BARBARISME EN DE ELITE

wordpress stats

BARBARISME EN DE ELITE

 

Geplaatst op24 september 2011 doorAdministrator
Barbaarse geheime genootschappen als  top van de piramide.
Het woord barbaarbetekent “een onbeschaafd/onderontwikkeld persoon”. Geheime genootschappen, zoals Skull & Bones, Committee of 300, De Soevereine Maltezer Orde, Bilderberg en Vrijmetselaar loges zoals onder anderen de beruchte  P-2 (Propaganda Masonica Due), maar ook het Vaticaan, herbergen uitverkorenen die de wereld besturen. Daarbij gebruik makend van de hen ter beschikking staande  onbeperkte macht. Deze extreem aan geheimhoudingsplicht gebonden occulte genootschappen zien de wereldbevolking als barbaren welke als belastingslaven zorg dienen te dragen voor de noden van  deze door zichzelf uitverkoren  “elite groepen”.  Zij vinden zichzelf de “elite” met onbeperkte en onaantastbare macht en de niet of summier ingewijde bevolkingsgroepen slechts “barbaren”.  

Wie en wat zijn deze genootschappen?

Ieder jaar worden er voor Skull & Bones vijftien Yale-studenten uitverkoren als nieuwe leden. Nee, het zijn geen willekeurige Yale-studenten die worden gekozen voor dit hoge  elitaire bondgenootschap, maar het zijn telgen uit de toch al meest invloedrijke en oudste families van de nieuwe wereld. Toelating in de exclusieve kring van “Bonesmen” (een selectief mannenclubje) opent voor hen de deuren tot onbeperkte en onaantastbare macht. Omringd door vermomde in zwart fluweel gehulde schimmige gedaanten. Voorzien van de meest uiteenlopende religieuze (soms geroofde) voorwerpen van een mensen verachtende dodencultus. Iedere Neophyt moet naakt in een doodskist gaan liggen en masturberend zijn meest innerlijke en intieme wensen onthullen. Het is het ritueel van afstand van het oude leven en toegang tot het nieuwe. Zijn vroegere “ik” is hiermee gestorven, nu is zijn existentie dienstbaar aan een hoger doel, te weten “The Order”. In het kader van de inwijding leert hij nu ook de obscure heiligdommen van de spookachtige crypte kennen, skeletten van kinderen en mummies, geroofde doodshoofden (onder anderen die van de Apache Geronimo)  en de onderdelen van het tafelzilver van Hitler. Een glazen vitrine met een bebloed mes moet de herinnering levend houden aan het eenduidige lot van een verrader.  Compromisloos ontsluit de orde zich voor hem en daarmee ook een nieuw, op macht georiënteerd leven, dat voortaan het geheime bondgenoodschap boven al het andere in de wereld plaatst. De absolute macht over deze aardbol en zijn levens. Zij ondersteunen elkaar wederzijds zonder voorbehoud en bekleden binnen een kort tijdsbestek de meest belangrijke posities. Zij kunnen zich alles veroor-loven (hedendaagse voorbeelden als  o.a.  IMF baas Strauss Kahn spreekt boekdelen). Zij hanteren de wissels voor de toekomstige koers  van de geschiedenis van onze planeet. Hun op geheime bijeenkomsten genomen besluiten lijken op vonnissen van een Laatse Oordeel.
Alle geheime genootschappen hanteren min of meer hetzelfde uitverkoren principe en inwijdings ritueel. Een buitenstaander heeft geen toegang noch inzicht en wordt barbaar genoemd. Een rapport over het doen en laten van de lidmaten of de miljarden die er omgaan in  deze  genootschappen zult u tevergeefs zoeken. Het valt onder de status geheim. Leden van Skull & Bones , als de familie Bush en andere presidenten, alsmede de top van CIA/FBI, rechters  en media behoren tot dit illustere gezelschap. Z o is “prins” Friso, naast de Engelse prinsen lid van Committee 300. De lijst zou te lang worden hier alle namen van de machtigste mensen van de wereld te noemen. Stuk voor stuk zijn zij aangesloten bij deze geheime genootschappen.

Bilderberg.

Eveneens een genootschap van zeer geheime  en duivelse aard die niets met de belangen van een soeverein volk als het Nederlandse te maken heeft,  maar alles met de belangen van de  “elite”.  Zij collaboreerden met ingewijde leden om over alles en ieders rug uitsluitend hun eigen belang te dienen. Wat dat betreft is er een frappante overeenkomst met het met verraad en  collaboratie in W.O. II, met dat verschil dat collaborateurs na de oorlog werden gestraft. Tenminste als je toen al niet bij de “elite” hoorde, want ook toen werd je automatisch verschoond van een behandeling met pek en teer.  Een Staat binnen een Staat die door manipulatie en machtsmisbruik alles regelt en waar o.a. de Bilderberg club onderdeel van is. De Bilderberg Conferentie is een aardige middenmoter, allang geen topper meer….We moeten er mee rekenen, dat de macht inmiddels is ondergebracht bij clubjes, waar we het bestaan (nog)  niet van weten; zo werkt dat in occulte kringen.
Bernhard von Lippe Biesterfeld, fanatiek Nazi, een gedeserteerde zogenaamde verzetsprinz en overspelige collaborateur, was oprichter van de Bilderberg club, welke op exact dezelfde wijze functioneert als al die andere geheime genootschappen. Bernhard zat er midden in, daar is geen twijfel over mogelijk.

P2 (Propaganda Masonica Due)

De Italiaanse journalist Carmine Pecorelli werd op 20 maart 1979 door 4 kogels om het leven gebracht. Hij wist te veel. Hij was zelf lid van P2, maar had ontdekt dat de CIA,de Amerikaanse geheime buitenlandse dienst, dit geheime genootschap (P2) financieerde en Andreotti hier een flinke vinger in de pap had. Hij begon dus in een enorme mierenhoop te porren, zelfs met  invloedrijke steun.
CIA agent Richard Brenneke  die tussen 1969 en 1980 betrokken was bij de gebeurtenissen van P2 bevestigde dat de Amerikaanse regering de P2-loge met maandelijks tot 10 miljoen dollar ondersteunde. De opzet was om van Italië een autoritaire staat te maken, door het bij elkaar brengen van politieke leiders, grootindustriëlen, leger- en politieleiding, alsmede de chefs van de geheime diensten. Er werd echter een lijst gevonden van een bonte verzameling samenzweerders. In1981 kwam aan het licht dat op dat moment, drie ministers, 40 parlementariërs, 43 generaals, acht admiraals, de politiechefs van vier grote steden in Italië en talrijke belangrijke personen uit de wetenschap en pers, onder meer op de terreinen van gezondheid,cultuur,opvoeding en wetenschappelijk onderzoek, deel uitmaakten van P2-loge.
Wie dan ook in de P-2 vuilisbelt zou gaan porren, zou stuiten op een samenzwering van gigantische, wereldomvattende omvang van een onontwarbaar diep ondergronds net. Belangrijk in dit geheel van samenzweringen op het hoogste niveau zijn daarbij het Vaticaan en de Maltezer Ridderorde. (Maltezer ridderschappen worden overigens benaderd door personen van een hoge rang. Bernhard werd dat door nazileden en Beatrix werd er weer bijgetrokken door Bernhard). De Soevereine Militaire Orde van Malta (SMOM) is historisch gezien de militaire tak van het Vaticaan en wordt als een eigen Staat beschouwd, toegerust met alle regeringsmachten en eigen diplomatieke vertegenwoordigingen. In de SMOM ging en gaat het er onder die lange dekmantels wild aan toe, zowel letterlijk als figuurlijk. Niet bekend is of de nieuwste “koninklijke” HORK in de vorm van de Overbodige al is ingezegend. Wel is hij in het pak met het witte kruis van de Johanniters gehesen, de protestantse tak van De Soevereine Maltezer Orde.
De organisatie dient onder anderen als zwarte markt voor goud en doet dienst als geld witwaspraktijken van geheime diensten als met name de CIA. In 1991, toen het tijdperk van Gorbatschow ten einde liep verdween er een vermogen van onmetelijke omvang aan Russische goudreserves. Er is sprake van 2.000 metrische tonnen aan goud, wat vandaag een waarde van € 80 miljard zou vertegenwoordigen.
Interessant genoeg bestaat er ook naast Skull & Bones een Amerikaanse tak van de Maltezer ridders. Een van hen was de samenzweerder John J. Raskob van het machtige Du-Pont concern. DuPont, groot geworden in het leveren van buskruit aan alle strijdende partijen in de Amerikaanse Burgeroorlog.  Ook onder de CIA mensen bevindt zich een hele reeks Maltezers. Zo waren ook de CIA chefs John Mc Cone, William Casey en William Colby leden van de soevereine Maltezer Orde.
Zij stonden o.a met Reagans Minister Alexander Haig in verbinding met Licio Gelli, zakenpartner van o.a. Juan Perón en Klaus Barbie die samen met Hitler’s topspion Reinhard Gehlen met nog tienduizend andere Nazi’s een carrière maakten in de USA. (Niet alleen in de U.S.A. maar ook in Argentinië, de bekende streek Bariloche, waar toevalligerwijze de familie van Amsberg vele hectaren grond en huizen heeft).
Geli werkte ook nauw samen met Ronald R. Rewald, de grondlegger van de genootschappen, Bishop, Balwin,Rewald, Dillingham & Wong uit Hawaï. Daarachter verborg zich weer een privébedrijf van de CIA. Interessant is ook dat de voormalige CIA-directeur en latere president George Herbert Walker Bush (van Duitse afkomst onder de naam Scherff) lid was van P2-loge welke relaties had met een groot aantal terroristische acties, waaronder de aanslag op station Bologna in 1980 en de aanslag op het Pan Am vliegtuig 103, boven het Schotse Lockerbie, waar nog steeds Ghadaffi de schuld van krijgt.  Aan boord van die vlucht bevond zich namelijk een groep CIA-leden, die illegale acties van een kern genootschaps-leden binnen de CIA had ontdekt. Deze agenten wilden in Washington verslag doen van de CIA drugssmokkel en wapenhandel in relatie tot P2 in het Midden Oosten.  De macht achter de macht echter,een lugubere schaduwregering een goed georganiseerde overkoepelende Power Control Group, liet de potentiële onthullingen niet toe.  De agenten werden tot zwijgen gebracht. Wij moeten overigens altijd scherp zijn op de originele passagierslijsten van “rampvluchten”, ook de lijsten van de vier 9/11 vluchten zijn verdwenen of vervalst, in ieder geval zeer onduidelijk.

Hoe dieper men graaft…….

Vlaggetjes zwaaiers die enthousiast, maar wellicht onbewust,  dom de aanhangers  en leden van geheime genootschappen op “koninginnedag” staan toe te juichen, beseffen nog steeds niet dat deze arrogante elitaire lieden denken: “Ja, stelletje BARBAREN, je zwaait maar, maar betalen zal je”. Terwijl de mensen niet beseffen dat ze de WERKELIJKE BARBAREN  staan toe te juichen. 
Veel erger en nog het meest verwerpelijke is degene die  bewuste collaboreert met deze duivelse leden. Zij die een graantje – of misschien moeten we zeggen graaitje –  mee willen pikken ten koste van de bevolking, voor eigen gerief. 
Fanatieke en door de gecontroleerde media gedrogeerde orangisten en hun dociele meelopers, vernietigen bewust of onbewust een soeverein volk als het onze en dienen als topcrimineel bestraft te worden in een soevereine Republiek.  Levenslange schoffeldienst zal hun deel zijn en in een Republiek is levenslang: Tot de dood er op volgt, simpel! 
Maar in dit dictatoriale “koninkrijk” is dat onmogelijk. Weg ermee.
___________________________________________________________________________________________________________________________________
Hoe dieper men graaft, hoe natter het wordt. Hoe hoger men komt, hoe mistiger…..
___________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Als de loop van de menselijke geschiedenis word afgelopen dan blijkt er totaal geen beschaving en cultuur bij het menselijk brein te zijn binnen gedrongen gezien de vele oorlogen en wangedrag overal in de wereld bij leefgemeenschappen en dan blijkt de uitspraak “Homo homini lupus” nog steeds van toepassing.
  Het is van belang te weten dat elk lid van de mensheid de neiging heeft om de anderen te overheersen en dat heeft te maken met instinct en dierlijk gedrag van overleven toen er nog wilde dieren overal op de aarde rondliepen die op prooien uit waren en de mens als dier en als concurrent zagen en zal dus nu die leden van de hoogste elite die angststoornissen hebben voort gekomen uit de oerdrift deze alleen kwijt raken als zij hun medemens zien als hulpbron om te overleven,zoniet dan zijn zij ook voortbestemd om uit te sterven.
  Dus bij verandering van denken en mentaliteit zal de mensheid in zijn totaliteit de hoogste trap van beschaving en wijsheid brengen en vrede in ieder mens,man of vrouw,jong en oud en zal de Aarde als ons levende ruimteschip
  onze levensbron zijn tot de zon uitdooft.

   
  6
   
  1
  i
   
  Rate This

  Quantcast

Over anaconda15

1.80 meter lang blauwe ogen Nederlands Techneut en gek op wetenschap Erg handig en visionair
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized en getagged met . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s