RE: Verhuftering aanleiding tot heropvoeding geschreven door een leger des heils “hulpverlener/voedseluitdeler” uit Zuid-Afrika die zelf maar eens heropgevoed dient te worden gezien zijn respectloze gedrag en houding tegenover dakloze clienten daar waar het Leger des Heils laag geestelijk onderontwikkelden in dienst neemt om de inkomsten en organisatie veilig te stellen zonder dienstverlening te leveren.

 

 

Zoek en vind uw parochie in Kerknet met het klik-kaartje of geef een postcode, parochie- of plaatsnaam in.

KLACHT TEGEN AFDELING VAN LEGER DES HEILS IN NEW YORK

 

NEW YORK (KerkNet/CWN) – Het Leger des Heils wordt door een aantal huidige en gewezen werknemers vervolgd voor het vijandige werkklimaat in haar kantoor in New York. Volgens het Amerikaanse persagentschap CWN werden er 18 klachten neergelegd omdat het Leger des heils haar werknemers dwong om het Evangelie te verkondigen, hun kerkelijke banden bekend te maken en aan haar aalmoezeniers toestemming gaf om privé-gegevens bekend te maken. De klacht werd ingediend omwille van de regeringssteun van het Leger des Heils. Die is jaarlijks goed voor 89 miljoen US dollar. Volgens Donna Lieberman, directeur van de Civil Liberties Union in New York, is dit proces wellicht het eerste van een hele reeks. Dat is het gevolg van de keuze van de Bushadminstratie om haar sociale programma’s ook via religieuze organisaties uit te voeren. Volgens Lieberman moet dat echter op basis van gelijkheid gebeuren: “Godsdienst promoten kan een erg gevaarlijk precedent scheppen, omdat we hierdoor een samenleving dreigen te scheppen waar de ene godsdienst meer voordelen heeft als de andere”.

Share/Bookmark//

 

Zoek en vind uw parochie in Kerknet met het klik-kaartje of geef een postcode, parochie- of plaatsnaam in.

<!–

Nieuwsbrief

Geinteresseerd in de wekelijkse Kerknet nieuwsbrief? Stuur ons je e-mailadres, wij sturen je de nieuwsbrief. meer info

–>

Donderdag, 16 augustus 2001 terug >

LEGER DES HEILS HOOPT OP ERKENNING

MOSKOU (KerkNet/NewYorkTimes) – “We stelden inderdaad de vraag: zijn jullie een militaire organisatie? Omdat jullie de tekens hebben van een militaire organisatie: allereerst het uniform. Ten tweede de militaire rang”. Dat vertelde Vladimir Zhabankov over de erkenning van het Leger des Heils in Moskou. De organisatie verduidelijkte hem volgens The New York Times inmiddels wat het Leger des Heils is. “Wat ons betreft hadden hier de moeilijkheden kunnen stoppen”, vertelde Zhbankov van het Ministerie van Justitie in Moskou. Dat ministerie moet volgende maand beslissen over de erkenningsaanvraag van het Leger des Heils. Dat was tot in 1923 actief in Rusland, maar werd toen bloedig uitgebannen. Pas in 1991 hervatte men de activiteiten. In 1997 stemde de Doema een omstreden godsdienstwet die een dam moest opwerpen tegen de invasie van sekten, waardoor religieuze organisaties zoals het Leger des Heils een erkenningsaanvraag moest indienen. In 1999 werd de herregistratie verworpen. Dat gebeurde vooral omdat men oordeelde dat de groep een bedreiging vormde, in het bijzonder wegens het ‘militaire’ karakter van de organisatie. De rechtbank oordeelde dat het een paramilitaire groep is en in alle geval geen kerkgenootschap. Dat oordeel getuigt niet enkel van een gebrek aan kennis, maar tevens van onvoldoende realiteitszin. Sinds 1991 wist het Leger des Heils nauwelijks 400 leden te werven. Een nieuwe revolutie ontketenen lijkt men al evenmin van plan. Het Leger des Heils maakte zich in die tijd wel erg verdienstelijk bij de allerarmsten en de bejaarden in Moskou. Dat gebeurde met de ernst en de degelijkheid die men ook elders van hen gewend is. Tijdens het Jubeljaar alleen al werden er meer dan 80.000 maaltijden uitgedeeld. Kolonel Baillie vertelde aan de New York Times dat de enige bestaansreden van het Leger des Heils mensen helpen is. Net de degelijkheid waarmee dat gebeurt lijkt zich nu tegen de organisatie te keren, die nog tot volgende maand bang moet afwachten of de rechtbank van Moskou bij haar oordeel blijft dat het een organisaties is “die met geweld de wettelijke funderingen en de integriteit van de Russische Federatie wil vernietigen”. Uitspraak omstreeks 11 september.

Share/Bookmark

   

  Klachten leger des heils
    Heeft u echt hulp nodig

Post retour leger des heils
 
 

NAVIGATION
Home
Hulp bij budgetbeheer
Post retour leger des heils
Back
    
Postbus leger des heils vol ?
 “D€ BUDG€TCONSUL€NT”Postbus 322, 8200 AH Lelystad

Vestigingen: Lelystad, Almere en Amsterdam

K.v.K. te Amsterdam nr.: 34216073

Aan: Gemeente Lelystad, B&W, Postbus 91, 8200 AB Lelystad.

Lelystad, 19 februari 2005.

Betreft: post retour van het Leger des Heils.

Geachte burgemeester en wethouders,

Vorige week stuurde ik post ten behoeve van een ex-cliënt van Stichting 3D naar het Leger des Heils in Lelystad omdat het Leger des Heils, afdeling Trajectbegeleiding 25+ het Opbouwwerk 27+ van Stichting 3D heeft overgenomen en hiermee ook de hulp aan de ex-cliënt van Stichting 3D.

U betaalt het Leger des Heils voor haar werkzaamheden en het blijkt dat het Leger des Heils haar werkzaamheden niet naar behoren uitvoert omdat de post niet behandeld wordt.

De post komt namelijk retour met de mededeling dat de brievenbus van het Leger des Heils vol zit. (zie bijlage)

De brievenbus wordt door het Leger des Heils niet geleegd. Het kan natuurlijk zijn dat men de sleutel van de brievenbus kwijt is, maar er is altijd wel een medewerker bij het Leger des Heils die lange vingers heeft, waarmee hij of zij de post uit de bus kan vissen!

Ik vond het nodig u in te lichten omdat we allemaal alert moeten blijven of onze gemeenschapsgelden goed besteed worden. Immers u betaalt het Leger des Heils voor de hulp aan mensen in Lelystad en naar mijn mening helpt het Leger des Heils de mensen niet goed omdat zij de post van de hulpbehoevende mensen niet behandelt. De post kreeg ik namelijk retour.

Ik ga ervan uit u naar behoren te hebben ingelicht.

Met vriendelijke groet,

“D€ BUDG€TCONSUL€NT”

Alex Speijer

Gericht aan kamerleden en de media etc.
Ter kennisgeving
 > Subject: Door begeleiders LDH in levensgevaar gebracht de Hr. R. Robers
> From: kingkong1621@live.nl
> Date: Sat, 10 Dec 2011 15:10:51 +0100
> To: info@ijsselland.politie.nl
>
> Deze mail is verstuurd vanuit http://www.politie.nl (extern)
> ————————————————-
>
> Uw vraag of opmerking:
>
>
> Gericht aan de Politie Zwolle-centrum zuid
> Een kwestie van een poging tot doodslag
> Ik wil u vragen of het normaal is dat dakloze personen met een risicofactor buiten moeten overnachten in een gemeente waar geen keuzevrijheid is in het kiezen van een 24 uursopvang met zorg en hulpverlening,daar waar ik eerder u het verhaal toe zond van de dakloze Hr. R. Robers die een hersenbloeding kreeg in de opvang en waar een andere dakloze de ambulance moest bellen omdat de zogenaamde hulpverleners van het leger des heils bleven toekijken en geen poot uitstaken.
> De Hr. R. Robers heeft paar maanden verbleven in de Isalakliniek Weezenlanden en keerde weer terug naar de hectische onrustige leger des heils Zwolle nachtopvang Nel Banninkhuis en dagopvang bonjour waar hij al 30 weken verblijft nu en hoopt in januari 2012 daar te kunnen vertrekken na contact gezocht te hebben met Creating Balance die voor hem indicaties en verblijf in een zorginstelling hebben geregeld maar waar de begeleiders van het leger des heils Zwolle het lieten afweten.
> Verleden week werd hij agressief benaderd door een doorgedraaide dakloze die hen in het gezicht spuugde in dagopvang Bonjour en waar alweer de hulpverleners geen actie ondernamen.de Hr. R.Robers besloot daarop ondanks zijn risicofactor van weer een CVA op te lopen buiten te gaan overnachten in mijn gezelschap en waar dit gemeld is aan de politie Zwolle door voorbijgangers maar die hier geen bezwaar maakte maar vonden dat dit niet kon vanwege de koude nachten maar waar ik al 194 nachten buiten overnacht omdat ik de opvang leger des heils zonder zorg en hulpverlening en waar je niet aan je nachtrust toekomt door het gedrag van verslaafde daklozen en begeleiders december 2010 voorgoed heb verlaten.
> Nu afgelopen woensdagmiddag 7/12/2011 moest de Hr. R. Robers zich melden bij de Isalakliniek Weezenlanden waar hij tot 9/12 is opgenomen en toen zich vervoegde bij de nachtopvang Nel Banninkhuis waar hem een bovenbed van een stapelbed werd toegewezen maar in zijn geval weigerde hij dit bed en kreeg toen van de dienstdoende begeleider met de naam Ewan een Time out met als gevolg dat hij afgelopen nacht 9/12/10/12 weer buiten hebben moeten overnachten onder de Sassenpoort ,maar hier word gewoon met mensenlevens gespeeld door die begeleiders/sters die zich totaal niet interreseren voor het lot van daklozen en waar de IGZ nog de gemeente Zwolle weigert een onderzoek uit te voeren naar de opvanginstellingen met hun onbekwame begeleiders/hulpverleners.
> Ik heb de Hr. R. Robers maar weer geholpen door hem dekens aan te reiken voor de zeer koude nacht die hij redelijk goed door kwam onder de Sassenpoort weg van regen en wind maar ik bevind mij in het gezelschap van een patient die in levensgevaar verkeert als hij buiten moet overnachten en ik ben ook de jongste niet meer met mijn 56 jaar.
> Maar 3 weken geleden heeft dezelfde begeleider Ewan van de nachtopvang Nel Banninkhuis ook een zwangere vrouw met de naam Nathalie de deur gewezen omdat zij niet voor 21.30 uur binnen was en dus te laat kwam bij de nachtopvang met het gevangenisregime en vrijheidsbeperkende maatregelen,deze jongedame met haar kind in haar buik heeft toen ook buiten moeten overnachten in het Potgietersingelpark waar de Hr. R. Robers en ik haar bescherming boden tegen de kou middels een slaapzak en dekens en naderhand is dit weer gebeurd waar zij niet binnen mocht komen bij de nachtopvang en heb ik haar onder de Sassenpoort in paar slaapzakken gestopt en zelf maar een deken over mij heen geslagen tot de ochtengloren en daarna zijn we op weg gegaan naar de dagopvang Bonjour.
> Ik stuurde u eerdere mails toe over het gedrag van de medewerkers/sters leger des heils zwolle en waar ik de politie Zwolle ook vele malen op de hoogte heb gesteld van de belabberde situaties in de nacht en dagopvang leger des heils waar zij teveel moeten ingrijpen bij agressief gedrag van daklozen die niet op weg worden geholpen en letterlijk jarenlang gegijzeld worden in een hopeloze situatie waar elke dag dezelfde is als de vorige en waar zij door gebrek aan organisatie zich vervelen in de opvang.
> En de klachtencommissies en clientenraden van het leger des heils functioneren voor geen meter en waar zelfs de directie van leger des heils zwolle zich ontdoet van hun verantwoordelijkheden als u de mail leest van de Hr. Elzo Edens en van de wethouder zorg en welzijn Zwolle de Hr. E. Dannenberg nog van raadsleden hoeven we niets te verwachten want die reageren niet op mails en klachten over opvanginstellingen die al in 2005 gesloten had moeten worden wegens ongeschiktheid.
> Ik vraag u hierbij werk van te maken en vragen te stellen aan de minister van VWS wantdit kan niet langer zo ook in mijn geval niet.
> E mailadres de Hr. R. Robers r-robers@live.nl
> Gegroet de Hr. R. Donker te Zwolle

By the way,alleen hun voornamen mogen de begeleiders van het leger des heils en andere instellingen bekend maken en dat heeft niets te maken met wraakacties van benadeelde clienten maar om schandalen vanwege de ontbrekende zorg en hulpverlening en het bedrog van indicatiefraudes te voorkomen.Link:nieuws-over-indicatiestelling-in-de-opvang
>
skip to main | skip to sidebar

 

 
Verhuftering aanleiding tot heropvoedingEen rechtbank in Groot-Brittannië heeft gisteren twee broers van 10 en 11 jaar veroordeeld tot lange gevangenisstraffen wegens een sadistische aanval op twee andere jongetjes. Dit krantenartikel sluit af met dat de twee kinderen thuis geregeld pornovideo’s en uiterst gewelddadige horrorfilms bekeken.Dit is maar een voorbeeld waaraan te zien is dat onze samenleving aan het verpauperen is. Waar moet het heen met de jeugd van vandaag, zal menigeen zich afvragen. Dit gebeurd natuurlijk alleen buiten Nederland zou men denken, maar juist het tegendeel blijkt waar te zijn. Vorig jaar in Groningen hebben 5 jongeren tussen de leeftijd 17 tot 20 jaar een 53-jarige plaatsgenoot om het leven gebracht. De reden daartoe, de jongens wilden de man van geld en softdrugs beroven. De voorbeelden liggen voor het oprapen. Zoek en gij zult vinden. Mijn vraag, gedeeld met velen anderen, luidt:”Hoe is het zo ver kunnen komen”. Ik denk dat het komt omdat wij de controle over onze eigen jeugd hebben verloren. De jeugd luistert naar niemand en doet waar die zin in heeft.Vrije OpvoedingNa even rond te hebben gekeken op het internet kwam ik de volgende tekst tegen: ‘De pedagogische dromers van weleer die meenden dat de mensheid gebaat zou zijn met vrije opvoeding krijgen nu de rekening gepresenteerd’. Goed, we weten nu wat misschien een oorzaak had kunnen zijn voor de verhuftering van onze samenleving, maar waarom koos men dan voor de vrije opvoeding? Nou, omdat men dacht dat dit het beste zou zijn voor het kind of men wist niet hoe het kind op te voeden of men had geen tijd voor opvoeding. Ik schrok ervan toen ik dit las, want het leek wel of alle verantwoordelijkheid bij het kind werd gelegd. Vrije opvoeding zorgt ervoor dat het kind zonder grenzen opgroeit en heeft het idee dat hij alles mag wat hij wil. Aangezien deze kinderen geen sociale waarden en normen werden meegeven, zal het kind weinig tot geen sociale waarden hebben. Bij kinderen die wel sociale waarden hebben mee- gekregen is te zien dat deze een geweten hebben. Een geweten is bijvoorbeeld een stemmetje dat zegt wat niet goed is. Kinderen zonder een geweten doen waar ze zin in hebben en houden geen rekening met de gevoelens van anderen. Reden genoeg voor mij om te geloven dat vrije opvoeding de euvel is van de verhuftering van onze samenleving. Maar laten we het daarbij of gaan we er wat aan doen? Ik in ieder geval wel. Ik overweeg te kijken naar een andere stijl van opvoeden waarbij kinderen en de samenleving baat zullen hebben.OpvoedingsstijlenOpvoeding, is het proces waarin iemand gevormd wordt naar de normen van diens opvoeder(s) en daarmee meestal de samenleving waarin hij leeft. Vaak wordt deze term gebruikt voor kinderen, die tijdens hun jeugd de gewoontes, normen en waarden van hun omgeving krijgen bijgebracht. Maar omdat er genoeg informatie te vinden is op internet en in boeken over de voor- en nadelen van verschillende opvoedingsstijlen, ga ik over op hoe ik denk de verhuftering van deze samenleving aan te pakken. Ik noem het heropvoeding.De opvoeder(s)Heropvoeding van jeugdigen is zeker belangrijk, maar de heropvoeding van de opvoeder(s) is in mijn ogen nog veel belangrijker. Opvoeder(s) die kozen voor een vrije vorm van opvoeden moeten overwegen te heropvoeden. Met heropvoeden bedoel ik dat de opvoeder(s) de verantwoordelijkheid gaat nemen om het kind op te voeden naar de gestelde normen en waarden van onze samenleving. Zodat het kind niet alles maar doet waar het zin in heeft, maar rekening gaat houden met de gevoelens en meningen van anderen om zich heen. Opvoeder(s) neem de tijd voor het kind, een kind is een kostbaar iets en dient met respect behandeld te worden.HoopEenmaal zover, hoop ik dat de verhuftering afneemt in onze samenleving en dat dit woord uiteindelijk verdwijnt uit het woordenboek. Verhuftering gebeurd op vele manieren, maar ik vond het tijd worden om aan de bel te trekken voor de kinderen die alles maar doen en niet weten wat voor pijn en verdriet ze bij andere doen. Ik hoop door het schrijven van deze column dat u stappen gaat zetten om te zorgen voor een betere samenleving, beginnende bij uzelf.

Tot Slot

Aan het eind te zijn gekomen van mijn column wil ik nog even afsluiten met de volgende woorden. Netwerk deed een onderzoek naar verhuftering in Nederland. Het blijkt dat vijftig procent van de Nederlanders zich stoort aan onbeschoft gedrag. Ergernissen lopen van agressie in het verkeer, afval op straat tot hondenpoep. Als wij onze kinderen eens gaan opvoeden naar de regel: doe niet wat gij ook niet wil dat u geschied, dan zou onze samenleving er toch heel anders uit zien. Vind u niet?

 

 
 
 

1 reacties:

kingkong zei
Dit bericht is verwijderd door de beheerder van een blog.
19 maart 2010 06:24

Een reactie plaatsen

 
Abonneren op: Berichten (Atom)

Volgers

 
 

 

Blogarchief

 
 

Over anaconda15

1.80 meter lang blauwe ogen Nederlands Techneut en gek op wetenschap Erg handig en visionair
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized en getagged met . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s