Daklozen gaan sneeuwruimen in Zwolle,een idee van Swollwachtraadslid de Hr.Hans Borrel,een echte blauwvingermentaliteit volgevreten meesters heersen over kansarme slaven.

De Zwolse diplomademocratie als gemeenteraad heeft een groot sociaal gevoel voor kansarmen en dak en thuislozen als Swollwacht hun voorstellen gaan spuien

Auteur: door Peter Winterman p.winterman@destentor.nl | zaterdag 13 oktober 2012 | 07:54

Tekstgrootte tekst verkleinentekst vergroten
 
ZWOLLE – Ze nemen alle belangrijke beslissingen in Zwolle. Maar wat is eigenlijk de achtergrond van de 39 leden van de Zwolse gemeenteraad? Wie hebben de macht in handen? Op verzoek van de Stentor hebben de raadsleden informatie aangeleverd over hun werk, opleiding en nevenfuncties.

Zie ook:

Wat blijkt? Bijna de helft van werkende raadsleden in Zwolle heeft een baan als zelfstandig ondernemer. Slechts één raadslid is werkloos, twee studeren er nog en twee raadsleden zijn met pensioen. Verder heeft meer dan driekwart van de raad een hbo-opleiding of universitaire studie gevolgd.Cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) laten zien dat 12 procent van de Nederlandse bevolking ondernemer is. Verder meldt het CBS dat in Zwolle 46 procent van de inwoners hoger opgeleid is (landelijk 34 procent).Dat betekent dat de Zwolse gemeenteraad niet bepaald een afspiegeling van de samenleving vormt. Vooral de kloof tussen hoger en lager opgeleiden is volgens sommige wetenschappers zorgwekkend. Zo publiceerde de Amerikaanse politicoloog Charles Murray eerder dit jaar zijn boek ‘Coming apart’. Murray’s stelling is kortweg dat de goed opgeleiden en welvarenden zich van de lagere middenklasse hebben afgekeerd. De rijken besturen weliswaar het land, maar ontmoeten de mensen over wie het gaat nauwelijks meer. Wat opleidingsniveau betreft vormt de fractie van Swollwacht in de Zwolse gemeenteraad een uitzondering. De voltallige fractie heeft een mbo-opleiding gevolgd. GroenLinks en D66 bestaan als enige partijen volledig uit hoger opgeleiden. De ondernemers zijn – niet verrassend – het best vertegenwoordigd bij de VVD. Vier van de zes raadsleden hebben een eigen bedrijf of zijn directeur. Raadsleden van de PvdA zijn vooral werkzaam in publieke functies, onder meer bij de provincie, politie en jeugdzorg.In totaal hebben de 39 Zwolse raadsleden ruim veertig nevenfuncties, variërend van voorzitter van het dierenasiel (Theo Peeters, PvdA) tot lid van de Raad van Toezicht van scholengemeenschap Greijdanus (Gerdien Rots, CU). De volledige lijst van raadsleden en hun achtergronden is bijgevoegd als pdf-bestand.

 

Snik,snik,ik kreeg geen zetel bij de VVD Zwolle,nu dan stap ik gewoon over naar Snollwacht lekker puh want ik wil toch opvallen dat is goed voor mijn horecagebeuren wat gratis publiciteit.
Burgers vertegenwoordigen?Wat kan mij die gasten schelen als ze maar bij mij kopen.

Link:http://www.destentor.nl/regio/zwolle/7739436/Daklozen-gaan-sneeuwruimen.ece             

ex-VVD er Hans Borrelpraat
mister WRZV F.Eikel-boom

Dit is de de rest van de “menslievende” Swollwachtpoedels die braaf achter alles aan lopen en meewerken aan malafide en strafbare praktijken,maar daar komen zij snel achter.

naamloos
Freddy Eikelboom schoonzoon van Joop van Ommen “de weldoener van Zwolle”
ZWOLLE – Dak- en thuislozen in Zwolle, die een klein zakcentje willen verdienen, kunnen binnenkort aan de slag als sneeuwruimers. De gemeente wil de groep van zo’n 125 mensen zonder vaste verblijfplaats de mogelijkheid bieden om gewapend met sneeuwschep op afroep stoepjes in de stad schoon te scheppen.
Wethouder Nelleke Vedelaar is zeer enthousiast en onderzoekt de animo onder de daklozenorganisaties.

Het idee komt van Swollwachtraadslid Hans Borrel. Volgens hem zou het de Zwolse daklozen sieren als ze zich ook onder winterse omstandigheden van hun beste kant laten zien en met sneeuwschep de wijken in trekken. “Misschien dat ze dan bij oudere mensen de sneeuw voor de deur kunnen opruimen. Dan krijgen ze vast wel een klein extraatje van de mensen voor de moeite. Dat is dan toch mooi meegenomen.” Volgens raadslid Borrel zou de gemeente voor wat sneeuwschuivers kunnen zorgen.

Wethouder Nelleke Vedelaar ziet het ook helemaal zitten. Ze gaat in overleg met de daklozenorganisaties in de stad.
“Ik denk dat het een prima idee is”, bekent de wethouder. “Als de dak- en thuislozenorganisaties in Zwolle het ook zien zitten dan moeten we maar even kijken of we ergens wat sneeuwschuivers vandaan kunnen halen.”
Bovendien zou er een contactpersoon moeten komen bij wie mensen zich kunnen melden die graag een sneeuwvrije stoep willen.
Ook bij hogere temperaturen maken dak- en thuislozen zich in Zwolle al nuttig. Een deel van hen maakt van de mogelijkheid gebruik om vuil te prikken in de stad. Een volle vuilniszak levert ze vijf euro op.

Raadslid Borrel: “Zo zou je het ook met het sneeuwruimen kunnen doen. Vijf euro voor een dagje werk en natuurlijk alle giften van de dankbare mensen.”
Volgens het raadslid zouden er veel mensen mee geholpen zijn. “Ik zou er zelf ook best gebruik van willen maken”, denkt de gemeentepoliticus en ondernemer.

Reageren (36)

ReactiesSorteer reacties

Jessica denk je nu echt dat ze met papier/afvalprikken in de parken meer als 5 euro krijgen ??Nee hoor sommigen krijgen 5 euro en anderen doen het met behoud van uitkering dus halve dag in de kou de bagger en smeer van een ander opruimen voor bijna niks..
En dan mogen ze nu ook nog sneeuw ruimen !!!T zijn ook mensen hoor en geen slaven .
Laat ze maar lekker warm binnen gaan zitten net als de rest van de mensen .

maria – 07-12-2010
08:22

Alles hier lezende schaam ik me voor mijn eigen volk!

bella – 06-12-2010
09:53
Ach martijn die mensen sporen zelf niet!Die zijn niet meer te redden.

sneeuwvlokje – 05-12-2010
16:26

neen jooh maandag is de sneeuw weg gaan ze met zijn allen naar de wezo niet dan..of gelden er andere regels voor deze mensen..

klara – 05-12-2010
13:22

nou als dat al dan niet is bovenop de uitkering is dat veel erg veel.want dat heb je namelijk niet overal .waar ik woon mag je nog geen eurocent erbij hebben..

klara – 05-12-2010
13:22

zaterdag 8 mei 2010

Weergave – Raad voor de Journalistiek R. Donker versus Zwolse Courant

http://www.rvdj.nl/2004/14

De weergave van deze uitspraak van de Raad van de Journalistiek laat zien dat de Zwolse Courant nu de Stentor genoemd bij mij geen wederhoor toepaste toen een meeloper van de Hr. Joop van Ommen directeur van de WRZV sporthallen vermeld in eerdere blogs de Hr. William Dogger van de lokale raadsfractie Swollwacht over mij beledigende en ongefundeerde uitspraken deed in de Zwolse Courant van 2003.
Nu is de Stentor nog steeds pro Joop van Ommen en dat is ook logisch als je als lokale krantje geen bekwame journalisten in dienst heb die aan onderzoek doen alvorens zij een artikel gaan schrijven.

Plus het feit dat er in de regio Over-IJssel met hun brave gereformeerde klubjes niet zo gauw wat nieuws te vermelden is en daarom gaan de verslaggevers maar langs de lokale schreeuwlelijk die over zijn zielige verleden praat en over voorvallen die uit de duim gezogen zijn en opgeklopt want dat verkoopt tot de ogen van de burgers open gaan,maar wanneer dat zo is zijn we al weer 50 jaar verder.
De Hr. W. Dogger beweerde dat ik ruim profiteerde van de sociale diensten van de Hr. Joop van Ommen en dat ik via hem een huisje kon bemachtigen toen ik een jaar verbleef bij de WRZV sporthallen vanaf 2002 tot 2003 maar waar het ware verhaal vermeld staat op nieuwsportal zwolle onder de noemer daklozenproblematieken en op mijn blog Donkeredagen “mijn verblijf in blauwvingerstad Zwolle.
Nu is die William Dogger een figuur met veel grootspraak net als zijn medefractieleden en de voorzitter F. Eikelboom als zij flink wat drank achter de kiezen hebben maar hun verstandelijke vermogens zijn niet groter dan die van een walnoot daarom lopen zij ook graag achter de brallerige Joop van Ommen aan dan denken ze dat ze wat voorstellen, maar het is allemaal gebakken lucht wat er rondom hun hangt.
Het is zo jammer dat de mensen zich blind staren op valse profeten die amper enige geestelijke ontwikkeling zich hebben aangeleerd,zogezegd “stom geboren,stom gebleven”.

Het blijkt dat sinds het aantreden van de liberale regeringen Beatrix/lubbers/kok/balkenende in Nederland de geestelijke maatschappelijke ontwikkeling achteruit is gegaan bij de burgers jong en oud door de hebzucht en egocentrisme en waar meer belang word gehecht aan nutteloos vergaard materieel bezit dan aan het ware leven en genieten en zelfs na de zogenaamde emanicipatiegolf zijn vrouwen niet meer wat zij geweest zijn maar ook consumptieslaven geworden in competitie met de haantjes onder het manvolk en hun dure sportauto”s en gebral over voetbal en wijven etc.maar de vrouwen zijn nog steeds niet gelijkwaardig aan de man en dat is te danken aan de christelijke en achterlijke tradities waar de vrouw nog steeds geacht onderhorig te zijn aan de heer des huizes zoniet dan volgt er een ziekelijke terreur als meneer zijn zin niet krijgt.
Dus blijkt er niemand geemanicipeerd te zijn en blijken het gewoon geevolueerde apen te zijn, nu niet met een harige vacht maar met kleding aan inwonend in de bananenrepubliek Nederland en waar tijdens nationale feestdagen de straten niet bevuild worden door bananeschillen maar door lege pizzadozen en resten,patatzakken en lege bierflessen achtergelaten door het onbeschaafde stem en vreetvee op weg naar het hol en kampvuur.

Als de Zwolse courant toen wederhoor had toegepast dat was de oplichtingspraktijken rondom de illegale opvang achter de WRZV hallen en het bedrog de Herberg in een heel ander daglicht komen te staan en was het desbetreffende gemeentebestuur en Joop van Ommen en aanhang strafrechterlijk aangepakt en zag de toekomst van de zwolse daklozen en landelijk er veel beter uit als meerdere daklozen hun mond open hadden gedaan over de wanpraktijken binnen de opvanginstellingen en de RIBW”s met hun begeleide woonvormen of wat dat ook mag voorstellen.
Maar niemand grijpt in om dat er vele politieke personen rondlopen met zo”n groot klont boter op hun hoofd dat de Europese boterberg er maar bekaaid afkomt qua omvang.

vrijdag 5 november 2010
Home Zoek Sitemap Contact English

> Uitspraken > Weergave >
PRINTVERSIE Uitspraakweergave
De directe link voor deze uitspraak is:

http://www.rvdj.nl/2004/14

R. Donker tegen de hoofdredacteur van de Zwolse Courant

Nummer 2004/14

Zittingsdatum

Datum 2004-02-12

klagers R. Donker

betrokkenen de hoofdredacteur van de Zwolse Courant

medium Zwolse Courant

beslissing gegrond

journalistieke werkwijze hoor en wederhoor

feitenweergave grievende berichtgeving, tendentieuze berichtgeving

aard van het medium dagblad (regionaal)

casus

Beslissing van de Raad voor de Journalistiek
inzake de klacht van R. Donker tegen de hoofdredacteur van de Zwolse Courant
Bij brief van 28 oktober 2003 met zeven bijlagen heeft R. Donker te Zwolle (klager) een klacht ingediend tegen de hoofdredacteur van de Zwolse Courant (verweerder). Klager heeft vervolgens zijn klacht nader toegelicht in twee brieven van 10 november 2003 met diverse bijlagen en in een brief van 12 november 2003. A. Engbers, hoofdredacteur, heeft op de klacht gereageerd in een schrijven van 12 november 2003 met vier bijlagen.
De zaak is behandeld ter zitting van de Raad van 18 december 2003 buiten aanwezigheid van partijen.

DE FEITEN

Op 24 oktober 2003 is in de Zwolse Courant een artikel verschenen onder de kop “Swollwacht is ‘kotsziek’ van schijnpolitiek SP”. De intro van het artikel luidt:
“Swollwacht heeft met onverholen woede gereageerd op de kritiek van de SP op de WRZV-hallen. ‘Ik word kotsziek van jullie schijnpolitiek’, schrijft William Dogger aan zijn SP-collega Twisterling.”
Het artikel bevat verder onder meer de volgende passage:
“Dat de SP blind vaart op Ruud Donker, die na twee jaar opvang in de WRZV-hallen nu een eigen huisje heeft, vindt Swollwacht onbegrijpelijk. ‘De heer Donker heeft ruim geprofiteerd van de goede en sociale diensten die Van Ommen hem verstrekte. Nu Donker dankzij de inspanningen van Van Ommen eigen woonruimte heeft gaat hij, zoals profiteurs dat doen, natrappen aan het adres van Van Ommen. Ik kan dit niet anders noemen dan vuilspuiterij.”
Klager heeft enige tijd gebruik gemaakt van de opvang voor dak- en thuislozen in de WRZV-hallen. Genoemde Van Ommen is directeur van de WRZV-hallen.

DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

Klager stelt, kort samengevat, dat het artikel ongenuanceerde en beledigende uitlatingen van Dogger aan zijn adres bevat. Volgens klager heeft verweerder ten onrechte nagelaten hem wederhoor te bieden. Door de publicatie is hij in zijn goede naam aangetast, aldus klager.
Verder stelt hij dat verweerder zich schuldig maakt aan sensatiejournalistiek en vooroordelen heeft tegen dak- en thuislozen.
Verweerder stelt dat het artikel niet op zichzelf staat, maar er een is in een reeks van publicaties. Mede naar aanleiding van een onderhoud met klager heeft de SP-fractie de kwestie opnieuw aangekaart. Volgens verweerder heeft klager daarvan ook geen geheim gemaakt. De vragen van de SP hebben geleid tot woedende reacties van onder meer raadslid Dogger. De reactie van Dogger is echter gericht op de SP.
In de afgelopen jaren zijn klager en andere daklozen in toenemende mate aan het woord gekomen in de Zwolse Courant. Van sensatiejournalistiek en vooroordelen is dan ook geen sprake, aldus verweerder.
Hij wijst erop dat klager op geen enkele manier aan de redactie te kennen heeft gegeven ontevreden te zijn over publicaties rondom de SP-vragen en de reacties daarop.

BEOORDELING VAN DE KLACHT

Het artikel gaat in hoofdzaak over een dispuut tussen Swollwacht en SP. In dat verband is klager genoemd. De kern van de klacht is dat verweerder diffamerende uitlatingen aan het adres van klager heeft gepubliceerd zonder toepassing van wederhoor.
Volgens het vaste oordeel van de Raad dient een journalist bij het publiceren van ernstige beschuldigingen met bijzondere zorgvuldigheid te werk te gaan, hetgeen in het algemeen onder meer inhoudt het toepassen van wederhoor. In eerdere gevallen heeft de Raad geoordeeld dat een journalist óók wederhoor dient toe te passen, indien een betrokkene slechts zijdelings een rol speelt in de publicatie en daardoor wordt gediskwalificeerd (vgl. onder meer Willems tegen F. Lubbers en Beiler Courant, RvdJ 2004/09).
Klager wordt in het artikel gekenschetst als een ‘profiteur van goede en sociale diensten’, die zich schuldig zou maken aan ‘natrappen’ en ‘vuilspuiterij’. De Raad is van oordeel dat klager aldus zodanig wordt gediskwalificeerd, dat verweerder de uitlatingen van Dogger voor commentaar aan klager had behoren voor te leggen. Nu verweerder dat heeft nagelaten en voorts niet is gebleken van bijzondere omstandigheden die zijn handelwijze zouden kunnen rechtvaardigen, heeft hij grenzen overschreden van hetgeen – gelet op de eisen van journalistieke verantwoordelijkheid – maatschappelijk aanvaardbaar is. De stelling van verweerder dat klager in eerdere artikelen over de kwestie aan het woord is gekomen, maakt weliswaar dat naar het oordeel van de Raad in zijn algemeenheid geen sprake is van vooroordelen jegens dak- en thuislozen, maar kan aan het oordeel van de Raad dat wederhoor had dienen te worden toegepast niet afdoen. Die eerdere artikelen zijn immers gepubliceerd in september 2002, januari 2003 en februari 2003 en derhalve ruim voor het gewraakte artikel van 24 oktober 2003.

BESLISSING

De klacht is gegrond.
De Raad verzoekt verweerder deze beslissing integraal of in samenvatting in de Zwolse Courant te publiceren.
Aldus vastgesteld door de Raad op 12 februari 2004 door mw. mr. M.E. Leijten, voorzitter, T.G.G. Bouwman, mr. drs. M.M.P.M. Kreyns, mr. A.H. Schmeink en mw. C.D. Smolders, leden, in tegenwoordigheid van mw. mr. D.C. Koene, secretaris.

Uitspraak 2004-14

Bericht door R. Donker, op 21 januari 2009 om 15:57

Eind april 2002 kwam ik dus aan bij de illegale opvang achter de WRZV sporthallen en mocht zowat een jaar lang de valse beloftes aan horen van zorgen voor hulpverlening en een huisje van een praktisch opgeleid hulpverlener plus de zielige verhalen uit zijn jeugd waar Joop van Ommen bij de gemeenteraad op emotionele wijze subsidies wist los te kloppen voor zijn flamboyante levenswijze dat moest zelf wethouder Zorg en Welzijn Zwolle de Hr. E. Dannenberg bekennen dat de gemeentraad teveel luisterde naar Joops verhaaltjes met bijbehorend tranendal. Om dakloze zwervers,kansarmen en gehandicapten geeft hij geen ene moer,wel om Mercedessen,dure vakantiereisjes naar Las Vegas en New York en Honolulu en met zijn”vrouw”uitgebreid eten in hotel Wientjes en de Kooperen Hoogte op kosten van de gemeentelijke begroting.
Oh ja tegenwoordig bezoekt hij ook Europese landen om zo zijn American Dream een beetje af te vlakken op advies van zijn PvdA aanhang anders loopt het teveel in de gaten zoveel mediagebeuren,slimme jongens hoor met gevoel voor marketing op het juiste moment.
Maar op een goede dag in februari 2003 ging ik 600 handtekeningen ophalen bij de winkeliers van de Diezepoort en Assendorp en voorbijgangers voor het woonhotelconcept voor dak en thuislozen en waar ik later een afspraak maakte met de toenmalig wethouder Zorg en Welzijn Hr. Jaap Hagedoorn om hem dit plan voor te leggen wat ik in sociaal pension Arcuris in Almere uitgedacht had een 24 uursopvang met de juiste zorg en hulpverlening op maat met echte begeleiders.
De Hr. Jaap Hagedoorn bleek later op het Stadhuis van Zwolle geen belangstelling te hebben voor dit plan.
In mei vroeg ik zelf een woning aan in zwolle met 20 jaar woonduur uit Almere en ging na inrichten etc. in juni 2003 op mijzelf wonen tijdelijk want ik hoopte met hulp terug te kunnen keren naar Almere waar ik gewoon een inwoner van ben.
Maar er was geen hulpverlening van RIBW Zwolle voor terugkeer,uberhaupt was er totaal geen zorg en hulpverlening aanwezig hoewel zij hardnekkig anders beweren, ja, zij zorgen zeer goed voor zichzelf over de ruggen van de belastingbetalers.
In augustus 2003 deed ik mijn mond open over de wantoestanden bij de WRZV sporthallen en de illegale opvang en waar andere daklozen ook hun mond open deden ook over het feit dat er fraude gepleegd word met gemeenschapsgelden door creatief boekhouden in de WRZV begroting bij het toenmalig SP gemeenteraadslid Mevr. M. Twisterling maar dat bleek allang bekend bij haar te zijn plus bij de andere raadsfracties.
In oktober 2003 stelde zij toen vragen daarover aan het College van B&W van Zwolle en kreeg daar onduidelijke antwoorden op en de dooddoener dat dit beschuldigingen waren van derden,maar het gebeurde wel binnen de gemeentegrenzen van Zwolle.
Kort daarna gaf het gemeentebestuur opdracht aan de drie Zwolse woningcorporaties om de bouwvallige keetjes te verwijderen en er gloednieuwe units te plaatsen en te financieren en RIBW Zwolle zou zogenaamd hulpverlening en begeleiding bieden maar dat is een fabel.
En toen werd in november 2003 met veel media-tamtam en actualiteitenprogramma Netwerk de Herberg gepresenteerd in de WRZV sporthallen door Joop van Ommen en Margriet Meindertsma ex-wethouder van Zwolle en vanouds als PvdA er goed bevriend met rode salonsocialist Joop van Ommen.
Deze Herberg werd opgevoerd in het kader van de PvdA hype “iedereen onderdak in 2007” een imitatie van het actieplan onderdak van de landelijke SP,tja je moet toch wat om in het oog te springen van de kiezer.
Maar toen dacht ik aan het woonhotelconcept dat ik liet zien aan een PvdA wethouder Jaap Hagedoorn en concludeerde dat deze Herberg overgenomen was van het woonhotel als dekmantel voor de jarenlange fraudes en verduisteringen in de WRZV begroting toe te dekken met dit PvdA plan en zo via public relations mooie sier te maken en de aandacht af te leiden.
Ik heb later ook nog Mevr.A. Kastelein van het CDA fractie,Jan Zelle van D”66 en de Hr. Van Daalen van de VVD fractie op de hoogte gebracht over de wantoestanden bij de WRZV sporthallen maar daar werd niets mee gedaan en achteraf blijkt dat iedereen een grote klont boter op hun hoofd heeft en strafbare feiten hebben begaan door deze fraudes niet te melden bij het FIOD-ECD of OM en sommige hoge politiefunctionarissen stapten maar bijtijds op omdat zij teveel contact hadden met Joop van Ommen en zijn duistere aanhang.
Tussen haakjes ik lichte het FIOD-ECD wel in mei 2005 en kreeg een ontvangstbrief waarin stond dat gedurende het onderzoek geen verdere mededelingen konden worden gedaan richting mijn persoon,vreemd genoeg heb ik verder geen acties zien gebeuren of aanhoudingen zie verrichten en onderhand kan de belastingbetalers opdraaien voor de graaiculturen in Fraudeland nr.1
Maar ik zweer dat alles naar buiten zal komen op de korte termijn en dan hopen dat iedereen wakker word en blijft!
En de Herberg in de Nijverheidstraat is een illussie voor dak en thuislozen wat betreft de weg naar puur zelfstandig wonen en voorgoed wegraken uit die viceeuze cirkel waar je financieel uitgeplukt word en belazerd word door “hulpverleners”en last heeft van de supervisor Joop van Ommen die deze Herberg gaat beheren zoals hij dit nu al doet achter de WRZV sporthallen.

Juridische kwestie

Slavernij is een maatschappelijk verschijnsel waarin personen eigendom zijn van een ander persoon. Slaven vallen dus onder het eigendomsrecht. Uiteraard heeft niet iedere samenleving dat eigendomsrecht op een zelfde manier vastgelegd, maar de benadering is hetzelfde. Slavernij is overal op de wereld voorgekomen. Omdat in Europa de waarde van het leven altijd hoog is geweest, was er altijd een zekere morele verplichting ten opzichte van je slaaf. Deze moest goed behandeld worden. Brandmerken in het gezicht werd bijvoorbeeld door de Romeinen als immoreel ervaren, maar het was wel een recht dat de eigenaar bezat. Ook in de VS werden slaven in het begin van de slavernij daar redelijk behandeld.

In (middeleeuws) Europa onderscheidden slaven zich van lijfeigenen en horigen en vrijen. Elk van deze kunnen gezien worden als een volgende stap op een schaal naar wat tegenwoordig een vrij persoon genoemd wordt. Het is niet zo dat deze stappen ook zo gemaakt werden. Het is meer zo dat een persoon afhankelijk van zijn rechten in één van deze groepen werd ingedeeld.

Swollwacht vecht voor loon daklozen

door Sander Lindenburg. vrijdag 30 oktober 2009

ZWOLLE – Freddy Eikelboom van de fractie Swollwacht en Joop van Ommen, ‘de Godfather van de daklozen’ zoals hij zichzelf noemt, zijn op voorhand tegen elk plan dat de dak- en thuislozen hun maximaal 20 euro per week voor hand- en spandiensten zou afpakken. “Er is een ambtenaar binnen het gemeentehuis die gelekt heeft dat daar aan gewerkt zou worden”, zegt Van Ommen.
Volgens hem wordt deze aanval op wat volgens hem een uiterst succesvol systeem is direct na de gemeenteraadsverkiezingen van maart ingezet. Van de kant van de gemeente was daarvan gisteren echter geen bevestiging te krijgen. Wethouder Erik Dannenberg laat via de afdeling voorlichting weten dat hij in de gemeenteraadsvergadering van komende maandag op de opmerkingen en vragen van Swollwacht zal reageren.

“Er is ons ter ore gekomen dat de vergoeding van zowel de dagloonprojecten voor dak- en thuislozen als de dagbesteding in De Herberg op losse schroeven staat. Dit vanwege de interne overdracht van verantwoordelijkheid van Wijkzaken naar Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Deze projecten zijn tot vandaag altijd vanuit de potjes tegen overlast in de woonomgeving bekostigd, maar zouden nu betaald moeten worden uit de re-integratie en participatiemiddelen, waar voor beiden genoeg is te zeggen”, stelt Eikelboom in het schrijven aan het college van B en W.
“Het maakt mij dan ook niet uit, uit welk potje dit project gefinancieerd gaat worden. Ik wil alleen dat de vergoeding voor dit project ook de komende jaren overeind blijft, zodat de doelgroep op een positieve wijze actief kan bijdragen aan de Zwolse samenleving”.

Eelke Blokker, directeur van opvanghuis De Herberg, onderschrijft dit betoog: “Daklozen mogen met behoud van hun uitkering maximaal zo’n 1500 euro bijverdienen in een jaar; dus 20 euro per week. Voor ons is dat erg belangrijk, want het blijkt echt dat ‘ledigheid des duivels oorkussen’ is. Als we ze dit niet kunnen laten doen, dan moeten we ze overdag de straat op sturen. En voor die vijftig cent per uur maken ze de smerigste wc’s schoon, werken in de tuin en knappen het kerkhof hier op de hoek op. Het is simpel werk, maar zij ontlenen hun eigenwaarde er aan”.

Takendiscussie: ‘Laat daklozen zwerfvuil inzamelen’

foto Rebecca HooperGerelateerde berichten

kerntakendiscussieCentrum22/11/2010 Tijd: 08:43

Auteur: Wijnand Nijs

BREDA – Laat daklozen zwerfvuil gaan rapen en beloon ze daarvoor met bonnen voor een overnachting bij ’t IJ of voor een maaltijdbon. Het is een van de ideeën die voortkomen uit de oproep van de gemeenteraad om mee te denken.
De gemeenteraad van Breda probeert op deze manier de inwoners tot actie te bewegen, geheel volgens het collegeakkoord @Breda. Dat roept op tot meer initiatief van de burgers en meer zelfredzaamheid.
In die lijn ligt ook de poging van de raad om tot meedenken te bewegen over wat wel en niet tot de kerntaken van de gemeente behoort. De digitale discussie levert nog niet veel op. Naast dit idee over het zwerfvuil, stipt een ander de archeologische opgravingen aan als mogelijke bezuinigingspost. “Dat levert toch al jaren geen bijzondere vondsten meer op.” Dezelfde inwoner vindt ook dat er korte metten gemaakt moeten worden met de buitenlandse reisjes vanuit Breda: geen taak voor de gemeente.
Een ander stelt voor dat de ambtenaren die zich met de minderbedeelden bezighouden achter de loketten meteen antwoord geven. “Dan hoeven andere ambtenaren zich daar niet over te buigen. Het scheelt bovendien een hoop irritatie.”
Behalve via de website http://www.gemeenteraadbreda.nl komen er ook via twitter.com/takenbreda reacties, zij het spaarzaam. Onder de tag #takenbreda staan tips als ‘schaf de eindjaarscadeaus voor raadsleden af’ en ‘zit het stadskantoor al op linux’.
Ex-wethouder Marja Heerkens (PvdA) geeft aan dat het helemaal niet raar is dat de raad inwoners om advies vraagt, zo schrijft zij in een column op de site van de raad. “In een moderne democratie beseffen politici dat, het gebruik maken van de kennis en kunde van wat aan talenten in Breda voorhanden is, onontbeerlijk is. Daarbij moeten politieke akkoorden niet als een bezweringsformule worden gebruikt. Als de gekozen vertegenwoordigers niet op gezette tijden oprecht ruimte maken voor inbreng vanuit de samenleving zullen zij daarvoor de rekening krijgen gepresenteerd.”
24 november houdt de gemeenteraad van 19.30 tot 22.15 uur in het stadskantoor een eerste discussieavond waar inwoners met ideeën kunnen komen. Daarna volgen nog drie avonden

                                 
                                                                    Work First

Met het uitzendbureau Pauropus bv. dat zich verspreid heeft als een olievlek over Nederland herleven weer de oude nazi-tijden en praktijken maar dan direct in Nederland zelf.

Geen vergoeding voor meeste Nederlandse dwangarbeiders WO II

Woensdag 10 september 2003 – DEN HAAG – De meeste Nederlandse dwangarbeiders uit de Tweede Wereldoorlog komen niet in aanmerking voor een schadevergoeding van de Duitse overheid. Van de 20.205 mensen die een claim hebben ingediend, hebben ruim 8.000 inmiddels te horen gekregen dat ze nergens op hoeven te rekenen. Iets meer dan 1900 mensen krijgen wel een vergoeding. Die loopt uiteen van duizend euro voor dwangarbeiders in de landbouw tot zevenduizend euro voor slavenarbeiders in de concentratiekampen. De afhandeling van de aanvragen voor het schadeloos stellen van dwangarbeiders in nazi-Duitsland verloopt uiterst moeizaam. Gedupeerden konden zich tot 31 december 2001 aanmelden. Om voor een vergoeding in aanmerking te komen, moeten ze wel kunnen bewijzen dat ze destijds naar Duitsland zijn gedeporteerd. Bovendien moeten ze in een concentratiekamp hebben gezeten en onder zwaar onmenselijke omstandigheden slavenarbeid hebben verricht.

Bron: Brabants Dagblad

Noot van Jan Ploeg.

me > voor particulieren > Juridisch nieuws > Geen ‘dwangarbeid’ voor werklozen

Geen ‘dwangarbeid’ voor werklozen

Mag de overheid mensen zomaar dwingen om elk aangeboden werk te doen? Die vraag moest de rechter onlangs beantwoorden toen een bijstandsgerechtigde gekort werd op zijn uitkering omdat hij weigerde te schoffelen.

Ik heb een vraag

‘Work First’

80 procent van de Nederlandse gemeenten hanteert het programma Work First. Het idee daarvan is dat mensen die in de bijstand komen, direct actief begeleid en aangespoord worden om aan de slag te gaan. Mensen krijgen werk aangeboden en wie weigert om bijvoorbeeld plantsoenen te schoffelen, wordt gekort op de uitkering.

Maatwerk

Het werk dat gemeenten aanbieden is geen maatwerk. Het werk is niet afgestemd op de kwaliteiten van de bijstandsgerechtigde. Onlangs heeft de rechter echter bepaald dat gemeenten maatwerk moeten bieden en niet zomaar bijstandsgerechtigden naar massale ‘werkfabrieken’ kunnen sturen.

Individuele behoeften

Volgens de Arnhemse rechter is het niet de bedoeling dat bijstandsgerechtigden door gemeenten naar een reïntegratietraject worden gestuurd zonder dat er naar hun individuele situatie wordt gekeken. Volgens de wet kunnen de gemeenten wel zelf hun reïntegratiebeleid vorm geven maar dan moeten gemeenten daarin maatwerk bieden. Dat laatste ontbrak in dit geval, aldus de rechter.

Werkweigeraar

De rechter kwam tot die uitspraak nadat een 44-jarige Arnhemmer naar de rechter was gestapt omdat hij was gekort op zijn uitkering. Hij weigerde namelijk te schoffelen of tubetjes secondelijm in te pakken. De bijstandgerechtigde zag niet in op welke manier deze werkzaamheden hem bij zijn banenjacht zouden helpen.

Dwangarbeid

Mensen schoffel- of inpakwerk aanbieden kan volgens de rechtbank wel, maar als enig aanbod is het veel te standaard en te beperkt. De Arnhemmer en zijn advocaat stelden dat er sprake was van dwangarbeid. Dat standpunt ging de rechter echter te ver.

Rechtbank Arnhem, sector bestuursrecht, 8 oktober 2008, LJN: BF7284

Encyclopedie

Universele verklaring

Verdragen

DWANGARBEID

Dwangarbeid is verboden, maar volgens het VN-verdrag (BuPo) zijn o.m. de dienstplicht, als straf opgelegde arbeid en dienstverlening bij rampen daarvan uitgezonderd. Dwangarbeid in detentie komt veel voor. In China, Vietnam en Myanmar bijv. zijn talloze mensen tewerkgesteld in heropvoedingskampen. Hedendaagse organisaties tegen slavernij ijveren ook tegen vormen van horigheid die bijv. ontstaan doordat landarbeiders, vaak al vanaf hun geboorte, gebonden zijn aan een landeigenaar bij wie zij in de schuld staan.

Illegalen of slachtoffers van mensenhandel zijn makkelijk tot arbeid te dwingen. Volgens een rapport van de ILO uit 2005 zijn wereldwijd zo’n 12,3 miljoen mensen slachtoffer van dwangarbeid.

Amnesty komt in actie omdat gedwongen arbeid een schending van mensenrechten is. Amnesty laat het maken van investeringsbeslissingen over aan het bedrijfsleven, onder voorwaarde dat de bedrijven niet betrokken raken bij mensenrechtenschendingen. Dat risico bestaat zeker in bijv. China, waar bedrijven ook zonder dat ze zich daar bewust van zijn gebruik maken van gedwongen arbeid. Werkkampen fungeren daar, onder een commerciële bedrijfsnaam, als ‘gewone’ bedrijven.

De Nederlandse Amnesty-afdeling publiceerde ten behoeve van bedrijven een Engelstalig rapport over dwangarbeid.

Tot de activisten tegen dwangarbeid, slavernij en horigheid behoren Marin Macwan en Kailash Satyarthi (India), Iqbal Masih (Pakistan) en Harry Wu (China).

Informatiepunt arbeid en sociale zekerheid

De weblog van dit informatiepunt is opgezet door de Vereniging Bijstandsbond Amsterdam en verbonden met de website van die vereniging. Zie http://www.bijstandsbond.org Op deze weblog worden regelmatig nieuwtjes gepubliceerd die te maken hebben met arbeid en sociale zekerheid of er wordt commentaar geleverd op nieuws van anderen

dinsdag, november 18, 2008
Ook daklozen slachtoffer dwangarbeid

Ruud Donker – 17.11.2008 13:15

In Nederland is dwangarbeid een zeer geliefd middel van gemeenten om maatschappelijk minder geslaagden in het gelid te houden. De Arnhemse rechtbank heeft hieraan onlangs gelukkig enigszins paal en perk gesteld, maar de gemeenten geven zich niet zomaar gewonnen. Ook daklozen zijn sinds jaar en dag de pineut.

OOK DAKLOZEN GEDWONGEN TOT DWANGARBEID

Uit onderstaande reactie op een artikel in NRC-Handelsblad van 4 november jl., waarin de uitspraak van de Arnhemse rechtbank van 08-10-08 wordt besproken dat gemeenten niet zomaar bijstandsgerechtigden gedwongen te werken mogen stellen, blijkt dat ook daklozen in Nederland de dupe zijn dit beleid van de gemeenten:

“Ik verblijf in Zwolle in een nachtopvang Nel Banninkhuis en overdag in de dagopvang Bonjour van het Leger des Heils en daar worden dak en thuislozen waaronder asielzoekers aan het werk gezet met papierprikken wat hun 5 euro per uur oplevert. Dit onder het mom van sociale activering maar wat erop neerkomt dat zij de rotzooi op moeten ruimen die andere burgers op straat en in parken achterlaten.

Bij de opvang aan de Pannekoekendijk worden daklozen verplicht om vanaf 9.30 tot 12.30 uur ook papier te prikken wat hun over 3 uur werk ook maar 5 euro oplevert en waarbij de daklozen constant worden gecontroleerd of zij niet gaan zitten. Zelfs in de stromende regen zijn zij verplicht om papier te prikken.

Deze verplichting wordt hun opgelegd met het CAD, Leger des Heils, in samenwerking met de CDA wethouder Zorg en Welzijn en maatschappelijke opvang de heer. E. Dannenberg, voorheen directeur van het CMO Zwolle van het Leger des Heils Ook in Zwolle opgericht het uitzendbureau Paurpus bv. voor de zogenaamde bijzondere doelgroepen waaronder dak en thuislozen vallen.

Daklozen worden verplicht om 4 dagdelen van elk 8 uur per dagdeel zware werkzaamheden te verrichten en krijgen daar per uur 50 eurocent voor. Komt de dakloze niet opdraven voor deze werkzaamheden
dan word hij of zij gekort op de uitkering voor levensonderhoud of de uitkering word stopgezet.

De dakloze mag maximaal 20 euro per week verdienen bovenop zijn uitkering met dit gegeven dat daklozen maanden moeten wachten op toewijzing van een uitkering en waarbij een voorschot van 90% niet word toegekend op de uitkering tot de rechtmatigheid is bewezen. De eerste Kamer heeft besloten dat met ingang van januari 2007 de bijstandsgerechtigde recht heeft op dit voorschot voor levensonderhoud. Veel gemeentes houden zich niet aan deze verplichting

Het gegeven van de slavenarbeid bij Pauropus bv ligt bij de Vakcentrale FNV en Tweede Kamerfracties, maar er word niets mee gedaan. Pauropus bv. is opgericht door ambtenaren van de afd. bijzondere doelgroepen Zwolle in 2004 en werd ondersteund en gesubsidieerd door het ministerie van SWZ.

Daklozen worden ook onbetaald te werk gezet in en rondom de WRZV- hallen voor het opbouwen van evenementen en de kerk op zondag en bardiensten op feestavonden en tijdens het zaalvoetbal door de stichting SSW die de hallen beheert en de Hr. Joop van Ommen directeur van deze hallen die hij huurt van de gemeente Zwolle en waar deze Joop van Ommen al jaren beweert dat hij een praktisch opgeleid hulpverlener is met verstand van de psychiatrie en zogenaamd sociaalbevlogen is met het lot van dak en thuislozen maar waar het alleen omgaat om de subsidies voor eigen gebruik.

Dit is een algemeen publiek geheim dat ontkend word door het gemeentebestuur die de welzijnswet van 1994 niet heeft nageleefd mede omdat er geen toezicht is vanuit de Rijksoverheid op het autonoom beleid van gemeentes en waar de 43 centrumgemeentes die zich bezig houden met maatschappelijke opvang de niet geoormerkte specifieke uitkering voor de opvang voor andere doeleinden gebruikt hebben te controleren via de gemeentelijke rekenkamer commissies.

Christelijke partijen binnen het college van B&W en de gemeenteraden kennen de subisidies toe aan hun geloofsgenoten van de zogenaamde Christelijke Welzijnsorganisaties het leger des Heils etc. en hebben daar nog persoonlijke belangenverstrengelingen bij zoals werkgelegenheid en inkomsten zie webtitel: http://www.groephop.nl/zwolle.htm

.Uberhaupt is er in Zwolle geen 24 uursopvang met zorg en hulpverlening voor dak en thuislozen en wordt de opvang uitbesteed aan het Leger des Heils en een illegale opvang de Herberg achter de WRZV- hallen in Zwolle waar de drie Zwolse woningcorporaties woonunits financieren met huurdersgeld en waar RIBW Zwolle e.o. beweert zorg en hulpverlening te bieden aan dak en thuislozen wat niet zo is en waar deze Herberg 153.000 euro ontvangt van de gemeente voor 15 slaapplaatsen.

Inlichtingen te verkrijgen bij de landelijke vereniging voor thuislozen te Amsterdam lvt@thuisloos.net En de nachtopvang Nel Banninkhuis is niet geschikt voor verblijf en overnachting en waar de verwarming al maanden kapot is en waar de Inspectie voor de Gezondheidszorg niet komt controleren.”

R. Donker, Zwolle

posted by Bijstandsbond at 9:29 AM

1 Comments:

Anoniem said…

Ben op zoek naar informatie over de periode waarin een door mij geliefd persoon is overleden in het Nel Banninkhuis, begin april 2008. Is u hier iets over bekend?

Daklozen runnen bouwmarkt  met dwangarbeid namens Pauropus bv.

8 JULI 2006 – ZWOLLE – Joop van Ommen ( WRZV-hallen) heeft een nieuwe poot aan zijn activiteitenprogramma voor dak- en thuislozen toegevoegd. Samen met ‘uitzendbureau’ Pauropus en de gemeente is Van Ommen op de Marslanden een tweedehands bouwmarkt begonnen.
Het mes snijdt aan twee kanten: dak- en thuislozen krijgen een zinvolle besteding en de minderbedeelden kunnen goedkoop aan spulletjes komen.

Bij Pauropus vinden dak- en thuislozen al een zinvolle besteding. De medewerkers verrichten onder meer bouw- en sloopwerkzaamheden. De spullen die van de sloop gered worden, gaan bij de tweedehands bouwmarkt aan de Nervistraat 10 de verkoop in. Desgewenst bezorgen de Pauropus-medewerkers aan huis en montage is ook geen probleem. ‘Elke dag zijn vijf man in de bouwmarkt actief. Het is goed voor de doelgroep, want die krijgt een zinvolle besteding. Werk is zo belangrijk, daarmee hou je ze van de straat’, zegt Van Ommen. ‘Bij de WRZV-hallen heb ik dagelijks vijftien tot twintig man aan het werk. Als je die mensen aan de slag helpt, blijven ze van de straat en heeft niemand last van ze.’

Bij Pauropus weten ze alles van mensen weer aan de gang krijgen. Het bureau werd met steun van de gemeente opgezet. Tot 1 januari volgend jaar geniet Pauropus gemeentelijke steun, maar na die datum moet het zichzelf kunnen bedruipen. ‘We werken voor de gemeente, voor instellingen, maar kunnen ook gewoon voor de particulier aan de slag’, zegt commercieel directeur A. Hoeksema.

De Zwolse woningcorporaties zijn klant, maar ondersteunen ook het bouwmarktinitiatief. ‘We zijn nu contacten aan het leggen met de wijde regio – we zijn niet alleen actief in Zwolle’, legt Van Ommen zijn pogingen uit om aan zoveel mogelijk spullen voor zijn bouwmarkt te vinden. ‘Ook in de regio heb je lastige mensen die op straat leven. Geef ze een zinvolle besteding. Het is de kunst om de groep die op straat leeft zo klein mogelijk te houden. We hopen ook op steun van bedrijven. En dat die bedrijven Pauropus inschakelen bij werkzaamheden. We moeten die bedrijven over de streep krijgen’, doet Joop van Ommen een oproep.

U bevindt zich hier › Regio › Zwolle › Zwolle

Van Ommen ‘als huisvuil buiten gezet’ maar er word in dit artikel niet bij verteld dat daklozen onbetaald stonden te werken in de snackkramen bij het Oosterenkstadion en Joop van Ommen de opbrengsten in zijn zak stopte.

ZWOLLE – Na vijf jaar trouwe dienst is hij niet meer nodig voor de catering tijdens de thuiswedstrijden van FC Zwolle. Kan gebeuren, zegt Joop van Ommen, maar de manier waarop hij aan de kant is gezet zint hem niet.
“Het gaat me niet om de paar dooie rotcenten die ik niet beur, het gaat erom dat niemand me even heeft gebeld. Ik moest er zelf achter komen!”

Maandagmiddag, vijf dagen voor de afscheidswedstrijd van Jaap Stam, belde Van Ommen met het kantoortje van FC Zwolle. Of hij woensdag de spullen alvast klaar kon zetten voor de catering tijdens de wedstrijd. Dat was niet meer nodig, hoorde hij; er was een andere oplossing gevonden voor de catering. Van Ommen: “Ik kwam kennelijk niet meer in het plaatje voor. Maar niemand die de moeite nam mij even te bellen. Als ik zelf niet had gebeld en woensdag binnen was gestapt, was ik dan weggestuurd?” Wat het nog wranger maakt, zegt hij, is dat de club hem vier weken geleden wél belde toen er geld nodig was. “Voor het schoolvoetbal. Dat heb ik nog voor vijfhonderd euro gesponsord.”
Van Ommen verwierf vijf jaar geleden de zogeheten ‘platte horeca’ in het stadion. Tegen een pachtsom van 15.000 euro per jaar mocht hij tijdens wedstrijden en open dagen vanuit zes kraampjes koffie, frisdranken en snacks verkopen. Daarbij was een belangrijke rol weggelegd voor de dakloze mannen en vrouwen die in de WRZV-hallen onderdak vonden. “We hadden altijd wel acht man achter de kraampjes staan. Ze vonden het mooi werk en zo konden ze de wedstrijd bekijken.” Zijn mensen leefden toe naar de afscheidswedstrijd van Jaap Stam, die recentelijk nog een voetbaltoernooi voor daklozen heeft geopend. ” Daar praten ze al weken over. Stam is toch een beetje hun held, hè. Nou ja, gelukkig wordt de wedstrijd op tv uitgezonden.”
Zijn vrouw Joyce, die de laatste jaren de catering bij FC Zwolle runt met haar bedrijf Conrad Catering, heeft de teleurstelling snel van zich afgezet. “Weet je hoe ze het zei: we hebben werk genoeg, we kunnen wel een stootje hebben, maar ik mis het fatsoen. En zo is het. We zijn vijf jaar lang heel loyaal geweest naar FC Zwolle, maar dat is niet beantwoord.” Manager Edgar van Perlo kan er niets aan doen, denkt Van Ommen. “Die is best van goede wil, maar hij heeft natuurlijk weinig te vertellen. De projectontwikkelaars hebben FC Zwolle in hun greep.”
Hij heeft ‘geen idee’ waarom hij ‘als huisvuil buiten gezet’ is, zegt Van Ommen. “Niet omdat ik geen FC Zwolle-hart heb, lijkt me. Voor de consumpties van de vrijwilligers rekende ik altijd half geld, en nog moet ik het geld daarvoor krijgen.” Het zal te maken hebben met de ‘onrust’ rondom de bouw van het stadion, denkt de ondernemer. “Al maandenlang doen allerlei geruchten de rondte. Het fijne weet ik er niet van, want ik kan de hoofdrolspelers niet bereiken.” Met veel moeite kreeg hij wel WimSalomons aan de lijn, die na een conflict de catering van het stadion kwijt was geraakt. “Wim zwoor dat hij had geregeld dat ik de platte horeca zou behouden. Zijn advocaat was daarbij aanwezig.” Hij rekent echter nergens meer op, zegt Van Ommen. “De cateraar die de restaurants gaat runnen zal het er wel bij gaan doen. Maar wat zo raar is: er is nog steeds geen naam bekend.”

Er zijn personen die zeer negatieve reacties hieronder kunnen plaatsen tot roddelpraat toe die persoonsgericht zijn maar dit zijn figuren die totaal niets bijdragen aan de samenleving of oplossing van problemen en alleen uit zijn op eigen gewin ten koste van anderen.

Aan deze narcisten en egocentristen heb ik geen enkele boodschap en reageer er niet op want die richten zichzelf wel ten gronde want je maakt over 10 jaar wat mee in de opvang voor daklozen zonder zorg en hulpverlening en dan leer je overeind te blijven tussen tuig.

Daarom zijn deze blogs opgesteld om ogen te openen.

 

Over anaconda15

1.80 meter lang blauwe ogen Nederlands Techneut en gek op wetenschap Erg handig en visionair
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized en getagged met . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s