RE: De Hr. R. Robers de persoon die een herseninfarct op liep en niet verder word geholpen door het Leger des heils doet in deze mail zijn verhaal en waar hij nu buiten slaapt weg van de onveilige opvang.

RE: De Hr. R. Robers de persoon die een herseninfarct op liep en niet verder word geholpen door het Leger des heils doet in deze mail zijn verhaal en waar hij nu buiten slaapt weg van de onveilige opvang.

 

From: kingkong1621@live.nl
To: bureau@nationaleombudsman.nl; cda.publieksvoorlichting@tweedekamer.nl; cdja.maastricht@gmail.com; christenunie@tweedekamer.nl; cie.vws@tweedekamer.nl; d66@tweedekamer.nl; denkmetkoosmee@gmail.com; fractiezwolle@sp.nl; groenlinks@tweedekamer.nl; h.drost@tweedekamer.nl; hart@sbs.nl; i.y.tan@chello.nl; info@kafkabrigade.nl; info@pgb.nl; l.jacobi@tweedekamer.nl; k.vaartjes@amnesty.nl; kamer@sp.nl; l.hartings@tweedekamer.nl; loket@igz.nl; meldjezorg@platformggz.nl; nieuwsdienst@anp.nl; nieuwsdienst@trouw.nl; pvda_voorlichting@tweedekamer.nl; pvv@tweedekamer.nl; redactie.elsevier@elsevier.nl; redactie@eenvandaag.nl; redactie@parool.nl; redactie@volkskrant.nl; s.hofstra@ggzberaad.nl; sgp@tweedekamer.nl; straatadvocaten@gmail.com; tips@leeuwardercourant.nl; voorlichting@minvws.nl; voorzitter@dwars.org; vvdvoorlichting@tweedekamer.nl; w.tonissen@tweedekamer.nl; zembla@vara.nl
Subject: RE: De Hr. R. Robers de persoon die een herseninfarct op liep en niet verder word geholpen door het Leger des heils doet in deze mail zijn verhaal en waar hij nu buiten slaapt weg van de onveilige opvang.
Date: Sat, 3 Dec 2011 14:23:36 +0100

Gericht aan kamerleden en de media etc.,
 
Weer 3/12 buiten overnacht voor de 186ste maal nu weer met de Hr. R. Robers  onder de Sassenpoort vanwege harde wind en slagregens omdat de Hr. R.Robers zijn veiligheid en rust niet kan worden gegarandeerd door medewerkers/sters va de opvanginstellingen leger des heils Zwolle en waar duidelijk blijkt dat het Leger des heils totaal geen proffesionele zorgaanbieder is  ondanks hun jaarverslagen zoals die van het leger des heils Over-IJssel 2010 en waar zij beschermd worden door de lokale CDA wethouder Zorg en Welzijn Zwolle de Hr. E. Dannenberg die niet reageerd op klachten of mails en telefonische berichtgeving en waar klachtencommissies en clientenraden van leger des heils Zwolle en RIBW Vecht niet functioneren omdat deze niet onafhankelijk zijn net als in 2007 vertoond in de reportage van EenVandaag “Financiele onduidelijkheid leger des heils” en waar het odnerzoek van het voormalig CDA kamerlid Aart Mosterd zo onderuit gehaald kan worden mede doordat Pricewaterhousecoopers dit onderzoek niet kon onderschrijven en goedkeuring  aan geven.
Let wel de Hr.R. Robers doet in deze mail al verslag hoe hij een risicofactor is door een zwakke slagader in zijn hoofd en daardoor weer een hersenbloeding kan oplopen door de stress en spanningen die hij oploopt door zijn verblijf in de dagopvang Bonjour en nachtopvang Nel Banninkhuis waar hij verbleef tussen geestelijk doorgedraaide daklozen zowel vrouwelijk als mannnelijk die geen respect en fatsoen kunnen opbrengen tegenover oudere clienten en waar het personeel toekijkt en niet krachtig ingrijpt bij calamiteiten omdat zij daartoe opdracht hebben gekregen zich afzijdig te houden en waar ook geen zorg en hulpverlening word geboden volgens de prestatievelden 7 tot 9 vermeld in voorheen de welzijnswet 1994 en nu de WMO.
En het blijft opvallen dat het oudere personeel weg blijft en nu onbekwame jongeren zonder levenservaringen etc. de zaak waarnemen binnen de opvanginstellingen en die alleen voedsel en drinken uit delen en niet overweg kunnen met oudere dakozen en ook betuttelend optreden alsof alle ouderen kleine kinderen zijn die je bestraffend moet benaderen maar die pikken dit niet en deze ochtend was er weer een vechtpartij tussen een asielzoeker en een Nederlandse dakloze persoon waarbij de asielzoeker of uitgeprocedeerde een Time out kreeg en de dagopvang werd uitgestuurd.
Ik blijf het melden dat de laagdrempelige opvang een ramp is want iedereen gaat bij elkaar aan tafel zitten en uit verveling en elkaar het bloed onder de nagels vandaan halen,elkaar shag  of geld lenen en waar niet snel word terug betaald,men roddelt over elkaar en zet elkaar op tegenover het personeel omdat er niets word georganiseerd en elke dag hetzelfde is waar daklozen en uitgeprocedeerden op de tafels liggen te slapen en gesubsidieerde kerkgangers die toezicht houden ziekelijke bijbelteksten aan de muren plakken met bestraffende leuzes maar zorg en hulpverlening word niet geboden en daklozen die de weg en overzicht kwijt zijn moeten het zelf maar uitzoeken op eigen verantwoording maar dat werkt totaal niet.
Daarom heb ik R.Donker na 24 maanden verblijf de nachtopvang Nel Banninkhuis december 2010 verlaten daar waar ik wel de boel onder controle kreeg door als dakloze client in te grijpen bij vechtpartijen tussen daklozen en bij bedreigingen van vrouwelijke medewerksters maar dat is niet mijn taak en waar de politie Zwolle meerdere malen moest ingrijpen bij oproep om door gedraaide en onder invloed van drank en drugs zijnde daklozen uit de opvang te verwijderen op een niet bepaalde zachtzinnige manier waarvan ik enkele voorbeelden mee stuur.
 
From: kingkong1621@live.nl
To: r-robers@live.nl
Subject: RE: Bull-shit van Ruud Donker een mail opgesteld door Siemon Goossensen de bemoeial met andermans zaken en en mijn reactie in mailbericht aan TK en de media en uitleg in blog donkeredagen
Date: Thu, 15 Sep 2011 11:34:12 +0200

Beste Robert,
 
Deze tekst plus mijn blog “Donkeredagen “mafkezen die voor hulpverlener spelen in de opvang”heb ik doorgezonden naar onderstaande mailadressen omdat ik het leger des hels en S.Goossensen spuugzat ben met hun manipulaties en intimidaties en waar deze Goossensen zich ongevraagd bemoeit met andermans zaken en mooi weer speelt met de ellende van daklozen en asielzoekers en voor de rest kan hij opduvelen  want niemand zal mij voor het karretje spannen om zelf er beter van te worden en de rest te laten stikken.Groetjes Ruud Donker 


From: kingkong1621@live.nl
To: bureau@nationaleombudsman.nl; cda.publieksvoorlichting@tweedekamer.nl; cdja.maastricht@gmail.com; christenunie@tweedekamer.nl; cie.vws@tweedekamer.nl; d66@tweedekamer.nl; denkmetkoosmee@gmail.com; g.wilders@tweedekamer.nl; groenlinks@tweedekamer.nl; groephopzoetermeer@hans-zijlstra.nl; h.drost@tweedekamer.nl; hwijers@abvakabo.nl; i.y.tan@chello.nl; info@devrijspreker.nl; info@bijstandsbond.org; info@driehoekadvocaten.nl; info@kafkabrigade.nl; info@laatjenietkisten.nl; info@petersiebelt.nl; info@pgb.nl; l.jacobi@tweedekamer.nl; janny.nijsingh@ijsselland.politie.nl; jvwzakelijk@gmail.com; k.vaartjes@amnesty.nl; kamer@sp.nl; l.hartings@tweedekamer.nl; loket@igz.nl; meldjezorg@platformggz.nl; meldpunt@bureauintegriteit.nl; mjonkers@ggznederland.nl; nieuwsdienst@trouw.nl; no.reply@nos.nl; postbus@eerstekamer.nl; politiek@nd.nl; pvda_voorlichting@tweedekamer.nl; pvv@tweedekamer.nl; redactie.elsevier@elsevier.nl; redactie@eenvandaag.nl; redactie@trouw.nl; redactie@telegraaf.nl; redactie@straatkrantbreda.nl; sgp@tweedekamer.nl; a.stoffelen@volkskrant.nl; straatadvocaten@gmail.com; tip@at5.nl; tips@leeuwardercourant.nl; voorzitter@dwars.org; vvdvoorlichting@tweedekamer.nl; w.tonissen@tweedekamer.nl; zembla@vara.nl; zmag@xs4all.nl; zwolle@sp.nl
Subject: RE: Bull-shit van Ruud Donker en reactie in mailbericht aan TK en de media en uitleg in blog donkeredagen
Date: Wed, 14 Sep 2011 12:50:33 +0200


Gericht aan kamerleden en de media etc.,
 
Ik maak melding van het gegeven dat binnen de maatschappelijke opvang voor dak en thuislozen nog steeds dakloze clienten rondlopen die zich blijvend voor hulpverlener uitgeven zoals de Hr. S. Goossensen die een obstakel vormen voor de oplossingen van de problematiek van dakloze clienten door hun bemoeizucht met de problemen van andere clienten,en waar dit soort figuren nog gefaciliteerd worden door de welzijnsorganisaties zelfs zoals het leger des heils en die laat aanzien belangenverstrengelingen hebben met ex-medewerksters die bij de afdeling budgetbeheer daklozen in dienst zijn daar waar deze personen werkzaam waren bij budgetbeheer leger des heils Zwolle tot 2007 waar de werkwijzes van het leger des heils Zwolle uitvoering belicht werden in de uitzending van EenVandaag “Financiele onduidelijkheid leger des heils Zwolle” en waar na het onderzoek van de Hr. Aart Mosterd dat 8 weken in beslag nam besloten werd door het gemeentebestuur Zwolle dat budgetbeheer leger des heils Zwolle naar een externe organisatie zou gaan omdat het Leger des heils onwettelijke taken uitvoerden.
Het budgetbeheer daklozen ging echter naar de sociale dienst Zwolle waar een afdeling budgetbeheer daklozen werd opgericht maar waar dezelfde blunders werden begaan als toen het nog in beheer was van het Leger des heils.
In onderstaande blog staat het verhaal van de Hr. S. Goossensen die zich aldoor bemoeit met andermans zaken en zich erop beroemd dat hij overal contacten heeft en zich inlaat met de problemen van uitgeprocedeerden en daklozen etc.en vertelt dat hij contact heeft met IND en ook opkomt i.v.m. uithuisplaatsingen in relatie tot burojeugdzorg etc. en waar hij trachtte de SP Zwolle en later Solidara voor zijn karretje te spannen als zijnde werkzaam bij de hulpdiensten van beide politieke partijen.
Het feit is dat hij zelf niet meer uit zijn eigen problemen komt om zich op weg te helpen en dan gaat hij andere personen en instanties manipuleren en van onrechtmatige informatie voorzien om zich vooral als bekwame hulpverlener te profileren zoals hij dit deed in  de uitzending van EenVandaag “Financiele onduidelijkheid leger des heils” waar hij zich opdrong om voor andere benadeelde daklozen hun ongenoegen kenbaar te maken en een zaak aan te spannen tegen het leger des heils die hij verloor.
De Hr. S Goossensen geeft zich uit voor docent maatschappijleer en maatschappelijk en juridisch adviseur wat een onbeschermde titel is en waar hij bij iedereen met problemen zich opdringt als bekwaam hulpverlener en zelf is aangevallen door zijn bemoeizucht door een “client” en berooft zoals hij vertelde in de nachtopvang.
Hij was in 2008 gewaarschuwd door Mevr. Jetty Alberts toenmalig voorzitter van de landelijke vereniging voor thuislozen en mij om niet voor hulpverlener te gaan spelen en het op te nemen tegen de welzijnsorganisaties omdat dit verhaal rondom de daklozenproblematiek meerdere kanten kent maar toch ging hij aleen opereren en verloor maar ik maak op dat hij hij waarschijnlijk het gemeentebestuur ongevraagd van advies heeft gediend wat betreft budgetbeheer etc. en die zich daarmee hebben ingelaten vertrouwend erop dat de Hr. Goossensen kennis van zaken heeft als hij met zij schijntitel stond te zwaaien maar hij is niet in staat om dit op te lossen dan kan alleen door bewijstzijnvorming en verandering van mentaliteit en denken.
Nu gaat hij weer aangifte doen tegen mijn persoon en waar contacten en relaties heeft gelegd met vrouwelijke medewerksters van de sociale dienst Zwolle en waar ik tot de ontdekking moest komen dat mijn WWB uitkering april 2011 op onrechtmatige gronden is stopgezet en waar hij die medewerksters voor zijn karretje wil spannen en hij zich aldoor bemoeit met mijn persoonlijke zaken middels roddelpraktijken binnen de opvang die ik december 2010 heb verlaten omdat ik na verblijf van 24 maanden daar geen stap verder kom zonder zorg en hulpverlening en waar niet naar mijn precieze hulpvraag is of word geluisterd en daar zijn hulpverleners/begeleiders niet toe in staat.
In elke opvang kwam ik wel dakloze clienten tegen in een uitzichtloze situatie die elkaar de oplossingen aanboden maar dat werkte niet en nu kom ik deze Goossensen en een ander tegen die zich voor straatadvocaat uitgeeft en eerder daklozen benadeeld en geld afhandig maakt dan dat zij hulp bieden en ik wl niets met deze personen te maken hebben maar zelf geholpen worden.
De Hr. R. Robers vertelde mij dat hij een herseninfarct opliep en waar een dakloze client de ambulance opbelde die hem ophaalde,hij is gedeeltelijk gerevalideerd maar kwam terug  in de nacht en dagopvang leger des heils met een rollator en waar hij elke dag heen en weer moet lopen tussen de dag en nachtopvang daar waar het niet echt goed met hem gaat.
Ik speel niet voor hulpverlener maar reikte hem de gegevens aan hoe hij via indicatiestelling een plaats kon bemachtigen in een zorghotel Parc. Spelderholt en voor de rest moet hij zelf zorgen dat een hulpverlener dit voor men regelt want zo gaat het ook niet verder in de opvanginstelling waar clienten te lang blijven en er niet meer uitkomen.
Wat de Hr. Goossensen en de begeleiders van het Leger voor spel spelen interresseert mij niet als de Hr. R. Robers zijn naam word genoemd in dit verhaal,ik weet alleen gezien wat ik meemaakte dat hij snel weg moet uit de opvang met al die toneelspelers voor eigen belang en hun intimidaties en gemanipuleer.
En daarom heb ik deze blogs geopend waar ik aangeef hoe de zaken er werkelijk voor staan en ik schets de situaties zo met namen van personen en instanties erbij die de hulpverlening aan mij doelbewust  in de weg staan en zelfs met opzet mijn leven in gevaar brengen door mijn uitkering voor levensonderhoud waar ik zeer afhankelijk van ben stop te zetten alleen doordat het persoon Goossensen en zogenaamde begeleiders/sters van het leger des heils wraak willen nemen omdat ik mij niet met zijn zaken als maatschappelijk adviseur inliet waar hij een beroep op mij wilde doen als informatiebron en analyseren van maatschappelijke problemen en waar ik mijn eigen leven wil leiden nog dat ik mij inlaat met de malafide werkwijzes van het Leger des Heils die totaal niet in staat is om dakloze clienten op weg te helpen en hen alleen maar gijzelen voor de inkomsten en de eigen organisatie overeind te houden.
Maar het Leger des heils blijft maar door gaan met manipuleren en daklozen over te halen om andere normale clienten onderuit te halen middels roddels en wilde verhalen waar ik in alle opvang duidelijk afstand van nam maar als client zijnde zonder drank en drugsverslavingen en geen psychiatrische achtergrond niet in AWBZ vergoede doelgroepenbeleid en oplichtingspraktijken geplaatst wil worden maar op een normale manier geholpen wil worden zonder allerlei onmogelijke en buiten de wet vallende voorwaarden die gesteld worden door gemeentebesturen en instanties en corporaties en deze Goossensen die weet totaal niets van mijn achtergrond en als hij het verhaal over mij op Internet plaats zonder de ware feiten te kennen dan zal ik aangifte doen tegen zijn persoon en het leger des heils en aanverwante personen die hun medewerking hieraan verlenen maar die zich niet met hun eigen zaken bemoeien en die oplossen.
De HR. R. Donker te Zwolle zwervend en overnachtend op straat weg van de horror-opvang
Mobiel:0617849902
 
From: r-robers@live.nl
To: kingkong1621@live.nl
Subject:
Date: Fri, 2 Dec 2011 15:15:35 +0100

leve het leger des onheils
 
even in het kort vertellen mijn naam is Robert,ik kreeg zo’n acht maanden geleden een hersen infarct
Ikheb hievoor bijna drie maanden in hetziekenhuis te wezenllanden gelegen (ook voor herstel)
daarvoor zat ik in de  dag opvang van het leger des heils, zei hebben er op aanedrongen dat ik terug zou komen.
Noe dat moest daan maar, hetzij onder protest maar de manager mw v Olst maakte zulke mooie belofes ,dat ikniets meer te vertellen had.
Nu slaap ik al twee dagen buiten ikzalmde reden vertellen ,ik voel me totaal niet veilig daar vanwege de inbekwaamheid van het personeel.
Ik heb daar kort geleden een brandoefening meegemaakt mw v olst was ook aanwezig het personeel stond stomv erbaasd te kijken
“het een sirene.wat is dat nu?”O het zal het brand alarm wel zijn zij de slimste. ik vroeg. wat moeten we nu?
Gewoon rustig blijven zitten was haar advies ,na twintig minuten bleek het om een oefening  te gaan Mw Henriette v. Olst stond stond zich rot te lachen.
Voor de goede orde ik slaap op een slaapzaal met twaalf andere mensen daar wordt gerookt sommigen liggen in zichzelf te praten of zijn dronken.
Ik kwam twee dagen geleden in bon jouir de dagbehandeling binnen, daar zat een kamergenoot (zwaar onder de drugs en de alcohol) dien tegen mij begonm te ageren
We zaten twee meter van de bar af,daarachter stond een medewerker die totaal niet ingreep en helemaal niets ondernam om de orde te herstellen,dit moest een medewerkster
die zat te schideren doen.
Hij stond op spuwde in mijn gezicht vervogens stuurde de vrouwelijke medewerkster hem naar buiten, hij haalde zijn spullen uit de kluis en spuwde haar ook in het gezicht.
Hierop heeft zij aangifte gedaan,wat ik niet mocht en kwam met het excuus dat haar collega niet in moecht grijpen,daar hij een stgiaire is
Daadoor heb ik besloten om maar op straat te slapen vanwege mijn eigen veiligheid (ze hebbenn geconstateerd dat ik een zwakke plek in een slagader in mijn hoofd heb)
Ik slaap nu op een stenen bankje waar ik wakker omdat er iemand aan mijn deken stond te rrekken, het was natalie een dame die vier maanden zwanger is en ook op staat
gestruurd was omdat ze te laat was. Ik heb welm moeilijk geslapen op de rand an het bankje .maar de tweede nacht ging het beter.
 
 
R.H.J.robers
e-mail r-robers@live.nl
 
U bevindt zich hier: Historie Dossier Nel Banninkhuis

 

Ruzie om Nel Bannink-huis

Wel of niet daklozen, dronkenlappen of andere probleemgevallen opvangen? Het antwoord is ja. Vindt de gemeente, maar ook de gemeenschap. Maar waar moeten de daklozen dan wonen? Het opvangtehuis komt misschien in je wijk te staan. Niet iedereen wil zo’n tehuis naast zijn deur hebben, anderen denken er wat genuanceerder over.

Assendorp heeft verschillende affaires over opvangtehuizen gehad. De plannen om het al bestaande Nel Bannink-thehuis aan de Luttenbergstraat flink uit te breiden, viel slecht bij de toch wel sociale Assendorpers. Het feit dat het plan zonder enig overleg aan het publiek werd gepresenteerd versterkte de negatieve gevoelens behoorlijk. De gemeente zwichtte uiteindelijk voor de druk, maar enkele jaren erna dook ‘De Herberg’-zaak op.

Een groot pand aan de Terborchstraat zou geschikt gemaakt moeten worden voor de thuislozen. Ook hier dook protest op. Dak- en thuislozen horen niet in een woonstraat thuis, vonden de omwonenden die hun kapitale villa’s al in waarde zagen dalen.

Hoe de Nel-Bannink-affaire de wijk verraste, kunt u hieronder lezen. Ook is er een verhaal over de Zwolse Poort geplaatst, een geplande kliniek voor onder andere verslaafde patiënten. Dat ‘ZP-plan’ heeft inmiddels vertraging opgelopen (stand 2005).

Ingang Nel Banninkhuis

Schok 2000 “Dit is een klap in ons gezicht”” Assendorpers boos over plan vestiging dagopvang daklozen Assendorp is boos. Heel erg boos zelfs. Het plan van wethouder Erick den Bult om de dagopvang van…

 

Reacties nov.00 H. Bonke: Ik woon in Assendorp. Wat de daklozen betreft die zijn mij al jaren een doorn in het oog. Waar ik ook kom in Assendorp overal zijn de klaplopers aanwezig. Meestal stomdronken en a…

 

Strijd 2000 De winkeliersvereniging Assendorp Vooruit en de Stichting de As (Assendorp Samen) zullen zich met alle juridische middelen verzetten tegen de gemeenteplannen om een tijdelijke daklozen-dagopva…

 

Kleine overwinning 2000 De dreiging van de Assendorper winkeliers en de Stichting de As om de vestiging van een noodgebouw (portakabin) achter het Nel Banninkhuis met alle juridische middelen te bestrijden, heeft eff…

 

Wethouder beschadigd 2000 De kogel is door de kerk. De vestiging van de tijdelijke dagopvang in het Nel Banninkhuis én aan de Willemskade is maandagavond goedgekeurd door de gemeenteraad. Daardoor wordt de 24-uurs opva…

 

Brief gemeente nov.2000 Brief gemeente Zwolle aan de bewoners van Dieze West, omwonenden Dienstencentrum Willemskade en het Nel Banninkhuis aan de Luttenbergstraat. dd. 17 nov 2000 Geachte mevrouw, heer,…

 

De praktijk nov 00 Donderdagavond 18.00 uur. Het regent zachtjes. Het schijnsel van de straatlantaarns spiegelt op de natte straat. Bij de deur van het Nel Banninkhuis aan de Luttenbergstraat staat een groep…

 

Zwolse Poort febr.2002 De komst van de psychiatrische kliniek Zwolse Poort naar de oude HTS aan de Grasdorpstraat stuit nauwelijks op protest bij de Assendorper bevolking. Maarten Teutscher, voorzitter van de …

 
 
 

 Voorbeelden geweld in dagopvang Bonjour en nachtopvang Nel Banninkhuis leger des heils Zwolle
 

De Stentor

U bevindt zich hier › Regio › Zwolle

Buurman met schoffel trapt stadswacht

  vrijdag 13 maart 2009 | 15:45 | Laatst bijgewerkt op: vrijdag 13 maart 2009 | 15:51

Tekstgrootte tekst verkleinentekst vergroten
ZWOLLE – Met een schoffel ging de 37-jarige Zwollenaar P. van L. het raam van zijn buurman te lijf op 10 oktober.

En op 3 januari schopte hij een stadswacht in zijn kruis. Van L. werd vrijdag veroordeeld tot twee maanden zitten.

Na de vernieling van het raam van zijn buurman (met de schoffel), moest Van L. zijn woning verlaten. Hij kwam in de daklozenopvang terecht in Zwolle. Daar kreeg hij op 3 januari ruzie met een medewerkster, omdat hij had gedronken. Hij moest daarom ook de opvang verlaten. Hier was hij het niet mee eens.

De stadswachten die op dat moment een controle uitvoerden bij de opvang kwamen ertussen. In de schermutseling die daarbij ontstond, deelde Van L. een trap uit in het kruis van één van de stadswachten.

Uit psychisch onderzoek bleek dat Van L. verminderd toerekeningsvatbaar is door psychische problemen. Een opname in een psychiatrische kliniek zag Van L. wel zitten. ,,Het is wel goed om een beetje aan jezelf te sleutelen.”

De politierechter in Zwolle legde Van L. vier maanden cel, waarvan de helft voorwaardelijk op. In de proeftijd is er reclasseringstoezicht en opname in een kliniek. De Zwollenaar moet anderhalve maand extra de cel, omdat hij nog in een proeftijd liep. Tegen Van L. was dezelfde straf geëist.   

U bevindt zich hier › Regio › Zwolle

Acht maanden cel voor steekpartij bij Bonjour

Auteur: door Janine Stougie |   donderdag 17 december 2009 | 06:14

Tekstgrootte tekst verkleinentekst vergroten
ZWOLLE – Hoewel hij de bui had kunnen zien hangen schrok de 47-jarige W. de V. gisteren zichtbaar van de acht maanden celstraf waar de rechtbank hem toe veroordeelde.
Dit vonnis was conform de eis van de officier van justitie. De man stormde woedend de zaal uit en schreeuwde tegen z’n vriendin op de publiek tribune dat ze onmiddellijk contact moet opnemen over hoger beroep met zijn advocaat.De man heeft zijn straf te danken aan een steekpartij op 16 september bij dagopvang Bonjour. Hij kreeg het binnen aan de stok met een andere bezoeker. Voordat de twee kemphanen naar buiten gingen vielen er over en weer al klappen. Buiten ging het verder. Plots toverde De V. een mes tevoorschijn waarmee hij stekende bewegingen richting zijn rivaal maakte. De man hield er een wond aan z’n heup aan over. Tijdens de zitting had De V.’s advocaat gepleit voor vrijspraak vanwege noodweer(exces). De rechtbank verwierp die versie omdat De V., na weggelopen te zijn, zelf weer op zijn slachtoffer was afgestevend.

 

Over anaconda15

1.80 meter lang blauwe ogen Nederlands Techneut en gek op wetenschap Erg handig en visionair
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized en getagged met . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s