Ambtenaar declareert de gekste dingen en ook niet vergeten de Colleges van B&W

                                                                                                      

Een machtspyramide op instorten want alles is maar betrekkelijk

Link:http://www.trouw.nl/tr/nl/5009/Archief/archief/article/detail/2902298/2011/09/12/Geld-werd-iets-dat-je-moest-verdienen.dhtml#

Link:Donker_10_november

Aan de heer R. Donker

Email: kingkong1621@live.nl

datum      9  november 2010

Geachte heer Donker,

Hierbij wil ik de ontvangst bevestigen van uw email van28 oktober 2010, inzake onbeschofte dienstverlening: erfenis van de graaicultuur? Uw email is ter kennis gebracht van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport / Jeugd en Gezin.  De Eerste Kamer heeft volgens de Grondwet een rol bij de totstandkoming van wetgeving en bij de controle van de regering. Burgers kunnen de leden behulpzaam zijn bij hun wetgevende en controlerende werk door hun bezwaren te melden. Om die reden dankt de commissie u voor de moeite die u heeft genomen om uw problemen op te schrijven. Uit brieven van burgers kunnen problemen en misstanden gesignaleerd worden die breder voorkomen en bijgestuurd moeten worden of die niet in voorgestelde wetgeving terecht zouden moeten komen. Fracties beoordelen deze informatie tegen de achtergrond van hun programma’s. Vervolgens is het de vraag of er een meerderheid in de Kamer bestaat om veranderingen tot stand te brengen.

Eerste Kamerleden mogen schriftelijke vragen aan de regering stellen over onderwerpen die niet direct met een wetsvoorstel te maken hebben. Van dit recht maken zij echter maar beperkt gebruik. Controle van het actuele regeringsbeleid is – zo wordt algemeen gevonden – in de eerste plaats een zaak van de Tweede Kamer.

Over het algemeen kan de Kamer geen invloed uitoefenen op de concrete afwikkeling van individuele problemen, omdat ook ministers en staatssecretarissen vaak niet de bevoegdheid hebben te beslissen over individuele gevallen. Juist om zorgvuldig om te kunnen gaan met de belangen van alle afzonderlijke inwoners van ons land is de uitvoering van heel veel wetten in handen gelegd van vele instanties die dichter bij de burger staan en de tijd hebben zich in dossiers te verdiepen. De rechtspraak is in handen gelegd van onafhankelijke rechters. Veel mag ook geregeld worden door lokaal bestuur. Als medewetgever is het voor de Eerste Kamer steeds een punt van aandacht dat ook de mogelijkheden van bezwaar en beroep goed geregeld zijn voor burgers die het niet eens zijn met besluiten die hen raken, zonder daar overigens zelf een rol in te spelen. Ook de Nationale Ombudsman kan individuele klachten in behandeling nemen die betrekking hebben op het functioneren van overheidsorganen.

Hoewel u mogelijk teleurgesteld bent in de mogelijkheden die deze Kamer heeft om uw individuele problemen op te lossen, mag u er op vertrouwen dat de leden van deze Kamer zich bij elke brief de vraag stellen of er wellicht iets in de algemeen geldende regels te kort schiet en aangepast moet worden.

Hoogachtend,

De plv. griffier van de Eerste Kamer

Mr. Warmolt de Boer

Link:Mark over van alles

de Stentor

U bevindt zich hier › Regio › Zwolle

‘Clownspak’ college kost burger geld

donderdag 23 februari 2012 | 18:14 | Laatst bijgewerkt op: donderdag 23 februari 2012 | 18:15

Tekstgrootte tekst verkleinentekst vergroten
 
ZWOLLE – Huur van carnavalskleding ter waarde van dik vierhonderd euro, schmink voor bijna zeventig euro en een cadeau van 1200 euro voor het honderdjarige FC Zwolle.
Het zijn enkele uitgaven die het college van burgemeester en wethouders in 2011 deed op kosten van de gemeente Zwolle.RTL Nieuws verzamelde de afgelopen maanden declaraties van bestuurders uit de vijftien grote steden en de provincies. In Zwolle valt het gros van die declaraties binnen de afspraken, zo meldt een gemeentezegsman naar aanleiding van het RTL-onderzoek. “Bij twijfelgevallen beslissen burgemeester en gemeentesecretaris.”Zo werd besloten om de huur van carnavalskleding en professionele schmink te declareren. “Geen enkel collegelidvierde carnaval voor hij of zij collegelid werd. Het is daar uit hoofde van haar functie. En je mag niet verwachten dat, bijvoorbeeld dit jaar, de Gelaarsde Kat (wethouder Erik Dannenberg) zichzelf schminkt.” Wat volgens RTL nog meer opviel in Zwolle was de aankoop van kaartjes voor Lowlands door wethouder Gerrit Piek. Maar die ging niet zelf los tijdens het festival, zo blijkt nu. De Gelderse gedeputeerde Co Verdaas kreeg de toegangskaarten als dank voor zijn inzet als informateur tijdens de collegevorming in 2010.
U bevindt zich hier › Nieuws  › Algemeen  › Binnenland

Ambtenaar declareert de gekste dingen

Auteur: door Frits Bloemendaal |   woensdag 18 mei 2011 | 06:10 | Laatst bijgewerkt op: woensdag 18 mei 2011 | 14:33

Tekstgrootte tekst verkleinentekst vergroten
Ministeries in Den Haag waar veel ambtenaren werken in overheisdienst. Foto: GPDMinisteries in Den Haag waar veel ambtenaren werken in overheisdienst. Foto: GPDDEN HAAG – Wat heeft een ambtenaar aan een door de baas betaalde cursus meditatie? Aan een cursus homeopathie voor dieren, of een cursus glas-in-lood-zetten?
De Algemene Rekenkamer weet het ook niet, maar kwam deze voorbeelden wel tegen in het onderzoek naar de doelmatigheid van overheidsuitgaven.
Ministeries zijn niet kritisch genoeg bij het beoordelen en registreren van deze belastingvrije vergoedingen, vindt de Rekenkamer. Zo konden ambtenaren in drie jaar tijd meerdere dienstfietsen kopen, terwijl dat volgens de regels maar een keer in de drie jaar mag.Weinig controle
Er wordt wel meer onnauwkeurig geregistreerd. Zo laten veel ministeries de managers en het personeel zelf de verlofdagen bijhouden, zonder controle van personeelszaken. En als een ambtenaar vertrekt, krijgt hij automatisch het restant verlofuren uitbetaald. Zonder nadere controle.Ook vergeten managers regelmatig door te geven dat een ambtenaar uit dienst is. Sommigen worden ten onrechte nog maanden doorbetaald, tot het ministerie er achter komt. De ex-ambtenaar moet het dan zelf rechtzetten, terwijl hij er zelf geen schuld aan heeft.En intussen heeft hij er wel last van, bijvoorbeeld doordat de zorgtoeslag is stopgezet of doordat hij veel meer belasting moet betalen.Klein leed
Het is, naar maatstaven van de Algemene Rekenkamer, klein leed op de totale rijksuitgaven van 237,6 miljard in 2010. Verreweg het grootste deel van die uitgaven, 99,66 procent, is rechtmatig.
Toch beslaat het restant nog altijd meer dan 800 miljoen euro, en dat is nog altijd veel geld, zei voorzitter Saskia Stuiveling van de Rekenkamer gisteren.De Tweede Kamer debatteert vandaag over de verantwoording van de rijksuitgaven over 2010. Bij de ministeries springen er twee in negatieve zin uit: Defensie en Volksgezondheid. Beide kampen met hardnekkige problemen bij het verantwoorden van hun uitgaven.
 Donkeredagen_verhaal_woningontruiming_Walstr._9a
 
Rel om declaraties korpschefs politie PDF Afdrukken E-mailadres
Nieuws – Fraude
zaterdag 28 november 2009 19:10
Hoofdcommissarissen declareren massaal. Zeker zestien hoofdcommissarissen en plaatsvervangers krijgen duizenden euro’s vergoeding voor representatiekosten, maar declareren daarnaast ook nog eens bonnetjes van stomerijkosten en etentjes. Interim-korpschef Miriam Barendse maakt het wel erg bont. Volgens onderzoek van RTL Nieuws is zij één van de best verdienende korpschefs van Nederland. Opmerkelijk voor een hoofdcommissaris van een relatief klein korps. Tot en met juni werkte ze als tijdelijk hoofdcommissaris bij het politiekorps in Twente. Drie maanden lang liet ze zich inhuren via haar eigen managementadviesbureau. Ze bracht 1400 euro per dag in rekening, in totaal ruim 60.000 euro. Inmiddels is ze interim-korpschef in de politieregio Brabant Noord. Dat korps is 1650 man sterk. Ook bij dit korps diende ze een rekening in van haar managementadviesbureau van bijna 4500 euro voor 2,5 dag werk (ter voorbereiding van haar functie als interim korpschef).[Miriam_Barendse-b[6].jpg]
Ons bin zunig geldt niet voor Miriam BarendseHoewel ze voor een relatief klein korps werkt, ontvangt Barendse maandelijks ruim 9968 euro, bijna evenveel als de Amsterdamse korpschef Welten, die leiding geeft aan het grootste korps van Nederland van 6000 man. Het salaris van een korpschef is mede-afhankelijk van de korpsgrootte.Barendse ontvangt in Twente ook een toelage voor werving & behoud. Deze arbeidsmarkttoelage is bedoeld om een korpschef aan een korps te binden. Barendse is interim-hoofdcommissaris en vertrekt binnenkort weer.De Nederlandse Politie Bond noemt de vergoeding van Barendse “buitensporig”.Link:ijsselland declaraties politiehttp://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF20111009_068
 
Helpendehanden

dinsdag 19 januari 2010

Print

RMO: bezuinigingen AWBZ leiden tot ongewenste gevolgen

Overheidsorganisaties kunnen zuiniger met hun budgetten omspringen. Er heerst een cultuur om geld op te maken, vooral uit angst om later op de begroting gekort te worden. Een cultuur van zuinigheid zou een forse besparing op de overheidsuitgaven kunnen opleveren. De prikkel om dezelfde doelen met minder geld te behalen, is echter structureel afwezig. Dat blijkt uit een rapport van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) dat aangeboden is aan de minister-president en de vice-premiers.

AWBZ
In het advies kaart de Raad onder meer een aantal mechanismen aan die gewoonlijk bij bezuinigingsrondes optreden. Een daarvan is dat bezuinigingen vaak generiek in plaats van specifiek plaatsvinden. De pakketmaatregel AWBZ kan bijvoorbeeld onnodige aanspraken verminderen, maar tegelijk voorzieningen weghalen bij degenen die deze voorziening echt nodig hebben, zoals bijvoorbeeld de groep van licht dementerenden die thuis wonen – wat vervolgens op een andere begrotingspost weer tot stijgende uitgaven leidt.

Een ander mechanisme is dat bezuinigingen vaak leiden tot reorganisaties die op den duur juist meer geld kosten. Dat houdt verband met het alom aanwezige streven naar integraal, ontkokerd beleid dat gepaard gaat met veel energieverlies naar overkoepelende, coördinerende instanties. Er valt dan ook veel (financiële) winst te behalen door het schrappen van allerlei coördinatielagen binnen de overheid. Dit komt bovendien de kwaliteit en nabijheid van de dienstverlening ten goede.

Wachtlijsten jeugdzorg
Een onderliggende boodschap is om de overheid te ontlasten door de samenleving meer ruimte te laten om dingen zelf te doen. Dat vraagt in veel gevallen om bewust ander beleid. Zo constateert de Raad dat het huidige beleid van risicopreventie en monitoring van de jeugd een aanzuigende werking heeft op wachtlijsten en ook te veel van de jeugdzorg verwacht, met alle financiële gevolgen van dien. Eigenlijk springt de overheid in een gat dat de sociale omgeving laat liggen, en waardoor diezelfde omgeving ook steeds minder haar verantwoordelijkheid kan nemen. Door de kringen rondom gezinnen zelf meer aan zet te laten zijn, kan een dubbele doelstelling worden behaald: zowel besparing als meer betrokkenheid.

De RMO heeft zijn advies geschreven ten behoeve van de ambtelijke opdracht om structureel 20 procent te bezuinigen op de overheidsuitgaven. De Raad heeft dit aangegrepen om een aantal richtinggevende principes te formuleren die de publieke sector goedkoper kan maken door de kwaliteit te verhogen. De Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling adviseert regering en parlement over sociale verhoudingen in Nederland. De sociale infrastructuur staat centraal. We doen dat niet vanuit een ivoren toren. We gaan het land in, beleggen expert meetings en praten met sleutelfiguren. Soms laten we onderzoek doen om feiten boven tafel te krijgen.

Bron: RMO

Over anaconda15

1.80 meter lang blauwe ogen Nederlands Techneut en gek op wetenschap Erg handig en visionair
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized en getagged met . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s