”Zorg is struikelblok in Catshuis, PVV verzet zich’ maar in 2002 diende VVD kamerlid Geert Wilders een motie in voor onderzoek naar de zorguitgaven maar niet naar de zorgfraude

From: kingkong1621@live.nl
To: cda.publieksvoorlichting@tweedekamer.nl; cdja.maastricht@gmail.com; christenunie@tweedekamer.nl; d66@tweedekamer.nl; g.wilders@tweedekamer.nl; groenlinks@tweedekamer.nl; h.drost@tweedekamer.nl; gvdkooy@hetnet.nl; hansborrel@home.nl; hart@sbs.nl; i.y.tan@chello.nl; info@kafkabrigade.nl; info@laatjenietkisten.nl; info@pgb.nl; informatielijn@nza.nl; l.jacobi@tweedekamer.nl; kamer@sp.nl; k.vaartjes@amnesty.nl; l.hartings@tweedekamer.nl; lvt@thuisloos.nl; meldjezorg@platformggz.nl; mjonkers@ggznederland.nl; nieuwsdienst@anp.nl; nieuwsdienst@trouw.nl; no.reply@nos.nl; politiek@nd.nl; pvda_voorlichting@tweedekamer.nl; pvv@tweedekamer.nl; r.beers@opvang.nl; redactie.elsevier@elsevier.nl; r.dboer@tweedekamer.nl; redactie@eenvandaag.nl; redactie@straatkrantbreda.nl; redactie@telegraaf.nl; redactie@trouw.nl; redactie@volkskrant.nl; s.hofstra@ggzberaad.nl; sgp@tweedekamer.nl; a.stoffelen@volkskrant.nl; straatadvocaten@gmail.com; tips@leeuwardercourant.nl; tros@radar.nl; voorzitter@dwars.org; vvdvoorlichting@tweedekamer.nl; bureau@nationaleombudsman.nl; cie.vws@tweedekamer.nl; zembla@vara.nl; w.tonissen@tweedekamer.nl; voorlichting@minvws.nl; meldpuntcorporaties@minvrom.nl; meldpunt@igz.nl; info@fraudehelpdesk.nl; ikg@zorgbelang-overijssel.nl; ikg@cmo-flevoland.nl; fraudebeheersing@zn.nl; elly@straatconsulaat.nl; brandpunt@kro.nl; info@bijstandsbond.org; info@petersiebelt.nl; maatschappelijkeopvang@loc.nl
Subject: RE: Wie is er nu eindverantwoordelijk voor de oplopende zorgkosten?De Rijksoverheid in opeenvolgende regeringen en de ontbrekende volksvertegenwoordiging die allang hiervan op de hoogte was
Date: Fri, 6 Apr 2012 13:58:18 +0200

 

(C)Copyright 2007 Databank Antipsychopaat Felix Kleine Koerkamp
Great honours to Ed Nissink !

Zandbakgedrag.
http://youtu.be/TT3YPEhjFk0 
We zitten nog steeds in de zandbak. En nog steeds kijken we naar het schepje of het emmertje van de ander. Als jij aan mijn schepje komt dan kom ik aan jou emmertje. En als ik daar de moed niet voor heb,… nou, dan schop ik gewoon jou zandtaartje kapot als je even niet kijkt. Als jij daarna terugkomt in de zandbak en ziet wat ik heb gedaan, bedenk ik allerlei smoesjes over een harde storm of een andere kleuter die jou zandtaartje kapot heeft gemaakt. Na een tijdje ontdek ik dat het wellicht handig kan zijn jouw zandtaartje luidkeels te gaan bewonderen, want dan mag ik misschien even met jouw emmertje spelen. Of we kunnen samen spelen, jij met je emmertje en ik met mijn schepje. Samen staan we sterk. We vormen een groepje en daar horen de anderen dan weer niet bij, tenzij ze ook een leuk harkje, schepje of emmertje hebben, liefst groter dan die van mij, dan vind ik plotseling die ander natuurlijk wel weer heel leuk. Ik ben een vrij slimme kleuter, al zeg ik het zelf.
We zitten nog steeds in de zandbak. Onze emmertjes, schepjes en harkjes zien er opeens wat anders uit. Ze hebben de vorm van een auto, of bepaalde kleding, een carriere, loopbaan of relatie. We geven er andere, volwassener, namen aan, en spelen ‘grote mensjes’. In de loop van het spel hebben we veel strategieen ontwikkeld over hoe we met onszelf en anderen omgaan om het zo plezierig mogelijk te hebben. Ieder gedrag dat we vertonen beloont ons op een bepaalde manier, al lijkt het op t eerste gezicht nog zo destructief. Maar het blijft zandbakgedrag. Veredeld zandbakgedrag weliswaar, maar toch gewoon zandbakgedrag. We verschillen niet zo veel van de kinderachtige kleuter die we eens waren, als dat we onszelf willen doen geloven.
Overdenksels.
Als je ziet dat iemand bijna iedereen, zelfs degenen die hij zijn beste vrienden noemt, manipuleert, bedriegt, voor de gek houdt, belazert en beliegt, iedere keer maar weer, met welke illusie houdt jij jezelf dan voor de gek om te denken dat jij daarop de enige uitzondering vormt ?  Is er wellicht ook een zeer groot contrast waarneembaar tussen feitelijke en voorgewende persoonlijkheid ? 

Men gelooft maar al te graag datgene waarvan men de waarheid wenselijk acht, de wens is de vader van de gedachte, daarmede houdt men zichzelf voor de gek.
Weet je, ik kijk enorm tegen je op, je bent als een soort broertje/zusje voor me. Ik kijk echt enorm tegen je op en heb echt heel veel respect voor je. Jazeker, kweilerd ! Denk eens even voor jezelf, en overdenk hoe jij je gedraagt tegenover iemand tegen wie je echt opkijkt, of die werkelijk jouw respect geniet. Jou jij je tegen die persoon als zodanig uitlaten. ? Waarschijnlijk niet in deze mate. Verhoede men zich tegen al te opzichtige mooipraterij. Er steekt wat achter…….

 

mantelzorgmakelaar: besteding van AWBZ-gelden werd niet bekend gemaakt door J. Bussemaker maar dan doe ik dit maar.

 
 
Al voor 2001 was al bekend bij het ministerie van VWS en parlement dat het zorgaanbod van toegelaten AWBZ instellingen niet overeenstemde met de hulpvraag van de client/patient en nu word de beginselenwet zorg ingevoerd met criteria en richtlijnen,dus al die jaren konden instellingen frauderen met onrechtmatige AWBZ/PGB indicaties omdat er geen aansturing en toezicht was vanuit de Rijksoverheid.
En zo worden AWBZ premiebetalers voorgelogen en clienten van landelijke RIBW”s en dak en thuislozen in de maatschappelijke opvang etc. financieel opgelicht en bedrogen middels onrechtmatige indicatiestellingen vastgesteld door de zorgaanbieders en geen persoonlijke controle door het CIZ voor niet geleverde (woon)begeleiding en  zorg en hulpverlening op maat.
Ik schreef boos 2 A4 velletjes terug naar Groenlinks met de voorspellingen onder de noemer “Wist u dat ” en waar ik voor de naaste toekomst zou constanteren dat burgers meer een beroep zouden gaan doen op advocaten en juridische bijstand om hun sociale en zorgrechten veilig te stellen,dat de Rijksoverheid wet en regelgeving zouden veranderen en vermeerderen zoals dat het geval was later met de nooit uitgevoerde Welzijnswet.Ook dat opeenvolgende regeringen met een overdreven betuttelingschampagnes zou beginnen zoals dat met Postbus 51 het geval is en dat bepaalde organisaties zoals de stichting Ombudsman het drukker zouden krijgen en op eigen benen moesten gaan staan,in dit geval is het kenmerkend dat de Nationale Ombudsman het steeds drukker kreeg maar een fractie van klachten tegen de Rijksoverheid toegestuurd krijgt omdat de burgers het moe zijn  nog langer contact te zoeken met een plunderende handelsonderneming die het landschap beschadigd en ontwricht met peperdure megaprojecten die de investeringen doen oplopen en waarvan het resultaat nihil is.
Voorbeeld de Haagse tramtunnel die de luchtvervuiling in de binnenstad meer deed toenemen dan verminderen omdat autobezitters zeer gehecht zijn aan hun staussymbolen.
Ik merkte toen ook op in deze brieven aan Groenlinks dat kerkelijke organisaties meer economische en politieke invloed zouden krijgen en waar zij beleid en uitvoering op gebied van maatschappelijke problemen die door dezelfde overheden zijn veroorzaakt ( zie bezuinigingen kabinetten Lubbers en herziening zorgstelsel en welzijnsbeleid)zouden overnemen en daar door dezelfde overheid zwaar worden gesubsidieerd met als debacle de uitbreiding van de AWBZ voorzieningen in 1989 waar woon/zorg/welzijn werden gecombineerd en corporaties zich op een hellend en malafide vlak begaven door op dit gebied commerciele activiteiten te ontplooien waar zij geen kennis van zaken hebben (zie RIBW”s beschermde woonvormen)en zelf de rechten van clienten schenden door over hun leven en lot te gaan beslissen wat hun nu financieel de kop kost nadat het plan Simons in de ijskast was weggeparkeerd en later door Hans Hoogervorst te voorschijn gehaald met de nieuwe zorgverzekeringswet die daarmee aangaf dat opeenvolgende kabinetten zelf hun subsidie en financieel beheer niet op orde hadden en hebben en daarvoor alsmaar de rekening op het bordje van de gefrusteerde naieve burger legt.
Uiteindelijk beeindigde ik met de zin:Wist u dat Mr. P. Rosenmoller dat het u totaal niet interresseert wat ik u schrijf en dat uw eigenbelangen voorop staan,en dat kwam ook uit na de vele opeenvolgende brieven die ik naar Groenlinks stuurde en die bij de onterechte woningontruiming 10 september verdwenen samen met de vele andere ontvangstbrieven van tweede kamerfracties,ministeries,algemene rekenkamer, en Europarlementsleden,kabinet der koningin etc.en in beslag genomen en/of vernietigd en waar ik op afstand moest toekijken hoe alles in de container werd gedonderd aan schamele bezittingen die ik had en dat was voor de tweede maal dat mij dit overkomt net als 24 oktober 2000 aan de Dokkumlaan 59 1324 AD in Almere-Stad.
Het is of je ziel uit je lichaam word gerukt zo word je als oud vuil behandeld,maar klein krijgen zij mij niet want ik ben geen gefrusteerd kuikentje Calimero zoals die politiek criminelen die geen schuld durven te bekennen inzake beleid en totaal geen gevoel hebben en respecht voor andermans gevoelens en verlangens.
En nu leef ik op straat,kan overnachten bij een kennis maar het duurt mij te lang en mijn WWB uitkering is met opzet stopgezet en het restant wat uitstond aan bedrag op mijn ING rekening gestoort in de hoop van het criminele stadsbestuur dat ik gauw opdonder uit Zwolle.
Ik stink uit mijn kleren want de dagopvang leger des heils met hun criminele medewerkers bezoek ik al maanden niet meer net als het daklozenasiel/nachtopvang Nel Banninkhuis waarvan ik mij nog steeds afvraag dat ik het 24 maanden wist uit te houden daar.
Ik melde het al,ik sta alleen en ik hoop het nog enige tijd vol te houden maar dit is van de gekke dat ik zo geterroriseerd word en zwaar geestelijk belast ondanks stalen zenuwen maar het zit tussen mijjn oren om dit vol te houden,want ik laat na een goede standvastige opvoeding mij de kop niet gek maken,maar ik walg van de huidige samenleving met de onverschilligheid en de schoften die je in de opvang en bibliotheek tegenkomt die daar de rust niet gunnen aan mensen onder druk als ik weer wat aan het uitzoeken ben en doorzend.
Het lijkt wel of dit moedwillig gebeurt om je te storen,maar ik moet tot de ontdekking komen dat de hele samenleving zowel mannen als vrouwen jong en oud gewoon egocentrische is geworden en geen rekening meer houd met normale burgers,dit volk is zwaar geestelijk ziek omdat zij geen eigen wil of karakter meer tonen en als makke schapen achter de politieke herders aan lopen die hun van alles beloven maar niet na kunnen of willen komen.
 
Toepassing AWBZ in zorg ratjetoe

In tien jaar tijd zijn de kosten voor de AWBZ geëxplodeerd van tien naar twintig miljard euro. De regeling wordt gebruikt voor heel veel vormen van zorg. Thuiszorg, gezinscoaching of opvang van verslaafden, grenzen zijn er nauwelijks.
DEN HAAG – Wat in 1967 begon als een regeling om gehandicapten, chronisch zieken en andere mensen met onverzekerbare gebreken te verzorgen, is de laatste jaren uitgegroeid tot een ruif waaruit alle instellingen in Nederland naar believen kunnen pikken.
Vanwege de stijging van de kosten moest bureau Boer&Croon van staatssecretaris Ross (volksgezondheid) onderzoeken of instellingen soms misbruik maakten van de AWBZ. De conclusie is lichtelijk ontluisterend: de regeling is zó breed, zó algemeen, dat fraude helemaal niet nodig is voor instellingen om toch het volle pond binnen te slepen.
Een van meest in het oog lopende gebreken van het AWBZ-stelsel is het gegeven dat ruim honderdduizend mensen wel zorg krijgen zoals huishoudelijke hulp, terwijl een officiële toewijzing (indicatie) daarvoor ontbreekt. Er is niemand die weet of deze mensen wel hulp nodig hebben en zo ja, hoeveel hulp. In de loop der jaren hebben alleenstaanden die bijvoorbeeld leden aan eenzaamheid gewoon huishoudelijke hulp toegewezen gekregen. En als er wel een indicatie is voor bijvoorbeeld tien uur thuiszorg per week, dan mag daarvan met een bandbreedte van vijftig procent worden afgeweken. Ook mogen instellingen die thuiszorg verstrekken de zorg langer laten doorlopen als de indicatie voorschrijft. Maar het komt ook voor dat een indicatiebesluit helemaal geen einddatum heeft.
Uit het onderzoek blijkt tevens dat bijvoorbeeld thuiszorginstellingen declaraties indienen die enorm van elkaar kunnen verschillen. Voor exact hetzelfde geval van een 70-jarige alleenstaande vraagt de ene organisatie voor het leveren van thuishulp bijna twee keer zoveel geld als de andere (265 versus 164 euro). Volgens Boer&Croon brengen overigens de meeste bedrijven het maximum te declareren bedrag in rekening.
Door de bezuinigingen op het welzijnswerk in de afgelopen jaren is het beroep op de AWBZ enorm toegenomen. Welzijnsinstellingen zoals het Leger des Heils konden moeiteloos terecht bij de AWBZ omdat de regels zich hier niet tegen verzetten. Zo krijgt het Leger nu geld om verslaafden op te vangen, voor psychisch gestoorden op eigen benen te laten staan of voor gezinscoaching. De AWBZ-regeling is zodoende het afvoerputje van zorg en welzijn geworden.
De onderzoekers concluderen dat de AWBZ op een gegeven moment een eigen dynamiek heeft gekregen; efficiënt omgaan met overheidsgeld verdween naar de achtergrond . Typerend hiervoor is de rol van de zorgkantoren die de plicht hebben om zo doelmatig mogelijk zorg in te kopen. In plaats dat deze organisaties uitgaven binnen de perken probeerden te houden, waren er voorbeelden van kantoren die juist actief meedachten met instellingen om zo veel mogelijk geld binnen te halen.
Volgens de onderzoekers van Boer&Croon staat echter één ding vast: het opzoeken van de randen van de wetgeving had als doel het in standhouden van de zorgverlening. Dat neemt niet weg dat in de loop der jaren de AWBZ onbetaalbaar is geworden en dat het kabinet-Balkenende maatregelen heeft genomen om de stijging af te zwakken.
Maar als reactie op maatregelen zoals de verhoging van de eigen bijdrage voor thuishulp schreven de koepels voor de thuiszorg (LVT) en verpleeghuizen (Arcares) begin dit jaar brieven naar hun leden onder de kop ‘tips en trucs’ en zochten zij nog meer de randen op van de wettelijke mogelijkheden.
 
Uit: Dagblad Trouw, 24 september 2004
 
 
De manipulaties van minister Hoogervorst
Invoering Zorgverzekeringswet dreigt politieke miskleun te wordendoor Piet Boelens afdrukken van het content onderwerp {PDF=creëren van een PDF bestand van het content onderwerp^plugin:content.11}
Niet beoordeeld –
 
KOLLUMERZWAAG – De invoering van de nieuwe Zorgverzekeringswet nadert met rasse schreden. De wet zou de kosten moeten verlagen en de kwaliteit moeten verhogen, maar stevent als een boemerang af naar verzwakking van de economie. Hogere kosten voor de burger, verdere pakketverschraling van de basiszorg en een nauwelijks nog op te brengen aantal aanvullende verzekeringen liggen op de loer. De bewindsman zadelt ons op met verhoging van de kosten en lijkt de wet er stilletjes doorheen te jagen. Hoe heeft het zover kunnen komen en waarom worden wij zo slecht op de hoogte gehouden?
De invoering van de nieuwe Zorgverzekeringswet nadert met rasse schreden. De wet zou de kosten moeten verlagen en de kwaliteit moeten verhogen, maar stevent als een boemerang af naar verzwakking van de economie. Hogere kosten voor de burger, verdere pakketverschraling van de basiszorg en een nauwelijks nog op te brengen aantal aanvullende verzekeringen liggen op de loer. De bewindsman zadelt ons op met verhoging van de kosten en lijkt de wet er stilletjes doorheen te jagen. Hoe heeft het zover kunnen komen en waarom worden wij zo slecht op de hoogte gehouden?
 
Op diverse posities in de gezondheidszorg zitten VVD topmensen op hoge posities.Vrienden van minister Hoogervorst, allen VVD’ers, die er mede voor zorgen, dat het beleid van hogerhand geruisloos wordt aangenomen. Een eeuwenlang beproefd systeem waar, zo leert de geschiedenis, alleen maar narigheid van komt. Het heeft weinig meer met inspraak en democratie te maken. Kijkt u even mee naar een lijst mensen met link naar de gezondheidszorg?
 • Hans Hoogervorst, Minister VWS
 • Hans Wiegel, Voorzitter Zorgverzekeraars Nederland
 • Frank de Grave, Voorzitter Zorgautoriteit i.o. (ZAio)
 • Iris van Bennekom, voorzitter Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie (NPCF)
 • Gerrit Zalm, minister van Financiën
 • Peter Vierhout, voorzitter Orde van Specialisten
 • Peter Holland, voorzitter Kon.Ned.Maatschappij van Geneeskunde
 • Herre Kingma, Hoofd Inspectie voor de Volksgezondheid
 • Bas Eenhoorn, voorzitter Kon.Ned.Genootschap voor Fysiotherapie
 • Frits Bolkenstein, voorheen Euro Commissaris Interne Markt
 • Nelie Kroes, nu EC interne markt

Al deze mensen behoren tot het VVD kamp en praten, in het belang van de partij en het kabinet, de minister niet tegen!! Op deze manier worden we allemaal stilletjes gemanipuleerd.
Hersenspinsels van Hoogervorst
Diezelfde Hoogervorst liet zich 7 mei j.l. in de Volkskrant ongezouten uit over zijn beleid en zijn ietwat dubieuze drijfveren. Een greep uit de ‘hersenspinsels’ die de bewindsman in deze krant liet optekenen:

 • “Ik heb vaak fantasieën dat ik Nederland vier jaar lang per decreet mag regeren”
 • “Macht is fantastisch”
 • “Chronisch zieken? Die profiteren teveel van de zorg”
 • “Ik ben uit ergernis de politiek ingegaan, dat moet ik wel blijven voeden”
 • “De kern moet blijven: indikken van de verzorgingsstaat. We zijn pas halverwege”
 • “Mensen worden niet beter van gepamper”
 • “Ik wist: Hier gaat enorme stront van komen”
 • Ondertussen zadelt minister Hoogervorstde burgers in Nederland op met verhoging van de kosten. De bureaucratie en administratieve lasten zullen met de invoering van de wet hand over hand toenemen. Een voorbeeld: alleen al het afgelopen jaar ging 35 miljoen euro van zorgverzekeraars naar reclamespotjes, advertenties en overige marketing: geld dat niet aan zorg voor de burgers werd besteed. Voor ziekenhuizen, zorgverzekeraars, huisartsen en andere zorgverleners een grote frustratie. Hun wens is immers dat elke euro zoveel mogelijk ten goede komt aan de zorg zelf!Maar niet alleen frustraties voor de zorg liggen aan de horizon, ook de burger zal het nodige op zijn bordje krijgen. De premies gaan fors omhoog. Ongeveer zes miljoen mensen in Nederland krijgen daarvoor een maandelijkse toeslag die vergelijkbaar is met de huursubsidie en via de belastingdienst wordt uitgekeerd.Kleinere beurs, mindere zorg
  De Nederlandse gezondheidszorg die ooit zo toonaangevend in Europa was wordt verkwanseld als de Eerste Kamer op 7 juni 2005 instemt met de nieuwe Zorgverzekeringswet. Minder directe zorg, meer bureaucratie, hogere kosten en meer concurrentie tussen zorgverleners. Maar bovenal een aantasting van de solidariteit. Want wie in de toekomst niet kan betalen moet langer wachten, krijgt mindere zorg en wordt beperkt in keuzevrijheid.Het is daarom beter dat de Eerste Kamer één en ander nog eens goed overweegt om een halt te roepen aan een ontluikende tweedeling. De roep uit de samenleving moet nu eindelijk eens gehoord worden. De verantwoordelijkheden van de politiek wegen hierbij zeer zwaar. Van een sociaal beleid is in dit CDA, VVD D66 kabinet allang geen sprake meer. Hopelijk doen de heren en dames politici een stapje in de richting van de burgers en maken ze aan dit a-sociale-, op punten a-solidaire beleid snel een einde.Piet Boelens, fysiotherapeut te Kollumerzwaag

Over anaconda15

1.80 meter lang blauwe ogen Nederlands Techneut en gek op wetenschap Erg handig en visionair
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized en getagged met . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s