RE: Het Leger des Heils Zwolle dat allemaal maar personeel aanneemt met een christelijke achtergrond maar zonder verstand en kennis van hulpverlening aan dak en thuislozen en alleen maar uit is op de subsidies en AWBZ/PGB gelden om de eigen organisatie/sekte in stand te houden.

From: kingkong1621@live.nl
To: m.agema@tweedekamer.nl; n.albayrak@tweedekamer.nl; c.aptroot@tweedekamer.nl; k.arib@tweedekamer.nl; m.azmani@tweedekamer.nl; f.bashir@tweedekamer.nl; w.vanbeek@tweedekamer.nl; h.beertema@tweedekamer.nl; j.vanbemmel@tweedekamer.nl; n.vdberge@tweedekamer.nl; m.berndsen@tweedekamer.nl; i.vdbesselaar@tweedekamer.nl; j.biskop@tweedekamer.nl; e.blanksma@tweedekamer.nl; s.blok@tweedekamer.nl; b.vbochove@tweedekamer.nl; m.bosma@tweedekamer.nl; b.dboer@tweedekamer.nl; h.vbommel@tweedekamer.nl; l.bontes@tweedekamer.nl; a.bosman@tweedekamer.nl; l.bouwmeester@tweedekamer.nl; b.braakhuis@tweedekamer.nl; h.brinkman@tweedekamer.nl; hantenbroeke@tweedekamer.nl; h.bruins-slot@tweedekamer.nl; brigitte.vdburg@tweedekamer.nl; m.celik@tweedekamer.nl; j.cohen@tweedekamer.nl; c.coruz@tweedekamer.nl; m.vdam@tweedekamer.nl; t.vdekken@tweedekamer.nl; i.dezentje-hamming@tweedekamer.nl; t.dibi@tweedekamer.nl; t.vdijck@tweedekamer.nl; jasper.vdijk@tweedekamer.nl; e.dijkgraaf@tweedekamer.nl; k.dijkhoff@tweedekamer.nl; s.dijksma@tweedekamer.nl; p.dijkstra@tweedekamer.nl; j.dijsselbloem@tweedekamer.nl; s.dikkers@tweedekamer.nl; w.dille@tweedekamer.nl; j.driessen@tweedekamer.nl; a.eijsink@tweedekamer.nl; a.elfassed@tweedekamer.nl; t.elias@tweedekamer.nl; a.elissen@tweedekamer.nl; k.ferrier@tweedekamer.nl; s.fritsma@tweedekamer.nl; w.vgent@tweedekamer.nl; k.gerbrands@tweedekamer.nl; h.vgerven@tweedekamer.nl; s.gesthuizen@tweedekamer.nl; r.grashoff@tweedekamer.nl; d.graus@tweedekamer.nl; e.groot@tweedekamer.nl; w.hachchi@tweedekamer.nl; s.buma@tweedekamer.nl; b.vham@tweedekamer.nl; m.hamer@tweedekamer.nl; m.harbers@tweedekamer.nl; m.haverkamp@tweedekamer.nl; p.heijnen@tweedekamer.nl; l.helder@tweedekamer.nl; j.hennis-plaschaert@tweedekamer.nl; m.hernandez@tweedekamer.nl; e.vhijum@tweedekamer.nl; j.houwers@tweedekamer.nl; m.huizing@tweedekamer.nl; e.irrgang@tweedekamer.nl; l.jacobi@tweedekamer.nl; t.jadnanansing@tweedekamer.nl; p.jansen@tweedekamer.nl; leon.djong@tweedekamer.nl; j.klaver@tweedekamer.nl; j.vklaveren@tweedekamer.nl; j.klijnsma@tweedekamer.nl; r.knops@tweedekamer.nl; n.kooiman@tweedekamer.nl; w.koolmees@tweedekamer.nl; g.koopmans@tweedekamer.nl; a.koppejan@tweedekamer.nl; w.kortenoeven@tweedekamer.nl; f.koserkaya@tweedekamer.nl; a.kuiken@tweedekamer.nl; r.leegte@tweedekamer.nl; r.leijten@tweedekamer.nl; bart.deliefde@tweedekamer.nl; h.lodders@tweedekamer.nl; a.lucas-smeerdijk@tweedekamer.nl; e.lucassen@tweedekamer.nl; a.marcouch@tweedekamer.nl; a.vmiltenburg@tweedekamer.nl; j.monasch@tweedekamer.nl; r.dmos@tweedekamer.nl; a.mulder@tweedekamer.nl; h.nepperus@tweedekamer.nl; cynthia.ortega@tweedekamer.nl; e.ouwehand@tweedekamer.nl; a.pechtold@tweedekamer.nl; r.plasterk@tweedekamer.nl; r.vraak@tweedekamer.nl; j.recourt@tweedekamer.nl; e.roemer@tweedekamer.nl; r.deroon@tweedekamer.nl; a.rouvoet@tweedekamer.nl; s.derouwe@tweedekamer.nl; d.samsom@tweedekamer.nl; j.sap@tweedekamer.nl; a.schaart@tweedekamer.nl; g.schouw@tweedekamer.nl; a.slob@tweedekamer.nl; p.smeets@tweedekamer.nl; m.smilde@tweedekamer.nl; m.smits@tweedekamer.nl; j.snijder@tweedekamer.nl; h.spekman@tweedekamer.nl; c.vdstaaij@tweedekamer.nl; m.sterk@tweedekamer.nl; secretariaat.vdsteur@tweedekamer.nl; joost.taverne@tweedekamer.nl; m.thieme@tweedekamer.nl; f.timmermans@tweedekamer.nl; m.vtoorenburg@tweedekamer.nl; s.uitslag@tweedekamer.nl; p.ulenbelt@tweedekamer.nl; e.vdveen@tweedekamer.nl; s.vveldhoven@tweedekamer.nl; t.venrooy-vanark@tweedekamer.nl; voorzitter@tweedekamer.nl; g.verburg@tweedekamer.nl; k.verkoeven@tweedekamer.nl; r.vermeij@tweedekamer.nl; r.vvliet@tweedekamer.nl; j.voordewind@tweedekamer.nl; l.voortman@tweedekamer.nl; m.vdwerf@tweedekamer.nl; e.wiegman@tweedekamer.nl; g.wilders@tweedekamer.nl; j.dewit@tweedekamer.nl; a.wolbert@tweedekamer.nl; e.ziengs@tweedekamer.nl
Subject: RE: Het Leger des Heils Zwolle dat allemaal maar personeel aanneemt met een christelijke achtergrond maar zonder verstand en kennis van hulpverlening aan dak en thuislozen
Date: Thu, 26 Apr 2012 18:45:18 +0200

Link:https://anaconda15.wordpress.com/2011/06/10/563/

Gericht aan kamerleden en de media etc.,
 
Ik wil u ook opmerkzaam maken op het feit dat het hoofd van de werkeenheden leger des heils Zwolle dagopvang bonjour en nachtopvang Nel Banninkhuis snel van plaats verwisselen maar al deze hoofden bestaan uit begeleidsters die alleen SPH w opleidingen hebben gehad maar totaal onbekend zijn met de dak en thuislozenproblematiek en met de opleidingen SPH4 en SPH W kan elke student alle kanten mee uit.
Het bewijst iedere keer weer dat het Leger des heils medewerkers ronselt op de opleidingen welzijn en die stage lopen in de opvang en dan eventueel een contract krijgen aangeboden maar als voedsel en drinkenuitdelers worden aangesteld en toezichthouders op de dag en nachtopvang met dien verstande om de inkomsten veilig te stellen maar dakloze clienten op weg helpen kunnen zij niet en dakloze jongeren worden doorverwezen maar zie je snel weer terug keren in de opvang omdat zij in andere instellingen niet op hun plek zitten en waar geen hulpverlening/begeleiding op maat word geboden. En dan beweert het Leger des Heils nog in het jaarverslag leger des heils Over-IJssel 2010 dat zij professionele hulpverleners in dienst hebben.
En dakloze clienten blijven zich overal mee bemoeien als pseudo-hulpverleners omdat de echte hulpverlening faalt met dat gegeven dat de daklozen al te lang verblijven in de nacht en dagopvang,en zij trachten door mijn zeer lange ervaringen met de opvang en begeleiders etc. in hun straatje te betrekken maar ik hou de boot af want ik ga ervan uit dat deze daklozen zelf maar eens de verantwoording op moeten pakken en hun zaken oplossen maar dat kunnen of willen zij niet en beschouwen de opvang dan als goedkope thuisbasis ook omdat zij zichzelf niet kunnen redden als zij op zichzelf wonen juist omdat zij liever bezig houden met grootdoenerij om enigszins op te vallen in de maatschappij.
Punt is wel dat zij met hun storend gedrag de motivatie weg halen bij clienten die wel snel weg willen uit de opvang om zelfstandig te gaan wonen en bij mij bestaat nog steeds de indruk dat vanuit de Herberg daklozen richting opvang leger des heils worden gestuurd met de instructie om daar onrust te veroorzaken zodat de herberg en RIBW Vecht meer clienten krijgen zodat er meer eigen bijdrages van clienten en AWBZ inkomsten binnen komen,die indruk bestaat bij de meeste daklozen die verbleven in de Herberg maar hetzelfde is het geval bij de opvang leger des heils.
Gisterenavond kwam de manager van  het leger des heils Zwolle en die gaat over de dagopvang Bonjour en nachtopvang Nel Banninkhuis de nachtopvang bezoeken en ging klaverjassen met enkele daklozen/lastposten.
Zij wilde een gesprek met mij en dan blijkt dat zij getipt was door het “hoofdkwartier” in Almere dat ik haar vermeld had in mijn blog Anaconda 15 en deze gepubliceerd had en waar ik mij nogal negatief  en terecht uit laat over het hoofd van de opvang want de klachtencommissies en clientenraden van het leger des heils functioneren niet omdat zij niet onafhankelijk zijn.
Integrale zorg in de buurt

Niet vergrijzing, maar verkeerde prikkels zijn oorzaak van de kostenexplosie in de zorg. Dit is één van de conclusies van het op 4 april 2012 verschenen rapport “Integrale zorg in de buurt”.

In 2012 komen de zorguitgaven per gemiddelde Nederlander uit op ongeveer € 5600. In 2000 was dat de helft. Die explosieve stijging komt niet door de vergrijzing; die verklaart maar 15% van de kostentoename. Het komt ook niet omdat we ongezonder leven; de gezondheid neemt juist toe. De belangrijkste oorzaak ligt volgens NYFER in het ontbreken van prikkels om zorgeuro’s doelmatig te besteden.

Aanbieders van zorg hebben weinig belang bij doelmatigheid. Hun inkomsten hangen af van de zorg die zij leveren (productie), niet van de bijdrage aan gezondheid of kwaliteit van leven. Hierdoor blijven investeringen in preventie, verbetering van de leefstijl en ondersteuning van mensen om zelf hun gezondheid te managen, achter; de focus ligt op omzet en verrichtingen. Doelmatigheid moet, naast kwaliteit en toegankelijkheid, een grotere rol gaan spelen in de organisatie van de zorg, aldus NYFER. En dat kan door financiële prikkels daar sterker op te richten.

Voor een uitgebreide samenvatting pdf

Het volledige rapport wordt eind april verwacht en kost € 24,50 inclusief btw en verzendkosten.

Indien u dit rapport wilt bestellen kan dat via nyfer@nyfer.nl

 

adres

e-mail
 

Zij dreigde mij als ik haar profielgegevens in linkedin niet zou verwijderen zij naar de politie zou stappen om wat voor redenen dan ook want ik schrijf de ware feiten op wat betreft haar disfunctioneren als manager over de opvang maar waar ik mij niet beledigend of kwetsend over uit laat.
Ik diende haar van repliek en gaf haar te verstaan dat zij haar werk beter moest doen daar waar zij als begeleidster van clienten hun ook stond te benadelen en meer zichzelf in de kijker zet en belangrijker vind dan om het welzijn van de client te denken en gaf haar wat voorbeelden hoe het er aan toe gaat in de nachtopvang Nel banninkhuis.
Maar als de ene manager faalt dan gaat het Leger deze snel vervangen door een persoon die wat meer opvalt bij de dakloze clienten maar uiteindelijk blijkt deze aankomend manager onbekwaam te zijn in haar werk en komt zij daar meer voor het salaris om haar maatschappelijke status in stand te houden en onderhand blijven zij bedrog plegen door zich uit geven voor hulpverleners.
Ik zei haar dat zij gerust naar de politie kon stappen om daar aangifte te doen of haar beklag maar ik gaf haar het voorbeeld van de dakloze Siemon Goossensen die hetzelfde deed toen ik hem wou stoppen als malafide hulpverlener in de opvang en hij ving uiteindelijk ook bot bij politie en justitie die mij onderhand leren kennen als een zeer betrouwbaar persoon en als dakloze zonder verslavingen of psychiatrische achtergrond die weet waarover hij praat.
De politie Zwolle die steeds maar weer moeten komen opdraven als er weer daklozen door het lint gaan en agressief worden omdat zij niet op weg worden geholpen en dan met een Time Out uit de opvang worden verwijderd en dat komt nogal vaak voor.
Maar dit bewijst eens temeer wat voor figuren bij het Leger in dienst word genomen want als in de nachtopvang bv. Sjon Thieu de dakloze vietnamees in een depressie zit kijkt er niemand naar hem om daar waar deze jongeman in een totaal isolement verkeerd omdat daklozen en hulpverleners meer met zichzelf bezig zijn.
 
 
           Het  provinciale  sprookjesboek van het Leger des Heils

Fraudezaken in Nederland en benadeling van burgers

 • Dagopvang Bonjour Leger des Heils Zwolle een nutteloos gebouw

  Een wethouder Zwolle brengt als zoethoudertje voor daklozen een biologisch fruitmand

  Dagopvang Bonjour in Zwolle biedt in principe plaats aan maximaal 40 bezoekers tegelijk. Als het nodig is, bijvoorbeeld bij extreme kou, wordt ruimte gemaakt voor meer bezoekers. De bezoekers hebben de mogelijkheid een maaltijd te gebruiken, een kop koffie te drinken, een praatje te maken, te douchen, hun kleding te wassen of tegen een kleine vergoeding kleding te kopen in de kledingwinkel. Ook kunnen ze recreatief bezig zijn, bijvoorbeeld door tafeltennis en tafelvoetbal te spelen. Op woensdag is er een huisarts aanwezig en drie keer in de week houdt de GGD er spreekuur. Medewerkers grijpen elke mogelijkheid aan om cliënten in een hulpverleningstraject te krijgen.
  Openingstijden: elke dag tussen 9.00 en 18.30 uur
  Aanvragen postadres: in de regel ’s ochtends of op afspraak
  De dagopvang Bonjour aan de burgemeester Drijbersingel in Zwolle gaat om 9.00 uur open elke dag voor de dakloze zwervers zodat zij daar de hele dag kunnen rondhangen en zich vervelen of televisie kijken daarom heeft deze dagopvang totaal geen meerwaarde en is overbodig,de eetbar gaat om 9.30 uur open tot 10.30 uur en dan is er koffie thee en frisdrank en brood en beleg te krijgen.
  In de dagopvang kan de dakloze eindeloos gaan tafelvoetballen etc. en zijn of haar kleren wassen en douchen.
  Voor de rest word er niets georganiseerd aan dagjes uit met een tourbus etc.,en daarom verlaten de daklozen snel de dagopvang om de stad in te gaan en de coffeeshop of drankwinkel/supermarkt op te zoeken voor bier.
  Om 12.00 uur is de eetbar weer geopend tot 13.00 uur en kan de daklozen “warm eten” en brood en drinken krijgen dat veroberd word met plastic bestek omdat het leger des heils niet het dure tafelzilver wil kwijt raken middels diefstal(wat een vertrouwen)met dit plastic bestek is het slecht eten en dan kan men beter een voederbak volstorten met eten en de daklozen er naar toe jagen want zo worden de normen en waarden toegepast door de medewerkers van deze kwelzijnsorganisatie.
  Hulpverlening en zorg is niet aanwezig in de dagopvang want de sph opgeleide hulpverleners/sters weten niet om te gaan met de dak en thuislozenproblematieken laat staan dat zij iets weten van crisisbeheersing en brandpreventie en wee je gebeente als je onwel word of zo want fatsoenlijk EHBO”ers zijn niet in de buurt.
  Als een opvangorganisatie dakloze burgers geen advies en informatie kan verstrekken om zijn of haar leven weer op poten te zetten,wat doe je dan bij zo”n organisatie.
  Simpel vergaderen en achter de computer clienten registreren in het Leger des heils Cleversysteem en vooral praten over je prive-leven en denken aan je maatschappelijke status en dan tegenover de dakloze client de schijn ophouden dat je een geweldige hulpverlener/ster/begeleidster bent met die wetenschap dat de dakloze geen keuzevrijheid heeft door de monopoliepositie van het leger des heils en RIBW Zwolle/Joop van Ommen de supervisor van de Helberg.En gaat een dakloze client uit woede uit zijn dak vanwege de uitzichtloze situatie waarbij hij of zij merkt gewoon in de maling te worden genomen dan deel je als begeleider/ster gewoon een Time Out uit en stuur je de hulpbehoevenden de straat op.Om 16.00 uur gaat de eetbar weer open tot 17.00 uur en dan kan de daklozen daar weer terecht voor eten en drinken.
  Maximaal besteedbaar bedrag per dag is 3.50 euro en de “warme maaltijd kost 2.50 euro.
  En de ellende is dat men dit waardeloze en nutteloze gebouw als “dagopvang” open wil houden tot 2011 dankzij de belastingbetalers.
  Zwolle waar zijn jullie toch mee bezig!
 • vorig artikel ARTIKEL volgend artikel 

  Leger des Heils grootste goede doel

  Leger des Heils grootste goede doel

  WO 07 dec 2011 | 08.58
  Met bijna 300 miljoen euro aan inkomsten was het Leger des Heils in 2010 het grootste goede doel van Nederland. Cordaid staat op de tweede plaats met 180 miljoen euro, daarna volgt Oxfam Novib met 178 miljoen, blijkt dinsdag uit cijfers van het Centraal Bureau Fondsenwerving.

  Het Leger des Heils ontving van alle goede doelen de meeste subsidie van de overheid, bijna 260 miljoen euro. Ook hier komen Cordaid (bijna 105 miljoen) en Oxfam Novib (100 miljoen) op de tweede en derde plaats. “Deze organisaties zijn een soort verlengstuk van de overheid. Wat deze organisaties al goed doen, hoeft de overheid niet zelf te doen. Daarom krijgen zij relatief veel subsidie”, stelt René Bekkers, onderzoeker van ‘Geven in Nederland’ aan de Vrije Universiteit.

  KWF Kankerbestrijding wist de meeste eigen baten binnen te halen, ruim 100 miljoen euro, met onder meer collectes. Daarna volgen Unicef met ruim 50 miljoen en Artsen Zonder Grenzen met ruim 45 miljoen.

  Bron: ANP

Over anaconda15

1.80 meter lang blauwe ogen Nederlands Techneut en gek op wetenschap Erg handig en visionair
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized en getagged met . Maak dit favoriet permalink.

Een reactie op RE: Het Leger des Heils Zwolle dat allemaal maar personeel aanneemt met een christelijke achtergrond maar zonder verstand en kennis van hulpverlening aan dak en thuislozen en alleen maar uit is op de subsidies en AWBZ/PGB gelden om de eigen organisatie/sekte in stand te houden.

 1. anaconda15 zegt:

  Dank u voor uw mail,ik heb uw website bekeken en ik zet het een en ander in een document daar het teveel is voor de mail.

  Allereerst even wat gegevens over mijzelf

  Naam: r h j robers

  Leeftijd: 54 jr.

  Beroep: ICT er

  Status: darm en kanker patiënt, hersenbloeding

  Ik ben ongeveer een jaar geleden in aanraking gekomen met het legerdes heils en heb geen goed woord over voor deze organisatie.

  Allereerst probeerden ze mij naar het cmo te sturen ik heb het daar slechts 3 weken uitgehouden de dagelijkse leiding daar voerde een zwaar dictioriaal bewind zo moest je bij binnenkomst een verklaring tekenen dat al je inkomsten op rekening van het leger gestort werden en er ging een fax de deur uit dat je een patiënt was met zware psychische problemen. Je moest je post openen in bijzijn van de leiding en een afspraak met de dokter was alleen mogelijk onder begeleiding van de leiding.er werd een zakgeld regeling ingevoerd van 10 euro per week als je tegenwerkte lieten ze die regeling wekenlang wachten eens per week mocht je op kantoor je mail controleren (onder toezicht van de leiding)ik heb een lek ontdekt in de beveiliging van de rapportage en hier ver melding gemaakt ,let op niets gekraakt of iets dergelijks. Toen begonnen de problemen voor mij pas goed, mijn internet privileges werden ontnomen en ik moest mij maar laten onderzoeken door een psychiater, toen ik dit weigerde kon ik direct vertrekken ik moest mij maar melden bij bonjour en mijn werkzaamheden ik had hier allang zat van en kwam terecht bij de herberg waar ik manusje van alles werd chauffeur schoonmaker barman noem maar op. Ik werkte voor 50 cent per uur en soms 100 uur per week door mijn lichamelijke conditie werd dit teveel voor mij ik ben namelijk zwaar darm patiënt ik ben namelijk 8 keer in 14 dagen geopereerd en mag geen lichamelijk zwaar werk doen, daarnaast ben ik kanker patiënt. Toen kwam ik weer in de handen van het leger terecht en werd onder gebracht daar begon de ellende weer opnieuw ik moest een verklaring tekenen dat ik toestemming aan het leger gaf om 270 euro p/m van mijn rekening in te houden, op zich geen probleem daar er met kleine letters onder stond dat ondergetekende vrijwillig in budget beheer toestemde door de eerdere ervaringen heb ik dit geweigerd en mensen die na mij kwamen hiervoor gewaarschuwd wat mij niet bepaald geliefd maakte bij de leiding. Na enige maanden van verblijf daar ging ik me dusdanig irriteren aan de gang van zaken aldaar dat ik een CVA (hersenbloeding) op heb gelopen ik heb 2 maanden hiervan moeten revalideren in een zieken huis waar sociale zaken werd ingeschakeld deze hebben wederom contact gezocht met het leger (tegen mijn wil in) deze hebben bijna op hun knieën gesmeek of ik terug kon komen ze hadden huizen en verzorging in de aanbieding voor mij toen ik uit het ziekenhuis werd ontslagen bleek van dit alles niets waar te zijn de ambulante medewerkers de dagelijkse leiding hebben niets voor mij gedaan erger nog ik moest een onderzoek ondergaan met name een katheter door mijn lies en moest een nacht overblijven ik kwam uit het ziekenhuis met de wond nog afgebonden daar bleek dat mijn bed al vergeven was en ik moest maar in een boven bed slapen ik heb hiertegen geprotesteerd en moest in de kou buitenslapen daar kwam ik een zwanger meisje tegen wat te laat was en ook de deur was geweigerd dit de volgende dag bespreekbaar geprobeerd te maken maar dat is nu eenmaal het beleid van het leger. Ik heb tijdens mijn verblijf daar veel instanties binnen zien huppelen alcohol zorg drugs zorg GGD en noem maar op en door mijn ogen en oren goed open te houden ben ik tot de volgende conclusie gekomen het draait alleen maar om 1 ding GELD het draait bij het leger slechts om 1 ding de AWBZ en nu de WMO een poot uit te draaien ik ben nu bij de stichting interact contour en heb nog dagelijks moeite om de juiste hulp te aanvaarden mwnsen die langer bij het leger verbleven hebben zullen dit beamen.

  Dit is een korte samenvatting van mijn ervaringen met het leger ik hoop dat u er uw voordeel mee kan doen

  Hoogachtend

  R.H.J Robers

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s