wat betreft het oplichten en uitbuiten van dak en thuislozen die verblijven in de opvanginstellingen en de woonbegeleiding van het LdH.Dankzij de toenmalige Minister Elco Brinkman van het Ministerie van VWS onder het kabinet Lubbers I is de gehele gezondheids en welzijnssector verkocht en verkwanselt aan de ondernemersmaffia oftewel geprivatiseerd,maar waar ministers het woord decentraliseren voor gebruiken.Dit is gebeurt omdat onder CDA/VVD kabinetten van Agt en Lubbers de staatsschuld de hoogte in vloog en waar de rekening in de loop van opeenvolgende kabinetten Kok en Balkenende op het bordje van de burgers werden gelegd middels hogere zorgpremies.Het is onvoorstelbaar dat Nederlandse burgers zich laten chanteren middels incassobureau”s en deurwaarders als zij hun hogere zorgpremies niet kunnen betalen omdat regeringen een sociaal-economisch wanbeleid voeren.Als men de Auditlijsten van het Ministerie van VWS opvraagt op de zoekfunctie van http://www.rekenkamer.nl dan komt men tot de ontdekking dat elk jaar dat men terug rekent het subsidiebeheer niet klopt en dat er geen vroegsignalering aanwezig is van misstanden in de zorgsector en dat de minister geen gebruik maakt van zijn discretionaire bevoegdheid om subsidies terug te vorderen als er niet voldaan word aan de subsidievoorwaarden,en de burger kan opdraaien voor zijn geblunder

• R.Donker Zwolle, 04 januari 13:52: ik gaf aan dat er meerdere stichtingen zich bezig houden met fraude met AWBZ gelden en bijzondere bijstand in de opvang en zorgsector,luisteren ho maar.

• Insider, 05 januari 13:39: het blijkt in alle gevallen in de dak en thuislozenproblematiek steeds maar weer te gaan om geld en nog eens geld.Hoe is het mogelijk dat zogenaamde hulpverleners bij de opvanginstellingen zich bezig houden met fraude en verduistering van gemeenschapsgelden en de gelden van clienten,dit zijn toch criminele daden waar gevangenisstraffen en geldboetes op staan.Laat men eerst maar kijken hoe dak en thuislozen en kansarmen behandelt worden door Christelijjke hulpverleners,waar geen enkele menselijkheid aan te pas komt en waar de hulpverlener zich almachtig voelt tegenover de client die hij of zij ziet als een totale mislukkeling die alles verkeerd doet in het leven.wat een ziekelijke arrogantie,is het Adolf Hitler toch dus gelukt om de Ubermensch op de wereld te zetten die zich verheven voelt boven anderen,hoe snel zal deze van hun troon vallen.Dit komt je ook tegen tijdens het Christelijk eetcafe ,,Er is Hoop”” elke woensdagmiddag in Zwolle in de WRZV sporthallen,waar zogenaamde Christenen koken voor dakloze zwervers en kansarmen die voor de maaltijd begint om de oren worden geslagen met verwijten van geen drank,geen drugs en mobieltjes uitzetten plus de goddelijke preken over jezus en God,en dit gebeurt dag in dag uit,jaar in jaar uit.Kansarme burgers van alles bestolen door het Rijksoverheidbeleid worden dan nog vernederd en in hun waardigheid aangetast door valse mensen die zich volgelingen van Jezus noemen.En waar voorgenoemde Mevr.D.Gijzel gemeenteraadslid Christen-Unie van Zwolle deel van uit maakt van deze schijnheilge en achterbakse groep personen en hun ,,sociaal bevlogenheid.Zij zijn ook vele handen op een buik samen met de genoemde Joop van Ommen directeur van de WRZV sporthallen die dakloze zwervers al misbruikt vanaf de oprichting van deze Sporthallen en hun te werk zet als koppelbaas aan opdrachten en daarvoor geld opstrijkt en dit in eigen zak steekt,en met behulp van subsidies door de gemeente Zwolle verstrekt deze dakloze zwervers te eten gaf en geeft,en dit vanaf 1988,en waar geen bedrijfsvoering aanwezig is in de WRZV hallen nog vast betaalt personeel in dienst is.

• dakloos, 09 januari 17:26: Als je dat allemaal zo leest dan vraag je toch af in wat voor criminele rotstaat we leven.Een ding weet ik wel,dat is dat de top van het leger des heils en politieke bewindslieden zoals ministers en minister-presidenten en zakenlui en topmensen uit het bedrijfsleven zich verenigd hebben in het lidmaatschap van de vrijmetselaarsloge.Zo” n besloten club die al jaren bepalen wat goed is voor de Nederlandse bevolking en dus voor hun de dienst uit maken middels allerlei onderzoeksinstituten,z odat de prestatie-gerichte consumentenslaven de binnenlandse economie dienen.Vallen zij uit dit systeem,dan hebben zij pech gehad en kijkt er niemand meer naar hun om,of komen zij terecht in deopvang,waar ,,hulpverleners””gaanb epalen hoe men verder door het leven moet gaan.Burgers van Nederland worden geleefd,nu helemaal met Christelijke kabinetten zoals Balkenende die gaat zorgen voor het welzijn en zorg voor de bevolking,en waar hij net als in Engeland een religeuze totalitaire Staat wil vestigen waar alles van bovenaf word gecontroleerd en bepaalt zolang de burgers maar aan het werk blijven en consumeren ingepakt in een keurslijf van wetten en regels.Wat zegt u? dit is niet mogelijk in Democratisch Nederland.Sorry maar het is al ingezet tijdens het kabinet Lubbers I met de uitverkoop van de woningmarkt,zorg en arbeidsmarkt en in vervolg kabinet Kok met verkoop van het openbaar Vervoer.Lubbers volgde het advies op van zijn vriendin Margaret Thatcher waar haar beleid leidde tot ontwrichting van de Britse samenleving en tot 800.000 dak en thuislozen,dit is nu in Nederland al vanaf 1987 aan de gang met bijkomstigheid de voedselbanken en armoedeval van duizenden gezinnen.Let wel dit is met opzet en doelbewust beleid om zo de burgers de politieke macht te ontnemen,die het kabinet Den Uyl wilde delen met de bevolking plus de welvaart.Nu is deze terecht gekomen bij een select groepje topmensen en de heersende elite en waar vanuit de hoerige media geen aandacht word gesconken aan de ondemocratischering van Nederland,waar al 5 eeuwen ook nog een monarchistische dictatuur is gevestigd van Duitse afkomst die geen Europese Grondwet wil.nog dat de Nederlandse Grondwet word onderwezen op scholen,uit angst dat zij hun niet legitieme machtspositie kwijt raken.Want mensen met blauw bloed en van hoge komaf die bestaan niet.Leer maar de ware geschiedenis van Oranje-Nassau,waar Walram I van Laurensburg-Nassau de stamvader van het Koninklijk Huis zijn vorstelijke titels en privileges kreeg van Keizer Frederick I Barbarossa voor het deelnemen aan de Kruistocht in het Heilige Land oftewel de Slag bij Akko.In een echte democratie kiest het volk zelf zijn leider,zoals de batavieren dit deden waar de Nederlanders van afstammen,maar die door de Rijksoverheid gesubsidieerde historici in opdracht worden weggeschreven uit de geschiedenisboeken,en zo word er wel meer dingen verdraaid en gemanipuleerd ten gunste van de zittende elite van stadhouders/regenten.H ou het volk stom en geef hun brood en spelen volgens het devies van de Romeinse keizers dan kunnen wij de macht delen en misbruiken,en dit gaat heden te dage nog steeds op.De Nederlandse Grondwet schijnt een waardeloos stuk papier te zijn die door de Rijksoverheid word geschonden,kijk maar naar het verbod op inbreuk op de persoonlijke levenssfeer waar elke dag inbreuk word gemaakt middels wet en regelgeving,want wie voelt zich nu echt vrij in Nederland?

• Stichting Productief Actief Zwolle, 21 januari 16:26: Ik begrijp alle ophef deels, deels is ook het verwijt aan een ieder zelf in deze kwestie. Dhr.Goossensen deed bij mij ex lid clientenraad Zwolle ook geen openheid van zaken. Inmiddels is er een stichting actief wie zich wel inzet voor de Dak & Thuislozen binnen zwolle. Op alle fronten doen wij ons uiterste best om de doelgroep te helpen door middel van advies,klachten genereren, juridische bijstand,eten,drinken, slapen en een nieuwe verkoopkrant. Houd goed de media in de gaten, er zal zeker wat in staan a.s weken. De stichting is te bereiken via: postbus 1210 8001 BE Zwolle of via productiefactief@hotma il.com. Onze stichting, is bij akte van notaris ingeschreven, dus niet weer zo’n organisatie welke er een zooitje van gaat maken. Er is een dagelijks bestuur, een klachtenorgaan, veldwerkers (clusters op locatie), en vele actieve partners om de problemen aan te pakken en de keten te versterken, waar alle clientenraden het de afgelopen tijd hebben laten afweten. Voor 15,- per jaar ondersteund u onze stichting, meer info via de mail en/of postbus.

• Hadji, 25 januari 15:17: Dhr. Goossensen praat wel mooie praatjes, echter hij vergeet dat hij verscheidene malen een ander ook in de situatie heeft gebracht, waarin hijzelf verkeerde. Heren deelnemers van de stichting: Let vooral goed op het geld wat U er insteekt! Voor je het weet is meneer Goossensen weer met de Noorderzon vertrokken!! “Op zoek naar weer een Leger des Heils locatie”.

• benadeelde thuisloze, 26 januari 13:32: Mevr.Ine Voorham,directrice van Welzijn en Gezondheidzorg van het Leger des Heils gaat de Hr.Aart Mosterd voormalig CDA tweede Kamerlid inschakelen om een onderzoek te plegen naar de beschuldigingen van fraude bij het Leger des Heils.De Hr.Aart Mosterd is hierin onbevoegd en partijdig als zijnde een christenen,waar het CDA kabinet Lubbers I het Leger des heils in 1987 opdracht gaf met verlening van subsidies om de welzijnszorg en dus opvang van dak en thuislozen op zich te nemen,omdat dit kabinet inzag dat door hun aanstaande beleid van vrije marktwerking en privatisering van de woningmarkt er massaal dak en thuisloosheid zou ontstaan,geen baan,geen inkomen dus huisuitzetting.Hoe Ruud Lubbers dit wist?Omdat hij op advies van zijn vriendin Margaret Thatcher prime-minister van Engeland haar conservatieve beleid heeft overgenomen,en in 1989 uitriep dat Nederland economisch ziek was en dus moest bezuinigen.Meneer Lubbers vergat te vertellen dat CDA/VVD kabinetten van Agt/Wiegel de staatsschulden deed oplopen en waar een begrotingstekort ontstond van 60 procent.DE burger maakt dus geen schulden maar de rijksoverheid gooit geld over de balk,en daarom hebben we nu armoede.

• R.Donker, 27 januari 13:30: Weer zo”n stichting als productief actief Zwolle,die voor dak en thuislozen opkomt.Als je in je tekst op deze website Siemon Goossensen al de grond in trapt met je opmerkingen dat hij zijn mond niet open deed bij de clientenraad over zijn klachten en daar commentaar ioplevert,dan ben je al verkeerd bezig.

• een dakloze uit Zwolle, 27 januari 13:34: stichting productief actief zwolle,weg ermee,zij zijn al dak en thuislozen aan het benadelen met hun werkwijzes.Zij weten trouwens niet waar zij over praten,daklozen moeten voor zich zelf opkomen

• jade, 05 februari 15:41: Ik zou toch even willen reageren op het stukje van Stichting Productief Actief Zwolle Het is heel maal geen kunst op op voorhand te gaan denken van weer een Stiching Zoals R.donker zegt in zijn stukje negatief reageren is altijd uit eigen ontevredenheid en zeker als Stichting mogen we een meining hebben daar gelaten als men een verbintis aan gaat en vervolgens zich niet aan de afspraak houdt om dat Dhr R.Dekkers denkt dat een grapje is ziet het verkeerd en een stukje laat laat schrijven of zelf heeft geschreven neemt niet weg dat hij geen veranwoordeliheid gevoel heeft naar naast is ie nog steeds welkom aan ons bureau .Ovrigens heeft deze Stichting geen kijk op de visie van de DHR Goossensen die inmiddels al betaald door het ldh iedreen zou toch 2500 € krijgen als hij dit gewonnen had dus we kunnen innen

• Fat larry, 06 februari 02:26: Ik Heb met stomme verbazing deze site gelezen en het gaat eigelijk over niks ik lkees alleen maar gekarkeel over het leger en hoe mensen elkaar proberen op te lichten juillie zouden moeten schamen allemaal en zeker Simon en Martin om zo met elkaar om te gaan als ex clieten em roel moet ook de nodig zijn plaats kennen , Ik heb nog nooit zo een stelltje pubers bij elkaar gezien dan hen je nog donker dit allemal nog beter weet want die denkt dat hij de de wijsheid in pacht heeft . Dan komt er een stichting met de belachlijke naam de onderst steen boven wat de (zogenaamde stichting doet is tegen het leger aan zeiken en niet meer dan dat onder het mom van wij helpen u ze bedoelen natuurlijk de terug de goot in want ze zijn alle maal vergeten dat ze ook in ldh hebben gezeten zoals ik en vele met ons .Boven dien moet ik even aan stippen dat spaz Voor de niet al te slimme mensen onder ons Stichting Productief Actief Zwolle een van de weinge stichtings die het wel goed vor elkaar hebben er is een pand er is een beetje geld en de plannen zijn duidelijk van opzet dus het is wek een opkomend orgaan met een heleboel slagings kans . Helaas kan je dat niet zeggen van alle stichtingsAls laaste wilik er aan toevoegen als we niet in het leger konden veblijfen maar op straat zou dat de oplossing zijn ik betwijfel het ?

• R. Donker, 07 februari 13:37: Je staat verbaasd te kijken hoe sommigen reageren op mijn reacties.Maar het bewijst eens te meer dat er nog Neanderthalers voortleven onder ons,gezien het gehalte van hun denkwijze en gebrekkig schrijfvermogen,waar je de hoop mag uit spreken dat er misschien over een miljoen jaar iedereen volledig beschaafd zal zijn en zijn of haar volle denkvermogen benut.Want de ingang van kenniscentra”s zoals bibliotheken weten zij niet te vinden om daar inzicht te verschaffen hoe de maatschappij echt in elkaar zit.Tot zolang wil ik deze personen absoluut niet tegengekomen als ik geen fototoestel in mijn bezit heb,want dan kan in unieke foto”s maken van pure narcisten.

• jade, 08 februari 01:08: Aangezien u denkt te weten hoe de evolutie in elkaar zit mischien kan je dan ook eens echt reageren in plaats van mensen de beledigen en als we het toch over narsiten hebben doe jij er ook nie voort onder hoor moet ik je eerlijk bekenen We hebben het hier oVer de stichting legeR des heils en ander zaken maar dat schijn je even te vergeten. Geef nou eens een objectiefe mening over het geheel laat eens zien dat je ook inhouderlijk kan reageren dan tel je toch meer mee? Volgens mij vestop jij je eigen gewoon achter jou problemen en kies je weg van de minste weerstend en dat is echt niet zo moeilijk hoor . Kijk als jij denkt dat het leger een harde commerciele instelling is heb je het mis vindt ik maar dat is mijn mening iedereen die op straat slaapt hoeft niet op straat te slapen en als je bereid bent om €500 te betalen voor ::je eten doucen was zakgeld uitkering gesprekken ect ect zit je toch goed of niet je moet er zelf wel kiezen dus Dhr Donker ik hoop dat als dit leest een mooie stukje schrijft in plaats van die vuilspuiterij …

• R.Donker, 08 februari 16:46: Op Jade”s reactie reageer ik niet meer.nog op anderen,want ik ben gepokt en gemazzelt na 28 jaar arbeid en ervaringen met mensen plus de gesubsidieerde hulpverlening zoals de opvang zonder zorg en hulpverlening.En ding is een feit,door de eeuwen heen weten mensen en dan specifiek de hollanders overal een slaatje uit te slaan,zelfs uit andermans ellende,tegenwoordig verkopen zij hun kinderen aan de opvang om paar euro”s extra te verdienen en hun hulpbehoevende ouders brengen zij naar de verzorgingsfabrieken met douchetijden en doorligplekken.Dus aan kletskoppen zoals Jade heb ik geen boodschap.

• jade, 10 februari 00:34: Dhr Donker.Dit bedoel ik nou u maakt mijn standpunt bij deze wel erg duidelijk!!

• Evert, 13 februari 22:50: Kan Aart ook niet meteen het onderzoek uitbreiden? Als ik dit hier zo lees, lijkt het erop dat welhaast iedereen in een geldcomplot verwikkeld is: WRZV Zwolle, gemeenteraad Zwolle, Er is Hoop Zwolle, Herberg Zwolle, RIBW Zwolle, Zorgkantoor, landelijke overheid. Zelfs Wim Kok en Ruud Lubbers worden nog bij het geheel betrokken. Tijd voor een parlementaire enquete?Kweekvijver voor goed bedoelde organisaties vanuit de daklozen zelf om lekker legitiem hun gal te kunnen spuwen. En daar vragen ze dan nog geld voor ook van de burgerij. Dit lijkt een kant op te gaan die een eerdere soortgelijke stichting in Zwolle ook al is opgegaan en die berichten toen waren niet positief.Wat ik maar wil zeggen mensen: zelfs vanuit evolutionistisch oogpunt is het niet eenvoudig om van mug naar olifant te komen; hier lukt het een paar onruststokers aardig snel en helaas zeer goedkoop, namelijk over de ruggen van de mensen heen voor wie ze zeggen te staan. Want wordt de dakloze nu zoveel beter van zoveel geschreeuw?

• sjaak, 14 februari 15:34: Ik wou u allen even waarschuwen voor die zakkenvullers van die stichting, Productief/Actief , ik zag dat PA de daklozen lastig viel met flyers waar een rekening nummer opstaat. Met de vraag of men PA wil ondersteunen. Deze Meneer M.Bruijns is een MEESTEROPLICHTER dus KIJK UIT (gebruikt zijn privebankreknr. voor zijn stichting). Kan niet al te lang duren voordat deze man van fraude wordt beschuldigd. En maar zeggen dat het LdH er een potje van maakt: HALLLO!!!!!! EN DIE MENSEN DAN . die Martin en Simon daapsen (met borderline aanleg)allebei en als ze het woord psychosociale problematiek niet eens begrijpen PAK EENS EEN WOORDENBOEK o.i.d.Ik webns u allen veel succes en t zou mij verder de anus oxideren. Leger heeft voor mij huisje geregeld en dat mijn verblijf niet gratis is geweest is jammer maar niet realistisch volgens de wet moet een client zelf een deel meebetalen aan de zorg. En dat het LdH en Gemeente 10 jaar geleden ervoor gekozen hebben om de financieen via zon rare regeling bij de organisatie te krijgen is idd niet slim maar was wel noodzakelijk. Dus wie is nu de schuldige LdH of Gemeente.Voor al jullie klagers en daapsen: ER ZIJN OOK HOTELS IN ZWOLLE tsss kiek maar of je daar onder de 500 euries pm kunt verblijven!!!!!

• jan, 14 februari 15:36: Siemon de KINDERPRIKKER!!!!laat dit door en laat mensen zelf hun conclusies trekken

• JANKO, 14 februari 15:41: Ok dat de huren voor clienten van begeleid wonen HOOG zijn is bekend, maar dat het leger des heils en de belastingdienst een speciale constructie hebben bedacht zodat clienten daar toch recht hebben op een aardig bedrag huurtoeslag (ookal hevbben ze geen eigen voordeur en shit) DIT TER COMPENSATIE VAN DE HOGE HUREN!!!!!!!!!! is ook weer 50 euries pm. Mensen zien altiujd alleen de slechte punten!!!!!

• outsider, 21 februari 01:07: Krijg net vandaag een rekening binnen van het ziekenhuis waar ik 3 dagen gelegen heb en geopereerd ben. Kosten slechts € 13200,37 inclusief kamer, bed, maaltijden, elektriciteit, water en enige verzorging. Echter ook al geen uitgebreide specifikatie. Nou doe ik daar niet zo moeilijk over hoor, want die instelling moet gewoon betaald worden…en ik denk dat ik ook wel wat mee betaal voor andere patienten die bv niet verzekerd zijn. Dat laat zich niet helemaal uitzoeken.Maar ja, ik had natuurlijk wel beter af geweest bij het Leger des Heils voor zo’n luttele € 500 in de maand ( per dag € 16,67).Wat een enorm gezeik hier toch over een eigen bijdrage. Je maakt als bewoner gebruik van een dure opvanginstelling. Ik vind het niet meer dan billijk dat je daarin ook mee betaald, zodat niet alles via gemeentelijke, provinciale subsidies en AWBZ ( dus via de belastingbetaler ) gefinancierd hoeft te worden. Die 500 euries bestaat echt niet alleen uit huur hoor. Je maakt gebruik van een instelling ( net als een ziekenhuis ) en dan dien je ook meer dan de huur van je kamer te betalen. Heel terecht dus dat opvanginstellingen, waarvan het Leger des Heils er slechts één is, een eigen bijdrage van je verlangen. En de tijd is echt voorbij dat clienten in een opvanginstelling ook nog een geweldig bedrag kunnen sparen, zoals vroeger in de psychiatrie gebruikelijk was. U betaalt maar gewoon mee, dames en heren.Lees ik in een van de reakties dat een meneer zijn schulden niet kan aflossen omdat hij een eigen bijdragen moet betalen! Ja gekkie, jij zou willen dat het Leger des Heils jouw schulden gaat aflossen zeker. Jij gratis in de opvang, Leger des Heils lost ondertussen je schulden op! Mooier kan je het niet krijgen. Tot slot als je niet van een opvanginstelling gebruik wil maken, dan doe je het toch niet. Huur dan zelf een kamer of een huis. Als je geen psycho sociale problemen hebt, dan hoor je ook helemaal niet in die opvang thuis. Las ik niet ergens dat er kerngezonde clienten in de opvang zitten???? Want doen ze daar dan, als ze geen problemen hebben. Dan ben je toch niet zo gek om daar voor hulp aan te kloppen. Weet je ik geloof er helemaal niks van dat al die opvangen vol zitten met mensen zonder psycho soaciale of psychiatrische of verslavingsproblemen. Net zo min geloof ik dat ziekenhuizen vol liggen met gezonde mensen. Als je dat denkt, dan zit er wel een steekje bij je los hoor..>dus toch psychosociale problematiek wellicht :-)Mocht je zelfstandig gaan wonen op een kamer of huurhuis, dan denk ik niet dat je dan van een sociale dienst uitkering heel veel meer overhoudt hoor. Maar heb je een salaris, dan zou het bij een aantal opvanginstellingen wel eens zo kunnen zijn, dat je meer overhoudt als je zelfstandig woont, dan bij de instelling. Alles hangt natuurlijk ook af van de huurprijs van je kamer/woning.

• R.Donker Zwolle, 22 februari 17:52: Het is jammer dat veel mensen de laatste twintig jaar in slaap zijn gesukkeld,en niet bijtijds zagen dat de samenleving in de uitverkoop ging die door onze voorouders is opgebouwd,zodoende kom men de ziekelijke reacties tegen op de website van EenVandaag.Een iedere keer komt je Mammon de Geldgod tegen in elke reactie,maar precies begrijpen waar Siemon Goossensen het over heeft,dat lukt deze figuren niet met de geldbuidel die tussen hun oren zit.Als hij en ik en vele anderen het maar wel snappen.

• Bruins, 23 februari 16:58: Allereerst wil ik benadrukken dat de stichting SPAZ niet opgezet is om instellingen tegen te werken, maar juist samen te werken binnen de zorgcluster. Omdat er vorige week vrijdag een bestuurscrisis ontstond,heb ik afgelopen maandag mijn functie als voorzitter/oprichter van SPAZ Zwolle neer gelegd. Dhr. H.J. Versluijs zal SPAZ verder gaan begeleiden en sturen in de toekomst. Ik wens het dagelijks bestuur van SPAZ Zwolle het allerbeste in de keten van de zorg. En laten we nu stoppen over de bijdrage´s welke betaald dienen te worden voor de zorgvraag binnen welke instelling dan ook. Als je een huis huurt moet je deze ook betalen met daarbij G/W/E. En tja, t kan altijd beter. Gezamelijk kun je dit oppakken en eventueel verbeteren. Haal er je voordeel uit, gezamelijk kan meer, dan alleen.

• outsider, 02 maart 09:35: Mensen als Dhr Donker leven geloofik nog in de vorige eeuw. Mijn oma zei vroeger ook altijd dat het 50 jaar terug veel beter was…,maar ja als Simon en hij het maar begrijpen dan is het goed. Leef maar mooi in je eigen gecreerde wereldje hoor. En zie jezelf vooral als gezond en de hele verdere wereld als ziek, dan heb je altijd gelijk. Toch!

• R.Donker, 02 maart 13:06: gasten als de outsider zijn net papegaaien,praten naderen voortdurend na en zijn te stom om voor de duvel te dansen.Doen geen enkele moeite om wat aan te leren en nemen de ontwrichte samenleving maar voor lief,en leven compleet in hun eigen wereldje.moeten ook op hun specifieke wijze altijd gelijk hebben als zij denken dat het altijd om geld draait,zo gehersenspoeld zijn zij.Dit zijn de types die hun medemens in de steek laten als deze om hulp vraagt,maar als zij zelf in nood zijn en er word geen hulp geboden aan hun dan schreeuwen zij moord en brand.Voor de rest beijken ze het maar,als er maar mensen zijn die zich wel voor anderen blijven inzetten en de misstanden aan de kaak stellen in onze ziekelijke koopmansmaatschappij.

• outsider, 03 maart 02:01: “Op Jade”s reactie reageer ik niet meer,nog op anderen” schreef meneer Donker op 8 febr. Moeilijk he om je aan je eigen afspraken te houden? Succes verder!

• H.Versluijs, 12 maart 02:14: Zoals jullie weten en hebben kunnen zien en welicht gehoord hebbe is dat de Stichting Spaz door de Dhr Bruins is opgelicht en wel voor € 180.00 in totaal en natuurlijk weet hij nergens van .Ton ik hem op 16-02-2007 vroeg oe het zat met de rekeningen zei hij Ik weet van niks die mensen die liegen het is niet zo vervogens trok Martin krijtwit weg Ik heb toen gezegd tegen Martin dat ik geen zaken wil doen op die manier en ben weg gegaan Toen heb ik nog op de msn gesproken en gezegd als het anders kan wil ik best doorgaan met de STICHTING en hij zie oke ik ook wel Maar in plaats daar van ging hij gewoon veder met liegen en bedriegen van mensen die hen erg hadden geholpen Tijdens het week-end beslot Martin maar de Stichting uit de te stappen onder het mon bestuurscrisis oplichting zal je bedoelen vervolgens is hij maandag naar de kvk getapt om zich uit te laten schrijven en zit hij nu ondergedoken in Zwolle Ik vind dat hij niet alleen de Stichting heeft benadeeld maar ook de doelgroep zelf Maar als Dhr Bruins denkt weg te komen reken daar maar niet op zulke mensen moeten voor het gerecht komen en dat is nou wat ik ga doen …

• fulco raatsie, 20 maart 09:06: als groepsleider van een sociaal pension wil ik hierop wel even rageren.clienten die bij ons komen wonen betalen naar inkomen,dat betekent dat als een client gewoon werkt en (ik noem maar een bedrag)1800 euro bruto per maand verdient,dat deze client dus meer betaald als een client met een RSD uitkering.nu kan deze meneer wel 450 euro betalen en daar zelf ook een appartement van kunnen huren,alleen komen daar dan nog de vaste lasten bij,dagelijkse onderhoud zoals voeding enz.dat is bij ons allemaal inbegrepen en in zwolle of waar dan ook is dat hetzelfde.na aftrek van rekeningen wordt inderdaad het restant overgemaakt naar de eigen rekening.(tenzij een client schulden heeft,dan wordt dat ook door ons afgehandeld en komt een client op een zogenaamde zakgeldlijst).wat betreft die specificatie…ik ben mentor van 5 clienten en ik (en mijn collega’s en alle clienten) krijgen ELKE MAAND een specificatie waar de EB op staat (eigen bijdrage) en wat er allemaal is betaald en binnengekomen.begrijp dan ook niet waar dit over gaat

• R.Donker Zwolle, 20 maart 15:58: Ook zo”n vreemde reactie van groepesleider fulco raatsie.Als advocaten vasstellen dat er iets niet klopt in afdracht van betalingen en bijzondere bijstand voor inrichting van een woonbegeleidingspand etc.,dan is er toch wettelijk onregelmatigheden aan de kaak gesteld,plus de valse indicaties voor psycho-sociale problematiek om AWBZ gelden los te krijgen ,dan spreek je toch van fraude en verduistering.Ik heb de opvanginstellingen van het leger des heils en Arcuris meegemaakt en ik weet genoeg van de wet en regelgeving om vast te stellen dat overal in Nederland clienten worden opgelicht en afhankelijk worden gemaakt van de grillen van de zogenaamde lediinggevende hulpverleners, en de politiek die deze problematieken zoals dak en thuisloosheid en drugsverslavingen en schulden verooraakt hebben met hun sociaal-economisch wanbeleid van de afgelopen 20 jaar.Maar dit is weer een typisch geval van een medewerker van een sociaal pension die opdracht heeft om misstanden goed te praten ten voordelen van de eigen werkgelegenheid en inkomen.100.000 dak en thuislozen komen niet met de eerste beste regenbui naar beneden vallen,dan is er wel wat meer aan de hand,en dan gijzelt men de mensen gewoon in opvanghuizen in opdracht van de politiek of men laat de mensen gewoon op straat weg rotten,omdat er geen woningen beschikbaar zijn,maar waar wel vanaf 1987 miljarden aan welzijnssubsidies in een bodemloze put zijn gestort en waar men op de dag van vandaag niet kan traceren waar deze miljarden zijn gebleven volgens het onderzoek van de tijdelijke commissie onderzoek zorguitgaven opgesteld en gegeven aan de Tweede Kamer in 2004.Ik weet wel waar deze miljarden zijn gebleven,en als ik de kans had gekregen om dit te vertellen aan het Nederlandse volk via het tv-medium EenVandaag,dan breekt de pleuris uit in Nederland,en kunnen alle politieke partijen opgedoekt worden en strafrechterlijk vervolgd worden wegens het mederwerking verlenen aan fraude en verduistering van gemeenschapsgeld.Maar zover komt het niet want ik krijg dankzij die zelfde politiek geen toegang tot de publieke media,daarom bedien ik mij van andere middelen om zo de burgers op de hoogte te brengen waar hun alsmaar hogere zorgpremies heen gaan.

• fulco raatsie, 21 maart 13:56: ik vraag me af wat dhr donker met zijn tirades over de hulp verlening probeert te bereiken.misschien dat opvangcntra als het LDH en de voedselbank maar worden afgeschaft?ik zal de laatste zijn die zegt dat er geen fouten worden gemaakt.toch wel vreemd dat u mij beschrijft als “” een typisch geval van een medewerker die opdracht heeft om allemaal misstanden goed te praten”maar met geen woord rept over mijn uitleg over de specificaties.maar zoals u ook wel zult weten heeft het LDH als iemand ingehuurd (onafhankelijk) en totaal overzicht van zaken gegeven.en wat betreft uw opmerking over “de grillen van de zogenaamde leidinggevende hulpverleners”.ik weet niet wat voor een werk u heeft,maar u heeft er kennelijk geen enkele notie van wat wij zogenaamde leidinggevende medewerkers op dagelijkse basis meemaken.ik denk dan ook dat dhr donker maar eens moet stoppen met zijn voortdurende klaagzang,en maar eens een baan moet gaan zoeken want kennelijk heeft u tijd teveel.wat de politiek allemaal doet boeit me wat dit betreft niet.als ik op mijn werk ben dan ben daadwerkelijk bezig mensen uit de shit te halen en heb ik gelukkig geen tijd voor mensen zoals u.hiermee heb ik dan ook het laatste gezegd hierover,ga nu slapen want ik heb nachtdienst.voor u ook weltrusten men.donker.volgende keer de dierentuinen of pretparken afzeiken oke?

• fulco raatsie, 21 maart 17:47: nog 1 reactie op een opmerking van dhr donker.u stelt daarin dat het Leger Des Heils werkt in dienst van de nederlandse overheid.daaruit blijkt wel hoe dom u bent,mijnheer domkers.

• R. Donker, 22 maart 15:10: met de opmerkingen van fulco raatsie is het te begrijpen waarom er meer
gekken buiten de inrichting lopen dan dat er erin zitten.En wat betreft een baan zoeken lijkt deze sukkel wel op een politicus die burgers de wet voorschrijven,dit figuur beseft niet wat een arbeidsverkeden ik al achter de rug heb

• fulco raatsie, 24 maart 18:49: i rest my case….als je slapen onder de roltrappen van hoog catharijne een arbeids verleden noemt….ik denk dat u gewoon een ex-client bent en hier onder een valse naam uw gal loopt te spuwen omdat u uw zaakjes nog niet voor elkaar hebt.wie is nu de sukkel hier.

• tiny, 14 april 11:19: Gisteren is een rapport verschenen van een onafhankelijke commissie. deze commissie heeft onderzoek gedaan naar de beschuldigingen die door de heer goossense zijn gedaan. conclusie: er is geen sprake van fraude of onrechtmatige inhoudingen. wel kan het leger des heils zijn werkwijze verbeteren en de communicatie tov clienten verbeteren. van alle ophef blijft dus maar weinig over

• Rafaella, 08 december 22:35: Ik schrik van de reacties.
Als iemand bij het leger des Heils opgenomen wordt, is dit niet alleen een dak boven het hoofd, maar een team die er voor zorgt dat niet alleen de client een plekje heeft, maar ook de begeleiding naar een zelfstandige en stabiele situatie .
Als werknemer bij het Leger Des Heils kan ik alleen maar toevoegen, dat voor de client al het mogelijke gedaan wordt

• J.H., 26 december 12:01: Ik heb bovenstaande reacties uitvoerig doorgelezen. Zelf ben ik werkzaam als accountant (niet bij het LdH) en zie derhalve veel cijfers en bedragen rond gaan. Hetgeen hierboven aan reacties wordt geschreven verbaasd mij enorm.
Ik snap niet dat mensen het LdH zo af kunnen kraken. Want als je zelf namelijk zo goed was, dat je hier zoveel over denkt te kunnen zeggen, en er zogenaamd veel inzicht in hebt, dan zou je niet eens bij het LdH aan hoeven kloppen.
Naast deze opvang biedt het LdH nl ook nog nachtopvang (mn in winter-periodes), vrouwenopvang, tieneropvang enz.enz.
Bedenk maar eens wat er van dat geld gedaan moet worden: Het gebouw moet gekocht worden, de rekeningen moeten betaald worden (gas, water, licht; en denk maar niet dat die cliënten hier heel zuinig mee omgaan). Het dagelijkse eten moet worden betaald, net als alle faciliteiten die zorgen voor een zo aangenaam mogelijk verblijf. De medewerkers moeten betaald worden, van schoonmakers tot dagelijkse zorg, tot geestelijke verzorging.
Voor dit alles vraagt het LdH een schamele vergoeding, welke met een kleine uitkering gerust betaald kan worden (nee inderdaad niet als je van dit geld ook nog per se moet roken, drinken en hippe kleding moet denken te kopen).
Denk maar niet dat het LdH zo rijk is hoor, ik zag in 1 van de reacties dat iemand dacht dat het LdH een vermogen van €600 miljoen had. Vergeet dat maar. Kijk dan nog maar eens goed naar de resultatenrekening (Balans en W&V-rekening). Hieruit blijkt dat het LdH ondanks de subsidies en de EB-en van de cliënten en overige geldontvangsten wel degelijk geld tekort komt.
Voor degene die dus in hun reactie het LdH de grond in trappen zou ik dus nog willen zeggen: Lees nog even je reactie grondig door, en besef dan wat het LdH allemaal voor de mensen betekent. Deze zorg en opvang kan het LdH simpelweg neit gratis aanbieden. Ik vind het zo jammer dat mensen zeuren over dat het te duur is. Wees blij dat het LdH zich op deze bijzondere geweldige wijze inzet voor de maatschappij! Ze hadden ook iedereen aan hun lot over kunnen laten, maar zo is het LdH niet!! Met een uitkering, die via het LdH geregeld kan worden, kan met gemak de Eigen Bijdrage aan het LdH worden betaald. Misschien blijft er dan niet veel meer over om vrij te besteden, maar wat moet je er van kopen? Niks!! de basisvoorzieningen biedt het LdH je namelijk al.
Denk daarom volgende keer een beetje na voor je dergelijke reacties plaatst op een site, en kom met duidelijke, feitelijke onderbouwingen, i.p.v. dit gebrabbel.

Over anaconda15

1.80 meter lang blauwe ogen Nederlands Techneut en gek op wetenschap Erg handig en visionair
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized en getagged met . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s