RE: De Kroningsoproer en de manipulaties van de Kroon/Lubbers door doelbewust opgezet beleid van privatisering van woningcorporaties etc.om eigen positie veilig te stellen ten koste van het volk,de elite en het risico Wilders. Heb ik het mis?Zeg het maar.

 
Een verzoek,lees u dit goed door en trek uw conclusies over de staat van de Nederlandse samenleving nu en wie er verantwoordelijk kan worden gesteld voor de verloedering en armoedeval en verlies van sociaal leven zoals mij dit is overkomen na verhuizing naar Almere te vergelijken met de veenkolonies waar de overbevolkte randstad via een gesubsidieerde exodus trok naar nieuw Flevoland met aangesmeerde valse beloftes en verwachtingen en nu in Zwolle rondzwerf als dakloze man van 56 jaar in vervuilde kleren zonder voldoende geld op zak waar ik voorheen van 65 euro per week rond moest zien te komen en daar zelfs mijn acties en onderzoek nog van bekostig,en kom niet aan met de opmerking dat er gezinnen van minder moeten rondkomen want die blijven maar stemmen op politieke partijen met valse beloftes en denken alleen aan hun eigenbelangen. 

Kroningsoproer

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
 
Ga naar: navigatie, zoeken

Symbool van de kraakbeweging die de spil vormde in de protesten

Het kroningsoproer of de kroningsrellen van 30 april 1980 is / zijn een van de grootste ordeverstoringen of rellen in de Nederlandse geschiedenis in vredestijd. Tijdens de troonopvolging met inhuldiging van koningin Beatrix waren de straten van Amsterdam niet het toneel van het volksfeest waar de organisatoren op hadden gehoopt. Onder de leus ‘Geen woning, geen kroning!’ gingen krakers, autonomen en andere al dan niet radicale jongeren de straat op met verschillende doelen: een deel protesteerde tegen de woningnood, anderen waren van plan de kroning te verstoren. De dag eindigde in grote rellen, de inhuldiging en balkonscène vonden wel plaats.

Inhoud

[verbergen]

Aanloop

Het Amsterdam vanuit de jaren 70 van de 20e eeuw kende onder meer woningnood en langdurig leegstaande panden. Sommigen, veelal jonge mensen op zoek naar een woning of kamer, kraakten leegstaande panden als middel om in hun behoefte te voorzien. De kraakbeweging speelde hierin een belangrijke rol en deze manifesteerde zich nog op andere terreinen. Een punt van wrevel dat richting de inhuldiging ontstond, was het renoveren van diverse koninklijke paleizen (Paleis Noordeinde en het Paleis op de Dam) door het ministerie dat volkshuisvesting in haar portefeuille had. Factoren als onder meer een snelstijgende (jeugd)werkloosheid en onvrede over speculaties met panden speelden tevens mee.

Leger en ME ingezet bij ontruiming kraakpand in Amsterdam.ogv
Video afspelen

Vondelstraat in februari/maart 1980 met barricades, krakers, leger en politie

In de stad Amsterdam was er in de maanden voor het kroningsoproer ook de nodige wrevel ontstaan tussen krakers en de politie. Tijdens een kraak, ontruiming en gewelddadige herkraak van een pand in de Vondelstraat vond een van de eerste echt gewelddadige confrontaties met de politie plaats. Voor de tweede ontruiming werd een pantservoertuig van het leger ingezet. Ook de voortdurende dreiging van de ontruiming van kraakpand de Groote Keijser zorgde voor spanning bij de op dat moment goed georganiseerde kraakbeweging. Tegen een achtergrond van grote woningnood en een georganiseerde tegencultuur van krakers, jongerenwerkers en politieke jongerenorganisaties werd de inhuldiging van koningin Beatrix aangegrepen om aandacht te vragen voor de woningnood. Onder de bekende leus ‘Geen woning, geen kroning!’ konden de aangekondigde acties aanvankelijk op steun rekenen van linkse partijen, bladen als de Volkskrant en Vrij Nederland en de omroepvereniging VARA. Voor de actiedag werden door het Landelijk Overleg Kraakgroepen ook buiten Amsterdam verschillende acties gepland om van de verwachte afwezigheid van de politie te kunnen profiteren.

Betrokkenen

Vanuit het kabinet werd een taakgroep ingesteld om de feestelijkheden voor te bereiden. Ook in de stad Amsterdam werden politie en college voorbereid op de taken voor de 30e april.
Ook vanuit de kraakbeweging werden flinke voorbereidingen getroffen. Vanuit het kraakpand de Grote Keijser zou de hele dag Radio de Vrije Keijser te horen zijn, daarnaast was er ook een stoorzender aanwezig. Verschillende kraakgroepen hadden kraakacties gepland en er waren plannen om de Dam vol met pamfletten te strooien. Deze mislukten echter vanwege een rekenfout.

30 april

Een kleine tienduizend politiemensen, marechaussees en militairen waren in Amsterdam om op deze dag de orde te bewaken. Het gebied waar de troonsafstand en inhuldiging plaatsvond (Dam en Nieuwe Kerk) was rondom afgegrendeld en bewoners in het gebied dienden een speciale pas te hebben. De binnenstad van Amsterdam werd met twee veiligheidslinies door de ME beschermd. Er waren sluipschutters en speciale eenheden die de Dam en de hoge gasten uit binnen- en buitenland bewaakten. De politie zette ook twee helikopters en verkenningseenheden op de grond in.
De VARA hield, samen met Radio Stad Amsterdam, een speciale live-uitzending.
De aanwezigheid van F-sidesupporters van Ajax moet vooral in de verwachte rellen en niet-republikeinse sympathie van deze groep gezocht worden.[bron?]

Tijdlijn

In de ochtend werden op kraakpanden door de stad spandoeken ontrold waarop “om half twaalf gebeurt het” en “11:30” te lezen stond.

Tijd Gebeurtenissen
11:00 Op de hoek van de Kinkerstraat en de Bilderdijkstraat wordt een leegstaand kantoorgebouw gekraakt. Wegafzettingen worden gebruikt om zo op straat een feest te houden. De actievoerders zijn van plan alle autoverkeer tegen te houden maar de trams, die door het afsluiten van de binnenstad al nauwelijks kunnen rijden, door te laten. Door een communicatiefout van de politie komt deze informatie niet in de commandokamer aan en daarom wordt besloten tot inzet van de Mobiele Eenheid om de doorgang voor trams veilig te stellen. De Mobiele Eenheid, die door onduidelijke communicatie het bevel krijgt om de straat schoon te vegen, wordt door actievoerders strijdlustig ontvangen. Door de aanwezigheid van radioverslaggevers wordt het opstootje de ether in gezonden en komt zodoende terecht bij een groep van honderdvijftig F-side supporters van Ajax, die dan nog in de binnenstad zijn. De politiehelikopter meldt dan ook dat een groot lint van mensen zich vanaf de binnenstad naar de Kinkerstraat begeeft. Ook krakers worden opgeroepen zich daarheen te spoeden. Na een korte confrontatie trekt de Mobiele Eenheid zich terug. De verkenners die even daarna aankomen melden de commandocentrale dan ook dat er een feestelijke stemming heerst. Door dit eerste treffen lijkt de toon gezet en er worden ME-pelotons op toegangswegen naar de binnenstad gepositioneerd. Politiecommandant Rhoodes meldt over dit treffen: “Ik ben er zeker van dat de CPN achter die rotzooi in de Kinkerstraat zit.”[1]
13:00 Er wordt verzameld voor een demonstratie bij de Dokwerker. Onder de demonstranten zijn veel jongeren van de PSP en de JS die vlaggen meedragen. Ook heeft een deel van de F-side zich intussen aangesloten bij de demonstratie.
13:45 De stoet komt in beweging en trekt op in de richting van het Waterlooplein. Op de Blauwbrug staat de Mobiele Eenheid opgesteld om de doorgang naar de binnenstad te versperren. Er ontstaat een flessenhals en al snel komt het tot een treffen tussen demonstranten en ME. Binnen enkele minuten verandert de bouwput van het Waterlooplein in een geïmproviseerd slagveld. F-siders gooien geparkeerde auto’s in de gracht terwijl een stenenregen op de ME-linies neerdaalt. Door de onoverzichtelijke situatie op het plein, de inzet van traangas (dat door de wind vooral op de ME terechtkomt) en de stoorzender van de Grote Keijser zit er voor het ME-peloton op de brug niet veel anders op dan stand proberen te houden. Ondertussen proberen andere pelotons de brug te ontzetten maar deze worden op het plein teruggedreven en kunnen daardoor hun collega’s niet te hulp schieten. De demonstratie vervolgt ondertussen zijn weg richting de binnenstad via andere bruggen waar de ME niet staat opgesteld. Al snel loopt de menigte over de Damstraat richting het Rokin en de Dam. De verraste politie probeert halsoverkop meer ME naar het Rokin te sturen maar tot die tijd moet de demonstratie worden tegengehouden door een veertigtal gewone agenten.
14:30 In een poging het Waterlooplein schoon te vegen komen drie pelotons in moeilijkheden. In een wilde vlucht rijden de bussen met open achterdeuren weer van het plein af. Ook de politie te paard die al enkele charges uitgevoerd had, trekt zich terug. Tenslotte wordt ook de Blauwbrug opgegeven. De demonstranten in de Damstraat zijn inmiddels de Dam dicht genaderd maar ondernemen geen poging door de politielinie heen te breken. De toegesnelde ME kan de agenten aflossen en al snel daarna slaat de vlam in de pan. Een stenenregen treft de slecht uitgeruste ME’ers uit andere delen van het land.
15:00 Tijdens het begin van de plechtigheden dringt het rumoer vanaf de straat duidelijk door tot in de Nieuwe Kerk. Ook het lawaai van overvliegende helikopters en van sirenes maakt de gasten er niet gerust op.
15:30 Door de demonstranten in de Damstraat worden de eerste geïmproviseerde molotovcocktails gegooid. Hells Angels die in een café in de straat een biertje drinken zijn bang dat hun motoren door de demonstranten niet gespaard zullen worden en gaan de demonstranten zwaaiend met kettingen te lijf. Enkele demonstranten krijgen rake klappen, anderen worden in de gracht gegooid. De ME doet een stapje achteruit en zet vervolgens traangas in om de demonstranten terug te dringen. In de commandocentrale wordt duidelijk dat de troepen ‘op de grond’ het water aan de lippen staat en er worden reservetroepen aangevraagd uit Utrecht, Rotterdam en Alkmaar. Door de totale chaos waarin de stad zich dan bevindt en de afwezigheid van een adequate communicatie- en commandostructuur worden veel van de hulptroepen door heel de stad gereden en nauwelijks nuttig ingezet. De toesnellende ME die over het Rokin rijdt, waar dan de vrijmarkt aan de gang is, rijdt een bloemenkraam en een vistent om en een waterwerper knalt tegen een verkeerslicht aan. De ME-bussen worden achtervolgd door demonstranten van het Waterlooplein, waardoor de gevechten zich nu ook uitbreiden naar het Rokin.
16:00 De etalage van Vroom & Dreesmann wordt geplunderd. Ondertussen zet de ME nu haast onafgebroken traangas in tegen de demonstranten. Tot later op de avond ligt het zwaartepunt van de gevechten in de Damstraat en het Rokin.
17:30 Na overleg tussen de kraakgroepen wordt opgeroepen om te gaan kraken in plaats van rotzooi te schoppen. De oproep heeft weinig zin. De gevechten worden gaandeweg de avond grimmiger, een aantal ME-pelotons is ‘kwijt’ en het traangas begint op te raken. In het nauw gedreven ME’ers met onvoldoende bescherming beginnen terug te gooien met stenen.
19:30 Op het Damrak vinden de eerste insluitingen en arrestaties plaats, iets dat met veel vreugde door de moegestreden ME’ers wordt ontvangen.
20:30 Door inzet van een nieuw traangas, zogenaamd traan- en braakgas, krijgt de ME eerst rond de Damstraat en daarna ook op het Rokin het overwicht. Van opgeven is echter nog geen sprake, er worden barricades opgeworpen en de gevechten worden, hoewel door kleinere groepen uitgevoerd, feller. Op het Rokin weigert de ME, na het schoonvegen van de straat, nog verdere inzet.
23:00 Nadat in Paradiso een manifestatie tegen de monarchie afgelopen is ontstaat er op het Leidseplein een grote confrontatie. Er wordt wederom traan- en braakgas ingezet en er vinden veel arrestaties plaats, ook in cafés waar mensen zich proberen te verschuilen. De politie gebruikt hierbij methodes die “het daglicht niet kunnen verdragen.”[1]
01:00 De ME wordt weer teruggeroepen, de grootste rellen zijn over.

Afloop

De materiële schade door de rellen liep in de miljoenen guldens. Honderden mensen waren die dag gewond geraakt.

Betekenis

Het kroningsoproer kan worden gezien als een omwenteling. Door de massaliteit van de rellen wordt het kroningsoproer tot de grootste ordeverstoringen voor Nederland in vredestijd gerekend. De rellen vormde vooral voor de kraakbeweging een aanzet tot verdere radicalisering. De jaren 1980-1985 zijn de gewelddadigste in de geschiedenis van de kraakbeweging. Politiek gezien was het thema woningnood niet meer te ontkennen, de leus ‘geen woning, geen kroning!’ heeft zijn uitwerking niet gemist.[2]

Literatuur (o.a.)

 • De novelle De slag om de Blauwbrug van A.F.Th. van der Heijden speelt zich af tijdens de Kroningsoproer.
 • In september 2008 verscheen in het opinieweekblad Vrij Nederland een interview met de Amsterdamse hoogleraar politicologie Jean Tillie, die daarin gedistantieerd terugblikt op deze gebeurtenissen, aan de hand van zijn herinneringen aan eigen deelname destijds, nog als eerstejaars student politicologie en kraker, en over de radicalisering van de kraakbeweging en het actiewezen, die vanaf 1980 plaatsvond en die zou culmineren in de “herovering” van het Amsterdamse kraakpand de Lucky Luijk in 1982 en de onlusten daaromheen[3].
 • G.P.HOEFNAGELS De kroning en de woning: kenmerken van krakers en ME-ers : het relaas van een ME-er en de reacties van twee officieren van justitie, uitg. Donker, Rotterdam (1981). ISBN 90-6100-183-8.

Noten

 1. a b Eric Duivenvoorden (2005). Het kroningsoproer, 30 april 1980. Reconstructie van een historisch keerpunt. De Arbeiderspers.
 2. Nationaal Archief (red.), 30 april 1980, een ongekende troonswisseling, 28 april 2010
 3. Harm Ede Botje Jean Tillie: “Ik gooide met stenen naar de politie” in Vrij Nederland 20 september 2008 (jrg.69, nr.38), pag. 10-12.

Externe link

 

Artikel 7

 
 
 


Als vele anderen kijkt Louc Hobbema kritisch naar het gedrag van de elite om de PVV buiten de macht te houden. Hij ziet er een lange termijn beleid in. Alles in het teken van Willem Alexander.


Geen Woning Geen Kroning, the sequel.
-door Louc Hobbema-


De inhuldiging
Het is inmiddels ruim 30 jaar geleden dat onze huidige vorstin op een zonnige dag in Amsterdam werd ingehuldigd. Hoewel er in de ochtenduren nog sprake was van een feeststemming sloeg de stemming al vrij snel om. Over wat er daarna gebeurde staat op de wikipedia-pagina het volgende te lezen. “Het kroningsoproer’ of de kroningsrellen van 30 april 1980is / zijn een van de grootste ordeverstoringen of rellen in de Nederlandse geschiedenis in vredestijd.” “Het Kroningsoproer kan gezien worden als een omwenteling, de massaliteit van de rellen was ongekend in Nederland en vormde vooral voor de kraakbeweging een aanzet tot verdere radicalisering. De jaren 1980-1985 zijn de gewelddadigste in de geschiedenis van de kraakbeweging, slechts enkele malen daarna is het nog tot geweldsexplosies gekomen met als grootste uitbarsting de ontruiming van het Wolters-Noordhoffcomplex in Groningen. Ook voor de politie betekende het kroningsoproer een omwenteling. Politiekorpsen, ME en justitie hebben een andere benadering van groepsgeweld gezocht. Politiek gezien was het thema woningnood niet meer te ontkennen, de leus ‘geen woning, geen kroning!’ heeft zijn uitwerking niet gemist.”
De maatschappelijke onvrede
De kroningsrellen in 1980 kwamen voort uit de maatschappelijke onvrede over de woningmarkt die, net als vandaag trouwens, volledig op slot zat. Het negeren van deze onvrede door de politieke elite leidde op 30 april 1980 tot een ongekende uitbarsting van geweld. Anno 2010 is de maatschappelijke onvrede vele malen groter als in 1980. Toch hoeft Prins Willem de Bierdrinker zich geen zorgen te maken over een nieuwe geweldsuitbarsting. Mensen stemmen anno 2010 op de PVV of de SP om hun onvrede over en afkeer van de politieke elite kenbaar te maken. Waar Prins Willem de Bierdrinker zich wel ernstig zorgen over moet maken is dat de PvdA-onderkoning van Nederland de 100.000 euro vraag “Kan Nederland om Wilders heen?” volmondig met Ja heeft beantwoord. De historie zal uitwijzen dat de onderkoning van Nederland vlak voor zijn pensioen de grootste fout heeft gemaakt in zijn lange loopbaan.
Moeilijke formatie? You ain’t see nothing yet.
Iedereen die denkt dat de huidige formatie moeilijk en complex is vergist zich. De toekomst zal zeer waarschijnlijk uit wijzen dat de formatie 2010 een van de makkelijkste is van de komende 10, 20 jaar. Sinds de verkiezingen is de PVV 11 zetels gestegen, Maurice de Hond heeft voor de derde keer in een paar maanden bevestigt dat inmiddels 1 op de 3 Nederlanders overweegt Wilders te gaan stemmen. En de komende 4 jaar zal blijken dat mooie woorden als “ombuigen”, “hervormen” en “orde op zaken stellen” in de praktijk betekent dat er 4 jaar lang keihard zal worden bezuinigd. De kans dat bij de volgende landelijke verkiezingen er een uitslag uit de bus rolt waarbij de PVV veruit de grootste partij van Nederland is geworden is groot, zeer groot.
De formatie 2014
Wat mogen we verwachten van de formatie in 2014. Allereerst zal op de ochtend na de verkiezingen Bernard Wientjes, net als in 2010, in een interview met het NOS-journaal verklaren dat er eerst met de grote winnaar van de verkiezingen Wilders moet worden gesproken maar dat daarna de VVD en de PvdA snel samen aan de slag moeten. Vervolgens krijgen we 2 weken “hard to get voor gevorderden”. De VVD zal zich naar alle waarschijnlijkheid bereid tonen deel te nemen aan een regering Wilders, het CDA zal wederom de stoel leeg laten en de 3 linkse partijen PvdA, D66 en Groen Links zullen wederom een samen uit, samen thuis-afspraak maken om op deze manier de macht naar zich toe te trekken. Vervolgens zal de opvolger van Willink ingrijpen “in het landsbelang” en Koning Willem de Bierdrinker adviseren dat er een coalitie moet worden gevormd uit “de 5 partijen uit het brede midden”. Een paar weken later kan dan Paars+ 2.0 van start.
De formatie 2018
Wat mogen we verwachten van de formatie in 2018. Allereerst zal op de ochtend na de verkiezingen Bernard Wientjes, net als in 2010 en in 2014, in een interview met het NOS-journaal verklaren dat er eerst met de grote winnaar van de verkiezingen Wilders moet worden gesproken maar dat daarna de VVD en de PvdA snel samen aan de slag moeten. Vervolgens krijgen we 2 weken “hard to get voor gevorderden”. De VVD zal zich naar alle waarschijnlijkheid bereid tonen deel te nemen aan een regering Wilders, het CDA zal wederom de stoel leeg laten en de 3 linkse partijen PvdA, D66 en Groen Links zullen wederom een samen uit, samen thuis-afspraak maken om op deze manier de macht naar zich toe te trekken. Vervolgens zal de opvolger van Willink ingrijpen “in het landsbelang” en Koning Willem de Bierdrinker adviseren dat er een coalitie moet worden gevormd met “de 5 partijen uit het brede midden”. Een paar weken later kan dan Paars+ 3.0 van start.
Je overdrijft!
Ik kan me er alles bij voorstellen dat u als lezer denkt dat ik een beetje doordraaf. Daar heeft u deels gelijk in. Bovenstaand scenario zal zich alleen voltrekken bij ongewijzigd beleid. Zover zal de politieke elite het niet laten komen. Maar op 2 punten ga ik zeer waarschijnlijk wel gelijk krijgen. Allereerst is de kans dat de PVV bij de komende 2 landelijke verkiezingen als grootste uit de bus zal komen ongekend groot. En daarnaast is de kans dat de PVV ook als grootste partij door de politieke elite tegen elke prijs buiten de regering zal worden gehouden ongeveer 100%. Nederland heeft op dit moment een once in a lifetime chance de PVV deel te laten nemen aan de regering in de vorm van gedoogsteun. Die kans zal er in de toekomst niet meer komen. Iedereen kan zelf wel bedenken dat het niet meer uit te leggen valt aan de kiezer als in een democratie een partij die veruit de grootste is geworden gedoogsteun moet gaan geven aan twee rechtse partijen die samen blij mogen zijn als men het zetelaantal van de PVV evenaart.
Willink is zich bewust van de risico’s.
Zowel in het bedrijfsleven als bij de overheid is het de standaard-procedure dat eerst een plan is opgesteld waarbij de risico’s op een rij worden gezet voor het plan de status definitief krijgt. Dit gebeurt aan de hand van een zogeheten risico-analyse. Hoe werkt zoiets in de praktijk.
Allereerst worden alle mogelijke risico’s geïdentificeerd. Dat kan op verschillende manieren. Een daarvan is met een man of 10 in een hok gaan zitten en iedereen om de beurt een risico te laten noemen net zo lang tot niemand meer een risico kan bedenken.
De volgende stap is inschatten hoe groot de kans is dat een risico zich daadwerkelijk voor zal doen.
Daarna moet per risico een inschatting worden gemaakt wat de impact is wanneer het risico werkelijkheid wordt.
Vervolg geldt dat risico = kans * impact.
Wanneer we ons concentreren op het risico dat de PVV bij de volgende 4 verkiezingen als grootste partij als de bus komt, ontstaat het volgende beeld.

Risico Kans Impact Kans * Impact
PVV wint PS-verkiezing 2011 9 2 18
PVV wint EU-verkiezing 2013 9 1 9
PVV wint GR-verkiezing 2014 2 4 8
PVV wint EK-verkiezing 2014 8 10 80

Toelichting
PVV wint PS-verkiezing.
De kans dat de PVV volgend jaar bij de PS-verkiezing als grootste partij uit de bus zal komen is, in mijn ogen, zeer hoog. De impact van dit risico is echter beperkt. Willink heeft dit risico achter de schermen ongetwijfeld al afgedekt. De Koningin heeft de informateurs nadrukkelijk gevraagd een coalitie te vormen die op “een vruchtbare samenwerking met de Staten Generaal kan rekenen”. Paars+ heeft op dit moment geen meerderheid in de EK en zal die meerderheid volgend jaar nagenoeg zeker ook niet gaan halen. Dit risico is door Willink achter de schermen op simpele wijze afgedekt door “de 5 partijen uit het brede midden” nog voor er een coalitie is gevormd te laten beloven dat de partij die uit de boot valt gedoogsteun zal geven in de EK. Hiermee is de impact van het risico dat de PVV de EK-verkiezing wint voldoende afgedekt.
PVV wint EU-verkiezing.
De kans dat de PVV over 3 jaar de EU-verkiezing wint is ook zeer hoog. De impact is echter minimaal. Of de PVV nu 1 of 20 zetels haalt bij de EU-verkiezing maakt niet uit. De zetels gaan allemaal op de grote hoop van de 700+ parlementszetels in Brussel. Het ergste wat er dus kan gebeuren bij een mega-overwinning van de PVV bij de EU-verkiezing is dat er een uiterst pijnlijk slotdebat moet worden gevoerd. Maar verder verandert er helemaal niets. Dus ook dit risico is voldoende afgedekt.
PVV wint GR-verkiezing
Het is niet waarschijnlijk dat de PVV bij de komende GR-verkiezing in alle gemeenten van Nederland mee zal doen. Sterker nog, het zou onverstandig zijn. Wanneer de PVV in alle gemeenten zou meedoen is de kans op LPF-toestanden ongekend groot. Verwacht mag worden dat de PVV bij de volgende GR-verkiezingen, naast  Almere en Den Haag, in enkele andere grote gemeenten meedoet. Niet meer, niet minder. De impact zal daarom beperkt zijn. Dus ook over dit risico hoeft Willink niet wakker te liggen “in het landsbelang”.
PVV wint TK-verkiezing.
De kans dat de PVV, bij ongewijzigd beleid, de grootste partij wordt bij de volgende TK-verkiezingen is ongekend hoog in mijn ogen. Maar wat belangrijker is, de impact wanneer de PVV de volgende landelijke verkiezingen wint is extreem hoog. De politieke elite zal nooit meewerken aan een coalitie waarbij Wilders de Minister-President wordt. Ook is het uitgesloten dat de PVV met 35-40 zetels gedoogsteun kan gaan geven aan een coalitie van VVD en CDA die samen op ongeveer 40 zetels uitkomen. Dan is het enige alternatief dat er wederom een coalitie om de PVV heen wordt gevormd. Wat het gevolg zal zijn als Pechtold en Halsema als fractievoorzitters van de 6e en 7e partij van Nederland de formatie wederom naar hun hand kunnen zetten bij de volgende verkiezingen terwijl de PVV als grootste partij buitenspel wordt gezet laat zich moeilijk voorspellen. Nederland komt dan in “uncharted territory” terecht zoals de Amerikanen dat zo mooi noemen.
De toekomst laat zich niet voorspellen
Wanneer een linksmensch dit artikel leest zal hij honend reageren dat de toekomst zich niet laat voorspellen. Dat klopt maar dat wil niet zeggen dat de onderkoning van Nederland zich kan veroorloven de schouders op te halen bij het risico dat de PVV de volgende TK-verkiezing wint. Zelfs al is de kans dat de PVV als grootste partij uit de bus komt 20% dan nog zal hij maatregelen moeten nemen op dit risico te beheersen omdat de impact extreem hoog is. Kortom, Willink moet dit risico onder ogen zien of hij het nu leuk vindt of niet.
Een tweede argument dat de linksmensch zal gebruiken is dat er niks aan de hand is. Wanneer de PVV op 40 zetels uitkomt is er nog altijd een veel grotere groep die niet op Wilders heeft gestemd. Daarnaast zijn er voldoende zetels om een coalitie te vormen zonder Wilders.
Dat is allemaal waar.
De Koningin is ook maar een mens
Maar als onze Koningin de gewetensvraag moet beantwoorden welke 2 zaken voor haar het zwaarste tellen in het leven dan zal zij zeer waarschijnlijk zonder aarzelen antwoorden “het landsbelang” en “mijn kinderen in het bijzonder mijn oudste zoon”.
En als de Koningin vervolgens de vraag krijgt wat het allerlaatste is wat zij wil dan is het wel dat Koning  Willem de Bierdrinker straks bij zijn eerste formatie te maken krijgt met een PVV van 40 zetels.
En toch is dat wat Koning Willem de Bierdrinker zeer waarschijnlijk te wachten staat door het onverantwoorde gedrag van de onderkoning van Nederland die de 100.000 euro vraag “Kan Nederland om Wilders heen?” voor de volle 100% met JA heeft beantwoord.
Wilders is de nieuwe Joop den Uijl.
Het antwoord van de PvdA-onderkoning van Nederland is fout. Nederland kan niet meer op Wilders heen. Het is weer jaren zeventig, er is een trendbreuk gaande. We bevinden ons op het einde van het tijdperk van “de maakbare samenleving”.
Wilders is de Joop den Uijl van een nieuw tijdperk, “de haalbare samenleving”.

 
 
 
 

11 reacties

 • cynicaldutchman zegt:

  Een kleine aanvulling: De tweede kamer verkiezingen zijn niet over vier jaar, maar zeer waarschijnlijk eerder.

   
 • Rijk Daalder zegt:

  Louc Hobbema: “Wanneer een linksmensch dit artikel leest zal hij honend reageren dat de toekomst zich niet laat voorspellen.”
  – Maar scenario’s laten zich altijd schrijven, niemand doet iets anders. En dit is dan weer een zeer knap scenario.
  Het meest fascinerende vind ik het vermoeden, dat Willink “de 5 partijen uit het brede midden” nog voor er een coalitie is gevormd zou hebben laten beloven dat de partij die uit de boot valt gedoogsteun zal geven in de Eerste Kamer.
  Je laat ze deze weken zich in ieder geval ruiken aan de macht, zodat ze kneedbaar zullen zijn. Kostelijk.

   
 • Rinus zegt:

  Joost, briljant stukje nadenken, visie en argumentatie. En ach.. je schrijfstijl is ook niet onaardig. Bedankt!

   
 • Rinus zegt:

  Uhmmm… ik zat even te slapen. Geachte heer Hobbema.. bedankt!

   
 • kapotte rits zegt:

  Al iemand stilgestaan bij de notie dat de elite zorgt voor de grootste ‘partij’, die der niet-stemmers? Als je zo een zeer substantieel deel van het electoraat kalt stelt, dan is het niet zo moeilijk de rest in de hand te houden, temeer omdat er toch veel mensen zijn die niet zonder de Heersende Kaste durven.

   
 • Jelle zegt:

  De economische situatie is over 4 jaar nog beroerder dan nu, staatsschuld idem. Brengt een PVV-VVD coalitie dichterbij. Beetje water bij de CDA-wijn, iets wat Geert na de kopvoddentaks wel geleerd heeft, en klaar zijn we. Ik kom de komende 4 jaar (max.) wel door.

   
 • van Liefland zegt:

  Kan die dikke plofkop van een WA niet weg? Genoeg! Voortaan stemmen we gewoon over wie er hier staatshoofd wordt. Mag hij zich kandidaat stellen.

   
 • erdebe zegt:

  Wat een fantastisch artikel!!!
  Ik ben dol op analyses en deze is er een om een puntje aan te zuigen :)

   
 • Groene Leeuw zegt:

  Joop schrijft altijd boeiende artikelen.Het goede nieuws was,dat Paars Plus van de baan is.We zijn aan een ramp ontsnapt.Nu de monarchie nog weg en dan wordt het een stuk beter in ons land.Koningshuizen houden niet van democratie.

   
 • republikein zegt:

  Onze koningin?

   
 • Het meest waarschijnlijke scenario is natuurlijk dat Wilders datgene zal overkomen wat oa. Maarten van Traa, advocaat Gerard Hamer en ook Jörg Haider is overkomen.
  Een plotselinge hartstilstand, een noodlottig auto-ongeluk, een vervelend vliegincident. De Benno-brigade is nog springlevend, en zal zeker ingrijpen als Wilders echt te groot dreigt te worden.
  De optie-Fortuyn, dus grof geweld, zal te opvallend zijn dit keer.

   

1 Trackback of Pingback

Over anaconda15

1.80 meter lang blauwe ogen Nederlands Techneut en gek op wetenschap Erg handig en visionair
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized en getagged met . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s