FW: Clientenraden GGZ AWBZ instellingen/opvang daklozen misbruikt door management/bestuurders voor geldbedelarij via AWBZ knelpunten brieven naar VWS

Link:

ondervadersparaplu

brievenldh[1]

BLG10276

brief-aan-centrale-clientenraad-promens-care

dmo-3061410c kosten-baten MO

Jaarverslag_2009

From: kingkong1621@live.nl
To: bureau@nationaleombudsman.nl; cda.publieksvoorlichting@tweedekamer.nl; cdja.maastricht@gmail.com; christenunie@tweedekamer.nl; cie.vws@tweedekamer.nl; cip@ciz.nl; d66@tweedekamer.nl; g.vanittersum@platformggz.nl; groephopzoetermeer@hans-zijlstra.nl; i.y.tan@chello.nl; info@bijstandsbond.org; hwijers@abvakabo.nl; info@devrijspreker.nl; info@kafkabrigade.nl; info@laatjenietkisten.nl; info@petersiebelt.nl; informatielijn@nza.nl; l.jacobi@tweedekamer.nl; jvwzakelijk@gmail.com; juliuscenter@umcutrecht.nl; kamer@sp.nl; k.vaartjes@amnesty.nl; l.hartings@tweedekamer.nl; loket@igz.nl; meldjezorg@platformggz.nl; mjonkers@ggznederland.nl; nieuwsdienst@trouw.nl; no.reply@nos.nl; politiek@nd.nl; postbus@eerstekamer.nl; pvda_voorlichting@tweedekamer.nl; pvv@tweedekamer.nl; redactie.elsevier@elsevier.nl; redactie@eenvandaag.nl; redactie@telegraaf.nl; redactie@volkskrant.nl; sgp@tweedekamer.nl; straatadvocaten@gmail.com; tip@at5.nl; tips@leeuwardercourant.nl; tros@radar.nl; voorlichting@minvws.nl; voorzitter@dwars.org; vvdvoorlichting@tweedekamer.nl; w.tonissen@tweedekamer.nl; zembla@vara.nl; zmag@xs4all.nl; zorg.speciale.zaken@achmea.nl
Subject: Clienraden GGZ AWBZ instellingen/opvang daklozen misbruikt door management/bestuurders voor geldbedelarij via AWBZ knelpunten brieven naar VWS
Date: Mon, 12 Sep 2011 16:45:31 +0200

 
Gericht aan de kamerleden en de media etc.,
 
Het is wel opvallend hoe niet onafhankelijke clientenraden van GGZ instellingen en maatschappelijke opvang daklozen zich voor het karretje laten spannen van management en bestuurders stichtingen/instellingen om via briefwisselingen navraag te doen bij het ministerie van VWS over AWBZ knelpunten en met die informatie weer verder te gaan lobbyen bij politieke partijen voor nog meer subsidies die in een bodemloze put/bankrekeningen verdwijnen en net als de AWBZ gelden verkregen met onrechtmatige indicatiestellingen niet rechtstreeks terecht komen bij de clienten/patienten.
Voorbeeld:
Ik verbleef vanaf 19 november 2000 tot 2 april 2001 in crisisopvang perspectief leger des heils Almere aan de Spoordreef 14b waar in januari 2001 een tv-opnameploeg verscheen van RKK Kruispunt om een opname te maken van de directrice van de Federatie Opvang in de huiskamer van de crisisopvang om de politiek in Den Haag te bewegen nog meer subsidies te verstrekken en dat zonder toezicht hoe deze gemeensschapsgelden besteed worden.
Later werden er 3000 dakloze clienten uit gekozen uit de 30.000 die het leger des heils huisvesten in hun opvanginstellingen en ik R. Donker behoorde bij die 3000 en waar een kleine groep in crisisopvang perspectief boven in het gebouw formulieren met vragen moesten invullen hoe we dakloos zijn geworden en of we wel of niet verslaafd waren etc.,na afloop kreeg elke deelnemer een waardebon van fl25,-cadeau als dank voor onze medewerking en met die gegevens en de tv-opname van Kruispunt werd de politiek onder druk gezet om nog meer rijksgeld beschikbaar te stellen maar waar de rijksoverheid voor 200 miljoen het leger des heils subsidieert maar niet nagaat wat er met dit geld gebeurt.
 
R.Donker te Zwolle
 
 
skip to main | skip to sidebar

 

dinsdag 6 september 2011

RE: Maak kennis mijn Blog:De GGZ/AWBZ oplichterij Promens care en Annemarie Zijlstra en het opgedrongen zorgaanbod van het Leger des Heils Zwolle waar geen keuzevrijheid is voor dakloze clienten dankzij gemeentelijk beleid doorspekt met belangenverstrengelingen

 
<

Fraudezaken in Nederland en benadeling van burgers

Promens care en Annemarie Zijlstra en het opgedrongen zorgaanbod van het Leger des Heils Zwolle waar geen keuzevrijheid is voor dakloze clienten dankzij gemeentelijk beleid doorspekt met belangenverstrengelingen raadsleden

Geplaatst op september 6, 2011 door anaconda15
From: kingkong1621@live.nl
To: bureau@nationaleombudsman.nl; cda.publieksvoorlichting@tweedekamer.nl; cdja.maastricht@gmail.com; christenunie@tweedekamer.nl; cie.vws@tweedekamer.nl; d66@tweedekamer.nl; denkmetkoosmee@gmail.com; g.wilders@tweedekamer.nl; g.vanittersum@platformggz.nl; groenlinks@tweedekamer.nl; h.drost@tweedekamer.nl; i.y.tan@chello.nl; info@devrijspreker.nl; info@driehoekadvocaten.nl; info@kafkabrigade.nl; info@laatjenietkisten.nl; info@petersiebelt.nl; juliuscenter@umcutrecht.nl; jvwzakelijk@gmail.com; k.vaartjes@amnesty.nl; kamer@sp.nl; l.hartings@tweedekamer.nl; loket@igz.nl; meldjezorg@platformggz.nl; meldpunt@bureauintegriteit.nl; nieuwsdienst@anp.nl; nieuwsdienst@trouw.nl; no.reply@nos.nl; politiek@nd.nl; postbus@eerstekamer.nl; pvda_voorlichting@tweedekamer.nl; pvv@tweedekamer.nl; redactie.elsevier@elsevier.nl; redactie@eenvandaag.nl; redactie@nd.nl; redactie@volkskrant.nl; sgp@tweedekamer.nl; straatadvocaten@gmail.com; tip@at5.nl; tips@leeuwardercourant.nl; voorlichting@minvws.nl; voorzitter@dwars.org; vvdvoorlichting@tweedekamer.nl; w.tonissen@tweedekamer.nl; watvdheijden@almere.nl; zembla@vara.nl; zorg.speciale.zaken@achmea.nl; zmag@xs4all.nl; zwolle@sp.nl
Subject: RE: Promens Care en maatschappelijk werkster Annemarie Zijlstra
Date: Mon, 5 Sep 2011 16:46:59 +0200

Gericht aan kamerleden en de media etc.,
 
Het CIZ is nu op de hoogte van het feit dat leger des heils en RIBW Vecht belangenverstrengelingen hebben met raadsleden en wethouder en dat er op onrechtmagie gronden AWBZ gelden werden en worden verstrekt en dat dakloze clienten zoals ik R. Donker en de Hr. R. Robers geen keuzevrijheden hebben in het kiezen van de juiste zorginstellingen met zorg en hulpverlening op maat wat betreft opvang voor daklozen in de regio Over-IJssel en elders.
 

 

From: kingkong1621@live.nl
To: cip@ciz.nl
Subject: RE: Promens Care en maatschappelijk werkster Annemarie Zijlstra
Date: Mon, 5 Sep 2011 16:35:02 +0200

 

Gericht aan het CIZ,

Ik stuurde u  mails over de integriteitsschendingen door het gemeentebestuur van Zwolle waarvan wethouders en raadsleden belangenverstrengelingen hebben met zorg en welzijnsinstellingen zoals Christen-Unie met  het Leger des heils waarvan het raadslid Mevr. D. Gijssel in dienst is bij het datoproject leger des heils Zwolle en wethouder zorg en welzijn de Hr. E. Dannenberg ook met het leger des heils waar hij vanaf 2000 tot 2003 directeur was van leger des heils zwolle en vanaf 2003 tot 2005 sectormanager bij de Rivaszorggroep en daarna in 2005 wethouder RO en Cultuur Zwolle en gelijk lid werd van het CDA Over-IJssel en in 2007 wethouder zorg en welzijn en WMO waar nu de maatschappelijke opvang voor dak en thuislozen onder valt zoals de opvanginstellingen leger des heils en de Herberg RIBW Vecht aan de Nijverheidstraat waar daklozen onrechtmatig worden geindiceerd op psychische problematieken voor”woonbegeleiding” en waar RIBW Vecht daklozen huisvest in opgekochte panden die elk weer onder word gebracht in een aparte stichting waar de daklozen hun hele uitkering/inkomsten verplicht op moeten storten en waar de hoge eigen bijdrage voor een kamer op word ingehouden en zij per persoon maar 150 euro leefgeld per maand krijgen.
Daarnaast ontvangt RIBW Vecht voor elke gehuisveste dakloze AWBZ gelden voor niet geleverde begeleiding via onrechtmatige indicaties van het regionale Achmea zorgkantoor waarvan de Hr. E. Dannenberg dus lid is van de adviesraad van het zorgkantoor en zo met zijn lidmaatschap invloed uitoefent op het AWBZ beleid.
Voorbeeld:
De Hr. R. Robers een dakloze man van 53 jaar heeft 9 weken geleden een herseninfarct opgelopen en waar dakloze lotgenoten voor hem de ambulance hebben gebeld die hem naar de Isalaklinieken Weezenlanden Zwolle  brachten en waar hij  een tijd moest verblijven maar nu weer terug is gekeerd in helaas de nachtopvang Nel Banninkhuis wat niet geschikt is voor daklozen en al in 2005 gesloten had moeten worden,evenzo de dagopvang Bonjour van het leger des heils waar daklozen elke dag heen en weer moeten lopen door regen,wind en in de winter vrieskou en sneeuw.
De Hr. R. Robers verblijft al voor zijn herseninfarct geruime tijd in de dag en nachtopvnag leger des heils en verplaatst zich nu met een rollator en waar de zogenaamde sph 4 opgeleide hulpverleners/sters en gesubsidieerde kerkgangers die toezicht houden maar oordelen samen met een maatschappelijk werkster Mevr. Annemarie Zijlstra dat de Hr. R. Robers herstelt is en heen en weer kan bewegen.
Ik oordeel daar anders over als dakloze bezoeker van de dagopvang Bonjour waar Robers de hele dag moet verblijven tussen verslaafden en daklozen met  overlastgevend gedrag en daar waar ik zelf 24 maanden de verschrikking van de nachtopvang Nel Banninkhuis heb meegemaakt zonder zorg en hulpverlening en deze december 2010 de rug heb toegekeerd en nu buiten overnacht en waar de politie Zwolle-IJsselland een oogje in het zeil houd en mij gelijk geeft na hun vele optreden in Nel Banninkhuis om doorgedraaide daklozen in een uitzichtloze situatie uit dit pand te verwijderen.
De Hr. R. Robers heeft geen keuze in het kiezen van een AWBZ zorginstelling want alles word verdeelt tussen de Herberg aan de Nijverheidstraat en de opvanginstelling van het leger des heils middels regievoering van de CDA wethouder zorg en Welzijn de Hr. E. Dannenberg die vroeger van 2000 tot 2003 directeur was van het leger des heils Zwolle en daar nog steeds belangenverstrengelingen mee heeft en zorg draagt dat subsidies en AWBZ gelden middels onrechtmatige indicatiestellingen richting het leger des heils en de herberg RIBW Vecht gaan en waar de Hr. E. Dannenberg lid is van de adviesraad van het regionale Achmea zorgkantoor die de AWBZ gelden verdeelt onder de toegelaten instellingen en dus een dubbele pet op heeft.
De Hr. R. Robers zou het liefst verder willen revalideren in Parc Spelderholt zorghotel een toegelaten AWBZ zorghotel/instelling maar er word gewoon onderling door het leger des heils beslist dat zij wel een traject opstellen en begeleiding waar het leger bedrog pleegt want zij zijn niet in staat om clienten te begeleiden en op weg te helpen maar het gaat hun alleen maar om de AWBZ gelden, de inspectie voor de gezodheidszorg weigert onderzoek te plegen en de gemeente Zwolle laat het helemaal afweten ook als er klachten binnen komen over misstanden en AWBZ fraudes omdat er christelijke raadsleden zijn met banden met het leger des heils en daar werkzaam zijn.
 

Gericht aan kamerleden en de media etc.,
 
Na eerdere zending van onderstaande gegevens over de Hr. R.Robers en zijn hulpvraag in relatie tot het ontbrekende zorgaanbod en hulpverlening leger des heils Zwolle i.v.m. de herseninfarct die hij  opliep als client van het leger des heils en die verantwoordelijk is voor zijn gezondheid en welzijn meld ik dat er nog niets is geregeld voor de Hr. R. Robers die spoedeisende zorg nodig heeft maar nu nog steeds verblijft in de onrustige hektiek van de nachtopvang Nel Banninkhuis waar hij een slaapzaal deeld met verslaafde gebruikers die zelfs in de nachtopvang drugs etc. gebruiken en de dagopvang Bonjour waar de Hr. R. Robers de hele dag voor zich uit staart en er niets gebeurt.
Een medewerkster van Creating Balance aan de Ternatestraat 5 in Zwolle heeft de Hr. R.Robers vanmiddag bezocht in Bonjour maar kon geen toezeggingen doen en de zogenaamde begeleidsters bij het leger blijven maar vergaderen en valse rapportages op maken in hun Cleverclientvolgsysteem en de inspectie voor de gezondheidszorg weigert onderzoek uit te voeren naar het opvangbeleid en het gedrag van de hulpverleners van het Leger des Heils,GGD en maatschappelijk werkster Annemarie Zijlstra nog wat de resultaten zijn van de nieuwkomer Creating Balance die is toegelaten als AWBZ instelling maar waar verslaafde clienten naar Thailand worden gestuurd om af te kicken buiten het zicht van de controlerende instanties en gemeentebestuur Zwolle.
De Hr.. R. Robers verkeert nog steeds in een levensbedreigende situatie en omgeving en er word niets ondernomen om hem naar Parc Spelderholt zorghotel een AWBZ instelling te sturen waar hij onder 24 uurs zorg en verpleging kan revalideren en tot rust kan komen.
Het Leger des Heils en hulpverlenende instanties Zwolle kunnen dit hem niet bieden.
Kunnen hier kamervragen over worden gesteld en OM opdracht geven tot strafrechterlijk onderzoek want deze situatie staat niet op zichzelf dankzij de vrijemarktwerking en zelfregulering.
 
De Hr. R. Donker te Zwolle zelf zwervend en overnachtend op straat weg bij de criminele en malafide operende welzijnsorganisaties waar het alleen maar gaat om geld en niet om mensen.
Mobiel:0617849902
Naar de Hr. R. Robers die moeizaam praat zijn hulpvraag word niet geluisterd en hij heeft het waardeloze zorgaanbod van het leger des heils maar te accepteren anders gaan zij hen verder tegenwerken en doorgaan met valse rapportages aanleggen die hij niet krijgt in te zien.
De medewerkers/sters zijn gewoon een stel criminelen die daklozen zonder inkomsten gewoon honger laten lijden in de dagopvang daar waar zij zwaar worden gesubsidieerd en elke bezoeker van de dagopvang is verplicht zich te laten registreren en identificeren met paspoort of ID kaart anders komt men er niet in en daar voor ontvangen zij ook rijksgelden al bieden zij geen zorg en hulpverlening of advies volgens de prestatievelden 7,8 en 9.
Wie grijpt hier in en maakt een einde aan de integriteitsschendingen en cooruptiepraktijken waar dus wethouders en raadsleden jarenlang medewerkingen verlenen aan fraudepraktijken en verduistering van gemeenschapsgelden waar niet word toezicht gehouden op hoe deze besteed worden en of wet en regelgeving word nageleefd en de clienten keuzevrijheden hebben.
 
de Hr. R.Donker te Zwolle
Mobiel:0617849902
 
 
From: kingkong1621@live.nl
To: r-robers@live.nl
Subject: RE: Zorghotel Parc Spelderholt AWBZ instelling
Date: Sat, 3 Sep 2011 11:12:00 +0200
 Beste Robert,

 
Ik zend je hierbij de gegevens van Parc Spelderholt zorghotel waar je kan revalideren en tot rust kan komen.
De vereiste zijn een CIZ indicatie maar als je contact opneemt met de GGD Over-IJssel kunnen zij je daar verder mee helpen.
Als je de titels zorgeloos herstellen en indicaties aanklikt krijg je alle gegevens.
En ik zend je de informatie van het CIZ waar je een AWBZ aanvraag kan indienen voor herstel en verzorging.
Want als je op het Leger des Heils moet wachten ben je straks de Kerstman met een lange baard.
 
Groetjes Ruud

Bereikbaarheid

GGD IJsselland Zeven Alleetjes 1
8011 CV  Zwolle
Telefoon:
Fax:   038 – 428 14 00
E-mail: info@ggdijsselland.nl

 

A A A

Voor professionals

Aanvragen AWBZ-indicatie

Soorten aanvragen

Digitaal aanvragen

Alle aanvragen kunt u snel en gemakkelijk digitaal indienen via de AanmeldFunctionaliteit5. Welke aanvragen u hier precies kunt doen, ziet u op deze pdf van het keuzescherm6.
Als zorgaanmelder heeft u een gebruikersnaam en wachtwoord nodig voor toegang tot de AanmeldFunctionaliteit. Wilt u meer informatie hierover? Vul dan het contactformulier7 in.

Complete aanvraag

Als u bij het CIZ een aanvraag voor AWBZ-zorg doet, is het belangrijk dat uw aanvraag compleet is. Wanneer het CIZ nog aanvullende informatie moet opvragen, betekent dit dat aanvragen minder snel kunnen worden afgehandeld dan voor cliënt en zorgketen wenselijk is.
In de richtlijn ‘Naar een complete aanvraag’8 staat welke informatie aan het CIZ moet worden verstrekt bij het indienen van een aanvraag voor AWBZ-zorg.

Terugkoppeling

Cliënten worden per brief op de hoogte gesteld van een indicatiebesluit. Zorgaanbieders kunnen het indicatiebesluit terugvinden in het AZR-informatiesysteem.9

Downloads aanvraagformulieren

Er is een speciale procedure voor spoedzorg12 (inclusief formulieren).

Downloads onderzoeksformulieren

Sommige onderdelen van het formulier zijn ingekort. Deze onderdelen zijn te herkennen aan een stroomdiagram met ja/nee-vragen.

Digitaal zorg aanvragen

AanmeldFunctionaliteit15
 

Link notes

 1. /sf.mcgi?5855
 2. /sf.mcgi?5856
 3. /sf.mcgi?5857
 4. /sf.mcgi?5858
 5. /sf.mcgi?5853
 6. /sf.mcgi?6176
 7. /sf.mcgi?6343
 8. /sf.mcgi?6456
 9. /sf.mcgi?6230
 10. /sf.mcgi?5935
 11. /sf.mcgi?5950
 12. /sf.mcgi?5855
 13. /sf.mcgi?6274
 14. /sf.mcgi?6177
 15. https://aanmeldfunctionaliteit.ciz.nl/
Zoeken
Kies uw lettergrootte A  |  A  |  A

Zorgeloos herstellen

In een aangename omgeving herstellen na een ziekenhuisopname? Met enerzijds het heerlijke rustige landgoed met de vele faciliteiten van het ParcHuis en anderzijds de aanwezigheid van optimale zorg, draagt deze verblijfsvorm bij aan een zorgeloos herstel. Parc Spelderholt levert u 24 uur per dag zorg op maat met verpleegkundigen en verzorgenden.
‘Zorgeloos herstellen’ is gericht op reactiveren, herstellen na operatie en aansterken (bijvoorbeeld voor een operatie)
Parc Spelderholt heeft een AWBZ erkenning voor:
– Begeleiding individueel
– Verpleging
– Persoonlijke verzorging
De verblijfskosten (overnachtingen en maaltijden) zijn voor eigen rekening met tegemoetkoming vanuit de eigen ziektekostenverzekering. Deze is afhankelijk van uw eigen polis.
Spoedopnames zijn mogelijk: 24 uur per dag 7 dagen in de week.
Fysiotherapie is op aanvraag mogelijk en wordt geboden door Isokin.
Voor de verblijfsmogelijkheid “Zorgeloos herstellen” werkt Parc Spelderholt samen met: 
                                        
                                                   
  
                             
                                      
 Bekijk de brochure ZorgHotel!

themagast........Leon Breuking

Het verhaal van …

themagast……..Leon Breuking VOC-spellen waren erg leuk en spannend. We hebben de piraten goed geholpen. Ook het t-shirt verven was superleuk. Ik ben erg trots op mijn t-shirt. Verder was het heerlijk om te sporten. Ik heb lekker gefitnesst en gehockeyd. Ik ben ook dol op het eten hier. De complimenten voor de kok. Leuke groep en de begeleiding is ook aardig.
 
Computerverslag Cleverclientvolgsysteem leger des heils Zwolle bonjour
Beste collegaas:
 
Ik ben vanmorgen gebeld door maatschappelijk werk van verpleegafdeling IJsselheem van ziekenhuis de Weezenlanden.
Robert komt morgen terug bij ons.
Robert heeft geen extra zorg nodig!Hij is behoorlijk herstelt.Hij is niet incontineenent en kan stukken zonder rollator lopen.
Het is bekend dat hij dagelijks heen en weer moet lopen,volgens de maatschappelijk werkster Annemarie Zijlstra is dit geen probleem,het zal we iets langzamer gaan.
Robert moet op woensdag en vrijdag een dagbehandeling volgen in het verpleeghuis,hij wordt dan s”morgens opgehaald met een busje van het ziekenhuis of kan eventueel van het Nel Banninkhuis erheen lopen.
 
De centrale toegang is hierover geinformeerd,Jolien vertelde dat Tema Via niks voor Robert gaat doen,het advies van de ct is begeleidng via de Kern of via ons.
 
Ik heb overlegd met Leo,het lijkt ons het beste dat ambulant zo snel mogelijk de begeleiding start en een traject uitgezet.
 
Groeten
Jaap
Leger des Heils Zwolle Bonjour
 
 
Organisatie
Alle spreekuren
Zorgaanbod IJsselland  
Gezondheidsinformatie
Nieuwsbrief
Werken bij…
Bereikbaarheid
Extra informatie voor:
Medische professionals
Gemeenten
Scholen & Kindercentra
Jongeren
Ouders / verzorgers
Home / Maatschappelijke zorg / Centrale toegang
Mail dit naar een kennis

X
Ontvanger e-mail: Uw e-mail:
   
Omschrijving:
 
Uw naam:
  ” />

Print deze pagina

 

Centrale toegang

De centrumgemeente Zwolle heeft in 2007 een Stedelijk Kompas vastgesteld waarin zij aangeeft op welke wijze zij dakloosheid zoveel mogelijk wil voorkomen. De Centrale Toegang (CT) speelt hierin een belangrijke rol.
  
De vormgeving van de Centrale Toegang is, onder leiding van een projectleider van de gemeente Zwolle, tot stand gekomen na overleg en discussie met de instellingen die hulp- en ondersteuning bieden aan de daklozen in Zwolle.
  
Het doel van de Centrale Toegang is om te komen tot een kwalitatief hoogwaardige, uniforme, objectieve en onafhankelijke indicatiestelling en toewijzing waarbij toevalsfactoren zoveel mogelijk worden uitgesloten. Ook moet de Centrale Toegang beter zicht geven op het functioneren van de totale dienst- en hulpverleningsketen en op collectieve en individuele casuïstiek.
  
De Centrale Toegang is ondergebracht bij GGD IJsselland en operationeel vanaf 1 mei 2009.
De Centrale Toegang is bereikbaar op het volgende telefoonnummer:
 
De Centrale Toegang vervult de volgende functies:
  
Meldpunt
Allereerst fungeert de CT als meldpunt. Iedere dakloze die een beroep doet op een voorziening voor maatschappelijke opvang wordt door de betreffende voorziening aangemeld bij de CT. Ook burgers kunnen in hun ogen zorgwekkende situaties melden bij de CT. De CT registreert de meldingen.
  
Screening, indicering en toewijzing
Na de melding wordt door de CT een screening uitgevoerd. Dit betekent dat voldoende informatie wordt verzameld om te kunnen indiceren welke hulp benodigd is en om een cliënt aan een instelling te kunnen toewijzen. In het screeningsoverleg worden de indicaties vastgesteld en wordt een globaal lange termijndoel bepaald.
Vervolgens wordt de cliënt aan een instelling toegewezen. Deze instelling stelt in overleg met de cliënt een plan van aanpak op langs welke wijze het lange termijndoel bereikt kan worden.
  
Trajectbewaking
De CT wordt door de betreffende instelling periodiek over de voortgang geïnformeerd. Bij stagnatie heeft de CT de mogelijkheid om te verkennen wat hiervan de oorzaak is. Structurele problemen, van welke aard dan ook, kunnen door de GGD zo nodig bestuurlijk geagendeerd worden.
  
Beleid- en managementinformatie
Na verloop van tijd beschikt de CT over een uitgebreide registratie en heeft zij goed zicht op instroom, doorstroom en uitstroom uit de voorzieningen voor maatschappelijke opvang. Structurele knelpunten worden besproken met de centrumgemeente Zwolle en de instellingen in Zwolle. Ook is per casus bekend welke instelling de cliënt in zorg heeft.
De centrumgemeente Zwolle financiert de Centrale Toegang. Het werkgebied is voorlopig beperkt tot de gemeente Zwolle. 
 
 
Site by Orangehill | cBase3GGD IJsselland

Sitemap Mail webmaster Disclaimer Extranet
Printable version


Zoeken
Wie of Wat
 
Waar Plaats/Postcode  
  Regio – selecteer gemeente Dalfsen Hardenberg Hattem Heerde Kampen O Olst-Wijhe Ommen Raalte Staphorst Steenwijkerland Zwartewaterland Zwolle O
Binnen Resultaten
 
Wis velden
Home > zoekresultaten
Er zijn 21 organisaties gevonden
Gezocht op ‘wie of wat’: daklozen
Naam Plaats Telefoonnummer
GGD IJsselland, Centrale Toegang ZWOLLE  
Leger des Heils, Centra voor Wonen, Zorg en Welzijn Overijssel, Afdeling Take Off (woonbegeleiding voor jongeren) ZWOLLE  
Leger des Heils, Centra voor Wonen, Zorg en Welzijn Overijssel, Afdeling Dagopvang Bonjour ZWOLLE  
Leger des Heils, Centra voor Wonen, Zorg en Welzijn Overijssel, Afdeling Nachtopvang ‘Nel Banninkhuis’ ZWOLLE  
LIMOR, Landelijke Instelling voor Maatschappelijke Ondersteuning en Rehabilitatie ZWOLLE  
Stichting De Herberg Zwolle e.o. ZWOLLE  
ATW Overgewicht, Sociale kaart overgewicht preventie kinderen Zwolle    
Dagbesteding De Workshop, Sociale Activering ZWOLLE  
De Kern, Stichting Maatschappelijke Dienstverlening, locatie Dieze Oost, De Slinger ZWOLLE  
Dimence , Geestelijke Gezondheidszorg DEVENTER  
Leger des Heils, Centra voor Wonen, Zorg en Welzijn Overijssel ZWOLLE  
Leger des Heils, Centra voor Wonen, Zorg en Welzijn Overijssel, Afdeling Crisisopvang ZWOLLE  
Leger des Heils, Centra voor Wonen, Zorg en Welzijn Overijssel, Afdeling Beschermd Wonen Zwolle ‘Nos Casa’ ZWOLLE  
Leger des Heils, Centra voor Wonen, Zorg en Welzijn Overijssel, Afdeling Begeleid Wonen Zwolle ZWOLLE  
Leger des Heils, Centra voor Wonen, Zorg en Welzijn Overijssel, Afdeling Grijs Genoegen ZWOLLE  
Omnia Wonen, Woonwinkel STEENWIJK  
Stichting Beter Wonen IJSSELMUIDEN  
Stichting Sprank, Begeleid wonen ZWOLLE  
Woningstichting De Veste OMMEN  
Woonstichting VechtHorst NIEUWLEUSEN  
Resultaatpagina: 1 2 Volgende
 
 • Welkom » 
 • Prestatievelden

Prestatievelden

Hier vindt u deelnota’s en – plannen die een geslaagde, integrale uitwerking zijn van één of enkele prestatievelden. Daarnaast vindt u verwijzingen naar kennisbronnen waaruit u bouwstenen kunt halen voor het schrijven van integrale deelplannen.
Prestatieveld 1
leefbaarheid en sociale samenhang
Prestatieveld 2
preventieve ondersteuning jeugd
Prestatieveld 3 
informatie, advies en cliëntondersteuning
Prestatieveld 4 
mantelzorg en vrijwilligers
Prestatieveld 5 en 6 
participatie van – en individuele voorzieningen voor mensen met een beperking, een chronisch psychisch probleem of psychosociaal probleem
Prestatieveld 7, 8 en 9
maatschappelijke opvang, openbare geestelijke gezondheidszorg, verslavingsbeleid (ook wel samengevat als ‘maatschappelijke zorg’) en de aanpak van huiselijk geweld
De prestatievelden 7,8 en 9 worden niet nageleefd door de hulpverleners/begeleiders van de Herberg en opvanginstellingen leger des heils Zwolle nog dat er naar de hulpvraag van de dakloze client word geluisterd,deze heeft het nietszeggende zorgaanbod maar te slikken zoniet volgt er tegenwerking
 

Heeft u vragen?

Heeft u inhoudelijke vragen over een prestatieveld, die verdergaan waar de wegwijzer ophoudt? Stel dan uw vraag via de Kennislijn van MOVISIE. De medewerkers van de Kennislijn zetten uw vraag uit bij de juiste MOVISIE-adviseurs. De Kennislijn is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 17.00 uur. Stuur een mail naar kennislijn@movisie.nl of bel de Kennislijn: .
Voor andere vragen die niet specifiek op een prestatieveld gericht zijn, kunt u gebruikmaken van het contactformulier.
 
 
 
 
skip to main | skip to sidebar

 

woensdag 14 april 2010

FW: mening Landelijke vereniging dak- en thuislozen over keuzevrijheid in de AWBZ

 
From: kingkong1621@live.nl
To: c.berden@seo.nl
Subject: FW: mening Landelijke vereniging dak- en thuislozen over keuzevrijheid in de AWBZ
Date: Thu, 21 Jan 2010 13:21:28 +0100Aan de geachte Mevr. C. Berden,SEO te Amsterdam,Ik ontving van de Hr. T. de Vries van de landelijke vereniging voor thuislozen deze mail en waar uw economisch onderzoeksinstituut een belangenbehartiger vraagt uit de dak en thuislozengroep i.v.m. de bezuinigingen en bestedingen vanuit de AWBZ die gericht is op kwetsbare doelgroepen zoals daklozen,psychiatrische en psychische patienten en clienten.
Ik kan u mededelen dat ik zelf uitvoering onderzoek doe naar wat er misgaat in de bestedingen van de AWBZ gelden en de fraudes en misstanden rondom het oneigenlijk gebruik en misbruik van AWBZ gelden door  opvanginstellingen en dit zijn feiten die liegen er niet om omdat ik daar al 10 jaar mee geconfronteerd word en daar tweede kamerfracties,ministeries en de algemene Rekenkamer en de Nationale Ombudsman over aanschrijf en ik al zoveel belastende informatie heb verzameld die ik u graag toezend met die verstande dat het ook goed gebruikt word,helaas ontvang ik alleen maar afschuifbrieven van genoemde instanties etc.en het ontlopen van verantwoordelijkheden.
Ik ben geen door de Rijksoverheid gesubsideerd onderzoeksinstituut en betaal alles uit eigen zak vanwege het feit dat ik ik al die opvanginstellingen van o.a. het leger des heils,Arcuris en hier in Zwolle een illegale opvang  achter de WRZV hallen in 2002-2003 nog nooit zorg en hulpverlening op maat en begeleiding heb ontvangen,laat staan dat er naar mijn correcte  hulpvraag werd geluisterd maar waar je door de opvanginstellingen hun nietszeggend zorgaanbod maar heb te slikken anders is er geen opvangplek voor je.
En duizenden daklozen durven en kunnen niet meer hun mond open doen en klachten neerleggen,want zij worden niet gehoord door de lokale en landelijke politiek waar ik meerdere malen mee in aanvaring ben gekomen en waar dit geleid heeft tot een onterechte woningontruiming aan de Walstr. 9a hier in Zwolle op 10 september 2008 door valse informatie verstrekt door RIBW Vecht-IJssel en woningstichting Openbaar Belang aan een kantonrechter omdat ik volgens mijn advocaat de Hr. Mr. A. Damminga van Driehoek advocaten te Zwolle een lastpak en een klokkenluider ben van misstanden en het aankaarten van fraudepraktijken met AWBZ gelden.
Het blijft gewoon voor dak en thuislozen gedwongen gijzeling volgens artikel 273 f van het wetboek van strafrecht en waar geen alternatief of keuze is voor de dakloze,binnen de opvang word je financieel uitgekleed zonder tegenprestatie en via onrechtmatig verkregen indicaties voor zogenaamde psychische stoornissen waar daklozen aan zouden lijden volgens de ongekwalificeerde hulpverleners die de daklozen indiceren of laten indiceren door een psychiater verbonden aan de organisatie om zo via het CIZ en regionale zorgkantoor AWBZ ondersteuning te claimen voor niet geleverde begeleiding/hulpverlening.
Uberhaupt komt al zowat 20 jaar de AWBZ gelden niet rechtstreeks terecht bij de clienten maar word gebruikt om de organisatie,werkgelegenheid en inkomsten van de opvanginstelling/stichting overeind te houden plus het vastgoed en wagenpark etc. zoals bij de stichting het leger des heils maar dat heeft al jaren geleden een dagblad/weekblad na diepgaand onderzoek vast gesteld en bij vele andere instellingen is het niet anders gesteld zoals de landelijke RIBW”s en waar nu de Nederlandse zorgautoriteit onderzoek naar doet naar de snelle uitbreiding van de RIBW’s en hun vraag naar duurdere zorgzwaartepakkeetten die bestaan uit gebakken lucht,en daar heb ik ook nog interressante informatie over i.v.m. de lokale situatie in relatie tot de zogenaamde opvanginstelling de Herberg aan de Nijverheidstraat hier in Zwolle met veel bombarie geopend november 2009 en waar ook fraudes plaats vinden met AWBZ gelden en dak en thuislozen die daar verblijven ook niet op weg worden geholpen door RIBW Vecht-IJssel en de gemeente Zwolle het college van B&W dit een particulier inititiatief noemt zonder er toezicht op de houden op beleid volgens prestatieveld 7-8 en correcte besteding van subsidies en AWBZ gelden.
Ik geef u toestemming om navraag te doen bij Mevr. Jetty Alberts van de LVT woonachtig te Emmen die ruim op de hoogte is van wat mij overkomen is en die ik regelmatig op de hoogte hou van mijn  bevindingen.
Ik kan u per mail belastende informatie opsturen en aan geven hoe de AWBZ wel doelmatig kan worden besteed want ik weet precies de knelpunten aan te geven en ga ervan uit dat er miljarden AWBZ gelden in een bodemloze put zijn verdwenen en die eerst maar eens achterhaald moeten worden en de waarheid boven tafel komt van falend politiek welzijnsbeleid in relatie tot de gestoorde vrij marktwerking en zelfregulering (de ondernemerskat op het subsidiespek binden)in de zorg en welzijnssector.
Er kan ook een afspraak gemaakt worden voor een ontmoeting,maar ik geef aan dat ik door mijn armoedig bestaan en verblijf in een opvanginstelling niet in staat ben om dure reizen te ondernemen.
Ik geef wel aan dat ik een gigantisch veelheid aan informatie en bevindingen heb opgeslagen die u goed van pas kan komen om zicht te krijgen op de AWBZ bestedingen.Met vriendelijke groeten de Hr. R. Donker te Zwolle zwervend en overnachtend op straat de malafide en criminele opvanginstellingen vermijdend.
Mobiel:0617849902

From: lvt@thuisloos.nl
To: C.Berden@seo.nl
CC: kingkong1621@live.nl
Subject: RE: mening Landelijke vereniging dak- en thuislozen over keuzevrijheid in de AWBZ
Date: Wed, 20 Jan 2010 11:43:44 +0100
Geachte heer-mevrouw Berden,
Uiteraard kunnen wij u wel een mogelijke kandidaat doelgroeper voorstellen, maar in het blad van de NPCF `Vraag in Beeld` van Juni 2009, waarin opgenomen een uitgebreid interview met Jet Bussemaker over de veranderingen in de AWBZ, kunt u wellicht meer informatie hierover  vinden.
Wat de directe praktijk betreft kunt u evt. dhr Ruud Donker benaderen, hij woont in Zwolle en maakt gebruik van de Maatschappelijke Opvang aldaar.
U kunt hem bereiken via of via de CC.
En verder wil ik wijzen op de bijeenkomst van Zorg en Zekerheid  d.d. 29 januari a.s. met als onderwerp `Positie van de Cliènt` waarin de keuzevrijheid uiteraard centraal staat. (Tel. )
Wat betreft de mantelzorgers, vallen deze tegenwoordig niet allen onder de WMO, m.n. de gemeenten?
In afwachting van uw reactie,
Ton de Vries, voorzitter

Van: Berden, C. [mailto:C.Berden@seo.nl]
Verzonden: dinsdag 19 januari 2010 12:03
Aan: lvt@thuisloos.nl
CC: Houkes, A.
Onderwerp: mening Landelijke vereniging dak- en thuislozen over keuzevrijheid in de AWBZ
Geachte heer/mevrouw,
Ons verzoek: Graag zouden wij iemand binnen uw organisatie interviewen over de wenselijkheid van al of niet meer keuzevrijheid voor patiënten en mantelzorgers binnen de AWBZ.
Wie zijn wij: Wij zijn onderzoekers van de stichting economisch onderzoek, gelieerd aan de universiteit van Amsterdam. (http://www.seo.nl/) We doen een onderzoek in opdracht van het ministerie van economische zaken naar keuzevrijheid voor patiënten en hun mantelzorgers in de AWBZ.
Waarover willen we met u praten: Het ministerie van economische zaken wil graag meer keuzevrijheid voor patiënten in de AWBZ, maar hoort tegelijkertijd vaak dat dat niet bij iedereen zomaar kan. Dit geldt dan met name voor de AWBZ omdat dit deels “kwetsbare groepen” betreft. Het gaat dan met name over sommige mensen met een verstandelijke beperking, sommige mensen met Alzheimer en sommige mensen met een psychiatrische aandoening. Die groepen zijn echter vrij breed. Personen uit deze groepen verschillen. Sommigen zullen dit (wellicht met hulp van mantelzorgers) wel kunnen en anderen niet. Het ministerie van economische zaken wil graag weten welke persoonlijke en omgevingsfactoren mensen al dan niet te kwetsbaar maken om zelf zorg te kunnen kiezen. Moeten er groepen beschermd worden van keuzevrijheid en zo ja welke groepen? Of is maximale keuzevrijheid altijd beter? Naast de mening van patiëntenverenigingen hierover, zijn we ook geïnteresseerd in de mening van een belangenbehartiger als de Landelijke vereniging dak- en thuislozen. Dit omdat sommige dak- en thuislozen een psychische of psychiatrische aandoening hebben waarmee ze een hele kwetsbare groep zijn. Graag zouden we hierover willen praten met iemand van de Landelijke vereniging dak- en thuislozen.
Is dit mogelijk? En zo ja, wie van uw organisatie zouden we hiervoor kunnen vragen?
met vriendelijke groet, Caroline Berden en Aenneli Houkes (projectleider)
 ___________________________________________
dr. C.D.A.M. Berden
Onderzoeker Cluster Zorg en Zekerheid
SEO Economisch Onderzoek
Roetersstraat 29
1018 WB Amsterdam
T
F +31 20 525 1686
______________________________________
 
op 04:14 Geplaatst door kingkong
 
 

0 reacties:

 

Een reactie plaatsen

 
 

Volgers

 
 

 

Blogarchief

 

 

Over mij

Mijn foto

Dakloos: Oorzaken sociale uitsluiting:een egoistische samenleving,vakbond en advocaten zonder sociaal gevoel of motivatie en werkwijzes opvanginstellingen, en beleid Rijksoverheid en gemeentes. Ruud Donker,dakloos na 28 jaar arbeid belastingen en premies betalen en 20 jaar zelfstandig wonen in Almere,oorzaak een werkgever die het arbeidsrecht en mijn arbeidsovereenkomst schond en een waardeloze vakbond FNV kiem die mij na 27 jaar lidmaatschap geen juridische ondersteuning bood en mij liet barsten maar met mij zijn er duizenden die door hun bonden zijn benadeeld omdat daar ook het politieke gif is binnengedrongen. Plus 10 jaar aanschrijven van het parlement en regering deed mij inzien dat politieke partijen criminele organisaties zijn tuk op de eigenbelangen en meer bezig zijn met hypes en populistisch gedrag dan de burgers hun belangen dienen. Zelfs het niet gekozen staatshoofd Mevr.Beatrix aanschrijven over mijn persoonlijke situatie hielp totaal niet en waar ik erachter kwam dat zij alleen haar financiele eigenbelangen dient ten koste van het volk en dat noemt men dan een parlementaire democratie. En zo mijn Nederland naar de ondergang hebben geholpen.

 

 
 
 
annemarie zijlstra

annemarie zijlstra

general staff member at Promens Care

Location
Groningen Area, Netherlands
Industry
Individual & Family Services

annemarie zijlstra’s Overview

Current
 • beleidsmedewerker at Promens Care
 • general staff member at Promens Care
 • kenniskringlid at Department of Rehabilitation Hanze University Groningen
Connections
97 connections

annemarie zijlstra’s Experience

beleidsmedewerker

Promens Care

Nonprofit; 1001-5000 employees; Individual & Family Services industry
Currently holds this position

general staff member

Promens Care

Nonprofit; 1001-5000 employees; Individual & Family Services industry
Currently holds this position

kenniskringlid

Department of Rehabilitation Hanze University Groningen

Individual & Family Services industry
2008Present (3 years)

annemarie zijlstra’s Additional Information

Groups and Associations:

Contact annemarie for:

 • career opportunities
 • consulting offers
 • new ventures
 • job inquiries
 • expertise requests
 • business deals
 • reference requests
 • getting back in touch

View annemarie zijlstra’s full profile to…

 • See who you and annemarie zijlstraknow in common
 • Get introduced to annemarie zijlstra
 • Contact annemarie zijlstra directly

View Full Profile

Get full access to annemarie zijlstra’s profile

As a LinkedIn member, you’ll join 120 million professionals who are sharing connections, ideas, and opportunities. And it’s free!


Adresgegevens

Servicebureau Promens Care
Postbus 214, 9400 AE Assen
 
 
Promens Care Logo

Indicatie en aanmelding

Promens Care heeft het zó georganiseerd, dat iedereen die belangstelling heeft voor één van onze diensten, contact op kan nemen met onze cliëntenconsultenten. Samen kijken we wat wij voor u kunnen betekenen. Het cliëntenservicebureau verzorgt voorlichting, aanmeldingen, intakegesprekken, wachtlijstbegeleiding en biedt hulp bij plaatsing in één van onze voorzieningen.
U kunt zich aanmelden door middel van dit aanmeldformulier, het formulier kunt u ook telefonisch opvragen bij het Cliëntenservicebureau van Promens Care, telefoonnummer . Dit formulier kunt u digitaal invullen of indien gewenst eerst printen en daarna invullen.
Het ingevulde formulier en de benodigde extra documenten kunnen per post worden opgestuurd naar:
Cliënten Service Bureau
Postbus 214
9400 AE Assen

Wilt u daadwerkelijk gebruik maken van de zorg en dienstverlening van Promens Care, dan heeft u een indicatie nodig. Deze indicatie wordt afgegeven door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Een medewerker van het CIZ onderzoekt wat de zorgbehoefte is. Voor het aanvragen van deze indicatie kunt u terecht bij een zorgconsulent van MEE. Zij bieden ondersteuning bij het aanvragen van indicaties.
Zorgtoewijzing
Op basis van de gestelde indicatie, voorkeur financiering, geeft het zorgkantoor een toewijzing met bijbehorend budget. Hiermee kan zorg ingekocht worden. Deze zorg wordt vergoed vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.
Financieringsvormen
U kunt kiezen uit verschillende financieringsvormen:
– Zorg in Natura
Als u de keuze heeft gemaakt voor Zorg in Natura en deze heeft laten toewijzen aan Promens Care dan worden de kosten voor de verleende zorg en ondersteuning rechtstreeks door het Zorgkantoor betaald aan Promens Care. Cliënten van 18 jaar en ouder moeten een eigen bijdrage betalen die afhankelijk is van het inkomen. Als de cliënt jonger is dan 18 jaar, wordt er een eigen bijdrage van de ouders gevraagd.
– Persoonsgebonden Budget (PGB)
Het Persoonsgebonden Budget betekent dat u zelf een budget toegewezen krijgt. Met dit budget (PGB) kunt u uw eigen zorg inkopen bij een officiële AWBZ-instelling zoals Promens Care. U bent zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een contract met uw zorgverlener en houdt alle uitgaven bij. En u legt verantwoording af bij het Zorgkantoor.
Combinatie Zorg in Natura en PGB
Het is mogelijk om een combinatie te ontvangen van Zorg in Natura en PGB. U ontvangt dan bijvoorbeeld voor een functie Zorg in Natura en voor een tweede functie ontvangt u PGB. Het is niet mogelijk om een deel van een functie in natura te ontvangen en een ander deel als PGB. 
Maatschappelijke opvang
Bij de dak- en thuislozenopvang in Assen worden geen aanmeldingsprocedures gehanteerd. Er worden in overleg enkele gegevens genoteerd.
Voor de projecten in Noordenveld en Coevorden verloopt de aanmelding via het algemeen maatschappelijk werk en onze locaties aldaar.


Submenu

 

Kruimelpad

Op hierarchische volgorde, het laatste element is de huidige pagina


Zoeken en Pagina opties

ZoekformulierVinden ” />


Banners


Snelkoppelingen


Adresgegevens

Servicebureau Promens Care
Postbus 214, 9400 AE Assen
 
 

Alles downloaden

 

Ruud heeft 23 online bestanden gedeeld die zijn opgeslagen op SkyDrive. Klik bovenstaande links om de bestanden te openen.

 

Vind ik leuk:

Wees de eerste om post te waarderen.

Over anaconda15

1.80 meter lang blauwe ogen Nederlands Techneut en gek op wetenschap Erg handig en visionair

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink. Bewerken

Geef een reactie Reactie annuleren

Vul je reactie hier in …

 
Gravatar
E-mail (required)(Niet gepubliceerd)
Naam (required)
Website
Gravatar

anaconda15: Je reageert onder uw WordPress.com account. (Uitloggen)

Twitter-afbeelding
Je reageert onder uw Twitter account. (Uitloggen)
Facebook foto
Je reageert onder uw Facebook account. (Uitloggen)
Verbinden met %s

Hou me op de hoogte van nieuwe reacties via e-mail.

Houd mij via e-mail op de hoogte van nieuwe berichten.

 
 
op 04:32 Geplaatst door kingkong 0 reacties
 
 
 
 
Abonneren op: Berichten (Atom)

Volgers

 
 

 

Blogarchief

 

 

Over mij

Mijn foto

Dakloos: Oorzaken sociale uitsluiting:een egoistische samenleving,vakbond en advocaten zonder sociaal gevoel of motivatie en werkwijzes opvanginstellingen, en beleid Rijksoverheid en gemeentes. Ruud Donker,dakloos na 28 jaar arbeid belastingen en premies betalen en 20 jaar zelfstandig wonen in Almere,oorzaak een werkgever die het arbeidsrecht en mijn arbeidsovereenkomst schond en een waardeloze vakbond FNV kiem die mij na 27 jaar lidmaatschap geen juridische ondersteuning bood en mij liet barsten maar met mij zijn er duizenden die door hun bonden zijn benadeeld omdat daar ook het politieke gif is binnengedrongen. Plus 10 jaar aanschrijven van het parlement en regering deed mij inzien dat politieke partijen criminele organisaties zijn tuk op de eigenbelangen en meer bezig zijn met hypes en populistisch gedrag dan de burgers hun belangen dienen. Zelfs het niet gekozen staatshoofd Mevr.Beatrix aanschrijven over mijn persoonlijke situatie hielp totaal niet en waar ik erachter kwam dat zij alleen haar financiele eigenbelangen dient ten koste van het volk en dat noemt men dan een parlementaire democratie. En zo mijn Nederland naar de ondergang hebben geholpen.

 

 
 
 

Over anaconda15

1.80 meter lang blauwe ogen Nederlands Techneut en gek op wetenschap Erg handig en visionair
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized en getagged met . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s