RE: De zogenaamde hulpverleners die op de soepbus LegerdesHeils/Dimence dienst doen maar geen bemoeizorg uitvoeren want daar zijn zij niet mee bekend,en als begeleiders in de dagopvang Bonjour en nachtopvang Nel Banninkhuis

 From: kingkong1621@live.nl
To: bureau@nationaleombudsman.nl; brandpunt@kro.nl; cda.publieksvoorlichting@tweedekamer.nl; cdja.maastricht@gmail.com; christenunie@tweedekamer.nl; cie.vws@tweedekamer.nl; d66@tweedekamer.nl; denkmetkoosmee@gmail.com; g.wilders@tweedekamer.nl; groenlinks@tweedekamer.nl; groephopzoetermeer@hans-zijlstra.nl; h.drost@tweedekamer.nl; hart@sbs.nl; i.y.tan@chello.nl; info@devrijspreker.nl; info@kafkabrigade.nl; info@laatjenietkisten.nl; info@petersiebelt.nl; info@pgb.nl; l.jacobi@tweedekamer.nl; juliuscenter@umcutrecht.nl; k.vaartjes@amnesty.nl; jvwzakelijk@gmail.com; kamer@sp.nl; l.hartings@tweedekamer.nl; meldjezorg@platformggz.nl; nieuwsdienst@anp.nl; no.reply@nos.nl; politiek@nd.nl; postbus@eerstekamer.nl; pvda_voorlichting@tweedekamer.nl; pvv@tweedekamer.nl; redactie.elsevier@elsevier.nl; redactie@eenvandaag.nl; redactie@straatkrantbreda.nl; redactie@volkskrant.nl; r-robers@live.nl; s.hofstra@ggzberaad.nl; sgp@tweedekamer.nl; straatadvocaten@gmail.com; tips@leeuwardercourant.nl; voorlichting@minvws.nl; voorzitter@dwars.org; vvdvoorlichting@tweedekamer.nl; w.tonissen@tweedekamer.nl; zembla@vara.nl; zwolle@sp.nl
Subject: RE: De zogenaamde hulpverleners die op de soepbus LegerdesHeils/Dimence dienst doen maar geen bemoeizorg uitvoeren want daar zijn zij niet mee bekend,en als begeleiders in de dagopvang Bonjour en nachtopvang Nel Banninkhuis
Date: Mon, 21 Nov 2011 16:16:42 +0100Gericht aan kamerleden en de media etc.,

In feite zijn dit schatten/meelopers van mensen maar door verkeerde inzichten een beetje dom.
link:http://www.rtvoost.nl/tv/default.aspx?uid=235669
Links Jan,Theo,Annemarie,Truus,Carlijn en Ben bemanning soepbus voor 55.000 euro per jaar gesubsidieerd met slechte voorzieningen vele malen door gegeven aan IGZ totaal niet bekend met zorg en hulpverlening aan dakloze clienten maar verwijzen mensen door naar de ontbrekende hulpverlenende organisaties in Zwolle/Over-IJssel zoals Tactus verslavingszorg?Dimence en Creating Balance en Leger des Heils dagopvang Bonjour en nachtopvang Nel Banninkhuis,sociaal pension Nos Casa en CMO,de Herberg/RIBW Vecht,verenigd in de Centrale Toegang  als toegelaten AWBZ instellingen met fraudepraktijken rondom onrechtmatige indicaties.

Deze begeleiders/sters passen willekeur toe in behandeling en bejegening van dakloze clienten zoals voedsel en drinken uitdelen aan kritiekloze clienten,daklozen die voor hun recht op zorg en hulpverlening opkomen worden geconfronteerd met valse rapportages die vast gelegd worden in het Cleverclientvolgsysteem en zonder toestemming van de client doorgespeeld naar andere instanties.

Passen geen zorg toe bij medische calamiteiten wegens niet aanwezgheid van EHBO kennis,hebben geen kennis van zaken wat betreft brandpreventie en crisisbeheersing zowel in de nacht als dagopvang.

Vallen gefrusteerde daklozen onnodig lastig en houden hen aan het lijntje,bieden geen hulp bij conflicten met SoZa dienst Zwolle of andere instanties,beloven veel maar  komen afspraken niet na.
En het Leger des Heils neemt iedereen in dienst van timmerman tot ex-militair als zij maar een christelijke achtergrond hebben en zorg dragen voor de registratie van betalende clienten daar waar daklozen zonder inkomsten voedsel en drinken word geweigerd ondanks het feit dat het Leger des Heils nu voor 260 miljoen euro word gesubsidieerd voor hun stichting W&G,maar waar deze medewerkers/sters zich het voedsel en drinken toe-eigenen wat voor dakloze clienten bestemd is.
Gesubsideerde vrijwilligers die geronseld worden in de hun bekende gereformeerde kerkorganisaties trachten dakloze clienten te evangeliseren en hangen overal in de opvang betuttelende bijbelteksten op en als er kritiek daarop is of de houding van de gefrusteerde daklozen staat hun niet aan dan word gelijk Time Outs uitgedeeld of de politie opgeroepen met valse getuigenissen van de vrijwilligers/begeleiders en waar na vrijlating van de dakloze persoon deze een week schorsing krijgt en naar de hel van de Herberg word gestuurd aan de Nijverheidstraat waar daklozen elkaar ook in de haren vliegen en binnen een levendige drugshandel plaats vind net als in de nachtopvang Nel Banninkhuis en dagopvang Bonjour omdat er geen toezicht is en de begeleiders alles op de eigen verantwoordelijkheid afschuiven van de client zelfs als zijn of haar spullen worden gestolen.
Fantasie? Ik heb het zelf meegemaakt 24 maanden lang en daarom overnacht ik nu buiten tot ik doodvries want ik heb geen keuzemogelijkheden.

 
Slob en Wiegman delen soep uit onder dak- en thuislozen

vrijdag 16 maart 2012 20:58 ChristenUnie Kamerleden Arie Slob en Esmé Wiegman zijn tijdens de landelijke vrijwilligersactie NL DOET op pad geweest met de vrijwilligers van de soepbus van het Leger des Heils om soep uit te delen aan dak- en thuislozen in Zwolle. Slob: ,,De samenleving kan simpelweg niet zonder vrijwilligers, NL DOET is een fantastisch initiatief om het belang van vrijwilligers te onderstrepen. Het Leger des Heils werkt al 125 jaar voor de meest kwetsbaren in de samenleving en daarom vind ik het een eer om een avond mijn steentje bij te dragen.”
De Kamerleden hebben de landelijke vrijwilligersactie aangegrepen om nog eens extra aandacht te geven aan vrijwilligers en het belang van vrijwilligerswerk te benadrukken. Wiegman: ,,Vrijwilligers werk is op heel veel terreinen mogelijk en bovenal onmisbaar. Vrijwilligers leveren een grote bijdrage aan een sociale samenleving. De dak- en thuisloze mensen die geen geld hebben om eten te kopen en geen faciliteiten hebben om eten klaar te maken, zijn enorm blij met een kommetje soep, dat is toch geweldig.”
Het Leger des Heils bestaat dit jaar 125 jaar en dat is voor Slob en Wiegman een extra reden om de vrijwilligers van de soepbus eens in het zonnetje te zetten door een avond te helpen bij het uitdelen van soep onder dak- en thuislozen. Slob: ,,Een dankbare glimlach op het gezicht van iemand die je blij kunt maken met een kommetje soep, werkt motiverend en is onbetaalbaar.”

Voorbeeld Interview met Jan Zandvliet (49) uit Zwolle

Baan als portier ‘Meneer Zandvliet, het beste is als u solliciteert naar een baan als timmerman, chauffeur of portier,’ zegt de re-integratiebegeleider van Jan Zandvliet na een jaar WAO. Het zijn banen op lbo-niveau en dat ziet Jan absoluut niet zitten. ‘Ik heb een mbo-opleiding gedaan en kreeg dus het advies om onder mijn niveau te werken. Daardoor voelde ik me afgewezen en minderwaardig.’ Jan, die jarenlang in de jeugdhulpverlening heeft gewerkt, wil liefst weer de hulpverlening in. Maar zijn re-integratiebegeleider denkt dat hij dat niet aankan. Ook het nieuwe re-integratiebureau waar Jan een paar jaar later aanklopt, helpt hem niet aan het soort baan dat hij wil. En dan zegt een kennis terloops: ‘Waarom ga je niet eens bij het Leger des Heils kijken?’. Zo gezegd, zo gedaan. Jan solliciteert en krijgt een baan voor twintig uur als groepsleider. Het is precies wat hij zocht: een baan in de hulpverlening. Hij doet dan ook zijn uiterste best er een succes van te maken. ‘Ik heb in het begin vreselijk hard gewerkt. Draaide diensten van twaalf uur, ook ’s nachts, waarbij er vaak crisissituaties warenmet de daklozen voor wie ik werkte. Dan stond er iemand op de stoep en moest ik heel veel regelen om hem onderdak te bieden.’ Jans werkgever en collega’s hebben er alle begrip voor dat het niet niks is om na zo’n drie jaar WAO weer aan het werk te zijn. Hij wordt goed ingewerkt en begeleid door het hele team. ‘Ik voelde me echt gesteund door ze. Ik kon het aangeven als ik iets niet wilde, alles werd uitgelegd en de eerste dagen liep er een collega met me mee tijdens mijn diensten.’ 2 OP WEG NAAR WERK, DAT VALT SOMS BEST TEGEN Tips & Trucs Belangrijk: eigen initiatief brengt u als cliënt veel. Moeilijk: initiatief nemen: dat is niet makkelijk! Want hoe stap je op een wereld af die u niet kent? Of wat doet u als u geen gehoor vindt de eerste keer? Wees niet bang, blijf het proberen en praat erover, zo kunt u leren van uw ervaringen en het een volgende keer weer net iets anders aan pakken. Bedenk: wees bewust van de voordelen van re-integratie: u doet weer mee, u kunt uw capaciteiten verder ontwikkelen en het maakt u onafhankelijk. Dat geeft vertrouwen. Valkuil: opleiding/stage is zwaarder dan verwacht (niet opgeven dus). ‘Ik weet nu dat het een kwestie van gewoon doen is. Mensen aanspreken, contacten onderhouden, het is allemaal veel makkelijker dan ik dacht.’ Herkenning Het werk geeft Jan veel bevrediging: ‘Eindelijk had ik het gevoel dat ik weer een beetje meetelde.’ Dat gevoel wordt nog sterker als hij intern solliciteert naar de functie van werkbegeleider en wordt aangenomen. Zijn nieuwe taak is het begeleiden van daklozen bij het weer leren meedraaien in de maatschappij. ‘Opeens was ik zelf een soort re-integratiebegeleider,’ zegt Jan. Zijn cliënten volgen bij het Leger des Heils cursussen en worden daarna onbetaald ingezet bij het opknappen van fietsen, als baliemedewerker of in de groenvoorziening. Zo leren ze op tijd op hun werk te komen, instructies op te volgen en geconcentreerd te zijn. Wie hierin slaagt, stroomt door naar een sociale werkplaats of een betaalde baan. Jan: ‘Het systeem werkte echt. Ik zag mensen die, net als ikzelf een paar jaar daarvoor, geen werk hadden en erin slaagden uit die situatie te komen. Ik zag hoe ze actiever werden, energie kregen van het werken en herkende hierin veel van mezelf. Het feit dat ik hen erbij hielp, gaf me echt het gevoel dat ik iets goeds deed.’ Na twee jaar wordt, ondanks het succes, de subsidie voor het project stopgezet. Maar het Leger des Heils wil Jan niet kwijt en biedt hem een nieuwe baan aan waarbij hij dakloze drugsverslaafden begeleidt. ‘In het begin had ik grote afschuw van die mensen. Ze zagen er vies uit, waren asociaal en hadden platvloers taalgebruik.’ Maar al gauw verandert Jan totaal van gedachten: ‘Door dat rare uiterlijk prikte ik al snel heen. Ik ging demens achter de dakloze zien. Ook verslaafden hebben behoefte aan warmte en liefde. Ze zijn in een situatie beland waaraan ze weinig kunnen veranderen. Dat gaat me aan het hart.’ ‘Leren netwerken levert WAO’ers meer op dan een sollicitatietraining.’ Bidden Jan geniet zo van het werk, dat hij na vier jaar bij het Leger des Heils vraagt om een uitbreiding van zijn contract. Dat zou hem de kans geven volledig uit de WAO te komen. Als zijn verzoek wordt afgewezen, besluit de christelijke Jan voor meer uren te bidden. Een week later valt er een brief voor een opleidingsprogramma op de mat. ‘Dat kon geen toeval zijn.Het voelde als door God gezonden,’ zegt Jan. Hoewel hij het best eng vindt, zo’n opleiding op hbo-niveau, besluit hij de stap te wagen. In zijn vrije uren doet Jan de opleiding. Als het tijd is voor de bijbehorende stage, besluit hij weer te bidden. ‘Het werkte: even later zag ik op televisie een uitzending over een voedselbank in Rotterdam. Ik dacht meteen: “Dat is het”.’ En Jan heeft nog meer geluk: een collega bij het Leger desHeils blijkt ook plannen voor een voedselbank te hebben. Samen gaan ze aan de slag en een paar maanden later is het zover: Jan opent zijn eigen voedselbank. De opleiding is dan al afgelopen en de stage is uitgegroeid tot een volwaardig project. Volle agenda Het gevolg is dat Jan nu de volle agenda heeft waarnaar hij zo verlangde. ‘Het is behoorlijk druk met mijn baan bij het Leger des Heils ernaast. We regelen nu voor zo’n achttien mensen dat ze twee keer per maand een voedselpakket krijgen. De nieuwe aanmeldingen stromen binnen, dus we hebben nu ook vrijwilligers aangenomen om te helpen bij de selectie van cliënten.’ En de voedselbank doet meer dan alleen voedselpakketten uitdelen. Jan: ‘Tijdens de opleiding heb ik geleerd uit te gaan van de vraag van de klant. Die analyseren we en dan proberen we onze hulp daarop aan te passen. Zo hebben we ontdekt dat veel mensen niet alleen hulpverlening op het gebied van voedsel nodig hebben. En dus verwijzen we ook door naar andere instanties voor bijvoorbeeld schuldhulpverlening.’ Jan heeft tijdens de opleiding nog een andere vaardigheid geleerd die hem nu goed van pas komt: netwerken. ‘Ik weet nu dat het een kwestie van gewoon doen is. Mensen aanspreken, contacten onderhouden, het is allemaal veel makkelijker dan ik dacht.’ Ook op het gebied van zelfkennis heeft Jan veel aan de opleiding gehad. ‘Ik leerde heel nuchter te kijken naar wat ik wel en niet kan. Het is de kunst om te doen wat je wél kan.Dat concept heeft me de ogen geopend. Ik blijk veel meer te kunnen dan ik ooit had gedacht.
’Psy – Tijdschrift over geestelijke gezondheid en verslaving psywerkt psyX-tra psy=me 20 november 2011 Home Meer Nieuws WETENSCHAP Dossiers Service Bijeenkomsten Publicaties Links Contact Colofon Adverteren Abonneren psy

Leger des Heils stopt met beheer geld cliënten

Cliënten van het Leger des Heils geven de zorg- en welzijnspoot gemiddeld een 7,2. Maar het financieel beheer van cliëntengelden leidt tot ontevredenheid. Het Leger wil dit beheer nu overdragen aan een externe organisatie. Valse cijfers Tevredenheidsonderzoek van onderzoeksbureau Kwadraad laat zien dat cliënten redelijk tevreden zijn over de deskundigheid en de vakbekwaamheid van medewerkers van het Leger des Heils. Over het geheel krijgt de welzijns- en zorgtak van het Leger een rapportcijfer van 7,2. De ondervraagden roemen vooral de vriendelijke bejegening. ‘Met deze uitkomst zijn we erg blij’, zegt Jos Sesink, issue-manager kwaliteit bij de Stichting Leger de Heils Welzijns- en Gezondheidszorg. ‘We hebben de afgelopen jaren ook enorm ingezet op bejegening.’ Financiën scheiden Er zijn ook minpunten. Zo zijn cliënten niet tevreden over de informatievoorziening. Ze vinden de klachtenprocedure onduidelijk en weten vaak niet dat er een cliëntenraad is. Verder is er veel commentaar op het financieel beheer. Cliënten zijn veelal verplicht om hun geld door het Leger des Heils te laten beheren, ook als ze dat liever zelf zouden doen. Daarbij krijgen zij lang niet altijd voldoende inzicht in hun financiën; het Leger zou hen hierover beter moeten informeren. Kwadraad adviseert het Leger de hulpverlening en het geldbeheer te scheiden. Dat kan veel onduidelijkheden voorkomen. Sesink: ‘Als gevolg van gemeentelijke subsidieregelingen moeten we een deel van onze inkomsten verwerven uit de inkomens van cliënten. Het is gebruikelijk dat maatschappelijke opvangen dan de financiën van cliënten beheren, al was het alleen maar omdat velen al veel schulden hebben en problemen hebben bij het eigen beheer van hun geld. Toch hebben we op basis van deze uitkomst en op basis van de ervaringen in Zwolle (waar cliënten het Leger beschuldigden van malversaties, red.) besloten het financiële beheer van onze cliënten over te dragen aan een externe organisatie. Zo koppelen we de hulpverlening los van het financieel beheer.’ Doorverwijzen Het Leger des Heils zou verder nogal in zichzelf gekeerd zijn en door gebrek aan kennis weinig hulp kunnen bieden bij het doorverwijzen naar andere hulporganisaties. ‘Dit punt herkennen wij niet’, zegt Sesink. ‘We denken juist heel goed op de hoogte te zijn van de mogelijkheden van andere hulpverleners. We zijn het niet eens met deze conclusies van Kwadraad. Sowieso hadden we op een aantal punten kritiek op de concept-rapportages. Soms stelden de onderzoekers daarop hun bevindingen bij, soms ook niet. Toch kunnen we ons vinden in de hoofdconclusies, en we bekijken hoe we daarmee verder kunnen.’ In totaal werden bijna 1500 cliënten ondervraagd over hun ervaringen met het Leger. Daarnaast was er nog een aantal cliëntenconferenties waar bijna 300 cliënten aan deelnamen. De kosten van het onderzoek bedroegen een half miljoen euro. Volgend jaar wil het Leger des Heils weer de cliëntervaringen laten meten. Jaarlijks melden zich 30.000 cliënten bij het Leger des Heils voor uiteenlopende vormen van hulpverlening zoals maatschappelijke opvang, reclassering, gezondheids- en ouderenzorg, jeugdbescherming, jeugdzorg en verslavingszorg. (SvD) Klik hier voor het rapport Cliënttevredenheidsmeting 2007 van de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg ©Psy, 25-01-08

Nederland IS al onder de sharia

De Vijand van de Staat is binnen en zit al in de regering. Ze hielden zich tot nu toe een beetje koest en verborgen zich achter hun gladgestreken glimlachjes en nette scheidingen. Maar vorige maand kwam de ChristenUnie al een beetje op gang. Zo moest koopzondag direct afgeschaft worden. Na gisteravond is de beer pas echt los. Zo weigerde minister Rouvoet pertinent afstand te nemen van het standpunt dat homo’s niet op politieke functies horen (filmpje 1 en filmpje 2). De vice-premier, die de leiding van Nederland overneemt, mocht Balkenende omvallen, zegt daarmee dat discriminasie is toegestaan, dat je bepaalde bevolkingsgroepen zoals vrouwen en gays best kapot mag maken.

Rouvoet en consorten blijken niets minder dan een stel onderdrukkende discriminerende christenhonden die bovendien een spoorlijn voor zichzelf willen. Laffe achter de ellebogen opererende infiltranten die Nederland onder christelijke sharia hebben gebracht. Hé, kunnen we wel zeiken op de koran, maar ook in de bijbel staan hele hoofdstukken over steniging van overspelige vrouwen die door deze extermisten letterlijk worden genomen. Ook incest wordt -zo weet iedereen- door de extreem-christenen gedoogd omdat de bijbel er vol mee staat (Genesis 19:30: Lot neukt zijn dochters, Nachor neukt een klein meisje in Genesis 11:29 en nog wat pedoverhalen van ene Abraham). Kortom, de ChristenUnie kan niet kapot genoeg gemaakt worden. De handschoenen gaan af, het is oorlog. Homo’s opgelet. GeenStijl biedt MINIMAAL 2.000 euro voor overtuigend fotografisch bewijs van een ChristenUniehond die seksuele handelingen verricht met een andere man. Volledige privacy van alle betrokkenen behalve de christenhond zelf, gegarandeerd. Ook lokale bestuurders, ministers, partijvoorzitters, gemeenteraadsleden zijn vogelvrij. Red jezelf en pak ze!
Update: Voor de duidelijkheid, bewijs kun je mailen naar redactie@geenstijl.nl. Zet je contactgegevens er wel bij, want nu hebben we foto’s van de heer C. waar we niets mee kunnen…

                                           doodstraf en steniging in de bijbel

De Islaam wordt vaak bestempeld als barbaarse en gewelddadige religie, omdat het de doodstraf en lijfstraffen kent, waar bijvoorbeeld mensen worden gestenigd als zij overspel plegen. Elke christen die deze mening deelt, kent zijn eigen religie niet goed, want volgens de Bijbel verdient men voor verschillende misdaden de doodstraf of lijfstraffen, misschien nog wel in meer gevallen dan de Islaam.

Altijd maar weer die achterlijke Europese kruisvaarderspolitiek die niet gaat om religie maar om macht en geld.

Link:lijst van uitvoering van christelijke doodstraffen

Deuteronomium 22:20-24: “…Maar indien deze beschuldiging waar is en de maagdelijkheid bij het meisje niet gevonden is (hoe gaan ze dit onderzoeken?), dan zal men het meisje voor de ingang van het huis van haar vader brengen, en de mannen van haar stad zullen haar stenigen, zodat zij sterft… en …Zo zult gij het kwaad uit uw midden wegdoen… en …Wanneer een man betrapt wordt, terwijl hij gemeenschap heeft met een vrouw, die gehuwd is, dan zullen zij beiden sterven… en …en hen stenigen, zodat zij sterven…”

In Exodus 21 en 22 worden enkele redenen om de doodstraf en lijfstraffen toe te passen genoemd, namelijk (we noemen nu alleen de doodstraf):

“…Wie iemand zo treft, dat hij sterft, zal zeker ter dood gebracht worden… …Wie zijn vader of moeder slaat, zal zeker ter dood gebracht worden… …Wie een mens rooft, hetzij hij hem reeds verkocht heeft, hetzij deze nog in zijn bezit wordt aangetroffen, zal zeker ter dood veroordeeld worden… …Wie zijn vader of moeder vervloekt, zal zeker ter dood gebracht worden… …Wanneer een rund een man of vrouw stoot, zodat deze sterft, dan zal het rund zeker gestenigd worden en zijn vlees zal niet gegeten worden, maar de eigenaar van het rund zal vrijuit gaan. Indien echter dat rund reeds vroeger stotig was en zijn eigenaar gewaarschuwd was, maar hij het niet bewaakte, en het doodt een man of vrouw, dan zal het rund gestenigd worden, maar ook de eigenaar zal ter dood gebracht worden… …Alwie met een dier gemeenschap heeft, zal zeker ter dood gebracht worden… …Geen enkele weduwe of wees zult gij verdrukken. Indien gij dezen toch verdrukt, voorzeker zal Ik, indien zij luidde tot Mij roepen, hun geroep horen, en mijn toorn zal ontbranden en Ik zal u met het zwaard doden (wie is Ik???), zodat uw vrouwen weduwen worden en uw kinderen wezen…”

En ook in Leviticus 20 staan verschillende misdaden/zonden vermeld waar men de doodstraf voor verdient, namelijk: “…En een man die echtbreuk (overspel) pleegt met iemands vrouw, echtbreuk pleegt met de vrouw van zijn naaste, zal zeker ter dood gebracht worden; zowel de overspeler als de overspeelster. Een man die gemeenschap heeft met de vrouw van zijn vader, de schaamte zijns vaders heeft hij ontbloot – beiden zullen zeker ter dood gebracht worden… …Een man die gemeenschap heeft met zijn schoondochter – beiden zullen zeker ter dood gebracht worden… …Een man die een vrouw en ook haar moeder neemt – bloedschande is het – met vuur zal men hem en haar verbranden… …Een man die met een dier gemeenschap heeft, zal zeker ter dood gebracht worden… …Een vrouw die tot enig dier nadert, opdat het met haar gemeenschap hebbe – de vrouw en het dier zult gij doden, zij zullen zeker ter dood gebracht worden… …Een man die zijn zuster, de dochter van zijn vader of de dochter van zijn moeder, neemt en haar schaamte ziet en zij ziet zijn schaamte – een schande is het en zij zullen voor de ogen van hun volksgenoten worden uitgeroeid… …Een man die bij een vloeiende vrouw ligt en haar schaamte ontbloot – haar bron heeft hij ontbloot en zij heeft de bron van haar bloed ontbloot; beiden zullen zij uitgeroeid worden uit het midden van hun volk… …Wanneer een man of een vrouw door zich de geest van een dode laat spreken of een waarzeggende geest bezit, zullen zij zeker ter dood gebracht worden; stenigen zal men hun…”

Dit is zelfs nog extremer dan de Islaam! En we kunnen het maar niet vaak genoeg herhalen, dit zijn wetten waar Jezus u over gezegd heeft: “…Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen. Want voorwaar, Ik zeg u: Eer de hemel en de aarde vergaat, zal er niet één jota of één tittel vergaan van de wet…” (Matteüs 5:17-20)

Waar volgens de Bijbel ook de doodstraf op staat, is homoseksualiteit.
En dat is vrij logisch en praktisch volgens de vooroordelen van barbaarse kerkaanhangers omdat mensen die seks hebben met hetzelfde geslacht natuurlijk geen zieltjes voortbrengen die de collectezak gevuld houden zodat machtswellustelingen/priesters niet hoeven te arbeiden en andersdenkenden blijvend kunnen onderdrukken met hun valse preken en valse voorstellingen van zaken die zij niet meegemaakt hebben,maar dat is van alle tijden zelfs tot in het oude Egypte.

Link:http://wwwdonkeredagennl-kingkong.blogspot.com/2010/11/subject-10d0041709-41711-41712-41716_09.html http://youtu.be/MfYM1kJzXRg
http://www.sdnl.nl/ruud-donker.htm

Na 28 jaar arbeid en 20 jaar zelfstandig wonen in Almere werd ik na een 3 jaar slepend arbeidsconflict met een nieuwe directie na een geheime overname van ons bedrijf in 1996 op 24 oktober 2000 mijn woning aan de Dokkumlaan 59 1324 AD Almere uitgezet door de christelijke woningbouwvereniging “Goede Stede” die op de hoogte was van het feit dat door onrechtmatige stopzetting van mijn ziektegeld voor 7 maanden ik de huur niet meer kon betalen en zelf niet meer te eten had.
En dat noemt men christelijke naastenliefde hetzelfde wat ik tegenkwam bij de commerciele welzijnsfabriek het Leger des Heils en christelijke wethouders en gemeenteraadsleden tot aan de SP toe.

Link:Crisis bij flevolandse opvang


Britse humanisten in geweer tegen Leger des Heils09-05-2011 11:00 |

Kerkredactie | reacties (3) Logo van de Britse afdeling van het Leger des Heils.


LONDEN – De Britse humanistische organisatie BHA komt in het geweer tegen het Leger des Heils in het Verenigd Koninkrijk. Twistappel is het hulpprogramma voor slachtoffers van mensenhandel, dat het Leger des Heils met overheidssteun mag uitvoeren.
De actie volgt op een openbare inschrijving die de Britse overheid hield voor het hulptraject voor slachtoffers van mensenhandel. Het contract, met een waarde van 6 miljoen pond, werd vorige week gegund aan het Leger des Heils. Volgens het Ministerie van Justitie in Londen voldeed de inschrijving van het Leger des Heils het beste aan de eisen van de overheid.

Het programma van eisen dat de Britse overheid stelt, houdt kortweg in dat iedere man of vrouw die het slachtoffer blijkt te zijn van mensenhandel een ondersteuningspakket krijgt dat is toegesneden op zijn of haar individuele behoeften.

Volgens het Ministerie van Justitie heeft de vorige contractpartner, Eaves Housing, uitstekend werk gedaan in de achterliggende jaren. Maar het Leger des Heils zou eenvoudigweg lager hebben ingeschreven op de aanbesteding. „Eaves is nu boos, en het is inderdaad geen goed nieuws voor hen, maar wat telt is het veel betere hulpverleningsaanbod voor slachtoffers van mensenhandel”, aldus een woordvoerder van het Ministerie van Justitie tegen The Christian Institute, een christelijke belangenorganisatie in het Verenigd Koninkrijk.

De British Humanist Association (BHA) noemt de uitkomst van de inschrijving uitermate zorgwekkend. Ze wil dat de overheid garanties afgeeft dat „religieuze organisaties die onder contract werken, niet in staat zijn om te discrimineren of bekeringsdrang te uiten tijdens werkzaamheden die namens de overheid worden verricht.”

Vorig jaar voerde de BHA een agressieve campagne die ervoor zorgde dat diverse kerkelijke organisaties zich moesten terugtrekken uit een overheidsorgaan dat adviseert in religieuze kwesties. Dr. Malcolm Brown, vertegenwoordiger van de Anglicaanse Kerk, stelde toen dat de BHA en de National Secular Society het adviesorgaan misbruiken om religie te weren uit het publieke leven.

Eerder dit jaar lanceerde de BHA een campagne tegen het landelijke bevolkingsonderzoek, met als doel het percentage mensen dat beweert christen te zijn te verlagen.
Reacties (3)

Hoe kan iemand zich humaan(mensenlievend)noemen als men anderen niet accepteerd dat ze gelden krijgen om anderen(lees hen die gevallen zijn in verkeerde handen)te helpen!!!
Moet je dan niet bij jezelf te rade gaat of je echt wel humaan bent? En had je zo ook gereageerd als organisatie als een andere religieuze organisatie het overheidsgeld had gekregen!! Is het juist niet het Leger des Heils die al velen jaren mensen helpt die in de samenleving buiten de boot vallen.Bert Bax | Goes | 20 jun 2011 – 17:06
Ik kan me er wel iets bij voorstellen dat de Britse humanisten hiertegen protesteren.

Zeker, het Leger des Heils doet veel goed werk, maar om van overheidsgeld te gaan evangeliseren lijkt me niet de bedoeling.

Nu weet ik niet precies hoe het Leger des Heils in het Verenigd Koninkrijk functioneert, maar in Nederland is evangelisering een doel en wordt van nieuwe werknemers geëist dat zij christen zijn.
Ik vind alebei een schande, hoewel in het dagelijkse werk het evangeliseren (gelukkig) nauwelijks een plaats vindt.
Noot:er vind wel degelijk evangelisatiepraktijken plaats,want daklozen die zich niet schikken naar de criminele werkwijzes van het Leger des Heils worden in de ban gedaan en krijgen geen zorg en hulpverlening daar waar deze welzijnsfabriek wel door de christelijke kabinetten ruim word gesubsidieerd,dus kerstening onder dwang gebeurt wel degelijk.

Ik hoop dan ook dat het het Leger des Heils spoedig onmogelijk gemaakt wordt om nog langer te discrimineren op geloofsovertuiging. Andere, niet-godsdienstige organisaties mogen dit immers ook niet.
Het is tijd dat er een einde komt aan de privileges van godsdienstigen.
Theo Mastema | Rotterdam | 10 mei 2011 – 02:57
overal worden christenen in het defensief gedrongen. tekenen van de eindtijd
Vrijdag, 27 februari 2004 terug >

KLACHT TEGEN AFDELING VAN LEGER DES HEILS IN NEW YORK
NEW YORK (KerkNet/CWN) – Het Leger des Heils wordt door een aantal huidige en gewezen werknemers vervolgd voor het vijandige werkklimaat in haar kantoor in New York. Volgens het Amerikaanse persagentschap CWN werden er 18 klachten neergelegd omdat het Leger des heils haar werknemers dwong om het Evangelie te verkondigen, hun kerkelijke banden bekend te maken en aan haar aalmoezeniers toestemming gaf om privé-gegevens bekend te maken. De klacht werd ingediend omwille van de regeringssteun van het Leger des Heils. Die is jaarlijks goed voor 89 miljoen US dollar. Volgens Donna Lieberman, directeur van de Civil Liberties Union in New York, is dit proces wellicht het eerste van een hele reeks. Dat is het gevolg van de keuze van de Bushadminstratie om haar sociale programma’s ook via religieuze organisaties uit te voeren. Volgens Lieberman moet dat echter op basis van gelijkheid gebeuren: “Godsdienst promoten kan een erg gevaarlijk precedent scheppen, omdat we hierdoor een samenleving dreigen te scheppen waar de ene godsdienst meer voordelen heeft als de andere”.

Leger des Heils VS weigert gift 100.000 dollar

VR 03 jan 2003 | .
‘Iedereen heeft het recht schijnheilig te zijn als hij of zij dat wil.’ De Amerikaanse loterijwinnaar David Rush heeft met verbazing gereageerd op het feit dat het Leger des Heils zijn gift van 100.000 dollar, ongeveer 100.000 euro, heeft geweigerd.

Meedoen aan de lotto is hetzelfde als gokken, kreeg de 71-jarige financieel adviseur vorige week vrijdag te horen. ‘En wij preken tegen gokken,’ verduidelijkt een woordvoerster van majoor Cleo Damon, hoofd van het Leger des Heils-kantoor in Naples (Florida). ‘De gift accepteren zou betekenen dat wij met twee monden spreken.’


Perspectief voor dak- en thuislozen
HoofdinhoudMet dank overgenomen van M. (Jet) Bussemaker i, gepubliceerd op donderdag 10 september 2009.

Deze week heb ik schriftelijke vragen beantwoord van de fractie van de PVV over het Leger des Heils. Uit de vragen valt op te maken dat de partij niet zo veel op heeft met deze organisatie. De PVV doet voorkomen alsof het Leger liever verslaafden helpt dan dakloze gezinnen. Ze noemt het Leger zelfs verslaafd aan gelden uit de AWBZ-pot.

Natuurlijk heb ik de vragen van de PVV zo goed mogelijk beantwoord. Daaruit blijkt – niet geheel als verrassing – dat het Leger des Heils samen met de gemeente zorg aanbiedt voor zowel daklozen als aan gezinnen in problemen. Sterker nog, als onderdeel van de plannen van aanpak voor dak- en thuislozen is er landelijk extra capaciteit gerealiseerd voor duurzaam verblijf voor dak- en thuislozen die recht hebben op AWBZ-zorg.

De plannen van aanpak zijn ruim drie jaar geleden opgestart in de vier grote steden, maar ondertussen uitgebreid over het hele land. Centrumgemeenten zorgen in samenwerking met maatschappelijke organisaties voor een één-op-één aanpak voor dak- en thuislozen. Daarin krijgen ze niet meer alleen bed en brood, maar een integraal aanbod van wonen, inkomensondersteuning en/of schuldhulpverlening, dagbesteding en onderwijs of werktoeleiding. Kortom, dak- en thuislozen krijgen perspectief op weer meedoen in de samenleving. Die aanpak werpt vruchten af: in de vier grote steden is de overlast inmiddels sterk teruggedrongen en zijn de kosten voor politie en justitie afgenomen. In Utrecht zijn, onder andere in samenwerking met het Leger des Heils van de vier gebruikersruimten waar verslaafden werden opgevangen er drie gesloten.

Dus nu wordt het een keer veiliger, is de PVV nog niet tevreden! Nee, het liefst zou de PVV een oude wet in ere herstellen die bedelaars en zwervers weer strafbaar stelt en hen te werk stelt in een Rijkswerkinrichting, zoals mevrouw Agema in een motie aan de regering verzocht in een eerder debat. Ik ben echter van mening dat we in onze aanpak vooruit moeten en niet achteruit. Geef mij dus maar het Leger des Heils.

Read more…

M. (Jet) Bussemaker
Partij van de Arbeid (PvdA)

Link:http://www.dumpert.nl/mediabase/1673931/f7642db8/kinderen_geld_afhandig_maken.html

The Salvation Army deelt soep uit aan daklozen | Foto EPA 2
Goede doelen vechten om erfenis

Goede doelen lijken altijd heel netjes. Maar als het om geld gaat, halen ze soms gemene trucs uit. In de Verenigde Staten kreeg het Leger des Heils ruzie met Greenpeace over een miljoenenerfenis. – Door Victor Mastboom

De Amerikaan Hector Guy Di Stefano liet na zijn dood 200 miljoen euro na aan acht goede delen. Het geld moest gelijk worden verdeeld. Meteen nadat de gulle gift bekend werd, spande The Salvation Army (het Amerikaanse Leger des Heils) een proces tegen Greenpeace aan. Volgens het Leger des Heils had Di Stefano zijn geld willen geven aan Greenpeace International. Kort voor hij overleed, werd deze afdeling van Greenpeace opgesplitst in Greenpeace Fund en Greenpeace Inc. Daarom vond het Leger dat Greenpeace geen recht meer had op het geld. De erfenis zou moeten worden verdeeld tussen de zeven andere goede doelen, die zo dus meer geld zouden krijgen.

De advocaten van het Leger des Heils en die van Greenpeace, plus de notaris van Di Stefano hadden het er maar druk mee. Volgens de notaris wilde Di Stefano het geld aan Greenpeace geven en dan maakte het niet uit aan welke afdeling dat precies was. Uiteindelijk besloten de kemphanen het op een akkoordje te gooien, want na zeven maanden juridische strijd waren ze er nog steeds niet uit. Naar het schijnt krijgt Greenpeace nu 20 miljoen euro in plaats van 25. De rest krijgt dus ietsje meer. De andere goede doelen vonden de rechtszaak niet netjes van het Leger des Heils, maar ze hebben de organisatie niet tegengehouden.

op 04:03 Geplaatst door kingkong

Over anaconda15

1.80 meter lang blauwe ogen Nederlands Techneut en gek op wetenschap Erg handig en visionair
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized en getagged met . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s