RE: Bezoek raadslid zwolle en kamerlid Christen-Unie aan nachtopvang Nel Banninkhuis 16-3-2012 zij reed met de soepbus ldh mee maar hier volgen nog meer bekende politici de revue

From: kingkong1621@live.nl To: brandpunt@kro.nl; bureau@nationaleombudsman.nl; cda.publieksvoorlichting@tweedekamer.nl; cdja.maastricht@gmail.com; christenunie@tweedekamer.nl; d66@tweedekamer.nl; fractiezwolle@sp.nl; g.wilders@tweedekamer.nl; groenlinks@tweedekamer.nl; h.drost@tweedekamer.nl; gvdkooy@hetnet.nl; hansborrel@home.nl; hart@sbs.nl; i.y.tan@chello.nl; info@kafkabrigade.nl; info@laatjenietkisten.nl; info@pgb.nl; informatielijn@nza.nl; l.jacobi@tweedekamer.nl; kamer@sp.nl; k.vaartjes@amnesty.nl; l.hartings@tweedekamer.nl; lvt@thuisloos.nl; meldjezorg@platformggz.nl; mjonkers@ggznederland.nl; nieuwsdienst@anp.nl; nieuwsdienst@trouw.nl; no.reply@nos.nl; politiek@nd.nl; pvda_voorlichting@tweedekamer.nl; pvv@tweedekamer.nl; r.beers@opvang.nl; redactie.elsevier@elsevier.nl; r.dboer@tweedekamer.nl; redactie@eenvandaag.nl; redactie@straatkrantbreda.nl; redactie@telegraaf.nl; redactie@trouw.nl; redactie@volkskrant.nl; s.hofstra@ggzberaad.nl; sgp@tweedekamer.nl; siod@minszw.nl; a.stoffelen@volkskrant.nl; straatadvocaten@gmail.com; tips@leeuwardercourant.nl; tros@radar.nl; voorzitter@dwars.org; vvdvoorlichting@tweedekamer.nl; w.tonissen@tweedekamer.nl; zembla@vara.nl; zwolle@sp.nl; z.baran@raad.rotterdam.nl; cie.vws@tweedekamer.nl; voorlichting@minvws.nl; denkmetkoosmee@gmail.com; elly@straatconsulaat.nl; g.vanittersum@platformggz.nl; ikg@cmo-flevoland.nl Subject: RE: Bezoek raadslid zwolle en kamerlid Christen-Unie aan nachtopvang Nel Banninkhuis 16-3-2012 zij reed met de soepbus ldh mee maar hier volgen nog meer politici de revue Date: Mon, 19 Mar 2012 15:12:23 +0100

Het leugenachtige welzijnsbeleid van de gemeente Zwolle een van de ondemocratische uitvoeringsorganen van de verspillende en falende Rijksoverheid

Gericht aan kamerleden en de media etc.,
 
Afgelopen donderdagavond 16-3-2012 kregen we om 21.00 uur bezoek van Mevr. Dikkie Gijssel van de raadsfractie christen-unie Zwolle en tweede kamerlid christen-unie Mevr.Drs.E.E.(Esme)Wiegman-van Meppelen Scheppink die ook afkomstig is uit Zwolle in de nachtopvang Nel Banninkhuis en die zijn meegereden met de soepbus Legerdesheils/Dimence.
Dit raads en kamerlid konden nu goed de waardeloze nachtopvang Nel Banninkhuis bekijken die al in 2005 gesloten had moeten worden maar waar de CDA wethouder WMO de Hr. E. Dannenberg deze nog steeds open houd en waar dakloze clienten langdurig in gegijzeld worden en de wanhoop nabij zijn dat zij er ooit nog uit komen want zorg en hulpverlening word niet geboden zo als ik je al melden.
We hoeven er niet op te rekenen dat hier snel verandering in komt maar er zijn veel meldingen van mij over deze nachtopvang Nel Banninkhuis richting Den Haag gestuurd naar alle kamerfracties dus ook christen-unie en misschien zijn zij daarom een kijkje gaan nemen.
Maar in 2003 heb ik ook het tweede kamerlid CDA Mevr. Ciska Joldersma aangeschreven over de illegale opvang achter de WRZV sporthallen met de wantoestanden die daar heersten en paar maanden later kwam zij een bezoek brengen aan de WRZV hallen en nam een kijkje bij de bouwvallige keetjes achter de hallen waar daklozen sliepen en waar de ratten over de vloeren liepen en de daken lekte.
In het restaurant van de hallen ging zij in gesprek met daklozen die aan een ronde tafel zielig voor zich uit stonden te staren en waar ik haar boos erop aansprak met deze mensen te gaan praten omdat zij aan een andere tafel stond te kletsen met CDA fractie voorzitter Over IJssel de Hr. Eddy van Hijum.
Na afloop kwam zij met een bleek gezicht naar mij toe lopen en vertelde mij dat zij al die schrijnende gevallen had gehoord,ik zei haar op een harde maar beleefde toon dit maar in  Den Haag te gaan melden en dat zou zij doen maar er veranderde niets aan de situatie en zo werd Joop van Ommen directeur van de WRZV sporthallen met huurschulden tot op de dag van vandaag in bescherming genomen dankzij de lokale vriendjespolitiek dus ook door de Christen -Unie die ook al jaren op de hoogte is van de fraude met subsidies en de huurschulden van de hallen maar iedere keer subsidies blijven toekennen.
In 2005 bezocht het toenmalige VVD tweede kamerlid Jelleke Veenendaal de WRZV sporthallen en de illegale opvang erachter die nu de Herberg werd genoemd nadat ik haar hierover had aangeschreven en zij naar aanleiding van mijn bevindingen vragen stelde in de tweede kamer aan de minister van VWS.
Zij bezocht de WRZV hallen en de opvang aldaar en de dagopvang Bonjour en stelde een aantal feiten vast en ging daarover in gesprek met PvdA wethouder zorg en welzijn de Hr. Jaap Hagedoorn en VVD burgemeester Henk Jan Meijer.
 
Groetjes Ruud Donker te Zwolle

 

                       Dikkie Gijssel

 

Drs. E.E. (Esmé) Wiegman-van

MeppelenScheppink

   
 Link:http://youtu.be/7Sj67cmC1yM  
   

Nu dakloos in Zwolle en straks dakloos in Raalte.Nu 6 jaar verder is er niets veranderd in Zwolle bij de opvang leger des Heils en de Herberg want het gaat alleen maar om geld en niet om mensen

 

Nu dakloos in Zwolle en straks dakloos in Raalte.

Heino – 22 november 2005 Afgelopen maandag was Heino-online mede namens het Piratendebat uitgenodigd om met een delegatie Tweede Kamerleden mee te lopen om te zien wat men in Zwolle aan het probleem dak- en thuislozen doet. Zwolle heeft een regio functie en alle dak- en thuislozen uit de gemeente Raalte worden naar Zwolle verwezen. Zelf zijn we met Gerard Waanders de voorzitter van de stichting Piratendebat en Jelleke Veenendaal van de VVD meegelopen, dhr. Verdaas van de PvdA had helaas afgezegd.

Link: http://www.donkerlo.nl/index.php/journalistieke_producties/tijdschrift_z-magazine/artikel/wonen_of_brommen

 

 
  Heino-online weet inmiddels dat er heel wat wetgeving gaat veranderen door de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). De gemeentes zullen ergens volgende week een brief krijgen van VROM waarin zij een prestatiecontract krijgen opgelegd.Dit houdt in dat men de dak- en thuislozen zelf binnen de eigen gemeente moet gaan opvangen. Dit geldt met uitzondering van Blijf van mijn Lijf vrouwen voor o.a. gedetineerden die eerst in de gemeente Raalte hebben gewoond, die moeten na hun straf ook eerst terug naar de gemeente Raalte. Overlast veroorzakers of mensen met een huurschuld die uit hun woning gezet worden, moeten binnen de gemeente Raalte worden opgevangen, dit geldt ook voor jongeren die geen onderdak hebben en afkomstig zijn uit de gemeente Raalte. Kom je uit Raalte, ga je in eerste instantie ook terug naar Raalte. Echter het budget van de WMO is hierop niet aangepast. Het is een zaak wat de gemeente met de woningbouwverenigingen moet oplossen.

  Jelleke Veenendaal geeft aan dat zij zich de problemen van dak- en thuislozen aantrekt. “Daklozen moeten van de straat, iedereen moet een dak boven zijn hoofd hebben. Mensen zonder woning moet een onderkomen worden geboden met de mogelijkheid door te stromen naar betere accommodatie. Hierin moeten zij begeleiding ontvangen waarbij dagbesteding en zorg betrokken dienen te worden. Uiteindelijk ontstaat er dan een situatie waarin het voor gemeenten en daklozen een stuk prettiger wordt.”

Zij heeft in de Tweede Kamer samen met haar collega Verdaas (PvdA) een plan ingediend over de wooncarrière. Hiermee zou het zogenaamde ‘substandaard’ wonen mogelijk moeten worden gemaakt. Eenvoudige woningen, die niet voldoen aan alle strenge eisen van het bouwbesluit e.d. mogen nu niet gebruikt worden voor bewoning en dat moet voor tijdelijke bewoning wel mogelijk worden gemaakt.

Gemeenten en corporaties moeten hier afspraken over maken, zodat er een oplossing komt voor daklozen, verslaafde daklozen, mensen die uit de gevangenis komen en niets (meer) hebben en aso’s die niet te handhaven zijn in een gewone wijk. Dat geeft rust bij deze mensen, ze hebben immers een dak boven hun hoofd, en geeft rust op straat. Ze hoeven niet meer over straat te zwerven en veroorzaken daar dus ook geen overlast meer.Tijdens het werkbezoek aan de gemeente Zwolle hebben we B&W, hulpverleners en daklozen bezocht en gekeken bij opvanglocaties. Op deze wijze konden wij een goed beeld vormen van de situatie in Zwolle.  

De eerste locatie welke bezocht werd was bij Joop van Ommen in de WRZV hallen, hij heeft al jaren een aantal containers achter de sporthal staan waar de allerzwaksten uit onze samenleving ondergebracht worden. Hij gaf aan dat er hele strakke huisregels zijn m.b.t. de opvang daar. Dealen voor de deur of in de buurt mag niet, overlast veroorzaken al helemaal niet en iedereen moet om 10.00 zijn bed uit zijn. Zijn buren staan op de eerste plaats dan zijn bedrijf. De regels zijn net als thuis bij zijn vader, zegt hij. “Wil je wat moet je zelf wat doen” Hij vangt ongeveer 50 mensen op die nergens meer terechtkunnen, 20 mensen helpen tegen een kleine vergoeding van €.20,00 naast de uitkering om daar de boel en de buurt schoon te houden. Het kan gaan om vegen van de stoep in de omgeving tot het reinigen van de toiletten of de keuken. Ze eten er gewoon aan tafel in de sporthal en ruimen nadien alles zelf op. Een strak regiem wat dan ook zijn vruchten afwerpt gezien de doorstroming. Link:De herberg Zwolle een AWBZ gijzeling van daklozen en asielzoekers uit alle windstreken

  Wel is hij bezorgd over het gegeven dat de landelijke overheid nu van plan is om de vergoeding voor vrijwilligerswerk af te schaffen. Jelleke Veenendal is van mening dat mensen al een uitkering krijgen en dat hier best wat vrijwilligerswerk tegenover mag staan. Je krijgt anders een scheve verhouding ten opzichte van mensen die gewoon werken.

Freddie Trompetter een goede kerel in memoriam

Link:Het verbod op dwangarbeid volgens Europese Verdragen word volop geschonden in Nederland met medewerking van de politiek en het ministerie van SZW. Bij Joop van Ommen zat ook een hulpverlener die namens de woningbouw SWZ aanwezig was. Hier kregen we toch wel een beetje het gevoel van dat alles voor de mensen gedaan moest worden en dat zij zelf vooral niets moesten ondernemen omdat zij zelf niet hun problemen op konden lossen. Jelleke Veenendal had hier al helemaal geen goed woord voor over. Mensen motiveer je dan niet meer om iets te ondernemen. Maar ze zei erbij dat haar college van de PvdA er waarschijnlijk anders tegenaan keek. Link:Holtenbroek vreest de Herberg

Even later bezochten we Bonjour, een opvang van het Leger des Heils, hier konden we goed zien wat de hulpverlening nu werkelijk deed. Niets dus, mensen zaten passief op de bank televisie te kijken of ergens een plukje shag te bietsen. De vestigingsdirecteur van het Leger des Heils gaf ook aan dat zij weinig huisregels hadden omdat anders de mensen wegbleven. Ook gaf hij aan dat er door het dichtdraaien van de subsidie kraan geen geld meer was voor dag activiteiten. Jelleke Veenendaal vertelde over een project in Londen (Engeland) waar men van oude fietsen of computers nieuwe maakten en mensen hierdoor een fiets kregen of computerles. Maar de “goede”man van het Leger des Heils gaf aan dat dit wel Zwolle was en geen Londen. Einde discussie. Link:Dagopvang Bonjour Leger des Heils Zwolle een nutteloos gebouw Een bezoeker wilde ook nog wat vertellen, de vestigingsdirecteur was hier duidelijk niet happy mee en verdraaide in ons bijzij de woorden van deze man. Maar de boodschap was helder “Ik heb staatspensioen, ben 45 jaar oud en leef als een prins. Mijn natje en droogje krijg ik wel en als ik wil praten ga ik naar het maatschappelijk werk”. Bij Bonjour wekt men de indruk dat men veel mensen binnen wil houden en hiermee ook veel subsidie. Met de nodige verbazing nog op ons gezicht zijn we naar het gemeentehuis van Zwolle vertrokken.

Hier werden we ontvangen door burgemeester Meijer en wethouder Hagendoorn. Jelleke Veenendaal en wij van de Piratendebat hebben onze bevindingen aan beide voorgelegd. Jelleke Veenendaal gaf aan dat de gemeentes desnoods op braakliggende grond wat pas over 3 of 5 jaar bebouwd gaat worden om daar kleine units voor maximaal 8 mensen neer te zetten. De werkgroep wil desnoods het bouwbesluit art. 17 hiervoor aanpassen zodat dit mogelijk gemaakt kan worden. De gemeente Zwolle geeft aan dat zij binnenkort een evaluatie gesprek hebben met beide organisaties (WRZV en Bonjour) om te kijken wat er veranderd kan en verbetert kan worden. De Wet Werk en Inkomen zal hier ook aan de orde komen om te bezien of de dak- en thuislozen hieraan voldoen. Iedereen die kan werken moet zich hiervoor ook inzetten anders vervalt het recht op uitkering.

Gepubliceerd: dinsdag 5 juli 2011 11:00 Update: dinsdag 5 juli 2011 11:01 Het Leger des Heils heeft in financieel opzicht een goed 2010 achter de rug. Het aantal actieve donateurs groeide met 23.000, de inkomsten uit fondsenwerving liepen met 9 procent op. Dat blijkt uit het dinsdag gepubliceerde jaarverslag van de christelijke organisatie. In 2010 telde het leger bijna 230.000 actieve donateurs, mensen die minstens één keer een gift overmaakten. Het totale aantal gulle gevers nam toe tot ongeveer 487.000. De opbrengsten stegen tot 25,3 miljoen euro. Daarnaast ontving de organisatie circa 260 miljoen euro aan subsidies.
 
 
     
 

Vind ik leuk:

Wees de eerste om post te waarderen.

Over anaconda15

1.80 meter lang blauwe ogen Nederlands Techneut en gek op wetenschap Erg handig en visionair

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink.

Geef een reactie Reactie annuleren

Vul je reactie hier in …

 
Fill in your details below or click an icon to log in:
Gravatar
E-mail (verplicht) (Address never made public)

 
Naam (verplicht)

 
Website

 
WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. ( Log Out / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. ( Log Out / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. ( Log Out / Bijwerken )

Verbinden met %s

Hou me op de hoogte van nieuwe reacties via e-mail.

 

< div style=”display: none;”><img src=”//pixel.quantserve.com/pixel/p-18-mFEk4J448M.gif?labels=%2Clanguage.nl%2Ctype.wpcom%2Cas” height=”1″ width=”1″ alt=”” /></div>

 
Follow

Follow “Anaconda15’s Blog”

Get every new post delivered to your Inbox.

< p><img src=”http://b.scorecardresearch.com/p?cj=1c1=2&c2=7518284&#8243; alt=”” style=”display:none” width=”1″ height=”1″ /></p><img src=”http://stats.wordpress.com/b.gif?v=noscript&#8221; style=”height:0px;width:0px;overflow:hidden” alt=”” />

 

Gemeentelijke brief aan de omwonenden

nov.2000 Brief gemeente Zwolle aan de bewoners van Dieze West, omwonenden Dienstencentrum Willemskade en het Nel Banninkhuis aan de Luttenbergstraat.
dd. 17 nov 2000
Geachte mevrouw, heer,
Vanmorgen (vrijdagmorgen) heeft het college van burgemeester en wethouders de mogelijke opties voor de tijdelijke dagopvang besproken, die bedoeld is voor de overbruggingsperiode van 1 januari 2001 tot 1 mei 2001 of zoveel eerder als mogelijk is. Hierover hebben wij u in onze laatste brief van 16 november 2000 geïnformeerd. Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor ermee in te stemmen gedurende deze overbruggingsperiode het project PitStop (de bestaande dagopvang aan de Willemskade en in het Nel Banninkhuis) in aangepaste vorm voort te zetten.
Het voordeel van deze oplossing is de al aanwezige infrastructuur. Het nadeel hiervan is vooral het al geconstateerde ruimtegebrek in het Nel Banninkhuis en de gewekte verwachtingen bij bewoners en bedrijven rondom het Dienstencentrum. De nu voorgestelde oplossing houdt het volgende in: a. handhaving van de huidige functies en openingstijden van de Willemskade 10; b. handhaving van de huidige functies van het Nel Banninkhuis; c. uitbreiding van de openingstijden van het Nel Banninkhuis van 09.00 uur tot17.00 uur naar 08.00 uur tot 18.00 uur, waardoor een sluitende 24 uurs voorziening ontstaat; d. de personele bezetting van het Nel Banninkhuis wordt uitgebreid.
De bestaande beheersplannen rond deze voorzieningen zullen waar nodig worden aangescherpt en strikt worden nagestreefd.
De gemeenteraad bespreekt het voorstel op maandag 20 november 2000. De gemeenteraadsvergadering begint om 19.30 uur in het stadhuis. Burgemeester en wethouders van Zwolle, De burgemeester, De secretaris,

 
Dagopvang Bonjour Leger des Heils Zwolle een nutteloos gebouw dat doelbewust word open gehouden tot 20?? en waar omwonenden voor zijn omgekocht door het College van B&W Zwolle

Assendorp dossier Nel Banninkhuis nachtopvang voor daklozen

Nel Banninkhuis ingang

Nachtopvang Nel Banninkhuis Zwolle

De nachtopvang in het Nel Banninkhuis in Zwolle is geopend van 19.00 tot 8.30 uur. Er is ruimte voor 20 mensen: de meeste bedden zijn bestemd voor mannen; voor vrouwen is een kamer met twee bedden beschikbaar. Aanmeldingen voor overnachtingen kunnen bij Bonjour en het Nel Banninkhuis gedaan worden. In de gemeenschappelijke ruimte kan wat gegeten en gedronken worden, ook staat er een televisie en zijn spelletjes voor handen. De avonduren bij Nel leveren vaak kostbare momenten op, er is tijd om met de gasten in gesprek te gaan, hun verhalen te horen en een band op te bouwen. Openingstijden:  elke avond en nacht tussen 19.00 en 8.30 uur (deur dicht om 21.30 uur).

Dit is het dossier Nel banninkhuis de nachtopvang van het leger des heils Zwolle voor daklozen die allang niet meer voldoet aan de eisen van bewoning of als slaaphuis. Dit pand zou al in 2005 gesloten worden maar is nog steeds open en waar dakloze burgers beestachtig zijn opgesloten door de begeleiders van het leger des heils die deze nachtopvang onder haar hoede heeft. Bij binnenkomst moet de daklozen zich vervoegen bij het loket voor inschrijving en contant 5,60 euro per nacht betalen of via de sociale dienst die de verblijfskosten betaalt vanuit de uitkering rechtstreeks aan het leger des heils. Eenmaal binnen om 19.00 uur de openingstijd mag de dakloze niet meer naar buiten en zit dan in een gevangenisregime dankzij het misdadige gemeentebeleid die met stigmatisering van elke dakloze een misdadiger maakt die een gevaar is voor de leefomgeving,het is meer de vraatzuchtige en onbeschaafde samenleving en de bestuurlijke elite op de pluche zetels die de overlastgevers zijn en die kansarmen het licht in de ogen niet gunnen. Datis ook de redenen dat de stadswachten tot vervelens toe s”avonds elke dag binnen de nachtopvang komen om de boel te controleren en de dakloze clienten het gevoel krijgen bespioneerd te worden in opdracht van het gemeentebestuur van Zwolle Maar geen nood als goedmakertje stuurt het gemeentebestuur gewoon een hypocriete wethoudertje die een biologisch fruitmandje komt brengen bij de daklozen in de dagopvang Bonjour natuurlijk onder oog van de mediacamera”s want de beste man moet wel opvallen bij het grote en naieve publiek. De nachtopvang kan maximaal 22 personen herbergen en die verblijven “sävonds in een krappe woonkamer van 6×6 meter en waar men mag hopen dat de verwarming het doet. Slapen kunnen de daklozen in een gedeeld slaapzaal waarvan er in een 8 man verblijven met stapelbedden met slechte matrassen waarvan de ruggen kapot gaan door onvoldoende ondersteuning en zeer slechte ventilatie en een slaapzaal idem dito waar 16 man verblijven ook met dezelfde stapelbedden en een kleine kamer voor 2 vrouwen. De douches en toiletten stammen nog uit de tijd van de Romeinen en er is voor niemand privacy aanwezig,zitten de daklozen bij elkaar in de krappe woonkamer dan is het een kakefonie van gefrusteerde personen die elkaar gek maken met hun problemen en die op een gegeven moment met elkaar in conflict raken omdat er geen goede leidinggevenden aanwezig zij en ook door de kiekjesvorming onderling tuusen daklozen die denken vrienden te hebben binnen de opvang maar elkaar gewoon staan te bestelen en te bedriegen. In tegenstelling wat het leger des heils beweert is er geen goede voedselvoorziening aanwezig nog medisch hulp en ook geen doorverwijzing naar hulpverlenende instanties want die zijn niet aanwezig in Zwolle. En er zijn zelfs dakloze clienten overleden in de nachtopvang maar dat word niet vermeld in de krant Alleen maar organisaties die de AWBZ gelden en subsidies en hun eigen werkgelegenheid belangrijker vinden dan hulpverlening bieden aan dakloze burgers en dus in feite de belastingbetalers staan op te lichten doordat zij niets uitvoeren en dan maar klagen in de media over het geweld tegen hun uitgevoerd dat zijzelf uitlokken met hu nrespectloze houding tegenover dakloze clienten. Dat geld voor de dagopvang Bonjour en de nachtopvang Nel Banninkhuis en de Herberg aan de Nijverheidstraat. Klachten neerleggen bij het gemeentebestuur heeft geen zin en de inspectie voor de gezondheidszorg onderzoekt geen enkele opvanginstelling voor daklozen in Nederland en gaat af op de valse informatie verstrekt door het management van de opvang. De wethouder zorg en welzijn en WMO Zwolle laat de opvanginstellingen links liggen en zal niet met de bewoners/clienten gaan praten,maar dat is ook logisch want de wethouder was vroeger directeur bij het CMO leger des heils Zwolle en dan hangt men niet liever de vuile was buiten. De dagopvang Bonjour wil men tot 2011 openhouden en wanneer de nachtopvang word gesloten zal de vraag zijn want het bedrog de zorgboulevard is gebakken lucht en nog steeds niet van de grond en zal ook geen oplossingen bieden en als de Herberg. Feit is dat daklozen in de nachtopvang psychoses oplopen ook veroorzaakt door het onbekwame personeel die niet met deze problematiek weet om te gaan en dat er clienten als jaren verblijven daar zonder enig vooruitzicht en tussen die daklozen zitten egocentrische figuren die anderen lastig vallen met haantjesgedrag en die zullen de opvang wel even naar hun hand zetten maar die worden er niet uitgezet. En dat is momenteel weer het geval nadat het maanden rustig is geweest en je kan de leidinggevenden blijven waarschuwen voor die gasten die iedereen manipuleren en overheersen met als gevolg dat de clienten niet meer hun problemen gaan oplossen maar gaan luisteren naar die gasten die zich verbeelden hulpverlener te zijn maar ook gewoon dakloze client te zijn.

 
U bevindt zich hier: HistorieDossier Nel Banninkhuis

 

Ruzie om Nel Bannink-huis

Wel of niet daklozen, dronkenlappen of andere probleemgevallen opvangen? Het antwoord is ja. Vindt de gemeente, maar ook de gemeenschap. Maar waar moeten de daklozen dan wonen? Het opvangtehuis komt misschien in je wijk te staan. Niet iedereen wil zo’n tehuis naast zijn deur hebben, anderen denken er wat genuanceerder over. Assendorp heeft verschillende affaires over opvangtehuizen gehad. De plannen om het al bestaande Nel Bannink-thehuis aan de Luttenbergstraat flink uit te breiden, viel slecht bij de toch wel sociale Assendorpers. Het feit dat het plan zonder enig overleg aan het publiek werd gepresenteerd versterkte de negatieve gevoelens behoorlijk. De gemeente zwichtte uiteindelijk voor de druk, maar enkele jaren erna dook ‘De Herberg’-zaak op. Een groot pand aan de Terborchstraat zou geschikt gemaakt moeten worden voor de thuislozen. Ook hier dook protest op. Dak- en thuislozen horen niet in een woonstraat thuis, vonden de omwonenden die hun kapitale villa’s al in waarde zagen dalen. Hoe de Nel-Bannink-affaire de wijk verraste, kunt u hieronder lezen. Ook is er een verhaal over de Zwolse Poort geplaatst, een geplande kliniek voor onder andere verslaafde patiënten. Dat ‘ZP-plan’ heeft inmiddels vertraging opgelopen (stand 2005).

 
Schok2000 “Dit is een klap in ons gezicht”” Assendorpers boos over plan vestiging dagopvang daklozen Assendorp is boos. Heel erg boos zelfs. Het plan van wethouder Erick den Bult om de dagopvang van…

 

Reactiesnov.00 H. Bonke: Ik woon in Assendorp. Wat de daklozen betreft die zijn mij al jaren een doorn in het oog. Waar ik ook kom in Assendorp overal zijn de klaplopers aanwezig. Meestal stomdronken en a…

 

Strijd2000 De winkeliersvereniging Assendorp Vooruit en de Stichting de As (Assendorp Samen) zullen zich met alle juridische middelen verzetten tegen de gemeenteplannen om een tijdelijke daklozen-dagopva…

 

Kleine overwinning2000 De dreiging van de Assendorper winkeliers en de Stichting de As om de vestiging van een noodgebouw (portakabin) achter het Nel Banninkhuis met alle juridische middelen te bestrijden, heeft eff…

 
Wethouder beschadigd2000 De kogel is door de kerk. De vestiging van de tijdelijke dagopvang in het Nel Banninkhuis én aan de Willemskade is maandagavond goedgekeurd door de gemeenteraad. Daardoor wordt de 24-uurs opva…

 

Brief gemeentenov.2000 Brief gemeente Zwolle aan de bewoners van Dieze West, omwonenden Dienstencentrum Willemskade en het Nel Banninkhuis aan de Luttenbergstraat. dd. 17 nov 2000 Geachte mevrouw, heer,…

 

De praktijknov 00 Donderdagavond 18.00 uur. Het regent zachtjes. Het schijnsel van de straatlantaarns spiegelt op de natte straat. Bij de deur van het Nel Banninkhuis aan de Luttenbergstraat staat een groep…

 

Zwolse Poortfebr.2002 De komst van de psychiatrische kliniek Zwolse Poort naar de oude HTS aan de Grasdorpstraat stuit nauwelijks op protest bij de Assendorper bevolking. Maarten Teutscher, voorzitter van de …

 
 
Life Style online winkel

Hoofdpagina
Opsporingsberichten
Bevrijdingsfestival
Foto’s
Algemene Logs
Foto’s bestellen?
Regionieuws
Spelregels / Disclaimer
Netiquette
Advertenties

banner-ijsselhallen-weblogzwolle-maart-oranjeknop.gif

ketelzorg_banner_140x120pxbew.jpg

uitburo-banner-weblogzwolle-27072011.gif

wijndragers

bureauck_banner.jpg

Webdesign Zwolle

 

 
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IPv6 websiteIPv6 ready

Zwolle

Extra opvang van daklozen in Zwolle
dinsdag 06 januari 2009
AddThis

 
Zwolle – Daklozen in de regio hebben de afgelopen nacht massaal de nachtopvang bezocht.
Het gaat dan met name over de opvang in de grote steden. In Enschede, Deventer en Zwolle zaten de opvanginstellingen vol. In Zwolle werden 22 zwervers opgevangen onder wie 2 vrouwen. Ook de komende nacht verwachten de instellingen weer veel daklozen op te vangen door de aanhoudende kou. In Zwolle rijdt vanavond een bus rond die zwervers een kop soep aanbiedt. Bron: RTV Oost
 
Reacties(14)add

0

Bericht door R. Donker, op 22 januari 2009 om 15:48

Nachtopvang Hel Banninkhuis Leger des Heils openingstijd 19.00 tot 21.30 uur,daarna mag niemand meer naar binnen of buiten,lekker gevangenisregime bevolen door gemeentebestuur Zwolle. 1 slaapzaal met 8 man die overnachten in stapelbedden in een slecht geventileerde ruimte waardoor daklozen longinfecties oplopen en de zogenaamde hulpverleners hebben geen EHBO diploma of dat er een ziekenboeg aanwezig is. 1 slaapzaal met 12 man ook met stapelbedden en aanwezige longinfecties,slecht gevetileerd. Hulpverleners hebben lak aan clienten en brandveiligheid en leggen extra matrassen tussen de bedden van nadere clienten om zoveel mogelijk overnachters te plaatsen plus inkomsten binnenhalen. Voedselvoorziening is waardeloos en tekorten en er is nooit fruit aanwezig,geldt ook voor die “geweldige” soepbus. Er vinden geregeld gewelduitbarstingen plaats en waar stoelen en tafels door de krappe woonkamer vliegen waar 20 man verblijven met de bijbehorende luidruchtigheid en je gedwongen word om de woonkamer te ontvluchten en de politie langs moet komen om personen aan te houden. Het is ook geen wonder dat clienten uit hun dak gaan als zij aan het lijntje worden gehouden in een uitzichtloze situatie zonder zorg en hulpverlening op maat en als kleine kinderen worden behandeld onder regie van hoofdmanager Hr. Leo I. als schoothondje van wethouder Erik Dannenberg die hem aan het lijntje houd en totaal niet omkijkt naar dak en thuislozen want als loopjongen van het leger des heils heeft deze Dannenberg maar de orders uit het hoofdkantoor in Almere op te volgen anders is hij wethouder af. Oh ja dat vergat ik te melden,iedereen kan de nachtopvang binnen wandelen met blikken bier en messen etc. want controles is er niet door de toezichthouders,dus als op een goede dag Osama bin Laden naast je bed staat met een bomgordel om moet je niet raar opkijken maar gewoon het vuurwerk ondergaan. En bij de herberg achter de WRZV sporthallen is het niet beter gesteld ondaks die prachtige public relations verspreid door de Stentor in opdracht van Joop van Ommen en de PvdA directies van RIBW Zwolle e.o.,Delta Wonen,Openbaar Belang en SWZ waarvan de directeuren aan Joops lippen hangen tijdens de sterkeverhalenboot waarin hij vaart. Zwolle is een zeer “mensvriendelijke stad” dankzij Haagse bluf.

0

Bericht door john van boven, op 22 januari 2009 om 16:24

Beste meneer Donker, we weten nu hoe het niet moet. Ik ben dan benieuwd hoe het wel kan. Help mij uit de droom!
John van Boven is voorzitter raadsfractie christen unie die hier commentaar levert op mijn reactie

0

Bericht door R.Donker, op 22 januari 2009 om 19:20

Beste Hr. J. van Boven,Christen-Unie Zwolle, Hoe het wel moet dat probeerde ik in maart 2003 uit te leggen aan de wethouder zorg en welzijn de Hr. Jaap Hagedoorn en daarna aan vele tweede kamerfracties,ministerie van VWS en de Algemene Rekenkamer plus landelijke vereniging voor thuislozen. Luisteren ho maar! maar dat is een algemeen feit dat er niet naar dak en thuislozen word geluisterd. Europese parlementsleden stelde vast dat er eerst maar eens naar de leden van de dak en thuislozengroep zal moeten worden geluisterd als volwaardige Staatsburgers. Waarom kunnen de medewerkers van de Radboud universiteit van Nijmegen wel luisteren naar de behoeftes van dak en thuislozen en dit vast leggen in hun onderzoeksrapportages van 2006 en 2008 onder leiding van Dr. J. Wolf. Ik speel het nu maar anders nadat ik talloze malen benadeeld word door groepen personen en organisaties. Houd u het maar bij onderzoek naar onrechtmatig verkregen subsidies vermeld in de rapportages van de Zwolse rekenkamercommissie. En droom maar lekker verder!

0

Bericht door carola, op 22 januari 2009 om 19:38

Meneer Donker ziet alles erg donker… Hij vindt het verwijtbaar dat er extra matrassen worden neergelegd en iedereen wordt binnengelaten, maar als dat niet gedaan zou worden zou hij het weer verwijtbaar kunnen noemen dat er voor sommige mensen geen plek is…

0

Bericht door Larry, op 22 januari 2009 om 20:07

Ik vind dat dhr. Donker het volste recht heeft om eventuele misstanden aan de kaak te stellen.

0

Bericht door R.Donker, op 23 januari 2009 om 13:38

Beste Larry,bedankt voor je support,en die Carola,daar heb ik geen commentaar op. Dagopvang Bonjour Leger des Heils: Openingstijd; 9.00 uur Eetbar open 9.30 tot 10.30 uur en waar is te verkrijgen,brood en beleg,frisdrank en koffie en thee,melk. Dan open vanaf 12.00 tot 13.00 uur en dan is ook een warme maaltijd te krijgen,totaal besteedbaar bedrag per dag 3.50,- euro. De warme maaltijden komen van het CMO aan de Walsumlaan 1 waar gekookt word en waar recentelijk over geklaagd is o.a. over de hygiene etc.,maar klagen helpt niet en toezicht is er ook niet. En dan is de eetbar open vanaf 16.00 tot 17.00 uur. Sluitingstijd van de dagopvang Bonjour is 18.15 uur en dan kan de hele meute richting de nachtopvang door stromende regen,sneeuw of bittere kou tot de nachtopvang open gaat om 19.00 uur, in die tussentijd duiken daklozen de kroeg in om bier achterover te slaan of in te slaan bij de supermarkt. Bonjour is een laagdrempelige opvang dat daklozen en kansarmen herbergt uit diverse afkomst zoals ex-gedetineerden,jonge gefrusteerde vrouwen en mannen,gedraggsgestoorde jongeren en asielzoekers. Zij hebben allen een ding gemeen,gevoel voor solidariteit is ver te zoeken en als men de kans ziet om elkaar onderuit te halen of te bedriegen en te bestelen dan zal men het niet laten.,maar dat gegeven kom je ook tegen in de reguliere samenleving. De zogenaamde hulpverleners zowel mannelijk als vrouwelijk zijn meer bezig met zichzelf en vergaderen en cursussen volgen en brengen veel tijd door achter de computer dan de dakloze client bij te staan en van informatie en advies te voorzien want dat kunnen zij niet. De enige dienstverlening die zij kennen is eten en drinken uitdelen en de cleint vervelen met hun christelijke visie en hersenspoeling. Als zij persoonlijk aangevallen worden door clienten met discussies dan vormen de hulpverleners een front. Van het principe gelijke monniken,gelijke kappen hebben zij nooit gehoord en bij sanctiebeleid voor wangedrag van de client word duidelijk verschil gemaakt. Dagopvang Bonjour is een schreeuwerige omgeving waar gefrusteerde personen elkaar gek maken met hun problemen zonder enig vooruitzicht wat word geboden. De gereformeerde gemeente Zwolle kent een zeer Christelijk “sociaal”gezicht als het om de ongelovigen gaat en hun behoeftes,maar dit is al eeuwen zo met religeuze gesubsidieerde belangengroepjes. Waar is toch de scheiding tussen Kerk en Staat gebleven? Weggegooid zeker bij het huisvuil!

0

Bericht door dick, op 23 januari 2009 om 14:00

@ Larry: Zoals iedereen het recht heeft te schrijven wat hij wil. Mits, nou ja daarvoor wachten we nog even de zaken gebleekte Geert en dirty Harry af.

0

Bericht door R.Donker, op 23 januari 2009 om 14:14

Aan de geachte Hr. J. van Boven,Christen-Unie Zwolle, Ik wil u nog attent maken op de volgende webtitel:http://www.groephop.nl/zwolle.htm en die al een tijd circuleert onder de Internetgebruikers in Nederland en erachter komen hoe het met de zogenaamde volksvertegenwoordigign is gesteld op gemeentelijk niveau.

0

Bericht door WFvN, op 23 januari 2009 om 15:37

Wat is dat voor pruts-site? Ik kan er geen touw aan vastknopen. Even los van de amateuristische layout, want de inhoud, daar zal het vast en zeker om gaan. Maar het begint met een mededeling over kindermishandeling en even later gaat het over raadsleden? Waar gáát dat over? Als je even de link wat inkort, kom je uit op dit: http://www.groephop.nl Daar zien we wat layout en een menu. Dus even lekker wat klikken. Maar ik kan niet zeggen dat ik zo onder de indruk ben. De eerste gedachte die ik krijg is iets in de geest van een sneu stelletje mensen bij elkaar (die vast ook wel goede punten hebben maar de site is zó onuitnodigend qua teksten dat ik al na een paar pagina’s ben afgehaakt)

0

Bericht door WFvN, op 23 januari 2009 om 15:44

Ik heb nog even wat verder gesnuffeld. De leesbaarheid is slecht. Maar wat ik nog veel slechter vind, is dat persoonlijke mailtjes van véél mensen gewoon op internet gepoot worden met voornaam, achternaam, e-mail-adressen (leuk voor spambots) etc. Jaaaaaah…. echt een clubje waar ik bij wil horen…… NIET dus.

0

Bericht door dick, op 23 januari 2009 om 15:55

Uitstekend verwoord WFvN.

0

Bericht door WFvN, op 23 januari 2009 om 16:12

Één ding is me wel duidelijk geworden. Er is een aanplakbiljettenoorlog tijdens verkiezingen geweest in Gelderland. Daarbij heeft de CDA hun poster (zo lijkt het in ieder geval en dat voordeel van de twijfel zal ik het dubieuze Hopgroepje geven) over die van het hopjesgroepje geplakt. Dat is natuurlijk not-done. Maar dat geeft natuurlijk wel een mooie aanleiding om te klagen over het feit dat ze geen zetel gekregen hebben.

0

Bericht door dick, op 23 januari 2009 om 16:14

Ach toch, geef ze hun flesje maar dan zijn ze weer even zoet.

0

Bericht door WFvN, op 23 januari 2009 om 22:16

Zo dan maar. Proost smilies/cheesy.gif
Dit artikel is vergrendeld: u kunt hier geen reacties (meer) plaatsen.

   
Nieuws :: 2004

Zwols daklozenprobleem verrast Marijnissen

24 januari 2004 Bron: De  Stentor

DoorAdri van Drielen ZWOLLE – Tjak. Tjak. Tjak. Tweede-Kamerlid Jan Marijnissen bevraagt nogal  scherp de deelnemers aan het rondetafelgesprek over de daklozenproblematiek in  Zwolle. De bevlogen gesprekspartners, die toch hun stinkende best doen, geven op  een gegeven moment aan dat ze zich in de verdediging gedrongen voelen. ‘Niet  nodig. Het is gewoon mijn manier van bevragen.’.
De bijeenkomst van  de SP-Zwolle in dagopvang Bonjour opent Marijnissen – drie dagen op tour door  Overijssel – de ogen. In zijn woonplaats Oss kennen ze het probleem niet. Dat  Zwolle zomaar honderd dak- en thuislozen telt, verbaast hem. Aan het gesprek met  de hulpbieders ging een uurtje praten met een aantal daklozen vooraf.  Marijnissen informeert naar een overzicht, een kaartenbak met daarin de namen  van alle daklozen. De reactie – de privacy geeft een grens aan – stemt niet  tevreden: ‘Als je een beetje de hand licht met die privacy, dan heb je mijn  zegen.’ Nog eens tjak. Wie is er eigenlijk eindverantwoordelijk? De SP’er kijkt  direct naar wethouder Jaap Hagedoorn, die hij meteen als ‘baas van alle  daklozen’ bestempelt. Even later, nog eens tjak, nu richting directeur Eddy  Veenstra van woningstichting SWZ. Of hier geen taak ligt voor de  woningcorporaties. Beiden zijn niet op hun mondje gevallen. Hagedoorn maakt  duidelijk dat er zeker een regierol bij de gemeente ligt, maar dat ook andere  instanties hun steentje moeten bijdragen: ‘Het rijk loopt zelf wel weg voor de  verantwoordelijkheid. Ze schuift zaken door naar de gemeente, zonder voldoende  geld.’ Ook Veenstra’s reactie snijdt hout. Er wordt samen van alles gedaan om te  voorkomen dat mensen op straat komen te staan. De Regionale Instelling voor  Beschermd Wonen in Zwolle (RIBW) steekt bijvoorbeeld tijd in de begeleiding. De  corporaties lopen daarbij tegen een tekort aan goedkope woningen aan, dat wel,  maar er staan plannen op stapel daar iets aan te doen. Wat de ‘sociale herberg’  betreft nemen corporaties ook hun verantwoordelijkheid. Nu al wordt er  financieel bijgedragen aan de nog altijd gedoogde, maar onmisbare opvang achter  de WRVZ-hallen. Samen met de WRZV-vriendenstichting en de RIBW wordt aan een  structurele oplossing gewerkt. Per 1 juli moet er een andere tijdelijke  voorziening zijn of de definitieve oplossing. ‘Realisatie is niet direct meer  afhankelijk van geld, maar van de plek’, meent Veenstra. Ieder weldenkend mens  vindt dat zo’n opvang er moet komen, maar… niet in je eigen buurt. Opnieuw tjak richting Marijnissen. Directeur Arend van de Venis van het Leger  des Heils haalt uit. ‘De politiek in Den Haag stemt het beleid niet af op de  mensen die in de problemen zitten of dreigen te geraken, maar op de negentig  procent die het wel goed heeft. De Nederlandse samenleving moet zich schamen. De  hulpverlenende instanties krijgen onvoldoende geld om hun werk goed te  doen.’ Marijnissen krijgt nog een boodschap van Van de Venis mee. Wachtlijsten zijn  funest. Heeft de begeleiding het eindelijk voor elkaar dat een drugsverslaafde  dakloze bereid is zich te laten behandelen, duurt het vijf maanden voordat hij  geholpen wordt. En dan de ziektekostenverzekeraars. In de visie van de  hulpinstanties zou er van die kant toch ook geld in het oplossen van de  problemen moeten worden gestoken. Stipt na een uur haakt Marijnissen af. Op naar de volgende afspraak. Hij zegt  duidelijke signalen te hebben opgepikt. In de nazit constateren de  achterblijvers dat er goede dingen zijn gezegd, dat het nuttig was en ook dat de  samenwerking steeds meer gestalte krijgt. Blijft over de politieke keuze.  Margriet Twisterling, fractievoorzitter van de SP in de Zwolse raad, kan het –  tjak ? niet nalaten een SP-stempeltje te drukken: ‘Gezien de nood in de  samenleving moeten andere keuzes worden gemaakt. Dan maar geen of een kleiner  theater.’

Over anaconda15

1.80 meter lang blauwe ogen Nederlands Techneut en gek op wetenschap Erg handig en visionair
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized en getagged met . Maak dit favoriet permalink.

Een reactie op RE: Bezoek raadslid zwolle en kamerlid Christen-Unie aan nachtopvang Nel Banninkhuis 16-3-2012 zij reed met de soepbus ldh mee maar hier volgen nog meer bekende politici de revue

 1. anaconda15 zegt:

  R.Robers Zwolle
  Hoe kom je in het leger des heils terecht?
  Mijn retorische vraag hierop is, Hoe kom je eruit?

  Het antwoord is moeilijk ik zal het proberen uit te leggen.
  Naar mijn verhaal dit moet duidelijk zijn
  Ik werkte in de detachering daar kreeg ik last van mijn darmen (poliepen) de artsm hield mij aan het lijntje
  Na een jaar moest ik bij het GAK komen voor een keuring (WAO) ik wilde dat niet.
  Ik kwam in het ziekenhuis terecht enn na negen operaties in veertien dagen,een gat in mijn buik van vijfen dertig centimeter
  werd ik na zeven weken otntslagen zo heb ik twee jaar lang doorgelepen.
  Na twee jaar sloten ze mijn buik en constateerden ze kanker bij mij.
  Dus aan de chemo van zes zware kuren ben ik genezen,op mijn leeftijd wilde ik blijven werken
  Ik lag tijdens de chemo met een laptop op mijn knieen een bedrijfsplan te schrijven voor een internet cafe.
  Toen de arts langskwam zij hij hoi robert “eenn spelletje aan het spelen”?
  Ik zei toen neen een bedrijfs plan aan het schrijven
  de arts zij toen “Robert jij zal nooit meer werken” ik zij toen moet jij maar is opletten
  Kortom ik werd door de gemeente van de kaart geveegd ik had al een pand en een uitkering ik kon het dus niet meer betalen.
  Ik werd uit mijn huis gezet, zo kwam ik in aanraking met het leger.
  Ik kwam in het CMO terecht Een instelling waar ze alleen geld aan je proberen te verdienen als je er binnen kwam moest je direct
  tekenen dat al je geld op hun rekening kwam je betaalde vijfhonderd zestig euro per maand aan huur.
  Dan komt de beroemde CIZ indicatie weer om de hoek kijken ik was geen alcoholiist nog drugsverslaafde
  Dus moest ik bij mijn begeleidster komen die gaf mij te kennen dat ik mij maar is psychologisch moest laten onderzoeken
  Natuurlijk weigerde ik dit dus kon ik maar voor een week de straat op en zolang kreeg ik de tijd om erover na te denken om her alsnog te doen.
  Toen kwam ik bij de Herberg terecht
  Ik kon er eten en slapen en werken bij de sporthal (de eigenaar had de herberg een keer illegaal opgezet)

  Al snel werkte ik zeven dagen in de week bij de sporthal toen kwam er sprake van een niewe herberg

  Een van de begeleidsters was meegegaan om antwoord te geven op het verzoek van het CMO wat ik niet wilde

  (zij was het volmondig met me eens)daar aan gekomen zij ze “robert ik ga daar geen ruzie maken ,het zijn collegas van mij”

  Ik heb haar weggestuurd en bedankt voor de steun
  Toen ik er binnen kwam waande ik mij in een verhoorruimte,er zaten twee medewerksters van het CMO en ik verzocht of ik mijn rapportage in mocht zien dit ging tegen alle princiepes in.

  Ik mocht het lezen en een van de medewerksters zat met haar vuist op tafel te slaan en vroeg steeds “waarom wil je dit lezen”

  Maar goed ik zatdus op de herberg en er kwam een nieuwe directeur voor de niewe herberg na een paar maanden vroeg hij joh robert waarom zit jij hier? ik vertelde hem dat ik was ingeschat met een schuld van vijfendertig duizend euro en dat het personeel niets voor mij kon doen.

  “ze hebben nooit enige moeite ervoor gedaan”

  Toen wilde de directeur het zelf onderzoeken maar ik was nog steeds ziek van de chemo (het deed me op dat moment niet veel)

  Een dag later sprak hij me aan en zei “mooie jongen ben jij met je vijfendertig duizend euro schuld.je hebt maar driehonderd eenenveertig euro schuld. Toen werd ik boos omdat ze me zolang daar hadden laten zitten en dreigde met een proces Ik moet tot mijn spijd bekennen dat ik me heb laten omkopen voor een huis.

  Daar is het weer fout gegaan ik ontmoette een vriendin uit limburg die kwam plotseling te overlijden in haar slaap en liet twee kinderen achter

  Ik heb ervoor gezorgd dat de kinderen te eten hadden en in het huis konden blijven zo raakte ik mijn huis voor de tweede keer kwijt

  Nu zit ik bij de dag en nacht opvang en de rest van het verhaal is bekend

  Is dit een zielig verhaal NEEN

  Als ik er aan denk dat er een man van drieenvijftig jaar buiten slaapt niet

  Dit toont aan dat het leger direct macht over je hebt (met medewerking van de gemeente)

  Wanneer je je aanmeld bij de dagopvang teken je zonder te weten een verklaring dat je accoord gaat met budjettering

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s