RE: Samenwerking RIBW IJssel-Vecht en LIMOR en Eelke Blokker oprichter uitbuitbureau Pauropus bv. adviseur in Housing first project dat gedoemd is te mislukken door langdurig dakloosheid en het misbruiken van dakloze burgers


From: kingkong1621@live.nl
To: bureau@nationaleombudsman.nl; cda.publieksvoorlichting@tweedekamer.nl; cdja.maastricht@gmail.com; christenunie@tweedekamer.nl; d66@tweedekamer.nl; fractiezwolle@sp.nl; g.wilders@tweedekamer.nl; groenlinks@tweedekamer.nl; h.drost@tweedekamer.nl; gvdkooy@hetnet.nl; hansborrel@home.nl; hart@sbs.nl; i.y.tan@chello.nl; info@kafkabrigade.nl; info@laatjenietkisten.nl; info@pgb.nl; informatielijn@nza.nl; l.jacobi@tweedekamer.nl; kamer@sp.nl; k.vaartjes@amnesty.nl; l.hartings@tweedekamer.nl; lvt@thuisloos.nl; meldjezorg@platformggz.nl; mjonkers@ggznederland.nl; nieuwsdienst@anp.nl; nieuwsdienst@trouw.nl; no.reply@nos.nl; politiek@nd.nl; pvda_voorlichting@tweedekamer.nl; pvv@tweedekamer.nl; r.beers@opvang.nl; redactie.elsevier@elsevier.nl; r.dboer@tweedekamer.nl; redactie@eenvandaag.nl; redactie@straatkrantbreda.nl; redactie@telegraaf.nl; redactie@trouw.nl; redactie@volkskrant.nl; s.hofstra@ggzberaad.nl; sgp@tweedekamer.nl; siod@minszw.nl; a.stoffelen@volkskrant.nl; straatadvocaten@gmail.com; tips@leeuwardercourant.nl; tros@radar.nl; voorzitter@dwars.org; vvdvoorlichting@tweedekamer.nl
Subject: RE: Samenwerking RIBW IJssel-Vecht en LIMOR en Eelke Blokker oprichter uitbuitbureau Pauropus bv. adviseur in Housing first project dat gedoemd is te mislukken door langdurig dakloosheid en het misbruiken van dakloze burgers
Date: Fri, 30 Mar 2012 13:16:44 +0200

Het leugenachtige welzijnsbeleid van de gemeente Zwolle een van de ondemocratische uitvoeringsorganen van de verspillende en falende Rijksoverheid

Link:http://www.zorgwelzijn.nl/web/Meningen/Weblogs/Teun-Hofmeijer/Eerst-vreten,-dan-pas-rommelen.htm

Gericht aan kamerleden en de media,

Het is weer zover in Zwolle nu RIBW Vecht samen met Limor het housing first project gaan introduceren alweer via de Herberg aan de Nijverheidstraat in Zwolle en waar Eelke Blokker hier achter zit als advies om zogenaamd sociaal naar buiten te treden maar daklozen worden in de Herberg alleen maar gegijzeld en financieel uitgekleed middels aangeprate psychische problematieken om zo via zorgkantoor gelden te claimen voor niet geleverde begeleiding.
Het is gewoon strategie omdat zij de hete adem van de controlerende instanties in hun nek voelen wat betreft fraude met onrechtmatige indicaties schending van de kwaliteitswet zorg en het feit dat de supervisor over de Herberg Joop van Ommen directeur nog steeds met huurschulden zit over de WRZV sporthallen aan de gemeente Zwolle.
De daklozen die in de opvang leger des heils en de herberg verblijven kunnen het housing first project niet aan omdat er te lang met hun hulpvragen is gesold en waar zij nog steeds geen zelfredzaamheid is aangeleerd en de zogenaamde begeleiders het credo hanteren de eigen verantwoordelijkheid maar die bestaat niet want alles hangt af van gunstige omstandigheden en medewerking van publieke diensten en dat valt bitter tegen in Zwolle en elders in het land en daar weet ik tot nu toe over mee te praten.Link:http://www.joop.nl/opinies/detail/artikel/de_mythe_van_de_eigen_verantwoordelijkheid/

Groetjes Ruud Donker te Zwolle

WEBLOG Zwolle

supervisor over de Herberg waar RIBW Vecht zijn orders opvolgtJoop van Ommen: wat gaan we doen met de daklozen?

zondag 17 oktober 2010
AddThis

Zwolle – Zondag 17 oktober was het de werelddag van verzet tegen armoede en uitsluiting. Ook in Zwolle werd deze dag georganiseerd, door de Joseph Wresinski Cultuur Stichting, in De Herberg aan de Nijverheidstraat in Zwolle. Reden voor Zwollenaar en bekend weldoener voor dak- en thuislozen in Zwolle de volgende ingezonden brief in te sturen:
Het zijn moeilijke tijden voor de zwakkeren in de samenleving. Maar liefst 25.000 mensen staan ingeschreven bij de voedselbank. Het aantal zwerfjongeren stijgt met de dag, mede als gevolg van de nieuwe kraakwet en het gebrek aan goede opvang: het aantal wordt nu geschat op 12.000. Het aantal daklozen stijgt nog steeds, evenals het aantal uitgeprocedeerde asielzoekers dat geen kant op kan. De regering zou er voor zorgen dat zij zo snel mogelijk zouden kunnen vertrekken, naar het land van herkomst, maar slaagt daar niet in. Daarom staan er bij de GGD’s in Nederland mensen huilend op de stoep. Ik vraag me zo vlak voor de winter af: wat gaan we doen met al die medemensen? Durven we hen onder ogen te komen of kijken we liever de andere kant op? Een goede vraag, lijkt me. Zeker nu, nu we een rechtse regering krijgen waardoor we elk dubbeltje dat voor de zwakkere in de samenleving is bestemd, driedubbel moeten omdraaien.
De opkomst tijdens de werelddag van verzet tegen armoede en uitsluitingwas best groot, ondanks dat de media schijnbaar liever aandacht besteden aan het politieke gekonkel van mensen die nooit zullen beseffen hoe het werkelijk is om aan de zelfkant van de maatschappij te leven. Je kunt de televisie niet aanzetten of je ziet steeds weer dezelfde koppen van steeds weer dezelfde vals neuzelende mensen die zich alleen maar om zichzelf druk maken. De groep waar zij zich druk over zouden móeten maken, en waar ik mij al jaren druk over maak, de daklozen, diegenen die in armoede moeten leven, de mensen die aan de rand van de maatschappij staan, die zijn met deze nieuwe regering rechtstreeks aan de beurt. Kijk, tijdens de economische crisis hebben ook mensen in het bedrijfs- en zakenleven het moeilijk, dat besef ik heel goed. Maar zij hebben vaak net iets meer vlees op de duvel, waardoor ze nog wel wat kunnen lijden. Ouderen, gehandicapten, daklozen en zieken kunnen zichzelf niet verdedigen. Dat moeten de sterkeren voor hen doen. Maar doen zij dat nog als we aan de hand van Wilders moeten meelopen? Ik begrijp niet dat het CDA daaraan mee doet. Hoe christelijk en sociaal ben je dan nog?
Ik hoop van harte dat iedereen tijdens deze verharding van de maatschappij oog en respect houdt voor ál onze medemensen. De mate van beschaving van een samenleving is af te meten aan de manier waarop die met de allerzwaksten omgaat. Het zou mooi zijn als we de boel ondanks de veranderde omstandigheden beschaafd konden houden.
Joop van Ommen, grondlegger van daklozenopvang De Herberg in Zwolle

Reacties (6)add

ingrid

Bericht door ingrid, op 17 oktober 2010 om 19:10

Respect Joop voor deze brief. Maar ik ben bang dat je in het huidige politieke klimaat een roepende in de woestijn bent.

Zwolse

Bericht door Zwolse, op 17 oktober 2010 om 19:29

Geen letter aan toe te voegen.Diep respect voor (rooie)Joop.

Derk

Bericht door Derk, op 17 oktober 2010 om 19:36

Nou rood blauw of groen Joop doet het gewon goed, zouden meer van dat soort mensen moeten zijn! Hoop dat die brief morgen in de kamer ligt! smilies/wink.gif Dan eens kijken hoe groot het hart van Verhagen en Wilders en Rutte is.

0

Bericht door Geert, op 18 oktober 2010 om 08:37

Een volk krijgt de regering die het verdient ! …

0

Bericht door zusenzo, op 18 oktober 2010 om 09:20

Geert, daklozen bestaan al heel lang!We zouden verder moeten kijken. Waar komen deze mensen vandaan, wat is hun achtergrond, wat missen ze. Misschien kan bij vroegtijdige opvang thuis of elders, een hele boel leed voorkomen worden.

Peter Erik de Visser

Bericht door Peter Erik de Visser, op 18 oktober 2010 om 17:41

“Ouderen, gehandicapten, daklozen en zieken kunnen zichzelf niet verdedigen.”Dit is gewoon onzin.

Link:https://anaconda15.wordpress.com/2011/07/14/re-blog-eelke-blokker-de-medeoprichter-van-het-slavenuitzendbureau-pauropus-bv-in-samenwerking-met-de-gemeente-zwolle-geel-gemarkeerd/

http://www.destentor.nl/regio/zwolle/article610693.ece

http://www.weblogzwolle.nl/content/view/9850/55/ lees reacties

BB op de kaart

Sociaal > Opinie > Geef dakloze een eigen huis in plaats van opvang

Geef dakloze een eigen huis in plaats van opvang

29 apr 2011 2 reacties reacties’>2 reacties
Door de bezuinigingen vanuit het Rijk hebben veel gemeenten minder geld beschikbaar voor daklozenzorg. Maar een oplossing ligt binnen handbereik als gemeenten het probleem van een andere kant benaderen.
De rafelrand wordt niet overgeslagen bij de bezuinigingen in de publieke sector. Instellingen en volksvertegenwoordigers schrikken daar soms onnodig van. Maar maatschappelijke zorg kan stukken effectiever en goedkoper als we op een andere manier dakloosheid bestrijden; door de rationaliteit van de dakloze als vertrekpunt te kiezen.
Dakloosheid bestrijden met een huis is veel efficiënter dan met voorzieningen. Om dat te erkennen, moeten we ons standaard geloof en het denken in voorzieningen fundamenteel herzien. We moeten verantwoordelijkheid durven geven en vragen van mensen zonder onderdak.
Iedere dakloze droomt van een ‘huisje, boompje, beestje’. Maar hij of zij krijgt opvang. Opvang is effectief als het gaat om het bestrijden van overlast en het bieden van menswaardig onderdak. Maar welbeschouwd is deze voorziening ineffectief als het gaat om het herstel van daklozen. Dat komt doordat daklozen meestal meerdere problemen hebben. Het minst ingewikkelde probleem dat onderdeel is van ‘dakloosheid’, is het ontbrekende dak. Ingewikkelder problemen zijn psychische stoornissen, schulden, werkloosheid of een strafblad.
Daklozenopvang lost slechts het probleem van het ontbrekende dak op, maar biedt niet de juiste structuur en omgeving om de ingewikkelder problemen op te lossen. Van doeltreffende begeleiding, gericht op uitstroom, komt in de praktijk vaak weinig terecht.
Hulpverleners maken weliswaar trajectplannen waarin oplossingen voor problemen worden vormgegeven. Maar feitelijk gaat de meeste aandacht uit naar het beheersbaar houden van de voorziening.
Bovendien worden voorzieningen geëxploiteerd door één type zorginstelling, terwijl de populatie daklozen kampt met minstens acht verschillende typen primaire problemen. Het is daarom moeilijk voor iedereen de best passende zorg aan te bieden.
Daarnaast ontstaat bijna altijd een destructieve subcultuur in en om de opvang van kwetsbare cliënten die in aanraking komen met drugs, criminaliteit en handeltjes. Ook dat draagt niet bij aan uitstroom. Als je bovendien eenmaal een beroep op de opvang hebt gedaan, is het verdomd lastig eruit te ontsnappen. Dat kan hooguit via de ‘woonladder’: als je vooruitgang boekt met je trajectplan, krijg je een kamer in een flat die je deelt met drie andere ex-daklozen. Dat is een reuzenstap vooruit, maar veel ex-daklozen vallen snel weer terug. Dit is meestal eerder te wijten aan ruzies over het delen van de wasmachine, dan aan het gebrek aan woonvaardigheden.
Een huis is daarentegen in veel opzichten een stuk logischer als definitieve oplossing voor dakloosheid. Ten eerste wil de dakloze het zelf heel graag, wat niet voor de opvang geldt; dat is een soort noodzakelijk kwaad. Daarbij is de ingewikkelde problematiek van daklozen voor een hulpverlener vanuit een stabiele thuisbasis beter op te lossen dan vanuit de opvang. Ook kan een dakloze vanuit zijn eigen huis weer een sociaal netwerk en toekomst opbouwen. Een ambulante infrastructuur die bestaat uit eenvoudige huisjes verspreid in de stad, uiteenlopende professionals op fietsen, buurvrouwen en moeders die op bezoek komen, en dagelijks contact via Skype, is niet alleen veel effectiever, het is ook minimaal 30 procent goedkoper dan een voorziening.
In een gemiddelde 24 uursopvang kosten 24 plekken 25 miljoen euro bij een exploitatietermijn van 20 jaar (tarieven Nederlandse Zorgautoriteit 2009). Een ambulante infrastructuur kost voor diezelfde hoeveelheid cliënten ruim 17 miljoen euro, inclusief gemiddelde woonlasten (GGZ Noord-Holland Noord). Dakloosheid bestrijd je dus het meest efficiënt met een huis, niet met een opvangvoorziening.
Eelke Blokker
medewerker adviesbureau BMC en medeoprichter en oud-directeur van een daklozenopvang in Zwolle
Eelke Blokker

Few people have the imagination for reality  – Goethe

Eelke is de wandelende definitie van maatschappelijk ondernemerschap. Een problemsolver zonder poespas. Zo zette hij een daklozenopvang op en startte hij een werkbedrijf voor het granieten bestand van de WWB. Tegenwoordig werkt hij aan een privégevangenis, het verbannen van dakloosheid en het verbijzonderen van de bijzondere bijstand. Eelke houdt van actie en beweging, met name daar waar de overheid ophoudt en de samenleving het heeft opgegeven. Momenteel verorbert hij het werk van Michel Foucault voor zijn onderzoek naar het nieuwe nationale daklozenbeleid. Hij laat zich daarnaast inspireren door de weerbarstige, onderhandelbare, aanspreekbare en aanbelbare praktijk. Eelke won ooit een prijs voor de beste beleidsnota met een stuk dat geen beleidsnota was en werkt als adviseur voor o.a. gemeenten, zorginstellingen en woningbouwcorporaties.

#winstonwolf #doorbijten #madnessandcivilization #Banksy #murakami #werkennaarvermogen #wmo #bottomup #pannenkoekenalsontbijt #johnnycashatsanquentin

eelke@publiekewaarden.nl / LinkedIn

Eelke profiel.jpg

> Publieke problemen

value reset

De democratische verzorgingsstaat staat onder druk. Individualisering en bureaucratisering hollen het draagvlak voor onze collectieve arrangementen uit. Onlangs zijn daar…

> onze methode

publieke winst

Publieke problemen zijn niet door overheid, burgers, civil society of markt afzonderlijk op te lossen. Ieder van deze domeinen kent zijn eigen waarde, belangen en kwalite…

> analyse en oplossen
 • Interventies

  >
 • Actie-onderzoek

  >
 • conceptontwikkeling

  >
> vragen/ antwoorden
> prototype oplossingen
 • Sociaal Hospitaal

  >
 • Once Upon A Homeless

  >
 • Nieuwe Begeleiden

  >
> Retweet
vr 30 mrt 12 @ 11:10
@hno Of: gemeenteraden laten zich ondergraven?
Reageer op dit artikel

Reactie op dit bericht

Door R.Donker  (daklozenervaringsdeskundige) op 12 maart 2012 16:32
Die Eelke Blokker toch,wat een praatjesmaker is hij geworden.
Was eerst taxi-chaffeur,volgde een eendagscursus Veiligheid en trad in dienst bij de afd. bijzondere doelgroepen gemeente Zwolle waar hij met collega Geert Kuper en ene Joop van Ommen directeur van de WRZV sporthallen met huurschulden aan de gemeente Zwolle gezamenlijk het uitzendbureau Pauropus bv. oprichten waar daklozen en WIA clienten gedwongen werden voor 50 eurocent per uur zware arbeid te verrichten in 4 dagdelen van 8 uur elk, ook onbetaalde arbeid in en rondom de WRZV hallen zoals het opbouwen van evenementen en bardiensten want dat scheelde Joop van Ommen weer duur betaald personeel met zijn “creatief boekhouden.
Als de dakloze slaaf niet kwam opdraven voor Pauropus bv.dan werd zijn of haar uitkering gekort of stopgezet wat in strijd is met Europese wet en regelgeving en ESH.
Eelke Blokker kwam elke vrijdagmiddag in de WRZV hallen de Pauropus slaven uitbetalen en waar zij maar 21 euro extra bovenop hun uitkering mochten bij verdienen en hij was kind aan huis bij Joop van Ommen en zijn knuffeldier zodoende werd Eelke later ook directeur van de Herberg aan de Nijverheidstraat en kon daar zijn onfrisse praktijken voort zetten met instemming van het gemeentebestuur van Zwolle.
En nu is hij dus een zogenaamde deskundige op dak en thuislozen problematieken maar eerder een bluffer met het joopvanommenvirus die niets voorstelt en in dienst bij BMC in Apeldoorn.
Zie ook de site bijstandsbond met de titel “daklozen papier prikken leger des heils” zwolle.
Door Gino Massaro op 3 augustus 2011 21:36
Goed artikel!
Geweldige uiteenzetting van de feiten!
gr,
Gino

Hoofdpagina Categorieën Zwols Nieuws Samenwerking RIBW IJssel-Vecht en LIMOR

Samenwerking RIBW IJssel-Vecht en LIMOR
dinsdag 27 maart 2012
 Zwolle – RIBW IJssel-Vecht en LIMOR bundelen al langere tijd hun specialismen als het gaat om het begeleiden van kwetsbare groepen in de samenleving. Met name als het gaat om de groep kwetsbare burgers met psychische en/of psychosociale problemen die niet in het reguliere zorgcircuit vertoeven en in de maatschappelijke opvang (dreigen te) geraken, wordt er nauw samengewerkt om hen te ondersteunen bij het hervinden van hun plek in de samenleving. Op maandag 2 april ondertekenen beide bestuurders van de organisaties een intentieovereenkomst tot intensivering van de samenwerking.

“De ondertekening bekrachtigt onze intentie tot samenwerking. Niet als concurrenten, maar als partners kijken we naar de activiteiten die we samen in ons werkgebied kunnen ontwikkelen en oppakken. We maken hierbij gebruik van elkaars expertise, gaan middelen efficiënter inzetten en bundelen onze krachten, wat ten goede komt aan de kwaliteit van de begeleiding,” zeggen Egbert Gritter, lid Raad van Bestuur RIBW IJssel-Vecht en Dirk Huisman, Raad van Bestuur LIMOR.

Gericht op de Wmo

Het verstevigen van de samenwerking, en deze meer officieel maken, komt ook voort uit ontwikkelingen rond de MO en de Wmo. Het bundelen van kennis in een ketenpartnerschap en daarmee het creëren van overzichtelijkheid voor zowel de (toekomstige) cliënt als de financiers, is een belangrijk punt waar LIMOR en de RIBW nu al op inspelen. Zo onderzoeken beide partijen samen met St. De Herberg momenteel de mogelijkheden voor het gezamenlijk opzetten van het project Housing First in Zwolle voor dak- en thuislozen. En op korte termijn zullen ook de mogelijkheden in Hardenberg onderzocht worden.

Housing First is een methode ontwikkeld in Amerika en door Discus Amsterdam vijf jaar geleden als eerste in Nederland toegepast, en met succes. De essentie van deze methode is, dak- en thuisloze mensen zo snel mogelijk zelfstandige woonruimte te bieden (woonruimten die zijn verspreid over een stad/regio) en mensen in hun natuurlijke omgeving intensieve en persoonsgerichte begeleiding te geven met het oog op verder herstel en maatschappelijke participatie. Momenteel is een medewerker van LIMOR gedetacheerd bij het begeleidingsteam van de RIBW binnen De Herberg. Ook zullen de dagbestedingsvoorzieningen van de RIBW in de regio meer benut worden.

Vanuit een intensieve samenwerking tussen LIMOR en de RIBW is er beter zicht op wat een cliënt werkelijk nodig heeft en kan de hulpverlening vanuit het ketenpartnerschap benaderd worden. Rekening houdend met elkaars expertise, is er een gezamenlijk doel dat wordt nagestreefd: kwalitatief goede zorg en op weg naar een succesvolle maatschappelijke participatie. Daarbij wordt vanzelfsprekend de ketenrelatie die de RIBW en LIMOR met o.a. Dimence hebben ontwikkeld optimaal benut. Bij de intensivering van de samenwerking geldt het principe dat je samen toch met minder meer kunt.

Noot: de dakloze zwervers die al te lang op straat verblijven redden het niet met het Housing First project en waarbij weer de onrechtmatige indicatiestellingen worden gehanteerd  zodat de zogenaamde ambulante begeleiders hun pseudo-werkgelegenheid is gewaarborgd over de ruggen van de AWBZ premiebetalers en de ex-daklozen worden benadeeld door ontbrekende nazorg en slavenarbeid voor Pauropus bv.


Eelke Blokker
medewerker adviesbureau BMC en medeoprichter en oud-directeur van de daklozenopvang de Herberg in Zwolle

Hoofdpagina | april 2006 »

28 maart 2006

Hot Aqua Blaster

Ik zit net een stukje tekst te lezen over de kenmerken van onze Hot Aqua Blaster. Dat is een apparaat waarmee Pauropus, een werkvoorziening voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, de graffiti van muren, schuren en wanden verwijderen. Supeldeluxe apparaat.
Vanmorgen heb ik een presentatie gegeven over Pauropus aan de consulenten werk van de gemeente Zwolle. Om meer werk te kunnen verzetten en een diverser aanbod van klussen te genereren voor onze doelgroepen, willen we meer instroom vanuit Sociale Zaken ontvangen. Juist omdat we merken dat wanneer mensen weer wat doen, ze beter gaan functioneren. En ik denk dat…
…de consulenten ook wel overtuigd zijn. Er zijn al best veel mensen aangeleverd vanuit de Sociale Dienst, maar er moet blijvend aandacht zijn voor ons project. Het moet echt ingeburgerd raken in de stad. En dat krijgt aardig vorm. Dat is leuk om te zien.
Ik heb net ook een afspraak bevestigd met het Verweij Jonker Instituut. Dat onderzoeksinstituut gaat Pauropus landelijk als succesformule ondersteunen. Omdat deze benadering werkt voor onze groepen.
Morgen en overmorgen zit ik in Utecht. Er wordt een congres georganiseerd over de aanpak van dak- en thuisloosheid in Utrecht. Zij hebben een bepaalde ketenbenadering ontwikkeld die ze graag aan iedereen willen aanbevelen. Ik ga kijken, of wij daarmee onze keten kunnen verbeteren. Of misschien niet. Het is goed om met elkaar kennis uit te wisselen, en het is vooral leuk om eens op stap te gaan. We hoeven niet telkens zelf het wiel uit te vinden.
Eigenlijk is het een soort van bijscholing.

Gepubliceerd door Eelke om 12:12 pm | Reacties (2)

20 maart 2006

Een dagje op pad

Ik zag vanmorgen de posters al in de Spits staan volgens mij. Hopelijk kom ik mezelf ook nog tegen van de week als ik in de trein zit.
Zal me een even voorstellen: ik ben Eelke, 25 jaar en werk officieel als beleidsadviseur bij de eenheid Wijkzaken van de gemeente Zwolle. Ik houd me bezig met heel veel onderwerpen op gebied van leefbaarheid, veiligheid en activering van doelgroepen.
Dat laatste vind ik wel het allerleukste. Ik ben in mijn functie projectleider van verschillende projecten waarin ‘bijzondere doelgroepen’ bijdragen aan onze stad.
Onder andere Watch!Out, dat is een project waarin risicojongeren surveilleren in een sloopwijk. En van Pauropus. Dat is een heus bedrijf waarbinnen veelplegers en dak- en thuislozen, maar nog veel meer mensen werken aan een schone en leefbare stad. Dat zou je in de eerste instantie niet verwachten van deze mensen, maar ze werken keihard.
De woningbouwverenigingen in Zwolle en de Sociale Dienst werken allemaal keihard om deze projecten succesvol te laten zijn. Door samenwerking kom je erg ver.
Vandaag ben ik in Amsterdam geweest om met een aantal mensen te praten over het bedrijf Pauropus (www.pauropus.nl) dat ik eigenlijk voor het grootste gedeelte zelf heb bedacht. Daar waren ze erg enthousiast over het verder brengen van dit bedrijf. Misschien gaat het wel in Amsterdam van start. Daar heb ik verder niet zoveel mee te maken, dat gaan andere mensen doen. Maar het is wel erg vleiend om te zien dat je ideetje goed uitpakt. En dat is nou meteen het leukste van werken bij een gemeente. Als je goede ideeen hebt, die tegemoet komen aan de juiste doelstellingen, zijn er zo twintig mensen die mee willen werken en er een succes van weten te maken.
Morgen meer

Over anaconda15

1.80 meter lang blauwe ogen Nederlands Techneut en gek op wetenschap Erg handig en visionair
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized en getagged met . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s