DE KLOKKENLUIDERSREGELING OP ZIJN NEDERLANDS

//
LEZEN

DE KLOKKENLUIDERSREGELING OP ZIJN NEDERLANDS

Geplaatst door ⋅ 9 februari 2012 ⋅ 13 reacties
 

Als de democratische rechtsstaat Nederland goed functioneert, moet het recht haar loop hebben. Daartoe is een rechtssysteem in het leven geroepen en vervolmaakt, zodat de burger door de wet wordt beschermd.

Maar iets klopt er niet.

De staat en de tot haar beschikking staande overheidsdiensten worden in de rechtspraak beschouwd als personen. Deze entiteiten kunnen dezelfde rechten doen gelden als een individuele burger en zich wettelijk laten beschermen, nota bene op kosten van de tegenpartij, de burger.

De Nederlandse rechtspleging is gebaseerd op oud-kerkelijke wetten, het canoniek recht. Hierbij wordt ervan uitgegaan, dat de mens van origine niet deugt en er dus wetmatig beperkingen aan het individu moeten worden opgelegd. In het vorige artikel bespraken we reeds het aanpraten door geestelijken van angstpsychosen en dat begint dus al direct na de geboorte. Binnen een dag worden wij voorzien van een fiscaal nummer en opgezadeld met een schuld, letterlijk en figuurlijk.

Voor de integere mens zijn er regels opgesteld.

De Regeling Klokkenluider. In principe een uitkomst voor mensen die iets aan zich voorbij zien trekken en daar gewetenswroeging over hebben. Het strookt niet met hun rechtvaardigheidsgevoel en moeten ergens met hun probleem naartoe. Daar is de interne regeling voor. Op grond van Grondwetsartikel 7 wordt de vrijheid van meningsuiting straffeloos toegestaan, ook als het gaat om de werknemer-werkgever verhouding.

Maar op grond van artikel 10 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens wordt aan die straffeloosheid een aantal beperkingen opgelegd. De beperking van de vrijheid van meningsuiting van de werknemer is mogelijk als aan de volgende voorwaarden is voldaan.

– De beperking moet nodig zijn in een democratische samenleving. (Wie bepaalt de noodzaak in deze context?)

– De beperking moet nodig zijn ter bescherming van gerechtvaardigde belangen van de werkgever. (Bepaalt de werkgever dit voor het gemak maar even?)

– De beperking mag niet verder strekken dan nodig is ter waarborging van die belangen. (Zie hiervoor)

– De beperking moet in een redelijke verhouding staan tot het belang dat daarmee gediend wordt. (Redelijkheid wordt door wie bepaald?)

– En in de beperking moet zijn voorzien bij een voldoende voorspelbare en kenbare regel, die zijn basis vindt in de wet. (De bekende ontmanteling van de Nederlandse Grondwet is ook op deze manier “gelegitimeerd: “Behoudens bij wet bepaald”)

Door deze beperkingen is de angel er uit en is de klokkenluider dus vrijwel vogelvrij verklaard. De regering van de nieuwe Republiek zou de handtekening onder dit handvest voor de “rechten van de mens” stante pede moeten intrekken. Iets of iemand bepaalt wederom vooraf weer de spelregels, waar niet over is gestemd via een burgerraadpleging. waardoor het geheel ongeldig is.

Klokkenluiders mogen qua definitie blijkbaar alleen maar misstanden aan de kaak stellen binnen hun werkomgeving, hun meest kwetsbare positie. Gezien de bovenstaande reglementen kan het de klokkenluider duur komen te staan, als er “uit de school wordt geklapt”. Er is dus geen wetsbescherming en helemaal kritisch wordt het als de rechtsstaat zelf onder schot wordt genomen. Er doen zich steeds meer gevallen voor van klokkenluiders die zonder gerechtelijk bevel worden opgesloten (en wellicht omgedraaid).

Het probleem is en blijft, dat men zich dient te conformeren aan de rechtsstaat Nederland. Die strijd aangaan is onbegonnen werk, juridische kosten zijn onbetaalbaar en in het geval Ad Bos (bouwfraude) heeft de bizarre situatie zich voorgedaan, dat hij door de rechterlijke macht uit zijn stacaravan voor de rechter is gesleurd: de omgekeerde wereld. Compleet uitgekleed door juridische procedures. Hetzelfde doet zich nu voor met dokter Hans van de Linde, die te stellen krijgt met een jarenlange bodemprocedure. Het aantonen van corruptie lijkt meer op het tekenen van je (financiële) doodvonnis.

Maar toch zijn er nog steeds dapperen die het niet kunnen verdragen dat een kleine gepriviligeerde elite ten koste van de belastingbetalers ruim aan zijn trekken komt. Terwijl de klokkenluider niet anders dan zijn burgerlijke plicht doet, zoals het is vastgelegd in het Wetboek van Strafvordering:

ARTIKEL 160

[1.] Ieder die kennis draagt van een der misdrijven omschreven in de artikelen 92-110 van het Wetboek van Strafrecht, in Titel VII van het Tweede Boek van dat Wetboek, voor zoover daardoor levensgevaar is veroorzaakt, of in de artikelen 287 tot en met 294 en 296 van dat wetboek, van menschenroof of van verkrachting, is verplicht daarvan onverwijld aangifte te doen bij een opsporingsambtenaar.

[2.] De bepaling van het eerste lid is niet van toepassing op hem die door de aangifte gevaar zou doen ontstaan voor eene vervolging van zichzelven of van iemand bij wiens vervolging hij zich van het afleggen van getuigenis zou kunnen verschoonen.

[3.] Evenzoo is ieder die kennis draagt dat iemand gevangen gehouden wordt op eene plaats die niet wettig daarvoor bestemd is, verplicht daarvan onverwijld aangifte te doen bij een opsporingsambtenaar.

Zie ook de volgende Artikelen:

ARTIKEL 161   en   ARTIKEL 162

CONCLUSIE

Een klokkenluider dient te allen tijde met zijn aanklacht ontvankelijk te worden verklaard en moet desnoods dag en nacht worden beveiligd door een tot de tanden gewapende elite-eenheid. In een land waar zelfs rechters meineed mogen plegen is dat bittere noodzaak. In HP/De Tijd een artikel over liegende rechters en een “scheidsrechter” die de regels buigt. Over slagers die hun eigen gehaktbal keuren:

“Liegen mag niet, maar echt ernstig is het ook niet; over tot de orde van de dag”

En dat moet in dit land de rechtsstaat handhaven.

 

Share:

 

Vind ik leuk:

Één blogger vindt deze post leuk.
 • alienfocus
 

Reacties

13 Reacties naar “DE KLOKKENLUIDERSREGELING OP ZIJN NEDERLANDS”

 1.  

  Hoe meer klokkenluiders, hoe beter.
  Het recht is een recht en geen voorrecht !

  Zie: http://sp00kje.nl/2012/02/08/ingezonden-de-criminele-rechtsstaat-nederland/

  Automatisch stel ik daarbij de vraag hoe is het met Sietze Planting? Sietze die niet een AANKLACHT indiende tegen o.a. de burgemeester van Arnhem (Pauline krikke), nee hij diende met veel bombarie een KLACHT in. Een Klacht die geen enkele juridische consequentie heeft.
  Het gevolg was wel dat Sietze bij het O.M. zijn verhaal mocht doen, maar daarna in alle toonaarden zweeg.
  Na daar wat meer informatie over ontvangen te hebben, ben ik tot de volgende conclusie gekomen: “Oh zit het zo in elkaar”

   
  12
   
  0
  i
   
  Rate This

   

  Quantcast

   

  Geplaatst door Tom Couzy | 9 februari 2012, 22:21

 2.  

  Mooi stuk.
  Maar echte klokkenluiders worden in Nederland van vandaag niet beschermd.
  Rutte, Opstelten, Teeven, Bolhaar, Van der Burg en Bouman houden dat tegen.
  Want die denken daarmee Beatrix en haar criminele vrienden een dienst te bewijzen.
  En dan denken ze promotie te krijgen.
  Bovendien is het goedkoper een echte klokkenluider te laten liquideren.
  En dan zijn de genoemde nitwitten meteen van de zorg daarvoor verlost.
  Lang leve corrupt Nederland.

   
  14
   
  0
  i
   
  Rate This

   

  Quantcast

   

  Geplaatst door Jack | 9 februari 2012, 22:56

  •  

   We zullen ze helpen Jack !

   Het kabinet schreef daar op 21 februari 2006 in een brief aan de tweede kamer het volgende over:
   Het recht op vrije meningsuiting, zoals wij dat kennen in artikel 7 van de Grondwet, en het recht op vrije godsdienst en levensovertuiging, zoals neergelegd in artikel 6, vormen een kernstuk van onze democratie. Zij zijn, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet, onaantastbaar. De regering staat daar pal voor. De vrijheid van meningsuiting en de persvrijheid mogen niet worden beknot. De minister-president heeft aangegeven dat de vrijheid van meningsuiting een fundamenteel recht is waaraan niet mag worden getornd.

   Indien Rutte of welke andere minister een misdrijf pleegt of zich daaraan schuldig maakt dient hij volgens de volgende regels net zo makkelijk te worden veroordeeld als een burger !!

   Immuniteit voor Nederlandse staatshoofden is geregeld in de Nederlandse Grondwet, Art. 42.
   1. De regering wordt gevormd door de Koning en de ministers.
   2. De Koning is onschendbaar; de ministers zijn verantwoordelijk.

   • De onschendbaarheid van de Koning(in) houdt dus in dat de ministers in Nederland uiteindelijk verantwoordelijk zijn voor de fouten die de Koning(in) eventueel maakt.
   • Dit betekent tegelijkertijd dat de Koningin niet ter verantwoording kan worden geroepen voor door haar mogelijk gepleegde misdrijven. Voor de duidelijkheid: deze immuniteit geldt alleen maar voor de Koningin en ministers en niet voor de koninklijke familie of de prins-gemaal!

    
   10
    
   0
   i
    
   Rate This

    

   Quantcast

    

   Geplaatst door Tom Couzy | 9 februari 2012, 23:23

   •  

    Als je Rutte c.s. wilt veroordelen op basis van de normale rechtsgang, zul je hem eerst moeten oppakken. In naam van wie? En wie gaat het doen? Wie vaardigt het arrestatie bevel uit? Ik heb het idee dat hij dat zelf moet doen…..

     
    5
     
    0
    i
     
    Rate This

     

    Quantcast

     

    Geplaatst door ADMINISTRATOR | 9 februari 2012, 23:34

    •  

     Ja, dat is wel een punt, maar de bevolking kan daar mijns inziens een grote rol in gaan spelen, n.l.

     Zoals voor alle overheidsfunctionarissen, geldt voor een minister dat wanneer hij handelt voor rekening van zijn Staat,deze handeling enkel toerekenbaar is aan deze laatste.In de rechtsleer wordt vrij algemeen aangenomen dat ministers daarbuiten slechts immuniteit genieten (maar dan wel een volledige immuniteit)wanneer zij voor de uitoefening voor hun functie in het buitenland verblijven.Het internationale gerechtshof heeft op 14 februari 2002 in de “Arrest Warrant Case” geoordeeld dat zij in het buitenland een absolute immuniteit en onschendbaarheid genieten.De omvang van hun burgerrechtelijke immuniteit blijft evenwel onduidelijk. ( M.a.w. hier is nog nooit een uitspraak over gedaan)

      
     4
      
     0
     i
      
     Rate This

      

     Quantcast

      

     Geplaatst door Tom Couzy | 9 februari 2012, 23:56

     •  

      Geldt een burger arrest in Nederland door zo’n 150 burgers wegens vermeende oplichtings-praktijken ten koste van de Nederlandse bevolking i.o.v. een zich ten onrechte voor nazaten van Oranje uitgevende familie OOK NIET?

       
      1
       
      0
      i
       
      Rate This

       

      Quantcast

       

      Geplaatst door Marlies | 10 februari 2012, 12:45

 3.  

  Confucius en Machiavelli onlopen elkaar niet veel. L’état, c’est les Oranges.

   
  2
   
  1
  i
   
  Rate This

   

  Quantcast

   

  Geplaatst door King Billy | 10 februari 2012, 07:05

 4.  

  Reblogged this on CONSPIRACYPRACTICE – SAMENZWERINGSPRAKTIJKEN.

   
  2
   
  0
  i
   
  Rate This

   

  Quantcast

   

  Geplaatst door alienfocus | 10 februari 2012, 10:55

 5.  

  Tussen recht en onrecht groeit het graan der advocaten.

   
  3
   
  0
  i
   
  Rate This

   

  Quantcast

   

  Geplaatst door Folkert Frans | 10 februari 2012, 11:19

Over anaconda15

1.80 meter lang blauwe ogen Nederlands Techneut en gek op wetenschap Erg handig en visionair
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized en getagged met . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s