Als atheïst leven in de Bijbelgordel in relatie tot ‘Beatrix verstaat de kunst om burgerlijkheid uit te stralen’

 god.voor.dommen                                                       link:  demantelderliefde
Met de verwijzing naar de door de Rijksoverheid per jaar voor 260 miljoen euro gesubsidieerde  protestante Leger des Heils en hun wanpraktijken rondom burojeugdzorg en de evangelische gijzelingregimes binnen de opvanginstellingen voor dak en thuislozen anno 2012 waar hun sociale rechten worden geschonden  binnen de Bijbelgordel
 

(Atheïstisch betrokken)

Feb 9th, 2010 by

Gastbijdrage van Jakob.

Link:https://anaconda15.wordpress.com/2011/06/07/359/

Ik ben een atheïst en ik kom net van de kerk af. Dit klinkt misschien vreemd, maar waar ik woon is dat totaal niet het geval. Ik ben opgegroeid in een zeer Christelijk dorpje waar iedereen elkaar kent en iedereen weet iedereen doet en waar men zich mee bezig houd. Ik ben opgegroeid met opgedrongen meningen die als feiten worden verteld. De Bijbel is het enige ware geloof, God heeft de wereld in zes dagen geschapen en Jezus is gestorven voor onze zonden. Allah en Boeddha doen er niet toe, het Christendom is het ware geloof, en geloven zul je.

Nu is het op zich geen gekke gedachten dat je als ‘volwassen kind’ van zestien jaar voor jezelf gaat denken en dingen gaat onderzoeken. Want, is er wel een hemel en hel? Wat als Allah bestaat en niet de god van het Christendom. Het zijn allemaal vragen waar je jezelf mee bezig houd en die je zelf gaat onderzoeken, op zoek naar antwoorden die misschien wel nooit te vinden zijn, maar wel dingen waar je op een gegeven moment gaat achterstaan.

Zo ben ik door verschillende periodes gegaan. In plaats van de god van de streng gereformeerde kerk, ben ik gaan denken dat er misschien wel een god zou kunnen zijn, maar niet één die zich bezig houdt met alle kleine dingen die er hier op de Aarde gebeuren. Ik nam mezelf voor dat het belangrijk voor God was om te laten zien dat je een goed mens bent en dat altijd zal proberen te zijn. Niemand is tenslotte perfect.

Omdat ik een onderzoekend persoon ben ging ik mezelf steeds meer bezig houden met wat religie te maken heeft, en alles er om heen. Waar ik altijd dacht dat de evolutietheorie de grootste kolder was die er is, ben ik mezelf er in gaan verdiepen, want waarom zou het niet kunnen? Waarom zouden we geen familie van de aap kunnen zijn, en zouden we wel uit de hand van God kunnen komen? Van het één kwam het ander en telkens zag ik meer bewijzen voor de evolutietheorie, steeds minder geloofde ik in het o zo onfeilbare woord van God, tot ik er tenslotte niets meer van geloofde, en nu dit artikel schrijf.

Dit artikel schrijf ik om jullie – de lezers – te informeren over de stand van zaken van de Bijbelgordel, waar ik in woon. Zoals ik al zei ben ik opgegroeid in een Christelijk gezin met Christelijke normen en waarden, alhoewel mijn familie nog ietwat lucht is wat de gereformeerde regels zijn. Zo mag ik wel naar de bioscoop en hebben we wel een televisie, maar wanneer er gevloekt word, gaat deze uit. Zonder dat ik het wist werd ik naar een Christelijk gereformeerde basisschool gestuurd waar iedere dag gebeden werd en verhalen uit de Bijbel verteld werden. Weinig kan ik me meer herinneren van deze tijd, wat misschien maar goed is ook. Een ander deel van mijn leven, wat ik me wel goed kan herinneren, was het voortgezet onderwijs. Ook hier werd ik, zonder ik een keuze had, naar een gereformeerde school gestuurd waar meningen als feiten werden opgedrongen.

Ik kan misschien wel zeggen dat religie mijn leven stuk voor stuk verpest heeft. Een religie kun je naar mijn mening aan niemand opdringen, een religie moet je in geloven. Bij bijna ieder kind in dit dorp zie ik dat het Christelijke geloof wordt geïndoctrineerd. Ze zingen op hun vierde jaar al liedjes over ‘Jezus hun redder’ en worden al bang gemaakt voor Lucifer en het eeuwige verderf. Toen ik begon met uitgaan moest ik per se voor 00.00 thuis zijn, want dan begint de zondag, de heilige dag waarop je niets meer mag doen dan naar de kerk gaan. Altijd ben ik bang gemaakt voor de dood en mijn ouders eisen van me dat ik Christelijk blijf tot ik het huis uit ga.

Ik herinner me nog goed een les van onze godsdienst docent, een ouderling van een kerk in een dorp verderop. Een godsdienst les bij ons bestond niet het ‘analyseren’ van allerlei godsdiensten, maar het uitpluizen van het Ware Woord. ‘Waarom het Christelijke geloof dan het ware is,’ vroeg ik aan hem, waarop hij antwoordde ‘dat het in Gods Woord staat’. Toen ik een keer vroeg wat hij dacht over de evolutietheorie begon hij hardop te lachen en verklaarde me voor gek dat ik dat woord durfde gebruiken. ‘Sta jij even voor aap,’ zei hij. Nooit heb ik op mijn school iets gehoord over andere planeten, de grootte van het heelal, kosmische achtergrondstraling, zwarte gaten en ga zo maar door. Ook bij biologie hadden we het alleen over bloemetjes en hoe deze voortplanten, nooit werd, of mocht, er één woord gezegd over de mogelijkheid van evolutie, zelfs niet micro.

En daar stoor ik me nu heel erg aan. Al die tijd heb ik geen genoeg informatie gekregen op school en zijn er dingen, als het ware, achter gehouden voor leerlingen. Natuurlijk besef ik me dat ik op een gereformeerde school zat, en dat die leer Christelijk was, maar er kon ook nog geen fatsoenlijke discussie opgebouwd worden om er normaal over te praten. De leraren wisten er ook absoluut niets van en zwegen er maar over. Ik ben dan ook blij dat ik bij mijn vervolgstudie niet heb gekozen voor een gereformeerde school, maar een ‘openbare’, iets wat mijn weg van denken behoorlijk heeft verbreed. Maar de scholen zijn nog niet het hoogtepunt van het hele eier-eten, dat is, zonder twijfel, de kerk. Nog nooit heb ik zoveel leeghoofden op één plaats gezien. Zoals gezegd in mijn inleiding kom ik op moment van schrijven net van de kerk af. Het is maandagavond en ik moet van mijn ouders verplicht naar de cathegesatieles. Voor degenen die dat niet weten, dat is een soort bijeenkomt voor jongeren, waar de dominee uit een vragenboekje vragen behandeld en je zelf stil moet zitten en vooral niets moet zeggen. Dingen als de zondeval, zalig worden en ga zo maar worden daar behandeld.

Vanavond ging het over de schepping, wat mij meteen al verbaasde. Omdat ik al naar de kerk moet, zit ik er al altijd al met tegenzin, en heb ik al geleerd dat je niet kan discussiëren met deze dominee. Ten eerste geeft hij nooit echt antwoord op een vraag, hij maakt een mooi verhaaltje maar antwoord niet, en ten tweede is alles wat niet in de Bijbel staat al meteen onjuist. Dingen als ‘maar wat als … ‘ horen hier niet thuis. Toen hij vroeg of we van de apen afkwamen begon meteen iedereen te lachen en hij ook. Vervolgens zij hij het woordje oerknal, en het geschater brak uit. ‘Ja, er zijn mensen die zelfs dat geloven,’ citeer ik hem letterlijk, ‘je hebt overal mensen voor’. Toen de zogenaamde gereformeerde ‘slimmerik’ vroeg waarom er, als de evolutietheorie waar zou zijn, nog steeds apen rondlopen op de Aarde sloeg ik mezelf voor mijn voorhoofd en zei dat hij zich misschien eens iets wat meer mag inlezen voor hij zo’n domme opmerking zou maken. De dominee antwoordde met de uiterst slimme opmerking dat de theorieën, en ik citeer letterlijk, ‘van de mensen in de kranten eerst bedacht worden, en dan pas beproefd worden, en er dan te veel dingen overblijven die onbeantwoord worden om serieus genomen te worden’.

Iedere week opnieuw hoor ik opmerkingen van het niveau van nog niet eens een aap. Zo hoorde ik in de kerkdienst, waar ik ook verplicht naar toe moet, het Woord van God is immers het ware geloof, uit de mond van de ouderling dat hij alles over had voor een kus van Jezus en barstte in huilen uit. De hele dienst heeft hij lopen huilen en gepraat over het einde van de Aarde wat zo nabij was. De hel werd meer aangehaald dan de hemel.

Dit eerste artikel is slechts een korte samenvatting van mijn leven als atheïst in de Bijbelgordel. Dagelijks maak ik dingen mee die absoluut niet door de beugel kunnen en de Christenen komen er, gek genoeg, mee weg. In de verdere artikelen wil ik graag verder ingaan op bepaalde zaken die hier spelen, dit is slechts een intro om jullie te laten zien hoe het er hier aan toe gaat, en geloof me, sommige dingen zijn echt té bizar.

Tags: , ,

Posted in Column

Volg ons op Twitter: @godvoordommen Abonneer je op de nieuwe RSS feed Of wanneer je dagelijks de nieuwe posts in je mailbox wilt ontvangen, voer dan je e-mailadres in en klik op ‘Inschrijven’:

49 Responses to “Als atheïst leven in de Bijbelgordel”

 1. on 09 Feb 2010 at 12:121Donny

  Jemig man, hou vol is het enige wat ik kan zeggen. Het is onrechtvaardig dat zo een groot deel van je leven is verpest door de tyrannie dat het godsdienst is. Ik besef me nu hoeveel geluk ik heb met mijn vrije opvoeding.

  Mensen praten al heel gauw of extremistische moslims e.a. Maar het christendom doet er echt niet voor onder. De indoctrinatie zoals beschreven in dit artikel is werkelijk waar afschuwelijk. Ik durf bijna niet te vragen of de liefde van je ouders dit allemaal wel waard is. Ik ben altijd de persoon die het opneemt voor andere, en tijdens het lezen van dit artikel begon ik te koken van woede.

  Als er iets is waaruit hoop geput kan worden, is het wel dat jij als persoon bent losgekomen van de indoctrinatie. Daar moet je stevig voor in je schoenen staan, en een uitmuntend karakter voor hebben. Ondanks alles ben jij voor jezelf gaan denken, dat is niet vanzelfsprekend. Hulde.

 2. on 09 Feb 2010 at 12:132RoelH

  Erg mooie bijdrage, dank hiervoor! Ik kijk uit naar het vervolg.

 3. on 09 Feb 2010 at 12:223ViGiLant

  Hulde, succes & sterkte.

  Laten we hopen dat er snel iets gedaan wordt aan de ‘vrijheid van onderwijs’.

 4. on 09 Feb 2010 at 12:334PietV.

  Beste Jakob,

  Indrukwekkend verhaal. Heel herkenbaar ook voor mij. Ik woon zelf buiten de bijbelgordel en heb me ontworsteld aan het gedachtegoed van mijn opvoeding. Mijn familie woont hier nog steeds. Hun indoctrinatie gaat een leven lang door. Het enige wat ik je kan zeggen. Studeer en neem zoveel mogelijk kennis in je op. Tegenwoordig is het gewoon een must om God als Misvatting van Richard Dawkins door te nemen. Hij rekent in dit boek keihard af met het misverstand dat er ergens een god rondloopt. Een goede basis om je te wapenen tegen opdringerige dominees, leeghoofdige ouderlingen en andere personen die menen de toekomst voor je uit te moeten stippelen.

  Groeten,

  Piet.

 5. on 09 Feb 2010 at 12:425Marcel

  Jacob,

  Ik kan je het boek van Richard Dawkins : De grootste show op aarde, heel erg aanbevelen. Je kan dan gelijk een ieder die de evolutie-theorie op de hak neemt van repliek bedienen, en wel op zodanige wijze dat ze met hun mond vol tanden staan.

  En inderdaad, hou vol. Je staat niet alleen. Integendeel er zijn er veel meer die zoals jij zijn.

  P.s. Een ieder zou dit boek van Richard Dawkins moeten lezen! Verplichte kost op alle scholen.

 6. on 09 Feb 2010 at 12:456Superbeest

  Wauw. Succes met alles daar Jakob.

  Laatst heb ik gesproken met een via-via kennis.
  Hij zal met zijn 15 jaar een generatiegenoot van je zijn, gezien je verhaal (correct me if I’m wrong). Ook hij woonde in een zwaar (gereformeerd) christelijk dorp.
  Die zat in hetzelfde schuitje. Op zondag 2x naar de kerk en doordeweeks ook nog minimaal 1 maal. Hij geloofde wel in iets, maar niet in de god waar zijn ouders helemaal “in” waren. Als hij zei dat hij liever niet meer naar de kerk wilde gaan, begon zijn moeder te huilen, dus voelde hij zich weer schuldig. Hij durft ook niet toe te geven aan zijn ouders dat hij daar niet in gelooft. (Jij wel Jakob?) Letterlijk zei hij: “Ik wil best in iets geloven, maar dit vind ik nergens goed voor.”

  Hij werd ook vaak door een vriend en zijn ouders op zondags uitgenodigd om in elk geval er tussenuit te zijn. Op die zondag heb ik hem dus ook gesproken. Om 18.30 proostte hij met mij, omdat hij nu niet bij de avondmis was, die op dat moment begon. Hij was zichtbaar opgelucht dat hij niet dáár zat, maar gewoon bij iemand op bezoek zonder dat soort plichtplegingen.
  Die mensen wonen overigens 1 dorp verderop, waar het allemaal heel wat minder zwarte kousen is.

  Tijdens dat gesprek heb ik meermaals op mijn lip gebeten om tegen die jongen niet uit te vallen over zijn ouders. Hij kan er tenslotte helemaal niks aan doen, maar die ouders… Blegh.

  En zulke verhalen (inclusief die van jou Jakob) doen me des te meer beseffen hoe blij ik kan zijn met de opvoeding die ik genoten heb. En hoezeer iedereen zo’n opvoeding verdient.

  Nogmaals succes ermee Jakob.

 7. on 09 Feb 2010 at 12:477Schemerwoude

  Ook niet onbelangrijk, het word weer eens heel duidelijk hoe belangrijk groepsdruk is voor religie. Niet luisteren maar gelijk aanvallen en belachelijk maken.

  Sterkte. Wordt wetenschapper (biologie, geologie, astrofysica, of wat je ook leuk vind) en neem de mooiste wraak die je je maar kan bedenken.

 8. on 09 Feb 2010 at 12:488diedaar

  Allereerst bedankt voor je verhaal.
  Het lijkt me heel erg moeilijk om zo op te moeten groeien.
  Als ik je een tip mag geven.. lees eens iets over Spinoza.
  Toen ze Einstein vroegen in welke god hij geloofde antwoorde hij “ik geloof in de god die Spinoza beschreef”
  George Carlin lijkt me nog een stap te ver.. ;)

 9. on 09 Feb 2010 at 12:599Leo Spiekman

  Ik kan me alleen maar aansluiten bij de vorige sprekers. Het getuigt van moed en een kritische geest dat je je hebt kunnen ontworstelen aan wat inderdaad niet anders te omschrijven is als indoctrinatie. Ik had geen idee dat het zo erg was.

  Jakob, bravo voor je bijdrage, en sterkte met de geestelijke spagaat waar de samenleving in jouw dorp je iedere dag in dwingt.

 10. on 09 Feb 2010 at 13:1010Iene

  En als je dit dan leest meteen na die antwoorden van Dijksma (eerder hier gepost) wordt ik helemaal verdrietig.
  Ondanks dat ik ook niet naar openbare scholen mocht, kan ik me er geen voorstelling bij maken wat jij nu vertelt, maar ja ik woonde ook niet in dat gebied van Nederland.

  Sterkte Jakob!

 11. on 09 Feb 2010 at 13:5111berend

  zolang het c.d.a. in de meerderheid is en dus in de regering, zullen dit soort scholen overheidssubsidie blijven ontvangen en kinderhersentjes volgepompt worden met bijbelnonsens en scheppingsverhalen. kom daar maar es af…ik heb zelf kennissen die niet geloven en nooit naar een kerk gaan en tóch c.d.a. stemmen omdat er voor hen blijkbaar geen alternatief is. nou, ik stem dan liever nog op geert wilders, sterker nog, ik weet al bijna zeker dat ik dat ga doen met de volgende verkiezing, hoewel geert ook niet vies is van een (heel klein) beetje geloof gedoe. kan er geen anti religie partij worden opgericht in nederland? mijn stem hebben ze. vroeger waren de linkse partijen allemaal anti religie maar de laatste jaren zijn ze succesvol geinfiltreerd door een soort van religieuze vijfde kolonne en staan christelijken en moslims samen bovenaan op de politieke ladder in bijvoorbeeld de p.v.d.a. zo komen we nooit van ze af natuurlijk…ik weet ook geen oplossing, maar ben het wel goed zat dat van ons belastinggeld deze scholen onbelemmerd hun gang kunnen gaan met kinderen sprookjes als waarheid te onderwijzen. amen !

 12. on 09 Feb 2010 at 14:0512ViGiLant

  @11. Ik heb nieuws voor je. Wilders heeft veel te veel steun uit christelijke hoek. Die gaat echt het speciaal onderwijs niet aan pakken. Wat dat betreft heeft hij het zelfde probleem als de PvdA heeft met de islam.

 13. on 09 Feb 2010 at 14:0613Chris

  Dank voor je bijdrage, en veel sterkte gewenst! Ik had ook zo´n gereformeerde achtergrond, en ik ben bijna 40 jaar geleden op mijn achttiende ontsnapt, door te verhuizen en me uit te schrijven uit de kerk van mijn ouders. Ik was meteen mijn gehele sociale omgeving kwijt – dat was min of meer de bedoeling natuurlijk, maar het is behoorlijk beklemmend als je hierdoor je familie kwijtraakt en er niemand meer voor je is, ook niet je ouders. Maar ik heb nooit spijt gehad dat ik ben vertrokken! Ik hoop dat jouw ontsnapping beter verloopt dan de mijne – laat je niet tegenhouden! Ik hoop nog van je te lezen!

 14. on 09 Feb 2010 at 14:0914FreshA

  Bedankt voor je stuk Jakob.

  Ik herkende mezelf in veel dingen die je schreef, ik kom niet uit de bijbel gordel maar wel uit een zeer christelijk gezin.
  Je hebt een grote stap gemaakt door de twijfel toe te laten en voor jezelf te gaan nadenken, ik heb er veel langer over gedaan dan jou om te komen waar jij nu bent.

  Het boek van Christopher Hitches wat jou hierboven is aangeraden kan ik je ook van harte aanbevelen, dit is het boek wat mij na een beetje twijfel heeft veranderd in een vrij en gelukkiger persoon als atheïst.

  Maar het gaat niet zonder spanning en stress momenten, ouders, familie en vrienden die denken dat je nog gelovig bent en geen idee hebben hoe ver jou ideeën afstaan van die van hun..hoe anders je visie en groter je kennis is op sommige vlakken.
  Als je boeken erover gaat lezen, religie gaat leren kennen zoals ze je het als buitenstaander kan bekijken ga je boven de materie staan zoals je jezelf nooit voor mogelijk had geacht.
  Mensen waar je misschien respect voor had qua kennis en inzicht zakken door de grond, op sommige kan je zelfs boos worden en wel wat willen aandoen.

  Ik wou dat ik je goed advies kon geven over hoe je het best met vrienden en familie die gelovig zijn kan omgaan..als ik dat zelf had geweten was ik nog blijer geweest, het blijft een moeilijke situatie die de rest van ons leven vraagt om keuzes zoals mondje houden of ruzie krijgen.

  Wat ik je wel kan vertellen is dat je trots kan zijn op jezelf, het is een enorme stap die je hebt genomen.
  Er zijn maar weinig mensen die dit voor elkaar krijgen, teveel blijven hangen in het ‘ietsisme’….jij hebt jezelf los gerukt en kan nu enkel nog vooruit gozer..gefeliciteerd man!

 15. on 09 Feb 2010 at 14:1115Maria

  Dank voor dit inkijkje, Jakob. Het lijkt wel een psychologische griezelfilm eerlijk gezegd, met enge zombie-effecten. Het blijkt altijd weer erger dan een normaal mens zich kan voorstellen. Sterkte.

 16. on 09 Feb 2010 at 14:1516Zielkoper

  @15: Ken je het boek “Vluchten uit het land van de vrijheid” van Anna Meijerink?

  Er is een grote overeenkomst in terug te vinden maar dan nog enger….
  Brr, sterkte Kees.

 17. on 09 Feb 2010 at 14:3817MK

  Ik herken heel veel in je verhaal. Woon zelf ook in de bijbelgordel en nog bij mijn ouders. Wel heb ik mezelf al kunnen ‘ontworstelen’ aan het grootste deel van deze waanzin. In mijn geval heb ik op ong. 16-jarige leeftijd besloten om langzaamaan zoveel mogelijk te stoppen met de religieuze verplichtingen, zoals kerkgang, catechisatie e.d. Op dit moment heb ik al enkele jaren de kerk niet meer van binnen gezien (op een bruiloft na).

  In mijn geval heb ik het geleidelijk afgebouwd, en op een gegeven moment beseften m’n ouders ook wel dat ik niet meer wilde en mijn ouders accepteren dat nu redelijk. Ze zijn er echter heilig van overtuigd dat ik de verkeerde beslissing heb genomen, dat ik me heb laten ‘brainwashen’ door het ‘verderfelijke internet’.

  Discussie met mijn ouders is erg moeilijk, aangezien ze niet bepaald wetenschappelijk zijn en/of redeneren. De bijbel/dominee zegt het, dus het is waar…

  Vanuit mijn situatie kan ik jou (en alle anderen die in eenzelfde situatie zitten) dan ook aanraden om allereerst er voor uit te komen atheist te zijn. Bedenk dat veel van de mensen in jou omgeving ook enkel geloven omdat het er bij hen ingestampt is, maar een discussie kun je al snel van hen winnen. Ga zeker niet al te beledigend doen of christelijke vrienden negeren maar kies wel je eigen weg.

  Het zal zoals al in eerdere reacties opgemerkt, wel eens confrontaties opleveren die je liever niet had, maar ook interessante discussies. Als je een duidelijke eigen (onderbouwde) mening hebt en niet zomaar wat rondschreeuwt zullen de meeste mensen jou keuze respecteren of uiteindelijk accepteren.

  Overigens, voor alle mensen buiten de bijbelgordel, het is niet zo dat het leven hier alleen maar een verschrikking is hoor. Al weet ik niet of ik voor de hele bijbelgordel kan praten. Wanneer je niet gelooft, valt hier prima te leven. De zondag is een erg rustige (saaie) dag, maar als je daar zelf een nuttige invulling aan weet te geven is het juist wel prettig zo’n dag. Uitgaan kan hier prima, en anders zijn er wel steden in de buurt.

  Verder vind ik het eigenlijk geen goed idee als atheisten wegvluchten uit de bijbelgordel. Op deze manier zal de bijbelgordel altijd blijven bestaan (of het wordt een onbewoond stuk wildernis :P )

 18. on 09 Feb 2010 at 14:4318Werebitch

  Wat een verhaal, Jakob.
  Ook ik wist niet dat het zo erg was, in deze tijd nog.
  Om in zo’n omgeving tegen de stroom in te zwemmen, daar is een behoorlijke dosis moed voor nodig. Hulde daarvoor!

  Hoewel ik niet zo onder druk heb gestaan als jij, herken ik wel het een en ander. Ik mocht gelukkig naar openbare scholen (montessori-basisschool zelfs), maar moest, als een soort van compensatie, wel naar catechisatie.
  Daar had ik, toen ik een jaar of dertien was, een zelfde soort ‘discussie’ met de dominee als jij met de ouderling. Hij kon helemaal niets met mijn vraag of de moslims het dan allemaal bij het verkeerde eind hadden. Het enige wat hij kon verzinnen was “het staat in de bijbel, en de bijbel is het woord van God”.
  We kwamen er niet uit en ik hoefde niet meer naar catechisatie.

  Maar mijn moeder heeft het vreselijk gevonden en ik heb me heel schuldig gevoeld. Want zij had bij mijn doop beloofd dat ze mij als christen zou opvoeden, en ze had daarin gefaald, althans zo zag ze dat. Ik heb haar heel erg teleurgesteld.

  Iemand in wie jij je misschien kunt herkennen, is “ShwaNerd“. Zijn echte naam is James, hij is een Canadees van ongeveer jouw leeftijd, en inmiddels behoorlijk door de wol geverfd. Hij heeft via YouTube de wereld deelgenoot gemaakt van zijn ‘coming out’ als atheïst, en hoe zijn ouders reageerden etc.

  Ik had al een tijdje niet meer naar zijn account gekeken, toevallig staat er nu een oproep, een soort uitnodiging om hem te mailen als je met vragen of problemen zit.

  Het boek The Greatest Show on Earth van Dawkins is in het Nederlands vertaald als Het grootste spektakel ter wereld. Fijn leesvoer en echt een aanrader voor jou!

  Hou je haaks!

 19. on 09 Feb 2010 at 14:5419Erik

  Mag ik van deze gelegenheid gebruik maken om IEDEREEN die een verhaal te vertellen heeft contact met mij op te nemen? Als we kunnen overgaan tot publicatie zal er altijd anonimiteit in acht genomen worden, indien gewenst!

  erik@godvoordommen.nl

 20. on 09 Feb 2010 at 16:2920Reinier

  Mooie bijdrage! Ik vond het zeer interessant om te lezen hoe dat nou is om te leven in de bijbelbelt. Zelf werk ik in de bijbelbelt en merk er gelukkig niet heel veel van. Slechts als ik er door heen loop zijn er van die lijpe vrouwen met lange rokken en rijen bij de kerk / christelijke jeugdhonk. Zelfs verstandelijk gehandicapten worden misleid door de grootste leugen aller tijden.

  Op mijn werk zijn er gelukkig niet veel gelovigen. Het is een IT bedrijf die toegang heeft tot de informatie op internet misschien vandaar het hoge “niet gelovigheid’s gehalte”. Ik ging laatst in discussie met 1 van de weinige geloven die beweerde dat het niet erg is dat er christelijke scholen zijn. Waarop mijn reactie was dat het indoctrineren van kinderen een slechte zaak is. En dat begint al vanaf de kleuterschool! Een school zou moeten gaan over de waarheidsvinding. Iets waar je later ook wordt op afgerekend bij een toets bijv. 2+2=4 . Iets waarop mijn collega geen antwoord kon vinden anders dan dat het niet erg is dat er christelijke scholen bestaan.

  Als je als samenleving progressie wilt maken moet de kennis worden overgedragen aan de nakomelingen. Deze moeten op hun beurt ook weer doorgeven aan hun nakomelingen. Hierbij is het dus van belang dat de waarheid goed wordt gescheiden van Mythes, leugens en mooie verhalen. Op basis van de kennis die we hebben moet de bijbel niet anders gezien worden als een “mooi verhaal” (al hoewel dat mooie verhaal: Bijbelse teksten die moord, sexisme, slavernij en genocide prediken).

  Vele mensen zijn zo geïndoctrineerd dat zij niet meer anders kunnen denken. Dat is jammer, maar gelukkig met de huidige informatie voorziening op internet wordt het uiteindelijk een uitstervende ras. Iedereen moet voor zichzelf kunnen denken. Informatie mag niet worden achter gehouden. Iets waar de wetenschap in slaagt en religie op faalt.

  kudos voor deze jongen, ik hoop dat je je vrienden en mede dorpelingen kan overtuigen en laten zien wat jij heb gevonden. Ik weet zeker dat er nog meer zijn die al zo denken en/of de potentie hebben om verder te denken dan meneer pastoor in ze zwarte jurk. Tip: zoek de nieuwsgierige types eruit.

 21. on 09 Feb 2010 at 17:3221Knuppel

  Een prachtig en stuitend verhaal. Mooi geschreven en ik ben benieuwd naar eventuele toekomstige bijdragen.

  Wederom is dit echter een teken dat het onderwijssysteem op deze manier faalt. Incompetente leraren (een biologieleraar die de evolutietheorie niet eens inhoudelijk goed kent verdient louter ontslag), constante indoctrinatie van Bijbelse “waarheden” en het mogen discrimineren.
  En wat zijn de voordelen? Deze scholen wijzen dan wel op de goede examenresultaten, maar vanwege de mogelijkheid tot discriminatie is dat argument natuurlijk ook kul. Ik hoop echt dat er een partij komt die dit punt in zijn verkiezingsprogramma opneemt, mijn stem hebben ze dan.

 22. on 09 Feb 2010 at 17:4222Pieter

  Dank je, Jakob.
  Even een hart onder de riem over dat thuiskomen vóór zaterdagmiddernacht (niet alles is grifverkeerd): middernacht thuis zijn is een heel “christelijke” tijd. Toen ik 16/17 was, moest ik al om 21 uur thuis zijn. Dat was meer opvoedtechnisch dan religieus bedoeld.

 23. on 09 Feb 2010 at 18:0723Deen

  @Jakob:
  Bedankt voor deze bijdrage. Blij dat je je horizon verbreedt hebt. Goed om te lezen dat er toch mensen zijn die op eigen kracht zich aan de indoctrinatie ontworstelen. Aan de andere kant dan weer deprimerend hoe groot de sociale druk is om maar in het verhaaltje mee te gaan.

  Nog nooit heb ik zoveel leeghoofden op één plaats gezien.

  Oordeel niet te hard. Het zou me niets verbazen als daar nog meer mensen zoals jij rondliepen, mensen die allang niet meer geloven wat de dominee allemaal zegt. De meesten zullen dat echter niet durven laten merken, want hun hele sociale leven en zelfs de relaties met hun familie staan op het spel. Het komt zelfs voor dat de zelfs de dominee stiekem niet meer gelooft, maar die kan dat natuurlijk al helemaal niet toegeven (hoewel dat bij deze dominee zo te zien waarschijnlijk niet het geval is).

  Dat jij in zo’n omgeving nog steeds openlijk vragen durft te stellen en kritiek durft te leveren is bewonderenswaardig.

  Ik ben benieuwd naar je verdere artikelen.

 24. on 09 Feb 2010 at 18:1924tineke van heesch

  ik vind veel reacties hier een tikkeltje naïef, net alsof veel mensen totaal onwetend zijn inzake de wantoestanden in bijbelminnend nederland en de ellende die dit in veel gezinnen veroorzaakt. je hoeft toch maar een paar boeken te lezen die dit genre behandelen, zoals ‘knielen op een bed violen’ van Jan Siebelink, om te weten dat het echt heel erg is.

 25. on 09 Feb 2010 at 18:2925Pieter

  Hè, ik ga toch eens op zoek naar een boek uit mijn kleinejongetjestijd: ‘Chrisje’ van Max de Lange-Praamsma.

 26. on 09 Feb 2010 at 19:0426Theo

  Sterkte Jakob.
  Steek maar niet teveel energie in de discussie met de gelovigen. Het is parels voor de zwijnen en zonde van je kostbare tijd. Lees goede boeken, zoals genoemde, en ook van Jan Wolkers, en Maarten t’Hart (bijvoorbeeld: De schrift betwist). Ongetwijfeld waren dat verboden boeken op jouw school en in jouw milieu. Geniet van je verworven inzicht en deel maar af en toe kleine plaagstootjes uit. Mensen die generaties lang zijn gehersenspoeld verander je toch niet zomaar. Dat kost tijd, de druppel die de steen uitholt. Ik kom ook uit zo’n ‘nest’ en moet er nu vooral nog meewarig om lachen. En ik strijd nu voor de scheiding van kerk en staat. Ook in het onderwijs.
  Schrijf nog maar eens hoe het je vergaat.

 27. on 09 Feb 2010 at 19:4527Maria

  @25, Pieter: was dat niet over een arm jongetje wiens huis ook nog afbrandt, en die bijna door zijn juffrouw wordt geadopteerd? Ik herinner me niet of er sprake was van overdreven christelijkheid.

 28. on 09 Feb 2010 at 21:0428Pieter

  @27 Maria.
  “Ver achter de luiken op zolder”. Dat was het antwoord van mijn vrouw op mijn vraag waar mijn kinderboekjes zijn gebleven.
  Wachten op de grote schoonmaak, dus. Maar dan ben ik het waarschijnlijk al vergeten.
  Max de L-P stond volgens mij wel bekend als christelijk schrijver. Maar of de verhalen overdreven waren? ‘Chrisje’ komt uit de jaren ’50 meen ik me te herinneren. Tijd, geest en de staat van ons gezin in die decennia beloven een zwaar christelijke boodschap in het boekje.

 29. on 09 Feb 2010 at 23:2029Anon

  Het is vooral verdrietig dat je zo slecht bent onderwezen, dit zal je allemaal zelf moeten goedmaken in je vrije tijd als je de universiteit ambieert :/

 30. on 09 Feb 2010 at 23:2830Draken

  Hoe zit het tegenwoordig eigenlijk met je studiebeurs als je wilt studeren, maar je ouders weigeren mee te betalen aan je levensonderhoud/collegegeld? In mijn tijd (’84) zijn daar heel wat studentendemonstraties aan gewijd geweest…

 31. on 09 Feb 2010 at 23:3231Bert

  Hou je sterk.

 32. on 10 Feb 2010 at 17:2332Erik 2

  @ 30:
  Volgens mij is het nog steeds zo dat ouders verplicht kunnen worden door de overheid om mee te betalen. De details zijn mij niet bekend. Maar volgens mij moeten ze de basisbeurs aanvullen of iets dergelijks.
  Hopelijk komt het zover nooit voor Jakob, het is toch een stuk fijner als je ouders je vrijwillig steunen in je studie.

 33. on 10 Feb 2010 at 17:4033Deen

  @Draken: jawel, dat bestaat nog (zie hier), maar het blijft lastig om dat toegewezen te krijgen. Hoe bewijs je immers dat je ouders weigeren bij te dragen, als ze ook daaraan niet mee willen werken?

 34. on 10 Feb 2010 at 18:3334Dennis

  Jakob, +1!

  Ik kom ook uit de bijbelgordel, heb ook de catechisatie ellende moeten doorstaan, tot mijn 15de naar de kerk tot ik daar zodanig mee klaar was dat 30 jaar geen zakgeld een bedreiging was die ik op de koop toe nam, en ontzettend veel gristenhufters die je het leven zuur maakten. De ergste jeugdbendes die er in mijn tijd rondliepen waren geen allochtonen, gabbers of bikers, maar jochies van 12 van de Calvijnschool. Ik zat ook op een gristenschool, en de domste, lompste en gewelddadigste randfiguren die daar rond liepen waren steevast refo’s.

  Voor mij was er één uitweg in mijn puberteit. Naast het gristenvolk had je natuurlijk ook het boerenzuipvolk in de vorm van heavy metal fans. Daar kon ik goed mijn ei bij kwijt. Trappen tegen de gristennorm ging altijd beter met wat Venom of Slayer op je walkman. :-)

  Toch blijft de hoogste deugd altijd: trouw aan jezelf. Spreek je uit, ook op die catechisatie. Je krijgt er later spijt van als je het niet doet. Ik denk nu ook nog wel eens, ‘godverdomme had ik toen maar wat gezegd’. In het beste geval vind je nog medestanders ook. In het ergste geval vinden je ze een loser. Maar zeg nu zelf, wie wil bevriend zijn met zulk gajes?

 35. on 10 Feb 2010 at 19:1135goddoordommen

  *dankt god dat ie in atheïstisch gezin is geboren*

 36. on 11 Feb 2010 at 13:4536Iris

  Jakob, ik vind het echt moedig wat jij doet! In gemeenschappen als de jouwe is veel lef nodig om de jou opdrongen blindkleppen af te doen en uit de (schijn)zekerheid te durven stappen die er in jaren en jaren zorgvuldig is opgebouwd. Ik zie uit naar je volgende bijdrage.

  Roer gerust je mond tijdens die cathegesatielessen. Als die brulaap van een dominee je belachelijk probeert te maken, zegt dat meer over hem dan over jou.

 37. on 16 Feb 2010 at 14:1037R.

  Blijf lezen, blijf ontdekken en blijf jezelf.
  Ik woon ook in de bible belt en ook hier loopt het de spuigaten uit, als het gaat over domheid en (misplaatste) arrogantie.
  Wat die snuiters in de politiek doen, is me ook een raadsel. We wenden immers voor kerk en politiek te scheiden. Helaas bepalen deze mensen wat ik op welke dag mag organiseren en tot hoe laat dat mag duren. Als er een Gothic-bandje op het podium staat is satan in hoogsteigen persoon naar hier gekomen…Drama.

  Vervelende mensen die zeggen liefde te preken en ondertussen de levenvreugde van eenieder die anders denkt, denkt weg te moeten nemen.

 38. on 21 Feb 2010 at 18:2138maria-anna

  joh man, wat een frustaties. ga eens op onderzoek uit en kijk hoe de bijbel (met name het nieuwe testament) van nu geworden is zoals het nu is. helemaal aan het begin was er veel minder tekst, waren er maar een paar regels. lees bijvoorbeeld het evangelie van thomas. wat wij nu leren uit het nieuwe testament is gevormd door pure (kerkelijke) politiek. en vergeet niet te bedenken dat atheïsten vaak knap orthodox zijn !!! mijn advies, blijf zoeken. maar vooral: wees bereid te vinden.

 39. on 21 Feb 2010 at 18:4439Marcel

  @ 38 Een atheïst heeft geen religieuze traditie hoe kan een deze dan orthodox zijn. Zoek eerst maar eens op wat het woord atheïst betekend. Als Jakob al aardig goed door heeft dat het evangelie onzin is wat zal dan dat zweverige thomas evangelie hem tot andere inzichten brengen? Kun je Jomanda vast ook wel aanbevelen. En nu je hier toch bezig bent zieltjes te winnen, “maar vooral: wees bereid te vinden.” zou je in normaal Nederlands kunnen vertellen wat hij dan moet vinden?

 40. on 22 Feb 2010 at 23:2740Patrick Altena

  Bedankt voor je bijdrage. Het moet niet makkelijk voor je zijn. Je stuit op het probleem dat met gelovigen niet op basis van redelijke argumenten te argumenteren valt. Ik vind het echt stuitend om te horen dat er in dit land nog scholen bestaan waar ze simpelweg weigeren leerlingen gewoon op de hoogte te brengen van normale wetenschappelijke inzichten. Ik heb erg veel bewondering voor je moed om tegen de stroom in te roeien.
  Als ik het goed begrijp ben je nu zestien. Om je leven niet volkomen te laten verzuren is het misschien verstandig om er verder maar even het zwijgen toe te doen. Je weet wat je weet, en je weet het echt beter dan die mongolen waar je nu mee te maken hebt. Maar goed, misschien vind je dit wel een typisch ouwelullen-advies. Blijf in ieder geval hier schrijven. En blijf zelf nadenken, zoals je nu al doet.

 41. on 30 Mar 2010 at 21:0541Wilfred

  Jezus zei toen hij gekruisigd werd, “Vader vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen” Wat zijn wij mensen toch dwaas, dat we de dood kiezen boven het leven. Na Adam en Eva hebben we nog NIETS geleerd.
  Dit terwijl de bijbel vol staat met Gods beloften dat Hij geen plezier heeft in de dood van een mens, maar daarin dat hij zich bekeerd en leeft!
  – Vervelend voor alle “zware” broeders die anderen denken een last op te kunnen
  leggen. Jezus legt geen lasten op, maar neemt die juist over.
  – Vervelend voor alle mensen die God verwerpen. Zijn Woord is vast en Hij komt
  zijn beloften na.
  Naast dat men op deze website allerlei redenen en bewijzen zoekt om aan te tonen dat de bijbel niet waar is. Kan men beter zijn of haar tijd steken in de bijbelse boodschap zelf, om te onderzoeken of datgene wat door de ouders of de dominees wordt geleerd wel klopt met de bijbel.

 42. on 30 Mar 2010 at 22:5642Nathan Kas

  @41 Ja joh zal vast wel ,moeten we hier nu echt op reageren ?

 43. on 31 Mar 2010 at 8:3043Marcus

  @41;

  Bravo! Wat een prachtig advies krijgen we weer:

  …men [kan] beter zijn of haar tijd steken in de bijbelse boodschap zelf, om te onderzoeken of datgene wat door de ouders of de dominees wordt geleerd wel klopt met de bijbel.

  Ik zal je dit zeggen: ik heb genoeg uit dat leuke boek dat je aanraadt (zonder correcte bronvermelding of verwijzing, hoe slecht!) gelezen om te ondervinden dat het, om jouw woorden te gebruiken, niet klopt (voor zover je hiervan kan spreken bij fictie).

 44. on 31 Mar 2010 at 8:5844Superbeest

  @41:
  Ben je serieus zo ver heen dat je denkt dat prediken hier wordt gewaardeerd?

 45. on 01 Apr 2010 at 15:3845ViGiLant

  Aangezien Wilfred’s stuk op deze site totaal geen functie dient kunnen we niet anders concluderen dan dat hij de naam van de Heer ijdel gebruikt. Kortom Wilfred, je verhaal is in strijd met wat de bijbel van een goed Christen verlangt.

 46. on 05 Apr 2010 at 16:0746Maarten Korsch

  Schokkend! Ik ben zelf christelijk opgevoed (hervormd) maar niet zo extreem als jij, van mijn ouders mocht ik gewoon Atheist worden, het was namelijk zo dat als mijn vader uit de bijbel voorlas ik altijd begon te vragen, pap kan dat wel? Dus hij zij dan, zoek het even op. En zo ben ik dus rond mijn 12e Atheist geworden. Ik woon zelf niet op de biblebelt maar ik zit wel op school in de noordoostpolder, zeer christelijk dus, al die ellendige urkers verzieken de hele boel met hun schijnheilige koppen. Jouw verhaal heeft met geraakt, veel sterkte daar op de biblebelt.

 47. on 27 Apr 2010 at 20:3947fakkelplemp

  @37 dat is dus een vooroordeel wat niet klopt, ik was naar een death/blackmetal avondje in het poppodium van Amersfoort, bleek het een reli metal avond te zijn, van een paar gelovigen hoorde ik dat het bands van het platenlabel “fear dark” waren en dat daar alleen christen bands bij zitten, was wel maf, een zanger riep op een bepaald moment: lezen jullie wel eens? want de bijbel is een goed boek, iedereen juichen, achteraf bedenk je dan te laat de goede reactie: heb je ook ooit iets anders gelezen? Niet zo sterk atheïstisch als Dawkins maar erg leuk om te lezen: terry pratchett spot met alles dus ook met geloof, small gods geeft weer een ander perspectief op t geloof.

 48. on 28 Apr 2010 at 7:5548René

  achteraf bedenk je dan te laat de goede reactie

  Dat heet esprit de l’escalier. Graag gedaan.

 49. on 23 Nov 2011 at 14:3249Melis

  Zelf kom ik ook uit zo’n gezin en omgeving, en ben ik ook niet meer gelovig. Tot groot verdriet van mijn ouders. Maar wat ik niet kan begrijpen is dat je zo neerbuigend doet over je eigen afkomst. Er zijn zoveel mooie dingen die ik uit mijn religieuze opvoeding kan halen, het maakt mij een genuanceerder mens. Ik heb ook wel eens gedacht dat ik het wel heel erg slecht had getroffen, maar niets is minder waar. Inmiddels kan ik zeggen dat ik blij ben met mijn religieuze achtergrond, die had ik niet willen inruilen, zelfs al had het gekund. Jezelf de slachtofferrol toespelen is wel erg gemakkelijk he?

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

.god.voor.dommen © 2012 All Rights Reserved.

 
 

>Een koninghuis blijft alleen bestaan door een bevolking die niet met rede  denkt en werkt en nog gelooft in sprookjes en zo komt een samenleving tot stilstand

dossier

Religie

‘Beatrix verstaat de kunst om burgerlijkheid uit te stralen’

Gerrit-Jan KleinJan − 31/01/12, 13:41
Een Oranjefan in Uddel, een dorp op de Veluwe dat een overwegend orthodox-protestantse bevolking heeft en warme gevoelens koestert voor de majesteit. © Werry Crone
Mensen van adel bestaan niet,want die titels zijn allemaal verworven met landroof,diefstal en bedrog en moord voor en na en  tijdens de kruistochten,verwijzing naar o.a. Walram van Laurensburg 1189
 
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

De uitdrukking “blauw bloed” wordt in de zin “Hij/zij heeft blauw bloed” gebruikt om aan te duiden dat iemand tot de adelstand behoort. De uitdrukking stamt uit het Spaans waar “sangre azul” (Spaans voor blauw bloed) eveneens een staande uitdrukking is.

De etymologie is waarschijnlijk deze; de uit het noorden stammende ridders (Visigoten en kruisridders) die Spanje veroverden hadden een lichtere huid dan de inheemse bevolking. De bloedvaten van noord-Europeanen schijnen blauwig door hun blanke huid.

In de biblebelt is koningin Beatrix, die vandaag 74 wordt, populair. De orthodox-protestantse bevolking voelt een ‘eeuwenoude’ band met de vorstin. Hoe kan het dat het nationalisme van bijna twee eeuwen oud bij met name orthodox-protestantse Nederlanders nog springlevend is?

 • © anp

Het antwoord is simpel. De meest behoudende protestanten staan wat oranjeliefde betreft nog in de negentiende eeuw, zegt Fred van Lieburg, die religiehistoricus is aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Link:http://herstelderepubliek.wordpress.com/2011/06/04/wij-vieren-200-jaar-bezetting-in-2013/

“Door de ontzuiling is de gedachte dat kerk, staat en vorstenhuis een geheel vormen bij andere protestanten grotendeels verloren gegaan.”

Een krant als het Reformatorisch Dagblad en orthodox-protestantse uitgeverijen komen regelmatig met publicaties waarin gewezen wordt op de onverbrekelijk geachte band tussen kerk, koningin en natie. Het laatste boekje verscheen een paar weken geleden, ‘Onze Vorstin’ heet de bundel uit het fonds van De Banier, een kleine reformatorische uitgeverij uit Apeldoorn. De veelzeggende ondertitel luidt: ‘Protestanten over Beatrix’.

Een keur aan behoudende protestanten, vrijwel uitsluitend mannen, bezingt de lof op de majesteit. Een dominee uit de gereformeerde gemeenten: ‘Je voelt bij haar de religieuze band met vroeger eeuwen.’

Protestantse gevoeligheden
Beatrix is zich goed bewust van haar populariteit bij behoudende protestanten, weet Van Lieburg. “Ze kent de protestantse gevoeligheden goed. Het was een meesterzet van haar om bij haar inhuldiging als koningin in 1980 het Wilhelmus te citeren. ”Mijn schild ende betrouwen zijt Gij, o God mijn Heer’, zei ze. Nou, veel behoudende protestanten kregen een brok in de keel.”

Er is volgens Van Lieburg nog een reden waarom Beatrix veel sympathie heeft bij deze groep. Die is aardser. “Beatrix verstaat de kunst om burgerlijkheid uit te stralen. Dat zie je onder meer in kapsel en kleding.”

Levensstijl Oranjes bevalt niet
Maar de populariteit van de Oranjes, ziet Van Lieburg, is tanende in plaatsen als Uddel, Staphorst, Barneveld en Rijssen. De levensstijl van de Oranjes komt steeds minder overeen met hun eigen christelijke overtuigingen op de biblebelt.

Dat komt onder meer doordat de prinsen zich in de internationale jetset ophouden, prinses Máxima rooms-katholiek is gebleven en de zondag niet als rustdag wordt gezien. Zo had het Reformatorisch Dagblad, een zéér oranjegezinde krant, er onlangs meer moeite mee dat de vorstin bij haar staatsbezoek aan Oman de zondag ”ontheiligde” dan dat ze een hoofddoek droeg in een moskee.

Van Lieburg: “Bij Beatrix strijken dit soort protestanten nog wel over hun hart. Maar Willem Alexander heeft minder krediet. Hij zou eigenlijk een gebaar moeten maken naar het protestantse volksdeel, net als Beatrix bij haar inhuldiging.”

‘Oranjeliefde is gebaseerd op mythe’

De liefde van protestanten voor het Nederlandse Oranjehuis is helemaal niet eeuwenoud. Bovendien is het gebaseerd op een nationalistische mythe. “De leus ‘God, Nederland en Oranje’ is typisch een product van de negentiende eeuw”, zegt Joris van Eijnatten, hoogleraar cultuurgeschiedenis aan de Universiteit Utrecht.

Na 1800 gebeurt er iets nieuws in de geschiedenis. Dan komt, onder invloed van de Verlichting het nationale denken op, met de natie als morele gemeenschap van burgers. “Het was dus belangrijk dat inwoners van een staat zich onderling verbonden gingen voelen. De vraag was alleen hoe.”

In Nederland bedacht een protestantse elite in de eerste helft van die eeuw dat de hervormde kerk, staat en vorstenhuis altijd al onlosmakelijk met elkaar verbonden waren. “Het is achteraf gezien natuurlijk een constructie, maar in die tijd geloofden ze echt dat het historisch voorbestemd was dat Nederland protestants zou zijn.”

Dat de leus bij protestanten zo populair werd, komt onder meer doordat ze het monopolie op de openbare godsdienst verloren. Eeuwenlang hadden protestanten religieuze privileges gehad in Nederland. Dat was in de negentiende eeuw voorbij. Zo ontstond er de scheiding tussen kerk en staat en mochten rooms-katholieken weer bisschoppen benoemen.

Identiteit protestanten
“Protestanten zagen dat als een bedreiging, als verlies van identiteit. De leus ‘God, Nederland en Oranje’ was dan bedoeld om aan rooms-katholieken en liberalen te laten zien dat er een onverbrekelijk band bestond tussen Nederland en het protestantisme.”

De Oranjes kwam de steun van protestantse zijde goed uit, aangezien hun politieke rol in democratisch wordende tijden steeds zwakker werd. Ze werkten er zelf flink aan mee om, in ieder geval voor het oog van de buitenwereld, als vrome protestanten over te komen.

Zo benoemde Koning Willem III een meteen hofpredikant in 1853, het jaar dat Rome weer bisschoppen benoemde in Nederland. Dat was een slimme zet. Want daarmee haalden ze de banden met het protestants volksdeel aan.

 
 
mailIcon print ||

 
 
 
Aan het laden ...
Aan het laden …

Plaats een reactie!

Deel jouw mening met de andere bezoekers

Aan het laden ...
1 van 2 volgende

24 reacties

AsanovicToch blijf ik en vele anderen respect hebben voor HM Beatrix in tegenstelling tot gedoger Bassie en premier Adriaan die ons land naar de knoppen besturen….

Aan het laden ...
03/02/12 09:50

Beledigend? Ongepast? Meld het ons.

Herman N.Vierde poging: de koningin zou er verstandig aandoen, om naast de protestantse hofprediker ook een hofpriester, een hofrabbijn, een hofimam, een hofpandit en een hof-nar te benoemen. zo ondervang je kinnesinne tussen de gelovigen van verschillende godsdiensten en kan niemand zich op de borst kloppen, in de enige en belangrijkste god, want die van de koningin, te geloven.

Aan het laden ...
02/02/12 14:25

Beledigend? Ongepast? Meld het ons.

papermateIk heb me altijd afgevraagd waarom in kringen waar men slechts één echte KONING erkent, zo dol is op Zijn aardse concurrenten.

Aan het laden ...
02/02/12 13:10

Beledigend? Ongepast? Meld het ons.

Sisyphus LachtCitaat: ‘….burgerlijkheid uit te stralen’ – – Door het alleen te zeggen IS het nog niet zo. ‘Als geen ander …’ Beatrix straalt maar 1 ding uit: kak. Maar er zijn wel meer mythes rondom de Oranjes die nergens op slaan. Hoe die in de wereld komen zagen we in de laatste serie op TV, waarin de Oranjes voortdurend riepen: ‘Een Oranje vlucht niet.’ Dit in schril contrast met de feiten: toen de Duitsers kwamen, waren de Oranjes de eersten die vluchtten. En HEEL ver weg: Canada. Zo dapper waren ze.

Aan het laden ...
01/02/12 19:41

Beledigend? Ongepast? Meld het ons.

JohnieWat mij tegenstaat is het feit dat de koningin een salaris ontvangt voor een baan met veel verantwoordelijkheden, maar ze politiek geen enkele verantwoordelijkheid draagt. Om het over de profiteurs rondom Beatrix nog maar niet te hebben. Met een president wordt het echt niet goedkoper, maar deze heeft dan ook echt een grote verantwoordelijkheid! Bovendien blijkt keer op keer dat de Oranjes graag plukken uit de staatskas maar er alles aan doen om er zo min mogelijk aan bij te dragen.

Aan het laden ...
01/02/12 17:09

Beledigend? Ongepast? Meld het ons.

carelHare Majesteit bezit twee nationaliteiten,de Engelse en de Nederlandse,en betaalt ,legaal(!),géén belasting. Daarnaast is Zij extreem vermogend. . Dat is toch allerminst “burgerlijk”!

Aan het laden ...
01/02/12 16:56

Beledigend? Ongepast? Meld het ons.

spelIk kan me herinneren van mijn geschiedenislessen dat de 80 jarige oorlog ging om zelfstandigheid tov de Spaanse koning en om godsdienstvrijheid De Oranjes kozen voor deze opstandelingen oftewel geuzen Deze band gaat dus ruim 4 eeuwen terug Het koningshuis is al eeuwen protestant Er klopt geen hout van dit hele stuk Wel is bij de orthodoxen de band wel bijna magisch en van God gegeven te noemen Dat past in hun geloofsvisie De koning/ regering is door God aangesteld en moet je gehoorzamen

Aan het laden ...
01/02/12 10:16

Beledigend? Ongepast? Meld het ons.

SejeHoe kan iemand nu burgelijkheid uitstralen als zij met majesteit aangesproken wil worden. Het is gewoon een heel arrogante mevrouw die elk gevoel voor de burger of voor burgelijkheid mist.

Aan het laden ...
01/02/12 10:09

Beledigend? Ongepast? Meld het ons.

CM@KoL:”Hoe kan de orthodox-protestantse bevolking een ‘eeuwenoude’ band hebben met mw Amsberg als zij pas 74 jaar is.” . . Scherpe observatie.

Aan het laden ...
01/02/12 07:47

Beledigend? Ongepast? Meld het ons.

AsanovicIk en vele miljoenen medelanders blijven respect hebben voor deze intelligente en integere dame, die een voorbeeld en boegbeeld is voor Nederland….. niets dan hulde….

Aan het laden ...
01/02/12 00:01

Beledigend? Ongepast? Meld het ons.

King of LightHoe kan de orthodox-protestantse bevolking een ‘eeuwenoude’ band hebben met mw Amsberg als zij pas 74 jaar is. Vindt ik knap hoor! En dan burgelijkheid uitstralen via kleding en kapsel. Sorry hoor, ik zie meestal mantelpakjes of jurk, een hoedje en altijd en eeuwig hetzelfde kapsel volgespoten met haarlak. Moet dat burgelijkheid uitstralen? Merkwaardige denkwijze houdt deze groep er op na.

Aan het laden ...
31/01/12 22:38

Beledigend? Ongepast? Meld het ons.

Marius59Bidden voor het koningshuis vond ik als kind prachtig. Tot verstand gekomen; . De Balkenendenorm of belasting betalen is er niet bij. Het Oranjefonds en de RVD betaal ik mee u/ Kunnen we met die 100 miljoen per jaar niet iets nuttigs doen? Leve…. het gezond verstand.

Aan het laden ...
31/01/12 22:25

Beledigend? Ongepast? Meld het ons.

PAMBoursToch blijft het flauwekul een koningshuis. Een staatshoofd op grond van geboorte goed idee? Dacht het niet. Afschaffen die monarchie! En doen wat er in de grondwet staat; iedere Nederlander is gelijk voor de wet en kan dus dan “gewoon” tot staatshoofd verkozen worden. Ceremonieel presidentschap heeft hierbij de voorkeur. Leve de republiek!

Aan het laden ...
31/01/12 21:14

Beledigend? Ongepast? Meld het ons.

AsanovicWat ik nu verneem is dat H.M de koningin Beatrix enorm populair is onder de Nederlandse moslimgemeenschap. Een leeuw van een vrouw die niet bang is van geblondeerde eksters en politieke kraaien. Naar wat ik nu verneem is deze vrouw een voorbeeld voor vele vrouwelijke landgenoten…. ongeacht geloof, sociale klasse, huidskleur of etnische afkomst. Hulde….

Aan het laden ...
31/01/12 21:10

Beledigend? Ongepast? Meld het ons.

NinelWanneer ik deze foto zie, van onze Majesteit! Dan begrijp ik opeens waar Leider Wilders zijn blonde pruik vandaan haalt. Als in een Grieks drama heeft hij ‘de Majesteit’ willen evenaren. De tragedie is, dat hij daartoe nog wel honderd pruiken had kunnen opzetten, maar nooit de ‘Koninklijke macht’ kon bereiken, die hem met louter ‘een zucht’ heeft weggevaagd!

Aan het laden ...
31/01/12 19:31

Beledigend? Ongepast? Meld het ons.

J.BukowskyIn het algemeen kan ik meer sympathie opbrengen voor de oranje aanhangers dan de oranje bashers.

Aan het laden ...
31/01/12 18:54

Beledigend? Ongepast? Meld het ons.

FransWuijtsEert de overheid 13 – 1 . ‘Ieder mens moet zich onderwerpen aan de overheden, die boven hem staan. Want er is geen overheid dan door God en die er zijn, zijn door God gesteld’. . . Mogelijk ligt daar de grondslag voor het bezingen van lof door behoudend protestanten voor de majesteit.

Aan het laden ...
31/01/12 16:33

Beledigend? Ongepast? Meld het ons.

jkwMet de koning van straks wordt het nog veel erger.

Aan het laden ...
31/01/12 16:29

Beledigend? Ongepast? Meld het ons.

laan0789adslstandaardhttp://klein-oranje-museum-trudie.blogspot.com/ . . En hier is veel te lezen en te zien, gewoon een hobby om de koninklijke geschiedenis . te laten leven en herleven, heden en verleden, elk in hun eigen tijd. . En nu feliciteren wij koningin Beatrix op 31 Januari 2012 met haar verjaardag! . Trudie v.d.Laan-Wigboldus

Aan het laden ...
31/01/12 16:28

Beledigend? Ongepast? Meld het ons.

yade felicianoIeder land krijgt m.i. een koning/in die bij het land past.Hare M.straalt degelijkheid en vertrouwen uit.Ik wacht vol spanning op de komst van koningin Maxima,die wellicht het ietwat trutterige oranjeboven imago nog meer gaat opleuken.Intussen van harte gefeliciteerd mevrouw v.Amsbergen.

Aan het laden ...
31/01/12 15:58

Beledigend? Ongepast? Meld het ons.

Over anaconda15

1.80 meter lang blauwe ogen Nederlands Techneut en gek op wetenschap Erg handig en visionair
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized en getagged met . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s