Subject: Is de kerk een goed doel? De mening van christelijke politici dienen alleen maar de eigenbelangen gezien de geldelijke staatssteun van 260 miljoen euro in 2011 aan de evangelische sekte het Leger des Heils

 
 
 

Is de kerk een goed doel? De mening van politici

Wilke de Braal − 17/01/12, 21:44
Vrijwilligers van de christelijke stichting Present knappen een huis op. ©Werry Crone

Ieder jaar loopt de schatkist miljoenen euro’s mis doordat giften aan kerk en moskee aftrekbaar zijn van de belasting. Een meerderheid van de Nederlanders wil dat hier een einde aan komt. De Tweede Kamer denkt daar anders over.

PVV: Steun aan moskeeën niet gewenst
De PVV wil geen verschil maken tussen goede doelen. “De anbi-status maakt geen onderscheid tussen een religieuze instelling en een gehandicaptenstichting,” zegt PVV-Kamerlid Roland van Vliet. “De wet is de wet. Als je wel onderscheid zou willen maken, hoe ga je dan definiëren wat een goed doel is?”
Wel kan Van Vliet zich voorstellen dat Nederlanders het raar vinden dat de Nederlandse staat door middel van belastingaftrek religieuze instellingen, waaronder ook moskeeën, steunt. “Dat is inderdaad niet gewenst. Natuurlijk zijn we tegen het stimuleren van giften aan islamitische instellingen.”Maar als het aan de PVV ligt, gaat héél het giftenaftrekstelsel op de schop. “Het is überhaupt de vraag of giften aftrekbaar moeten zijn”, zegt Van Vliet. “Een gift is iets wat je uit vrijgevigheid aan een goed doel schenkt. Als giftenaftrek wordt gebruikt om giften te sturen, begeef je je op glad ijs.”CDA: Overheid beslist niet wat een goed doel is
Goede doelen zijn het cement van de samenleving, vindt het CDA. Kamerlid Elly Blanksma: “We staan positief tegenover giftenaftrek aan goede doelen. We vinden het belangrijk dat een samenleving door de samenleving zelf in stand gehouden wordt. De aftrek is niet bedoeld om giften te stimuleren, maar om giften niet te belemmeren.”De stelling dat giftenaftrek de scheiding tussen kerk en staat in de weg staat, klopt niet, volgens Blanksma. Niet de staat, maar de Nederlander zelf kiest ervoor om goede doelen, of dat nu een sport- of muziekvereniging of een religieuze instelling is, te steunen. “De samenleving beslist wat zij nuttig vindt en waar zij aan schenkt.”SP: Niet iedereen uitsluiten die niet in je straatje past
Er is een grens waar een goed doel ophoudt een goed doel te zijn, vindt Tweede Kamerlid voor de SP Farshad Bashir. Maar die ligt niet tussen religieuze en niet-religieuze instellingen. “We willen een grens trekken waar de wet overschreden wordt. Bijvoorbeeld op het moment dat een prediker oproept tot haat. Of als een organisatie betrokken is bij een oorlog in strijd met het internationale recht.”Het idee dat niet alle goede doelen door de overheid gesteund zouden moeten worden, kun je ook omkeren, zegt Bashir: “Als je iedereen die niet in jouw straatje past, uitsluit van belastingvoordeel, mag geen enkele instelling meer een anbi-status hebben. Politieke partijen hebben die bijvoorbeeld ook.” Het is volgens Bashir een keus van de belastingbetaler om een instelling te steunen.Bashir is wel voor inperking van het stelsel: de bovengrens van 10 procent zou verlaagd kunnen worden naar 5 procent. “Rijke mensen zullen sowieso schenken; mensen met een laag inkomen komen toch niet aan die 10 procent.”

SGP: Giftenaftrek bespaart overheid juist veel geld
De SGP is ‘fervent voorstander van het overeind houden van de giftenaftrek’. Elbert Dijkgraaf vindt het goed om geefgedrag te stimuleren. Wat een goed doel is, daarover beslissen Nederlanders zelf.

Vanuit de principes van zijn partij zou Dijkgraaf het liefst alleen christelijke organisaties steunen, maar dat kan de overheid niet beslissen, vindt hij. “Het hoort bij de scheiding van kerk en staat dat je geen onderscheid maakt tussen religieuze organisaties. En de Geefwet geldt voor alle religieuze instellingen.”

Dijkgraaf spreekt tegen dat de giftenaftrek de staat veel geld kost. “Ik zou het rustig om willen draaien,” zegt hij. “Kerkelijke instellingen besparen de overheid juist veel geld, blijkt bijvoorbeeld uit onderzoek van de gemeente Rotterdam.” Volgens Dijkgraaf worden schuldhulpverleningsorganisaties, maar ook de Voedselbank, vaak gesteund vanuit de kerken. “In een tijd van bezuinigingen is particulier initiatief cruciaal om de maatschappij overeind te houden. De kerk heeft hierin een belangrijke rol.”

VVD: Stelsel is goed, maar meer helderheid nodig
Voor Helma Neppérus is zowel de kerk als een vereniging voor hartpatiënten een goed doel. “Ik maak daar geen verschil tussen.” Goede doelen kunnen hun boekje te buiten gaan, maar dan moet je kijken naar het verkeerde handelen zelf en niet naar het soort doel, vindt Neppérus.

Het Kamerlid vindt het op zichzelf niet verkeerd dat het geven aan goede doelen door de overheid gestimuleerd wordt. Dat is beter dan het subsidiëren van goede doelen. “Zelf trek ik mijn giften niet van mijn belastingopgave af, terwijl ik wel geef, aan dieren- en sportorganisaties bijvoorbeeld. Maar dat is mijn persoonlijke keuze.”

Wel mag er van het Neppérus meer helderheid komen over wat een goed doel is en wat niet. Een criterium is bijvoorbeeld dat men er geen persoonlijk voordeel van mag hebben, maar dat mag wat strakker worden geformuleerd. Een ander criterium is dat een goed doel verantwoording moet afleggen van haar activiteiten. “Ook dat is een te vage omschrijving.”

GroenLinks: Maatschappelijk nut is criterium
“Ik vind religieuze instellingen ook een goed doel. Ik zie geen enkele reden om onderscheid te maken tussen religieuze en niet-religieuze instellingen,” stelt Tweede Kamerlid voor GroenLinks Bruno Braakhuis. Het gaat erom dat goede doelen een maatschappelijk nut hebben.

Braakhuis denkt dat veel Nederlanders onderschatten wat religieuze instellingen voor de samenleving betekenen. “Ik denk dat religieuze organisaties voor veel groepen samenhang opleveren: sociale en culturele binding.” Ook houden deze organisaties zich vaak bezig met ontwikkelingshulp. Daardoor nemen ze ‘in wezen heel veel taken van de overheid over’.

Braakhuis vindt de Geefwet zelf wel ‘een drama’, hoewel door de verruiming van de giftenaftrek individuele gevers en goede doelen zelf iets meer belastingvoordeel hebben. Want: “Tegelijkertijd is er 500 miljoen aan subsidies aan goede doelen en maatschappelijke instellingen weggehaald.”

PvdA: De kerk geen goed doel en Greenpeace wel?
Er is geen reden om religieuze organisaties wat giftenaftrek betreft anders te behandelen dan andere goede doelen. Want: “Er is in Nederland een lange traditie waarin ruimte wordt gegeven aan levensbeschouwelijke groeperingen”, zegt Tweede Kamerlid voor de PvdA Ed Groot. Door goede doelen fiscaal voordeel te geven zegt de overheid niet dat ze het ermee eens is. Groot: “Je begeeft je op een hellend vlak als je zegt dat religieuze instellingen niet de anbi-status mogen krijgen, maar bijvoorbeeld Greenpeace wel. Dan ga je te politieke keuzes maken.”

Bovendien doen religieuze instellingen veel sociaal werk, volgens Groot: “Programma’s in de Derde Wereld, hulp aan drugsverslaafden.” Nederlanders geven veel aan goede doelen, maar Groot denkt dat maatschappelijke organisaties in de problemen zouden komen als het fiscale voordeel zou vervallen. “Natuurlijk moet wel getoetst worden of een organisatie terecht de anbi-status heeft.” Onderscheid in de identiteit van organisaties moet daarbij niet worden gemaakt.

D66: Geeftwet is niet mooi, maar moet zo blijven
Hoewel de Geefwet er ‘niet mooi’ uitziet, moet het giftenaftrekstelsel gelaten worden zoals het is, aldus een woordvoerder van Tweede Kamerlid Wouter Koolmees (D66). De motivatie voor het in stand houden van fiscale voordelen voor goede doelen is dat op deze manier de culturele instellingen in ieder geval nog wat geld krijgen. Hoewel dat ‘een doekje is voor het bloeden’.

Religieuze organisaties een aparte behandeling geven is volgens D66 ‘een gek idee’. “Dan gooi je de hele Geefwet overhoop.”

Geefwet
Het Belastingplan 2012 bevat een aantal wijzigingen in het belastingstelsel. In de Geefwet, onderdeel van het Belastingplan, zijn de nieuwe regels voor giftenaftrek aan goede doelen vastgelegd. Voor religieuze organisaties verandert er niets. Voor culturele instellingen geldt dat vanaf 2012 het bedrag van de gift 1,25 keer van de inkomstenbelasting mag worden afgetrokken.

Anbi-status
Organisaties die door de Belastingdienst als ‘algemeen nut beogende instelling’ aangemerkt worden, krijgen de zogenaamde ‘anbi-status’. Giften aan doelen met een anbi-status kunnen tot een bepaald bedrag worden afgetrokken van de inkomstenbelasting. Om de anbi-status te verkrijgen moet een instelling aan een aantal voorwaarden voldoen. Met de kerken heeft de Belastingdienst nadere afspraken gemaakt over de precieze voorwaarden. Deze zijn vastgelegd in een convenant tussen de overheid en een overlegorgaan dat 30 kerkgenootschappen vertegenwoordigt.

 
 
 

Greenpeace en Heilsleger staken strijd over erfenis

Van onze redactie buitenland − 15/05/07, 00:00

seattle – Greenpeace en het Leger des Heils hebben vorige week een schikking kunnen treffen in hun strijd om een erfenis.
De Los Angeles Times berichtte gisteren dat Greenpeace toch nog 20 miljoen euro krijgt uit de erfenis van Hector Guy Di Stefano. Toen de negentigjarige afgelopen zomer stierf liet hij tot ieders verrassing 195 miljoen euro na.
In zijn testament stond dat acht liefdadigheidsinstellingen elk 24 miljoen zouden krijgen, waaronder Greenpeace International en het Leger des Heils.
Volgens de laatste had Greenpeace geen recht op haar deel, omdat Di Stefano de organisatie Greenpeace International had toebedeeld, terwijl deze enkele maanden voor zijn dood was opgegaan in Greenpeace Fund. De instelling die Di Stefano geld wilde geven bestond niet meer en het geld moest onder de andere zeven verdeeld worden, zo redeneerde het Leger des Heils.
De geldclaim van Greenpeace wilde ze voor de rechter bevechten, maar een schikking heeft dit kunnen voorkomen.
De reden dat het bedrag van 24 naar 20 miljoen euro gedaald is, wilde geen van beide partijen prijsgeven. John Passacantando, bestuurslid van Greenpeace Fund was opgelucht over de uitkomst. „Nu kunnen we ons weer bezighouden met de grote ecologische strijd van ons tijdperk. We zullen hard werken om Di Stefano trots te maken,” vertelde hij aan de LA Times.

 
 
skip to main | skip to sidebar

 

Inleiding / Doelstelling

Het leger des heils is een stichting met als primaire doel het verspreiden van haar visie op het christendom. De organisatie is voor 80% financieel afhankelijk van subsidies, in 2006 een bedrag van 178,9 miljoen. Deze website is opgericht op 28 december 2007, het doel is het aan de kaak stellen van bepaalde zaken rondom het leger des heils. Zolang het leger doorgaat met het uitsluiten van een deel van de samenleving voor met samenlevingsgeld geschapen banen, zal deze website een kritische blik blijven geven. Dit met als doel het teweeg brengen van positieve en eerlijke veranderingen binnen het leger des heils zelf, of de manier waarop met samenlevingsgeld wordt omgesprongen.
Voor de officiële website van het Leger des Heils kunt u terecht op http://www.legerdesheils.nl

 

 

In het nieuws

20-02-2008 Leger des Heils zag mishandeling niet (RTL Nieuws)
06-01-2008
Woning moet snel worden opgeknapt (omroep flevoland)
05-01-2008
Enkeltje Zelfstandig werkt niet goed (omroep flevoland)
24-01-2008
B en W maandag gesprek met Leger (deStentor)
24-01-2008
Leger wist wél van meting (deStentor)
16-01-2008
Woede om plan korpsgebouw (Ede Stad)
07-01-2008
Problemen Leger des Heils Zupthen gebed zonder eind (deStentor)
30-11-2007
Pensionbewoners Leger opeens ‘probleemgevallen’ (Haarlems Dagblad)
 

 

zaterdag 9 februari 2008

Leger des Heils: Wanbeleid Lelystad

 
Een woning van het leger des heils in Lelystad heeft ernstige gebreken. De woning is onderdeel van een project om jongeren met ernstige gedragsproblemen te helpen zelfstandig te wonen. Voor de woning waarvan hieronder enkele door omroep flevoland gemaakte beelden zijn te vinden ontvangt het leger subsidie van de gemeente Lelystad en AWBZ gelden.De verantwoordelijke wethouder Arie Slob van de gemeente Lelystad geeft in de uitzending van omroep Flevoland aan jarenlang goede ervaringen gehad te hebben met leger des heils. Hij geeft het leger een waarschuwing en legt het probleem bij slecht management.Volgens bewoner Remy Martha heeft het leger de belofte gedaan de woning voor eind vorig jaar in orde te maken. Het leger gaat de woning alsnog spoedig een grondige opknapbeurt geven.De woning:Bronvermeldingen
Woning moet snel worden opgeknapt
Enkeltje Zelfstandig werkt niet goed

 
Geplaatst door Zonde op 21:11 0 reacties

 
 
 

vrijdag 4 januari 2008

Politiek spel ChristenUnie en SGP

 

In oktober 2007 tekenden Christenunie en SGP protest aan tegen het toekennen van subsidies voor organisaties met als doel het verspreiden van een bepaalde geloofsrichting.

Tweede kamerlid Ed Anker van de ChristenUnie zei: “Ik vind het ongewenst dat de overheid een bepaalde geloofsinterpretatie gaat stimuleren”. Het SGP-Tweede Kamerlid Kees van der Staaij stelde: “Je komt in een mijnenveld terecht van welke stroming wel en niet wenselijk is.” en tevens: “We moeten geen overheidstempeltjes op bepaalde stromingen gaan plakken ter goedkeuring”.

Verwacht wordt dat zowel de Christenunie en SGP momenteel bezig zijn met de voorbereiding van een politiek offensief om de jaarlijks groeiende subsidie aan het leger des heils een halt toe te roepen. Geruchten doen de ronde over een intern conflict binnen de CU tussen Ed Anker en partijleider Rouvoet. Laatstgenoemde gebruikte begin 2007 zijn positie als minister van jeugd en gezin om driehonderdduizend euro toe te kennen aan Youth for Christ.

Bovenstaande tekst is gebaseerd op waarheid, de uitspraken door kamerleden werden gedaan met betrekking tot subsidie aan een islamitische website. Hoewel dit natuurlijk niet uit te sluiten valt, is het gedeelte over een intern conflict tussen Ed Anker en Rouvoet verzonnen.

Wat is er wel waar?
De primaire doelstelling van het leger des heils is het verspreiden van haar visie op het christendom. De doelstelling van het leger des heils, zoals beschreven in haar jaarverslag van 2006: “Doelstelling: Het Leger des Heils in Nederland heeft tot doel om op welke daartoe geschikte plaats, tijd en wijze het Evangelie van Jezus Christus in woord en daad uit te dragen. In de ontmoeting met de medemens wordt ook aandacht gegeven aan diens maatschappelijke noden en behoeften. Het Leger des Heils zal daarin trachten te voorzien, hetzij vanuit de eigen organisatie hetzij door anderen.”
De uitspraken van Ed Anker en Kees van der Staaij lijken dus volledig van toepassing op het leger des heils.

Het leger des heils gaat echter verder, door het merendeel van de samenleving uit te sluiten terwijl het om met samenlevingsgeld geschapen banen gaat. In een nota identiteit stelt het leger: “Voor alle medewerkers, ongeacht hun functie, zowel voor hen die in loondienst zijn als voor de vrijwilligers, geldt dat zij moeten voldoen aan de aanstellingseis van een christelijke levensovertuiging.”

Uiteraard mogen we van deze christelijke politieke partijen niet verwachten dat ze ineens overgaan tot het behartigen van belangen van andere groepen binnen de samenleving. Helaas blijkt ook consequentie teveel gevraagd voor de ChristenUnie en SGP.

 
Geplaatst door Zonde op 02:56

 
 
 

zaterdag 29 december 2007

Leger des Heils: Subsidie

 

Het leger des heils geeft maatschappelijke hulpverlening aan zij die in de samenleving buiten de boot vallen. Prachtig, zullen de meeste Nederlands denken. Minder bekend is dat het leger voor ruim 80% van haar inkomsten afhankelijk is van subsidies. De primaire doelstelling van het leger is de verspreiding van het christendom, is het wenselijk dat de overheid indirect bijdraagt aan de verspreiding van een bepaalde geloofsovertuiging? Moeten we willen dat met samenlevingsgeld geschapen werk slechts toegankelijk is voor mensen met een bepaalde religie?

Er zijn meer groepjes die net als het leger een bepaalde religie of ideologie willen verspreiden. Ook in het verspreiden van een boodschap van liefde, met als onderdeel een eindeloze straf voor iedereen die daar geen behoefte aan heeft, staat het leger niet alleen. Waar het leger wel alleen in staat, is de 178,9 miljoen aan samenlevingsgeld, die ze het afgelopen jaar van de overheid ontving.

In de leerstellingen die alle heilssoldaten volgens het leger onderschrijven, is het geloof in een “eindeloze straf van de goddelozen” opgenomen. Zonder deze heilssoldaten hetzelfde toe te wensen, vraag ik mij af of het eerlijk is samenlevingsgeld, waar ook deze ongelovigen hard voor moeten werken, af te dragen aan een organisatie die dergelijk gedachtengoed wil verspreiden.

Een ander probleem met het leger des heils is dat het slechts christenen toe laat voor met samenlevinsgeld geschapen banen. Was het leger des heils geen kerk geweest, dan zou dit discriminatie zijn, en verboden bij Nederlandse wet. De overheid zou hier niet aan mee moeten werken, niet direct of indirect.

De hoeveelheid subsidie die het leger ontvangst is sinds 2001 verdubbeld. Met in achtneming van eerdergenoemde argumenten ben ik van mening dat de overheid de geldkraan geleidelijk aan dicht zou moeten draaien in plaats van jaarlijks tientallen miljoenen toe te voegen.

Bronvermeldingen
[1] Overzicht subsidies cbf.nl

[2] Leerstellingen leger des heils
[3] Leger des heils jaarverslag 2006
 

 
Geplaatst door Zonde op 20:29

 
 
 

Leger des Heils: Fraude

 
Het Leger des Heils is inmiddels verschillende keren beticht van fraude. Hoewel het leger de beschuldigingen ontkent gaat het om een aanzienlijke groep klagenden. Gezien de positie waarin een groot deel van deze mensen verkeerd, mogelijk het topje van de ijsberg.Op 30 november 2007 verscheen een bericht in het Haarlems dagblad. Ik citeer: “Het Leger des Heils heeft bewoners van zijn sociale pension De Hoeksteen aan de Zijlsingel zonder uitdrukkelijke instemming van een aantal betrokkenen begin dit jaar in de AWBZ laten indiceren. Cliënten waren van de ene op de andere dag geen pensionbewoners meer, maar patiënten met psychische aandoeningen en verslaafden die specialistische hulp nodig zouden hebben.” Dit zou volgens de vertegenwoordiger van betrokken cliënten zijn gedaan om “de financiële nood van het leger op te lossen”.“Op een gegeven moment kregen alle bewoners een ingevulgd formulier van het Leger. We hoefden het alleen nog maar te ondertekenen. Het was een aanvraag voor zorg. Ik heb geweigerd mijn handtekening te zetten. Ik heb geen zorg nodig.” zo vertelde Rebecca van Roodselaar, toenmalig bewoner van een pension van het Leger des Heils in het Haarlems Dagblad. “Huisbaas Leger des Heils wilde met de aanvragen een beroep doen op de AWBZ om daaruit alle hulpverlening te betalen. Maar ik vraag niet om hulp. Bovendien wil ik niet zomaar geindiceerd worden als zorgebehoevende, zondat dat me iets gevraagd is.” “Toch werd Rebecca’s aanvraag, zonder haar handtekening, aan het zorgkantoor CIZ gestuurd. Aan die instantie moest ze voortaan haar huur overmaken” aldus het Haarlems Dagblad.Na eerdere beschuldigingen van fraude aan het adres van het leger des heils liet het een onafhankelijk onderzoek instellen om de onterechte beschuldigingen te ontkrachten. De onderzoekscommissie kwam in een in acht weken samengesteld rapport tot de conclusie dat er geen enkele aanwijzing is voor het met opzet benadelen van clienten of misbruik van collectieve voorzieningen door het leger des heils in Zwolle, en noemt de klachten om die reden ongegrond. Hoe de onderzoekscommissie tot deze conclusie heeft kunnen komen, zonder zelfs de boekhouding van het leger des heils te bekijken of controleren, blijft de vraag. Een medewerker van de landelijke vereniging voor thuiszorg, die eigen onderzoek heeft gedaan onder clienten van het leger des heils, komt in het rapport tot de volgende schokkende uitspraak: “Als de leiding van het leger des heils merkt dat een client uit de school klapt, wordt deze op straat gezet.”. Het onderzoek staat vol met meningen, waarop uiteraard moeilijk enige conclusie kan worden gebaseerd. Behalve dat het leger des heils al wist dat de beschuldigingen onterecht waren, blijven er nog veel vragen over.
Bronvermeldingen
Haarlems dagblad: Pensionbewoners Leger opeens ‘probleemgevallen’
Haarlems dagblad: Mitch zoekt een veilige haven
SP Zwolle: Rapport Goossens spreekt van fraude door Leger des Heils
Eenvandaag: Financiele onduidelijkheid Leger des Heils
Rapport Mosterd: Opvang naar waarde geschat
Rapport over CWZW niet compleet

 
Geplaatst door Zonde op 16:37

 
 
 

Paul de Leeuw en het Leger des Heils

 

Paul de Leeuw, iedereen kent hem wel, hij is televisiepresentator, komiek, cabaretier, en homoseksueel. In december 2007 was het leger des heils meerdere keren te gast in zijn televisieprogramma: “Mooi! Weer De Leeuw”.

Wat niet besproken mocht worden op het forum van het leger des heils:

Enkele dagen geleden werd er door een bezoeker van het forum van het leger des heils een onderwerp geplaatst met daarin de vraag of het leger des heils op haar plek was in zijn “niet onomstreden show”. En of anderen van mening waren dat heilssoldaten de missie van het leger des heils goed uitdraagden tijdens de uitzending.

Zelf heb ik daarbij een aantal bijbelteksten aangehaald om mijn mening over het onderwerp te onderbouwen. In de eerste leerstelling van het leger des heils is te lezen:

“Wij geloven, dat de Heilige Schrift, de boeken van het Oude en het Nieuwe Testament, door goddelijke ingeving geschreven is en dat alleen hierin de goddelijke richtlijnen voor het christelijk geloof en leven te vinden zijn.”

Zoals vermeld is Paul de Leeuw praktiserend homoseksueel, naar mijn mening prima, in de bijbel echter lezen we er het volgende over:

Leviticus 18 22-25:

“Je mag niet het bed delen met een man zoals met een vrouw, dat is gruwelijk.”

Leviticus 20 13:

“Wie met een man het bed deelt als met een vrouw, begaat een gruweldaad. Beiden moeten ter dood gebracht worden en hebben hun dood aan zichzelf te wijten.”

Romeinen 1 26-27:

“De vrouwen hebben de natuurlijke omgang verruild voor de tegennatuurlijke, en ook de mannen hebben de natuurlijke omgang met vrouwen losgelaten en zijn in hartstocht voor elkaar ontbrand. Mannen plegen ontucht met mannen; zo worden ze ervoor gestraft dat ze van God zijn afgedwaald.”

Volgens de leerstellingen van het leger des heils, die alle heilssoldaten moeten ondertekenen, is bovenstaande onderdeel van goddelijke richtlijnen voor het christelijk geloof en leven. Homoseksualiteit is gruwelijk en tegennatuurlijk, en op homoseksualiteit staat de doodstraf. In mijn reactie op het forum van het leger heb ik daarom aangegeven dat het inderdaad niet op haar plek is in de “omstreden” show.

Gezien het gedachtengoed van het leger zou het aan Paul de Leeuw geweest zijn om het leger niet toe te laten in zijn uitzending.

Het leger des heils heeft besloten dit onderwerp zonder enig bericht van haar forum te verwijderen. 

 
Geplaatst door Zonde op 16:23

 
 
 

vrijdag 28 december 2007

Leger des Heils: Censuur

 
Hoe het Leger des Heils, na het zonder enige reden of uitleg verwijderen van complete discussies en forum accounts. In een ultieme poging tot censuur, besloot haar gehele discussieforum te verwijderen.Een e-mail verzonden aan forumbeheer@legerdesheils.nl en postmaster@legerdesheils.nl:

Geachtte heer, mevrouw,

In het licht van de gebeurtenissen op het officiële forum van het Leger des Heils heb ik de volgende vragen:

1) Hecht het Leger des Heils enig belang aan vrijheid van meningsuiting?
2) Met welke reden bent u overgegaan tot het verwijderen van het discussie onderwerp over de deelname van het Leger des Heils aan het televisie programma van Paul de Leeuw?
3) Wat was de reden voor het herhaaldelijk verwijderen van mijn forum account en het zetten van een IP ban op mijn internet verbinding?
4) Waarom zijn vragen van andere forumleden over de gang van zaken op het forum verwijderd?
5) Wat was de reden om op 28 dec 2007 over te gaan tot de sluiting van het discussieforum?

Alvast bedankt voor uw reactie.

Met vriendelijke groet,

Tot nog toe is enige reactie op mijn e-mail uitgebleven.

De taal die het Leger des Heils spreekt:

Onderstaande berichten zijn geplaatst op het publieke forum van het Leger des Heils. Met uitzondering van mijzelf (Zonde), hebben de auteurs geen relatie tot deze website. Op verzoek zijn enkele berichten anoniem gemaakt.

Bericht van Blacky:

Gerben, Waar is de discussie over Paul de Leeuw? Gebleven? Groet, Tom

Bericht van Nadenker:

Het is zeker een gevoelig onderwerp Paul de Leeuw. Tekenend voor het leger om zo iets te verwijderen. Binnen het leger is zeker een niet eerlijke mening over het onderwerp. Nogmaals, waarom verwijderd???? hw

Bericht van Zonde:

Hoi Tom,
Vanmorgen heb ik dezelfde vraag geplaatst. Gerben heeft besloten ook dat bericht te verwijderen en als reactie mijn account en verbinding verbannen van dit forum.

“Je bent verbannen op dit forum. Neem contact op met de webmaster of forum beheerder voor meer informatie.”

Hier is het bericht van vanmorgen, gelukkig had ik het voor de zekerheid opgeslagen:

“Beste Gerben,
Helaas zie ik dat het onderwerp over de deelname van het Leger des Heils aan een televisie programma van Paul de Leeuw verdwenen is. Bij mijn weten zijn er geen forum regels overtreden, in ieder geval niet bewust of met die intentie. In het onderwerp vond een inhoudelijke discussie plaats.
Hooguit zouden de door mij geplaatste bijbel teksten als kwetsend geclassificeerd kunnen worden, dat lijkt me echter geen reden om het hele onderwerp te verwijderen. Als u het als toezichthoudend moderator niet eens bent met een geplaatst iets. Wellicht kunt u dat dan aangeven in een bericht? Dit in plaats van de hele discussie te verwijderen met een druk op de knop.
Een goed onderbouwde reactie schrijven kost al snel een half uur of meer, het is niet prettig als die vervolgens ineens zonder enig bericht verdwenen is.
Alvast bedankt!
Groetjes, Zonde”

Is het verboden kritiek te hebben op de moderator? Geeft het Leger des Heils de voorkeur aan censuur boven vrijheid van meningsuiting? Of is het tijd voor een andere moderator?

Ik ben benieuwd of ook dit bericht van het forum zal verdwijnen. Maar misschien mogen we een wonder aanschouwen in een reactie met “meer informatie” van de moderator.

Groetjes, Zonde02

Bericht van Blacky:

Ja dit is niet goed, ik ben het zeker niet eens met wat je zegt en schrijft, totaal niet, maar schuttingwoorden of andere beledigende teksten heb je m.i. niet gebruikt.

Dit is dus de tweede keer dat er een onderwerp verdwijnt, de eerste was volgens de beheerder per ongeluk gewist. Dit zou het Leger niet moeten willen, dit is n.l. beknotten van vrijheid van menings uiting.

Nee Leger, hier moet u eens goed over nadenken, dit is niet zuiver.

Tom

Bericht van Keljoy:

Blacky, Ik ben het helemaal met je eens, er zijn geen verkeerde woorden gebruikt, jammer dat er zo gereageerd word op een discussie. Ik dacht dat we in een vrij land woonden, waar je inderdaad voor je eigen mening kon uitkomen. Dan moet dat zeker tot uiting komen op deze site waar we gewoon kunnen discussieren over een onderwerp als Paul de Leeuw en het leger.
Jammer maar helaas.
Lieve groet, Jolande

Bericht van Nadenker:

Beste mensen,
Waar is het leger bang voor?
Dat het bekend wordt dat er in de organisatie zowel lesbi als homo’s zijn, zelfs onder officieren, en dan maar schijnheilig doen en in de voor soldaten als soldaat verkoren hoofdstuk 8 afd 5 blz 50 en 51. Dat zijn de regelementen die de stichter en ook de generaal heeft samen gesteld op grond van de bijbel.
Geef nu eens een duidelijk antwoord waarom Paul de Leeuw van het forum is verwijderd. Misschien zou de pers of het nieuws eens aandacht kunnen besteden aan dit onderwerp.
gr hw

Bericht van Nadenker:

Beste zonde03,
Met verbazing heb ook ik gezien dat ook mijn berichten zijn verwijderd.
Daarom heb ik een nieuw bericht geplaatst dit kan niet en mag niet gebeuren.
De jurist met wie ik goed bevriend ben zal dit uitzoeken hoever het leger mag en kan gaan.
gr hw

Bericht van [anoniem]:

Mmm ik weet niet wat er allemaal gebeurd maar het gebeurd wel erg vaak. Overigens (niet om de moderator te verdedigen want dat moet hij zelf doen) gebeurd het wel altijd als er weer van die bagger op het forum is verschenen en verwijderd.
Overigens ben ik erg teleurgesteld in de forum beheerders aangezien zij regelmatig niet reageren op mail welke ik aan hen verstuur met suggesties. Ik heb slechts 1x een reactie gekregen. Jammer, jammer, jammer.
Ik spreek overigens de hoop uit dat dit forum een ander opzet krijgt want op deze wijze is het niets en zeker niet een leuke plek om eens een discussie te starten.
Ik ben bereikbaar voor suggesties.
[anoniem]

Bericht van Blacky:

Gerben,
Is dit het je nu allemaal waard? ik weet ook wel dat jij gestuurd wordt maar geef dan enige opheldering . Zo ken ik het Leger niet hoor.
Tom Wight

Bericht van Zonde04:

Hoi [anoniem],

Het is duidelijk dat het hier niet gaat om het per ongeluk verwijderen van berichten. Deze optie heb ik de eerste keer opengehouden, maar dit is nu uitgesloten. Ten eerste ging het (net als de vorige keer) om een onderwerp dat kritiek geeft op het Leger des Heils, of schadelijk is/kan zijn. Inmiddels zijn er drie complete topics verwijderd, dit is bewust gedaan, even bewust als het verwijderen van inmiddels vier van mijn accounts en het blokkeren van mijn internetverbinding. De moderator komt wel steeds op het forum om mijn account te verwijderen (inmiddels Zonde04), ik mag aannemen dat hij de berichten en vragen gelezen heeft, maar niet wenst te reageren.

Beste moderator, dit mag een privaat forum zijn, ik laat me niet op deze manier behandelen. Het keer op keer verwijderen van berichten is geen optie, ik sla ze op en zal ze opnieuw plaatsen, eventueel op een andere website waar censurering niet mogelijk is. Pogingen om het geheel in een doofpot te stoppen werken niet, accounts blijven verwijderen ook niet.

Overtuig mij dat het niet meer dan logisch is geweest de berichten en mijn account te verwijderen en ik zal wegblijven.

Toen ik mij hier registreerde was mijn mening over het Leger des Heils gemengd. Aan de ene kant zag (en zie) ik het verspreiden van bijbels gedachtengoed als verkeerd. Zeker als dit met gemeenschapsgeld gefinancieerd wordt en het geld wordt gebruikt om banen te scheppen die slechts toegankelijk zijn voor christenen.

Aan de andere kant had ik het idee dat het Leger des Heils mensen helpt die het moeilijk hebben.

Er zijn ongetwijfeld veel leden die dit ook werkelijk oprecht als doel hebben, de overkoepelende organisatie lijkt het opzuigen van zoveel mogelijk geld als doel te hebben. Niet alleen sleept het Leger des Heils (inmiddels) jaarlijks bijna 180 miljoen aan subsidie binnen, ook is het leger inmiddels verschillende keren op haar vingers getikt wegens zaken die wijzen op frauduleus handelen.

http://www.eenvandaag.nl/index.php?module=PX_Story&func=view&cid=2&sid=31265
http://zwolle.sp.nl/weblog/2007/04/17/rapport-mosterd-over-leger-des-heils-biedt-perspectief/
http://www.haarlemsdagblad.nl/nieuws/regionaal/haarlemeo/article2812835.ece

Het laatste bericht is van deze maand, hierin staat: “Cliënten waren van de ene op de andere dag geen pensionbewoners meer, maar patiënten met psychische aandoeningen en verslaafden die specialistische hulp nodig zouden hebben.”

Blijkbaar heeft het leger er geen problemen mee om zowel de samenleving als haar eigen clienten financieel leeg te zuigen en te misbruiken voor zelfverrijking.

Ook de huidige gang van zaken op dit “officiele forum van het Leger des heils” geeft voor mij aan dat de stichting niet te vertrouwen is. Het leger heeft veel teveel geld en macht, laat het haar boodschap verspreiden met eigen middelen in plaats van gemeenschapsgeld. Wellicht moet het leger (in ieder geval het forumbeheer) ook eens nadenken hoe het woord van god verspreid moet gaan worden zonder vrijheid van meningsuiting.

Groetjes, Zonde04


 
Geplaatst door Zonde op 10:27

 
 
 
 

Over anaconda15

1.80 meter lang blauwe ogen Nederlands Techneut en gek op wetenschap Erg handig en visionair
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized en getagged met . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s