RE: De volksvertegenwoordiging op landelijk en lokaal niveau die liever de struisvogelkoppen in het zand steken dan de signalen serieus nemen dat de democratische rechtstaat een illusie is en Siemon Goossensen alias Donald Duck

                De volksvertegenwoordiging op landelijk en lokaal niveau die liever de koppen in het zand steken dan de signalen serieus nemen dat de democratische rechtstaat een illusie is als clienten/patienten hun recht willen halen als hun hulpvraag niet word behandeld door AWBZ zorg en welzijnsinstellingen volgens de kwaliteitswet zorg en clientenraden en klachtencommisies van de instellingen niet reageren op de klachten van hulpvragers omdat deze raden/commissies niet on-afhankelijk zijn.
En waar malafide  operende personen onder clienten daar proberen op in te springen en zich uitgeven voor “hulpverlener” zonder opleidingen,diploma”s en ervaring.
Er word er door politie en justitie niets ondernomen tegen personen die zich op onrechtmatige gronden uitgeven voor hulpverleners en daarmee hulpvragers in nood benadelen en de economie schade toebrengen door opsporing en strafrechterlijke vervolging als er aangifte word gedaan door benadeelde hulpvragers ook op financieel gebied.
 
Het Europees parlementslid in spe oftewel de “”Neus” die zich overal mee bemoeit en zijn gok in andermans leven steekt aan het werk voor de SP Zwolle maar kon opduvelen toen zij erachter kwamen dat de “Neus” alleen voor zijn eigenbelangen bezig was en nu als niet opgeleid hulpverlener n de hoop dat hij opvalt bij  daklozen,uitgeprocedeerden en burgers waar hij eens financieel slaatje uit probeert te slaan,niet dus maar blijft gewoon doorgaan met mensen lastig vallen
Hetzelfde was dat het geval bij het clubje Solidara de nieuwkomer op de markt van politieke kletskoppen die veel beloven maar weinig waar maken,maar je moet wat doen om op te vallen in LNederland maar daar viel de “Neus” ook op zijn gat en is nu nog steeds voor zichzelf bezig i
oSolidara FldEUverkiezingen Mrt09pvanginstelling leger des heils en probeert daklozen voor zijn karretje te spannen met valse beloftes maar de politie kan straks de klerezooi opruimen die meneer achter zich laat.

Ps.Dit persoon deed aangifte tegen mij  R.Donker bij het hoofdbureau van politie Zwolle aan de Koggelaan wegens laster en smaad op 19 juli 2010 om 12.13 uur maar waar ik daklozen/burgers wil waarschuwen voor de malafide praktijken van deze zogenaamde hulpverlener en waar mij dit was geadviseerd door een bekwaam opgeleide juridisch adviseur die de raad gaf om geen conflict aan te gaan met dit persoon maar die iedere keer probeert met behulp van derden toch een conflict uit te lokken waar ik niet op intrap en hem volkomen negeer,maar hij blijft maar doorgaan. Hij wou zelf mij de toegang tot de bibliotheek aan de Diezerstraat ontzeggen middels roddels verspreid onder het daar werkend personeel.Het OM heeft na nader onderzoek besloten om tegen mij geen vervolging in te stellen maar hadden zij dit toch doorgezet dan hadden zij hun eigen vingers gebrand  door geloof te hechten aan de uitlatingen van een zeer onbetrouwbaar persoon die erop los fantaseert en wat algemeen bekend is en speelt mooie sier met de gegevens die anderen verzamelen maar weet daar geen soep van te maken want daar heb je hersens voor nodig en geen grootheidswaanzin.

Link:2006_11_rapport_goossensen

Leger des Heils fraudeerde niet, maar wacht rechtszaak

Van onze redactie religie & filsofie − 14/04/07, 00:00           

Het Leger des Heils in Zwolle heeft geen financieel misbruik gemaakt van haar cliënten, blijkt uit een onafhankelijk onderzoek. Toch wordt het Leger voor de rechter gedaagd.

Zwolle – Het Leger des Heils in Zwolle heeft geen fraude gepleegd. Dat blijkt uit onderzoek van oud-Tweede Kamerlid Aart Mosterd (CDA). Zijn rapport werd vrijdag gepresenteerd op het hoofdkantoor in Almere. De onderzoeker gaf de hulpverleningsinstantie een aantal aanbevelingen mee. Belangrijkste advies is dat het Leger beter moet communiceren. Een groep voormalige daklozen beschuldigde het Leger des Heils ervan ten onrechte woonlasten in rekening te hebben gebracht aan cliënten. Ook zou het uit hun naam een vergoeding voor psychische zorg hebben geïnd, terwijl die hulp niet nodig was en ook niet werd geleverd. Het Leger gaf in januari aan Mosterd de opdracht om de beschuldigingen te onderzoeken. Mosterd komt in zijn onderzoeksrapport tot de conclusie dat er geen enkele aanwijzing is dat het Leger des Heils in Zwolle met opzet cliënten heeft benadeeld. Dat cliënten wel dit gevoel kregen kan het oud-kamerlid overigens wel begrijpen. Bij de klagers was onduidelijkheid ontstaan over de eigen bijdrage die moest worden betaald. „De woonvoorziening is een collectieve voorziening”, legde Mosterd uit. „Zonder eigen bijdrage kan de opvang niet bestaan. Ieder individu geniet er uiteindelijk van.” Aan individuele cliënten is volgens Mosterd door het heilsleger in Zwolle onvoldoende duidelijk gemaakt welke kosten er zijn verbonden aan de maatschappelijke opvang per cliënt, maar ook waarvoor de eigen bijdrage is bedoeld: een vast bedrag per persoon voor ’bed, bad, brood en begeleiding’. Directeur Ine Voorham van het Leger des Heils reageerde opgelucht op de conclusie. „De integriteit van het Leger is bevestigd. Ook al weet je van jezelf dat je niet verkeerd handelt, het is toch prettig als een onafhankelijke commissie de beeldvorming corrigeert.” Het advies om helder te communiceren met cliënten, zei ze ter harte te nemen. In het jaarverslag van 2007 wordt dit verduidelijkt, beloofde ze. „Het is gegaan zoals het gegaan is. Daar kun je je voordeel mee doen en dat gaat het Leger des Heils dan ook doen”, aldus Voorham. Mosterd had nog wel één tip: „Er had iets eerder samen wat aan kunnen worden gedaan. Een klacht begint vaak met een klein brandje. Als je er niets mee doet, kan het uitslaan en dan heb je er veel last van.” Ondanks de uitkomst van het onderzoek wordt het Leger des Heils toch voor de rechter gedaagd. Siemon Goossensen, een van de initiatiefnemers van de aanklacht, zegt over ’keiharde bewijzen’ te beschikken van onrechtmatig gebruik van gelden door het Leger. Goossensen start alsnog een civiele procedure.

Geachte heer Donker,

De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft geen toezicht op de opvang van dak- en thuislozen. Om die reden kunnen wij niet ingaan op uw verzoek.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

mw. H.J.L. Swartjes MSc Medewerker Meldpunt ……………………………………………………………… Inspectie voor de Gezondheidszorg Meldpunt IGZ

Postbus 2680 | 3500 BR | Utrecht

……………………………………………………………… T 088-1205000

F 088-1205001 meldpunt@igz.nl

http://www.igz.nl

Van: Ruud Donker [mailto:kingkong1621@live.nl] Verzonden: donderdag 15 maart 2012 12:50 Aan: _dienstpostbus IGZ meldpunt Onderwerp: RE: Recht op Maatschappelijke ondersteuning dakloze clienten

Gericht aan meldpunt IGZ,

Ik betaal voor de nachtopvang Nel Banninkhuis 5,70 euro per nacht aan eigen bijdrage en voor het eten en drinken bij de dagopvang Bonjour 3,50 per dag is gezamenlijk 279,50 euro per maand als je 31 dagen rekent en ik heb maar een WWB uitkering en ben 57 jaar oud.

Maar de eigen bijdrage is voor de nachtopvang die valt onder de WMO maar 18 euro per maand per persoon dus dat houd in dat de dakloze clienten van de dag en nachtopvang leger des heils opgelicht en financieel afgeperst.

Ik vind dit een hoge eigen bijdrage voor een opvangvoorziening die de kwaliteitswet zorg niet naleefd en waar geen rust en veiligheid word geboden en geen begeleiding,informatie etc volgens de prestatievelden 7 van de WMO waar de opvangvoorziening onder valt.

De nachtopvang Nel Banninkhuis leger des heils kan maximaal 22 daklozen herbergen.

Hieronder de beleidsregels-site van de gemeente Zwolle en waarin is vermeld dat zij de maatschappelijke ondersteuning(opvang) uitbesteed aan derden zonder toezicht erop uit te oefenen.

Kunt u dit uitzoeken hoe dit precies zit want in het westen van het land betalen daklozen maar 2 euro per nacht voor de nachtopvang met warm eten etc. erbij inbegrepen.

Link:https://anaconda15.wordpress.com/2011/12/20/re-eigen-bijdrage-dakloze-clienten-in-maatschappelijke-opvangnacht-en-dagopvang-is-een-onrechtmatige-daad-uitleg-in-reactie-r-donker-op-artikel-van-zorgwelzijn/

Groetjes ruud Donker te Zwolle
En nog steeds worden er achterlijke clubjes gevormd in de opvang en waar de grootste schreeuwers/dombo”s wel even zullen vertellen hoe andere daklozen moeten leven en die uitmaken wat er op de televisie word vertoond,maar straks zijn zij aan de beurt om te verdwijnen zonder iets bereikt te hebben gelijk met hun mentor de “Neus”.
Het is niet normaal meer dat goedwillende daklozen al voortijdig de woonkamer van de nachtopvang Nel Banninkhuis voor gezien houden vanwege het onbeschofte gedrag van bovenstaande etters en de ongezellige sfeer en de medewerkers te lui zijn om hun werk uit te voeren en clienten tegen elkaar  staan uit te spelen,daar waar deze opvang al in 2005 gesloten had moeten worden vanwege het onmenselijke karakter.
Dit is de uitkomst van het gedrag van de onruststokers binnen de maatschappelijke opvang voor dak en thuislozen en waar de kosten voor opsporing een straferechterlijke vervolging de pan uit rijzen.
De enigste oplossing is het laagdrempelige opvangbeleid opheffen en de a”socialen jong of oud onder de clienten plaatsen in heropvoedingskampen met ex-kommando”s uit het leger als toezichthouders en instructeurs anders loopt het verder uit de hand en geen gezeur over mensenrechten want de belastingbetalers die voor de kosten moeten opdraaien van de opvang hebben ook rechten.

Oorlog zwervers in Breda Door Bas Kock

Zaterdag 19 april 2003 – BREDA –

De moordaanslag op twee verslaafde daklozen afgelopen maandag in Breda vloeit voort uit een gewelddadige strijd tussen twee rivaliserende groepen zwervers. Een groep jongeren en andere niet-verslaafde daklozen ligt in de clinch met harddrugsverslaafden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De strijd is al sinds februari van dit jaar aan de gang. Toen opende pal naast daklozenopvang ’t IJ aan de Slingerweg de nieuwe gebruikersruimte voor drugsverslaafden zijn deuren. Sindsdien is het regelmatig tot gewelddadige confrontaties gekomen. Drugsverslaafden zouden de bezoekers van ’t IJ bedreigen, afpersen, beroven en mishandelen. Ook hebben verslaafden regelmatig medewerkers van ’t IJ bedreigd en vernielingen gepleegd aan het pand.
Afgelopen weekend nog bekogelde een drugsverlaafde een medewerkster van ’t IJ met een steen. De steen vloog door een van de ramen van de opvang, maar miste de medewerkster. Dit incident zou voor twee 20-jarige daklozen de spreekwoordelijke druppel zijn geweest. Het duo stak maandagavond een container in brand die twee drugsverslaafden, onder wie de stenengooier, als slaapplaats gebruikten. Doordat er toevallig een brandweerwagen passeerde, ontsnapten de twee junks aan levende verbranding. De twee vermoedelijke daders zijn opgepakt.
Medewerkers van zowel ’t IJ als de gedoogruimte hebben kritiek op de gemeente Breda. Ze zeggen dat beide voorzieningen nooit naast elkaar gevestigd hadden mogen worden. Ze vrezen dat de strijd nog niet gestreden is. Coördinator A. van de Broek van ’t IJ: “Ik sluit niet uit dat er doden vallen.”

From: kingkong1621@live.nl To: brandpunt@kro.nl; bureau@nationaleombudsman.nl; cda.publieksvoorlichting@tweedekamer.nl; cdja.maastricht@gmail.com; christenunie@tweedekamer.nl; d66@tweedekamer.nl; fractiezwolle@sp.nl; g.wilders@tweedekamer.nl; groenlinks@tweedekamer.nl; h.drost@tweedekamer.nl; gvdkooy@hetnet.nl; hansborrel@home.nl; hart@sbs.nl; i.y.tan@chello.nl; ikg@cmo-flevoland.nl; ikg@zorgbelang-overijssel.nl; info@kafkabrigade.nl; info@laatjenietkisten.nl; info@pgb.nl; informatielijn@nza.nl; l.jacobi@tweedekamer.nl; kamer@sp.nl; k.vaartjes@amnesty.nl; l.hartings@tweedekamer.nl; lvt@thuisloos.nl; meldjezorg@platformggz.nl; mjonkers@ggznederland.nl; nieuwsdienst@anp.nl; nieuwsdienst@trouw.nl; no.reply@nos.nl; politiek@nd.nl; pvda_voorlichting@tweedekamer.nl; pvv@tweedekamer.nl; r.beers@opvang.nl; redactie.elsevier@elsevier.nl; r.dboer@tweedekamer.nl; redactie@eenvandaag.nl; redactie@straatkrantbreda.nl; redactie@telegraaf.nl; redactie@trouw.nl; redactie@volkskrant.nl; s.hofstra@ggzberaad.nl; sgp@tweedekamer.nl; siod@minszw.nl; a.stoffelen@volkskrant.nl; straatadvocaten@gmail.com; tips@leeuwardercourant.nl; tros@radar.nl; voorzitter@dwars.org; vvdvoorlichting@tweedekamer.nl; w.tonissen@tweedekamer.nl; zembla@vara.nl; zwolle@sp.nl; z.baran@raad.rotterdam.nl; cie.vws@tweedekamer.nl; voorlichting@minvws.nl Subject: RE: Recht op Maatschappelijke ondersteuning dakloze clienten Date: Thu, 15 Mar 2012 12:53:52 +0100
Gericht aan  kamerleden en de media etc.,
Ik betaal voor de nachtopvang Nel Banninkhuis 5,70 euro per nacht aan eigen bijdrage en voor het eten en drinken bij de dagopvang Bonjour 3,50 per dag is gezamenlijk 279,50 euro per maand als je 31 dagen rekent en ik heb maar een WWB uitkering en ben 57 jaar oud.
Maar de eigen bijdrage is voor de nachtopvang die valt onder de WMO maar 18 euro per maand per persoon dus dat houd in dat de dakloze clienten van de dag en nachtopvang leger des heils opgelicht en financieel afgeperst.
Ik vind dit een hoge eigen bijdrage voor een opvangvoorziening die de kwaliteitswet zorg niet naleefd en waar geen rust en veiligheid word geboden en geen begeleiding,informatie etc volgens de prestatievelden 7 van de WMO waar de opvangvoorziening onder valt.
De nachtopvang Nel Banninkhuis leger des heils kan maximaal 22 daklozen herbergen.
Hieronder de beleidsregels-site van de gemeente Zwolle en waarin is vermeld dat zij de maatschappelijke ondersteuning(opvang) uitbesteed aan derden zonder toezicht erop uit te oefenen.
Kunnen u dit uitzoeken hoe dit precies zit want in het westen van het land betalen daklozen maar 2 euro per nacht voor de nachtopvang met warm eten etc. erbij inbegrepen.
Groetjes ruud Donker te Zwolle
 • Home
  • Terug naar de startpagina
 • Mijn probleem
  • Heeft u een probleem? En weet u niet of en welke oplossing de Wmo u kan bieden? Kijk dan hier.
 • Wonen
  • U kunt recht hebben op een woonvoorziening als u problemen ondervindt met het gebruik van uw woning. Woonvoorzieningen zijn bedoeld om de bereikbaarheid, toegang en het gebruik van uw woning te verbeteren.
 • Vervoer
  • U kunt recht hebben op een vervoersvoorziening als u zich niet lokaal kunt verplaatsen.
 • Huishouden
  • U kunt recht hebben op een huishoudelijke voorziening als u niet meer in staat bent om uw huishoudelijke werkzaamheden uit voeren.
 • Rolstoelen
  • U kunt recht hebben op een rolstoelvoorziening als u problemen ondervindt waardoor u zich niet in of om de woning kunt verplaatsen.
 • Andere regelingen
  • Hier vindt u meer informatie over andere regelingen op het gebied van inkomen en zorg.

Eigen aandeel

De gemeente kan in haar Wmo-verordening bepalen dat ze bij het verstrekken van een voorziening een eigen bijdrage of eigen aandeel van u vraagt. Een eigen aandeel kan alleen van u gevraagd worden als u een financiële tegemoetkoming ontvangt. De hoogte van het eigen aandeel is afhankelijk van uw inkomen en dat van uw partner van twee kalenderjaren geleden Zie_wet.

Maximale hoogte van het eigen aandeel

In onderstaand schema kunt u zien hoe veel de gemeente per vier weken maximaal aan eigen bijdrageen eigen aandeel samen mag vragen:

Uw gezinssituatie en leeftijd Uw inkomen bedraagt twee kalenderjaren geleden (Bedragen per 1 januari 2012) Maximale hoogte eigen bijdrage + eigen aandeel per vier weken
U bent ongehuwd en jonger dan 65 jaar. € 22.905,00 of minder € 18,00
Meer dan € 22.905,00 € 18,00 + (1/13 x 15% van het verschil tussen uw inkomen en € 22.905,00)
U bent ongehuwd en ouder dan 65 jaar. € 16.007,00 of minder € 18,00
Meer dan € 16.007,00 € 18,00 + (1/13 x 15% van het verschil tussen uw inkomen en € 16.007,00)
U bent gehuwd en tenminste één van u is jonger dan 65 jaar. € 28.306,00 of minder € 25,80
Meer dan € 28.306,00 € 25,80 + (1/13 x 15% van het verschil tussen uw inkomen en € 28.306,00)
U bent gehuwd en u bent beiden 65 jaar of ouder. € 22.319,00 of minder € 25,80
Meer dan € 22.319,00 € 25,80 + (1/13 x 15% van het verschil tussen uw inkomen en € 22.319,00)

Uw gemeente kan uw eigen aandeel lager vaststellen dan in dit schema is weergegeven.

Aan wie moet u betalen?

Het eigen aandeel wordt door de gemeente vastgesteld en geïnd.

Geen eigen aandeel

U hoeft geen eigen aandeel te betalen:

 • als u één of meer nachten in een maatschappelijke opvang of een vrouwenopvang verblijft. U hoeft gedurende de periode van vier weken waarin deze nacht(en) valt geen eigen aandeel te betalen Zie_wet.
 • als u of uw partner een intramurale eigen bijdrage op grond van de AWBZ moet betalen Zie_wet.

Zie_wmo

Dit is een website van Schulinck in samenwerking met gemeenten. © 2012, alle rechten voorbehouden

< img src=”http://nl.sitestat.com/kluwer/rechtopwmo/s?rechtopwmo.begrippen_en_voorzieningen.eigen_aandeel&category=inhoud&gemeente=zwolle&#8221; width=”1″ height=”1″ alt=””>

Hoofdnavigatie

Zwolle

(wijzigen)

Disclaimer

Aan de totstandkoming van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. Voor informatie die niet of onvolledig of onjuist is opgenomen, aanvaarden de auteurs, de uitgever en de uitkeringsinstanties geen aansprakelijkheid.

zoekenzoeken

Servicemenu

From: noreply@postbus51.nl To: kingkong1621@live.nl Subject: uw vragen over de dagopvang Date: Mon, 22 Aug 2011 10:09:50 +0200

Uw kenmerk is E1496970
Geachte heer Donker, Hieronder volgt een reactie op uw e-mail, waarin u vraagt of de dagopvang, nachtopvang en crisisopvang voor dak- en thuislozen ook een zorginstelling is en daarnaast wilt u weten wie er toezicht houdt op de kwaliteit van deze zorg. U wilt weten of begeleiders met een Hbo-opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) niveau 4 bevoegd zijn om diagnoses en indicaties te stellen bij dakloze cliënten. Daarnaast wilt u weten wat u kunt doen als cliëntraden en klachtencommissies van zorginstellingen niet reageren.
Het antwoord op uw eerste vraag: De Kwaliteitswet geldt voor alle instellingen die zorg verlenen. Niet alleen voor ziekenhuizen en verpleeghuizen, maar ook voor een groepspraktijk van huisartsen of een gezondheidscentrum. En ook als deze mensen zorg buiten de instelling verlenen. Bijvoorbeeld in een door de instelling gehuurde en beheerde woning voor gehandicapten, of bij patiënten of cliënten thuis. Elke organisatie die zorg aanbiedt, kan daarvoor (deels) worden betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De organisatie levert dan zorg die is omschreven in de AWBZ, en heeft een contract gesloten met een zorgkantoor in de regio. Verpleeghuizen en verzorgingshuizen werken vaak met protocollen en indicatoren om dit te garanderen. Zorginstellingen kunnen met een certificaat van een erkende keuringsinstelling laten zien dat ze kwaliteit van een bepaald niveau bieden. U kunt de tekst van de Kwaliteitswet zorginstellingen inzien en downloaden op www.wetten.overheid.nl. Zorginstellingen hebben een toelating nodig als ze zorg willen aanbieden die vergoed kan worden op grond van de Zorgverzekeringswet of de AWBZ. Meer informatie hierover is te vinden in het dossier Wet toelating zorginstellingen (WTZi). Hieronder vindt u de link: http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/vragen-en-antwoorden/welke-instellingen-leveren-zorg-volgens-de-algemene-wet-bijzondere-ziektekosten-awbz.html Het antwoord op uw tweede vraag: U kunt bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) een melding doen wanneer u vindt dat de zorg onder de maat is. Uw melding kan voor de Inspectie reden zijn om een onderzoek in te stellen. U kunt bij de Inspectie geen klacht indienen. Hieronder vindt u de adresgegevens: Inspectie voor de Gezondheidszorg St. Jacobsstraat 16 Postbus 2680 3500 GR Utrecht Tel: 088 – 120 50 00 (lokaal tarief). Bereikbaar: maandag tot en met vrijdag van 09:00 – 17:00 uur Fax: 088 – 120 50 01 Email: loket@igz.nl Internet: www.igz.nlHet antwoord op uw derde vraag: U kunt het beste contact opnemen met het zorgkantoor. Deze organisatie is uitgebreid op de hoogte van de regels en richtlijnen. De zorgkantoren zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Zorgkantoren zijn aangesloten bij een zorgverzekeraar. De zorgkantoren:

 • geven informatie aan patiënten/consumenten over AWBZ-zorg en stellen vast of de zorgvrager verzekerd is;
 • stellen beleidsplannen op voor het regionale zorgbeleid;
 • houden hun eigen administratie bij.

De adressen van de zorgkantoren vindt u op de onderstaande link: http://www.zn.nl/branche/zorgkantoren/ Het antwoord op uw vierde vraag: Een klacht kunt u indienen bij de zorginstelling zelf, maar u kunt ook naar een bemiddelaar of een klachtencommissie stappen. Afhankelijk van het soort klacht heeft u meer mogelijkheden.  Is er volgens u tijdens een behandeling of in het contact met een hulpverlener zoals een arts of verpleegkundige iets misgegaan, probeert u dan eerst uitleg aan hem of haar zelf te vragen. Soms gaat het om een misverstand dat met een gesprek kan worden opgelost. Op de onderstaande link vindt u meer informatie over dit onderwerp: http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/vragen-en-antwoorden/waar-moet-ik-zijn-met-een-klacht-over-een-arts-hulpverlener-of-zorginstelling.html

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en wensen u sterkte toe in deze situatie. Met vriendelijke groet, Irene Walsen Publieksvoorlichter Postbus 51 Informatiedienst
Mocht u naar aanleiding van dit bericht nog een vraag hebben of heeft u een andere vraag, dan kunt u hiervoor het contactformulier op www.rijksoverheid.nl invullen. Wij vragen u gebruik te maken van het contactformulier om spam en virussen te voorkomen.
— Original Message — From: kingkong1621@live.nl Received: 16-8-2011 15:46:22 uur CET To: Postbus 51 Informatiedienst Subject: definitie maatschappelijke opvang als zorginstelling zoalsnachtopvang,dagopvangReferring website: http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws/contact Aard van uw vraag: Privé Aanspreekvorm: De heer Naam: R.R. Donker Telefoonnummer: 0617849902 E-mailadres: kingkong1621@live.nl Organisatie: daklozen-ervaringsdeskundige Onderwerp: definitie maatschappelijke opvang als zorginstelling zoals nachtopvang,dagopvang Vraag: De vraagstelling is of een dagopvang,nachtopvang en crisiopvang voor dak en thuislozen valt onder zorginstellingen en wie daar toezicht op houd op kwaliteit in zorg en hulpverlening en begeleiding. En zijn hulpverleners/begeleider met sph 4 opleidingen bevoegd om diagnoses en indicaties op psychische stoornissen te stellen bij dakloze clienten om zo via CIZ en zorgkantoren AWBZ gelden te claimen. En waar bij klachten de clientenraden en klachtencommissies van de zorginstellingen niet reageren ik mij bij welke instantie ik mij moet wenden. Referentienummer:

Van:Dienstpostbus IGZ Loket Utrecht (loket@igz.nl) _
Verzonden:
Aan:

maandag 11 juli 2011 16:59:02
Aankingkong1621@live.nl:
Geachte heer Donker,
Naar aanleiding van uw e-mail bericht ik u als volgt. In uw e-mail beschrijft u de gang van zaken omtrent de daklozenopvang bij het Nel Banninkhuis. De inspectie voor de gezondheidszorg houdt toezicht op zorginstelling en toetst de kwaliteit van de zorg. Het Nel Banninkhuis valt niet onder ons toezicht. Ik zou u daarom willen adviseren contact op te nemen met de gemeente Zwolle.
Met vriendelijke groet,
De heer M. Mahler MSc
IGZ-Loket
………………………………………………………………
Inspectie voor de Gezondheidszorg
Postbus 2680 | 3500 GR | Utrecht ……………………………………………………………… T 088 120 5000 F 088 120 5001 http://www.igz.nl
From: loket@igz.nl To: kingkong1621@live.nl Date: Tue, 12 Oct 2010 14:00:55 +0200 Subject: RE: FW:
Geachte heer Donker,
In reactie op uw onderstaande bericht verwijs ik u naar de brief van de Inspectie voor de Gezondheidszorg van 10 augustus 2010, met het kenmerk 2010-257392/26324/KM/se. U ontving deze brief als bijlage bij een e-mail.
U bent toen verwezen naar de klachtencommissie van het Leger des Heils. Voor hulp en advies bij het indienen van deze klacht kunt u contact opnemen met Zorgbelang Overijssel. U kunt hen per e-mail benaderen middels info@zorgbelang-overijssel.nl, of per telefoon middels nummer
074 – 250 01 55.
Ik vertrouw erop u hierbij voldoende geïnformeerd te hebben.
Hoogachtend,
mevrouw B. van Vugt
IGZ-loket

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Grote zorgen over opvang daklozen24 oktober 2003Al ruim twee jaar is de SP-fractie met onderzoek bezig naar de leefomstandigheden van dak- en thuislozen in Zwolle. Vorig jaar resulteerde dat in de notitie Zwolle Onderdak, waarin de fractie aanbevelingen doet aan het college om de situatie van deze groep mensen te verbeteren. Verhalen van daklozen over wantoestanden bij de WRZV-hallen nopen de SP nu tot het stellen van vragen aan het college van B&W Zwolle.
Agnes Kant was vorig jaar nog op bezoek bij de WRZV

De SP komt graag op voor mensen die niet voor zichzelf kunnen opkomen. Toen Agnes Kant een visie uitbracht over dakloosheid was dat voor de Zwolse fractie dan ook aanleiding om naar de Zwolse situatie te kijken. Daaruit vloeide de notitie Zwolle Onderdak voort. Om aan informatie te komen voor de notitie voerde de SP-fractie diverse gesprekken met instanties en betrokkenen. Er werd een dag stage gelopen bij het Leger des Heils (bij de crisisopvang aan de Van Walsumlaan) en de fractie toerde mee met de soepbus. We spraken met o.a. het CAD, de Zwolse Poort en stichting De Goot. En daarnaast spraken we met diverse mensen, die uit eigen ervaring vertelden over het Leger des Heils en de opvang bij de WRZV-hallen in Zwolle.

Leger des Heils

Dat het Leger des Heils (LdH) een christelijke instelling is die niet bij iedereen past is genoegzaam bekend. Lastig is het dan wel, dat de dagopvang en de nachtopvang beiden door het Leger worden gerund. In de praktijk leidt dat soms tot situaties waarbij personen die zich hebben misdragen bij de dagopvang, ’s avonds bij de nachtopvang worden geweigerd. Daarnaast vertelden de (ex)daklozen dat het LdH naast bed, bad en brood, bitter weinig hulp aanbiedt als het om maatschappelijke hulp gaat. Denk daarbij aan hulp bij het verkrijgen van zelfstandige woonruimte of hulp bij het aanvragen van schuldsanering. Velen waren positief over de instelling van medewerkers bij het LdH, maar dachten dat de oorzaak van het gebrek aan hulpverlening lag in een te hoge werkdruk en te weinig (gekwalificeerd) personeel.

WRZV

De opvang voor dak- en thuislozen (en uitgeprocedeerde asielzoekers) bij de WRZV bestaat al ongeveer 15 jaar. Joop van Ommen, de eigenaar, trok zich indertijd de situatie van daklozen aan die nergens anders een slaapplaatsje konden vinden. Achter de WRZV-hallen ontstond een opvang voor hen, die nergens anders meer welkom zijn. In containers en barakken kunnen zij slapen op een matras, met een deken over zich heen en een dak boven hun hoofd. Er wordt ook voor een maaltijd gezorgd. Logisch dat de SP-fractie elke keer als er in de gemeenteraad werd gevraagd om extra geld hier positief op reageerde. Vorig jaar organiseerden we een fototentoonstelling met foto’s die door de daklozen zelf gemaakt waren. Het leverde een prachtige expositie op die bij de WRZV werd geopend door Agnes Kant.

Wantoestanden

In de gesprekken met de daklozen horen wij al enige tijd hele vervelende verhalen over de opvang bij de WRZV. De beheerder en eigenaar van de WRZV zouden agressief zijn jegens de daklozen, men vertelde ons dat er regelmatig klappen worden uitgedeeld. Er zou zelfs sprake zijn van gebruik van een honkbalknuppel. Nu zijn het natuurlijk niet allemaal lieverdjes die bij de WRZV-hallen worden opgevangen. Vaak is er sprake van drugs- of drankgebruik en dat levert wel eens ruzie op. De SP-fractie heeft daarom niet meteen gereageerd op de eerste verhalen die werden verteld. In de loop van de tijd werden er echter door diverse personen, mannen en vrouwen onafhankelijk van elkaar, zo veel verhalen verteld over intimidatie, bedreiging en mishandeling, dat de fractie besloot vragen te stellen aan het college.

Vragen aan het college

Wanneer je niet welkom bent bij het LdH is de opvang achter de WRZV de enige plaats waar je als dakloze nog naar toe kunt. Daarmee wordt het extra belangrijk dat dat een veilige plek is waar je zonder zorgen als dakloze naar toe kunt gaan. De gemeente voert intussen serieuze gesprekken met de WRZV en ziet de opvang als een schakel in de keten van de opvang in Zwolle. De kwaliteit van de zorg komt daarmee in beeld. Vanuit dat kader heeft de SP vragen gesteld aan het college. Wij vragen met name om met spoed een onderzoek in te stellen naar de vermeende wantoestanden bij de WRZV-hallen en de kwaliteit van de opvangzorg in het algemeen.

De illegale opvang achter de WRZV sporthallen en het wantoestanden bij de Leger des Heils opvang is al eerder  oktober 2003 onder ogen gebracht van de gemeenteraad  en het College van B&W Zwolle en er zijn vragen over gesteld maar er is niets mee gedaan en de misstanden en fraudepraktijken blijven gewoon door gaan en de rechten van daklozen geschonden nu ook in de Herberg aan de Nijverheidstraat.

Link:SchftVRAGENdaklozenWRZV

SPNotitieDaklozenOkt02

Over anaconda15

1.80 meter lang blauwe ogen Nederlands Techneut en gek op wetenschap Erg handig en visionair
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized en getagged met . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s