Nu dakloos in Zwolle en straks dakloos in Raalte.Nu 6 jaar verder is er niets veranderd in Zwolle bij de opvang leger des Heils en de Herberg want het gaat alleen maar om geld en niet om mensen

Nu dakloos in Zwolle en straks dakloos in Raalte.

Heino – 22 november 2005 Afgelopen maandag was Heino-online mede namens het Piratendebat uitgenodigd om met een delegatie Tweede Kamerleden mee te lopen om te zien wat men in Zwolle aan het probleem dak- en thuislozen doet.
Zwolle heeft een regio functie en alle dak- en thuislozen uit de gemeente Raalte worden naar Zwolle verwezen. Zelf zijn we met Gerard Waanders de voorzitter van de stichting Piratendebat en Jelleke Veenendaal van de VVD meegelopen, dhr. Verdaas van de PvdA had helaas afgezegd.

Link: http://www.donkerlo.nl/index.php/journalistieke_producties/tijdschrift_z-magazine/artikel/wonen_of_brommen

 

 Heino-online weet inmiddels dat er heel wat wetgeving gaat veranderen door de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). De gemeentes zullen ergens volgende week een brief krijgen van VROM waarin zij een prestatiecontract krijgen opgelegd.Dit houdt in dat men de dak- en thuislozen zelf binnen de eigen gemeente moet gaan opvangen. Dit geldt met uitzondering van Blijf van mijn Lijf vrouwen voor o.a. gedetineerden die eerst in de gemeente Raalte hebben gewoond, die moeten na hun straf ook eerst terug naar de gemeente Raalte.Overlast veroorzakers of mensen met een huurschuld die uit hun woning gezet worden, moeten binnen de gemeente Raalte worden opgevangen, dit geldt ook voor jongeren die geen onderdak hebben en afkomstig zijn uit de gemeente Raalte.
Kom je uit Raalte, ga je in eerste instantie ook terug naar Raalte.

Echter het budget van de WMO is hierop niet aangepast. Het is een zaak wat de gemeente met de woningbouwverenigingen moet oplossen.

Jelleke Veenendaal geeft aan dat zij zich de problemen van dak- en thuislozen aantrekt.
“Daklozen moeten van de straat, iedereen moet een dak boven zijn hoofd hebben. Mensen zonder woning moet een onderkomen worden geboden met de mogelijkheid door te stromen naar betere accommodatie. Hierin moeten zij begeleiding ontvangen waarbij dagbesteding en zorg betrokken dienen te worden. Uiteindelijk ontstaat er dan een situatie waarin het voor gemeenten en daklozen een stuk prettiger wordt.”

Zij heeft in de Tweede Kamer samen met haar collega Verdaas (PvdA) een plan ingediend over de wooncarrière. Hiermee zou het zogenaamde ‘substandaard’ wonen mogelijk moeten worden gemaakt. Eenvoudige woningen, die niet voldoen aan alle strenge eisen van het bouwbesluit e.d. mogen nu niet gebruikt worden voor bewoning en dat moet voor tijdelijke bewoning wel mogelijk worden gemaakt.

Gemeenten en corporaties moeten hier afspraken over maken, zodat er een oplossing komt voor daklozen, verslaafde daklozen, mensen die uit de gevangenis komen en niets (meer) hebben en aso’s die niet te handhaven zijn in een gewone wijk.
Dat geeft rust bij deze mensen, ze hebben immers een dak boven hun hoofd, en geeft rust op straat. Ze hoeven niet meer over straat te zwerven en veroorzaken daar dus ook geen overlast meer.Tijdens het werkbezoek aan de gemeente Zwolle hebben we B&W, hulpverleners en daklozen bezocht en gekeken bij opvanglocaties. Op deze wijze konden wij een goed beeld vormen van de situatie in Zwolle.

De eerste locatie welke bezocht werd was bij Joop van Ommen in de WRZV hallen, hij heeft al jaren een aantal containers achter de sporthal staan waar de allerzwaksten uit onze samenleving ondergebracht worden. Hij gaf aan dat er hele strakke huisregels zijn m.b.t. de opvang daar. Dealen voor de deur of in de buurt mag niet, overlast veroorzaken al helemaal niet en iedereen moet om 10.00 zijn bed uit zijn. Zijn buren staan op de eerste plaats dan zijn bedrijf. De regels zijn net als thuis bij zijn vader, zegt hij. “Wil je wat moet je zelf wat doen” Hij vangt ongeveer 50 mensen op die nergens meer terechtkunnen, 20 mensen helpen tegen een kleine vergoeding van €.20,00 naast de uitkering om daar de boel en de buurt schoon te houden. Het kan gaan om vegen van de stoep in de omgeving tot het reinigen van de toiletten of de keuken. Ze eten er gewoon aan tafel in de sporthal en ruimen nadien alles zelf op. Een strak regiem wat dan ook zijn vruchten afwerpt gezien de doorstroming.

Link:De herberg Zwolle een AWBZ gijzeling van daklozen en asielzoekers uit alle windstreken

Wel is hij bezorgd over het gegeven dat de landelijke overheid nu van plan is om de vergoeding voor vrijwilligerswerk af te schaffen. Jelleke Veenendal is van mening dat mensen al een uitkering krijgen en dat hier best wat vrijwilligerswerk tegenover mag staan. Je krijgt anders een scheve verhouding ten opzichte van mensen die gewoon werken.

Freddie Trompetter een goede kerel in memoriam

Link:Het verbod op dwangarbeid volgens Europese Verdragen word volop geschonden in Nederland met medewerking van de politiek en het ministerie van SZW.

Bij Joop van Ommen zat ook een hulpverlener die namens de woningbouw SWZ aanwezig was. Hier kregen we toch wel een beetje het gevoel van dat alles voor de mensen gedaan moest worden en dat zij zelf vooral niets moesten ondernemen omdat zij zelf niet hun problemen op konden lossen. Jelleke Veenendal had hier al helemaal geen goed woord voor over. Mensen motiveer je dan niet meer om iets te ondernemen. Maar ze zei erbij dat haar college van de PvdA er waarschijnlijk anders tegenaan keek.

Link:Holtenbroek vreest de Herberg

Even later bezochten we Bonjour, een opvang van het Leger des Heils, hier konden we goed zien wat de hulpverlening nu werkelijk deed. Niets dus, mensen zaten passief op de bank televisie te kijken of ergens een plukje shag te bietsen.
De vestigingsdirecteur van het Leger des Heils gaf ook aan dat zij weinig huisregels hadden omdat anders de mensen wegbleven. Ook gaf hij aan dat er door het dichtdraaien van de subsidie kraan geen geld meer was voor dag activiteiten.
Jelleke Veenendaal vertelde over een project in Londen (Engeland) waar men van oude fietsen of computers nieuwe maakten en mensen hierdoor een fiets kregen of computerles. Maar de “goede”man van het Leger des Heils gaf aan dat dit wel Zwolle was en geen Londen. Einde discussie.

Link:Dagopvang Bonjour Leger des Heils Zwolle een nutteloos gebouw

 Een bezoeker wilde ook nog wat vertellen, de vestigingsdirecteur was hier duidelijk niet happy mee en verdraaide in ons bijzij de woorden van deze man. Maar de boodschap was helder “Ik heb staatspensioen, ben 45 jaar oud en leef als een prins. Mijn natje en droogje krijg ik wel en als ik wil praten ga ik naar het maatschappelijk werk”.
Bij Bonjour wekt men de indruk dat men veel mensen binnen wil houden en hiermee ook veel subsidie.
Met de nodige verbazing nog op ons gezicht zijn we naar het gemeentehuis van Zwolle vertrokken.

Hier werden we ontvangen door burgemeester Meijer en wethouder Hagendoorn. Jelleke Veenendaal en wij van de Piratendebat hebben onze bevindingen aan beide voorgelegd.
Jelleke Veenendaal gaf aan dat de gemeentes desnoods op braakliggende grond wat pas over 3 of 5 jaar bebouwd gaat worden om daar kleine units voor maximaal 8 mensen neer te zetten. De werkgroep wil desnoods het bouwbesluit art. 17 hiervoor aanpassen zodat dit mogelijk gemaakt kan worden.De gemeente Zwolle geeft aan dat zij binnenkort een evaluatie gesprek hebben met beide organisaties (WRZV en Bonjour) om te kijken wat er veranderd kan en verbetert kan worden. De Wet Werk en Inkomen zal hier ook aan de orde komen om te bezien of de dak- en thuislozen hieraan voldoen. Iedereen die kan werken moet zich hiervoor ook inzetten anders vervalt het recht op uitkering.

Goed jaar leger des heils

 

Gepubliceerd: dinsdag 5 juli 2011 11:00
Update: dinsdag 5 juli 2011 11:01

Het Leger des Heils heeft in financieel opzicht een goed 2010 achter de rug. Het aantal actieve donateurs groeide met 23.000, de inkomsten uit fondsenwerving liepen met 9 procent op. Dat blijkt uit het dinsdag gepubliceerde jaarverslag van de christelijke organisatie.

In 2010 telde het leger bijna 230.000 actieve donateurs, mensen die minstens één keer een gift overmaakten. Het totale aantal gulle gevers nam toe tot ongeveer 487.000. De opbrengsten stegen tot 25,3 miljoen euro. Daarnaast ontving de organisatie circa 260 miljoen euro aan subsidies.

Over anaconda15

1.80 meter lang blauwe ogen Nederlands Techneut en gek op wetenschap Erg handig en visionair
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized en getagged met . Maak dit favoriet permalink.

Een reactie op Nu dakloos in Zwolle en straks dakloos in Raalte.Nu 6 jaar verder is er niets veranderd in Zwolle bij de opvang leger des Heils en de Herberg want het gaat alleen maar om geld en niet om mensen

 1. anaconda15 zegt:

  R.Robers

  Leger des heils,bedankt

  Soms vragen ze aan mij, hoe heeft het zover kunnen komen?
  Met dank aan het leger des heils en hun onkunde en leugens.
  Ik heb daar uit pure noodzaak dertien maanden moeten verblijven en genoeg gezien en meegemaakt.
  Ik heb een CVA (hersenbloeding)opgelopen,mede door de leugenachtigheid en onkunde van het personeel.
  Jawel liegen en bedriegen kunnen onze heilsoldaten wel zeker met de kracht van gods glorie.
  Hoe werkt dat zult u zich afvragen, simpel we richten een stichting op zwaar gesubsidieerd door de gemeente .
  Zorg dat je de juiste mensen laat intrigeren in de juiste instanties, zoals gemeente.
  Als je dertien maanden daar zit en je ziet niets gebeuren terwijl je alleen maar leugens moet aanhoren dan ga je boos worden wat lijdt tot ergernis, ik heb per slot van rekening acht en twintig jaar gewerkt en dik mee betaald aan de subsidies die het leger zo loopt te verspillen.
  Sorry ik druk me verkeerd uit, in hun eigen zak stoppen, nou na dertien maanden verwacht je toch een vooruitgang maar minder dan dat, even wat feiten hoe het LDH te werk gaat.
  We zetten een wethouder op een post waar hij een vinger aan de pols kan houden tja hij was nu eenmaal voor hij wethouder werd.directeur van het CMO van het LDH maar goed Zwolle kennende trekt zich niets aan betreffende belangenverstrengeling.
  Om de kosten laag te houden zetten ze op een opvang een aantal kerkkneuzen neer die uit gods barmhartig heid karig voedsel verstrekken maar niet in staat zijn enige activiteit te organiseren.
  Nu zal u wel denken karig voedsel ja een iedereen in de opvang betaald voor zijn eigen eten.
  Dat werkt als volgt,kom je ongevraagd de opvang binnen, verplichten ze je een machtiging te ondertekenen
  waarbij je accoord gaat met de kosten van inwoning van tweehonderd zeventig euro daaronder staat in kleine lettertjes, tevens ben ik bereid om de budgettering in te gaan (dit vertellen ze er niet bij)
  Ik heb dit meerdere malen ter sprake gebracht ook bij Mw van Olst manager van die club, haar reactie was van er moet dik geld bij,op mijn commentaar over subsidies bezwoer ze mij dat het niet zo was.
  Nu moet nel bannink ineens sluiten wat blijkt twee dingen Mw van Olst liegt dat ze barst en het LDH wordt zwaar gesubsidieert.Wat doen we dan, we verschuilen ons achter de uitgevonden kreet wij zijn maar een bed bad en brood instelling, vreemd met een hele club ambulant personeel, de goed opgeleide mensen die de clienten nog meer geld uit hun zak troggelen, dit doen we natuurlijk op een slimme manier en met behulp van een nieuw clubje, de centale toegang, weer een wanproduct uitgedacht door de Heer Wethouder (ex directeur van het CMO) je brengt de mensen in kaart eigenlijk een taak van bonjour maar goed geld moet rollen.
  Maar goed ik heb ok contact gehad met zo’n dame en moest mijn hulp vraag uitleggen ze heeft alles mooi uitgewerkt en naar bonjour gestuurd,ik zou een begeleider krijgen.
  Na drie maanden wachten en niets gehoord te hebben toch maar even geinformeerd, de rapportage was inderdaad naar de groep ambulante medewerkers gestuurd of naar de afdeling toeleiders en daar was het zoekgeraakt.
  Ik zat er al meer dan zes maanden, en vroeg me af zien de leger des heils hun clienten eigenlijk wel en gaat er geen lampje branden? Toen stond het voor mij vast het is het leger des oplichting.
  Ik heb alles voorbij zien komen Tactus ,dimence en ze kwamen breed glimlachend binnen lopen en presteerden niets, ik heb daar mensen gezien die er nog langer zaten dan ik en er werd niets voor die mensen gedaan.
  Toen begon ik me zorgen te maken en concludeerde dat het een verzamelpunt was voor subsidies, daar kwamen ze ook eerlijk vor uit, ik heb vaak genoeg te horen gekregen, je hebt geen indicatie dus kunnen we niets voor je doen.
  Als darm en kanker paient ga je je zo opwinden dat ik er een CVA aan overgehouden heb, die opgelopen in bonjour waar het personeel rustig bleef staan kijken en geen actie ondernam.
  Later in het ziekenhuis heb ik die lui nog terug gezien (in vergaderingen) wat doen we met die vent?
  De oplossing was simpel daar kwam ik achter toen ik helaas terug moest naar bonjour, we maken een nep mailtje dat ik niets mankeerde en geen hulp nodig had typisch LDH (het barste nog van de spelfouten ook.
  Het is triest dat er weer mensen op straat komen te staan maar een zegen dat ze niet meer in handen vallen van het leger des onheils

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s