RE: Overzicht hoe IGZ = Inspectie voor de Gezondheidszorg de afgelopen 30 jaar is omgegaan met medische fouten en kwakzalverij. Een onthutsend beeld. Artikel‏

From: kingkong1621@live.nl
To: ad@ad.nl; bureau@nationaleombudsman.nl; cda.publieksvoorlichting@tweedekamer.nl; cdja.maastricht@gmail.com; christenunie@tweedekamer.nl; cie.vws@tweedekamer.nl; d66@tweedekamer.nl; fractiezwolle@sp.nl; g.vanittersum@platformggz.nl; g.wilders@tweedekamer.nl; groenlinks@tweedekamer.nl; h.drost@tweedekamer.nl; hart@sbs.nl; i.y.tan@chello.nl; ikg@cmo-flevoland.nl; info@devrijspreker.nl; info@laatjenietkisten.nl; l.jacobi@tweedekamer.nl; jvwzakelijk@gmail.com; k.vaartjes@amnesty.nl; kamer@sp.nl; l.hartings@tweedekamer.nl; mjonkers@ggznederland.nl; nieuwsdienst@trouw.nl; nrc@nrc.nl; nova@novatv.nl; pvda_voorlichting@tweedekamer.nl; politiek@nd.nl; pvv@tweedekamer.nl; r.beers@opvang.nl; r.dboer@tweedekamer.nl; redactie.elsevier@elsevier.nl; redactie@eenvandaag.nl; redactie@parool.nl; redactie@telegraaf.nl; redactie@volkskrant.nl; sgp@tweedekamer.nl; straatadvocaten@gmail.com; tips@leeuwardercourant.nl; tros@radar.nl; vereniging@nvj.nl; voorlichting@minvws.nl; voorzitter@dwars.org; vvdvoorlichting@tweedekamer.nl; w.tonissen@tweedekamer.nl; watvdheijden@almere.nl; zmag@xs4all.nl; zembla@vara.nl
Subject: FW: Overzicht hoe IGZ = Inspectie voor de Gezondheidszorg de afgelopen 30 jaar is omgegaan met medische fouten en kwakzalverij. Een onthutsend beeld. Artikel
Date: Fri, 18 May 2012 13:00:56 +0200

 

Gericht aan kamerleden en de media etc.,
 
De inspectie voor de gezondheidszorg die GGZ instellingen en opvanginstellingen voor dak en thuislozen nooit heeft onderzocht na de vele klachten over de misstanden en de fraudepraktijken rondom AWBZ/PGB gelden die verkregen werden via het zorgkantoor met onrechtmatige indicaties voor zogenaamde psychische stoornissen bij dakloze clienten vastgesteld door onbevoegde medewerkers/sters van de opvang en woonbegeleidingstrajecten die geen begeleiding/hulpverlening boden en waar deze gelden verdwijnen in de organisaties zelf.
De dakloze client mag niet zelf de indicatie aanvragen bij het CIZ,dat doet de zorgaanbieder die ervan uit gaat dat de dakloze zwerver wilsonbekwaam is en geestelijk niet in staat om zelf de indicatie aan te vragen en waar het CIZ geen face tot face controle uitvoert bij de client zelf en afgaat op de informatie van de zorgaanbieder die geen zorgaanbod kan aanbieden aan de dakloze client die aansluit  op de hulpvraag.
Dit is de stijgende zorgpost in de langdurige zorg en waar dakloze clienten te lang worden gegijzeld in de opvanginstellingen en woonbegeleiding van o.a. Leger des Heils,Iriszorg en andere stichtingen zoals de verslavingszorg en volkomen afhankelijk worden gemaakt van de organisaties waaronder de landelijke RIBW”s  mede veroorzaakt door het tekort aan betaalbare huurwoningen en het feit dat gemeentes de hand op de knip houden en niet geoormerkte rijksbudgettten besteden aan andere doeleinden.
Maar dat probeer ik al 12 jaar duidelijk te maken aan het parlement en ministeries etc.
 
Gegroet de Hr. R. Donker te Zwolle

 
> From: kingkong1621@live.nl
> To: meldpunt@igz.nl
> Subject: besmetting TBC opvang daklozen leger des heils
> Date: Wed, 30 May 2012 14:50:19 +0200
>
>
> Hr. R. R. Donker
> Luttenbergstr.4
> 8012 EE
> Zwolle
>
>Gericht aan de inspectie voor de gezondheidszorg te Utrecht,
>
> Ik maak melding van het feit dat 28-5-2012 een dakloze oudere persoon met de voornaam Jens is opgenomen in de Isalakliniek Weezenlanden met een lichte TBC besmetting waar hij al 5 dagen mee rond liep.
> Hij bezoekt de nachtopvang Nel Banninkhuis en de dagopvang Bonjour leger des heils Zwolle met een laagdrempelig opvangbeleid die is toegerust met gedeelde slaapzalen en verblijfsruimte waar in de nachtopvang 22 clienten verblijven en in de dagopvang 40 personen,daarnaast zwerfde deze dakloze persoon overdag ook door zwolle.
> Vandaag kregen de dakloze clienten het advies om zich te melden voor een controle bij de GGD IJssellland en waar zij in de dagopvang Bonjour een pakje shag werd beloofd als zij zich laten controleren.
> Maar ik bleef het iedere keer bij de gemeente Zwolle en de IGZ aankaarten dat het laagdrempelige opvangbeleid desastreus is waar daklozen maanden soms jaren verblijven in de nachtopvang zonder doorstroming naar regulier wonen en dat daarom iedereen zomaar de opvang kan binnen treden zonder controles op drank en wapens of ziektes en waarom word bij deze dakloze persoon pas na 5 dagen het advies gegeven door hulpverleners/begeleiders van het leger des heils om zich door een dokter te laten onderzoeken omdat hij erg hoeste en bloed opgaf.
> Hoeveel personen zijn onderhand besmet geraakt na contact met deze dakloze client van het leger des heils maar waar dit ook geld voor de opvang de herberg aan de Nijverheidstraat met een zeer laagdrempelig opvang en waar iedereen elkaar kan besmette in gedeelde ruimtes.
>
> Gegroet de Hr. R. Donker te Zwolle 

From: kingkong1621@live.nl
To: tros@radar.nl
Subject: Overzicht hoe IGZ = Inspectie voor de Gezondheidszorg de afgelopen 30 jaar is omgegaan met medische fouten en kwakzalverij. Een onthutsend beeld. Artikel
Date: Wed, 25 Jan 2012 13:24:07 +0100

 
 • Overzicht hoe IGZ = Inspectie voor de Gezondheidszorg de afgelopen 30 jaar is omgegaan met medische fouten en kwakzalverij. Een onthutsend beeld. Artikel update 11 september 2009     
  11 september 2009: In verband met betrokkenheid van Cees Renckens bij het verzwijgen van medische missers in het Westfriesgasthuis in Hoorn en de betrokkenheid van Herre Kingma bij het verzwijgen van de praktijken van de neuroloog hier nog maar eens een overzicht dat Frank voor ons maakte naar voren gehaald. Het is veel maar geeft wel een onthutsend beeld naar mijn meningfebruari 2009: Met dank aan Frank die ons een overzicht stuurde van hoe de Inspectie voor de Volksgezondheid in het verleden is omgegaan, ook in de media, met medische fouten en kwakzalvers enz. enz. Het is echt heel veel maar wel verhelderend als je je erdoorheen kunt worstelen en zet minister Klink zijn berichtgeving van vandaag in perspectief. Alles is voor verantwoording van Frank, wij hebben er niets aan gewijzigd..

  HERRE KINGMA EN O.A. MEDISCHE FOUTEN
  U kent hem wel Herre Kingma cardioloog en voormalig Inspecteur-Generaal van de Inspectie Gezondheidszorg. In deze functie weigerde hij 5 jaar lang zgn individuele medische fouten te onderzoeken….
  # Apr 1984: Reportage van over patiënten die het slachtoffer werden van medische fouten en die zich gaan verenigen om klachten over medisch falen aan de kaak te stellen. Interview met o.a. W. van Gestel, hoofdinspecteur Volksgezondheid. (‘Brandpunt’, 06-04-1984; KRO, Willibrord Fréquin)
  # Apr 1987: Medische fouten: Gesprekken met o.a. – drs. J.L.H. Beyaert, coördinator medische zaken AMC, mn over medisch/juridisch onderzoek door politie en inspecteur van Volksgezondheid na een gemaakte medische fout. – mr. B. Schultsz, inspecteur Volksgezondheid, mn over de “macht” en het werk van zijn functie. (‘Televizier’, 28-04-1987; AVRO; Heidi van Barneveld, Mieke Benda, Karel van de Graaf, Bart in ’t Hout)
  1985-2000: Cardioloog / directeur R&D Cardiologie, St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein
  # Jan 1990: Hartoperaties: Dr. J.H. Kingma schat dat er jaarlijks 100 patiënten onnodig overlijden omdat ze te lang hebben moeten wachten. (televisie; ‘Televizier’, 15-01-1990; AVRO )
  # Sept 1993: Opvallend was de bijdrage en invloed van de twee specialisten. De cardioloog Kingma ging genuanceerd in op de wachtlijstproblematiek. Hij verricht onderzoek naar de prioriteitsstelling voor en de gevolgen van wachtlijsten. Hij gaf aan dat er in ons land een op de drie dagen een patient die wacht op een dotterbehandeling aan acute hartdood sterft. Hij stelde zich kwetsbaar op. Zo gaf hij toe dat hij zijn beslissingen niet alleen op medische gronden neemt, maar dat hij ook wel eens sociale omstandigheden een rol laat meespelen. Hoewel minder goed met wetenschappelijke gegevens gefundeerd dan Kingma won de vaatchirurg Rauwerda de sympathie van het publiek. ( Dagblad Trouw, ‘Een Harde Confrontatie met ‘Keuzen in de Zorg’, :17 september 1993, Dr. C. Spreeuwenberg)
  # Apr 1994: Reportage over fouten bij operaties: Deelnemers aan het gesprek zijn o.a.: dr. J.H. Kingma, cardioloog. (televisie; 16-04-1994; EO; Kees de Bree, Moos Engels, Constant Meijers)
  # Jan 1997: De Economische Controledienst (ECD) maakt bekend dat een aantal medisch specialisten voor zeker tien miljoen gulden heeft gesjoemeld met declaraties. Voorzitter H. Kingma van Orde Medisch Specialisten spreekt van “creatief declareren”. Kingma bagatelliseert de omvang van de fraude en wijst op de ingewikkelde tariefstructuur en op de “belachelijk lage tarieven, waarvoor mijn beroepsgroep langzamerhand niet meer wenst te werken” (‘Radio1 Journaal’ 30-01-1997; NOS; Govert van Brakel, Francesco Mascini)
  2000: Herre Kingma: Inspecteur Generaal voor de Gezondheidszorg (VWS)
  # Sept 2000:Uit een onderzoek van de Nederlandse artsenorganisatie KNMG blijkt dat veel artsen het niet nodig vinden om gemaakte medische fouten te melden aan de patiënt. H. Kingma zegt dat er een meldingsplicht moet komen en dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg zich meer moet bekommeren om de patiënt. (‘Nova/DenHaagVandaag’, 18-09-2000; NPS;Winfried Baijens, Jan Eikelboom, Rob Trip, Ger van Westing)
  # Jan 2001:Een behandelend arts of chirurg bij de afdeling intensive care mag een operatie bij een patiënt weigeren als hiermee extra complicaties verwacht worden. Deze redenering werd gedaan door de zojuist genoemde H. Kingma. (‘Barend en Witteman’, 10-01-2001; VARA;Alet de Jonge, Herman Meijer, Chris Roest)
   Jan 2001: Reportage over het onbekend aantal medische fouten bij artsen en tandartsen in ziekenhuizen en praktijken. De inspectie voor de Volksgezondheid wil de kwaliteit binnen ziekenhuizen bevorderen waardoor de medische fouten kunnen worden opgespoord en worden onderzocht. Interview met o.a. H. Kingma. (‘Twee Vandaag’, 11-01-2001; TROS; Marlies Kolthof)
  # Mei 2001:Er komt een hervorming van de Inspectie voor de Volksgezondheid omdat veel fouten van medisch personeel verborgen blijven. De inspectie krijgt meer personeel, meer bevoegdheden en zal zelf meer sancties aan medische instellingen kunnen opleggen. Studio interview met H. Kingma die zegt dat de prioriteit niet ligt bij het opsporen van misstanden maar dat de Inspectie zelf wel krachtiger wil optreden. (‘Nova/DenHaagVandaag’, 31-05-2001; NPS; Kees Driehuis, Jan Reiff)
  # Juli 2001: Het ziekenhuis Rivierenland in Tiel heeft de afdeling gynaecologie gesloten nadat onenigheid was ontstaan binnen de maatschap van gynaecologen. H. Kingma wil dat er een instituut voor patiënten komt die de veiligheid van patiënten in ziekenhuizen moet waarborgen. (‘Nova/DenHaagVandaag’, 24-07-2001; NPS; Carolien Brugsma, Willem Lust, Ad van Oosten, Art Rooijakkers)
  # Okt 2001: Interview met o.a.: H. Kingma, inspecteur-generaal gezondheidszorg die zegt dat de inspectie wel adequaat wil reageren op signalen van schade. (‘Nova’, 05-10-2001, Hetty Nietsch, Silvia Pilger )
  # Dec 2001: Studiointerview met J. Kingma, inspecteur-generaal voor de Volksgezondheid, die zegt dat hij alles in het werk zal stellen om zoals hij zegt “deze gevaarlijke kwakzalvers aan te pakken”. (‘Nova/Den Haag Vandaag’, 19-12-2001; NPS, Kees Driehuis, Alletta Oosten )
  # Juni 2002: De eerste man van de inspectie voor de gezondheidszorg, inspecteur-generaal H. Kingma, is gisteren door zijn superieuren op de vingers getikt. Demissionair minister Borst en vooral staatssecretaris Vliegenthart zijn boos dat Kingma via Trouw heeft laten weten het toezicht op drie gebieden, waaronder de reclame-activiteiten van de geneesmiddelenindrustrie, te willen staken. (Dagblad Trouw, donderdag 20 juni 2002 )
  # Juni 2002: Herre Kingma “Mijn handtekening staat onder contracten van in totaal vele, vele miljoenen guldens met de farmaceutische industrie. In Groningen was ik een van de eerste cardiologen die betaald onderzoek deed naar hartmedicijnen. Het geld kwam van Organon. Dat is voor mij een heel normale zaak” (Dagblad Trouw, Interview Herre Kingma: Grote schoonmaak bij de inspectie, door Eveline Brandt, 20-06-2002)
  # Okt 2002: Herre Kingma: “Wij hebben nu eenmaal te maken met een samenleving waarin zieken of zij die dat denken te zijn, niet altijd even rationeel denken.” ( Dagblad Trouw, 14-10-2002, Gezondheidszorg )
  # Nov 2002:De Utrechtse politie heeft een oud-medewerker van het Wilhelmina Kinderziekenhuis in die stad gearresteerd. De aanhouding is het gevolg van de openbaarmaking van een onderzoeksrapport over de fouten die zijn gemaakt tijdens en na de operatie van de zeven maanden oude baby Charlotte…(…)…Bovendien hadden de ouders van de baby deze conclusies uit het onderzoek direct moeten krijgen. Dat vindt althans de hoofdinspecteur voor de Volksgezondheid, Herre Kingma. (televisie; ‘Nova/DenHaagVandaag’, 25-11-2002; NPS;Marcel Hammink, Twan Huys)
  # Dec 2002: Discussie tussen H. Kingma, inspecteur-generaal voor de volksgezondheid, en H. Büller, hoogleraar kindergeneeskunde en voorzitter van een onderzoek naar een medische fout in het Wilhelmina-Ziekenhuis in Utrecht, over de vraag hoe open of hoe terughoudend een ziekenhuis moet zijn bij een medische blunder. Kingma’s wens om alle medische fouten in Nederland te melden aan de Inspectie. Kingma toont zich een voorstander voor meer openheid. (televisie; ‘Buitenhof’, 01-12-2002; NPS)
  # 2002: Herre Kingma “Intussen lijkt er sinds 11 september 2001 een nieuwe kentering gaande. In plaats van ‘gedogen’ spreken we nu over zero-tolerance. De terugtredende overheid moet weer directiever worden en de veiligheid van de gezondheidszorg garanderen. Hier ligt een taak voor de Inspectie. Wanneer moet deze echter ingrijpen ?” (Vereniging tegen de Kwakzalverij, 30 jan 2003, C.P. van der Smagt, Verslag van de voordracht gehouden tijdens de jaarvergadering van de Vereniging 2002 door Prof. dr. J.H. Kingma)
  # Febr 2003:Een reportage over de moeizame juridische strijd na medische fouten. Aan de orde komt o.a. de (kleine) rol van de Inspectie voor de Gezondheidszorg in deze zaken. Interview met o.a. Herre Kingma. (‘Zembla’, 20-02-2003; NPS)
  # Juni 2003: Herre Kingma vermoedt dat er jaarlijks duizenden patiënten overlijden door medische missers. En niemand weet precies hoeveel het er zijn. Dat moet anders, zegt de inspectie voor de gezondheidszorg in haar jaarverslag. Kingma wil een boete opleggen aan ziekenhuizen die medische missers niet melden. (‘Nova/DenHaagVandaag’, 05-06-2003; NOS; Lieke Fillekers, Clairy Polak, Henry in ’t Zandt, Silvia Pilger)
  # Juni 2003:
  Uit een onderzoek van de Inspectie voor de Volksgezondheid onder honderd cosmetische privé-klinieken blijkt dat zij niet voldoen aan alle regels voor verantwoorde gezondheidszorg. Interview met o.a. H. Kingma. (televisie; ‘Twee Vandaag’, 10-06-2003; TROS;Jaap Jongbloed, Fione Zonneveld)
  # Juli 2003:Telefonisch vraaggesprek met inspecteur-generaal Kingma van de Gezondheidszorg, die van mening is dat medici te makkelijk in de publiciteit treden over het ziektebeeld van patiënten. (‘Radio1 Journaal;’ 12-07-2003; Radio 1; NOS)
  # Juli 2003: Vraaggesprek met Herre Kingma, inspecteur-generaal voor de gezondheidszorg, over de vraag waarom artsen niet via de ether mogen speculeren over oorzaak en gevolg van zieke “bekende” Nederlanders. Kingma vindt de psychiaters en psychologen die zich over de zaak-Van der G. hebben uitgelaten “onprofessioneel” en noemt hun gedrag “laakbaar”. (Radio; ‘Met het oog op morgen’, 11-07-2003; Radio 1; NOS; Lucella Carasso, Esther Verhalle)
  # Febr 2004: De alternatieve geneesheer moet zich, net als gewone artsen, verantwoorden voor zijn werk, vindt Kingma. Hij verwacht dat de minister van Volksgezondheid zich hiervoor zal sterk maken… ( Algemeen Dagblad, 18 februari 2004 )
  # Juni 2004: Kingma: voorstel voor een meldingsysteem voor medische fouten waarbij artsen geen risico lopen om te worden vervolgd. (Radio; ‘De ochtenden’, 25-06-2004; Radio 1; VPRO)
  # Aug 2005: Kingma “de gezondheidszorg moet innovatie in de zorg verbeteren” (‘Radio1 Journaal’, 08-08-2005; Radio 1; NOS)
  # Febr 2005: De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) kwam met een schatting van honderden doden door bijwerkingen met medicijnen. ‘Zembla’ komt in de reportage ‘Dodelijke Bijwerkingen’ tot een veel hogere sterfte. Maar de IGZ vindt artsen zelf verantwoordelijk voor het voorschrijfgedrag. Inspecteur-generaal Kingma: “Wij zijn niet als de onderwijsinspectie dat we naast de dokter in de spreekkamer gaan zitten. We willen dat niet en dat is ook niet een type inspectie die ik wil leiden” Zembla: “Hoe veel doden moeten er vallen voordat u ingrijpt ?” Een verontwaardigde en opgewonden Kingma brak voor de lopende camera het gesprek af. (VARA, ‘Zembla’, Jos van Dongen, Kees Driehuis, 17 februari 2005 )
  # Febr 2004: Volgens inspecteur-generaal Kingma van de Inspectie voor de Gezondheidszorg hebben medische zaken geen hoge prioriteit bij het OM. In de Volkskrant zegt Kingma zaterdag dat hij graag zou zien dat het OM vaker en eerder optreedt, voordat ernstige schade aan een patiënt is toegebracht. ( Telegraaf, 21 feb. 2004 )
  # Dec 2004: Het VPRO-radioprogramma Argos meldde vanmorgen dat de Ondernemingsraad van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) het vertrouwen in inspecteur-generaal Herre Kingma heeft opgezegd (Medisch contact, 10-12-2004 )
  # Juni 2005: Inspecteur Reclametoezicht Astrid Meij neemt per 1 juli 2005 ontslag bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg omdat het volgens haar de toezicht op de farmaceutische industrie tekort schiet. (Radio; ‘De ochtenden’, 14-06-2005; Radio 1; VPRO)
  # Okt 2005: Inspecteur-generaal Herre Kingma verlaat de IGZ (Inspectie voor de Gezondheidszorg). Hij zorgde voor een nieuwe werkwijze, waarbij de aandacht vooral uitgaat naar de grootste gezondheidsrisico’s voor patiënten….. ( Nieuwsbericht: IGZ / Ministerie VWS 27 oktober 2005 )
  2006: Vertek IGZ:
  # Jan 2006: “Herre Kingma was een boegbeeld. Het is de hoofdtaak van de Inspecteur-generaal om de kwaliteit van de gezondheidszorg – en zo de gezondheid van de burger – te beschermen. En de inspecteur-generaal fungeert als de ogen (en oren) van de minister als het gaat om de staat van de volksgezondheid. Als er één ding is wat Herre Kingma de afgelopen jaren heeft laten zien, dan is het dat hij niet bang is. Onverschrokken heeft hij de mission impossible uitgevoerd. Ik ben blij dat wij daar vijf jaar lang de vruchten van hebben mogen plukken.” ( Toespraak van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H. Hoogervorst, bij het afscheidssymposium van inspecteur-generaal Kingma in Den Haag. 25 januari 2006 )
  # 2006: Herre Kingma: Nieuwe Topman Medisch Spectrum Twente “Aanwinst voor Regio”
  (28 oktober 2005 / Zorg en Technologie, Twentsche Courant Tubantia / 27 okt 2005)
  Voorzitter Raad van Bestuur ziekenhuisgroep Medisch Spectrum Twente
  # Jan 2007: Herre Kingma was tot voor kort inspecteur-generaal bij de IGZ “Het OM moet juist een liberale wet als de Wet BIG streng handhaven. Gaan mensen over de schreef, dan moet er worden ingegrepen. Maar dat gebeurt niet voldoende”. ( Medisch Contact, 62 nr. 1, 5 januari 2007, 31, Mensje Melchior)
   
  ALTERNATIEVE GENEESWIJZEN: FASE I (1850 – 1965)
  ( Dr C.W. Aakster, medisch socioloog, ‘alternatieve geneeswijzen anno 2001, deel 1 )
  In deze voor-fase zien we de oprichting van de KNMG in 1849 en dus de in werking treding van de Wet op de uitoefening van de Geneeskunde van 1865, met daaraan parallel het ontstaan van “alternatieve” geneeswijzen. In deze periode ontstaan ook de reed genoemde patiënten-verenigingen en ontstaan bloeiende praktijken op het gebied van de natuurgeneeswijze, homeopathie en paranormale geneeswijzen. Dit is ook de periode van de grote processen tegen “kwakzalvers” af en toe leidend tot een ware heksenjacht, met veel aandacht van de media. http://www.centrumnatuurlijkgenezen.nl/pdf/alternatieve_geneeswijzen_anno_2001.pdf
  # DR. C.W. AAKSTER:  medisch socioloog. Na geruime tijd als wetenschappelijk hoofdmedewerker verbonden te zijn geweest aan de Leidse universiteit, heeft hij zich gevestigd als zelfstandig onderzoeker en adviseur op het gebied van de gezondheids- en welzijnszorg. Hij heeft zich ondermeer intensief beziggehouden met erkennings- en integratievraagstukken inzake complementaire en alternatieve geneeskunde (CAM). Zo was hij initiatiefnemer bij de stichting van de AAG, de Artsenfederatie Alternatieve/Additieve Geneeskunde (de eerste Nederlandse overkoepelende artsenorganisatie voor niet-reguliere geneeskunde). Tevens is hij gedurende jaren (hoofd)redacteur van het Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde geweest en maakte hij deel uit van de Commissie Alternatieve Geneeswijzen (Muntendam) en van de gelijknamige commissie van de Nationale Raad voor de Volksgezondheid. http://www.naav-sno.nl/congres/sprekersprof.htm
   
  BIOSCOOP: BEZOEK VAN H.M. DE KONINGIN EN Z.K.H. DE PRINS DER NEDERLANDEN AAN DE FABRIEKEN VAN DE N.V. KONINKLIJKE PHARMACEUTISCHE FABRIEKEN V/H BROCADES-STHEEMAN & PHARMACIA
  (bioscoop; 02-06-1950, Polygoon-Profilti-Productie )
  Aankomst bij de fabrieken. Het paar wordt ontvangen door leden van de directie, waarna Juliana bloemen krijgt aangeboden door een dochtertje van één van de directieleden. Hierna loopt het gezelschap over het fabrieksterrein naar een groepje werknemers, die koninklijk zijn onderscheiden. Zij worden voorgesteld. O.a. Rondleiding over de zalfafdeling. Via een verpakkingsafdeling bereikt het gezelschap een tentoonstelling van Brocadesprodukten. Juliana krijgt tbv het Nederlands sanatorium in Davos (waar zij beschermvrouwe van is), een vaatje van het nieuwe medicijn tegen tbc, P.A.S., aangeboden. Het paar krijgt ook een Drents “bissekistje” aangeboden met drop voor de prinsesjes en medicijnen. Rondleiding over de tabletteerafdeling en de afdeling injectievloeistoffen. Ook het stempelen en confectioneren van ampullen wordt bekeken. Terwijl ze wegrijden wuiven ze naar de plaatselijke bevolking, die hen enthousiast uitzwaait.
   
  HET SOFTENON-PROCES TE LUIK.
  ( Radio; VARA; 10-11-1962 )
  Softenon, een geneesmiddel dat in de zestiger jaren werd gebruikt bij zwangere moeders, bleek teratogeen: kinderen werden met onderontwikkelde of afwezige ledematen geboren.
  # HET SOFTENON-PROCES TE LUIK
  (door Mr.Drs.A.Börger, De Wereld van Heden, Jaargang 1962 )
  Het softenonproces in Luik is met vrijspraak geëindigd. Het is belangrijk, omdat het geschiedde in een r.-k. land en niettegenstaande de onbeschaamde inmenging der romeinse curie, die zich niet ontzag een poging te doen om de jury te beinvloeden…. http://www.nikhef.nl/~a17/wvh/WVH_228.HTM
  # BIOSCOOPJOURNAAL: SOFTENON PROCES
  ( 01-01-1968, Polygoon bioscoopjournaal, Polygoon Wereldnieuws)
  Leiding chemische fabriek staat terecht op beschuldiging van produktie slaapmiddel dat misvormingen veroorzaakt bij ongeboren kinderen.
  # ZWANGERE VROUWEN EN REGULIERE ORALE-MEDICIJNEN TEGEN PSORIASIS
  Etritinaat is een van vitamine A chemische afgeleide stof. Acitetrine valt hier ook onder. In 1990 werden in een aantal Europese landen, Zweden, Noorwegen, Finland, en Frankrijk deze middelen verboden. Zwangere vrouwen die het innamen kregen kinderen met zeer ernstig aangeboren afwijkingen. Er werd weinig ruchtbaarheid aan gegeven. De krant heeft het in ieder geval nooit gehaald, ondank het Softenonproces dat jaren eerder plaatsvond. Bovendien was en is het aantal slachtoffers in het onderhavige geval beduidend veel meer als bij het Softenondrama. Wel probeerden er een aantal apothekers om de gebruiksters op te sporen, maar het kwaad was al geschied. Dergelijke middelen werden of worden ook wel voorgeschreven als de diagnose psoriasis niet vaststaat en geldt het voor de huisarts ook vaak als een middel bij een huidaandoening van onbekende oorsprong. Thans is het bekend dat ook in een geringe dosering er nog jaren hierna afwijkingen kunnen ontstaan als de ongeboren vrucht aan Extritaat was blootgesteld. ALICE IN WONDERLAND: La Roche, de Firma van Etritinaat heeft intussen wel zijn bijsluiter veranderd, namelijk dat zwangere vrouwen het mogen innemen, men van het middel alleen maar een droge mond krijgt. http://sya-titia.web1000.com/psoriasis.htm
  # NOVA: TERUGKEER SOFTENON ALS GENEESMIDDEL
  (televisie; ‘Nova/DenHaagVandaag’, 05-04-2001; NPS; Wim Fortuyn, Marcel Goedhart)
  Reportage over het slaapmiddel Softenon dat in de jaren ’60 in opspraak raakte als veroorzaker van de geboorte van ernstig mismaakte baby’s, maar nu onder de naam thalidomide op de terugweg lijkt als medicijn tegen tal van ziektes, zoals lepra en leukemie. In 1968 werd de Duitse fabrikant Grünenthal veroordeeld tot het betalen van schadevergoeding aan de slachtoffers. In BRAZILIE, waar het middel wordt geproduceerd en gebruikt tegen lepra, zijn enige jaren geleden nog mismaakte kinderen geboren, met name in het AMAZONEGEBIED waar familieleden het medicijn aan elkaar doorgaven zonder op de hoogte te zijn van de bijwerkingen. In het Dijkzigtziekenhuis in Rotterdam worden vrouwen in de vruchtbare leeftijd met Softenon behandeld tegen pijnlijke zweren in de mond, waarbij de patiënten een verklaring moeten ondertekenen waarin staat dat ze bekend zijn met de gevaren van het medicijn. Een Amerikaanse fabrikant van thalidomide
  waarschuwt in een voorlichtingsfilm, waaraan de voorzitter van een vereniging van Softenonslachtoffers meewerkt, voor de risico’s.
   
  50 JAAR KANKERINSTITUUT
  (Radio; KRO; 07-09-1963, Frans Wijsen )
  Fragmenten rede prof. P. Muntendam (Dir.Gen. Volksgezondheid) Reactie van de vice-voorzitter van het Wilhelminafonds (kankerbestrijding).
   
  ALTERNATIEVE GENEESWIJZEN: FASE II (1965 – 1980)
  ( Dr C.W. Aakster, medisch socioloog, ‘alternatieve geneeswijzen anno 2001, deel 1 )
  In deze fase voltrekt zich een nieuwe bewustwording, jongeren binden de strijd aan met verstarde structuren en het regentendom. Men gaat experimenteren met het nieuwe, herontdekt de natuur, het milieu, traditionele manieren om dingen te doen etc (provo, kabouters, flower power, makrobiotiek). In deze fase vallen de Chinareizen van Nixon en de westerse (her)ontdekking van de acupunctuur, in het tijdschrift Avenu verschijnt een ophefmakende artikelenserie over alternatieve geneeswijzen (onder andere de iriscopie), de media ontdekken de alternatieve geneeswijzen, de eerste druk van dokter Paul van Dijk’s boek over Geneeswijzen in Nederland verschijnt, de KNMG belegt een congres over randgebieden van de geneeskunde etc. http://www.centrumnatuurlijkgenezen.nl/pdf/alternatieve_geneeswijzen_anno_2001.pdf
   
  PAUS BEZOEKT FARMACEUTISCHE INDUSTIE
  (televisie; ‘Internationale Nieuwsuitwisseling’, 24-02-1966, UPI )
  Nieuwsuitwisseling, verzorgd door de European Broadcasting Union (EBU). Paus Paulus VI bezoekt farmaceutische fabriek in Rome.
   
  DE ZAAK BROCADES. 4 DODEN IN EINDHOVENS ZIEKENHUIS
  ( 25-06-1966, Radio; VARA; Piet van den Ende )
  Verklaring pharmaceutische Inspectie: verklaring van Brocades.
  STAATSTOEZICHT VOLKSGEZONDHEID: FARMACEUTISCHE INSPECTIE
  J.B.M. Coebergh was van 1920 tot 1936 hoofdinspecteur bij de Farmaceutische Hoofdinspectie, onderdeel van het staatstoezicht op de volksgezondheid. http://dap.library.uu.nl/cgi-bin/dap/dap?diss_id=2967Toen de hoofdinspecteur in 1936 met pensioen ging, werd de toenmalige Geneeskundig Hoofdinspecteur tevens benoemd tot Farmaceutisch Hoofdinspecteur. Pas bij zijn aftreden in 1939 werd voor beide Hoofdinspecties nieuwe hoofdinspecteurs benoemd…Per 1 januari 1962, bij Besluit van 21 december 1961, nr 480, werd op aandrang van de toenmalig Directeur-Generaal voor de Volksgezondheid, Prof. Dr P. Muntendam, de Farmaceutische Inspectie gesplitst in 3 (hoofd)inspecties, nl.: de Hoofdinspectie voor de Geneesmiddelen, als voortzetting van de Farmaceutische inspectie, de Hoofdinspectie voor de Levensmiddelen en de Keuringsdienst van Waren en de Hoofdinspectie voor de Milieuhygiëne… http://www.nationaalarchief.nl/webviews/page.webview?eadid=NL-HaNA_2.15.39&pageid=N1009E
   
  PIL ORGANON: INVLOED INDUSTRIE
  (Radio; KRO; 28-07-1967, Jan Derk Gerritsen )
  Prof. Defares over de pil. Vraaggesprek. Antwoord aan organon te Oss. Werking pil ethisch (in medisch biologische zin) ontoelaatbaar. Invloed van de industrie.
  # INTERVIEW HERRE KINGMA: GROTE SCHOONMAAK BIJ DE INSPCETIE
  ( Dagblad Trouw, door Eveline Brandt, 20-06-2002 )
  Een arts die cadeautjes aanneemt van de farmaceutische industrie, daar moet voortaan de belastingdienst maar op toezien. De Inspectie voor de gezondheidszorg heeft dringender taken, vindt inspecteur-generaal Herre Kingma. De topambtenaar vertelt zijn minister dat het anders moet….(…)…Kingma voelt zich aangevallen op dit terrein, omdat de indruk bestaat dat hij de geneesmiddelenfabrikanten in bescherming neemt. Hij klaagt dat hij in de media als ‘vriend van de farmaceutische industrie’ wordt neergezet. Maar dat bent u toch ook ? “Mijn handtekening staat onder contracten van in totaal vele, vele miljoenen guldens met de farmaceutische industrie. In Groningen was ik een van de eerste cardiologen die betaald onderzoek deed naar hartmedicijnen. Het geld kwam van Organon. Dat is voor mij een heel normale zaak”… http://www.trouw.nl/deverdieping/dossiers/article7240.ece/Interview_Herre_Kingma_Grote_schoonmaak_bij_de_inspectie?backlink=true
  # PRINS BERNARD: EERSTE STEEN FARMACEUTISCHE INDUSTRIE
  ( bioscoop; Polygoon Hollands Nieuws, Weeknr.73-45, 01-11-1973)
  Prins Bernhard legt met de 84-jarige oprichter Van Zwanenberg de eerste steen voor een nieuw auditorium van Organon te Oss, ihkv het 50-jarig jubileum van deze farmaceutische industrie. Verder beelden van een ouderwetse drogist die kruiden verkoopt. In een fabriek worden geneesmiddelen gemaakt en in flesjes en doosjes gestopt, oa de conceptiepil, een zwangerschapstest voor thuisgebruik, een wegwerpkunstnier waarmee nierpatiënten thuis de dialyse kunnen doen en injectiepreparaten.
  # PRINS BERNHARD: DOW CHEMICAL
  ( NOS-journaal, televisie; 01-05-1965; NTS )
  Dagelijks nieuwsbulletin. Prins Bernhard opent in Terneuzen plasticfabriek Dow Chemical + ext. en int. van fabriek.
  # DOW CHEMICAL: NAPALM
  ( Journaal, televisie; 09-05-1969; NTS; CBS )
  Pro- en contra-betoging over napalm op aandeelhoudersvergadering Dow Chemical in Midland.
  # ONDERZOEK DOW CHEMICAL
  ( Journaal, televisie; 25-05-1971; NOS )
  Onderzoek afvalwater van Dow Chemical (10″) mbv kleurstoffen door Waterstaat en RIZA, Terneuzen (63″ laboratorium aan boord van schip)
  # DOW CHEMICAL: VIETNAM – AGENT ORANGE
  ( VARA-visie, televisie; 27-03-1979; VARA )
  3. Vietnamveteranen die slachtoffer werden van ontbladeringsmiddel Agent Orange a. Voormalig helikopter-vlieger Paul Reutershan + foto’s Paul’s begrafenis etc. 17″, zuster van Paul en zijn moeder b. Maude Victor, ambtenares c. Dr. Bogen onderzoekt Vietnam-veteraan + interview d. Interview Dave Trotter e. Jim Schüssler met gehandicapte dochter f. Michael Uhl van actiegroep “Citizen Soldier” bij fabriek van Dow Chemical g. Sproeivliegtuigen in actie
  # DOW CHEMICAL: DIOXINE
  ( Internatiobale Nieuwsuitwisseling, televisie, 30-12-1983, EVN / TDF )
  Nieuwsuitwisseling, verzorgd door de European Broadcasting Union (EBU). Ontbladering door dioxine (Dow Chemical) in Brazilië (ca. veertig doden): ontbladering; dood vee; laboratorium.
  # DOW CHEMICAL: GIF ONTDEKT IN TERNEUZEN
  ( Journaal, televisie; 08-10-1987; NOS, reportage van Willem Bemboom )
  Gif ontdekt in Terneuzen. INTERVIEW met A.Himme (raadslid Terneuzen). SHOTS: anonieme brief met aanwijzingen waar gif gestort is; diverse shots van het bedrijf Dow Chemical (bedrijf dat inmiddels heeft toegegeven gif te hebben gestort).
  # DOW CORNING: SCHADECLAIMS BORSTPROTHESEN
  Dow Corning parent company Dow Chemical
  ( Journaal, televisie; 16-05-1995; NOS; RTV/WTN, Paul Sneijder / redactie )
  Amerikaanse fabrikant van siliconen-borstprothesen Dow Corning heeft surseillance van betaling aangevraagd; door vrouwen ingediende schadeclaims tegen het bedrijf dreigen nu niet uitbetaald te worden of zullen mogelijk verhaald worden op moederbedrijf Dow Chemical. VERKLARINGEN van directeur van Dow Corning, die regeling voor schadeclaims toezegt; advocaat van slachtoffers, die uitbetaling blijft doorzetten. Korte SHOTS: productie borstprothesen; borstoperatie; ext. fabriek met Dow-logo; vrouw tijdens proces die miljoenen schadevergoeding eiste.
  # DOW CHEMICAL & IRAQ: THE DEAD REMEMBER
  ( By William Rivers Pitt – 1 January 2003 )
  …..As late as 1988, Dow Chemical provided $1.5 million worth of chemical pesticides to Iraq, despite the documented fear that these chemicals would be weaponized. “Pretty much everything was illegal in the case of nuclear and biological weapons,” said Zumach. “Every form of cooperation and supplies was outlawed in the 1970s.” Only the diligent work of the UNSCOM weapons inspectors from 1991 through 1998 made sure these weapons were destroyed, along with the Iraqi capability to make more like them….. http://www.truthout.org/docs_02/010103A.wrp.dead.htm
  # MAN WHO SUPPLIED SADDAM’S CHEMICALS GUILTY OF WAR CRIMES
  ( The Times December 24, 2005 , By Richard Beeston, Diplomatic Editor )
  A Dutch businessman was found guilty of war crimes and sentenced to 15 years in prison yesterday for helping Saddam Hussein to acquire the chemical weapons that he used to kill thousands of Kurdish civilians in the Iran-Iraq war http://www.timesonline.co.uk/article/0,,13509-1958408,00.html
   
  SOCIALISATIE FARMACEUTISCHE INDUSTRIE
  ( Radio; ‘Dingen van de Dag’, VARA; 17-01-1970, Hans Emmering )
  Actualiteitenprogramma van de VARA met veel aandacht voor onderwerpen die in het verlengde liggen van het linkse en socialistische karakter van de VARA. Congres PVDA. Gesprek met A.Kloos: voorzitter NVV: “overheid kan bank en verzekeringsbedrijven manipuleren zonder rechtstreekse deelneming. Socialisatie van farmaceutische industrie is een slag in de lucht. De bedrijven zijn grotendeels in het buitenland gevestigt.
   
  PROF. DR. B. SMALHOUT: ‘DE DOOD OP TAFEL’
  ( radio, ‘Hier en Nu’, Elleke van Doorn, 27-11-1972, NCRV )
  Prof. Dr. B. Smalhout over ‘De dood op tafel’ over fouten in de anesthesie. Ziekenhuizen en specialisten werken met een systeem dat fouten mogelijk maakt en zelfs in de hand werkt. Door tekort aan anesthesisten: werken in drie operatie-kamers tegelijk. Dit is het officieel sanctioneren van een misstand.
  # ( televisie;’Aktua’, 21-07-1975; TROS ) Interview Ivo Niehe met prof.dr. Smalhout over zijn strijd voor betere faciliteiten voor Instituut van Anesthesiologie
  # (televisie; ‘Aktua’, 12-03-1982; TROS ) Affaire dr. Smalhout.
  # ( televisie; ‘Aktua’, 14-12-1982; TROS ) Actualiteitenprogramma, gepresenteerd door Marcel Bruyns en Jaap Jongbloed, met o.a. het volgende onderwerp: conflict rond prof. dr. Smalhout
   
  GROTE DRUK GENEESMIDDELENINDUSTRIE: VRIJE VERKOOP
  (Radio; ‘Vpro-Vrijdag’, 22-12-1972; Hilversum 1; VPRO; Walter Slosse )
  Belgische Consumentenbond Testaankoop deed onderzoek naar de vrije verkoop van pijnstillende middelen en tranquilizers in apotheken zonder dat daarvoor een geneeskundig voorschrift wordt gevraagd. Vraaggesprekken met onderzoekers van Testaankoop en met een woordvoerder van de Universiteit van Leuven over de mogelijk oorzaken die hier aan ten grondslag liggen zoals b.v. de grote druk die wordt uitgeoefend door de geneesmiddelenindustrie.
   
  DE PILLENCULTUUR: TOENEMEND GEBRUIK KALMERENDE MIDDELEN
  Pil als symptoombestrijder: “De mens wil graag patiënt zijn om van andere dingen af te wezen”
  (Radio; 21-10-1973; NOS; Joop Heintz, Hans G. Janssen, Paul Mascini, Hilde Smit, Bos Uschi )
  Documentaire over het toenemend gebruik van kalmerende middelen. Gesprekken met artsen, een producent van farmaceutische artikelen, een apotheker, een directeur van een farmaceutisch concern, een psychiater en een aantal zware gebruikers. Aan de orde komen de oorzaken van de nieuwe pillencultuur als stress, slaaptekort en onvrede met de samenleving; de relatie met alcohol- en druggebruik; het gemak waarmee een recept wordt verkregen; de verslaving en de ontwenning; de geneesmiddelenreclame en de pil als symptoombestrijder. Enkele uitspraken: “De mens wil graag
  patiënt zijn om van andere dingen af te wezen….De pillencultuur is niet het gevolg van doodsangst, maar van angst om te leven.”
   
  GENEESMIDDEL-EN KONSUMPTIEMAATSCHAPPIJ
  ( 18-11-1973, Radio; IKOR, Barend de Ronden )
  Themaprogramme. Gesprek met vrouw die kalmerende middelen gebruikte. “Toen ik ophield had ik het gevoel alsof er iets in me terug was gekomen….”, heeft hulporganisatie opgericht. Gesprekken met deskundigen o.a. L. Reynders, C.Egas. Discussie o.l.v. Lejo Schenk.
   
  NADELIGE GEVOLGEN GENEESMIDDELEN GEBRUIK
  Brandpunt: Actualiteitenrubriek van de KRO begonnen in 1960, met veel aandacht voor de verdrukten en de ontplooiing van de mens in de maatschappij. Met veel buitenland reportages en soms taboedoorbrekende binnenlandse onderwerpen.
  ( televisie; ‘Brandpunt’, 16-03-1974; KRO; Willibrord Frequin )
  o.a. Interview W. Frequin met dr. Vd Kuy, hoofd apotheek Tilburgs ziekenhuis
   
  GENEESMIDDELENRECLAME NEEMT GROTE VORMEN AAN
  (radio, ‘Z.I.’, Kees Slager, 23-03-1974 )
  Wekelijks zaterdags radioprogramma met gesprekken en documentaires waarin wat dieper wordt ingegaan op veelal maatschappelijk thema’s of onderwerpen die aansluiten bij de, linkse, VARA signatuur. Industrie besteedt zo’n F 6500 gulden per arts per jaar aan reclame. Artsenbezoekers en cadeutjes. Patient betaalt dit uiteindelijk. Stemfragment van een huisarts.
   
  VEEL MEDICYNEN WORDEN OF FOUTIEF GEBRUIKT OF FOUTIEF VOORGESCHREVEN
  ( Radio, ‘Z.I.’, Aad Bos, Kees Slager, 30-03-1974 )
  5 % van de mensen in ziekenhuizen komen daarin wegens het gebruik van medicijnen (d.w.z. 50.000 a 60.000 per jaar). Oorzaak: weinig aandacht voor medicijnen op universiteit en veel medicijnen zijn nieuwe remedie. 1e Bijscholing huisartsen en apothekers, 2e Bij elk medicijn een goed leesbare bijsluiter. In deze raportage stemfragmenten van patienten.
   
  AKTUA: KWAKZALVER SPITHORST
  (televisie; ‘Aktua’, 09-12-1974; TROS )
  Actualiteitenrubriek van de TROS, met een breed scala aan onderwerpen en een groot aantal items per uitzending. Kwakzalver Spithorst. Diverse verklaringen patiënten, dr. Plate en prof. D. Smeenk over de praktijk van Spithorst
   
  MEDICIJNEN: TIJDNOOD OF NOODZAAK ?
  (Radio; VARA; 12-12-1975, Aad Bos, Toni Boumans, Kees Breedijk, Wim Kayzer )
  Wekelijks zaterdags radioprogramma met gesprekken en documentaires waarin wat dieper wordt ingegaan op veelal maatschappelijk thema’s of onderwerpen die aansluiten bij de, linkse, VARA signatuur. Deel 1. – Gesprekken met patienten, een voorziening van een patientenvereniging, een apotheker, met Dr. J. Greevelink (huisarts te Vreeland), met Dr. P.M. Pollman (huisarts te Oss) en met J.P.M. Hendriks (staatssecretaris VGM) over de consumptie en de verspilling, ’t voorschrijfbeleid, de huisartspraktijken, het kostenprobleem, de voorlichting en de bijsluiter.
   
  KONINGIN JULIANA OPGENOMEN IN KLINIEK ?
  ( Radio; ‘Embargo’, 20-02-1976; Hilversum 2; VPRO )
  Onderwerpen die aan de orde komen: de wijze waarop de prins zich informeert, de Bilderbergconferenties, de vriendenkring van de prins die een aantal omstreden figuren omvat, de affaire Greet Hofmans http://nl.wikipedia.org/wiki/Greet_Hofmans en de informatie dat koningin Juliana opgenomen zou zijn opgenomen in de Ursulakliniek, contacten van de prins met de Argentijnse Evita Peron en de Lockheedaffaire. Telefonisch interviewtje met prof. Romme, voormalig fractieleider van de KVP, over de affaire Greet Hofmans en de informatie dat Juliana opgenomen zou worden in de Ursulakliniek, zoals Klinkenberg beweert. Romme zegt zich er nooit mee bemoeid te hebben en weet van niets.
   
  OMSTREDEN KANKERTHERAPIE VAN DR. C. MOERMAN
  (televisie; ‘Aktua’, 24-03-1979; TROS )
  Actualiteitenrubriek van de TROS, met een breed scala aan onderwerpen. Interviews H. van Nievelt met: – Theo Strating, genezen patiënt – drs. P.L.M. Zijlstra, voorzitter SIKON – dr. J.H. Wiese, arts te Alkmaar.
   
  VOORZITTER VERENIGING TEGEN DE KWAKZALVERIJ: ALTERNATIEF / KWAKZALVERIJ
  (televisie; ‘Televizier Magazine’, 14-01-1980; AVRO;
  Actualiteitenprogramma. Interview van Ria Bremer met dr. L. Meinsma, voorzitter Vereniging tegen de Kwakzalverij, over het onderscheid tussen alternatieve geneeskunde en kwakzalverij.
  * Lenze Meinsma: Voorzitter VtdK 3 juni 1981 – 1 januari 1982
   
  BIOSCOOP: KANKERBESTRIJDING – DE LOTGEVALLEN VAN EEN KWARTJE
  ( bioscoop, tussen 1970-1984 ? ) Zw/w Spotje van het Koningin Wilhelmina Fonds (kankerbestrijding), waarin wordt opgeroepen geld te doneren. Een kwartje kan aan verschillende dingen worden uitgegeven, zoals snoep, bloemen of een krant. De beste manier om het te besteden is echter het op het postkantoor te storten op de girorekening van het Koningin Wilhelmina Fonds. Dit fonds besteedt het ingezamelde geld aan onderzoek naar kanker. Ext. ziekenhuis, bestraling van kankerpatiënten, onderzoek in een laboratorium, patiënten in een ziekenzaal.
  * NOOT: KANKERBESTRIJDING BELEGT IN TABAKSINDUSTRIE
  ( Zembla, VARA, zondag 10 juni 2007 )
  KWF Kankerbestrijding heeft een deel van zijn vermogen belegd in de vier grootste beursgenoteerde tabaksfabrikanten van de wereld. Ook het Prins Bernhard Cultuurfonds (PBC), de Koninklijke Nederlandse Reddings Maatschappij (KNRM) en de Dierenbescherming besteden donateursgeld aan controversiële beleggingen….
   
  ALTERNATIEVE GENEESWIJZEN: FASE III (1980 – 1990)
  ( Dr C.W. Aakster, medisch socioloog, ‘alternatieve geneeswijzen anno 2001, deel 1 )
  In deze fase beginnen de alternatieve geneeswijzen wat vastere vormen aan te nemen. Deze fase vangt aan met de publicatie van het roemruchte rapport van de (ministeriele) “Commissie Muntendam” in 1981. Overigen werd deze commissie ingesteld mede naar aanleiding van een oproep uit het veld, gedaan op de grote manifestatie in Krasnapolski van de Vereniging Gelijke Rechten Alle Geneeswijzen. Het Rapport “Alternatieve Geneeswijzen” inventariseerde zes hoofdstromen: acupunctuur, antroposofische geneeskunde, homeopathie, manuele geneeskunde, natuurgeneeskunde en paranormale geneeswijzen, en eindigde met 11 duidelijke aanbevelingen, bijvoorbeeld inzake
  – de oprichting van een informatie- en documentatiecentrum voor de alternatieve geneeswijzen,
  – een aparte post voor de alternatieve geneeswijzen op de begroting volksgezondheid,
  – de bevordering van wetenschappelijk onderzoek,
  – integratie in het reguliere onderwijs,
  – bestrijding van de kwakzalverij,
  – opname in het ziekenfondspakket etc.
  Dit rapport verdween na een heftig onthaal echter al spoedig in de doofpot. Desondanks zien we in deze fase tal van initiatieven vanuit het veld zelf die in feite in de lijn liggen van de aanbevelingen van het rapport Muntendam. Daarbij kan worden gedacht aan het ontstaan van vele nieuwe beroepsverenigingen en de formatie van koepelorganisatie, het ontstaan (en weer verdwijnen) van alternatief geneeskundige poliklinieken, de opname van alternatieve geneeswijzen in allerlei aanvullende verzekeringen, veelvuldige aandacht van media en boeken, aandacht van wetenschappelijk onderzoeker voor effectiviteit en grondslagen etc. http://www.centrumnatuurlijkgenezen.nl/pdf/alternatieve_geneeswijzen_anno_2001.pdf
  – FSAM van Dam, ‘Alternatieve geneeswijzen; kritische aantekeningen bij het rapport van de commissie-Muntendam’, Ned. T. Geneesk 1981; 125, 387-392.
   
  ALTERNATIEVE GENEESWIJZEN: ENKELE OVERWEGINGEN EN MENINGEN VAN EEN KLINISCH FARMACOLOOG
  ( Journal Pharmacy World & Science, Springer Netherlands, Issue Volume 2, Number 1, December, 1980, Pages 1167-1174, FWJ Gribnau: Internist-farmacoloog, Katholieke Universiteit, Nijmegen )
  SAMENVATTING: De klinische farmacologie stelt als natuurwetenschap de eis, dat van verondersteld bruikbare principes de werkzaamheid en de veiligheid lege artis worden bewezen. Deze eis staat los van de vraag of een patiënt een bepaald middel langs orthodoxe dan wel alternatieve kanalen zal gaan verkrijgen. Enkele facetten van het onderscheid tussen orthodox en alternatief worden belicht. Gesteid wordt, dat in geval van een ernstige ziekte de huisarts niet de relatie met de patiënt kan verbreken wanneer deze voor een alternatieve aanpak kiest, terwijl de specialist dit- zich daartoe verplicht voelend teneinde zijn wetenschappelijke integriteit te bewaren — wél kan.
  ABSTRACT: Clinical pharmacology, being one of the natural sciences, requires alege artis proof of activity and safety with respect to the therapeutic principles, valid in medical treatment. This requirement for evidence has no bearing on the question whether a patient receives his medication via the orthodox way or by an alternate route. The author gives an elucidation of the contrast of orthodox treatment versus alternative treatment. It is postulated that, in case of serious illness, the general practitioner must not break off the relationship with the patient who decides on alternate treatment. The consultant, however, who may feel himself committed to his scientific integrity, is allowed to do the opposite.
   
  LITERATUURONDERZOEK ALTERNATIEVE GENEESWIJZEN
  ( Overzicht van maatschappelijke en wetenschappelijke aspecten, Paul A. van Dijk, Cor W. Aakster, Pieter Muntendam, Commissie alternatieve geneeswijzen (voorz. P. Muntendam), 1980, Den Haag: Staatsuitgeverij, Rapport opgesteld in het kader van de werkzaamheden der ministeriële commissie alternatieve geneeswijzen, ISBN: 90-12-03225-3 )
   
  DOOFPOT: DES, DES-VROUWEN EN KANKER
  ( Radio; ‘De Zonnebloem’, KRO; Zita van der Heyden, Hans van Willigenburg )
  Aanleiding programma: Harriët Freezerring van maandblad Opzij gaat naar DES-Aktiegroepoprichtsters Anita Direcks en Ellen ’t Hoen, zij richtten in 1981 de DES-aktiegroep op. Gesprek met Ellen ’t Hoen (coördinatrice DES-Aktiegroep); Wanda de Wit, zij heeft ervaring met kanker veroorzaakt door DES. Reportage van telefonische opvang door de Aktiegroep. Hans van Willigenburg: “DES staat voor diethylstil-bestrol, een synthetisch ontwikkeld vrouwelijk hormoon oestrogeen.” Volgt uitvoerige informatie over DES, het werd tot 1974 voorgeschreven om miskramen te voorkomen, dit bleek niet te werken, integendeel het bleek onder andere bij dochters van gebruiksters een vorm van gynaecologische kanker te kunnen veroorzaken. – Ellen ’t Hoen (DES-dochter) 29 jaar, vertelt haar DES-verhaal, zie bijlage. – Wanda de Wit (lid van de ‘DES-dochters en kanker-groep’) vertelt haar DES-verhaal. Zij heeft een ernstige vorm van de bewuste gynaecologische kanker gehad. – Ellen ’t Hoen: over de gevolgen van DES-gebruik bij de Moeders en ook bij zonen. – De DES-Aktiegroep is inmiddels een officieel orgaan met subsidie, ze ondernam ook stappen naar de farmaceutische industrie. De Industrie probeert de doofpot te hanteren. Problemen rond geneesmiddelenonderzoek.
  DES-HORMOON & DUBIEUZE MEDICIJNEN OP DE MARKT
  (televisie; “Hier en Nu’, 26-03-1988; NCRV; Nousjka Thomas )
  Reportage nav een rechtszaak tegen tien farmaceutische fabrieken aangespannen door dochters van moeders die tijdens hun zwangerschap het inmiddels verboden geslachtshormoon DES geslikt hebben. INTERVIEWS over de gevolgen van het slikken van DES en over het nog steeds voorkomen van dubieuze medicijnen op de markt, met: – Ellen ’t Hoen, Stichting DES; – dr. A.A.W. Peters, gynaecoloog; – div. DES-dochters.
  OP DE RAND VAN HET RECHT: DES-HORMOON
  (Radio; ‘Op de rand van het recht’, NOS; 28-03-1988 )
  Reportage over het DES-hormoon, in de periode 1947-75 veel voorgeschreven ter voorkoming van miskramen. Daarna werd duidelyk dat dit hormoon verantwoordelyk was voor de lichamelyke afwykingen van de geboren kinderen. Een zestal vrouwen heeft, gebundeld in de DES-aktiegroep, een rechtszaak aangespannen tegen de fabrikant. De uitspraak is vandaag.
  – Neeltje Brands, Anita Direcks & Ellen ’t Horn, Van wondermiddel tot desillusie. Ervaringen en feiten rondom het DES-hormoon. Amsterdam,SUA,1990. Pap.167p
  – Het DES Centrum is met zijn werkzaamheden gestart in 1981 onder de toenmalige naam DES Aktiegroep. Het DES Centrum wordt gesteund door donateurs. Daarnaast ontvangt het DES Centrum subsidie van KWF Kankerbestrijding en van Stichting Fonds PGO.
   
  DE VERENIGING TEGEN DE KWAKZALVERIJ (VtdK) EN HET RAPPORT VAN DE COMMISSIE ALTERNATIEVE GENEESWIJZEN: HET ‘RAPPORT MUNTENDAM’
  ( Pharmaceutisch Weekblad / Journal Pharmacy World & Science, Issue Volume 3, Number 1, December 1981, Pages 1063-1065, F.A. Nelemans: adviserend bestuurder (1981) van de Vereniging tegen de Kwakzalverij, Vondellaan I4, 352I GE Utrecht )
  In de geneeskunde kan vandaag de dag heel veel. De moderne farmacotherapie heeft daar zeer veel. aan bijgedragen Zelfs kanker kan in een aantal gevallen worden genezen. Voor iedere ziekte is wel. een kruid gewassen, lijkt bijna waarheid te worden. En is er dan geen kruid, dan is er toch wel een chemische verbinding. Bij dit alles hebben de apotheker en de farmacie een belangrijke functie vervuld. De geneesmiddelen. zijn zuiver en niet meer verontreinigd; het gehalte is nauwkeurig bekend; de preparaten hebben een constante samenstelling; bij de juiste toepassing doen ze veel goed en weinig kwaad. Zover het de. ‘officiele geneesmiddelen’ betreft, kan de apotheker….
   
  ALTERNATIEVE GENEESWIJZEN IN NEDERLAND
  ( rapport van de Commissie Alternatieve Geneeswijzen, rapporteur A.J.F. de Wit ; voorzitter Pieter Muntendan, 1981, Den Haag: Staatsuitgeverij, 273 p., ISBN: 90-12-03359-4 )
  # HARRIE C.M. VORST: Nederlands psycholoog en methodoloog. Hij is verbonden aan de subfaculteit Psychologie van de Universiteit van Amsterdam…(…)… In 1986 voerde hij samen met Henriëtte Maassen van den Brink een onderzoek uit naar alternatieve geneeswijzen, in opdracht van de Commissie Alternatieve Geneeswijzen van de Nationale Raad voor de Volksgezondheid.
   
  ALTERNATIEVE GENEESWIJZEN, KRITISCHE AANTEKENIGEN BIJ HET RAPPORT VAN DE COMMISSIE MUNTENDAM
  ( FSAM van Dam, Nedederlands Tijdschrift Geneeskunde Mar1981; 125(10): 387-92 )
  ALTERNATIVE THERAPEUTICS, CRITICAL REMARKS WITH THE REPORT OF THE MUNTENDAM COMMITTEE
  ( FS van Dam, Nedederlands Tijdschrift Geneeskunde Mar1981; 125(10): 387-92 )
   
  ARTSENIJ: DR. CORNELIS MOERMAN
  VVD en Politieke Partij Radicalen (Groen Links) dringen aan op nader onderzoek
  (televisie; ‘Artsenij’, 23-04-1981; NOS; Hans van Genderen, Annelies Smit)
  Serie programma’s, gepresenteerd door Aart Gisolf, waarin steeds een persoon of onderwerp uit de gezondheidszorg centraal staat. Deze aflevering is geheel gewijd aan dr. Cornelis Moerman en de therapie die hij ontwikkelde voor kankerpatiënten. Volgens huisarts Cornelis Moerman is kanker het gevolg van een gestoorde stofwisseling. Hij ontwikkelde hiervoor een therapie (dieet) die in de reguliere geneeskunde voor- en tegenstanders heeft. INTERVIEWS met: – Cornelis Moerman over: het onderzoek naar zijn therapie; hoe hij zijn patiënten onderzoekt; zijn theorie die gebaseerd op het feit dat duiven geen kanker krijgen; zijn landgoed dat stukje bij beetje onteigend wordt; hoe zijn werkdag eruit ziet; de kosten die hij voor een consult berekent (zes gulden); – mevr. D. van Linden, hulp en begeleidster van Moerman, over zijn reis naar de VS (adhv foto’s); – prof. dr. P. Muntendam, dir.-generaal Volksgezondheid en tegenstander van Moerman, over zijn negatieve advies mbt de onteigening van het landgoed; zijn slechte verstandhouding met Moerman; – prof. dr. J. Gerbrandy, internist en lid van de onderzoekscommissie die een vernietigend oordeel gaf over de therapie, over het onderzoek en over Moerman, die de commissie voor het Medisch Tuchtcollege daagde; – A. Ronhaar, arts die de Moerman-therapie toepast, over de resultaten; persoonlijk contact met Moerman; de geldingsdrang van Moerman; – dr. C. Aakster, medisch socioloog, over het verschil in benadering door Moerman en door de reguliere geneeskunde. DUPES: Moerman verdedigt zijn therapie tijdens manifestatie in de Houtrusthallen (1979); Erica Terpstra (VVD) en Ria Beckers (PPR) dringen aan op een nader onderzoek naar het effect van de Moerman-therapie.
   
  RAPPORT COMMISSIE ALTERNATIEVE GENEESWIJZEN / MUNTENDAM
  ( Pharmaceutisch Weekblad / Journal Pharmacy World & Science, Springer Netherlands )
  Enige maanden geleden heeft de Commissie AIternatieve Geneeswijzen onder voorzitterschap van. Prof. Dr. P. Muntedam haar eindrapport uitgebracht, Alternatieve Geneeswijzen in Nederland, met al zijn bijlagen een lijvig boekwerk van zo’n 600 bladzijden. Daarbij kunnen dan nog het reeds in 1978 verschenen Interimadvies over Acupunctuur en een in 1980 verschenen Literatuuronderzoek alternatieve geneeswi]zen worden gerekend. In 1977 was de Commissie ingesteld met een drievoudige opdracht, nl. om een onderzoek in te stellen naar de betekenis van de alternatieve geneeswijzen voor de gezondheidszorg in Nederland, om te adviseren over eventueel te treffen maatregelen -. al of niet van wettelijke aard – met betrekking tot de toepassing van deze geneeswijzen en ten slotte om een oordeel te geven over de consequenties die uit de beantwoording van de eerste twee deelopdrachten zouden kunnen voortvloeien voor her verstrekkingenpakket van de sociale ziektekostenverzekering. In het nu verschenen eindrapport worden zes zogenaamde hoofdstromingen uit de alternatieve geneeswijzen aan een beschouwing onderworpen. Achtereenvolgens zijn dat de acupunctuur, de paranormale geneeswijze, de natuurgeneeswijze, de antroposofische geneeswijze, de homeopathie en de manuele geneeswijze.
   
  Criteria voor de keuze van deze geneeswijzen waren de mate waarin ze worden toegepast, de mate waarin onderscheid is te zien ten opzichte van de reguliere geneeskunde, het streven. door de beoefenaren naar een wettelijke erkenning en ten slotte de vraag of de toepassing van zo’n. geneeswijze de hulp van een therapeut vergt. Talloze gegevens over het gebruik dat van genoemde geneeswijzen wordt gemaakt, over hun beoefenaren, hun pati6nten, hun effect, enz. worden gepresenteerd. Samen met de in de bijlagen verschenen deelrapporten van de op de afzonderlijke alternatieve geneeswijzen gerichte werkgroepen, vormt het totaal een omvangrijke bron van kennis over het. onderwerp. Diegenen onder de openbare apothekers, die weinig of niet op de hoogte bleken te zijn. van de achtergrond van niet-reguliere behandelingswijze kunnen worden toegepast.
   
  Op de …. ziene terrein van de niet-reguliere behandelingswijzen (Pharm. Weekblad I989) kunnen,. voor zover zij dat wenselijk achten, met dit rapport hun kennis bijspijkeren. Het rapport bespreekt verder onderwijskundige, juridische, economische, financiele en wetenschappelijke aspecten van de alternatieve geneeswijzen en het mondt uit in een reeks van algemene aanbevelingen aan de regering.
   
  In het kort komen deze aanbevelingen neer op een pleidooi voor de acceptatie van de alternatieve geneeswijzen, samen met erkenning van de beoefenaren ervan. Voor zover namelijk deze beoefenaren niet bevoegd zijn tot uitoefening van de geneeskunst, wordt voorgesteld hen middels de op stapel staande Wet Beroepsuitoefening Individuele Gezondheidszorg een wettelijke status van ‘alternatief therapeut’ te verlenen. Zich niet adequaat toegerust en samengesteld voelende voor onderzoek naar de klinische betekenis van de alternatieve geneeswijzen, heeft de Commissie zich beperkt tot een onderzoek naar hun maatschappelijke betekenis.
   
  Reeds in twee minderheidsnota’s, die aan het rapport zijn toegevoegd, wordt daartegen bezwaar gemaakt. Ook de kritiek die in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (1981) werd geuit op het rapport, betrof o.a. deze. eenzijdige benadering. Wij beperken ons hier tot de opmerking dat de Commissie er verstandig aan had gedaan de regering in de eerste plaats aan te bevelen een nieuwe commissie in te stellen met de opdracht de nog openstaande vraag naar de klinische bbetekenis van deze geneeswijzen te beantwoorden. Het verwijt te zijn uitgegaan van een vooringenomen standpunt had dan kunnen worden afgewezen. Nu wekt de Commissie de indruk een dergelijk wezenlijk onderzoek in het geheel niet nodig te achten,. mede omdat de aanbevelingen worden gepresen…..
  COMMENTAAR: BELEEFD AANBEVELEND ?
  ( Journal Pharmacy World & Science, Issue Volume 3, Number 1, December 1981, Pages 1239-1242, Springer Netherlands )
  ….De beschouwing van Prof. van Os *, als een apart. hoofdstuk in het rapport opgenomen, valt feitelijk. uiteen in twee delen. Het eerste en verreweg grootste deel geeft enig inzicht in de grondstoffen die in. de alternatieve geneeswijzen – daarvan worden alleen de homeopathie en de antroposofie met zoveel. woorden genoemd – als behandelingsmiddel toepassing vinden. Hoewel ook dierlijke preparaten,. anorganica, vitaminen, hormonen en enzymen de revue passeren, concentreert Prof. van Os zich vooral op de planten en daaruit bereide produkten. Het tweede deel van deze beschouwing betreft vooral de controle op de in de alternatieve geneeswijzen toegepaste middelen en de aflevering daarvan aan het publiek, alsmede de wettelijke regeling van deze aflevering. Ook hier beperkt Prof. van Os zich tot de kruiden, als zodanig of in mengsels, met daaruit bereide preparaten. Dat hij zich als rechtgeaard farmacognost zorgen maakt over de kwaliteit van deze kruiden en de daaruit bereide preparaten en de mogelijkheid tot aflevering daarvan wil beperken tot distributiepunten waar voldoende deskundigheid aanwezig is, is begrijpelijk en terecht.
   
  Zoals Prof. van Os al uiteenzet, kunnen aanknopingspunten voor de controle van kruiden worden gevonden in. verscheidene farmacopeeen, codices en dergelijke. Het kruidenarsenaal is echter zo groot, dat maar een relatief klein aantal kruiden op deze wijze afdoende gekarakteriseerd kan worden. Het is dan ook gewenst dat m6t de toename van de belangstelling voor het gebruik van kruiden de ontbrekende codificatie ter hand wordt genomen. Het onderwijs en bet onderzoek in de farmacognosie mogen bij deze ontwikkeling niet achterblijven
   
  …(…)…Toch concludeert Prof. van Os, alvorens over te gaan tot zijn ‘Schets voor een wettelijke regeling van de aflevering van geneeskruiden’, dat het gebruik van de geneesmiddelen der alternatieve geneeswijzen in verschillende gevallen een gerechtvaardigde aanvulling van onze geneesmiddelenschat kan betekenen. Een uitspraak die zo algemeen is gesteld, maar daarnaast zo beperkt is gefundeerd – enige verwijzing naar schadelijke effecten van kruidentherapie ontbreekt (zie bijv. DOTES 1977) — dat hij door iedereen die er kwaad mee wil,. dankbaar geciteerd zal worden. De discussie over de hoofdzaak van het rapport, de plaats van de alternatieve geneeswijzen in de gezondheidszorg, zal in de eerste plaats buiten de farmaceutische kring plaatsvinden. Het feit dat deze geneeswijzen voor een deel gebruik maken van. niet-reguliere behandelingsmiddelen, maakt het. gewenst deze discussie nauwlettend te volgen. In. ieder geval is het te betreuren dat de Commissie Alternatieve Geneeswijzen de beperkte aanpak van Prof. van Os niet heeft gezien en zich in haar aanbeveling zonder meer aansluit bij zijn beschouwing. Wie zich afvraagt of er over niet-reguliere behandelingsmiddelen niet meer te zeggen valt, zij verwezen naar het themanummer ‘Alternatieve Geneeswijzen’ van dit Weekblad (Pharm. Weekblad 1980 ) Het rapport doer daar niets aan af en voegt er weinig essentiels aan toe.
   
  * NOOT: PROF. DR. VAN OS
  – Dr. F.H.L. van Os erelid van de Nederlandse Vereniging voor Geneeskruidenonderzoek, Hoogleraar Farmacognosie, galenische farmacie en receptuur 1946-1975
  # PHARMACIAE SACRUM
  Prof. Dr. Frederik Hendrik Lucas van Os (erelid 1949 – 2001), geboren op 15 juli 1907 te Barneveld. Hij bezocht van 1922 tot 1925 de rijks HBS te Amersfoort. Hij vervolgde zijn studie in Harderwijk waar hij in 1926 zijn apothekersassistent- en analistexamen haalde…(…)…Net als zijn naamgenoot was Prof. Dr. F.H.L. van Os rector magnificus van de Rijksuniversiteit in Groningen. Dit was in de jaren 1960 tot 1964…(…)…Gedurende de excursie werden de studenten gegrepen door zijn bezieling en kennis. Jarenlang organiseerde hij elk voorjaar een wandelexcursie lang het Anloer-diep voor jongerejaars studenten. Hij wist zijn liefde voor de natuur elke keer weer over te brengen…(…)…Hij was jarenlang hoofdredacteur van het Pharmaceutisch Weekblad. Daarnaast is een leuke wetenswaardigheid dat hij de huisbaas van prinses Christina is geweest, die op dat moment Pedagogiek studeerde aan de RuG. Prof. Dr. Frederik Hendrik Lucas van Os overleed op 2 december 2001. http://www.psgroningen.nl/?page=ereleden/fhlvanos
  # KERK VAN ONZE LIEVE VROUWE TER AA.: A-KERK HAD ÉÉN KEER EERDER KONINKLIJK BEZOEK
  In de eeuwenlange geschiedenis van de A-kerk is koninklijk bezoek een zeldzaamheid…(…)…Koningin Juliana en prins Bernhard worden bij de kerk ontvangen door rector-magnificus J. Ariëns Kappers en senaatssecretaris F.H.L. van Os, die negen jaar later prinses Christina als studente in de Quintuslaan op kamers zal krijgen…. http://www.groningerarchieven.nl/content.php?hoofd_id=3&sub_id=45&subsub_id=49&hofman_id=59
  ARCHIEF VAN DE FARMACEUTISCHE HOOFDINSPECTIE 1921-1961 (1962): ZORG VOOR EN TOEZICHT OP DE UITOEFENING VAN DE ARTSENIJBEREIDKUNST
  – (60) Rapport door Prof. van Os van het Pharmaceutisch Laboratorium der RijksUniversiteit Groningen: Overzicht van de geneesmiddelenvoorziening in Nederland en overzicht van de wettelijke regelingen betreffende de uitoefening der artsenijbereidkunst, 1951.
  – (66) Stukken betreffende het vernieuwen van het statuut en de samenstelling van de Farmacopee-commissie, 1957-1959.
  # KOLONIALE GEZONDHEIDSZORG
  Zoals al bleek, ontbrak het de koloniale gezondheidszorg in de beginjaren aan structuur en richtlijnen. Dit gold ook voor de aankoop van geneesmiddelen. Deze werden aanvankelijk naar behoefte en op eigen gezag door de geneesheren aangeschaft. Zo leverde bijvoorbeeld apotheker J. Revius in Zwolle tussen 1826 en 1829 voor f.1199,621/2 aan medicamenten aan de koloniale apotheek in Ommerschans….Zoals al eerder werd vermeld, keurde Dr. Westerhoff om meerdere redenen in 1858 de medicijnenproductie in Ommerschans af. Doch dankzij de grote voordelen, die dit opleverde, bleef ook na de scheiding van de koloniën in 1859 deze voorziening, die later ‘Pharmaceutisch laboratorium‘ werd genoemd, voor de rijksgestichten Veenhuizen en Ommerschans bestaan. http://dissertations.ub.rug.nl/FILES/faculties/medicine/2006/h.g.roelfsema.van.de/h6.pdf
  STRAFKOLONIES: In Veenhuizen en Ommerschans werden strafkolonies opgericht. Hier werden landlopers en bedelaars opgesloten en aan het werk gezet. Maar ook kolonisten konden hier terechtkomen, bijvoorbeeld als straf voor drankmisbruik, ontucht, verkwisting, brutaliteit of desertie. In 1859 werden de kolonies overgenomen door de Nederlandse staat. In 1890 werd Ommerschans gesloten. http://nl.wikipedia.org/wiki/Maatschappij_van_Weldadigheid
  # FARMACOPEE-COMMISSIE:
  – In 1940: Prof. D. van Os voorzitter en waarnemend secretaris
  – In ..?…: Dr. FHL van Os, plaatsvervangend. voorzitter
  # Wikipedia: Een farmacopee is een officieel handboek met voorschriften voor de bereiding van geneesmiddelen. In de farmacopee, een van staatswege uitgegeven handboek, zijn de standaardeisen geformuleerd waaraan farmaca en de bereiding ervan moeten voldoen. De samenstelling van het handboek berust bij een van staatswege benoemde commissie.
  # Wikipedia: Alternatieve geneeswijze – De wetgeving in de lidstaten van de Europese Unie anno 1997: In Duitsland bestaat de vrijheid van medische-zorgverlening al sinds 1873 en het beroep van Heilpraktiker (geneeskundige zonder artsdiploma) is sinds 1939 erkend…(…)…Bovendien zijn zowel homeopathische als antroposofische geneeswijzen opgenomen in de nationale farmacopee (met een specifieke commissie die in 1978 is ingesteld en waarin de vertegenwoordigers van de desbetreffende geneeswijze zitting hebben).
  # DIRK VAN OS PENNING
  De Dirk van Os Penning wordt toegekend aan personen die zich respectievelijk in het beroep van apotheker en op het gebied van de wetenschap verdienstelijk hebben gemaakt voor de farmacie. De gouden penningen worden ter beschikking gesteld uit het Van Os-Hazewinkelfonds, volgens de wens van de in 1971 overleden prof.dr. D. van Os. Het fonds staat onder de hoede van het Groninger Universiteitsfonds (GUF).
  – Verslag van de Farmacopee-commissie over de periode 1975–1979
  – De betekenis van de Farmacopee
  – Journal Pharmacy World & Science / Pharmaceutisch Weekblad
  – Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie
  # EREDOCTORAAT PROF. DR. F.H.L. VAN OS
  Prof. Dr. F. H. L. van Os, emeritus-hoogleraar. in de farmacognosie, galenische farmacie en. receptuur aan de Rijksuniversiteit te te Groningen, is door de Rijksuniversiteit te Gent Belgie, onderscheiden met een eredoctoraat in de farmaceutische wetenschappen, als waardering voor zijn wetenschappelijke verdiensten in de farmacognosie en zijn belangstelling voor de universiteit aldaar. De uitreiking van het eredoctoraat heeft plaatsgevonden op 29 februari jl., tijdens een plechtige academische zitting in de aula van de universiteit te Gent, in aanwezigheid van een. groot aantal genodigden en belangstellenden Als ere-promotor trad op Prof. Dr. Braeckman *, hoogleraar in de farmacognosie en galenische farmacie aan de Rijksuniversiteit te Gent. http://www.springerlink.com/index/RKW6376524K87NJT.pdf
   
  * NOOT: PROF. DR. BRAECKMAN
  – Bert A.A. Braeckman: 2e Bachelor Farmaceutische wetenschappen – Groepsindeling Statistiek en farmaceutische data-analyse, UGent.
  – Prof. Dr. Johan Braeckman is docent filosofie aan de Universiteit Gent, Faculteit Letteren en Wijsbegeerte en lid van het Het SKEPP team: de Belgische Studiekring voor Kritische Evaluatie van Pseudo-wetenschap en het Paranormale.
  # RAPPORTAGE PERSPECTIEVEN UITGESTROOMDE WETENSCHAPPERS OP DE ARBEIDSMARKT
  ( R. S’Jegers, L. Smit, T. Speelman, Johan Braeckman: Rapportage onderzoeksproject in opdracht van de Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid, VUB en RUG, 2001  )
  # CREATIONISME: JOHAN BRAECKMAN OVER MISVERSTANDEN ROND DE EVOLUTIETHEORIE
  Johan Braeckman over misverstanden rond de evolutietheorie
  ( P-magazine Wonder en is gheen wonder nr.4, jaargang 2, 2002 )
  Darwins Moordbekentenis. De Ontwikkeling van het Denken van Charles Darwin van Johan Braeckman http://www.skepp.be/artikels/evolutie/creationisme-johan-braeckman-over-misverstanden-rond-de-evolutietheorie
  # CESSENON SUR ORB, Zondag 12 Juni 2005
  Dit is Dagboek 61….(…)…Ik mijmer over “misschien zeggen”, en denk aan Marcus Antonius en Brutus bij een Brits rapport over de farma-industrie…(…)……Johan Braeckman, bijzonder hoogleraar vanwege de humanistische stichting Socrates ziet het als een verlengstuk van het creationisme en schampert dat we dan netzogoed de scheppingsmythen van de Navajo-indianen en de Inuit kunnen onderwijzen. Bovendien komen creationisten in soorten: Niet allemaal geloven ze blindelings in die zes vingerknipjes van 4000 jaar geleden. Dat zou Braeckman moeten weten, maar hij is zelf gevangen in het unieke geloof in Darwin en de Big Bang, net zoals Navajo-indianen Inuit in het hunne… http://van-eijk.net/~gerard/dgboeken/dagbk61.htm
  # ZOTTEN VIND JE OVERAL, OOK IN GEKKENHUIZEN !
  December 2006 – Gisteren liet het VRT-nieuwsduidingsprogramma Terzake wetenschappelijk onderzoek zien van mensen zoals Jan Verplaetse (moraalfilosoof Universiteit Gent en Dirk De Ridder (neuroloog Universiteit Antwerpen) over de mogelijkheid, wat zeg ik werkelijkheid, onze ‘moraal’ te fotograferen in onze hersenen: onze moraal zweeft volgens die trendsetters van de humanistische wetenschap – want ze zijn lid van de UVV-vrijzinnige vzw ‘De Maakbare Mens’, geleid door de Gentse professor wetenschapsfilosofie Johan Braeckman – niet ‘boven’ ons, ergens in de lucht van de hemel (maar wie heeft dat ooit beweerd ? Immers voor de katholieken ligt onze moraal niet bij God in de hemel, maar in onze inwendige ziel die in het lichaam huist), nee, de moraal zit in ons vlees, meer bepaald in één specifieke regio van het brein (waarmee die regio natuurlijk niets anders wordt dan een ander woord voor ‘ziel’)…. http://psychiatrie.blogse.nl/archief/2006-12/
  # SKEPP.BE: “PROF.DR. BRAECKMAN CREATIONISME KENNER” ?
  ( Creatie- en evolutieleer in het Vlaamse onderwijs, Scriptie, Job Thomas, Academiejaar 2006-2007 ) …Onlangs zag ik toevallig dat prof. dr. Braeckman van de UGent werd voorgesteld als een creationismekenner (o.a. op http://www.skepp.be/). Wanneer men echter zijn beeld over creationisme onder de loep neemt, kan men de vraag stellen of hij al ooit een boek van een creationist heeft opengeslagen. Op SKEPP is heel duidelijk te zien dat hij geen onderscheid maakt tussen de verschillende creationistische theorieën, waardoor de titel ‘creationismekenner’ volgens mij wat te hoog gegrepen is… http://jobthomas.files.wordpress.com/2007/06/scriptie.pdf
  # Hét FarmaForum: Gentse Farma Kring – Oudste lid: Braeckman
   
  GENEESMIDDELENINDUSTRIE: WINTSBEJAG EN PRESTIGE
  Verboden middelen: verkopen in de derde wereld
  (televisie; ‘De onderste Steen’, 01-11-1981; VARA; Sarah Bartlett, Ludi Boeken, Frank Diamand, Harry Prins, Steven de Winter )
  Serie documentaires, waarin in één of meerdere afleveringen een onderwerp of tijdsperiode wordt behandeld.Deze aflevering een documentaire over de rol die westerse geneesmiddelenconcerns spelen in de derde wereld. De documentaire spitst zich toe op de firma Ciba-Geigy en de Filipijnen. Winstbejag en prestige spelen in de geneesmiddelenindustrie een voorname rol. Terwijl in de derde wereld de oorzaken van de ziektes (armoede en ondervoeding) nauwelijks worden bestreden, wordt er wel veel geld gestoken in de verkoop van medicijnen. De distributie is echter beperkt: het platteland blijft verstoken van de noodzakelijke medicijnen. Ook wordt belicht dat de bedrijven de westerse regelgeving in de derde wereld ontduiken. De firma Upjohn verkoopt op de Filipijnen het anti-conceptiemiddel Depo-Provera dat in de VS wegens bijverschijnselen is verboden en ook op de Filipijnen zelf niet als anti-conceptiemiddel mag worden verkocht. Ciba-Geigy distribueert nog steeds het medicijn Spasmo-Cibalgin met het sinds 1977 verboden bestanddeel aminophenazon. INTERVIEWS hierover met o.a.: – Carol Gates, een Engelse verpleegster die in Mozambique het middel Spasmo-Cibalgin kocht, en daar ernstig ziek van werd; SHOTS oa.: div. van een door Ciba-Geigy georganiseerd symposium, oa een toespraak van dr. Tom Matias, dir. marketing Ciba-Geigy, optredende zangeressen die sjerpen dragen met daarop medicijnnamen, en dinerende congresgangers;
   
  ALTERNATIEVE GENEESWIJZEN IN HET ZIEKENFONDS ?
  (televisie; ‘Televizier Magazine’, 02-02-1982; AVRO; Ria Bremer, Cees van Drongelen, Jaap van Meekren )
  Reportage van Marcel de Groot over paranormale genezers die vinden dat hun consulten door het ziekenfonds vergoed behoren te worden INTERVIEWS met o.a.: – Mevr. C. Wouters, genezeres, over wat ze voelt als ze bezig is met genezen en dat ze haar gave ziet als een gave van God; – prof. dr. P. Muntendam, voorzitter werkgroep alternatieve geneeswijzen, over het in het ziekenfondspakket opnemen van de kosten van een alternatieve genezer; – prof. B. Polak, waarnemend voorzitter Vereniging tegen de Kwakzalverij, legt uit waarom hij het niet wenselijk vindt dat de kosten van een alternatieve genezer door het ziekenfonds worden vergoed; – H. Anbeek, voorzitter vereniging Nederlandse ziekenfondsen, over de eisen die het ziekenfonds zou gaan stellen ingeval de kosten van alternatieve genezers onderdeel gaan uitmaken van het ziekenfondspakket; – dr. C. Aakster, voorzitter particuliere verzekeringsmaatschappij Natura, over waarom zijn fonds
  kosten van alternatieve genezers wel vergoed;
   
  MEDICIJNEN KUNNEN GOEDKOPER
  (televisie; ‘Aktua’, 05-02-1982; TROS; Wibo van de Linde, Henri Schoup )
  Interviews Yvonne Habets met: – drs. P.B. Mertens, Centrale Medische Farmaceutische Commissie; – dr. J.E. Sanders, voorzitter Ned. Ass. Farmaceutische Industrie; – mevr. Ina Muller-Van Ast, Tweede Kamer PVDA; – mevr. T. Gardeniers, Min. van Volksgezondheid.
   
  NEDERLANDSE DOORBRAAK IN KANKERONDERZOEK: ONTSTAAN KANKER
  (televisie; ‘Brandpunt’, 08-11-1982; KRO;Ton Verlind, Maartje van Weegen )
  Een team onderzoekers olv prof. D. Bootsma van de afdeling celbiologie en genetica van de Erasmus Universiteit in Rotterdam heeft na zes jaar onderzoek ontdekt hoe kanker in de genen van de mens begint. STUDIO-GESPREK met arts Aart Gisolf, die mbv grote kralen uitlegt wat genen zijn en hoe en wanneer door een plaatsverandering van de kankergen in een cel kanker ontstaat. INTERVIEWS met: – prof. D. Bootsma; – dr. Sluiser, Anthoni van Leeuwenhoekziekenhuis. SHOTS – div. het onderzoeksteam aan het werk in het laboratorium. – div. zw/w foto’s van genen.
   
  RONDOM TIEN: ALTERNATIEVE GENEESWIJZE
  ( televisie; 17-01-1983; NCRV; Gerda van Deutekom, Matt Meuser Bourgognion )
  Wekelijks praatprogramma over een onderwerp met publiek en deskundigen. In deze aflevering praat hij over alternatieve geneeswijze met genezers, artsen en hun patiënten. Hans Sleeuwenhoek praat met mensen die op verschillende wijzen betrokken zijn of waren met alternatieve geneeswijzen.
  – patiënten over positieve en negatieve ervaringen mbt alternatieve geneeswijze: oa paranormale genezing via de telefoon en mbv foto’s van oa epilepsie, pijn, overspannenheid, fobieën, zware migraine, suikerziekte; het opheffen van storingsvelden door toepassing van neuraaltherapie; het gebruik van een minerale steen tegen reuma en astma.
  – alternatieve genezers over het genezen op afstand; het zichtbaar krijgen van storingen in een lichaam; het aftasten van een foto van mens en dier en het stellen van een diagnose; de behoefte van patiënten aandacht te krijgen; de geneeskracht van minerale stenen.
  – dhr. Schimmel, (NFPN) een organisatie van paranormale genezers; hij stelt dat een patiënt niet hoeft te geloven in de paranormale geneeswijze om te kunnen genezen. Verder zegt hij dat de NFPN voorwaarden en regels stelt voor bij haar aangesloten genezers.
  – Paul van Dijk, huisarts en schrijver, over het aantal mensen dat gebruik maakt van alternatieve geneeswijze; de nieuwe generatie huisartsen en de aandacht voor patiënten.
  – prof. Verandel(?), hoogleraar Universiteit van Utrecht, over zijn uitspraak op een symposium mbt ongeneeslijkheid van een groot aantal patiënten en het verwachtingspatroon van de patiënt tov artsen.
   
  STRIJD OM SCHADEVERGOEDING NA MEDISCHE FOUT
  (televisie; ‘Aktua’, 08-02-1983; TROS; Marcel Bruyns)
  Verslag van Dieudonnée ten Berge en Wibo vd Linde over stuurman Ger Bruisschaart, die door een medische fout arbeidsongeschikt geworden is en al jaren probeert schadevergoeding van de verzekeringsmaatschappij te krijgen. Interviews met: – G. Bruisschaart, over de gebeurtenissen na de operatie. – mevr. R. Bruisschaart, over de toestand van haar man. – M.W. Lamers, advocaat en procureur, over het verloop van de zaak en hoe lang dit nog kan duren. – A. Zwinkels, Consumentenbond, over hoe in dergelijke gevallen het beste kan worden gehandeld.
   
  PROF.DR. P. MUNTENDAM “AFWIJZEND STANDPUNT OVERHEID ALTERNATIEVE GENEESWIJZE”
  Term kwakzalverij valt nog steeds, ook in het parlement
  (Radio; ‘Hier en Nu’, NCRV; 01-09-1983, Elleke van Doorn, Sjef van Woensel )
  Gesprek met prof.dr.P.Muntendam (voorz.comm.alternatieve geneeswyze) over de wens dat de overheid zich actiever moet instellen voor de erkenning van alternatieve geneeswyze. Pres.: “Bij monde van haar voorzitter prof. Muntendam vindt de commissie alternatieve geneeswijze dat de overheid zich actiever moet instellen voor de erkenning van alternatieve geneeswijze. De vraag of hij tevreden is over het regerings beleid?” Muntendam: “Niet tevreden door een vrijwel afwijzend
  standpunt.” Int.: “De grote klacht is dat alternatieve geneeswijzen nauwelijks erkend worden.” Muntendam: “Met erkenning moeten wij wachten tot het voorontwerp: Beroepen individuele gezondheidszorg aan de orde is.. Acupunctuur maakt goede kans erkend te worden. Men zal moeten aantonen het effect ervan en de opleiding is vooral belangrijk, terecht op gewezen door de Kamercommissie. Moet beter geregeld worden, maar ook in de belangengroep van de acupuncturisten zelf.” Int.: “De term kwakzalverij valt nog steeds, ook in het parlement.” Muntendam: “Moeilijk kwakzalverij te omschrijven, winstbejag staat daar sterk op de voorgrond. Ik vind het beperkt gezien om alle alternatieven geneeswijzen met kwakzalverij aan te duiden , de maatschappij neemt dat ook niet, kijk naar de toename in het gaan naar alternatieve genezers.” Int.: “Er zal een gedragscode moeten komen voor de alternatieve genezers.” Muntendam: “Ja vanuit hun eigen organisaties.” Int.: “Wat moet daarin komen te staan?” Muntendam: “Dat zij aan nascholing doen, bereid zijn hun onderzoekmethoden te laten toetsen en dat zij in de concurrentiesfeer de zelfde gedragscode hanteren, zoals die bij de artsen ook bestaat.”
   
  b]KWF nog niets ondernomen
  ONDERZOEK MOERMAN-THERAPIE
  (televisie; ‘Aktua-Tv’, 08-10-1983; TROS;
  Vier en een half jaar na de vraag van het parlement in een kamermotie naar de waarde van de kankerbestrijdende Moerman-therapie is er nog steeds niets door het Koningin Wilhelmina Fonds, dat het onderzoek zou uitvoeren, ondernomen. Interviews met:
  – dr. F. Maesen, longarts, over resultaten Moerman-therapie bij een ten dode opgeschreven patiënt
  – prof. dr. J. Koeman, over dat de Moerman-therapie zonder wetenschappelijke bewijzen in ieder geval al een denken oplevert in de goede richting, namelijk de voeding
  – Jan Wiese, Moerman-arts te Alkmaar, over dat het Koningin Wilhelmina Fonds weinig medewerking verleent aan de totstandkoming van het onderzoek
  – heer R. Toussaint, lid Tweede kamer PvdA, over de te kleine greep van de overheid op instellingen als het Koningin Wilhelmina Fonds die tegenover de maatschappij die ze financieel steunt, grote verplichtingen heeft
  – dr. C. Moerman, arts, over zijn toespraak op een groot congres in Los Angeles enige jaren geleden
   
  ALTERNATIEVE GENEESWIJZE: MINISTERIE VAN WVC – ADVIES-AANVRAAG GEZONDHEIDSRAAD
  ## Kabinet-Lubbers I ( van 4 november 1982 tot 14 juli 1986 )
  – minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur: mr. drs. L.C. Brinkman (CDA)
  – staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur: drs. J.P. van der Reijden (CDA)
  ## ( Brief van de Staatssecretaris van WVC, H. J. Simons (PVDA) aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 23 158, nr. 1, 17 mei 1993 ) De Staatssecretaris van WVC, H.J. Simons (PVDA): “De Gezondheidsraad is eind 1983 advies gevraagd over de methodieken van effectiviteitsonderzoek bij alternatieve geneeswijzen en tevens over de vraag of er gronden zijn om een (mogelijk reeds bestaande) instantie te vragen zich permanent met vraagstukken rond alternatieve geneeswijzen bezig te houden en zo ja, wat die bemoeienis zou moeten inhouden.”
  ## Els Borst-Eilers was van 1986 tot 1994 vice-voorzitter van de Gezondheidsraad, van 1994-2002 minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor D66 (Kabinet-Kok I ) en van 1998-2002 tevens vice-premier ( Kabinet-Kok II )
  ## IGZ-rapport Sylvia Millecam: “Na een studie van 10 jaar kwam een commissie van de Gezondheidsraad onder voorzitterschap van de latere Minister Borst in 1993 met een rapport Alternatieve Geneeswijzen. De risico’s van alternatieve geneeswijzen werden hierin onderkend. Ondermeer werd er gewezen op het risico van ondeugdelijk diagnosticeren waarop vervolgens een ongefundeerde behandeling begint. Voorzichtig zou daaruit geconcludeerd kunnen worden dat het beter ware dat een (reguliere) diagnose aan iedere behandeling vooraf dient te gaan en nog beter, dat de behandeling op die diagnose geënt behoort te zijn. Uiteindelijk heeft het rapport (te) weinig consequenties gehad.”
   
  KINDEREN EN KANKER
  (televisie; ‘Vinger aan de Pols’, 09-01-1984; AVRO)
  Serie medische programma’s, gepresenteerd door Ria Bremer en Peter Lens. Deze aflevering gewijd aan kinderen en kanker. Reportage over kinderen en kanker. In dit programma wordt ingegaan op hoe de kinderen leven, hoe ze reageren op de vele behandelingen, waar ze thuis over praten, wat de kinderen van de ouders verwachten in deze situatie, wat ouders voor de kinderen kunnen doen, de gevolgen van het medicijngebruik, het ondergaan van kuren, oa chemotherapie, het Koningin Wilhelmina Fonds en de sterfgevallen. STUDIO-GESPREKKEN hierover met: – (ex-)kankerpatiëntjes; – moeders van patiëntjes; – prof. dr. P.A. Voûte, kinderoncoloog; – Marjolijn Bakker, oprichtster contactgroep kanker- en ex-kankerpatiënten; – hr. Rekoert, initiatiefnemer van Ronald McDonald Huis in Nederland. INTERVIEWS (FILMINLASSEN) met: – patiëntjes in het Emma Kinderziekenhuis; – Robert Deins, kankerpatiënt (18 jaar) over zijn reacties op het mislukken van de chemokuur en het weigeren van verdere kuren. SHOTS (FILMINLASSEN): 06:47 ext. Emma Kinderziekenhuis + int. met patiëntjes in bed en op het basisschooltje in het ziekenhuis.
   
  ONTWIKKELING EN FABRICAGE VAN GENEESMIDDELEN
  ( televisie; ‘Aktua Aesculaap’, TROS; 29-01-1984, Wibo van de Linde,M. Sluijter, G.A. vd Steenhoven, Paul Wallenburg )
  Dokter Steenhoven over de rol van de apotheker in het verleden bij de bereiding en verstrekking van geneesmiddelen en over de ontwikkeling en fabricage van de geneesmiddelen door de industrie nu. INTERVIEW met: arts over het uitproberen van nieuwe geneesmiddelen op patiënten; de noodzaak van de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen en de kosten die hiermee gepaard gaan. SHOTS: fabricage (aan de lopende band) en ontwikkelen (oa in laboratorium) van geneesmiddelen; toedienen van nieuw geneesmiddel aan muizen; preparen van donorhuid; testen van nieuwe geneesmiddelen.
   
  Wetenschappelijk onderzoek: Transferpunt Geïntegreerde Geneeskunde
  NEDERLANDSE ORGANISATIE VERENIGINGEN ALTERNATIEVE GENEZERS (NOVAG)
  ( Nederlands Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde, 1-84-361.1984, pg. 37-40 )
  De Nederlandse Organisatie van Verenigingen voor Alternatieve Genezers maakte onlangs bekend dat er een belangrijke structuurverandering binnen de NOVAG had plaats gevonden welke hun gevolgen hebben voor therapeuten, adspirant-therapeuten en patiënten. De NOVAG maakte bekend dat zij zich zal inzetten voor:
  # (1.) Bewaking en bevordering van de kwaliteit der opleidingen in de alternatieve geneeskunde
  # (2.) Het op gang brengen, het doen en begeleiden van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de alternatieve geneeswijzen volgens de daarbij behorende paradigma’s.
  # (3.) De bevordering van de kwaliteit van uitvoering der alternatieve geneeskunde.
  # (4.) De totstandkoming van een economische en juridische rechtvaardige maatschappelijke positie van de alternatieve genezer.
  # (5.) Het werken aan de integratie van de alternatieve geneeswijzen in de gezondheidszorg.
  LIDMAATSCHAP
  In een lijvig beleidsplan, ondersteund door volledige goedkeuring van alle lidorganisaties distilleren wij de volgende belangrijke punten, t.w.: De NOVAG streeft er naar, in aansluiting op de aanbevelingen, gedaan door de inmiddels ontbonden Commissie (Muntendam) Alternatieve Geneeswijzen op een zo’n kortmogelijke termijn alle te stellen eisen aangaande opleidingen, examinering, nascholing, beroepsuitoefening, ethiek en applicatie ondubbelzinnig te formuleren en na het berichte resultaat geen leden toe te laten, die niet aan de nieuw te stellen en verzwaarde eisen voldoen…(…)…Gezienbovenstaande ontwikkelingen en met het oog op de toekomst heeft de NOVAG m.i.v. l mei 1983 een kantoor geopend aan de Springweg 5 te Utrecht *, dat zich bezighoudt met organisatorische en administratieveaangelegenheden.
  Bovendien zullen in dit bureau voorbereidingen worden getroffen voor binnenkort te starten wetenschappelijke projecten op het gebied van de alternatieve geneeswijzen, in samenwerking met het “Transferpunt voor Geïntegreerde Geneeskunde” binnen de vakgroep Moleculaire celbiologie (Dr. R. van Wijk) van de Rijksuniversiteit te Utrecht. [Met geïntegreerde Geneeskundewordt bedoeld een op wetenschappelijke gronden gebaseerde integratie van reguliere behandelwijzen en alternatief genoemde therapieën]. Eén van de projecten zal zijn: een gedegen voorlichtingsapparaat d.m.v. een documentatiecentrum voor therapeuten en onderzoekers. Daarnaast zullen projecten ter hand worden genomen, die de wetenschappelijke benadering van de alternatieve geneeswijzen moeten ontginnen.Vervolgens deelt de NOVAG mede met het oog op bovenstaande ontwikkelingen, subsidieaanvragen te hebben ingediend bij het ministerie van W.V.C.
  ORGANISATIE VAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK
  Transferpunt voor geïntegreerde geneeskunde – Bij de vakgroep Moleculaire Celbiologie van de Subfaculteit Biologie aan de Rijksuniversiteit van Utrecht is sinds 1983 een Transferpunt voor Geintegreerde Geneeskunde gevestigd. Het Transferpunt heeft tot doel het wetenschappelijkonderzoek ten behoeve van de Geïntegreerde Geneeskunde op alle vlakken te begeleiden. In analogie met het bestaande transfersysteem wat in 1979 op instigatie van de toen malige minister van wetenschapsbeleid A.A.Th.H. van Trier ** tot stand is gekomen, bemiddelt dit transferpunt tussen aanvragers en het biomedisch kenniscircuit en begeleidt het bij het uit te voeren onderzoek.
  Bovendien zal dit transferpunt (voorlopig) op landelijk niveau funktioneren (i.1.1. detransferpunten van het transfersysteemdie een meer regionale funktie vervullen). Het gaat hierbij om onderzoek naar het daadwerkelijk biologisch funktioneren van alternatief genoemde diagnose methodieken en therapieën. Op deze manier hoopt het Transferpunt bij te dragen aan het vinden van een basis voor integratie van bestaande natuurwetenschappelijk gerichte geneeskunde en alternatieve behandelwijzen.
  STRUKTUUR VAN HET TRANSFERPUNT
  De vakgroep bestaat uit een aantal projektgroependie fundamenteel onderzoek verrichten op molekulair- en celbiologisch gebied. De medewerkers van deze vakgroep zijn wetenschappelijk goed getraind en hebben ervaring in het opzetten van onderzoek.Voor de transferwerkzaamheden worden zij bijgestaan door (externe) adviseurs en specialisten op diverse terreinen. De kennis en inzichten van de betrokkenen in het biomedisch onderzoeksveldmaken hen uitermate geschikt voor het vervullen van een brugfunktie tussenenerzijds het fundamenteel biologisch onderzoek en anderzijds het toegepast medisch handelen en tussen groeperingen die de reguliere geneeswijze beoefenen en die de alternatief genoemde benadering hanteren. Bovenstaande faktoren moeten borg staan voor een snelle en strikt wetenschappelijke begeleiding en afhandeling van onderzoek.
  WERKWIJZE VAN HET TRANSFERPUNT
  Het Transferpunt dient in de eerste plaats te fungeren als een (aktieve) intermediair tussen aanvragers en onderzoekers uit de biomedische onderzoekswereld. Met aanvragers wordt bedoeld personen, groeperingen en instellingen die vragen hebben met betrekking tot het biologischfunktioneren van (elementen uit) diagnostiek en behandelwijzen. In de tweede plaats kunnen op grond van literatuur gegevens onderzoeks vragen gegenereerd worden, die verbeteringen of nieuwe wegen voor diagnostiek en therapie mogelijk kunnen maken. Het Transferpunt zal hieromtrent ook zelf onderzoek entameren…(…)…Het Transferpunt zal de publicistische aktiviteiten behorende bij het projekt begeleiden en/of uitvoeren. Hierbij dient zorg besteed te worden aan de keuze van het publikatie medium, zodat zowel reguliere- als alternatieve groeperingen kennis kunnen nemen van het onderzoeksresultaat.
   
  * SPRINGWEG 5-7, 3511 VH UTRECHT
  – Centrum Integrale Therapie. Alternatieve geneeswijzen
  – Stichting Tijdschrift voor Parapsychologie http://www.parapsy.nl/items/tijdschrift1.html
  – Parapsychologisch Instituut / Parapsychological Institute http://www.parapsy.nl/
  – Dr. Hein van Dongen, Drs. Rens Wezelman, Prof. dr. Dick Bierman (hoogleraar Bijzondere ervaringen aan de Universiteit voor Humanistiek http://www.human.nl/index.php?pg=dos&dosid=1&dosnwsid=145&nwsdos4_offset=10 ), Prof. Dr. Hans Gerding (bijzonder hoogleraar ‘Metafysica in de geest van de theosofie’ aan de Faculteit der Wijsbegeerte van de Universiteit Leiden en directeur van het Parapsychologisch Instituut http://www.filosofie.leidenuniv.nl/index.php3?c=39 )
  – Stichting Van Praag Instituut Voor Mens en Toekomst
  Het VPI is opgericht door mensen die indertijd werkzaam waren bij het Parapsychologisch
  Instituut (PI). Paranormaal genezen, bidden en Therapeutic Touch – Het Van Praag Instituut in Utrecht heeft het exclusieve recht om deze paranormale methode in Nederland te onderwijzen. Het Instituut is opgericht door medewerkers van het Parapsychologisch Instituut, dat in hetzelfde pand is gevestigd. http://www.skepsis.nl/geneeskracht.html
   
  ** TON VAN TRIER
  – Wikipedia: Anthonius Arnoldus Theodurus Maria (Ton) van Trier was een Nederlands ingenieur, hoogleraar en politicus. Van Trier was een Eindhovense hoogleraar en CDA-bewindsman. Hij was voorzitter van de Raad van Advies voor het Wetenschapsbeleid tot hij in 1979 na het overlijden van minister Peijnenburg minister voor Wetenschapsbeleid werd in het kabinet-Van Agt I…. http://nl.wikipedia.org/wiki/Ton_van_Trier
  – Minister zonder portefeuille, belast met Wetenschapsbeleid, van 3 mei 1979 tot 11 september 1981. Was voor hij minister werd hoogleraar elektrotechniek en werd na zijn ministerschap lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid…. http://www.parlement.com/9291000/biof/01808
   
  BRANDPUNT: MEDISCHE FOUTEN
  (televisie; ‘Brandpunt’, 06-04-1984; KRO)
  Reportage van Willibrord Fréquin over patiënten die het slachtoffer werden van medische fouten en die zich gaan verenigen om klachten over medisch falen aan de kaak te stellen. INTERVIEWS met: – M. Dal, patiëntenvereniging Voorkomen is Beter; – I. Reuchlin, Algemene Vereniging Patiëntenbelangen; – prof. W. vd Mijn, Koninklijke Maatschappij tbv Geneeskunde; – D. Westendorp, Consumentenbond; – W. van Gestel, hoofdinspecteur Volksgezondheid; – div. patiënten.
   
  BORSTKANKER IN HET ST.RADBOUD ZIEKENHUIS
  (televisie; ‘Brandpunt’, 13-04-1984; KRO, Ton Verlind, Cees Brinkhuizen)
  Actualiteitenrubriek van de KRO begonnen in 1960, met veel aandacht voor de verdrukten en de ontplooiing van de mens in de maatschappij. In 1996 stopte ‘Brandpunt’ en ging de KRO verder met ‘Netwerk’, de gezamenlijke actualiteitenrubriek van AVRO, NCRV en KRO. Reportage van Fons de Poel over de resultaten van een onderzoek naar borstkanker door specialisten van het St. Radboud Ziekenhuis te Nijmegen. Door zeer regelmatige controle vindt vroegtijdige ontdekking plaats en zouden veel levens gespaard kunnen worden. INTERVIEWS hierover met: – dr. J. Hendriks, radioloog St. Radboud Ziekenhuis; – A. Verbeek, arts-epidemioloog; – ex-patiënten: mw. J. Loozen en mw. T. Pont; – A. Lansink, Tweede Kamerlid CDA.
   
  MIDDEL HALCION: ONDERSCHATTE BIJWERKINGEN
  Onder dwang toedienen van medicijnen
  (televisie;’ Hier en Nu’, 07-05-1984; NCRV;
  Reportage van J.P. Visser over overmatig gebruik van geneesmiddelen in de psychiatrie en de vaak onderschatte bijwerkingen hiervan; met name het middel Halcion. INTERVIEWS J.P. Visser met: – dr. C. van de Kroef, psychiater, over moeilijkheden patiënten met de maatschappij, over het op peil houden van de verkoop van deze middelen door de industrie, dat patiënten zelf bewust moeten worden van de bijwerkingen, de rol van de huisarts en dat er een niet-medische voorlichting dient te komen over de bijwerkingen van de medicijnen – R.A. Drost, secretaris college ter beoordeling van geneesmiddelen, over het doel van het college en de onvermijdelijke risico’s van geneesmiddelen – dr. J.C. Sanders, Ned. Ass. Farmaceutische Industrie, over de verantwoordelijkheden van de industrie en de agressieve verkooppolitiek – dr. F. van Ree, psychiater, over verschijnen andere, vaak ergere klachten bij het onder dwang toedienen medicijnen, over beschadigingen aan het lichaam bij langdurig medicijngebruik en over wat erger is; de kwaal of de gevolgen van de geneesmiddelen – mr. G. Hamer, advocaat, over de rechtszaak die hij voerde voor een patiënt tegen het onder dwang toedienen van medicijnen – Div. patiënten over hun ervaringen met medicijnen en het onder dwang moeten ondergaan van een behandeling met deze medicijnen
   
  KIESKEURIG: MEDISCHE FOUTEN
  ( televisie; ‘Kieskeurig’, 24-10-1985; TROS )
  Bij medische fouten moet een patiënt zelf het bewijs leveren en artsen mogen van een verzekeringsmaatschappij nooit een fout erkennen. Interviews met: – gedupeerde, – mevr. M. Andela (Consumentenbond), – Prof. dr. B. Smalhout (AZU)
   
  RONDOM TIEN: HOMEOPATISCHE GENEESKUNDE
  (televisie; ‘Rondom Tien’, 29-10-1985; NCRV; Gerda van Deutekom, Matt Meuser Bourgognion, Henk Mouwe )
  Praatprogramma onder leiding van Hans Sleeuwenhoek. In deze aflevering aandacht voor de homeopathische geneeskunde, zowel bij mens als bij dier. Hans spreekt hierover met de hr. Wersma, homeopatisch arts en diverse (ex)-patienten, die allen mbv homeopathische geneesmiddelen zijn behandeld. Hans praat verder met de hr. Westhuis?, dierenarts, die veel dieren homeopatisch heeft behandeld. Aan het slot praat Hans met de hr. van Ekeren, tandarts, over het gebruik van homeopathie in de tandheelkunde.
   
  VINGER AAN DE POLS: MEDISCHE FOUTEN
  Zoals Luchtvaart. “Arts zou met de patiënt moeten ‘neerstorten’
  “Burgerrechter moet er aan te pas komen”
  ( televisie; ‘Vinger aan de Pols’, 29-11-1985; AVRO; Ria Bremer en Peter Lens )
  Magazine met informatie over medische- en gezondheidszaken. Families Kool en Vlasblom doen hun verhaal. Beide verloren een kind door een ernstige medische fout. Zij spreken over hun schuldgevoelens en de belangenvereniging die de Vlasbloms hebben opgericht.
  – In de studio spreekt Ria Bremer met Bas de Mol(?) arts/jurist over de redenen waarom artsen zo terughoudend zijn over hun fouten: “de verzekering”, over het gebrek aan communicatieve
  vaardigheden bij artsen
  – Ria Bremer spreekt, op de operatiekamer, met prof. B. Smalhout over fouten bij anesthesie.
  – In de operatiekamer spreekt Smalhout over de rol van de getuige-deskundige en zijn eigen fouten, Smalhout trekt vergelijking met de luchtvaart. “Arts zou met de patiënt moeten “neerstorten” dan veranderde er een hoop ten goede en werden er minder fouten gemaakt”
  – Professor W.B. vd Mijn, hoogleraar gezondheidsrecht en secretaris van de KNMG, spreekt over de werkdruk die er op artsen rust. Ze moeten zich tegenwoordig te vaak richten op “niet-patiëntgebonden activiteiten”. “Patiënt moet veel vragen; zich mondig opstellen”:
  – Peter Lens spreekt in de studio met een aantal slachtoffers van medische fouten. Conclusie: (a) slechte communicatie tussen arts en patiënt en (b) het inschakelen van de Inspecteur voor de Volksgezondheid kost teveel tijd.
  – Professor A.A. Haspels legt uit hoe het mogelijk was dat er een stukje afgebroken naald achterbleef in de baarmoeder van mevrouw Bihari.
  – Ria Bremer spreekt in de studio met dr. Blijham, neuroloog, over de rol van de klager in het medisch tuchtrecht. “Burgerrechter moet er aan te pas komen; medisch tuchtrecht moet verdwijnen”.
  – De families Kool en Vlasbloem praten over het gebrek aan communicatie tussen hen en de arts: “Artsen zijn niet open genoeg; de waarheid moet boven tafel”, “Ouders moeten veel praten met de arts; angst is niet nodig”.
   
  VALSE HOOP AAN KANKERPATIENTEN
  (televisie; ‘Vinger aan de Pols’, 23-01-1986; AVRO; Ria Bremer, John Kraakman, Peter Lens, Nan de Vries )
  Magazine met informatie over medische- en gezondheidszaken. Onderwerp: de valse hoop die veel
  kankerpatiënten hebben gekregen bij de publicatie van het nieuwe geneesmiddel interleukin-2 door de Amerikaanse specialist Steven Rosenberg. Ria Bremer met specialisten op Amerikaanse ambassade stelt via satellietverbinding vragen aan Steven Rosenberg, de specialist die het middel voor het eerst heeft toegepast: – De verantwoording eigen patiënten tegenover andere patiënten. – De selectie van diverse patiënten. Ria Bremer vraagt aan de aanwezige specialisten Ph. Rumke en H.M. Pinedo of het middel niet te snel is gepubliceerd. INTERVIEWS: – Een Chirurg heeft Rosenberg ontmoet en vertelt over druk die hij kreeg om te publiceren en over de bijwerkingen van interleukin-2. – Hoofd van de afdeling voorlichting van het Koningin Wilhelmina Fonds over patienten die tevergeefs bij haar aankloppen voor behandeling voor behandeling. – Dochter van kankerpatiente die buiten de artsen om zich tevergeefs heeft laten behandelen met interleukin-2. – Een microbioloog over de overeenkomsten met het middel interferon. – Een longarts over waar de fout kan liggen bij voortijdige publicatie. Ria Bremer in gesprek met een terminale patiënte met borstkanker en haar echtgenoot over hun ervaringen en belevenissen rondom voortijdige publicaties en alternatieve therapieen. Zij waarschuwt tegen de slechte uitleg bij publicaties en de de schadelijke psychische gevolgen daarvan.
   
  HEELMEESTERS: ALTERNATIEVE GENEEWIJZE
  ( televisie; 31-03-1986; VOO )
  Programma over de gezondheidszorg, gepresenteerd door Ilona Hofstra vanuit het AMC te Amsterdam, met aandacht voor lichamelijke klachten bij kinderen veroorzaakt door psychische problemen en de vergoeding van alternatieve behandelingen. INTERVIEWS oa.: – In tegenstelling tot de particuliere ziektekostenverzekeringen vergoeden de ziekenfondsen nog steeds geen behandelingen op het gebied van de alternatieve geneeswijzen. – met B. Thonon, arts voor alternatieve geneeswijze. Haar behandelingen richten zich er op het lichaam aan te zetten weerstand te bieden door een extra negatieve prikkel te geven (een vorm van homeopathie); – met mw. H. van Doorn, woordvoerster van LOPAG, een patiëntenorganisatie voor alternatieve geneeswijzen die pleit voor betaling van alternatieve behandelingen door de ziekenfondsen.
   
  KANKERBEHANDELINGEN: REGULIER -Vs- ALTERNATIEF
  (televisie; ‘Een wereld van Verschil’, 24-10-1986; VARA)
  Informatief programma, gepresenteerd door Hans Emans, waarin een actueel onderwerp wordt uitgediept. Twee personen die een tegengesteld standpunt vertegenwoordigen worden geïnterviewd en gevolgd tijdens hun dagelijkse werkzaamheden. Aan het eind van het programma ontmoeten zij elkaar in de studio, waar zij kort over het onderwerp discussiëren. In deze aflevering wordt door dr. R. Krause, kankerspecialist, en drs. J. Klinkhamer, kankerpatiënt, ingegaan op de voor- en nadelen van alternatieve en reguliere kankertherapieën. Tijdens de discussie verdedigt Dr. Krause de mening van de reguliere geneeskunde dat het resultaat van de Moerman-therapie niet bewezen is. Klinkhamer acht zichzelf het levend bewijs hiervan en wijst op het bewezen gevaar van stralingstherapieën.
  INTERVIEWS met:
  – M. Snieders, patholoog-anatoom;
  – Dr. Krause over de reactie van patiënten bij slecht nieuws, het stellen van een diagnose, het Moerman-dieet, zijn bijzondere belangstelling voor kanker, de voornamelijk orgaangerichte opvatting van zijn taak en het gebrek aan opvang van patiënten.
  SHOTS
  Wisselende korte shots van onderzoek bij patiënten.
  05:01 Diagnose-overleg tussen dr. Krause en M. Snieders.
  10:00 Overleg over behandeling tussen artsen en therapeuten.
  13:06 Ziekenhuiskeuken.
  14:36 Voorbeelden van chirurgie, radiotherapie en behandeling met medicamenten door dr. Krause.
  17:21 Dr. Krause praat met patiënte die na operatie naar huis gaat.
  INTERVIEWS met:
  – J. Klinkhamer over zijn ziekte, zijn keuze voor het Moerman-dieet ipv verwijdering van zijn blaas en de relatie tussen kanker en voeding;
  – mevr. Klinkhamer over de steun van naasten die een kankerpatiënt nodig heeft.
  SHOTS
  10:29 J. Klinkhamer bezoekt “Gaiapolis”, natuurvoedingswinkel en biologisch-dynamische tuin.
  15:36 Echtpaar Klinkhamer in de polikliniek urologie.
  16:41 J. Klinkhamer praat met zijn Moerman-arts, H. Wagenaar, over het succes van het dieet.
  20:40 Bijeenkomst van patiëntenvereniging “Amnestie”, waar J. Klinkhamer en A. Ronhaar, Moerman-arts, vragen beantwoorden en advies geven.
   
  DREIGENDE SLUITING ST. RADBOUD ZIEKENHUIS NIJMEGEN
  (televisie; ‘Brandpunt’, 29-11-1986; KRO )
  Actualiteitenprogramma, gepresenteerd door Fons de Poel en Ton Verlind. Reportage van Willibrord Fréquin over met sluiting bedreigde afdelingen in het St. Radboud Ziekenhuis in Nijmegen en de gevolgen hiervan voor de gezondheidszorg. o.a. STUDIO-INTERVIEW met Els Borst-Eilers, vice-voorz. Gezondheidsraad.
   
  KANKERPATIENTEN
  (televisie; ‘Brandpunt’, uitzenddatum: ?, KRO; Willibrord Fréquin)
  Actualiteitenrubriek van de KRO begonnen in 1960, met veel aandacht voor de verdrukten en de ontplooiing van de mens in de maatschappij. In 1996 stopte ‘Brandpunt’ en ging de KRO verder met ‘Netwerk’. INTERVIEWS met: – vrouw, wiens man aan kanker leed en die na een langdurig en zeer pijnlijk ziekbed euthanasie heeft gepleegd; – vader, wiens overleden zoon aan botkanker leed en die een experimentele zeer pijnlijke behandeling onderging, waarvan hij achteraf moet concluderen het te betreuren dat zijn zoon deze behandeling heeft ondergaan.
   
  GEZONDHEIDSVOORLICHTING KANKER
  Afl.8: Leven met kanker
  (televisie; 23-12-1986; TELEAC; Lorenz van Doornen, Cora Honing, Marja Kinket, Ineke Sipkema )
  Achtdelige serie voorlichtingsprogramma’s over kanker, gepresenteerd door Lorenz van Doornen, psycho-fysioloog. Deze aflevering: de psychische gevolgen van kanker voor het leven van patiënten. Aan de orde komen mn de sociale en psychologische gevolgen van kanker voor (ex-)patiënten. STUDIOGESPREKKEN door Van Doornen met: – Gerjanne Bos, psychotherapeute; – M. de Vries, patholoog-anatoom, die vermoedt dat de successen van alternatieve geneeswijzen voortkomen uit de persoonlijke benadering en het gevoel van de patiënt. INTERVIEWS door Cora Honing met: – een vrouw, geopereerd aan borstkanker, over het belang van een positieve optimistische instelling om te kunnen genezen; – een vrouw, geopereerd aan hersentumor, over het volgen van div. alternatieve therapieën om te voorkomen dat het terugkomt; – een vrouw met kanker, die dankzij de Moerman-therapie is genezen hoewel haar chirurg haar niet meer wilde behandelen omdat de kanker in een te ver gevorderd stadium zou zijn.
   
  UITGELEKT RAPPORT: FARMACEUTISCH BEDRIJF – JARENLANGE VERVUILING MILIEU OP GROTE SCHAAL
  Jan Marijnissen (SP): “Is al meer dan 10 jaar bekend”
  (Radio; ‘Echo’, 06-01-1987; Radio 2; KRO; Maritte Braspenning, Frank Regtien )
  Volgens een uitgelekt rapport van Provinciale Waterstaat Noord-Brabant vervuilt het farmaceutische bedrijf Diosynth in Oss het milieu al jarenlang en op grote schaal met gevaarlijke stoffen. Vraaggesprek met directeur Vis van Diosynth, die meent dat een bepaalde mate van vervuiling inherent is aan het produceren van chemische stoffen. Vos wijst op onjuistheden in het rapport en meent dat de vervuiling wel meevalt. Vraaggesprek met fractievoorzitter Marijnissen van de SP in de gemeenteraad in Oss, waarin hij zegt dat het al meer dan tien jaar bekend is dat Diosynth het milieu vervuilt, maar dat het bedrijf en de overheidsinstanties tot nu toe geen maatregelen hebben getroffen tegen de vervuiling. Marijnissen ontkent dat zijn fractie uit zou zijn op het vertrek uit Oss
  van Diosynth zoals de directie van het bedrijf suggereerde.
   
  MOERMAN-THERAPIE
  (televisie; ‘Brandpunt’, 10-01-1987; KRO )
  Actualiteitenprogramma, gepresenteerd door Aad vd Heuvel en Ton Verlind. Reportage van Willibrord Fréquin over het onderzoek naar de resultaten van de omstreden Moerman-therapie voor kankerpatiënten. INTERVIEW met Jan Wiese, Moerman-arts, die onderzoek heeft gedaan naar patiënten die baat hebben gehad bij de therapie. UITSPRAKEN van: – een bejaarde kankerpatiënt, die door het Moerman-dieet genezen is en zijn behandelende arts die hem een korte levensduur voorspeld had; – borstkankerpatiënte, die door het Moerman-dieet genezen is; – dr. P. Bruning, kankerspecialist aan het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis; – woordvoerder van het ministerie van WVC.
   
  TELEVIZIER: MEDISCHE FOUTEN
  (televisie; ‘Televizier’, 28-04-1987; AVRO; Heidi van Barneveld, Mieke Benda, Karel van de Graaf, Bart in ’t Hout)
  STUDIOGESPREK over medische fouten nav van een congres over medische fouten dat werd georganiseerd door de medische faculteitsvereniging in Nijmegen. De studenten medicijnen vonden dat zij te weinig te horen kregen van fouten die worden gemaakt. Gesproken wordt over het aantal fouten dat wordt gemaakt; hoe men ontdekt dat er een fout is gemaakt; de rechten van een patiënt, GESPREKKEN met: – prof. C. Haanen, specialist bloedziekten Academisch Ziekenhuis Nijmegen; hij bekent door hemzelf gemaakte fouten en geeft hiervan enkele voorbeelden (technische en maatschappelijke fouten); – drs. J.L.H. Beyaert, coördinator medische zaken AMC, mn over medisch/juridisch onderzoek door politie en inspecteur van Volksgezondheid na een gemaakte medische fout; – mevr. S.J. Valk over de medische fouten die bij haar zijn gemaakt; – H. Vlasblom (Ned. Stichting Slachtoffers Medische Schade); – mr. B. Schultsz, inspecteur Volksgezondheid, mn over de “macht” en het werk van zijn functie; – mr. P.H. de Jager, advocaat/huisarts, mn over de kosten van een getuige-deskundige voor een proces.
   
  TEKORT BESTRALINGSAPPARATUUR VOOR KANKERPATIENTEN
  (televisie; ‘Brandpunt’, 01-08-1987; KRO; Fons de Poel, Aad van den Heuvel)
  Reportage van Ceciel Riekert over de gevolgen van het tekort aan apparatuur en personeel voor de behandeling van kankerpatiënten. VERKLARINGEN hierover van: – twee patiënten; – ir. H. van de Poel, lid commissie voor radiotherapie van de Gezondheidsraad, over dat het tekort aan apparatuur al in 1974 gemeld is; – prof. dr. J. Battermann, hoofd afdeling radiotherapie in het AZU; – A. Treurniet-Donker, radio-therapeute: “op een gegeven moment moet je tussen patiënten kiezen”.
  SHOTS: – bestraling van patiënten, – telefonisch gesprek van receptioniste met patiënt die op wachtlijst staat, – kankerpatiënten op zaal + in wachtkamer – ext. Rotterdamse kankerkliniek Daniël den Hoed.
   
  OPRICHTING STICHTING SKEPSIS
  In november 1987 is de stichting Skepsis http://www.skepsis.nlopgericht (voorzitter C. de Jager, secretaris B.F. van Gelder). De Stichting Skepsis beweert buitengewone pseudo-wetenschappelijke beweringen o.a. uit het paranormale / alternatieve circuit aan kritisch verantwoord onderzoek te onderwerpen. O.a. door middel van publicaties, lezingen, congressen. Sinds 1988 geeft Skepsis het kwartaalblad Skepter uit. http://nl.wikipedia.org/wiki/Stichting_Skepsis
  ( zie op deze website: ‘Negatieve Beeldvorming: Stichting Skepsis’ )
   
  ACHTER HET NIEUWS: DR. C. MOERMAN VIJFENNEGENTIG JAAR
  ( televisie; 10-01-1988; VARA, Jan Reiff / redactie )
  INTERVIEWS nav de verjaardag van dr. Moerman, de uitvinder van het Moerman-dieet, een alternatieve geneeswijze voor kanker, met: – dr. Moerman, over zijn eigen gezondheid en het uitblijven van officiële erkenning (“maling aan”); – dr. Wagenaar, Moerman-arts; – twee vrouwen over het effect van het Moerman-dieet; – dr. Vd Wiel, internist, over het verband tussen voeding en
  kanker.
   
  BETER DAN GOD: GENETISCHE MANIPULATIE
  (televisie; 27-03-1988; VPRO; Jochgem Dijk, Wim Kayzer, Joes Roelofs )
  Een jaar na het documentaire-drieluik “Beter dan God” praat Wim Kayzer verder met wetenschappers over genetische manipulatie. Aan de orde is de vraag in hoeverre de in het drieluik gestelde prognoses inmiddels bewaarheid zijn. De meeste wetenschappers komen tot de conclusie dat de ontwikkelingen sneller zijn gegaan dan ze in 1987 durfden voorspellen. Zo zijn er genetische tests beschikbaar waarmee snel diagnoses van allerlei ziekten, waaronder Aids, gesteld kunnen worden en zijn er al commerciële centra in de VS waar oa prenatale screening en sekseselectie plaatsvinden. Ook biedt gentherapie mogelijkheden bij ziekten als kanker. De gevolgen van deze ontwikkelingen baren sommigen ernstige zorgen hoewel dat voor hen geen reden is het onderzoek te staken. Belangrijke punten die in dit verband genoemd worden zijn: het gevaar van misbruik en genetische discriminatie door overheden, verzekeringsmaatschappijen en bedrijven van in een genetisch paspoort opgeslagen informatie die niet alleen de gescreende persoon betreft maar zijn hele familie; de mogelijke tendens naar aansprakelijkheid van artsen voor het achterhouden van kennis waarmee ziekten eerder bestreden hadden kunnen worden; de tendens om maatschappelijke problemen als criminaliteit en alcoholisme te wijten aan individuele problemen van mensen die genetisch bepaald gedrag vertonen ipv ze als sociale problemen aan te pakken. INTERVIEWS hierover met: – I.M. Verma, moleculair bioloog; – D.A. Williams, hoogleraar kindergeneeskunde; – prof. B. Klees, Duitse hoogleraar sociaal- en arbeidsrecht; – J. Vijg, moleculair bioloog; – Elco Brinkman, CDA-kamerlid; – prof. dr. J. Retèl, hoogleraar biochemie VU Amsterdam; – dr. H. Schellekens, arts en microbioloog, werkzaam bij TNO; – prof. S. Rose, biochemicus en neurobioloog; – H.J.J. Leenen, hoogleraar gezondheidsrecht; – prof. dr. Hans Galjaard, hoofd afd. klinische genetica Academisch Ziekenhuis Dijkzigt Rotterdam; – dr. H. Bruinse, gynaecoloog, hoofd afdeling verloskunde AZU.
   
  BRANDPUNT: MEDISCHE FOUTEN
  ( televisie; ‘Brandpunt’, 15-04-1988; KRO, Willibrord Frequin )
  In een aantal gevallen hebben artsen een valse overlijdensverklaring afgegeven om medische fouten te camoufleren, als doodsoorzaak werd natuurlijke dood opgegeven. INTERVIEWS met: – Henk Vlasblom (Stichting Slachtoffers Medische Schade) over frequentie fraude en waarom artsen frauderen; – C. vd Plank (dochter overleed tgv medische fouten) over overlijdensverklaring, geslotenheid medische wereld; – A.P.J. Höppener (directeur patiëntenzorg) over maatregelen ter voorkoming valse verklaringen; – B. Smalhout (anesthesist) over consequenties van bekend maken fouten, waarom beschermen artsen elkaar; – Ouders over medische fouten waardoor hun baby overleed, emotionele gevolgen; – Anneke Meursing (anesthesist Sophia Kinderziekenhuis Rotterdam) over medische fouten waardoor baby overleed; – Mevr. Dito over overlijden van haar man tgv fouten, vecht verklaring natuurlijke dood aan.
   
  PROF. PIET BORST: 75 JARIG BESTAAN NED. KANKER INSTITUUT
  Radio; ‘Vrijdageditie’, 22-04-1988; Radio 1; VARA; Pieter Jan Hagens, Betty Lamers )
  Het Nederlands Kanker Instituut vier haar vijfenzeventigjarig bestaan met een congres in de RAI in Amsterdam. Interview met biochemicus Borst, wetenschappelijk directeur van het Nederlands Kanker Instituut, die ingaat op het vermijden van kanker o.a. door niet te roken, de kans op genezing van kankerpatiënten en op het onderzoek naar kanker. Borst blikt vooruit naar kankerbestrijding in het jaar 2013 wanneer het Instituut 100 jaar zal bestaan.
   
  SABOTAGE IN ZIEKENHUIZEN
  ( televisie; Nieuwslijn, 25-05-1988; VOO )
  Academisch Ziekenhuis Dijkzigt in opspraak Rep. Gert Berg en Kiki Turpijn nav vermoedelijke sabotage aan operatieapparatuur in het Rotterdamse ziekenhuis. Verkl. van achtereenvolgens M. Schreurs, Nationale Ziekenhuisraad (“Sabotage uitzonderlijk”), prof. B. Smalhout, anaesthesist (“Sabotage gebeurt in ziekenhuizen om uiteenlopende motieven”) en R. Bakkers, anaesthesist-verpleegkundige (“Controleapparatuur operaties wordt zelf bijna nooit gecontroleerd”). Arch.mat. Franse TV nav dergelijke rel aldaar.
   
  HET NIEUWE BIJGELOOF: ALTERNATIEF
  (Radio; ‘Het nieuwe bijgeloof’, RVU; 22-08-1988, Mariel van Dam, Bertine Krol )
  Twee afleveringen over bygeloof, alternatieve theorieen en geneeswyzen en astrologie. Gesprekken met P.Vroon (Hoogleraar experimentele psychologie) en Wim Kramer (Parapsychologie) en dr.C.Renckens (Gynaecoloog).
   
  VINGER AAN DE POLS: CHEMOTHERAPIE
  (televisie; ‘Vinger aan de Pols’, 13-10-1988; AVRO, John Kraakman, Simone Wijnschenk)
  Magazine met informatie over medische- en gezondheidszaken. Serie medische programma’s, vanuit de collegezaal van het AZU, gepresenteerd door Ria Bremer. Deze aflevering is geheel gewijd aan chemotherapie. Aandacht voor de behandeling van kankerpatiënten dmv chemotherapie. Aan de orde komt de werking, effecten, voor- en nadelen, slechte naam van de therapie ivm de bijwerkingen, pecentage genezingen, de ontdekking ervan, wijze van toediening, welke vormen van kanker behandeld kunnen worden en het ondergaan van de kuur onder hypnose.
  INTERVIEWS hierover met patiënten, voor, na en tijdens de kuur.
  STUDIOGESPREKKEN hierover:
  – dr. J.H. Mulder, internist;
  – Mieky Dechesne en Rita Meijer, borstkankerpatiënten;
  – Dries Fortuin, arts;
  – ouders van een leukemie-patiëntje.
  PORTRET van Sonja Vos, longkankerpatiënt adhv gesprekken met haar, haar man en de behandelend arts. Zij wordt gevolgd in haar dagelijks leven, tijdens opname in het ziekenhuis tbv de chemokuur, in de wachtkamer schrijvend in dagboek, bloedafname en tijdens de kuur.
  SHOTS:
  03:36 celgroei-remmende medicijnen (cytostatica) voor chemotherapie;
  05:29 toedienen van injectie tbv chemokuur; div. shots patiënten in ziekenhuis tijdens de kuur;
  12:57 ext. en int. Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis;
  13:46 bloedafname + bloedonderzoek + bepaling welk medicijn toegediend wordt;
  15:10 toediening kuur via infuus.
   
  DIJKZIGT ZIEKENHUIS: MEDISCHE FOUT
  (televisie; ‘Journaal’, 07-01-1989; NOS)
  Ext. Dijkzigt ziekenhuis Rotterdam ivm medische fout (man verlamd bij maken röntgenfoto’s).
   
  Nederlands Kanker Instituut: Centre of Excellence ?
  PIET BORST: KANKER GENEZEN ALS OORZAKEN BEKEND ?
  (televisie; ‘Van Dis in de Ijsbreker’, 15-01-1989; VPRO; Adriaan van Dis, Ellen Jens, Frits Abrahams )
  Piet Borst, biochemicus Gesprek met hem nav zijn werk als onderzoeker en wetenschappelijk directeur van het Nederlands Kanker Instituut. Aan de orde komt de vraag of kanker voorgoed te
  genezen zou zijn, als alle oorzaken bekend waren. Voorts wordt ingegaan op de redenering dat het slikken van grote hoeveelheden vitamine C bescherming zou bieden tegen kanker. Tenslotte vertelt Borst over zijn ambitie om van het Nederlands Kanker Instituut een Centre of Excellence te maken.
   
  RONDOM TIEN: KANKERPATIENTEN
  (televisie; ‘Rondom Tien’, 18-04-1989; NCRV)
  Wekelijks praatprogramma met publiek en deskundigen. Hans Sleeuwenhoek praat met kankerpatiënten over hun ziekte en hoe zij, maar ook anderen dat ervaren en hoe zij er mee om moeten gaan.
  – Kankerpatiënten over de reacties van hun omgeving en vrienden mbt hun ziekte; de kuren die zij volgen of hebben gevolgd; de meest nare tijden tijdens hun ziekte; de veranderingen in hun leven na te zijn genezenverklaard zoals bv wijziging in carrièreplanning; mislukte genezingspogingen, waarna een amputatie volgde en de blijvende confrontatie hiermee; het volgen van een chemokuur en wat dat praktisch inhoud; het bezig zijn met doodgaan; het sneller volwassen worden van kinderpatiënten en het bewuster gaan leven; het tussentijds afbreken van een chemokuur; het veranderen van een familierelatie, nadat een familielid als donor van weefsel heeft gediend.
  – Dr. Bukkerink (?), kinder-oncoloog St. Radboud Ziekenhuis Nijmegen, over de meest voorkomende soorten kanker bij kinderen; de zeldzaamheid van erfelijke factoren; de verschillen tussen diverse kankertherapieën; de genezingskansen bij kinderen; de bevoegdheid van kinderen om al of niet te kiezen voor een bepaalde therapie mn chemotherapie.
  – Robin Steensma, Stichting Jongeren Kanker, over zijn pogingen het taboe rond kanker te doorbreken; het doel van de stichting zoals het optreden tegen verzekeringsmaatschappijen en hypotheekbanken ivm weigering na te zijn genezenverklaard; zijn hersentumor, de genezing en veranderingen in zijn leven.
   
  DE NIEUWE NWO & ONTWIKKELINGEN IN KANKERONDERZOEK
  ( televisie; ‘Concept’, 17-10-1989; NCRV; Simon Rozendaal, Jos Withagen )
  Studiogesprek met prof. J. Borgman, voorzitter van het NWO. De NWO, de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, financiert wetenschappelijk onderzoek. De NWO gaat een nieuw beleid voeren. Een van de opvallendste nieuwe uitgangspunten is het stimuleren van zeer begaafde onderzoekers, de zogenaamde “pioniers”. Verder. Nieuwe ontwikkelingen in kankeronderzoek. INTERVIEWS: – met prof. H.M. Pinedo over kankeronderzoek en toepassing van interleukine. Interleukine is een nieuw middel tegen kanker, dat na proeven met dieren nu voor het eerst wordt toegepast op mensen. – met de heer Van de Hoef. Hij werd behandeld met interleukine.
   
  KASSA!: ACUPUNCTUUR
  (televisie; ‘Kassa’, 12-11-1989; VARA; Felix Meurders, David Hiemstra, Cesco Ringrose)
  Interviews hierover met: – C.N.M. Renckens, voorz. Vereniging tegen de Kwakzalverij, die van mening is dat acupunctuur kwakzalverij is; – J. Vermin, Ned. Ver. van Acupunctuur, voorstander;
  – vrouw op de tribune, die zegt van haar hoofdpijn te zijn genezen; – man op de tribune, die door acupunctuur van het roken af is;
   
  KINDEREN: ONNODIGE EN VERKEERDE MEDICIJNEN TEGEN DIARREE
  (televisie; ‘Nieuwslijn’, 15-11-1989; VOO; Hans Emans, Geoffrey de Haan, Elsemieke Havenga, Lyliane Kuit )
  Farmaceutisch bedrijf: marktaandeel niet verliezen
  ORS. Reportage van Michiel Linders over vaak onnodige en verkeerde medicijnen die worden voorgeschreven tegen diarree bij kinderen in Nederland. Dit nav reacties op een eerdere reportage van Nieuwslijn over verkoop van anti-diarree-preparaten in de derde wereld. INTERVIEWS: – Dr. T. Schulpen (kinderarts) over verloop van de ziekte diarree en gebruik ORS ter voorkoming van uitdroging; uit testen blijkt dat immodium bij normale dosering diarree nauwelijks bekort en dat bij hoge dosering complicaties kunnen optreden; geeft een voorbeeld; twijfelt over de brief van het farmaceutisch bedrijf: willen marktaandeel niet verliezen. – Dr. J. Taminiau (kinderarts in AMC): gebruik van immodium in Nederland is overbodig, immodium in combinatie met ORS kan een dag schelen. – Drs. C. Voogd (medische informatiedienst van Janssen Pharmaceutica) is overtuigd van effectieve werking van Immodium; met brief wilden ze duidelijkheid scheppen over werking Immodium. – W. Bannenberg (tropenarts) is kwaad op Janssen Pharmaceutica omdat ze een brief gestuurd hebben naar alle huisartsen en apothekers waarin ze twijfels over werking van immodium willen wegnemen: commercieel belang.
   
  C.N.M. RENCKENS “ALS U DEZE OPLICHTER WILT BELLEN”
  (Radio; ‘De Ronde van Hilversum’, 09-12-1989; VARA;
  Eerste uitzending. Vaste onderdeel de column van C.N.M. Renckens als voorzitter van de Vereniging tegen de Kwakzalvery. Column van C.N.M. Renckens die geïntroduceerd wordt als de
  voorzitter van de vereniging tegen de kwakzalverij. Roept op om Jelle Veerman te bellen die zijn paranormale begaafdheid toepast op de aurologie. “als u deze oplichter wilt bellen”.
   
  ALTERNATIEVE GENEESWIJZEN: FASE IV (1990 – 2000)
  ( Dr C.W. Aakster, medisch socioloog, ‘alternatieve geneeswijzen anno 2001, deel 1 )
  Gesteld dat kan worden dat, naast voortgaande vernieuwing, een aantal zaken zich in deze fase stabiliseert en professionaliseert. De grotere beroepsorganisaties bouwen zich uit met professionele secretariaten, de wet BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) wordt in 1993 van kracht, er ontstaat meer aandacht voor de kwaliteit van de hulpverlening (opleidingen, verplichte nascholing, kwaliteitscriteria van de patiëntenkoepel LOPAG), proefschriften verschijnen, er komen regelgevingen voor de registratie van homeopathica en fytotherapeutica, Nivel, CBO en Consumentenbond bieden ondersteuning c.q. volgen de prestaties kritischer, medisch studenten organiseren zich in de vereniging Granulla, ook op Europees niveau worden ontwikkelingen zichtbaar, reguliere beroepsbeoefenaren incorporeren delen van de “complementaire geneeswijzen”, theoretische fundatie en methodologie krijgen grotere aandacht, ook in de reguliere vakbladen. http://www.centrumnatuurlijkgenezen.nl/pdf/alternatieve_geneeswijzen_anno_2001.pdf
   
  HARTPATIENTEN: LANGE WACHTTIJDEN
  Dr.J.H. Kingma “Ongeveer 100 patienten per jaar overlijden onnodig”
  (televisie; ‘Televizier’, 15-01-1990; AVRO )
  Reportage van Cees vd Wel over lange wachttijden voor open hartoperaties, waarvan er in Nederland niet meer dan elfduizend per jaar uitgevoerd mogen worden. INTERVIEWS: – Dr. J.H. Kingma, cardioloog, over oorzaak; vindt de psychische belasting van lang wachten en uitstel niet verantwoord; denkt dat patiënten wellicht een premieverhoging zouden willen betalen; schat dat er jaarlijks 100 patiënten onnodig overlijden omdat ze te lang hebben moeten wachten; – Mevr. H.J.M. Veldhof, hartpatiënte, werd na zes maanden wachten uiteindelijk in Engeland geopereerd. Het ziekenfonds weigert de kosten te betalen; – Mevr. C. Borrebach, weduwe van hartpatiënt die overleed tgv te lang moeten wachten op operatie.
   
  TV SHOW: PROF.DR. B. SMALHOUT
  ( televisie; 30-01-1990; TROS, Ivo Niehe )
  Serie wekelijkse programma’s waarin, vanuit de studio en/of op locatie, gesprekken worden gevoerd met prominente persoonlijkheden. In de Singer Concertzaal in Laren interview met prof. dr. B. Smalhout, anesthesist, over: – achtergronden van zijn gepubliceerde inaugurale rede “De dood op tafel”, over voorkoombare medische ongelukken. – zijn voorkomen bij het medisch tuchtcollege en de verschillende straffen voor medici. – de invoer van een landelijke AIDS-test en de gevolgen daarvan. – het menselijk drama rondom de euthanasie-zaak Stinissen. – de wortels van zijn pricipiële levensbeschouwing. – “Ik vind het onjuist dat medici elkaar de hand boven het hoofd houden”.
   
  ZELF DOKTEREN
  (televisie; ‘Tijdsein’, 07-02-1990; EO; Edwine Berendse, Janny Fijnvandraat, Mirjam de Jong, Peter Vedder ) Reportage Victor Rosier over gevaren “doe-het-zelf” tests om gezondheidstoestand te meten. Korte shots van deze middelen en kleurbepalingen, verklaring H. Zwagerman namens gezamenlijke fabrikanten en dr. L. Ginjaar (voorzitter Gezondheidsraad) over gewenste wetgeving.
   
  foutieve diagnose
  MEDISCHE FOUTEN: SCHADECLAIMS
  (Radio; ‘Faktor 5’, VARA; 12-02-1990, Aad Bos, Frans Jennekens, Hugo van Krieken )
  Documentaire over medische fouten en de daaruit voortvloeiende schadeclaims. Naar aanleiding van een gerechtelyk vonnis, waarby aan een vrouw, die na sterilisatie toch zwanger werd een schadeclaim van fl. 31.000,– is toegewezen. Per jaar zijn er 1000 schadeclaims wegens opgelopen letsel door een medische behandeling. Een vrouw vertelt over de vermeende onzorgvuldige behandeling van haar man in het St.Fraciscus ziekenhuis te Rotterdam, de foutieve diagnose en de constatering van een tumor door de artsen van het Dijkzichtziekenhuis, de gerechtelijke procedure en het ontbreken van het verpleeg-rapport van het St.Fransiscus-ziekenhuis. INTERVIEWS o.a.: – met advocaat mr. P.H. de Jager over de problemen bij het verkrijgen van medische gegevens, het opvragen van deze gegevens en de ‘patiëntenwet’. – met mevrouw A. Seesink van het Patientenbelangeburo Eindhoven over de rechtszaak en de moeilijkheden die ontstaan doordat rechter en deskundigen niet dezelfde taal spreken. – met oud-voorzitter van het Centraal Medisch Tuchtcollege, jhr mr. P.J.W. de Brauw. De Brauw schetst de gang van zaken bij het aanspannen van een schadezaak. “Artsen zijn niet in staat schadezaken te behandelen, dat is een zaak voor de rechter”. – met het lid voor de Tweede Kamer van de PvdA, mevrouw T. Netelenbos. Netelenbos ziet de patiënt als de zwakste poot in de driehoek patiënt-arts-rechter en de Kamer wil deze poot versterken.
   
  TIJDSEIN: MEDISCHE FOUTEN
  ( televisie; ‘Tijdsein’ 2, 28-02-1990; EO )
  Actualiteitenprogramma, met het volgende onderwerp:
  – Fouten in de medische wereld (special).
   
  ONDERZOEK: ELEKTROSHOCK IS GEVAARLIJK
  (televisie; ‘Achter het Nieuws’, 19-04-1990; VARA;
  Reportage Gerard Braspenning. Gisteren kwam het bericht dat een wereldwijd onderzoek zou aantonen dat de elektroshock gevaarlijk is. In Nederland is de methode, ter behandeling van zwaar depressieven, lang op een laag pitje gezet maar dat lijkt te gaan veranderen. INTERVIEW met o.a.: – J. Mulder, ex-patiënt, positief over behandeling die onder narcose plaatsvindt; – W. Nolen, psychiater, demonstreert apparaat, noemt bezwaren van vroeger terecht, behandeling nu onder narcose. Over toepassing: “In Nederland nog voorzichtig, in Groot-Brittannië en VS veel meer”
  # HOOFDINSPECTIE GEZONDHEIDSZORG: ELEKTROSHOCK
  (Radio; ‘Hier en Nu’, NCRV; 09-02-1989, Sigrid Muusse, Marcel Oosten )
  Het is de week van de psychiatrie en dat betekent acties tegen al dan niet vermeende wantoestanden op het gebied van de geestelyke gezondheid. Vandaag krygt de Hoofdinspecteur Geestelyke Gezondheidszorg, van Borsem Waalkes, een pamflet aangeboden waarin melding wordt gemaakt van de gevaren van de elektroshock.
  # ELEKTROSHOCK IN BLOEMENDAAL
  (televisie; ‘Lopende zaken’, 07-03-1993; VPRO, Vera de Vries, Mirjam Bartelsman)
  Serie reportages onder eindredactie van Cherry Duyns. Deze aflevering een reportage van Mirjam Bartelsman over de elektroshock-behandeling die in het psychiatrisch ziekenhuis Bloemendaal in Den Haag toegepast wordt.
  # ELECTROSHOCK THERAPIE WEER IN OPKOMST
  (televisie; ‘Netwerk’, 02-09-1998; NCRV; Marja Wiersma )
  Nadat in de jaren zeventig en tachtig de electroshock behandeling als onmenselijk werd afgeschilderd, wordt deze momenteel weer jaarlijks door psychiaters als uiterste middel bij tweehonderd zwaar depressieve patiënten in Nederland toegepast. Met deze behandeling wordt via electrische stoten een epileptische aanval bij de patiënten opgewekt. INTERVIEWS met o.a.: – A. Honig, psychiater, die vindt dat het toepassen van electroshock therapie ook mogelijk moet zijn bij minder depressieven, zodat zij minder medicijnen hoeven uit te testen. Hij ziet het als een effectieve behandeling die geen schade in de hersenen aanricht en minder bijwerkingen vertoont dan een hoge dosis medicijnen; – R. Smeets , Hoofdinspecteur Geestelijke Gezondheidszorg, die zegt het verzet tegen electroschock therapie in het verleden wel te begrijpen, omdat deze toen gewoon zonder narcose op zaal werd toegediend; ook werd het wel gebruikt als straf. Hij wil nu dat de beroepsgroep een nieuw protocol opstelt.
  # ZWAAR DEPRESSIEVE PATIENTEN SUCCESVOL BEHANDELD MET ELEKTROSHOCK THERAPIE
  (televisie; ‘Netwerk’, 07-08-2000; NCRV; Albert Reinders )
  Reportage over de elektroshock therapie als behandelingsmethode voor zwaar depressieve patiënten. Deze therapie biedt vaak veel betere resultaten dan medicijnen, maar mag in Nederland volgens een richtlijn uit 1992 slechts zelden worden toegepast. De reden hiervoor is de slechte reputatie die de therapie heeft gekregen in de jaren zestig, toen velen het als een vorm van martelen beschouwden. De therapie wordt tegenwoordig onder narcose toegepast waardoor de behandelde patiënten niet als voorheen wild gaan schokken met hun ledematen. Voorstanders willen de mogelijkheid krijgen de therapie veel vaker te gebruiken en die ook toe te passen bij geestelijke gehandicapten met een zware depressie. Een apart probleem daarbij is echter dat deze groep niet in
  staat is zelf toestemming te geven voor een dergelijke behandeling.
   
  FARMACEUTISCHE INDUSTRIE: LEVENSGEVAARLIJK
  (televisie; ‘Journaal’, 19-09-1990; NOS )
  Doden in Lagos, Nigeria, na gebruik paracetamol met verkeerde grondstof, geleverd door farmaceutische industrie, Almere Haven; Verslag P. Grijpma vanuit Almere Haven.
   
  OPRICHTING ‘ALTERNATIEVE’ STUDENTENVERENIGING GRANULLA
  In november 1990 is Vereniging Granulla opgericht door o.a. voorzitter Suzanne C.M. Geling, penningmeester Johan D. Blom en de bestuurder Catharina C.M. Ammerlaan. De huidige bestuursleden (per 2003) zijn: Hendrik J. Heusinkveld / Vice-voorzitter, Cathrien G.M. Raedts / Voorzitter, Karlijn L. van Rooijen / secretaris en Evelien I. van der Zon / Pennigmeester. Granulla is een (bio)medische studentenvereniging ter bevordering van integratie van niet-reguliere geneeswijzen in de reguliere geneeskunde. Granulla vertegenwoordigt op landelijk niveau werkgroepen die bestaan in verschillende studentensteden in Nederland http://granulla.wordpress.com/Bestuurslid (1991 – 1993) van de, in juli 1996 wegens fusie met het NIGZ opgeheven, door WVC gesubsidieerde stichting IDAG, Johan K. Bolhuis, werd in februari 1991 (tot februari 1992) bestuurslid / secretaris van Granulla. Arts dhr. J.K. Bolhuis heeft momenteel een artsenpraktijk voor natuurgeneeskunde http://www.natuurarts.nl/praktijk/artsenpraktijk/index.htmte samen met orthomoleculair arts, natuurarts en arts voor kinderen mw. A.C. Alons. [Noot: Het is de Wageningse ingenieur, “organisatieadviseur met goede contacten in hoge Haagse kringen” en helderziende Anne Alons die Sylvia Millecam behandelde] Vereniging Granulla ontving subsidie van het ministerie van WVC / VWS:
  WVC-STAATSSECRETARIS H.J. SIMONS (PVDA) IN 1993: SUBSIDIE
  Ten aanzien van de aanbevelingen / advies van de Gezondheidsraad “Alternatieve Behandelwijzen en Wetenschappelijk Onderzoek” in 1993 (als antwoord op de WVC-adviesaanvrage uit 1983), GR-aanbeveling 13a “in het medisch curriculum moet aandacht worden besteed aan het fenomeen alternatieve behandelwijzen”, antwoordde de staatssecretaris in de Tweede Kamer: Onderdeel a. van deze aanbeveling kan ik, vooral vanwege de omvang van het gebruik van alternatieve behandelwijzen in Nederland, onderschrijven. In dat kader verleen ik tot en met 1995 subsidie aan de vereniging Granulla, een vereniging van medische studenten met belangstellmg voor alternatieve behandelwijzen. Deze vereniging organiseert bijvoorbeeld gastcolleges over alternatieve behandelwijzen aan de acht medische faculteiten en geeft een mleidmg over dat onderwerp uit”
  JAARVERSLAG 2003: SUBSIDIE VAN MINISTERIE VWS
  In eerste instantie had Anniek Snoek (penningmeester) niet verwacht weer subsidie va het ministerie van VWS te krijgen, daarom heeft zij een aantal nieuwe sponsoren benaderd. Uiteindelijk zijn we wel gesubsidieerd door het ministerie met als gevolg dat Granulla meer geld heeft binnengekregen dan begroot. http://www.granulla.nl/overig/jaarverslag.htm
  VERENIGING TEGEN DE KWAKZALVERIJ: MR. KACKADORISPRIJS 2003
  ( shortlist kandidaten de Mr. Kackadorisprijs 2003, 24 September 2003, Bestuur VtdK)
  IV. GRANULLA – Eind jaren ’80 verenigden kleine clubjes medisch studenten met belangstelling voor alternatieve geneeswijzen uit alle universiteitssteden zich in een koepel, waarvan de naam werd gevormd door de eerste letters van alle steden waar een medische faculteit gevestigd is. Het heeft er alle schijn van dat deze Granulla een kweekvijver is van artsen die later ook daadwerkelijk alternatief gaan praktiseren en daarvan tijdens hun studie al de eerste symptomen vertoonden. Talrijk zijn de namen van Granulla-leden, die men tegenkomt in de door hen uitgegeven syllabi (de eerste dateert van september 1991 en de laatste van 2003) en die men thans terugziet in de medische kwakzalverij: homeopaten, antroposofen, natuurartsen enzovoorts. Rond die kweekvijver staan de namen van hun grote voorbeelden gegroepeerd (in het comité van Aanbeveling en als auteurs in de syllabi): Paul van Dijk, Bodde, Bolhuis, wijlen Menges, Oei-Tan, Wannee, Schuitemaker en Van der Bie http://www.kwakzalverij.nl/php/display/ap/288/17 , http://www.kwakzalverij.nl/pdf/03-03shortlist.pdf
   
  KORTZICHTIGHEID VAN DE POLITIEK EN BELEIDSMAKERS
  “Handel in Placebo’s”
  (Radio; ‘Het nut van het Algemeen’, VPRO; 11-12-1990, Ad Fransen )
  Vraaggesprek met Piet Vroon over zyn boek ‘Kopzorgen’, waarin hy maatschappelyke verschynselen beschryft die hem zorgen baren. Zoals byvoorbeeld de kortzichtigheid van de politiek en beleidsmakers en het feit dat er over ons gedrag geoordeeld wordt door mensen die niets van gedrag begrypen. Vroon vertelt wat zijn werk inhoudt. Hij licht toe waarom z.i. economen, politici, rechters, e.d. gebruik zouden moeten maken van de kennis over menselijk handelen, de psychologie dus. “Alle mensen die invloed willen hebben op menselijk gedrag moeten verstand van psychologie hebben.” Als voorbeeld haalt Vroon het te hard rijden aan. Vroon gaat in op zijn ideeën over de evolutie van de menselijke hersenen. Een rommeltje volgens hem. Een mensenbrein, gecombineerd met een zoogdierbrein leidt ertoe dat de mens gericht is op effecten op korte termijn (het zoogdierenbrein) maar dat het mensenbrein zich tezelfdertijd ervan bewust is dat men bezig is met schadelijke zaken. “We leven met een oud brein in een nieuwe wereld.” Vroon verklaart het – relatieve – nut van de psychologie. Vroon praat over alternatieve geneeswijzen. “Handel in placebo’s.” (-) “Als de farmaceutische industrie iets op de markt wil brengen, moeten ze honderden miljoenen investeren voordat het geregistreerd kan worden. Homeopaten mogen middelen op de markt brengen zonder enige vorm van onderzoek.” (-) “Als je automonteur wilt worden heb je een diploma nodig. Maar ik kan vanmiddag nog genezer worden.” (-) “Ik voel me nu al weer kwaad worden.”
   
  TWEEDE KAMER: ONDERZOEKSPROGRAMMA EFFECTIVITEIT & SAMENWERKING ALTERNATIEVE GENEESWIJZEN
  ( Vaststelling van de begroting Mïnisterie van WVC voor het jaar 1991, Tweede Kamer, vergaderjaar 1990-1991. 21 800 XVI, nr. 28, 23 november 1990, Lijst van antwoorden van de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, Hedy d’Ancona / PVDA )
  LIJST VAN ANTWOORDEN:
  -(36)- 1990 ADVIES RAAD VOOR GEZONDHEIDSONDERZOEK
  De keuze is gebaseerd op het eind mei 1990 uitgebrachte advies van de Raad voor gezondheidsonderzoek (RGO) inzake het te voeren onderzoeksbeleid met betrekking tot de kwaliteit van zorg voor de komende jaren. In dit advies is door de RGO, zorgvuldig onderbouwd, de aanbeveling gedaan een onderzoeksprogramma in gang te zetten ter stimulering van het onderzoek inzake de kwaliteit van zorg op de drie genoemde terreinen, die als prioritaire gebieden worden aangemerkt. De RGO is bij de opstelling van het advies vooral uitgegaan van de vraag op welke zorggebieden een systematisch kwaliteitsbeleid het meeste rendement zou leveren en op welke wijze wetenschappelijk onderzoek bij de vormgeving van een dergelijk beleid een ondersteunende en stimulerende rol kan spelen. Op de gekozen terreinen zijn de problemen groot qua omvang, belasting voor de patient en qua complexiteit, en een systematisch kwaliteitsbeleid is hier minder van de grond gekomen dan in andere sectoren, zoals de huisartsgeneeskunde en de specialistische geneeskunde, waar reeds de nodige ontwikkelingen in gang zijn gezet.
  -(112)- ONDERZOEK EFFECTIVITEIT ALTERNATIEVE GENEESWIJZEN
  Voor 1991 is voor het onderzoeksprogramma effectiviteit alternatieve geneeswijzen f 500 000 gereserveerd; in voorgaande jaren bedroeg de reservering daarvoor f 1 miljoen. Wijziging van dit budget is geschied ten gunste van andere prioritaire onderzoeksgebieden zoals die met betrekking tot chronische ziekten en kwaliteit van zorg. In het Beleidsplan Ontwikkelingsgeneeskunde dat de Tweede Kamer eind november zal bereiken zal – zo is het voornemen – alternatieve geneeswijzen als één van de voorrangsgebieden voor effectiviteitsonderzoek worden aangewezen. Het is aannemeüjk dat dit extra onderzoek op het terrein van de alternatieve geneeswijzen mogelijk zal maken. De aangegane verplichtingen ten aanzien van eerstbedoeld effectiviteitsonderzoek bedroegen in de jaren 1988 t/m 1990 achtereenvolgens f 665 000, f 1 029 000 en f310000.
  -(113)- SAMENWERKINGSVERBANDEN REGULIERE EN ALTERNATIEVE GENEESWIJZEN
  Gedoeld wordt op een tweetal lopende samenwerkingsprojekten, uitgevoerd door respektievelijk het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de eerstelijnsgezondheidszorg (NIVEL) en het Parapsychologisch Instituut te Utrecht. In algemene zin wordt met het NIVEL-projekt beoogd door middel van het oprichten van experimentele samenwerkingsverbanden van huisartsen en alternatieve genezers na te gaan of, en zo ja in hoeverre, een integratie van reguliere en alternatieve geneeswijzen in de praktijk gerealiseerd kan worden. De experimenten zullen wetenschappelijk geëvalueerd worden. Het streven is het projekt ultimo 1993 af te ronden. Door het Parapsychologisch Instituut wordt een longitudinaal onderzoek uitgevoerd, dat onder meer inzicht tracht te verschaffen in de mogelijkheden van samenwerking tussen paranormaal genezers en andere deelnemers in het netwerk van de gezondheidszorg. In dit project staat vooral de problematiek van de chronische aandoeningen centraal.
   
  BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS WVC / MINISTER OW: ONTWIKKELINGSGENEESKUNDE EN NIET-REGULIERE GENEESWIJZEN
  ( Tweede Kamer, vergaderjaar 1990-1991, 21 800 XVI, nr. 84, Vaststelling begroting Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, brief van de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, H. J. Simons en de Minister van Onderwijs & Wetenschappen, J. M. M. Ritzen, 20 december 1990 )
  # INLEIDING
  In artikel 18c, tweede lid, van het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet ziekenhuisvoorzieningen (20 889) is neergelegd dat de Minister van WVC en de Minister van O&W, gehoord de Gezondheidsraad en de Ziekenfondsraad, éénmaal in de twee jaar de grote lijnen van het beleid ten aanzien van ontwikkelingsgeneeskunde vaststellen. Doel van deze brief is u de toekomstige hoofdlijnen van ontwikkelingsgeneeskunde te schetsen. Ontwikkelingsgeneeskundig onderzoek bevindt zich op het grensvlak van patiëntenzorg en patiëntgebonden onderzoek.
  ….(…)…Ontwikkelingsgeneeskunde richt zich op het toepassen van technologieën als geneesmiddelen, apparaten, medische hulpmiddelen en medische procedures die worden gebruikt bij preventie, diagnostiek, therapie en revalidatie.
  …(…)…Het noodzakelijke signaleringsproces dat gericht is op de inventarisatie van in ontwikkeling zijnde medische technologieën die in aanmerking komen voor ontwikkelingsgeneeskunde is opgedragen aan de Gezondheidsraad.
  …(…)…Nieuwe ontwikkelingen in de gezondheidszorg kunnen ertoe bijdragen dat bestaande technologieën geheel of gedeeltelijk worden vervangen.
  …(…)…Naast de Gezondheidsraad en de Ziekenfondsraad heeft de overheid zelf ook een taak in overleg met het Staatstoezicht na te gaan op welke gebieden en bij de toepassing van welke technologieën twijfel bestaat ten aanzien van de kwaliteit en doelmatigheid van verleende zorg. De overheid moet immers zelf ook kunnen aangeven op welke gebieden nader onderzoek gewenst is. In het regeringsstandpunt Grenzen van de Zorg ** dd. 29 juni 1988 (20 620) is reeds aandacht geschonken aan medische technology assessment en ontwikkelingsgeneeskunde. Beide begrippen overlappen elkaar. Medische technology assessment en ontwikkelingsgeneeskunde zijn te beschouwen als wetenschappelijk onderzoek bij patiënten, kliënten en konsumenten naar de waarde van nieuwe en van reeds langer bestaande methoden en technieken binnen de gezondheidszorg ten behoeve van een te nemen besluit….
  # STAND VAN ZAKEN
  Ontwikkelingsgeneeskunde als onderwerp van overheidszorg is in gang gezet met uitspraken in het regeeraccoord in 1986. In de beleidsnotitie ‘Nadere regeling van de verantwoordelijkheid van de Academische Ziekenhuizen’ van februari 1987 werd dit uitgewerkt. De Gezondheidsraad werd per brief van 11 mei 1987 gevraagd te reageren op deze beleidsnotitie. Hierop werd op 18 juni 1987 in positief kritische zin gereageerd. Ook de Ziekenfondsraad adviseerde, juni 1987, tot vormgeving van ontwikkelingsgeneeskunde over te gaan…..
  …(…)…De Commissie Ontwikkelingsgeneeskunde is een commissie ex artikel 56 Ziekenfondswet Op basis van dit artikel kan de Ziekenfondsraad op verzoek van de Minister van WVC commissies instellen ter behandeling van bepaalde onderwerpen.
  …(…)…Samengevat zijn er dus twee hoofdlijnen te onderscheiden: de Gezondheidsraad zal in zijn Jaaradvies met name nieuwe technologieën signaleren die voor onderzoek in het kader van ontwikkelingsgeneeskunde in aanmerking zouden kunnen komen. De Ziekenfondsraad, alsook de overheid zelf, zullen met name bestaande, ingeburgerde technologieën voordragen die in aanmerking komen voor onderzoek en/of voor beperking danwel voor uitsluiting van het verzekeringspakket. De Gezondheidsraad en de Ziekenfondsraad zullen daarbij tot onderlinge afstemming komen om doublures te voorkomen. Ziekenhuisinstellingen (academisch, categoraal en algemeen) kunnen vervolgens mede op basis van de geselekteerde onderwerpen jaarlijks subsidie-aanvragen indienen bij de Commissie Ontwikkelingsgeneeskunde van de Ziekenfondsraad. Na een eerste selektie op voorwaarden gesteld aan ontwikkelingsgeneeskunde en globaal op beleidsrelevantie volgt wetenschappelijke toetsing van de aanvragen door NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek).
  Projekten waarvoor de wetenschappelijke toetsing positief uitvalt worden door de Commissie Ontwikkelingsgeneeskunde naar prioriteit gerangschikt en in het advies van de commissie opgenomen. Na bekrachtiging door de Minister van WVC en de Minister van O&W van door de Commissie Ontwikkelingsgeneeskunde van de Ziekenfondsraad voorgestelde projekt-aanvragen kan tot subsidiëring worden overgegaan…(…)…Het totale onderzoeksprogramma ontwikkelingsgeneeskunde dient van tijd tot tijd eveneens op wetenschappelijke relevantie en op kwaliteit te worden beoordeeld; dit zou goed door de Commissie Geneeskunde van de KNAW kunnen geschieden.
  # VOORRANGSGEBIEDEN VAN ONTWIKKELINGSGENEESKUNDE IN DE KOMENDE JAREN
  Welke selektiekriteria moeten worden gehanteerd bij het aangeven van voorrangsgebieden van ontwikkelingsgeneeskunde? Bij de categorie die nieuwe technologieën betreft gaat het om
  – a) nieuwe en veelbelovende technologieën die
  – b) belangrijke vragen oproepen over de baten en de kosten en/of
  – c) maatschappelijke, juridische, ethische en organisatorische problemen kunnen oproepen waardoor besluitvorming over de regulering van die aspekten noodzakelijk wordt of kan worden.
  Inherent aan het achterliggende idee moet het hierbij gaan om aspirantverstrekkingen die mogelijk in het verzekeringspakket van de Ziekenfondswet of van de AWBZ zullen worden opgenomen en/of eventueel onder artikel 18 WZV zullen worden geplaatst. Daarnaast vragen wij de komende jaren speciale aandacht voor onderzoek van bestaande, ingeburgerde verstrekkingen die
  – a) waardevol zijn maar te weinig worden toegepast of
  – b) bij bepaalde indikaties van twijfelachtige waarde zijn en veel worden toegepast of
  – c) erg duur zijn en waarvoor goedkopere alternatieven bestaan.
  …(…)…Een vraag van praktische aard is welke bestaande zorg voor onderzoek in aanmerking komt.
  …(…)…Op basis van de besproken selektiekriteria voor onderzoek, van het Jaaradvies van de Gezondheidsraad, van het advies ‘Topklinische zorg in de jaren ’91-’94, het maken van keuzen’ van vier externe deskundigen dd. 17 juni jl. (21 812 nr. 3) als ook op basis van gegevens uit de literatuur krijgen de onderstaande onderwerpen de komende jaren prioriteit.
  …(…)…2. PARAMEDISCHE ZORG EN NIET REGULIERE GENEESWIJZEN
  Sommige vormen van reguliere zorgverlening met betrekking to fysiotherapie, logopedische hulp en psychotherapieën en sommige zogenoemde alternatieve geneeswijzen komen in aanmerking voor patiëntgebonden onderzoek opdat de effektiviteit wordt vastgesteld. Gezien de diversiteit binnen deze therapieën zal een keuze moeten worden gemaakt. Met name komen voor onderzoek in aanmerking die vormen van zorgverlening die veelvuldig worden toegepast en waarover onzekerheid bestaat ten aanzien van de effektiviteit…
  NIEUWE VORMEN VAN ZORG
  De volgende in ontwikkeling zijnde technologieën kunnen in principe voor ontwikkelingsgeneeskundig onderzoek in aanmerking komen…(…)…Diagnostiek in ontwikkeling – Op het gebied van de diagnostische beeldvorming vinden ontwikkelingen plaats die vroegtijdige evaluatie behoeven. Daarbij kan het gaan om een nieuw toepassingsgebied van een recent ontwikkelde technologie. Denk daarbij aan de toepassing van ultrageluid. Anderzijds zal het soms gaan om eerste klinische toepassingen van een geheel nieuwe diagnostische technologie zelf…
  FINANCIERING
  Voor ontwikkelingsgeneeskunde is jaarlijks een bedrag van maximaal f 36 mln. beschikbaar, f 27 mln. ten laste van het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten (artikel 39 Wet Financiering Volksverzekeringen) en f 9 mln. ten laste van het budget voor de rijksbijdrage van O&W aan de academische ziekenhuizen. Dit bedrag is gedeeltelijk reeds belegd door subsidies aan lopende projekten met een gemiddelde duur van drie jaar. Elk jaar zal derhalve maximaal f 12 mln. ingezet kunnen worden voor nieuwe projekten…
   
  ** Grenzen van de zorg, regeringsstandpunt en brief van de minister en van de staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur aan de Tweede Kamer, 29 juni 1988: “Ongeacht schaarste of overvloed aan zorg, er zal altijd een beperkte hoeveelheid geld zijn om deze te verlenen. Dat betekent dat er keuzen moeten worden gemaakt over welke zorg we in Nederland willen verlenen en vergoeden. Over de bekostiging van de gezondheidszorg uit private of publieke middelen en de daarbij aansluitende solidariteit zijn altijd al ideeën geweest.”
   
  ‘BEROEPSUITOEFENING EN OPLEIDINGEN ALTERNATIEVE GENEESWIJZEN’
  ( Advies Nationale Raad voor de Volksgezondheid, 1990 )
   
  BOEK: BEROEPSORGANISATIES ALTERNATIEVE GENEESWIJZEN
  ( 1990, Stichting Informatie- en Documentatiecentrum Alternatieve Geneeswijzen, Amersfoort, 9 blz, Formaat: 21 cm )
   
  VASTE COMMISSIE VOLKSGEZONDHEID: ALTERNATIEVE GENEESWIJZE BESTAAT NIET
  ( Vaste Commissie voor de volksgezondheid, vergaderjaar 1991-1992, Chronisch-ziekenbeleid / pijnbestrijding, 3 juni 1991 UCV48, 21800-XVI, nr. 37 )
  Erica Terpstra (VVD): “Het is tevens opmerkelijk dat weliswaar het grootste deel van de patiënten van alternatieve of additieve geneeskunde voortkomt uit de kring van chronisch zieken, maar dat bijvoorbeeld die alternatieve geneeskunde voor het ministerie niet meer lijkt te bestaan. Graag vraag ik de staatssecretaris of zij niet ook een structurele plaats dienen te hebben in het voorgestane beleid, zodat zij niet afhankelijk zijn van de bereidheid van de reguliere geneeskunde om hen af en toe in te schakelen in de vorm van een werkgroep of iets van dien aard…”
   
  SPONSORING VAN GEZONDHEIDSZORG OMSTREDEN
  (televisie; ‘NOS-laat’, 11-06-1991; Nederland 3; NOS; Victor Deconinck, Maartje van Weegen )
  In Nederland is de sponsoring door het bedrijfsleven van de gezondheidszorg voorzichtig op gang gekomen en bedraagt nu ruim dertig miljoen gulden. Leveranciers van medische apparatuur, de farmaceutische industrie, de levensmiddelenbranche en aannemers zijn steeds vaker te porren om een financiële bijdrage aan ziekenhuizen te leveren. Sommige critici vragen zich af of sponsoring door het bedrijfsleven wel een gewenste ontwikkeling is. KRUISGESPREK met Jacob Kohnstamm, D66-Kamerlid, in de studio te Den Haag, die denkt dat sponsoring tot een tweedeling in de zorg kan leiden omdat sommige zorginstellingen veel beter dan andere sponsorgelden kunnen binnenhalen. Verder vreest hij dat sponsoring de rijksoverheid een alibi verschaft om verder te bezuinigen op de gezondheidszorg. STUDIOGESPREK met M. Verstegen, directeur Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis te Nijmegen, die actief sponsors werft. Hij zegt dat hij zorg moet dragen voor zo goed mogelijke voorzieningen en vindt dat het zijn taak is om de middelen daarvoor elders te zoeken als de overheid hem daarvoor onvoldoende geld beschikbaar stelt. Verstegen stelt echter dat hij geen sponsoring wil accepteren als de gever daarvoor in ruil invloed op het ziekenhuisbeleid wil uitoefenen. SHOTS: ext. Ronald McDonald Huis, door hamburgerketen McDonald’s gesponsord logeeradres voor ouders met kinderen in het ziekenhuis.
   
  MEDISCHE FOUTEN EN JURIDISCHE PROCEDURES
  ( televisie; ‘Hier en Nu’, 17-06-1991; NCRV )
  Reportage Nousjka Thomas, juridische procedures bij de medische tuchtcolleges duren veel te lang, patiënten zijn altijd het slachtoffer. INTERVIEWS met mw. A. Vogelzang (Stichting De Ombudsman), mr. B. Schultsz (Hoofdinspecteur van de Volksgezondheid) en prof. dr. B. Smalhout (anesthesist).
   
  Alternatief mag absoluut niet in het zicht staan
  VERENIGING TEGEN DE KWAKZALVERIJ HOUDT SYMPOSIUM OVER ALTERNATIEVE GENEZERS
  “Aanpak alterneuten is boterzacht”
  ( NRC Handelsblad, 05-10-1991, Bram Pols )
  “Als je bij zo’n alterneut de hersenpan openzaagt kom je geen linker- en rechterhemisfeer tegen, maar twee reusachtige zweetvoeten… Die is van de Amsterdamse professor dr. B.S. Polak, aardig hè?” Secretaris I.A. van de Graaff van de Vereniging tegen de Kwakzalverij en apotheker in het Rotterdamse Hillegersberg is geen liefhebber van een al te subtiele benadering van zijn opponenten. De vereniging houdt vandaag een symposium in Utrecht onder de titel “Bevoegd – maar ook bekwaam? De wet BIG en de alternatieve genezers’. Het tijdstip voor het symposium is strategisch gekozen. Dit najaar zal het parlement zich buigen over het wetsontwerp Beroepsuitoefening in de Individuele Gezondheidszorg (BIG).
  …(…)…In zijn apotheek maakt de toonbank dan ook geen slagzij onder de mega-vitamines, homeopatische, antroposofische of “cosmoceutische’ produkten, zoals vaak het geval is. Als de klant er nadrukkelijk om vraagt wil hij het wel bestellen. “Maar het mag hier absoluut niet in het zicht staan.” Waarom de vereniging al 110 jaar bestaat ?
  …(…)…Op grond van mijn opleiding hoor ik te zeggen dat het regelrecht kermisbedrog is. Laser-acupunctuur, dat is astrologie op de computer. Neem zo’n Yomanda, die geneeskrachtige kaartjes instraalt. Die dingen moeten na drie maanden terug om opnieuw ingestraald te worden. Dan zeg ik als apotheker dat er toch tenminste een produktie-datum op moet staan. Ha, ha, ha. Maar ja, het zit langzamerhand in de sfeer van de godsdienstvrijheid, dus de aanpak is boterzacht.”
  …(…)…Voorlopig stelt de vereniging zich tot doel de Koninklijke Maatschappij ter Bevordering van de Geneeskunst (KNMG), die deze maand een standpunt inneemt over alternatieve genezers, stevig afstand te laten nemen van alles wat allopatisch en alternatief is. “Dat wordt echt tijd. Je kunt d’r geen kant meer mee uit. Als iemand iets homeopatisch wil en mij vraagt hoe hij het moet gebruiken, weet ik toch niks te zeggen ? Alleen met die diluties met zestig procent alcohol. Daarvan zeg ik: doe het maar in een flink glas cola. Dan heb je een fantastische “tic’.” http://archief.nrc.nl/?modus=l&text=&hit=1&set=1
   
  NATUURLIJK GENEZEN
  ( televisie; 04-11-1991; NCRV; Presentatie / Thomas Erdtsiek, Stef Boers / redactie)
  Laatste deel van een serie programma’s waarin de alternatieve geneeswijze voor veel voorkomende klachten centraal staat, met name de homeopathie.
  – Diagnostiek via symptomen aan de tong: Voorbeelden dmv foto’s van uitgestoken tongen en uitleg door homeopaat/acupuncturist Maarten Wouters.
  – Kruiden als geneesmiddel: Interview met Frans Jonkers, kruidenplanten deskundige, over een tonicum van de Heilige Japanse boom tegen geheugenverlies.
  Samenvatting van geneeswijzen en therapieën behandeld gedurende de reeds uitgezonden vijf delen van de serie.
  – Turkse visjes in warm waterbronnen eten schilfers van huid van psoriasis- en eczeempatiënten
  – aangepaste eetgewoonte voor hyper-actieve kinderen
  – eetgewoonten en zink-tekorten van hypoglykemie-patienten
  – bijverschijnselen van amalgaan-tandvullingen
  – homeopatische genezing bij honden
  – homeopatische geneesmiddelen bij depressie
  – hangmatten voor couveuse-baby’s
  – amber van de potvis tegen overgangsklachten
  Gesprek met Martien Brands, huisarts/homeopaat, over weigering van de ziekenfondsraad om de kosten van de homeopathie niet meer te vergoeden
   
  KEEK OP DE ALTERNATIEVE WEEK
  (televisie; ‘Keek op de Week’, 01-12-1991; VPRO )
  Satirisch programma waarin Kees van Kooten en Wim de Bie hun eigen kijk geven op de nieuwsfeiten van de voorbije week en daarbij diverse typetjes uitbeelden. Drs. C.N.M. Renckens, voorzitter Vereniging tegen de Kwakzalverij, geeft uitleg over klachten ingediend tegen Berendien uit Wisp en anderen die werken met alternatieve geneeswijzen.
   
  TWEEDE KAMER: SGP ONDERKENT URGENTIE DISCUSSIE ALTERNATIEVE GENEESWIJZEN
  ( Handelingen Tweede Kamer 1991-1992, 17 december 1991, Volksgezondheid, TK38 38-2476 )
  De heer Van der Vlies (SGP):
  De SGP-fractie onderkent de urgentie van een inhoudelijke discussie over de zogenaamde alternatieve geneeswijzen, waaronder de Moerman-therapie. Allerlei berichten rollen over elkaar heen. Wil de staatssecretaris, deskundig en billijk oordelend, snel orde in deze zaak aanbrengen ?
   
  ALTERNATIEVE GENEESWIJZEN IN EEN SOCIOLOGISCH PERSPECTIEF
  ( C.W. Aakster, Medische Sociologie, Wolters Noordhoff 1991 )
   
  ‘DIE DURE APPARATEN ZIJN ALS EEN BESMETTELIJKE ZIEKTE’
  (7 januari 1992, Dagblad Trouw, Gonny ten Haaft en Aldert Schipper )
  Bijna tien procent van het nationaal inkomen gaat naar gezondheidszorg. Toch zijn er grote tekorten. Waar de directeur van het grootste ziekenhuis zo’n 410 miljoen gulden te verdelen heeft, hebben de instellingen voor zwakzinnigenzorg wachtlijsten. Het dwingt tot kiezen. Maar hoe kiest de individuele werker in de gezondheidszorg? Een serie artikelen, waarvan vandaag het eerste…(…)…Enthousiast is Wladimiroff over het fonds ontwikkelingsgeneeskunde dat door de overheid en Ziekenfondsraad, in het kader van artikel 18 van de Wet ziekenhuisvoorzieningen, is ingesteld. Hiermee worden nieuwe technologieen gefinancierd en aan regels gebonden, waarna pas na een uitvoerige evaluatie over toepassing op grotere schaal beslist wordt. “Dit is een fraai sturingsmechanisme, waarmee Nederland echt voorop loopt…. http://archief.trouw.nl/artikel?REC=tr-19920107-000000377
   
  Louise Hay
  PSYCHOTHERAPIE ALS GENEESWIJZE VAN KANKER
  (televisie; ‘Achter het Nieuws’, 11-02-1992; VARA; Frank van Steenhoven, Paul Witteman, Mirjam Bartelsman )
  Volgens de zienswijze van Amerikaanse schrijfster Louise Hay (“Genees jezelf”) zijn psychische problemen de oorzaak van alle lichamelijke ziekten: INTERVIEWS met: – A. van der Craats (therapeut): voorstander theorie L. Hay; – Nalima Houben (kankerpatiënt in psychotherapeutische behandeling): ziet de relatie tussen haar borstkanker en haar geestelijke problemen; – Karin Spaink (publiciste en MS-patiënte) vindt deze theorie zeer kwetsend; – dr. D. van Leeuwen (internist AMC): kwalijke zaak, patiënten en hun families worden belast met schuldgevoel.
   
  GOD ZIJ MET ONS: ALTERNATIEVE GENEESWIJZEN
  (Radio; ‘God zij met ons’, 14-02-1992; VPRO, Stan van Houcke Piet Vroon )
  Thema-uitzending over Alternatieve Geneeswyzen met de volgende sprekers: De gynaecoloog C.N.M. Renkens, voorzitter van de vereniging tegen Kwakzalvery; Huisarts L. Kunst, gespecialiseerd in alternatieve geneeswyzen; L.J. Mengen, oud-voorzitter Commissie Alternatieve Geneeskunst van de Raad voor de Volksgezondheid.
   
  OREN-MAFFIA IN MEDISCH CENTRUM WEST
  (televisie; ‘Sonja op Zaterdag’, 15-02-1992; VARA, Ellen Blazer, Siebe de Steenwinkel )
  Zaterdagversie van het wekelijkse praatprogramma van Sonja Barends waarin ze met diverse gasten praat over een actueel onderwerp. Gesprek met Karin Spaink en Bram van der Vlugt (Dr. Victor Brouwer in Medisch Centrum West) over de zg “Oren-maffia”. Veel doktoren zijn van mening dat de meeste ziekten door positief denken te genezen zijn. Deze ideeën komen ook tot uiting in de tv-serie Medisch Centrum West. Zij praten over: het door kijkers als waarheid aannemen van hetgeen in een tv-serie wordt gezegd cq de verantwoording hierin van een acteur.
   
  AIDS-PATIENTEN NEDERLAND EXPERIMENTEREN MET NIET-GEREGISTREERDE GENEESMIDDELEN
  samenspel onderzoekers en farmaceutische industrie
  (televisie; ‘Kenmerk’, 07-03-1992; IKON )
  Reportage Marijke Vreeburg over experimenten met geneesmiddelen die verstrekt worden door de polikliniek Fight for Life (een patiëntenorganisatie) in Amsterdam: INTERVIEWS: – Jacques Bax oa over: regulier middel AZT, alternatief middel DDC – H.M. Laane, arts Fight for Life, toont geneesmiddelen en geeft informatie oa over Chinees middel – dr. P. Lens, geneeskundig inspecteur (reguliere geneeskunde), oa over wet en registratie geneesmiddelen, is niet tegen patiënten-bewegingen – Joep Lange, dir. nationaal AIDS-onderzoekcentrum NATEC: over gebonden zijn aan samenspel onderzoekers en farmaceutische industrie, is voor samenwerking met Fight for Life die via alternatieve kanalen kan werken.
   
  OREN-THERAPIE EN EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID
  (televisie; ‘Met Witteman’, 21-04-1992; VARA; Ger Ackermans, Ton Robbers )
  Paul Witteman praat met patiënten, artsen en therapeuten over ziek en beter worden, genezing en de vraag of mensen zelf verantwoordelijkheid voor deze processen dragen. INTERVIEWS met: – mevr. Hoebe (arts). Zij heeft kanker en ziet haar ziekte als een gevolg van haar levenshouding en als zodanig beïnvloedbaar; – hr. Gast (hypnotherapeut). Hij stelt dat positieve en negatieve gedachten het krijgen en genezen van ziekten bevorderen; – hr. Sloten (hypno- en Simontontherapeut). Hij werkt met visualisatie van beelden om immuunsysteem te ondersteunen; – prof. P. Borst (wetenschappelijk directeur Nederlands Kankerinstituut). Hij acht ziekmakende/genezende effecten van leef-/of denkwijze niet wetenschappelijk bewezen en de bijbehorende therapie gevaarlijk, als effectieve geneeswijzen hierdoor niet worden toegepast; – hr. De Vries (Hellen down instituut). Hij ziet goede psychosociale zorg als belangrijke ondersteuning van medische behandeling; – prof. H.F.M. Crombach (rechtspsycholoog). Spreekt zich fel uit ten nadele van de theorie over ziekte en genezing als gevolg van levenshouding: exploitatie van ziekte die leidt tot een totalitaire maatschappij waarin positief denken verplicht is gesteld; – hr. Debet (arts) die dmv emotionele lichaamstherapie van zijn ziekte (MS) werd genezen; – Karin Spaink die lijdt aan MS en niet gelooft in de ‘Oren-therapie’ zoals zij dat in haar boek “Het strafbare lichaam” noemt.
   
  ONDERZOEKSLEIDER KINGMA: GENEESMIDDEL CAPTOPRIL
  (televisie; ‘Journaal’, 02-09-1992; NOS )
  Verslag Paul Grijpma van nieuwe toepassing van bestaand geneesmiddel Captopril, dat geschikt blijkt om patienten met hartinfarct een grotere overlevingskans te bieden: korte SHOTS tekening van hart; CU medicijn; hartpatiënt aan de monitor; röntgenopnamen van hart; INTERVIEW met onderzoeksleider J. Kingma.
  * NOOT:
  # BESLISSING VAN DE COMMISSIE VAN BEROEP VAN DE STICHTING CODE GENEESMIDDELENRECLAME IN KORT GEDING
  ( Beslissing Commissie van Beroep van de Stichting Code Geneesmiddelen Reclame, 18 augustus 2006, nummer B06.003/06.03, Novartis Pharma BV -tegen- Merck Sharp & Dohme BV (MSD))
  # RESULTS FROM THE CAPTOPRIL AND THROMBOLYSIS STUDY (CATS)
  ( J.H. Kingma (Captopril and Thrombolysis Study (CATS) coordinaton centre, St.ntonius Hospital, Neuwegein, The Netherlands), W.H. van Gilst et al, European Heart Journal 1994 15(7):898-907; 5 November 1993 ) The study was designed to examine the safety and efficacy of acute interventional use of captopril on left ventricular volumes, ventricular arrhythmias and neurohormones during thrombolysis in patients with a first anterior myocardial infarction, within 6 h of onset of symptoms…(…)…In agreement with experimental studies, captopril reduces repetitive ventricular arrhythmias and catecholamine levels in the acute thrombolytic phase of myocardial infarction…(…)…Financial support was received from BRISTOL-MYERS SQUIBB…. http://eurheartj.oxfordjournals.org/cgi/content/abstract/15/7/898
  # BRISTOL MYERS SQUIBB WINS FLORIDA BREAST IMPLANT CASE
  ( Trial; 3 januari 1996 ) A jury in Jacksonville, Florida, recently rejected a woman’s claims that she was injured by her breast implants (Love v. Bristol-Myers Squibb Co., No. 94-238-CA (Fla., Duval County Super. Ct. Jan. 26, 1996). The verdict prompted the winning defendant to urge other plaintiff to accept the settlement currently offered by implant manufacturers rather than take their chances in court. Bristol-Myers Squibb Co. announced its victory in a press release the day of the verdict… http://www.thefreelibrary.com/Bristol-Myers+Squibb+wins+Florida+breast+implant+case-a018130790
  # CONFIDENCE GAME: BURSON MARSTELLER’S PR-PLAN FOR SILICONE BREAST IMPLANTS
  ( Center for Media and Democracy, By John C. Stauber and Sheldon Rampton, 1996 )
  Once reviled as corporate villains, the manufacturers of silicone breast implants have made a stunning comeback recently in the court of public opinion. A series of scientific studies and news stories have emerged, arguing that breast implants are in fact harmless, and that companies such as DOW CORNING and BRISTOL-MYERS are hapless victims of misguided women, greedy attorneys and manipulated juries. This turnaround is no accident. PR Watch has obtained INTERNAL DOCUMENTS from Burson-Marsteller, the PR firm which engineered Dow Corning’s PR strategy in the early 1990s. These documents provide an intriguing peek into a massive, expensive, and carefully orchestrated campaign that integrates state-of-the-art grassroots PR with subtle MANIPULATIONS OF SCIENCE AND THE LEGAL PROCESS…. http://www.prwatch.org/prwissues/1996Q1/silicone10.html
  # BRISTOL-MYERS SQUIBB CO.: BREAST IMPLANT SETTLEMENT
  ( The Associated Press – 27 Aug 2002, 1 september 2002 )
  U.S. pharmaceutical maker Bristol-Myers Squibb Co. has reached an out of court settlement with a group of Australian women over faulty breast implants manufactured by the company, a court heard Tuesday…. http://www.yourlawyer.com/articles/read/1493
  # HARTFALEN, ALS COMPLICATIE VAN HET ACS
  ( 11-01-2005, drs. D.J.A. Lok, Cardioloog, Deventer Ziekenhuis )
  …(…)…Te denken valt aan: SAVE1 met de ACE inhibitor captopril, de TRACE2 met trandolapril (en een follow up van 6 jaren) en de AIRE3 met ramipril. Memorabel is het grote Nederlandse onderzoek, geïnitieerd door de hoogleraren Van Gilst en Kingma. In het CATS 4 onderzoek toonden zij aan dat snelle orale behandeling van het voorwandinfarct met trombolyse tezamen met de ACE remmer captopril, gunstig was om remodeling tegen te gaan….
  # THE CASE AGAINST THE DRUG INDUSTRY’S R&D ‘SCARE CARD’
  ( Congress Watch, July 2001, Public Citizin )
  …(…)…The National Institutes of Health (NIH) found that “NIH-funded research played a critical role in drug discovery in each of these cases.”In all, U.S. taxpayer-funded researchers conducted 55 percent of the published research projects leading to the discovery and development of these drugs (and foreign academic institutions 30 percent). “Researchers at U.S. universities and at NIH contributed by discovering basic phenomena and concepts, developing new techniques and assays, and participating in clinical applications of the drugs.” In the case of the hypertension drugs captopril and enalapril, the NIH concluded that the drugs were developed thanks to 14 public U.S. research projects and five foreign academic studies. Only three significant studies were conducted by the drugs’ patent holders, Squibb and Merck Table 4 shows the NIH findings on the top five selling drugs: ranitidine (better known as Zantac), which treats ulcers; acyclovir (Zovirax), which treats herpes simplex; captopril (Capoten) and enalapril (Vasotec – a slight alteration of aptopril/Capoten) for hypertension; and fluoxetine (Prozac), an anti-depressant. The table reflects the NIH methodology, which was to count all the published research projects behind a drug’s discovery and development and classify them as U.S. taxpayer-funded studies, foreign academic studies, or industry studies (which are then divided into those done by the patent-holding company and those done by other companies). The NIH study also attempted to weight the importance of the studies by identifying those that were “key” and those that were later referenced in industry studies.
  Who Contributed Most to Development of Top Five Selling Drugs (1995): – Captopril (Capoten) and Enalapril (Vasotec): Percent of total research projects sponsored by U.S. taxpayer or foreign academic institutions 86% …(…)…R&D Data Kept Secret – What Are They Hiding ? It’s impossible to know what the drug industry really spends on research and what it counts as research spending. The industry has fiercely fought attempts to open its books on R&D. In fact, the industry waged a nine-year legal battle against the General Accounting Office (GAO) – the investigative arm of Congress – to keep GAO from obtaining information about R&D…. http://www.citizen.org/documents/rdmyths.pdf
  # AMERICA’S OTHER DRUG PROBLEM
  (Prepared by Public Citizen’s Congress Watch, A Briefing Book on the Rc Drug Debate )
  Federal research produces huge money-making drugs: The NIH study found that NIH-funded research “played a critical role” in discovering the top five selling drugs in 1995. The drugs were: captopril (Capoten and Vasotec, hypertension), fluoxentine (Prozac, depression), acyclovir (Zovirax, herpes simplex) and ranitidine (Zantac, anti-ulcer). (National Institutes of Health, “NIH Contributions to Pharmaceutical Development,” Administrative Document, February 2000)
  # STUDY: REACTIONS TO COMMON MEDICINES KILL 10,000 EACH YEAR
  (The Independent, 2 Jul 2004, by Jeremy Laurance Health Editor )
  More than 10,000 patients may be dying every year because of adverse reactions to drugs prescribed to treat ailments such as heart disease and arthritis, a study indicates…(…)…The problem is highlighted in the British Medical Journal which publishes a theme issue today on the harm caused by medicine. Very few people attend a doctor thinking they may come out worse than when they went in, but many do, it says. Overall, patients have a one in 10 chance of suffering an adverse event on being admitted to hospital and a one in 100 chance of dying as a result. The BMJ examines how the harms caused by medicine can be balanced against the benefits…(…)…The study’s authors include Alasdair Breckenridge, chairman of the Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency, responsible for the safety of drug prescribing in the UK. The authors say “most adverse reactions were predictable from the known pharmacology of the drugs and many represented known interactions”. They caution that the drugs have benefits, as well as causing harm…. http://findarticles.com/p/articles/mi_qn4158/is_20040702/ai_n12798632
  # CAPTOPRIL: SIDE-EFFECTS, NUTRIENT DEPLETIONS….
  # WHY THE TREATMENT OF HYPERTENSION HAS BECOME SUCH A DEPLORABLE FIASCO
  Dr. Joseph Mercola: An interview with Dr. John Laragh by Paul J. Rosch, M.D.
  # LINK REPORTED BETWEEN HYPERTENSION MEDICINE AND BIRTH DEFECTS
  ( New York Defective Drugs Lawyer, 09 June 2006, By Denise A. Rubin )
  A widely prescribed class of drugs used primarily for treatment of hypertension, called “ACE inhibitors” have been linked to birth defects. The drugs, including captopril and lisinopril, can cause bone abnormalities in the skull, inhibition of growth and kidney damage that can kill the fetus or newborn. According to the American College of Obstetricians and Gynecologists, 30 percent of fetuses are affected. Physicians have been aware for some time about long-understood hazards in the second or third trimester, and the prescribing information for these drugs warns doctors not to prescribe them for pregnant women and to stop them right away if a woman becomes pregnant.
  How the drugs might harm the fetus earlier in pregnancy is not understood. Even though captopril came on the market 25 years ago, until now there was hardly any information on the effect of taking ACE inhibitors in the first trimester, and they were thought to be safe….. http://www.nytimes.com/2006/06/08/health/08birth.html , http://newyorkcity.injuryboard.com/defective-drugs/
  # POISONOUS TREE FROG COULD BRING WEALTH TO TRIBE IN BRAZILIAN AMAZON
  (New York Times, By Paulo Prada, 30 May 2006 )
  CAMPINAS INDIAN RESERVE, Brazil — Fernando Katukina is chief of an indigenous tribe that lives largely without running water, electricity, or links to the world outside this remote corner of the western Amazon…(…)…”Traditional knowledge can help modern medicine and generate significant economic benefits, too,” said Bruno Filizola, technical coordinator of the project and a biologist at the environment ministry in Brasília, Brazil’s capital…(…)…Moreover, Brazilian researchers have not forgotten the case of the jararaca, the Amazonian viper. The pharmaceutical giant Squibb used the snake’s venom to develop captopril, a blood pressure medicine it began selling in 1975. Though available generically since 1996, the medicine at its commercial peak was the largest selling product for the company, now part of New York-based Bristol-Myers Squibb, grossing $1.6 billion in 1991. “Because of past errors,” reads a document from the Brazilian Environment Ministry, “captopril is not Brazilian.”…. http://www.nytimes.com/2006/05/30/business/worldbusiness/30frogs.html?_r=1&oref=slogin
  # JAILING OF SCIENTIST RAISES FEARS OF REPRESSION IN BRAZIL
  (The Independent, By Leonard Doyle in Washington, 29 August 2007 )
  In 2000, Time magazine elected Marc van Roosmalen, a Dutch primatologist, as one of the “Heroes of the Planet” for his work in the Amazon…(…)…Brazilian officials are adamant that they are protecting the country’s vast natural and genetic resources from bio-piracy by foreign reseachers.
  Recently the pharmaceutical company Bristol-Meyers Squibb extracted venom from the Brazilian jararaca or pit viper to help develop the drug Capoten. Brazil claims it is owed royalties for the drug, which is used to fight heart failure. Brazilian Indian tribes have also complained that samples of their blood, taken under circumstances they say were unethical, are being used in genetic research around the world without permission…. http://news.independent.co.uk/world/americas/article2903540.ece
  # AS BRAZIL DEFENDS ITS BOUNTY, RULES ENSNARE SCIENTISTS
  (New York Times, By Larry Rohter, 28 August 2007 )
  RIO DE JANEIRO — Marc van Roosmalen is a world-renowned primatologist whose research in the Amazon has led to the discovery of five species of monkeys and a new primate genus. But precisely because of that work, Dr. van Roosmalen was recently sentenced to nearly 16 years in prison and jailed in Manaus, Brazil…(…)…In the 1970s, the Squibb pharmaceutical company used venom from the Brazilian arrowhead viper to help develop captopril, used to treat hypertension and congestive heart failure, without payment of the royalties Brazilians think are due them. And more recently, Brazilian Indian tribes have complained that samples of their blood, taken under circumstances they say were unethical, were being used in genetic research around the world Brazil has in recent years passed legislation to curb such practices…. http://www.nytimes.com/2007/08/28/science/28biop.html
  # DR. J. HERRE KINGMA: HET BELANG VAN MEDICIJNEN
  (televisie; ‘De gebroken Cirkel’, 06-12-1992; TROS; Alfred Edelstein)
  Reportage van Willy Lindwer over hart-en vaatziekten, waarin vier mensen worden gevolgd in hun genezingsproces van een hartziekte. INTERVIEWS met: – dr. J. Herre Kingma, cardioloog St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein, over: het belang van medicijnen
  # HERRE KINGMA: “VRIEND VAN DE FARMACEUTISCHE INDUSTRIE: EEN HELE NORMALE ZAAK”
  ( Dagblad Trouw, Interview Herre Kingma: Grote schoonmaak bij de inspectie, door Eveline Brandt, 20-06-2002 ) Een arts die cadeautjes aanneemt van de farmaceutische industrie, daar moet voortaan de belastingdienst maar op toezien. De Inspectie voor de gezondheidszorg heeft dringender taken, vindt inspecteur-generaal Herre Kingma. De topambtenaar vertelt zijn minister dat het anders moet….(…)…Kingma voelt zich aangevallen op dit terrein, omdat de indruk bestaat dat hij de geneesmiddelenfabrikanten in bescherming neemt. Hij klaagt dat hij in de media als ‘vriend van de farmaceutische industrie’ wordt neergezet. Maar dat bent u toch ook ? “Mijn handtekening staat onder contracten van in totaal vele, vele miljoenen guldens met de farmaceutische industrie. In Groningen was ik een van de eerste cardiologen die betaald onderzoek deed naar hartmedicijnen. Het geld kwam van Organon. Dat is voor mij een heel normale zaak”… http://www.trouw.nl/deverdieping/dossiers/article7240.ece/Interview_Herre_Kingma_Grote_schoonmaak_bij_de_inspectie?backlink=true
   
  PROF. P. BORST OVER KANKERONDERZOEK
  (televisie; ‘NOS-laat’, 24-09-1992; NOS )
  Reportage Oscar van Kroon over kankeronderzoek door prof. P. Borst, arts, wetenschappelijk dir. Ned. Kanker Instituut en het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis. SHOTS: Portret prof. Borst: aan het werk in het Nederlands Kanker Instituut en interview met hem over het nut van zijn analyse van de slaapziekteparasiet voor kankeronderzoek. Statistiek in procenten mbt overlevingskansen kankerpatiënten vanaf 1963 t/m de verwachting in 2012; STUDIO-INTERVIEW Charles Groenhuijsen met prof. Borst oa over de stand van zaken tav de behandeling van kanker; Borst gaat oa in op de eigenschappen van kankercellen.
   
  Bijverschijnselen zijn miniem
  NOVA: BEHANDELING TUMOREN MBV RADIOAKTIVITEIT
  (televisie; ‘Nova/DenHaagVandaag’, 10-10-1992; NOS)
  Actualiteitenprogramma, gepresenteerd door Maartje van Weegen. Reportage Twan Huys over de behandeling van tumoren in het zenuwstelsel mbv de nucleaire geneeskunde adhv een portret van een jeugdig patiëntje in het St. Radboudziekenhuis te Nijmegen: INTERVIEWS met: – P. Claessens, nucleaire geneeskunde, oa over het principe van de nieuwe therapie en voordelen ivm chemotherapie: grotere overlevingskans en bijverschijnselen zijn miniem; en adhv röntgenfoto’s over de tumor bij patiëntje Robin voor en na div. behandelingen; – A.Callaghan, moeder Robin, oa over de diagnose destijds: kwaadaardige tumor in de borstkas, de behandelingen en de reacties van het kind op het verblijf in het ziekenhuis SHOTS: – ext. St. Radboud Ziekenhuis, Nijmegen, – prepareren spuit met radioactieve stof op de afd. nuclaire geneeskunde; – patiëntje Robin oa spelend op de afdeling en samen met de ouders, die het kind verzorgen in het ziekenhuis.
   
  De ergenissen en twijfels van Cees Renckens: een bizar probleem
  EEN DIK UUR ISCHA: GRAPPEN OVER TED TROOST
  (Radio; ‘Een dik uur Ischa’, 25-10-1992; Radio 2; VPRO; Cor Galis )
  Vraaggesprek met de voorzitter van de Vereniging tegen de Kwakzalvery, C.N.M. Renckens, over de doelstelling van zyn vereniging, het succes van de alternatieve geneeswyzen en de gevaren hiervan voor de reguliere gezondheidszorg. Renckens en Meyer maken grappen over de in sportkringen beroemde haptonoom Ted Troost.
  – C.N.M. Renckens antwoordt dat de Kwakzalvery “vogels van diverse pluimage omvat”. (“Het is een tragi-komisch fenomeen dat de kwakzalvery zo bloeit”). Vertelt hoe zeer hy zich ergert aan vooral mensen met een hoog opleidingsniveau die zich met kwakzalvery bezig houden.
  – Renckens spreekt meewarig over sporttherapeut Ted Troost (“De mensen die daar hun geld aan uit geven, kunnen zich dat wel permitteren”). Vertelt over de twyfels die hy heeft over de werkzaamheid van de haptonomie.
  – Renckens vindt het moeilyk om te bepalen of de ‘kwakzalvers’ zelf geloven in hun behandelingen. Volgens Renckens zyn de successen veelal suggestief (“En sommige ziekten gaan uit zichzelf over”).
  – Renckens is het niet eens met pres. dat zyn beroep van vrouwenarts een makkelyk vak is. Vindt dat veel ‘alternatieve’ artsen de beroepsgroep schade doen.
  – Renckens antwoordt dat sommigen zich in het alternatieve circuit storten uit zucht naar geldgewin (“Anderen geloven echt in hele rare denkbeelden”).
  – Renckens noemt het moeilyk te begrypen dat de homeopaten zo’n succes hebben. Noemt voorbeelden van de ‘waterhandel’ van de homeopaten (“Het is een bizar probleem”).
  – Renckens antwoordt dat hy ongelukken ziet van alternatieve behandelingen. Volgens Renckens is de gemiddelde Nederlander tevreden over zyn huisarts, maar genieten de homeopaten ook grote populariteit (“Een onbegrypelyk fenomeen”).
   
  HET ELFDE UUR: VOOR C.N.M. RENCKENS
  (televisie; ‘Het elfde uur’, 26-10-1992; EO )
  Wekelijks praatprogramma gepresenteerd door Andries Knevel. In deze aflevering o.a. gesprek met C.N.M. Renckens, voorz. Vereniging tegen de Kwakzalverij. Renckens is tevens schrijver van het boekje “Hedendaagse kwakzalverij”, die zich keert tegen alle alternatieve geneeswijzen, in het bijzonder de homeopathie en de gebedsgeneeskunde.
   
  foutieve borstkanker diagnose: naderende dood
  RONDOM TIEN: MEDISCHE FOUTEN
  (televisie; ‘Rondom Tien’, 03-11-1992; NCRV; Gerda van Deutekom, Matt Meuser Bourgognion, Hans Sleeuwenhoek )
  Wekelijks praatprogramma over een onderwerp met publiek en deskundigen. Violet Falkenburg praat met mensen die het slachtoffer zijn van medische fouten. GESPREKKEN MET:
  # – man over het overlijden van zijn vrouw en ongeboren kind door fout van een anesthesist;
  # – psoriasis-patiënt over het oplopen van huidkanker na een verkeerde bestraling;
  # – meisje over haar verbranding als baby door een fout met een kruik en de haar aangeboden schadevergoeding;
  # – vrouw over het achterblijven van een instrument in haar lichaam na een operatie met alle gevolgen van dien;
  # – man over een narcosefout, de gevolgen daarvan en de door hem ingediende schadeclaim;
  # – vrouw over een agressieve bacterie die zij heeft opgelopen en die niet tijdig is ontdekt, waardoor zij invalide is geworden;
  # – anesthesist over zijn eigen ervaringen met medische fouten;
  # – man over het overlijden van zijn dochter na verkeerde behandeling in het ziekenhuis en de slechte houding van het ziekenhuis;
  # – jurist gezondheidsrecht over de houding van de artsen na een fout, schadeclaims en de goede manier waarop een en ander in Zweden wordt afgehandeld;
  # – vrouw over haar borstkanker, de verkeerde diagnose die werd gesteld, haar stappen om deze fout aan te klagen en haar naderende dood.
  # – Overzichten van het aantal doden tgv medische fouten met de oorzaken; de honorering van schadeclaims en de hoogte van de uitgekeerde bedragen.
   
  GEZONDHEIDSTELEFOON
  ( Dagblad Trouw, donderdag 5 november 1992 )
  De Protestants christelijke ouderen bond PCOB heeft gisteren een gratis telefoonnummer (06-0221814) geopend voor 50-plussers die zich willen uitspreken over de toekomst van de gezondheidszorg. De enquete-telefoon ‘Keuzen in de zorg’ wordt gesubsidieerd door het ministerie van WVC. In het rapport ‘Kiezen en delen’ * dat de commissie-Dunning vorig jaar aanbood aan staatssecretaris Simons, werd vastgesteld dat de gezondheidszorg onderwerp moest worden van een ‘publieksdiscussie’…. http://archief.trouw.nl/print?text=&fdoc=0&SORT=date&ED=ola&SEC=*&SO=*&PRD=20y&REC=tr-19921105-000174472
  * Rapport ‘Kiezen en delen’ van de commissie ‘Keuzen in de Zorg’ (Commissie Dunning). Den Haag, 14 november 1991.
   
  MET HET OOG OP MORGEN: PROF. DR. B. SMALHOUT
  ( Radio; 11-11-1992; Radio 1; NOS )
  Vraaggesprek met hoogleraar anesthesiologie Smalhout n.a.v. zijn boek ‘Rebel tegen wil en dank’. Smalhout legt uit dat Hij het boek mede heeft geschreven om het beeld van hem als “straatvechter” te corrigeren. Hij gaat in op zijn spraakmakende inaugurele rede [‘De dood op tafel’ uit 1972], waarin Hij het aantal sterfgevallen door fouten in de anesthesiologie aan de kaak stelde. Smalhout meent dat de rede heeft geleid tot verbetering van de medische praktyk.
   
  REPORTER: PROF. DR. BOB SMALHOUT
  ( televisie; ‘Rporter’, 13-11-1992; KRO )
  Een reportage van Michiel Praal over prof. dr. Bob Smalhout, hoogleraar anesthesiologie, die binnenkort met pensioen gaat. Prof. Bob Smalhout is niet geliefd in de medische wereld, omdat hij misstanden aan de kaak stelt. INTERVIEW met hem over o.a.: – de inaugurale rede van 1972 met als titel “De dood op tafel”, waarin dood door anesthesie ter sprake komt, het effect van die rede; – het aan de kaak stellen van medische fouten door nalatigheid; de volgens hem onterechte berisping nav de zaak H. Schipper, die agv een medische fout een dwarslaesie heeft opgelopen; interview met hem; – het gevoel “in zijn werk een trapeze-artiest te zijn “waarbij een paar duizend mensen staan te kijken dat hij een keer een misstap doet, en een keer uit de trapeze dondert”
   
  Boek Cees Renckens over ‘Hedendaagse kwakzalverij’
  QUACKSALVER KACKADORIS HEEFT SEER GOET VERSTANT VAN DE KOUWE PIS
  ( Dagblad Trouw, Letter en Geest, zaterdag 14 november 1992, C.N.M. Renckens: vrouwenarts en voorzitter van de Vereniging tegen de kwakzalverij )
  …(…)….Daarna knapte het kind snel op en kon, geheel genezen, binnen een week het ziekenhuis verlaten. Natuurlijk is deze geschiedenis een exces. Ze illustreert echter wel hoe diep in ons land de gedachte heeft postgevat dat er twee soorten geneeskunde zijn: een reguliere en een alternatieve. Deze noodlottige misvatting bestaat inmiddels zo’n vijftien a twintig jaar en heeft sindsdien bijna het karakter van een collectieve waan aangenomen. Ze brengt schade toe aan de gezondheid en de portemonnee van zeer velen. …(…)…In het voorjaar van 1992 is door de Consumentenbond een onderzoek gehouden waarin mensen werden gevraagd wat zij als ‘essentiele zorg’ beschouwen, die in een basisziektekostenverzekering zou moeten worden opgenomen…(…)…Terwijl 11,1 procent van de artsen – op zich al een verontrustend hoog getal – alternatieve geneeskunde in het basispakket wenste, gold dat voor maar liefst 60,5 procent van de burgers. Hoe heeft deze discrepantie kunnen ontstaan en waar is de alternatieve geneeskunde, die zo’n twintig jaar geleden nog niet eens bestond, vandaan gekomen ? Om dat te begrijpen moeten we eerst een blik werpen op de geschiedenis van de kwakzalverij. Het begrip kwakzalver heeft lang niet altijd een ongunstige klank gehad. Zowel kwakzalvers als officieel opgeleide artsen en barbiers-chirurgijns beschikten maar over bijzonder weinig werkzame behandelwijzen en de verschillen tussen hen berustten veel meer op verschillen in opleiding en bevoegdheidserkenning (de gilden) dan op hun geneeskundige prestaties.
  …(…)…Na de Tweede Wereldoorlog bestond de kwakzalverij uit activiteiten als gebedsgenezing (bekend is de affaire Greet Hofmans), kruidengeneeskunde (de affaire Van de Moosdijk), de aardstralenmanie (met de verkoop van ontstralingskastjes; zeer beroemd was Mieremet), het magnetiseren (met als onbetwiste coryfee Gerard Croiset) en – zeer aarzelend – artsen die zich met ‘onorthodoxe’ geneeswijzen gingen bezighouden (de kankerdokters Samuels en Moerman).
  …(…)…De conclusie luidde dat er onvoldoende aanwijzingen waren voor een positief oordeel. Minister Veldkamp liet weten voorlopig geen bevoegdheid aan paranormale genezers te zullen geven, maar toch kwam de regering aan het eind van de jaren vijftig tegemoet aan de wensen van de NWP. Vervolging van paranormale genezers beperkte zich vanaf dat moment tot gevallen van ‘merkelijke schade en bedrog’. Daarna volgden de staatscommissies elkaar op. In 1960 de werkgroep Muntendam, die concludeerde dat betrouwbare en onbetrouwbare paranormale genezers onmogelijk van elkaar onderscheiden kunnen worden. In 1966 de commissie Peters, die in 1972 adviseerde de strafbaarheid van onbevoegden op te heffen, maar erkenning van bevoegdheden voor deze genezers verwierp. Een paar jaar later stelde de commissie De Vreeze voor grenzen te stellen in de medische beroepsuitoefening en aan paranormale genezers een bepaalde mate van bevoegdheid te geven. De regering ging nog niet tot wetswijziging over, maar stelde de Commissie Alternatieve Geneeswijzen in, opnieuw onder voorzitterschap van Muntendam. In haar eindrapport van 1982 pleitte deze voor erkenning van allerlei soorten alternatieve geneeswijzen en voor meer onderzoek en onderwijs daarin. De regering Van Agt legde de aanbevelingen van de commissie echter grotendeels naast zich neer en ook de KNMG was zeer ongelukkig met het rapport.
  …(…)…Maar waarom zouden wij ons zo druk maken over dit tragi-komische verschijnsel? Het kan toch weinig kwaad en de mensen zijn zo welvarend dat ze het makkelijk kunnen betalen? Zijn de reguliere artsen soms toch bang voor concurrentie? En dank zij het placebo-effect zullen er in ieder geval af en toe successen bereikt worden; wat kan daar nou tegen zijn?…(…)…Maar er zijn andere nadelen en risico’s. Ik noem er – in navolging van de huisarts C. P. van der Smagt – vier:…(…)…Van der Smagts conclusie, dat alternatieve geneeswijzen schadelijk zijn voor de volksgezondheid, is dan ook zonder twijfel juist…(…)…Artsen met alternatieve opvattingen beweren totaal andere zaken dan zij tijdens hun opleiding hebben geleerd en alleen aan die universitair verworven kennis danken zij hun titel, hun status, hun privileges en het vertrouwen van hun patient. Alternatieve artsen beschamen hun leermeesters, zij schaden de status van het beroep en zouden zo consequent moeten zijn hun artsenbul in te leveren. http://archief.trouw.nl/artikel?REC=tr-19921114-000175395
   
  DAMOKLES: DE DOOD VAN MARLEEN
  Doodsoorzaak kon niet achterhaald worden
  ( Radio; 25-11-1992; Radio 5; KRO; Trudi Willenborg )
  Wekelijkse nachtprogramma met daarin één radiodocumentaire over een maatschappelijk onderwerp. Documentaire rond de dood van Marleen, een meisje dat op 6-jarige leeftyd om onverklaarbare redenen stierf. Haar ouders, Mieke Bello en IJde Lansen, vertellen over het byzondere karakter van Marleen, over de vele aanwyzingen dat zy haar dood voorzien heeft en over de vragen en de leegte die bleven na haar overlyden. Ze geven hun visie op reincarnatie en op de mogelykheid dat Marleen in haar jongere zusje opnieuw geincarneerd is. Met fragment van een bandje waarop Marleen een liedje zingt en geillustreerd met voorgelezen passages uit het manuscript dat haar ouders na haar dood schreven. De ouders gaan in op hun geloof in reincarnatie en hun vroegere scepsis over het ‘teruggaan naar vorige levens’. IJde over enkele van zyn vorige levens. In een ervan kende hy zyn huidige vrouw ook al. Mieke vertelt dat een vorig leven dat zy terugervoer volledig aansloot by de beleving van IJde. Het belang van reincarnatie ligt voor haar in de zingeving in
  het nu.
   
  KANKERBESTRIJDING WRAAKT ALTERNATIEVE BEHANDELMETHODEN
  ( Dagblad Trouw, 28 november 1992 )
  Kankerpatienten kunnen zich door alternatieve geneeswijzen ‘beter’ gaan voelen, maar dat kan ook door tijd aan hobby’s te besteden, op reis te gaan, of weer te gaan werken. De Nederlandse Kankerbestrijding schrijft dit in de brochure ‘Alternatieve behandeling bij kanker’, die zij gisteren, tijdens een symposium over hetzelfde onderwerp, presenteerde. De kankerbestrijding vond het hoog tijd voor zo’n brochure voor patienten en familieleden, omdat tien procent van de 27 000 vragen die jaarlijks binnenkomen, over alternatieve methoden gaan. Tweederde van de kankerpatienten volgt een alternatieve behandeling, of heeft dit ooit gedaan. De Nederlandse Kankerbestrijding vindt dat elke therapie, regulier of alternatief, op haar werkzaamheid moet worden onderzocht.
  …(…)…In de brochure wordt nadrukkelijk gewaarschuwd voor de vele nadelige gevolgen die de gang naar een alternatieve genezer kan hebben, varierend van hoge (reis)kosten en belastende dieten, tot een aanslag op de lichamelijke conditie. In het themanummer ‘Contrastma’ geeft het Nederlands Astma Fonds precies dezelfde adviezen. Ook vele carapatienten informeren naar alternatieve behandelingen (vooral homeopathie en acupunctuur). Volgens het Astma Fonds zijn er tot nu toe geen wetenschappelijke bewijzen voor positieve effecten van de alternatieven. “Sterker nog, eerder het tegendeel.”
  De Nederlandse Organisatie van Verenigingen voor Alternatieve Genezers (NOVAG) kwam gisteren in haar nieuwsbrief met een heel ander verhaal. Naar aanleiding van een NCRV-tv-serie over natuurlijke geneeswijzen kreeg de NOVAG 1800 telefoontjes en 700 brieven. Vierhonderd mensen meldden zich aan voor een onderzoek naar een natuurlijke behandeling van psoriasis. “Het is heel bevredigend, dat je zovelen eens op de mogelijkheden van onze vorm van gezondheidszorg hebt kunnen wijzen” , zegt coordinator Daan Heeren tevreden. Een van de bellers was hoofd van een verpleegafdeling chirugie, die “wel het gevoel had, dat hij met zijn telefoontje buiten zijn boekje ging” . Hij vroeg naar de mogelijkheden van chelatietherapie, omdat dit volgens hem amputaties op zijn afdeling zou kunnen voorkomen. http://archief.trouw.nl/artikel?REC=tr-19921128-000176611
   
  Met de groetjes uit Tirol
  ONDERZOEK HUISARTS HENK VAN GERVEN: FARMACEUTISCHE INDUSTRIE
  (televisie; ‘Karel’, 12-12-1992; AVRO; Paul Boots, Karel de Graaf, Henk Terlingen )
  Gesprek met deze huisarts uit Oss over zijn onderzoek naar de praktijken van de farmaceutische industrie mbt de prijzen van geneesmiddelen in Nederland die beduidend hoger liggen dan elders, de enorme uitgaven (700 miljoen) voor marketing oa mailings, kado’s, “studiereizen” naar Tirol, beloningen bij voorschrijven van bepaalde medicijnen en de keuze van de staatssecretaris voor een vrij prijsbeleid.
   
  ST. JORIS CEES RENCKENS HEEFT Z’N EMOTIES NIET IN DE HAND
  Brieven van Lezers
  ( Dagblad Trouw, 17 december 1992, G.K. ) Kwakzalverij (3) In zijn Podiumartikel van 8 december verweert C.N.M. Renckens, voorzitter van de Vereniging tegen de kwakzalverij, zich tegen de kritiek op zijn eerder in Trouw verschenen rede. Wat mij als Neerlandicus in die rede en nu ook weer in dit verweer opviel, is zijn verwerpelijk taalgebruik waar het de ‘alternatieven’ en andere tegenstanders betreft. Renckens heeft zijn hevige emoties niet in de hand of hij maakt bewust gebruik van demagogische trucs, zoals: “die griezelige alternatieve genezers, alternatieve ritualistische abracadabra, tragi-komisch tijdsverschijnsel”. Dit alles in een betoog waarin het helemaal niet gaat om het beargumenteerd bestrijden van alle genoemde zaken en personen. Wat hij hiermee bewijst, blijft dan ook onduidelijk. Wel duidelijk is dit: een griezelig monster uit Renckens’ nachtmerries is werkelijkheid geworden en moet nu te vuur en te zwaard bestreden worden. Maar deze nieuwe St. Joris zou zich beter kunnen gaan richten op de verslindende draak die zijn eigen reguliere gezondheidszorg is geworden. Wellicht redt hij daarmee meer geld en zielen dan nu het geval is ! http://archief.trouw.nl/artikel?REC=tr-19921217-000178497
   
  DE NUTTELOZE STELLING VAN CEES RENCKENS
  (televisie; ‘De Stelling’, 30-12-1992; EO; presentatie Bert van Leeuwen )
  Discussieprogramma waarbij een gast een stelling poneert waarop door publiek in de studio gereageerd wordt. Uitslag enquête voor- en tegenstanders Nederlandse bevolking. De stelling van C.N.M. Renckens, gynaecoloog/voorz. Vereniging tegen de Kwakzalverij, luidt: “Alle alternatieve geneeswijzen zijn nutteloos”. Renckens baseert deze stelling op het feit dat alternatieve geneesmiddelen niet wetenschappelijk onderzocht zijn en dat bijwerkingen niet bekend zijn. Tegenstanders van de stelling wijzen op de aantallen die geloven in alternatieve geneeswijzen en de (velen) mensen die er baat bij hebben gehad.
   
  CDA: ‘BETERE ZORG OP BASIS VAN SOLIDARITEIT EN EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID’
  ( CDA. 1992, Discussienota van een werkgroep van het CDA. Den Haag: Christen-Democratisch Appèl )
   
  UNCONVENTIONAL MEDICINE IN THE UNITED STATES
  Prevalence, Costs, and Patterns of Use
  ( David M. Eisenberg, Ronald C. Kessler et al., NEJM, Vol. 328:246-252, Jan 28, 1993 Nr.4 )
  …(…)…CONCLUSIONS: The frequency of use of unconventional therapy in the United States is far higher than previously reported. Medical doctors should ask about their patients’ use of unconventional therapy whenever they obtain a medical history. http://content.nejm.org/cgi/content/abstract/328/4/246
   
  HET PATIENTENBELEID OOGT MOOI, MAAR HET GELD ONTBREEKT
  ( Dagblad Trouw, 10 februari 1993, Gonny ten Haaft, Aldert Schipper )
  “De hele stelselwijziging in de gezondheidszorg mislukt, als de positie van patienten en consumenten niet versterkt wordt. De nieuwste overheidsnota over het patientenbeleid bevat de mooiste voornemens, maar de duiten en data ontbreken.” Prof. drs. J. van Londen, voorzitter van de Nationale raad voor de volksgezondheid (NRV), noemt geldgebrek als een van de grootste knelpunten voor de patienten- en consumentenorganisaties.
  …(…)…Over het publieke debat ‘Keuzen in de zorg’ dat staatssecretaris Simons nu voert, is de NRV-voorzitter minder positief. “Die zogenaamde publieksdiscussie blijft beperkt tot voorhoedelopers en belanghebbenden, mijn overbuurman zal je op die bijeenkomsten niet zien. Individuele burgers kan je alleen interesseren met hele concrete vragen over de manier waarop hun geld besteed wordt. Bijvoorbeeld of de pil, de bril, orthopedisch schoeisel, incontinentieluiers of reageerbuisbevruchting in het pakket moeten. Daar krijg je de burgers wel warm voor: dan krijg je demonstraties op het Binnenhof.” Het rapport ‘Kiezen en delen’ van de commissie-Dunning kan voor zo’n debat volgens Van Londen aanknopingspunten bieden, maar is verder te wetenschappelijk en rationeel om politiek hanteerbaar te zijn. “De beslissing of een bepaalde verstrekking wel of niet in het pakket hoort, stelt Dunning afhankelijk van de doelmatigheid, noodzakelijkheid, efficientie en de mogelijkheid tot eigen betaling door de patient. Maar in de praktijk zal de politiek, uit democratisch oogpunt, altijd zwichten voor de druk van bepaalde patientengroeperingen om een ineffectief middel toch op te nemen. Denk maar aan het geneesmiddel vasolastine **, waar een paar jaar geleden zoveel commotie over was. Zowel het publiek als de politici zullen emotionele en irrationele keuzes blijven maken. En dat mag toch, dat hoort toch bij een democratisch stelsel?” http://archief.trouw.nl/artikel?REC=tr-19930210-000019321
   
  ** GENEESMIDDEL VASOLASTINE
  – ( VARA, 2-5-1980, De Ombudsman, Frits Bom ) Vasolastine is een omstreden alternatief geneesmiddel als onderdeel van de ezymtherapie. Tienduizenden mensen in Nederland die aan hart- en vaatziekten lijden vonden genezing bij het middel Vasolastine, dat ook in de diergeneekunde wordt gebruikt. Veel artsen, commissies, ambtenaren en ziekenfondsen hebben hun twijfels over dit middel en weigeren het voor te schrijven of te vergoeden.
  ** DE VASOLASTINE AFFAIRE
  ( Uit: ‘Reguliere en Alternatieve Geneeskunde: Van conflict naar synthese ?’, Prof. Dr. L.J. Menges, en P.A. van Dijk, Uitgeverij: Stafleu )
  Door de poging om Vasolastine uit de vergoeding van de zorgverzekeringen te halen in augustus 2005, is de tegenwerking die Vasolastine in de loop der tijden te verwerken kreeg weer actueel geworden. Door ingrijpen van onze vereniging is deze maatregel weer teruggedraaid in november 2005. De problematiek en intriges rond de weigering tot registratie van Vasolastine zijn goed beschreven in het hoofdstuk “De Vasolastine affaire” uit het boek Reguliere en Alternatieve geneeswijzen van Prof. Dr. L.J..Menges en andere auteurs. Voor velen zal de beginperiode van Vasolastine niet bekend zijn, daarom vonden wij het nodig om dit artikel op onze website te plaatsen… http://www.enzymtherapie.info/Vasolastine%20affaire.%20Prof.%20Menges.htm
   
  GOED VERZORGD, BETER GEVOEL NA KANKERBEHANDELING
  (televisie; ‘Vinger aan de Pols’, 16-02-1993; AVRO)
  Het Integraal Kankercentrum Amsterdam (IKA) geeft in het kader van het project “Goed verzorgd, beter gevoel” een cursus huid- en lichaamsverzorging voor mannen en vrouwen die tgv een kankerbehandeling bv kaal geworden zijn of een amputatie hebben moeten ondergaan.
  INTERVIEWS hierover met: – patiënte Henny, vóór de behandeling met chemotherapie en erna, wanneer zij deelneemt aan het project; wanneer haar haar al ernstig uitvalt en nadat zij helemaal kaal geworden is en een pruik draagt; – Toos Born, initiatiefneemster van het project; – dr. Boes, chirurg die betrokken is bij de voorbereidingen van de cursussen; – de internist die Henny behandelt; – met een patiënte van wie een been en een borst geamputeerd werden over de betekenis van het project voor haar; – met enkele patiënten/deelneemsters aan het project. SHOTS: 19:01:51 De ziekenkamer van Henny in het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis; de behandeling met chemotherapie. 19:02:46 Het projekt van het IKA: een patiënte bij wie een been en een borst werden geamputeerd, bezoekt het centrum; kaal geworden vrouwen passen een pruik; make-up adviezen van visagiste; vrouwen wisselen ervaringen uit; het aanpassen van valse wimpers; de metamorfose van een aantal deelneemsters. 19:12:33 Henny brengt een bezoek aan de internist en heeft een gesprek over de resultaten van de chemotherapie.
   
  MEDISCHE FOUT: ARTS OVER KNOBBELTJE IN DE BORST “GOEDAARDIG”
  Strijd tegen het tuchtcollege: aanwezigheid in TV-programma deden de partijen tot overeenstemming komen.
  (televisie; ‘Dossier weerwerk’, 03-03-1993; RVU; Henk Baard, Wim Beijderwellen, Harmke Pijpers)
  Serie programma’s over mensen die met succes voor hun principes opkwamen. Deze aflevering gaat over mevrouw Murre, die door een onjuiste medische beslissing haar borst verloor en de strijd aanging met het medisch tuchtcollege en de verzekeraar. Ina Murre uit Vlissingen bezocht in 1987 een arts in het streekziekenhuis vanwege een knobbeltje in haar borst. Er werden röntgenfoto’s gemaakt en de arts verzekerde haar dat het goedaardig was, wel moet ze onder controle blijven. In 1991 merkt zij dat één borst verandert. Na een verwijzing naar het Dijkzigt in Rotterdam volgt een operatie aan een kwaadaardige tumor en een behandeling met chemotherapie (op grond van dezelfde röntgenfoto’s). Zij is van mening dat de arts in het streekziekenhuis heeft verzuimd haar tijdig te behandelen of te verwijzen. Via Patiëntenbelangen Zeeland in Goes, eist zij haar medisch dossier op en dient een aanklacht in. De inspecteur voor de Volksgezondheid adviseert haar zelf een klacht bij het Medisch Tuchtcollege in te dienen. In 1992 dient zij mbv de sociaalraadsman een klacht in tegen de chirurg, het ziekenhuis en de radiologische afdeling, die wordt afgewezen. Zij vervolgt met een aanklacht tegen de verzekeringsmaatschappij. Uiteindelijk hebben haar aanwezigheid bij het TV-programma “Rondom tien” en deze uitzending ertoe geleid dat de partijen tot overeenstemming zijn gekomen. INTERVIEWS hierover met: – C.H.J. van Eijck, chirurg AZR Dijkzigt; – F.J. Biesenbeek, regionaal geneeskundig inspecteur voor Zeeland; – J.C. Sneep, letselschade advocaat; – P.C. Römer, secretaris Medisch Tuchtcollege; – C. Kostense, dir.-geneesheer Ziekenhuis Walcheren; – Hans van Ronkel, hoofd voorlichting Nationale Nederlanden.
   
  REUMAPATIENTEN EN ALTERNATIEVE GENEESWIJZEN
  (televisie; “Hier en Nu’, 22-03-1993; NCRV; Jan Grijpink, Cees Labeur, Aart Zeeman)
  Reportage van Nousjka Thomas nav het boek “Reuma en alternatieve behandelingsmethoden” waarin reumatoloog prof. dr. J.J. Rasker onderzocht in hoeverre reuma-patiënten baat hebben bij alternatieve geneeswijzen. Staatssecretaris Simons (PVDA / kabinet-Lubbers III ) wil de wildgroei van alternatieve geneesmiddelen tegengaan.
   
  ZIEKTEN DIE OP MEER MANIEREN KUNNEN WORDEN BEHANDELD
  ( Dagblad Trouw, 24 maart 1993, Gonny ten Haaft )
  Eind dit jaar kunnen borstkankerpatienten de computer gebruiken voor hulp bij de keuze tussen een borstamputatie dan wel een borstsparende behandeling. Sommige specialisten vrezen concurrentie van een ‘kil, technisch ding’, anderen zien het als welkome aanvulling. “In Amerika schrijft de specialist al een verwijsbriefje voor de computer” , vertelt Erik Fokke, net terug van een bezoek uit de Verenigde Staten. Samen met de hoogleraar medische psychologie prof. L. Krol werkt hij in het AMC aan “het leukste project” dat ze ooit gehad hebben. “Met zo’n computer kunnen de verhoudingen tussen arts en patient echt democratischer worden. Al jarenlang trainen wij artsen in luisteren, praten en sociale vaardigheden; dit is de eerste keer dat we ook patienten gaan trainen” , vertelt Krol.
  …(…)…Erik Fokke: “In Amerika hebben ze nu voor vijf aandoeningen een zogenaamde beeldplaat gemaakt, namelijk voor lage rugpijn, prostaatklachten, de milde vorm van hoge bloeddruk en twee verschillende behandelingen van van borstkanker. Bij patienten voor wie een keuze tussen twee of meer behandelingen mogelijk is, hangt het tot nu toe voornamelijk van de voorkeur
  de arts af welke behandeling het wordt: wat de dokter voorstelt, gebeurt. Met zo’n computerprogramma kan de mening van de patient doorslaggevender worden.”
  …(…)…Vergeleken met de dokter, nu nog vaak de belangrijkste bron van informatie, heeft de computer als voordeel dat de vrouwen zelf kunnen kiezen wanneer ze welke informatie willen. Bij de dokter ben je maar een keer en ook al lukt het op dat moment je hele ‘lijstje’ aan de orde te stellen, dan nog doemen een uur of dag later weer nieuwe vragen op. Fokke: “Naarmate de tijd vordert, gaan patienten een ander soort vragen stellen. In het begin vraagt een borstkankerpatiente er bijvoorbeeld naar hoe ze er na de operatie uit zal zien, later meer naar de technische aspecten van de behandeling. Ook kan het best voorkomen dat een patiente bepaalde gegevens helemaal niet wil weten, bijvoorbeeld omdat ze dat eng vindt. Met zo’n computer kan ze dat helemaal zelf bepalen: met een pijltje wijst ze op het scherm aan wat ze wil weten, niet meer, maar ook niet minder.”
  De hoge verwachtingen van dit project worden volgens Krol door de financiers van de gezondheidszorg gedeeld, zij het om heel andere redenen. “Diverse ziektekostenverzekeraars hebben al belangstelling getoond om zo’n programma voor een bepaalde ziekte te willen financieren. Logisch ook, want inderdaad leren de – beperkte – Amerikaanse ervaringen dat die patienten die een keuze hebben, eerder geneigd zijn een behandeling nog niet te ondergaan, wanneer ze de consequenties kunnen overzien. Nu beslissen ze nog veel te vaak vanuit een te hoog verwachtingspatroon.”
  …(…)…Ook volgens Fokke vertelt de arts lang niet altijd alles. “Bijvoorbeeld omdat hij bij de patient bepaalde spanningen voelt, of omdat hij moeite met slecht-nieuwsgesprekken heeft. Maar ook omdat de medicus sowieso een ander perspectief heeft. Traditioneel is de arts bezig met ‘overleving’ en het stellen van de goede diagnose, daar vindt ook de onderlinge beoordeling op plaats. Maar voor de patient telt hoe het leven eruitziet en wat de kwaliteit van leven is.” Het project wordt in nauwe samenwerking met het Integraal kankercentrum Amsterdam ontwikkeld, maar als het af is, zullen ook andere klinieken en ziekenhuizen over deze faciliteit gaan beschikken. Het ministerie van WVC verschafte subsidie vanuit haar al langer lopende campagne ‘Keuzen in de zorg’, bedoeld om burgers-patienten mondiger te maken en meer over hun eigen gezondheidsgedrag na te laten denken… http://archief.trouw.nl/artikel?REC=tr-19930324-000023566
   
  ‘ALTERNATIEVE BEHANDELWIJZEN EN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK’
  ( april 1993, ISBN 90-5549-003-2, Advies Gezondheidsraad )
  # Mevrouw Els Borst-Eilers was voorzitter van de Commissie Alternatieve behandelwijzen van de Gezondheidsraad die in 1993 het advies ‘Alternatieve behandelwijzen en Wetenschappelijk Onderzoek’ uitbracht.
  # Fernand Debats: 1991-93 Namens de beroepsgroep lid van de Werkgroep Homeopathie van de Commissie Alternatieve Behandelwijzen van de Gezondheidsraad, die destijds in navolging van de Commissie Muntendam was ingesteld om (toen staatssecretaris) Mw. Borst te informeren over de stand van zaken van de alternatieve geneeswijzen in Nederland. http://www.quodnatura.info/
  Men hanteert expliciet het begrip ‘Alternatieve Behandelwijzen’. Hieronder verstaat de GezondheidsRaad “alle behandelwijzen die in Nederland (beroepshalve) worden beoefend buiten de reguliere geneeskunde”. Met opzet wordt de term ‘geneeswijzen’ niet gebruikt, omdat juist moet worden onderzocht of de alternatieve behandelwijzen tot genezing leiden. ( Achtergrondstudie uitgebracht door de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) bij het advies Medische diagnose: kiezen voor deskundigheid, 2005 )
  # MAATSCHAPPELIJK CONTEXT
  In het verschenen Advies van de Gezondheidsraad “Alternatieve behandelwijzen en wetenschappelijk onderzoek” wordt aangegeven dat 16 % van de Nederlandse bevolking wel eens gebruik maakt van een natuurlijk genezer. http://www.complementairezorg.nl/page.php?id=5?&mid=3
  # SIMONS ZIET WEINIG IN TIEN JAAR WERK GEZONDHEIDSRAAD
  ( Dagblad Trouw, 21 oktober 1993 ) ….Onze drijfveer was niet alleen de adviesaanvraag, maar vooral een gevoel van verantwoordelijkheid: in de eerste plaats jegens de hulp zoekende patient die bescherming behoeft tegen (reguliere en alternatieve) kwakzalverij, en ten tweede jegens het alternatieve veld”, zo verantwoordt de commissie haar werk. Een dergelijke, uitgebreide verwantwoording is begrijpelijk. Wie zit in vredesnaam te wachten op een zo’n dik rapport, waarvan de commissie-voorzitter prof. E. Borst Eilers in haar aanbiedingsbrief zelf al schrijft dat het “in tegenstelling tot hetgeen wellicht verwacht werd, geen oplossingen bevat ?” Sterker nog: het rapport bevat niet alleen geen oplossingen, maar ook nog eens analyses en denkmodellen die, ook volgens de commissie zelf, eerst nog eens nader moeten worden uitgewerkt. Wat heeft de commissie dan eigenlijk wel gedaan ?…(…)…Een van de belangrijkste wetenschappelijke aanbevelingen is verdere studie naar het placebo-effect: geneest de patient door een toegepaste therapie of medicijnen, of zijn er andere, onverklaarbare factoren in het spel ? Dit onderzoek naar het ‘placebo-fenomeen’ is voor de reguliere sector minstens zo belangrijk en noodzakelijk als voor de alternatieve sector, benadrukt de Raad… http://archief.trouw.nl/artikel?REC=tr-19931021-000044168
  # HET OORDEEL VAN DE GEZONDHEIDSRAAD
  ( Dr.Bram AA de Boer: wiskundig econoom en publicist, 2003, Skepsis, Irrationele verdunningen )
  …In 1993 gaf de Gezondheidsraad een eerste (zwak) signaal in het rapport Alternatieve behandelwijzen en wetenschappelijk onderzoek van de Gezondheidsraad. Het was een advies aan de regering over ‘onderzoektechnieken waarmee de effectiviteit van (de verschillende stromingen in) alternatieve behandelingswijzen redelijkerwijs aantoonbaar zou kunnen worden gemaakt.’ Tien jaar is er in allerlei werkgroepen aan dit probleem gewerkt. Zoals de Gezondheidsraad in de persoon van haar toenmalige vice-voorzitter, dr. E. Borst (de latere minister van Volksgezondheid) in de aanbiedingsbrief onderstreepte, had de Gezondheidsraad de gestelde vragen nog niet beantwoord. Eigenlijk was nog niet verder gekomen dan het signaleren van de problemen. Het bijna 800 bladzijden tellend rapport is een uniek stuk documentatie, maar harde conclusies zijn er niet getrokken. De reden van het falen liggen in de bizarre filosofie van de onderzoekers. Men kan in het rapport van de Gezondheidsraad bij herhaling de stelling tegenkomen dat men alternatieve geneeswijzen moet beoordelen in de context van hun eigen theorie. Het feit dat het probleem zo wordt aangepakt maakt het onmogelijk om tot harde uitspraken te komen en het is dan ook tragisch om te zien hoe karrenvrachten kool en hele kuddes geiten gespaard worden… http://www.skepsis.nl/homeopathisch.html
  # IRRATIONELE ANTROPOSOFISCHE VERDUNNINGEN
  ( Dr.Bram AA de Boer: wiskundig econoom en publicist, 2003, Skepsis, Irrationele verdunningen )
  In 1993 publiceerde de Gezondheidsraad het rapport Alternatieve behandelwijzen en wetenschappelijk onderzoek van de Gezondheidsraad. Het was een advies aan de regering over ‘onderzoektechnieken waarmee de effectiviteit van (de verschillende stromingen in) alternatieve behandelingswijzen redelijkerwijs aantoonbaar zou kunnen worden gemaakt.’ Tien jaar is er in allerlei werkgroepen, elke geneeswijze een eigen werkgroep, aan dit probleem gewerkt. Het rapport had grote moeite met antroposofische geneesmiddelen, ten gevolge van de bizarre filosofie van de onderzoekers dat men alternatieve geneeswijzen moet beoordelen in de context van hun eigen theorie. Ten aanzien van de antroposofische geneeskunde kan daardoor uiteraard geen oordeel worden uitgesproken… http://www.skepsis.nl/antroposofisch.html
  # WAAR BLIJFT HET GEZOND VERSTAND IN NEDERLAND ?
  ( A.G.M. van Asseldonk ) …Veel landen zijn inmiddels overgegaan tot de instelling van regeringsinstituten voor complementaire geneeswijzen en -middelen. In Nederland adviseerde de Gezondheidsraad in 1993 (aansluitend bij een voorstel van de Ziekenfondsraad en de Nationale Raad voor de Volksgezondheid in 1988) een coördinatiepunt en wetenschappelijke werkgroep hiervoor in te stellen. Dit advies werd destijds door staatssecretaris Simons van tafel geveegd, waardoor de spreekwoordelijke jarenlange achterstand van Nederland nu een feit is… http://www.fyto.nl/opinie.htm
  # ARTSEN MOETEN ALTERNATIEVE GENEESWIJZEN AFWIJZEN
  ( Vooruitblik discussiebijeenkomst alternatieve geneeswijzen, 29 november 2007, In gesprek met o.a. Els Borst ) …Oud-minister Els Borst ferm: ‘Ik ben het grotendeels oneens met het standpunt van de KNMG. De eerste fout is te stellen dat alleen artsen alternatieve geneeswijzen mogen toepassen. Artsen moeten die methoden juist afwijzen. Medisch handelen is gebaseerd op een universitaire, wetenschappelijke opleiding……
   
  TWEEDE KAMER: NOTITIE INZAKE ALTERNATIEVE BEHANDELWIJZEN
  ( Brief van de Staatssecretaris van WVC, H. J. Simons (PVDA) aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 23 158, nr. 1, 17 mei 1993 )
  Inleiding
  In deze notitie ga ik in het bijzonder in op de rol die de overheid op het terrein van alternatieve behandelwijzen mijns inziens dient te vervullen. De omvang van het gebruik van alternatieve behandelwijzen in Nederland en deze gewijzigde bestuurlijke inzichten, maken het wenselijk dat ik u inlicht over de positie die de overheid op dit moment ten opzichte van alternatieve behandelwijzen inneemt.
  Historie
  De Gezondheidsraad zal bij zijn advisering, zo is mij bekend, in uitgebreidere zin stilstaan bij de bestuurlijke geschiedenis met betrekking tot alternatieve behandelwijzen in Nederland. Hieronder wordt dat in vogelvlucht gedaan. Het is pas tien jaar geleden dat de rijksoverheid expliciet beleid is gaan voeren op het gebied van alternatieve behandelwijzen. Voor die tijd was de overheidsactviteit voornamelijk beperkt tot het vragen van adviezen…(…)…In 1977 werd vervolgens de Commissie Alternatieve Geneeswijzen onder leiding van prof. Muntendam ingesteld. De commissie rapporteerde in 1981, waarna in 1982 een regeringsstandpunt op het rapport werd ingenomen. Dit regeringsstandpunt is het begin van daadwerkelijke beleidsvoering door de overheid op het gebied van alternatieve behandelwijzen. Dit beleid is in een uitgebreide commissievergadering in 1983 met uw Kamer besproken en daarna is daarover met name in de voortgangsrapportages van 1984 en 1986 aan u bericht. In het beleid van de periode 1982-1990 zijn de volgende lijnen te onderkennen; ze worden weergegeven in volgorde van de aanbevelingen van de commissie Muntendam.
  …(…)…Inzake advies en overleg op het gebied van alternatieve behandelwijzen gaf de regering er de voorkeur aan dat dit zou geschieden binnen bestaande organen. Dit vond zijn realisatie in de instelling door de Nationale Raad voor de Volksgezondheid van een commissie alternatieve geneeswijzen en de hiervoren genoemde adviesaanvraag aan de Gezondheidsraad. Voor wat de instelling van een informatie– en documentatiecentrum voor alternatieve behandelwijzen betreft vertoonde het beleid een omslag: in 1982 werd stimulering hiervan nog niet als een overheidstaak gezien, waarna vanaf 1985 toch werd besloten de financiering van het Informatie– en Documentatiecentrum Alternatieve Geneeswijzen (IDAG) van overheidswege te doen plaatsvinden.
  Aard en omvang van het gebruik van alternatieve behandelwijzen
  …(…)…De aard van de klachten waarmee de patiënt zich tot een alternatief therapeut wendt zijn: klachten van het bewegingsapparaat (bijna 40%, waarvan de belangrijkste klacht rugpijn is: 18%), klachten van het zenuwstelsel (14%; waarvan hoofdpijn/migraine de voornaamste is: 11%), klachten van psychische aard (10%) en maag– of darmklachten (9%).
  …(…)…Voor wat het gebruik van reguliere zorg betreft door gebruikers van de alternatieve zorg, indiceert een aantal onderzoeken dat er geen aanwijzingen zijn dat deze patiënten minder van de reguliere zorg gebruik maken dan patiënten die zich niet tot een alternatieve therapeut wenden. Hierbij dient wel te worden aangetekend dat uit de gegevens niet blijkt wat de omvang van de reguliere consumptie zou zijn geweest indien geen alternatieve consumptie zou hebben plaatsgevonden….
  Rol van de overheid
  Een beschouwing over legitimiteit en inhoud van het overheidsbeleid op het gebied van alternatieve behandelwijzen dient naar mijn mening plaats te vinden vanuit de optiek van het algemene volksgezondheidsbeleid…
  Teruggaand naar de basis, artikel 22 Grondwet, kan gesteld worden dat de overheid binnen de beschikbare financiële mogelijkheden een opdracht heeft tot het treffen van maatregelen die de gezondheid beschermen en een inspanningsverplichting heeft voor de kwaliteit van het gebodene, en voor de bereikbaarheid en toegankelijkheid van gezondheidszorgvoorzieningen in geografisch en financieel opzicht. Deze in globale termen omschreven overheidsverantwoordelijkheid strekt zich uit over het gehele veld van de gezondheidszorg, regulier en niet-regulier, bewezen of onbewezen.
  Welke zijn nu de (beleidsindicatieve) factoren die van invloed zijn bij het inhoud geven aan bovenbedoelde verantwoordelijkheid ? De aard en intensiteit van de overheidsbemoeienis ten aanzien van de reguliere en niet-reguliere zorg wordt voor een aanmerkelijk deel bepaald door met name twee factoren, te weten:
  – de vraag of een bepaalde behandelwijze een bijdrage kan leveren aan de oplossing van een gezondheidsprobleem.
  – de mate waarin een bepaalde behandelwijze risico’s met zich brengt voor de gezondheid…
  Beroepsprofielen/gedragscodes/registratie
  Ik neem mij voor om waar aangewezen bedoelde maatregelen actief te ondersteunen door te appelleren aan de verantwoordelijkheid van het veld en ik zal mij inspannen om, in uitzonderingsgevallen, de betreffende activiteit financieel te ondersteunen. Een initiatief van het Johan Borgmanfonds om een beroepsprofiel voor paranormaal genezers op te stellen, is in die zin door mij financieel ondersteund.
  Voorts maak ik in dit kader melding van het initiatief van het Landelijk Overleg van Patiëntenorganisaties voor Alternatieve Geneeswijzen, LOPAG, om vanuit de invalshoek van de patiënt tezamen met de beroepsgroepen en de verzekeraars te komen tot een uniforme kwalitatieve normering van beroepsgroepen en behandelaars in het alternatieve veld, hetgeen uiteindelijk moet leiden tot het gebruik van een door LOPAG, beroepsgroepen en eventueel verzekeraars erkend «keurmerk» van alternatieve beroepsbeoefenaren. Ik ondersteun dit initiatief en heb het LOPAG daarvoor een subsidie toegekend.
  In het wetsvoorstel BIG wordt vrijheid van keuze van behandelaar voorgestaan. Om de mogelijkheid te scheppen dat burgers bij hun keuzen over zo objectief mogelijke informatie kunnen beschikken, heb ik het door dit departement gefinancierde Informatie– en Documentatiecentrum Alternatieve Geneeswijzen (IDAG) te Amersfoort gevraagd zijn gegevensbestanden – momenteel bestaande uit ca. 33 000 samenvattingen van wetenschappelijke artikelen, boeken, etc. – meer dan voorheen voor een breed publiek toegankelijk te maken…
  Effectiviteitsonderzoek
  De eerstaangewezen financiële bron voor het bekostigen van onderzoek naar de effectiviteit van alternatieve behandelwijzen is het Fonds Ontwikkelingsgeneeskunde. Dit fonds is door overheid en verzekeraars ter beschikking gesteld voor evaluatie-onderzoek van nieuwe en bestaande medische verrichtingen. In het Beleidsplan Ontwikkelingsgeneeskunde (Tweede Kamer 21800 XVI, nr. 84) dat de Minister van Onderwijs en Wetenschappen en ik op 20 december 1990 naar uw Kamer zonden, is effectiviteitsonderzoek met betrekking tot alternatieve behandelwijzen als een der voorrangsgebieden bij de besteding van ontwikkelingsgeneeskundegelden aangewezen. Het gaat daarbij om behandelwijzen die veelvuldig worden toegepast en waarover onzekerheid bestaat ten aanzien van de effectiviteit.
  Onderzoeken samenwerkingsrelatie regulier-alternatief
  Momenteel worden op het punt van de samenwerkingsrelatie/communicatie tussen regulier en alternatief vanuit dit departement een drietal onderzoeken gefinancierd. Ze worden uitgevoerd door het NiVEL, de Rijksuniversiteit Leiden (Islamitische behandelwijzen) en de Universiteit Twente…(…)…Een vierde door WVC gefinancierd onderzoek op dit gebied is verricht door het Parapsychologisch Instituut; de resultaten ervan zullen in de loop van mei 1993 worden gepubliceerd. De Nationale Raad voor de Volksgezondheid doet in zijn bovengenoemd advies ‘Beroepsuitoefening en opleidingen alternatieve geneeswijzen’ een drietal aanbevelingen op het terrein van de samenwerkingsrelatie regulier–alternatief. In de eerste plaats spreekt de raad zich in dezen uit voor het ‘synthesemodel’, waarbij volgens de raad elke stroming haar identiteit behoudt en samenwerking plaats vindt op basis van wederzijds respect. Deze aanbeveling en ook de beide andere aanbevelingen op het terrein van samenwerking, namelijk tot het doen van medisch-filosofisch onderzoek naar een eenduidig begrippenkader en tot het inbouwen in alternatieve en reguliere beroepsopleidingen van kennis over elkaars gezondheidszorg en behandelwijze, geven mij vooralsnog geen aanleiding tot het nemen van beleidsmaatregelen. Mijn mening terzake zal sterk worden bepaald door de resultaten van de zojuist vermelde samenwerkingsonderzoeken. In dit kader vermeld ik incidenteel aan de Vereniging Granulla, een samenwerkingsverband van medische studenten met belangstelling voor alternatieve behandelwijzen, subsidie te hebben verleend voor objectieve voorlichting over alternatieve behandelwijzen binnen de universitaire (medische) gemeenschap. Voorts zijn in 1991 met subsidie van dit departement twee onderwijsmodulen tot stand gekomen bestemd voor studenten in het hoger gezondheidszorgonderwijs. Deze modulen hebben tot doel de studenten zodanig over alternatieve behandelwijzen te informeren dat zij in staat zijn patiënten daarover voor te lichten. Ook de voorlichting van het IDAG maakt uiteraard dat de kenniskloof tussen regulier en alternatief slinkt.
  Substitutie-onderzoek
  Door de toenmalige Staatssecretaris * is reeds in 1983 met uw Kamer gediscussieerd over de vraag in hoeverre het gebruik van alternatieve behandelwijzen al of niet tot een vermindering van consumptie van reguliere zorg leidt……
   
  * Kabinet-Lubbers I ( van 4 november 1982 tot 14 juli 1986 )
  – minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur: mr. drs. L.C. Brinkman (CDA)
  – staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur: drs. J.P. van der Reijden (CDA)
   
  TWAALF DROGREDENEN OVER HOMEOPATHIE
  ( Dagblad Trouw, 9 juli 1993, Jan Willem Nienhuys )
  De auteur is universitair docent wiskunde aan de Technische Universiteit Eindhoven, en bestuurslid van de Stichting Skepsis. In zijn recente artikel ‘Grondig onderzoek naar homeopathie hard nodig’ poneerde hoogleraar sociale geneeskunde Doeke Post het gebruikelijke dozijn drogredenen over homeopathie. Dat wil zeggen: van het nu volgende dozijn heb ik nummer elf niet in zijn stuk aangetroffen maar nummer zes heeft hij dubbel gebruikt. Stuk voor stuk zijn het argumenten die telkens weer in discussies over homeopathie en alternatieve geneeskunde opduiken.
  De eerste gaat over het verschil tussen kwakzalvers en homeopaten.
  …(…)…Het grote aantal gebruikers levert een tweede drogreden, de ‘iedereen doet het toch’-smoes.
  Homeopathie is een maatschappelijke realiteit…
  De reguliere artsen zouden alleen naar de onderdelen kijken….
  Homeopaten verklaren ziekte nogal simplistisch….Misschien wordt de klant bekeerd tot het homeopathische mensbeeld, mede door deze onzinnige theorie, maar ze als feit voorstellen is de vijfde drogreden.
  Schermen met positief uitgevallen onderzoek is de zesde drogreden..
  De tweede helft van de drogredenen gaat over de aard van wetenschappelijke bewijzen.
  Vaak wordt beweerd dat men moet bewijzen dat homeopathie niet werkt. Dat is een omkering van de bewijslast (drogreden zeven). Een ander mal idee is dat niet de uitvinder van een geneeswijze maar ‘de wetenschap’ het bewijs dient te geven (acht). Soms wordt de wetenschap zelfs uitgedaagd om een verklaring te leveren voor diverse vermeende wonderen: ‘Al het onverklaarde is werkterrein van de wetenschap’, vindt professor Post (negen). Ook wordt wel een wissel getrokken op de toekomst, door te wijzen op de mogelijkheid dat zo’n bewijs nog komen kan: het ‘het zou toch kunnen’-argument (tien). Kortweg: het is een geloof. Als je dit zegt worden sommige alternatieven kriegel. Zij menen dat ‘geloven’ wil zeggen: denkbeelden aanhangen die later onjuist zullen blijken te zijn (elf). Als twaalfde drogreden wil ik noemen het verwijt dat de critici van de homeopathie onwetenschappelijk zouden zijn, bijvoorbeeld dat ze oordelen over iets wat ze niet grondig kennen (‘je moet er geweest zijn om te kunnen oordelen’). Toegegeven, er mankeert inderdaad nog van alles aan de medische wetenschap, maar de splinters in de artsen ogen staan in geen verhouding tot de planken die de alternatieven voor hun hoofden meezeulen http://archief.trouw.nl/artikel?REC=tr-19930709-000032964
   
  HOMEOPATHISCH EN REGULIER ARTS: GEEN VERSCHIL IN KENNIS
  ( Dagblad Trouw, 20 juli 1993, Mat Herben:, Nienhuys, Renckens )
  Het is verbazingwekkend hoeveel publiciteit het duo Nienhuys en Renckens weet te krijgen voor zijn kruistocht tegen de homeopathie. Nienhuys, wiskundeleraar, bestuurslid van een onbeduidend clubje als de stichting Skepsis (Trouw, 9 juli, ‘Twaalf drogredenen over homeopathie’ http://archief.trouw.nl/artikel?REC=tr-19930709-000032964 ), weet kennelijk meer van geneeskunde dan de Vereniging van Homeopathische Artsen in Nederland, waarbij ruim 500 universitair opgeleide artsen zijn aangesloten. Medische handelingen die worden verricht door een bevoegde arts, vallen niet onder de kwakzalverij. Nienhuys weet dit ook wel en gaat deze discussie uit de weg door alle homeopaten, wel of geen arts, over een kam te scheren. Er zijn ook veel onbevoegde leraren wiskunde, maar is wiskunde daarom flauwekul ? Hij hanteert nog een heerlijk overzichtelijk materialistisch wereldbeeld. Wat je niet kunt zien of meten, bestaat gewoon niet. De precieze werking van homeopathische potenties zal door nader onderzoek ooit nog wel duidelijk worden. Vooralsnog volsta ik met de opmerking dat zestig procent van de Nederlandse huisartsen uit ervaring positief tegenover de homeopathie staat…(…)…Kortheidshalve stip ik nog het onderzoek aan dat dr. E. de Lange heeft verricht aan de VU. Volgens Nienhuys zou zij hebben gevonden dat homeopathische behandeling van kwakkelige kinderen geen effect heeft. Dit is een onjuiste conclusie…. http://archief.trouw.nl/artikel?REC=tr-19930720-000035382
   
  ADVERTENTIE: POSITIEF DENKEN GENEEST AIDS ?
  (Radio; ‘Stenen des Aanstoots’, 20-07-1993; Radio 5; VPRO; Sarah Verroen )
  Tweede deel van een in twee afleveringen uitgezonden discussie over de vraag in hoeverre aids te genezen is door zg. positief denken. Deelnemers aan de discussie zyn Joyce Pereira en Coen Cootjes, onderzoeksmedewerkers van Praktykcentrum Van Dyk, en psycholoog Peter Bugel. Praktykcentrum Van Dyk belooft in advertenties dat aidspatienten kans maken op genezing wanneer zy in een onderzoeksprogramma van het praktykcentrum zichzelf aanleren hun immuniteitssysteem te verbeteren door herontdekking van hun eigen innerlyk stem, door healing, door acupunctuur en door het volgen van dieten. Praktykcentrum Van Dyk berekent hiervoor een tarief van f 2500,-. Peter Bugel, bestuurslid van de Vereniging tegen de kwakzalvery, maakt zich woedend over de beloftes van Praktykcentrum van Dyk. Hy acht ze ook niet ongevaarlyk, omdat psychotherapeutische behandeling wordt toegepast door mensen die hiervoor niet zyn opgeleid. Zyn advies aan de luisteraars is: “Trap hier niet in”. J.P.: “Wy zyn er heel erg voor getraind. Wy doen dit dagelyks”. Int.: “Gaat u ervan uit dat het mogelyk is om aidspatienten te genezen”. C.C. “Dat is niet de opzet van ons programma. Het enige wat wy willen doen is onderzoek doen naar de effecten van de emotionele toestand op de ziekte”. P.B.: “Ik hoop dat toekomstige klandizie van u naar dit programma luistert. Ik heb dit gedaan om die mensen te waarschuwen, te zeggen van, trap hier niet in”. (…) “Het doet my denken aan op de markt gaan staan en zeggen van ik heb hier een drankje, dat moet u nemen, want dat geneest alles”. J.P. blyft by haar stelling dat er zeer goede resultaten met hun programma bereikt zyn. Op vraag int. vertellen Pereira en Coot wat het vervolgprogramma inhoudt. Er worden voedingsadviezen gegeven, b.v. geen suiker gebruiken.
   
  NOVA: ALTERNATIEVE GENEESWIJZE IATROSOFIE IN OPSPRAAK
  ( televisie; ‘Nova/Den Haag Vandaag’, 05-08-1993; NOS, Niels Cornelissen / redactie)
  Reportage over de omstreden natuurgeneeswijze iatrosofie, nav de dood van een twee-jarig kind dat onder behandeling van een iatrosoof stond. De geestelijke vader van de geneeswijze, J.P. de Kok, werkzaam en woonachtig in een boerderij in het Drentse dorpje Wittelte, was niet tot commentaar bereid. INTERVIEWS met o.a.:
  – H. Plokker, inspecteur Volksgezondheid Noord-Brabant, over het aantal slachtoffers tgv een behandeling door een iatrosoof en de juridische haken en ogen die een verbod voor het praktiseren van de iatrosofie blokkeren;
  – I. van der Graaff van de Vereniging tegen de Kwakzalverij, die ingaat op wetgeving die bepaalt onder welke voorwaarden iemand een alternatieve geneeswijze mag praktiseren.
   
  WETGEVER LAAT MEDISCHE CHARLATANS HUN GANG GAAN
  ( Dagblad Trouw, 17 augustus 1993, Henk van Gerven: huisarts en medewerker van de gezondheidsdienst van de Socialistiese Partij )
  Het dramatische overlijden van een tweejarig meisje dat onder behandeling was bij een Tilburgse iatrosofische natuurgenezer, heeft velen geschokt. Voor CDA en PvdA is het aanleiding een verbod op de praktijken van iatrosofen te vragen. De problematiek rond alternatieve geneeswijzen moet echter breder worden gezien…(…)…Het is big business geworden. Allereerst zijn de alternatieve geneeswijzen een protestreactie op de officiele geneeskunde en natuurwetenschappen. Vooral ‘chemie’ kwam in een slechte reuk te staan. De geruchtmakende softenon- en Des-affaires uit de jaren zestig en zeventig zorgden voor een schokeffect. Ook was er in toenemende mate kritiek – en niet ten onrechte – op de artsen die onvoldoende tijd en aandacht aan de patient besteedden en veel te veel medicijnen (vooral slaapmiddelen en kalmeringsmiddelen) voorschreven. Bij velen leidden al deze zaken tot een afkeer van de moderne techniek en cultuur met zijn jachtige ritme en tot een vlucht naar ‘de natuur’- en oude (oosterse) geneeswijzen. Met het ‘Je moet ermee leren leven’ wordt steeds minder genoegen genomen. Voor een deel is de officiele geneeskunde daar zelf schuldig aan. Zij kweekt voortdurend verwachtingen die uiteindelijk lang niet altijd kunnen worden waargemaakt…(…)…Er is maar een goede oplossing om de wildgroei aan therapieen tegen te gaan. Slechts die therapieen zouden moeten worden toegestaan waarvan op grond van deugdelijk onderzoek de werking en het nut is aangetoond. Het is schandalig dat alternatieve geneesmiddelen in tegenstelling tot de gewone geneesmiddelen zonder registratie en beoordeling op werkzaamheid en veiligheid, op de markt kunnen worden gebracht. Een dergelijke screening zou de kwaliteit van onze gezondheidszorg zeer ten goede komen en veel geld kunnen besparen….. http://archief.trouw.nl/artikel?REC=tr-19930817-000036570
   
  MEERDERE MALEN BIJ O.A. KINDEREN FOUTIEF BOTKANKER CONSTATEREN: ONNODIGE CHEMOTHERAPIEEN
  (televisie; Brandpunt’, 29-08-1993; KRO)
  Reportage van Peter Tetteroo over een pathologe in Birmingham, die meerdere malen foutief botkanker constateerde waardoor diverse patiënten, onder wie veel kinderen, ten onrechte
  radio- en chemotherapie ondergingen of geopereerd werden. INTERVIEWS hierover met: – echtpaar Chetwyn, ouders van Niekä; – echtpaar Lovatt, ouders van Michelle; – P. Castle, inspectie Volksgezondheid; – Niekä Chetwyn, slachtoffertje.
   
  DOCUMENTAIRE: HETTY, EEN ONVERWOESTBAAR MENS
  Strijd tegen kanker
  (televisie; 30-08-1993; TROS; John Kraakman)
  Dmv gesprekken met de familie Van Dongen wordt een portret geschetst van hun strijd tegen kanker. Hetty van Dongen, moeder, heeft borstkanker, en haar schoonzoon lijdt aan leukemie.
  SHOTS (Daniël de Hoed Kliniek): 19:13:10 isolatieafdeling; 19:13:38 vanuit een met een plastic kooi omgeven bed, reikt een in plastic gehulde arm, naar een glas; 19:15:08 int. operatiekamer met chirurgen; 19:20:59 medicijnen klaarmaken op chemo-poliklinische afdeling; 19:22:58 litteken na borstamputatie; 19:24:41 int. bestralingskamer; 19:26:04 borstamputatie + inbrengen siliconenprothese.
  GEZINSLEDEN, VECHTEN SAMEN TEGEN KANKER
  (Dagblad Trouw, maandag 30 augustus 1993 )
  ‘Hetty, een onverwoestbaar mens’, 19.09-19.36 uur op Ned. 2. In het Trosradioprogramma ‘Klantenservice’ wordt morgen (20.00-22.00 uur op Radio 1) over dit onderwerp doorgepraat. Schrik, ongeloof, verdriet, maar ook een onverwoestbaar optimisme en vertrouwen in de goede afloop. Nog steeds lopen bij de familie Van Dongen uit Rotterdam de emoties hoog op als ze vertellen over hun bijzondere confrontatie met kanker. Hetty van Dongen (48) bereidt zich samen met haar man voor op het huwelijk van hun dochter Peggy. De vreugdevolle stemming slaat om in paniek wanneer bij aanstaande schoonzoon Marcel leukemie wordt vastgesteld. In diezelfde periode ontdekt Hetty bij zichzelf een knobbeltje in de borst. Ze blijkt kanker te hebben.
  De gebeurtenissen binnen het gezin, dat zo plotseling met twee zware ziektegevallen wordt geconfronteerd, staan centraal in de documentaire ‘Hetty, een onverwoestbaar mens’ van John Kraakman, die vanavond door de Tros wordt uitgezonden ter gelegenheid van de collecteweek voor het Koningin Wilhelmina Fonds. Schoonzoon Marcel ondergaat met succes een beenmergtransplantatie. Ook Hetty wordt behandeld. Na een borstamputatie voelt ze zich weer in staat de draad van het leven op te pakken. Maar niet alle kankercellen blijken verdwenen te zijn. Hetty moet opnieuw bestralingen ondergaan en voert al gesprekken met een vriendin over een mogelijk naderend afscheid. Met haar echtgenoot kan ze moeilijk over dit onderwerp praten. Na verloop van tijd krijgt Hetty weer het gevoel dat het leven haar gunstig gezind is. Regisseur John Kraakman: “Wat mij zo fascineerde bij het maken van deze documentaire was het gevoel van saamhorigheid bij alle personen. Het werd zo duidelijk dat je als kankerpatient niet alleen staat. Familie, vrienden en kennissen, iedereen was erbij betrokken. Bij de Van Dongens ontstond een hechte band tussen alle familieleden, die hen enorm sterk maakte om de situatie het hoofd te bieden. Verder zag ik een hardwerkend circuit om Marcel en Hetty ontstaan van artsen en andere specialisten, die allemaal enorm hun best deden en met hen meevochten. De patienten blijken bovendien over veel meer kracht te beschikken dan ze zelf ooit voor mogelijk hadden gehouden.” Hetty van Dongen steekt inmiddels veel tijd en energie in de begeleiding van vrouwen met borstkanker, want ‘contact tussen lotgenoten blijkt verschrikkelijk belangrijk te zijn’. In de documentaire worden ook beelden getoond van de beenmergtransplantatie bij Marcel en unieke opnamen van een nieuwe techniek bij de behandeling van borstkanker. Meteen na de amputatie kan borstreconstructie worden toegepast, door een prothese in te brengen onder de borstspier.
   
  NOVA: VERKEERDE OF GEVAARLIJKE GENEESMIDDELEN
  Internationaal Rapport: “70% wereld-medicijnen genezen niet, je kunt er ziek van worden of zelfs dood aan gaan”
  (televisie; ‘Nova/Den Haag Vandaag’, 14-09-1993; NOS; Rob van Hattum, Marij Janssens )
  Reportage, waarin aandacht voor een internationaal onderzoekrapport naar zgn probleem-geneesmiddelen. Belangrijkste conclusie is dat zeventig procent van de medicijnen die wereldwijd te koop zijn niet aan de eisen voldoet, ze genezen niet, je kunt er ziek van worden of zelfs dood aan gaan. INTERVIEWS met T. Bhutta, hoogleraar kinderziekten, over een bepaald anti-diarreemiddel dat fataal bleek bij gebruik door kleine kinderen en in India en Pakistan verkrijgbare medicijnen, die niet op de lijst van de WHO staan. STUDIO-INTERVIEW met E. ’t Hoen, coördinatrice Health Action International (organisatie, die zich inzet voor een beter geneesmiddelengebruik), over de gevolgen van het gebruik van niet-effectieve geneesmiddelen in mn derde-wereldlanden.
   
  NOVA: ALTERNATIEVE GENEESKUNDE ONDER DE LOEP
  (televisie; ‘Nova/DenHaagVandaag’, 18-09-1993; NOS; Jan Eikelboom, Sandra Nieweg)
  Reportage over de betrouwbaarheid van alternatieve geneeswijzen in Nederland. Uit onderzoek is gebleken dat het aantal Nederlanders dat een beroep doet op alternatieve genezers gestegen is van 1,3 miljoen in 1985 tot 14,1 miljoen in 1990. INTERVIEW met B. Groen, voorlichter alternatieve geneeskunde, die van mening is dat sommige alternatieve geneeswijzen schadelijke kunnen zijn voor de gezondheid. STUDIO-INTERVIEW met huisarts G. Jansen, voorz. Nederlandse Vereniging van homeopatische artsen, die van mening is dat er een wettelijke regeling dient te komen, die bepaalt dat alle genezers voor alternatieve geneeswijzen een artsendiploma moeten halen. DUPES: ext. boerderij van de bedenker van de iatrosofie; cu aanbrengen acupunctuurnaalden; gebedsgenezing; interview met ex-aanhangster iatrosofie.
   
  ALTERNATIEVE GENEESWIJZE
  ( Trouw, 20 oktober 1993 )
  Nog geen half jaar nadat staatssecretaris Simons met zijn Beleidsnotitie Alternatieve Behandelwijze ondubbelzinnig een halt leek te hebben toegeroepen aan het alternatieve medische circuit, heeft een commissie van de Gezondheidsraad daar een paar forse vraagtekens bij gezet. Ook in de reguliere geneeskunst, zo constateert de commissie ‘Alternatieve Behandelwijzen’ van de Gezondheidsraad, is het niet alleen technische kunst en kunnen dat de klok slaat. Huisarts zowel als specialist stimuleren net zo goed het ‘zelfhelend vermogen’ van de patient. Ook het placebo (het objectief niet werkzame middel dat subjectief zo fantastisch kan helpen) wordt in de gewone geneeskunst gekend en gebruikt. Als dat allemaal bij de gewone dokter wel binnen de grenzen van het oir- (lees vergoedbare) valt, waarom dan bij de alternatieve geneeswijze niet ?… http://archief.trouw.nl/artikel?REC=tr-19931020-000044280
   
  SIMONS ZIET WEINIG IN TIEN JAAR WERK GEZONDHEIDSRAAD
  Opinie Simons wekt geen verbazing
  ( Dagblad Trouw, 21 oktober 1993 )
  Tien jaar werkte de Gezondheidsraad eraan, desondanks ziet staatssecretaris Simons weinig in het deze week verschenen rapport ‘Alternatieve behandelwijzen en wetenschappelijk onderzoek’. Uit het rapport zelf blijkt dat die opinie de samenstellers nauwelijks zal verbazen…(…)…In zijn vijftien kantjes tellende reactie liet staatssecretaris Simons in ieder geval direct al weten dat hij deze vragen hoofdzakelijk negatief beanwoord. Het ‘veld’ zelf moet maar gaan onderzoeken, de universiteiten zullen ook uit eigener beweging de alternatieve wereld wel ontdekken, en de resultaten uit het buitenland druppelen heus wel automatisch in Nederland binnen, redeneert Simons. Ook ziet Simons niets in de door de Gezondheidsraad voorgestelde Coordinatiecommissie Alternatieve Behandelwijzen, en acht hij voorlichting en documentatie op alternatief gebied geen taak voor de overheid… http://archief.trouw.nl/artikel?REC=tr-19931021-000044168
   
  RECHTER: STAAT HOEFT HOMEOPATISCH MEDICIJN NIET TE VERGOEDEN
  ( Dagblad Trouw, 23 oktober 1993 )
  De overheid hoeft homeopathische en antroposofische middelen niet te vergoeden. Mr. A. van Delden, president van de Haagse rechtbank, deed deze uitspraak gisteren in kort geding, aangespannen door een aantal patientenorganisaties en individuele patienten. Namens deze organisaties en patienten voerde mr. M. E. Kokke vorige week in het kort geding aan dat de werkzaamheid van homeopathische en antroposofische geneesmiddelen voldoende is aangetoond. Evengoed als reguliere medicijnen moeten deze daarom via de algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ) vergoed worden, stelde mr. Kokke. Het besluit van staatssecretaris Simons om de homeopathische en antroposofische middelen vanaf 1 juli 1993 niet langer te vergoeden, vond zij discriminerend, willekeurig en onrechtmatig….. http://archief.trouw.nl/artikel?REC=tr-19931023-000043957
   
  NOVA: PUBLICATIE KANKERMEDICIJN TEGENGEHOUDEN IVM MOGELIJK PATENT
  Overheidsbeleid: financiering van fundamenteel onderzoek
  ( televisie; ‘Nova’, 26-10-1993; NOS; José van Gelder, Hella Liefting, Ron Nieuwenhuys, Mart Smeets, Maartje van Weegen, Maarten Evenblij, Rob van Hattum )
  Reportage over het uitstellen van publicaties over belangrijke wetenschappelijke ontdekkingen ivm mogelijke patenten. Onlangs werd bekend dat de Universiteit van Amsterdam (UvA) de rechten van een mogelijk kankerremmend geneesmiddel heeft verkocht aan een Japans bedrijf. De stof, EO-9, werd ontdekt door academicus Eef Oostveen, die destijds van hoogleraar Speckamp het advies kreeg niets over de stof te publiceren ivm mogelijke patenten. INTERVIEWS met: – N. Speckamp, organisch medicus, over nadelen van publicatie, kanspercentage dat een ontdekte stof ook daadwerkelijk tot een medicijn kan leiden en mogelijke winst van de verkoop van EO-9; – H. Pinedo, oncoloog, die van mening is dat de farmaceutische industrie eerder geneigd is onderzoeken en testen te financieren van nog niet gepubliceerde stoffen en dat door te publiceren veel potentiële medicijnen op de plank eindigen. STUDIO-INTERVIEW met J. Gevers van de UvA over het structurele geldgebrek van universiteiten voor onderzoeken tbv de ontwikkeling van medicijnen. Hij is van mening dat het niet publiceren over de stof EO-9 verstandig is geweest, en dat de winst gebruikt zal worden voor andere onderzoeken. Hij gaat kort in op het overheidsbeleid tav de financiering van fundamenteel onderzoek.
   
  KERNCOMMISSIE ETHIEK MEDISCH ONDERZOEK
  De Kerncommissie Ethiek Medisch Onderzoek (KEMO) beoordeelt onderzoeksvoorstellen op het gebied van de medische wetenschap waaraan bijzondere ethische, juridische en maatschappelijke problemen verbonden waren, zoals bijvoorbeeld gentherapie. In de tien jaar van haar bestaan heeft de KEMO 27 adviezen uitgebracht en heeft in een behoefte voorzien…
  PUBLIEKSCAMPAGNE ‘KEUZEN IN DE ZORG’
  ( Tweede Kamer, vergaderjaar 1993-1994, 23 400 XVI, nr. 27, Vaststelling van de begroting van hoofdstuk XVI, Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, voor het jaar 1994, november 1993 )
  …De Kerncommissie ethiek medisch onderzoek (KEMO) is in 1989 ingesteld omdat er bij ethische commissies in toenemende mate behoefte bestond aan ondersteuning en advies vanuit een centraal punt…
  …(…)…Eind 1991 is in het kader van Keuzen in de zorg de publiekscampagne Keuzen in de zorg van start gegaan. De publiekscampagne heeft twee doelstellingen:
  – (1.) In brede kring bekend maken dat het nodig en wenselijk is om keuzen te maken;
  – (2.) Zichtbaar maken dat mensen zelf keuzen kunnen maken en stimuleren dat ze dat ook doen.
  Voor het realiseren van deze doelstellingen was ook in 1993 een budget beschikbaar voor het subsidiëren van projekten die een bijdrage aan de discussie over keuzen leveren.
  In 1993 is gekozen voor de volgende hoofdthema’s: collectieve versus eigen verantwoordelijkheid en medicalisering en gepast gebruik. Ter illustratie kunnen de volgende projekten worden genoemd:
  – de uitgave van het boekje ‘Wat doe ik? Ga ik naar de huisarts?’ (inmiddels 1 miljoen verkochte exemplaren);
  – de produktie van een beeldplaatprogramma over borstkanker dat patiënten in staat stelt in alle vrijheid vragen te stellen en keuzes over mogelijke behandelwijzen te maken;
  – een in ontwikkeling zijnde gespreksmap voor ouderen met als titel ‘Van kiezen word je beter’;
  – debatten onder de titel ‘De tuin van pijn en hoop’;
  – discussierondes onder vrouwen die moeten bewerkstelligen dat de visie van vrouwen een rol speelt bij de besluitvorming met betrekking tot keuzen in de zorg, etc…..
  PUBLIEKSCAMPAGNE ‘KEUZEN IN DE ZORG’:
  BOEK JAN MARIJNISSEN: TEGENSTEMMEN
  In het najaar van 1994 zond de ncrv een opmerkelijke serie televisieprogramma’s uit onder de titel Arm en Rijk. Op uitnodiging van Violet Valkenburg mocht het publiek in de studio voor één avond plaatsnemen op de stoelen van de bezuinigende minister en staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De opzet van het programma was ontleend aan een eerdere serie, Op Leven en Dood geheten, waarin het publiek medisch-ethische keuzes kreeg voorgelegd als: wie heeft er meer recht op een operatie, een hartpatiënt van 65 of een kind met leukemie ?
  …(…)…Angst voor Amerikaanse toestanden: Dat de introductie van meer Amerikaanse dynamiek onmogelijk is zonder dat daarbij harde keuzes worden gemaakt, lijdt geen twijfel. Vandaar dat neoliberale machthebbers er alles aan doen om ‘het draagvlak’ voor hun beleid onder de bevolking zo groot mogelijk te maken. In 1994 kocht het ministerie van Financiën, dat toen nog onder leiding stond van Wim Kok, daartoe een tiental minuten zendtijd in de 5 uur-show van het commerciële RTL. Toen dat per ongeluk uitlekte, ontstond er een kleine media-rel. Maar betalen voor een interview met Catherine Keijl, zoals Kok deed, bleek nog een tamelijk onschuldige vorm van kijkers- en kiezersbedrog. Het kon ook veel subtieler en dus misleidender. Het NCRV-programma Op leven en dood maakte onderdeel uit van de publiekscampagne Keuzen in de Zorg en werd mede gefinancierd (100000 gulden) door het toenmalige ministerie van wvc. http://www.janmarijnissen.nl/boeken/tegenstemmen_hoofdstuk1.stm
  EEN HARDE CONFRONTATIE MET ‘KEUZEN IN DE ZORG’
  ( Dagblad Trouw, 17 september 1993, Dr. C. Spreeuwenberg: huisarts en hoofdredacteur van Medisch Contact )
  …(…)…Wat is er aan de hand ? Twee jaar geleden bracht de commissie-Dunning het rapport over het onderwerp ‘Keuzen in de zorg’ uit. In dit rapport wordt aangegeven aan welke eisen verstrekkingen moeten voldoen om uit publieke middelen te worden betaald. Verder stelde de commissie dat uiteindelijk – als het mes op de keel wordt gezet – ‘care’ boven ‘cure’ behoort te gaan en besteedt zij aandacht aan de problematiek van de wachtlijsten. Een van de aanbevelingen was om onder de bevolking een discussie aan te zwengelen over het maken van keuzen, een brede maatschappelijke discussie dus. De NCRV heeft deze geriefelijke zelfkoestering vorige week verstoord toen zij, met financiele hulp van WVC, startte met de uitzending van de serie ‘Op leven en dood’…(…)…Het draait erom dat voor de twee patienten op het beslissingsmoment slechts een behandeling beschikbaar is, zodat er voor een van beiden moet worden gekozen.
  …(…)…Opvallend was de bijdrage en invloed van de twee specialisten. De cardioloog Kingma ging genuanceerd in op de wachtlijstproblematiek. Hij verricht onderzoek naar de prioriteitsstelling voor en de gevolgen van wachtlijsten. Hij gaf aan dat er in ons land een op de drie dagen een patient die wacht op een dotterbehandeling aan acute hartdood sterft. Hij stelde zich kwetsbaar op. Zo gaf hij toe dat hij zijn beslissingen niet alleen op medische gronden neemt, maar dat hij ook wel eens sociale omstandigheden een rol laat meespelen. Hoewel minder goed met wetenschappelijke gegevens gefundeerd dan Kingma won de vaatchirurg Rauwerda de sympathie van het publiek.
  …(…)…Willen mensen de programma’s van hun politieke partijen kunnen beinvloeden, verantwoord kunnen stemmen en begrijpen waarom ze een bepaalde behandeling niet kunnen krijgen, dan zijn programma’s als ‘Op leven en dood’ nodig. Het helpt niet als we voorbij gaan aan de irrationele factoren die zowel artsen als patienten en niet-zieke burgers in hun beoordeling mee laten wegen. Het programma laat zien hoe ongelooflijk hard sommige mensen oordelen. http://archief.trouw.nl/artikel?REC=tr-19930917-000039409
   
  PIL VERZACHT NIET ELKE KLACHT
  Dokter, patient en apotheker kunnen iets doen tegen overconsumptie
  ( Dagblad Trouw, 5 november 1993 )
  …(…)…WVC subsidieerde Medi-Zin in het kader van de publiekscampagne ‘Keuzen in de zorg’, bedoeld om zowel de werkers in de gezondheidszorg als patienten meer bewust te maken van hun gezondheidsgedrag. “Medi-Zin stimuleert onafhankelijk denken en geeft verlichting in gevallen van onverstandig geneesmiddelengebruik. Het werkt op het centraal zenuwstelsel en voorziet de hersenen van onontbeerlijke informatie over medicijnen”, vermeldt de bijsluiter, vlak onder de kop ‘Beter met minder’. Want waarom zijn er eigenlijk zoveel pillen, poeders en drankjes? Zijn die allemaal nodig? Als het ene land met 300 middelen toe kan, wat moet een ander land dan in vredesnaam met 1 100, 6 000, of zelfs 20 000 middelen ?
  Tijdens het debat ‘Geneesmiddelen: terug naar de essentie’, waar MediZin voor het eerst gepresenteerd werd, getuigden ook diverse huisartsen en apothekers van de wanhoop die hen af en toe bekruipt. “Hoe krijg ik het voor elkaar om alles van al die 2 000 middelen te weten?” verzuchtte een huisarts, direct gevolgd door een apotheker, die zelfs de relevante literatuur over nieuwe middelen nergens kan vinden. “De enige informatie die verkrijgbaar is, gaat over de bijwerkingen. Maar de dossiers over de waarde en effecten van het middel, liggen stevig achter slot en grendel”, aldus deze apotheker….. http://archief.trouw.nl/artikel?REC=tr-19931105-000044912
   
  EERSTE KAMER: WETSVOORSTEL WET BEROEPEN INDIVIDUELE GEZONDHEIDSZORG (BIG)
  # D’66: “Advies / rapport Gezondheidsraad alternatieve behandelwijzen is belangrijk en baanbrekend voor mogelijke vruchtbare samenwerking; internationale samenwerking, effectiviteits-, wetenschappelijk-onderzoek toejuichen en stimuleren i.v.m. de maatschappelijke werkelijkheid van het gebruik van het alternatief en een ‘modern stelsel van beroepenwetgeving'”
  # PVDA: “Kiezen voor alternatief: buitengewoon begrijpelijk, eigen ervaringen en resultaten”
  # CDA: “Rapport Gezondheidsraad is zeer de moeite van het lezen waard”
  # Groen links: Gelijke behandeling alternatief / regulier.
  # SGP: “Tuchtcollege: geen of onvoldoende deskundigheid op het gebied van de alternatieve geneeswijzen voorhanden”
  # Staatssecretaris WVC (PVDA): “Indien kwaliteitsbevorderende en –bewakende maatregelen niet binnen een relijke termijn vanuit het alternatieve veld tot stand komen, is een meer sterk sprekende benadering van overheidszijde NOODZAKELIJK”
  ( Handelingen Eerste Kamer, 1993-1994, 9 november 1993 )
  Aan de orde is de behandeling van:
  – het wetsvoorstel Regelen inzake beroepen op het gebied van de individuele gezondheidszorg (Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg)
  # MEVROUW WESSEL-TUINSTRA (D66):
  …(…)…In dit huis mogen wij echter de vraag stellen of wij met dit soort wetgeving op de goede weg zijn ter oplossing van maatschappelijke knelpunten. Die knelpunten zijn er immers en ik noem er enkele. Zo wordt ten eerste bestaande wetgeving met voeten getreden, bijvoorbeeld de Wet op de uitoefening van de geneeskunst van 1865. Deze wet verschafte de arts een monopoliepositie die uit de tijd is. Ten tweede wijs ik op de moeizame verhouding tussen reguliere en alternatieve geneeswijzen. Ten derde noem ik de zwakke positie van de patiënt bij de uitoefening van zijn of haar individueel klachtrecht. Ten vierde wijs ik op de behoefte aan kwaliteitscontrole in de gezondheidszorg.
  …(…)… Het knelpunt van de moeizame verhouding tussen de reguliere en alternatieve behandelwijzen lijkt mij niet met wetgeving op te lossen. Een zeker spanningsveld zal hier altijd blijven bestaan, constateert het jongste advies van de Gezondheidsraad over alternatieve behandelwijzen en wetenschappelijk onderzoek. Tegelijkertijd draagt dit belangrijke en baanbrekende rapport bouwstenen aan voor mogelijke vruchtbare samenwerking tussen diverse richtingen in behandelmethoden. Ook brengt zij modellen voor effectiviteitsonderzoek, waarbij zij een aantal kwaliteitscriteria formuleert waaraan dat onderzoek moet voldoen. Die gelden zowel voor de alternatieve als voor de reguliere geneeskunst. Dat betekent kwaliteitsbewaking in het veld zelf. Dient dat juist niet toegejuicht en gestimuleerd te worden ? In dit verband moet mij van het hart, dat ik de reactie van de staatssecretaris op het genoemde rapport te terughoudend vind. Ik zie hier ook een opmerkelijke tegenstelling. Bij het instrument wetgeving ter ordening van de gezondheidszorg is geen detail overgeslagen. Alles wordt geregeld. Maar bij een ander instrument voor kwaliteitsbewaking namelijk wetenschappelijk onderzoek zegt de staatssecretaris, dat hij de discussie in de wetenschappelijke wereld met belangstelling afwacht. Ook de andere aanbevelingen worden minimaal afgedaan, zoals de coördinatiecommissie Alternatieve behandelwijzen of die over internationale samenwerking. Een dergelijke reactie staat mijns inziens in geen verhouding tot het belang van het rapport en de maatschappelijke werkelijkheid van het gebruik van het alternatieve circuit, een werkelijkheid die de staatssecretaris goed bekend is, zoals blijkt uit zijn notitie van mei 1993. Ik ben er gelukkig van overtuigd dat de Tweede Kamer de staatssecretaris op deze punten drastisch zal corrigeren. Misschien kan hij hier zijn verschil in attitude ten aanzien van de genoemde beleidsinstrumenten alvast eens toelichten, nu wij op het punt staan in zee te gaan met zijn beleid ter zake van deze wetgeving, wetgeving die door de regering in de memorie van antwoord wordt aangeduid als “een modern stelsel van beroepenwetgeving”.
  …(…)…Ik kom te spreken over de kwestie van de iatrosofen. Deze tragische, naar de kant van de slachtoffers, en schandalige, naar de kant van de onverantwoordelijke en kwalijk handelende iatrosofische behandelaar, gang van zaken heeft de roep om bestrijding van de kwakzalverij versterkt. De politieke vraag hierbij is, hoe zulke trieste zaken te vermijden zijn en wat de rol van de overheid is. In het kader van dit wetsvoorstel wil ik vragen: wat verandert de BIG nu op dit terrein? Het strafrecht kan hier toch wel worden toegepast ? Prof. Van der Mijn, voorzitter van de voorlopige BIG-raad, stelt in “Voorraad” van september 1993 terecht dat de BIG kwakzalverij kan bestrijden……..Hij noemt in dit verband publieksvoorlichting, alert optreden van de geneeskundige inspectie en justitie en ordening in het veld van alternatieve genezers zelf. Dat zijn pittige voorwaarden die mijn fractie geheel onderschrijft. In antwoord op vragen van leden van de Tweede Kamer over deze zaak antwoordt de regering onder punt 7 dat voorlichtingsactiviteiten op dit moment niet noodzakelijk zijn. Dat begrijpen wij niet heiemaal, voorzitter. Voorlichting is hier toch bijzonder gewenst ?…
  # MEVROUW VAN DER MEER (PVDA):
  …(…)…al snel bleek dat mensen zich niet laten voorschrijven aan wie zij de zorg voor hun gezondheid toevertrouwen. Ook nu is dat zo. Mensen die bang zijn voor hun gezondheid, zijn vaak bereid, zich te wenden tot iedereen die zich aandient, met welke al dan niet loze beloften dan ook. Zij laten zich door niemand bepraten of tegenhouden, al helemaal niet door een wet. Dat is niet altijd verstandig, maar het is buitengewoon begrijpelijk. Ik heb dergelijke onverstandige stappen van nabij gezien en heb mij verbaasd over de gigantische hoeveelheid geld die gevraagd en betaald wordt voor vaak waardeloze troep. Soms helpt de suggestie alleen al, en dan is er tenminste nog iets bereikt, maar soms wordt er ook, zoals wij onlangs helaas moesten constateren bij de klachten over iatrosofen, met mensenlevens gespeeld. Hiermee wil ik niet zeggen dat alle beoefenaars van alternatieve geneeskunst charlatans zijn. Integendeel, zou ik bijna zeggen. Ook uit eigen ervaring ken ik vele toegewijde, kundige en gedegen opgeleide mensen, die vaak resultaten boeken, al zijn deze niet altijd verklaarbaar.
  …(…)…De Wet BIG is in zijn oorspronkelijke vorm in 1986 ingediend, maar haar voorgeschiedenis is veel ouder. Al in 1913 was er een advies van de welbekende Van Houten en sindsdien hebben vele commissies en adviesorganen zich ermee beziggehouden…
  # MEVROUW MICHIELS VAN KESSENICH-HOOGENDAM (CDA):
  …(…)…De arts is al lang niet meer de exclusieve verlener van geneeskundige zorg. Dagelijks wenden zich grote aantallen mensen tot behandelaars die niet gekwalificeerd arts zijn. Velen zoeken hun heil bij een zogenaamde alternatieve behandelaar. Soms consulteert men gelijktijdig zowel een reguliere arts als een alternatieve behandelaar. Ter zijde merk ik op dat zeer recent een dik rapport van de Gezondheidsraad is verschenen over alternatieve behandelwijzen en wetenschappelijk onderzoek. Mevrouw Wessel is hierop uitvoerig ingegaan. Dat wil ik nu niet doen. Ik wil er wel iéts van zeggen. Aanleiding tot het rapport was het verzoek van de toenmalige staatssecretaris om geadviseerd te worden over de onderzoekmethodieken waarmee de effectiviteit van alternatieve behandelwijzen redelijkerwijs aantoonbaar kan worden gemaakt. Gaandeweg zijn de onderzoekers gestuit op essentiële vragen, zoals: wat is genezen eigenlijk, welke factoren spelen bij genezing een rol ? Deze vragen zijn evenzeer van groot belang bij de alternatieve behandelwijze als bij de reguliere geneeskunst. Het rapport is zeer de moeite van het lezen waard.
  # MEVROUW VAN LEEUWEN-SCHUT (VVD):
  …(…)…Al met al heeft de discussie lang, te lang wellicht, geduurd. Die duurde zo’n 25 jaar, namelijk vanaf 1967 toen de Staatscommissie medische beroepsuitoefening werd ingesteld.
  …(…)…Beoefenaren van alternatieve geneeswijzen worden in dit wetsvoorstel gelegaliseerd, uiteraard met beperkingen ten aanzien van het verrichten van voorbehouden handelingen indien zij daartoe niet bevoegd zijn. De Gezondheidsraad, het is al gememoreerd, heeft onlangs een lijvig rapport gepubliceerd met de titel “Alternatieve behandelwijzen en wetenschappelijk onderzoek”. De staatssecretaris heeft de hierin bepleite instelling van een coördinatiecommissie alternatieve behandelwijzen resoluut afgewezen. De Gezondheidsraad vindt dat alternatieve en reguliere behandelwijzen niet erkend moeten worden als wetenschappelijk is aangetoond dat zij niet helpen. Wijst onderzoek echter uit dat zij wel effect hebben, dan mag erkenning niet achterwege blijven.
  …(…)…De staatssecretaris schrijft in zijn standpuntbepaling over het genoemde advies van de Gezondheidsraad op pag. 4 het volgende: “indien kwaliteitsbevorderende en –bewakende maatregelen niet binnen een redelijke termijn vanuit het alternatieve veld tot stand komen, acht ik van overheidszijde – zo mogelijk in samenwerking met de verzekeraars -een meer geprononceerde benadering noodzakelijk”. Hij kijkt dan in eerste instantie naar het veld zelf. Dat is een goede zaak.
  # MEVROUW VAN WIJNGAARDEN (GROEN LINKS):
  …(…)…De verleiding is goot om bij de behandeling van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg een historisch overzicht te geven….Ik zal de verleiding op een klein onderdeel na weerstaan. De maatschappelijke discussie over het zelfbeslissingsrecht van patiënten, consumenten en werkers in de gezondheidszorg startte enkele tientallen jaren geleden. Groepen uit de anti-psychiatrie en feministische beweging ontwikkelden een visie op de gezondheidszorg, waarin de totale mens centraal staat. Lichamelijk een geestelijk functioneren niet los van elkaar, maar elkaar beïnvloedend…..Zelfs is verdedigbaar dat de feministische visie heeft geleid tot het opheffen van de oude wet van Thorbecke, juist omdat deze groep bij uitstek heeft geprutst aan het bolwerk van de witte jassen. Maar wetgeving loopt altijd achter de feiten aan en heeft voor de werkelijkheid slechts relatieve betekenis.
  …(…)…Daarom blijf ik zitten met de vraag, waarom een automobilist die met zijn dronken kop een medeburger aanrijdt, waardoor die medeburger een kapot been oploopt, door de strafrechter wordt berecht en degene die als arts daarna met zijn dronken kop in plaats van het been repareert het amputeert, door het medisch tuchtcollege. Met andere woorden: wij zijn van mening, dat wat onder het tuchtrecht valt, onder het strafrecht en civiel recht zou behoren te vallen.
  # HEER HOLDIJK (SGP):
  …(…)…Men zou de wet een liberale wet kunnen noemen, in die zin dat monopolieposities verdwijnen en met name alternatieve genezers legale ruimte wordt geboden.
  …(…)…Ik zou bij deze gelegenheid die voorlichting in het bijzonder willen bepleiten wat betreft de bestrijding van schadelijke kwakzalverij. Men behoeft de categorie van alternatieve genezers als zodanig bepaald niet bij voorbaat te wantrouwen – ik houd mij daar ook verre van – om toch te erkennen dat ook hier kaf onder het koren zit. Ik moge verwijzen naar de recente opwinding rond het optreden van zogenaamde iatrosofen
  In dit verband van het optreden tegen gevallen van aperte kwakzalverij mag ik de staatssecretaris misschien confronteren met de klacht dat het soms schort aan samenwerking tussen de geneeskundige inspectie en justitie; het is, denk ik, een voorrecht dat wij juist niet alleen de staatssecretaris, die nu verdwenen is, maar ook de minister van Justitie in ons midden hebben. Daaraan verbind ik de vraag of de geneeskundige inspectie wel een passend evenredige invloed heeft ten opzichte van justitie en niet ten onrechte soms machteloos moet toezien dat justitie niets doet met door de inspectie gemelde misstanden.
  …(…)…In aanvulling op mijn tekst noem ik toch nog een vierde punt. Artsen die tevens alternatief genezer zijn, kunnen voor het tuchtcollege gedaagd worden, terwijl het mij niet uitgesloten lijkt, dat binnen het college geen of onvoldoende deskundigheid op het gebied van de alternatieve geneeswijzen voorhanden is. Als mijn vooronderstellingen juist zijn, komt het mij voor dat hier iets fundamenteel wringt. Wil de staatssecretaris dan wel de minister aan dit punt aandacht schenken bij zijn beantwoording ?
  ANTWOORD VAN DE REGERING, RE- EN DUPLIEK
  # WVC-STAATSSECRETARIS SIMONS (PVDA):
  …(…)…Het niet aansluiten van die wetgeving op de maatschappelijke werkelijkheid is in onze zienswijze de belangrijkste rechtvaardigingsgrond voor de keuze van een nieuw wettelijk stelsel.
  …(…)…Ik herinner het mij nog heel goed hoe ik in 1989 aankwam en hoe ik bij het bestuderen van de dossiers in aanraking kwam met de BIG–wetgeving en alle complicaties hiervan. Ik herinner me ook een zekere politieke stagnatie in de behandeling door de Tweede Kamer.
  …(…)…Het huidige wetsvoorstel BIG is het resultaat van het bijna permanent zorgvuldig zoeken naar een evenwicht tussen overheidsregulering – welke krijtlijnen moet de overheid zelf trekken opdat er kwalitatief verantwoord op het veld kan worden “gespeeld”? – en het geven van meer vrijheden aan beroepsbeoefenaren en aan burgers.
  …(…)…een belangrijke kwestie die door mevrouw Wessel en anderen aan de orde is gesteld. Ik was daar enigszins op geprepareerd door de berichtgeving die deze zomer over vertegenwoordigers van de iatrosofie is verschenen. In de praktijk is daar grote zorg over gerezen. Ik geloof dat ik mij ook hier weer heel voorzichtig uitdruk…..Er is sprake van een algemene spanning. Als er volgende week of over twee weken een ander incident is met een alternatieve beroepsbeoefenaar, dan zouden wij elkaar naar mijn gevoel immers soortgelijke vragen stellen.
  …(…)…Vervolgens richt ik mij op het thema alternatieve gezondheidszorg waarover veel opmerkingen zijn gemaakt, met verwijzing naar het onlangs verschenen advies van de Gezondheidsraad. Na tien jaar studie en discussie binnen die raad is een omvangrijk advies afgeleverd. Sommigen hebben opgemerkt dat de staatssecretaris er wel héél snel op heeft gereageerd.
  …(…)…Uit de vele over dit onderwerp gemaakte opmerkingen komt de algemeen gestelde vraag naar voren of het kabinet door middel van deze wetgeving niet een zeker waardeoordeel geeft over de alternatieve behandelwijzen. Ik beantwoord die vraag voluit met neen. Ik ben er niet voor en ik ben er niet tegen; het moet voldoen aan heel normale kwaliteitseisen. Er moet ook op een behoorlijke wijze aan wetenschappelijk onderzoek worden gedaan en de burgers moeten hierover de juiste informatie ontvangen.
  …(…)…Ik geloof, voorzitter, dat de overheid hier een positie kiest die terughoudend is waar het gaat om het geven van allerlei waardeoordelen. Zij wil ook vermijden dat bij het eerste het beste incident in een soort reflex wordt gereageerd met nieuwe en aanvullende regelgeving. Waar het om de nu ter tafel gebrachte wetgeving gaat, gelden dezelfde soort waarborgen als ten opzichte van gezondheidswerkers met een reguliere achtergrond.
  …(…)…Mevrouw Wessel vraagt waarom er een gedetailleerde regeling van beroepen in de reguliere sfeer bestaat terwijl men zich zo afstandelijk opstelt ten opzichte van wetenschappelijk onderzoek in de alternatieve sfeer. Voorzitter. De criteria voor overheidsbemoeienis met alternatieve geneeskunde hebben te maken met werkzaamheid en schade. Wanneer moet men iets verbieden? De werkzaamheid van alternatieve behandelwijzen, zo moet worden vastgesteld, is vooralsnog niet of verregaand onvoldoende aangetoond. In die zin past mijns inziens een bescheiden bemoeienis van de overheid, zij het dat wij voluit het doen van wetenschappelijk onderzoek stimuleren. Echter, het aantal aanvragen in dit verband is uiterst bescheiden, zo is mij nog
  onlangs verzekerd.
  …(…)…Mevrouw Van Leeuwen en mevrouw Wessel vroegen of de overheid een actievere rol moeten spelen in de voorlichting over alternatieve behandelwijzen. Ook hierbij meen ik dat initiatieven in het alternatieve veld zelf om binnen de eigen gelederen ordening aan te brengen en burgers voor te lichten, de belangrijkste inzet vormen. Je moet er ontzettend voor oppassen om als overheid in een top-down–benadering voorlichtingsactiviteiten te genereren om burgers te waarschuwen of op de hoogte te brengen. Het is een belangrijke verantwoordelijkheid van het veld zelf. In dit verband merk ik op dat de budgettaire problemen ook gevolgen hebben voor landelijke instituten die deze informatie tot nu toe gaven of geven. Ik wil in de komende maanden eens serieus onderzoeken of er iets mogelijk is binnen de herziening in de voorlichtingsorganisaties op het terrein van de volksgezondheid
  # MINISTER VAN JUSTITIE HIRSCH BALLIN (CDA):
  …(…)…De heer Holdijk heeft gesproken over klachten die hem wel eens bereiken over de samenwerking tussen de geneeskundige inspecties en Justitie, het openbaar ministerie. Natuurlijk kunnen klachten in de ene of andere richting wel eens voorkomen. Ons beeld is echter dat over het geheel genomen de samenwerking goed loopt, en dat deze in de loop der jaren is verbeterd. Er is ook een speciale overleggroep waarvan ik, inmiddels geruime tijd geleden, secretaris heb mogen zijn. Deze houdt zich bezig met de samenwerking tussen het openbaar ministerie en het staatstoezicht op de volksgezondheid. Dit is het kanaal waar eventuele oneffenheden kunnen worden opgelost, maar meer dan dat, waar ook gezamenlijk strategieën kunnen worden ontwikkeld om ervoor zorg te dragen dat er geen zaken tussen wal en schip vallen…
  # MEVROUW VAN WIJNGAARDEN (GROEN LINKS):
  …(…)…Wat de voorlichting over de alternatieve geneeswijzen betreft, heb ik de staatssecretaris een uitstekend idee horen verwoorden. Ik heb begrepen dat in de serie Medisch centrum west een aantal afleveringen zal worden gewijd aan chronisch zieken. Ik neem aan dat wij binnenkort ook afleveringen zullen zien die handelen over alternatieve geneeswijzen.
  # WVC-STAATSSECRETARIS SIMONS (PVDA):
  …(…)…Ten aanzien van het advies van de Gezondheidsraad zeg ik tegen mevrouw Wessel dat ik nu niet wil twisten over de vraag of ik te snel of niet te snel heb gereageerd. Ik meen oprecht dat eigenlijk het enige punt waar ik mij, in relatie tot het advies van de Gezondheidsraad met betrekking tot alternatieve behandelwijzen, van distantieer – dat is overigens niet zo principieel – het punt is, dat ik weinig brood zie in een nieuwe centrale coördinatie–commissie. Als het gaat om onderzoek, opleiding en al dat soort aspecten, dan kun je veel beter kijken hoe wij dat in de bestaande organisaties kunnen accommoderen, in plaats van weer een nieuwe centrale adviescommissie in te stellen, ten aanzien waarvan over vijf jaar een dan zittende bewindsman of een dan zittende Kamer zegt dat er te veel adviesorganen zijn. Ik ben daar dus uiterst bescheiden in. Ik ervaar het ook, in de afronding van de advisering van de Gezondheidsraad, als een soort noodsprong – nu, dat is te veel gezegd; daar zou ik het advies onrecht mee aandoen. Maar men heeft iets proberen te vinden als belichaming van het belang van de alternatieve geneeskunde. Ik zoek dat dus vooral niet in het oprichten van nieuwe commissies, maar in het daadwerkelijk mogelijk maken van meer onderzoek naar alternatieve methoden op hun wetenschappelijke betekenis, enz.
  …(…)…Ik heb ook de kranteberichten over Medisch Centrum West gelezen. De Nationale Commissie Chronisch Zieken sponsort blijkbaar sommige televisieprogramma’s, waaronder Medisch Centrum West. Ik vind het al een heel gelukkige ontwikkeling, dat het departement daar niet op wordt aangekeken. Vroeger stonden wij namelijk zelf voor de vraag om zo’n programma desgewenst te subsidiëren. Voor alle budgetten op mijn begroting met betrekking tot subsidieverzoeken van die tientallen verenigingen heb ik een club gemaakt, die dat regelt. De Kamer beoordeelt of men in algemene zin dat budget voor chronische–ziektebestrijding voldoende vindt. Het is dus de verantwoordelijkheid van een buiten de overheid gelegen orgaan om de specifieke subsidies toe te kennen. Dat heeft men gedaan. Als men dat morgen doet ten aanzien van voorlichting over alternatieve geneeswijzen zult u mij daar niet over horen.
   
  TWEEDE KAMER: ALTERNATIEVE BEHANDELWIJZEN
  ( Tweede Kamer, vergaderjaar 1993-1994, 23 158, nr. 3, 2 december 1993, verslag van een mondeling overleg, 11 november 1993, van de vaste Commissie voor de Volksgezondheid met de Staatssecretaris van WVC, H. J. Simons (PVDA), over de notitie inzake alternatieve behandelwijzen (23 158, nr. 1) en de brief met het standpunt op het advies ‘Alternatieve behandelwijzen en wetenschappelijk onderzoek’ van de Gezondheidsraad (23 158, nr. 2))
  VRAGEN EN OPMERKINGEN UIT DE COMMISSIE
  ## Mevrouw Terpstra (VVD):
  memoreerde dat dit overleg plaatsvindt in de Thorbeckezaal en dat het Thorbecke was die in 1865 de Wet op de geneeskunst introduceerde met de strekking dat de geneeskunst alleen mag worden beoefend door reguliere, wetenschappelijk opgeleide artsen. Van meet af aan was echter duidelijk dat deze wet niet goed handhaafbaar was. Door generaties parlementariërs is daarna geprobeerd enige ordening aan te brengen in de wereld van de alternatieve behandelwijzen.
  …(…)…Overigens komt de Gezondheidsraad tot de conclusie dat het in principe mogelijk is de effectiviteit van alternatieve behandelwijzen te meten, mits dat gebeurt in nauwe samenwerking tussen alternatieve en reguliere behan-delaren en universitaire wetenschappers. Basisvoorwaarde is ook een ‘open mind‘, in die zin dat alle betrokkenen zonder enige terughoudendheid hun eigen denkwereld blootgeven en analyseren zonder te polariseren.
  …(…)…De aantallen in de notitie van de staatssecretaris (blz. 4) geven zonneklaar aan dat alternatieve behandelwijzen gekarakteriseerd kunnen worden als een belangrijke maatschappelijke werkelijkheid. Het rapport van de Gezondheidsraad kan dan ook gekenmerkt worden als een belangwekkend en baanbrekend rapport, dat bouwstenen aangeeft voor een vruchtbare samenwerking en voor een effectiviteitsonderzoek naar zowel reguliere als alternatieve behandelwijzen. Mevrouw Terpstra was teleurgesteld over de teneur van de reactie van de staatssecretaris. Het lijkt erop dat hij weinig affiniteit heeft met het onderwerp van ‘alternatieve behandelwijzen’. Hij legt terecht veel verantwoordelijkheid bij het alternatieve veld, maar heeft te weinig aandacht voor de noodzaak van ordening waarbij zou kunnen worden gedacht aan een scheidsrechtersrol voor een gezaghebbende coördinatie– en coachingcommissie. Zij betreurde het dat de staatssecretaris de aanbeveling van de Gezondheidsraad om zo’n commissie in te stellen niet wil overnemen.
  …(…)…Mevrouw Terpstra was al met al de mening toegedaan dat de aanbeveling om te komen tot een coördinatiecommissie voor alternatieve behandelwijzen dient te worden opgevolgd.
  …(…)…Ten slotte wees mevrouw Terpstra erop dat het Informatie– en Documentatiecentrum Alternatieve Geneeswijzen (IDAG) is ingesteld om te komen tot een volledige en objectieve informatievoorziening aan de patiënt/consument. T.z.t. zal gekomen moeten worden tot een overheveling van de overheidsverantwoordelijkheid in dezen naar het veld, maar zij achtte het moment nog niet aangebroken om de subsidie geheel te beëindigen. Als dat gebeurt, wordt een unieke databank opgeheven zonder dat er een alternatieve voorziening voorhanden is.
  ## De heer Smits (CDA):
  ….constateerde dat de gemiddelde Nederlander zich graag laat informeren over kwesties, de volksgezondheid betreffende. Ook de staatssecretaris haalt voor zijn notitie de nodige informatie bij het IDAG vandaan. De heer Smits plaatste evenals mevrouw Terpstra vraagtekens bij het van de ene op de andere dag stopzetten van de subsidie en gaf in overweging om, als de subsidie toch moet worden beëindigd, dit op een geleidelijke manier te doen…
  ## Mevrouw Ruigrok (PvdA):
  …Alternatieve behandelwijzen moeten niet bij voorbaat worden afgewezen. Er zitten immers goede elementen in die in de reguliere vaak nauwelijks aan bod komen. In de alternatieve behandelwijzen heeft de behandelaar meer aandacht voor de patiënt, terwijl ook veel meer de psycho-sociale aspecten bij de behandeling worden betrokken. Dit is echter niet een voldoende argument om de alternatieve behandelwijzen geheel en al uit de collectieve middelen te financieren. Wel zou in de opleiding van artsen en therapeuten meer aandacht moeten worden geschonken aan de alternatieve behandelwijzen. Op dit moment vindt een viertal onderzoeken plaats naar de mogelijkheid van samenwerkingsrelaties; wat gaat er met de resultaten van die onderzoeken gebeuren ?
  …(…)…Bij de vraag naar de mate van werkzaamheid is medebepalend of een bepaalde handelwijze een bijdrage kan leveren aan het oplossen van gezondheidsproblemen. Wat dit betreft is er nog geen duidelijkheid over de alternatieve behandelwijzen. De eerst aangewezen weg van onderzoek naar de effectiviteit dient de ontwikkelingsgeneeskunde te zijn. In het beleidsplan terzake is onderzoek naar de effectiviteit als een der voorrangsgebieden aangewezen. Er zijn twee projecten gaande op dit punt. Wanneer kunnen de resultaten daarvan tegemoet worden gezien ? Acht de staatssecretaris het zinvol dat in de commissie Ontwikkelingsgeneeskunde van de Ziekenfondsraad alternatieve artsen zitting hebben ?
  …(…)…Aan de activiteiten van het IDAG wordt door de staatssecretaris veel waarde toegekend, terwijl toch per 1 januari a.s. de subsidie wordt beëindigd. In de notitie staat dat aan het IDAG is gevraagd – en daarmee is inmiddels een begin gemaakt – zijn gegevensbestanden voor een breder publiek toegankelijk te maken. Voorts wordt aan het IDAG de taak toebedeeld om door middel van voorlichting de kenniskloof tussen regulier en alternatief kleiner te maken. Mevrouw Ruigrok drong er bij de staatssecretaris op aan in het overleg te treden met het IDAG om tot een subsidieafbouwregeling te komen waarbij de taken die het IDAG nu uitvoert niet verloren gaan (b.v. door ze onder te brengen bij vergelijkbare instellingen).
  …(…)…Samenvattend merkte mevrouw Ruigrok op dat het veld zelf moet streven naar openheid, opleidingseisen, externe toetsing, sanering door middel van registratie en samenwerking met de reguliere gezondheidszorg. Aan de andere kant moet de reguliere gezondheidszorg niet bij voorbaat elke alternatieve behandelwijze bestrijden.
  ## De heer Willems (Groen Links):
  ..constateerde een toenemende belangstelling voor de alternatieve geneeswijzen en ook een toenemend begrip van het reguliere veld voor de achtergronden van en denkwijzen in de alternatieve gezondheidszorg. Tegelijkertijd moet echter ook worden geconstateerd dat op een aantal terreinen de weerstand tegen de alternatieve gezondheidszorg groeit. Zorgelijk is ook dat het overheidsbeleid, zoals dat tot uiting komt in de reacties van de staatssecretaris op het rapport-Menges en het advies van de Gezondheidsraad, zich afwerend opstelt tegenover de steeds positievere bejegening van de alternatieve gezondheidszorg in het algemeen. Vanwaar die afhoudende opstelling ?
  …(…)…Een groot aantal adviezen is door het veld zelf ter harte genomen, maar op de punten waar de overheid een taak kan hebben, laat de staatssecretaris het afweten. Zo wordt de subsidie aan het IDAG beëindigd, terwijl deze mstellmg een jaar geleden nog alle lof werd toegezwaaid. Bovendien wordt de aanbeveling om te komen tot het instellen van een coördinatiecommissie ten onrechte van de hand gewezen.
  …(…)…Wat betreft de reguliere gezondheidszorg is de toegankelijkheid redelijk verzekerd, maar het alternatieve terrein heeft een grote achterstand goed te maken. De overheid kan hierbij wel degelijk een taak hebben totdat er sprake is van een evenwichtige situatie en van twee sectoren die elkaar aanvullen en versterken.
  …(…)…De staatssecretaris constateert dat prioriteit moet worden gegeven aan onderzoek in de ontwikkelingsgeneeskunde maar stelt daarvoor geen geoormerkt geld beschikbaar, ook niet ten behoeve van alternatieve geneeswijzen. Wat stelt die prioriteitsstelling dan eigenlijk voor ? De heer Willems drong er verder op aan het advies van de Gezondheidsraad met betrekking tot instelling van een coördinatiecommissie serieus te nemen. De overheid heeft hier inderdaad niet een eerste verantwoordelijkheid, maar is de staatssecretaris ook niet van mening dat de gehele medische wereld (zowel regulier als alternatief) op een gezaghebbend instituut zit te wachten nu de commissies-Muntendam en Menges niet meer bestaan en de noodzaak van onderzoek naar het zelfhelend vermogen van de mens en de placebo-effecten onverminderd aanwezig is ?
  …(…)…Ten slotte zei de heer Willems het onbegrijpelijk te vinden dat de subsidie aan het IDAG wordt beëindigd. Voorlichting is en blijft immers nodig.
  ## De heer Van Middelkoop (GPV):
  …(…)…Nu de staatssecretaris zelf aan het IDAG heeft gevraagd de gegevensbestanden voor een breed publiek toegankelijk te maken, is het zeer merkwaardig dat hij opeens besloten heeft de subsidie aan deze instelling te staken. Het IDAG moet in ieder geval de mogelijkheid worden geboden zich aan te passen aan een nieuwe situatie en alternatieve financieringsbronnen te zoeken.
  ## De heer Kohnstamm (D66):
  …(…)…De meest fascinerende zin uit het rapport van de Gezondheidsraad is wel dat ‘er geen reden is om te veronderstellen dat het placebo-effect geen rol zou spelen wanneer een patiënt alternatief wordt behandeld’.
  ## Antwoord van de staatssecretaris:
  …(…)…De staatssecretaris wees van de hand dat uit zijn brieven een vooroordeel tegen alternatieve behandelwijzen blijkt. Hij benadrukte op geen enkele wijze te willen discrimineren tussen alternatieve behandelwijzen en reguliere behandelwijzen en een nuchtere en open discussie over deze materie te willen voeren. Desgevraagd bestreed hij ook de suggestie dat uit de reorganisatie blijkt dat het departement zich in het algemeen nogal afhoudend opstelt tegenover alternatieve behandelwijzen.
  …(…)…Wel staat vast dat de overheid naar de mate van het mogelijke gehouden is actie te ondernemen als blijkt dat behandelwijzen schadelijke gevolgen kunnen hebben; ook heeft zij een zekere verantwoordelijkheid als het gaat om het blootleggen van de werkzaamheid van behandelwijzen.
  …(…)…In ieder geval kan worden vastgesteld dat van de meerderheid van de alternatieve behandelwijzen de werkzaamheid nog niet is aangetoond.
  …(…)…Gelukkig breekt steeds meer het besef door dat psychosociale factoren niet buiten beschouwing kunnen worden gelaten bij het bepalen van het ziektebeeld en dat daarvoor tijd en geduld nodig is.
  …(…)…Een tweetal onderzoeksvoorstellen op het gebied van alternatieve behandelwijzen is door de commissie ontwikkelingsgeneeskunde op methodologische gronden afgewezen; dat betrof de effectiviteit van chiropractie bij spanningshoofdpijn en van acupunctuur bij tennisellebogen
  Nadere gedachtenwisseling
  …(…)…Mevrouw Terpstra was blij dat de staatssecretaris nadrukkelijk heeft gezegd niet te willen discrimineren tussen reguliere en alternatieve behandelwijzen. Het is inderdaad van groot belang dat de mensen zelf hun eigen keuzen kunnen maken.
  …(…)…De heer Kohnstamm herinnerde aan de uitspraak van prof. Menges tijdens de hoorzitting dat het niet instellen van een coördinatiecommissie neerkomt op een wedstrijd tussen Ajax en Feijenoord zonder scheidsrechter.
  …(…)…De staatssecretaris herhaalde dat er naar zijn mening geen sprake meer is van een enorm brede kloof tussen alternatieve en reguliere sector.
   
  ALTERNATIEVE BEHANDELWIJZEN EN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK
  (advies uitgebracht door de Commissie Alternatieve Behandelwijzen van de Gezondheidsraad, 1 1993, Den Haag: Gezondheidsraad, Rapportnr. 1993/13, 775 p, ISBN: 90-5549-003-2 )
   
  ONDEUGDELIJKE HARTKLEPPEN VAN PFIZER
  “Moedwillige marketing”
  (televisie; ‘Televizier’, 11-01-1994; AVRO; Cees Molenaars )
  Reportage over de fabricagefouten bij hartkleppen van het Amerikaanse, farmaceutische bedrijf Pfizer. Nederlandse hartpatiënten met zo’n hartklep verkeren al jaren in onzekerheid omtrent het gevaar van deze hartkleppen, waarvan de las van de klepophanging zomaar kan afbreken. Na jarenlang procederen moet de fabriek nu de fabricage-gegevens bekendmaken. INTERVIEWS hierover met: – drs. J. Defauw, hartchirurg, die de fabrikant verdenkt van moedwil bij het op de markt brengen van deze slechte kleppen; – J. Steenbruggen en H. Hoenderboom, hartpatiënten.
   
  DE RONDE VAN WITTEMAN: DIAGNOSE STELLEN M.B.V. HELDERZIENDHEID
  Grens tussen gelovigheid en goedgelovigheid
  (televisie; ‘De Ronde van Witteman’, 02-02-1994; VARA; Ger Ackermans, Siebe de Steenwinkel)
  Serie praatprogramma’s met publiek en gasten olv Paul Witteman, waarin een bepaald thema besproken wordt adhv persoonlijke verhalen. Deze aflevering over de grens tussen gelovigheid en
  goedgelovigheid. Witteman praat met: – een vrouw die door een paragnost werd genezen; – een paranormaal genezer; – een man die toetrad tot de Jehova’s Getuigen; – een vrouw die in aanraking kwam met gebedsgenezeres Sonja de Vries; – een man wiens dochter behandeld werd door een paragnost; – een neuroloog, die de verhalen afdoet als anekdotes, die niet de werking van paranormale geneeswijzen bewijzen; – een vrouw wier dochter werd behandeld via antroposofie en iatrosofie; – een advocate. Aan de orde komt de gave tot genezen van mensen die door de reguliere geneeskunde zijn opgegeven; een diagnose stellen mbv helderziendheid; het geven van studie- of zakenadviezen dmv helderziendheid; de methoden van Jehova’s Getuigen om mensen op zwakke momenten te benaderen, oa via overlijdensadvertenties; de praktijken van gebedsgenezeres Sonja de Vries, die werkte via engelen; het met succes op afstand genezen door een paragnost; de “schaduw” van de moeder die bij haar kinderen ziekten veroorzaakt; het ontbreken van controle en inspectie op alternatieve genezers, waardoor iedereen zich als zodanig kan vestigen.
   
  Het geloof in het ultieme medicijn tegen kanker
  NOVA: ONCOLOOG P. BORST OVER DE STRIJD TEGEN KANKER
  (televisie; ‘Nova/DenHaagVandaag’, 15-03-1994; NOS;
  Actualiteitenprogramma, gepresenteerd door Paul Witteman en Victor Deconinck. STUDIO-INTERVIEW met oncoloog P. Borst die morgen de Muntendamprijs krijgt voor kankeronderzoek, over de vraag of er ooit een medicijn zal komen tegen kanker. Hij stelt dat men steeds beter inzicht krijgt over hoe kanker ontstaat en dat de helft van de kankerpatiënten is te genezen. Hij gaat in op de verbeteringen in de behandelingsmethoden, bijv. bij bestraling, het operatief verwijderen van tumoren en de chemotherapie. Hij schetst het ingewikkelde onderzoek naar de eigenschappen van DNA die uiteindelijk het ultieme medicijn tegen kanker op zou moeten leveren.
   
  DOKTER IN DE FOUT: DIAGNOSE ?
  (televisie; ‘Dokter in de fout’, Afl. 4, 26-03-1994; EO )
  Twaalfdelige serie waarin Bert van Leeuwen in de studio praat met medici, juristen, medewerkers van patiëntenverenigingen en slachtoffers van medische fouten over het voorkomen van medische fouten en wat een slachtoffer van een medische fout kan ondernemen. Deze aflevering: de gevolgen van verkeerde diagnostiek. In korte reportages vertellen enkele slachtoffers en medici over hun ervaringen met foute diagnoses. Nav deze voorbeelden wordt er gepraat over wat er mis kan gaan bij het stellen van diagnoses, wat de gevolgen hiervan kunnen zijn en wat ertegen gedaan kan worden. Deelnemers aan het STUDIOGESPREK zijn: – S. Thomas (Nederlands Huisartsen Genootschap); – I. Vuyk (Patiënten Platform Midden-Holland); – E.E.C. Prins, moeder overleden dochter doordat arts verkeerde diagnose stelde; – J.A. van Dongen, chirurg Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis; – P. Pop (Stichting Diagnostisch Coördinerend Centrum); – R. Krikke, ziektekostenverzekeraar; – C.A.J. Schellekens, echtgenoot vrouw bij wie een verkeerde diagnose werd gesteld waardoor onnodig ledematen geamputeerd moesten worden.
   
  ERICA TERPSTRA / VVD: INTERESSE IN SPIRITUALITEIT / REINCARNATIE
  “Mensen komen er uiteindelijk zelf wel achter wat echt is en wat niet”
  ( Radio; ‘Ararat’, 10-04-1994; Radio 2; KRO, Sylvia Bodnar )
  Vraaggesprek met o.a. Erica Terpstra, Tweedekamerlid voor de VVD, over haar interesse in spirituele zaken zoals b.v. reincarnatie en meditatie: “Af en toe afstand nemen van het dagelyks leven, je ziel reinigen, plaats maken voor bezinning, dat heeft iedereen nodig.”. Op vraag int. S.B. over de populariteit van new age, zegt Terpstra dat er ongetwyfeld een hoop ‘humbug’ by is maar dat mensen er uiteindelyk zelf wel achter komen wat echt is en wat niet. Terpstra zegt er van overtuigd te zijn dat er ook andere politici zijn die geinteresseerd zijn in het spirituele. Terpstra reageert achtereenvolgens op vragen over reincarnatie, Krishnamurti, Baghwan en Jomanda. Tenslotte zegt Terpstra zich heel goed te kunnen vinden in de gedachte dat wy met z’n allen een bloem vormen “one single flower”.
   
  DOKTER IN DE FOUT: FOUTEN BIJ OPERATIES
  (televisie; 16-04-1994; EO; Kees de Bree, Moos Engels, Constant Meijers)
  Deze aflevering deel 1 van twee delen over fouten bij operaties. Adhv korte reportages vertellen mensen die op een wachtlijst staan en niet goed voorgelicht zijn over de operatie die zij moeten ondergaan hun verhaal en vertellen medisch specialisten en medewerkers van patiëntenorganisaties hoe de wachtlijsten ontstaan, wat eraan gedaan moet worden en welke informatie gegeven moet worden. Nav deze voorbeelden wordt gesproken over: wel of geen informatie over de mogelijke risico’s, lange wachttijden, de bijkomende stress en eventuele voorrang van bepaalde patiënten. DEELNEMERS aan het gesprek zijn o.a.: – dr. mr. A.F.M. Dekkers, NPCF; – dr. J.H. Kingma, cardioloog; – F.H. Lippelt, staat enkele maanden op wachtlijst voor hartoperatie; – A.M.M. Terpstra, patiënt die niet goed voorgelicht is over de risico’s van een spataderoperatie; – A.J. Plantinga, patiënt die niet goed voorgelicht is over een oogoperatie. SHOTS o.a.: nagespeelde situatie waarbij een arts met allerlei medische termen de operatie bespreekt, zodat de patiënt het niet begrijpt maar dit niet kenbaar maakt.
   
  POSTORDER-APOTHEKEN
  “De verantwoordelykheid is voor de patient: het staat de patient vrij zijn eigen keuze te maken”
  (Radio; ‘Het geding’, 14-05-1994; Radio 1; NOS; Diane de Coninck )
  Discussie, in de vorm van een rechtszaak, over postorder-apotheken. Apothekers en enkele farmaceutische groothandels boycotten de postorderapotheek omdat zy vrezen dat door het verzenden van medicynen per post de controle op medicatie wegvalt. Gespreksdeelnemers zyn L. Kreukels, directeur van Linea Pharma, de enige postorderapotheek in Nederland, apotheker. Hy is van mening dat patienten zelf moeten kunnen kiezen van welke apotheek zy hun medicynen wensen te ontvangen. Tegenstander F. Sitsen met het weerwoord: hy verschilt niet van mening voor wat betreft de vryheid van keuze van apothekers maar is bang voor versnippering van de farmaceutische zorg: “We zyn hooguit schuldig aan het verlangen van kwaliteitsgaranties in het belang van die patient”. NCRV-voorzitter A. Herstel die fungeert als ‘rechter van dienst’ die tenslotte oordeelt: het staat de patient vry zyn eigen keuze te maken. De verantwoordelykheid is voor de patient om zyn keuze te maken als hy dan maar een eenduidige keus maakt; als er dan nog dingen misgaan is het aan de overheid om eventuele mistanden via wettelyke regelingen te voorkomen.
   
  FARMACEUTISCHE INDUSTRIE ALS GELDSCHIETER WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK
  Ziekten plotseling actueel worden
  (televisie; ‘Symposium’, 16-05-1994; VPRO;
  Peter van Ingen bezoekt een aantal symposia, waar hij na afloop met sprekers en deelnemers een slotdebat voert. Deze aflevering: de financiering van medisch-wetenschappelijk onderzoek door universiteiten en de verdeling van de financiële middelen aan bepaalde wetenschappelijke onderzoeken. Discussie over de financiering van medisch-wetenschappelijke onderzoeken, de voor- en nadelen van het optreden van de farmaceutische industrie als geldschieter op dit gebied en de beïnvloeding van de toekenning van geld o.i.v de maatschappelijke ontwikkelingen, waardoor bepaalde ziekten plotseling actueel worden.
   
  DOKTER IN DE FOUT: SCHADECLAIMS ?
  ( 28-05-1994; EO, Afl. 11: Schadeclaims, Kees de Bree )
  Twaalfdelige serie waarin Bert van Leeuwen in de studio praat met medici, juristen, medewerkers van patëntenverenigingen en slachtoffers over het voorkomen van medische fouten en wat een slachtoffer van een medische fout kan ondernemen. Deelnemers aan het gesprek zijn o.a.:
  – G.B.R. Heister, vader wiens dochter het slachtoffer is geworden van het verkeerd verbinden na een operatieve ingreep
  – M.M.C.C. van Ooyen, slachtoffer van een verkeerde behandeling in het ziekenhuis na een auto-ongeluk
  – H.P. Engels, slachtoffer van het verkeerd inbrengen van een infuus bij een chemokuur…
   
  BORSTKANKER-GEN: -ONDERZOEK EN PREVENTIEVE AMPUTATIE
  (televisie; ‘Televisier’, 07-06-1994; AVRO; Anne-Jean van Grinsven)
  Actualiteitenprogramma, gepresenteerd door Ria Bremer. Reportage over het onderzoek naar het borstkanker-gen, nav de “preventieve” borstamputaties zoals die al in de VS worden uitgevoerd. Bij erfelijke belasting is de kans op deze vorm van kanker meer dan 50%. De Stichting Opsporing Erfelijke Tumoren voert erfelijkheidsonderzoek naar borstkanker uit. In het Nijmeegse Radboudziekenhuis worden preventieve amputaties uitgevoerd. INTERVIEWS met: – mevr. J. Huybregts, onderging preventieve amputatie, over haar beslissing tot amputatie nadat vier zussen kanker hadden gekregen; – E. Rutgers, chirurg AVL, over moeilijke constatering van borstkanker in een vroeg stadium, psychische druk op vrouw van mogelijkheid van amputatie, levenslange psychische gevolgen van een borstamputatie.
   
  NOVA: NIEUW VACCIN MAAKT APEN IMMUUN VOOR AIDS
  Bijwerking ? Kanker ?
  (televisie; ‘Nova’, 13-07-1994; NOS; Rob van Hattum )
  Reportage over een in Amerika ontdekt vaccin dat met HIV besmette apen immuun maakt tegen AIDS. Wetenschappers willen het vaccin echter nog niet uitproberen op mensen. Het Centraal Laboratorium van de Bloedtransfusiedienst (CLB) in Amsterdam is tegen het gebruik bij mensen omdat het verzwakte virus dat ingespoten wordt zich later zou kunnen herstellen en eventueel kanker kan veroorzaken. INTERVIEWS hierover met: – H. Schuifemaker, staflid CLB; – R. Desrosies, Harvard University.
   
  BORSTKANKER
  (televisie; ‘Het elfde Uur’, 05-09-1994; EO)
  Wekelijks praatprogramma gepresenteerd door Andries Knevel. Gesprek met E.J.T. Rutgers, chirurg, nav een internationaal congres over borstkanker dat in Amsterdam gehouden wordt. Er wordt gesproken over het aantal sterftegevallen, risicogroepen, de invloed van borstvoeding, het nut van zo’n congres, preventieve maatregelen, de invloed van voeding, het belang van vroegtijdige onderkenning, het bevolkingsonderzoek naar borstkanker, de voorkeur voor borstsparende ingrepen en de vooraanstaande positie van Nederland bij borstkankeronderzoek.
   
  NOVA: ETEN VAN FRUIT EN GROENTE VOORKOMT KANKER
  (televisie; 06-10-1994; NOS)
  E.Rutgers gelooft dat kanker niet te voorkomen is
  Tijdens een congres over het verband tussen voedsel en kanker werden de resultaten bekend gemaakt van een onderzoek naar de relatie tussen kanker en voedingsgewoonten. Geconcludeerd werd dat het eten van veel verse groente en vers fruit bepaalde vormen van kanker kan voorkomen. INTERVIEWS met: – H. Bueno de Mesquita, RIVM; hij staat achter de uitkomst van het onderzoek; – L. Wattenberg, expert vd Universiteit van Minnesota, die bevestigt dat het eten van fruit en groente het risico op kanker verkleint; – E. Rutgers, oncologisch chirurg, die denkt dat kanker niet te voorkomen is, maar dat hoogstens de kans dat men het krijgt te verkleinen is en die zich pessimistisch toont over dit soort gezondheidsgaranties.
   
  SYLVIA MILLECAM BEZOEKT ‘KERMISATTRACTIE’ JOMANDA
  ( televisie;’Via Ria’,  01-12-1994; AVRO )
  Praatprogramma, (deze keer) gepresenteerd door Tineke de Groot, over actuele onderwerpen. Deze aflevering is geheel gewijd aan gebedsgenezingen in Nederland, waarbij kijkers telefonisch kunnen reageren. STUDIOINTERVIEWS met:
  – hr. vd Grift, hulpverlener, over een specifiek geval waarbij hij betrokken was, nl een vrouw wier oren door een gebedsgenezeres uit Tubbergen waren verminkt; het soort mensen dat gebedsgenezers bezoekt; de mentale schade die veroorzaakt kan worden;
  – Sylvia Millecam, cabaretière/actrice, over haar ervaringen met en geloof in paranormale genezing; haar bezoeken aan enkele healingbijeenkomsten van het medium Jomanda;
  – hr. Tischer, reumatoloog/paranormaal genezer, over de manier waarop één van zijn patiënten van haar wratten afkwam; electro-magnetische frequenties die mensen in zich hebben;
  – echtpaar vd Leijden, over hun tevergeefse bezoeken aan healingbijeenkomsten van Jomanda;
  – Toni Boltini, circuseigenaar, doet het geheel af als kermisattractie en vraagt Jomanda hoe zij met haar geweten overeen kan komen te suggereren dat zij mensen werkelijk kan helpen;
  – Jomanda, medium, gaat met hem hierover (boos) in discussie;
  – Anton Korf, magnetiseur, over zijn “gave”, waarmee hij een paard kon genezen; hoe tijdens een healing bij Jomanda de data uit zijn trouwring verdwenen en na de healing weer terugwaren;
  – enkele mensen uit het publiek, over hun ervaringen tijdens healings van Jomanda;
  – Hans Kazàn, goochelaar, over het feit dat hij absoluut niet gelooft in genezende krachten op paranormaal gebied, echter wel in positieve krachten van mensen zelf waardoor zij zich beter voelen;
  – dhr. Calis, psycholoog, over het zoeken van mensen naar wonderen;
  – dhr. van Poppel, arts, over het advies van Jomanda om AIDS-patiënten geen AZT meer te laten gebruiken.
   
  VVD: “LANDELIJK INFORMATIESYSTEEM SILICONE BORSTIMPLANTATEN IS VOOR ONS EEN BELANGRIJKE ZAAK”
  ( Tweede Kamer Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Handelingen Tweede Kamer 1994-1995, 6 december 1994, TK 31 31-2090, 31ste vergadering, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, heer Ritzen, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mevrouw Borst-Eilers http://resolver.kb.nl/ )
  Mevrouw Kamp (VVD):
  …Vele produkten die wij medisch–wetenschappelijk en technologisch ontwikkelen, zullen naar mijn overtuiging een bijdrage leveren aan het ondersteunen van de zelfstandigheid van mensen. Vanuit dat oogpunt heeft mijn fractie waardering voor de steun van de Ziekenfondsraad voor bijvoorbeeld de projecten thuiszorgtechnologie. Ook heeft mijn fractie veel waardering voor het plan van de raad om samen met de plastisch chirurgen een landelijk informatiesysteem op de kwaliteitsbewaking van implantaten op te zetten, te beginnen met siliconen borstprothesen. De mogelijkheid bestaat dit systeem verder uit te bouwen. Wij steunen de minister in haar beleidsopvatting dat er op basis van wetenschappelijk onderzoek geen reden is siliconen borstprothesen te verbieden. Registratie is voor ons een belangnjke zaak *. Het in de tijd en op lange termijn systematisch volgen en op kwaliteit beoordelen van het implantaat in de gebruikersfase en het traceren van de patiënten na het voorkomen van calamiteiten vinden wij een enorme bijdrage leveren aan de verhoging van de kwaliteit van de zorg. Het is volgens mij wel belangrijk dat de overheid alert blijft op wettelijke barrières, waarop het elektronisch uitwisselen van gegevens kan stuiten, en op de privacy van patiënten. Minder waardering hebben wij, zoals ik reeds bij de behandeling van het FOZ zei, voor het gegeven dat de regering voor iedereen de eigen bijdrage voor kunst– en hulpmiddelen per 1 januari 1995 wil afschaffen. Onze inzet is gericht op het uit de AWBZ halen van de kunst– en hulpmiddelen per 1 januari 1996….
  * NOOT:
  # 2003 MELDING BORSTIMPLANTAAT: VAAK NAGELATEN
  ( bron: SVS/Tijdschrift Stille Kracht 2003, Maart 2003, Nr.l )
  (Van een verslaggever) AMSTERDAM – Ziekenhuizen melden slechts een fractie van de siliconen borstimplantaties. Als naderhand blijkt dat vullingen niet veilig zijn en lekken, is het vrijwel ondoenlijk alle vrouwen binnen korte tijd naar het zieken huis terug te roepen. Dat schrijven professor Chantal van der Horst, hoogleraar plastische chirurgie in het Amsterdamse AMC, en Steven Klein, student geneeskunde, in MedischCwSirt. Sinds 1995 wordt plastisch chirurgen gevraagd na het plaatsen van een siliconen borst-implantaat een standaardformulier op te sturen. ‘Er is een opmars van levende barbie-poppen gaande. We mogen niet meer op een natuurlijke manier oud worden’ In de praktijk blijkt echter het aantal meldingen niet overeen te komen met het aantal verkochte implantaten. In 1999 werden 1354 implantaties geregistreerd, tegenover 11.966 verkochte siliconen borstimplantaten aan privé-klinieken en ziekenhuizen. De onderzoekers stellen voor registratie verplicht te stellen. Siliconen borstimplantaties worden sinds 1963 toegepast. Na dat diverse producten niet betrouwbaar waren gebleken, verbood in 1992 de Amerikaanse Food and Drug administration het gebruik van siliconen borst implantaten.
  # 2003 – REGISTRATIE BORSTIMPLANTATIES NIET VOORTGEZET
  (28 april 2003, Matthieu Dekker )
  In het artikel Verdwenen prothesen; borstimplantaties worden onvoldoende geregistreerd (Medisch Contact jrg. 58, nr1, 03-01-2003) wordt melding gemaakt van het feit dat de Dutch Registry of Implants in Plastic Surgery (DRIPS) sinds augustus 2002 niet meer wordt bijgehouden. Prismant voerde deze nationale registratie sinds 1995 uit. De kosten voor de registratie werden aanvankelijk gedragen door de industrie en de verzekeraars. In 1999 stopte deze financiering…(…)…De auteurs in Medisch Contact beëindigen het artikel met de volgende zinnen: “In het belang van patiënten met borstprothesen zullen leveranciers, privé-klinieken, de beroepsvereniging NVPC en de overheid nieuwe initiatieven moeten ontwikkelen om een verplichte en betrouwbare registratie te realiseren. Zekerheid omtrent de continuïteit van financiering zal de bereidwilligheid van de plastisch chirurgen om mee te werken bevorderen”. Registraties zijn belangrijke informatiebronnen voor de volksgezondheid, voor de wetenschap en voor beleidsmakers…
  # 2007 – PLEIDOOI VOOR LANDELIJKE REGISTRATIE VAN IMPLANTATEN
  Met het oog op implantaten
  ( Nieuws van: Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ), 15 februari 2007 )
  De Nederlandse Orthopaedische Vereniging pleit voor een landelijk register voor prothesen. Met zo’n register neemt het inzicht in de effectiviteit en kwaliteit van prothesen toe. Dat is goed voor de patiënt en het bespaart ook nog eens kosten. Registratie blijkt in Nederland echter moeilijk van de grond te komen…(…)…Het is dan ook hoog tijd voor een bijsluiter bij implantaten. Daarmee snijdt het mes aan twee kanten: ook dat helpt verdere schade te voorkomen als zich problemen voordoen bij een bepaald implantaat. Het verhoogt het bewustzijn van de patiënt, die dan ook zelf aan de bel kan trekken… http://www.artsenapotheker.nl/i77156 , http://www.rvz.net/cgi-bin/nieuws.pl?niew_srcID=196
   
  De vasthoudendheid van artsen
  MEDISCHE EXPERIMENTEN IN NEDERLAND
  (Radio; ‘Argos’ 13-01-1995; Radio 1; VPRO; Cor Galis, Chris Kijne )
  Vraaggesprekken met drie slachtoffers van medische experimenten met de nieuwe geneesmiddelen voor trombose, suikerziekte en longembolie; met de huisarts van het slachtoffer van het experiment met het geneesmiddel voor longembolie; met een directeur van een farmaceutisch bedryf dat een nieuw soort insuline produceert; met arts en advocaat Lucas Bergkamp; met een orthopeed die op verzoek van een farmaceutisch bedryf een nieuw geneesmiddel voor trombose onderzoekt en met internist Dankmeyer, gespecialiseerd in suikerziekte. Aan de orde komen: de soorten medische experimenten; de wyze waarop patienten worden geworven voor experimenten; de informatieverstrekking over de onderzoeken; de vasthoudenheid van artsen wanneer patienten uit het onderzoek willen stappen; het belang en de rol van de farmaceutische industrie by de experimenten; de rol van de medisch specialisten en het vergoedingssysteem voor artsen voor deelname aan de onderzoeken.
  ## – Vraaggesprek van Irene Houthuis met mevrouw Van Dyk [spelling onzeker], ex-deelneemster aan een medisch experiment met een nieuw geneesmiddel voor trombose. Zy leest een patinten-informatiebrief voor m.b.t. het onderzoek waaraan zy deelnam en legt uit hoe ze zich onder druk gezet voelde om deel te nemen aan het onderzoek, over de maagbloeding die zy kreeg en die ze wyt aan het experimentele geneesmiddel. Van Dyk gaat in op de moeizame weg die ze moest volgen om uiteindelyk de deelname te beeindigen, over de klacht die mevrouw Van Dyk indiende tegen de behandelend arts en orthopeed Van de Weier [spelling onzeker].
  ## – Vraaggesprek van Irene Houthuis met Lucas Bergkamp (arts en advocaat gespecialiseerd in medisch recht). Bergkamp denkt dat er jaarlyks tienduizenden mensen, patienten en gezonde mensen, deelnemen aan medische experimenten. Hij zegt dat veel van de klachten die ex-deelnemers hebben over de wyze waarop met hen is geexperimenteerd te maken hebben met de slechte manier waarop ze geinformeerd worden over de proef en doordat een patient moeilyk het onderscheid kan maken tussen zyn arts als behandelend arts en de arts als onderzoeker. Bergkamp gaat in op de slechte leesbaarheid van de zogenaamde ‘patient-information-sheets’ die aan deelnemers worden verstrekt. Bergkamp schetst de motieven van artsen om in te gaan op verzoeken van de farmaceutische industrie die uiteenlopen van wetenschappelyke belangstelling tot financiele vergoedingen die er tegenover staan. Volgens Bergkamp kan het zo zyn dat indien de vergoedingenstructuur zo is dat vergoeding per deelnemende patient wordt uitgekeerd er de behoefte bestaat om zoveel mogelyk patienten by het onderzoek te betrekken.
  ## – Elles de Bruin over het geval van de Dominicaan Pedro Reyes [spelling onzeker], die by de behandeling van een longembolie in het Amsterdamse AMC, door zyn taalachterstand, buiten zyn medeweten werd gebruikt voor onderzoek naar een experimenteel geneesmiddel by de bestryding van de ziekte.
  ## – Vraaggesprek van Marwil Straat met de huisarts van Reyes, die het door Reyes getekende document toegestuurd kreeg en begreep dat Reyes had getekend voor deelname aan twee medische
  experimenten o.a. een waarby hy werd met een radioactief middel werd ingespoten. en die de verslechtering van Reyes gezondheid schetst nadat het nieuwe geneesmiddel werd toegediend. Hy gaat in op de uiterst moeizame manier die Reyes en hyzelf zich getroosten alvorens Reyes uit het experiment kon stappen. De huisarts schetst de boze reactie van het hoofd van de afdeling van het AMC waar Reyes werd behandeld toen hy deze duidelyk maakte dat Reyes niet langer wilde deelnemen aan het onderzoek. De huisarts zegt dat het hoofd beweerde dat wanneer Reyes zou stoppen met het middel hy in levensgevaar zou komen door de reactie op reguliere medicynen by de behandeling van de longembolie.
  ## – Vraaggesprek van Irene Houthuis met orthopeed Van de Weier [spelling onzeker] over zyn motivatie deel te nemen aan medische experimenten en over de ruime financiele vergoeding die hy daarvoor kreeg.
  * NOOT: ILLEGAAL MEDISCH EXPERIMENT IN INDIA
  ( Netwerk, 25 april 2006, Sander Rietveld, Pieter van Langevelde )
  Reportage. Met medische producten valt veel geld te verdienen, maar de concurrentie is groot. Voor een nieuw product mag worden verkocht, moet dat grondig worden getest. Het Nederlandse bedrijf Occam liet in India een nieuw product testen op mensen en heeft daarbij ethische regels en wetten aan zijn laars gelapt. Occams nieuwe stent, een buisje dat in bijvoorbeeld bloedvaten kan worden ingebracht, is vorig jaar goedgekeurd door TNO. De stent kan worden gebruikt tegen hart- en vaatziekten. Volgens hoogleraar medische ethiek Dick Willems testte Occam de nieuwe stent in India onder meer omdat het daar relatief makkelijk is regels te omzeilen. Occam ontkent dat het onderzoek heeft gedaan in India, maar Netwerk wist in dat land de hand te leggen op documenten en andere bewijzen die het tegendeel aantonen. Bovendien heeft Netwerk mensen gevonden op wie de stent is getest.
  THE CONTROVERSY OF DRUG-ELUTING CARDIAC STENTS
  ( Indian Journal of Medical Ethics, Ratna Magotra )
  On September 19, 2005, the Bombay High Court asked the Central government to fix standards for drug-eluting cardiac stents. Till standards are developed, only four companies, with either US or European certification, are allowed to sell stents in Maharashtra…. http://www.issuesinmedicalethics.org/141co25.html
   
  PARANORMAAL GENEZER FLOOR LODDER
  Kankerpatienten stoppen reguliere behandeling soms met fatale afloop
  (televisie; ‘Hier en Nu’, 20-03-1995; NCRV; Caroline van Dijk, Jan Grijpink, Cees Labeur, Janneke Winters, Aart Zeeman, Gerard Braspenning, Bernard Hammelburg, Bert Visser)
  Reportage, gedeeltelijk met de verborgen camera, over de paranormaal-genezer Floor Lodder in Lagos (Portugal). Vooral kankerpatiënten uit Zeeland zoeken genezing bij hem, waarvoor ze de behandeling van reguliere artsen stoppen, met voor sommige patiënten een fatale afloop. INTERVIEWS hierover met: – patiënten: dhr. van Loon (MS-patiënt), mevr. van den Brand, Evelien (onherkenbaar), mevr. Hoogendoorn over de behandeling door Floor Lodder; – dr. F. Waltman, internist; – Marguerite van den Heuvel, paranormaal genezeres; – Jacques Rakels, voorzitter NFPN, distantieerd zich van de werkwijze van Lodders. SHOTS: – ext. praktijk van Lodder – Lodder weigert gesprek met Aart Zeeman – zogenaamde patiënte (Marguerite van den Heuvel) bezoekt Floor Lodder (met verborgen camera).
   
  OVERLIJDEN BINNEN ACHT MAANDEN NA CHEMOTHERAPIE
  (Radio; ‘Punch’, 20-03-1995; Radio 5; VARA)
  Reportage over slachtoffers van asbestkanker. Vraaggesprekken met: mevrouw Sjan Knoop, over haar man die by de RDM als installateur op onderzeeers met asbest werkte. Sjan Knoop vertelt over de constatering van kanker by haar overleden man, de chemotherapie die daarop volgde en zyn overlyden binnen acht maanden. SP-kamerlid Jan Marynissen over de oprichting van een asbestfonds voor slachtoffers van asbest.
   
  DE TOEKOMST: PIET BORST “DOOR BETER INZICHT OORZAKEN MEER GENEZINGEN”
  (televisie; ‘De Toekomst’, 30-03-1995; IKON; Marie Louise van Agtmael, Geerten van Empel, Lies Kulsdom,Wouter van Praag)
  Serie van zeventien wekelijkse gesprekken met telkens een andere Nederlandse vertengwoordiger van een bepaald vakgebied, die vanuit zijn kennis en ervaring zijn visie geeft op de toekomst van onze samenleving. Serie gesprekken van Anthony Mertens, Jan Tromp en Hans van Gerven met mensen die vanuit hun kennis en ervaring hun persoonlijke visie geven op de toekomst van onze samenleving. Gast in deze aflevering is prof. Piet Borst, dir. Nederlands Kanker Instituut en hoogleraar klinische biochemie aan de VU Amsterdam. Hij schetst een beeld van zijn carrière en het kankeronderzoek in de afgelopen deccenia, aan de orde komen oa DNA beschadiging, erfelijkheidsonderzoek en medicijnen. Borst verwacht dat in de toekomst mede door de vergrijzing het aantal kankerpatiënten zal toenemen, maar dat er door een beter inzicht in de oorzaken en behandeling van kanker een groter percentage patiënten zal genezen.
   
  FATAAL OPTREDEN PARANORMAAL GENEZERES: GEVANGENISSTRAF
  (televisie; ‘Hier en Nu’, 15-05-1995; NCRV; Caroline van Dijk, Jan Grijpink, Cees Labeur, Nousjka Thomas, Janneke Winters, Sigrid Muusse)
  Reportage over de dood van suikerpatiënt Eric van Diermen uit Utrecht agv de behandeling door de achtienjarige paranormaal genezeres Henriëtte van der P. uit Driebergen. Zij verbood het gebruik van insuline, waardoor hij overleed. Door de rechtbank is zij veroordeeld tot negen maanden gevangenisstraf. SHOTS: – rechter mr. M.J.Veldhuijzen leest vonnis voor – verdachte (onherkenbaar) verlaat rechtszaal – tekening van verdachte.
   
  KANKER BIJ KINDEREN: SCHADE CHEMOTHERAPIE OP LANGERE TERMIJN
  (televisie; ‘Twee Vandaag’, 10-11-1995; TROS, Frank Herfst)
  Actualiteitenprogramma, gepresenteerd door Janneke de Kruijf. Bij kinderen is kanker beter te behandelen en te genezen dan bij volwassenen. 70% wordt na behandeling volledig genezen verklaard. Jaren later, in de volwassenheid, blijkt echter welke schade bestraling en/of chemotherapie vroeger hebben aangericht: groeiproblemen, overgewicht, misvorming, leerproblemen. INTERVIEWS hierover met: – drs. J. Groot-Loonen, kinderoncoloog Radboud-ziekenhuis in Nijmegen; – drs. Th. Heezen, psycholoog; – Chr. van den Hul, ex-patiënte.
   
  PATENT OP GENETISCH GEMANIPULEERDE KANKERMUIS
  ( televisie; ‘Middageditie’, 21-11-1995; VARA; Eric Eljon, Carla Kuipers, Chester te Nuyl, Harmke Pijpers, Hans Snijder )
  Tijdens een hoorzitting van het Europese patentbureau in München staat vandaag het verleende patent op de “onco-muis” ter discussie. De onco-muis bevat een menselijk kankergen en wordt als proefdier gebruikt bij het onderzoek naar kanker. STUDIOGESPREK met F. Stafleu, dierenarts/proefdierdeskundige, over deze genetisch gemanipuleerde muis, het bezwaar tegen patenten op dieren, zijn houding tav genetische manipulatie en de verschuiving van wetenschappelijk onderzoek van overheidsinstellingen naar commerciële bedrijven.
   
  NIEUWE GENEZERS EN OUDE WIJSHEDEN (1): ALTERNATIEVE GENEESKUNDE
  (televisie; 22-12-1995; TROS; Rob Michies, Henriëtte van Rijsingen, Petra Spaninks, Maarten Witte ) Vierdelige serie programma’s met commentaar van Freek Simon over alternatieve geneeskunde, mn de meerwaarde van spiritualiteit en de vraag in hoeverre lichamelijke klachten door een andere beleving kunnen verdwijnen. In deze aflevering aandacht voor de effecten van healings en workshops oa mbv klanktherapie en sjamanistische technieken en welke rol de kracht van de eigen geest speelt, welke relatie er bestaat tussen chronische stress en het immuunsysteem en in hoeverre mensen, die de werkelijkheid anders zijn gaan beleven, zelf hun hersenactiviteit kunnen veranderen. INTERVIEWS hierover met: – Piet Vuyst, Tonnie van Deursen en Lia Loermans, genezend medium; – bezoekers healings; – J. van der Sijde, huisarts; – B. Crul, pijnspecialist Radboudziekenhuis; – T. IJsselmuiden, revalidatie-arts; – J. Marlet, psychiater; – Sander Wick, leider healingsweekend; – C. Verdoorn, oogarts; – T. Tacke, neuroloog; – A. Kouwenhoven, huisarts; – Vincent Vrolijk en Ruud de Groot, healers mbv klanktherapie. SHOTS: (gedeeltelijk omkaderd) healings, workshops, klanktherapie en sjamanistische technieken oa met Jomanda.
  NIEUWE GENEZERS EN OUDE WIJSHEDEN (4):ALTERNATIEVE GENEESKUNDE
  (televisie; 12-01-1996; TROS )
  Vierdelige serie programma’s over alternatieve geneeskunde, mn de meerwaarde van spiritualiteit en de vraag in hoeverre lichamelijke klachten door een andere beleving kunnen verdwijnen. Deze aflevering aandacht voor de confrontatie met de kracht van eigen geest en het zelfhelend vermogen. De manier waarop de mens de werkelijkheid beleeft is van invloed op zijn immunsysteem en de hormoonhuishouding. Voortdurende stress en negatieve emoties verzwakken de afweer, waardoor we meer kans hebben om ziek te worden, terwijl het loslaten van spanningen onze weerstand verbetert. Mbv psycho-sociale begeleiding, Hijpno-therapie, healing en meditatie kunnen we ons bewust worden van ons zelfhelend vermogen. INTERVIEWS hierover met: – dr. Vroegop, psycholoog; – J. Croles, internist/oncoloog; – patiënten over hun ervaringen met de verschillende therapieën; – prof. R. Ballieux, immunoloog; – J. Vening, celbioloog; – C. Heijnen, immunoloog; – G. van der Pompe, psycholoog; – M. de Vries, patholoog-anatoom; – healingbezoekers; – E. Vermetten, Hijpno-therapeut; – R. Trossèl en M. Trossèl-van Engelen, artsen; – woordblinde jongen en zijn moeder; – T. van Deursen, Piet Vuyst en L. Loermans, genezend medium. SHOTS: – therapieën zoals Hijpno-therapie; – onderzoek naar de wisselwerking tussen de psyche en het immuunsysteem (psycho-neuro-immunologie); cu hersenen van mens en rat; uitleg adhv dwarsdoorsnede model over de verbindingen van de hersenen; – visualisatie en animatie van ondermijning van het immuunsysteem door negatieve invloeden en de zelfgenezende werking van het lichaam door positieve signalen uit de hersenen; – onderzoek, in het Wihelmina Kinderziekenhuis, naar de invloed van stress op het immuunsysteem van kinderen met reuma; – ontspannings- en psycho-sociale therapie voor kankerpatiënten in het Helen Dowling Instituut; – healingbijeenkomst olv Tonnie van Deursen, Jomanda, Piet Vuyst en L. Loermans; – onderzoek mbv een EEG naar veranderingen in de hersenactiviteit tijdens healing en Hijpnose + meten van trance-capaciteit door Hijpnotherapeut; – leren beheersen van de hersengolven mbv computerprogramma; ARCHIEFMATERIAAL: mensen die naalden door tong prikken, over vuur en glas lopen; fragmenten voetbalwedstrijden + vreugde over het winnen van de Europacup; bungy-jumping; hanggliding; hardlopen.
   
  HAPTONOOM TED TROOST: YVONNE VAN GENNIP, RUUD GULLIT, MARCO VAN BASTEN & CEES RENCKENS
  (Radio; ‘Uit het Nieuws’, 17-01-1996; Radio 1; NPS; Frenk van der Linden )
  Wekelijks vraaggesprek met een persoon die gedurende lange tijd in het nieuws was. Deze aflevering een gesprek met haptonoom Ted Troost, die veel topsporters heeft behandeld. Troost vertelt over zijn aanpak, zijn behandeling van schaatster Yvonne van Gennip en de voetballers Gullit en Van Basten. Ook gaat hij in op zijn dansje met Ruud Gullit en de vraag waarom hij een sporter in diens kruis greep. Troost vertelt over het belang van ‘aanrakingen’. Ook gaat hij in op de uitlatingen van voorzitter Renckens van de Vereniging tegen de Kwakzalverij, de reden waarom hij gestopt is met het begeleiden van topsporters, zijn huidige werk voor het bedrijfsleven en zijn gezinsleven. De interviewer onderbreekt Troost, omdat hij meent dat Troosts ademhaling “erg hoog zit”.
   
  KRUIDEN EN ZWAVEL: GENEZEND OF KWAKZALVERIJ ?
  (televisie; Twee Vandaag’ 09-03-1996; TROS; Job Cieraad )
  Reportage over het 300-jarig jubileum van het oudste en enig overgebleven fabriekje van C. de Koning Tilly waar nog Haarlemmerolie gemaakt wordt. Ter gelegenheid hiervan houdt het Historisch Museum Zuid-Kennemerland te Haarlem hierover een tentoonstelling. INTERVIEWS met: – R. van Dobben, directeur Haarlemmerolie-fabriekje, oa over de Haarlemmerolie en het geheime recept; – M. van Os, drogist, over kwalen waar Haarlemmerolie voor gebruikt kan worden en de werking ervan; – E. Loof, directeur Pharmacie, over de werking van het middel en het geheime recept.
  HAARLEMMEROLIE
  Dit product, een mengsel van kruiden en zwavel, ook wel medicamentum gratia probatum genoemd, is al meer dan 300 jaar wereldberoemd. Haarlemmerolie is een middel dat uit de zeventiende eeuw stamt. Het werd aangeprezen omdat het tegen alle toen heersende kwalen zou helpen. Kwakzalverij ? Niet iedereen was of is overtuigd van de heilzame werking van het middel. In bijvoorbeeld de Winkler Prins-encyclopedie wordt het een kwakzalversmiddel genoemd. Het zou schadelijk zijn voor de gezondheid, gebruik zou gevaarlijk zijn. In 1719 al werd Tilly aangezegd de verkoop te stoppen omdat het product niet voldeed aan de in 1718 aangenomen keur dat het vak apotheker reglementeerde. De producenten van Haarlemmerolie waren en zijn tot op de dag van vandaag echter overtuigd van de geneeskracht van hun middel. http://nl.wikipedia.org/wiki/Haarlemmerolie , http://www.haarlem.nl/smartsite2740.htm
  Haarlemmerolie: het middel dat al drie eeuwen overleefde
   
  FARMACEUTISCH MIDDEL TEGEN KANKER:
  ZONDER WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK EEN ENORM SUCCES
  Melatonine
  (televisie; ‘Twee Vandaag’, 31-05-1996; EO; Antoinette Hertsenberg, Wim de Ruiter, Sanja Willems)
  De Nederlandse farmaceutische firma Kernpharm bracht een melatonine-houdend preparaat op de markt dat zonder recept kon worden gekocht. Melatonine zou zeer effectief zijn tegen slapeloosheid, jetlag, kanker en verouderingsprocessen. Het middel was een enorm succes. De overheid heeft echter verkoop én leverantie per 1 april verboden, in afwachting van wetenschappelijk onderzoek. INTERVIEWS hierover met: – J. Leene, Kernpharm; – drs. M. Bouvy, apotheker, die de werking van melatonine uitlegt; – dr. P. Maestroni, wetenschappelijk onderzoeker.
   
  VOORZITTER RENCKENS: AFRIKAANSE KWAKZALVERIJ
  (Radio; ‘Boven het Dal’, 08-07-1996; Radio 5; Humanistische Omroep Stichting HOS, Kees van den Bosch, Dorothee Forma ) Vraaggesprek met vrouwenarts en voorzitter van de Vereniging tegen de Kwakzalverij, Cees Renckens. Hij staat stil bij zintuigelijke versus wetenschappelijke waarneming. Daarnaast beschrijft Renckens zijn werkzaamheden als arts in Zambia waar hij uitgebreid met een Afrikaanse vorm van kwakzalverij, de zogeheten ‘witchdoctors’, te maken kreeg. Renckens legt uit waarom hij tegen alternatieve geneeskunde (die volgens Renckens synoniem is aan kwakzalverij) gekant is en waarom hij een aanhanger is van de rationele geneeskunde. Renckens gaat in op alternatieve genezers, zoals Jomanda, en legt uit waarom volgens hem dergelijke lieden zo populair zijn.
   
  OIBIBIO-DIRECTEUR RONALD JAN HEIJN EN DE KUNST VAN HET BROOD SNIJDEN
  Deze maand houdt Oibibio een Zomerfestival
  ( Dagblad Trouw, 13 augustus 1996, Ruud van Haastrecht )
  “Je vraag is net zo’n vraag als: ‘Waarom adem je elke dag?”‘, zegt Ronald Jan Heijn op de vraag of het allemaal niet èrg hard gaat. Tweeëneenhalf jaar bestaat ‘Oibibio’ pas, het New-Agecentrum schuin tegenover het Amsterdamse Centraal Station. En dat niet zonder rimpelingen. Ruim een jaar geleden moest directeur Ronald Jan Heijn in het medewerkersbestand snijden omdat zijn geesteskindje op te grote voet leefde. Vlak voor de jaarwisseling werden de vijftien alternatieve genezers de wacht aangezegd, omdat Heijn meer heil zag in reguliere genezers met een open houding naar homeopathie en andere aanvullingen op de klassieke gezondheidszorg. Alle reden om voorlopig even pas op de plaats te maken, zou je denken. Maar niet voor de 36-jarige Ronald Jan Heijn. Volgend jaar opent Oibibio twee nieuwe vestigingen in Nederland, een bezinningscentrum in een voormalig klooster in Nijmegen en een kuuroord in het Haagse Kijkduin. En afgelopen week ontvouwde Heijn ambitieuze plannen om nog voor het derde millennium elders in Europa en de Verenigde Staten soortgelijke vestigingen van Oibibio te openen als in Amsterdam.
  …(…)…Gezocht heeft hij die expansie niet, zegt hij. Maar wèl gezaaid. Je moet ervoor open staan. De gemeente Den Haag zocht hem op met het verzoek of er in de hofstad ook niet een vestiging van Oibibio kon komen.
  …(…)…”Zoals ik ook niet had vermoed dat er er na twee jaar al zoveel mensen op Oibibio af zouden komen. En evenmin dat we zoveel mensen nodig zouden hebben om het centrum te realiseren. Vorig jaar trok Oibibio 500 000 betalende bezoekers. Dat zijn er 1 400per dag. In het Rijksmuseum komen één miljoen bezoekers per jaar. Dat zegt niet alleen iets over Oibibio, dat zegt vooral iets over dat het enorm leeft in de samenleving, de enorme behoefte aan zingeving.” Zijn toelichting vorige week op het waarom van de uitbreidingsplannen klonk haast apocalyptisch. Hij had het over een ‘explosieve tijd waarin we leven‘ en ‘een fundament onder onze samenleving dat in ijltempo instort’. Heijn: “Ik bedoel het niet in de zin van: de wereld gaat naar hel en verdoemenis. Het is meer dat de bestaande waarden en normen heel erg aan het veranderen zijn.”….. http://archief.trouw.nl/artikel?REC=tr-19960813-000149023
   
  NOVA: HAITI – DRAMA ROND VERGIFTIGD MEDICIJN
  (televisie; ‘Nova/Den Haag Vandaag’, 30-08-1996; NPS; Jan van Loenen, Rixt Zijlstra )
  Reportage over het drama in Haïti rond een vergiftigd medicijn, dat meer dan 80 kinderen het leven kostte. Het gaat om het in Haïti samengestelde koortswerende middel Afébril. Het gif zat in een grondstof, een lading glycerine afkomstig uit China, gekocht door een Duits bedrijf en naar Haïti verscheept door een Nederlandse dochteronderneming, de firma Vos in Alphen a/d Rijn.
   
  VVD-LEIDER FRITS BOLKENSTEIN IN OPSPRAAK
  Beinvloeden geneesmiddelenbeleid minister Borst van Volksgezondheid ten gunste van farmaceutische bedryf
  (Radio; ‘Met het oog op morgen’, 22-09-1996; Radio 1; NOS; John Jansen van Galen )
  VVD-leider Bolkestein in opspraak vanwege vermeende belangenverstrengeling. Bolkestein heeft persoonlyk contact gezocht met minister Borst van Volksgezondheid om haar geneesmiddelenbeleid te beinvloeden ten gunste van het farmaceutische bedryf MSD waarvan hy commissaris is. Stemfragment van oud-staatssecretaris van Volksgezondheid Simons en fractievoorzitter Rosenmoller van GroenLinks.
  RELATIE FRITS BOLKENSTEIN EN FAMACEUTISCH BEDRIJF MSD
  (televisie; ‘Netwerk’, 22-09-1996; KRO, Fons de Poel, Ton van Dijk, Martin Fröberg, Steven de Vogel )
  De uitzending is geheel gewijd aan een reportage over de (financiële) relatie tussen VVD-leider Frits Bolkestein en het farmaceutisch bedrijf MSD. Bolkestein zou zijn politieke invloed aangewend hebben om het beleid van minister Borst van Volksgezondheid te beïnvloeden in het belang van MSD waar hij een betaalde nevenfunctie bekleedt. In de reportage wordt getracht antwoord te geven op de vraag of hier sprake is van belangenverstrengeling. Frits Bolkestein, VVD-leider en lid van de raad van commissarissen van MSD, heeft zich in de Tweede Kamer sterk gemaakt voor de lobby van de medicijnindustrie (Nefarma) om de door minister Borst van VWS voorgestelde Prijzenwet mbt een verlaging van de medicijnprijs tegen te gaan. Ook heeft hij verschillende malen direct contact gezocht met minister Borst om te pleiten voor opname van door MSD uitgebrachte medicijnen in het ziekenfondspakket. REACTIE van oud-staatssecretaris van Volksgezondheid Hans Simons op de reportage. Simons zegt dat Bolkestein door zijn handelen de schijn tegen zich heeft gekregen. SHOTS: – vertrouwelijke stukken en brieven van MSD aan Bolkestein en van Bolkestein aan minister Borst mbt de Prijzenwet; – congres van Liberale Internationale op 7 juni in hotel Huis ter Duin waar Bolkestein tot voorzitter wordt gekozen + reactie van H. van Baalen, lid hoofdbestuur VVD, over het belang van dit voorzitterschap voor Bolkestein en de sponsoring van het congres oa door MSD.
  BELANGENVERSTRENGELING BOLKESTEIN
  (televisie; ‘Netwerk’, 29-09-1996; KRO; Martin Fröberg, Sven Kockelmann )
  Frits Bolkestein, fractievoorzitter VVD in de Tweede Kamer, is in opspraak geraakt vanwege mogelijke belangenverstrengeling vanwege zijn commissariaat bij geneesmiddelenfabrikant MSD. Onduidelijk is bijvoorbeeld in welke functie Bolkestein een gesprek voerde met voormalig direkteur-generaal Volksgezondheid Sangster. Naast uitleg over de zaak, oa (uitspraken over) de div. kontakten tussen Bolkestein en minister Borst van Volksgezondheid, komen aan de orde wat een Tweede Kamerlid die tevens commissaris bij een bedrijf is wel en niet kan doen.
   
  MAARTEN SPANJER: SKEPTISCHE PRIJS
  ( Dagbald Trouw, dinsdag 8 oktober 1996 )
  De Stichting Skepsis, voor wetenschappelijk onderzoek van paranormale verschijnselen, heeft tv-maker Maarten Spanjer haar ‘Skeptische prijs’ toegekend. Spanjer ontvangt de onderscheiding (een pendel, opgehangen aan een kosmische piramide) voor de manier waarop hij in zijn programma ‘Spanjer’ verschillende therapievormen in beeld heeft gebracht. “Hij liet alle betrokkenen in hun waarde zonder zijn nuchterheid te verliezen”, aldus Sekpsis. http://archief.trouw.nl/print?text=&fdoc=0&SORT=date&ED=ola&SEC=*&SO=*&PRD=20y&REC=tr-19961008-000154822
   
  ROB OUDKERK: HUISARTS-POLITICUS JUISTE WOORDVOERDER GEZONDHEIDSZORG
  ( Dagblad Trouw, woensdag 9 oktober 1996, Rob Oudkerk )
  …(…)…Een krachtig parlement staat of valt naar mijn mening met het vertrouwen in individuele parlementariërs, die in die ‘taal’ communiceren. Vertrouwen in personen die uiteindelijk tesamen het gezicht van een parlement vormen. Want in een periode van ontzuiling en onzekerheid shoppen en zappen burgers van het geloof in het ene politieke standpunt naar het geloof in een ander standpunt. Ze shoppen van geloof in God naar geloof in de dokter en van die uit naar Jomanda. En van Jomanda naar – wie weet – vertrouwenwekkende politici. Ik beschouw dat als het zoeken naar houvast *….
  * AMSTERDAMSE WETHOUDER ROB OUDKERK AFGETREDEN
  ( Volkskrant, Willem Beusekamp, 20 januari 2004 )
  …(…)…Het nieuws dat Oudkerk (48) zich regelmatig als wethouder ophield op de politiek omstreden tippelzone aan de Theemsweg, heeft hem uiteindelijk de das omgedaan. Volgens PvdA-fractievoorzitter Tjalling Halbertsma heeft Oudkerk daardoor het noodzakelijke gezag als medebestuurder van de hoofdstad verloren… http://www.volkskrant.nl/binnenland/article175169.ece/?vacature_id=FD030406251
   
  THERAPEUTIC TOUCH: SCEPTISCHE WETENSCHAP/color]
  ( Dagblad Trouw, 6 november 1996, Mark Traa )
  Verpleegkundigen die met handbewegingen ‘energieblokkades’ bij hun patiënten opheffen, mág dat zomaar ? Sceptische wetenschappers waarschuwden afgelopen weekeinde voor de opmars van therapeutic touch in de Nederlandse ziekenhuizen. In een lacherig sfeertje werd zaterdag in Amersfoort, tijdens het jaarlijkse congres van de Stichting Skepsis die vermeende paranormale verschijnselen kritisch onderzoekt, afgerekend met dit fenomeen. Therapeutic touch, ‘TT’, wordt in de Verenigde Staten al op meer dan twintig verpleegkunde-opleidingen onderwezen, en volgens Skepsis-secretaris Rob Nanninga krijgt de techniek nu ook voet aan wal in Nederland.
   
  Therapeutic touch – een Nederlandse vertaling ontbreekt nog – veronderstelt dat mensen zijn omgeven door een energieveld dat verstoord raakt als er gezondheidsklachten zijn…(…)…Sinds enkele jaren wordt de techniek in cursusvorm aangeboden door het Van Praag Instituut, gehuisvest in het gebouw van het Utrechtse Parapsychologisch Instituut. Meer dan achthonderd verpleegkundigen en andere hulpverleners mogen zich inmiddels gediplomeerd TT’er noemen. En daar blijft het niet bij. In het Nijmeegse Radboudziekenhuis zou een hoofdverpleegkundige therapeutic touch willen opnemen in het officiële behandelplan van haar afdeling. Ook HBO-opleidingen verpleegkunde zouden overwegen na- en bijscholingscursussen therapeutic touch aan te bieden. Schandalig, oordeelden de verzamelde sceptici in Amersfoort. In feite zijn de touchers niet meer dan magnetiseurs in verpleeguniform, meent Nanninga….. http://archief.trouw.nl/artikel?REC=tr-19961106-000158067
   
  NOVA-DEBAT OVER CHEMOTHERAPIE VOOR HUISDIEREN
  ( 02-12-1996; NPS; NOVA / Den Haag Vandaag, Petra Greeven, Jan van Loenen )
  Volgende week wordt op de afdeling diergeneeskunde van de Rijksuniversiteit Utrecht een speciale kankerkliniek in gebruik genomen voor huisdieren. Katten en vooral honden kunnen daar een chemotherapie krijgen. Vooral honden met botkanker zouden ervan kunnen profiteren. Vraag is of de eigenaren van honden het geld, ongeveer vijfduizend gulden, er voor over hebben.
   
  SPIJKERS MET KOPPEN: HERRE KINGMA EN DURE MEDICIJNEN
  (Radio; ‘Spijkers met Koppen’, 07-12-1996; Radio 2; VARA)
  Wekelijks informatief en satirisch magazine, gepresenteerd door Jack Spijkerman. O.a. Discussie tussen Jet Nijpels, fractievoorzitter van de Senioren 2000, over de dure medicijnen zoals die door de specialisten worden voorgeschreven, en met de heer Kingma, voorzitter van de Orde van Medisch Specialisten, die de kritiek van Nijpels nuanceert.
   
  LEVENSGEVAARLIJK MEDICIJN: GEWOON IN DE HANDEL
  ( televisie; ‘Internationale Nieuwsuitwisseling’, 09-01-1997, TF1 )
  Nieuwsuitwisseling, verzorgd door de European Broadcasting Union (EBU). Schandaal in Frankrijk rond een medicijn (groeihormoon), waarvan in 1985 al bekend was dat het gevaarlijk was en dat desondanks gewoon in de handel is gebleven; inmiddels zijn er kinderen die de ziekte van Creutzfeldt-Jakob van dit medicijn hebben gekregen overleden. SHOTS van het bewuste medicijn; koppen in tijdschrift l’Express. REACTIES van moeder Francine Delbrel van overleden kind; advocaten van farmaceutische industrie en van ouders.
   
  HERRE KINGMA BAGATELLISSEERT 10 MILJOEN GULDEN SJOEMELEN MET “CREATIEVE” DECLARATIES MEDISCH SPECIALISTEN
  (Radio; ‘Radio1 Journaal’ 30-01-1997; Radio 1; NOS; Govert van Brakel, Francesco Mascini)
  De Economische Controledienst (ECD) maakt bekend dat een aantal medisch specialisten voor zeker tien miljoen gulden heeft gesjoemeld met declaraties. Telefonisch vraaggesprek met medewerker Van der Laan van de ECD. Hij wil niet in alle gevallen van ‘fraude’ spreken. Volgens hem hebben sommige specialisten mogelijk onbewust te hoge tarieven gehanteerd, maar hebben anderen opzettelijk “heel creatief gedeclareerd”. Hij geeft aan dat het om 24 onderzoeken gaat, waarbij 72 specialisten zijn betrokken. REACTIES door voorzitter Kingma van de Orde van Medisch Specialisten (telefonisch) en de Kamerleden Van Boxtel (D66) en Oudkerk (PvdA). Kingma bagatelliseert de omvang van de fraude en wijst op de ingewikkelde tariefstructuur en op de “belachelijk lage tarieven, waarvoor mijn beroepsgroep langzamerhand niet meer wenst te werken”.
  HERRE KINGMA: SPECIALISTEN-FRAUDE
  (televisie; ‘DenHaagVandaag’, 30-01-1997; NOS; Lukas Burgering, Pim van Galen, Peter Nieman, Wouke van Scherrenburg)
  Vandaag onthulde een ochtendblad dat medisch specialisten zich schuldig maken aan fraude. De specialisten werken nu nog met een ingewikkeld tarieven-systeem, maar minister Borst van Volksgezondheid heeft een wetsvoorstel klaarliggen die alles een stuk eenvoudiger maakt. Specialisten worden dan niet meer per verrichting betaald, maar uit het budget van hun ziekenhuis. Een deel van de Tweede Kamer wil nu dat de minister haast maakt met die nieuwe wet zodat er niet meer kan worden gesjoemeld. STUDIO-INTERVIEW hierover met H. Kingma, Orde van Medisch Specialisten. INTERVIEWS hierover met: – R. Oudkerk, lid Tweede Kamer PvdA; – R. Boxtel, lid Tweede Kamer D66.
  FRAUDE SPECIALISTEN: PATIENT BETAALT
  (televisie; ‘Journaal’, 30-01-1997; NOS
  Volgens de Economische Controle Dienst is door medisch specialisten zeker twaalf miljoen teveel in rekening gebracht aan patiënten en verzekeringen. INTERVIEWS met A. vd Laan van ECD; H. Kingma van Orde Medisch Specialisten, die spreek van “creatief declareren”; Hans Wiegel van Ver. Ned. Zorgverzekeraars, die geen begrip heeft voor creatief boekhouden; PvdA-kamerlid Oudkerk, die tarieven-systeem voor specialisten wil veranderen.
   
  NOVA: MEER PILLEN VOOR PSYCHIATRISCHE PATIENTEN
  (televisie; ‘Nova/DenHaagVandaag’, 22-04-1997; NPS; Reinier van den Hout, Ad van Oosten )
  Het aantal psychiatrische patiënten dat ipv een klassieke psychiatrische behandeling medicijnen krijgt voorgeschreven groeit. Of deze medicijnen echter baat hebben is afhankelijk van de individuele patiënt. Ondertussen profiteert de chemische industrie van deze ontwikkeling. STUDIOGESPREK met R. Kahn, hoogleraar psychiatrie, over zijn boek waarin hij schrijft over medicijnen voor psychiatrische patiënten, teneinde de mensen zelf mondiger te maken. Hij stelt dat de huisartsen te weinig van medicijnen weten.
   
  RADBOUDZIEKENHUIS: ACUPUNCTUUR
  ( Radio; ‘Kleur Bekennen’, 03-06-1997; Radio 5; RVU; Martin Simek )
  Wekelijks praatprogramma. Vraaggesprek met psychiater, neuroloog en acupuncturist dr. R. Wong Chung van het Radboudziekenhuis in Nijmegen. Aan de orde komen onder meer: de manier waarop een acupunctuurbehandeling verricht wordt; zijn verlangen om arts te worden; zijn holistische benadering van de geneeskunde; zijn overstap van de reguliere (psychiatrie) naar de alternatieve (acupunctuur) geneeskunde; zijn ervaring met een ‘wonderbaarlijke’ genezing door een acupunctuurbehandeling; de scepsis van de reguliere geneeskunde jegens de acupunctuur; het gegeven dat sommige mensen hem een ‘wonderdokter’ noemen; ‘uitbehandelde’ patiënten die bij hem voor een acupunctuurbehandeling terechtgekomen zijn; de feeling voor acupunctuur en zijn eigen ervaring met acupunctuur.
   
  ASPIRINE HELPT TEGEN, NAAST HOOFDPIJN, HARTKLACHTEN, HERSENINFARCT EN DARMKANKER
  (televisie; ‘Internationale Nieuwsuitwisseling’, 08-08-1997, ARD )
  Nieuwsuitwisseling, verzorgd door de European Broadcasting Union (EBU). Pharmacie-concern Bayer gaat de productie uitbreiden van aspirine, dat niet alleen een probaat geneesmiddel blijkt tegen hoofdpijn maar in toenemende mate gebruikt wordt voor behandeling van andere ziekten. SHOTS: [ext. Bayer-fabriek; int. met productie en verpakking van aspirine]; ext. nieuwe fabriek in aanbouw. REACTIE van Bayer-woordvoerder, die meldt dat aspirine ook gebruikt wordt bij behandeling van hartklachten, herseninfarcten en darmkanker.
   
  OMSTREDEN IATROSOOF BEGINT EIGEN SCHOOL IN ROTTERDAM
  ( Trouw, dinsdag 2 september 1997 )
  ROTTERDAM – De omstreden Haagse iatrosoof J. de Kok, die in 1994 werd veroordeeld in verband met de dood van een patiënt en ook in andere gevallen werd beschuldigd van misdadig handelen, is in de Rotterdamse wijk Kralingen een schooltje met vijftien leerlingen onder de zestien jaar begonnen. De Kok wordt beschouwd als de goeroe van de iatrosofische beweging in Nederland, die de reguliere geneeskunst afwijst. Hij werkt onder meer met homeopathische behandelmethodes en leidt in zijn centrum in Den Haag ook volgelingen en patiënten op tot iatrosoof. Zijn aanhangers spreken van hun ‘supervisor’, zijn tegenstanders verwijten hem ‘dirigisme’. Secretaris H. de Vries van de Vereniging tegen Kwakzalverij spreekt van een ‘gigantische oplichter’ en een ‘miserabel mannetje’… http://archief.trouw.nl/artikel?REC=tr-19970902-000000107
   
  OVER KANKER EN DAARNA
  (televisie; 03-09-1997; RVU, Wim Beijderwellen, Frans Hoeben )
  Adhv gesprekken met Anneke Overmars (schildklierkanker); Ed Alders (leukemie); René Oomen (zaadbalkanker); Paula van der Post (borstkanker); Lia van Dorst (niet te behandelen vorm van longkanker met uitzaaiingen in het bot) en hun familieleden wordt ingegaan op de vragen: kan ik weer werken, kan ik nog kinderen krijgen, kom ik ooit weer aan een vaste baan, kan ik mij nog concentreren op een studie, durf ik een nieuwe relatie aan en kan ik de angst voor terugkeer van de
  ziekte verdringen. Met Ed Alders gaat het goed, maar nu lijdt zijn vader aan kanker (non-Hodgkin). Interviews hierover met Ed en zijn broer Peter. De (ex-)patiënten worden gevolgd bij hun controle-bezoeken aan de arts, medisch onderzoek, opname voor (na)behandeling en in hun dagelijks leven. Lia van Dorst wordt oa gevolgd bij een alternatieve therapie waarmee zij tracht haar kanker een halt toe te roepen hetgeen niet gelukt.
   
  STELLEN VAN JUISTE DIAGNOSE: BORSTKANKER
  ( 08-09-1997; EO; Afl. 2: Borstkanker, Presentatie: Bert van Leeuwen )
  Zevendelige serie reportages, ism het Koningin Wilhelmina Fonds, over allerlei aspecten van de ziekte kanker. Adhv gesprekken met deskundigen en patiënten wordt ingegaan op de oorzaken van kanker, de wijze waarop de diagnose kan worden gesteld en de verschillende behandelmethodes zoals opereren, bestralen, chemotherapie en pijnbestrijding (palliatieve therapie). Ook komen ervaringen van patiënten aan de orde mbt de onzekerheden, de moeilijke keuzes, de toekomst, de gevolgen van de diverse behandelingen, het meebeslissen over de behandeling en de dilemma’s om wel of niet mee te doen aan wetenschappelijke onderzoeken. STUDIO-INTERVIEWS met o.a. – dr. E.J.Th. Rutgers, chirurg, over het belang van het stellen van de juiste diagnose, borstsparende operaties, borstamputaties, verwijderen van de lymfeklieren in de oksel en de verschillende vormen van borstreconstructie
  DE KEERZIJDE VAN KANKERBEHANDELING
  Integrale Kankercentra in Nederland
  Dr. J.M. Klaase: Chirurg-oncoloog in Medisch Spectrum Twente
   
  ZIEKENHUIZEN EN SPONSORING
  (televisie; ‘Middageditie’, 14-10-1997; NPS; Gerard vd Broek, Mehmet Ali Cakir )
  Aandacht voor het verschijnsel van gesponsorde ziekenhuizen. In ruil voor een geldelijke bijdrage worden bedrijfsnamen of -logo’s vermeld op de in het ziekenhuis gebruikte patiëntenponskaartjes, menukaarten, folders ed. Vooral de farmaceutische industrie doet hier graag aan mee maar ook verzekeringsmaatschappijen, banken en fabrikanten van medische apparatuur zijn van de partij. Sommige ziekenhuizen weigeren elke vorm van sponsoring; anderen hebben er geen problemen mee. Gevolg: grote onderlinge inkomensverschillen en, omdat er geen gedragscode is, het gevaar van een tweedeling. In dit item komen voor- en tegenstanders aan het woord.
   
  EUROPESE MAATREGEL IVM BSE-VIRUS TREFT MEDICIJNGEBRUIKERS EN -INDUSTRIE
  (televisie; ‘Twee Vandaag’, 08-11-1997; TROS; Victor Deconinck, Daniëlle van Wieringen)
  Reportage nav een Europese maatregel, waardoor per 1 januari geen medicijnen meer mogen worden gemaakt van bepaalde dierlijke grondstoffen. Deze regel kwam tot stand om verspreiding van het BSE-virus te voorkomen. De farmaceutische industrie en patiëntenverenigingen protesteren tegen de plannen omdat in vrijwel alle geneesmiddelen deze stoffen worden gebruikt als vulstof en bindmiddel.INTERVIEWS met: – M. van Putten, lid Europees parlement, over het onderschatten van de gevolgen en het herzien van het voorstel; – dr. Els Borst, minister van Volksgezondheid, pleit voor uitstel;
  FDA PROPOSES BARRING CERTAIN CATTLE MATERIAL FROM MEDICINE
  MAD COW DISEASE
  ( January 11, 2007, Patricia Doyle, PhD, 30 January 2007 )
  The U.S. Food and Drug Administration is proposing to limit the materials used in some medical products in order to keep them free of the agent thought to cause mad cow disease, also known as bovine spongiform encephalopathy or BSE… http://www.emergingdisease.org/phpbb/viewtopic.php?t=9588
   
  HOW DIFFERENT ARE USERS AND NON-USERS OF ALTERNATIVE MEDICINE ?
  (Blais, R., A. Maïga and A. Aboubacar, Canadian Journal of Public Health, 88(3), 1997, May-Juni, p. 159-162 )
  RESULTS: Users and non-users of alternative medicine differed in age, activity, education and income. After adjustment for age, education and income, the two groups had a similar health profile, but users of alternative medicine had made fewer medical visits in the previous year. CONCLUSION: Alternative medicine attracts a particular clientele. More research is needed to understand the reasons people look to alternative therapies instead of conventional medicine. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=pubmed&list_uids=9260355&cmd=Retrieve&indexed=google
   
  TV SHOW: ALTERNATIEVE GENEESWIJZE
  ( televisie; 29-01-1998; TROS; Ivo Niehe )
  Serie wekelijkse talkshow waarin Ivo Niehe uiteenlopende gasten. Deze aflevering o.a.: Interview met de Amerikaanse arts en botanicus dr. Andrew Weil over zijn in de VS geroemde en bekritiseerde alternatieve geneeswijze die uitgaat van het principe dat het lichaam zichzelf kan genezen.
   
  JOURNAAL: MONTIGNAC IS EEN KWAKZALVER
  (televisie; 04-02-1998; NOS; Harmen Roeland )
  Drie artsen van Utrechts Diaconessenziekenhuis hebben kritiek op de nieuwe vermageringsmethode van Michel Montignac. INTERVIEW met internist F. Holleman, die zegt dat het dieet een onverantwoorde toename van cholesterol en vetten veroorzaakt waardoor bij langdurig “Montignaccen” hartklachten en vaatvernauwing kunnen ontstaan; hij noemt Montignac een kwakzalver. SHOTS: mensen eten Montignac-menu in restaurant.
   
  KANKER, DE LANGE WEG NAAR NIEUWE BEHANDELINGEN
  (televisie; 16-02-1998; EO; Inouschka van der Parren; Ellen Steenbeek )
  In dit programma wordt ingegaan op recente ontwikkelingen in de zoektocht naar nieuwe geneesmiddelen en therapieën tegen kanker. Aan bod komen de mogelijkheden en consequenties van
  reguliere, alternatieve en experimentele therapieën. Daarnaast wordt uitgebreid ingegaan op de wijze waarop medische experimenten worden uitgevoerd. Ivo Niehe (TROS) praat hierover in de studio met artsen, wetenschappers en (ex-)patiënten. Marjan Moolenaar (EO) bezoekt medische laboratoria en praat op locatie met deskundigen en (ex-)patiënten. STUDIOGESPREKKEN met oa.: – prof. dr. H.M. Pinedo, internist / oncoloog bij het VU-ziekenhuis, oa over: het feit dat hij zijn patiënten alleen volgens de reguliere geneeskunde behandelt; de werkwijze, kansen en gevaren van experimentele therapieën bij patiënten; – dr. W.W. ten Bokkel Huinink, internist / oncoloog bij het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis, oa over: het feit dat hij zijn patiënten alleen volgens de reguliere geneeskunde behandelt, die door een afname van de bijwerkingen steeds patiënt-vriendelijker is geworden; het ontbreken van toestemming van de ethiek-commissie bij alternatieve therapieën waardoor er geen volledig wetenschappelijk onderzoek zal plaatsvinden; – drs. K.J. Tusenius, internist, oa over: zijn keuze voor een antroposofische benadering waarbij wordt gestreefd naar een actieve inzet van de patiënt bij zijn eigen genezing; hij wijst de reguliere geneeskunde echter niet af; het belang van “kwaliteit van leven”; onvolledig wetenschappelijk onderzoek naar alternatieve therapieën; GESPREKKEN met o.a.: – Els Veeren, over: haar ziekte (maagkanker) waarvoor ze uitbehandeld is; ze heeft meegedaan met verschillende experimentele therapieën die niet bleken te werken; het belang van de omgeving om door te gaan met de behandeling;
   
  ARTSEN SCHRIJVEN ILLEGAAL MIDDEL VOOR: MEDICINALE MARIHUANA
  (televisie; ‘Kaap de Goede Hoop’, 18-02-1998; RVU; Nicolette Besseling)
  Reportage over het medicinale gebruik van marihuana als pijnbestrijder. Hoewel het nog steeds volstrekt illegaal is, wordt het toch door artsen voorgeschreven en door patiënten als erg effectief beschouwd. INTERVIEWS hierover met o.a.: – drs. Peer Neeleman, anesthesioloog, hoofd van het pijncentrum van het Dijkzigtziekenhuis en pijnconsulent voor het IKR (Interregionaal Kankercentrum voor de regio Rotterdam), houdt zich oa bezig met palliatieve zorg (zorg voor patiënten in de laatste levensfase) waarbij hij soms marihuana voorschrijft; – drs. Charles Wauters, apotheker, beschouwt marihuana op recept als een medicijn.
  MARIHUANA OP RECEPT
  Voorstel PVDA: onderzoek werking softdrugs
  (televisie; ‘Twee Vandaag’, 08-09-1998; TROS; Jaap Jongbloed, Caspar Becx, Manon Blaas)
  Het Mezels Medisch Centrum in Utrecht houdt zich bezig met het onderzoek naar het gebruik van werkzame stoffen uit hennep en marihuana voor medicinale toepassingen bij de ziekten kanker, aids en MS. De PvdA heeft in een kamerdebat het voorstel gedaan een onderzoek in te stellen naar het medicinale gebruik en de werking van softdrugs. Bezien moet worden of de opiumwet moet worden gewijzigd. Het CDA is bang dat door de legalisering van softdrugs het drugsgebruik onder jongeren toeneemt.
  APOTHEKERS VERSTREKKEN MIDDEL WAARVAN WERKING NIET WETENSCHAPPELIJK BEWEZEN IS
  (Radio; ‘Radio1 Journaal’, 19-10-2001; Radio 1; NOS; Dorald Megens)
  Apothekers mogen op recept marihuana verstrekken aan patiënten. Mensen met mutiple sclerose, kanker of aids kunnen veel baat hebben bij cannabisproducten. Kruisgesprek met voorzitter Favier van de Beroepsvereniging van Nederlandse Apothekers KNMP over dit ‘nieuwe’ product waarvan volgens hem niet wetenschappelijk bewezen is dat het werkt.
   
  HOGE KOSTEN GEZONDHEIDSZORG
  Het heilig geloof van artsen in de technologie
  (televisie; ‘Buitenhof’, 22-03-1998; NPS; Jan van Friesland, Margriet Kreulen, Chester te Nuyl)
  Discussie olv Paul Witteman over de gezondheidszorg nav het verschijnen van het boek “Op het scherpst van de snede” van Heleen Dupuis. Deelnemers aan de discussie zijn Heleen Dupuis, hoogleraar medische ethiek, en H. Kingma, cardioloog. Aan de orde komt de eindeloze vraag naar gezondheidszorg; de behandelingen die worden voorgeschreven, die soms niet noodzakelijk zijn en tussen artsen behoorlijk kunnen verschillen; het ontbreken van een controle- en feedback-systeem in de gezondheidszorg; het heilig geloof van artsen in de technologie.
   
  NOVA: NIEUW MEDICIJN TEGEN BORSTKANKER OMSTREDEN
  Tamoxifen
  (televisie; 07-04-1998; NPS; Helma Coolman, Jan Reiff, Rob Trip)
  Reportage over een omstreden nieuw medicijn, Tamoxifen, een middel ter voorkoming van borstkanker bij vrouwen. Het lijkt er echter tegelijkertijd op dat het middel de kans op onder meer baarmoederkanker vergroot. In de VS is een proef met Tamoxifen zo succesvol verlopen dat de onderzoekers daar van een doorbraak spreken. Nederlandse kankerdeskundigen zijn echter voorzichtiger. STUDIO-INTERVIEW hierover met E. Rutgers, chirurg van het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis in Amsterdam.
   
  NOVA: OMSTREDEN THERAPIE TEGEN KANKER IN ITALIE
  (televisie; 18-04-1998; NPS; Hanneke Bouwsema, Karin Brans, Aletta Oosten, Peiter de Vink )
  De Italiaanse professor Luigi Di Bella, hoogleraar fysiologie, zegt een nieuw geneesmiddel tegen kanker te hebben ontwikkeld; een combinatie van groeihormonen en vitamines zou remmend werken op de kankercellen. Zijn therapie lijkt succesvol, maar volgens oncologen is er geen enkel wetenschappelijk bewijs. INTERVIEWS met: – Henri van Duijnhoven, zijn echtgenote en zijn zoon Pascal. Zij vertellen over de succesvolle therapie van Di Bella, nadat bij van Duijnhoven in 1997 een dodelijke hersentumor was ontdekt; – neurochirurg De Nie, die bevestigt dat Van Duijnhoven door de therapie in Italië vooruitgegaan is; – prof. Di Bella, die zegt dat de meeste tumoren te genezen zijn en de tegenstand van gevestigde oncologen verklaart uit het feit dat zij in hun bestaan bedreigd worden, nu kanker op zo’n eenvoudige manier te genezen is. PERSVERKLARING van de Italiaanse minister van Gezondheid, die een onderzoek aankondigt naar Di Bella’s therapie. SHOTS: – wanhopige patiënten voor praktijk van Di Bella in Modena; Di Bella in zijn behandelkamer; wachtkamer met patiënten; – Van Duijnhoven laat in Nederlands ziekenhuis een scan maken, waarbij duidelijk wordt dat de hersentumor niet gegroeid is; cu weergave scans van hersenen met tumor op computerscherm;- betoging in Rome tot steun aan Di Bella met VERKLARING tot betogers op het St. Pietersplein van paus Johannes Paulus II, die zegt dat alle deskundigen moeten samenwerken in de kankerbestrijding. STUDIO-INTERVIEW met Jan Schornagel, internist/oncoloog van het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis, die sceptisch is over Di Bella’s therapie. Hij vindt het geval van Van Duijnhoven opmerkelijk maar nog geen bewijs.
   
  NOVA: ROEL VAN DUIJN OVER MACROBIOTISCHE LEER
  (televisie; ‘Nova/Den Haag Vandaag’, 05-09-1998; NPS; Paul Witteman, Menno de Galan, Ad van Oosten )
  Actualiteitenprogramma. De ex-vrouw van Roel van Duijn is overleden aan de gevolgen van baarmoederhalskanker. Zij weigerde reguliere geneeskundige hulp en had zich overgegeven aan de macrobiotische leer van leraar Adelbert Nelissen. Volgens Van Duijn is Nelissen verantwoordelijk voor de dood van zijn vrouw. Nelissen weigerde, na aanhoudend aandringen van Van Duijn, haar op te laten nemen in het ziekenhuis. Van Duijn schreef in dagblad “Trouw” een aanklacht tegen de macrobiotische leer en de handelswijze van Nelissen. INTERVIEW hierover met Nelissen. Hij vertelt zijn kant van het verhaal en benadrukt dat hij Van Duijn en zijn vrouw na de chemokuur, die hij zelf had voorgesteld, op consult wilde hebben. Met hen samen wilde hij opnieuw via macrobiotische voeding de immuniteit van het beschadigde lichaam weer opbouwen. Volgens Nelissen ziet Van Duijn hem als een bedreiging. STUDIO-INTERVIEW met Van Duijn. Hij vindt het jammer dat zijn vrouw niet naar een reguliere arts wilde voor onderzoek. Toen zij op de rand van de dood was dreigde Van Duijn Nelissen met een proces als zij niet direct zou worden opgenomen. Van Duijn wil met zijn artikel illustreren dat de filosofie van een kwakzalver niet altijd raadzaam is te volgen. Nav het interview met Nelissen legt van Duijn uit dat Nelissen zijn patiënten als proefkonijn gebruikt en een formulier laat ondertekenen waarin zij akkoord gaan met een voedingsadvies en niet een genezingsadvies waarna tijdens de consulten de reguliere geneeskunde wordt afgeraden.
  ROEL VAN DUIJN OVER HET KUSHI INSTITUUT
  De dood van Flora
  ( Roel van Duijn, Skepter 11(3), september 1998 )
  Onlangs zag ik mijn ex-vrouw terug. Op haar sterfbed. De hete augustuszon scheen door de lichte gordijnen naar binnen, zoals hij had gedaan bij de geboorte van onze dochter, acht jaar geleden… http://www.skepsis.nl/kushi.html
  NA DE DOOD VAN FLORA
  ( Jan Willem Nienhuys, Skepter 11(3), september 1998 )
  REQUISITOIR ZAAK NELISSEN
  Ressortsparket te Amsterdam, advocaat-generaal I.M.H. van Asperen de Boer-Delescen. In 1998 ontving de Inspectie voor de Gezondheidszorg voor Noord Holland van de heer van D., ex-echtgenoot van mevrouw K., een klacht en een zwartboek over het handelen van verdachte als natuurgeneeskundige en/of macrobiotisch deskundige. De inspectie legde de klacht voor aan het OM. In opdracht van het OM stelde de politie een onderzoek in. Vervolgens werden diverse getuigen en deskundigen gehoord. Uit hun verklaringen ontstond het beeld van een enigszins goeroeachtige verdachte, onder wiens bezielende invloed zieke mensen hun heil zoeken in de macrobiotiek, al dan niet met uitsluiting van een reguliere medische behandeling. Dat laatste aspect was voor het OM reden om in te grijpen middels een strafrechtelijke vervolging. De achterliggende gedachtegang is als volgt…(…)…naast verdachte ook anderen werden geconsulteerd, zoals Rick Vermuyten, Marc Cauwenberghe, Jomanda, de school voor filosofie e.d., doet niet af aan de bepalende invloed van verdachte…… http://www.om.nl/dossier/soorten_misdrijven/medische_zaken/_medische_zaken_documenten/20788/
   
  NOVA: FARMACEUTISCH BEDRIJF MSD BETAALT HUISARTSEN
  (televisie; 07-10-1998; NPS; Buys, Camelea Buys, Petra Greeven, Jan Reiff )
  Reportage over het beïnvloeden van huisartsen door de farmaceutische industrie. Het bedrijf MSD ontwikkelde Maxalt, een middel tegen migraine en betaalt huisartsen om in het kader van wetenschappelijk onderzoek een vragenformulier over dit geneesmiddel in te vullen. Het Amerikaanse bedrijf werd voor de verleiding van huisartsen om ipv medicijn A medicijn B te kiezen in 1990 op de vingers getikt. In 1996 bracht VVD-fractievoorzitter Frits Bolkstein MSD in opspraak door zijn brief aan minister Borst van Volksgezondheid, waarin hij als commissaris speciale aandacht voor het bedrijf vroeg. In huisartsenpraktijk Ons Medisch Centrum te Oss wordt elke belangenverstrengeling tussen artsen en farmaceutische industrie gemeden.
   
  FARMACEUTISCH BEDRIJF MSD: INVLOED VOORSCHRIJFGEDRAG HUISARTS
  (Radio; ‘Radio1 Journaal’, 07-10-1998; Radio 1; NOS; Willem Jan Bloem, Govert van Brakel)
  Het farmaceutisch bedrijf MSD geeft huisartsen, onder het mom van deelname aan een wetenschappelijk onderzoek, een vergoeding van 150 gulden als een huisarts het middel van MSD tegen migraine voorschrijft. Vraaggesprekken met een apotheker, Tweede Kamerlid Oudkerk van de PvdA en voorzitter Stalman van het Nederlands Huisartsengenootschap (NHG).
   
  EEN NIEUWE WET (TEGEN KWAKZALVERIJ) IS ONZIN, NERGENS VOOR NODIG
  (Radio; ‘Hier en nu Nieuwspoort’, 15-10-1998; Radio 1; NCRV, Joël Batenburg, Wilma Borgman )
  Wekelijks discussieprogramma over actuele onderwerpen, waarin luisteraars telefonisch kunnen reageren. Gasten en onderwerpen van deze aflevering zijn: D66-Kamerlid Van Vliet, voorzitter Renckens van de Vereniging tegen Kwakzalverij (telefonisch) en jurist en redacteur Cordia van het ‘Nederlands Dagblad’ (telefonisch) over de stelling: “Een nieuwe wet [tegen kwakzalverij] is
  onzin en nergens voor nodig. Zieke mensen moeten gewoon mondiger worden en slechte adviezen naast zich neerleggen”. Aanleiding is het overlijden van de ex-vrouw van het Amsterdamse gemeenteraadslid Roel van Duijn die onder behandeling was bij een macrobiotisch therapeut.
   
  US CONGRESS ELEVATES THE STATUS OF ALTERNATIVE-MEDICINE UNIT AT THE NIH
  ( The Chronicle, Government & Politics, November 6, 1998, by Paulette Walker Campbell )
  Despite fierce opposition from prominent scientists and leaders at the National Institutes of Health, Congress has elevated the status of alternative medicine at the agency. The N.I.H.’s Office of Alternative Medicine will henceforth be known as the National Center for Complementary and Alternative Medicine, and the new center will get a big budget boost. The legislation for the center was included in the massive spending bill passed by Congress and signed by President Clinton last month… http://chronicle.com/weekly/v45/i11/11a05101.htm
   
  ALTERNATIEVE GENEESWIJZEN: ZORG OF ZEGEN ?
  Grote meerderheid Nederlandse bevolking denkt positief over alternatieve geneeswijzen
  ( N. Oskam, NIPO: marktonderzoeksinstituut, Amsterdam, 16 november 1998)
  In opdracht van het Medisch Comité Nederland-Vietnam heeft het NIPO een onderzoek gedaan naar de mening van de Nederlandse bevolking over alternatieve geneeswijzen. Uit dit onderzoek blijkt dat bijna driekwart van de Nederlanders vindt dat zowel alternatieve geneeswijzen als reguliere geneeskunst effect hebben bij het bestrijden van ziekten. Dat alternatieve geneeswijzen wel op dezelfde manier getest moeten worden als de reguliere geneeswijzen staat voor meer dan driekwart van de mensen buiten kijf. Ongeveer driekwart (73%) is van mening dat zowel de alternatieve als de reguliere geneeskunde effect hebben bij het bestrijden van ziekten. Meer dan driekwart (83%) vindt wel dat alternatieve geneeswijzen op dezelfde manier op hun werking getest moeten worden als de reguliere geneeskunde. De grote meerderheid (77%) is tevens van mening dat de overheid het samengaan van alternatieve en reguliere geneeskunde zou moeten stimuleren. Diezelfde meerderheid vindt ook dat ziekenhuizen alternatieve therapieën moeten aanbieden. Dit betekent dat reguliere artsen en alternatieve genezers meer samen zouden moeten werken, een stelling die meer dan driekwart van de Nederlanders onderschrijft. Een kleine minderheid (18%) vindt alternatieve geneeswijzen een moderne vorm van kwakzalverij, terwijl 34% van mening is dat juist alternatieve geneeskunde de oorzaak van een ziekte aanpakt. Een derde van de Nederlanders heeft dus geen vertrouwen in de reguliere geneeskunde als bestrijder van de oorzaak van aandoeningen. Het volledige rapport van het NIPO-onderzoek is op aanvraag beschikbaar bij het Medisch Comité Nederland-Vietnam… http://www.tns-nipo.com/print.asp?id=c001&file=persvannipo/altgen.htm , http://www.imcdeduif.nl/nieuws/nipo.htm
   
  KWF KANKERBESTRIJDING “OVERLEG REGULIERE- EN ALTERNATIEVE GENEESKUNDE”
  Voeding en kanker
  (televisie; ‘Vinger aan de Pols’, 22-03-1999; AVRO, Ria Bremer )
  Magazine met informatie over medische- en gezondheidszaken. Deze aflevering tgv het vijftigjarig bestaan van het Koningin Wilhelmina Fonds voor kankerbestrijding aandacht voor de relatie tussen
  voeding en kanker. INTERVIEWS met o.a.: – Silvia de Jong, kankerpatiënte, over het verloop van haar ziekte en hoe zij haar ziekte hoopt te overwinnen mede dmv het dieet zoals voorgeschreven wordt door dr. Houtsmuller; – Wil Hopman, kankerpatiënte, die ook het Houtsmuller-dieet volgt; – dr. A.J. Houtsmuller, ex-internist en bedenker van het dieet (met veel groente) wat kankerremmend of genezend zou werken, over zijn dieet en zijn patiënte Silvia de Jong; – dr. C.N.M. Renckens, voorz. Vereniging tegen Kwakzalverij, die het dieet van dr. Houtsmuller wetenschappelijk niet verantwoord vindt; – M. Heshusius, dir. voorlichting Koningin Wilhelmina Fonds, over het overleg tussen vertegenwoordigers van de reguliere geneeskunde en de alternatieve geneeskunde, georganiseerd door het KWF.
   
  NOVA: PIET BORST, NESTOR NEDERLANDS KANKERONDERZOEK MET PENSIOEN
  (televisie; ‘Nova/DenHaagVandaag’, 17-11-1999; NPS)
  Reportage over biochemicus Piet Borst, oprichter en directeur van het Nederlands Kanker Instituut, het onderzoekscentrum van het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis, ivm zijn aanstaande pensionering. Tijdens zijn loopbaan als onderzoeker, de afgelopen veertig jaar, is veel bereikt. We weten veel meer over het ontstaan van kanker en veel vormen van kanker zijn nu te behandelen. Toch gingen er vorig jaar nog 35000 mensen in Nederland dood aan kanker. INTERVIEWS hierover en over wetenschapper Borst met: – Piet Borst, die ingaat op de mogelijkheden en beperkingen van de wetenschap; – C. Borst, broer; – Els Borst, schoonzus en minister van VWS; – A. Nuis, vriend.
   
  INTERVIEW JAN WILLEN NIENHUYS
  (Geluidsopname Omroep Brabant, 28 december 2005 )
  SKEPSIS IN DE STRIJD TEGEN DE ONZIN
  Jan Willem Nienhuys over zelfbedrog
  ( Onlijn, Opinie Ezine 3e jaargang, nr3, 1999 )
  …(…)…Dr. Jan Willem Nienhuys is al vanaf het begin bij Skepsis betrokken. Al jaren voert hij pennestrijd tegen kwakzalverij en gedachtenbedrog. Ik was dan ook niet verbaasd over de stapels boeken en papieren die zijn woonkamer versierden. Ze zouden het decor worden van een levendig gesprek over zelfbedrog en fraude. Enthousiast vertelt hij wat die termen met UFO’s, homeopatie of astrologie te maken hebben.
  …(…)…Zit daar dan een verkeerde intentie achter?
  Als ik wel iets heb afgeleerd, is te denken dat er altijd bewust bedrog achter steekt. De waarheid is dat niemand psychisch zo sterk in elkaar steekt dat hij ongevoelig is voor waardering. De kwakzalver krijgt ieder dag mensen op bezoek die er dolgelukkig mee zijn en hem zelfs geld geven. Met zoveel waardering gaat iedereen zichzelf geloven.
  De meeste boeven hebben eerst zichzelf overtuigd…
  Sterker nog, om de wereld te bedriegen moet je jezelf wel voorliegen.
  Zo iemand als Jomanda gelooft dus wat ze zegt ?
  Heel veel mensen hebben een uiterst levendige fantasie. Zij kunnen goed sterke verhalen vertellen op feestjes of ze worden romanschrijver. Sommige mensen hoeven hun handen maar op het toetsenbord te houden en de zinnen komen eruit rollen. Als je dan ook nog het verschil tussen realiteit en fantasie uit het oog verliest, word je Jomanda. Als er zoveel mensen naar je komen luisteren, ga je je eigen verzinsels wel geloven. De meeste voorspellingen zijn ook nogal makkelijk kloppend te krijgen. Ik voorspel bijvoorbeeld ( kijkt als een goeroe de lucht in) dat deze week iets met je gebeurt wat sterk met het getal 4 te maken heeft. Dat kan natuurlijk alles betekenen; een tijd, dag in de maand, alles….. http://www.onlijn.nl/editie/9903/
   
  RAAD VOOR GEZONDHEIDSONDERZOEK
  ( Rapport van het Platform Health Technology Assessment (HTA), Stimulering HTA in Nederland )
  Aan het Platform is ook een waarnemer van het ministerie van VWS en van de Inspectie voor de Gezondheidszorg toegevoegd. Eind 1999 is het Fonds Ontwikkelingsgeneeskunde (van waaruit aanvragen voor het programma “Ontwikkelingsgeneeskunde” werden gefinancierd) op aanwijzing van de minister van VWS ondergebracht bij MW-NWO. De reden van deze verschuiving gaat onder meer terug op het RGO-advies “Brede Analyse Gezondheidsonderzoek” (BAGO) waarin voor een dergelijke verschuiving werd gepleit vanuit het oogpunt van een doelmatige organisatie van het onderzoek en de functie van het ontwikkelingsgeneeskundig onderzoek. http://www.gr.nl/pdf.php?ID=1430&p=1 NWO Stimuleert en financiert wetenschappelijk onderzoek aan Nederlandse universiteiten en instituten. http://www.nwo.nl/
  # HET NUTTIG EFFECT VAN ONDERZOEKEN UIT HET PROGRAMMA VAN HET FONDS ONTWIKKELINGSGENEESKUNDE:
  Arts en samenleving Kennis op de plank ?
  ( Van Der Sande, R. Lamberts, S. W. J. Rooijmans, H. G. M., Nederlands tijdschrift voor de geneeskunde, 2003, Vol 147; Part 48, pages 2390-2393 )
  # KEES RENCKENS: KWAKZALVERS OP KALILOOG
  ALTERNATIEVE GENEZERS VAN NU EN ONGEWENSTE KINDERLOOSHEID
  (C.N.M. Renckens, vrouwenarts Westfries Gasthuis te Hoorn, Kees Renckens gaf OBGYN.net NL toestemming een hoofdstuk uit zijn meest recente boek, getiteld “Kwakzalvers op Kaliloog” te publiceren ) …(…)…De overheid stimuleert adequate beoordeling van nieuwe behandelmethoden (in goed Nederlands TechnologyAssessment geheten) krachtig en de Ziekenfondsraad beheert het Fonds Ontwikkelingsgeneeskunde, dat speciaal voor dit doel in het leven is geroepen…. http://europe.obgyn.net/nederland/medischeprofessie/kwakzalverij.htm
  # PLEIDOOI VOOR GEZONDHEIDSWETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK
  ( Epistel, Nieuwsbrief van de Vereniging voor Epidemiologie, november / december, Nr. 6, Jaargang 19, 2006 )
  Voor gezondheidswetenschappen is veel minder geld beschikbaar dan voor de ontwikkeling van nieuwe medicijnen, of nieuwe apparaten… De belangrijkste financier voor gezondheidsonderzoek is daarom de overheid via de ministeries van VWS en OCW. Die pot is de afgelopen vijfentwintig jaar enorm gekrompen, zegt de Amsterdamse hoogleraar epidemiologie Lex Bouter, een van de indieners van het plan. Een belangrijke geldbron was het fonds ontwikkelingsgeneeskunde, bij de voorganger van het huidige College voor Zorgverzekeringen. Dat fonds had elk jaar 36 miljoen gulden. Nu beheert overheidsorganisatie ZonMw (Zorgonderzoek Nederland / medische wetenschappen) het geld, maar heeft daarvoor elk jaar nog slechts het equivalent van 27 miljoen gulden: 12,2 miljoen euro…(…)…Onderzoek ten behoeve van de ‘evidence-based’ benadering wordt gefinancierd door de farmaceutische industrie, de collectebusfondsen en de overheid. Hierbij concentreert de industrie zich op de registratie van middelen waarvoor men een forse omzet verwacht en richten de collectebusfondsen zich op veel voorkomende ernstige aandoeningen. De bijdrage van de overheid krijgt met name gestalte in de vorm van onderzoeksprogramma’s bij ZonMw. De inhoud ervan wordt vooral bepaald door het ministerie van VWS en de politieke prioritering van de adviezen van de Raad voor GezondheidsOnderzoek (RGO)….(…)…Uit het voorgaande blijkt dat er een grote behoefte is aan een onderzoeksfonds voor ‘evidence-based’ volksgezondheid en gezondheidszorg. Dit fonds zou onafhankelijk van de overheid, de ziektekostenverzekeraars en de farmaceutische industrie moeten functioneren. Het onderzoeksbudget dient op basis van een klinische en maatschappelijke prioritering te worden toegekend, waarbij patiënten, professionals en onderzoekers een centrale rol vervullen.
   
  ALTERNATIEVE GENEESWIJZEN: FASE V (2000 – toekomst)
  ( Dr C.W. Aakster, medisch socioloog, ‘alternatieve geneeswijzen anno 2001, deel 1 http://www.centrumnatuurlijkgenezen.nl/pdf/alternatieve_geneeswijzen_anno_2001.pdf )
  In deze fase zal de alternatief geneeskundige sector zich verder uitkristalliseren en is tevens de vraag aan de orde of en hoe alternatief en regulier onder het gemeenschappelijke dak van een integraal en vernieuwd zorgstelsel zullen kunnen worden gebracht. De positie en behoeften van van de patiënt zullen hier waarschijnlijk een doorslaggevende rol spelen. Ook de rol van de informatica zal hier niet te onderschatten zijn (Internet). Een en ander zal gepaard gaan met een steeds betere wetenschappelijke en praktische (praktijkregistraties!) onderbouwing. Bedacht moet worden dat de hierboven gemelde ontwikkelingen zich hebben voltrokken ondanks duidelijke kritiek en soms zelf duidelijke tegenwerking vanuit het regulier medische beroepsveld.
   
  CONTACT MET ALTERNATIEVE GENEZERS 1995 – 1999
  ( Nationale Atlas Volksgezondheid, RIVM )
   
  ALTERNATIEVE BEHANDELAARS: LANDELIJK EXPERTISECENTRUM MEDISCHE ZAKEN
  Kroniek van het gezondheidsrecht
  # ( Afl. 2003/10, Nederlands Juristenblad, Prof. mr. J.H. Hubben: hoogleraar gezondheidsrecht, Universitair Medisch Centrum Groningen en Faculteit der Rechtsgeleerdheid, RU Groningen; advocaat te Arnhem ) …(…)…Begin 2000 vroegen kamerleden de aandacht van de minister van Justitie voor het in hun ogen onvoldoende doortastend optreden van het OM bij een aantal zaken waarin vooral door alternatieve behandelaars onzorgvuldig was gehandeld (Handelingen II, 1998/1999, nr 336, aanhangsel) Ter verbetering van de aanpak daarvan is inmiddels bij het parket van de rechtbank Rotterdam een expertisecentrum medische zaken opgezet dat sinds 1 oktober 2001 operationeel is. Dit centrum heeft tot taak de ondersteuning van alle parketten bij de behandeling van medische zaken… http://www.njb.nl/NJB/mem/archief/art110310.html
  # ( Medische Diagnose: Achtergrondstudie ) Begin 2000 vroegen kamerleden de aandacht van de minister van Justitie voor het in hun ogen onvoldoende doortastend optreden van het OM bij een aantal zaken waarin medisch onzorgvuldig was gehandeld, met name door alternatieve behandelaars. De minister trof vervolgens enkele maatregelen ter verbetering van de aanpak van aangiften ter zake. Zo is een landelijk Expertisecentrum Medische Zaken opgericht, ondergebracht bij het parket in Rotterdam. Uit informatie van het Medisch Expertisecentrum bleek dat in de periode mei 1997 – mei 2002 bij negen (van de negentien) rechtbanken geen zaken aanhangig zijn gemaakt op basis van de Wet big; Medische zaken worden relatief vaak geseponeerd. Redenen voor sepots zijn: bewijsproblemen met betrekking tot causaliteit en culpa lata (grove schuld) evenals het vaak groot aantal betrokkenen (medisch team). Wel is er een overleg tussen het College van Procureurs Generaal en de IGZ, maar dat heeft tot nu toe geen duidelijk sturende werking op het vervolgingsbeleid gehad. Van de zijde van de IGZ wordt benadrukt dat, ook voor zover de strafrechtelijke weg wordt benut, er veel tijd mee gemoeid is voordat (eventueel na hoger beroep en cassatie) sprake is van een onherroepelijke rechterlijke beslissing. http://www.om.nl/dossier/soorten_misdrijven/medische_zaken/_medische_zaken_documenten/20787/
   
  Cees Renckens tegenstander nieuwe wetgeving alternatieve genezers
  ALTERNATIEVE GENEZER VERVOLGD VOOR TOEPASSING MACROBIOTIEK
  (televisie; ‘Netwerk’, 01-03-2000; NCRV; Aart Zeeman, Karel van den Berg, Marja Wiersma )
  Aandacht voor de omstreden macrobioot Adelbert Nelissen van het Kushi Instituut in Amsterdam die strafrechtelijk wordt vervolgd wegens betrokkenheid bij de dood, dan wel het zwaar lichamelijk letsel van drie personen. De alternatieve genezer Nelissen zou ernstig zieke mensen hebben onthouden van de nodige medische zorg. Tegenstanders vinden al jaren dat de overheid moet ingrijpen in de gevaarlijke wildgroei. Maar de genezers zelf vinden dat mensen de vrijheid moeten hebben om te kiezen hoe ze behandeld willen worden. Roel van Duijn, wiens ex-vouw is overleden aan baarmoederhalskanker en de leer van Nelissen volgde, heeft de strafzaak tegen Nelissen in gang gezet. Hij eist strengere voorschriften voor alternatieve genezers. INTERVIEWS hierover met: – Cees Renckens, voorzitter Vereniging tegen Kwakzalverij, tegenstander van de nieuwe wetgeving; – Roel van Duijn, gemeenteraadslid Amsterdam.
   
  GEVESTIGDE ORDE SLUIT ALTERNATIEVE GENEZERS TEN ONRECHTE BUITEN
  ( Dagblad Trouw, 9 maart 2000, Dr. C.W. Aakster: medisch-socioloog en was lid van de voormalige ministeriële adviescommissie inzake alternatieve geneeswijzen )
  In Trouw van 2 maart wordt op een, naar mijn mening, tendentieuze wijze de Kushi-zaak aan de orde gesteld. Het enige dat we op dit moment weten is dat het Openbaar Ministerie een vervolging wil gaan instellen tegen haar leider Adelbert Nelissen in verband met zijn mogelijke betrokkenheid bij de dood van enkele kankerpatiënten. In ons rechtssysteem is het zo dat iemand pas schuldig is als zijn schuld is bewezen. Daarop loopt Trouw vooruit door hem nu al als kwakzalver en dwaas te portretteren.
  In het artikel wordt gemeld dat de wet Beroepsuitoefening Individuele Gezondheidszorg zwijgt over de alternatieve genezers. Het is merkwaardig dat er zo’n 20000 beoefenaren van de alternatieve geneeswijze zijn, en dat een wet zich daar niet mee bemoeit. Hoewel deze wet nu juist is ingesteld om de beoefening van de individuele gezondheidszorg als beroep enigszins te stroomlijnen en aan regels te binden. De verklaring voor deze rare situatie is gelegen in de uitspraak van de in het artikel aangehaalde professor Legemaate die stelt dat indien je wetgeving loslaat op alternatieve genezers, ‘je die geneeswijzen erkent’. Dat laatste is precies wat de gevestigde orde op alle mogelijke manieren tracht tegen te houden. Bijvoorbeeld door geen verantwoord onderwijs in deze geneeswijzen aan de medische faculteiten toe te laten, door tegen te houden dat researchgeld naar deze geneeswijzen gaat, door iedere vorm van inhoudelijke discussie met deze geneeswijzen uit de weg te gaan, door geen kennis te nemen van artikelen over wetenschappelijk onderzoek op dit terrein of door de conclusies daarvan te bagatelliseren.
  …(…)…Indien sprake is van uitwassen op het terrein van de alternatief geneeskundige beroepsuitoefening, dan is dat dus mede de verantwoordelijkheid van de overheid en gevestigde orde. Er ontbreekt de bereidheid om aan deze geneeswijzen een gereguleerde plaats toe te kennen binnen ons zorgbestel.
  …(…)…Het gaat hier voorts om een fundamenteel patiëntenrecht, namelijk het recht om zelf je arts, verzekeraar, ziekenhuis en geneesmethode te kiezen. Het is de bewuste en mondige patiënt die hier beslist… http://archief.trouw.nl/artikel?REC=6020a4a9ff294411dbacc4455387d4f1
   
  VERKEERDE GYNAECOLOGISCHE DIAGNOSE:
  ONTKENNEN KANKER MET DE DOOD TOT GEVOLG
  (televisie; ‘De Aanklacht, Afl. 2: De zaak: Smalhoekziekenhuis’, 27-04-2000; AVRO
  Achtdelige serie televisiespelen gebaseerd op waargebeurde verhalen die ontleend zijn aan de dossiers van de Nationale Ombudsman. In deze aflevering wordt de afdeling Gynaecologie van het Smalhoekziekenhuis aangeklaagd vanwege een aantal medische missers dat gemaakt is. Eén van die missers betreft het overlijden van Sietske van der Klok (Adrienne Kleiweg) agv een verkeerde diagnose. Gynaecoloog Bernard van Nietveld (Frederik de Groot) dacht bij haar een cyste verwijderd te hebben, maar het bleek om ongeneeslijke eierstokkanker te gaan. Uiteindelijk had Van der Klok een darmperforatie die door vervangend arts Evelien van Schie (Marie-Christine de Both) niet werd onderkend, waardoor Van der Klok kwam te overlijden.
   
  PRESIDENT CLINTON: WHITE HOUSE COMMISSION ON COMPLEMENTARY AND ALTERNATIVE MEDICINE
  Alternative Medicine Comes of Age
  ( by Nicholas Gonzalez, M.D., totalhealth Magazine, Volume 23, No. 1. )
  The date of July 13, 2000 may very well go down in history as a turning point for the future of medicine and health care in the United States. On that typically hot, humid Washington D.C. day, President William Clinton appointed 13 members to the White House Commission on Complementary and Alternative Medicine. By that act President Clinton has formally and officially recognized at the highest levels of government the importance of non-traditional medicine in the lives of American citizens.
  President Clinton created the Commission by direct executive order, with a two-year agenda to evaluate the changing presence and importance of complementary and alternative medicine (CAM) and to provide guidance and recommendations to governmental agencies for its orderly study and incorporation into mainstream medicine. The creation of the commission represents an extraordinary turning point in the history of alternative medicine in this country and is the result of unusual bipartisan support in Washington.
  The roots of the commission really go back 10 years when a group of senators led by Tom Harkin, D-Iowa, first proposed the creation of an office at the National Institutes of Health to investigate and validate promising alternative therapies amidst much opposition from the government scientific bureaucracies…(…)…In October 1998 the National Cancer Institute established the Office of Cancer Complementary and Alternative Medicine within the NCI, headed by Jeffrey D. White, M.D., a career NCI research scientist and a strong advocate for fair investigation of promising alternative treatments.
  …(…)…The executive order outlines the specific function of the commission, and its impressive agenda:
  “Sec. 2. Function. The Commission shall provide a report, through the Secretary (of Health and Human Services) to the President on legislative and administrative recommendations for assuring that public policy maximizes the benefits to Americans of complementary and alternative medicine. The recommendations shall address the following:
  – (a) the education and training of health care practitioners in complementary and alternative medicine;
  – (b) coordinated research to increase knowledge about complementary and alternative medicine practices and products;
  – (c) the provision to health care professionals of reliable and useful information about complementary and alternative medicine that can be made readily accessible and understandable to the general public; and
  – (d) guidance for appropriate access to and delivery of complementary and alternative medicine.”
  Importantly the order directs that the “heads of executive departments and agencies” work with the commission, and provide assistance as needed. Thus, the commission has access to the multitude of scientific agencies, government scientists and scientific resources in Washington.
  …(…)…”We need a model of medicine that doesn’t just look at the disease or just treat the immediate problem. We need a model of medicine that looks at the total person, his/her body, mind and spirit, nutrition, structure and psychology. And I am convinced, after 30 years of learning about, practicing and advocating such medicine, that this commission can be the vehicle to help transport medicine in that new, and I believe, better direction.” http://www.dr-gonzalez.com/totalhealth_1_01_txt.htm
   
  PROFESSOR A.J. DUNNING OVER DE ILLUSSIES VAN DE GENEESKUNDE
  ( Anja Krabben, Verschenen in Doodgewoon, # 26, herfst 2000 )
  Professor A.J. Dunning is in ruste. Dat wil zeggen, hij zit in diverse besturen op gezondheidsgebied en volgt de geneeskunde kritisch om daar regelmatig over te publiceren, maar zijn functie als cardioloog in het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam heeft hij zes jaar geleden neergelegd. Hij woont nog wel op een steenworp afstand van het AMC, in Abcoude, zoals 250 andere (ex)-vakbroeders. De boeken van Dunning gaan niet alleen over de geneeskunde, hij schreef ook over ‘het breukvlak tussen weten en geloven’ (in Stof van dromen, al zijn boeken verschenen bij Meulenhoff) en over ‘extremen in menselijk gedrag’ (in Uitersten). In zijn boeken over de geneeskunde – zijn meest recente is Betoverde Wereld, ‘over ziek en gezond in onze tijd’ – toont hij zich kritisch. Kritisch op het idee dat leeft bij leken en graag wordt levend gehouden door artsen, dat de geneeskunde heilig is en op den duur alle kwalen zal weten te genezen. Niet zo verbazend wellicht zijn het vooral leken die zijn boeken weten te waarderen. Dunning spreekt zoals hij schrijft: vlot en onderhoudend. Een interview met Dunning is als een hoorcollege. Dunning vertelt, de ander luistert.
  …(…)…”De gezondheidszorg wekt zelf allerlei illusies. Geven voor leven. Als we er aan de ene kant via fondsen geld in stoppen, dan komt er aan de andere kant gezondheid uit”
  …(…)…”In mijn gevoel wordt dat in die propaganda voor de kankerbestrijding een beetje weggehouden. Bij de behandeling wordt er altijd hoop en optimisme gelaten en dat verhindert naar mijn gevoel wel eens een volwassen gesprek tussen mensen over het feit dat je een dodelijke ziekte hebt. Als je altijd maar zegt, het is wel lastig, maar we kunnen er iets aan doen, dan suggereer je dat je er toch greep op hebt.
  …(…)…”Wat men hoopte is dat de geneeskunde op den duur alle kwalen, alle gebreken uit het leven zou kunnen bannen. Dat is een illusie. En sommige van die illusies ontstaan omdat onderzoekers die zelf opwekken…(…)…Toch las ik onlangs in de krant dat een bekende Engelse onderzoeker had gezegd dat we straks wel 1200 jaar kunnen worden. Dat is dan een soort van pop-genetica waarbij verwachtingen worden gewekt die helemaal niet voor de hand liggen.”
  …(…)…”Soms echter behandel je omdat je het niet weet. Je bent niet altijd zeker van de uitkomst. Er is een schemergebied. En als het dan goed gaat juicht iedereen, als het fout gaat krijg je kritiek. Veel mensen begrijpen niet in wat voor een onzekerheid er vaak moet worden gehandeld.”
  …(…)…”Ik geloof niet in een leven na de dood. Ik ben wel gelovig opgevoed, kom uit een orthodox protestant gezin en ik denk er met plezier aan terug – het heeft me nooit echt gehinderd of dwars gezeten – maar ik ben het kwijt geraakt. Lang geleden. Niet plotseling, het was als een jas die ik ergens liet hangen. Het beroep confronteert je natuurlijk ook met ziekte en dood en daar had ik vanuit die orthodox protestante achtergrond geen antwoord op, ik vond er geen begrip door of troost en dan verlies je dat geloof.”… http://www.xs4all.nl/~akrabben/dunning.html
   
  HET ELFDE UUR: KWF-COLLECTE ‘SCOREN TEGEN KANKER’
  (televisie; 05-09-2000; EO; Andries Knevel, Janny Fijnvandraat, Jan Velthuis )
  Klaas van de Poll, dir. Koningin Wilhelmina Fonds. Gesprek met hem oa over het (door de vergrijzing) groeiende aantal sterfgevallen door kanker, kankerbestrijding bij kinderen, het belang van de jaarlijkse collecte Scoren tegen Kanker, de vraag of het niet een taak van de overheid is om wetenschappelijk onderzoek mbt kankerbestrijding te financieren en de redenen waarom het fonds een reservekapitaal heeft.
  * NOOT: KANKERBESTRIJDING BELEGT IN TABAKSINDUSTRIE
  ( Zembla, VARA, zondag 10 juni 2007 )
  KWF Kankerbestrijding heeft een deel van zijn vermogen belegd in de vier grootste beursgenoteerde tabaksfabrikanten van de wereld. Ook het Prins Bernhard Cultuurfonds (PBC), de Koninklijke Nederlandse Reddings Maatschappij (KNRM) en de Dierenbescherming besteden donateursgeld aan controversiële beleggingen….
   
  NOVA: ARTSEN VINDEN HET NIET NODIG OM MEDISCHE FOUTEN TE MELDEN
  (televisie; ‘Nova/DenHaagVandaag’, 18-09-2000; NPS;Winfried Baijens, Jan Eikelboom, Rob Trip, Ger van Westing)
  Uit een onderzoek van de Nederlandse artsenorganisatie KNMG blijkt dat veel artsen het niet nodig vinden om gemaakte medische fouten te melden aan de patiënt. Jaarlijks sterven in Nederland ruim duizend patiënten door medisch falen. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de VS en Groot-Brittannië geldt in Nederland geen meldingsplicht voor gemaakte medische fouten. INTERVIEWS met: – H. Witmer (KNMG), die zegt de uitkomsten van het onderzoek schadelijk voor het vertrouwen in de beroepsgroep te vinden; – G. Verkruisen, letselschadeadvocaat van slachtoffers van medisch falen, die zegt dat artsen soms zelfs dossiers wegmaken om sporen uit te wissen. STUDIO-INTERVIEW met H. Kingma, Inspecteur Generaal voor de Gezondheidszorg, die zegt dat er een meldingsplicht moet komen en dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg zich meer moet bekommeren om de patiënt.
   
  NIEUW GENEESMIDDEL HERCEPTIN TEGEN BORSTKANKER
  ( Twee Vandaag, 18-10-2000; EO, Henrica de Vries )
  In Nederland is het nieuwe geneesmiddel Herceptin tegen borstkanker geïntroduceerd. Het wordt vooral toegepast bij patiënten die geheel of bijna geheel zijn uitbehandeld met bestaande medicijnen. Het medicijn blijkt bij ongeveer de helft van de vrouwen aan te slaan. De tumoren worden kleiner, de klachten verminderen en het leven verlengt. Bovendien heeft het middel, dat vooral goed werkt in combinatie met chemotherapie, weinig bijwerkingen.
   
  KWAKJURISTEN
  ( de Volkskrant, Forum, 27 oktober 2000, pagina 9, Ronald Plasterk )
  Het Amsterdamse Hof heeft bepaald dat de Vereniging tegen de Kwakzalverij niet mag zeggen dat Dr Houtsmuller een kwakzalver en een leugenaar is. Ik heb het vonnis met stijgende verbazing gelezen…(…)…Neem Jomanda. Als ik zou moeten raden of ze zelf werkelijk gelooft in haar ingestraalde water, of dat ze ’s avonds bij het legen van de kassa in haar vuistje lacht, dan zou ik misschien gokken op dat laatste, maar dat weet ik niet zeker. Er is een groot grijs gebied tussen moedwillige misleiding en oprechte onbenulligheid; in die schemerzone van zelfsuggestie, goedgelovigheid en zelfoverschatting speelt zich het grootste deel van de alternatieve geneeskunde af. Maar weinig alternatieve genezers zijn pure bedriegers, en het is niet redelijk van het Hof om te eisen dat men zoiets bewijst….(…)…Vorige week betitelde een NRC-columnist de met een miljonair voor de televisie getrouwde Coby als een prostituee (‘temeier’), en haar echtgenoot als homo. Dat mag kennelijk, maar het Amsterdamse Hof (de heren Tjittes, Van Schendel en Hondius) komt door een ongebalanceerde en eenzijdige weging tot de conclusie dat je een medisch specialist die jarenlang onwerkzame flauwekul verkoopt geen kwakzalver mag noemen. Als ik vanavond in bed de dekens over mijn hoofd heb getrokken, en niemand hoort me, misschien dat ik het dan toch heel zachtjes even zeg: kwakzalver, leugenaar. En ook: Kromhout, flapdrol. http://zoek.volkskrant.nl/artikel?REC=86f62dc4ae416f001beeb76712cd1289
   
  BOEREN ZOEKEN TOEVLUCHT TOT ALTERNATIEVE GENEESWIJZEN
  ( Netwerk, dinsdag 5 december 2000, AVRO, Roelf van Til / redactie )
  Reportage over alternatieve diergeneeskunde in de Gelderse Achterhoek die wordt toegepast om met BSE en andere veterinaire ziekten besmette koeien te genezen. Verschillende vormen van deze alternatieve diergeneeskunde, waaronder electro-magnetische straling en wichelarij, worden steeds meer omarmd door traditionele wetenschappers, in de hoop hiermee een halt toe te roepen aan de ongerustheid en angst onder boeren en consumenten voor gekke-koeienziekte.
  INTERVIEWS o.a. met:
  – T. Bijkerk, eclectro-acupuncturist, die demonstreert hoe hij met behulp van een zgn. dermatron een koe onderzoekt aan de hand van een foto. Hij heeft een apparaat ontwikkeld dat boeren kunnen kopen om hun vee te genezen,
  – L. de Vink, boer, die zegt dat zijn koeien door de methode van Bijkerk zijn genezen van para-tbc, een volgens de reguliere diergeneeskunde ongeneeslijke ziekte
   
  KEUZE KANKER-BEHANDELINGEN
  Tussen patient en dr. E.J.T. Rutgers: duidelijk verschil van mening
  (televisie; ‘Vinger aan de Pols’, 19-12-2000; AVRO)
  Magazine met informatie over medische- en gezondheidszaken gepresenteerd door Pia Dijkstra. Driedelige serie waarin een aantal kanker-patiënten worden gevolgd, die voor het dilemma staan doorbehandelen of niet. In deze laatste aflevering: Inge Swami Persaud heeft gekozen om zich niet aan haar borstkanker te laten opereren. Swami Persaud verloor haar moeder aan borstkanker. De ervaringen van haar moeder waren voor haar reden om juist niet te kiezen om tot het einde door te behandelen. Swami Persaud wordt gefilmd tijdens een consult bij dr. E.J.T. Rutgers, chirurgisch oncoloog/begeleider Swami Persaud, waarbij duidelijk het verschil van mening tussen beiden naar voren komt. Dr. E.J.T. Rutgers vertelt hoe hij tegenover de keuze van Swami Persaud staat en wat hij daarin voor haar kan betekenen. Erik Plantz heeft daarentegen artsen moeten overtuigen om juist wel een gevaarlijke operatie te ondergaan om een tumor uit zijn bekken te verwijderen en ook Theo Evers grijpt iedere mogelijkheid aan om zijn uitgezaaide kanker te bestrijden. Hij doet mee aan een experimentele medicijnkuur. Echter de bijwerkingen van de kuur zijn zo hevig, dat hij besluit met de kuur te stoppen.
   
  (MAAR PATIENT MAG REGULIER NIET WEIGEREN ?)
  HERRE KINGMA “ARTS MAG PATIENT WEIGEREN”
  (televisie; ‘Barend en Witteman’, 10-01-2001; VARA;Alet de Jonge, Herman Meijer, Chris Roest)
  Paul Witteman met H. Dupuis, hoogleraar medische ethiek, H. Kingma, inspecteur-generaal Gezondheidszorg, A. van Zanten, intensivist en D.J. Bakker medisch directeur AMC in Amsterdam. Het gaat over de vraag of een behandelend arts of chirurg bij de afdeling intensive care een operatie bij een patiënt mag weigeren als hiermee extra complicaties verwacht worden. Deze weigering zou gerechtvaardigd kunnen zijn gezien het feit dat de afdelingen intensive care in de Nederlandse ziekenhuizen praktisch vol liggen en de werkdruk bij het medisch personeel daardoor hoog ligt. Deze redenering werd gedaan door de zojuist genoemde H. Kingma en heeft veel reacties in Nederlandse medische wereld opgeroepen.
   
  INSPECTIE VOLKSGEZONDHEID WIL MEDISCHE FOUTEN OPSPOREN EN ONDERZOEKEN
  (televisie; ‘Twee Vandaag’, 11-01-2001; TROS; Marlies Kolthof)
  Reportage over het onbekend aantal medische fouten bij artsen en tandartsen in ziekenhuizen en praktijken. De inspectie voor de Volksgezondheid wil de kwaliteit binnen ziekenhuizen bevorderen waardoor de medische fouten kunnen worden opgespoord en worden onderzocht. Volgens letselschade-advocaten verzwijgen artsen veelvuldig fouten vanwege commerciele belangen en heerst er een taboe op medische missers. Gevolgd wordt Ali Polak uit Almere. Zij raakte gehandicapt nadat de neurochirurg tijdens een herniaoperatie zenuwen had geraakt waardoor zij niet meer kan lopen. INTERVIEWS hierover met: – Polak, die hoopt op een schadevergoeding; – H. Kingma (Inspectie Volksgezondheid); – Gijs Verkruisen, letselschade-advocaat.
   
  HET ANDERE GEZICHT: WAS IK MAAR KAAL EN BLEEK
  (televisie; ‘Het andere gezicht’, 23-01-2001; IKON)
  Serie portretten en reportages met uiteenlopende onderwerpen en meestal een link naar de sociale, politieke of maatschappelijke actualiteit. Wekelijkse serie reportages of portretten. In deze aflevering een portret van Ellen Janssen, die herstellende is van borstkanker. Na de zware behandeling probeert Janssen haar werk weer op te pakken. De chronische vermoeidheid, de onzekere toekomst en het onbegrip maken van de herintegratie een moeilijke opgave. De reportage geeft een impressie van de wijze waarop Ellen Janssen met behulp van vrienden, familie en hulpverleners de draad van haar bestaan weer probeert op te pakken. Ze wordt oa gevolgd tijdens een consult bij haar oncologische chirurg dr. Rutgers, een gesprek met haar manager Marc Heiligers, een sessie met haar persoonlijk coach Margot van den Berg en een bezoek aan de maatschappelijk werker Christine Aalders. Aan de orde komen de chronische vermoeidheid, de frustatie over de beperkingen, het onbegrip van de omgeving en de bureaucratische houding van het GAK. INTERVIEWS hierover met: – Ellen Janssen; – de vriendinnen Gaby, Ria en Helma; – dr. Rutgers, chirurgisch oncoloog; – Jeanette, collega; – de moeder van Janssen; – Margot van den Berg, persoonlijk coach; – Christine Aalders, maatschappelijk werker.
   
  TOENAME ALTERNATIEVE THERAPIEEN IN DE VERPLEEGKUNDE
  (Radio; ‘De Ochtenden’, 03-04-2001; Radio 1; VPRO, Steven Alberts, Bente Hamel, Ger Jochems, Chris Kijne, Marjan Luif, Rudie Meurs, Piet Piryns )
  Debat over de toegenomen aandacht voor alternatieve therapieën in de verpleegkunde. Een omstreden cursus complementaire zorg is Therapeutic Touch. Gespreksdeelnemers zijn: Frits van Dam, psycholoog en bestuurslid van de Vereniging tegen de Kwakzalverij; Martine Busch van het Van Praag Instituut in Utrecht, dat zich bezighoudt met het stimuleren van de discussie over complementaire zorg en cursussen Therapeutic Touch geeft.
   
  GEBEDSGENEZING: GENEZEN KANKERPATIENTE NA HANDOPLEGGING
  ( televisie; ‘Heilig Vuur’, 15-03-2001; NCRV )
  Wekelijkse serie reportages met nieuws en informatie uit kerk en samenleving, gepresenteerd door Heidi Iepema. Reportage van Saskia Wielinga over het contrast tussen de ingetogen gebedsgenezing door de Charismatische Beweging, die genezing als proces ziet, en de gebedsgenezer Jan Zijlstra, die van zijn sessies een show maakt. Zowel Zijlstra als de Charismatische Beweging worden gevolgd tijdens hun diensten, waarin Zijlstra oa een genezen kankerpatiënte laat getuigen van haar genezing na zijn handoplegging. INTERVIEWS met o.a.: – I. Hettinga, kankerpatiënte, oa over de aanwezigheid van God tijdens Zijlstra’s dienst, de wonderen die zij van God verwacht en haar gelovigheid; – M. van Rooij, ongeneeslijk zieke, oa over genezing die een proces moet zijn; – J. Zijlstra, gebedsgenezer, oa over het niet willen geven van valse hoop aan zieke mensen, de basis van geloof die nodig is voor genezing en zijn geloof in wonderen. ARCHIEFMATERIAAL: handoplegging door Zijlstra bij M. Franken.
   
  ALTERNATIEVE BEHANDELWIJZEN
  ( Themanummer van Medisch Contact, Jaargang 56 no 13, 30 maart 2001 )
  ZIEKENHUIZEN MOETEN COMPLEMENTAIRE ZORG TOELATEN
  ( Medisch Contact, 56 (2001) p484 )
   
  HET ONDERZOEK: ZUIDERLICHT
  Alternatieve therapieen in de verpleegkunde
  ( VPRO, radio, 3 April 2001 )
  Een uitzending die grotendeels gewijd is aan het medisch handelen. Een debat over de toegenomen aandacht voor alternatieve therapieen in de verpleegkunde. Deze week is het tijdschrift Medisch Contact in zijn geheel gewijd aan de voors en tegens van alternatieve zorg. Complementaire geneeskunde, holistische zorg, geintegreerde zorg of kwakzalverij ? Wie het weet mag het zeggen. Artsen maken zich kwaad want ze beschouwen veel van de in het alternatieve circuit aangeboden therapieen als boerenbedrog. Er lijkt zelfs een schisma op te treden tussen reguliere artsen en verpleegkundigen – verpleegkundigen krijgen steeds meer cursussen complementaire zorg aangeboden en artsen zouden liever zien dat patienten behandelt worden volgens bewezen wetenschappelijke methoden. Een van die omstreden cursussen complementaire zorg is Therapeutic Touch. in Zuiderlicht een debat met Frits van Dam, psycholoog en bestuurslid van de Vereniging tegen de Kwakzalverij, en Martine Busch van het Van Praag Instituut in Utrecht. Het Van Praag Instituut houdt zich bezig met het stimuleren van de discussie over complementaire zorg en geeft daarnaast cursussen Therapeutic Touch – TT voor ingewijden.
   
  SYLVIA MILLECAM OVERLEDEN
  ( Volkskrant, Het Parool, 20 augustus 2001)
   
  NOVA: MEER BEVOEGDHEDEN VOOR INSPECTIE VOOR DE VOLKSGEZONDHEID
  Herre Kingma: “prioriteit ligt niet ligt bij het opsporen van misstanden”
  (televisie; ‘Nova/DenHaagVandaag’, 31-05-2001; NPS; Kees Driehuis, Jan Reiff)
  Er komt een hervorming van de Inspectie voor de Volksgezondheid omdat veel fouten van medisch personeel verborgen blijven. De inspectie krijgt meer personeel, meer bevoegdheden en zal zelf meer sancties aan medische instellingen kunnen opleggen. INTERVIEW met G. Verkruisen (Universiteit Groningen), die vindt dat de Inspectie ook voor het individuele belang moet opkomen en niet alleen voor het collectieve belang zoals in de aanbevolen hervormingen staat. Verkruisen wil een soort Keuringsdienst van Waren in de gezondheidszorg waar je als slachtoffer van een medische handeling je klacht kunt indienen. STUDIO-INTERVIEW met H. Kingma, inspecteur-generaal Volksgezondheid, die zegt dat de prioriteit niet ligt bij het opsporen van misstanden maar dat de Inspectie zelf wel krachtiger wil optreden.
   
  NOVA: ZIEKENHUIS IN TIEL SLUIT AFDELING GYNAECOLOGIE
  Herre Kingma: “Overweging tuchtklacht wegens het vermoeden van…..”
  (televisie; ‘Nova/DenHaagVandaag’, 24-07-2001; NPS; Carolien Brugsma, Willem Lust, Ad van Oosten, Art Rooijakkers)
  Het ziekenhuis Rivierenland in Tiel heeft de afdeling gynaecologie gesloten nadat onenigheid was ontstaan binnen de maatschap van gynaecologen. Gevolg is dat er in het ziekenhuis geen bevallingen meer kunnen plaatsvinden en dat ook vrouwen in Tiel niet meer thuis kunnen bevallen omdat het dichtstbijzijnde ziekenhuis in Ede te ver weg ligt in geval van complicaties. Zodra het ziekenhuis vervangende specialisten heeft gevonden gaat de afdeling weer open. KRUISGESPREK met H. Kingma, inspecteur-generaal gezondheidszorg, die zegt dat de inspectie heeft overwogen om een tuchtklacht in te dienen tegen de specialisten omdat het vermoeden bestond dat mede vanwege de slechte communicatie tussen de specialisten een patiënte is overleden, maar dat uiteindelijk ontbinding van de maatschap voldoende werd gevonden. Kingma wil dat er een instituut voor patiënten komt die de veiligheid van patiënten in ziekenhuizen moet waarborgen.
   
  SYLVIA MILLECAM WIST PRECIES HOE ZIEK ZE WAS
  ( Brabants Dagblad, donderdag 23 augustus 2001 )
  Twee jaar geleden kreeg Sylvia Millecam te horen dat ze kanker had. Een chemokuur en/of een operatie zou 50 procent kans op genezing bieden. De actrice koos nadrukkelijk voor een alternatieve behandeling. Het baatte niet…(…)…”Syl probeerde alles om de slopende ziekte uit haar lijf te bannen.” Maar toen artsen een tumor in haar borst hadden ontdekt en haar 50 procent kans op herstel gaven, wilde Millecam zich niet onder reguliere medische behandeling stellen…(…)…Net5 herhaalt morgenavond de twee gesprekken die Theo van Gogh had met Sylvia Millecam. Van Gogh sprak met de comédienne voor zijn tv-reeks Een prettig gesprek. De uitzending begint om 22.15 uur. In de gesprekken praat de aan kanker bezweken Millecam onder meer over alternatieve geneeswijzen, waar ze heilig in geloofde en waarvoor ze de reguliere geneeskunde min of meer liet schieten. http://rparticles.kobala.nl/aproxy.php?id=719657 , http://www.brabantsdagblad.nl/archive/?service=archive&articleID=719657
   
  VERGEEFSE TOCHT VAN SYLVIA MILLECAM LANGS ALTERNATIEVE GENEZERS
  Overleden actrice Sylvia Millecam koos voor alternatieve geneeskunde
  (televisie; ‘Nova’, NPS; VARA, 01-09-2001, presentatie: Kees Driehuis, regie: Chester te Nuyl, redactie: Hetty Nietsch, Aletta Oosten, Silvia Pilger, Wim van de Pol, Lex Runderkamp, eindredactie: Piet van Asseldonk )
  Actrice en presentatrice Sylvia Millecam is op 19 augustus 2001 overleden aan de gevolgen van borstkanker. In 1999 werd de ziekte geconstateerd en voor de behandeling ervan richtte Millecam zich niet op de reguliere gezondheidszorg maar op alternatieve behandelingstherapieën. INTERVIEWS met:
  – Nol Willemsen, partner van Millecam, die zegt dat hij en Millecam al het mogelijke hebben gedaan om de ziekte te bestrijden. Hoewel de arts in het ziekenhuis chemotherapie aanraadde waarbij een grote kans op genezing bestond, besloot Millecam om een alternatieve behandeling te zoeken omdat zij binnen haar familie slechte ervaringen had met chemotherapie;
  – E. Rutgers, chirurg Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis in Amsterdam (AvL), die zegt dat hij niet begrijpt dat vrouwen ervoor kiezen om niet behandeld te worden en noemt de behandelmethoden van alternatieve genezers Jomanda en Boegen pure misleiding;
  – K. Boegen, die Millecam keukenzoutcapsules voorschreef omdat dit effect kan hebben op kankercellen, maar haar doorverwees naar het ziekenhuis toen dit niet hielp;
  – Jomanda, die zegt dat ze vrede heeft met de dood van Millecam omdat ze berichten van “de andere wereld” heeft doorgekregen waarin bevestigd wordt dat alles goed is met Millecam. Ook heeft zij uit die wereld vernomen dat Millecam niet aan kanker leed maar aan iets anders;
  – J. Koonen, homeopathisch arts in Millingen aan de Rijn, die zegt dat Millecam de laatste twee maanden van haar leven bij hem in huis heeft gewoond en magneetveld-therapie heeft ondergaan.
  ARCHIEFMATERIAAL: fragment van het televisieprogramma “Een goed gesprek” waarin Millecam in een gesprek met presentator Theo van Gogh zegt dat er kwakzalvers zijn onder homeopaten maar dat er ook hele goede bestaan. http://www.novatv.nl/index.cfm?cfid=16599118&cftoken=7986428&ln=nl&fuseaction=videoaudio.details&reportage_id=269
   
  NOVA: KRITIEK OP ZIEKENHUIS NA OVERLIJDEN BABY
  Hoofdinspecteur Kingma: “Ouders hadden onderzoeksconclusies direct moeten krijgen”
  (televisie; ‘Nova/DenHaagVandaag’, 25-11-2002; NPS;Marcel Hammink, Twan Huys)
  De Utrechtse politie heeft een oud-medewerker van het Wilhelmina Kinderziekenhuis in die stad gearresteerd. De aanhouding is het gevolg van de openbaarmaking van een onderzoeksrapport over de fouten die zijn gemaakt tijdens en na de operatie van de zeven maanden oude baby Charlotte. De baby verloor tijdens die operatie het leven. De ingreep stond gepland, maar door een ruzie heeft de minst ervarene de ingreep, een dotterbehandeling, uitgevoerd. De katheter die daarbij gebruikt werd was ongeschikt. Het ziekenhuis heeft een verklaring van een natuurlijke dood afgegeven. Dat hadden ze niet moeten doen. Baby Charlotte had volgens het externe onderzoek niet hoeven te overlijden. Bovendien hadden de ouders van de baby deze conclusies uit het onderzoek direct moeten krijgen. Dat vindt althans de hoofdinspecteur voor de Volksgezondheid, Herre Kingma. Het rapport is aan de Inspectie voor de Volksgezondheid gegeven en het openbaar ministerie is op de hoogte gesteld. Het UMC heeft niets in de doofpot willen stoppen, zegt hij. Advocaat Beer beweert het tegeneel. De ouders hebben keer op keer om volledige informatie gevraagd, maar hebben die niet gekregen. Verder blijkt uit het onderzoeksrapport niet alleen dat er medische fouten zijn gemaakt, maar ook dat er in dat ziekenhuis op die afdeling een “management-wanorde” heerste. Dat de Raad van Bestuur daar niets van wist, is ondenkbaar. Beer vindt dat de Raad van Bestuur en de directie van het ziekenhuis de eer aan zichzelf moeten houden en op moeten stappen. http://www.novatv.nl/index.cfm?cfid=16599118&cftoken=7986428&ln=nl&fuseaction=videoaudio.details&reportage_id=1245
   
  H. KINGMA EN H. BULLER: MEDISCHE FOUTEN
  (televisie; ‘Buitenhof’, 01-12-2002; NPS)
  DISCUSSIE tussen H. Kingma, inspecteur-generaal voor de volksgezondheid, en H. Büller, hoogleraar kindergeneeskunde en voorzitter van een onderzoek naar een medische fout in het Wilhelmina-Ziekenhuis in Utrecht, over de vraag hoe open of hoe terughoudend een ziekenhuis moet zijn bij een medische blunder. Ter sprake komt: de uitslag van het onderzoeksrapport van Büller; de eigen verantwoordelijkheid van de arts; de verhouding tussen een medische misser en een fout door complicaties rond een ziekte en daarbij noodzakelijke medische aanpak; Kingma’s wens om alle medische fouten in Nederland te melden aan de Inspectie en de argumenten achter deze wens; Büllers ervaring bij zijn onderzoek waarin hij gegevens kon krijgen onder de garantie van vertrouwelijkheid; het verschil in mening tussen Kingma en Büller over de openbaarheid van feiten bij een persoonlijke fout van een arts waarbij Kingma zich een voorstander toont voor meer openheid.
   
  JURIDISCHE STRIJD: MACHTELOOS NA MEDISCH FALEN
  (televisie; ‘Zembla’, 20-02-2003; NPS )
  Wekelijkse serie actuele reportages en documentaires. Deze aflevering een reportage over de moeizame juridische strijd na medische fouten. Nabestaanden van slachtoffers van medische fouten krijgen in Nederland te maken met weinig juridische medewerking en weinig begrip bij medici. In veel gevallen van verwijtbare medische fouten volgt er geen vervolging van de aansprakelijke artsen. Enkele gevallen van medische fouten en de ervaringen van de nabestaanden worden belicht. Aan de orde komen de ervaringen van nabestaanden van slachtoffers van medische fouten, de melding van verwijtbare medische fouten in Nederland, de juridische strijd van nabestaanden, de vereniging van mevrouw Van Essen die nabestaanden bijstaat, de reacties van artsen na zulke gevallen, het medisch tuchtcollege en de milde straffen die worden uitgesproken, de houding van artsen in tuchtzaken, strafrecht bij medische fouten, de langdurige juridische strijd van nabestaanden tegen artsen zonder hulp van overheidswege, de (kleine) rol van de Inspectie voor de Gezondheidszorg in deze zaken, een communicatieopleiding van artsen in opleiding, openheid van de arts naar de patiënt toe, de rol van de verzekeraars in deze gevallen, de drijfveren van aanklagers en de voor de klagers negatieve uitspraak van het tuchtcollege in de zaak-Vastenhout. INTERVIEWS hierover met o.a.: – J. Beer, letselschade-advocaat; – H. Kingma, inspecteur-generaal Inspectie voor de Gezondheidszorg; – B. van Essen, moeder van overleden Astrid; – K. Emnes, dochter van overleden Helen.
   
  NOVA: DUIZENDEN DODEN PER JAAR DOOR MEDISCHE FOUTEN
  (televisie; ‘Nova/DenHaagVandaag’, 05-06-2003; NOS; Lieke Fillekers, Clairy Polak, Henry in ’t Zandt, Silvia Pilger)
  Er sterven jaarlijks duizenden mensen door medische missers. Dit overkwam bijvoorbeeld ook Ernst Visser, eigenaar van strandpaviljoen Eldorado in Scheveningen. Hij werd in Medisch Centrum Haaglanden geopereerd aan een kleine poliep in zijn darmen. Na de operatie verslechterde de toestand van Visser en bleek dat zijn darmen niet goed waren gehecht. Zeven weken later overleed hij. Vervolgens bleek het medisch dossier zoek. De inspectie voor de gezondheidszorg heeft haar bezorgdheid over medische missers geuit in haar jaarverslag. STUDIOGESPREK met Herre Kingma, inspecteur-generaal voor de Gezondheidszorg, die vermoedt dat er jaarlijks duizenden patiënten overlijden door medische missers. Hij zegt dat complexe geneeskunde ook leidt tot meer fouten. Kingma wil een boete opleggen aan ziekenhuizen die medische missers niet melden.
  NOVA: DUIZENDEN MEDISCHE MISSERS PER JAAR
  (televisie; ‘Nova’, 5 juni 2003, Camelea Buys, Ad van Oosten, Silvia Pilger)
  Er sterven jaarlijks duizenden mensen door medische missers. En niemand weet precies hoeveel het er zijn. Dat moet anders, zegt de inspectie voor de gezondheidszorg in haar jaarverslag. Een voorbeeld. Ernst Visser wordt een paar dagen opgenomen in het ziekenhuis voor het verwijderen van een kleine poliep uit zijn darmen. Na de operatie verslechtert de toestand van Visser; zijn lichaam zwelt op. Het is lucht, is een diagnose. Nee, het is psychisch, weet een ander. Er moet een afspraak met een psychiater worden gemaakt, maar op aanraden van een verpleegkundige wordt toch maar even een echo gemaakt. Dan blijkt dat de darmen van Visser niet goed zijn gehecht. Kostbare dagen zijn verloren gegaan: de infectie door ‘lekkage’ blijkt desastreus. Zeven weken na de ziekenhuisopname is Ernst Visser dood. In de studio is de inspecteur-generaal voor de gezondheidszorg, Herre Kingma. http://www.novatv.nl/index.cfm?fuseaction=videoaudio.details&reportage_id=1667
   
  Onbevoegd regulier handelen
  PLASTISCHE CHIRURGIE IN PRIVE-KLINIEKEN NIET ZONDER RISICO’S
  (televisie; ‘Twee Vandaag’, 10-06-2003; TROS;Jaap Jongbloed, Fione Zonneveld)
  Uit een onderzoek van de Inspectie voor de Volksgezondheid onder honderd cosmetische privé-klinieken blijkt dat zij niet voldoen aan alle regels voor verantwoorde gezondheidszorg. De inspectie heeft ontdekt dat basisartsen chirurgische ingrepen doen, dat personeel geen medische achtergrond heeft, dat patiënten niet worden onderzocht voor de ingreep, dat de hygiëne te wensen overlaat en dat complicaties niet goed worden verholpen. INTERVIEWS met: – woordvoerder Esthetisch Medisch Centrum Bosch en Duin; – H. Kingma (Inspectie voor de Volksgezondheid). KRUISGESPREK met Hans de Bruijn, woordvoerder van de Nederlandse Vereniging Plastische chirurgie vanuit Hengelo.
   
  HERRE KINGMA “PUBLIEKE UITLATINGEN OVER ZIEKTE BEKENDE NEDERLANDERS ‘ONPROFESSIONEEL’ EN ‘LAAKBAAR'”
  (Radio; ‘Met het oog op morgen’, 11-07-2003; Radio 1; NOS; Lucella Carasso, Esther Verhalle)
  Vraaggesprek met Herre Kingma, inspecteur-generaal voor de gezondheidszorg, over de vraag waarom artsen niet via de ether mogen speculeren over oorzaak en gevolg van zieke “bekende” Nederlanders. Kingma vindt de psychiaters en psychologen die zich over de zaak-Van der G. hebben uitgelaten “onprofessioneel” en noemt hun gedrag “laakbaar”.
   
  HERRE KINGMA “MEDICI TREDEN TE MAKKELIJK IN PUBLICITEIT OVER ZIEKTEBEELD PATIENTEN”
  (Radio; ‘Radio1 Journaal;’ 12-07-2003; Radio 1; NOS)
  Telefonisch vraaggesprek met inspecteur-generaal Kingma van de Gezondheidszorg, die van mening is dat medici te makkelijk in de publiciteit treden over het ziektebeeld van patiënten.
   
  WHISTLEBLOWER DOCTORS FACE SEVERE RETRIBUTION
  (Pittsburgh Post-Gazette ) Steve Twedt spent 10 months tracking doctors who became whistleblowers about workplace conditions, finding that “doctors who question quality standards or practices can pay a steep personal and professional price,” including loss of patients, lengthy investigations and an unsympathetic legal system. Other parts of the series examine the stories of individual doctors labeled as “troublemakers.”
  The Cost of Courage: When right can be wrong
  Second in a series – October 27, 2003
  The Cost of Courage: How the tables turn on doctors
  First of a series – October 26, 2003
   
  PIET BORST: KANKER EEN MET MEDICIJNEN TE BEHANDELEN CHRONISCHE ZIEKTE ?
  (Radio; ‘Nieuwsshow’, 28-02-2004; Radio 1; TROS )
  Interview met biochemicus Piet Borst, verbonden aan het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis, over de verwachting van de Amerikaanse kankerspecialist Judah Folkman dat kanker binnen tien jaar een chronische ziekte zal zijn, die te behandelen is met geneesmiddelen die geen of nauwelijks bijwerkingen hebben.
   
  HERRE KINGMA “MEDISCHE FOUTEN: ARTSEN MOGEN GEEN RISICO LOPEN”
  (Radio; ‘De ochtenden’, 25-06-2004; Radio 1; VPRO)
  Interview met Herre Kingma, inspecteur-generaal van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), over het voorstel voor een meldingsysteem voor medische fouten waarbij artsen geen risico lopen om te worden vervolgd.
   
  FARMACEUTISCHE INDUSTRIE KWEEKT BEHOEFTE AAN NIEUWE GENEESMIDDELEN
  (televisie; ‘Netwerk’, 22-04-2005; Nederland 1; KRO; Vladimir Bartelds, Fons de Poel )
  De farmaceutische industrie probeert uit winstbejag onderzoek naar de kwaliteit van medicijnen te beïnvloeden en een behoefte aan geneesmiddelen te creëren. Zo worden aandoeningen bedacht, zoals erectiestoornissen en sociale angsten, om nieuwe medicijnen te verkopen via uitgekiende marketingtechnieken. Die kritiek komt van gerenommeerde deskundigen. Wetenschappelijk onderzoek naar de kwaliteit van medicijnen wordt vaak gefinancierd door de producent van het middel, waardoor de uitkomsten van het onderzoek gekleurd zijn. Dit geldt zelfs voor wetenschappelijke publicaties in gerenommeerde tijdschriften aan de hand waarvan artsen bepalen welke medicijnen ze hun patiënten voorschrijven. Zelfs de medisch ethische commissies van universiteiten die toezicht moeten houden op de onafhankelijkheid van wetenschappelijk onderzoek zijn niet meer onafhankelijk. De farmaceutische industrie bevordert de vorming van commerciële commissies. INTERVIEWS met: – David Healy, hoogleraar psychiatrie, die zegt dat de op drie na belangrijkste doodsoorzaak de medicijnen zijn die aan mensen worden voorgeschreven; – Ruud Coolen van Brakel, (Instituut voor verantwoord medicijngebruik), die zegt dat de farmaceutische industrie ‘lifestyle’ medicijnen ontwikkelt; – F. Verheugt, hoofdredacteur Nederlands Tijdschrijft voor Geneeskunde, die zegt dat hij niet in staat is te controleren of auteurs van artikelen belangen hebben bij een bepaalde firma
   
  WHAT CAN WE LEARN FROM MEDICAL WHISTLEBLOWERS ?
  Their experiences paint a troubling picture of American medicine’s ties with the pharmaceutical industry
  (By Jeanne Lenzer: a freelance medical investigative journalist, New York, May 27, 2005 )
  A year ago, I received an E-mail from a research scientist at a major pharmaceutical company. The scientist had read my articles on whistleblowers who had raised concerns about the undue influence of the pharmaceutical industry on American medicine My industry source had information for me about drug company practices, but—out of fear of career ruin—would only talk on the condition that I would conceal the scientist’s identity. For the next year or so, I had repeated contacts with the scientist…. http://medicine.plosjournals.org/perlserv/?request=get-document&doi=10.1371/journal.pmed.0020209
   
  BABY’S IN AANRAKING MET LACHGAS: GEBOREN MET AFWIJKINGEN
  (Radio; ‘Radio1 Journaal’, 04-06-2005; Radio 1; NOS)
  Zes baby’s van verpleegkundigen die in aanraking zijn geweest met lachgas in het ziekenhuis Leyenburg in Den Haag zijn geboren met ernstige afwijkingen. Telefoongesprek met Herre Kingma, inspecteur-generaal voor de Gezondheidszorg.
   
  TOEZICHT FARMACEUTISCHE INDUSTRIE SCHIET TEKORT BIJ INSPECTIE
  (Radio; ‘De ochtenden’, 14-06-2005; Radio 1; VPRO)
  Inspecteur Reclametoezicht Astrid Meij neemt per 1 juli 2005 ontslag bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg omdat het volgens haar de toezicht op de farmaceutische industrie tekort schiet. Kruisgesprek met inspecteur-generaal Herre Kingma van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en SP-Kamerlid Agnes Kant.
   
  KANS OP OVERLIJDEN IN ZIEKENHUIZEN
  (televisie; ‘Netwerk’, 20-07-2005; Nederland 1; KRO; Sven Kockelmann)
  Vergelijkend onderzoek naar de kwaliteit van de gezondheidszorg in ziekenhuizen in Nederland en de kans op medische fouten. Uit een onlangs verschenen rapport blijkt dat patiënten in sommige ziekenhuizen twee tot drie keer zoveel kans hebben te overlijden omdat de behandelend chirurg te weinig routine heeft. Marc Berg, hoogleraar sociaal medische wetenschappen aan het instituut Beleid & Management Gezondheidszorg in Rotterdam, en de Inspectie voor de Gezondheidszorg stellen dat er nogal wat ziekenhuizen zijn die bepaalde zware operaties te weinig doen om ze met zo min mogelijk risico voor de patiënt uit te kunnen voeren. De kans op sterfte neemt toe naarmate het ziekenhuis een bepaalde operatie minder uitvoert. Het gaat hierbij niet alleen om gecompliceerde buikoperaties, maar ook om patiënten met bepaalde soorten kanker. STUDIOGESPREK met Herre Kingma, inspecteur-generaal voor de gezondheidszorg. Kingma is zelf ook behandeld voor kanker en streeft naar een systeem waardoor patiënten makkelijk in het voor hun operatie meest ervaren ziekenhuis terecht kunnen komen.
   
  HERRE KINGMA: INNOVATIE IN DE ZORG
  (Radio; ‘Radio1 Journaal’, 08-08-2005; Radio 1; NOS)
  De gezondheidszorg moet innovatie in de zorg verbeteren, stelt Inspecteur-Generaal Herre Kingma van de Inspectie voor de Gezondheidsdienst. Verslag van verslaggever Jochem Willems, met stemfragmenten van Herre Kingma.
   
  SLECHTE KWALITEIT ZORG OP INTENSIVE CARES
  (Radio; ‘Ontbijtradio’, 01-09-2005; Radio 2; VARA)
  Interview met Herre Kingma, inspecteur-generaal Gezondheidszorg, over de door de Inspectie voor de Gezondheidszorg geconstateerde slechte kwaliteit van de zorg op Nederlandse intensive care-afdelingen.
   
  ONNODIG OVERLIJDEN VAN PATIENTEN IN NEDERLANDSE ZIEKENHUIZEN
  (televisie; ‘Buitenhof’, 23-10-2005; Nederland 3; NPS)
  STUDIOGESPREK met Herre Kingma, inspecteur-generaal Gezondheidszorg, n.a.v. een onderzoek door een Britse hoogleraar waaruit blijkt dat per jaar in Nederland 3000 patiënten in ziekenhuizen onnodig komen te overlijden. Ter sprake komt: het nut van dit onderzoek aangezien het overeenstemt met eerdere prognoses van de Gezondheidsraad; de noodzaak van intensievere begeleiding van een patiënt; de terughoudendheid van ziekenhuizen om cijfers naar buiten te brengen over sterfgevallen; het ontbreken in Nederland van een eenduidige maat voor de meting van onderzoeken in ziekenhuizen; het gebrek aan openbaarheid in de medische wereld; de onduidelijkheid voor de patiënt welk ziekenhuis te kiezen, gezien de vele elkaar tegensprekende verhalen over diverse Nederlandse ziekenhuizen; het gebruik door de Gezondheidszorg van 25 zgn. bedrijfsindicatoren om ziekenhuizen te kunnen beoordelen; het belang van een open cultuur bij een ziekenhuis; de noodzaak van verandering in de doktersopleidingen.
   
  HERRE KINGMA NIEUWE TOPMAN MEDISCH SPECTRUM TWENTE: “AANWINST VOOR REGIO”
  ( 28 oktober 2005 / Zorg en Technologie, Twentsche Courant Tubantia / 27 okt 2005)
  Herre Kingman (57), de huidige inspecteur-generaal voor de gezondheidszorg wordt begin 2006 de nieuwe topman van het Medisch Spectrum Twente. De transfer van de Haagse topambtenaar is geen verrassing, zegt hij zelf. “het is een fantastisch ziekenhuis.” Het ziekenhuis heeft met Kingma een topper in huis gehaald. “Maar,” relativeert hij, “Twente moet voorkomen dat ze zich als een calimero gaat gedragen, het is voor mij heel aantrekkelijk om in Twente te werken en absoluut niet te vervelen.” Kingma wordt gerekend tot één van de machtigste en meest invloedrijke mensen in de gezondheidszorg. Voorzitter van de Raad van Commissarissen van het MST, mr. J.D. Veltman is “erg blij” met de komst van Kingma naar Enschede. “We zijn op zoek gegaan naar een echte topper den die hebben we zonder twijfel gevonden. Niet alleen het ziekenhuis, maar ook onze regio kan profiteren van zijn komst.”
   
  ONDERZOEK KANKERPATIENTEN GESTAAKT IN TWENTE
  (radio; ‘Radio1 Journaa;’, 18-04-2006; Radio 1; NOS)
  Gepresenteerd door Govert van Brakel. Het ziekenhuis Medisch Spectrum Twente heeft per direct een onderzoek met hartpatiënten moeten stopzetten van de CCMO, de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek. Bij dit onderzoek worden stamcellen geïnjecteerd in het zwakke gedeelte van het hart om het op deze manier te laten genezen. Het onderzoek en de uitvoerende voldoen niet aan de eisen. Verslag met stemfragmenten (herhaling) van Marcel Kenter, algemeen secretaris van het CCMO, en bestuursvoorzitter Herre Kingma, van het ziekenhuis Medisch Spectrum Twente.

   
   

  Hier plaatsen we wat artikelen die de praktijken van de VdtK = Vereniging tegen Kwakzalverij – de antikwakbeweging van o.a. Cees Renckens en Frits van Dam blootleggen. O.i. is deze Vereniging het doel wat gesteld was bij oprichting ver en ver voorbij geschoten. Maar oordeelt u zelf.

  Ervaringen van kankerpatienten met complementaire aanpak zijn te vinden onder ervaringsverhalen en er zijn op onze website ook een aantal video’s van ervaringen van kankerpatienten met complementaire aanpak te zien. Aan te klikken via videoknop linksbovenaan op deze pagina. Of ga naar de website van het SNFK waar voorlichtingsfilmpjes zijn te zien over complementaire aanpak bij kanker.
   
  Als u ons wilt ondersteunen dan kan dat via een donatie: zie inschrijving OPS

   

   
 • Cees Renckens, voorzitter Vereniging tegen de Kwakzalverij en gynaecoloog in Westfriesgasthuis in Hoorn is mede onder toezicht gesteld wegens dood babies en verzwijgen van medische missers / miscommunicatie die vooraf gingen aan het overlijden van de babies. Artikel geplaatst 12 september 2009
 • Overzicht hoe IGZ = Inspectie voor de Gezondheidszorg de afgelopen 30 jaar is omgegaan met medische fouten en kwakzalverij. Een onthutsend beeld. Artikel update 11 september 2009
 • Over inconstistentie en juridicide: Een antwoord van arts-bioloog drs. Engelbert Valstar op acties en uitlatingen van leden de Vereniging tegen Kwakzalverij (VtdK) in het bijzonder prof. Piet Borst en Cees Renckens. Artikel geplaatst 5 september 2009.
 • Nasi Göring en andere pikanterieën: Een antwoord van arts-bioloog drs. Engelbert Valstar op een kwetsend artikel van de hand van Cees Renckens – VtdK waarin deze wederom een verband legt tussen complementair werkende artsen en Nazi Duitsland. Artikel geplaatst 10 mei 2009.
 • Open brief aan bestuur van Vereniging tegen Kwakzalverij n.a.v. symposium waarop homeopatisch en orthomoleculair werkende artsen werden vergeleken met de medische praktijken in de concentratiekampen van nazi-Duitsland. Artikel geplaatst januari 2003
 • Dr. Baratz en dr. Stephen Barret en de Amerikaanse antikwakbeweging in grote moeilijkheden in rechtzaak aldus aanklagende advocaat 
 • Vereniging tegen Kwakzalverij en hun zusterorganisaties in Belgie en Amerika verkeren in grote financiële moeilijkheden door verlies van rechtzaken. Artikel geplaatst juni 2007
 • Hoe ziek kan je zijn: Vereniging tegen Kwakzalverij plaatst foto van Karadzic bij informatie over alternatieve geneeswijzen. Artikel geplaatst 26 juli 2008
 • Zijn Jan Marijnissen en Agnes Kant nu wel of geen lid van de Vereniging tegen Kwakzalverij? 
 • Directie Universitair Medisch Centrum Radboud Nijmegen verbiedt volgens website van anti-kwak beweging alle complementaire hulp en behandelingen in haar ziekenhuis.
 • Officiele reactie van het Helen Dowling Instituut op denigrerende column van Cees Renckens op de website van Care4cure. 
 • Cees Renckens – VtdK blijft maar doorgaan in bewust kwetsen van mensen.  
 • Na de prestigieuze BOK-prijs in 2001 voor het toppunt van kwetsende en domme opmerkingen in de media ontving Renckens in december 2002 ook de Hector Treubprijs. Een commentaar hierop geschreven door een onafhankelijk journalist. 
 • Reactie van lezer op standpunt Achmea en Vereniging tegen Kwakzalverij t.a.v. alternatieve middelen
 • Mooie site – Kleintje Muurkrant – waarop gediscussieerd wordt over o.a. ontwikkelingen in de gezondheidszorg en publicaties van de Vereniging tegen Kwakzalverij
 • Boekrecensie van “Kwakzalvers op kaliloog – Alternatieve geneeswijzen onzachtzinnig behandeld” van Cees Renckens door M. de Vries van Vereniging Metzelf
 • Zelfregulering van medicijnenverkoop zou beter zijn geworden. Wat een gotspe o.i. maar oordeelt u zelf.
 • Artsenvereniging VHAN wil einde aan polarisatie middels publicatie van open brief als reactie op proefschrift van Cees Renckens, voorzitter van de Vereniging tegen Kwakzalverij
 • Inspectie voor Gezondheidszorg – IGZ – wordt zelf onder toezicht geplaatst na klachten over een vijandig en vernederend werkklimaat en crisis binnen de inspectie zelf.
 • Een tragische figuur in de wetenschap. Cees Renckens op dwaalwegen. Prof. dr. Hugo Verbrugh schrijft scherpe reactie op promotie van antikwakker Cees Renckens in december nummer van Motief, tijdschrift van Antroposofische Vereniging
 • Jubileumcongres Antikwakpolitie: een column van Drs A.G.M. van Asseldonk, bioloog, zelfstandig gevestigd docent/onderzoeker n.a.v. het aanstaande 125 jarig jubileum van de Vereniging tegen Kwakzalverij

Over anaconda15

1.80 meter lang blauwe ogen Nederlands Techneut en gek op wetenschap Erg handig en visionair
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized en getagged met . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s