Potgietersingelpark Zwolle en Generaal pardon?

 
                                  Een zwolse thuisloze, 08 december 15:15:

Zicht op Potgietersingelpark en slaapplek dakloze Ruud

28 jaar arbeid,belastingen en premies betalen,20 jaar zelfstandig wonen in Almere en dan door toedoen van een nieuwe directie na geheime overname van ons bedrijf word je arbeidsovereenkomst en voorwaarden geschonden en laat de vakbond FNV kiem na 27 jaar betalend lidmaatschap je in de steek en sta je dak en thuisloos op straat en beginnen de omzwervingen langs zwaar gesubsidieerde opvanginstellingen in diverse gemeentes, dan blijkt er geen hulpverlening aanwezig in Nederland voor daklozen zonder verslavingen en zogenaamde psychiatrische achtergronden nog een sociale advocatuur die voor je rechten op komt.Maar ontzettend dankbaar voor de medelevenheid van voorbijgangers en argwanend richting de "christelijke hulpverleners"" en bemoeizuchtige daklozen.

Bericht door R.Donker
Ik kwam eind april 2002 niet in Zwolle terecht via de aanzuigende werking maar via toenmalig VVD tweede kamerlid Mevr. Elisabeth Meijer die ik in Almere om hulp vroeg voor onderdak nadat ik een week eerder een sociaal pension Arcuris ben uitgezet op de valse beschuldiging van non-verbale bedreiging van een groep bewoners waar ik al 8 maanden mee optrok.
Link:http://www.anszwerver.nl/zwervers_dagboek/2002/01/op-bezoek-bij-het-afvoerputje-van-de-zwolse-samenleving.php
Mevr. Elisabeth Meijer was wel bevlogen met dak en thuislozen maar liet zich onbewust voor het karretje spannen van Joop van Ommen en Margriet Meindertsma ex PvdA wethouder van Zwolle en nu exit senator in de eerste Kamer,ex toezichthouder RIBW Zwolle en commisaris bij woningcorporatie SWZ.
De redenen was dat ik dit sociaal pension was uitgezet omdat ik al een tijd de politiek in Den Haag op de hoogte bracht van de opvang voor dak en thuislozen zonder zorg en hulpverlening en de fraudes met subsidies en AWBZ gelden en dat beviel een wethouder en zogenaamde hulpverleners niet en die hun werkgelegenheid en inkomsten in gevaar zagen komen.
Eenmaal in Zwolle aangekomen maakte ik kennis met een directeurtje van de WRZV sporthallen en beheerder van een illegale opvang Hr. Joop van Ommen.
Dit persoon vertelde mij hoe hij zo sociaal bevlogen was met dak en thuislozen en kansarmen en hen huisveste en te eten gaf en hen praktische hulpverlening bood en alles uit eigen zak betaalde. maar waar de gemeente Zwolle dit subsidieerden. 
Ik maakte tijdens mijn verblijf in de WRZV sporthallen mee hoe politieke slijmerds de deur plat liepen van de WRZV hallen om hun opwachting te maken bij de zogenaamde “burgemeester”Joop van Ommen evenzo politieagentjes en journalisten van de Stentor die allemaal een graantje mee wilde pikken van de “beroemde”taxichaffeur van Zwolle die de American dream had waargemaakt en schatrijk was geworden maar niet van het werken,dat laat hij aan anderen over onbetaald (daklozen)maar eerder door de subsidies die de gemeente Zwolle beschikbaar steldt voor de opvang van dak en thuislozen zonder te controleren waar dit gemeenschapsgeld aan besteed werd en waar een gedoogbeleid werd gehandhaafd rondom de WRZV sporthallen waar evenementen plaats vonden en muziekfestivals en concerten zonder de benodigde vergunningen als je zoals Joop van Ommen maar “relaties “heeft binnen de gemeentepolitiek zoals een ex PvdA wethouder en een schoonzoon voorzitter van de gemeenteraadfractie Swollwacht die het beleid,uitvoering en belangrijke besluitvorming overbrieft naar schoonvaderlief.
Ik verbleef een jaar in de WRZVsporthallen en overnachte in de kleedkamers omdat ik de zuipende en snuivende daklozen in de bouwvallige keetjes niet kon aanzien.
By the Way, alles was mogelijk achter de WRZ sporthallen zoals daklozen die onbetaald de evenemten binnen te hallen stonden op te bouwen en bardiensten draaide en te werk werden gesteld in de snackkramen bij de Whytermeplas en Oosterenkstadion ook onbetaald en waar corrupte raadsleden dit “”sociale activiering”” noemde maar gewone ordinaire slavernij is. 
Na een jaar de mooie beloftes aan te moeten horen van dat hij voor een huisje zou zorgen en hulp bieden door Joop van Ommen en zijn gebral in de lokale en landelijke media over hoe geweldig hij niet was en de politiek bestreed kwam ik erachter dat hij gewoon een duurbetaalde loopjongen was van de PvdA en aanhang die de daklozen moesten gijzelen achter de WRZV sporthallen zodat zij geen aanspraak konden maken op hun sociale rechten zoals onderdak,inkomen en een eigen sociaal leven wat een aanslag zou betekenen op het gemeentelijk budget van Zwolle.
Ik vroeg toen zelf een woning aan met 20 jaar woonduur uit Almere in mei 2003 maar werd gedwongen woonbegeleiding te aanvaarden van RIBW Zwolle en schuldhulpverlening aan te vragen anders kon ik geen woning krijgen en anders dan William Dogger van Swollwacht beweerde in de Zwolse Courant in 2003 heb ik totaal geen hulp ontvangen van Joop van Ommen en met mij honderden dak en thuislozen.
Zij zijn gewoon een economische opbrengst voor hem geweest en verder in de stront geholpen met medewerking van het gemeentebestuur van Zwolle die de Welzijnswet van 1994 ontduikt wat betreft het opzetten van beleid en 24 uursopvang voor dak en thuislozen met zorg en hulpverlening zoals dit in de wet is vastgelegd maar door de 43 centrumgementes die geoormerkte specifieke uitkeringen ontvangen niet uitvoeren en dak en thuislozen van het kastje naar de muur sturen met hun hulpvraag.
In 8 jaar schrijven naar de politiek in Den Haag zowel ministeries als tweede kamerfracties en de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Nza en algemene rekenkamer leerde mij dat Nederland Fraudeland nr.1 is waar elke beunhaas met graaienende vingertjes een opvang kan opzetten met paar man en een bestuursstructuur en met wat ongemotiveerd personeel indicaties mogen vaststellen bij zogenaamde zorgwekkende zorgmijders en overlastgevers zoals daklozen worden genoemd en dan bij het CIZ en zorgkantoor AWBZ gelden kunnen claimen voor niet geleverde zorg of hulpverlening,want niemand controleert de zorgaanbieders en het CIZ of zorgkantoor gaat geen navraag doen bij de client of zijn hulpvraag overeenkomt met het zorgaanbod.
Gevolg is dat de belastingbetalers steeds meer kan opdraaien voor de hogere zorgpremies en AWBZ premies omdat er geen fraudebestrijding is ondanks wat de Rijksoverheid staat te beweren.
De inspectie voor de Gezondheidszorg controleert al jaren periodiek geen zorg en welzijnsinstellingen meer omdat zij te weinig inspecteurs hebben,kijk maar naar de thuiszorg en recentelijk Stichting Philadelphia.
En Zo kon het Leger des Heils ook hun malafide werkwijzes uitbouwen en dak en thuislozen financieel uitplukken middels hoge eigen maandelijkse bijdrages voor verblijf/gijzeling binnen de opvanginstellingen en waar ook niet gecontroleert word door de Inspectie voor de Gezondheidszorg of de Nederlands Zorgautoriteit en waar controles vanuit de gemeentes helemaal geen sprake is op beleid en uitvoering en correcte besteding van subsidies en dat is al 20 jaar aan de gang.
De dak en thuislozenproblematiek word kunstmatig in stand gehouden over de ruggen van de dakozen zelf en de belasting betaler,en hulpverleners zijn te beroerd om hun werk goed te doen binnen de opvang met hun SPH opleidinkjes en hun eigenbelangen.
Min verhaal in het kort staat op de weblog van SP Krista van Velzen onder Iedereen Onder Dak.
Ik ben opnieuw tijdelijk dakloos door een bepaalde groep personen en hun streken omdat ik teveel openbaar wil maken aan fraudes en verduisteringen van gemeenschapsgelden maar ik vecht terug! 
Ik melde het al dat ik tijdelijk dakloos ben nadat ik op 10 september 2008 mijn woning aan de Walstr.9a ben uitgezet op de valse beschuldiging van lawaaioverlast die door mijn bovenbuurvrouw werd veroorzaakt maar waar Openbaar Belang de zaak op een vuile manier omdraaide en de kantonrechter van onjuiste informatie voorzag via hun advocatenbureau en waar RIBW Zwolle beweerde dat ik geen woonbegeleiding meer wilde ontvangen maar waar ik van de woonbegeleidsters geen enkele begeleiding of hulpverlening heb ontvangen vanaf het moment dat ik in de WRZV hallen hun medewerkster Regina Lagedijk duidelijk maakte dat ik geen inwoner van Zwolle ben maar tijdelijk onderdak genoot in de WRZVsporthallen dankzij het VVD kamerlid Elisabeth Meijer die mij richting Zwolle stuurde omdat ik in Almere ook geen hulpverlening heb ontvangen tijdens mijn verblijf in crisisopvang Perspectief van het Leger des Heils aan de spoordreef 14b en tijdens verblijf in crisisopvang de Valk Arcuris in Lelystad en Sociaal pension Arcuris in Almere.
En hier in Zwolle heb ik ook geen hulpverlening ontvangen van RIBW Zwolle en die “”socaal bevlogen hulpverlener” Joop van Ommen waar ik en andere daklozen alleen maar stonden voor te werken.
Joop van Ommen die wekelijks contact heeft met de drie Zwolse woningcorporaties SWZ,Delta Wonen en Openbaar Belang waar ik de woning van huurde.
Ik woonde vanaf juni 2003 tot 10 september 2008 op de Walstr.9a zonder iedereen tot overlast te zijn en vanaf februari 2007 begon in verloop van tijd boven mij herrie door het plafond te klinken en waar diverse malen Openbaar Belang van op de hoogte stelde plus de politie en waar tegen niets werd ondernomen en dan word je geconfronteerd met de valse beschuldigingen ingebracht door de bovenbuurvrouw en aanhang en Openbaar Belang en dan ben je via een kantonrechter je woning zo weer kwijt en ga je je af vragen wie hier achter zit om zo mij de mond te snoeren in de acties om de malafide praktijken in de opvang en de herberg aan het licht te brengen en je advocaat laat het in dit geval gewoon afweten en verblijf je in de nachtopvang Hel Banninkhuis tot december 2010 en besloot ik om buiten te gaan overnachten vanwege de sfeer en het dakloze gespuis die alleen aan hun eigenbelangen denken en nooit  de IGZ  inlichten over de misstanden. 

R. Donker te Zwolle

Op de kaart
 
 

  Generaal pardon?

 
Tweede KamerVoor een Koerdische familie staat maar één vraag centraal: wordt het generaal pardon opgeschort? Ze wonen bijna 10 jaar in Nederland en kunnen elk moment worden uitgezet. Minister Verdonk bevestigde vandaag per brief een tijdelijke uitzetstop. Maar voor hoe lang? EénVandaag volgt de familie in deze onzekere tijd. Ook een gesprek met Geert Wilders
 
reactie(s)
 
 
  • Hans Peters, 07 december 15:46: Opschorten Generaal pardon??Relschoppers, zakkenvullers en miljoenenoplichters worden beter behandeld dan deze mensen. Dit is gewoon gestoord.
  • jim rozema, 07 december 16:02: goed zo ik vind dat het helemaal niet door moet gaan minister Rita verdonk ,moet voet bij stuk houden .het is spijtig voor die mensen maar je weet als je ergens anders naar toegaat dat zoiets kan gebeuren . hoeraatje voorrechts

Een zwolse thuisloze, 08 december 15:15:

Ik heb tijdens mijn verblijf als dakloze man in Zwolle en de illegale opvang achter de WRZV sporthallen de ellende mogen aanschouwen van uitgeprocedeerde asielzoekers zowel gezinnen met kinderen als alleenstaanden die de straat op werden geknikkerd nadat hun eerste aanvraag voor een verblijfstatus was afgewezen en zij zonder pardon de asielzoekerscentra”s werden uitgezet en met routekaarten richting WRZV hallen werden gestuurd voor onderdak,want Joop van Ommen laat niemand buiten staan volgens vluchtelingenwerk Nederland.Ik ving met andere medewerkers deze mensen op die in de meeste gevallen paar nachten op straat hadden overnacht en Joop van Ommen die vertrok snel naar huis.Ik keek hun dossiers door en zocht contact met hun advocaten.Deze advocaten hebben bij de asielzoekerscentra”s bijkantoortjes geopend,waar zij de kans kregen dankzij de Rijksoverheid en vluchtelingenverdragen om miljoenen aan gemeenschapsgeld binnen te slepen door telkensmale opnieuw een tweede,derde of vierde aanvraag in te dienen voor een verblijfstatus voor dezelfde asielzoeker die in eerste instantie was afgewezen.De advocaten wisten bij voorbaat al dat de asielzoekers kanloos waren om alsnog een verblijfstatus te krijgen nadat hun eerste aanvraag was afgewezen,omdat zij geen nieuwe bewijsmateriaal konden overleggen die hun status als vluchteling kon rechtvaardigen.Wel nu dit zijn de aasgierenmentaliteit van de advocatuur,snel de bankrekeningen vullen over de ruggen van kansarme mensen.Allemaal dankzij rode politici die jaren stonden te verkondigen van Nederland het sociaalste land ter wereld waar iedereen welkom was wiens mensenrechten werden geschonden.Maar waar bleven zij toen door hun gedrag van geen oppositie voeren tegen sociaal-economisch wanbeleid van de kabinetten Lubbers,Kok en Balkenende de dak en thuislozenproblematiek massaal toenam,en er in Nederland gezinnen met kinderen en alleenstaanden de straat op werden gejast en hun woning uitgezet als door abnormale omstandigheden men in de schulden kwam.Toen hoorde je deze zogenaamde sociaal bevlogen politici niet.Nee,Nederlanders blijven hypocriet en grote bedriegers als het om persoonlijke belangen gaat.Ik had diep medelijden met deze asielzoekers en schreef paar zeer boze brieven naar Mevr.Rita Verdonk minister van Vreemdenlingen zaken,ik kreeg helaas zulke flutbrieven van haar terug waar ik bijna mijn nek brak,omdat mijn broek afzakte van schaamte en ellende.Mijn advies aan dit figuur,vertrek uit Nederland en ga op een onbewoond eiland zitten waar men geen last heeft van de medemens.

 vrijdag 21 oktober 2011

 
de Volkskrant

Kerkasiel beteugeld door Haagse normen

Van onze verslaggever Iñaki Oñorbe Genovesi − 10/02/04, 07:51

Joop van Ommen gaat door ‘tot het gaatje’. Ook al is het uitzetbeleid van minister Verdonk van Vreemdelingenzaken een feit….

 PEP_PEP-1-33_091230_1

Hypocriet gedoe tot aan bedrog aan toe

Van Ommen hekelt het gedwongen vertrek van 26 duizend uitgeprocedeerde asielzoekers uit Nederland. Maar nog bozer is hij over de ‘grote lach’ van Verdonk bij het verdedigen van haar harde beleid. ‘Een schande. Hoe durft ze zich zo op te stellen? Ik heb hier families met kinderen die de hele dag niks anders doen dan huilen. Die gooi ik niet op straat. Wat de regels ook zeggen.’

Niet iedereen is zo standvastig nu de overheid heeft besloten dat de groep asielzoekers weg moet. Voor de katholieke kerkorganisaties gaan de normen uit Den Haag nu boven de waarden van de Heer. Bisschop Ad van Luyn heeft namens de Bischoppenconferentie al laten weten dat ‘als democratisch is besloten wie wel en wie niet mogen blijven, ook kerken zich bij het onvermijdelijke moeten neerleggen’.

Ook de protestantse kerken openen niet massaal hun deuren nu de Tweede Kamer de uitzetting van asielzoekers steunt. Volgens algemeen secretaris Ineke Bakker van de Raad van Kerken is ‘respect voor de democratische rechtsstaat buitengewoon belangrijk’. En: ‘Kerkasiel is alleen bedoeld voor asielzoekers die nog perspectief hebben op een legaal verblijf in Nederland.’

De Nederlandse moskeeën lijken ook al geen onderdak te bieden. Die zijn niet gebouwd om mensen langdurig op te vangen, zegt Driss el Boujoufi van Ummon, de koepelorganisatie van Marokkaanse moskeeën. ‘Natuurlijk zullen we mensen financieel steunen als ze honger of hulp nodig hebben. Echter nooit als dit indruist tegen de wet.’

Maar het geweten blijft bij menigeen knagen. Want hoe rechtvaardig is het asielzoekers die hier jaren in onzekerheid hebben gezeten, terug te sturen? En hoe zwaar wordt het voor hen die de uitzettingen moeten uitvoeren?

Vorige week waarschuwde FNV-voorzitter Lodewijk de Waal al dat werknemers bij gemeenten, marechaussee, politie en de Immigratiedienst in gewetensnood gaan komen. Daarom bepleitte hij werknemers demogelijkheid te bieden zich opgewetensbezwaren te beroepen.

Bij de instanties zijn nog geen officiële verzoeken gekomen. En bij de christelijke politiebond ACP moeten ze het ook niet proberen: een agent mag geen werk weigeren, is daar de opvatting. Als een agent zich laat leiden door gewetensnood, wordt het fundament van de rechtsstaat ondergraven.

Voor Van Ommen is die gedachte onbegrijpelijk. Dus heeft hij nog maar een Afghaans gezin opgevangen. Want een democratisch besluit of niet, het terugkeerbeleid blijft volgens hem onfatsoenlijk. Hij doet er niet aan mee. ‘Dan maar burgerlijk ongehoorzaam. En ik hoop van harte dat ik niet de enige ben.’

                                                                                   

afschuif/ontvangstbrief van CDA over uitgeprocedeerde asielzoekers en hun lauwe reactie

Duidelijke taal van Groenlinks over opvang Leger des heils,10 jaar later is er niets veranderd en de structuren van oplichting en uitbuiting in de opvangwereld voor dak en thuislozen niet opgeruimd.

afschuif/ontvangstbrief Pvda met verdraaing van de aangeleverde feiten

                                       

Ook afschuifbrieven en waar van mijn berichtgeving over geschonden arbeidsovereenkomst etc. word doorgespoeld naar desbetreffende ministerie die u verwijst naar lagere overheden.Hoezo van het kastje naar de muur gestuurd maar waardoor dit soort handelen er economische schade word opgelopen.

                                       

Ministerie van SOZAWE op de hoogte gesteld dat vakbonden niet voor de belangen van hun trouwe leden op komen en zo mede voor gezorgd hebben dat ik dak en thuisloos ben geworden. dan word alles op alles gezet door de bestuurders om zich schoon te praten maar vertel dat maar tegen duizenden benadeelde ex-leden.

 Link:Ruud Donker zijn arbeidsverleden en geschonden arbeidsovereenkomst

Verslag van Ruuds arbeidsverleden

Link:http://youtu.be/MfYM1kJzXRg

                                      

dinsdag 25 oktober 2011
Zwolse erepenning Joop van Ommen ZWOLLE – Het college van burgemeester en wethouders van Zwolle heeft Joop van Ommen de Erepenning toegekend ‘als blijk van waardering en erkentelijkheid voor zijn bijzondere en langdurige verdiensten voor de stad’. Joop van Ommen heeft jarenlang onderdak en steun geboden aan dak- en thuislozen.

“Vaak wist hij kwetsbare mensen ook weer toekomstperspectief te geven. Met het opkomen voor hun belangen in de Zwolse samenleving heeft hij hen een stem en gezicht gegeven”, volgens de gemeente in een verklaring. Burgemeester Henk Jan Meijer heeft de onderscheiding zondag uitgereikt bij de sluiting van de gedoogruimte achter de WRZV-hallen en de ingebruikneming van De Herberg. De nieuwe dak-en thusilozenopvang De Herberg wordt o

p vrijdag 20 november officieel geopend.  

Over anaconda15

1.80 meter lang blauwe ogen Nederlands Techneut en gek op wetenschap Erg handig en visionair
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized en getagged met . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s