RE: Door begeleiders LDH in levensgevaar gebracht de Hr. R. Robers plus R. Donker al 197 overnachtingen buiten maar waar er daklozen al 25 jaar buiten trachten te overleven dankzij ontbreken welzijns/opvangbeleid gemeente Zwolle

From: kingkong1621@live.nl
To: brandpunt@kro.nl; bureau@nationaleombudsman.nl; cda.publieksvoorlichting@tweedekamer.nl; cdja.maastricht@gmail.com; christenunie@tweedekamer.nl; cie.vws@tweedekamer.nl; d66@tweedekamer.nl; denkmetkoosmee@gmail.com; h.drost@tweedekamer.nl; gvdkooy@hetnet.nl; hart@sbs.nl; i.y.tan@chello.nl; info@devrijspreker.nl; info@kafkabrigade.nl; info@laatjenietkisten.nl; info@pgb.nl; l.jacobi@tweedekamer.nl; juliuscenter@umcutrecht.nl; k.vaartjes@amnesty.nl; kamer@sp.nl; l.hartings@tweedekamer.nl; loket@igz.nl; meldjezorg@platformggz.nl; meldpunt@bureauintegriteit.nl; nieuwsdienst@anp.nl; nieuwsdienst@trouw.nl; no.reply@nos.nl; nova@novatv.nl; pvda_voorlichting@tweedekamer.nl; pvv@tweedekamer.nl; redactie.elsevier@elsevier.nl; redactie@eenvandaag.nl; redactie@straatkrantbreda.nl; redactie@volkskrant.nl; s.hofstra@ggzberaad.nl; sgp@tweedekamer.nl; straatadvocaten@gmail.com; tips@leeuwardercourant.nl; voorlichting@minvws.nl; voorzitter@dwars.org; vvdvoorlichting@tweedekamer.nl; w.tonissen@tweedekamer.nl; zembla@vara.nl; zwolle@sp.nl; zmag@xs4all.nl
Subject: RE: Door begeleiders LDH in levensgevaar gebracht de Hr. R. Robers plus R. Donker al 197 overnachtingen buiten maar waar er daklozen al 25 jaar buiten trachten te overleven dankzij ontbreken welzijns/opvangbeleid gemeente Zwolle
Date: Tue, 13 Dec 2011 15:00:39 +0100

Gericht aan kamerleden en de media etc.
Ter kennisgeving
 

> Subject: Door begeleiders LDH in levensgevaar gebracht de Hr. R. Robers
> From: kingkong1621@live.nl
> Date: Sat, 10 Dec 2011 15:10:51 +0100
> To: info@ijsselland.politie.nl
>
> Deze mail is verstuurd vanuit http://www.politie.nl (extern)
> ————————————————-
>
> Uw vraag of opmerking:
>
>
> Gericht aan de Politie Zwolle-centrum zuid
> Een kwestie van een poging tot doodslag
> Ik wil u vragen of het normaal is dat dakloze personen met een risicofactor buiten moeten overnachten in een gemeente waar geen keuzevrijheid is in het kiezen van een 24 uursopvang met zorg en hulpverlening,daar waar ik eerder u het verhaal toe zond van de dakloze Hr. R. Robers die een hersenbloeding kreeg in de opvang en waar een andere dakloze de ambulance moest bellen omdat de zogenaamde hulpverleners van het leger des heils bleven toekijken en geen poot uitstaken.
> De Hr. R. Robers heeft paar maanden verbleven in de Isalakliniek Weezenlanden en keerde weer terug naar de hectische onrustige leger des heils Zwolle nachtopvang Nel Banninkhuis en dagopvang bonjour waar hij al 30 weken verblijft nu en hoopt in januari 2012 daar te kunnen vertrekken na contact gezocht te hebben met Creating Balance die voor hem indicaties en verblijf in een zorginstelling hebben geregeld maar waar de begeleiders van het leger des heils Zwolle het lieten afweten.
> Verleden week werd hij agressief benaderd door een doorgedraaide dakloze die hen in het gezicht spuugde in dagopvang Bonjour en waar alweer de hulpverleners geen actie ondernamen.de Hr. R.Robers besloot daarop ondanks zijn risicofactor van weer een CVA op te lopen buiten te gaan overnachten in mijn gezelschap en waar dit gemeld is aan de politie Zwolle door voorbijgangers maar die hier geen bezwaar maakte maar vonden dat dit niet kon vanwege de koude nachten maar waar ik al 194 nachten buiten overnacht omdat ik de opvang leger des heils zonder zorg en hulpverlening en waar je niet aan je nachtrust toekomt door het gedrag van verslaafde daklozen en begeleiders december 2010 voorgoed heb verlaten.
> Nu afgelopen woensdagmiddag 7/12/2011 moest de Hr. R. Robers zich melden bij de Isalakliniek Weezenlanden waar hij tot 9/12 is opgenomen en toen zich vervoegde bij de nachtopvang Nel Banninkhuis waar hem een bovenbed van een stapelbed werd toegewezen maar in zijn geval weigerde hij dit bed en kreeg toen van de dienstdoende begeleider met de naam Ewan een Time out met als gevolg dat hij afgelopen nacht 9/12/10/12 weer buiten hebben moeten overnachten onder de Sassenpoort ,maar hier word gewoon met mensenlevens gespeeld door die begeleiders/sters die zich totaal niet interreseren voor het lot van daklozen en waar de IGZ nog de gemeente Zwolle weigert een onderzoek uit te voeren naar de opvanginstellingen met hun onbekwame begeleiders/hulpverleners.
> Ik heb de Hr. R. Robers maar weer geholpen door hem dekens aan te reiken voor de zeer koude nacht die hij redelijk goed door kwam onder de Sassenpoort weg van regen en wind maar ik bevind mij in het gezelschap van een patient die in levensgevaar verkeert als hij buiten moet overnachten en ik ben ook de jongste niet meer met mijn 56 jaar.
> Maar 3 weken geleden heeft dezelfde begeleider Ewan van de nachtopvang Nel Banninkhuis ook een zwangere vrouw met de naam Nathalie de deur gewezen omdat zij niet voor 21.30 uur binnen was en dus te laat kwam bij de nachtopvang met het gevangenisregime en vrijheidsbeperkende maatregelen,deze jongedame met haar kind in haar buik heeft toen ook buiten moeten overnachten in het Potgietersingelpark waar de Hr. R. Robers en ik haar bescherming boden tegen de kou middels een slaapzak en dekens en naderhand is dit weer gebeurd waar zij niet binnen mocht komen bij de nachtopvang en heb ik haar onder de Sassenpoort in paar slaapzakken gestopt en zelf maar een deken over mij heen geslagen tot de ochtengloren en daarna zijn we op weg gegaan naar de dagopvang Bonjour.
> Ik stuurde u eerdere mails toe over het gedrag van de medewerkers/sters leger des heils zwolle en waar ik de politie Zwolle ook vele malen op de hoogte heb gesteld van de belabberde situaties in de nacht en dagopvang leger des heils waar zij teveel moeten ingrijpen bij agressief gedrag van daklozen die niet op weg worden geholpen en letterlijk jarenlang gegijzeld worden in een hopeloze situatie waar elke dag dezelfde is als de vorige en waar zij door gebrek aan organisatie zich vervelen in de opvang.
> En de klachtencommissies en clientenraden van het leger des heils functioneren voor geen meter en waar zelfs de directie van leger des heils zwolle zich ontdoet van hun verantwoordelijkheden als u de mail leest van de Hr. Elzo Edens en van de wethouder zorg en welzijn Zwolle de Hr. E. Dannenberg nog van raadsleden hoeven we niets te verwachten want die reageren niet op mails en klachten over opvanginstellingen die al in 2005 gesloten had moeten worden wegens ongeschiktheid.
> Ik vraag u hierbij werk van te maken en vragen te stellen aan de minister van VWS wantdit kan niet langer zo ook in mijn geval niet.
> E mailadres de Hr. R. Robers r-robers@live.nl
> Gegroet de Hr. R. Donker
> Mobiel:0617849902 zonder beltegoed
> BSN:1112149949
> Geb:301-12-1954 te Amsterdam
>
> ——————————————————————————–
>
>
> From: kingkong1621@live.nl
> To: bureau@nationaleombudsman.nl; cda.publieksvoorlichting@tweedekamer.nl; cdja.maastricht@gmail.com; christenunie@tweedekamer.nl; cie.vws@tweedekamer.nl; d66@tweedekamer.nl; cie.ez@tweedekamer.nl; no-reply@wordpress.com; g.vanittersum@platformggz.nl; g.wilders@tweedekamer.nl; groenlinks@tweedekamer.nl; groephopzoetermeer@hans-zijlstra.nl; i.y.tan@chello.nl; info@devrijspreker.nl; info@laatjenietkisten.nl; k.vaartjes@amnesty.nl; kamer@sp.nl; l.hartings@tweedekamer.nl; maatschappelijkeopvang@loc.nl; nieuwsdienst@anp.nl; nieuwsdienst@trouw.nl; postbus@eerstekamer.nl; pvda_voorlichting@tweedekamer.nl; pvv@tweedekamer.nl; redactie.elsevier@elsevier.nl; redactie@eenvandaag.nl; redactie@telegraaf.nl; redactie@volkskrant.nl; sgp@tweedekamer.nl; tip@at5.nl; tips@leeuwardercourant.nl; voorlichting@minvws.nl; voorlichting@rekenkamer.nl; vvdvoorlichting@tweedekamer.nl; w.boverhof@rtvoost.nl; w.tonissen@tweedekamer.nl; zembla@vara.nl; zmag@xs4all.nl; zorgvisie@reedbusiness.nl
> Subject: FW: Betr: Onbeschofte dienstverlening: erfenis van de graaicultuur?
> Date: Sat, 16 Oct 2010 12:09:27 +0200
>
> Gericht aan alle kamerleden en de media etc.,
>
> Ik zend u allen deze mails toe i.v.m. met mijn verblijf binnen een opvanginstelling van het leger des heils waar misstanden heersen en zelfs dakloze clienten voor hulpverlener denken te gaan spelen en daar zowel clienten en de begeleiders/toezichthouders binnen de dag en nachtopvang tegen elkaar uit spelen en denken de opvang en leiding over te nemen.
> Dit soort personen die voor hulpverlener te willen gaan spelen gaan zelfs zover dat zij andere dakloze clienten enstige psychische schade toebrengen en er zelf voor zorgen dat door hun achterbaks gedrag en geroddel de uitkeringen voor levensonderhoud woren opgeschort door de sociale diensten als de daklozen die benadeelt worden de opvanginstellingen uitvluchten vanwege de verziekte sfeer en waar zij door die zogenaamde hulpverleners onder de daklozen zelf hun verantwoordelijkheden niet meer oppikken om hun zaken op te lossen en gaan vertrouwen op de mooie verhalen van die hulpverleners/daklozen en waar de toezichthouders van de opvanginstelling daar niet op ingrijpen en alles op hun beloop laten en zelfs die daklozen allerlei privileges toebedelen op dat zij binnen en buiten de opvang hun werkzaamheden als dakloze hulpverleners kunnen voortzetten.
> En de Inspectie voor de gezondheidszorg en de Nederlandse Zorgautoriteit weigert onderzoeken in te stellen maar dat heeft te maken met onderlinge geheime afspraken tussen de stichtingen die de opvang beheren en de controlerende instanties.
> Maar wat een economische schade word er toegebracht door dit soort praktijken en waar de kosten voor psychische zorg aan die benadeelde daklozen de pan uit reizen plus het gegeven dat er totaal geen resocialisatie en doorstroming plaats in de binnen de opvanginstellingen van dakloze clienten alleen door het narchistische gedrag van die dakloze clienten die denken na paar maanden verblijf binnen de opvang wel even de dak en thuislozenproblematiek te kunnen oplossen en gaan beslissen zonder inspraak van de andere daklozen over hun lot door beinvloeding van de medewerkers,management en politieke partijleden die zij proberen te overtuigen van hun zogenaamde vakkenis.
> En daar komt dan ook nog de kosten bij van politieoptreden,aanhoudingen en strafrechterlijke vervolgingen als die dakloze hulpverleners voor onrust en gewelduitbarstingen zorgen en de lokale politie deze doorgedraaide daklozen de opvang uit te werken en bij geweld te vervolgen.
> En ook blijkt er oudere daklozen aanwezig te zijn die de jongere daklozen manipuleren en mee uit nemen om alkohol (bier) te gaan drinken om hen zo voor hun karretje te spannen om onrust binnen de opvang te veroorzaken met hun dronkenschap,dit gebeurt door de oudere daklozen die de jongeren opstoken uit rancune omdat zij niet op hun wenken bedient worden en het feit dat zij ook niet op weg worden geholpen.
> Iedereen die dronken de opvanginstelling(nachtopvang)binnen komt krijgt geen Time Out en kan met hun destructieve gedrag plaats nemen in een overvolle woonkamer en daar lawaai veroorzaken waar normale daklozen oftewel de opvang ontvluchten of naar hun slaapplek gaan en de dronken lui worden de opvang niet uit gestuurd.
> Er verblijven dakloze asielzoekers en/of allochtone Nederlanders die het niet lukt om te integreren uit diverse culturen en landen die zich een gevangenen voelen tussen het strakke regime van de evangelische opvanginstellingen zoals het leger des heils waar men na binnenkomst niet meer naar buiten mag en waar zij zich ongemakkelijk voelen tussen die onbeschofte Nederlandse daklozen die hun zelf nog geld lopen af te persen of lastig worden gevallen door die opdringerige dakloze hulpverleners die hun nog verder in de problemen brengen en waar deze asielzoekers door niemand in bescherming worden genomen en dan van woede uit hun dak gaan omdat zij te lang in een uitzichtloze situatie verblijven en waar Vluchtelingenwerk Nederland ook geen aandacht aan schenkt maar wel aan de mooie verhalen van die bemoeizuchtige dakloze hulpverleners die denken over het lot van die asielzoekers te beslissen.
> Dit is wat zich voordoet in de dagopvang Bonjour en de nachtopvang Nel Banninkhuis hier in Zwolle,en elke dag is het weer hetzelfde liedje.
> Ik probeer dit te stoppen maar vind geen gehoor bij de IGZ of Nza en gemeenteraadsleden want de directie van het leger des heils reageert te laks en op de klachtencommissies of clientenraden kan ik niet vertrouwen want die zijn niet onafhankelijk en zorgen er voor dat de stichtingen die de opvang beheren niet negatief in de media belicht worden want dan komt hun subsidiestromen in gevaar.
> Het blijft een feit dat zowel dakloze clienten als de zogenaamde sph4 opgeleide hulpverleners die niet in staat blijken te zijn daklozen op weg te helpen ieder voor zich om hun eigen hachje denken over de ruggen van de goedwillende daklozen die ook niet geholpen worden omdat zij niet binnen de AWBZ/WMO vergoede doelgroepen vallen die door de zogenaamde hulpverlenende instanties zijn uitgevonden.
> Maar er bestaan geen doelgroepen daklozen want elke dakloze persoon heeft zijn of haar eigen achtergrond en daar moet hulpverlening op maat worden aangeboden door een zorgaanbieder die inspeelt op de hulpvraag van de dakloze clienten en niet zomaar zelf de indicatiestelling gaat uitvoeren buiten de medewerking van de client om en dat is wat nog steeds gebeurt.
>
> Gegroet de Hr. R. Donker te Zwolle,na rondreis langs vele opvanginstellingen en gemeentes tot de ontdekking komend dat na 10 jaar aanschrijven van de politiek in Den Haag er nog steeds niet is veranderd in het laagdrempelig nadelig opvangbeleid in Nederland.
> Ik hou het Plaform GGZ Nederland in Utrecht voortdurend op de hoogte van mijn bevindingen,u kunt navraag doen namens mijn persoon.
> Ik word er knap geirriteerd van waarom de politiek op lokaal en landelijk niveau niet direct ingrijpt in dit soort wantoestanden en praktijken.
>
>
>
>
>
> ——————————————————————————–
>
>
> From: kingkong1621@live.nl
> To: g.vanittersum@platformggz.nl
> Subject: FW: Betr: Onbeschofte dienstverlening: erfenis van de graaicultuur?
> Date: Fri, 15 Oct 2010 15:37:19 +0200
>
> Gericht aan Mevr. G. van Ittersum,platformggz.nl,
>
> Ik zend u de mail die ik richting de directie Leger des heils Zwolle stuurde over de bejegening van dakloze clienten die men in de opvanginstellingen aan het lijntje houd en onbeschoft behandelt en waar zowel in de dag als de nachtopvang totaal niets veranderd,geen sluiting van deze opvang,en geen behoorlijke voedselvoorziening en geen georganiseerde gezelligheid,niets,niets en nog eens niets is er.
>
>
>
>
> ——————————————————————————–
>
>
> From: kingkong1621@live.nl
> To: e.edens@legerdesheils.nl
> Subject: FW: Betr: Onbeschofte dienstverlening: erfenis van de graaicultuur?
> Date: Fri, 15 Oct 2010 14:48:08 +0200
>
> Aan de geachte Hr. E. Edens,directie leger des heils Zwolle,
>
> Ik mail u enige voorbeelden wat betreft het gedrag en houding van uw medewerkers.
> Als ik vraag aan een vrouwelijke medewerkster in de dagopvang Bonjour om paar handdoeken,scheermesjes en shampoo dat word dat zonder enige aandacht neergekwakt op de eetbar in Bonjour en waar deze dame meer bezig is met aandacht te schenken aan andere personen dan dat zij bij de les blijft,uberhaupt is zij zo naief bezig door zich volledig te laten inpakken door bepaalde praatjesmakers binnen de opvang en ik heb u wel eens gewaarschuwd voor een bepaald persoon die andere clienten tegen elkaar uitspeelt en voor hulpverlener speelt en wel even zal vertellen hoe de opvang gerund dient te worden,van dit persoon heeft u zelf enige mails van ontvangen waarin dit vermeld staat maar hij zorgt nog steeds voor onrust binnen de opvang en ik heb daar wat meegemaakt aan gewelduitbarstingen die ik in de kiem kon smoren en ene vrouwelijke medewerkster Kim in bescherming nam tegen een doorgedraaide idioot die haar wel even in elkaar zou slaan,gelukkig heb ik een nogal indrukwekkende figuur dito stem dus dit was gauw afgelopen.
> De jongedame waarover ik het heb maakte ik in een vroeg stadium mee en waar zij uit een ander deel van de wereld komt en zeer beleeft en lief overkwam maar na verloop van tijd na contact met vooral onbehouwen collega”s is zij compleet veranderd en niet ten goede.
> Anderzijds maakte ik mee dat een medewerker met een nogal lang postuur en een arrogante uitstraling bepaalde opmerkingen naar mij plaatste waardoor hij trachte mij te kleineren en dan blijkt dat deze medewerker flink aan de roddel kan gaan in contact met de haantjes onder de mannelijke daklozen die tegen mij schijnbaar opkijken omdat ik vrij koel en onbewogen overkom tijdens discussies of verbaal of non-verbaal gedrag van daklozen.
> In het hele verhaal kan ik kort en bondig zijn en dat is dat sommige medewerkers/sters binnen de nacht en dagopvang vinden van zichzelf dat zij heel wat voorstellen en waar ik opmerk dat in de nachtopvang de nieuwkomers onder het personeel vooral de jongeren door de ouderen aan het werk worden gezet en die zelf erbij gaan zitten en de krant lezen of zo,ik vind dat je het gezamenlijk moet doen en niet denken dat als je langer in dienst bent even het baasje te gaan spelen over je jongere collega en dat valt snel in het oog bij clienten en die denken op hun beurt wel van o die persoon is gemakkelijk te manipuleren en te misbruiken.
> En iedereen werkt nog steeds langs elkaar heen en tijdens de vergaderculturen of werkoverleg zoals dat tegenwoordig genoemd word zal er meer naar de schreeuwers geluisterd worden dan naar verstandige mensen.
> Het is vooral de jongeren onder uw medewerkers die beter in bescherming moeten worden genomen tegen de hyena”s onder de daklozen en voor allen geldt niet teveel in gaan op de sterke verhalen van een aantal daklozen want hoe meer dom gepraat de gehoorgangen binnen komt des te meer de kletskoppen denken dat zij in smaak vallen bij het personeel en zo dan weer de situatie denken uit te buiten en Nel Banninkhuis die allang gesloten had moeten worden.
> Laat ik het zo zeggen enerzijds is wat meer bescheidenheid op zijn plaats bij de medewerkers en die eigenlijk getraind zouden moeten worden omdat zij in zo omgeving duidelijk angststoornissen en oplopen wat zeker het geval is omdat niemand bij uw medewerkers zijn of haar mond durft open te doen en zijn of haar mening te geven tegen daklozen die de opvang overspelen en ik zou als ik hun was wat meer lak hebben aan al die overbodige regeltjes en voorschriften en wat meer op een natuurlijke manier reageren en niet als een geprogrammeerde robot.
> Het valt mij zeer op dat zowel aan de onderkant van de samenleving als bij de gemiddelde laag het lijkt of een soort Bokito de gorilla is losgebroken bij iedereen en waar men elkaar maar tracht te kleineren of te schofferen vooral om op te vallen en erbij te horen,want dankzij die economische schijnwelvaart is de samenleving nog jachtiger geworden en weinig verder geestelijk en spiritueler ontwikkeld en blijkt men op een dood spoor te zijn aanbeland.
> Het zou ook zeer verstandig zijn om in de dagopvang themamiddagen te organiseren voor de daklozen en hen de huidige politieke en economische situatie uit te leggen en waarom er zo weinig woonruimte beschikbaar is etc. want dat geeft enige verlichting in hun uitzichtloze positie.
> Met andere woorden hou hen niet in het ongewisse en zorg dat de verveling word verdreven en hang niet af van wat een wethouder aan beleid uitvoert maar breng daar zelf verandering in.
>
> Met de vriendelijke groet de Hr. R. Donker te Zwolle
>
>
>
>
> ——————————————————————————–
>
>
>
>
>
> de graaicultuur?
> From: E.Edens@legerdesheils.nl
> Date: Fri, 15 Oct 2010 10:07:23 +0200
>
> Geachte heer R. Donker,
>
>
> Uw mailbericht gelezen hebbende kom ik tot de conclusie dat mogelijk de clientbejegening van onze medewerkers in het geding zou zijn. Indien u wenst dat ik nader onderzoek doe, dan verzoek ik u vriendelijk mij een brief te sturen met nadere informatie. Het liefst met concrete voorbeelden.
>
>
> met vriendelijke groet,
>
> Elzo Edens
> Algemeen Directeur CWZW Overijssel
> Eiffelstraat 1-117
> 8013 RT Zwolle
>
> tel. 038-4671940
> fax. 038-4671941
>
>
>
>
>
> Van: Ruud Donker <kingkong1621@live.nl>
> Aan: <e.edens@legerdesheils.nl>
> Datum: 14-10-2010 20:24
> Onderwerp: Onbeschofte dienstverlening: erfenis van de graaicultuur?
>
>
>
>
>
>
>
>
> ——————————————————————————–
>
>
>
>
>
>
> http://www.jongebazen.nl/trage-stromen/onbeschofte-dienstverlening-erfenis-van-de-graaicultuur/
>
> Aan de geachte Hr. E. Edens,directeur Leger des Heils Zwolle.
>
> Is dit misschien een aanrader om het gedrag van uw medewerkers eens onder de loep te nemen als je door jonge snotneuzen zeer onbeschoft te woord word gestaan en waar respect voor oudere clienten volkomen ontbreekt,maar ja daar hebben we het al eerder over gehad om maar niet te spreken over het achterlijke laagdrempelige opvangbeleid waardoor schorem de opvang mag binnen komen en andermans leven verzieken en waar dus niet tegen word opgetreden.
> Maar aan alles komt een eind.
>
> Met de vriendelijek groeten de Hr. R. Donker aldus verblijvend.
>
>
>
> Vul hieronder uw gegevens in:
>
>
> Naam:
> R.R.Donker
>
> Adres:
> Luttenbergstr.4?
>
> Postcode:
> 8012 EE
>
> Woonplaats:
> Zwolle
>
> Telefoonnummer:
> 0617849902
>
> Man, vrouw of kind:
> man
>
> E-mail:
> kingkong1621@live.nl
>
> — einde mailbericht —
>

Over anaconda15

1.80 meter lang blauwe ogen Nederlands Techneut en gek op wetenschap Erg handig en visionair
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized en getagged met . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s