FW: YouTube – Eetcafé Er is hoop VEZ Zwolle deel 1 en 2 en de link van kerkelijke organisaties met hun bedriegelijke evangelisatiepraktijken met oplichter Joop van Ommen directeur van WRZV sporthallen met huurschulden via creatief boekhouden

Schrap grondwetsartikel over vrijheid van godsdienst

De overheid moet volstrekt neutraal staan tegenover religie, betoogt Paul de Beer in het openingsartikel van Opinie en Debat, dit weekend. Ze moet zich niet inlaten met vragen of bijvoorbeeld de dracht van een boerka wel of niet voortvloeit uit een religieuze plicht, zoals nu wel gebeurt. Bovendien is tegenwoordig nog moeilijk te bepalen wat precies religie is: valllen astrologie of new age daar ook niet onder?

De Beer denkt dat de meeste vrijheden die nu nog onder grondwetsartikel 6 (over godsdienstvrijheid) vallen, best beschermd kunnen worden door het grondwetsartikel over de vrijheid van meningsuiting.

From: kingkong1621@live.nl To: bureau@nationaleombudsman.nl; brandpunt@kro.nl; cda.publieksvoorlichting@tweedekamer.nl; cdja.maastricht@gmail.com; christenunie@tweedekamer.nl; cie.vws@tweedekamer.nl; d66@tweedekamer.nl; denkmetkoosmee@gmail.com; g.wilders@tweedekamer.nl; groenlinks@tweedekamer.nl; groephopzoetermeer@hans-zijlstra.nl; h.drost@tweedekamer.nl; hart@sbs.nl; i.y.tan@chello.nl; info@devrijspreker.nl; info@kafkabrigade.nl; info@laatjenietkisten.nl; info@petersiebelt.nl; info@pgb.nl; l.jacobi@tweedekamer.nl; juliuscenter@umcutrecht.nl; k.vaartjes@amnesty.nl; jvwzakelijk@gmail.com; kamer@sp.nl; l.hartings@tweedekamer.nl; meldjezorg@platformggz.nl; nieuwsdienst@anp.nl; no.reply@nos.nl; politiek@nd.nl; postbus@eerstekamer.nl; pvda_voorlichting@tweedekamer.nl; pvv@tweedekamer.nl; redactie.elsevier@elsevier.nl; redactie@eenvandaag.nl; redactie@straatkrantbreda.nl; redactie@volkskrant.nl; r-robers@live.nl; s.hofstra@ggzberaad.nl; sgp@tweedekamer.nl; straatadvocaten@gmail.com; tips@leeuwardercourant.nl; voorlichting@minvws.nl; voorzitter@dwars.org; vvdvoorlichting@tweedekamer.nl; w.tonissen@tweedekamer.nl; zembla@vara.nl; zwolle@sp.nl

Subject: FW: YouTube – Eetcafé Er is hoop VEZ Zwolle deel 1 en 2 en de link van kerkelijke organisaties met hun bedriegelijke evangelisatiepraktijken met oplichter Joop van Ommen directeur van WRZV sporthallen met huurschulden via creatief boekhouden Date: Tue, 22 Nov 2011 15:32:39 +0100 Gericht aan kamerleden en de media etc., Hier zend ik u wat webtitels over het eetcafe Er is hoop met opnames en die kookt in de WRZV sporthallen woensdagmiddag,deze video”s laat een aantal personen aan het woord die men wel kent na mijn aanschrijven en waar gelijk de link gelegd kan worden met oplichter Joop van Ommen die zich al jaren uitgeeft voor praktisch opgeleid hulpverlener om zo subsidies te innen voor eigen gebruik,Leger des Heils kerkelijke organisaties en CDA wethouder Dannenberg vroeger directeur leger des heils Zwolle en wonderlijk genoeg dominee Lutzen Miedeman die ik aanschreef na zijn verhaal over de onderkant van de zwolse samenleving en dan zie je wat een groteske protestante vertoning het is waar daklozen alle sociale rechten worden ontnomen en men tracht hen te bekeren met de christelijke schijnheilige moraal van bed,bad en brood en salvation(subsidies)voor deze welzijnsorganisaties over de ruggen van kansarmen en daklozen. Zo ontdek je steeds meer na onderzoeken en observaties en analyses hoe het christelijke wereldje na de vele kruistochten en Europese kersteningen nog steeds zwaar gestoord is en aan tunnelvisies lijden en blijft vast houden aan allerlei onzinverhalen en waar de Bijbel steeds maar weer herschreven werd door personen met minderwaardigheidscomplexen en calimero-syndromen en geloof en bijbel worden gebruikt om medemensen te onderdrukken met als concurrent de islam en Koran. Wanneer houd het eens op daar waar we de 21ste eeuw zijn in gegaan en tot nieuwe inzichten komen maar toch blijven doorgaan met het aanhouden van achterlijke denkbeelden over wat er in een verleden zich afspeelde in het zogenaamde heilige land maar waar de huidige generatie niet is bij geweest tot een alles overheersende kernoorlog tussen staten met diverse culturen en religies een einde maakt aan alle leven op aarde de in de moordende competities wie er nu gelijk heeft,er zullen alleen maar verliezers zijn gezien de plunderpraktijken die religies en legers hebben aangericht over duizenden jaren. Een maakbare samenleving bestaat niet! R. Donker te Zwolle al 172 nachten buiten overnachtend dankzij christelijk zwolle en hun belangengroepjes met oplichtingspraktijken,manipulaties en intimidaties richting daklozen en kansarmen aanklikken met linkermuisknop Link naar eetcafe Er is hoop wat betreft belangenverstrengelingen leger des heils Mevr. Ine Voorham,RIBW Vecht,Joop van Ommen,Lutzen Miedema,Dikkie Gijssel, wethouder Erik Dannenberg

Link:http://www.youtube.com/watch?v=IOLHA0utGNQ

         http://youtu.be/Ztw3HCaqdEY

From: kingkong1621@live.nl To: service@redcross.nl Subject: daklozen en voedselbanken in relatie tot negatieve effecten hongerwinter 1944-1945 Date: Wed, 21 Sep 2011 15:05:37 +0200 Gericht aan het Rode Kruis Nederland, Ik zend u nog deze teksten wat betreft de onderkant van de samenleving waar het Rode kruis in Amsterdam onderzoek deed naar de groeiende onbehagen en woede wat betreft de tweedeling in de samenleving en de groeiende kloof tussen arm en rijk en waar dominee Lutzen Miedema dit in zwolle ook opmerkte hoe de armoede toeneemt en waar door de gemeente niet adequaat op word gereageerd. Ik vermeld het in mijn verslag naar de tweede kamerfracties wat ik als dakloze meemaak ook met alleenstaanden en gezinnen die af moeten hangen van de restjes van de voedselbanken en soepbussen wat nu niet bepaald voedingswaarde heeft en het vergelijk met de hongerwinter 1944-1945 en de lichamelijke effecten op het ontbreken van goede voeding en waar ik bij de soepbus leger des heils/dimence opmerk het slechte brood inkoop en waar het schijnbaar moeite kost om fruit mee te nemen voor daklozen laat staan met liefde bereide soep en waar elke dag hetzelfde beleg zit op het brood en deze soepbus maar 4 dagen per week rijd vanwege de bezuinigingen bij de gemeente Zwolle die ook geen schuldhulpverlening uit voerd en er geen bemoeizorg is vanuit de medewerksters van de soepbus en waar zij geen daklozen door kunnen verwijzen naar de opvang en hulpverlenende instanties want die zijn niet aanwezig in zwolle waar niet op de hulpvraag van de dakloze client kan worden in gegaan vanwege het ontbrekende zorgaanbod en goed gemotiveerd en opgeleid personeel. Maar het heb niets te maken met bezuinigingen of geldtekorten bij gemeentes maar het met opzet niet uitvoeren van welzijns/opvangbeleid vanwege de kosten en dit liever met wat subsidieverstrekkingen uit te besteden aan onbevoegde en evangelische opvang/verslavingszorginstellingen die de rechten van clienten volop schenden. Maar de specifieke uitkeringen en projectsubsides bestemd voor de opvang met zorg en hulpverlening op maat volgens de prestatievelden 7,8 en 9 voor dak en thuislozen zijn gebruikt voor andere doeleinden omdat vanwege autonoom beleid van gemeentes daar geen rijkstoezicht op bestedingen en uitvoering van correct beleid is uit gevoerd. En er is nog steeds geen wettelijk geregeld toezicht op de opvanginstellingen voor dak en thuislozen door de IGZ en die vallen onder de kwaliteitswet zorginstellingen. De Hr. R. Donker te Zwolle nog steeds verstoken van onderdak,voedsel en drinken en WWB uitkering overnachtend buiten. Mobiel;0617849902 ——————————————————————————– From: kingkong1621@live.nl To: bureau@nationaleombudsman.nl; cda.publieksvoorlichting@tweedekamer.nl; cdja.maastricht@gmail.com; christenunie@tweedekamer.nl; cie.vws@tweedekamer.nl; d66@tweedekamer.nl; denkmetkoosmee@gmail.com; miedema@diaconiezwolle.nl; g.wilders@tweedekamer.nl; groenlinks@tweedekamer.nl; groephopzoetermeer@hans-zijlstra.nl; h.drost@tweedekamer.nl; i.y.tan@chello.nl; info@bijstandsbond.org; info@devrijspreker.nl; info@kafkabrigade.nl; info@laatjenietkisten.nl; l.jacobi@tweedekamer.nl; juliuscenter@umcutrecht.nl; jvwzakelijk@gmail.com; k.vaartjes@amnesty.nl; kamer@sp.nl; l.hartings@tweedekamer.nl; meldjezorg@platformggz.nl; mjonkers@ggznederland.nl; nieuwsdienst@trouw.nl; no.reply@nos.nl; nrc@nrc.nl; postbus@eerstekamer.nl; pvda_voorlichting@tweedekamer.nl; redactie.elsevier@elsevier.nl; pvv@tweedekamer.nl; redactie@eenvandaag.nl; redactie@parool.nl; redactie@volkskrant.nl; redactie@telegraaf.nl; sgp@tweedekamer.nl; service@redcross.nl; straatadvocaten@gmail.com; tip@at5.nl; tips@leeuwardercourant.nl; voorzitter@dwars.org; voorlichting@minvws.nl; vvdvoorlichting@tweedekamer.nl; w.tonissen@tweedekamer.nl; watvdheijden@almere.nl; zembla@vara.nl; zmag@xs4all.nl; zwolle@sp.nl Subject: RE: Een mijnenveld aan de onderkant van Zwolle in relatie tot boekhoudkundige fraudes en fratsen aan uitgaven niet in het algemeen belang Date: Tue, 20 Sep 2011 13:28:07 +0200 Gericht aan de kamerleden en de media etc., IK zend u nog deze informatie en blogs op in relatie tot de dak en thuislozenproblematiek,kansarme gezinnen en daklozen die afhankelijk zijn van voedselbanken vanwege laag inkomen en waar ik bijlages meestuur waarin ook verwerkt de onderzoeken die verricht zijn naar de gevolgen van de hongerwinter 1944-1945 en die gelijk getrokken kunnen worden met de lichamelijke en geestelijke gezondheids van kansarme burgesr die nu anno 2011 aan ondervoeding lijden en waar soepbussen en eetcafe”s geen oplossing bieden maar meer als minderwaardige alternatieven gepresenteerd worden. Ik maak mee dat bv. alleenstaanden met 40 euro per week moeten zien rond te komen dankzij budgetbeheer daklozen/veelplegers gemeente Zwolle en waar ex-dakloze personen onvoldoende leefgeld krijgen i.v.m. het beleid van de sociale dienst zwolle en ontbreken schuldhulpverlening en waar deze personen in een sociaal isolement zijjn geraakt en vereenzamen,de weg niet kunnen vinden naar hulpverleners omdat die niet aanwezig zijn en dan hun lage inkomen besteden aan alcoholische drank, tabak/drugs en zo verder in het slop raken. Ik zelf overnacht nog steeds buiten al 78 nachten en waar mijn WWB uitkering voor levensonderhoud april 2011 doelbewust is stopgezet omdat ik mij niet laat parkeren in AWBZ woonbegeleidingstrajecten die bestaan uit pure oplichterijen waar geen nazorg of hulpverlening word geboden en waar ik de nachtopvang Nel Banninkhuis niet meer bezoek vanwege de wantoestanden en daar geen nachtrust geniet en de miserabele omgeving waar ik moet verblijven tussen doorgedraaide daklozen die volkomen de weg kwijt zijn in hun leven. Geen overnachting daar,dan postadres kwijt en daarmee gelijk de uitkering en waar ik geen keuzevrijheid heb in het kiezen van de 24 uursopvang met zorg en hulpverlening op maat omdat het in Zwolle alleen maar gaat om geld en niet om mensen zowel bij de opvang als het Leger des heils als de Herberg aan de Nijverheidstraat,leer mij Joop van Ommen kennen die daar de scepter zwaait maar iedereen in Zwolle weet dat het een geldwolf en oplichter is die totaal niet sociaal bewogen is en gewoon zijn criminele gang mag gaan ten koste van kansarme gezinnen. Bij de dagopvang Bonjour krijgen zij geen inkomsten meer van mij dus ondanks zwaar gesubsidieerd ben ik van de poflijst afgehaald en mag hopen dat medelevende burgers mij wat te eten brengen buiten of geld maar ik ga niet bedelen en lijd nog liever honger dan dat ik mij ga vernederen en smeken om de uitkering of een stukje brood daar waar ik 28 jaar arbeid gewerkt en belastingen en premies betaald heb. Maar ik blijf via de bibliotheek achter de computer informatie doorzenden naar Den Haag om u op de hoogte te houden van wat er werkelijk -plaats vind in onze samenleving en dat doe ik uit ervaringen en rechtvaardigheidsgevoel ondanks dat ik mijzelf in een armoedig en uitzichtloze situatie bevind,maar daar ben ik dus niet de enigste in. Met vriendelijke groeten de Hr. R. Donker te Zwolle mobiel:0617849902 Hongerwinter heeft nog steeds effect op volksgezondheid 06-10-2010 13:18 De Hongerwinter van 1944-1945 heeft nog altijd effect op de gezondheid van een grote groep Nederlanders, betoogt René van Slooten. Als dat wordt onderkend, kunnen ook maatregelen genomen worden die veel ouderen ten goede komen. Een langdurige periode van extreme honger geeft een duidelijk verhoogde kans geeft op lichamelijke en geestelijke gezondheidsproblemen op latere leeftijd, zoals hart- en vaatziekten, kanker en depressies, zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek in Nederland en Rusland. Dat geldt niet alleen voor degene die de honger zelf heeft meegemaakt, maar mogelijk ook voor diens kinderen en kleinkinderen, want extreme honger kan ook erfelijke veranderingen in de genen veroorzaken. De Hongerwinter in 1944-1945 was in Nederland niet overal even erg, de situatie in de grote steden was dramatischer dan op het platteland. Er zijn vooral twee groepen die rekening moeten houden met een mogelijke erfenis van de Hongerwinter. De oudste en grootste groep zijn de mensen die destijds 9 tot 15 jaar oud waren, dus iedereen die is geboren tussen 1930 en 1936. Tussen het negende en het vijftiende jaar maakt het lichaam namelijk een groeispurt door en treden ook ingrijpende lichamelijke en geestelijke veranderingen op (de pubertijd), die kennelijk blijvend worden beïnvloed door honger. Dit betrof ruim 1 miljoen mensen, van wie er nu nog ongeveer 600.00 in leven zijn. De tweede risicogroep zijn de mensen die tijdens de Hongerwinter zijn verwekt of geboren, dus iedereen die 65 werd of wordt tussen oktober 2009 en februari 2011. Dit betrof ruim 200.000 mensen, van wie er nu nog ongeveer 170.000 in leven zijn. Er zijn momenteel dus nog ongeveer driekwart miljoen Nederlanders voor wie de Hongerwinter directe gevolgen kan hebben voor de gezondheid. Een derde mogelijke risicogroep betreft het nageslacht van de vorige twee groepen. Over erfelijkheid van hongereffecten is nog niet veel bekend. Er zijn aanwijzingen dat het effect zich zeker over twee tot drie generaties kan manifesteren, vooral langs de vrouwelijke lijn. De belangrijkste verandering die extreme honger veroorzaakt, is dat het lichaam daardoor wordt voorbereid op een leven van schaarste en gebrek doordat de stofwisseling efficiënter wordt ingesteld. Bij mensen die tijdens onze Hongerwinter werden geboren of verwekt, gebeurde dat in de moederschoot, bij de pubers gebeurde dat toen hun lichaam opnieuw werd geprogrammeerd voor de volwassenheid. In feite beschikken zulke mensen dus over superieure eigenschappen, maar in de huidige consumptiemaatschappij slaat dat om in een nadeel, omdat men dan extra vatbaar is voor de vele welvaartsziekten die aan de voeding zijn gerelateerd. Mediaberichten over de uitkomsten van het wetenschappelijk onderzoek naar de gevolgen van de Hongerwinters in Nederland en Rusland spreken helaas steeds over aangeboren, levenslange gezondheidsproblemen, alsof het een onherroepelijk levenslot is. Dat is echter een onjuist uitgangspunt, want als men beseft wat er aan de hand is en men rekening houdt met die bijzondere stofwisseling door in alle voedingsopzichten matigheid te betrachten, is er geen reden voor Hongerwinterbaby’s en Hongerwinterpubers om zich zorgen te maken. Maar wie beseft dagelijks dat hij of zij mede door de Hongerwinter is gevormd? En hoeveel mensen zouden weten dat zoiets het geval is met één of beide van de ouders of grootouders, zodat men er zelf ook rekening mee kan houden? Het onderzoek naar de langdurige gevolgen van honger maakt ook duidelijk dat de Nederlandse gezondheidsstatistieken al enkele tientallen jaren door de Hongerwinter worden beïnvloed, zonder dat dit voldoende werd opgemerkt. Het ging daarbij in eerste instantie om de grote groep van ruim 1 miljoen Hongerwinterpubers, die nu 75 tot 80 jaar oud zijn en die de komende jaren een toenemend beroep zullen doen op allerlei voorzieningen. En direct daarna komt de kleinere groep van ongeveer 200.000 Hongerwinterbaby’s, voor wie eigenlijk hetzelfde geldt. Over het onbekende aantal ‘erfgenamen’ van de Hongerwinter kan nu nog niets zinnigs worden gezegd. Maar nu de feiten en de kennis er liggen, kan men zich beter voorbereiden en tijdig actie ondernemen om erger te voorkomen, want de sombere verwachtingen over oprukkende welvaartsziekten maken maatregelen onvermijdelijk. In eerste instantie gaat het om bewustwording bij de alle ”Hongerwintermensen” en hun familie, maar ook de medische wereld moet veel meer besef krijgen dat de Hongerwinter nog steeds mede een oorzaak is van veel gezondheidsproblemen. En in aansluiting daarop moet ook de voorlichting over verstandige voeding veel beter en indringender worden, want er staan nu letterlijk levens en levensgeluk op het spel. De auteur is levensmiddelentechnoloog, voedingskundige en geboren in de Hongerwinter. Hij werkte negen jaar in Ethiopië, waar hij gevolgen van honger en voedingsgewoonten van de bevolking bestudeerde. Home Over ons Bezinning Agenda-invulformulier Home | Blogs | blog van administrator Een mijnenveld aan de onderkant van Zwolle 9 september, 2011 – 10:44 Lútzen Miedema blijft na zijn emeritaat in Zwolle wonen en daar de Oosterkerk (foto) bezoeken. Hij blijft ook actief op het diaconale terrein, als ‘kritisch lid van de samenleving’, ondanks het feit dat hij niet meer betaald wordt (‘al deel ik wel mijn eigen tijd in’). „We hebben als gezin onze draai hier gevonden. Met de Thomas a Kempisstraat en Assendorp vlakbij hebben we de Amsterdamse smeltkroes niet nodig om ons thuis te voelen.” Foto: Sacha Wunderink De afgelopen vijf jaar heeft hij bij wijze van spreken tegen de ‘onderkant’ van Zwolle aangekeken. Afgelopen zondag nam Lútzen Miedema afscheid als diaconaal predikant. Maar de steeds breder wordende kloof tussen arm en rijk blijft hem zorgen baren: „Het is als een mijnenveld; je weet nooit waar en wanneer er iets gaat ontploffen. De overheid kan zich niet blijven verschuilen achter bezuinigingen.” door Frans Ebeltjes Met een brandspuit werd hij samen met anderen onder een Londense brug weggespoten. Dat was in 1985 de manier waarop de regering Thatcher de rellen in stadsdeel Brixton in de kiem probeerde te smoren. Lútzen Miedema, afgestudeerd in diaconiewetenschappen, leefde als zwerver een maand in de Londense straten. Om bij wijze van spreken wat verder te kijken dan de brandspuit. Reden waarom hij zich ook tussen de fanatieke aanhang van Le Pen in Marseille bewoog. „Als wetenschapper ben je van huis uit theoreticus, maar ik wil daar geen genoegen mee nemen en zo nu en dan met beide benen in de blubber van de dagelijkse praktijk staan; als het moet letterlijk. Overigens niks mis met theoretici hoor, want een goede theorie is superpraktisch.” Daar in Londen werd hem al duidelijk dat de oplossing van het armoedeprobleem in ieder geval niet bij repressieve maatregelen gezocht moet worden. Helaas blijken overheden hardleers, want sinds ‘85 nemen de rellen waaraan het armoedeprobleem ten grondslag ligt alleen maar toe. Ook in Nederland, zo weet Miedema, die zich nog niet zo lang geleden tussen de ongeregeldheden in Culemborg begaf ‘om te kijken en te praten’. „Er wordt dan al snel over een religieus conflict gesproken, maar als je zorgvuldiger kijkt dan gaat het om iets heel anders; namelijk dat mensen zich geen volwaardig lid van de samenleving voelen. Ze komen niet mee in de consumptiemaatschappij, waarin de kloof tussen arm en rijk steeds breder wordt. De laatste jaren wordt dat nog eens versterkt door de recessie en bezuinigingen.” Miedema (bijna 65) spreekt over een mijnenveld als hij het heeft over het groeiende spanningsveld in de samenleving. „Je weet nooit wanneer en waar het zal losbarsten. Ook in een zeer prettige stad als Zwolle, waar ik nu vijf jaar jaar woon, mogen we onze ogen daar niet voor sluiten. Er zijn al wat problemen geweest, die gemakshalve maar in de hoek van de voetbalonlusten geschoven werden, maar ik denk dat de oorzaak veel dieper ligt. Daar moeten we alert op zijn.” De in Friesland geboren Miedema studeerde theologie en pedagogiek in Kampen, Nijmegen en Amsterdam. In Heidelberg voegde hij daar diaconiewetenschappen aan toe, waarmee hij zijn ‘roeping’ leek te hebben gevonden, met name gericht op de vraag hoe de theorie in praktijk kan worden gebracht. „Direct na mijn studie wild ik geen dominee worden. Ik was nog niet zeker van mezelf en vond ook dat ik op mijn 25ste te weinig wist om mensen te begeleiden op het gebied van de grote levensvragen. Het werd niet overal begrepen. Een dominee moest immers preken in plaats van zich met de economie bemoeien.” Miedema werd gevraagd om in Den Haag een hulpprogramma op te zetten voor buitenlandse arbeiders en drugsverslaafden. Vervolgens verhuisde hij naar Arnhem, om daar in opdracht van kerken maatschappelijk activeringswerk (begeleiding van vrijwilligers) te doen. Weer later werd hij toch (halftime) dominee in Amsterdam en voor de andere helft leraar. Eerst op een tweetalige topschool en later tien jaar op een ‘ zwarte school’, een periode die hij nog steeds omschrijft als een feest. „Ik ben voor autoritair lesgeven, maar dan wel met een glimlach. Dat werd begrepen door de jongeren, die de grenzen willen opzoeken, maar toch verlangen naar structuur.” Zijn promotie op het gebied van diaconaat bracht hem een aantal jaren naar de universiteit (VU). Via nog enkele omzwervingen (‘ik heb een wonderbaarlijke cv’) kwam Zwolle in beeld, omdat Miedema in contact kwam met diaconaal predikant Egbert van Veldhuizen, die met emeritaat ging. „Al tijdens de eerste gesprekken in Zwolle was ik onder de indruk van wat hier gebeurde”, aldus Miedema. „Bijvoorbeeld op het gebied van integratie van allochtonen. We denken wel vaak dat dat allemaal moslims zijn, maar de meeste immigranten van nu hebben een christelijke achtergrond. Oudere groepen, zoals uit de Indonesische archipel vind je in de protestantse kerk Perki. Maar er is bijvoorbeeld ook een grote groep recentere immigranten. Portugees sprekende jonge mensen uit Zuid-Amerika en de voormalige Afrikaanse koloniën. Die vind je in de Manna-kerk. Ze zijn doorgaans uiterst gemotiveerd om te leren en aan te pakken.” Vijf jaar geleden begon Miedema, in dienst van de Protestantse Gemeente Zwolle (PGZ) zijn bijdrage te leveren aan het diaconale werk in Zwolle. Door te preken in wijkgemeenten, spreekuren te houden, projecten op te zetten en vooral door te netwerken. „Ik kwam vaker in het stadskantoor dan in de kerk”, geeft hij toe. „Niet altijd met gunstig resultaat trouwens. Dan trof je weer een ambtenaar of bestuurder die weliswaar sympathiek tegenover een voorstel stond, maar ook onmiddellijk weer de handen in de lucht gooide en omstandig vertelde dat de gemeente niets kon doen in verband met bezuinigingen. Daar werd ik wel eens moedeloos van. Ik kom niet naar de gemeente om te horen over de problemen van die gemeente, maar om een oplossing te zoeken voor mensen aan de onderkant van de samenleving. Dan moet je niet gaan zeuren over wat niet kan, maar op zoek gaan naar de dingen die wél kunnen.” Maar zuur wil Miedema zeker niet zijn over Zwolle. „Ik ben trots op het armoedepact wat gesloten is en waarin instellingen en bedrijven beloven om allemaal een concrete bijdrage te leveren om het armoedeprobleem het hoofd te bieden. Blij ben ik ook met een grote groep nieuwe en jonge raadsleden, die echt mee wil denken over creatieve oplossingen. Dat is ook broodnodig om het vertrouwen in de politiek te herstellen. Je hoeft niet altijd met een zak geld te zwaaien om een probleem op te lossen. Mensen moeten op zoek naar elkaar, verbindingen leggen. Zwolle; wees niet te bescheiden over wat je bent en kunt. Tel je zegeningen en ontwikkel een visie waarin het mogelijk wordt om al het goede van deze stad voor alle inwoners bereikbaar te maken.” Laten we zuinig zijn op de buurtkroeg zwolle Een van de zaken die Miedema in Zwolle aantrof was inloophuis De Bres, waar iedereen welkom is. „Een waardevolle plek waar iedereen zich deel mag weten en voelen van de samenleving”, aldus Miedema. „Helaas is het voortbestaan van De Bres nog steeds niet zeker. De overheid en de hulpverlening gaan rekenen, omdat ze een product moeten afleveren en de wet moeten naleven. Ze tellen dan hoeveel mensen vanuit de Bres worden doorverwezen naar de reguliere hulpverlening. Maar wat zegt zoiets nou eigenlijk? Helemaal niets toch? Je kunt beter gaan meten hoeveel mensen de Bres bezoeken en daar hun aansluiting met de maatschappij vinden. Mensen die schreeuwend behoefte hebben aan een praatje van hart tot hart, zonder dat daar direct weer een hulpverleningstraject achter zit.” Het brengt Miedema op de rol van de kerken in de samenleving. „Het is waar dat kerken leeglopen, maar dat betekent niet dat hun rol is uitgespeeld. Het moet alleen een andere rol worden. Niet meer met grote kerkgebouwen in het centrum van de stad (al moeten monumenten bewaard blijven), maar zichtbaar in alle wijken. Laagdrempelig en benaderbaar voor iedereen. Laten we maar zuinig zijn op die paar buurtkroegen die er nog zijn en waar de barman waarschuwt dat ‘Piet’ nu wel even genoeg heeft gehad. Dat is omzien naar elkaar.” Op zoek naar de zondebok In de afgelopen vijf jaar is de samenleving van Nederland grondig veranderd. Vanuit zijn werk als diaconaal predikant in de toch nog overwegend rustig te noemen provinciehoofdstad Zwolle onderkent Lútzen Miedema een toenemende verruwing. Niet de religieuze tegenstellingen, maar de economische onzekerheid is daarvan volgens hem de belangrijkste oorzaak. „Er is te lang alleen naar de virtuele economie gekeken. Toen die zeepbel barstte, werd de echte economie getroffen, met gevolgen als een instortende bouw en stagnerende verkoop van auto’s, om maar eens wat te noemen. De Pools-Joodse filosoof Zygmunt Bauman zei het treffend: ‘We zijn wat we kopen’. Als dat in een wankelende consumentenmaatschappij wegvalt wordt een zondebok gezocht en die is altijd wel te vinden.” De waanzin van een gemeentebestuur om 200.000 euro te verstrekken aan een ondernemer maar die niet het algemeen belang dient plus het aantal voorbeelden hoe treiterijen de zwolse burgers alleen maar geld kosten en waar gezinnen en alleenstaanden van 50 euro per week moeten zien rond te komen en de gang naar de voedselbank moeten maken en daar geconfronteerd worden met “voedselpakketten” waarin alleen maar koekjes en bloembollen en andere niet voedzame artikelen in zitten en geen vitaminerijk voedsel zoals fruit etc.terwijl bij de supermarkten pallets met vlees etc. weggegooid worden vanwege het verstrijken van de houdbaarheidsdatium op dezelfde dag en waar het geld voor het armoedebeleid op de plank blijft liggen en een wet zorgplicht gemeentes schuldhulpverlening opgesteld moet worden om gemeentes te dwingen burgers aan de onderkant van de samenlving financieel te ondersteunen maar waar toezicht en sanctiebeleid richting gemeentes ontbreekt bij niet uitvoeren van de zorgplicht. home Mobiel Nieuwsbrief Magazine adverteren Horeca Hotel Nieuws Vakkennis Vakvideo Vraag & Aanbod Vacatures Nieuwe producten Leveranciers Abonneren Restaurant Café Catering Fastfood Omzetcijfers homeHotel Zwolle doneert € 200.000 aan hotelplan Librije Nieuwsbrief RSS Twitter Zwolle doneert € 200.000 aan hotelplan Librije Jonnie en Thérèse Boer van het Zwolse topbedrijf De Librije krijgen 200.000 euro gedoneerd door de gemeente Zwolle. Het geld is bedoeld voor de bouw van een hotel. De gemeente wil met de donatie een teken van waardering geven aan het culinaire echtpaar. Dat meldt DeStentor. De familie Boer verbouwt momenteel de oude gevangenis Het Spinhuis op het Noordereiland in Zwolle tot een luxe hotelrestaurant met kookschool. ‘We hebben gemeend een gebaar te moeten maken, om onze waardering te laten blijken voor wat deze ondernemers als particulieren voor de stad doen’, beargumenteert wethouder Emmy Witbraad de donatie. De verbouwing van Het Spinhuis valt buiten andere subsidieregelingen. Volgens wethouder Witbraad is er sprake van een uniek project, waardoor er geen precedentwerking zou zijn. Leo Verhoef Boekhoudfraude gemeenten en provincies Dossiers Home Wie is Leo Verhoef Uw gemeente en provincie Dossiers Persberichten In de media Publicaties Verwijzingen CURSUS Contact Zwolle Ook van de jaarrekeningen van gemeente Zwolle klopt niet veel. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerrd, is niet het werkelijke saldo en wat als financiële positie wordt gepresenteerd, is niet de werkelijke financiële positie. De rekeningen over 2000-2001 sloten met een voordelig saldo van € 7 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 40 miljoen over. Er werd dus € 33 miljoen verzwegen. De rekeningen over 2005-2006 sloten met een voordelig saldo van € 8 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 71 miljoen over; genoeg om de hele OZB (2005 en 2006: € 53 miljoen) over die jaren terug te betalen aan de misleide belastingbetalers van Zwolle. Dat mochten die belastingbetalers blijkbaar niet weten. Vandaar waarschijnlijk het geknoei in de cijfers. De gemeenteraad reageerde niet op de brieven van Leo Verhoef. Die liet het aan het college van b&w over om Leo Verhoef af te poeieren. Ook al veegt Leo Verhoef de vloer aan met de nonsens-reacties van het college, de gemeenteraad blijft doordutten en wenst niet in actie te komen. Als de gemeenteraad al reageert, is dat met : “Voor kennisgeving aangenomen”. Ach, het gaat toch maar over zoiets onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers. Dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2007 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,0 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 2,5 miljoen. Waar zijn de niet verantwoorde € 3,5 miljoen aan opgegaan? Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 6 mei 2008. De gemeenteraad reageerde niet. Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2008 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,7 miljoen. In werkelijkheid was er een voordelig saldo van € 0,2 miljoen. Waar zijn de niet verantwoorde € 2,5 miljoen aan opgegaan? Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 18 mei 2009. Een van de gemeenteraadsleden liet al de volgende dag weten dat ook de eigen accountant van de gemeente (Deloitte) inmiddels had erkend dat het werkelijke saldo van de opbrengsten en kosten inderdaad niet de in de jaarrekening genoemde € 2,7 miljoen was, maar inderdaad de door Leo Verhoef genoemde € 0,2 miljoen. Waarmee dus ook de eigen accountant erkende dat alle door Leo Verhoef in de afgelopen jaren onderzochte jaarrekeningen inderdaad fout waren en dat Leo Verhoef het steeds bij het rechte eind heeft gehad. Wat hiervan de verstrekkende gevolgen zijn, liet Leo Verhoef alle gemeenteraadsleden weten in zijn emailbericht aan hen van 19 mei 2009. Niemand reageerde. Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2009 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 21,9 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 4,3 miljoen over. Waar zijn de niet verantwoorde € 17,6 miljoen aan opgegaan? (Overigens, de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 27,2 miljoen had dus best ietsjes lager kunnen zijn.) Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 9 juni 2010. Die reageerde niet. Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,3 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 16,3 miljoen over. Waar zijn nu de niet verantwoorde € 16,6 miljoen aan opgegaan? Verliezen op (te ambitieuze, te weinig doordachte?) bouwprojecten? Weg belastinggeld! Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 26 mei 2011. Inhoud dossier: – Brief aan gemeenteraad van Zwolle dd. 26 mei 2011 – Brief aan gemeenteraad van Zwolle dd. 9 juni 2010 – Emailbericht aan alle gemeenteraadsleden van Zwolle dd. 19 mei 2009 – Brief aan gemeenteraad van Zwolle dd. 18 mei 2009 – Brief aan gemeenteraad van Zwolle dd. 6 mei 2008 – Brief aan gemeenteraad van Zwolle dd. 3 juli 2007 – Brief aan gemeenteraad van Zwolle dd. 20 juli 2006 – Brief aan gemeenteraad van Zwolle dd. 28 februari 2003 – Brief van gemeenteraad van Zwolle dd. 25 februari 2003 – Brief aan gemeenteraad van Zwolle dd. 4 januari 2003 – Brief van gemeenteraad van Zwolle dd. 19 december 2002 – Brief aan gemeenteraad van Zwolle dd. 27 augustus 2002 – Brief van college van b&w van Zwolle dd. 13 juni 2000 – Brief aan gemeenteraad van Zwolle dd. 22 april 2000 – Brief van college van b&w van Zwolle dd. 21 april 2000 – Brief aan gemeenteraad van Zwolle dd. 11 januari 2000 Terug > begin Dossier: Zwolle Emailbericht dd. 19 mei 2009 Leo Verhoef stuurde per email onderstaand bericht aan alle gemeenteraadsleden: ——————————————————————————— Aan de gemeenteraad(sleden) van gemeente Zwolle Met mijn emailbericht aan u van 18 mei jl. liet ik u weten dat de jaarrekening 2008 van gemeente Zwolle en de jaarrekeningen daarvoor al (ten minste) vanaf 2000 onbetrouwbaar zijn. Ik schreef u: De jaarrekening 2008 van gemeente Zwolle is misleidend. Wat als saldo van baten en lasten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo van de baten en de lasten. Er was in 2008 niet een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van 2,7 miljoen euro, wat het gemeentebestuur u in de jaarrekening voorhoudt, maar een voordelig saldo van slechts 0,2 miljoen euro. Ook de weergave van de financiële positie klopt niet. Ook de jaarrekeningen 2007 en daarvóór waren misleidend. Inmiddels zijn de verschillen vanaf 2005 opgelopen naar 56,6 miljoen euro! Mijn conclusie wat betreft de jaarrekening 2008 is inmiddels bevestigd door uw eigen accountant. Een van uw mede-raadsleden, de heer Martijn van der Veen, liet mij weten: De door u aangegeven EUR 200.000 is ook door de verantwoordelijk accountant gepresenteerd als het resultaat over 2008. Dit betekent dat wat ik in mijn brief van 18 mei jl. aan de gemeenteraad hierover schreef, hiermee bevestigd wordt: Over de periode 2005-2008 werd een overschot gepresenteerd van E 11,7 miljoen. In werkelijkheid was er een overschot van E 68,3 miljoen. Een verschil derhalve van E 56,6 miljoen. De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting bedroeg in 2008 E 24,7 miljoen en zal in 2009 waarschijnlijk ook circa E 25 miljoen zijn. De werkelijke overschotten van de jaren 2005-2008 waren in totaal E 68,3 miljoen en dus niet de als zodanig gepresenteerde E 11,7 miljoen, zo erkent nu dus ook uw eigen accountant. U heeft dus voor uw burgers in die jaren E 56,6 miljoen verzwegen. Het betekent dat in de afgelopen jaren met onjuiste argumenten (beter gezegd: met leugen en bedrog) Onroerendezaakbelasting is opgelegd en geïncasseerd. Dit betekent dat bijvoorbeeld de VVD, altijd al een tegenstander van de Onroerendezaakbelasting, nu zal eisen de Onroerendezaakbelasting van 2008 onmiddellijk geheel aan de bedrogen belastingbetalers terug te betalen en die van 2009 ook geheel over te slaan. Het betekent dat het CDA en de ChristenUnie op grond van hun christelijke normen en waarden, waartoe behoort: “Gij zult niet liegen”, het met de VVD geheel eens zijn dat de onterecht geheven Onroerendezaakbelasting onmiddellijk terugbetaald moet worden. Het betekent dat alle gemeenteraadsleden die zich volksvertegenwoordiger voelen, er ook op zullen staan dat deze Onroerendezaakbelasting per ommegaand aan de burgers terugbetaald gaat worden. Nu uw accountant heeft erkend dat de jaarrekening 2008 een foutief bedrag als saldo van opbrengsten en kosten noemde en daarmee dus ook dat de jaarrekeningen van voorgaande jaren fout waren, gaan alle gemeenteraadsleden met gevoel voor fatsoen, Leo Verhoef excuses aanbieden voor de wijze waarop ze met hem en zijn brieven van de afgelopen jaren (al vanaf 2000!) zijn omgegaan. Nu uw accountant heeft erkend dat de jaarrekening 2008 een foutief bedrag als saldo van opbrengsten en kosten noemde, en daarmee dus ook dat de jaarrekeningen van voorgaande jaren fout waren, staat vast dat de accountantsverklaringen van de afgelopen jaren geheel ten onrechte goedkeurende verklaringen waren. Uw accountant gaat dus nu uit eigen beweging zijn ontslag aanbieden en alle ten onrechte aan u (en dus de gedupeerde belastingbetalers!) in rekening gebrachte bedragen terugbetalen! Nu vast staat dat de jaarrekeningen van gemeente Zwolle fout zijn, staat ook vast dat bijvoorbeeld de jaarrekeningen van provincie Overijssel, waar zich hetzelfde voordoet, fout zijn. Dan staat dus ook vast dat de inwoners van Overijssel vanaf 2005 geheel onnodig opcenten Motorrijtuigenbelasting betaald hebben. U gaat u dus nu er sterk voor maken dat al die met leugen en bedrog onnodig geheven belasting geheel terugbetaald gaat worden aan de inwoners van Overijssel. Het staat uiteraard vast dat alle betrokken gemeente- en provinciebestuurders van de afgelopen jaren die, ondanks de indringende brieven van Leo Verhoef over de boekhoudfraude bij gemeente Zwolle en provincie Overijssel, deze boekhoudfraude onverstoorbaar voortzetten, ogenblikkelijk aftreden en nooit meer hun gezicht laten zien in de publieke sector. Ik verneem uw gevolgtrekkingen graag in de media, die hieraan ongetwijfeld uitgebreid aandacht zullen schenken. U vindt heel veel meer over “Boekhoudfraude bij gemeenten en provincies schering en inslag” op http://www.leoverhoef.nl U vindt de bevindingen over de jaarrekeningen van gemeente Zwolle en provincie Overijssel op de website in de lijst “Uw gemeente en provincie” in de linker (rode) kolom. Mijn brief van 18 mei jl. en mijn eerdere correspondentie met u over de misleidende jaarrekeningen van Zwolle vindt u op de website in “Dossier: Zwolle” in de rechter (blauwe) kolom. In “Dossier: Overijssel” vindt u de overeenkomstige informatie wat betreft de misleidende jaarrekeningen van de provincie. Graag was ik u van dienst. Vriendelijke groet, drs. L.W. Verhoef registeraccountant Kersengaard 13 3962JR Wijk bij Duurstede tel. 0343-572055/06-20815670 woensdag 3 augustus, 2011 Zoek uitgebreid Vakgebieden Publieke Zaken Financiën Openbare orde Ruimte & Milieu Sociaal Nieuws Opinie Achtergrond Agenda Dossiers Partners Whitepapers Digitaal Bestuur Home Carrière Vacatures Academy BB Magazine BB Shop Crisis bij Flevolandse daklozenopvang 22.12.09 • 1 reactie De nachtopvang voor daklozen van het Leger des Heils in Almere en Lelystad zit ‘afgeladen vol’. Dat zei persoonlijk begeleider Ellen Schreuder van het Leger des Heils maandag. ‘Het is echt crisis’. Extra mensen Het Leger des Heils heeft het aantal plekken al uitgebreid van twaalf naar twintig, maar dat is nog altijd niet voldoende. Het Leger des Heils heeft extra mensen opgeroepen zodat iedereen die aanklopt, kan worden opgevangen. Alleen in Almere en Lelystad is een opvang, de andere plaatsen in de provincie sturen mensen door naar deze twee gemeenten. Nieuwsoverzicht Gerelateerde artikelen 17.12.09 Amsterdamse dakloze wordt niet oud 16.12.09 ‘Rijk zet Gelderse daklozen in de kou’ 06.11.09 Geen subsidie voor opvang dakloze mannen 28.09.09 Gemeenten kunnen toestroom dakloze gezinnen niet aan Laatste nieuws 03.08.11 Veiligheid DigiD in het geding 03.08.11 Burgemeester leest arrestatie terreurverdachte in krant 03.08.11 Gay Pride in actie tegen weigerambtenaren 03.08.11 Vijfde deel van Nederland is landschap 03.08.11 ‘Terug naar oorsprong gedoogbeleid’ De Kleine Gids Kinderopvang Handzame wegwijzer voor iedereen die snel thuis wil raken in de kinderopvang. Ouders, aanbieders en beroepskrachten in de kinderopvang hebben veel vragen over de toepassing van alle regels. De Kleine Gids Kinderopvang geeft stap voor stap uitleg over de meest voorkomende situaties in de kinderopvang. Bestel de Kleine Gids Kinderopvang Reacties R.Donker • ervaringsdeskundige daklozen • 05.08.10 14:45 Ik ben 24 oktober 2000 op onrechtmatige gronden mijn woning aan de Dokkumlaan 59 1324 AD in Almere-Stad uitgezet na 28 jaar arbeid en 20 jaar zelfstandig wonen in Almere na een slepend arbeidscoflict die ontstond na een geheime overname van ons bedrijf in 1996. Mijn vakbond FNV kiem waar ik 27 jaar iid van was liet mij volkomen in de steek evenzo de sociale dienst van Almere die ik november 1999 al inlichte over de schendingen van arbeidsovereenkomsten door de werkgever na drie jaar om juridische bijstand gebedeld te hebben en waar juni 2000 mijn ziektegeld onrechtmatig werd stopgezet door de werkgever voor de duur van 6 maanen waardoor ik geen rekeningen niet meer kon betalen en geen voedsel kon kopen.Dankzij een surinaamse vriend met zijn snackkraam Robby”s Roti had ik toch nog al die tijd kunnen eten en waar ik oktober 2000 een externe advocaat moest inschakelen die het ziektegeld terug vorderden en mij daarna liet barsten. Ik kwam terecht in de crisisopvang perspectief van het leger des heils in Almere waar mij geen enkele zorg en hulpverlening werd geboden maar waar wel fl 918,50,- per maand aan eigen bijdrage moest worden betaald door daklozen voor een simpel,bed,bad en broodbeleid en bijbehorend gevangenisregime en dat ondervond ik ook in crisisopvang de Valk in Lelystad en sociaal pension arcuris in Almere en waar ik daarna op 21 april onrechtmatig dit sociaal pension Arcuris in Almere werd uitgezet en via een VVD tweede kamerlid in Zwolle terecht kwam bij de illegale opvang achter de WRZV hallen waar ook geen hulpverlening werd geboden. Ik heb daar een jaar verbleven na allerlei loze beloftes hebben moeten aanhoren van de directeur van deze Hallen en heb toen zelf een woning aangevraagd op de Walstr. 9a op 16 mei 2003 via RIBW Zwolle waarvan ik erachter kwam dat zij ook geen hulpverlening boden aan dak en thuislozen en waar ik 10 september 2008 ook deze woning moest ontruimen doordat RIBW Zwolle en woningstichting Openbaar Belang valse informatie verstrekte aan een kantonrechter.De werkelijke redenen was dat ik achter fraudepraktijken kwam met AWBZ gelden via onrechtmatig verkregen indicaties.door RIBW Zwolle en OB. i.v.m woonbegeleiding. Nu verblijf ik vanaf 16 september 2008 weer in een opvanginstelling van het leger des heils Zwolle zowel een nacht als dagopvang en heb daar een begeleider die niet naar mijn precieze hulpvraag luisterd en mijn onder druk zet en chanteert i.v.m. een woning die mij is aangeboden maar die ik niet wil hebben omdat deze begeleider zich aan mij wil opdringen als AWBZ gefinancierde ambulant woonbegeleider en waar dit als voorwaarde word geteld door de corporatie die de woning aanbood en de structurele regiegroep van de gemeente Zwole die mij perse als lid van een doelgroep wil kenmerken. maar het is zo dat zorg en welzijns/opvanginstellingen samenwerken met woningcorporaties om zo hun subsidie-eilandjes en werkgelegenheid veilig te stellen over de ruggen van daklozen die zij willen gaan bevoogden als kleine kinderen en de wet voorschrijven. Ik heb in deze begeleider van het leger des heils Zwolle het vertrouwen in opgezegd want zij zijn geen proffesionele hulpverleners en schenden voortdurend de rechten van hun clienten en staan hun hulpvragen te verwaarlozen en ik ben niet de enigste die dit overkomt in Nederland. En de landelijke en lokale politiek zijn hiervan op de hoogte maar hebben belangenverstrengelingen met deze instellingen op politiek en religeuze evangelische gronden plus werkgelegenheid. Zie mijn blog “donkeredagen mijn verblijf in blauwvingerstad zwolle” en aanverwante blogs en op nieuwsportal zwolle “politiekorpsen dumpen daklozen” en extra opvang daklozen op de googlefunctie etc. Ik ben nu 55 jaar en verblijf zonder echte vooruitzichten al 22 maanden in de nachtopvang Nel Banninkhuis leger des heils Zwolle tussen gasten die hun fatsoen niet kunnen houden en zich als beesten gedragen maar ja dat hoort erbij in de opvang zonder toezicht en hulpverlening. Zwaar gesubsidieerd! Deurwaarders zorgplicht gemeente na ontruiming.docx Anaconda15.docx 10871.pdf donderdag 17 februari 2011.docx Donkeredagen AWBZ fraudes Zorg.docx Minima moeten eigen groenten verbouwen.docx E-hulpverlening-aan-zwerfjongeren-MvR-LS.pdf rapport_Meedoen_zonder_schulden_aanbevelingen_voor_effectievere_schuldhulpverlening_aan_dak-_en_thui Zwolle armoedevrij.docx ST_14-15_Schuldhulpverlening_daklozen.pdf Alles downloaden Ruud heeft 10 online bestanden gedeeld die zijn opgeslagen op SkyDrive. Klik bovenstaande links om de bestanden te openen. Deel zelf online documenten met Hotmail Erdee Media Groep hongerwinter.docx PZSCHongerwinterbrochure.pdf Alles downloaden Ruud heeft 2 online bestanden gedeeld die zijn opgeslagen op SkyDrive. Klik bovenstaande links om de bestanden te openen. Esmé wiegman – aanwezig bij symposium Eetcafé Zwolle – Hoofdinhoud datum 31 maart 2010 14:00 plaats Zwolle aanwezigen E.E. (Esmé) Wiegman-van Meppelen Scheppink i, R. (Roel) Kuiper i e.a. organisatie ChristenUnie i 31 maart organiseert het Eetcafé te Zwolle een symposium t.g.b. het 15-jarig bestaan. Esmé Wiegman i is lid van het comité van aanbeveling voor dit congres. In samenwerking met de Gereformeerde Hogeschool, afdeling Samenlevingsvraagstukken, in Zwolle en in overleg met Roel Kuiper is een programma opgesteld. Met het symposium wil de Stichting Er is Hoop het probleem van de Dak- en Thuisloze onder de aandacht brengen van alle kerken en de bevolking van Zwolle. Als sprekers zullen aanwezig zijn: Ine Voorham, directeur van het Leger des Heils en Erik Dannenberg, wethouder van de stad Zwolle. Het programma is als volgt samengesteld: 14.00 uur Inloop met koffie 14.45 uur Opening door de voor voorzitter van ‘’Er is Hoop’’ 15.00 uur Lezing door Ine Voorham 15.30 uur Interviews met Mark Groothuis en Jaap Klaassen ( Medewerkers van het Eetcafé ) 16.00 uur Pauze 16.30 uur Intervieuws met een aantal personen uit de doelgroep door Pit van Pelt (Het Passion) en Gerard Schut (Saron) 17.15 uur Toespraak door Wethouder Erik Dannenberg 17.30 uur Receptie 18.00 uur Samen eten met de doelgroep in het Eetcafe Het symposium wordt gehouden in de eetzaal van de WZRV – hallen, Buitengasthuisstraat 8, 8041 AB te Zwolle, waar ook de maaltijden worden geserveerd. ——————————————————————————– origineel bericht: ‘ChristenUnie: Esmé wiegman – aanwezig bij symposiu…’ Inhoudsopgave van deze pagina: ChristenUnie Meer over… 1. ChristenUnie De ChristenUnie is een christelijke partij, met op sociaal en ecologisch gebied progressieve en op ethisch gebied behoudender standpunten. Politiek leider van de ChristenUnie is sinds april 2011 Arie Slob i. De partij ontstond in januari 2000 als samenwerkingsverband tussen het Gereformeerd Politiek Verbond i (GPV) en de Reformatorische Politieke Federatie i (RPF). Per 1 januari 2004 zijn de partijen gefuseerd. Sinds 15 maart 2001 opereerden de fracties van deze partijen al onder naam ChristenUnie in de Tweede Kamer. Ook in de Eerste Kamer bestond al sinds 2001 een fractie van de ChristenUnie. meer informatie 2. Meer over… ChristenUnie R. (Roel) Kuiper E.E. (Esmé) Wiegman-van Meppelen Scheppink skip to main | skip to sidebar De praktijken van het Leger des Heils Hoe censuur, fraude, en subsidie, samengaan. Inleiding / Doelstelling Het leger des heils is een stichting met als primaire doel het verspreiden van haar visie op het christendom. De organisatie is voor 80% financieel afhankelijk van subsidies, in 2006 een bedrag van 178,9 miljoen. Deze website is opgericht op 28 december 2007, het doel is het aan de kaak stellen van bepaalde zaken rondom het leger des heils. Zolang het leger doorgaat met het uitsluiten van een deel van de samenleving voor met samenlevingsgeld geschapen banen, zal deze website een kritische blik blijven geven. Dit met als doel het teweeg brengen van positieve en eerlijke veranderingen binnen het leger des heils zelf, of de manier waarop met samenlevingsgeld wordt omgesprongen. Voor de officiële website van het Leger des Heils kunt u terecht op http://www.legerdesheils.nl In het nieuws 20-02-2008 Leger des Heils zag mishandeling niet (RTL Nieuws) 06-01-2008 Woning moet snel worden opgeknapt (omroep flevoland) 05-01-2008 Enkeltje Zelfstandig werkt niet goed (omroep flevoland) 24-01-2008 B en W maandag gesprek met Leger (deStentor) 24-01-2008 Leger wist wél van meting (deStentor) 16-01-2008 Woede om plan korpsgebouw (Ede Stad) 07-01-2008 Problemen Leger des Heils Zupthen gebed zonder eind (deStentor) 30-11-2007 Pensionbewoners Leger opeens ‘probleemgevallen’ (Haarlems Dagblad) zaterdag 9 februari 2008 Leger des Heils: Wanbeleid Lelystad Een woning van het leger des heils in Lelystad heeft ernstige gebreken. De woning is onderdeel van een project om jongeren met ernstige gedragsproblemen te helpen zelfstandig te wonen. Voor de woning waarvan hieronder enkele door omroep flevoland gemaakte beelden zijn te vinden ontvangt het leger subsidie van de gemeente Lelystad en AWBZ gelden. De verantwoordelijke wethouder Arie Slob van de gemeente Lelystad geeft in de uitzending van omroep Flevoland aan jarenlang goede ervaringen gehad te hebben met leger des heils. Hij geeft het leger een waarschuwing en legt het probleem bij slecht management. Volgens bewoner Remy Martha heeft het leger de belofte gedaan de woning voor eind vorig jaar in orde te maken. Het leger gaat de woning alsnog spoedig een grondige opknapbeurt geven. De woning: Bronvermeldingen Woning moet snel worden opgeknapt Enkeltje Zelfstandig werkt niet goed Geplaatst door Zonde op 21:11 0 reacties vrijdag 4 januari 2008 Politiek spel ChristenUnie en SGP In oktober 2007 tekenden Christenunie en SGP protest aan tegen het toekennen van subsidies voor organisaties met als doel het verspreiden van een bepaalde geloofsrichting. Tweede kamerlid Ed Anker van de ChristenUnie zei: “Ik vind het ongewenst dat de overheid een bepaalde geloofsinterpretatie gaat stimuleren”. Het SGP-Tweede Kamerlid Kees van der Staaij stelde: “Je komt in een mijnenveld terecht van welke stroming wel en niet wenselijk is.” en tevens: “We moeten geen overheidstempeltjes op bepaalde stromingen gaan plakken ter goedkeuring”. Verwacht wordt dat zowel de Christenunie en SGP momenteel bezig zijn met de voorbereiding van een politiek offensief om de jaarlijks groeiende subsidie aan het leger des heils een halt toe te roepen. Geruchten doen de ronde over een intern conflict binnen de CU tussen Ed Anker en partijleider Rouvoet. Laatstgenoemde gebruikte begin 2007 zijn positie als minister van jeugd en gezin om driehonderdduizend euro toe te kennen aan Youth for Christ. Bovenstaande tekst is gebaseerd op waarheid, de uitspraken door kamerleden werden gedaan met betrekking tot subsidie aan een islamitische website. Hoewel dit natuurlijk niet uit te sluiten valt, is het gedeelte over een intern conflict tussen Ed Anker en Rouvoet verzonnen. Wat is er wel waar? De primaire doelstelling van het leger des heils is het verspreiden van haar visie op het christendom. De doelstelling van het leger des heils, zoals beschreven in haar jaarverslag van 2006: “Doelstelling: Het Leger des Heils in Nederland heeft tot doel om op welke daartoe geschikte plaats, tijd en wijze het Evangelie van Jezus Christus in woord en daad uit te dragen. In de ontmoeting met de medemens wordt ook aandacht gegeven aan diens maatschappelijke noden en behoeften. Het Leger des Heils zal daarin trachten te voorzien, hetzij vanuit de eigen organisatie hetzij door anderen.” De uitspraken van Ed Anker en Kees van der Staaij lijken dus volledig van toepassing op het leger des heils. Het leger des heils gaat echter verder, door het merendeel van de samenleving uit te sluiten terwijl het om met samenlevingsgeld geschapen banen gaat. In een nota identiteit stelt het leger: “Voor alle medewerkers, ongeacht hun functie, zowel voor hen die in loondienst zijn als voor de vrijwilligers, geldt dat zij moeten voldoen aan de aanstellingseis van een christelijke levensovertuiging.” Uiteraard mogen we van deze christelijke politieke partijen niet verwachten dat ze ineens overgaan tot het behartigen van belangen van andere groepen binnen de samenleving. Helaas blijkt ook consequentie teveel gevraagd voor de ChristenUnie en SGP. Geplaatst door Zonde op 02:56 zaterdag 29 december 2007 Leger des Heils: Subsidie Het leger des heils geeft maatschappelijke hulpverlening aan zij die in de samenleving buiten de boot vallen. Prachtig, zullen de meeste Nederlands denken. Minder bekend is dat het leger voor ruim 80% van haar inkomsten afhankelijk is van subsidies. De primaire doelstelling van het leger is de verspreiding van het christendom, is het wenselijk dat de overheid indirect bijdraagt aan de verspreiding van een bepaalde geloofsovertuiging? Moeten we willen dat met samenlevingsgeld geschapen werk slechts toegankelijk is voor mensen met een bepaalde religie? Er zijn meer groepjes die net als het leger een bepaalde religie of ideologie willen verspreiden. Ook in het verspreiden van een boodschap van liefde, met als onderdeel een eindeloze straf voor iedereen die daar geen behoefte aan heeft, staat het leger niet alleen. Waar het leger wel alleen in staat, is de 178,9 miljoen aan samenlevingsgeld, die ze het afgelopen jaar van de overheid ontving. In de leerstellingen die alle heilssoldaten volgens het leger onderschrijven, is het geloof in een “eindeloze straf van de goddelozen” opgenomen. Zonder deze heilssoldaten hetzelfde toe te wensen, vraag ik mij af of het eerlijk is samenlevingsgeld, waar ook deze ongelovigen hard voor moeten werken, af te dragen aan een organisatie die dergelijk gedachtengoed wil verspreiden. Een ander probleem met het leger des heils is dat het slechts christenen toe laat voor met samenlevinsgeld geschapen banen. Was het leger des heils geen kerk geweest, dan zou dit discriminatie zijn, en verboden bij Nederlandse wet. De overheid zou hier niet aan mee moeten werken, niet direct of indirect. De hoeveelheid subsidie die het leger ontvangst is sinds 2001 verdubbeld. Met in achtneming van eerdergenoemde argumenten ben ik van mening dat de overheid de geldkraan geleidelijk aan dicht zou moeten draaien in plaats van jaarlijks tientallen miljoenen toe te voegen. Bronvermeldingen [1] Overzicht subsidies cbf.nl [2] Leerstellingen leger des heils [3] Leger des heils jaarverslag 2006 Geplaatst door Zonde op 20:29 Leger des Heils: Fraude Het Leger des Heils is inmiddels verschillende keren beticht van fraude. Hoewel het leger de beschuldigingen ontkent gaat het om een aanzienlijke groep klagenden. Gezien de positie waarin een groot deel van deze mensen verkeerd, mogelijk het topje van de ijsberg. Op 30 november 2007 verscheen een bericht in het Haarlems dagblad. Ik citeer: “Het Leger des Heils heeft bewoners van zijn sociale pension De Hoeksteen aan de Zijlsingel zonder uitdrukkelijke instemming van een aantal betrokkenen begin dit jaar in de AWBZ laten indiceren. Cliënten waren van de ene op de andere dag geen pensionbewoners meer, maar patiënten met psychische aandoeningen en verslaafden die specialistische hulp nodig zouden hebben.” Dit zou volgens de vertegenwoordiger van betrokken cliënten zijn gedaan om “de financiële nood van het leger op te lossen”. “Op een gegeven moment kregen alle bewoners een ingevulgd formulier van het Leger. We hoefden het alleen nog maar te ondertekenen. Het was een aanvraag voor zorg. Ik heb geweigerd mijn handtekening te zetten. Ik heb geen zorg nodig.” zo vertelde Rebecca van Roodselaar, toenmalig bewoner van een pension van het Leger des Heils in het Haarlems Dagblad. “Huisbaas Leger des Heils wilde met de aanvragen een beroep doen op de AWBZ om daaruit alle hulpverlening te betalen. Maar ik vraag niet om hulp. Bovendien wil ik niet zomaar geindiceerd worden als zorgebehoevende, zondat dat me iets gevraagd is.” “Toch werd Rebecca’s aanvraag, zonder haar handtekening, aan het zorgkantoor CIZ gestuurd. Aan die instantie moest ze voortaan haar huur overmaken” aldus het Haarlems Dagblad. Na eerdere beschuldigingen van fraude aan het adres van het leger des heils liet het een onafhankelijk onderzoek instellen om de onterechte beschuldigingen te ontkrachten. De onderzoekscommissie kwam in een in acht weken samengesteld rapport tot de conclusie dat er geen enkele aanwijzing is voor het met opzet benadelen van clienten of misbruik van collectieve voorzieningen door het leger des heils in Zwolle, en noemt de klachten om die reden ongegrond. Hoe de onderzoekscommissie tot deze conclusie heeft kunnen komen, zonder zelfs de boekhouding van het leger des heils te bekijken of controleren, blijft de vraag. Een medewerker van de landelijke vereniging voor thuiszorg, die eigen onderzoek heeft gedaan onder clienten van het leger des heils, komt in het rapport tot de volgende schokkende uitspraak: “Als de leiding van het leger des heils merkt dat een client uit de school klapt, wordt deze op straat gezet.”. Het onderzoek staat vol met meningen, waarop uiteraard moeilijk enige conclusie kan worden gebaseerd. Behalve dat het leger des heils al wist dat de beschuldigingen onterecht waren, blijven er nog veel vragen over. Bronvermeldingen Haarlems dagblad: Pensionbewoners Leger opeens ‘probleemgevallen’ Haarlems dagblad: Mitch zoekt een veilige haven SP Zwolle: Rapport Goossens spreekt van fraude door Leger des Heils Eenvandaag: Financiele onduidelijkheid Leger des Heils Rapport Mosterd: Opvang naar waarde geschat Rapport over CWZW niet compleet Geplaatst door Zonde op 16:37 Paul de Leeuw en het Leger des Heils Paul de Leeuw, iedereen kent hem wel, hij is televisiepresentator, komiek, cabaretier, en homoseksueel. In december 2007 was het leger des heils meerdere keren te gast in zijn televisieprogramma: “Mooi! Weer De Leeuw”. Wat niet besproken mocht worden op het forum van het leger des heils: Enkele dagen geleden werd er door een bezoeker van het forum van het leger des heils een onderwerp geplaatst met daarin de vraag of het leger des heils op haar plek was in zijn “niet onomstreden show”. En of anderen van mening waren dat heilssoldaten de missie van het leger des heils goed uitdraagden tijdens de uitzending. Zelf heb ik daarbij een aantal bijbelteksten aangehaald om mijn mening over het onderwerp te onderbouwen. In de eerste leerstelling van het leger des heils is te lezen: “Wij geloven, dat de Heilige Schrift, de boeken van het Oude en het Nieuwe Testament, door goddelijke ingeving geschreven is en dat alleen hierin de goddelijke richtlijnen voor het christelijk geloof en leven te vinden zijn.” Zoals vermeld is Paul de Leeuw praktiserend homoseksueel, naar mijn mening prima, in de bijbel echter lezen we er het volgende over: Leviticus 18 22-25: “Je mag niet het bed delen met een man zoals met een vrouw, dat is gruwelijk.” Leviticus 20 13: “Wie met een man het bed deelt als met een vrouw, begaat een gruweldaad. Beiden moeten ter dood gebracht worden en hebben hun dood aan zichzelf te wijten.” Romeinen 1 26-27: “De vrouwen hebben de natuurlijke omgang verruild voor de tegennatuurlijke, en ook de mannen hebben de natuurlijke omgang met vrouwen losgelaten en zijn in hartstocht voor elkaar ontbrand. Mannen plegen ontucht met mannen; zo worden ze ervoor gestraft dat ze van God zijn afgedwaald.” Volgens de leerstellingen van het leger des heils, die alle heilssoldaten moeten ondertekenen, is bovenstaande onderdeel van goddelijke richtlijnen voor het christelijk geloof en leven. Homoseksualiteit is gruwelijk en tegennatuurlijk, en op homoseksualiteit staat de doodstraf. In mijn reactie op het forum van het leger heb ik daarom aangegeven dat het inderdaad niet op haar plek is in de “omstreden” show. Gezien het gedachtengoed van het leger zou het aan Paul de Leeuw geweest zijn om het leger niet toe te laten in zijn uitzending. Het leger des heils heeft besloten dit onderwerp zonder enig bericht van haar forum te verwijderen. Geplaatst door Zonde op 16:23 vrijdag 28 december 2007 Leger des Heils: Censuur Hoe het Leger des Heils, na het zonder enige reden of uitleg verwijderen van complete discussies en forum accounts. In een ultieme poging tot censuur, besloot haar gehele discussieforum te verwijderen. Een e-mail verzonden aan forumbeheer@legerdesheils.nl en postmaster@legerdesheils.nl: Geachtte heer, mevrouw, In het licht van de gebeurtenissen op het officiële forum van het Leger des Heils heb ik de volgende vragen: 1) Hecht het Leger des Heils enig belang aan vrijheid van meningsuiting? 2) Met welke reden bent u overgegaan tot het verwijderen van het discussie onderwerp over de deelname van het Leger des Heils aan het televisie programma van Paul de Leeuw? 3) Wat was de reden voor het herhaaldelijk verwijderen van mijn forum account en het zetten van een IP ban op mijn internet verbinding? 4) Waarom zijn vragen van andere forumleden over de gang van zaken op het forum verwijderd? 5) Wat was de reden om op 28 dec 2007 over te gaan tot de sluiting van het discussieforum? Alvast bedankt voor uw reactie. Met vriendelijke groet, Tot nog toe is enige reactie op mijn e-mail uitgebleven. De taal die het Leger des Heils spreekt: Onderstaande berichten zijn geplaatst op het publieke forum van het Leger des Heils. Met uitzondering van mijzelf (Zonde), hebben de auteurs geen relatie tot deze website. Op verzoek zijn enkele berichten anoniem gemaakt. Bericht van Blacky: Gerben, Waar is de discussie over Paul de Leeuw? Gebleven? Groet, Tom Bericht van Nadenker: Het is zeker een gevoelig onderwerp Paul de Leeuw. Tekenend voor het leger om zo iets te verwijderen. Binnen het leger is zeker een niet eerlijke mening over het onderwerp. Nogmaals, waarom verwijderd???? hw Bericht van Zonde: Hoi Tom, Vanmorgen heb ik dezelfde vraag geplaatst. Gerben heeft besloten ook dat bericht te verwijderen en als reactie mijn account en verbinding verbannen van dit forum. “Je bent verbannen op dit forum. Neem contact op met de webmaster of forum beheerder voor meer informatie.” Hier is het bericht van vanmorgen, gelukkig had ik het voor de zekerheid opgeslagen: “Beste Gerben, Helaas zie ik dat het onderwerp over de deelname van het Leger des Heils aan een televisie programma van Paul de Leeuw verdwenen is. Bij mijn weten zijn er geen forum regels overtreden, in ieder geval niet bewust of met die intentie. In het onderwerp vond een inhoudelijke discussie plaats. Hooguit zouden de door mij geplaatste bijbel teksten als kwetsend geclassificeerd kunnen worden, dat lijkt me echter geen reden om het hele onderwerp te verwijderen. Als u het als toezichthoudend moderator niet eens bent met een geplaatst iets. Wellicht kunt u dat dan aangeven in een bericht? Dit in plaats van de hele discussie te verwijderen met een druk op de knop. Een goed onderbouwde reactie schrijven kost al snel een half uur of meer, het is niet prettig als die vervolgens ineens zonder enig bericht verdwenen is. Alvast bedankt! Groetjes, Zonde” Is het verboden kritiek te hebben op de moderator? Geeft het Leger des Heils de voorkeur aan censuur boven vrijheid van meningsuiting? Of is het tijd voor een andere moderator? Ik ben benieuwd of ook dit bericht van het forum zal verdwijnen. Maar misschien mogen we een wonder aanschouwen in een reactie met “meer informatie” van de moderator. Groetjes, Zonde02 Bericht van Blacky: Ja dit is niet goed, ik ben het zeker niet eens met wat je zegt en schrijft, totaal niet, maar schuttingwoorden of andere beledigende teksten heb je m.i. niet gebruikt. Dit is dus de tweede keer dat er een onderwerp verdwijnt, de eerste was volgens de beheerder per ongeluk gewist. Dit zou het Leger niet moeten willen, dit is n.l. beknotten van vrijheid van menings uiting. Nee Leger, hier moet u eens goed over nadenken, dit is niet zuiver. Tom Bericht van Keljoy: Blacky, Ik ben het helemaal met je eens, er zijn geen verkeerde woorden gebruikt, jammer dat er zo gereageerd word op een discussie. Ik dacht dat we in een vrij land woonden, waar je inderdaad voor je eigen mening kon uitkomen. Dan moet dat zeker tot uiting komen op deze site waar we gewoon kunnen discussieren over een onderwerp als Paul de Leeuw en het leger. Jammer maar helaas. Lieve groet, Jolande Bericht van Nadenker: Beste mensen, Waar is het leger bang voor? Dat het bekend wordt dat er in de organisatie zowel lesbi als homo’s zijn, zelfs onder officieren, en dan maar schijnheilig doen en in de voor soldaten als soldaat verkoren hoofdstuk 8 afd 5 blz 50 en 51. Dat zijn de regelementen die de stichter en ook de generaal heeft samen gesteld op grond van de bijbel. Geef nu eens een duidelijk antwoord waarom Paul de Leeuw van het forum is verwijderd. Misschien zou de pers of het nieuws eens aandacht kunnen besteden aan dit onderwerp. gr hw Bericht van Nadenker: Beste zonde03, Met verbazing heb ook ik gezien dat ook mijn berichten zijn verwijderd. Daarom heb ik een nieuw bericht geplaatst dit kan niet en mag niet gebeuren. De jurist met wie ik goed bevriend ben zal dit uitzoeken hoever het leger mag en kan gaan. gr hw Bericht van [anoniem]: Mmm ik weet niet wat er allemaal gebeurd maar het gebeurd wel erg vaak. Overigens (niet om de moderator te verdedigen want dat moet hij zelf doen) gebeurd het wel altijd als er weer van die bagger op het forum is verschenen en verwijderd. Overigens ben ik erg teleurgesteld in de forum beheerders aangezien zij regelmatig niet reageren op mail welke ik aan hen verstuur met suggesties. Ik heb slechts 1x een reactie gekregen. Jammer, jammer, jammer. Ik spreek overigens de hoop uit dat dit forum een ander opzet krijgt want op deze wijze is het niets en zeker niet een leuke plek om eens een discussie te starten. Ik ben bereikbaar voor suggesties. [anoniem] Bericht van Blacky: Gerben, Is dit het je nu allemaal waard? ik weet ook wel dat jij gestuurd wordt maar geef dan enige opheldering . Zo ken ik het Leger niet hoor. Tom Wight Bericht van Zonde04: Hoi [anoniem], Het is duidelijk dat het hier niet gaat om het per ongeluk verwijderen van berichten. Deze optie heb ik de eerste keer opengehouden, maar dit is nu uitgesloten. Ten eerste ging het (net als de vorige keer) om een onderwerp dat kritiek geeft op het Leger des Heils, of schadelijk is/kan zijn. Inmiddels zijn er drie complete topics verwijderd, dit is bewust gedaan, even bewust als het verwijderen van inmiddels vier van mijn accounts en het blokkeren van mijn internetverbinding. De moderator komt wel steeds op het forum om mijn account te verwijderen (inmiddels Zonde04), ik mag aannemen dat hij de berichten en vragen gelezen heeft, maar niet wenst te reageren. Beste moderator, dit mag een privaat forum zijn, ik laat me niet op deze manier behandelen. Het keer op keer verwijderen van berichten is geen optie, ik sla ze op en zal ze opnieuw plaatsen, eventueel op een andere website waar censurering niet mogelijk is. Pogingen om het geheel in een doofpot te stoppen werken niet, accounts blijven verwijderen ook niet. Overtuig mij dat het niet meer dan logisch is geweest de berichten en mijn account te verwijderen en ik zal wegblijven. Toen ik mij hier registreerde was mijn mening over het Leger des Heils gemengd. Aan de ene kant zag (en zie) ik het verspreiden van bijbels gedachtengoed als verkeerd. Zeker als dit met gemeenschapsgeld gefinancieerd wordt en het geld wordt gebruikt om banen te scheppen die slechts toegankelijk zijn voor christenen. Aan de andere kant had ik het idee dat het Leger des Heils mensen helpt die het moeilijk hebben. Er zijn ongetwijfeld veel leden die dit ook werkelijk oprecht als doel hebben, de overkoepelende organisatie lijkt het opzuigen van zoveel mogelijk geld als doel te hebben. Niet alleen sleept het Leger des Heils (inmiddels) jaarlijks bijna 180 miljoen aan subsidie binnen, ook is het leger inmiddels verschillende keren op haar vingers getikt wegens zaken die wijzen op frauduleus handelen. http://www.eenvandaag.nl/index.php?module=PX_Story&func=view&cid=2&sid=31265 http://zwolle.sp.nl/weblog/2007/04/17/rapport-mosterd-over-leger-des-heils-biedt-perspectief/ http://www.haarlemsdagblad.nl/nieuws/regionaal/haarlemeo/article2812835.ece Het laatste bericht is van deze maand, hierin staat: “Cliënten waren van de ene op de andere dag geen pensionbewoners meer, maar patiënten met psychische aandoeningen en verslaafden die specialistische hulp nodig zouden hebben.” Blijkbaar heeft het leger er geen problemen mee om zowel de samenleving als haar eigen clienten financieel leeg te zuigen en te misbruiken voor zelfverrijking. Ook de huidige gang van zaken op dit “officiele forum van het Leger des heils” geeft voor mij aan dat de stichting niet te vertrouwen is. Het leger heeft veel teveel geld en macht, laat het haar boodschap verspreiden met eigen middelen in plaats van gemeenschapsgeld. Wellicht moet het leger (in ieder geval het forumbeheer) ook eens nadenken hoe het woord van god verspreid moet gaan worden zonder vrijheid van meningsuiting. Groetjes, Zonde04 Geplaatst door Zonde op 10:27 Startpagina Navigatie Wanbeleid Lelystad Politiek spel CU en SGP Leger des Heils: Paul de Leeuw Leger des Heils: Fraude Leger des Heils: Subsidie Leger des Heils: Censuur Externe links sgpnee.nl freethinker.nl Contact zonde04@gmail.com

Over anaconda15

1.80 meter lang blauwe ogen Nederlands Techneut en gek op wetenschap Erg handig en visionair
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized en getagged met . Maak dit favoriet permalink.

Een reactie op FW: YouTube – Eetcafé Er is hoop VEZ Zwolle deel 1 en 2 en de link van kerkelijke organisaties met hun bedriegelijke evangelisatiepraktijken met oplichter Joop van Ommen directeur van WRZV sporthallen met huurschulden via creatief boekhouden

  1. Why people still use to read news papers when
    in this technological globe the whole thing is presented on web?

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s