RE: Twist om subsidie ZBA-hal maar de WRZV hallen worden huurschulden kwijt gescholden en belastingschulden door de gemeente Zwolle betaald die ontstaan door “creatief boekhouden” en subsidies toegekend

 U bevindt zich hier › Regio › Zwolle › Stadshagen › Nieuw

Twist om subsidie ZBA-hal

Auteur: door Caspar van Oirschot |   vrijdag 09 januari 2009 | 05:53

Tekstgrootte tekst verkleinentekst vergroten
ZWOLLE – Heeft de Stichting Zwolse Badminton Accommodatie (ZBA) recht op gemeentelijke subsidie of niet? Zeker wel, stelt het bestuur van de sporthal op De Vrolijkheid.
Toch niet, vindt het college van B en W.Beide partijen troffen elkaar gistermiddag voor de bestuursrechter voor een uitspraak over het al 2,5 jaar slepende conflict. Inzet van het dispuut is een jaarlijkse exploitatiesubsidie van ruim 35.000 euro. In de ZBA-hal, feitelijk bestuurd door het Landstede-bestuur, spelen onder meer Landstede Volleybal en Basketbal.
De stichting ZBA, eigenaar en exploitant van de hal, ontvangt die steun sinds 1998. VolgensP. van der Vegt, die optrad namens de stichting, heeft de sporthal die steun ook hard nodig om de begroting dicht te krijgen. In 2007 moest de hal het al met de helft doen, afgelopen jaar helemaal zonder. “We draaien in 2009 met een tekort van zo’n 20.000 euro en we hanteren al de hoogste huurtarieven, dus we hebben die subsidie echt nodig. De hal zit doorgaans redelijk vol, er is dus duidelijk een maatschappelijk belang.”
Namens de gemeente wees R. Alblas erop dat de ZBA-hal van begin af aan te verstaan is gegeven dat de subsidie tijdelijk zou zijn. “Het sportaccommodatiebeleid voorziet in zes sporthallen in Zwolle, eentje per 20.000 inwoners.” Met de komst van het Bewegingshuis in Stadshagen zijn er zeven hallen, eentje te veel dus. Waarom het de ZBA-hal is die afvalt en niet bijvoorbeeld de Stilohal – die op termijn toch tegen de vlakte moet – kon Alblas niet duidelijk maken.
Van der Vegt wees erop dat vergelijkbare hallen als de Stilohal en de WRZV-hallen wel gewoon subsidie blijven ontvangen, terwijl bijvoorbeeld de WRZV-hal minder druk gebruikt wordt voor sportactiviteiten. “Er zijn dus niet altijd zes hallen beschikbaar voor sport.” Voorts vindt ZBA dat een eerder bezwaar tegen stopzetting van subsidie op onjuiste gronden is afgewezen.
De bestuursrechter doet binnen zes weken uitspraak, maar adviseerde de ZBA-hal wel al om de politiek in te schakelen.

Twee pagina"s uit een PvdA Zwolle manifest

 
skip to main | skip to sidebar

 

vrijdag 5 november 2010

Klacht Ruud Donker tegen de Zwolse Courant gedeponeerd bij de RvdJ en is gegrond verklaard

 
Mijn mede-Amerikanen: vraag niet wat uw land voor u kan doen, maar vraag wat u voor uw land kunt doen. Mijn mede-burgers op aarde: vraag niet wat Amerika voor u zal doen, maar wat we samen kunnen doen voor de vrijheid van de mens.”
Engels: “And so, my fellow americans: ask not what your country can do for you – ask what you can do for your country. My fellow citizens of the world: ask not what America will do for you, but what together we can do for the freedom of man.””Als een vrije samenleving de vele armen niet kan helpen, kan zij niet instaan voor de weinige rijken.”
Engels: “If a free society cannot help the many who are poor, it cannot save the few who are rich.”
“Onze nationale vooruitgang kan niet sneller zijn dan onze vooruitgang in ontwikkeling.
“Our national progress can be no swifter than our progress in development. The human mind is our natural wealth of choice.”
Link+http://www.youtube.com/watch?v=_rHrV2QhArA&feature=related
“De mensheid maakt een einde aan oorlog, of oorlog maakt een eind aan de mensheid.”
Engels: “Mankind must put an end to war, or war will put an end to mankind.”
John F. Kennedy
Amerikaans politicus en president (35e) (1917-1963
zaterdag 8 mei 2010
Weergave – Raad voor de Journalistiek R. Donker versus Zwolse Courant
http://www.rvdj.nl/2004/14
De weergave van deze uitspraak van de Raad van de Journalistiek laat zien dat de Zwolse Courant nu de Stentor genoemd bij mij geen wederhoor toepaste toen een meeloper van de Hr. Joop van Ommen directeur van de WRZV sporthallen vermeld in eerdere blogs de Hr. William Dogger van de lokale raadsfractie Swollwacht over mij beledigende en ongefundeerde uitspraken deed in de Zwolse Courant van 2003.
Nu is de Stentor nog steeds pro Joop van Ommen en dat is ook logisch als je als lokale krantje geen bekwame journalisten in dienst heb die aan onderzoek doen alvorens zij een artikel gaan schrijven.
Plus het feit dat er in de regio Over-IJssel met hun brave gereformeerde klubjes niet zo gauw wat nieuws te vermelden is en daarom gaan de verslaggevers maar langs de lokale schreeuwlelijk die over zijn zielige verleden praat en over voorvallen die uit de duim gezogen zijn en opgeklopt want dat verkoopt tot de ogen van de burgers open gaan,maar wanneer dat zo is zijn we al weer 50 jaar verder.
De Hr. W. Dogger beweerde dat ik ruim profiteerde van de sociale diensten van de Hr. Joop van Ommen en dat ik via hem een huisje kon bemachtigen toen ik een jaar verbleef bij de WRZV sporthallen vanaf 2002 tot 2003 maar waar het ware verhaal vermeld staat op nieuwsportal zwolle onder de noemer daklozenproblematieken en op mijn blog Donkeredagen “mijn verblijf in blauwvingerstad Zwolle.
Nu is die William Dogger een figuur met veel grootspraak net als zijn medefractieleden en de voorzitter F. Eikelboom als zij flink wat drank achter de kiezen hebben maar hun verstandelijke vermogens zijn niet groter dan die van een walnoot daarom lopen zij ook graag achter de brallerige Joop van Ommen aan dan denken ze dat ze wat voorstellen, maar het is allemaal gebakken lucht wat er rondom hun hangt.
Het is zo jammer dat de mensen zich blind staren op valse profeten die amper enige geestelijke ontwikkeling zich hebben aangeleerd,zogezegd “stom geboren,stom gebleven”.
Het blijkt dat sinds het aantreden van de liberale regeringen Beatrix/lubbers/kok/balkenende in Nederland de geestelijke maatschappelijke ontwikkeling achteruit is gegaan bij de burgers jong en oud door de hebzucht en egocentrisme en waar meer belang word gehecht aan nutteloos vergaard materieel bezit dan aan het ware leven en genieten en zelfs na de zogenaamde emanicipatiegolf zijn vrouwen niet meer wat zij geweest zijn maar ook consumptieslaven geworden in competitie met de haantjes onder het manvolk en hun dure sportauto”s en gebral over voetbal en wijven etc.maar de vrouwen zijn nog steeds niet gelijkwaardig aan de man en dat is te danken aan de christelijke en achterlijke tradities waar de vrouw nog steeds geacht onderhorig te zijn aan de heer des huizes zoniet dan volgt er een ziekelijke terreur als meneer zijn zin niet krijgt.
Dus blijkt er niemand geemanicipeerd te zijn en blijken het gewoon geevolueerde apen te zijn, nu niet met een harige vacht maar met kleding aan inwonend in de bananenrepubliek Nederland en waar tijdens nationale feestdagen de straten niet bevuild worden door bananeschillen maar door lege pizzadozen en resten,patatzakken en lege bierflessen achtergelaten door het onbeschaafde stem en vreetvee op weg naar het hol en kampvuur.
Als de Zwolse courant toen wederhoor had toegepast dat was de oplichtingspraktijken rondom de illegale opvang achter de WRZV hallen en het bedrog de Herberg in een heel ander daglicht komen te staan en was het desbetreffende gemeentebestuur en Joop van Ommen en aanhang strafrechterlijk aangepakt en zag de toekomst van de zwolse daklozen en landelijk er veel beter uit als meerdere daklozen hun mond open hadden gedaan over de wanpraktijken binnen de opvanginstellingen en de RIBW”s met hun begeleide woonvormen of wat dat ook mag voorstellen.
Maar niemand grijpt in om dat er vele politieke personen rondlopen met zo”n groot klont boter op hun hoofd dat de Europese boterberg er maar bekaaid afkomt qua omvang.
vrijdag 5 november 2010
Home Zoek Sitemap Contact English
> Uitspraken > Weergave >
PRINTVERSIE Uitspraakweergave
De directe link voor deze uitspraak is:
http://www.rvdj.nl/2004/14
R. Donker tegen de hoofdredacteur van de Zwolse Courant
Nummer 2004/14
Zittingsdatum
Datum 2004-02-12
klagers R. Donker
betrokkenen de hoofdredacteur van de Zwolse Courant
medium Zwolse Courant
beslissing gegrond
journalistieke werkwijze hoor en wederhoor
feitenweergave grievende berichtgeving, tendentieuze berichtgeving
aard van het medium dagblad (regionaal)
casus
Beslissing van de Raad voor de Journalistiek
inzake de klacht van
R. Donker
tegen
 de hoofdredacteur van de Zwolse Courant
Bij brief van 28 oktober 2003 met zeven bijlagen heeft R. Donker te Zwolle (klager) een klacht ingediend tegen de hoofdredacteur van de Zwolse Courant (verweerder). Klager heeft vervolgens zijn klacht nader toegelicht in twee brieven van 10 november 2003 met diverse bijlagen en in een brief van 12 november 2003. A. Engbers, hoofdredacteur, heeft op de klacht gereageerd in een schrijven van 12 november 2003 met vier bijlagen.
De zaak is behandeld ter zitting van de Raad van 18 december 2003 buiten aanwezigheid van partijen.
DE FEITEN
Op 24 oktober 2003 is in de Zwolse Courant een artikel verschenen onder de kop “Swollwacht is ‘kotsziek’ van schijnpolitiek SP”. De intro van het artikel luidt:
“Swollwacht heeft met onverholen woede gereageerd op de kritiek van de SP op de WRZV-hallen. ‘Ik word kotsziek van jullie schijnpolitiek’, schrijft William Dogger aan zijn SP-collega Twisterling.”
Het artikel bevat verder onder meer de volgende passage:
“Dat de SP blind vaart op Ruud Donker, die na twee jaar opvang in de WRZV-hallen nu een eigen huisje heeft, vindt Swollwacht onbegrijpelijk. ‘De heer Donker heeft ruim geprofiteerd van de goede en sociale diensten die Van Ommen hem verstrekte. Nu Donker dankzij de inspanningen van Van Ommen eigen woonruimte heeft gaat hij, zoals profiteurs dat doen, natrappen aan het adres van Van Ommen. Ik kan dit niet anders noemen dan vuilspuiterij.”
Klager heeft enige tijd gebruik gemaakt van de opvang voor dak- en thuislozen in de WRZV-hallen. Genoemde Van Ommen is directeur van de WRZV-hallen.
DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN
Klager stelt, kort samengevat, dat het artikel ongenuanceerde en beledigende uitlatingen van Dogger aan zijn adres bevat. Volgens klager heeft verweerder ten onrechte nagelaten hem wederhoor te bieden. Door de publicatie is hij in zijn goede naam aangetast, aldus klager.
Verder stelt hij dat verweerder zich schuldig maakt aan sensatiejournalistiek en vooroordelen heeft tegen dak- en thuislozen.
Verweerder stelt dat het artikel niet op zichzelf staat, maar er een is in een reeks van publicaties. Mede naar aanleiding van een onderhoud met klager heeft de SP-fractie de kwestie opnieuw aangekaart. Volgens verweerder heeft klager daarvan ook geen geheim gemaakt. De vragen van de SP hebben geleid tot woedende reacties van onder meer raadslid Dogger. De reactie van Dogger is echter gericht op de SP.
In de afgelopen jaren zijn klager en andere daklozen in toenemende mate aan het woord gekomen in de Zwolse Courant. Van sensatiejournalistiek en vooroordelen is dan ook geen sprake, aldus verweerder.
Hij wijst erop dat klager op geen enkele manier aan de redactie te kennen heeft gegeven ontevreden te zijn over publicaties rondom de SP-vragen en de reacties daarop.
BEOORDELING VAN DE KLACHT
Het artikel gaat in hoofdzaak over een dispuut tussen Swollwacht en SP. In dat verband is klager genoemd. De kern van de klacht is dat verweerder diffamerende uitlatingen aan het adres van klager heeft gepubliceerd zonder toepassing van wederhoor.
Volgens het vaste oordeel van de Raad dient een journalist bij het publiceren van ernstige beschuldigingen met bijzondere zorgvuldigheid te werk te gaan, hetgeen in het algemeen onder meer inhoudt het toepassen van wederhoor. In eerdere gevallen heeft de Raad geoordeeld dat een journalist óók wederhoor dient toe te passen, indien een betrokkene slechts zijdelings een rol speelt in de publicatie en daardoor wordt gediskwalificeerd (vgl. onder meer Willems tegen F. Lubbers en Beiler Courant, RvdJ 2004/09).
Klager wordt in het artikel gekenschetst als een ‘profiteur van goede en sociale diensten’, die zich schuldig zou maken aan ‘natrappen’ en ‘vuilspuiterij’. De Raad is van oordeel dat klager aldus zodanig wordt gediskwalificeerd, dat verweerder de uitlatingen van Dogger voor commentaar aan klager had behoren voor te leggen. Nu verweerder dat heeft nagelaten en voorts niet is gebleken van bijzondere omstandigheden die zijn handelwijze zouden kunnen rechtvaardigen, heeft hij grenzen overschreden van hetgeen – gelet op de eisen van journalistieke verantwoordelijkheid – maatschappelijk aanvaardbaar is. De stelling van verweerder dat klager in eerdere artikelen over de kwestie aan het woord is gekomen, maakt weliswaar dat naar het oordeel van de Raad in zijn algemeenheid geen sprake is van vooroordelen jegens dak- en thuislozen, maar kan aan het oordeel van de Raad dat wederhoor had dienen te worden toegepast niet afdoen. Die eerdere artikelen zijn immers gepubliceerd in september 2002, januari 2003 en februari 2003 en derhalve ruim voor het gewraakte artikel van 24 oktober 2003.
BESLISSING
De klacht is gegrond.
De Raad verzoekt verweerder deze beslissing integraal of in samenvatting in de Zwolse Courant te publiceren.
Aldus vastgesteld door de Raad op 12 februari 2004 door mw. mr. M.E. Leijten, voorzitter, T.G.G. Bouwman, mr. drs. M.M.P.M. Kreyns, mr. A.H. Schmeink en mw. C.D. Smolders, leden, in tegenwoordigheid van mw. mr. D.C. Koene, secretaris.
Uitspraak 2004-14
Bericht door R. Donker, op 21 januari 2009 om 15:57
Eind april 2002 kwam ik dus aan bij de illegale opvang achter de WRZV sporthallen en mocht zowat een jaar lang de valse beloftes aan horen van zorgen voor hulpverlening en een huisje van een praktisch opgeleid hulpverlener plus de zielige verhalen uit zijn jeugd waar Joop van Ommen bij de gemeenteraad op emotionele wijze subsidies wist los te kloppen voor zijn flamboyante levenswijze dat moest zelf wethouder Zorg en Welzijn Zwolle de Hr. E. Dannenberg bekennen dat de gemeentraad teveel luisterde naar Joops verhaaltjes met bijbehorend tranendal. Om dakloze zwervers,kansarmen en gehandicapten geeft hij geen ene moer,wel om Mercedessen,dure vakantiereisjes naar Las Vegas en New York en Honolulu en met zijn”vrouw”uitgebreid eten in hotel Wientjes en de Kooperen Hoogte op kosten van de gemeentelijke begroting.
Oh ja tegenwoordig bezoekt hij ook Europese landen om zo zijn American Dream een beetje af te vlakken op advies van zijn PvdA aanhang anders loopt het teveel in de gaten zoveel mediagebeuren,slimme jongens hoor met gevoel voor marketing op het juiste moment.
Maar op een goede dag in februari 2003 ging ik 600 handtekeningen ophalen bij de winkeliers van de Diezepoort en Assendorp en voorbijgangers voor het woonhotelconcept voor dak en thuislozen en waar ik later een afspraak maakte met de toenmalig wethouder Zorg en Welzijn Hr. Jaap Hagedoorn om hem dit plan voor te leggen wat ik in sociaal pension Arcuris in Almere uitgedacht had een 24 uursopvang met de juiste zorg en hulpverlening op maat met echte begeleiders.
De Hr. Jaap Hagedoorn bleek later op het Stadhuis van Zwolle geen belangstelling te hebben voor dit plan.
In mei vroeg ik zelf een woning aan in zwolle met 20 jaar woonduur uit Almere en ging na inrichten etc. in juni 2003 op mijzelf wonen tijdelijk want ik hoopte met hulp terug te kunnen keren naar Almere waar ik gewoon een inwoner van ben.
Maar er was geen hulpverlening van RIBW Zwolle voor terugkeer,uberhaupt was er totaal geen zorg en hulpverlening aanwezig hoewel zij hardnekkig anders beweren, ja, zij zorgen zeer goed voor zichzelf over de ruggen van de belastingbetalers.
In augustus 2003 deed ik mijn mond open over de wantoestanden bij de WRZV sporthallen en de illegale opvang en waar andere daklozen ook hun mond open deden ook over het feit dat er fraude gepleegd word met gemeenschapsgelden door creatief boekhouden in de WRZV begroting bij het toenmalig SP gemeenteraadslid Mevr. M. Twisterling maar dat bleek allang bekend bij haar te zijn plus bij de andere raadsfracties.
In oktober 2003 stelde zij toen vragen daarover aan het College van B&W van Zwolle en kreeg daar onduidelijke antwoorden op en de dooddoener dat dit beschuldigingen waren van derden,maar het gebeurde wel binnen de gemeentegrenzen van Zwolle.
Kort daarna gaf het gemeentebestuur opdracht aan de drie Zwolse woningcorporaties om de bouwvallige keetjes te verwijderen en er gloednieuwe units te plaatsen en te financieren en RIBW Zwolle zou zogenaamd hulpverlening en begeleiding bieden maar dat is een fabel.
En toen werd in november 2003 met veel media-tamtam en actualiteitenprogramma Netwerk de Herberg gepresenteerd in de WRZV sporthallen door Joop van Ommen en Margriet Meindertsma ex-wethouder van Zwolle en vanouds als PvdA er goed bevriend met rode salonsocialist Joop van Ommen.
Deze Herberg werd opgevoerd in het kader van de PvdA hype “iedereen onderdak in 2007” een imitatie van het actieplan onderdak van de landelijke SP,tja je moet toch wat om in het oog te springen van de kiezer.
Maar toen dacht ik aan het woonhotelconcept dat ik liet zien aan een PvdA wethouder Jaap Hagedoorn en concludeerde dat deze Herberg overgenomen was van het woonhotel als dekmantel voor de jarenlange fraudes en verduisteringen in de WRZV begroting toe te dekken met dit PvdA plan en zo via public relations mooie sier te maken en de aandacht af te leiden.
Ik heb later ook nog Mevr.A. Kastelein van het CDA fractie,Jan Zelle van D”66 en de Hr. Van Daalen van de VVD fractie op de hoogte gebracht over de wantoestanden bij de WRZV sporthallen maar daar werd niets mee gedaan en achteraf blijkt dat iedereen een grote klont boter op hun hoofd heeft en strafbare feiten hebben begaan door deze fraudes niet te melden bij het FIOD-ECD of OM en sommige hoge politiefunctionarissen stapten maar bijtijds op omdat zij teveel contact hadden met Joop van Ommen en zijn duistere aanhang.
Tussen haakjes ik lichte het FIOD-ECD wel in mei 2005 en kreeg een ontvangstbrief waarin stond dat gedurende het onderzoek geen verdere mededelingen konden worden gedaan richting mijn persoon,vreemd genoeg heb ik verder geen acties zien gebeuren of aanhoudingen zie verrichten en onderhand kan de belastingbetalers opdraaien voor de graaiculturen in Fraudeland nr.1
Maar ik zweer dat alles naar buiten zal komen op de korte termijn en dan hopen dat iedereen wakker word en blijft!
En de Herberg in de Nijverheidstraat is een illussie voor dak en thuislozen wat betreft de weg naar puur zelfstandig wonen en voorgoed wegraken uit die viceeuze cirkel waar je financieel uitgeplukt word en belazerd word door “hulpverleners”en last heeft van de supervisor Joop van Ommen die deze Herberg gaat beheren zoals hij dit nu al doet achter de WRZV sporthallen.
 
skip to main | skip to sidebar

 

woensdag 5 mei 2010

partners | De Herberg Zwolle een opvang voor daklozen

 
Mijn mede-Amerikanen: vraag niet wat uw land voor u kan doen, maar vraag wat u voor uw land kunt doen. Mijn mede-burgers op aarde: vraag niet wat Amerika voor u zal doen, maar wat we samen kunnen doen voor de vrijheid van de mens.”

 Eelke Blokker    Joop van Ommen                                                                      
De Herberg de opvang voor dak en thuislozen aan de Nijverheidstraat in Zwolle word beheerd door de Hr. Joop van Ommen directeur van de WRZV sporthallen die zich al jaren uitgeeft voor praktisch opgeleid hulpverlener met verstand van de psychiatrie maar daar nooit enige opleidingen voor heeft genoten en dus malafide praktijken uitoefend en is nu de supervisor over de Herberg waar hij de dienst uitmaakt en niet RIBW Zwolle en waar deze organisatie totaal geen zorg en hulpverlening bied aan dak en thuislozen.
Zelfs jongere mannelijke daklozen word geen rust en veiligheid geboden en worden zelfs seksueel belaagd door andere daklozen die geen kant op kunnen en dat vind dan ook plaats op gedeelde slaapzalen en waar dan deze jongeren maar tijdelijk de Herberg links laten liggen omdat de RIBW bewakers niet ingrijpen en meer aan hun inkomsten denken maar het is nauw niet bepaald bewakers die fatsoensnormen en respect naar de clienten toe uitstralen maar het word alemaal toegelaten en gedoogd door het College van B&W en de gemeenteraad van Zwolle en de Inspectie voor de gezondheidszorg wat ook niet veel bijzonders voorstelt.
Dezelfde praktijken vinden ook plaats bij de opvanginstellingen van het leger des heils Zwolle en zal landelijk ook geen uitzondering vormen.
Het interieur voor deze Herberg is aangekocht bij een firma schijnbaar in opdracht van de supervisor Joop van Ommen en er is dus geen meerdere prijsopgaves aangevraagd bij andere bedrijven maar wat wel gebruikelijk is volgens Europese aanbestedingregels aangezien deze Herberg is gefinancierd met gemeenschapsgelden(subsidies van de gemeente Zwolle,huurdersgeld van de drie zwolse woningcorporaties en via RIBW Zwolle AWBZ gelden plus giften van naieve burgers))en waar zeker de gemeente Zwolle deze regels in acht hoort te nemen.
Het eten voor de dak en thuislozen word bereid in de keuken door Conrad Catering Compleet en waar dit bedrijf op naam staat van Joyce Conrad de echtgenote van Joop van Ommen en waar van Ommen heel slim en belastingtechnisch dit bedrijf op naam van zijn vrouw heeft geplaatst.
De koks bij Conrad Catering wisselen nog al snel en de kwestie is of deze keuken en de energierekeningen worden betaald met AWBZ gelden.
Conrad Catering Compleet levert ook de voedselvoorziening aan de Belastingdienst Zwolle,woningstichting Openbaar Belang en andere organisaties en instanties en dan is de vraag hoe hoog de omzet is en of daar belastingen over word afgedragen en of de juiste vergunningen daar voor zijn aangevraagd.
De dakloze clienten betalen in de herberg 2,50 euro voor een klein portie warm eten en dus aan de ellende van deze kansarmen moet nog winst gemaakt worden voor eigen gebruik van de beheerder Joop van Ommen.
De hr. Joop van Ommen heeft een handelsonderneming die gevestigd is aan de Waterlelie 19 in Zwolle en daar op hetzelfde adres zit ook Conrad Catering Compleet.De Herberg is een zogenaamd particulier initiatief wat helaas gedeeltelijk gesubsidieerd word door de gemeente Zwolle maar waar geen toezicht op word uitgeoefend nog door de gemeente,nog door de inspectie voor de gezondheidszorg of het regionale zorgkantoor Achmea.
De dakloze bewoners worden door de medewerksters op onrechtmatige gronden geindiceerd voor psychische stoornissen of psycho-sociaal welbevinden en met deze indicaties word er AWBZ ondersteuning aangevraagd door RIBW Zwolle voor niet geleverde hulpverlening of begeleiding.
RIBW Zwolle medewerkers/sters zijn totaal onbevoegd om diagnoses vast te stellen bij dakloze burgers en daarmee indicaties op te stellen.
RIBW Zwolle is niet in staat om dak en thuislozen hulpverlening op maat te bieden en dat gaven zij al toe in het “rapport de Herberg” wat is opgesteld door de bewoners van de Terborchstraat in Zwolle toen daar in 2005 een wit pand was aangekocht door de woningcorporaties voor huisvesting van daklozen en waar acutaliteitenprogramma Netwerk was bij gehaald om dit bedrog te promoten maar waar dit doorgestoken kaart was met medewerking van de toenmalige PvdA wethouder Zorg en Welzijn en maatschappelijke opvang de Hr. Jaap Hagedoorn.
De betrokkenen zoals de drie zwolse woningcorporaties SWZ,Delta Wonen en Openbaar Belang en RIBW Zwolle en Joop van Ommen hebben met opzet de locatie in de Terborchstraat uitgekozen omdat zij wisten van tevoren dat er weerstand zou komen van de bewoners van de Terborchstraat en die bestaan uit de “betere klasse” van de bevolking zoals dokters en notarissen en makelaars.
De hoofdbedoeling was om de daklozen blijvend gegijzeld te houden in de illegale opvang achter de WRZV sporthallen vanwege de jarenlange hoge huurschulden en exploitatietekorten van de stichting SSW die de hallen beheert.
Deze huurschulden van 300.000 euro zijn ontstaan door creatief boekhouden van de stichting SSW onder leiding van Joop van Ommen en familie met zijn flamboyante levenswijze op kosten van de belastingbetalers en giften van de inwoners van Zwolle en dat is onderhand een publiek geheim.
Er staat nog steeds anno 2010 een schuld open van 257.000 euro en waar de stichting SSW afspraken had gemaakt met de gemeente Zwolle om 20.000 euro per jaar af te lossen heeft de gemeente alweer bakzeil gehaald en nu mag er 10.000 euro per jaar worden afgelost omdat de stichting SSW niet aan haar verplichtingen kan of wil voldoen.
Maar in 1993 heeft de gemeente Zwolle al FL 375.000,- huurschuld van de WRZV hallen weggesaneerd en in 1998 nog eens FL 500.000,- en waar dit vermeld staat in de raadsnotulen van 30 maart 1998,maar niemand controleert wat er met deze gemeenschapsgelden is gebeurd plus het feit dat het gemeentebestuur had besloten in 1998 om een belastingschuld van FL37.085,- van de WRZV hallen te voldoen aan de belastingdienst.
Maar de dakloze zwervers worden financieel uitgekleed en moeten in de nieuwe Herberg tot 800 euro betalen voor een enkel kamertje en daarnaast onbetaalde werkzaamheden verrichten voor Joop van Ommen ook via het uitzendbureau Pauropus bv. met hun uurloon van 50 eurocent voor 8 dagdelen per week zwaar werk,elk dagdeel van 8 uur.
Daklozen die in de herberg een tijd verblijven stromen door naar begeleid wonen in panden die door RIBW Zwolle zijn aangekocht en waar elk pand is ondergebracht in een aparte stichting.
Er worden 4 daklozen gehuisvest in een pand en waar zij hun uitkering of andere inkomsten op rekening van de stichting verplicht moeten storten en waar zij 500 tot 600 euro per maand moeten betalen voor een kamertje en zij 150 euro per maand leefgeld ontvangen en zogenaamd woonbegeleiding ontvangen van RIBW medewerkers/sters en waar zij door deze begeleiders geindiceerd worden op onrechtmatige gronden om zo AWBZ gelden te claimen bij het zorgkantoor.
Deze daklozen kunnen dus nooit mer zelfstandig gaan leven en wonen en door RIBW afgeschilderd als hulpbehoevenden die niet meer zelfstandig kunnen denken en handelen en dus beschermd moeten worden tegen de complexe buitenwereld.
Dit is gewoon misbruik maken van de omstandigheden door het management van RIBW en is een strafbaar feit volgens de strafwet.
En zo gaat het er ook aan toe bij de woonbegeleidingstrajecten van het Leger des heils Zwolle en elders in Nederland ook bij andere stichtingen die zich bezig houden met de opvang van dak en thuislozen.
De gemeente Zwolle die nog nooit de welzijnswet van 1994 heeft uitgevoerd en het welzijnsbeleid nooit opgezet en dit uitbesteed aan onbevoegde instanties met onbekwaam personeel met verlening van subsidies en waar wet en regelgeving en subsidievoorwaarden niet worden nageleefd maar dat is al jaren mogelijk dankzij ontbrekend toezicht vanuit de gemeenteraad op correcte besteding van subsidies en beleid en uitvoering.
Iedereen kan zonder diploma”s een AWBZ instelling opzetten want van richtlijnen en criteria in wet en regelgeving hoe zorg en hulpverlening moet worden uitgevoerd is totaal geen sprake.
En de belastingebetalers kan opdraaien voor de oplopende AWBZ premies en de hoge eigen bijdrages die verdwijnen op bankrekeningen waar zij niet thuishoren.
Er zijn 8,3 miljoen AWBZ premiebetalers die ieder voor zich 305 euro premie per maand betalen en dat is bij elkaar 29 miljard euro op jaarbasis maar er word maar 22 miljard uitgegeven aan de AWBZ,dus waar blijft de andere 7 miljard euro?De belastende openbaringen van burgemeester Henk Jan Meijer van de gemeente Zwolle over de WRZV sporthallenbegroting oftewel de oplopende schuldenlast tot nu toe nog steeds 257.000 euro door  creatief boekhouden.
‘Er zijn weinig dossiers waarbij zoveel emotie aan de orde
komt’
De huidige burgemeester Henk Jan Meijer benadert de dak- en thuislozenopvang bij de
WRZV-hallen op iets meer afstand.
‘Vanuit mijn verantwoordelijkheid voor brandweer en politie heb ik de dak- en thuislo-
zenopvang achter de WRZV-hallen in directe zin altijd alleen op het gebied van veilig-
heid benaderd. Ik heb er poolshoogte genomen om te kijken in hoeverre aan de veilig-
heidseisen werd voldaan. Omdat de welzijnsfunctie tot de portefeuille van de betreffende
wethouder behoort volg ik de ontwikkelingen van de opvangsvoorziening van de WRZV
op iets meer afstand. Wat mij hierbij opvalt, is dat het dossier Dak- en Thuislozenopvang
WRZV altijd een emotioneel beladen onderwerp is geweest. Vlak nadat ik in Zwolle bur-
gemeester werd, stelde wethouder Den Bult voor om in verband met het voortdurend te
grote exploitatietekort alle functies van de WRZV elders onder te brengen. Op zich was
dat een rationeel voorstel, dat ook met het bestuur was overlegd. Maar op de een of
andere manier sloegen de meningen nadien ineens om. Er kwam emotie bij kijken, het
ging niet alleen meer om de feiten en dat argumenteert lastig. In wezen heeft de raad dit
financiële dossier al vier jaar drijvende gehouden. De gemeente vult nog steeds het jaar-
lijkse tekort aan zonder dat daar een formeel besluit aan ten grondslag ligt. Ook het
raadsbesluit van bijna twee jaar geleden om de mensen vanuit de WRZV naar de gebrui-
kersruimte aan de Pannekoekendijk te verplaatsen is vrij makkelijk en deels op gevoels-
matige gronden aan het wankelen gebracht. Zonder dat hieraan een debat is voorafge-
gaan is dit besluit herzien op grond van de gedachte dat deze opvang wellicht toch niet
zou voorzien in de ontbrekende schakel in de zorgketen. Ook deze discussie vind ik nog
steeds niet erg helder. Het onderwerp dak- en thuislozenopvang WRZV maakt altijd
bewegingen en reacties los. Ik weet niet of dit door Joop komt of door andere factoren,
maar er zijn weinig dossiers in deze stad waarbij zoveel emotie en zo beperkt ratio aan de
orde komen. En daarbij lijkt het net alsof je, wanneer je rationele argumenten inbrengt,
geen gevoel zou hebben.
Ik heb geconstateerd dat Joop van Ommen een heel groot hart heeft. De Herberg vind ik
een hele mooie naam voor deze opvang want bij Joop is altijd wel plaats in de herberg.
Dat is een heel helder uitgangspunt en hij vangt dan ook met liefde en betrokkenheid
mensen op. Ik heb hier echter wel een aantal kanttekeningen bij. Het feit dat er voor
iedereen plaats is maakt de stap naar Joop wellicht te gemakkelijk voor mensen die zich
elders niet aan de regels willen houden. Dat maakt het lastig voor het opvangbeleid
elders. Het Leger des Heils heeft vrij strakke leefregels, als men zich daar niet aan wil
houden gaat men naar Joop. Maar als Joop er niet zou zijn, dan zou men zich misschien
wél aan die leefregels houden.
Voorts is veiligheid voor mij een belangrijk zorgpunt, en de vraag of de opvang humaan
is. Stel dat daar brand uitbreekt en er vallen slachtoffers, dan vragen ze de burgemeester
tegenwoordig in deze achterafverantwoordingsdemocratie waarom hier niets aan gedaan
is. Inmiddels is deze situatie verbeterd.
En ten derde vind ik dat de mensen die opgevangen worden zo snel mogelijk naar regu-
liere trajecten toegeleid moeten worden. Opvang betreft niet alleen een dak boven het
hoofd en te eten hebben, maar de mensen moet ook zorg geboden worden en ze moeten
zo mogelijk reïntegreren in de maatschappij en zelf hun zaakjes leren regelen. Op deze
punten ontbrak tot nu toe het een en ander. Ik vind het goed dat instanties zoals
woningcorporaties en RIBW -die voorheen hierin onvoldoende verantwoordelijkheid
namen waardoor Joop dat gat ging opvullen- deze taak nu toch op zich hebben geno-
men. Hierdoor is de opvang geprofessionaliseerd. Voorheen was dat niet zo en verbleven
bij Joop dak- en thuislozen van allerlei pluimage door elkaar heen. De laatste keer dat ik
achter de WRZV-hallen was, zat daar een jongen van 17 jaar tussen. Zo’n jongen zou zo
snel mogelijk, binnen 24 uur, in een ander traject geplaatst moeten worden, omdat hij
anders mee wordt hij getrokken door de anderen. Men motiveert elkaar daar niet om uit
het circuit te komen. En op zo’n jonge leeftijd is er volgens mij nog van alles bij te stu-
ren. Sommige anderen zijn al zo lang verslaafd aan het een of ander en leiden al zo lang
een gemarginaliseerd bestaan dat ze een veel zwaarder traject moeten volgen om er ooit
nog uit te komen. In zo’n opvang moet je niet teveel mensen met uiteenlopende problematiek bij
 elkaar hebben want het gevaar bestaat dat de slechtste de rest mee trekt. Ook
wat dat betreft ben ik blij met de professionalisering.
Probleem bij realisatie van een dak- en thuislozenopvang blijkt altijd weer de locatiekeu-
ze. Ik vind bijvoorbeeld dat er wel heel lang gediscussieerd moest worden over dagopvang
voor dak- en thuislozen Bonjour, wat toch een vrij normale voorziening is. In deze dis-
cussie ontwikkelde zich de typisch Zwolse vlucht naar voren: laten we eens een aantal
andere locaties bedenken. En binnen de kortste keren zijn er meer dan twintig locaties in
beeld. Dat betekent dat je op twintig plekken burgers tegen je hebt en dat is niet zo han-
dig. We hebben daar wel van geleerd. Dat bleek bij de keuze van de locatie voor de
gebruikersruimte aan de Pannekoekendijk, die in een keer trefzeker was. Persoonlijk denk
ik dat niet de locatiekeuze het belangrijkste punt van discussie zou moeten zijn maar de
kwaliteit van de opvang. De vraag of het onderkomens zijn met een goede warmtevoor-
ziening, brandveilig en hygiënisch, vind ik, evenals de vraag of er voldoende zorg is,
belangrijker dan de plek. Anderzijds moet je mensen die door hun gedrag overlast geven
niet bij andere mensen op de stoep plaatsen. Op zich vind ik de WRZV-hallen qua loca-
tie niet zo’n slechte plek. Het is wel zo dat Joop op deze locatie een prominentere rol in
het geheel heeft en RIBW en woningcorporaties moeten bepalen of ze dat wel of niet
willen.
Joop van Ommen heeft een unieke uitstraling en is daarmee in het gehele land bekend
geworden. Hij zocht de publiciteit en daar zit je als gemeente niet zo op te wachten. Ten
eerste werd het gemeentelijk beleid als rücksichtslos afgeschilderd omdat er geen opvang
zou zijn. Terwijl we het in Zwolle inmiddels redelijk voor elkaar hebben met het Nel
Banninkhuis, Bonjour en de gebruikersruimte aan de Pannekoekendijk. De problematiek
heerst niet meer in het straatbeeld zoals in de tijd dat ik hier net was. Toen viel me de
enorme impact van de dak- en thuislozen op. Ze zaten op prominente plekken in de bin-
nenstad, in Park de Wezenlanden, in bushaltes. Ik vond het geen pas geven.
Een tweede gevolg van alle publiciteit is dat dak- en thuislozen in het hele land het idee
zouden kunnen krijgen om een enkeltje Zwolle te nemen want bij Joop kunnen ze altijd
terecht. Dat is natuurlijk de bedoeling niet, ik vind dat andere gemeenten ook hun ver-
antwoording moeten nemen. Ik denk wel dat Joop een belangrijke rol heeft vervuld door
de dak- en thuislozenproblematiek heel scherp op de agenda te houden. Joop is een
gevoelsmens, hij is direct, heeft geen dubbele agenda’s en je weet wat je aan hem hebt.
Mede dankzij hem is het Herberg-concept tot stand gekomen’.
 
De huurschulden van de WRZV hallen blijvend in stand gehouden,waar bij fraude en verduistering allang FIOD-ECD ingeschakeld zou zijn maar tegengehouden door corrupt gemeentebestuur Zwolle
Onderwerp                           Financiën Stichting Sporthal WRZV
Versienummer                     1
Datum      8 oktober 2009
Ons kenmerk                        gb1-2009.148
Portefeuillehouder               Janco Cnossen
Informant                             Bertus Jeensma / Martin Pazie
Eenheid/Afdeling                Ontwikkeling / Maatschappelijke Ontwikkeling / PCO
Telefoon                              (038 – 498) 22 98 / 21 18
Email                                   b.jeensma@zwolle.nl
Bijlagen                               1. Financieel overzicht
De raad wordt voorgesteld te besluiten om:
1.       de aflossingsverplichting voor het bestuur van de Stichting Sporthal WRZV ter aflossing van de openstaande schuld met ingang van heden verlagen tot een bedrag van minimaal € 10.000,– per jaar.
2.       de overige voorwaarden uit het raadsbesluit van 6 juni 2005 ongewijzigd te laten.
Inleiding
De gemeenteraad van Zwolle heeft op 6 juni 2005 besloten om een aantal financiële maatregelen te treffen m.b.t. de Stichting Sporthal WRZV (SSW). Één van deze maatregelen was de verplichting om de openstaande schuld ad € 306.775 jaarlijks af te lossen met een bedrag van minimaal € 20.000,–. Bij een positief exploitatieresultaat dient een hoger bedrag afgelost te worden.
In een bestuurlijk overleg d.d. 17 september 2009 geeft het bestuur van de SSW dat men niet aan deze eenzijdig opgelegde verplichting kan voldoen en verzoekt om een bijstelling van deze verplichting.
Het voorstel is om hiermee in te stemmen en de verplichting te verlagen tot een bedrag van € 10.000,–.
Beoogd effect
Met het verlagen van de aflossingsverplichting wordt beoogd om het bestuur van SSW blijvend in staat te stellen om een goed resultaat te halen en daarmee te kunnen voldoen aan de prestaties zoals die zijn vastgelegd in de (subsidie)overeenkomst met het bestuur.
Argumenten
1.1. Verlaagd bedrag komt meer overeen met werkelijke situatie
Het bestuur van SSW lost jaarlijks maximaal af naar hun mogelijkheden, echter het bedrag van € 20.000,– is niet in overeenstemming met de jaarlijkse resultaten van de Stichting.
2.1. Maximale verplichting blijft bestaan
Door het handhaven van deze verplichting blijft de gemeente gewaarborgd van een zo maximaal mogelijke aflossing door de Stichting. Op basis van de jaarlijks door de Stichting aan te leveren financiële gegevens kan worden beoordeeld of aan deze verplichting wordt voldaan.
Risico’s
Door het handhaven van de verplichting om bij een positief resultaat extra af te lossen zijn de risico’s voor de gemeente minimaal. De Stichting blijft gebonden aan de jaarlijkse aflossing van minimaal € 10.000,– per jaar, wat redelijk overeenkomt met de aflossingen in de afgelopen jaren. Daarnaast is er een voorziening getroffen ter dekking van het financiële risico. (raadsbesluit 6 juni 2005)
Financiën
Zie bijgevoegd financieel overzicht.
Communicatie
Met het bestuur van SSW is in een bestuurlijk overleg gesproken over dit voorstel.
Vervolg
Na besluitvorming zal het bestuur geïnformeerd worden en conform afspraak verzocht worden om de afspraken te bevestigen.
Openbaarheid
Het voorstel kan openbaar behandeld worden.
Burgemeester en wethouders van Zwolle,
de burgemeester, H.J. Meijer
de secretaris, O. Dijkstra
 
Besluit
Jaargang                 2009.148
Nummer                   OW0910-0140
Onderwerp                             Financiën Stichting Sporthal WRZV
De Raad van de gemeente Zwolle;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, d.d. 8 oktober 2009;
besluit:
1.         de aflossingsverplichting voor het bestuur van de Stichting Sporthal WRZV ter aflossing van de openstaande schuld met ingang van heden verlagen tot een bedrag van minimaal € 10.000,– per jaar.
2.         de overige voorwaarden uit het raadsbesluit van 6 juni 2005 ongewijzigd te laten.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 7 december 2009,
de voorzitter,
de griffier,
Afschrift:
OWS/B. Jeensma
OWP/M.P. Pazie
 
 
Bijlage 1: Overzicht schuld en aflossing WRZV
 
Stichting Sporthal WRZV
Volgens de jaarrekening 2008 St.Sporthal WRZV op de balans opgenomen:
Schuld aan de gemeente Zwolle per 31-12-2007                € 278.010,–
Afgelost in 2008                                                             €   20.172,–
Schuld aan de gemeente Zwolle per 31-12-2008                € 257.838,–
==========
Schuld per april 2005 vastgesteld op                                € 306.775,–
Aflossing vastgesteld op € 20.000,–  jaar
(afgezien van extra aflossing bij positief resultaat)
2005/2006/2007/2008 4 jaar x € 20.000                            €   80.000,–
Schuld zou per 31-12-2008 moeten bedragen                   € 226.775,–
                                                                                    =========
Overzicht schuld One World
Conclusie: Er is € 31.063,– te weinig afgelost, uitgaande van de € 20.000,– aflossing per jaar.
De extra aflossing bij een positief resultaat is dan nog buiten beschouwing gelaten.
Resultaten Stichting sporthal WRZV
Resultaat 2005  €  9.526,–
Resultaat 2006 € 15.055,– negatief
Resultaat 2007 € 14.909,–
Resultaat 2008 € 16.258,–
Er is geen extra aflossing betaald.
PCO/Subsidieloket
D.d. 5 oktober 2009
 
 

Over anaconda15

1.80 meter lang blauwe ogen Nederlands Techneut en gek op wetenschap Erg handig en visionair
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized en getagged met . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s