RE: In Zwolle is het nog zo slecht niet volgens de Stentor van 30/12/2011 en dan blijkt de politieke bestuurlijke leugen snel, maar de realistische waarheid achterhaalt hem wel

From: kingkong1621@live.nl
To: bureau@nationaleombudsman.nl; brandpunt@kro.nl; cda.publieksvoorlichting@tweedekamer.nl; cdja.maastricht@gmail.com; christenunie@tweedekamer.nl; cie.vws@tweedekamer.nl; d66@tweedekamer.nl; denkmetkoosmee@gmail.com; fm.vanas@zwolle.nl; fractiezwolle@sp.nl; g.wilders@tweedekamer.nl; g.vanittersum@platformggz.nl; groenlinks@tweedekamer.nl; gvdkooy@hetnet.nl; h.drost@tweedekamer.nl; hart@sbs.nl; i.y.tan@chello.nl; info@bijstandsbond.org; info@devrijspreker.nl; info@kafkabrigade.nl; info@laatjenietkisten.nl; info@petersiebelt.nl; info@pgb.nl; l.jacobi@tweedekamer.nl; juliuscenter@umcutrecht.nl; k.vaartjes@amnesty.nl; l.hartings@tweedekamer.nl; lancee.r@menzis.nl; meldjezorg@platformggz.nl; meldpunt@bureauintegriteit.nl; mjonkers@ggznederland.nl; nieuwsdienst@anp.nl; nieuwsdienst@trouw.nl; no.reply@nos.nl; nova@novatv.nl; politiek@nd.nl; pvda_voorlichting@tweedekamer.nl; pvv@tweedekamer.nl; r.beers@opvang.nl; r.dboer@tweedekamer.nl; redactie.elsevier@elsevier.nl; redactie@eenvandaag.nl; redactie@parool.nl; redactie@straatkrantbreda.nl; redactie@volkskrant.nl; redactie@telegraaf.nl; s.hofstra@ggzberaad.nl; sgp@tweedekamer.nl; sdn@planet.nl; straatadvocaten@gmail.com; tips@leeuwardercourant.nl; tros@radar.nl; voorlichting@minvws.nl; voorzitter@dwars.org; vvdvoorlichting@tweedekamer.nl; zembla@vara.nl; zwolle@sp.nl; zmag@xs4all.nl
Subject: In Zwolle is het nog zo slecht niet volgens de Stentor van 30/12/2011 en dan blijkt de politieke bestuurlijke leugen snel, maar de realistische waarheid achterhaalt hem wel
Date: Fri, 30 Dec 2011 15:30:26 +0100

Onder het motto Vrijheid en Verantwoordelijkheid wil het minderheidskabinet Rutte-Verhagen Nederland ‘teruggeven aan de hardwerkende Nederlander’ en toonaangevend worden in de wereld.

  • Maxime Verhagen, Mark Rutte en Geert Wilders bij de presentatie van het regeer- en gedoogakkoord (ANP)
    Maxime Verhagen, Mark Rutte en Geert Wilders bij de presentatie van het regeer- en gedoogakkoord (ANP)
  • Hoe geestelijk gestoord ben je als kabinet met dit soort uitspraken daar waar het Nederlandse grondgebied met alles wat erop staat in bruikleen is bij alle inwoners en geen eigendom is van een bekrompen denkende elite
     
Zwolle en het achtergebleven feodale stadsbestuursysteem waar vroeger buitenstedelijke bewoners onder betaling  bescherming zochten binnen de stadsmuren van Zwolle tegen vreemde legers maar waar de armen letterlijk buitengesloten werden en het zelf maar moesten uitzoeken en na vele eeuwen is er niets hier aan veranderd en zijn nu de dak en thuislozen en kansarme gezinnen de rechtelozen bestolen door overheden en particuliere organisaties (corporaties,verzekeraars en energiebedrijvenen)en worden gegijzeld en betutteld binnen “beschermde woonvormen” en opvanghuizen en van hun laatste geld beroofd door de rijksoverheid gesubsideerde organisaties al dan niet van christelijke evangelische origine en zo zijn er vele gemeentes waar dit soort praktijken en mensenrechtenschendingen plaats vinden
links: aanklikken
Herbergkrant nr. 17  En zo word iedereen voor het karretje gespannen van het bedrog de Herberg om subsidiefraudes richting WRZV sporthallen gepleegd door de gemeente Zwolle te verbergen
 
 Portefeuille burgemeester Henk Jan Meijer  benoemd door de Kroon  niet door inwoners,zeer democratisch gedachtegoed

Salaris:

100.001 – 150.000 inwoners € 7552 – 8920
   

                                                                  

Portefeuille burgemeester Henk Jan Meijer  Bekend als VVD wethouder Verkeer van de Haagse tramtunnelaffaire  en niet uitvoeren welzijnsbeleid en repressiebeleid tegen kansarmen en dak en thuislozen Zwolle 

 Haagse tramtunnel profiteerde van fraude Schipholtunnel
 Geplaatst op woensdag 20 november 2002 @ 22:04
Haagse tramtunnel profiteerde van fraude Schipholtunnel maandag 9 september 2002 DEN HAAG – De Haagse tramtunnel is mogelijk betaald uit fraude bij de aanleg van de Schipholtunnel. Dit valt op te maken uit het verhoor van algemeen directeur Reitsma van KSS, de combinatie van Strukton en HBG. Strukton is ook een van de bouwers van de tramtunnel. Het bedrijf stuurde bij het werk op Schiphol honderden valse facturen om de winst lager te maken dan die in werkelijkheid was. De miljoenen werden vervolgens doorgesluisd naar projecten die minder goed draaiden. Het is heel waarschijnlijk dat de Haagse tramtunnel daar ook van geprofiteerd heeft. Bron: RTVWest 9 september 2002
Portefeuille wethouder Nelleke Vedelaar Nietszeggend  en benoemd middels vriendjespolitiek

Portefeuille wethouder Nelleke Vedelaar  Lees verder

 
Portefeuille wethouder Filip van AsNietszeggend  en benoemd middels vriendjespolitiek
 
Portefeuille wethouder René de Heer Nietszeggend  en benoemd middels vriendjespolitiek
 
Salaris:gemeente 100.001 – 150.000 inwoners € 7954
Bekend van het bedrog en subsidiefraude rondom de Herberg de opvang voor daklozen wat een “sociaal experiment” blijkt te zijn waar clienten hun rechten worden geschonden met medewerking van justitie,en de zorgboulevard en bouw studenteneenheden die geen doorgang vinden en als ex-directeur Leger des heils Zwolle en met een dubbele pet op lid van de adviesraad van het regionale Achmea zorgkantoor die de AWBZ gelden verdeelt via onrechtmatige indicatiestellingen over toegelaten instellingen o.a. het leger des heils
 benoemd middels vriendjespolitiek
kst20760 Decentralisatieproces maatschappelijke opvang 1994 niet uitgevoerd door de gemeente zwolle
Portefeuille wethouder Gerrit Piek Nietszeggend  en benoemd middels vriendjespolitiek
 
 

                        
                               De gemeenteraad van Zwolle bestaan allemaal uit jaknikkers

Canon van Zwolle  www.canonvanoverijssel.nl

Regiocanons  >  Overijssel  >  Salland  >  Zwolle

Blauwvingers

1230-2008

De Zwollenaren en hun calimero-complexen aangepraat door politiek bestuur en media

Tijd van televisie en computers De schending door de Zwollenaren in 1521 van de eed van trouw aan de wettige landsheer vormt de historische oorsprong van hun bijnaam “Blauwvingers”. In diverse documenten uit deze tijd klagen de bewoners erover dat zij in de buursteden “schandelijk bejegent, voor Blauwvingers uitgekreten, en met andere eerrovende bewoordingen uitgescholden waren.” De spotnaam verwijst naar de opgestoken vingers, waarmee de Zwolse bestuurders bij de inhuldiging van de bisschop een zoals achteraf zou blijken valse belofte hadden afgelegd. [Hove, J. ten,  Geschiedenis van Zwolle (2005)].
Noot:Er is dus niets veranderd in alle tijden,want politieke bestuurders blijven leugenaars met valse beloftes en het omkopen en tegen elkaar uitspelen van groepen burgers met subsidies en blijkt het eigen hachje belangrijker te zijn dan de waarheid en blijkt na 400 jaar de VOC mentaliteit nog volop aanwezig in de Lage Landen met als gevolg het einde van de Nederlandse samenleving.
De historische verklaring van de spotnaam Blauwvingers is anders dan de verklaring die voorkomt in een bekende legende. In een ver verleden zouden de Zwollenaren de stad  Kampen een veel te hoog bedrag in rekening hebben gebracht voor een carillon. Bovendien zou het carillon volgens de Kampenaren beledigende liedjes klingelen. Om wraak te nemen zouden ze de koopsom in stuivers hebben uitbetaald, zodat de Zwollenaren dagenlang hun vingers blauw moesten tellen.
Zo zijn er door de jaren heen nog meer verklaringen in omloop geweest. Maar de bijnaam Blauwvingers raakten de Zwollenaren niet meer kwijt, al zien ze die allang niet meer als een scheldnaam. Ze gebruiken hem als een geuzennaam. Ieder jaar weer bijvoorbeeld organiseert de Zwolse middenstand in juli de Blauwvingerdagen, de grootste braderie van Noordoost-Nederland. Er zijn Zwolse verenigingen die De Blauwvingers heten, er is een café De Blauwvinger en het is de naam van een koekje, bijna even bekend als de Zwolse balletjes. De scheldnaam van vroeger is een bindende factor geworden.
Het gevoel een Zwollenaar te zijn, wordt door veel bewoners van de stad nog steeds gedeeld. Lastig blijft de vraag wat dan eigenlijk een Zwollenaar, een echte Zwollenaar is. Een komisch bedoelde definitie is dat een Zwollenaar binnen de Zwolse stadsgrachten geboren moet zijn en daarbinnen ook zijn hele leven is blijven wonen. In die gedachtegang telt Zwolle nog maar weinig echte Zwollenaren. Dat was vroeger anders. Tot ver in de 19de eeuw woonde het merendeel van de burgers binnen de grachtengordel. Nu is de situatie omgekeerd: de meeste Zwollenaren wonen erbuiten.
Voor 1795 was de betrokkenheid van de inwoners bij Zwolle, in letterlijke zin, groter dan in onze tijd. De wetten en regels van de stad kwamen toen niet van bovenaf, maar waren de verantwoordelijkheid van het eigen stadsbestuur. Zwolle wilde en kon net als de andere grotere steden van ons land voor een belangrijk deel zelf zijn zaken regelen. Buiten de muren, poorten en grachten daar woonden de anderen, de niet-Zwollenaren, mensen met soms net iets andere rechten en plichten.
De identiteit van een stad als Zwolle of een streek als Overijssel was in vroegere tijden te zien en te horen. De kleding van de Zwollenaren en de klederdracht van de boeren en boerinnen uit de omgeving kleurden het straatbeeld. Tot in het begin van de 20ste eeuw zien we op foto’s en filmbeelden, kinderen met klompen en boerenkieltjes aan in de straten van Zwolle. Met name de klederdrachten van de boerenbevolking hebben het als onderscheidend element lang volgehouden. Tot in de jaren 50 van de vorige eeuw waren zeker tijdens de marktdagen nog volop boeren en boerinnen in klederdracht te zien. 
Een nog grotere bindende factor was het taalgebruik, het Zwolse dialect, dat behoort tot de Gelders-Overijsselse dialecten. Tot het einde van de 19de eeuw spraken alle Zwollenaren Zwols, en dat van hoog tot laag, als de situatie er zich maar even voor leende. De Zwolse schrijfster Van Hille-Gaerthé herinnert zich in haar Zwolse mijmeringen over de jaren 1881-1914, hoe de Zwolse stem des volks klonk: Zeuven centen veur een nei, now vraog ik oe! Ik nuum et een skande!” Ook in haar eigen, wat deftige familie werd Zwols gesproken: “Drie, vier generaties vroeger, toen Zwolle nog een besloten stadje was, sprak iedereen in de stad Zwols. Mijn oudtantes, die nu ongeveer 150 jaar oud zouden zijn, onderhielden zich in het Hollands met de jongere neven en nichten, maar onder elkaar spraken ze Zwols.”
Resteert de vraag of de Blauwvingers ook wat betreft hun karakter, hun aard, een eigen identiteit hebben. Het Zwolse volkslied “Ik ben een Zwollenaar” roept een beeld op van burgers die aan zichzelf genoeg hebben en vooral niet op willen vallen (“Ik doe niet graag zo raar in ’t volle openbaar”). Het is een opvatting die door de uit Zwolle afkomstige historicus en dichter professor J.W. Schulte Nordholt lijkt te worden gedeeld. Tijdens een toespraak ter gelegenheid van het 750-jarig bestaan van de stad in 1980, noemde hij als karakteristieke eigenschappen van de Zwollenaar terughoudendheid en flegmatisme.
Een mogelijk gevolg kan zijn dat Zwolle in de publieke opinie te kampen heeft met een saai imago. Veel Zwollenaren, inclusief het stadsbestuur, zijn zich daarvan bewust en zien het als een uitdaging daar verandering in aan te brengen. Dat zal gebeuren in een stad die de laatste decennia sterk is veranderd en gegroeid door de komst van nieuwkomers uit eigen land en door buitenlanders. De tijd zal leren wat de nieuwe identiteit van de Blauwvingers zal zijn.

Wat is een zwollenaar of een  amsterdammer of hagenees?Juist ja een Nederlander en geen inwoner van een stadstaatje want die tijd is voorbij en dus over de gemeentegrenzen heen kijken en leren open te zijn en niet achterbaks want je lijd toch niet aan een calimero-complex of religeuze tunnelvisies en arrogantie want God bestaat niet en je bent zelf verantwoordelijk voor je goede en slechte daden

Imagoverbetering?

http://www.weblogzwolle.nl/content/view/4114/1/

De Peperbus

ribw begeleid wonen echt zo begeleid?
ReageerPrint dit artikel

 
realsuus
Ingezonden lezersartikel door: realsuus (Zwolle)

  • 05 feb 2011
veel mensen denken aan ribw een goede organisatie qua begeleid wonen.. maar is dat wel echt zo? worden de afspraken wel goed nageleefd en is de begeleiding wel echt zo een goede begeleiding? dit verhaal is echt gebeurt en speelt zich nu nog steeds af bij de ribw begeleid wonen in zwolle!
een goede vriend ging in juni 2009 begeleid wonen doen en kwam in een huis terecht.
het begin verliep daar heel goed en hij kreeg complimenten dat hij best zelfstandig was met koken en schoonmaken. de eerste goede indruk dus.
vanaf februari 2010 kreeg hij in het begeleid wonen een appartement toegewezen die hij ook aannam. en daar begon het eerste probleem wat niet door de beugel kon. via een chatsite van een game kende hij verschillende mensen waarvan eentje een vrouw van 27 zijn begeleidster weer kende. toen haar iets niet zinde wist ze bij de begeleidster het dossier van hem in handen te krijgen. iets wat absoluut niet mocht gebeuren en ook strafbaar is. mijn goede vriend ging verhaal halen bij zijn begeleidster en die gaf hem daarop een officiele waarschuwing want zij was de baas. in de hele tussentijd was hij ook sinds januari werkloos en kreeg voor drie maanden bijstand. een persoon die bij ribw zit heeft normaal gesproken recht op een uitkering maar hij werd er voor afgewezen. met als gevolg geen inkomens meer. ondertussen ging hij door andere trammelant naar een nieuw ribwhuis en daar werden alle problemen vermedigvuldigt. hij werd niet toegelaten voor een opleiding omdat die al vol was maar kreeg wel studiefinanciering. omdat hij inmiddels schulden had voelde hij zich noodgedwongen de studiefinanciering te blijven houden om alles te blijven betalen aan rekeningen. zijn begeleiding wist dat en liet het alsof zoiets normaal is gebeuren. voor de rest wonen er in dat huis twee andere bewoners waarvan eentje voor mijn vriend en huisgenoot sfeer onleefbaar maakt door ze proberen wegtepesten, onzinnige klachten door te geven en ze afteluisteren. kortom geen privecy. en wat zegt de begeleiding hier over? julliie zullen vast zelf naar gemaakt hebben. ondertussen loopt dit verhaal nog door en situatie word steeds ernstiger. mijn goede vriend en zijn huisgenoot die hier onder lijden krijgen het steeds zwaarder. internet en televisie zijn door hoge schulden afgesloten. de huisgenoot is depressief aan het worden, mijn goede vriend gaat hier ook aan onderdoor. ook heeft begeleiding gedreigt om muziekapparatuur intenemen terwijl dat niet eens mag en de andere huisgenoot lacht hier samen met begeleiding om.
en dat is dus het ribw begeleid wonen in zwolle!
dat is toch niet normaal?!
28 jaar arbeid,belastingen en premies betalen,20 jaar zelfstandig wonen in Almere en dan door toedoen van een nieuwe directie na geheime overname van ons bedrijf word je arbeidsovereenkomst en voorwaarden geschonden en laat de vakbond FNV kiem na 27 jaar betalend lidmaatschap je in de steek en sta je dak en thuisloos op straat en beginnen de omzwervingen langs zwaar gesubsidieerde opvanginstellingen in diverse gemeentes, dan blijkt er geen hulpverlening aanwezig in Nederland voor daklozen zonder verslavingen en zogenaamde psychiatrische achtergronden nog een sociale advocatuur die voor je rechten op komt.Maar ontzettend dankbaar voor de medelevenheid van voorbijgangers en argwanend richting de “christelijke hulpverleners”” en bemoeizuchtige daklozen.
 
Links:
 

 http://wwwdonkeredagennl-kingkong.blogspot.com/2011/07/re-eigen-verantwoordelijkheid-eerst.html

https://anaconda15.wordpress.com/2011/11/13/daklozen-gaan-sneeuwruimen-in-zwolleeen-idee-van-swollwachtraadslid-de-hr-hans-borreleen-echte-blauwvingermentaliteit-volgevreten-meesters-heersen-over-kansarme-slaven/ 

http://www.bijstandsbond.org/blog/2008/11/ook-daklozen-slachtoffer-dwangarbeid.html

https://anaconda15.wordpress.com/2011/06/18/wrzv-sporthallen-in-zwolle-geen-begrip-maar-puur-bedrog/

http://wwwdonkeredagennl-kingkong.blogspot.com/2011/08/re-twist-om-subsidie-zba-hal-maar-de_25.html

http://wwwdonkeredagennl-kingkong.blogspot.com/2011/10/generaal-pardon.html

http://www.weblogzwolle.nl/content/view/7254/55/

http://www.leoverhoef.nl/dossiers/zwolle.html

 http://www.nu.nl/binnenland/2571009/celstraf-fraude-hogeschool-windesheim.html

http://www.telegraaf.nl/binnenland/10824255/__Opnieuw_fraude_Windesheim__.html

https://anaconda15.wordpress.com/2011/06/21/vijf-themas-document-belangenbehartiging-maatschappelijke-opvang-en-de-noord-zuidlijn-amsterdam-en-haagse-tramtunnel-debacle/

https://anaconda15.wordpress.com/2011/06/16/dannenberg-voorzitter-bestuur-ggd-ijsselland/

https://anaconda15.wordpress.com/2011/06/09/daklozen-moeten-in-zwolle-op-straat-rondzwerven-en-worden-gegijzeld-en-financieel-uitgeplukt-in-de-nachtopvang-leger-des-heils-en-de-herberg-en-straatkrantjes-verkopen-wegens-gebrek-aan-inkomen-en-he/

De Herberg tekent samenwerkingscontract

dinsdag 30 november 2010 16:30 Erik-Jan Berends
E-mail Afdrukken
ZWOLLE – Drie Zwolse en zes woningcorporaties uit de Zwolse regio hebben afgelopen vrijdag een samenwerkingscontract ondertekend met Stichting de Herberg Zwolle en omstreken. De komende tien jaar bekostigen ze een groot deel van de exploitatie van daklozenopvang De Herberg in Zwolle met als  doel: niemand op straat.

Bijna zeven jaar geleden besloten de Zwolse woningcorporaties de daklozenopvang van Joop van Ommen achter de Zwolse WRZV-hallen te adopteren. De Regionale Instelling Beschermd Wonen (RIBW) werd aangetrokken om de begeleiding en de beveiliging te organiseren. Hiermee werd het andere grote deel van de exploitatie gedekt. De centrumgemeente Zwolle leverde met WMO geld ook een bijdrage. Daklozenopvang De Herberg was geboren, met als uitgangspunt: niemand op straat. De daklozen werden opgevangen in containers die door de corporaties achter de WRZV-hallen werden geplaatst. In de loop der jaren breidde het aantal corporaties dat het initiatief omarmde zich uit tot de wijde regio. Nadat de Herberg in een zelfstandige stichting werd ondergebracht en een jaar geleden haar nieuwe huisvesting aan de Nijverheidsstraat betrok, is deze constructie met de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst officieel geworden. De woningcorporaties zeggen hiermee toe De Herberg voor een periode van tien jaar financieel en inhoudelijk te ondersteunen. Financieel met een vaste jaarlijkse bijdrage en inhoudelijk door mee te denken over het concept en verantwoordelijkheid te nemen voor de uitstroom van de daklozen. De overeenkomst met de RIBW werd al eerder vastgelegd.
https://anaconda15.wordpress.com/2011/06/18/de-normen-en-waardenre-de-herberg-supervisor-joop-van-ommen-tekent-dubieus-samenwerkingscontract-met-pseudo-socialewoningcorporaties-regio-over-ijssel-die-huurders-opzettelijk-de-woningen-uitw/
Door de ondertekening is een samenwerking ontstaan, waarbij door meerdere partijen, met invalshoeken vanuit volkshuisvesting en begeleiding op laagdrempelige, praktische, maar ook professionele wijze vorm wordt gegeven aan het begrip Maatschappelijke Opvang. De missie is: in de regio Zwolle hoeft niemand op straat te slapen. Joop van Ommen, grondlegger van De Herberg is blij. “De Herberg is uniek in Nederland, Zwolle mag hier trots op zijn. Het heeft lang geduurd en het is zeker niet makkelijk geweest. Ik ben heel blij dat we ondanks alles nu toch bereikt hebben waar we al die jaren voor gestreden hebben: niemand op straat.” De ondertekenaars zijn het met hem eens. “Door deze samenwerkingsovereenkomst zijn er alleen maar winnaars”, verwoordt directeur Penninks van Salland Wonen in Raalte het algemene gevoel. De deelnemende woningcorporaties zijn: Woningstichting SWZ Zwolle, Delta Wonen Zwolle, Openbaar Belang Zwolle, Wetland Wonen Vollenhove, Salland Wonen Raalte, Woonstichting Vechthorst Nieuwleusen, Woonconcept Meppel, Beter Wonen Vechtdal Hardenberg en Beter Wonen IJsselmuiden.
 
 
 

https://anaconda15.wordpress.com/2011/06/09/dagopvang-bonjour-leger-des-heils-zwolle-een-nutteloos-gebouw/

https://anaconda15.wordpress.com/2011/12/13/re-door-begeleiders-ldh-in-levensgevaar-gebracht-de-hr-r-robers-plus-r-donker-al-197-overnachtingen-buiten-maar-waar-er-daklozen-al-25-jaar-buiten-trachten-te-overleven-dankzij-ontbreken-welzijns/

http://leger-des-heils.blogspot.com/

https://anaconda15.wordpress.com/2011/06/21/assendorp-dossier-nel-banninkhuis-nachtopvang-voor-daklozen-2/

https://anaconda15.wordpress.com/2011/06/21/ruud-donker-zijn-arbeidsverleden-en-geschonden-arbeidsovereenkomst-en-ontbrekende-juridische-dienstverlening-van-de-vakcentrale-fnv-en-hulpverlening-opvang-voor-dak-en-thuislozen-dankzij-achterlijk-po/

http://www.weblogzwolle.nl/content/view/9850/44/

http://wwwdonkeredagennl-kingkong.blogspot.com/2010/12/alle-dakloze-burgers-worden-benadeeld.html

https://anaconda15.wordpress.com/2011/06/18/mijn-verblijf-als-dakloze-man-in-de-blauwvingerstad-zwolle-2/

https://anaconda15.wordpress.com/2011/06/21/dinsdag-21-juni-2011-bb-crisis-bij-flevolandse-daklozenopvang-22-12-09/

https://anaconda15.wordpress.com/2011/11/22/fw-youtube-eetcafe-er-is-hoop-vez-zwolle-deel-1-en-2-en-de-link-van-kerkelijke-organisaties-met-hun-bedriegelijke-evangelisatiepraktijken-met-oplichter-joop-van-ommen-directeur-van-wrzv-sporthallen/

http://wwwdonkeredagennl-kingkong.blogspot.com/2011/03/re-stopzetting-wwb-uitkering-zwolle-als_02.html?zx=f96f13b29a1bf9ae

https://anaconda15.wordpress.com/2011/12/20/re-eigen-bijdrage-dakloze-clienten-in-maatschappelijke-opvangnacht-en-dagopvang-is-een-onrechtmatige-daad-uitleg-in-reactie-r-donker-op-artikel-van-zorgwelzijn/

http://www.eenvandaag.nl/binnenland/31265/financi_le_onduidelijkheid_leger_des_heils

http://www.weblogzwolle.nl/content/view/1456/55/

sociaal pension de hoeksteen AWBZ fraude

Raadsvragen over bewoners AWBZ sociaal pension de Hoeksteen

https://anaconda15.wordpress.com/2011/06/21/vijf-themas-document-belangenbehartiging-maatschappelijke-opvang-en-de-noord-zuidlijn-amsterdam-en-haagse-tramtunnel-debacle/

Over anaconda15

1.80 meter lang blauwe ogen Nederlands Techneut en gek op wetenschap Erg handig en visionair
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized en getagged met . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s