Utrecht gaat daklozen stad uittrappen en dat strookt precies met het normen en waardenbeleid van fatsoen en respect voor de medemens waar Nederlanders het zo graag over hebben oftewel ikke,ikke en de rest kan stikke.Vies volk bah en je hoeft natuurlijk niet af te vragen of deze samenleving nog een toekomst heeft.

Utrecht gaat daklozen stad uittrappen Utrecht gaat daklozen keihard de stad uitgooien als blijkt dat ze geen binding met de regio hebben. Er trekken veel dak- en thuislozen naar Utrecht, omdat de voorzieningen in de Domstad goed zijn.Door de toestroom zou het beleid in gevaar komen. De gemeente wil namelijk minder opvang en meer aandacht voor preventie en herstel. “Aan de deur van nacht- en crisisopvang wordt onder meer gecontroleerd of een dakloze al minimaal twee jaar in de regio verblijft en of hij bijvoorbeeld familie of vrienden in de regio heeft”, verklaart woordvoerster Ingrid van der Aa in de Telegraaf. “Als blijkt dat de dakloze te weinig binding met Utrecht heeft, wordt de dakloze overgedragen aan de gemeente waar hij ‘thuis hoort’. In afwachting van de overdracht krijgt de dakloze onderdak en zorg.”

 Reacties en disclaimer: Van de informatie in dit document mag onbeperkt gebruik worden gemaakt, mits de bron wordt vermeld. Opmerkingen over de inhoud en suggesties voor aanvullingen zijn van harte welkom op info@europadecentraal.nl. Aan dit document is de grootst mogelijke zorg besteed, maar Europa decentraal kan niet instaan voor de juistheid van de informatie en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke vervolgschade door het gebruik ervan. Vraag van de week: Is regiobinding voor opvang van dak- en thuislozen strijdig met Europese regels? Vraag: Onze gemeente wil de toegang van dak- en thuislozen tot maatschappelijke opvang beperken door het principe van ‘regiobinding’ toe te passen. Dit houdt in dat dak- of thuisloze die opvang aanvraagt bewijsbare binding moet hebben met de regio, bijvoorbeeld doordat hij of zij minimaal twee jaar in de regio verblijft. Dit criterium dient er toe meer capaciteit te genereren om, onder meer, een persoonsgerichte aanpak te kunnen voeren of een individueel traject in te zetten voor dak- en thuislozen, juist uit de eigen gemeente. We willen graag meer weten over de juridische haal- en houdbaarheid van de definitie van ‘regiobinding’ ten opzichte van de Europese wet- en regelgeving. Antwoord: Bekeken vanuit Europeesrechtelijk perspectief zou het voorgestelde regionale bindingscriterium mogelijk een probleem kunnen opleveren. Er is mogelijk sprake van strijdigheid met de Europese regels voor vrij verkeer van personen doordat het toepassen van regiobinding een indirecte discriminatie zou inhouden. Dit is echter nog niet volledig duidelijk en wordt momenteel onderzocht. Onder het EG-discriminatieverbod van het vrij personenverkeer valt ook het verbod op indirecte, verkapte discriminaties naar nationaliteit, zoals een (regionaal) bindingscriterium. Hoewel een indirecte discriminatie zoals het toepassen van ‘regiobinding’ als criterium geen onderscheid maakt op basis van nationaliteit, heeft het in feite hetzelfde effect als discriminatie naar nationaliteit. In de jurisprudentie heeft het Europese Hof van Justitie (het Hof) deze indirecte discriminaties evenveel in strijd geacht met het vrije verkeer van personen als directe discriminaties. Bovendien is het Hof het begrip ‘indirecte discriminatie naar nationaliteit’ in de loop der jaren steeds ruimer gaan interpreteren. Het feit dat een nationale regeling het effect kan hebben dat burgers uit andere lidstaten van de EU in een nadeliger positie verkeren dan de nationale onderdanen, of dat nationale onderdanen makkelijker aan een nationale regeling kunnen voldoen dan burgers uit andere lidstaten van de EU, is volgens het Hof voldoende voor het aannemen van indirecte discriminatie. De intentie van de lidstaat voor het stellen van een regionale bindingseis is bij deze beoordeling irrelevant. Ook als de regeling in de praktijk niet vooral migrerende burgers uit de EU, maar burgers van eigen nationaliteit betreft, is een dergelijke indirecte discriminerende maatregel in beginsel in strijd met het vrije personenverkeer. Dit type maatregelen kan echter wel geoorloofd geacht worden indien het gebaseerd is op objectieve overwegingen die los staan van nationaliteit en evenredig zijn aan de legitieme doelstellingen die zij nastreven (jurisprudentiële ofwel ‘rule of reason’-exceptie). Een maatregel zoals regiobinding voor dak- en thuislozenopvang zal alleen mogelijk zijn met het oog op Europese wet- en regelgeving, als het belang van de maatregel objectief en weloverwogen gerechtvaardigd is. Een zuiver economische rechtvaardiging, dat wil zeggen dat het enkel zou worden gehanteerd om de opvang voor dak- en thuislozen uit de regio voordeliger te maken, wordt bijvoorbeeld niet geaccepteerd. Als er nog geen jurisprudentie is over een bepaalde maatregel is het aan de gemeente om deze rechtvaardiging op te stellen en juridisch te laten toetsen. Meer informatie: Literatuur Luijendijk, H., Nederlandse gemeenten en het Europese personenverkeer, een onderzoek naar de consequenties van het personenverkeer voor de beleidsterreinen burgerzaken en ruimtelijke ordening en huisvesting, Kluwer, 2005 (p. 360 e.v.). Reacties en disclaimer: Van de informatie in dit document mag onbeperkt gebruik worden gemaakt, mits de bron wordt vermeld. Opmerkingen over de inhoud en suggesties voor aanvullingen zijn van harte welkom op info@europadecentraal.nl. Aan dit document is de grootst mogelijke zorg besteed, maar Europa decentraal kan niet instaan voor de juistheid van de informatie en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke vervolgschade door het gebruik ervan. Websites Dossier Vrij Verkeer van Europa decentraal Quick-scan: Gevolgen regiobinding Rotterdam, Interval, 2007 Bericht VNG over gevolgen regiobinding maatschappelijke opvang Federatie OpvangReacties en disclaimer: Van de informatie in dit document mag onbeperkt gebruik worden gemaakt, mits de bron wordt vermeld. Opmerkingen over de inhoud en suggesties voor aanvullingen zijn van harte welkom op info@europadecentraal.nl. Aan dit document is de grootst mogelijke zorg besteed, maar Europa decentraal kan niet instaan voor de juistheid van de informatie en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke vervolgschade door het gebruik ervan. Vraag van de week: Is regiobinding voor opvang van dak- en thuislozen strijdig met Europese regels? Vraag: Onze gemeente wil de toegang van dak- en thuislozen tot maatschappelijke opvang beperken door het principe van ‘regiobinding’ toe te passen. Dit houdt in dat dak- of thuisloze die opvang aanvraagt bewijsbare binding moet hebben met de regio, bijvoorbeeld doordat hij of zij minimaal twee jaar in de regio verblijft. Dit criterium dient er toe meer capaciteit te genereren om, onder meer, een persoonsgerichte aanpak te kunnen voeren of een individueel traject in te zetten voor dak- en thuislozen, juist uit de eigen gemeente. We willen graag meer weten over de juridische haal- en houdbaarheid van de definitie van ‘regiobinding’ ten opzichte van de Europese wet- en regelgeving. Antwoord: Bekeken vanuit Europeesrechtelijk perspectief zou het voorgestelde regionale bindingscriterium mogelijk een probleem kunnen opleveren. Er is mogelijk sprake van strijdigheid met de Europese regels voor vrij verkeer van personen doordat het toepassen van regiobinding een indirecte discriminatie zou inhouden. Dit is echter nog niet volledig duidelijk en wordt momenteel onderzocht. Onder het EG-discriminatieverbod van het vrij personenverkeer valt ook het verbod op indirecte, verkapte discriminaties naar nationaliteit, zoals een (regionaal) bindingscriterium. Hoewel een indirecte discriminatie zoals het toepassen van ‘regiobinding’ als criterium geen onderscheid maakt op basis van nationaliteit, heeft het in feite hetzelfde effect als discriminatie naar nationaliteit. In de jurisprudentie heeft het Europese Hof van Justitie (het Hof) deze indirecte discriminaties evenveel in strijd geacht met het vrije verkeer van personen als directe discriminaties. Bovendien is het Hof het begrip ‘indirecte discriminatie naar nationaliteit’ in de loop der jaren steeds ruimer gaan interpreteren. Het feit dat een nationale regeling het effect kan hebben dat burgers uit andere lidstaten van de EU in een nadeliger positie verkeren dan de nationale onderdanen, of dat nationale onderdanen makkelijker aan een nationale regeling kunnen voldoen dan burgers uit andere lidstaten van de EU, is volgens het Hof voldoende voor het aannemen van indirecte discriminatie. De intentie van de lidstaat voor het stellen van een regionale bindingseis is bij deze beoordeling irrelevant. Ook als de regeling in de praktijk niet vooral migrerende burgers uit de EU, maar burgers van eigen nationaliteit betreft, is een dergelijke indirecte discriminerende maatregel in beginsel in strijd met het vrije personenverkeer. Dit type maatregelen kan echter wel geoorloofd geacht worden indien het gebaseerd is op objectieve overwegingen die los staan van nationaliteit en evenredig zijn aan de legitieme doelstellingen die zij nastreven (jurisprudentiële ofwel ‘rule of reason’-exceptie). Een maatregel zoals regiobinding voor dak- en thuislozenopvang zal alleen mogelijk zijn met het oog op Europese wet- en regelgeving, als het belang van de maatregel objectief en weloverwogen gerechtvaardigd is. Een zuiver economische rechtvaardiging, dat wil zeggen dat het enkel zou worden gehanteerd om de opvang voor dak- en thuislozen uit de regio voordeliger te maken, wordt bijvoorbeeld niet geaccepteerd. Als er nog geen jurisprudentie is over een bepaalde maatregel is het aan de gemeente om deze rechtvaardiging op te stellen en juridisch te laten toetsen. Meer informatie: Literatuur Luijendijk, H., Nederlandse gemeenten en het Europese personenverkeer, een onderzoek naar de consequenties van het personenverkeer voor de beleidsterreinen burgerzaken en ruimtelijke ordening en huisvesting, Kluwer, 2005 (p. 360 e.v.). Reacties en disclaimer: Van de informatie in dit document mag onbeperkt gebruik worden gemaakt, mits de bron wordt vermeld. Opmerkingen over de inhoud en suggesties voor aanvullingen zijn van harte welkom op info@europadecentraal.nl. Aan dit document is de grootst mogelijke zorg besteed, maar Europa decentraal kan niet instaan voor de juistheid van de informatie en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke vervolgschade door het gebruik ervan. Websites Dossier Vrij Verkeer van Europa decentraal Quick-scan: Gevolgen regiobinding Rotterdam, Interval, 2007 Bericht VNG over gevolgen regiobinding maatschappelijke opvang Federatie Opvang G. Hoevenaars | 13-05-11 | 09:14 | 47 reacties Print Email PDF Reacties oeps, dus ook maar gemeentegrenswachten instellen nu.. Vindoe | 13-05-11 | 09:16 | Misbruik melden Meld misbruik Als ze dat nou overal met de criminelen doen..:S En dan zeker voor de criminele buitenlanders.. pbd | 13-05-11 | 09:17 | Misbruik melden Meld misbruik En als we dat landelijk gaan doen, dan opeens is dezelfde PvdA-burgemeester Aleid W. er tegen. De hypocriet! Nijlgeest | 13-05-11 | 09:19 | Misbruik melden Meld misbruik Bueno, Tayyip Ergogan heeft wel een plekje voor ze….. http://www.spitsnieuws.nl/archives/buitenland/2011/05/turkije_gaat_miljo… Jean Kleaut Balsac | 13-05-11 | 09:21 | Misbruik melden Meld misbruik Mooi zo, m’n stad uit! D. Darko | 13-05-11 | 09:22 | Misbruik melden Meld misbruik Volgens mij wordt hier mee bedoelt dat de daklozen opvang alleen nog voor Nederlanders zijn en niet voor polen/bulgaren en ander gespuis zoals illegale vluchtelingen die op zoek zijn naar gratis voorzieningen. En dat kan ik aleen maar steunen, moet overal gelden. Jacqueline9514 | 13-05-11 | 09:22 | Misbruik melden Meld misbruik En dat kan ik aleen maar steunen, moet overal gelden. Jacqueline9514 | 13-05-11 | 10:22 Eensch! held op sokken | 13-05-11 | 09:28 | Misbruik melden Meld misbruik ze kunnen beter de criminaliteit aanpakken en dat zijn niet echt de daklozen.die stelen om te overleven in deze kortzichtige maatschappij. dikkidik | 13-05-11 | 09:29 | Misbruik melden Meld misbruik Handig hoor, gratis vervoer terug na een feestje. Wel zo goedkoop in het weekend, als m’n OV niet geldig is. Dat je nog een hapje, een drankje en een bed krijgt om uit te brakken maakt het tot een perfecte service! Bedankt Utrecht! LeffeLeffe | 13-05-11 | 09:29 | Misbruik melden Meld misbruik Zoiets heet het probleem verschuiven….Leuk voor plaatsen als Woerden, Houten, Niewegein etc. Geef die gasten een prikker en een bezem (en laat ze ’s nachts waken waar nodig) en doen ze goed hun best wat te eten, als we met ze allen toch zoveel weggeven EL Paragnost | 13-05-11 | 09:33 | Misbruik melden Meld misbruik Ohhh..de voorzieningen zijn goed in Utrecht. Vandaar dat uitvreter no_brain in die stad aan het foerageren is. Dirty-Harry44 | 13-05-11 | 09:33 | Misbruik melden Meld misbruik Voor degenen die elke ochtend en avond op Heug Catherijne rondlopen ….. ‘Lieve mensen … lieve lieve mensen. Mooie mensen, lieve mensen. *buiging buiging* LIEVE mensen .. mooie mensen. *j-zus tasje goedhangen doet* Lieve mensen, schitterende mooie mensen. Lieflieflieflief.’ Weg. Jeuj! http://profile.ak.fbcdn.net/hprofile-ak-snc4/27539_119496658083312_4928_… Kouwe Kees | 13-05-11 | 09:34 | Misbruik melden Meld misbruik goed bezig schoonvegen die bende mag de rest ook wel een voorbeeld aan nemen zaai | 13-05-11 | 09:34 | Misbruik melden Meld misbruik Stad mag wel. land mag niet. Flikker toch op. wtf_ftw | 13-05-11 | 09:34 | Misbruik melden Meld misbruik probleem verschuiven …..altijd makkelijk kipje | 13-05-11 | 09:40 | Misbruik melden Meld misbruik Alle danklozen ergens in een kamp opsluiten is nog veel beter. Daklozen HOEVEN namelijk helemaal niet dakloos te zijn. Ze krijgen gewoon een uitkering net als elke andere werkloze. Hetprobleem met dat dakloze tuig is dat ze die uitkering direct na ontvangst geheel opzuipen. Tja dan kom je aan het eind van de maand toch telken weer een maand te kort……. Misschien is euthanasie ook een optie. zijn ze gelijk van hun lijden af……. peacemaker | 13-05-11 | 09:40 | Misbruik melden Meld misbruik Gooien ze ook even Turken, Mocro’s en dat soort type tuig het land uit, als ze toch al bezig zijn ? The Russian | 13-05-11 | 09:46 | Misbruik melden Meld misbruik Dat deden de Duitsers in WWII met de Joden. Unerwünschten was toen de term. Waarom niet proberen echt te helpen in plaats van een Jodenster opplakken en afvoeren naar Auschwitz. Ultrafox | 13-05-11 | 09:49 | Misbruik melden Meld misbruik @peacemaker Een dakloze krijgt een uitkering maar die erg laag. Hooguit 125 euro per week en daar gaat meestal nog een deel vanaf voor te betalen premies. En als ze aangeven om een grotere uitkering te willen zodat ze een kamer kunnen huren en te willen gaan werken voor de kost is dit het antwoord dat ze krijgen. . ” ” . Juist niets dus. Ultrafox | 13-05-11 | 09:53 | Misbruik melden Meld misbruik Ultrafox | 13-05-11 | 10:49 Goed plan! Eerst al dat tuig een half jaar opsluiten en op water en brood laten leven, zónder ze ook maar één druppel alkohol te geven. Als ze van de drank af zijn, proberen of ze het redden. zo niet, gewoon d.m.v. een dodelijke injectie “in laten slapen”. Dat is gewoon het beste voor iedereen. peacemaker | 13-05-11 | 09:56 | Misbruik melden Meld misbruik Jacqueline9514 for president…yeah de enige wie het snapt. Displaced | 13-05-11 | 10:00 | Misbruik melden Meld misbruik Alleen de daklozen maar? Trap dan alle zooi eruit, dus ook die kut-Marokkanen die voor overlast zorgen 2 vliegen in een klap superrMario | 13-05-11 | 10:09 | Misbruik melden Meld misbruik Ultrafox | 13-05-11 | 10:53 Tja de bijstand is geen vetpot, maar aan de € 600 netto per maand kom je wel. Daklozen moeten gewoon stoppen met zuipen, want ze kosten de gemeenschap veel te veel geld. Dan maar laten inslapen. Één klein spuitje en zowel die dakloze als de gemeenschap zijn van alle problemen af! Het klinkt misschien een beetje hard, maar het is wel een definitieve oplossing voor de problemen! Een dergelijk beleid stoot ook buitenlandse daklozen af. Wat willen we nog meer nu we op weg zijn naar economisch herstel…… peacemaker | 13-05-11 | 10:13 | Misbruik melden Meld misbruik Daar hebben we in het Oosten een woord voor … DE-POR-TA-TIE ! BetaDoctor | 13-05-11 | 10:18 | Misbruik melden Meld misbruik Kom maar lekker naar Gouda. In Oosterwei is nog plek zat. Sanglier | 13-05-11 | 10:22 | Misbruik melden Meld misbruik BetaDoctor | 13-05-11 | 11:18 Precies, en de spoorlijn naar Polen is er ook nog… superrMario | 13-05-11 | 10:23 | Misbruik melden Meld misbruik Nieuwe invulling van -weggejorist en opgerot- crasse de merde | 13-05-11 | 10:26 | Misbruik melden Meld misbruik Hoe bewijs je waar ze eigenlijk wel thuishoren? Bovendien lijkt het mij sterk dat ze uit de gemeente gezet worden en ook echt wegblijven. Kan de NS beginnen te klagen over een toename van dakloze zwartrijders. Als je kijkt hoe het met uitgeprocedeerde asielzoekers gaat dan weet je gewoon dat dit nooit zal werken. whatever78 | 13-05-11 | 10:29 | Misbruik melden Meld misbruik trap criminele allochtonen het land uit Zor[NL] | 13-05-11 | 10:31 | Misbruik melden Meld misbruik Dit zal weinig helpen, een dakloze krijgt zo’n uitkering pas als hij bij de gemeente in kwestie staat ingeschreven als dakloze, en dat kan dus pas als er aangetoont is dat hij een binding met de stad heeft(er al 3 jaar woont/werkt). In het andere geval moet hij terug naar zijn geboortedorp en daar een bankje opzoeken. @Ultrafox | 13-05-11 | 10:53 Ze moeten eerst een dak vinden voordat ze een hogere uitkering kunnen krijgen, hier zijn(eenmalige) trajecten voor. Maar voor een junk zal het niet makkelijk zijn een kamer te vinden waar ze hem willen hebben. Ploertendodert | 13-05-11 | 10:35 | Misbruik melden Meld misbruik @whatever78 | 13-05-11 | 11:29 Lijkt me wel lachen, groepjes feestende zwerverts met euroshopper in de trein, ze gaan er toch niet inzitten tijdens de spits. Ploertendodert | 13-05-11 | 10:41 | Misbruik melden Meld misbruik Asociaal land zijn we geworden. Ik wordt absoluut niet blij van daklozen. Maar de mensen die hier ranten tegen de kanslozen van de samenleving wens ik allemaal de typhus toe. Als een zwerver mij probeert te beroven, sla ik hem op zijn muil. Maar als ik een goeie bui heb , geef ik zo’n zwerver een paar euri’s ( zelfs als ik weet dat hij het verzuipt ) hehe Zo, dat is van mijn hart af.Verander de wereld, en begin bij jezelf, eikels., En nu… kom maar kom maar kom maar, met je waardeloze K*T commentaren. Normen en waarden ….aan me hoela mensen. horus | 13-05-11 | 11:14 | Misbruik melden Meld misbruik Als deze daklozen nu eens proberen om aan het arbeidsproces deel te gaan nemen en zich inschrijven voor een woning? Waarom dakloos willen zijn en de maatschappij op laten draaien voor jou keuze? HareMajesteit | 13-05-11 | 11:14 | Misbruik melden Meld misbruik @HareMajesteit | 13-05-11 | 12:14 Zonder vaste woon- en verblijfplaats is het ook zo makkelijk solliciteren. Er zijn er genoeg die lekker willen overwinteren in de bajes en in de zomer lekker de hort op. Ploertendodert | 13-05-11 | 11:48 | Misbruik melden Meld misbruik horus | 13-05-11 | 12:14 Je kunt je ook afvragen waarom die daklozen dakloos geworden zijn. Dat gaat niet zomaar. Daar zijn ze vaak zelf schuldig aan, maar waarom moet de gemeenschap daar dan voor opdraaien? Jij noemt mijn gedrag asoiaal. Kan best zijn, maar ik vind het nog veel asocialer als je overal schijt aan hebt en nergens verantwoordelijkheid voor neemt en je geld (om drank van te kopen) bij elkaar bedelt en steelt. De huidige maatschappij is er een van eigen verantwoordelijkheden. Tja als je daar niet aan wilt meewerken verdien je geen enkel respect! Wat mij betreft mogen ze alle daklozen laten “inslapen” net als honden die ongeneeslijk ziek zijn. Het doet in het begin misschien een beetje pijn, maar je wéét dat het het beste is voor het dier en dus ook voor de dakloze! peacemaker | 13-05-11 | 12:07 | Misbruik melden Meld misbruik Dit klinkt allemaal ook erg naar ‘ eigen volk eerst’… Petrus Poortwachter | 13-05-11 | 12:09 | Misbruik melden Meld misbruik peacemaker | 13-05-11 | 13:07 ‘Wat mij betreft mogen ZE alle daklozen laten “inslapen”‘ Wie zijn ZE? Of zou je zelf bereid zijn de spuit erin te steken? Petrus Poortwachter | 13-05-11 | 12:15 | Misbruik melden Meld misbruik Als Je Utrecht vervangt voor Nederland en daklozen voor asielzoekers is er weer een probleem opgelost. blaasbaan | 13-05-11 | 12:28 | Misbruik melden Meld misbruik geef ze anders gewoon een villa, Aleid? timmer1 | 13-05-11 | 12:32 | Misbruik melden Meld misbruik Hebben daklozen een ID kaart? dat kost toch een hoop geld. HareMajesteit | 13-05-11 | 12:14 Meeste daklozen zien het niet zitten om 40 uur te werken en net te kunnen rond komen, ze hebben vaak fysieke en geestelijke problemen of beide. legionaire | 13-05-11 | 12:36 | Misbruik melden Meld misbruik Petrus Poortwachter | 13-05-11 | 13:15 Met ‘ze’ bedoel ik het Bevoegd Gezag. Maar ik zou er de minste moeite mee hebben om bij een paar zwervers een naald in hun aderen te jagen! peacemaker | 13-05-11 | 13:31 | Misbruik melden Meld misbruik pvda-burgemeesters zijn nsb-ers, allemaal! CynicalBastard | 13-05-11 | 14:10 | Misbruik melden Meld misbruik Dat gezever over ze kunnen toch werken. Ze zijn kansloos. of het nu door hunzelf of de maatschappij is doet er toch niet toe. Als ik een zwerver en paar euris geef, maak ik toch geen afweging waarom? Geef die gozer misschien ff 10 minuten plezier of zo, voor een mc donald , biertjuh, tjah van mij pleurt hij het gelijk in zijn ader.Gewoon iemand blij maken……zomaar. Ik eet er niet minder om @peacemaker Het bevoegd gezag zou dat moeten doen hey? Tuurlijk want jij roept, maar durft niks! horus | 13-05-11 | 14:11 | Misbruik melden Meld misbruik @peacemaker. Respect is iets heel anders dan mededogen. Je bent echt geen debiel, superwereldverbeteraar of geitenwollensokken als je soms ook oog over een ander hebt Je nickname is echt wrong man. Of je stamt uit het vitriool-tijdperk. horus | 13-05-11 | 14:16 | Misbruik melden Meld misbruik @peacemaker Geef even je naam en adres,dan kom ik even langs om je een spuitje te geven, als je zulke onzin uitkraamt verdien je het om gelijk in te slapen. de docter | 13-05-11 | 14:20 | Misbruik melden Meld misbruik horus | 13-05-11 | 15:16 Mijn nick zegt wat ie zegt. Als alle zwervers en ander tuig weg zijn, zal de vrede wederkeren. peacemaker | 13-05-11 | 14:42 | Misbruik melden Meld misbruik de docter | 13-05-11 | 15:20 Opschepper! ik denk dat je zult trillen als een rietje als je eenmaal voor het blok staat. Ik durf te wedden dat je het NIET zult doen, hoe stoer je je ook voordoet! peacemaker | 13-05-11 | 14:43 | Misbruik melden

Over anaconda15

1.80 meter lang blauwe ogen Nederlands Techneut en gek op wetenschap Erg handig en visionair
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized en getagged met . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s