GOEDE DOELEN ZONDER SUBSIDIE – HET KAN

wordpress stats

GOEDE DOELEN ZONDER SUBSIDIE – HET KAN

Geplaatst op6 november 2011 doorAdministrator

Het meeste wat er ongevraagd in de brievenbus wordt gedeponeerd aan bedrukt papier geven we mee met de ophaaldienst voor….tja, een goed doel….

Deze week echter werd een brochure bezorgd met de veelzeggende titel: “Kerst, kou en armoede”.

Het ging om de voedselpaketten actie 2011 voor Oost-Europa. De geboorte van Jezus in combinatie met sneeuw, vrieskoude en te weinig eten in Oost-Europa. “Zending over grenzen” heet de stichting. En bij dat laatste moeten we direct denken aan “Goede doelen”, overheidssubsidies en graaiende bestuursleden met een dikke lease-auto. De doelstelling wordt als volgt omschreven:

 • Het verlenen van materiële, emotionele en geestelijke hulp aan mensen in met name Oost-Europa die lijden onder de gevolgen van armoede. De hulp is erop gericht deze mensen op weg te helpen naar zelfstandigheid.
 • Het Nederlandse publiek bewust maken van de situatie waarin mensen in Oost-Europa leven en betrokkenheid te creëren.

Dus voor de zekerheid maar even de zaak verder uitgezocht. Tegenwoordig is het gemakkelijk om even wat cijfers van internet te plukken. Hieronder een kosten/baten analyse van deze naar eigen zeggen volledig van vrijwillige donaties bestaande vrijwilligersclub met 18 medewerkers. De meest recente cijfers zijn van 2009.

BATEN  in totaal € 5,8 miljoen

KOSTEN in totaal € 6,0 miljoen

Het verlies was dus een kleine 2 ton. Een stichting kan geen winst of verlies maken, dus moet bijgelegd worden uit eigen middelen. Die zijn er voldoende. Er wordt geen beroep gedaan op overheidsbijdragen om dit verlies goed te maken, dus er moet twee ton uit de kosten worden gesneden. Het bestuur van de stichting werkt onbezoldigd, dus zal het uit de andere gemaakte kosten moeten komen.

De baten komen geheel voor rekening van eigen inspanningen en er zijn in de balans en Verlies-Winst rekening geen subsidies van overheden aangetroffen. Er wordt huur aan de gemeente Almere betaald. De stichting is uiteraard vrijgesteld van belastingen, waarbij de berekende BTW niet kan worden afgetrokken van de opbrengsten BTW, dus ook als kosten zal moeten worden opgevoerd.

Het kan dus wel degelijk

Het blijkt dus, dat een organisatie voor een goed doel zichzelf uitstekend kan bedruipen, als er maar een basis van behoefte aanwezig is. Op het moment dat een overheid via subsidies gaat bijspringen, worden de bakens verzet, de prioriteiten verlegd en wordt de subsidiëring de voornaamste doelstelling.

Toch blijven we zitten met een lastig fiscaal puntje.

De giften die bedrijven en particulieren aan de stichting doneren zijn van de belasting aftrekbaar. Dat betekent dat mijn buurman van christelijke huize een goede daad verricht en daarvoor reeds in het heden wordt beloond. Dat verschil moeten wij bijleggen. Gesteld dat we het zouden kunnen missen, zouden we het liefst wat aan een kinderspeelplaatsje om de hoek willen geven, maar dat kan nu niet. Iemand verweet ons van bot egoïsme, omdat we een ander het plezier van de donatie niet zouden gunnen en de mensen in nood niet willen helpen. De zaken worden zoals gewoonlijk omgekeerd, want doordat er een fiscaal gat moet worden gedicht, zijn velen niet in staat te doen wat ze zouden willen doen.

Wat in het klein geldt, gaat ook op in het groot en er zal dus weer subsidie moeten worden uitgetrokken voor het kinderspeelplaatsje om de hoek. Iemand anders in een ander dorp zal daar aan betalen, echter zonder dat hij of zij er enig benul van heeft.

En in feite is dat gek, want als je een paar schoenen koopt, wil je toch ook eerst weten waar je je zuurverdiende centen aan besteedt?

____________________________________________________________________________________________________________________________________

http://herstelderepubliek.wordpress.com/2011/06/14/vrije-draad-14-06-2011-voedselbanken/

http://herstelderepubliek.wordpress.com/2011/06/15/het-principe-met-de-pet-rond-2/

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Gearchiveerd onder: Uncategorized

10 Reacties

 1. Jaarsalaris van directeuren van “Goede Doelen” (2010).
  (Opmerking: Ook aardig is het om het nog eens om te rekenen naar guldens door het met 2.2 te vermenigvuldigen……….)

  Unicef Henk Franken € 371.459

  Rode Kruis Cees Breederveld € 198.000

  Hartstichting Hans Stam € 181.119

  Nierstichting Paul Beerkens € 177.249

  Kerk in actie Haaije Feenstra € 176.000

  KWF Kankerbestrijding Ton Hanselaar € 175.135

  Artsen zonder Grenzen Hans van de Weerd € 174.000

  Prins Bernard cultuurfonds Adriana Esmeijer € 160.400

  Natuurmonumenten Jan Jaap de Graeff € 154.000

  Plan Nederland Tjipke Bergsma € 136.000

  Wereld Natuur Fonds Johan van de Gronden € 129.498

  Cordaid René Grotenhuis €128.514

  Greenpeace Liesbeth van Tongeren € 126.901

  Woord en Daad Jan Lock € 125.361

  Astma fonds Michael Rutgers € 125.000

  Zonnebloem Marijke van Eck € 122.416

  Terres des Hommes Ron van Huizen € 117.440

  Amnesty International Eduard Nazarski € 115.955

  Oxfam/Novib Farah Karimi € 115.769

  SOS Kinderdorp Albert Jaap van Santbrink € 103.164

  Cliniclowns Nederland Hans Geels € 94.577

  Liliane fonds Kees van den Broek € 92.016

  War Child Mark Vogt € 87.600

   
  10
   
  0
  i
   
  Rate This

  Quantcast

 2.  

  Tom Couzy, op 6 november 2011 om 21:19 zei:

  Ik heb helemaal niets met dat interkerkelijk gedoe.
  Als ik het woordje kerk ergens zie, maak ik de associatie Pax christi/Amnesty en het opgehaalde geld, indoctrinatie en pedofilie.
  Als ik dan zie dat “Zending over grenzen” bezig is geweest met de verspreiding van de bijbel in China en kindertehuizen in o.a. Moldavië,dan heb ik al weer genoeg gelezen. Is er hier in Nederland niets te doen met dat subsidiegeld?
  De omroep Max, opgezet voor en door ouderen in Nederland is ook al zo’n instelling die zich wezenloos inzet voor ouderen in het buitenland en het toeval wil ook al Moldavië.
  Je wordt toch kotsziek van al die geldverslindende hulporganisaties voor het buitenland. De Griekse bevolking ligt aan de bedelstaf,maar de Grieks-Orthodoxe kerk,heeft zich het afgelopen jaar met koffers vol geld naar Zwitserland begeven om hun miljarden veilig te stellen.

   
  6
   
  0
  i
   
  Rate This

   
  Quantcast

 3.  

  attie, op 6 november 2011 om 21:36 zei:

  Men moet kritisch blijven t.a.v. de goede doelen. Het is alleen zo vervelend dat er altijd mensen uit het dorp aan de deur komen, die je persoonlijk kent en niet voor het hoofd kunt stoten.
  Maar alle acceptgiro’s voor bovengenoemde fondsen gaan de prullenbak in,met uitzondering van de hulpacties voor dieren. Ik vind dat we zo veel aan de Gezondheidszorg moeten bijdragen en genoeg is genoeg.

  Maar ik ben blij dat Zending over Grenzen er zo goed afkomt, want jaren geleden hebben wij al besloten ons niet meer in vaak dunne feestkleding te steken en bibberend naar een restaurant af te reizen voor een kerstdiner, dat zo zwaar op de maag ligt. Ten eerste betekent dat dat we ons gezellig in een dikke trui kunnen hijsen om vervolgens gezamenlijk een supermaaltijd te bereiden van natuurlijke produkten, gespaard uit eigen tuin en onder het draaien van onze zeer oude kerstgramofoonplaten.Moet je dat zo spellen,dat inmiddels antieke woord? Het echtekerstgevoel.

  Het uitgespaarde geld is al bij voorbaat overgemaakt voor de oosteuropese kerstpakketten en een mens mag toch ook wel plezier beleven bij het idee hoe zo’n pakket wat vreugde kan brengen in die unheimische koude krotten waar de vaak oude mensen moeten leven.
  En bijgedachten aan fiscus, nee hoor. Daar heefthet dan even niet mee te maken.

  Die Staat moet in die weken ook eens uit de huizen,hoofden en harten worden gesloten. Te veel eer voor zo’n ondemocratische instelling.
  Een constitutionele monarchie, wat een wangedrocht.Hoe hebben ze het kunnen verzinnen.

   
  5
   
  1
  i
   
  Rate This

   
  Quantcast

 4.  

  attie, op 6 november 2011 om 21:44 zei:

  Nou ja, troost je Tom, volgend jaar om deze tijd hebben we het druk met onze eigen voedselbanken,want die dreigen nu al ten onder te gaan zonder aanvoer.
  Aan de opmerking van Willem de O. :wat ejjeg hebben we niet genoeg. Dat wordt in december volgend jaar dubbel inkopen dus. Voor eigen bevolking.

   
  5
   
  0
  i
   
  Rate This

  Quantcast

 5.  

  Johan Doets, op 6 november 2011 om 21:58 zei:

  Een beetje off-topic maar: er komen wekelijksgoedbedoelende mensen aan onze deur die een klein geldbedrag willen hebben voor een of ander goed doel. Meestal gaat het om iets in de medische hoek, (nieren-,- hersens-, hart-, lever/darm-, appendix-, kanker-, astma-. etc. etc.) Soms iets met de natuur (Greenpeace, Zonnebloemen, Natuurmonumenten, wereldnatuurfondsen-, enz.). Prima, ik geef aan elke idealist die de moeite neemt om langs te komen om wat geld te scoren voor zijn goede doel (en de eventuele strijkstokken).
  Waar ik echter nog steeds (tevergeefs) op zit te wachten is die hoge militair die ‘s avonds aanbelt met een collectebus en vraagt om een bijdrage voor de Joint Strike Fighter. Of voor clusterbommen. Of DU munitie. Of onderzoek naar gifgassen.
  Kortom: het is een godsgeklaagd schandaal dat goede doelen langs de deuren moeten schooien en dat de miljarden voor militaire doeleinden (nog) gewoon uit de belastingen getrokken kunnen worden.

  Mijn voorstel is dan ook deze: Iedere militair betaalt voortaan zijn eigen munitie: Of zijn eigen brandstof (dan heb je als tankbemanning inderdaad een groot probleem!). En voor een uurtje patrouilleren boven Libie in je F16 sluit je maar een persoonlijke lening af voor de kerosine. Elke afgeschoten mortiergranaat wordt ingehouden op je salaris. Leg met de hele compagnie hutje bij mutje om die ene oefenraket aan te schaffen en af te vuren.
  Eens kijken hoe graag mensen nog gewapende conflicten uitvechten. Of “ambities nastreven in het hogere geweldsspectrum.”

  Dit moest ik even kwijt. Nu weer even wat muntjes klaarleggen voor de collectes van komende week. En wat snoep voor het enige goede doel waarbij de gehele opbrengst in de zakken van de collectanten verdwijnt: Sint Maarten!

   
  9
   
  2
  i
   
  Rate This

   
  Quantcast

 6.  

  Jacqueline, op 7 november 2011 om 08:26 zei:

  Toen wij nog in nederland woonden werden we gek van die voordeurbel voor goede doelen.Zelf heb ik ook in het verleden nog eens gelopen voor het Astma fonds. Een keer met Sint Maarten was ik vergeten “snoep” te halen. Toen gaf ik de kinders manderijnen. Tot mijn ontzetting vond ik mijn manderijntjes de volgende ochtend door de hele straat in de goot. Heb vanaf toen NOOIT meer mee gedaan aan die eigenlijke flauwekul, St. Maarten. In deze tijd; kom op zeg! Met het gevolg dat het jaar daarop er op de deur gebonkt werd, en de planten uit onze tuin getrokken werden! Tjonge jonge de “toekomst” van nederland.
  De kindertjes zijn in nederland zeer wel doorvoed. Lopen zelfs al op een kleuterschool zowat met een mobiel, de flauwekul ! Maar nu wel een boterham op school voor ontbijt krijgen, och och!!De wereld op zijn kop!!
  Nu wij wonen in het buitenland (alweer 2 jaar) hebben wij nog NOOIT een goed doel aan de deur gehad. En St. Maarten hier?? Nooit van gehoord, gelukkig :) )

   
  5
   
  0
  i
   
  Rate This

  Quantcast

 7.  

  tvdb, op 7 november 2011 om 12:24 zei:

  Dit artikel is als een klap in mijn gezicht.
  Weldenkende, goedgeïnformeerde mensen die het ‘goed’ vinden dat er een stichting bestaat om geld in te zamelen voor het Oostblok!!
  Deze mensen weten alles van de armoede in NL, om de hoek, in de achtertuin!! Men vindt het normaal dat een stichting 5,8 miljoen binnen haalt en 6 miljoen kosten maakt.
  Administrator, u meent het toch niet echt, dat die 18 mensen gratis voor niets 5,6 miljoen door hun vingers laten gaan en er dan zelf 0,2 miljoen uit eigen zak bijpassen? Weet u wel hoeveel geld 6 miljoen is?
  Je zou er 600.000 kerstpaketten van kunnen maken t.w.v. 100 euro!!!

  En dan die reageerder, gewoonlijk heel verstandig, bespaart op zijn kerstdiner, niet om de buren of het ouderencentrum een prettige kerst te gunnen, nee, weer het Oostblok!!

  Ik bespaar ook op mijn kerstdiner, begin al maanden van tevoren dozen te vullen met hoognodige levensmiddelen. Een week voor kerst vul ik daaruit kleiner dozen, kadopapier erom en geef ze aan familie, vrienden en buren waarvan ik weet dat ze het goed kunnen gebruiken.
  Kosten? Tja, ik doe naar draagkracht en over langer termijn, zonder subsidie en geen belastingaftrek.

  Als we allemaal zouden helpen volgens de lengte van je armen, zou de wereld er anders uitzien.

   
  0
   
  0
  i
   
  Rate This

   
  Quantcast

  • Waar staat nou weer, dat ik het goed vind???

   1. Iedereen moet zelf weten wat er met zijn donatie gebeurt. Of dat nu naar Oost-Europa of de voedselbanken gaat, ik ga daar geen oordeel over uitspreken.
   2. Deze tent doet geen beroep op de subsidiepotten, dat wilde ik alleen maar even proberen te verduidelijken, en voor zover ik het kan overzien
   3. Mijn probleem is de belastingaftrek. Als iemand een gift doet, etc. ik heb het al uitgelegd.

   Als u een probleem met dat soort bedragen heeft, heel voorstelbaar: schrijf die lui eens een brief op poten en leg ze uit, dat er hier nog genoeg werk te doen is.

    
   1
    
   0
   i
    
   Rate This

   Quantcast

 8.  

  attie, op 7 november 2011 om 12:56 zei:

  tvdb. U doet het op uw manier, ik bijvoorbeeld op de mijne. En ik ben me er goed van bewust dat we volgend jaar misschien al in eigen dorp aan de slag moeten.Maar voorlopig houdt iedereen nog de schijn op.Niemand loopt met zijn armoede te koop. Er is ook nog veel trots en valse schaamte.

  Maar vanmorgen zag ik op Belgie een klein verslagje over een grieks vrouwtje,die stond te huilen.Haar pensioentje gehalveerd en nu op het huis 200 euro extra belasting,evenals op het huisje van haar oude moeder. Mensen sluipen ni naar de rommelmarkten,niet meer als een verzetje maar om tweedehands ondergoed e.d. te kopen.

  Als we Schnabel van D66 niet zijn heilloze voorstellen (ouderen moeten hun huis aan bank verkopen – uiteraard,het is een bank ,dus tegen een rotprijs – en van dat geld hun ziektekosten moeten betalen en hun pensioen aanvullen, laten intrekken en die man voor straf een week op Rottumeroog zetten met een homp brood en een kan water, hef dan de Tweede Kamer maar op, want lui die niet met een kamerdebat aanvragen over dergelijke oneerbare voorstellen ,zijn geen volksvertegenwoordigers.

  P.S. En de armoede in Moldavie en Albanie is ten hemel schreiend,vooral omdat de kinderen wel moeten uitzwermen over Europa om iets te verdienen en hun oude familieleden niet mee kunnen nemen.

   
  1
   
  0
  i
   
  Rate This

   
  Quantcast

 

Geef een reactie Reactie annuleren

Vul je reactie hier in …

 
Gravatar
E-mail (verplicht) (Niet gepubliceerd)
Naam (verplicht)
Website
WordPress.com logo

Log in op WordPress.com om een ​​reactie te plaatsen op je blog.

Twitter-afbeelding
Je reageert onder je Twitter account. ( Log Out )
Facebook foto
Je reageert onder je Facebook account. ( Log Out )

Verbinden met %s

Hou me op de hoogte van nieuwe reacties via e-mail.

Houd mij via e-mail op de hoogte van nieuwe berichten.

 
 
Follow

Follow HERSTEL DE REPUBLIEK

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 217 other followers

Stuur naar e-mailadres Uw Naam Je e-mailadres

 

loading Annuleren

Bericht niet verstuurd – check je e-mailadres!
E-mail controle mislukt, probeer opnieuw
Sorry, je blog kan geen berichten per e-mail delen.

Over anaconda15

1.80 meter lang blauwe ogen Nederlands Techneut en gek op wetenschap Erg handig en visionair
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized en getagged met . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s